HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig Zahl Johansen, Frode Grønberg, Mona Wrengsted, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny Jørgensen, Ketil Pettersen, Kjell Olaf Larsen, Malin Hansen, Tor Eirik Antonsen, Pål Forbergskog Fra administrasjonen (evt. andre): Øyvind Hauken, Line Røtvold, Britt M. Hansen, Sølvi Mathisen, Odd Jarle Jensen, Bente Iversen Valg av settevaraordfører: Forslag fra Geir Knutsen: Ståle Olsen velges til settevaraordfører. Enstemmig vedtatt. Innkalling: Ingen merknader. Saksliste: Godkjent. Referater: På spørsmål fra Mona Wrengsted redegjorde økonomisjef Sølvi Mathisen nærmere i forhold til rapport fra stedlig kontroll av skattekreverfunksjonen i Båtsfjord kommune. Det jobbes med å lukke de avvik som framkommer i rapporten. Referatsakene ble tatt til orientering. Delegerte vedtak: Ingen. Behandlede saker: Sak 1/13 11/13. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/647 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2/13 12/733 OPPSTART AV KULTUR- OG KOLLEKTIVORDNINGEN "FUNGKORTET" FOR UNGDOM I FINNMARK- SKAL BÅTSFJORD VÆRE MED? 3/13 12/746 SALG AV SYLTEFJORD SKOLE OG LÆRERBOLIG 4/13 12/987 VIDEREFØRING AV NÆRINGSARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE 5/13 13/7 BETALING FOR MERKING AV SKUTERLØYPER TIL HYTTEOMRÅDENE 6/13 13/18 EN BARNEHAGE I TO BYGG 7/13 13/47 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK - DEL 1 8/13 13/48 EIERSKAPSSTRATEGI FOR ØFAS ANS 9/13 13/49 HØRING: LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLLØYVE, FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT 10/13 13/50 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 11/13 12/886 TILSETTING AV RÅDMANN møteleder sekretær Side 2

3 Sak nr.: 1/13 Emnekode: 140 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Vedlagte forslag til planprogram sendes på høring med høringsfrist Samtidig med dette kunngjøres det at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har startet opp. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedlagte forslag til planprogram sendes på høring med høringsfrist Samtidig med dette kunngjøres det at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har startet opp. Sak nr.: 2/13 Emnekode: C01 &76 Saksbehandler: Tony Petterson OPPSTART AV KULTUR- OG KOLLEKTIVORDNINGEN "FUNGKORTET" FOR UNGDOM I FINNMARK- SKAL BÅTSFJORD VÆRE MED? Kultur- og Oppvekststyret ber kommunestyret vedta følgende tilbud til brukere av FUNGkortet: Kino: Reduserte priser på kino fra kr til kr 85.- og fra kr 85.- til kr Basseng: Prisen for målgruppen kan her være kr Styrketreningsrom: Her har vi allerede en vedtatt ungdomspris som kan inngå i ordningen. Hålogaland teater: På sikt å søke teateret om redusert pris for målgruppen. Båtsfjord kommune inngår avtale med Finnmark fylkeskommune. Båtsfjord kommune skal jobbe aktivt lokalt for å spre informasjon om ordningen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. møteleder sekretær Side 3

4 Kommunestyret vedta følgende tilbud til brukere av FUNG-kortet: Kino: Reduserte priser på kino fra kr til kr 85.- og fra kr 85.- til kr Basseng: Prisen for målgruppen kan her være kr Styrketreningsrom: Her har vi allerede en vedtatt ungdomspris som kan inngå i ordningen. Hålogaland teater: På sikt å søke teateret om redusert pris for målgruppen. Båtsfjord kommune inngår avtale med Finnmark fylkeskommune. Båtsfjord kommune skal jobbe aktivt lokalt for å spre informasjon om ordningen. Sak nr.: 3/13 Emnekode: 610 &55 SALG AV SYLTEFJORD SKOLE OG LÆRERBOLIG Innkomne bud på kjøp av Syltefjord skole og lærerbolig avslås da begge er godt under takst. Begge byggene annonseres på nytt for salg, samlet eller hver for seg, uten tilhørende krav om næringsaktivitet. Tilleggsforslag fra BAP: Det delegeres til rådmannen å selge Syltefjord skole og lærerbolig til høystbydende over takst på kr (skolen) og kr (rektorboligen). Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Innkomne bud på kjøp av Syltefjord skole og lærerbolig avslås da begge er godt under takst. Begge byggene annonseres på nytt for salg, samlet eller hver for seg, uten tilhørende krav om næringsaktivitet. Det delegeres til rådmannen å selge Syltefjord skole og lærerbolig til høystbydende over takst på kr (skolen) og kr (rektorboligen). møteleder sekretær Side 4

5 Sak nr.: 4/13 Emnekode: U01 VIDEREFØRING AV NÆRINGSARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Båtsfjord kommunes næringsarbeid organiseres som følger fra 2013: 1. Kommunestyret oppnevner et næringsstyre. Følgende skal representere og er valgt fra sine respektive organisasjoner til å sitte i næringsstyret: Ordfører Politiker fra opposisjonen Representant Representant Representant Båtsfjord kommune Båtsfjord kommune Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe Linken Næringshage Norges Fiskerlag (vara fra Kystfiskerlaget) Rådmannen har møte- og talerett. 2. Næringsstyret skal ha en egen administrasjon. Rådmannen lyser tjenesten som administrasjon i fire år snarest ut på Doffin. 3. Vedlagte forslag til nye vedtekter for næringsfond og fiskerifond vedtas. Næringsfondet skal være Båtsfjord kommunes eneste tilskuddsfond for næringslivet i Båtsfjord, og fiskerifondet skal være Båtsfjord kommunes eneste lånefond for næringslivet i Båtsfjord. Alternativ 2 til vedtekter for fiskerifondet ble delt ut i møtet. Ordfører tar ved votering utgangspunkt i vedtaket i Formannskapet. Forslag fra BAP: Til pkt. 1 i Formannskapets vedtak: Dette følges. Til pkt. 2 i Formannskapets vedtak: Dette følges. Til pkt. 3 i Formannskapets vedtak: Alternativ 2 til vedtekter for Båtsfjord kommunes fiskerifond vedtas med følgende endringer: - 3 Anvendelse Fondets midler kan nyttes til: o Lån ved kjøp av fartøy over 9,0 meter o Lån til kjøp av kvoter/ konsesjoner Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering 9,0 m 11,0 m: Lån inntil kr ,- 11,0 m 15,0 m: lån inntil kr ,- Over 15,0 m: lån inntil kr ,- møteleder sekretær Side 5

6 - 7 Sikkerhet Båtsfjord kommune tar pantesikkerhet i båten. Panteobligasjon skal være tinglyst hos Norsk Skipsregister før en utbetaling foretas. Båtsfjord kommune fraviker prioritet til hovedlångiver i prosjektene. Ingen lån kommer til utbetaling før den øvrige finansieringen er i orden. Framlagte forslag til vedtekter for næringsfondet vedtas. Forslag fra Båtsfjord Høyre: Til Pkt 1 i Formannskapets vedtak: Fra politisk stiller ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen Til pkt. 3 i Formannskapets vedtak: Alternativ 2 til vedtekter for Båtsfjord kommunes fiskerifond vedtas med følgende endringer: - 3: 21 m 28 m legges til under størrelse for båter på fiskerifondet: lån ,- kr. - 9: Under regelverk for renter strykes linjen I helt spesielle tilfeller kan det gis rentefrihet - Ny : Støtte gis ikke ved fryseri, og ved ettermontering av fryseri må lånet innfris i sin helhet. Votering: Vedrørende pkt. 1 i Formannskapets vedtak: - Innstillingen: 0 stemmer - Forslag fra BAP: 8 stemmer - Forslag fra Båtsfjord Høyre: 7 stemmer Vedrørende pkt. 2 i Formannskapets vedtak: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Vedrørende pkt. 3 i Formannskapets vedtak: - Endringsforslag til 3 i alternativ 2 til fiskerifondets vedtekter: o 1. avsnitt: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt o 2. avsnitt: Forslag fra BAP: 8 stemmer Forslag fra Båtsfjord Høyre: 7 stemmer - Endringsforslag til 7 i alternativ 2 til fiskerifondets vedtekter: o Forslag fra BAP enstemmig vedtatt - Endringsforslag til 7 i alternativ 2 til fiskerifondets vedtekter: o Forslag fra Båtsfjord Høyre enstemmig vedtatt - Forslag til ny i alternativ 2 til fiskerifondets vedtekter: o Forslag fra Båtsfjord Høyre enstemmig vedtatt - Alternativ 2 til fiskerifondets vedtekter: enstemmig vedtatt med de endringer som framkommer ved votering ovenfor - Vedtekter for næringsfondet: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt møteleder sekretær Side 6

7 Båtsfjord kommunes næringsarbeid organiseres som følger fra 2013: 1. Kommunestyret oppnevner et næringsstyre. Følgende skal representere og er valgt fra sine respektive organisasjoner til å sitte i næringsstyret: Ordfører Varaordfører Representant Representant Representant Båtsfjord kommune Båtsfjord kommune Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe Valgt av medlemsbedriftene i Linken Næringshage Norges Fiskerlag (vara fra Kystfiskerlaget) Rådmannen har møte- og talerett. 2. Næringsstyret skal ha en egen administrasjon. Rådmannen lyser tjenesten som administrasjon i fire år snarest ut på Doffin. 3. Vedlagte forslag til nye vedtekter for næringsfondet vedtas. Vedlagte forslag til nye vedtekter for fiskerifondet, alternativ 2 vedtas med følgende endringer: - 3 Anvendelse Fondets midler kan nyttes til: o Lån ved kjøp av fartøy over 9,0 meter o Lån til kjøp av kvoter/ konsesjoner Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering 9,0 m 11,0 m: Lån inntil kr ,- 11,0 m 15,0 m: lån inntil kr ,- Over 15,0 m: lån inntil kr ,- - 7 Sikkerhet Båtsfjord kommune tar pantesikkerhet i båten. Panteobligasjon skal være tinglyst hos Norsk Skipsregister før en utbetaling foretas. Båtsfjord kommune fraviker prioritet til hovedlångiver i prosjektene. Ingen lån kommer til utbetaling før den øvrige finansieringen er i orden. - 9: Under regelverk for renter strykes linjen I helt spesielle tilfeller kan det gis rentefrihet - Ny : Støtte gis ikke ved fryseri, og ved ettermontering av fryseri må lånet innfris i sin helhet. Næringsfondet skal være Båtsfjord kommunes eneste tilskuddsfond for næringslivet i Båtsfjord, og fiskerifondet skal være Båtsfjord kommunes eneste lånefond for næringslivet i Båtsfjord. møteleder sekretær Side 7

8 Sak nr.: 5/13 Emnekode: K11 &01 Saksbehandler: Tony Petterson BETALING FOR MERKING AV SKUTERLØYPER TIL HYTTEOMRÅDENE Budsjettposten økes med kr for å tilby en godtgjørelse for merking av hytteløypene slik: Løype Trase Lengde Kjøring Km Pris pris 2 Deler av løypa fra RV 891 til Ordo hyttefelt. 5 km 20 km 48 kr Fra Speiderhytta ned Adamsdalen til Syltefjorddalen. Langs dalen til K.Jørgensens hytte og oppover dalen til hytteområdet ved 13 km 52 km 48 kr Ordovann. 4 Fjelløypa til Syltefjord. 21 km 84 km 48 kr Fra løype 4 i Nordfjord langs vegen til Hamna i 4 km 16 kr 48 kr 768 Syltefjord. 8 Langs fylkesveien fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetrassen til Hamningberg. 13 km 52 km 48 kr Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjorddalen til Syltevikmoan og over Syltevikmoan til sørenden av Syltevikvannet. 5 km 20 km 48 kr Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/ Segelkollfjellet der løypa møter løype 8 i Vardø. 3,5 km 14 km 48 kr Fra hyttefelt vest for Ordovann til hyttefelt øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø. 2 km 8 km 48 kr Veiløypa til Syltefjord 20,5 km 82 km 48 kr SUM 87 km 348 km 48 kr Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet inngås det kontrakt med den som skal merke løype, uansett om det er enkeltperson eller forening. Det innhentes opplysninger fra tre kommuner det kan være naturlig å sammenligne seg med på merking av skuterløyper. Disse tas med i første møte etter ferien hvor merking av skuterløyper tas opp. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. møteleder sekretær Side 8

9 Budsjettposten økes med kr for å tilby en godtgjørelse for merking av hytteløypene slik: Løype Trase Lengde Kjøring Km Pris pris 2 Deler av løypa fra RV 891 til Ordo hyttefelt. 5 km 20 km 48 kr Fra Speiderhytta ned Adamsdalen til Syltefjorddalen. Langs dalen til K.Jørgensens hytte og oppover dalen til hytteområdet ved 13 km 52 km 48 kr Ordovann. 4 Fjelløypa til Syltefjord. 21 km 84 km 48 kr Fra løype 4 i Nordfjord langs vegen til Hamna i 4 km 16 kr 48 kr 768 Syltefjord. 8 Langs fylkesveien fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetrassen til Hamningberg. 13 km 52 km 48 kr Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjorddalen til Syltevikmoan og over Syltevikmoan til sørenden av Syltevikvannet. 5 km 20 km 48 kr Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/ Segelkollfjellet der løypa møter løype 8 i Vardø. 3,5 km 14 km 48 kr Fra hyttefelt vest for Ordovann til hyttefelt øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø. 2 km 8 km 48 kr Veiløypa til Syltefjord 20,5 km 82 km 48 kr SUM 87 km 348 km 48 kr Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet inngås det kontrakt med den som skal merke løype, uansett om det er enkeltperson eller forening. Det innhentes opplysninger fra tre kommuner det kan være naturlig å sammenligne seg med på merking av skuterløyper. Disse tas med i første møte etter ferien hvor merking av skuterløyper tas opp. Sak nr.: 6/13 Emnekode: A10 EN BARNEHAGE I TO BYGG møteleder sekretær Side 9

10 Kultur- og oppvekststyret ber kommunestyret om at tiltak En barnehage i to bygg, ikke iverksettes. Dvs at ledelsesressursen ikke reduseres fra Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at tiltak En barnehage i to bygg, ikke iverksettes. Dvs at ledelsesressursen ikke reduseres fra Sak nr.: 7/13 Emnekode: 153 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK - DEL 1 Kommunestyret vedtar å delegere til rådmannen å iverksette følgende investeringer i 2013 innenfor følgende rammer: 1. Ny løypetråkkemaskin: Investeringsrammen utvides til maksimum kr ,-inkl. mva. Økningen på kr dekkes ved bruk av økt momskompensasjon (overføringer fra drift) og bruk av investeringsfond (tidligere utbetalte spillemidler). 2. IT-investeringer innenfor tidligere vedtatt ramme på kr inkl. mva. Nødvendige investeringer for å iverksette politisk vedtak om papirløse møter prioriteres. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å delegere til rådmannen å iverksette følgende investeringer i 2013 møteleder sekretær Side 10

11 innenfor følgende rammer: 1. Ny løypetråkkemaskin: Investeringsrammen utvides til maksimum kr ,-inkl. mva. Økningen på kr dekkes ved bruk av økt momskompensasjon (overføringer fra drift) og bruk av investeringsfond (tidligere utbetalte spillemidler). 2. IT-investeringer innenfor tidligere vedtatt ramme på kr inkl. mva. Nødvendige investeringer for å iverksette politisk vedtak om papirløse møter prioriteres. Sak nr.: 8/13 Emnekode: 026 EIERSKAPSSTRATEGI FOR ØFAS ANS Forslag fra BAP: Båtsfjord kommune vil be styret i ØFAS ANS om å utrede en utbyttestrategi. Utover dette har Båtsfjord kommune ingen merknader til eierskapsstrategien. Vedtatt mot 1 stemme. Båtsfjord kommune vil be styret i ØFAS ANS om å utrede en utbyttestrategi. Utover dette har Båtsfjord kommune ingen merknader til eierskapsstrategien. Sak nr.: 9/13 Emnekode: K61 HØRING: LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLLØYVE, FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT møteleder sekretær Side 11

12 Forslag fra Båtsfjord Høyre: Vedrørende pkt. 1: OK. Vedrørende pkt. 2: Nei ikke kjøpsplikt på hyse da det er vanskelig å produsere lønnsomt. Vedrørende pkt. 3: Ta vekk å omfatte hyse Vedrørende pkt. 4: Nei. Ikke produksjon på disse plassene, og trålerne kan ikke gå til kai pga. havneforhold Vedrørende pkt. 5: Tillegg: Forutsetter at direktoratet utarbeider kontrollmetoder. Vedrørende pkt. 6: OK Vedrørende pkt. 7: Nei. Salgslaget ikke er i stand til å se hva som er den mest lønnsomme produksjonen. Vedrørende pkt. 8: OK Råstoff til landindustrien: Finnmark er et av de mest fiskeriavhengige fylkene i landet. Vi har relativt sett mange fiskere og fiskebåter, samt en godt utbygd fiskeindustri. Industrien er avhengig av fersk råstofftilgang gjennom hele året. Derfor må ordningen med bifangst og/ eller ferskfiskbonus på høsten videreføres og forsterkes. Samtidig er det viktig at de trålerne som fikk sine konsesjoner for å sørge for aktivitet langs kysten oppfyller disse forpliktelsene. Leveringsforpliktelsen til disse trålerne må derfor skjerpes. Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti: Kommunestyret delegerer til Formannskapet å gi uttalelsen. Forslaget fra Båtsfjord AP ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å gi uttalelsen. Sak nr.: 10/13 Emnekode: C83 &16 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV møteleder sekretær Side 12

13 Forslag fra BAP: Bjørn Johnny Eriksen innvilges permisjon ut Som ny leder i Teknisk utvalg velges Alf Magen Karlsen Som ny nestleder i Teknisk utvalg velges Solveig Zahl Johansen. Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Bjørn Johnny Eriksen innvilges permisjon ut Som ny leder i Teknisk utvalg velges Alf Magen Karlsen Som ny nestleder i Teknisk utvalg velges Solveig Zahl Johansen. Sak nr.: 11/13 Emnekode: 471 Saksbehandler: Tove Godtvassli TILSETTING AV RÅDMANN Forslag fra BAP: Forslag fra Administrasjonsstyret Tove Godtvassli konstitueres fram til ny rådmann er på plass. Tor-Martin Larsen ansettes i stillingen som rådmann. Det delegeres til Formannskapet å gå i forhandlinger med Larsen. møteleder sekretær Side 13

14 Tove Godtvassli konstitueres fram til ny rådmann er på plass. møteleder sekretær Side 14

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer