Nordic Omega Plc er et investeringsselskap registrert og børsnotert i Irland med en long/short investeringsstrategi i det nordiske aksjemarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordic Omega Plc er et investeringsselskap registrert og børsnotert i Irland med en long/short investeringsstrategi i det nordiske aksjemarkedet"

Transkript

1 Nordic Omega plc 1

2 Oppsummering Nordic Omega Plc er et investeringsselskap registrert og børsnotert i Irland med en long/short investeringsstrategi i det nordiske aksjemarkedet Forvaltning av Nordic Omega er utkontraktert til Orkla Finans Kapitalforvaltning. Porteføljen vil forvaltes av Geir Stave og Kjetil Gregersen Nordic Omega vil fokusere på SMB segmentet i Norden definert som selskaper med en markedsverdi under 2 mrd (med hovedfokus under 1mrd) Fokuset vil ligge på underanalyserte selskaper. Nesten 50% av selskapene i universet har i dag ingen analysedekning Målsetninger: Over 15% avkastning pr år over en markedssykel (basert på historikk definert som 5-7 år), med forventet standardavvik på 10-15% Nordic Omega Plc vil forvaltes i Euro, men sikrede NOK og USD klasser vil være tilgjengelig Månedlig verdiberegning og likviditet (45 dagers varsel ved innløsning) Forvalntingskapital er ca 16 mill hvorav det vesentligste fra Orkla og nøkkelpersoner 2

3 Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA ORKLA FINANS KAPITALFORVALTNING ASA Kapitalforvaltning Alternative investeringer & ekstern distribusjon Investeringsrådgivning - Verdipapirfond - Aktiv forvaltning - Hedgefond* 7 forvaltere/analytikere - Alternative investeringer Hedgefond* Strukturerte produkter Eiendom - Ekstern distribusjon - Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim - Formuende privatpersoner, bedrifter og institusjoner Verdipapirforetak med alle konsesjoner Regulert av Kredittilsynet 65 ansatte *Investeringsselskap med Hedgefond-strategi 3

4 Orkla Finans Nordisk fokus Long/Short forvalter: Forvaltet long/short portefølje med nordisk fokus siden sept 2003 Sharpe- ratio siden oppstart på 4,2 Fokus på stockpicking Forvaltningskapital NOK 1050 mill Long forvalter: Nordisk aksjeforvaltning gjennom aksjefondet Orkla Finans Nordic siden 1998 Har oppnådd høyere avkastning enn markedet samtlige år siden 1999 Fokus på stockpicking Forvaltningskapital 700 mill NOK sep.03 nov.03 jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 Alpha return jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 Beta return (vs MSCI Nordic) sep.05 nov.05 jan.06 mar.06 mai % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Dec-98 jun.99 Akkumulert meravkastning Dec-99 jun.00 Dec-00 jun.01 Dec-01 jun.02 Dec-02 jun.03 Dec-03 jun.04 des.04 jun.05 4

5 Hvorfor Nordic Omega? Lav analysedekning i SMB-segmentet i Norden gir muligheter til å skape god risikojustert avkastning med en long/short investeringsstrategi Nordic Omega vil primært investere i det nordiske SMB segmentet med fokus på underanalyserte selskaper. Analysert 42 % Andel selskaper Ikke analysedekning 46 % Investeringsfokuset er selskaper med markedsverdi under 2 mrd. med primærfokus på de under 1 mrd Investeringsuniverset består av ca 800 selskaper Total markedsverdi for disse selskapene er ca 120 mrd Ca 46% av selskapene er uten analysedekning* Ytterligere 12% av selskapene er kun dekket av en analytiker* Kun én analytiker 12 % Selskapene som ikke analyseres tilsvarer ca 20 mrd i marketsverdi *Vi har undersøkt meglerhus tilsvarende 90% markedsandel. Unntatt er fjernmedlemmer og nettmeglere som antas ikke å ha analysedekning i dette segmentet. 5

6 Målsetninger 25 % 20 % 15 % Avkastning 10 % 5 % Nordic Alpha siste 12 måneder Nordic Alpha Målsetning Nordic Omega Målsetning S&P MSCI Nordic Index % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Risiko (standardavvik ) 6

7 Nordic Omega: Resultater hittil 2,00 % 135,00 131,00 1,50 % 127,00 1,00 % 123,00 119,00 0,50 % 115,00 111,00 0,00 % 107,00-0,50 % 103,00 99,00-1,00 % des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 Avkastning 1,62 % 0,04 % 0,70 % 0,66 % 1,88 % -0,52 % 0,01 % NAV 101,62 101,66 102,37 103,05 104,99 104,44 104,46 95,00 7

8 Nordic Omega Porteføljeforvaltere Geir Stave Arbeidsgiver Sted Beskrivelse Fra Til Andersen Consulting (Accenture) Oslo Analytiker (Business Consulting) Andersen Consulting (Accenture) Oslo Business Consultant Orkla Finans Kapitalforvaltning Oslo Aksje-/selskapsanalytiker Fokus på IT, Telekom,Mat-/drikkevarer og Finanssektorene Orkla Finans Kapitalforvaltning Oslo Forvalter av Orkla Finans Investment Fund Annualisert meravkastning på 5% Universitet Sted Utdannelse Fra Til Norges Handelshøyskole Bergen Siviløkonom (Master of Science - Business) Kjetil Gregersen Arbeidsgiver: Sted Stilling Fra Til Assuranseforeningen Skuld Oslo Porteføljeforvalter Kreditkassen (Nordea) Oslo Innlån Int. kap. markeder, risikostyring valuta/ renter, Corp Finance, fremmed kapital Carl Kierulf & Co Oslo Corp Finance, fremmed kapital Orkla Finans Oslo Corp Finance, Porteføljeforvalter renter Makroanalytiker, selskapsanalytiker, Porteføljeforvalter aksjer og taktisk allokering Universitet Sted Utdannelse Fra Til Norges Handelshøyskole Bergen Siviløkonom (Master of Science - Business) Norges Fondsmeglerforbund Oslo Fondsmeglereksamen

9 Investeringsunivers Nordiske investeringsuniverset består av ca 1000 selskaper Nordic Omega vil fokusere på SMB-selskaper Det er i dag ca 800 SMB selskaper i Norden Antall Selskaper: Fokus på utvalgte sektorer hvor vi mener å ha særlige fortrinn. Ide-generering fra 6 forvaltere og 1 analytiker 350 Analysefokus vil ligge på ca 100 selskaper Gjennomfører årlig over 200 selskapsmøter 100 Porteføljen vil normalt bestå av posisjoner

10 Investeringsfokus: Porteføljen vil ha fokus på sektorene finans, konsum, IT og energi samt enkeltselskaper som vi mener å ha særlig god kjennskap til innenfor andre sektorer Utviklingen i fokussektorene har historisk vist store forskjeller i ulike markedsscenarier, noe som gir en meget god diversifiseringseffekt Eksponeringen mot de ulike sektorene på long- og short-siden vil være opportunistisk ut fra markedsutsiktene Annet 44 % Sektorfokus i andel av univers Energi 11 % Finans 19 % IT 8 % Konsum 18 % 10

11 Investeringsfilosofi Nordic Omega Fokusområder på long-siden: Basert på selskapsanalyse; Identifisere underanalyserte og undervurderte selskaper med betydelig oppsidepotensiale Søke å identifisere triggere som kan føre til en reprising av disse selskapene innen en rimelig investeringshorisont Fundamentale endringer i forretningsklima (Awilco Offshore/Orc Software) Restruktureringer (operasjonelle/finansielle)(huthamaki/visma) Oppkjøpskandidater (EDB Business Partner/Axfood) Teknologiske/markedsmessige gjennombrudd (Nordic Semiconductor) Bedrede rammebetingelser (Hafslund/Protect Data) 11

12 Hva vi ser etter hos selskaper Fundamentalverdi Sterk / Svak utvikling i fri kontantstrøm Attraktiv/Overvurdert prising God / Svak ledelse Sterk / Svak markedsposisjon Sterk / Svak balanse Katalysatorer for reprising Forutse triggere Ny informasjon Selskaps, sektor eller makrodata 12

13 Investeringsfilosofi Nordic Omega Fokusområder på short-siden: Basert på markedssyn og risikostyring vil vi søke å beskytte nedsiden i porteføljen. Det ventes at det meste av avkastningen vil skapes på long-siden gitt likviditetsbegrensningene i investeringsuniverset. På samme sett som kjøpskandidater identifiseres vil det også søkes avkastning på identifisering av salgskandidater og gå short i disse. I tilfeller hvor vi ikke er i stand til å identifisere tilstrekkelig med slike muligheter vil vi søke avkastning og begrense nedsiden i fallende markeder gjennom bruk av sikringsinstrumenter: Shorting av indekser Det vil primært søkes å finne gode short-muligheter på selskapsnivå I situasjoner hvor vi ikke klarer å identifisere tilstrekklig gode slike muligheter, vil det i vesentlig grad benyttes shorting av indekser for å sikre nedsiden. Kjøp av salgsopsjoner Ved stor usikkerhet rundt markedsutviklingen, men hvor den potensielle oppsiden er stor, vil porteføljen også kunne sikre nedsiden gjennom kjøp av salgsopsjoner. 13

14 Risikostyring Selskapspesifikk: Ingen initielle posisjoner større enn 15% (posisjons begrensning 20%) Markedsrisiko: Nordic Omega har muligheten til å spille markedet begge veier og har således muligheten til å eliminere markedsrisiko når det synes opportunt Eksponeringen mot markedsrisiko kan i ytterpunktene svinge mellom +200% og 100%. Bruttoeksponering er maksimalt 200%. Likviditetsrisiko: Størrelsen på short-posisjoner vil begrenses ut fra likviditeten i aksjen Nordic Omega vil benytte seg av indeks-shorting, og vil også kunne ta selektive short-posisjoner i større selskaper for å begrense likviditetsrisikoen Likviditeten i universet begrenser investeringskapasiteten som er ventet å være maks 300 mill (soft-close på 150 mill) Nordic Omega vil kreve 45 dagers varsling ved innløsning for å øke fleksibiliteten rundt likvidering av posisjoner 14

15 Normal porteføljekonsentrasjon Porteføljen vil normalt bestå av posisjoner hvor av de fleste på long-siden Majoriteten av posisjonene vil være i størrelsesorden 1,5-5% av NAV Fokuset på long siden er å finne underanalyserte selskaper med et betydelig oppside potensial og identifiserte triggere for re-prising I tillegg vil porteføljen inneholde kortsiktige plasseringer i mer likvide aksjer hvor vi ser potensial for en snarlig verdiøkning På short-siden vil porteføljen normalt bestå av et mindre antall posisjoner Short-posisjonene vil normalt ha en høyere likviditet enn på long-siden. Stoploss mekanismer på enkelt posisjoner vil bli hyppigere benyttet på short-siden En shortposisjon vil normalt ikke overskride 5% av NAV Indeks posisjonene vil på short-siden kunne være av betydelig størrelse Nordic Omega vil ikke benytte seg av eksotiske derivat strukturer 15

16 Omkostninger Årlig forvaltningshonorar: 2% Profit split : 20% - av avkastning over 2% p.a. High watermark Skattemessig verdifastsettes Nordic Omega plc til 65% av NAV i formuesberegningen for 2005 Tegningsprovisjon: 16

17 Nordic Omega Plc Investment manager: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Prime broker: Credit Suisse First Boston (Europe) ltd Administrator og trustee: Daiwa Securities (Dublin) Portefølje- og risikosystem: Imagine Software Revisor: Ernst & Young (Dublin) Advokater: A & L Goodbody (Irland), Tannebaum, og Halpern, Syracuse & Hirshtritt, New York (USA) 17

18 Nordic Omega Plc vs Nordic Alpha Plc Oppstart Forvaltningskapital Målsetting avkastning Målsetting risiko Investeringsunivers Fokusområde Resultater: Oppnådd avkastning Standardavvik siden oppstart Sharp ratio Nordic Alpha 2.Sept mill (startkapital 17 mill) >10% pr år <10% standardavvik Norden Likvide selskaper innen sektorene skog, energi, transport, telekom, bank og konsum 11,5% pr år <6% 3,7 Nordic Omega 1.Des 2005 Forventet start kapital mill >15% pr år over en sykel 10-15% standardavvik Norden SMB selskaper innen sektorene finans, IT, konsum og energi 18

19 Viktig informasjon Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA gjør oppmerksom på at investeringer i finansielle instrumenter alltid innebærer en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ, og i visse tilfeller gjøre investeringen verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastning på et finansielt instrument beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, instrumentets risikoprofil og kostnader knyttet til instrumentet. I tillegg vil avkastningen påvirkes av forvalters prestasjoner. All rådgivning og forvaltning er basert på vårt beste skjønn, og må ikke forstås dithen at Orkla Finans gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Denne presentasjonen er ikke en fullstendig presentasjon av investeringsselskapet Nordic Omega plc. For fullstendig informasjon henvises det til utarbeidet prospekt for selskapet 19

Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning. nordicalpha@orkfin.no

Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning. nordicalpha@orkfin.no Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning nordicalpha@orkfin.no Denne presentasjonen er ikke en fullstendig presentasjon av investeringsselskapet Nordic Alpha plc. For fullstendig

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Alfred Berg Norge PROSPEKT

Alfred Berg Norge PROSPEKT Alfred Berg Norge PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Norge Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Norge, stiftelsesdato er 29.12.1994, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Prospekt til Alfred Berg Humanfond

Prospekt til Alfred Berg Humanfond Prospekt til Alfred Berg Humanfond 1.Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Humanfond Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Humanfond, stiftelsesdato er 23.12.1999, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer