Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Seilforbund Årsrapport 2011"

Transkript

1 Norges Seilforbund Årsrapport 2011

2 Takk for samarbeidet i 2011

3 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING HANDIKAPPSEILING UTDANNING/FRIVILLIGHET INTERNASJONAL INNFLYTELSE STRATEGI OG KONSEKVENSUTREDNING STYRKE FINANSIERING OG ØKONOMI RAMMEVILKÅR NSFS ARBEID FOR Å BEDRE RAMMEVILKÅRENE FOR SEILFORENINGENE OG SEILERE NSFS EGNE RAMMEVILKÅR MEDLEMSUTVIKLING OVERSIKT KOMITEER/UTVALG VALGT AV SEILTINGET OVERSIKT KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET UTVALGTE RESULTATER FRA INTERNASJONALE REGATTAER KONGEPOKAL 2011 KRONPRINSENS POKAL 2011 NORGESMESTERE 2011 OVERSIKT SPONSORKONTRAKTER ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR NORGES SEILFORBUND REGNSKAP 2011

4 STYRET Det som har ligget til grunn for styrets arbeid gjeldende tingperiode er NSFs Formål og Visjon. NSFs Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt Handlingsplanen har vært delt opp i følgende aktivitetsområder: NSFs Visjon: Øke bredden i seilsporten og engasjere og appellere o til mennesker i alle aldre o til livslang og sunn livsstil o til å bli en av landets mest anerkjente sommeridretter NSF skal skape flere og entusiastiske seilere NSF skal jobbe for at de beste skal bli internasjonale vinnere - Toppidrett - Bredde - Rekruttering/tilrettelegging handikappseiling - Utdanning/frivillighet - Internasjonal innflytelse - Strategi og konsekvensutredning - Styrke finansiering og økonomi STYRETS SAMMENSETNING President Peter L. Larsen Ålesunds Seilforening 1. Visepresident Astri C. Holden Arendals Seilforening 2. Visepresident Arild Holt Oslo Seilforening Styremedlem Hanne Marie Jørstad Moss Seilforening Styremedlem Maren M Krogstad Trondhjems Seilforening Styremedlem Anders Myhre Kongelig Norsk Seilforening Styremedlem Morten Knutsen Moss Seilforening Styremedlem Odd Ørnulf Stray Mandal Seilforening Styremedlem Ove Lind Bergens Seilforening (Styremedlem Morten Knutsen gikk ut av styret fra etter eget ønske p.g.a. tidsmangel.)

5 STYRETS ARBEID 2011 I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter L. Larsen 1. Visepresident Astri C Holden 2. Visepresident Arild Holt Varamedlem Hanne-Marie Westby Jørstad Varamedlem Anders Myhre Av saker som har vært behandlet nevnes: - Konstituering, oppnevning av komiteer og utvalg - Mesterskapssaker, nasjonale og internasjonale - Forberedelser til prøve-ol 2011 og OL Søknad og tildeling av Kongepokal og Kronprinsens pokal - Håndheving av barneidrettsbestemmelsene - Rekruttering og utdanning av autorisert personell arrangører, dommere, trenere - Regattadeltagelsen i Norge - Gjennomføring av Stor NM i Moss - Kåring Årets Seiler og Årets Juniorseiler Løpende oppfølging av toppidrett - Tildelinger av båtlån - Løpende oppfølging av breddeaktiviteter - Marked - Videreføring av tomannsjolleprosjektet - Løpende økonomioppfølging - Internasjonal deltagelse i ISAF, IFDS, Eurosaf, EBA og Nordisk Seilforbund - Vurdering av NSF engasjement i forbindelse med evt norske VOR-prosjekt - Tildeling av Norgesmesterskap og Stor NM - Tildeling av utmerkelse, bragdmerker og hedersmerker - Søknader om klubbskifte - Godkjennelse av internasjonale mesterskap i Norge - Respittseiling i Norden, mulig samordning - Webløsning for seilnummersalg - ISAF Sikkerhetskurs - Kommunikasjon via og NSFs informasjonsskriv Seilsport i vinden, samt Seilsport i Seilmagasinet og Seilas - Nye foreninger Barn- og ungdomsvennlig - Integrering av bølgesurferne i hht tingvedtak - Søknader om dispensasjon fra NM-reglene - Oppfølging av NSFs strategi- og handlingsplan Lisens, disp søknader og kontroll sanksjoner - Regel 69-sak for Idrettens Domsutvalg - Tildeling av spillemidler til utstyr - Mesternes Mesterskap - Oppfølging av NORsteam-prosjektet - Anskaffet ny Ventelo NORsteam etter den brannhavarerte - Godkjenning av NORLYS-regler - Opptak av nye foreninger - Reetablering av Skoleseilasene - Pilotprosjekt kretsleddet - Webløsning for Seilnummersalg - Samarbeidet i SFF, spørsmålet om endringer i tingsammensetning NIF -

6 - Bistand Askøy SF vedr sikring av områder for trening og regattaseiling - Bistand bryggesak Sandefjord SF - Prinsipprettssak om eiendomsskatt på flytebrygger - Evt offentlig krav om registreringsplikt for fritidsbåter Deltagelse offentlig utredning ang sikkerhet ved bruk av fritidsbåt - Videreutvikling og revitalisering av StorNMkonseptet - Budsjettering for 2012 I det første året med et nytt styre vil det ta noe tid før styrearbeidet er i godt gjenge, spesielt når store deler av styret byttes ut. På grunn av mangel på tid hos noen av styremedlemmene, og fordi et av styremedlemmene gikk ut i løpet av året har man også måttet gjøre noen endringer på ansvarsområder underveis. Styret har hatt en betydelig saksmengde å behandle, mye av dette er å anse som forvaltning. Imidlertid er også viktige prosesser igangsatt, som analyse av regattadeltagelsen, fremtidig respittsystem og videreutvikling av StorNMkonseptet. Dette forventer vi å se mer konkrete resultater av i Året som er gått er normalt det mest ressurskrevende i en Olympiade. Forbundet har forvaltet de tilgjengelige ressurser etter beste evne, og er glad for å kunne konstatere at det ved inngangen til OL-året er mye å glede seg over innen toppidretten. Starlaget regnes av OLT som en medaljekandidat til OL 2012, og tilsvarende for Sonarlaget i Paralympics. Styret er mindre fornøyd med medlemsutviklingen. I henhold til strategi- og handlingsplaner arbeider vi for en økning i medlemstallet, men må konstatere en nedgang. Vi ser at mange foreninger har en god utvikling, men blant annet omlegginger av medlemssystemer og opprydding i noen foreningers medlemsregistre har medvirket til nedgangen.

7 ADMINISTRASJONEN Norges Seilforbunds virksomhet administreres fra kontorer på Ullevål Stadion, i kontorfellesskap med NIF og ca. 50 andre særforbund. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte handlingsplan, som i 2011 var delt i 7 områder. Disse blir utdypet senere i årsrapporten. Det er et godt arbeidsmiljø og det er ingen skader eller ulykker å rapportere. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det har i store deler av 2011 kun vært fire faste medarbeidere i administrasjonen, da Thomas Guttormsen har vært utlånt til toppidretten som trener for Star-laget. Dette har selvfølgelig også medlemmene våre kunnet merke, da det i perioder har vært noe lang responstid. Da 2011 var et år med både Seilting og nasjonskvalifiseringen til OL, så er det ikke til å komme unna at dette har lagt krav på mye av administrasjonens tid. I og med at nasjonskvalifiseringen til OL foregikk under ISAF VM i Perth Australia, så medførte dette utfordringer med logistikk og planlegging. Administrasjonens hovedoppgaver Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter Serviceorgan for medlemmene Oppdaterer websider Bistår utvalgene i deres arbeid Regnskap og budsjettering Oppfølging av Idrettsbutikken og salgsmateriell Inngår og følger opp sponsoravtaler Klasseklubbmøter og kretsledermøte Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF Kontakt med NIF og Olympiatoppen Utarbeider årsrapport Forbereder og bistår i gjennomføringen av Fellesseminar og Kretsledermøtet Bestilling og utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all praktisk håndtering Bistår kretsene i deres arbeid. Tilrettelegger for kurs og seminarer på kretsnivå etter forespørsel. Trykker opp og videreutvikler materiell som benyttes til kurs på kretsnivå Utdanner og følger opp frivillige gjennom kurs, seminarer og materiellutvikling Planlegger og gjennomfører bredde-samlinger Støtter foreningene i rekrutteringsarbeid Fordeler og rapporterer spillemidler til utstyr og rekrutteringsmidler Søker og rapporterer på tilskudd fra overliggende organisasjonsledd Bistår foreningene i trener- og aktivitetsutvikling Lager og selger Landslagsgenser

8 Ansatte i Norges Seilforbund Espen Guttormsen Generalsekretær/ Sportssjef Vibecke Schøyen Utviklingskonsulent Åse Langli Kontormedarbeider Per Christian Bordal Breddekonsulent Jacob Haug Landslagstrener Lars Loennechen Landslagstrener Thomas Guttormsen Bredde- og utdanningskonsulent Engasjerte Aktivitetskonsulenter/Landslagstrenere Esben Slaatto Landslagstrener/ Aktivitetskonsulent Didrik Godager Prosjektleder/ Aktivitetskonsulent

9 ÅRETS SEILERE 2011 Årets seiler 2011 ble Simen Løvgren og Rune Aasberg, Asker SF/Bundefjorden SF Årets Juniorseiler 2011 ble Tiril Bue, Asker SF Årets Seiler 2011 Rune Aasberg og Simen Løvgren 4. Plass Transat Jacques Vabre Årets Juniorseiler 2011 Tiril Bue Gull ISAF Youth World Championship

10 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT Målsetning fra Handlingsplanen: - Deltakelse i minst tre klasser i OL, 2 klasser i PL - 1 medaljekandidat i OL, 2 medaljekandidater i PL - Sikre fremtidig toppidrettsrekruttering gjennom ToppSeil Det er gjennomført 3 EU møter i 2011, samt at det er avholdt sporadiske møter med Olympiatoppen. Resultatmessig har de største prestasjonene vært levert av Star- og Sonarseilerne med bronse i EM til Star og totalseier i Worldcupen og bronse i VM for Sonar. NSF hadde seilere i følgende klasser: Enmannsjolle Laser/Radial Star Brett RS:X 2,4mR Sonar Treneransvar: Peer Moberg/Jacob Haug Treneransvar: Thomas Guttormsen Treneransvar: Trener fra KNS Treneransvar: Lars Loennechen Treneransvar: Esben Slaatto ISAF World Championship ble arrangert i Perth, AUS, i november, og Norge deltok med 10 seilere fordelt på 6 klasser. Dette var årets viktigste regatta og Norge stilte derfor med et stort støtteapparat, inkludert kokk, båtmann og 4 trenere for å legge til rette for at flest mulig klasser skulle kvalifisere til OL i London. Star-laget stod for det beste resultatet ved å bli nr.6. Følgende klasser har klart ISAFs nasjonskrav til OL/Paralympics pr : Laser Radial Star Laser Sonar RS:X damer 2,4 mr RS:X Herrer Seilere fra NSFs lag har blant annet deltatt i følgende world-cuper: Miami, USA - Miami OCR Weymouth, GBR - Sail for Gold Palma, ESP - Trofeo Princesa Sofia Medemblik, NED - Delta Lloyd Hyeres, FRA - Semaine Olympic Francaise Kiel, GER - Kielerwoche Årets andre viktige regatta var Prøve OL i Weymouth, GBR. Norge stilte med utøvere i alle klasser det er mål om å sende til OL Vi fikk en god gjennomkjøring på banene og formatet som skal brukes under OL, og begynner å føle oss hjemme i området og på havnen.

11 Landslagsutøvere 2011 Eivind Melleby Star Kongelig Norsk Seilforening Petter Mørland Pedersen Star Kongelig Norsk Seilforening Aleksander Wang-Hansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Marie Solberg Sonar Kongelig Norsk Seilforening Per Eugen Kristiansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Bjørnar Erikstad 2,4 mr Tønsberg Seilforening Marthe Enger Eide Laser Radial Bærum Seilforening Kristian Ruth Laser Asker Seilforening Mathias Mollatt Laser Moss Seilforening

12 TOPPSEIL I løpet av sesongen 2011 har ToppSeil hatt flere samlinger, i tillegg har ToppSeilutøverne deltatt på Hvassersamlingene vår og høst. Det har i tillegg til samlinger og noe regattaoppfølging vært dialog mellom trener og seilere underveis i sesongen. Seilerne på ToppSeil har prestert godt både nasjonalt og internasjonalt, med Tiril Bue sin verdensmestertittel som et høydepunkt. Følgende seilere var deltakere på ToppSeil 2011: ToppSeilutøvere 2011 Sebastian Wang-Hansen RS:X Tønsberg Seilforening Natcha Uthaug Laser Radial Milde Båtlag Lars M Johansen 49er Brevik Seilforening Kristine Strandenes Laser Radial Grimstad Seilforening Anders Pedersen Finnjolle/Laser Drøbaksund Seilforening Tiril Bue Laser Radial Asker Seilforening Hermann Tomasgaard Laser Radial Drøbaksund Seilforening Tobias Tjøm 29er Kongelig Norsk Seilforening Anders Klippenberg 29er Kongelig Norsk Seilforening Linn Emelie Schäffer 29er Drøbaksund Seilforening Eline Snerlebakken 29er Moss Seilforening Nicholas Fadler Martinsen Europajolle Soon Seilforening Jon Aksel Mortensen Europajolle Arendals Seilforening Katrine Johansen Europajolle Svelvik Seilforening Ina Kullmann Laser Radial Bærum Seilforening Maria Mollestad RS:X Bærum Seilforening Inge Salvesen 49er Christiansands Seilforening Magnus Andersen Europajolle Nesodden Seilforening Lars Johan Brotkorp Europajolle Horten Seilforening Henrik Begby Laser Radial Kongelig Norsk Seilforening Sigurd Kalvik RS:X Kongelig Norsk Seilforening

13 NORSTEAM Ventelo NORsteam (ex Fram 15) ble i november 2010 seilt til Bergen for å gjennomføre en rekke samlinger for kjølbåtmiljøet i Hordaland vinteren og våren I forbindelse med klargjøring til regattaen "Snøføyka" tok båten tragisk nok fyr natten før regattaen, brant opp og sank ved bryggeanlegget til RAN Seilforening. NORsteam stod dermed uten treningsplattform, men det ble relativt raskt avklart at prosjektet skulle fortsette i en Farr 40, først lånt deretter kjøpt fra X-Yachts Norge AS. Moss Seilforening stilte sitt anlegg i Søly Båthavn til disposisjon, og dette ble båtens hjemmehavn og treningsbase for prosjektet i Det visste seg raskt at Farr 40 var en god båt til formålet. Båttypen føles lett å håndtere, den er sikker, rask og morsom å seile, gir raskt tilbakemelding på om man gjør rett eller galt, og gjør det mulig for laget å hevde seg i regattaer når man gjør ting riktig. Som trener for Norsteam laget ble Pål Tønnesson ansatt tidlig på våren. Han fulgte laget gjennom vårsesongen t.o.m. ORCi EM på Hankø i juli Høstsesongen ble ledet av Thomas Guttormsen og Per Christian Bordal. NORsteam klarte å vise en god læringskurve, og hevdet seg god i flere nasjonale regattaer og blir sett på som et godt tilskudd i det norske kjølbåtmiljøet. NORsteam Vest ble opprettet i september Prosjektet kunne la seg igangsette pga stor velvillighet fra Carl Jansen som lånte ut 3 Melges 24, samt Bergen Seilforening som stilte sitt anlegg til disposisjon. Karl Otto Book ble engasjert som trener for prosjektet. Det var mange gode søkere, og prosjektet ble igangsatt med så mye som 15 seilere. Karl Otto og laget viste en god treningsmoral og trente mye, og deltok i regattaer ut sesongen Det er bestemt av seiltinget at Norsteam aktivitet skal være selvfinansierende, og ildsjeler rundt prosjektet forsøkte å skaffe sponsorer - dessverre uten hell. Disse deltok på NORsteam 2011: Erik Hveding Trym Osborg Erik Snerlebakken Martin Rishovd Marius Langeland Thomas Kjennerud Monica Rodal Marie Lothe Andreas Myrvold Cathrine Aasveen

14 Her følger et utdrag fra regnskapet på prosjektpunktene under Toppidrett og NORsteam. Beskrivelse Inntekter Kostnader Tildelinger fra OLT kr Toppidrettsstipend OLT og IOC kr kr Egenandel seilere kr Lønnskostnader trener kr Variable kostnader sportssjef kr Trenerkostnader andre klasser kr Kostnader Star kr Kostnader Brett kr Kostnader Laser kr Kostnader Laser Radial kr Prøve OL og VM kr Båt, bil og utstyr kr Samlinger og tester på OLT kr ISAF Jr VM kr Kostnader Sonar kr Kostnader 2.4m kr Variable kostnader støtteapparat para kr ToppSeil kr SUM Kr Kr RESULTAT Kr Beskrivelse Inntekter Kostnader Sponsorer kr Egenandel seilere kr Forsikringsoppgjør minus bokført verdi gammel båt kr Profilering ny båt og utstyr kr Klær utøvere kr Prosjektleder Kr Div rep og fornyelse av utstyr kr Opplag og havneleie kr Forsikringer kr Båtmann/trener kr Påmeldinger, frakt, kurs etc. kr Avskrivninger kr SUM kr kr RESULTAT Kr

15 BREDDESEILING Målsetning fra Handlingsplanen: - Legge til rette for at alle seilere oppfatter det tilbudet som gis gjennom de lokale seilforeningene som så attraktivt at det ikke oppleves som noe godt alternativ å stå utenfor - Øke medlemsmassen med 20% for perioden Det har vært lagt størst fokus på aktivitet og aktivitetsutvikling innenfor breddeseilingen i forbundet. Dette er de aktivitetene som har blitt høyest prioritert: Samlinger for de prioriterte ungdomsklassene i NSF på Hvasser over 5 dager. Samlingene benyttes også som en utviklingsarena for trenere, der klasseklubbtrenerne får jobbe sammen med landslagstrenerne, og viktig erfaringsutveksling foregår. Det prioriteres tiltak for å beholde jenter i seilsporten, og det er gjennomført jenteprosjekt i storbåt i samarbeid med Team Drømmen. 30 jenter var på samling der fokus er trivsel og mangfoldet i seilingen. NSF mener at for å kunne øke kvalitet på tilbudet som gis av klubbene lokalt må vi sette fokus på ressurspersoner i klubbene. Derfor er det også i år vært fokus på utdanning av trenere. Det er i 2011 gjennomført ett trenerseminar og ett Trener II-kurs i Oslo, der det ble utdannet 22 Trener II, som i tillegg til kurset har fått oppfølging på vannet ved klubbesøk. Vi har også subsidiert Trener 1-kurs holdt av krets og klubb, og det er utdannet 73 nye Trener 1. Tomannsjolleprosjektet er videreført fra i fjor, og vi har hatt fokus på aktivitet i regionene og lokalt i klubb gjennom besøk av konsulent som hjelper nye klubber med oppstart av aktivitet for barn og ungdom, samt oppfølging av eksisterende trenere rettet spesielt mot tomannsjolleseiling. Totalt har 14 klubber vært besøkt. NSF jobber kontinuerlig med å oppgradere, utvikle og distribuere kurs- og opplæringsmateriell. Dette benyttes på alle kurs, seminarer og til opplæring i klubbene, og selges på idrettbutikken.no.

16 Vi jobber mot å kunne ansette aktivitetskonsulenter som skal ta seg av klubb- og aktivitetsutvikling lokalt i klubb og region i løpet av NORsteamkurs er holdt av NSF lokalt i seilforeningene med målsetning om å øke kunnskapsnivået til klubbseilere i kjølbåter. Gjennom kompetansehevingen håper vi at seilerne opplever større glede gjennom både regattaer og turseiling. Det er gjennomført NorSteam-kurs i Bundefjorden, Holmestrand, RAN, Moss, Soon, Brevik, Asker og Fredrikstad Seilforening, der det er gitt tilbud til alle storbåtseilere for å øke kvaliteten på det tilbudet klubbene tilbyr. Oversikt over nye Barne- og ungdomsvennlige seilforeninger: Kongelig Norsk Seilforening Bergens Seilforening Larvik Seilforening Horten Seilforening Økonomi Her følger et utdrag fra poster i regnskapet under Breddeaktivitet: Beskrivelse Inntekter Kostnader Aktivitetsutvikling kr Breddesamlinger kr kr Klubbutvikling kr Lønnskostnader kr Materiellutvikling kr Mesternes Mester kr kr Post 3 tildeling kr Rekrutteringstilskudd Klasseklubber kr Spillemidler til utstyr kr kr trenerutvikling kr kr Utdanning kr kr SUM kr kr RESULTAT - kr

17 REKRUTTERING/TILRETTELEGGING HANDIKAPPSEILING Målsetning fra Handlingsplanen: - Øke rekruttering til handikappseiling - Ha fokus på tilrettelagte forhold for integrert seiling i foreningene - Minst 10 klubber skal rapportere om økt aktivitet innen handikappseiling Norges Seilforbund deltok med instruktører på to samlinger for funksjonshemmede i På aktivitetsleiren til Oslo og Akershus Idrettskrets på Haraldvangen var Aleksander Wang-Hansen og Esben Slaatto tilstede for å gi alle deltakerne på samlingen mulighet til å prøve seg på seiling. Det var i løpet av tre dager 15 barn og ungdom som seilte killing og lærling. Det ble i 2011 arrangert en idrettsleir på Hove i Arendal, der en av de inviterte gruppene var funksjonshemmede barn og ungdom. NSF var representert med instruktører som gav alle som ville en innføring og opplæring i windsurfing. I løpet av leiren var ca. 20 barn og ungdom innom brettseilingen. Oversikt over klubber med rapportert handikappaktivitet: Sarpsborg Seilforening Nesodden Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Arendals Seilforening Flekkefjord Seilforening RAN Seilforening Askøy Seilforening Bærum Seilforening Hardanger Seglklubb Totalt fordelt på 3 aktive seilere 1 aktiv seiler 3 aktive seilere 1 aktiv seiler 3 aktive seilere 12 aktive seilere 3 aktive seilere 4 aktive seilere 1 aktiv seiler 31 aktive funksjonshemmede seilere 9 Seilforeninger og 6 seilkretser Tallene i modellen er hentet fra foreningenes egen rapportering gjennom idrettsregistreringen.

18 UTDANNING/FRIVILLIGHET Målsetning fra Handlingsplanen: - NSF skal til enhver tid ha tilstrekkelig og oppdatert utdannet personell til å gjennomføre de aktiviteter Seil-Norge ønsker - NSF skal sammen med foreningene utarbeide planer for ivaretakelse av frivillighetsarbeid Det er avholdt sikkerhetskurs både i Vest -og Øst-Norge, der det er utdannet 86 personer i havseilas sikkerhetskurs. Det er bestemt at kursarrangør skal søke om arrangørstatus for hvert kursår for å sikre kvaliteten på kursene. Det har også vært arrangert to målerkurs i Totalt er nå antall målere i Norge 187. Trenerutvalget har hatt fokus på blant annet å utvikle Trenerkursene slik at de er tilrettelagt for brettsatsingen. Dette er gjort i samarbeid med NBK. Nye kurs med mer gruppeoppgaver vil bli forsøkt ut i Det ble forsøkt avholdt trenerseminar, men det var lite oppslutning, og ressursene ble flyttet over til å følge opp eksisterende trenere i deres miljøer. Neste trenerseminar avholdes på fellesseminaret, og vi håper på stor oppslutning der. Dommerseminar ble avholdt på Gardermoen med 53 deltakere. Sammen med den årlige rapporten danner dette blant annet grunnlaget for vedlikehold av dommer III-statusen, og listen over aktive dommere på Det er arrangert en rekke Dommer og Arrangør-kurs i alle regioner, som er med på å styrke seilforeningenes evne til å arrangere regattaer for alle klasser. Spesielt vil vi holde fokus fremover på å få avviklet flere banedommerkurs. Her ser vi at behovet er størst. Oversikt over arrangerte kurs: Trener I: Bærum Seilforening Brevik Seilforening Haugesund Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Soon Seilforening Moss Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Trondheim Seilforening Trener II: 21 deltakere på kurs i Oslo Banedommere: 11 deltakere på kurs i Horten SF og RAN SF 7 sertifiserte banedommere i 2011

19 INTERNASJONAL INNFLYTELSE Målsetning fra Handlingsplanen: - Fremme seilsporten på verdensbasis og påvirke idrettens retning - Fremme norske interesser i det nordiske og internasjonale samarbeidet - Sikre at Norge hvert år arrangerer minst 3 internasjonale mesterskap Representanter fra Norges Seilforbunds styre og administrasjon har i 2011 deltatt på følgende internasjonale arenaer: 1 EBA møte, Presidenten var tilstede. 2 Nordisk Seilforbunds møter, Presidenten og generalsekretær var tilstede, og det ble arbeidet for å danne et felles nordisk respittsystem. Dette strandet da nasjoner ønsket å beholde sine systemer. ISAF mid-year meeting 2 norske representanter deltok. ISAF november meeting 6 norske representanter deltok. Internasjonale representanter har deltatt på avholdte møter i sine respektive grupper og komiteer gjennom året. Oversikt internasjonale mesterskap avholdt i Norge i 2011: Klasse Type mesterskap Arrangør 11Mod VM Drøbaksunds Seilforening ORCi EM Kongelig Norsk Seilforening Formula 18 Nordisk Moss Seilforening 2,4 mr VM Ålesunds Seilforening STRATEGI OG KONSEKVENSUTREDNING Målsetning fra Handlingsplanen: - Utvalget for strategi og konsekvensutredning skal i perioden utarbeide en GAP analyse og en konsekvensutredning av de overordnede mål i del 1 av strategiplanen. Utvalget har begynt arbeidet med å se på sitt mandat, arbeidsfordeling og -metode, og vil rapportere til styret når arbeidet er kommet videre. Styret har ikke mottatt noen skriftlige rapporter fra utvalget i 2011.

20 STYRKE FINANSIERING OG ØKONOMI Målsetning fra Handlingsplanen: - Styret skal prioritere økonomi i tingperioden Styret og administrasjonen har i 2011 jobbet med både nye og gamle tiltak for å ivareta, og på kort og lang sikt bedre den økonomiske situasjonen til Norges Seilforbund. Vi har her laget en oversikt over en del av disse tiltakene. Noen av disse er allerede avsluttet uten stor økonomisk gevinst, mens andre tiltak kan være med på å styrke økonomien til NSF allerede i B2B sponsorprogram Forsøkt å bygge opp et felles B2B program for sponsorene i alle vannsportforbundene. Initiativtaker var Roforbundet og deres samarbeidspartner Rune Hansen, tidligere sponsorsjef i Vålerenga. Ideen var å øke hver enkelt forbunds sponsorverdi, og gjøre oss mer attraktive. Prosjektet var dessverre ikke gjennomførbart, da den totale sponsorpoolen ble for liten. Det kan merkes at Seilforbundet var det forbundet med flest sponsorer. Seilkort Dansk Sejlunion har jobbet med Sailing Connect for å utvikle et seilkort, og en web portal tilpasset seilere. NSF har blitt invitert til et samarbeide, og har deltatt i utvikling av kortet. Ideen er at kortet og webportalen skal gi NSFs medlemmer fordeler i form av tjenester og gode priser, samt at NSF skal motta en provisjon i forhold til omsetning. Arbeidet er i prosess. Stavanger VOR havn Stavanger kommune besluttet i vår at de ønsket å se på mulighetene for å stå som vertskap for Volvo Ocean Race. Stavanger kommune ønsket da et samarbeid med NSF, og satte dette som en forutsetning for å jobbe videre i søknadsprosessen. NSF fikk betalt for å stille på møter, og ved en eventuell realisering av prosjektet var NSF tiltenkt en %- andel av sponsorinntektene. Arbeidet er i prosess.

21 Sponsorer NSF har jobbet jevnlig for å innhente nye sponsorer. Dette viser seg å være et svært vanskelig arbeid, og vi har av den grunn også søkt hjelp hos profesjonelle aktører. De har heller ikke klart å lykkes med å tilføre oss flere sponsorer. Vi har fulgt deres arbeid nøye, og kan bekrefte at det er lagt ned mye jobb for å lykkes. Avtalen med de profesjonelle aktørene har vært på no cure no pay basis, og har derfor kun kostet aktøren penger. Der vi ser at det ligger mulighet for å innhente sponsorater er til konkrete prosjekter som Mesternes Mester, Stor-NM, NORsteam osv. Det er ikke snakk om store enkeltsummer, men små sponsorater kan hjelpe hvert prosjekt ganske mye. Dette er den eneste måten vi kan skaffe NSF penger på i øyeblikket gjennom sponsorater. Vi må også erkjenne at vi i øyeblikket ikke har noen profiler vi kan fremme for en sponsor, samt at seiling som toppidrett ikke er en medie- og sponsorvennlig idrett. Den største gjenytelsen vi som forbund kan stille med pr i dag er muligheten for å la sponsorer få oppleve seiling. Vi har en god arena der vi i motsetning til andre idretter kan la eksterne utøve vår idrett sammen med våre utøvere. Eventer Det er i løpet av året arrangert 3 eventer med NORsteam som plattform. Det har vært noe vanskeligere å få solgt eventer til den nye båten etter at Fram IV brant ned, da Fram IV hadde en historie som klart hadde en markedsverdi. Seilerforsikring.no Det er inngått et samarbeid med NIB om å lage gunstige forsikringer for NSFs medlemmer. Det er tatt utgangspunkt i båtforsikring, men det tilbys forsikring av alle typer. Produktet har fått navnet seilerforsikring.no. NSF mottar provisjon av porteføljen. Annonser seiling.no Vi har forsøkt å selge annonser på seiling.no som et prøveprosjekt. Tilskudd Vi jobber med å øke tilskuddene fra NIF, spesielt Post 3 (barn og ungdom) og Toppidrett (fra OLT). Dette er de tilskuddene der søknader og rapportering i størst grad kan påvirke størrelsen på tildelingene. De siste årene har vi hatt en positiv utvikling av Post 3 og tildeling av midler til Handikap-toppidrett..

22 RAMMEVILKÅR NSFS ARBEID FOR Å BEDRE RAMMEVILKÅRENE FOR SEILFORENINGENE OG SEILERE Norges Seilforbund jobber for å kunne hjelpe alle seilforeninger med å bedre driften, øke aktivitetstilbudet, og gi et tilbud til en bred gruppe seilere. Dette gjøres delvis gjennom økonomi, og delvis gjennom kompetanse. De to største finansielle bidragene Norges Seilforbund jobber for å øke er Spillemidler til utstyr og Spillemidler til anlegg. Spillemidler til utstyr er en ordning der seilforeningene kan søke om tilskudd for å dekke inntil 30 % av sine kostnader i forbindelse med innkjøp av joller, brett og annet utstyr til bruk i opplæring og trening av barn og ungdom. Seilforeningene søker gjennom Norges Seilforbund, som søker samlet til Norges Idrettsforbund, og det jobbes kontinuerlig med å øke potten av spillemidler som tilfaller NSF og deres medlemsforeninger. Vi har sett på tildeling av spillemidler til utstyr fra for Norges Seilforbund. I denne perioden har det vært en økning i tildelingen fra NIF på hele 575 %. De siste 4 årene har det vært en gradvis økning i søkebeløpet. Vi har de 2 siste årene ikke klart å fordele hele det tildelte beløpet, da flere foreninger ikke kjøpte utstyret de søkte om midler for å kjøpe. Tusen kroner Antall søkerforeninger Søkebeløp Tildelt fra NIF Fordelt til foreninger

23 Det er i tillegg til økonomi mye som kan gjøre hverdagen bedre og enklere for seilforeninger og deres medlemmer. En del arbeid gjøres på faste innsatsområder, slik som utdanning og opplæringsmateriell, samtidig som det iblant dukker opp spesifikke engangstiltak der effekten kan være kortsiktig eller langsiktig. Noe av det vi konkret har jobbet med i inneværende tingperiode er: - Tilbud om kurs for dommere, trenere og arrangører - Tilbud om klubbutviklingstiltak gjennom Idrettskretsene - Aktivitetskonsulenter i regionene - Tomannsjolle innkjøps- og aktivitetsprosjekt - Påmeldingssystem gjennom Seilmagasinet - Frivillighet - Sikkerhetsforskrifter Direkte rettet mot seilere har vi også brukt tid og ressurser på: - Forsikringsordninger og tilbud - Arbeid mot kystdirektoratet og departement bl.a. båtførerprøven, redningsvest og bruk av vannspeilet. - Respitt-system og sikkerhetsregler NSFS EGNE RAMMEVILKÅR Norges Seilforbunds styre og administrasjon har en del rammevilkår og -betingelser å forholde seg til. De to vilkårene som i størst grad styrer, begrenser og gir muligheter er den tingvedtatte handlingsplanen, og de finansielle rammene. Under det siste punktet ligger både størrelse på tildelinger fra NIF, budsjett vedtatt på Seiltinget, sponsorinntekter, og inntekter direkte fra medlemmene gjennom medlemskontingent og lisens. Mye av midlene til Norges Seilforbund er øremerket. Enten gjennom kriterier ved tilskudd, egeninnsats ved tilskudd, sponsorers betingelser, eller egenandeler på spesifikk aktivitet. Dette gjør at handlingsrommet til både styret og administrasjonen kan virke noe begrensende til tider, og det kan virke vanskelig å prioritere ønskede satsningsområder hvis det skulle være ønskelig utover det normale. For 2011 så inntektsbildet og fordelingen mellom øremerket og frie midler slik ut: Øremerkede midler kr Frie midler kr Sum kr Egenandeler kr Tilskudd øremerket kr Tilskudd frie kr Salgsinntekt kr Medlemskontingent kr Sponsor kr Lisensinntekt kr Diverse kr Sum kr

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret.

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. STYRETS ARBEID 2011 I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 STYRETS ARBEID 2012 I 2012 har det vært avholdt 11 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 204 saker hvorav 7 i AU og 197 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 9.juni 2009 kl 14.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL) fra kl 17.00, Hans Egil Eriksen (HEE), Odd

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 Onsdag 22. og 23. mai Kl. 13.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/12 Mandag 9. januar 2012 Kl. 17.00 på Rica Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/05 22. juni 2005 Bergen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03 Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke tilstede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03 Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,, Nini Høegh Nergaard,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 Mandag 2.mai Kl. 10.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS)

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/09 23. og 24 januar 2009 kl 11.00 Toppidrettsenteret Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken.

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/12 Fredag 26. april 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden (ACH), Ove

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 28. april 2010. Møtestart kl 14.00 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 804 18. november 2004 Rica Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 Takk for samarbeidet i 2012 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2012 ADMINISTRASJONEN RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 20.april 2009 kl 13.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord Tilstede fra Styret President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 Mandag 27. august 2007 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen,

Detaljer

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger Seiltinget 2009 Mål og prioriterte handlinger 2009-2011 Det som ligger i bunn er NSFs Formål og Visjon Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke tilstede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/12 Fredag 23. mars 2012 Kl. 12.00 Park-Inn Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden

Detaljer

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007 Styremøte 9/07 Styremøte 3. desember 2007 UBC Rekdalrommet, Ullevål stadion kl. 10.00 21.00 Til stede fra styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 19. januar 2010. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/12 Mandag 22. juni 2012 Kl. 12.00 på Moss SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell Til stede fra Styret: Fratredelse under sak 21/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/06 6.-7. oktober 2006 Rica Holmenkollen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente styreprotokoll 1/10. Styret godkjente AU protokoll 1/10

Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente styreprotokoll 1/10. Styret godkjente AU protokoll 1/10 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/10 12. og 13. februar 2010. Møtestart kl 10.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02 Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,,

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER:

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER: NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/13 Torsdag 14. mars 2013 Kl. 15.00 Ishavshotellet i Tromsø Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/15 Tirsdag 20. januar 2015 på Dronningen hos KNS. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre, Vidar Utne (VU),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 VEDTAKSAKER: Torsdag 30. november Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 VEDTAKSAKER: Torsdag 30. november Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 Torsdag 30. november Kl. 15.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Bredde vs Topp Brettseiling er i sterk fremgang, derfor vil vi satse på brett. Tomannsjolle med 29er, har god fremgang og rekruttering, og er den naturlige

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/12 Fredag 22. mai 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Ove Lind (OL), Anders Myhre (AM), Odd

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/06 28. juni 2006 Tønsberg Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Bente Nilsson, Jan Henrik

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Kretsledermøtet 2002

Kretsledermøtet 2002 Kretsledermøtet 2002 Rica Gardermoen Hotell 23. 24. november 2002 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Nini Høegh Nergaard Chris Buunk Per

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, John Arnold Hopstock og Pål A.

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, John Arnold Hopstock og Pål A. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 604 1.-2. oktober 2004 Horten, Hotel Norlandia Til stede fra Styret: Ikke til stede fredag Ikke til stede lørdag Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

Royal Norwegian Yacht Club. Stor NM Final Result Races: 1,2,3,4,5,6,7,8

Royal Norwegian Yacht Club. Stor NM Final Result Races: 1,2,3,4,5,6,7,8 Races: 1,2,3,4,5,6,7,8 15.08.2009-21:41:45 Class: RS:X Jenter (Class) Races: 1.R., 2.R., 3.R., 4.R., 5.R., 6.R., 7.R., 8.R. (1 Discards) T-Rank SAIL NO. HELMSMAN CLUBNO. T- T-Rank 1 23 Maria Aadland Mollestad

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 18.september 2008 kl 16.00 SAS Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Stig Hvide Smith (SHS), Anne Kaalstad (AK), Peter L. Larsen

Detaljer

Barn Ungdom Bredde Utdanning

Barn Ungdom Bredde Utdanning Barn Ungdom Bredde Utdanning Thomas Gu3ormsen Per Chris6an Bordal Overordnet målsetning (fra strategiplan vedta3 på seil6nget 2011) o Øke medlemsmassen med 20 % o NSF må 6lre3elegge gjennom sine lokale

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/13 Onsdag 16. januar 2013 Kl. 14.30 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/13 VEDTAKSAKER: Torsdag 23. april 2013 Kl Ullevål stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/13 VEDTAKSAKER: Torsdag 23. april 2013 Kl Ullevål stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/13 Torsdag 23. april 2013 Kl. 13.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

Klubbdommer/arrangør - Økt 1

Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Seilsportens organisering Seilsportens regler Innhold Kappseilingsreglene NSF Organisasjonskart Utdanningsstrukturen NSFs årbok Regler for Norgesmesterskap Arbeidsoppgaver

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2011

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2011 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2011 Color Fantasy 25. - 26. mars Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2009, 2010 og sakspapirene til Tinget 2011. Tinget åpnet fredag

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 25. juni 2010. Møtestart kl 11.00 Fjærholmen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne

Detaljer

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå.

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Innhold Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Om rekrutteringskomiteen NBK besluttet i 2009 å ta initiativ

Detaljer

Kretsledermøtet 2006

Kretsledermøtet 2006 Kretsledermøtet 2006 Tønsberg 11. 12. mars 2006 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen Thorstein Tønnesson Gwen Brun Bente Nilsson Peter L. Larsen Jan Henrik Nordeide Kretsledere: Harald Lystad,

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner 2 Strategi- og handlingsplaner DEL I STRATEGIPLAN 2013 2017 Strategi- og handlingsplaner 3 Visjon og overordnede mål. Visjon:

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/13

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/13 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/13 Fredag 21. Og 22. juni 2013 Fredag kl. 12.00 18.30. Lørdag kl. 09.00 12.00 Fjærholmen Tønsberg SF Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/16 14. juni 2016 på NSFs lokaler på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF),

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2010. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2010 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2010... 4! 2. ADMINISTRASJONEN... 8! 3. ÅRETS SEILERE 2010... 9! 4. HANDLINGSPLANEN

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/14 Tirsdag 21. januar 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

Kretsledermøtet 2004

Kretsledermøtet 2004 Kretsledermøtet 2004 Åsgårdstrand Seilforening 20. 21. mars 2004 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Stig Hvide Smith John Arnold Hopstock

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/17

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/17 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/17 19. september 2017 på Ullevål Stadion og webex Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Kristian Fæste (KF),

Detaljer

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Jan Løschbrandt Bente Mortensen Ulf Duus Carlsen Eivind Berg Tor Dahl Eva Johnsen Holm Tom Erik Smedal Styrearbeid Styret har i beretningsåret (2009) avholdt 10 styremøter

Detaljer

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, 29`er, Optimist, Zoom 8, E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial på Fjærholmen, 21. 24. juni

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 9/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 9/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9/15 Tirsdag 20. oktober 2015 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Eirik

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 12.12.2016 kl. 17.30 20.30 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Møterom 3066 Idrettens Hus, Ullevål Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen,

Detaljer

Arbeidsgrupper leder Jørn Brødholt/Harald Mortensen leder Pierre Nedregaard

Arbeidsgrupper leder Jørn Brødholt/Harald Mortensen leder Pierre Nedregaard Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Torstein Hopstock Finn Thorkildsen Jan Krøger Børre Zeiffert Einar Frodesen Bjørn A Sti Anne Kjøge Styrearbeid Styret har i beretningsåret

Detaljer

han pådro seg disk på blackflag. Dermed var Andreas best sammenlagt for første gang i mesterskapet.

han pådro seg disk på blackflag. Dermed var Andreas best sammenlagt for første gang i mesterskapet. Andreas Dyhr Petersen fra Moss fortsatte den gode seiling lørdag, men to svensker ble for sterke. Både gullet og sølvet glapp i siste seilas i nordisk mesterskap i Helsingfors. For Anniken Bjørnstad fra

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2004-1 -

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2004-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2004... 3 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2004... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2003-2005... 8 5. UTVALG- OG KOMITERAPPORTER... 9 5.1 TOPPIDRETT... 9 5.2 FINANSIERING...

Detaljer