Lær data i biblioteket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lær data i biblioteket"

Transkript

1 Rapport

2 Lær data i biblioteket Tilbudet om gratis dataopplæring i 15 folkebibliotek i Oppland er et resultat av prosjektet Lær data i biblioteket som i 2006 ble initiert av Oppland fylkesbibliotek med Vox som samarbeidspartner. Et resultat av prosjektet har blant annet vært Vox sin utarbeidelse av en håndbok til bruk for bibliotek som ønsker å tilby denne tjenesten. Prosjektet gikk over to år, fra 2006 til Det foreligger en separat rapport for denne perioden. Oppland fylkesbibliotek har etter prosjektperioden fortsatt å inneha et koordineringsansvar for tilbudet. Dette innebærer felles profilering, kompetanseheving og rapportering. Ca. 600 personer har fått gratis dataopplæring i folkebibliotek i Oppland i 2009, og totalt ca personer siden folkebibliotek i Oppland tilbyr gratis dataopplæring i biblioteket: Dovre folkebibliotek Nordre Land folkebibliotek Gjøvik bibliotek Skjåk folkebibliotek Gran bibliotek Sør-Aurdal folkebibliotek Jevnaker folkebibliotek Sør-Fron bibliotek Lillehammer bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Lom folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Lunner bibliotek Øystre Slidre bibliotek Nord-Aurdal folkebibliotek 1

3 Oppland fylkesbibliotek sin rolle i perioden Graden av «Lær data» -tilbud og -aktivitet varierer fra bibliotek til bibliotek. Det tilbys både gruppe- og en-til-en-undervisning. Flere av bibliotekene har kun tilbudet tilgjengelig om høsten. Som en del av felles merkevarebygging blir tilbudet markedsføret med egen brosjyre med slagordet: «Trenger du datahjelp - spør biblioteket!» Fylkesbiblioteket arrangerte en samling med «Lær data»-bibliotek i 2009 for å avklare fylkesbibliotekets rolle videre etter prosjektets slutt. Det ble der besluttet at det var ønskelig at fylkesbiblioteket skulle fortsette å inneha det koordinerende ansvaret for tilbudet. Fylkesbiblioteket ønsket å kartlegge behov for videre kompetanseheving, og det var enighet om at kurs i veiledningspedagogikk var ønskelig. Dette ble derfor gjennomført våren 2010 i samarbeid med Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Prosjektansvarlig ved fylkesbiblioteket har vært Tone Nyseter. Denne rapporten er en gjengivelse av data som er rapportert inn til fylkesbiblioteket fra deltakende bibliotek. Rapporten sier noe om aktivitet i 2009 og videre planer for 2010 for den enkelte kommune. Oppland fylkesbibliotek sin satsning på opplæring i grunnleggende digital kompetanse for å bidra til å redusere digitale skiller i samfunnet, er kommentert i stortingsmeldinga om bibliotek (St. meld. nr. 23 ( )), sitert under. Oppland fylkesbibliotek var også en del av referansegruppa i arbeidet med oppstart av det nasjonale Digikombi-prosjektet. Digital kompetanse i biblioteket I det digitale informasjonssamfunnet er det forventa at alle er på nett. Rapporten Borger og bruker (2008) frå VOX viser likevel at over ein fjerdedel av innbyggjarane i Noreg ikkje meistrar dagens digitale teknologi. Med støtte frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ABM-utvikling no sett i verk prosjektet DIGIKOMBI Digital kompetanseheving i biblioteket. Arendal, Drammen, Lillehammer og Trondheim har fått kroner for å utvikle ein modell som alle landets folkebibliotek skal kunne ta i bruk. Prosjektet byggjer på røynsler frå tidlegare prosjekt som Lær data i biblioteket frå Oppland og VOLARE i Buskerud, som begge er støtta av VOX. (St. meld. nr. 23 ( ) s. 126). Oppland fylkesbibliotek sitt første EU-prosjekt var forankret i prosjektet Lær data i biblioteket, og er også nevnt i stortingsmeldingen: Stepping Stones into the Digital World Oppland fylkesbibliotek har i perioden delteke i eit europeisk samarbeidsprosjekt mellom åtte land for å vidareutvikle biblioteka som arena for grunnleggjande dataopplæring. Prosjektet Stepping Stones into the Digital World tok utgangspunkt i at biblioteka er viktige for digital ytrings- og informasjonsfridomi eit demokratisk samfunn. Prosjektet fokuserte på biblioteket som arena for digital kompetanse, som tilbydar av digital informasjon og som rettleiar i bruk av digitale verktøy. For Oppland fylkesbibliotek var det eit mål at EU-prosjektet skulle byggje opp om og vidareutvikle lokale tiltak. Prosjektet fekk støtte frå EUs Grundtvig-program. (St. meld.nr. 23 ( ) s. 66). 2

4 Her følger en oversikt over utført og planlagt aktivitet i de folkebibliotek som har sendt inn rapport til fylkesbiblioteket våren Dovre folkebibliotek Ingen aktivitet i 2009 på grunn av flytting. Ønsker å kunne gjeninnføre tilbudet fra høsten Deltok på kurset i veiledningspedagogikk arrangert av Oppland fylkesbibliotek 19. april Gjøvik bibliotek Avholdt i kurs med 75 deltakere, og hadde en-til-en-undervisning med 80 personer. - Gjennomsnittssalder: 60 år. - Ca. fordeling kjønn: 60% kvinner og 40% menn. - Antall fremmedspråklige: 4. - Temaer for undervisningen: Grunnleggende datakunnskaper. - Markedsføring: Annonse, plakater på biblioteket, informert om tilbudet i ulike aktuelle fora, deltatt i seniorsurf, avisreportasjer. - Strategi i regional bibliotekplan: 5. Være læringsarena Bidra til at innbyggerne i Gjøvik-regionen får mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse. - Samarbeid med andre aktører: Seniornett. - Nettverk: Bibliotekene i Gjøvik-regionen. - Planer for «Lær data» i 2010: Fortsette som tidligere pga mange positive tilbakemeldinger fra brukerne av tilbudet. - Ønsker om kompetanseheving: Ønsker å øke veilederkompetansen. Ønsker flere kurs for å høyne den digitale kompetansen blant de ansatte. Deltok på kurset i veiledningspedagogikk arrangert av Oppland fylkesbibliotek 19. april Lillehammer bibliotek Hadde i personer på kurs, og 104 personer til en-til-en-undervisning. Gjennomførte i 2009 ABM-prosjektet Digikombi som skulle prøve ut biblioteket som arena for dataopplæring av innvandrerkvinner. Se egen rapport fra prosjektet. - Gjennomsnittssalder: 65. Digikombi: Ca. fordeling kjønn: 50 % kvinner og 50 % menn. - Antall fremmedspråklige: Temaer for undervisningen: Internett, e-post, excel, digitale bilder, nettbank, billettbestilling. Power point, photoshop, web

5 - Markedsføring: GD, GDpuls, egen og kommunens hjemmeside, plakater, flyers. - Strategi i regional bibliotekplan: 5. Biblioteket som læringsarena. - Samarbeid med andre aktører: OPUS, Mesna vgs. - Nettverk: Har ikke svart. - Planer for «Lær data» i 2010: Fortsette som tidligere. - Ønsker om kompetanseheving: Har ikke svart. Deltok på kurset i veiledningspedagogikk arrangert av Oppland fylkesbibliotek 19. april Lom folkebibliotek Arrangerte i kurs med 6 deltakere, og hadde en-til-en-undervisning med 6 personer. - Gjennomsnittssalder: Fordeling kjønn: 5 kvinner, 1 mann. - Temaer for undervisningen: Bli kjent med pc`en, windows, word, internett, e-post, nettbank. - Markedsføring: Annonse i lokalavis, hjemmeside, plakater som henger oppe hele tida. - Strategi i regional bibliotekplan: 5. Bibliotekene som aktive læringsarenaer. - Samarbeid med andre aktører: Frivilligsentralen, pensjonistlaget. - Nettverk: Ikke organisert. - Planer for «Lær data» i 2010: Nytt grunnkurs (7 t). - Ønsker om kompetanseheving: Oppkobling av bærbare pc`er kan ofte være problematisk. Nettverk, brannmurer, passord osv. Nord-Aurdal folkebibliotek Startet opp med tilbud om «Lær data i biblioteket» i Arrangerte i kurs basert på en-til-en-undervisning med 2-3 deltakere hver gang. Kapasitet sprengt. - Gjennomsnittssalder: Fordeling kjønn: 100% kvinner. - Temaer for undervisningen: Opplæring etter forespørsel fra brukerne. Kjøp flybilletter, se på aviser, opprette e-post, registrere på facebook, bruke telefonkatalog, etc. - Markedsføring: Plakat i biblioteket og info i blogg. - Strategi i regional bibliotekplan: 8. Valdresbiblioteka som læringsarenaer for etter og vidareutdanning. - Samarbeid med andre aktører: Nei. - Nettverk: Nei. 4

6 - Planer for «Lær data» i 2010: Utvide eksisterende tilbud, og å kunne tilby kurs i tillegg til en til en undervising. - Ønsker om kompetanseheving: Kompetanse i veiledning, og mer om sosiale medier. Deltok på kurset i veiledningspedagogikk arrangert av Oppland fylkesbibliotek 19. april Nordre Land folkebibliotek Har hatt fem personer til en-til-en-undervisning i Gjennomsnittssalder: Ca. fordeling kjønn: 60 % kvinner, 40 % menn. - Temaer for undervisningen: e-post, internett, bildebehandling. - Markedsføring: Kommunens kulturkalender som distribueres til alle husstander, brosjyrer og oppslag i biblioteket. - Strategi i regional bibliotekplan: 5.2. Bidra til at flere får grunnleggende dataopplæring. - Samarbeid med andre aktører: Asylmottaket på Dokka. - Nettverk: Har ikke svart. - Planer for «Lær data» i 2010: Veilede asylmottakere i små grupper på to-tre personer av gangen. - Ønsker om kompetanseheving: Foreløpig litt usikre på hva som trengs av kompetanseheving. Deltok på kurset i veiledningspedagogikk arrangert av Oppland fylkesbibliotek 19. april Skjåk folkebibliotek Hadde i deltakere fordelt på 5 kurs. I tillegg fikk 4 personer en-til-enundervisning. - Ca. alder: Fordeling kjønn: 36 kvinner, 23 menn. - Temaer for undervisningen: Bruk av pc, tastatur, mus, internett, nettbank, tekstbehandling, e-post, bildebehandling, facebook, slektsforskning. Ett av kursene var fotokurs for viderekomne i billedbehandling v/ekstern kursleder, dette var ikke gratis. - Markedsføring: 1 fellesannonse Lær data i Fjuken, 5 annonser i Fjuken, annonser på hjemmesidene til Skjåk kommune og til biblioteket. Plakater. Annonser i GDpuls. - Strategi i regional bibliotekplan: 5. Biblioteka i Nord-Gudbrandsdal som aktive læringsarenaer. - Samarbeid med andre aktører: Skjåk studiesenter, lokal bank, frivilligsentralen, historielaget, evt andre dersom det kommer ønsker om mer videregående kurs. - Nettverk: Som over. - Planer for «Lær data» i 2010: Bruker mandager fast. 1. Internettkafé 1 dag pr. 5

7 mnd á tre timer i perioden januar-mai. 2. Seniorsurfdag. 3. Grunnleggende datakurs for 1 eller 2 grupper i løpet av høsten. 4. En-til-en-undervisning etter behov, ofte kun enkeltspørsmål. 5. Andre kurs v/eksterne kursledere? - Ønsker om kompetanseheving: Ja (ikke spesifisert). Sør-Aurdal folkebibliotek Har vært uavklarte bemanningsforhold i 2009, derfor liten aktivitet når det gjelder Lær data i biblioteket. Gjennomførte ett kurs i mai med kursholder fra Seniornett med 14 deltakere. - Ca. alder: 60 år. - Fordeling kjønn: 10 kvinner, 4 menn. - Temaer for undervisningen: begreper, dokumenter, kontrollpanel, windows fotogalleri, word, excel, internett. - Markedsføring: annonse i lokalavisa og oppslag i biblioteket. - Deltok på kurset i veiledningspedagogikk arrangert av Oppland fylkesbibliotek 19. april Vestre Toten folkebibliotek Arrangerte i 2009 ett kurs med 12 deltakere. Fem personer fikk en-til-enundervisning. - Gjennomsnittssalder: Ca. fordeling kjønn: 60 % kvinner, 40 % menn. - Temaer for undervisningen: banktjenester, bibliotektjenester, surfe på nett. - Markedsføring: Annonse, plakat. - Strategi i regional bibliotekplan: Ja. - Samarbeid med andre aktører: Ja. - Nettverk: Ja. - Planer for «Lær data» i 2010: Venter til full bemanning. - Ønsker om kompetanseheving: Avventer kartlegging av behov til fullt bemannet. Østre Toten folkebibliotek Hadde i personer til en-til-en-undervisning. - Ca. alder: Fordeling kjønn: 12 kvinner, 3 menn. - Antall fremmedspråklige: 1. - Temaer for undervisningen: e-post, word, internett, bilder, organisering/ over føring. - Markedsføring: Informasjon på biblioteket og på nettsidene. 6

8 Forts. Østre Toten: - Markedsføring: Informasjon på biblioteket og på nettsidene. - Strategi i regional bibliotekplan: Ja. - Samarbeid med andre aktører: Ja. - Nettverk: Ja. - Planer for «Lær data» i 2010: Vi fortsetter som vi har gjort. - Ønsker om kompetanseheving: Har ikke svart. Deltok på kurset i veiledningspedagogikk arrangert av Oppland fylkesbibliotek 19. april Lunner, Gran og Jevnaker har av ulike årsaker ikke hatt «Lær data i biblioteket»- aktivitet i Øvrige bibliotek som ikke er nevnt her, har ikke svart på rapporteringsskjemaet. Oppland fylkesbibliotek vil fremover også inneha koordineringsansvar for tilbudet «Lær data i biblioteket». Rapporten er utarbeidet av Oppland fylkesbibliotek v/tone Nyseter. Foto: Tanja Karppinen, Østre Toten folkebibliotek Kontaktinformasjon: Oppland fylkesbibliotek Pb 187, 2802 Gjøvik Tlf E-post: 7

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING 2014

STYRETS ÅRSMELDING 2014 STYRETS ÅRSMELDING 2014 Seniornett Norges formål er å fremme seniorenes deltagelse i IKT-samfunnet. Seniornett skal bidra til at personer over 55 år skal mestre IKT slik at de kan klare seg selv i dagens

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS på oppdrag fra KS FoU. Trondheim, april 2011. www.h-k.no 2 Sammendrag English summary

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppen... 2 Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014... 3 Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført...

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer