Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning. nordicalpha@orkfin.no"

Transkript

1 Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning Denne presentasjonen er ikke en fullstendig presentasjon av investeringsselskapet Nordic Alpha plc. For fullstendig informasjon henvises det til utarbeidet prospekt for selskapet. 1

2 Nordic Alpha plc Long short investering gir mulighet til å oppnå stabil avkastning til lavere risiko enn aksjemarkedet..også i perioder med retningsløse eller fallende aksjekurser Avkastning Risiko siden oppstart * (standardavvik) Nordic Alpha plc 30,4% 5,9% MSCI Nordic** 73,3% 16,2% Euribor 1-month 6,5 % * (NOK) , annualisert standardavvik ** indeks for nordiske aksjer (EUR) 2

3 Nordic Alpha akk. avkastning siden oppstart (NOK) Siden oppstart 02/09/03: 30,4 % 2004: 17,5 % 2005: 11,5 % sep. 03 nov. 03 jan. 04 mar. 04 mai. 04 jul. 04 sep. 04 nov. 04 jan. 05 mar. 05 mai. 05 jul. 05 sep. 05 nov. 05 jan. 06 mar. 06 mai. 06 jul. 06 Nordic Alpha EURIBOR Index 3

4 Nordic Alpha plc Nordic Alpha plc er et investeringsselskap som er registrert og børsnotert i Irland (etablert i Dublin i september 2003) Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA har forvaltningsoppdraget for Nordic Alpha og er Investment Manager Selskapets formål er å drive investeringsvirksomhet primært i de nordiske aksjemarkedene basert på en long/short investeringsfilosofi Det foretas en månedlig beregning av selskapets samlede verdier pr. aksje (NAV - net asset value) Investor kan på månedlig basis kjøpe/selge aksjer i Nordic Alpha plc til NAV. Ingen bindingstid på investeringen. Midler under forvaltning: 127 m EUR. EUR-, USD- og NOK-klasse. 4

5 Nordic Alpha avkastning vs risiko 25 % 20 % Nordic Alpha annualisert 15 % Avkastning 10 % 5 % Nordic Alpha Målsetning S&P MSCI Nordic Index % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Risiko (standardavvik ) Figuren viser i rødskrift/markering faktisk oppnådd avkastning og risiko for Nordic Alpha og MSCI Nordic Index De blå markeringene viser gjennomsnittlig avkastning og risiko for S&P 500 (USA) og det nordiske aksjemarkedet ( ) 5

6 Orkla Finans lang historikk & sterke resultater Historikk Orkla Finans gruppen ble etablert i 1984 Har investert i norske aksjer siden 1985, og nordiske aksjer siden 1997 Aktiv forvaltningsstil stock picking Avkastning Aksjeproduktene til Orkla Finans har gitt høyere avkastning enn respektive referanseindekser i 8 av 10 år Erfarne kapitalforvaltere 6 forvaltere og 2 analytikere Forvalterne har i gjennomsnitt mer enn 13 års investeringserfaring Stabil bemanning 6

7 Long/short investering Gir muligheter for å skape positive resultater også når aksjemarkedene er retningsløse eller utvikler seg negativt. Forvalter får større fleksibilitet til å sikre minimal risiko for tap og for å maksimere sjansen for sterk positiv avkastning. Long: Tradisjonell aksjeforvaltning kjøper aksjer der man forventer en positiv utvikling Short: Identifiserer aksjer hvor man forventer en negativ kursutvikling. Selger disse aksjene på en gitt kurs. Kjøper de så tilbake på et lavere nivå. På denne måten kan forvalter tjene penger også på en negativ utvikling. Pair-trades: Forventer bedre utvikling i selskap A enn i selskap B. Kjøper aksjer for X kr i selskap A, og selger short for tilsvarende beløp i selskap B. Utviklingen mellom A og B avgjør utfallet - helt uavhengig av utviklingen i markedet. Posisjonene kan også etableres ved bruk av f. eks kjøp- og salgsopsjoner 7

8 Sektorer i fokus SEGMENT % SECTOR % INDUSTRY % Cyclicals 33 Basic Materials 7 Chemicals 1 Metal & Mining 1 Pulp & Paper 5 Capital Goods 11 Automotive 3 Engineering 8 Oil & Oil Services 6 Oil 5 Oil Services 1 Shipping / Transport 8 Shipping 7 Transport 2 Growth 32 Healthcare 7 Healthcare 7 Telecom / Technology / IT 25 IT/Technology 2 Telecom Equipment 16 Telecom Operators 7 Interest Rate Sensitive 18 Financials 16 Banks 13 Insurance 2 Other Financials 0 Property / Construction 3 Building Materials 0 Construction 1 Property 1 Fokus på av 500 likvide nordiske aksjer I tillegg investeres det i et fåtall ikke-nordiske aksjer innen homogene og likvide sektorer hovedsakelig cruise og oljeservice. Other 17 Conglomerates/Investment Companies 4 Conglomerates 1 Investment/Holding 3 Consumer 9 Consumer Goods 1 Food & Beverages 3 Leisure 0 Media 1 Retail 4 Services / Utilities / Others 4 Services 2 Utilities 2 Wholesale 0 Tall i prosent av total nordisk markedskapitalisering,

9 Investeringsfilosofi Nordic Alpha Hvordan identifiserer vi lønnsomme long og short posisjoner? Basert på selskapsanalyse; identifiserer potensielle triggere/katalysatorer for endring av inntjeningsforventninger i selskapene handler umiddelbart på ferske nyheter som gir grunnlag for endring av inntjeningsforventninger i selskapene - Sterk/svak utvikling i fri kontantstrøm - Høy/lav verdsettelse i markedet - Bra/dårlig ledelse 9

10 Nordic Alphas resultater hittil (35 måneder) Gjennomsnittlig månedsavkastning: + 0,77% Maksimalt tap: -3,45% Maksimalt antall påfølgende måneder med gevinst: 11 (+15,82%) Maksimalt antall påfølgende måneder med tap: 2 (-1,11%) % andel av positive måneder: 74% 10

11 3 % Nordic Alpha i måneder med negativ avkastning i aksjemarkedet* 2,59 % 1 % 0,47 % -0,12 %-0,10 % -0,52 % 0,49 % 0,60 % 1,14 % 0,67 % -0,93 % 0,76 % -0,56 % -1 % -0,63 % -0,54 % -0,54 % -1,14 % -0,60 % -0,60 % -1,10 % -0,70 % -1,51 % -3 % -2,90 % -5 % -5,09 % -3,45 % -4,77 % -5,86 % -7 % -7,14 % -9 % sep. 03 des. 03 mar. 04 apr. 04 mai. 04 jul. 04 des. 04 jan. 05 mar. 05 apr. 05 okt. 05-8,20 % mai. 06 jun. 06 jul. 06 Akkumulert avkastning: Nordic Alpha: - 3,0% MSCI Nordic - 37,5% Nordic Alpha MSCI Nordic Gj.snitt avkastning i ned måned: Nordic Alpha: - 0,2% MSCI Nordic - 2,7% * Siden oppstart av Nordic Alpha. Merk at Dealing Date for Nordic Alpha for November var

12 Betydelig lavere risiko enn det nordiske aksjemarkedet Nordic Alphas avkastning siden oppstart er 31.5 % av den akkumulerte stigningen i MSCI Nordic i positive måneder Nordic Alpha har siden oppstart kun hatt 8.1% av det akkumulerte fallet i MSCI Nordic i negative måneder, og unngikk 91.9% av verdifallet Nordic Alpha vs MSCI Nordic Index 15 % 10 % 5 % 0 %, -5 % -10 % sep.03 nov.03 jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05 jan.06 mar.06 mai.06 jul.06 Nordic Alpha MSCI Nordic 12

13 mar.06 mai.06 jul Alpha/Beta bidrag til avkastningen siden oppstart Gj.snittlig netto eksponering + 22%, (fra 5% til + 60%) 13 nov.03 jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05 jan.06 Alpha return Beta return (vs MSCI Nordic) sep.03

14 Nordic Alpha avkastning per måned til-4% -4 til-3% -3 til-2% -2 til -1% -1 til 0% 0 til 1% 1 til 2% 2 til 3% 3 til 4% 4 til 5% 14

15 Månedlige avkastningstall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hele året NOK-klasse ,12 % 0,96 % 0,74 % -0,10 % 1,49 % ,51 % 1,82 % 0,47 % -0,52 % 0,49 % 1,74 % 0,60 % 0,14 % 2,37 % 1,19 % 3,94 % 2,59 % 17,52 % ,06 % 0,02 % 0,66 % -2,94 % 4,03 % 3,30 % 1,90 % 1,53 % 0,18 % -3,40 % 0,54 % 4,40 % 11,51 % ,86 % -0,28 % 0,74 % 0,16 % -0,93 % 0,76 % -1,51 % -1,94 % 15

16 Nordic Alpha - forvaltere Thomas Raaschou Jøtun Fonds Oslo Stock broker Elcon Fondsforvaltning Oslo Equity analyst & Portfolio manager Orkla Finans Oslo Portfolio manager & Managing director 1997 Universitet Sted Utdannelse Fra Til Hofstra University New York Master of Science (Bba - dual major) Christian T. Nygaard Selskap Sted Stilling Fra Til Bodd Finans Oslo Trainee Carnegie Oslo Equity analyst & Portfolio manager Alfred Berg Moscow Equity analyst Enskilda Sec. Oslo Head of research Aker RGI Oslo Equity analyst & Portfolio co-manager Orkla Finans Oslo Portfolio manager 2003 Universitet Sted Utdannelse Fra Til University of Bergen Bergen Ex.phil + Russian degree Norges Handelshøyskole Bergen Siviløkonom (Master of Science - Business) University of Barcelona Barcelona Siviløkonom (Master of Science - Business) 1993 Norges Handelshøyskole Oslo Certified Financial Analyst

17 Nordic Alpha - investeringsrammer Investerer primært i aksjer, opsjoner og terminer Netto eksponering: mellom +200% og 100% (Sum av brutto long (+) og brutto short (-) posisjoner i % av NAV) Brutto eksponering: max. 200% (Sum av brutto long og brutto short posisjoner i % av NAV) Ingen initiell long eller short posisjon > 15% (max posisjon: 20% av NAV) Invester ikke i: Eksotiske derivater, valuta (unntak: valutasikring av posisjoner), råvarer, eiendom eller unoterte selskaper (unntak: børsintroduksjoner). Nordic Alpha plc har relativt vide investeringsrammer, sammenlignet med tradisjonelle fond* *Vær oppmerksom på at belåning, shortsalg og bruk av derivater kan innebære økt risiko for tap. For øvrig henvises det til Prospektus (kapittel om Risikofaktorer, s.22 ) for mer detaljert informasjon. 17

18 Nordic Alpha plc - organisasjon Investment manager: Prime broker: Administrator og trustee: Portefølje- og risikosystem: Revisor: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Credit Suisse First Boston (Europe) ltd Daiwa Securities (Dublin) Imagine Software Ernst & Young (Dublin) Advokater: A & L Goodbody (Irland), Tannebaum, Halpern, Syracuse & Hirshtritt, New York (USA) og Wiersholm, Mellbye,Bech(Norge). 18

19 Kostnader Årlig forvaltningshonorar: 1,5% Profit split : 20% - av avkastning over 2% p.a. High watermark Tegningsprovisjon: 19

20 Viktig informasjon Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA gjør oppmerksom på at investeringer i finansielle instrumenter alltid innebærer en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ, og i visse tilfeller gjøre investeringen verdiløs. All avkastning er vist netto etter alle kostnader i Nordic Alpha plc er fratrukket. Avkastningen vist for oktober 2005 er frem t.o.m Merk at Dealing Date (innløsnings/tegningsdato) for aksjer i Nordic Alpha plc i oktober måned 2005 var Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastning på et finansielt instrument beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, instrumentets risikoprofil og kostnader knyttet til instrumentet. I tillegg vil avkastningen påvirkes av forvalters prestasjoner. All rådgivning og forvaltning er basert på vårt beste skjønn, og må ikke forstås dithen at Orkla Finans gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Denne presentasjonen er ikke en fullstendig presentasjon av investeringsselskapet Nordic Alpha plc. For fullstendig informasjon henvises det til utarbeidet prospekt for selskapet 20

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011 Avkastning over tid god meravkastning siste fem år Statens pensjonsfond Norge avkastning over tid AVKASTNING (Prosent) 1 år 2011 3 år 2009-2011 5 år 2007-2011 % 10 år 2002-2011 13,93 3,96 6,77-3,92 Folketrygdfondet

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Kostnader ved store aksjehandler

Kostnader ved store aksjehandler 38.................................................................................................................................................................................................... Kostnader

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer