HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne Karlsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl Johansen, Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Chris Johnny Jørgensen, Tor Eirik Antonsen, Malin Hansen, Hans Marius Nordberg, Forfall: Pål Forbergskog, Ketil Pettersen. Mona Liv Wrengsted, Frank Kristiansen. Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Tor Martin Larsen, Tove Godtvassli (sekretær), Nann Bryggari (sekretær) Bente Iversen, Marianne Tiberg, Trond Henriksen, Sølvi Mathisen, Anne Marte Libakken, Line Røtvold, Odd Jarle Jensen. Godkjent Godkjent Morten Andersen fra Linken Næringshage orienterte om årsrapporten Økonomisjef redegjorde for skatterapport Gunn Marit Nilsen etterlyste svar fra Rådmann angående mobilreflektor som var lovet etter siste formannskapsmøtet. Rådmann vil svare på dette senere. Ørjan Vevle stilte spørsmål angående høyt sykefravær på enkelte ansvarsområder. Han ønsker å få en forklaring på årsaken til det høye fraværet. Feilen på samordnet hjelpetjeneste rettes opp. I forbindelse med omlegging til DAB Digitalradio ønsker Stein Kollstrøm at Rådmann tar kontakt med Digitalradio Norge. Ordfører foreslår at saken oversendes administrasjon for videre behandling. Referatsaker tas til orientering. Ingen 7/14 15/14 Delegerte vedtak: Behandlede saker: Før møtet ble det utlevert Rådmannens forslag til inndekning i sak /14. Før saksbehandling av sak 15/14 presenterte Ørjan Nergaard prosjektet «Fiskerihovedstaden». Før behandling av første sak orienterte Ordfører om følgende: -Avisinnslaget om en familie på 5 som ønsker å flytte til Båtsfjord. Vi håper at de får seg arbeide slik at de kan etablere seg her. -Gratulerte Mikal Solhaug med ny båt. Det medfører cirka 50 arbeidsplasser. -Båtsfjord Private Videregående skole endelig vedtatt. -Ordfører, Havnesjef og Daglig leder Nordlines har hatt møte med produktsjefen på hurtigruten. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 -Kompetansesentret Rus Nord Norge har vært og presentert ungdata undersøkelse. Mange positive sider men også utfordringer. -Besøk av Fiskeriministeren. -Båtsfjord Havn har hatt møte med kystverket. -En delegasjon har deltatt på fiskerimessa i Murmansk. -10 søkere til Rådmannstillingen. -Det er utdelt 11 fagbrev. -Møte med NVE angående linja Båtsfjord Kongsfjord. -Møte i Finnmark Havfiske. -Møte i ØFRR. -Møte i Varanger Kraft. -Finnmark Kraft skal ha orienteringsmøte den 7/4-14 kl Formannskapsmøtet er flyttet til denne dato. Medlemmer i Formannskapet/Kommunestyret kan melde seg på til Tove Gotvassli. - Båtsfjord er vurdert som et av stedene for fremtidig helikopterbase. -Det planlegges oppstart av en leverfabrikk i Båtsfjord. -Ny Båtsfjord brosjyre på flere språk. -Alle faste medlemmer får utlevert hver sin ipad Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: møteleder sekretær Side 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 13/303 VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON ST-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE 9/14 14/94 BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET 10/14 14/135 NØDNETT 11/14 14/76 LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE 12/14 14/228 GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN 13/14 13/533 REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT 14/14 14/192 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER I BÅTSFJORD 15/14 14/227 FISKERIHOVEDSTADEN - LOGO møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 7/14 Emnekode: 663 Saksbehandler: Trond Henriksen VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Høyre ved Malin Hansen la frem et forslag, som senere ble trukket. Tilleggsforslag fra BAP/H ved Geir Knutsen: Overskrift endres til oppussing/reparasjon/renovering av Helsesenter. Prosjektet skal lånefinansieres med ytterligere kr ,- eks. mva. Endelig vedtak for iverksettelse skal fattes av Kommunestyret/Formannskapet etter gjennomført anbudsrunde. Økonomiske konsekvenser må også legges frem før vedtak. Avstemming Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Overskrift endres til oppussing/reparasjon/renovering av Helsesenter. Prosjektet skal lånefinansieres med ytterligere kr ,- eks. mva. Endelig vedtak for iverksettelse skal fattes av Kommunestyret/Formannskapet etter gjennomført anbudsrunde. Økonomiske konsekvenser må også legges frem før vedtak. Sak nr.: 8/14 Emnekode: 614 Saksbehandler: Trond Henriksen SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON ST-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE møteleder sekretær Side 4

5 Det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Tilleggsforslag fra Høyre ved Anne Grethe Strandheim: Bevillingen tas fra budsjettreserven. Tillegsforslag fra BAP ved Alf Magne Karlsen: Rådmann må finne inndekning innenfor vedtatte budsjett (Teknisk) Avstemming: Tilleggsforslagene settes opp mot hverandre. Tilleggsforslag fra BAP vedtatt mot 7 stemmer. Det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Rådmann må finne inndekning innenfor vedtatte budsjett (Teknisk) Sak nr.: 9/14 Emnekode: 614 Saksbehandler: Trond Henriksen BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Alternativ 1 anbefales, selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Tilleggsforslag: Tilleggsbevilgning gis gjennom økt låneopptak på kr ,- eks. mva. for rehabilitering av kommunens offentlige bygg. Avstemming: møteleder sekretær Side 5

6 Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Alternativ 1 anbefalers, selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Tilleggsbevilgning gis gjennom økt låneopptak på kr ,- eks. mva. for rehabilitering av kommunens offentlige bygg. Sak nr.: 10/14 Emnekode: N64 Saksbehandler: Trond Henriksen NØDNETT Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Tilleggsforslag fra BAP: Finansieres gjennom låneopptak. Tilleggsforslag fra Høyre: Bevillingen tas fra budsjettreserven. Avstemming: Tilleggsforslagene settes opp mot hverandre: Tilleggsforslag fra BAP vedtatt mot 7 stemmer. Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Finansieres gjennom låneopptak. møteleder sekretær Side 6

7 Sak nr.: 11/14 Emnekode: A56 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE Rådmann innstiller at kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,- Rådmann innstiller at kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,- Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2015 og i økonomiplanen. Sak nr.: 12/14 Emnekode: 214 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr ,- (En million kroner) godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. møteleder sekretær Side 7

8 Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr ,- (En million kroner) godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. Sak nr.: 13/14 Emnekode: 202 &00 Saksbehandler: Sølvi Mathisen REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt får følgende tekst: Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Etter forlag fra Ordfører: Finansreglement pkt valg av rentebindingsperiode-bruk av sikringsinstrumenter tas tilbake til administrasjonen til behandling i Kommunestyret i juni Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt får følgende tekst: Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. møteleder sekretær Side 8

9 Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Finansreglement pkt valg av rentebindingsperiode-bruk av sikringsinstrumenter tas tilbake til administrasjonen til behandling i Kommunestyret i juni Sak nr.: 14/14 Emnekode: G21 Saksbehandler: Geir Knutsen RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER I BÅTSFJORD Kommunestyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i Båtsfjord kommune. Kommunestyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i Båtsfjord kommune. Sak nr.: 15/14 Emnekode: 005 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen FISKERIHOVEDSTADEN - LOGO Kommunestyret slutter seg til denne planstrategien, logoen og det videre arbeidet i denne møteleder sekretær Side 9

10 saken. Økonomien i dette arbeidet vil fremmes gjennom blant annet søknad til næringsfondet. Kommunestyrets vedtak omfatter ikke økonomiske bevilgninger. Kommunestyret slutter seg til denne planstrategien, logoen og det videre arbeidet i denne saken. Økonomien i dette arbeidet vil fremmes gjennom blant annet søknad til næringsfondet. Kommunestyrets vedtak omfatter ikke økonomiske bevilgninger. møteleder sekretær Side 10

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08.45) Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer