Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Seilforbund Årsrapport 2011"

Transkript

1 Norges Seilforbund Årsrapport 2011

2 Takk for samarbeidet i 2011

3 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING HANDIKAPPSEILING UTDANNING/FRIVILLIGHET INTERNASJONAL INNFLYTELSE STRATEGI OG KONSEKVENSUTREDNING STYRKE FINANSIERING OG ØKONOMI RAMMEVILKÅR NSFS ARBEID FOR Å BEDRE RAMMEVILKÅRENE FOR SEILFORENINGENE OG SEILERE NSFS EGNE RAMMEVILKÅR MEDLEMSUTVIKLING OVERSIKT KOMITEER/UTVALG VALGT AV SEILTINGET OVERSIKT KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET UTVALGTE RESULTATER FRA INTERNASJONALE REGATTAER KONGEPOKAL 2011 KRONPRINSENS POKAL 2011 NORGESMESTERE 2011 OVERSIKT SPONSORKONTRAKTER ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR NORGES SEILFORBUND REGNSKAP 2011

4 STYRET Det som har ligget til grunn for styrets arbeid gjeldende tingperiode er NSFs Formål og Visjon. NSFs Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt Handlingsplanen har vært delt opp i følgende aktivitetsområder: NSFs Visjon: Øke bredden i seilsporten og engasjere og appellere o til mennesker i alle aldre o til livslang og sunn livsstil o til å bli en av landets mest anerkjente sommeridretter NSF skal skape flere og entusiastiske seilere NSF skal jobbe for at de beste skal bli internasjonale vinnere - Toppidrett - Bredde - Rekruttering/tilrettelegging handikappseiling - Utdanning/frivillighet - Internasjonal innflytelse - Strategi og konsekvensutredning - Styrke finansiering og økonomi STYRETS SAMMENSETNING President Peter L. Larsen Ålesunds Seilforening 1. Visepresident Astri C. Holden Arendals Seilforening 2. Visepresident Arild Holt Oslo Seilforening Styremedlem Hanne Marie Jørstad Moss Seilforening Styremedlem Maren M Krogstad Trondhjems Seilforening Styremedlem Anders Myhre Kongelig Norsk Seilforening Styremedlem Morten Knutsen Moss Seilforening Styremedlem Odd Ørnulf Stray Mandal Seilforening Styremedlem Ove Lind Bergens Seilforening (Styremedlem Morten Knutsen gikk ut av styret fra etter eget ønske p.g.a. tidsmangel.)

5 STYRETS ARBEID 2011 I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter L. Larsen 1. Visepresident Astri C Holden 2. Visepresident Arild Holt Varamedlem Hanne-Marie Westby Jørstad Varamedlem Anders Myhre Av saker som har vært behandlet nevnes: - Konstituering, oppnevning av komiteer og utvalg - Mesterskapssaker, nasjonale og internasjonale - Forberedelser til prøve-ol 2011 og OL Søknad og tildeling av Kongepokal og Kronprinsens pokal - Håndheving av barneidrettsbestemmelsene - Rekruttering og utdanning av autorisert personell arrangører, dommere, trenere - Regattadeltagelsen i Norge - Gjennomføring av Stor NM i Moss - Kåring Årets Seiler og Årets Juniorseiler Løpende oppfølging av toppidrett - Tildelinger av båtlån - Løpende oppfølging av breddeaktiviteter - Marked - Videreføring av tomannsjolleprosjektet - Løpende økonomioppfølging - Internasjonal deltagelse i ISAF, IFDS, Eurosaf, EBA og Nordisk Seilforbund - Vurdering av NSF engasjement i forbindelse med evt norske VOR-prosjekt - Tildeling av Norgesmesterskap og Stor NM - Tildeling av utmerkelse, bragdmerker og hedersmerker - Søknader om klubbskifte - Godkjennelse av internasjonale mesterskap i Norge - Respittseiling i Norden, mulig samordning - Webløsning for seilnummersalg - ISAF Sikkerhetskurs - Kommunikasjon via og NSFs informasjonsskriv Seilsport i vinden, samt Seilsport i Seilmagasinet og Seilas - Nye foreninger Barn- og ungdomsvennlig - Integrering av bølgesurferne i hht tingvedtak - Søknader om dispensasjon fra NM-reglene - Oppfølging av NSFs strategi- og handlingsplan Lisens, disp søknader og kontroll sanksjoner - Regel 69-sak for Idrettens Domsutvalg - Tildeling av spillemidler til utstyr - Mesternes Mesterskap - Oppfølging av NORsteam-prosjektet - Anskaffet ny Ventelo NORsteam etter den brannhavarerte - Godkjenning av NORLYS-regler - Opptak av nye foreninger - Reetablering av Skoleseilasene - Pilotprosjekt kretsleddet - Webløsning for Seilnummersalg - Samarbeidet i SFF, spørsmålet om endringer i tingsammensetning NIF -

6 - Bistand Askøy SF vedr sikring av områder for trening og regattaseiling - Bistand bryggesak Sandefjord SF - Prinsipprettssak om eiendomsskatt på flytebrygger - Evt offentlig krav om registreringsplikt for fritidsbåter Deltagelse offentlig utredning ang sikkerhet ved bruk av fritidsbåt - Videreutvikling og revitalisering av StorNMkonseptet - Budsjettering for 2012 I det første året med et nytt styre vil det ta noe tid før styrearbeidet er i godt gjenge, spesielt når store deler av styret byttes ut. På grunn av mangel på tid hos noen av styremedlemmene, og fordi et av styremedlemmene gikk ut i løpet av året har man også måttet gjøre noen endringer på ansvarsområder underveis. Styret har hatt en betydelig saksmengde å behandle, mye av dette er å anse som forvaltning. Imidlertid er også viktige prosesser igangsatt, som analyse av regattadeltagelsen, fremtidig respittsystem og videreutvikling av StorNMkonseptet. Dette forventer vi å se mer konkrete resultater av i Året som er gått er normalt det mest ressurskrevende i en Olympiade. Forbundet har forvaltet de tilgjengelige ressurser etter beste evne, og er glad for å kunne konstatere at det ved inngangen til OL-året er mye å glede seg over innen toppidretten. Starlaget regnes av OLT som en medaljekandidat til OL 2012, og tilsvarende for Sonarlaget i Paralympics. Styret er mindre fornøyd med medlemsutviklingen. I henhold til strategi- og handlingsplaner arbeider vi for en økning i medlemstallet, men må konstatere en nedgang. Vi ser at mange foreninger har en god utvikling, men blant annet omlegginger av medlemssystemer og opprydding i noen foreningers medlemsregistre har medvirket til nedgangen.

7 ADMINISTRASJONEN Norges Seilforbunds virksomhet administreres fra kontorer på Ullevål Stadion, i kontorfellesskap med NIF og ca. 50 andre særforbund. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte handlingsplan, som i 2011 var delt i 7 områder. Disse blir utdypet senere i årsrapporten. Det er et godt arbeidsmiljø og det er ingen skader eller ulykker å rapportere. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det har i store deler av 2011 kun vært fire faste medarbeidere i administrasjonen, da Thomas Guttormsen har vært utlånt til toppidretten som trener for Star-laget. Dette har selvfølgelig også medlemmene våre kunnet merke, da det i perioder har vært noe lang responstid. Da 2011 var et år med både Seilting og nasjonskvalifiseringen til OL, så er det ikke til å komme unna at dette har lagt krav på mye av administrasjonens tid. I og med at nasjonskvalifiseringen til OL foregikk under ISAF VM i Perth Australia, så medførte dette utfordringer med logistikk og planlegging. Administrasjonens hovedoppgaver Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter Serviceorgan for medlemmene Oppdaterer websider Bistår utvalgene i deres arbeid Regnskap og budsjettering Oppfølging av Idrettsbutikken og salgsmateriell Inngår og følger opp sponsoravtaler Klasseklubbmøter og kretsledermøte Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF Kontakt med NIF og Olympiatoppen Utarbeider årsrapport Forbereder og bistår i gjennomføringen av Fellesseminar og Kretsledermøtet Bestilling og utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all praktisk håndtering Bistår kretsene i deres arbeid. Tilrettelegger for kurs og seminarer på kretsnivå etter forespørsel. Trykker opp og videreutvikler materiell som benyttes til kurs på kretsnivå Utdanner og følger opp frivillige gjennom kurs, seminarer og materiellutvikling Planlegger og gjennomfører bredde-samlinger Støtter foreningene i rekrutteringsarbeid Fordeler og rapporterer spillemidler til utstyr og rekrutteringsmidler Søker og rapporterer på tilskudd fra overliggende organisasjonsledd Bistår foreningene i trener- og aktivitetsutvikling Lager og selger Landslagsgenser

8 Ansatte i Norges Seilforbund Espen Guttormsen Generalsekretær/ Sportssjef Vibecke Schøyen Utviklingskonsulent Åse Langli Kontormedarbeider Per Christian Bordal Breddekonsulent Jacob Haug Landslagstrener Lars Loennechen Landslagstrener Thomas Guttormsen Bredde- og utdanningskonsulent Engasjerte Aktivitetskonsulenter/Landslagstrenere Esben Slaatto Landslagstrener/ Aktivitetskonsulent Didrik Godager Prosjektleder/ Aktivitetskonsulent

9 ÅRETS SEILERE 2011 Årets seiler 2011 ble Simen Løvgren og Rune Aasberg, Asker SF/Bundefjorden SF Årets Juniorseiler 2011 ble Tiril Bue, Asker SF Årets Seiler 2011 Rune Aasberg og Simen Løvgren 4. Plass Transat Jacques Vabre Årets Juniorseiler 2011 Tiril Bue Gull ISAF Youth World Championship

10 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT Målsetning fra Handlingsplanen: - Deltakelse i minst tre klasser i OL, 2 klasser i PL - 1 medaljekandidat i OL, 2 medaljekandidater i PL - Sikre fremtidig toppidrettsrekruttering gjennom ToppSeil Det er gjennomført 3 EU møter i 2011, samt at det er avholdt sporadiske møter med Olympiatoppen. Resultatmessig har de største prestasjonene vært levert av Star- og Sonarseilerne med bronse i EM til Star og totalseier i Worldcupen og bronse i VM for Sonar. NSF hadde seilere i følgende klasser: Enmannsjolle Laser/Radial Star Brett RS:X 2,4mR Sonar Treneransvar: Peer Moberg/Jacob Haug Treneransvar: Thomas Guttormsen Treneransvar: Trener fra KNS Treneransvar: Lars Loennechen Treneransvar: Esben Slaatto ISAF World Championship ble arrangert i Perth, AUS, i november, og Norge deltok med 10 seilere fordelt på 6 klasser. Dette var årets viktigste regatta og Norge stilte derfor med et stort støtteapparat, inkludert kokk, båtmann og 4 trenere for å legge til rette for at flest mulig klasser skulle kvalifisere til OL i London. Star-laget stod for det beste resultatet ved å bli nr.6. Følgende klasser har klart ISAFs nasjonskrav til OL/Paralympics pr : Laser Radial Star Laser Sonar RS:X damer 2,4 mr RS:X Herrer Seilere fra NSFs lag har blant annet deltatt i følgende world-cuper: Miami, USA - Miami OCR Weymouth, GBR - Sail for Gold Palma, ESP - Trofeo Princesa Sofia Medemblik, NED - Delta Lloyd Hyeres, FRA - Semaine Olympic Francaise Kiel, GER - Kielerwoche Årets andre viktige regatta var Prøve OL i Weymouth, GBR. Norge stilte med utøvere i alle klasser det er mål om å sende til OL Vi fikk en god gjennomkjøring på banene og formatet som skal brukes under OL, og begynner å føle oss hjemme i området og på havnen.

11 Landslagsutøvere 2011 Eivind Melleby Star Kongelig Norsk Seilforening Petter Mørland Pedersen Star Kongelig Norsk Seilforening Aleksander Wang-Hansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Marie Solberg Sonar Kongelig Norsk Seilforening Per Eugen Kristiansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Bjørnar Erikstad 2,4 mr Tønsberg Seilforening Marthe Enger Eide Laser Radial Bærum Seilforening Kristian Ruth Laser Asker Seilforening Mathias Mollatt Laser Moss Seilforening

12 TOPPSEIL I løpet av sesongen 2011 har ToppSeil hatt flere samlinger, i tillegg har ToppSeilutøverne deltatt på Hvassersamlingene vår og høst. Det har i tillegg til samlinger og noe regattaoppfølging vært dialog mellom trener og seilere underveis i sesongen. Seilerne på ToppSeil har prestert godt både nasjonalt og internasjonalt, med Tiril Bue sin verdensmestertittel som et høydepunkt. Følgende seilere var deltakere på ToppSeil 2011: ToppSeilutøvere 2011 Sebastian Wang-Hansen RS:X Tønsberg Seilforening Natcha Uthaug Laser Radial Milde Båtlag Lars M Johansen 49er Brevik Seilforening Kristine Strandenes Laser Radial Grimstad Seilforening Anders Pedersen Finnjolle/Laser Drøbaksund Seilforening Tiril Bue Laser Radial Asker Seilforening Hermann Tomasgaard Laser Radial Drøbaksund Seilforening Tobias Tjøm 29er Kongelig Norsk Seilforening Anders Klippenberg 29er Kongelig Norsk Seilforening Linn Emelie Schäffer 29er Drøbaksund Seilforening Eline Snerlebakken 29er Moss Seilforening Nicholas Fadler Martinsen Europajolle Soon Seilforening Jon Aksel Mortensen Europajolle Arendals Seilforening Katrine Johansen Europajolle Svelvik Seilforening Ina Kullmann Laser Radial Bærum Seilforening Maria Mollestad RS:X Bærum Seilforening Inge Salvesen 49er Christiansands Seilforening Magnus Andersen Europajolle Nesodden Seilforening Lars Johan Brotkorp Europajolle Horten Seilforening Henrik Begby Laser Radial Kongelig Norsk Seilforening Sigurd Kalvik RS:X Kongelig Norsk Seilforening

13 NORSTEAM Ventelo NORsteam (ex Fram 15) ble i november 2010 seilt til Bergen for å gjennomføre en rekke samlinger for kjølbåtmiljøet i Hordaland vinteren og våren I forbindelse med klargjøring til regattaen "Snøføyka" tok båten tragisk nok fyr natten før regattaen, brant opp og sank ved bryggeanlegget til RAN Seilforening. NORsteam stod dermed uten treningsplattform, men det ble relativt raskt avklart at prosjektet skulle fortsette i en Farr 40, først lånt deretter kjøpt fra X-Yachts Norge AS. Moss Seilforening stilte sitt anlegg i Søly Båthavn til disposisjon, og dette ble båtens hjemmehavn og treningsbase for prosjektet i Det visste seg raskt at Farr 40 var en god båt til formålet. Båttypen føles lett å håndtere, den er sikker, rask og morsom å seile, gir raskt tilbakemelding på om man gjør rett eller galt, og gjør det mulig for laget å hevde seg i regattaer når man gjør ting riktig. Som trener for Norsteam laget ble Pål Tønnesson ansatt tidlig på våren. Han fulgte laget gjennom vårsesongen t.o.m. ORCi EM på Hankø i juli Høstsesongen ble ledet av Thomas Guttormsen og Per Christian Bordal. NORsteam klarte å vise en god læringskurve, og hevdet seg god i flere nasjonale regattaer og blir sett på som et godt tilskudd i det norske kjølbåtmiljøet. NORsteam Vest ble opprettet i september Prosjektet kunne la seg igangsette pga stor velvillighet fra Carl Jansen som lånte ut 3 Melges 24, samt Bergen Seilforening som stilte sitt anlegg til disposisjon. Karl Otto Book ble engasjert som trener for prosjektet. Det var mange gode søkere, og prosjektet ble igangsatt med så mye som 15 seilere. Karl Otto og laget viste en god treningsmoral og trente mye, og deltok i regattaer ut sesongen Det er bestemt av seiltinget at Norsteam aktivitet skal være selvfinansierende, og ildsjeler rundt prosjektet forsøkte å skaffe sponsorer - dessverre uten hell. Disse deltok på NORsteam 2011: Erik Hveding Trym Osborg Erik Snerlebakken Martin Rishovd Marius Langeland Thomas Kjennerud Monica Rodal Marie Lothe Andreas Myrvold Cathrine Aasveen

14 Her følger et utdrag fra regnskapet på prosjektpunktene under Toppidrett og NORsteam. Beskrivelse Inntekter Kostnader Tildelinger fra OLT kr Toppidrettsstipend OLT og IOC kr kr Egenandel seilere kr Lønnskostnader trener kr Variable kostnader sportssjef kr Trenerkostnader andre klasser kr Kostnader Star kr Kostnader Brett kr Kostnader Laser kr Kostnader Laser Radial kr Prøve OL og VM kr Båt, bil og utstyr kr Samlinger og tester på OLT kr ISAF Jr VM kr Kostnader Sonar kr Kostnader 2.4m kr Variable kostnader støtteapparat para kr ToppSeil kr SUM Kr Kr RESULTAT Kr Beskrivelse Inntekter Kostnader Sponsorer kr Egenandel seilere kr Forsikringsoppgjør minus bokført verdi gammel båt kr Profilering ny båt og utstyr kr Klær utøvere kr Prosjektleder Kr Div rep og fornyelse av utstyr kr Opplag og havneleie kr Forsikringer kr Båtmann/trener kr Påmeldinger, frakt, kurs etc. kr Avskrivninger kr SUM kr kr RESULTAT Kr

15 BREDDESEILING Målsetning fra Handlingsplanen: - Legge til rette for at alle seilere oppfatter det tilbudet som gis gjennom de lokale seilforeningene som så attraktivt at det ikke oppleves som noe godt alternativ å stå utenfor - Øke medlemsmassen med 20% for perioden Det har vært lagt størst fokus på aktivitet og aktivitetsutvikling innenfor breddeseilingen i forbundet. Dette er de aktivitetene som har blitt høyest prioritert: Samlinger for de prioriterte ungdomsklassene i NSF på Hvasser over 5 dager. Samlingene benyttes også som en utviklingsarena for trenere, der klasseklubbtrenerne får jobbe sammen med landslagstrenerne, og viktig erfaringsutveksling foregår. Det prioriteres tiltak for å beholde jenter i seilsporten, og det er gjennomført jenteprosjekt i storbåt i samarbeid med Team Drømmen. 30 jenter var på samling der fokus er trivsel og mangfoldet i seilingen. NSF mener at for å kunne øke kvalitet på tilbudet som gis av klubbene lokalt må vi sette fokus på ressurspersoner i klubbene. Derfor er det også i år vært fokus på utdanning av trenere. Det er i 2011 gjennomført ett trenerseminar og ett Trener II-kurs i Oslo, der det ble utdannet 22 Trener II, som i tillegg til kurset har fått oppfølging på vannet ved klubbesøk. Vi har også subsidiert Trener 1-kurs holdt av krets og klubb, og det er utdannet 73 nye Trener 1. Tomannsjolleprosjektet er videreført fra i fjor, og vi har hatt fokus på aktivitet i regionene og lokalt i klubb gjennom besøk av konsulent som hjelper nye klubber med oppstart av aktivitet for barn og ungdom, samt oppfølging av eksisterende trenere rettet spesielt mot tomannsjolleseiling. Totalt har 14 klubber vært besøkt. NSF jobber kontinuerlig med å oppgradere, utvikle og distribuere kurs- og opplæringsmateriell. Dette benyttes på alle kurs, seminarer og til opplæring i klubbene, og selges på idrettbutikken.no.

16 Vi jobber mot å kunne ansette aktivitetskonsulenter som skal ta seg av klubb- og aktivitetsutvikling lokalt i klubb og region i løpet av NORsteamkurs er holdt av NSF lokalt i seilforeningene med målsetning om å øke kunnskapsnivået til klubbseilere i kjølbåter. Gjennom kompetansehevingen håper vi at seilerne opplever større glede gjennom både regattaer og turseiling. Det er gjennomført NorSteam-kurs i Bundefjorden, Holmestrand, RAN, Moss, Soon, Brevik, Asker og Fredrikstad Seilforening, der det er gitt tilbud til alle storbåtseilere for å øke kvaliteten på det tilbudet klubbene tilbyr. Oversikt over nye Barne- og ungdomsvennlige seilforeninger: Kongelig Norsk Seilforening Bergens Seilforening Larvik Seilforening Horten Seilforening Økonomi Her følger et utdrag fra poster i regnskapet under Breddeaktivitet: Beskrivelse Inntekter Kostnader Aktivitetsutvikling kr Breddesamlinger kr kr Klubbutvikling kr Lønnskostnader kr Materiellutvikling kr Mesternes Mester kr kr Post 3 tildeling kr Rekrutteringstilskudd Klasseklubber kr Spillemidler til utstyr kr kr trenerutvikling kr kr Utdanning kr kr SUM kr kr RESULTAT - kr

17 REKRUTTERING/TILRETTELEGGING HANDIKAPPSEILING Målsetning fra Handlingsplanen: - Øke rekruttering til handikappseiling - Ha fokus på tilrettelagte forhold for integrert seiling i foreningene - Minst 10 klubber skal rapportere om økt aktivitet innen handikappseiling Norges Seilforbund deltok med instruktører på to samlinger for funksjonshemmede i På aktivitetsleiren til Oslo og Akershus Idrettskrets på Haraldvangen var Aleksander Wang-Hansen og Esben Slaatto tilstede for å gi alle deltakerne på samlingen mulighet til å prøve seg på seiling. Det var i løpet av tre dager 15 barn og ungdom som seilte killing og lærling. Det ble i 2011 arrangert en idrettsleir på Hove i Arendal, der en av de inviterte gruppene var funksjonshemmede barn og ungdom. NSF var representert med instruktører som gav alle som ville en innføring og opplæring i windsurfing. I løpet av leiren var ca. 20 barn og ungdom innom brettseilingen. Oversikt over klubber med rapportert handikappaktivitet: Sarpsborg Seilforening Nesodden Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Arendals Seilforening Flekkefjord Seilforening RAN Seilforening Askøy Seilforening Bærum Seilforening Hardanger Seglklubb Totalt fordelt på 3 aktive seilere 1 aktiv seiler 3 aktive seilere 1 aktiv seiler 3 aktive seilere 12 aktive seilere 3 aktive seilere 4 aktive seilere 1 aktiv seiler 31 aktive funksjonshemmede seilere 9 Seilforeninger og 6 seilkretser Tallene i modellen er hentet fra foreningenes egen rapportering gjennom idrettsregistreringen.

18 UTDANNING/FRIVILLIGHET Målsetning fra Handlingsplanen: - NSF skal til enhver tid ha tilstrekkelig og oppdatert utdannet personell til å gjennomføre de aktiviteter Seil-Norge ønsker - NSF skal sammen med foreningene utarbeide planer for ivaretakelse av frivillighetsarbeid Det er avholdt sikkerhetskurs både i Vest -og Øst-Norge, der det er utdannet 86 personer i havseilas sikkerhetskurs. Det er bestemt at kursarrangør skal søke om arrangørstatus for hvert kursår for å sikre kvaliteten på kursene. Det har også vært arrangert to målerkurs i Totalt er nå antall målere i Norge 187. Trenerutvalget har hatt fokus på blant annet å utvikle Trenerkursene slik at de er tilrettelagt for brettsatsingen. Dette er gjort i samarbeid med NBK. Nye kurs med mer gruppeoppgaver vil bli forsøkt ut i Det ble forsøkt avholdt trenerseminar, men det var lite oppslutning, og ressursene ble flyttet over til å følge opp eksisterende trenere i deres miljøer. Neste trenerseminar avholdes på fellesseminaret, og vi håper på stor oppslutning der. Dommerseminar ble avholdt på Gardermoen med 53 deltakere. Sammen med den årlige rapporten danner dette blant annet grunnlaget for vedlikehold av dommer III-statusen, og listen over aktive dommere på Det er arrangert en rekke Dommer og Arrangør-kurs i alle regioner, som er med på å styrke seilforeningenes evne til å arrangere regattaer for alle klasser. Spesielt vil vi holde fokus fremover på å få avviklet flere banedommerkurs. Her ser vi at behovet er størst. Oversikt over arrangerte kurs: Trener I: Bærum Seilforening Brevik Seilforening Haugesund Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Soon Seilforening Moss Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Trondheim Seilforening Trener II: 21 deltakere på kurs i Oslo Banedommere: 11 deltakere på kurs i Horten SF og RAN SF 7 sertifiserte banedommere i 2011

19 INTERNASJONAL INNFLYTELSE Målsetning fra Handlingsplanen: - Fremme seilsporten på verdensbasis og påvirke idrettens retning - Fremme norske interesser i det nordiske og internasjonale samarbeidet - Sikre at Norge hvert år arrangerer minst 3 internasjonale mesterskap Representanter fra Norges Seilforbunds styre og administrasjon har i 2011 deltatt på følgende internasjonale arenaer: 1 EBA møte, Presidenten var tilstede. 2 Nordisk Seilforbunds møter, Presidenten og generalsekretær var tilstede, og det ble arbeidet for å danne et felles nordisk respittsystem. Dette strandet da nasjoner ønsket å beholde sine systemer. ISAF mid-year meeting 2 norske representanter deltok. ISAF november meeting 6 norske representanter deltok. Internasjonale representanter har deltatt på avholdte møter i sine respektive grupper og komiteer gjennom året. Oversikt internasjonale mesterskap avholdt i Norge i 2011: Klasse Type mesterskap Arrangør 11Mod VM Drøbaksunds Seilforening ORCi EM Kongelig Norsk Seilforening Formula 18 Nordisk Moss Seilforening 2,4 mr VM Ålesunds Seilforening STRATEGI OG KONSEKVENSUTREDNING Målsetning fra Handlingsplanen: - Utvalget for strategi og konsekvensutredning skal i perioden utarbeide en GAP analyse og en konsekvensutredning av de overordnede mål i del 1 av strategiplanen. Utvalget har begynt arbeidet med å se på sitt mandat, arbeidsfordeling og -metode, og vil rapportere til styret når arbeidet er kommet videre. Styret har ikke mottatt noen skriftlige rapporter fra utvalget i 2011.

20 STYRKE FINANSIERING OG ØKONOMI Målsetning fra Handlingsplanen: - Styret skal prioritere økonomi i tingperioden Styret og administrasjonen har i 2011 jobbet med både nye og gamle tiltak for å ivareta, og på kort og lang sikt bedre den økonomiske situasjonen til Norges Seilforbund. Vi har her laget en oversikt over en del av disse tiltakene. Noen av disse er allerede avsluttet uten stor økonomisk gevinst, mens andre tiltak kan være med på å styrke økonomien til NSF allerede i B2B sponsorprogram Forsøkt å bygge opp et felles B2B program for sponsorene i alle vannsportforbundene. Initiativtaker var Roforbundet og deres samarbeidspartner Rune Hansen, tidligere sponsorsjef i Vålerenga. Ideen var å øke hver enkelt forbunds sponsorverdi, og gjøre oss mer attraktive. Prosjektet var dessverre ikke gjennomførbart, da den totale sponsorpoolen ble for liten. Det kan merkes at Seilforbundet var det forbundet med flest sponsorer. Seilkort Dansk Sejlunion har jobbet med Sailing Connect for å utvikle et seilkort, og en web portal tilpasset seilere. NSF har blitt invitert til et samarbeide, og har deltatt i utvikling av kortet. Ideen er at kortet og webportalen skal gi NSFs medlemmer fordeler i form av tjenester og gode priser, samt at NSF skal motta en provisjon i forhold til omsetning. Arbeidet er i prosess. Stavanger VOR havn Stavanger kommune besluttet i vår at de ønsket å se på mulighetene for å stå som vertskap for Volvo Ocean Race. Stavanger kommune ønsket da et samarbeid med NSF, og satte dette som en forutsetning for å jobbe videre i søknadsprosessen. NSF fikk betalt for å stille på møter, og ved en eventuell realisering av prosjektet var NSF tiltenkt en %- andel av sponsorinntektene. Arbeidet er i prosess.

21 Sponsorer NSF har jobbet jevnlig for å innhente nye sponsorer. Dette viser seg å være et svært vanskelig arbeid, og vi har av den grunn også søkt hjelp hos profesjonelle aktører. De har heller ikke klart å lykkes med å tilføre oss flere sponsorer. Vi har fulgt deres arbeid nøye, og kan bekrefte at det er lagt ned mye jobb for å lykkes. Avtalen med de profesjonelle aktørene har vært på no cure no pay basis, og har derfor kun kostet aktøren penger. Der vi ser at det ligger mulighet for å innhente sponsorater er til konkrete prosjekter som Mesternes Mester, Stor-NM, NORsteam osv. Det er ikke snakk om store enkeltsummer, men små sponsorater kan hjelpe hvert prosjekt ganske mye. Dette er den eneste måten vi kan skaffe NSF penger på i øyeblikket gjennom sponsorater. Vi må også erkjenne at vi i øyeblikket ikke har noen profiler vi kan fremme for en sponsor, samt at seiling som toppidrett ikke er en medie- og sponsorvennlig idrett. Den største gjenytelsen vi som forbund kan stille med pr i dag er muligheten for å la sponsorer få oppleve seiling. Vi har en god arena der vi i motsetning til andre idretter kan la eksterne utøve vår idrett sammen med våre utøvere. Eventer Det er i løpet av året arrangert 3 eventer med NORsteam som plattform. Det har vært noe vanskeligere å få solgt eventer til den nye båten etter at Fram IV brant ned, da Fram IV hadde en historie som klart hadde en markedsverdi. Seilerforsikring.no Det er inngått et samarbeid med NIB om å lage gunstige forsikringer for NSFs medlemmer. Det er tatt utgangspunkt i båtforsikring, men det tilbys forsikring av alle typer. Produktet har fått navnet seilerforsikring.no. NSF mottar provisjon av porteføljen. Annonser seiling.no Vi har forsøkt å selge annonser på seiling.no som et prøveprosjekt. Tilskudd Vi jobber med å øke tilskuddene fra NIF, spesielt Post 3 (barn og ungdom) og Toppidrett (fra OLT). Dette er de tilskuddene der søknader og rapportering i størst grad kan påvirke størrelsen på tildelingene. De siste årene har vi hatt en positiv utvikling av Post 3 og tildeling av midler til Handikap-toppidrett..

22 RAMMEVILKÅR NSFS ARBEID FOR Å BEDRE RAMMEVILKÅRENE FOR SEILFORENINGENE OG SEILERE Norges Seilforbund jobber for å kunne hjelpe alle seilforeninger med å bedre driften, øke aktivitetstilbudet, og gi et tilbud til en bred gruppe seilere. Dette gjøres delvis gjennom økonomi, og delvis gjennom kompetanse. De to største finansielle bidragene Norges Seilforbund jobber for å øke er Spillemidler til utstyr og Spillemidler til anlegg. Spillemidler til utstyr er en ordning der seilforeningene kan søke om tilskudd for å dekke inntil 30 % av sine kostnader i forbindelse med innkjøp av joller, brett og annet utstyr til bruk i opplæring og trening av barn og ungdom. Seilforeningene søker gjennom Norges Seilforbund, som søker samlet til Norges Idrettsforbund, og det jobbes kontinuerlig med å øke potten av spillemidler som tilfaller NSF og deres medlemsforeninger. Vi har sett på tildeling av spillemidler til utstyr fra for Norges Seilforbund. I denne perioden har det vært en økning i tildelingen fra NIF på hele 575 %. De siste 4 årene har det vært en gradvis økning i søkebeløpet. Vi har de 2 siste årene ikke klart å fordele hele det tildelte beløpet, da flere foreninger ikke kjøpte utstyret de søkte om midler for å kjøpe. Tusen kroner Antall søkerforeninger Søkebeløp Tildelt fra NIF Fordelt til foreninger

23 Det er i tillegg til økonomi mye som kan gjøre hverdagen bedre og enklere for seilforeninger og deres medlemmer. En del arbeid gjøres på faste innsatsområder, slik som utdanning og opplæringsmateriell, samtidig som det iblant dukker opp spesifikke engangstiltak der effekten kan være kortsiktig eller langsiktig. Noe av det vi konkret har jobbet med i inneværende tingperiode er: - Tilbud om kurs for dommere, trenere og arrangører - Tilbud om klubbutviklingstiltak gjennom Idrettskretsene - Aktivitetskonsulenter i regionene - Tomannsjolle innkjøps- og aktivitetsprosjekt - Påmeldingssystem gjennom Seilmagasinet - Frivillighet - Sikkerhetsforskrifter Direkte rettet mot seilere har vi også brukt tid og ressurser på: - Forsikringsordninger og tilbud - Arbeid mot kystdirektoratet og departement bl.a. båtførerprøven, redningsvest og bruk av vannspeilet. - Respitt-system og sikkerhetsregler NSFS EGNE RAMMEVILKÅR Norges Seilforbunds styre og administrasjon har en del rammevilkår og -betingelser å forholde seg til. De to vilkårene som i størst grad styrer, begrenser og gir muligheter er den tingvedtatte handlingsplanen, og de finansielle rammene. Under det siste punktet ligger både størrelse på tildelinger fra NIF, budsjett vedtatt på Seiltinget, sponsorinntekter, og inntekter direkte fra medlemmene gjennom medlemskontingent og lisens. Mye av midlene til Norges Seilforbund er øremerket. Enten gjennom kriterier ved tilskudd, egeninnsats ved tilskudd, sponsorers betingelser, eller egenandeler på spesifikk aktivitet. Dette gjør at handlingsrommet til både styret og administrasjonen kan virke noe begrensende til tider, og det kan virke vanskelig å prioritere ønskede satsningsområder hvis det skulle være ønskelig utover det normale. For 2011 så inntektsbildet og fordelingen mellom øremerket og frie midler slik ut: Øremerkede midler kr Frie midler kr Sum kr Egenandeler kr Tilskudd øremerket kr Tilskudd frie kr Salgsinntekt kr Medlemskontingent kr Sponsor kr Lisensinntekt kr Diverse kr Sum kr

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsberetning. For. Norsk Europajolleklubb 29.12.2008

Årsberetning. For. Norsk Europajolleklubb 29.12.2008 Årsberetning For Norsk Europajolleklubb 9.1.008 1. Innledning Europajolle klassen har i 008 vært under betydelig press. Spesielt høsten 008 har det pågått en til dels opphetet diskusjon på Seilmagasinets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer