Senter for Resirkulering i Akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for Resirkulering i Akvakultur"

Transkript

1 Senter for Resirkulering i Akvakultur Sunndalsøra 27/02/08 Bendik Fyhn Terjesen

2 Det skal bygges et forskningsenter for resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra Vedtak i Akvaforsk styre 23/05/07

3 Visjon: Gjennom forskning bidra til en kunnskapsbasert innføring av resirkulering i norsk akvakultur Mål : Planlegge, bygge og starte et forskningsanlegg basert på resirkulering av vann for laks

4 Hvorfor resirkulere vann? Kittelsen et al. (2006): Utstrakt vannbehandling kan være nødvendig for å møte smoltbehov Stabilit miljø kan gi fisken ledig energi til vekst og vedlikehold Reduksjon i innløp og utløpsflow gir bedre mulighet til kontroll av utveksling av patogener Bedre mulighet for gjennvinning av næringsstoff Besparelser i oppvarming av vann Bedre mulighet for årstidsuavhengig produksjon

5 Hva kan tale mot resirkulering av vann? Riktig design, dimensjonering og drift er helt avgjørende for fiskens velferd og ytelse Avansert teknologi, høye investeringskostnader Murphy s lov, hva som kan gå galt. Krever godt skolert og erfarent driftspersonell Problemer ved sykdomsutbrudd Utfordringer knyttet til utnyttelse av anlegget og utsettstidspunkt

6 Hvilke langsiktige mål har vi med senteret? Bidra til å finne optimale miljøforhold for laks i resirk Bidra til gode drift- og logistikkrutiner for laks i resirk Være lokal FoU-partner for oppdrettsindustrien Assistere leverandørindustri som ønsker uttesting av utstyr Delta i relevante NFR- og EU-prosjekter Fokus på utstrakt samarbeid med norske og utenlandske forskningsmiljø

7 Investeringer og eiere i senteret Budsjettert til i overkant av 30 MNOK Todelt eierskap: -Sjølseng Eiendom AS eier bygg (51% Sunndal Næringseiendom AS, 49% Nofima) -Nofima eier forskningsutstyret og tomt Støtte til investeringer fra M&R Fylke (2 MNOK) Støtte til drift fra M&R Fylke (1.4 MNOK) og Sunndal Kommune (0.9 MNOK)

8 Sunndalsøra Her er dere Her vil senteret ligge v/ tidligere Akvaforsk

9 Foto: Geovekst (2004)

10 Delentreprise grunnarbeider og inntaksledninger Juli 2007

11 Sjøvann 315 mm -10 µm filter UV/lufter -Råvann VP -Kjølt/varmet Fersk mm -Grunnvann rå -Luftet Fersk mm -Grunnvann VP -Kjølt/varmet -Luftet Backup 400 mm -Fersk/salt (filter/uv/lufter) -Elv backup -Turbin for vv -Kjølevann for vv Spillvarme +80ºC for VV Sunndal Energi

12 August 07- Februar 08 Prosjektering og tilbudsrunder Krav til bygg Krav til utstyr for å møte biol. behov Krav til forsøk & Biologiske krav

13 Dimensjonering og design av senteret Kapasitet 1. Identifisere maksimal belastning i.f.m. forsøk Forsøkshall 1, 2, og 3: 2 grams laks 4.2% daglig tilvekst 25 kg/m m 3 oppdrettsvolum 51 kar 14ºC ferskvann Veksthall 1, 2, og 3: 50 grams laks 2.5% daglig tilvekst 50 kg/m3 880 m 3 oppdrettsvolum 9 kar 14ºC ferskvann

14 Dimensjonering og design av senteret Kapasitet 2. Identifisere maksimal belastning ved produksjon 0+: stk 100 gram smolt Medio august 1+: stk 150 gram smolt Medio mars Stella simulering

15 QC 2 Dimensjonering og design av senteret Vannkvalitet ved maksimal belastning (TAN, forenklet) Behandling TE, eff. % QC 2 + P = QC 1 QC 1 P= produksjon Q= flow C 2 =innløpskons C 1 =utløpskons C 0 = 0 mg/l, ingen TAN TE=fjerningseffektivitet C 2 = C 1 + TE(C 0 C 1 ) Q = P (C 1 -C 2 ) En av de viktigste parametre er C1, konsentrasjon i fiskekaret Hvordan vil vi sette C1 for TAN i senteret?

16 Hvordan håndteres TAN i fisken ved økt nivå i miljøet? Konvertering Økt influx Ekskresjon Lagring Influx Økt NH 3 /NH 4 +, gir økt influks over permeabilt vev, slik som gjeller. Plasma [NH 4 +] Konvertering NH 4 + til aminosyrer Glutamat NH 4 + Glutamin Lagring Økt plasma pnh 3, gir økt muskel NH 4 + pnh H + 3 pnh3 NH + 4 Ekskresjon Økt plasma [NH 4 +] gir økt ekskresjon. Nye data tyder på økte transporterproteiner, slik som Rh-glycoproteiner Filosofi: Disse prosessene krever energi. Vi vil derfor gå så lavt ned i TAN som realistisk mulig for forsøk Konvertering NH 4 + til urea urea NH + 4 Glu Gln CP

17 Dimensjonering og design av senteret Vannkvalitet Bestemme TAN og nitritt ved maksimal belastning Forsøkshall 1, 2, og 3: 0.5 mg/l TAN 0.1 mg/l nitritt-n ph 7 14ºC ferskvann Veksthall 1, 2, og 3: 1 mg/l TAN 0.1 mg/l nitritt-n ph 7 14ºC ferskvann Styrer biofilter valg og dimensjonering Gir stort område til å studere effekter av TAN og nitritt kons. i RAS

18 Dimensjonering og design av senteret Vannkvalitet Bestemme CO 2 ved maksimal belastning Rapporter indikerer at kronisk CO 2 > mg/l kan ha negative effekter på laksefisk Forsøkshall 1, 2, og 3: 10 mg/l CO 2 ph 7 14ºC ferskvann Veksthall 1, 2, og 3: 10 mg/l CO 2 ph 7 14ºC ferskvann Styrer valg av flow, lufter og dimensjonering CO 2 er den foreløpig største tekniske utfordringen i prosjektet

19 Flow, effektiviteter og vannkvalitet Ved å øke resirk-flow, kan en forbedre vannkvaliteten ved en gitt rense-effektivitet Flow (l/min) RAS 1/2 Veksthall TAN Qr CO2 Qr O2 Qr Oppholdstid (min) Økt resirk-flow gir økte pumpekostnader og kan gi utfordringer i hydraulikk og effekter på fisken, ved lave oppholdstider i karet

20 69.1 x 25.5 m =1760 m2

21 Port Laste rampe Port Forsøks-hall 2 15 kar, 2 m dia Sampling Sluse Trapp Teknisk rom vvs Teknisk rom el. Lager Sentral vannbehandling 200m2 =200% av kar-areal Trapp Forsøkshall 3, 21 kar, 90 cm dia Sampling Sluse Sampling Sluse Forsøkshall 1 15 kar, 2 m dia Port Sluse 1ste etasje sentralkorridor, våt-areal Trapp Hovedinngang Sampling Sluse Sluse Sampling Sampling Port Veksthall 3 vbh 75% av karareal Dobbelt dør Veksthall 2 FT Veksthall 1 vbh 75% av karareal Port 10 meter

22 1 J = I E C A H 2 H J = I J A H = F A 2 H J. H I I D = # = E = 6 H = F F 6 A E I H L L I 6 A E I H A = C A H 8 A I A H > O C C B A H L = H A A * E B E J A H 4 ) 5 B E J A H + I J H E F F A H 4 ) 5 K B J A H 6 = K B J A H 6 = * =? K. FA H I. A H I 5 = J 5 A J H = L = > A D E C A = L = H = H A = K B J A H A J = K B J A H B A H I C H K L = 6 =! * E B E J A H 4 ) 5 B E J A H + I J H E F F A H 4 ) 5 6 H = F F. H I I D =! = H E = I J A A J = I A I A J H = H H H L J = H A =. H I I D = # = E = 6 H = F F 2 H J 0 L E C = 2 H J 8 A I J D =! L > D % # = L = H = H A =, > > A H 8 A I J D =. 6 8 A I J D = L > D % # = L = H = H 2 H J A J A H

23 = I J A H = F A 2 H J. H I I D = # = E = 6 H = F F 6 A E I H L L I 6 A E I H A = C A H 8 A I A H > O C C B A H L = H A A * E B E J A H 4 ) 5 B E J A H + I J H E F F A H 4 ) 5 K B J A H 6 = K B J A H 6 = 1 J = I E C A H * =? K. FA H I. A H I 5 = J 2 H J 5 A J H = L = > A D E C A = L = H = H A = K B J A H A J = K B J A H B A H I C H K L = 6 =! * E B E J A H 4 ) 5 B E J A H + I J H E F F A H 4 ) 5 6 H = F F. H I I D =! = H E = I J A A J = I A I A J H = H H H L J = H A =. H I I D = # = E = 6 H = F F 2 H J 0 L E C = A * E B E J A H L A I J D =! + I J H E F F A H L A I J D =! B E J A H A + I J H E F F A H L A I J D = * E B E J A H L A I J D = B E J A H 2 H J 8 A I J D =! L > D % # = L = H = H A =, > > A H 8 A I J D =. 6 8 A I J D = L > D % # = L = H = H 2 H J A J A H

24 = = I JA I J A H= H = F AF A 2 HJH J 2 H H A A JC B H BEI B H 8 K. H I I D = # = E = C EI JE C I = F E C = H A = " L JH 8 K 5 HJA HE C I = I E 6 H = F F 5 = F E C > A 6 A E I. H = C A H L L I! # 8 A I A H > O C C 6 A E I H A = C A H B A H L = H * E B E J A H 4 ) 5 A A B E J A H + I J H E F F A H 4 ) 5 K B J A H 6 = K B J A H 6 = 1 J = I E C A H * =? K. FA H I. A H I 5 = J 2 HJH J 5 A J H = L = > A D E C A = L = H = H A = K B J A H A J = K B J A H B A H I C H K L = 6 =! * E B E J A H 4 ) 5 B E J A H + I J H E F F A H 4 ) 5 6 H = F F. H I I D =! = H E = I J A A J = I A I A J H = H H H 8L EI JE = C IH A = H H H E A L JH &. H I I D = # = E = 6 H = F F 2 HJH J 0 L E C = A * E B E J A H L A I J D =! + I J H E F F A H L A I J D =! B E J A H A + I J H E F F A H L A I J D = * E B E J A H L A I J D = B E J A H 8 K 8 K 8 K JH H! 9 + % 9 + % 8 K 2 HJH J 8 A I J D =! L > D % # = L = H = H A =, > > A H 8 A I J D =. 6 8 A I J D = L > D % # = L = H = H 2 HJH J A JAA H J A H

25 Fish welfare and performance in recirculating aquaculture systems NFR strategisk institutt program RASALMO Hovedmål: Øke kunnskapen om hvordan velferd og ytelse hos Atlantisk laks avhenger av miljøforhold i systemer med resirkulering av vann

26 Samarbeidspartnere i RASALMO Nofima: Grete Bæverfjord, Harald Takle og Bendik Fyhn Terjesen (prosjektleder) SINTEF Byggforsk Vann og Miljø: Yngve Ulgenes UMB/APC: Liv Torunn Mydland Conservation Fund Freshwater Institute: Steve Summerfelt og Chris Good (WV, USA)

27 Modul 1: Utvalgte miljøkrav hos laks i resirkulering Fisketetthet: varierende kg/m 3. To-veis, enten i FT eller RAS Temperatur: To temp. To-veis design, enten i FT eller RAS TAN og nitritt: Det finnes få kroniske grensverdier for laks i ferskvann: vil teste graderte NH 4+ /NH 3 og nitritt konsetrasjoner. Modul 2: Design og driftsrutiner i resirk Effekt av RAS vs FT: fra startfôring til ½ år i sjø Oppholdstid: Effekter av kar HRT ved ulike vannhastigheter Ozon/UV: Effekter av vannbehandling i.f.m. vaksinering

28 Modul 3: Fôr og fôring i resirk Terjesen et al., upubl. Lav pelletstabilitet kan redusere rensegrad, og bidra til redusert vannkvalitet For høy pelletstabilitet kan redusere apetitt og fordøyelighet Vil teste to pelletstabiliteter i forskjellige RAS og studere effekter på fisk og systemets ytelse

29 Modul 4: Indikatorer på fisken og systemets ytelse Tradisjonelle indikatorer. Vekst, fôrutnyttelse, overlevelse Fokus på deformiteter og histologiske forandringer Vannkvalitet og flow Mikrobielle populasjoner i vann og biofilter (UMB) Molekylære indikatorer: Micorarray og spesifikke mrnas Biokjemiske/kjemiske: FAA, ioner, amm/urea i vev

30 Fremdrift i oppføring av senteret Kontraktsignering resirk-entreprenør ca. uke 10 Fundamentering ca. uke 11 Hall-elementer, kontraktsfestet des. 07, til uke 18 Oppstart modning biofiltre ca. uke 40 Ferdigstillelse uke 50

31 Takk til: Ledelse og styre i Akvaforsk og Nofima, Teknisk Gruppe Resirk 07: Yngve Ulgenes (SINTEF) Ole C. Norvik (SINTEF) Svein Olav Fjæra (UMB) Grete Bæverfjord Ståle Nerland Nils Haga Per Brunsvik Erlend Stubø Arne Kittelsen, og til Steve Summerfelt for verdifulle råd

NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon

NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon Hauge Akva NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon (NFR 217502/E40) FHFs Havbrukssamling 23-24 sept. 2014 Postsmolt & semi-lukket 30.09.2014 1 Bakgrunn for NFR-OPP Mulig løsning på flere av utfordringene

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen

Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen 1 213 HAVFORSKINGSTEMA Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen 1 FÅR OPPDRETTSLAKS NOK OKSYGEN? Oppdrettslaks kan oppleve store svingninger

Detaljer

Programkonferansen HAVBRUK 2012

Programkonferansen HAVBRUK 2012 Programkonferansen HAVBRUK 2012 Program og sammendrag av muntlige presentasjoner og postere Stavanger, 16. 18. april 2012 Stort program HAVBRUK en næring i vekst er en arena for å presentere ny forskningsbasert

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Optimalt fôr som gir fast filet

Optimalt fôr som gir fast filet Rapport 37/2010 Utgitt desember 2010 Optimalt fôr som gir fast filet Turid Mørkøre, Erling Olaf Koppang, Marit Espe, Thomas Larsson, Eva Veiseth-Kent, Bendik F. Terjesen, Inger Beate Standal og Kjell-Arne

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen NFE N 1-2015 / årgang 40 Biologi - CODE www.kyst.no En spesialutgave av Norsk Fiskeoppdrett Foto: Terje van der Meeren Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser I samarbeid med kunnskapsplattformen

Detaljer

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Åshild Lappegard Hauge Kari Sørnes Åsne Lund Godbolt Torhildur Kristjansdottir Åse Lekang Sørensen Eyvind Fredriksen SINTEF NOTAT 10 Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme SINTEF Notat Åshild Lappegard

Detaljer

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument 15.12.2014). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag NINA Temahefte 52 Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører: Torbjørn Forseth og Atle Harby fornybar energi på lag med naturen Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører:

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner og nettbrett 5 RFID- merking av storfe 9 ESBL - Hva kan gjøres for å begrense forekomsten? 41 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 26. årgang 0113

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS Vil du jobbe med verdens viktigste ressurs? Vil du ha en variert og spennende jobb i en teknologibransje i utvikling? Vil du bidra til at vi har godt og rent vann

Detaljer

A24002 Åpen. Forfattere

A24002 Åpen. Forfattere Åpen Rapport Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy Sluttrapport Fase 1 Forfattere Ida Grong Aursand, Aleksander Eilertsen, Bendik Toldnes,

Detaljer

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014 32 eksempler på at forskning lønner seg Prosjektåret 2014 gratulerer med forskningsrådets innovasjonspris Tromsø-bedriften Polybait A/S har gjennom et tett forskningssamarbeid med Nofima utviklet et kunstig

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer