Tidshorisont. Om (aksje)fond. Forholdet mellom forventet avkastning og risiko. Opsjoner. Unoterte aksjer RISIKO. Kilde: MMI / Odin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidshorisont. Om (aksje)fond. Forholdet mellom forventet avkastning og risiko. Opsjoner. Unoterte aksjer RISIKO. Kilde: MMI / Odin"

Transkript

1 BørsABC-II 2005 Om (aksje)fond Tidshorisont 15: Hvilken tidshorisont vil du si at du har på dine fonds- investeringer? Dvs. hvor lang tid du forventer å ha HOVEDDELEN av pengene investert i fond før du løser de inn? Er det... Hjulpet. Filter: Sparer i fond (spm. 4) 0-2 år 3-5 år 6-10 år Mer enn 10 år Vet ikke 5% 7% 5% 6% 6% 6% 10% 6% 9% 6% 4% 7% 19% 24% 20% 23% 22% 17% 38% 35% 38% 35% 31% 37% 28% 27% 29% 30% 37% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Postbanken: DnB int. Nordea Fondene: 276 int. Investor: int. Skagen Fondene: 340 int. Avanse Forvaltning: 320 int. Odin Forvaltning: 345 int. Kilde: MMI / Odin Kilde: MMI Forholdet mellom forventet avkastning og risiko FORVENTET AVKASTNING Obligasjonsfond Sertifikater Pengemarkedsfond Aksjer Grunnfondsbevis Aksjefond Aksjeindeksobligasjoner Hedgefond Kombinasjonsfond / Forsikringssparing Obligasjoner Opsjoner 8 Unoterte aksjer Bankinnskudd BørsABC RISIKO 1

2 BørsABC-II! " #$ $#$$%&'( ) * ' " + $ & * $,$ ' -. / -0$#)$1#023$($ &4&$5+/ BørsABC-II Ingen må tro at sparing i fond er risikofritt. Aksjefond har høy risiko, men varierer avhengig av fondstype Rentebærende papirer har normalt lavere risiko, statsgaranterte papirer har i Norge ingen annen risiko enn renterisikoen. Hvem låner i obligasjonsmarkedet hvem er aktører. Kilde: Oslo Børs Verdien av ulagte obligasjonslån i Mill. kr. 2

3 De største obligasjonsmarkedene, i billioner NOK Investorfordeling i det norske obligasjonsmarkedet Kilde: Oslo Børs Investeringsfilosofi Forvaltningsstil Aktiv Passiv Momentum Fundamental Indeks +/- Ren Indeks Vekst Verdi Ekstrem Vekst Moderat Moderat Ekstrem Vekst Verdi Verdi Kilde: Odin 3

4 BørsABC SRI forvaltningsavtale Investeringer skal ikke foretas i selskaper som: Bryter menneskerettigheter og bidrar til alvorlige miljøødeleggelser Utnytter barnearbeid i sin virksomhet Har alkohol eller tobakk som hoved- eller bibeskjeftigelse Har våpen eller porno som hoved- eller bibeskjeftigelse Etiske retningslinjer for Oljefondet Eierskapsutøvelse: Fondet kan påvirke driften i selskapet gjennom: Stemmerett, dialog eller styreverv Negativ utvelgelse: Produksjon av visse typer våpen utelates Uttrekk: Selskaper som opptrer uetisk trekkes ut av investeringsuniverset Investeringsprosess i aksjeforvaltningen Analysedrevet forvaltningsprosess Tett oppfølging av selskapene i porteføljene, og spesielt de største investeringene Analyseprosess et samspill mellom ekstern og intern selskapsanalyse Eksterne analytikere benyttes for grunnleggende analyse og investeringsideer Intern analyse for kvalitetssikring av investeringsbeslutning (ulik agenda/horisont) Eget internt nettverk av fagkompetanse kan gi en tilleggsdimensjon innen globale trender, sektor- og strategivurderinger Kilde: Carnegie / AksjeNorge 4

5 Trender Trender Konsekvenser Tema Demografi Globalisering Kommunikasjonsteknologi OECD: Eldrebølge Fremvoksende markeder: Befolkningøkning, veldstands økning Global nettverksøkonomi: Konkurransedyktig gjennomsynlig, etisk og effektiv Helse Privat sparing Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø Category Killers Sikkerhet Trender gir dramatiske utslag. USA har vært viktigste bidragsyter til veksten i verdensøkonomien - verdens nest størst økonomi Japan har bidratt negativt. Konsekvenser for fondsparere? 5

6 Trendbasert stock picking: Overblikk Trender Verdivurdering Porteføljerisiko Stocks Selskapsanalyse Selskapsanalyse 5 fokusområder 1. temaeksponering godt posisjonert i voksende marked 2. dominerende posisjon høye terskler gir gode bytteforhold 3. dyktig merittert ledelse riktig strategi god implementering verdier for aksjonærene 4. god og voksende kontantstrøm: kontantresultat driftsresultat resultat 5. risikoreduksjon lav gjeld solid kapitalisert verdi lett omsettelige aksjer 6

7 De nordiske land har ulik næringsstruktur konsekvenser? Market Cap (mill euro) Stockholmsbörsen Oslo Børs Copenhagen SE BørsA BC-II 0 Energy Materials Industrials Consumer Discr. Consumer Staples Health Care Financials IT Telecom Utilities 7

8 BørsABC Risiko og avkastning i internasjonale aksjemarkeder Tyskland Norge Storbritt. Austra. Hong Kong Japan USA Frankr ,2-31,2 14,8 3,8-7,6 4,27 28,8 40, *) 5,1 16,8 13,4-9,3 88,6 61,5 38,9 18,9 *) Siste 12 måneder pr Kilde: MSCI - US dollar return 24 8

9 BørsABC-II Når du kjøper fond. Hvilken forvalter; stock pickers eller index forvaltere Relativ eller absolutt avkastning Kostnadsstruktur, gebyrer og forvaltningshonorarer Norsk, nordisk, global, bransje, SMB, eller en kombinasjon Spareavtale eller alt med en gang Mål med sparingen Skatt En fantastisk historie Historien om hr. Ekblad Bytte til ODIN Offshore Kilde: Odin Kjøp, ODIN Finland Verdi, ODIN Finland Verdi, ODIN Offshore Delvis bytte til SB1 P.marked Verdi Spareavtaler Vi mener at spareavtaler er en lønnsom og god strategi for den som skal spare i aksjefond Dette skyldes at i måneder med høy kurs så kjøper du færre andeler enn i måneder med lav kurs Resultatet er at du over en lengre spareperiode siker deg andeler til en god gjennomsnittpris Dette vil over tid gi større sannsynlighet for bedre avkastning enn om du skulle være avhengig av å treffe det riktige tidspunktet en gang i året Kilde: Odin 9

10 Spareavtaler Bak oss har vi tre år med fallende aksjemarkeder, og oppgang fra våren 2003 Mange kunder investerte etter oppgangen på slutten av 90-tallet, og har sett markedsverdiene sine falle i etterkant. Noen har vært tålmodige sittet rolig på investeringene sine Andre har benyttet nedturen til å kjøpe seg opp i nedoverbakke Tallene viser at dette er en lønnsom strategi Hvordan ser tallene ut? Eksempel ODIN Norden Kilde: Odin En vanskelig tre-års periode.. Investering av kr ved begynnelsen av perioden er i dag verdt kr (9,1% p a). Dette er svært bra i forhold til indeks Avkastning ODIN Norden siste 3 år Kilde: Odin jul.01 sep.01 nov.01 jan.02 mar.02 mai.02 jul.02 sep.02 nov.02 jan.03 mar.03 mai.03 jul.03 sep.03 nov.03 jan.04 mar.04 mai.04 Spareavtale ODIN Norden siste 3 år Saldo Akk investering aug.01 okt.01 des.01 feb.02 apr.02 jun.02 aug.02 okt.02 des.02 feb.03 apr.03 jun.03 aug.03 okt.03 des.03 feb.04 apr.04 jun.04 Kilde: Odin 10

11 Resultater Pengevektet avkastning* på 25,0% p a. Spareavtalens totale investering på kr har vokst til kr. U-formen på kurven er forklaringen Avkastning ODIN Norden siste 3 år jul.01 sep.01 Pengevektet avkastning: Avkastningsberegning som hensyntar at investor har hatt ulik mengde penger investert over perioden, og at de ulike innskuddene dermed har fått ulik avkastning ettersom når de er investert. nov.01 jan.02 mar.02 mai.02 jul.02 sep.02 nov.02 jan.03 mar.03 mai.03 jul.03 sep.03 nov.03 jan.04 mar.04 mai.04 Per BørsABC-II I etterpåklokskapens navn... Det er i ettertid det er lett å identifisere oppgangs- og nedgangsperiodene. Månedlig sparing gjør at du slipper hele tiden å se deg i bakspeilet, og heller kan konsentrere deg om hva fremtiden vil bringe. Market Timing er en risikabel strategi! Det er vanskelig å treffe de riktige dagene Aksjemarked Fullinvestert Uten 10 beste Uten 20 beste Uten 30 beste Uten 40 beste UK 14,8% 10,7% 8,8% 6,8% 5,2% USA 16,6% 12,5% 9,7% 7,5% 5,3% Frankrike 10,1% 5,7% 2,7% 0,4% (1,7%) Tyskland 9,7% 4,2% 0,6% (1,6%) (4,0%) - Periode Annualisert avkastning (% p.a) - Markedsindekser Kilde: Fidelity Investment Services Ltd, AksjeNorge 11

12 Meravkastning over sparehorisonter, S&P /2002 Spare horisont Perioder med + avkastning Perioder med meravkastning Meravkastning pr år Perioder med over 4% meravkastning 1 år 73 % 64 % 6,9 % 57 % 2 år 82 % 69 % 5,8 % 55 % 5 år 92 % 78 % 5,8 % 63 % 10 år 96 % 80 % 5,8 % 65 % 25 år 100 % 100 % 5,7 % 60 % Kilde: Dine Penger Om du nån hadde litt ekstra. 500 kr.x 12 x 5 år Sparebeløp % % % Aksjefond som verktøy skattemessig fordel Hva 100 kr har vokst til (kr) % årlig avkastning 28% skatt Beskatning etter 20 år Løpende beskatning ved hvert årsskifte 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 AksjeNorge 36 12

13 BørsABC C II Slik er det å være (fonds)andelseier Informasjon om verdiutviklingen i ditt fond Informasjon om fondets portefølje Daglig informasjon om verdier i avisene og påp nettet Innkalling til andelseiermøte Gleden av å betale et årlig forvaltningsgebyr (0,5 2%) Kostnader ved kjøp p og salg 28% gevinstskatt, men først f når n du har solgt andeler (realisert). Evt. Formueskatt (grunnlag 100%) BørsABC Kan fondene gå konkurs? Fondene har ikke lov å låne penger til aksjekjøp Fondene er egne juridiske enheter Om et forvaltningsselskap går konkurs er pengene sikret for andelseierne i fondene Nei! fond slik som vi kjenner dem i Norge, kan i realiteten ikke gå konkurs. 13

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank Pernille Skarstein Christensen Investeringsdirektør Carnegie Kapitalforvaltning AS 17. oktober 2006 The leading Nordic investment bank Disposisjon/Agenda 1. Carnegie Gruppen 2. Carnegies investeringsstrategi

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

Er samfunnsansvarlige fond konkurransedyktige? En sammenlikning mellom samfunnsansvarlige og tradisjonelle fond

Er samfunnsansvarlige fond konkurransedyktige? En sammenlikning mellom samfunnsansvarlige og tradisjonelle fond NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Økonomisk analyse Veileder: Frode Sættem Er samfunnsansvarlige fond konkurransedyktige? En sammenlikning mellom samfunnsansvarlige

Detaljer

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE 70 60 50 40 30 20 10 0 Nokias aksjekursutvikling de siste 12 år. 1 64

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Forslag til spareportefølje for husholdninger

Forslag til spareportefølje for husholdninger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Forslag til spareportefølje for husholdninger Med fokus på eiendom som en del av porteføljen Lasse Aastad Kjøs Veileder: Svein-Arne Persson Masterutredning i finansiell

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

BørsABC II. AksjeNorge Tekna, NTNU 13.10.2010. Tekna II

BørsABC II. AksjeNorge Tekna, NTNU 13.10.2010. Tekna II BørsABC II AksjeNorge Tekna, NTNU 13.10.2010 Vi sparer og investerer litt sært Kari og Ola kan kun forvente 5 % avkastning på pengene sine fordi bare 25 % er plassert i aksjemarkedet. Du bør kunne få litt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer