OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR 82/09 09/42 SAKSPROTOKOLL: SERVICEKONTOR PÅ RÅDHUSET 83/09 09/204 SAKSPROTOKOLL: MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN 84/09 09/258 SAKSPROTOKOLL: GRANSKNINGSUTVALGET FOR BARNEHJEMMENE I FINNMARK 85/09 09/328 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT PR /09 09/720 SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL ENDRING AV DISTRIKTSGRENSER FOR BERLEVÅG/ GAMVIK OG BÅTSFJORD LENSMANNSDISTRIKT 87/09 09/770 SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING AV IKAF TIL IKS 88/09 09/790 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM EKSTRA BEVILGNING 89/09 09/837 SAKSPROTOKOLL: REVISJON AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET 90/09 09/217 SAKSPROTOKOLL: VALG AV NYTT HAVNESTYRE 91/09 09/859 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FRA ELDRERÅDET 92/09 09/861 SAKSPROTOKOLL: NYTT MEDLEM I FORHANDLINGSUTVALGET 93/09 09/862 SAKSPROTOKOLL: NYE VARAMEDLEMMER I FORMANNSKAPET Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 94/09 09/514 SAKSPROTOKOLL: TILKNYTNINGSAVGIFT NYTT FORRETNINGSBYGG Side 2 av 10

3 81/09 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR Forslag: H v/stein Kollstrøm: støtter Aon Grieg sin anbefaling om å velge Vital som pensjonsleverandør fra BAP v/geir Knutsen: KLP velges som pensjonsleverandør fra Vi foreslår at kriteriet for forutsigbarhet for Vital og Storebrands score endres fra 5 til 4, som gir et riktigere bilde. Med dette vil KLP få høyest poengsum. Avstemming: Forslag fra H ble satt opp mot forslag fra BAP: Forslag fra H: 9 stemmer Forslag fra BAP: 6 stemmer Forslag fra Høyre vedtatt 9 mot 6 stemmer Vital velges som pensjonsleverandør fra /09 SAKSPROTOKOLL: SERVICEKONTOR PÅ RÅDHUSET Innstilling enstemmig vedtatt. Det bevilges inntil kr ,- til ombygging/ renovering av deler av 1. etasje på rådhuset til servicetorg. I tillegg renoveres hele kontorfløyen i 1. etasje og det monteres ventilasjonsanlegg. Det presiseres at de ombygde og renoverte lokalene skal være universelt utformet. Tiltaket finansieres med bruk av fond på kr ,-, resten ved låneopptak. 83/09 SAKSPROTOKOLL: MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Side 3 av 10

4 Forslag til nytt styre fra H v/ordfører: Styremedlem: Unn Berit Digernes (leder) Miriam Michelsen (nestleder) Harald Lister Rune Reisænen Personlig vara: Wanja Karstensen Tone Sund Wahl Willy Myhre Bjørn Johnny Eriksen Vil at det i rådmannens innstilling også skal komme inn:.i dialog med Båtsfjord kommune v/ ordfører og rådmann. Forslag til nytt styre og innstilling fra rådmann med tillegg: enstemmig vedtatt. Nytt styre Styremedlem: Unn Berit Digernes (leder) Miriam Michelsen (nestleder) Harald Lister Rune Reisænen Personlig vara: Wanja Karstensen Tone Sund Wahl Willy Myhre Bjørn Johnny Eriksen Det nye styret anmodes om umiddelbart å komme i dialog med Båtsfjord kommune v/ ordfører og rådmannen om videre drift av selskapet og den boligmassen selskapet eier. Dette med sikte på så snart som mulig å få til en nærmere avtale med Båtsfjord kommune som kan behandles av kommunestyret. 84/09 SAKSPROTOKOLL: GRANSKNINGSUTVALGET FOR BARNEHJEMMENE I FINNMARK Innstilling enstemmig vedtatt Side 4 av 10

5 Båtsfjord kommune ønsker ved å opprette en oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av Båtsfjord kommunes barnevern i perioden Oppreisningsordningen skal være i henhold til Stavangermodellen Båtsfjord kommune samarbeider med Vadsø kommune ved å benytte seg av deres utvalg for vurdering og behandling av søknader om oppreisning Vedtekter for ordningen blir slik de framgår av saksframlegget 85/09 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT PR Gjennomgang av regnskapsrapport ble gjort av økonomisjef Sølvi Mathisen. Regnskapsrapport tas til etterretning. Regnskapsrapport pr tas til etterretning. 86/09 SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL ENDRING AV DISTRIKTSGRENSER FOR BERLEVÅG/ GAMVIK OG BÅTSFJORD LENSMANNSDISTRIKT Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune har ingen innvendinger mot forslaget om at Båtsfjord og Berlevåg kommuner skal utgjøre ett felles lensmannsdistrikt med lensmannen plassert i Båtsfjord. 87/09 SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING AV IKAF TIL IKS Side 5 av 10

6 Innstilling enstemmig vedtatt Båtsfjord kommune slutter seg til forslaget fra styret i IKAF om at selskapet omdannes til et interkommunalt selskap (IKS). Båtsfjord kommune slutter seg også til styrets utkast til vedtekter. 88/09 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM EKSTRA BEVILGNING Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Søknaden om tilleggsbevilgning fra Båtsfjord menighet innvilges. Dekkes ved bruk av budsjettreserven. Forslag fra H: Søknaden om tilleggsbevilgning fra Båtsfjord menighet innvilges med forbehold om at det er penger på budsjettreserven. Avstemming: Innstilling fra rådmann: ingen stemmer Forslag fra BAP settes opp mot forslag fra H: Forslag fra BAP: 6 stemmer Forslag fra H: 9 stemmer. Forslag fra Høyre vedtatt 9 mot 6 stemmer Søknaden om tilleggsbevilgning fra Båtsfjord menighetsråd innvilges, med forbehold om at det er penger på budsjettreserven. 89/09 SAKSPROTOKOLL: REVISJON AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Forslag fra H v/anne Grethe Strandheim: Går for Formannskapets vedtak om å ikke endre vedtektene. Side 6 av 10

7 Avstemming: Formannskapets vedtak enstemmig vedtatt. Vedtektene endres ikke. 90/09 SAKSPROTOKOLL: VALG AV NYTT HAVNESTYRE Forslag fra AP v/geir Knutsen: Opprettholder forslag fra Formannskapsmøte: Havnestyret settes sammen på samme måte som i dag: 3 politikere 1 fra fiskarlagene 1 fra Båtsfjord handelsstands fiskerigruppe Med personlige varamedlemmer Avstemming: Innstilling: 9 stemmer Forslag fra BAP: 6 stemmer Innstilling vedtatt 9 mot 6 stemmer. Forslag på representanter fra BAP v/geir Knutsen og Forslag fra H, SP og FRP v/ordfører: Faste representanter: Geir Knutsen Mona Wrengsted Andor Sund Harald Aas Anne Grethe Strandheim Vara: Solveig Zahl Johansen Einar Sørnes Thor Anders Eriksen Tor Agnar Andersen Gunn Marit Nilsen Enstemmig vedtatt. Valg av leder og nestleder: Forslag fra H, SP og FRP: Andor Sund (leder) og Harald Aas (nestleder) Forslag fra BAP: Geir Knutsen (leder) Avstemming: Skriftlig votering på valg av leder: Andor Sund: 8 stemmer Geir Knutsen: 6 stemmer 1 blank stemme Andor Sund velges som leder for havnestyret. Valg av nestleder Harald Aas: enstemmig vedtatt. Side 7 av 10

8 Havnestyret settes sammen på samme måte som de andre hovedutvalgene i kommunen. Disse består av 5 politikere med vararepresentanter. Faste representanter: Geir Knutsen Mona Wrengsted Andor Sund Harald Aas Anne Grethe Strandheim Vara: Solveig Zahl Johansen Einar Sørnes Thor Anders Eriksen Tor Agnar Andersen Gunn Marit Nilsen Andor Sund velges som leder og Harald Aas som nestleder. 91/09 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FRA ELDRERÅDET Forslag fra Andor Sund: Gerd Helene Nicolaisen velges. Innstilling og forslag fra Andor Sund: enstemmig vedtatt. Hallfrid Mikalsen innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem av eldrerådet. I hennes sted velges: Gerd Helene Nicolaisen 92/09 SAKSPROTOKOLL: NYTT MEDLEM I FORHANDLINGSUTVALGET Forslag fra H, SP og FRP v/ordfører: Anne Grethe Strandheim velges som nytt medlem i forhandlingsutvalget Avstemming: Forslag enstemmig vedtatt. Anne Grethe Strandheim velges som nytt medlem i forhandlingsutvalget Side 8 av 10

9 93/09 SAKSPROTOKOLL: NYE VARAMEDLEMMER I FORMANNSKAPET Forslag fra H,SP og FRP: Kjell Olaf Larsen Forslag fra BAP: Bjørn Johnny Eriksen velges som nytt varamedlem i formannskapet fra BAP Avstemming: Forslag fra H, SP, FRP og BAP enstemmig vedtatt. Kjell Olaf Larsen og Bjørn Johnny Eriksen velges som nye varamedlemmer i formannskapet. 94/09 SAKSPROTOKOLL: TILKNYTNINGSAVGIFT NYTT FORRETNINGSBYGG Forslag fra Rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: 1. Saken avvises 2. Båtsfjord kommune v/rådmannen må snarest gjøre en vurdering av tilknytningsavgiftens størrelse i henhold til selvkostprinsippet, samt foreta en nærmere vurdering av rettmessighet av et eventuelt erstatningskrav fra Finnarksbygg AS (Vulle Eiendom AS). Avstemming Forslag fra Rådmannen settes opp mot forslag fra BAP: Rådmannens forslag: 11 stemmer Forslag fra BAP: 4 stemmer Rådmannens forslag vedtatt 11 mot 4 stemmer. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Side 9 av 10

10 Side 10 av 10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND;

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 14.05.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/09 09/8 SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN HAMNEFJELL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: 09.00. Reiner Schaufler, Daniel Olsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: 09.00. Reiner Schaufler, Daniel Olsen Berg kommune Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer