Merverdiavgift i gravferdsbransjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merverdiavgift i gravferdsbransjen"

Transkript

1 Merverdiavgift i gravferdsbransjen HSH kurs, 22. oktober 2010 Lovbestemmelser og bakgrunnsmateriale vedrørende enkelte emner Innhold: S. 2: Lovbestemmelser S. 3: Avgiftssatser S. 4: Merverdiavgift ved omsetning eller servering av mat og drikkevarer S. 6: Serveringstjenester S. 9: Merverdiavgift ved utlegg S. 10: Merverdiavgift ved utførsel Kilder: Merverdiavgiftsloven Avgiftsvedtak Merverdiavgiftshåndboken Tollforskriften

2 Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) av nr 58 Bestemmelser i merverdiavgiftsloven vedr. gravferd: Seremonielle tjenester Omsetning av seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser er unntatt fra loven Begravelsestjenester (1) Begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder transport av avdøde, er fritatt for merverdiavgift. (2) Begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder pakking og forsendelse av urner etter bisettelser, er fritatt for merverdiavgift.

3 Merverdiavgiftssatser: % Normal sats: Matvarer sammen med serveringstjenester 25,00 Redusert sats: Matvarer Ren cateringvirksomhet (kun levering matvarer) 14,00 Redusert sats: Persontransport Transport kjøretøy på ferge Utleie av hotellrom Kinorbilletter NRK lisens Museumsbilletter Fornøyelsesparkbilletter Idrettsarrangementsbilletter 8,00 Redusert sats: Omsetning av råfisk 11,11

4 Salgsdokument Hva skal stå på salgsdokumentene? Den delen av forretningsdokumentene som er knyttet til omsetning av varer og tjenester kalles salgsdokumenter. Det dreier seg om fakturaer, notaer, regninger og kvitteringer som selgeren utsteder, og om sluttsedler og avregningssedler. Bokføringsloven stiller strenge krav til hvordan et slikt dokument skal se ut. Dette er minimumskravene til innhold i salgsdokumentene dine: Dato for utstedelse av dokumentasjonen Nummer som tildeles maskinelt eller er forhåndstrykt Selgers navn og organisasjonsnummer, ev. etterfulgt av bokstavene MVA dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer (her er det en del unntak når det gjelder kontantsalg) En klar beskrivelse av varen eller tjenesten Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet Tidspunkt og sted for levering av ytelsen Vederlag og betalingsforfall Eventuell merverdiavgift og andre avgifter. Merverdiavgift skal angis i norske kroner. Hvis noen av varene/tjenestene er avgiftsfrie etter unntaksregler i MVAloven eller kommer utenfor MVA loven skal hver av disse kategoriene angis og summeres for seg i salgsdokumentet. Også ytelser med ulik MVA sats skal framgå hver for seg. Ved kontant betaling til detaljist behøver ikke selgeren angi kjøper i salgsdokumentet hvis verdien er under kroner. Hvis varen/tjenesten skal selges videre eller inngå direkte i kjøperens vareeller tjenesteleveranser, skal kjøper være angitt i salgsdokumentet uansett pris. Det dokumentet du har fått som kjøper er vanligvis identisk med selgers. Hvis du er en bokføringspliktig kjøper må du selv sørge for at dokumentasjonskravene er oppfylt, og be om å bli angitt på ditt dokument (kjøpsdokumentet) hvis kontantbeløpet er på kroner eller mer inkl MVA.

5 Du må også selv, uansett beløp, påføre formålet med kjøpet eller bruksområdet for varene eller tjenestene når kjøpers navn ikke er angitt. I den utstrekning nødvendig informasjon ikke fremgår av salgsfakturaen, for eksempel ved at fakturaen henviser til varespesifikasjon i underdokumentasjon som avtaler, pakksedler, ordresedler, følgeskriv e.l., må denne underdokumentasjonen heftes ved fakturaen. Eventuelt at det er en gjensidig henvisning mellom fakturaen og underdokumentasjonen. En faktura skal utstedes i minst to eksemplarer, hvor det ene skal oppbevares av selger. Salgsdokumentasjonen skal oppbevares hos både selger og kjøper i minst 10 år.

6 FAKTURA Nr.: 1000 Dato: FRA: Begravelsesbyrået As Kundenr.: TIL: Ole Olsen VEDR.: Avdøde Olga Olsen Avgiftspliktige varer og tjenester: Kiste, hvitmalt "Tradisjon" 5 900,00 i pl Utstyr, svøp i kiste 1 200,00 i pl Laken ved hjemmehenting * 250,00 i pl Hygieneartikler v/nedleggelse 100,00 i pl Bil ved bringing av tom kiste * 400,00 i pl Transport av byråassistent til/fra seremoni 500,00 i pl (8%) Biltransport for pårørende 1 300,00 i pl (8%) Pynteutstyr/lys i kapell/kirke 750,00 i pl Annonse 1 200,00 i pl Blomster ved overføring 500,00 i pl Kistedekorasjon 2 400,00 i pl Blomsteroppsats 1 000,00 i pl Krans 1 800,00 i pl Pynting i kapellet 600,00 i pl Sanghefter 1 250,00 i pl Fotografering i seremoni 400,00 i pl Ventetegn 450,00 i pl Privat bilde, digital bearbeiding 500,00 i pl Minnesamvær ,00 i pl Levering av snitter til hjemmet 2 000,00 i pl (14%) Askeurne Honorar, avg.pl , ,00 i pl i pl Sum: ,00 Avgiftsfrie tjenester: Bårebil med sjåfør ved overføring til kapell/kirke * 2000,00 i fr Mannskap, ekstra bærer ved overføring til kapell/kirke * 600,00 i fr Bårebil ved overføring til krematoriet * 2800,00 i fr Mannskap, ekstra bærer ved overføring til krematoriet * 600,00 i fr Stell og nedlegging 1 100,00 u fr Assistent ved seremonien 1 800,00 u fr Assistent ved seremonien, ekstra 1 500,00 u fr 4 bærere i seremonien 2 400,00 i fr Orgelspill i seremonien 500,00 u fr Solosang/solospill i seremonien 1 700,00 u fr Urne hentet krematoriet * 400,00 i fr Urneforsendelse * 500,00 i fr Utlagt for kremasjonsavgift 3 500,00 utlegg Honorar, avg.fritt (innenfor loven) Honorar, avg.fritt (utenfor loven) 1 800,00 500,00 i fr u fr Sum: ,00 Gravferdsstønad, behovsprøvet Transportrefusjon (fratrukket egenandel kr ,00) * , ,00 Sum gravferdsstønad og transportrefusjon: ,00 Totalsum: ,00 Merverdiavgift er inkludert med: 7 758,95

7 Forsendelse innenlands Olga Nilsen dør i sitt hjem i Moss, og Moss Begravelsesbyrå As får av Gravdal Begravelsesbyrå As i oppdrag å sende kisten til Gravdal, der Olga Nilsen skal gravlegges. Familien tar ut kiste hos Moss Begravelsesbyrå As, og byrået skal besørge kisten transportert med tog til Gravdal. Følgende varer og tjenester inngår i oppdraget: Bårebil ved henting i hjemmet 900, Honorar, avg.fritt (innenfor loven) 400, Honorar, avg.fritt (utenfor loven) 200, Honorar, avg.pl. 300, Utstyr, svøp i kiste 1.200, Transport CargoNet, Oslo Bodø (Se bilag) Hygieneartikler v/nedleggelse 100, Bårebil med sjåfør ved overføring til togterminal, Oslo 4.000, Henting i hjemmet, 2 assistenter 1.200, Kiste, hvitmalt "Tradisjon" 5.900, Assistent ved syning 900, Kistetrekk for transport 1.300, Stell og nedlegging 1.100, Alle beløp er det beløp som kunden skal betale, evt. inkl. merv.avg. Sett opp en faktura, og markér de poster som er avgiftsfrie og hvorvidt de er Sett opp en faktura, og markér de poster som er avgiftsfrie og hvorvidt de er innenfor eller utenfor merverdiavgiftsområdet.

8 FAKTURA Nr.: 1001 Dato: FRA: Moss Begravelsesbyrå As Kundenr.: TIL: Gravdal Begravelsesbyrå As VEDR.: Avdøde Olga Nilsen Avgiftspliktige varer og tjenester: Kiste, hvitmalt "Tradisjon" 5 900,00 i pl Utstyr, svøp i kiste 1 200,00 i pl Hygieneartikler v/nedleggelse 100,00 i pl Kistetrekk for transport Honorar, avg.pl ,00 300,00 i pl i pl Sum: 8 800,00 Avgiftsfrie tjenester: Bårebil ved henting i hjemmet 900,00 i fr Henting i hjemmet, 2 assistenter 1 200,00 i fr Assistent ved syning 900,00 u fr Bårebil med sjåfør ved overføring til togterminal, Oslo 4 000,00 i fr Stell og nedlegging 1 100,00 u fr Transport CargoNet, Oslo Bodø ,00 i fr Honorar, avg.fritt (innenfor loven) Honorar, avg.fritt (utenfor loven) 400,00 200,00 i fr u fr Sum: ,00 Totalsum: ,00 Merverdiavgift er inkludert med: 1 760,00

9 Forsendelse utenlands Diva Singh dør i Moss, og Moss Begravelsesbyrå As får av familien i oppdrag å sende kisten til New Dehli, der Diva Singh skal gravlegges. Familien tar ut kiste hos Moss Begravelsesbyrå As, og byrået skal besørge kisten transportert med fly til New Dehli. Følgende varer og tjenester inngår i oppdraget: Kiste, hvitmalt "Tradisjon" 4.720, Assistent ved syning 900, Honorar, avg.fritt (innenfor loven) 4.500, Honorar, avg.fritt (utenfor loven) 2.000, Honorar, avg.pl. 300, Sink kiste, ventil 1.200, Annonse i Moss Avis 2.100, Utstyr, svøp i kiste 960, Transport Nor Cargo, Oslo India (Se bilag) Laken, 2 stk. 400, Sink kiste 4.480, Utlagt for balsamering 3.100, Hygieneartikler v/nedleggelse 100, Bårebil med sjåfør ved overføring til flyterminal, Oslo 4.000, Bilgodtgjørelse varebil (120 km. á kr. 3,65) 438, Flylem 1.520, Kistetrekk for transport 1.040, Stell og nedlegging 1.100, Alle beløp er det beløp som kunden skal betale, evt. inkl. merv.avg. Sett opp en faktura, og markér de poster som er avgiftsfrie og hvorvidt de er innenfor eller utenfor merverdiavgiftsområdet.

10 FAKTURA Nr.: 1002 Dato: FRA: Moss Begravelsesbyrå As Kundenr.: TIL: Raj Singh VEDR.: Avdøde Diva Singh Avgiftspliktige varer og tjenester: Hygieneartikler v/nedleggelse 100,00 i pl Annonse Moss Avis 2 100,00 i pl Bilgodtgjørelse varebil (120 km. á kr. 3,65) Honorar, avg.pl. 438,00 300,00 i pl i pl Sum: 2 938,00 Avgiftsfrie varer og tjenester: Kiste, hvitmalt "Tradisjon" 4 720,00 eksport Utstyr, svøp i kiste 960,00 eksport Laken, 2 stk. 400,00 eksport Sink kiste 4 480,00 eksport Sink kiste, ventil 1 200,00 eksport Flylem 1 520,00 eksport Kistetrekk for transport 1 040,00 eksport Assistent ved syning 900,00 u fr Bårebil med sjåfør ved overføring til flyterminal, Oslo 4 000,00 i fr Stell og nedlegging 1 100,00 u fr Transport Nor Cargo, Oslo India ,00 eksport Utlagt for balsamering 3 100,00 utlegg Honorar, avg.fritt (innenfor loven) Honorar, avg.fritt (utenfor loven) 4 500, ,00 i fr u fr Sum: ,00 Totalsum: ,00 Merverdiavgift er inkludert med: 587,60

11 FAKTURA Nr.: 1003 Dato: FRA: Moss Begravelsesbyrå As Kundenr.: TIL: Hansens Monumenthuggeri As VEDR.: Provisjon for salg av gravminner i september 2010 Avgiftspliktige varer og tjenester: Agentprovisjon, 20% av kr , ,00 i pl Totalsum: ,00 Merverdiavgift er inkludert med: 2 000,00

12 Fritak eller unntak fra plikt til å beregne merverdiavgift? Omsetning av visse tjenester kan være fritatt, såkalt "nullsatset". Virksomheter som har omsetning som er fritatt befinner seg innenfor avgiftsområdet og har full fradragsrett, men slipper å beregne utgående avgift på sin omsetning. Med unntak menes at en spesiell del av virksomheten helt holdes utenfor avgiftsområdet. Begrepet unntak er i merverdiavgiftssammenheng knyttet til omsetning av visse typer varer eller tjenester som i henhold til en fortolkning av merverdiavgiftslovens bestemmelser er unntatt. Når en vare eller tjeneste omtales som unntatt, innebærer dette at tjenesten er utenfor avgiftsområdet. Det betyr utenfor både med hensyn til fradragsretten og beregningen av utgående avgift ved omsetning av denne tjenesten. Fritak (innenfor avgiftsområdet): Byråets oppdrag med transport av avdøde eller formidling av slik transport. Pakking og forsendelse av urner etter bisettelsen. Unntak (utenfor avgiftsområdet): Formidlingsoppdrag knyttet til seremonien i kapellet eller kirken (sørge for prest, organist, musikk mv.) Bistand i forbindelse med å arrangere selskapelige sammenkomster. Hente, bringe, fylle ut og underskrive attester og dokumenter. Stell og nedlegging og bæring av avdøde. Utstedelse av papirer og dokumenter vedrørende dødsfallet. Byråets transporttjenester av pårørende eller formidling av slike tjenester. Bæring av avdøde i forbindelse med seremonien. INNENFOR LOVEN (Fradr. IMVA) UTENFOR LOVEN (Ikke fradr. IMVA) Avg.pl. (normal sats) Avg.fr. (fritak) Avg.fr. (unntak) Avg.pl. (redusert sats)

13 Merverdiavgift ved omsetning eller servering av mat og drikkevarer Artikkel, 26. januar 2006, oppdatert 2. mars 2007 Det skal betales 14% merverdiavgift (redusert sats) ved omsetning av næringsmidler. Ved omsetning av næringsmidler som ledd i omsetning av en serveringstjeneste, skal det imidlertid beregnes ordinær sats på 25% merverdiavgift. Næringsmidler Som næringsmidler anses enhver mat og drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer som skal avgiftsberegnes med 25% merverdiavgift (ordinær sats). Nærmere omtale av ordningen med redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler finner du i Merverdiavgiftshåndboken kap Serveringstjenester Med serveringstjeneste menes servering fra serveringssted etter lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven). Serveringssted skal forstås som et sted der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Det avgjørende for om stedet skal anses som et serveringssted etter forskriften, er om stedet skal ha serveringsbevilling gfra kommunen etter serveringsloven 3. Det er ikke bare de som faktisk har bevilling som anses å omsette serveringstjenester fra et serveringssted. Også de som driver et serveringssted uten å søke om bevilling omfattes av dette. Det samme gjelder de som driver et serveringssted uten å ha bevilling, men som har søkt og for eksempel fått avslag fordi kravene til vandel i serveringsloven 6 ikke er oppfylt. Betegnelsen på stedet vil ikke være avgjørende for om det omfattes av lovens virkeområde. En bensinstasjon hvor det omsettes mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, er i utgangspunktet å anse som et serveringssted og skal beregne merverdiavgift med 25% på denne omsetningen. Det må som hovedregel antas at bensinstasjoner hvor det er satt opp bord inne hvor kunden kan fortære maten, vil måtte anses som serveringssteder. Spørsmål om de konkrete omstendigheter rundt salget fra den enkelte stasjon er lagt opp slik at stasjonen må anses som et serveringssted etter serveringsloven, kan tas opp med de lokale kommunale myndigheter som har ansvaret for gjennomføring av serveringsloven. Næringsmidler som kjøpes fra et serveringssted, men som ikke skal fortæres på stedet, skal omsettes med redusert sats. At næringsmiddelet leveres i pose, kartong, folieform, beger med lokk el. som er egnet til å oppbevare næringsmiddelet ved borttagelsen, kan være indikasjoner på dette. Den næringsdrivendes ansvar Det er i utgangspunktet den næringsdrivende som har ansvaret for at merverdiavgift blir innberettet og betalt med korrekt sats. Næringsdrivende

14 som både omsetter serveringstjenester og næringsmidler må derfor legge til rette for å skille mellom omsetningsformene på en hensiktsmessig måte. Dette kan for eksempel gjøres ved spørsmål til kunden, ulik prissetting etc. Det er lagt til grunn at det ved etablering av slike rutiner ikke er nødvendig for den næringsdrivende å følge opp den enkelte kunde etter omsetningen. Omsetning av et næringsmiddel som er å anse som en tradisjonell kioskvare anses ikke å inngå i omsetning av en serveringstjeneste. Sjokolade, pastiller, tyggegummi, frukt (ubehandlet) og emballert is, er eksempler på tradisjonelle kioskvarer. Slike varer skal alltid omsettes med redusert sats, også fra serveringssteder. Bakevarer, kaffe, mineralvann (også på flaske), juice, melk ol. anses ikke som tradisjonelle kioskvarer, idet disse i stor grad gjøres til gjenstand for servering fra ulike serveringssteder. Fra serveringssteder skal derfor slike varer omsettes med ordinær sats, med mindre de ikke skal fortæres på stedet. Mer informasjon om serveringstjenester finner du i Merverdiavgiftshåndboken kap

15 Merverdiavgift ved serveringstjenester Alminnelig Ved omsetning av næringsmidler som del av en serveringstjeneste skal det beregnes alminnelig sats. Hva som menes med «serveringstjenester» er definert i forskriften Etter forskriften første ledd menes med serveringstjenester servering av mat eller drikkevarer dersom forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. I forarbeidene til serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 uttales det følgende om begrepet serveringssted, jf. Ot.prp. nr. 55 ( ) side 22: «Et serveringssted er «et sted hvor det foregår salg av mat og/eller drikke, når salget skjer under forhold som innbyr til fortæring på stedet». Som eksempler på serveringssteder nevnes restaurant, kafé, kafeteria, pub og gatekjøkken. Både servering innen og utendørs omfattes. Likeledes omfattes servering etter selvbetjeningsprinsippet. Utvalget viser til Ot.prp. nr. 30 om lov om overnattings og serveringssteder ( ), der det presiseres at dersom bedriften holder servise og/eller bestikk i forbindelse med serveringen, vil det normalt være et sikkert kriterium på at det er å anse som et serveringssted i lovens forstand. Om det finnes sitteplasser eller bord er derimot ikke ansett for å være et avgjørende kriterium.» Videre uttales det i Ot.prp. nr. 55 ( ) at betegnelsen på stedet ikke er avgjørende for om salgsstedet omfattes av lovens virkeområde. Definisjonen av serveringstjenester i forskriftens er ikke lenger formelt forankret i serveringsloven slik tilfellet var med tidligere forskrift nr annet ledd. Det som er omtalt ovenfor om serveringsstedsbegrepet i forhold til serveringsloven, må imidlertid antas å ha relevans også ved en konkret vurderingen av hva som kan anses som serveringstjenester etter forskriften. Enkelte matvarebutikker har satt opp bord tilknyttet salg av kaffe, baguetter, kaker og lignende til kunder inne i butikkens lokaler. I slike tilfeller kunne det anses at «forholdene ligger til rette for fortæring på stedet». Servering som ledd i annen avgiftsfri tjenesteyting Servering som inngår som et naturlig ledd i ytelsen av en annen tjeneste omfattet av unntak i merverdiavgiftsloven 3 2 til 3 5, f.eks. servering av mat til eldre som bor i helseinstitusjoner, vil følge hovedytelsen og falle utenfor merverdiavgiftslovens område som en del av denne. Servering fra tog, fly og båter i rutetrafikk kan bli ansett som en serveringstjeneste. For lokaler i slike transportmidler som er særskilt tilrettelagt for servering, f.eks. kafé eller restaurantvogn på tog, vil det på vanlig måte anses at forholdene ligger til rette for fortæring. Dette er begrunnet i hensynet til konkurransenøytralitet og i at det her ytes elementer av serveringstjenester i form av rydding, etc. Slik servering vil konkurrere med servering som tilbys på togstasjoner, flyplasser etc. Når det gjelder ordinære sitteplasser i buss, ferge og tog vil det normalt ikke legges til grunn at «forholdene ligger til rette for fortæring på stedet», selv om det kan bestilles enklere mat og

16 g p, g drikkevarer fra trillevogn eller lignende. Omsetning av næringsmidler fra slike trillevogner skal avgiftsbehandles med redusert sats. Tilsvarende gjelder ved slikt salg ombord på fly, jf. F 5. mars Cateringvirksomhet Utgangspunktet er at en cateringvirksomhet ikke omsetter serveringstjenester. Med cateringvirksomhet forstås i denne sammenheng salg av ferdig tilberedt mat og eventuell tilkjøring, uten at det ytes andre tjenester. Dersom cateringvirksomheten i tillegg yter tjenester som f.eks. utleie av personale til dekking av bord, servering, rydding eller utleie av servise og bestikk, kan leveransen bli å anse som en serveringstjeneste som det skal beregnes alminnelig sats av, jf. forskriften første ledd annet punktum. Skattedirektoratet har på samme måte antatt at en bedriftskantine kan anses å drive cateringvirksomhet internt på en arbeidsplass. Dette vil kunne være aktuelt ved levering av næringsmidler til møter, konferanser, julebord og andre tilstelninger. En bedriftskantine anses etter vår vurdering å omsette næringsmidler i slike tilfeller, når den selger ferdig tilberedt mat som bringes ut av kantineområdet, uten at det samtidig ytes elementer av servering. Som serveringselementer anses f.eks. dekking og rydding av bord, servering av mat og drikke, utlån og vask av servise og bestikk. Dersom bedriftskantinen yter slike tjenester som del av omsetningen, antar vi at det foreligger omsetning av serveringstjenester som skal avgiftsberegnes med alminnelig sats. Som serveringselementer anses ikke det man normalt får med ved take away salg; f.eks. engangsemballasje, servietter, salt og pepper i engangspakninger. Heller ikke omfattes cateringvirksomhetens bruk av hjelpemidler som er nødvendige for å levere ere eller transportere næringsmidler i større omfang; f.eks. traller, brett og kaffekanner. Bedriftskantinen vil derfor bli ansett for å omsette næringsmidler som skal avgiftsberegnes med redusert sats selv om det ytes slike tilleggstjenester. «Tilknyttede lokaler» Etter forskriften annet ledd anses det også som servering dersom mat eller drikkevarer fortæres i lokaler som ligger i tilknytning til serveringssted på skip og arbeidsplasser, i hotell, teater, kino og lignende. Dette gjelder hotellrom, fellesrom og lignende i tilknytning til restaurantvirksomhet mv. i hoteller. Når det gjelder teatre, kinoer mv. som har egne serveringssteder, anses det også som servering dersom mat eller drikkevarer fortæres i de øvrige lokalene. Det samme gjelder tilknyttede lokaler til serveringssted på skip. Dette betyr at det ved salg av mat og drikkevarer, som ikke er tradisjonelle kioskvarer, skal betales alminnelig sats også når varen skal fortæres i de øvrige lokalene. Øvrige lokaler i kjøpesentre anses ikke som en del av sentrenes serveringssteder. Når det gjelder lokaler i tilknytning til serveringssted på arbeidsplasser, vil det anses som servering dersom mat eller drikkevarer fortæres på møterom og stoler/bord som ligger i tilknytning til kantinen, og som kan brukes som en del av denne. Dette vil ikke gjelde kontorer og områder utenfor kantinens områder. Forutsetningen er at dette kun gjelder kantiner som har etablert et takeaway konsept, der lokalene må være tilrettelagt for slik drift gjennom enten å sluse take away kunder til en særskilt kasse eller ha et system der priser på take away klart fremgår og kunden spørres om hvor maten skal inntas.

17 I tillegg må serveringsstedet etablere et eget opplegg for å pakke inn eller på annen måte gjøre varene tilgjengelig for take away. Dersom kantinen ikke har etablert et slikt konsept, er det en klar presumsjon for at kantinen driver serveringsvirksomhet, og at omsetningen derfor skal skje med alminnelig sats, jf. Finansdepartementets brev av 16. oktober Lokaler som ligger i tilknytning til serveringssted anses imidlertid ikke som en del av serveringsstedet i forhold til reglene om fradragsrett for inngående avgift etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 8. Slike lokaler med inventar anses ikke å være helt eller delvis til bruk i avgiftspliktig serveringsvirksomhet på grunnlag av dene regelen.

18 Merverdiavgift ved utlegg Merverdiavgift ved viderefakturering avgiftsbehandlingen skiller mellom viderefakturering av utlegg og viderefakturering av omkostninger. Som utlegg defineres utgifter som selger påtar seg for fremmed, d.v.s. kjøpers regning. Typiske eksempler er offentlige gebyrer, minnesamvær, billetter mv. Utlegg skal ikke medtas som omsetning og inngår ikke i grunnlaget for utgående mva. Det er også en forutsetning at oppdragstaker ikke legger påslag eller fortjeneste (provisjon) på utleggene ved viderefakturering. Utleggene skal heller ikke resultatføres i regnskapet, men kun føres via egnet balansekonto. Omkostninger relatert til avgiftspliktig omsetning skal i utgangspunktet alltid medtas i grunnlaget for beregning av utgående mva ved utfakturering. Dette gjelder for eksempel viderefakturering av reisekostnader, overnatting, servering, telefon osv. I de tilfeller der det ikke foreligger fradragsrett for den inngående merverdiavgiften, blir denne avgiften en del av den totale omkostningen som skal inngå i avgiftsgrunnlaget, og det blir følgelig beregnet merverdiavgift av merverdiavgiften. Typiske eksempler hvor det ikke foreligger fradrags rett for inngående merverdiavgift er drift og leie av personbiler og matservering. Når det foreligger fradragsrett for inngående avgift på omkostningene, for Når det foreligger fradragsrett for inngående avgift på omkostningene, for eksempel ved hotellopphold og flybilletter, er det nettobeløpet som skal inngå i avgiftsgrunnlaget ved viderefakturering.

19 Merverdiavgift ved utførsel Merverdiavgiftsloven av , nr. 58, 6 21, første setning, sier at "Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift. " Utførsel av kiste med avdød person i vil være å regne som utførsel, og det skal da ikke beregnes merverdiavgift av varene eller emballasjen. Iflg. regelverket skal utførsel dokumenters ved tolldeklarasjon i det kisten sendes ut av landet. Unntatt fra plikten til å tolldeklarere for å få avgiftsfrihet gjelder bl.a. emballasje, samt at det er et unntak fra plikten til å tolldeklarerer når verdien ikke overstiger kr , pr. sending (jfr. tollforskriften). Kisten m/tilbehør, som den avdøde ligger i må kunne anses som emballasje, og dette innebærer at man kan unnlate ordinær tolldeklarasjon, og likevel fakturere varen (emballasjen) avgiftsfritt. Henvendelser til tollvesenet og spedisjonsfirma om dokumentasjonskravene for å kunne utføre en kiste med avdød person har ikke brakt klare svar. Iflg. forskrift til merverdiavgiftsloven skal fritaket fra deklarasjonsplikt dokumenteres med salgsdokument, samt attest for utførsel fra transportøren som nevnt i tollforskriften. Det antas at fraktbrev fra transportøren vil kunne tjene som dokumentasjon for at kisten er sendt ut av landet. Nedenfor er inntatt informasjon fra Merverdiavgiftshåndboken om utførsel av varer, samt gjengivelse av aktuelle bestemmelser i Tollforskriften. Fra Merverdiavgiftshåndboken: Generelt om utførsel av varer Første punktum er en videreføring av hovedregelen for utførsel av varer i tidligere lov 16 første ledd nr. 1 bokstav a. Bestemmelsen viderefører også den delen av 16 første ledd nr. 1 bokstav b som gjaldt omsetning av varer fra fastlandet til kontinentalsokkelen. Begrensningen i fritaket som fulgte av tidligere forskrift nr. 27 kap. 1, til bare å gjelde en nærmere bestemt kjøpergruppe, er ikke videreført ved utførsel til sokkelen. Også fritaket i tidligere lov 16 første ledd nr. 1 bokstav c for utførsel til Svalbard og Jan Mayen er omfattet av 6 21 siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter 1 2 annet ledd. Annet punktum viderefører tidligere lov 20 b femte, jf. sjette ledd. Merverdiavgiftsforskriften og innholder bestemmelser om registrerings og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer til steder utenfor merverdiavgiftsområdet, herunder til bruk i petroleumsvirksomheten.

20 første ledd, hvoretter fritaket skal dokumenteres med tolldeklarasjon, er en videreføring av tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 første ledd første punktum og innebærer at selgeren må utekspedere varen gjennom tollmyndighetene. Videre kreves attest for utførsel i samsvar med tollforskriften annet og tredje ledd. For varer som ikke krever tolldeklarasjon etter tollforskriften , jf første ledd bokstav g, oppstiller annet ledd, som viderefører tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 annet ledd bokstav a og b, et krav om at fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel som nevnt i tollforskriften annet og tredje ledd. Tollstempel er ikke lengre aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren, er heller ikke videreført første ledd om utførsel av varer til petroleumsvirksomheten krever dokumentasjon i form av salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften annet og tredje ledd. For varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter tollforskriften , jf første ledd bokstav f, følger det av annet ledd at fritaket skal dokumenteres med en skriftlig bestilling fra kjøperen. Kravet til salgsdokument og attestasjon for utførsel er det samme som etter annet ledd. Attestasjonskravet er nytt. Eksport Det skal ikke betales avgift av omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, dvs. ikke bare til utlandet, men også til Svalbard og Jan Mayen. Tidligere forskrift nr. 24 anga i kap. 1 de nærmere vilkår for avgiftsfritaket. Legitimasjonsreglene fulgte av tidligere forskrift nr. 35. R 7 av 31. juli 1970 med tillegg, F 25. februar 1974, 24. juli 1975 og 14. juni 1977, Av 35/78 av 28. desember 1978, 6/80 av 28. april 1980, 15/82 av 4. juni 1982, 14/83 av 30. mai 1983, 4/84 av 23. januar 1984, 9/85 av 30. april 1985, 13/86 av 6. august 1986, 18/86 av 13. november 1986, 9/87 av 6. mai 1987, 4/99 av 7. april 1999 og SKD 13/01 redegjør nærmere for disse forskrifter med senere endringer. Selv om nevnte forskrifter ikke lenger gjelder, antas ovennevnte skriv fortsatt å være av interesse ved tolkingen av dagens bestemmelser. Legitimasjonsregler finner en nå som nevnt, i forskriften og , se ovenfor. Varer som i salgsøyeblikket befinner seg i utlandet og som kjøper rettslig sett får levert i utlandet, skal ikke avgiftsberegnes etter norske regler (F 10. mars 1972 og 17. oktober 1977) Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet Registrert næringsdrivende skal ikke beregne avgift ved omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Vilkår for avgiftsfritak første ledd, hvoretter fritaket skal dokumenteres med tolldeklarasjon, er en videreføring av tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 første

21 ledd første punktum og innebærer at selgeren må utekspedere varen gjennom tollmyndighetene. For varer som ikke krever tolldeklarasjon etter tollforskriften , jf første ledd bokstav g, oppstiller annet ledd, som viderefører tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 annet ledd bokstav a og b, et krav om at fritaket dokumenteres med salgsdokument og bekreftelse fra transportøren om at varen er mottatt for utførsel. Tollstempel er ikke lengre aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren, er heller ikke videreført om utførsel av varer til bruk i petroleumsvirksomheten krever tolldeklarasjon eller en skriftlig bestilling fra kjøperen med en bekreftelse fra transportøren om at sendingen er mottatt til forsendelse til kontinentalsokkelen. Legitimasjon Der tolldeklarasjon kreves, skjer utførselen ved at registrert selger (eksportør) legger frem for tollvesenet en utfylt deklarasjonpå Enhetsblanketten RD 0016 eller RD 0018 med tilhørende fakturaer. Dersom opplysningene er fyllestgjørende, vil tollvesenet gi utførselstillatelse. Selger kan deretter fakturere omsetningen uten beregning av merverdiavgift. Gjenpart av tollstemplet tolldeklarasjonen (del 3) må oppbevares i regnskapet (i 10 år), jf. lov om bokføring 19. november 2004 nr annet ledd, og gjelder som legitimasjon for det avgiftsfrie salget. Tollvesenet i Norge bruker et edb basert ekspedisjonssystem, TVINN. Nye TVINN deklaranter mågodkjennes av regiondirektøreni i den tollregion søkeren har sin adresse. Ved bruk av TVINN gjelder de samme regler som ved tollekspedering og papirdeklarasjoner. TVINN deklaranter skal bare legge frem tolldokumenter /grunnlagsdokumentasjon dersom tollvesenet krever det. For sendinger som ikke pliktes utført gjennom tollvesenet (verdi mindre enn kr 5 000), må eksportør sørge for annen legitimasjon dersom salget skal kunne faktureres uten avgift. Ved forsendelser gjennom Postverket er det stilt krav om at selger må nytte postkvitteringsbok eller Postverkets tolldeklarasjon, blankett 147, som legitimasjon for avgiftsfri omsetning. Når sendingen ikke utføres gjennom Postverket, er vilkåret for avgiftsfritt salg at eksportøren oppbevarer faktura og tilhørende bekreftelse fra transportør i sitt regnskap. Det vises til Av 6/80 av 28. april 1980, Av 14/83 av 30. mai 1983, Av 18/86 av 13. november 1986 og Av 15/87 av 21. desember Merverdiavgiftsloven 6 21 gir selger rett til å fakturere avgiftsfritt på visse vilkår. Dersom selger ikke følger disse vilkår/ legitimasjonsregler, må selger på vanlig måte beregne avgift ved salg av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Enkelte postordrefirmaer var enige om, ved salg til Svalbard, å ikke følge den fremgangsmåte som ga rett til avgiftsfritak, og fakturerte således med avgift. Finansdepartementet uttalte i den forbindelse i brev av 27. oktober 1988 til Sysselmannen på Svalbard at spørsmålet om hvordan salget skal gjennomføres er det bare partene i avtalen seg i mellom

Merverdiavgift i gravferdsbransjen

Merverdiavgift i gravferdsbransjen Merverdiavgift i gravferdsbransjen Lovbestemmelser og bakgrunnsmateriale vedrørende enkelte emner Innhold: 1. Lovbestemmelser som gjelder spesielt for gravferdsbransjen 2. Fritak eller unntak fra plikt

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød.

- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød. Vedlegg til Oppdatert nr 6-09 På oppdrag av HSH, utarbeidet av Trond-Erik Andersen Partner - Advokat MNA SIMONSEN Advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2 D, NO-0164 Oslo P.O. Box 6641 St. Olavs plass, NO-0129

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Avd. kontor: Tjuvholmen Hjemme kontor: Nittedal

Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Avd. kontor: Tjuvholmen Hjemme kontor: Nittedal Sept 2014 Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Avd. kontor: Tjuvholmen Tjuvholmen Allé 3 0252 OSLO Hjemme kontor: Nittedal

Detaljer

Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms. Tollarkiv og tollregnskap / PwC dokumentasjon ved eksport 2

Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms. Tollarkiv og tollregnskap / PwC dokumentasjon ved eksport 2 Plikt i henhold til tollregelverket Vilkår for å frita salg for moms PwC dokumentasjon ved eksport 2 Mva-loven 6-21 Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015 Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 06.03.2015 Salgspris KISTER OG UTSTYR Forklaring Kiste 40 cm 2 150,00 * Kiste 65 cm, m/utstyr 3 197,00 * Kiste 70 cm, m/utstyr 3 584,00 * Kiste 95 cm,

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Januar 2015. Den siste reisen AS. Telefon: 91 66 18 88. Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO

Januar 2015. Den siste reisen AS. Telefon: 91 66 18 88. Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Januar 2015 Den siste reisen AS Ditt personlige begravelsesbyrå Hovedkontor: Bjørvika / Barcode Dronning Eufemias gt. 16 0191 OSLO Avd. kontor: Tjuvholmen Tjuvholmen Allé 3 0252 OSLO Hjemmekontor: Nittedal

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå.

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. Oversikt over minimum og maksimum gravferdskostnader

Detaljer

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå.

En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. En begravelse blir skreddersydd etter de pårørendes ønsker. Det blir alltid gitt et prisoverslag under konferansen, eller så fort som mulig etterpå. Oversikt over minimum og maksimum gravferdskostnader

Detaljer

Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS

Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS Prisliste Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå AS Priser per 01.August 2015. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten. Stell og ilegg Salgspris Ilegg (nedlegging i kiste) 1300,- Ilegg (nedlegging i

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 ry TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 15.10.10 I Deres dato: 07.07.10 Toll- og merverdiavgiftseksjonen

Detaljer

Prisinformasjon. For gravferd på Askøy og i Bergen

Prisinformasjon. For gravferd på Askøy og i Bergen Prisinformasjon For gravferd på Askøy og i Bergen - Generell informasjon om priser - Prisoversikt for gravferd med minimums- og maksimumspriser jfr. prisopplysning fra Konkurransetilsynet - Komplett prisliste

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Produkter Minimum Mye brukt Maksimum. 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i kiste 720 1 210 1 520

Produkter Minimum Mye brukt Maksimum. 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i kiste 720 1 210 1 520 Oversikt over minimum, maksimum og "mye brukt" gravferdskostnader Priseksempel 2014 Produkter Minimum Mye brukt Maksimum 1. Kiste a. Kiste, inkl. utstyr og svøp 4 900 7 950 39 000 b. Stell og nedlegg i

Detaljer

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste:

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: Moldegårdsvegen 5-6415 Molde Telefon: 71 25 14 08 Internet: www.mordal.no E-post: post@mordal.no 12.01.2015 A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: **** Kister: T3 og T4 standard/heltre/hvitmalt/200 cm

Detaljer

Prisliste varer og tjenester 2016

Prisliste varer og tjenester 2016 Prisliste varer og tjenester 2016 Kostnader Prisliste for varer og tjenester 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester. Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader

Detaljer

Prisinformasjon 2016

Prisinformasjon 2016 Prisinformasjon 2016 Generell info om priser Priseksempler Prisliste Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon Iht. forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester PORSGRUNN 2016

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-603 19.12.2013 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Erstatningsberegning for udeklarerte smykker/"smykkesett" - vilkårsbegrensning og

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 01.03.2016

Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 01.03.2016 Prisliste for Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS 01.03.2016 KISTER OG UTSTYR Kiste 40 cm 2 150,00 * Kiste 65 cm 3 197,00 * Kiste 75 cm 3 584,00 * Kiste 95 cm 3 969,00 * Kiste 130 cm 4 300,00 * Kiste 170

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Retningslinjer for behandling av MVA

Retningslinjer for behandling av MVA Retningslinjer for behandling av MVA HOOPLA AS TAR IKKE NOE ANSVAR FOR AT ARRANGØR FYLLER INN KORREKT INFORMASJON. RETNINGSLINJNEN ER KUN MENT SOM VEILEDENDE INFORMASJON OG HOOPLA AS TAR ER IKKE ANSVARLIG

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Prisliste. Informasjon om Prislisten Prisliste

Prisliste. Informasjon om Prislisten Prisliste Prisliste 2015 Informasjon om Prislisten Prisliste Informasjon om prislisten Formålet med denne prislisten er å gi pårørende informasjon om hva de ulike elementene i en gravferd koster. En gravferd er

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

Prisinformasjon: Prisinformasjon 4: Generell oversikt Generell oversikt over; annonser, blomster, solister, musikk, minnesamvær. Priser pr.

Prisinformasjon: Prisinformasjon 4: Generell oversikt Generell oversikt over; annonser, blomster, solister, musikk, minnesamvær. Priser pr. Prisinformasjon: Priser pr. mai 2015 På de neste sidene følger prisinformasjon om gravferd. Vi har satt opp ulike alternativ og håper informasjonen er lettleselig og forståelig. INNHOLD: Prisinformasjon

Detaljer

AVD. NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD. MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 AVD. HASLE: TLF 23 16 83 25 AVD. OLAV WERNER, OSLO: TLF 22 35 40 10 AVD.

AVD. NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD. MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 AVD. HASLE: TLF 23 16 83 25 AVD. OLAV WERNER, OSLO: TLF 22 35 40 10 AVD. AVD. NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD. MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 AVD. HASLE: TLF 23 16 83 25 AVD. OLAV WERNER, OSLO: TLF 22 35 40 10 AVD. OLAV WERNER, BÆRUM: TLF 67 12 19 89 Innhold s.1 Kister og utstyr

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126)

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet meldinger SKD 23/02, 19. desember 2002 Forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet fastsatte 12. desember 2002 forskrift

Detaljer

PRISINFORMASJON HALLINGDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON HALLINGDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. Forside PRISINFORMASJON HALLINGDAL Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

1. Persontransport avgrensninger

1. Persontransport avgrensninger Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 5. mars 2004 Telefon Deres referanse Vår referanse 2004/001288 FN-AV/ØAa 710 Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift på persontransport

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

En veiledning innen MVA

En veiledning innen MVA En veiledning innen MVA Ref avtalevilkår til arrangør, så er det Arrangørens plikt å sikre at produkter og tjenester til bruker er oppgitt med korrekt mva-sats. Dette er kun et utklipp fra mva-loven og

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 DEL 1 Oppgave a : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften)

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften) 19.06.2009 Høringsnotat Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) 1. Innledning Den 8. mai 2009 la Finansdepartementet fram et forslag til en ny lov om merverdiavgift,

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Merverdiavgift v UiB

Merverdiavgift v UiB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N 20.04.2015 Merverdiavgift v UiB Knut Are Haveland Agenda Hva er merverdiavgift? Omsetning innenfor og unntatt fra loven Merverdiavgift ved utfakturering Fradragsrett

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON MO I RANA. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON MO I RANA Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 2/16, 4. januar 2016 Rettsavdelingen, avgift Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Prisliste Priser fra 01.01.2015

Prisliste Priser fra 01.01.2015 Prisliste Priser fra 01.01.2015 Produktnr Tekst Kommentar Mva Salgspris 100 Båredekorasjon ved kapellføring 3 0,00 101 Kistedekorasjon 3 0,00 102 Blomsterhjerte 3 0,00 103 Krans 3 0,00 104 Blomsterkors

Detaljer

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen Fagdag vgs 22.10.2013 Siv T. Hansen Momskoder i momssett 11, momskompensasjon MOMS- MVA- TEKST - SETT 11 KODE AVGIFTSKODE 110 INGEN MVA KOMP UTGIFTER 111 25 % MVA-KOMP. DRIFT 112 15 % MVA-KOMP. DRIFT 113

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015

Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015 Prisliste M. Jacobsens eftf. AS 2015 Annonse i Aftenposten 75 mm kr 3 491,00 Takkeannonse ca. kr 1 000,00 Blomster, båredekorasjon fra kr 800,00 Blomster, krans fra kr 1 500,00 Blomster, hjerte fra kr

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004

meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004 Skattedirektoratet meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven Omsetning og formidling av rett til å overvære kinoforestillinger er omfattet av merverdiavgiftssystemet

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 -fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 Reisebyråer mv. og merverdiavgift Detvises

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv.

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv. Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gro Qvigstad 21. juni 2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 45 2010/588253 Arrangører av idrettsstevner mv. Merverdiavgift - inngangsbilletter

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 Lokaleid begravelsesbyrå I henhold til forskrift

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

PRISINFORMASJON KRISTIANSAND, SØGNE, VENNESLA

PRISINFORMASJON KRISTIANSAND, SØGNE, VENNESLA PRISINFORMASJON KRISTIANSAND, SØGNE, VENNESLA Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning

Detaljer

PRISINFORMASJON MANDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON MANDAL. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. Forside PRISINFORMASJON MANDAL Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 I henhold til forskrift om prisopplysning for

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

Prisliste pr. 15. jan. 2016

Prisliste pr. 15. jan. 2016 Prisliste pr. 15. jan. 2016 Priser for vår sorgkatalog. Denne katalogen er ment som en hjelp i samtale med pårørende. Oppgitte priser gjelder for produkter slik det vises i katalogen, hvis ikke annet fremgår.

Detaljer

PRISINFORMASJON SARPSBORG. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON SARPSBORG. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON SARPSBORG Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 Lokaleid begravelsesbyrå I henhold til forskrift

Detaljer

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON FREDRIKSTAD Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2016 Lokaleid begravelsesbyrå I henhold til forskrift

Detaljer

Prisliste. Langgt. 25, 3187 Horten Tlf. 33 04 12 70 Fax. 33 04 91 19. www.hortenbeg.no

Prisliste. Langgt. 25, 3187 Horten Tlf. 33 04 12 70 Fax. 33 04 91 19. www.hortenbeg.no Prisliste Langgt. 25, 3187 Horten Tlf. 33 04 12 70 Fax. 33 04 91 19 www.hortenbeg.no Prisene er gjeldende for 2016, og gitt ut med forbehold om endringer og feil. Prisliste Priser fra 01.01.2016 Produktnr

Detaljer

Prisliste pr. 1. februar 2015

Prisliste pr. 1. februar 2015 Prisliste pr. 1. februar 2015 Priser for vår sorgkatalog. Denne katalogen er ment som en hjelp i samtale med pårørende. Oppgitte priser gjelder for produkter slik det vises i katalogen, hvis ikke annet

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Nedenfor følger våre kommentarer og innspill til høringen.

Nedenfor følger våre kommentarer og innspill til høringen. 0 TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftseksjonen Vår ref: 10/86444 I Ark. nr.: 301 Vår dato: 03.12.10 I Deres dato: 07.10.10

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer