HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: Kl Til: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Frank Bakke Jensen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Gunn Marit Nilsen, Pål Forbergskog, Marjut Anne Paananen, Geir Knutsen, Einar Sørnes, Per Gunnar Hansen, Tonny Nilsen, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson, Finn Tore Frantzen, Bjørn Johnny Eriksen, Thor Anders Eriksen Kari Lium, Andor Sund Birgit Eliassen, Øyvind Hauken, Svanhild Nergaard, Sølvi Mathisen, Marianne Tiberg, Leif Arne Viken, Elin Horn, Line Røtvold, Britt M. Hansen, Rune Reisænen Godkjent Geir Knutsen etterlyste informasjon om Port of Barents og Linken næringshage. Ordfører informerte om at dette kommer på første kommunestyremøte i Sakliste med tilleggssak 0071/07 ble godkjent. Tilleggssaken ble behandlet først i møtet. Rådmannen orienterte om status i prosjektet universell utforming. Referatsakene ble tatt til orientering. Ingen Sak 0062/ /07 Geir Knutsen fremmet interpellasjon som ordfører Frank Bakke Jensen svarte på. Interpellasjon med svar følger vedlagt denne protokollen. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: SAKSLISTE Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/07 07/00799 BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN 0063/07 07/00796 VALG TIL FORLIKSRÅD 0064/07 06/00661 ORGANISERING AV REVISJONEN 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS 0066/07 06/00689 (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE /07 07/00621 ORDFØRERS GODTGJØRELSE 0068/07 07/00661 FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO 0069/07 07/00768 SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I TRINN BÅTSFJORD SKOLE 0070/07 07/00346 BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR /07 07/00815 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2007 møteleder sekretær Side 2

3 Sak nr.: 0062/07 Emnekode: 251 P Saksbehandler: Øyvind Hauken BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN Innstilling: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK ,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på år. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK ,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på år. Sak nr.: 0063/07 Emnekode: 033 Saksbehandler: Birgit Eliassen VALG TIL FORLIKSRÅD Innstilling: Behandling: Forslag fra ordfører Frank Bakke Jensen: Faste medlemmer. Aslaug Eriksen Inger Klausen Rolf Libakken Varamedlemmer Unn Berit Sund Jack Eriksen Håvar Sandberg Møtefullmektig Ivar Øystein Ottesen Tor Åge Sund May Liss Bye møteleder sekretær Side 3

4 Tilleggsforslag fra Geir Knutsen: Aslaug Eriksen velges til leder. Vararepresentantene velges i i prioritert rekkefølge. Forslag fra Frank Bakke Jensen med tilleggsforslag fra Geir Knutsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Faste medlemmer. Aslaug Eriksen Inger Klausen Rolf Libakken Aslaug Eriksen velges til leder. Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) 1. Unn Berit Sund 2. Jack Eriksen 3. Håvar Sandberg Møtefullmektig Ivar Øystein Ottesen Tor Åge Sund May Liss Bye Sak nr.: 0064/07 Emnekode: 216 Saksbehandler: Øyvind Hauken ORGANISERING AV REVISJONEN Innstilling: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS møteleder sekretær Side 4

5 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Sak nr.: 0065/07 Emnekode: 21 &01 Saksbehandler: Øyvind Hauken OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Innstilling: Båtsfjord kommunestyre sier opp sitt deltakerforhold i Finnmark Kommunerevisjon IKS og krever seg utløst fra dette med virkning fra Jfr. Lov om interkommunale selskaper 30, 1. ledd. Båtsfjord kommunestyre pålegger kontrollutvalget å utrede revisjonsordning fra Det er en forutsetning at dette skal skje gjennom å konkurranseutsette hele revisjonen. Jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, 16. Behandling: Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Båtsfjord kommune sier ikke opp avtalen om deltakerforhold i Finnmark kommunerevisjon IKS. Avstemning: Innstillingen: 0 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: 15 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm ble vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune sier ikke opp avtalen om deltakerforhold i Finnmark kommunerevisjon Sak nr.: 0066/07 Emnekode: 146 Saksbehandler: Øyvind Hauken (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE Innstilling: møteleder sekretær Side 5

6 Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden Sak nr.: 0067/07 Emnekode: 082 Saksbehandler: Øyvind Hauken ORDFØRERS GODTGJØRELSE Innstilling: Kommunestyret vedtar at ordførers godtgjørelse sette til 85% av stortingsrepresentantenes årlige godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse reguleres i tråd med reguleringer av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Vedtaket gjøres med virkning fra Behandling: Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog: Ordførergodtgjørelsen tilsvarer 75 % av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse som i dag er ,-. Og at ordførergodtgjørelsen i Båtsfjord også for ettertid følger samme utregning, frem til driftsresultatet er vesentlig bedre i kommunen. Båtsfjord ordførers godtgjørelse blir da på ,- for Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Tonny Nilsen: Ordførers godtgjørelse settes til kr ,-. Avstemning: Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog: 8 stemmer Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Tonny Nilsen: 7 stemmer Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog ble vedtatt. Vedtak: Ordførergodtgjørelsen tilsvarer 75 % av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse som i dag er møteleder sekretær Side 6

7 ,-. Og at ordførergodtgjørelsen i Båtsfjord også for ettertid følger samme utregning, frem til driftsresultatet er vesentlig bedre i kommunen. Båtsfjord ordførers godtgjørelse blir da på ,- for Sak nr.: 0068/07 Emnekode: C34 Saksbehandler: Tony Petterson FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO Innstilling: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra Barn, ungdom og honnør kr Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra Barn, ungdom og honnør kr Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Sak nr.: 0069/07 Emnekode: 223 Saksbehandler: Britt Myklebust Hansen SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I TRINN BÅTSFJORD SKOLE Innstilling: Kultur- og oppvekststyret er positiv til henvendelsen fra 10.klasse og innstiller ovenfor Formannskapet om at det gis kr ,- i støtte. Bevilgningen er en engangsbevilgning ut fra at dette er en klasse som ikke har fått leirskoleopphold. Pengene hentes fra en eventuell budsjettreserve. Behandling: Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Per Gunnar Hansen: møteleder sekretær Side 7

8 Kommunestyret bevilger kr ,- til klassetur i 2008 for 10. trinn ved Båtsfjord skole. Bevilgningen er en engangsbevilgning ut fra at dette er en klasse som ikke har fått leirskoleopphold. Pengene hentes fra posten: Tilskudd fra formannskapet i 2008 ( ). Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Søknaden om midler til klassetur avslås pga. den økonomiske situasjonen i kommunen. Avstemning: Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Per Gunnar Hansen: 7 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: 8 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm ble vedtatt. Vedtak: Søknaden om midler til klassetur avslås pga. den økonomiske situasjonen i kommunen. Sak nr.: 0070/07 Emnekode: 151 Saksbehandler: Øyvind Hauken BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR Innstilling: Formannskapet vedtok følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr ,- - Redusert tilskudd Port of Barents/ Linken næringshage: kr ,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr ,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr ,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr ,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr ,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr ,- - Helse og omsorg: 1 nattevakt, 1 kortvakt dag sykestua, 1 aftenvakt sykestua, 1 dagvakt alderspensjonatet kr ,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr ,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr ,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr ,- - Forlenget avdragstid på lån kr ,- SUM: kr ,- Investeringsbudsjett: Utført Forslag Forslag Forslag Forslag møteleder sekretær Side 8

9 It-programvare It-utstyr, div.inventar Klausj..bhg, forst.mur ok Kopimaskin Basseng ok Div.inv.og utstyr ok Motorcrossbane ok Flerbruksbinge Lamper i lysl. Nsk kanskje Agregat helsesenter ENØK helsesenter ENØK andre bygg Pu-boliger ok Veg og gatelys ok Syltefjordv.asfalt Renholdsteam ok Vann Avløp Arealer i Havna reg.pl Foma Sentrumsutv ok SUM Kommentar: 5 mill til sentrum i 2008 er torget, og 8.5 mill i 2009 er kaipromenade. Påbegynte tiltak som ikke er ferdigstilt i 2007, settes i budsjett ved en budsjettregulering etter regnskapsavslutningen. Øvrige tiltak som ikke er påbegynt i 2007, strykes. Økonomiplan : 1.00 Prosjekt Oppr. budsj. Rev.budsj. Økonomiplanens rammer Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Politisk virksomhet Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 9

10 1.11 Div.tilskudd, fellesutgifter Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Sentraldministrasjonen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Frivillighetssentralen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Nordskogen barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling Klausjorda barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 10

11 1.30 Nordskogen skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Båtsfjord skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kulturskole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Båtsfjord videregående skole (1.115 t.o.m. 2005) Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kultur og Fritid Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Samordna hjelpetjeneste møteleder sekretær Side 11

12 Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Helse og omsorg Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Tekniske tjenester, bygg Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Reduksjon teknisk, til barnehager Netto ramme formannsk.innstilling Renholdsteam Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Finans Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Hele kommunen Nto. ramme formannsk.innst Behandling: møteleder sekretær Side 12

13 Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Geir Knutsen: I fht formannskapets innstilling foeslår BAP følgende endringer: Samordnet hjelpetjeneste tilføres: kr ,- Nordskogen skole tilføres: kr ,- Båtsfjord skole tilføres: kr ,- Barnehagene tilføres: kr ,- Helse og omsorg tilføres: kr ,- Sum kr ,- Utgiftene reduseres: Øke avdragstiden for lån: kr ,- Aksjeutbytte økes med: kr , reduseres med: kr ,- Teknisk reduseres med: kr ,- Sum kr ,- I tillegg foreslår BAP at spesifiseringene av stillingene som er nevnt under helse og omsorg i formannskapets innstilling strykes. Budsjett kommentarer Formannskapets innstilling vedtas med de vedtatte endringsforslagene til BAP. (Fskapet) 2. Lønns- og budsjettreserven disponeres av kommunestyret. 3. Arbeidet med ferdigstillelse av motorcrossbanen skal fortsette. Kommunen skal fortsatt være en viktig medspiller i dette arbeidet både med menneskelige, maskinmessige og økonomiske ressurser. 4. For årene er drifts- og investeringsrammen som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom rullering av økonomiplanen årlig. 5. Kommunestyret forutsetter at rådmannen fortløpende gjennom budsjettåret oppdaterer budsjettet. Kommunestyret og formannskapet forutsettes å bli holdt løpende orientert om den økonomiske utvikling. 6. Arbeidet med et penere Båtsfjord skal videreføres. 7. Det må snarest settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å få en felles skole samt en barnehage. Dette arbeidet skal være ferdig innen Rådmannen må innen få utredet muligheten for å få til en felles brannordning med Avinor Båtsfjord. 9. Ungdomsleder stillingen skal være på plass igjen høsten ADM må lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg i løpet av vinteren, med prioriteringer, samt en plan (ENØK-plan) for energisparing i samtlige kommunale bygg som skal fremlegges for kommunestyret før Dette blant annet for å få ned driftsutgiftene. 11. HMS arbeidet må intensiveres med tanke på å få ned sykefraværet. 12. Kommunestyret forutsetter at det foretas en gjennomgang av hele organisasjonen i 2008 med sikte på strukturtilpasning slik at drift er i tråd med økonomisk forutsetning i økonomiplanen. 13. Dersom Båtsfjord i løpet av 2008 får merinntekter prioriteres styrking av helse og omsorg. møteleder sekretær Side 13

14 14. Ordførers godtgjørelse settes til kr , Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Økonomiplanen for vedtas slik den framkommer ut fra saksutredningen med de endringene som framkommer av budsjettet for Kommunestyret vedtar BAP s forslag til investeringsbudsjettet for Samtlige investeringer skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting. Tiltak/ virksomhet Finansiering Teknisk ENØK tiltak kommunale bygg Lån tilskudd Sentrumsutvikling Lån tilskudd Vann & avløp Lån Asfaltering/ rep kommunale veier, veien til Syltefjord Lån Arealer i havna reg.pl Foma Lån Helse og omsorg Nytt agg. Helsesenteret Lån Sum Tilleggsforslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Fellesutgifter Minus ,- i næringsstøtte: Port of Barents ,- og Linken ,-. Båtsfjord skole Leirskole utgår. Forsøkes gjennomført med egenandel eller deltakelse fra foreldre. Kr ,- tilføres budsjettet. Mediatek og lærebøker. Avstemning: Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til endrede rammer (avsnitt 1 i forslaget): møteleder sekretær Side 14

15 7 stemmer for og 8 mot. Forslaget falt mot 8 stemmer. Båtsfjord Arbeiderpartis forslag angående spesifisering av stillinger i helse og omsorg (avsnitt 2 i forslaget): Enstemmig vedtatt. Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til budsjettkommentarer (avsnitt 3 i forslaget): - Pkt. 1: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 2: Enstemmig vedtatt - Pkt. 3: Enstemmig vedtatt - Pkt. 4: Enstemmig vedtatt - Pkt. 5: Enstemmig vedtatt - Pkt. 6: Enstemmig vedtatt - Pkt. 7: Enstemmig vedtatt - Pkt. 8: Enstemmig vedtatt - Pkt. 9: Enstemmig vedtatt - Pkt 10: Enstemmig vedtatt - Pkt. 11: Enstemmig vedtatt - Pkt. 12: Enstemmig vedtatt - Pkt. 13: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 14: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 15: Enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Høyre/ Frp og SP: Vedtatt med 8 stemmer for og 7 stemmer mot Forslag til investeringer fra Høyre/ FRP og SP v/ Frank Bakke Jensen: I tillegg til Formannskapets innstilling: - Asfaltering i Båtsfjord: (2008) - Alle investreinger skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting - Alle investeringer lånefinansieres Avstemning: Forslag til investeringsbudsjett fra Båtsfjord Arbeiderparti: 7 stemmer Forslag til investeringsbudsjett fra Høyre/ FRP og SP: 8 stemmer Forslag til investeringsbudsjett fra Høyre/ FRP og SP ble vedtatt. Formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2008 med tidligere vedtatte endringer i dette kommunestyremøtet: Vedtatt med 8 stemmer for og 7 stemmer mot. Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti til økonomiplan for (avsnitt 4 i forslaget): Enstemmig vedtatt. Hele budsjettet for 2008, investeringer og økonomiplan for : Vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer. Vedtak: møteleder sekretær Side 15

16 Det vedtas følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr ,- - Redusert tilskudd Port of Barents kr ,- - Redusert tilskudd Linken næringshage: kr ,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr ,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr ,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr ,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr ,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr ,- - Helse og omsorg kr ,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr ,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr ,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr ,- - Forlenget avdragstid på lån kr ,- SUM: kr ,- Budsjett kommentarer Lønns- og budsjettreserven disponeres av kommunestyret. 2. Arbeidet med ferdigstillelse av motorcrossbanen skal fortsette. Kommunen skal fortsatt være en viktig medspiller i dette arbeidet både med menneskelige, maskinmessige og økonomiske ressurser. 3. For årene er drifts- og investeringsrammen som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom rullering av økonomiplanen årlig. 4. Kommunestyret forutsetter at rådmannen fortløpende gjennom budsjettåret oppdaterer budsjettet. Kommunestyret og formannskapet forutsettes å bli holdt løpende orientert om den økonomiske utvikling. 5. Arbeidet med et penere Båtsfjord skal videreføres. 6. Det må snarest settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å få en felles skole samt en barnehage. Dette arbeidet skal være ferdig innen Rådmannen må innen få utredet muligheten for å få til en felles brannordning med Avinor Båtsfjord. 8. Ungdomsleder stillingen skal være på plass igjen høsten ADM må lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg i løpet av vinteren, med prioriteringer, samt en plan (ENØK-plan) for energisparing i samtlige kommunale bygg som skal fremlegges for kommunestyret før Dette blant annet for å få ned driftsutgiftene. 10. HMS arbeidet må intensiveres med tanke på å få ned sykefraværet. 11. Kommunestyret forutsetter at det foretas en gjennomgang av hele organisasjonen i 2008 med sikte på strukturtilpasning slik at drift er i tråd med økonomisk forutsetning i økonomiplanen. 12. Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. 13. Spesifiseringene av stillingene som er nevnt under helse og omsorg i formannskapets innstilling strykes. 14. Båtsfjord skole: Leirskole utgår. Forsøkes gjennomført med egenandel eller deltakelse fra foreldre. Kr ,- tilføres budsjettet. Mediatek og lærerbøker. møteleder sekretær Side 16

17 Investeringsbudsjett: It-programvare It-utstyr, div.inventar Klausj..bhg, forst.mur ok Kopimaskin Basseng ok Div.inv.og utstyr ok Motorcrossbane ok Flerbruksbinge Lamper i lysl. Nsk kanskje Agregat helsesenter ENØK helsesenter ENØK andre bygg Utført Pu-boliger ok Veg og gatelys ok Syltefjordv.asfalt Asfaltering i Båtsfjord Renholdsteam ok Vann Avløp Arealer i Havna reg.pl Foma Sentrumsutv ok SUM Kommentar: 5 mill til sentrum i 2008 er torget, og 8.5 mill i 2009 er kaipromenade. Påbegynte tiltak som ikke er ferdigstilt i 2007, settes i budsjett ved en budsjettregulering etter regnskapsavslutningen. Øvrige tiltak som ikke er påbegynt i 2007, strykes. Alle investeringer skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting. Alle investeringer lånefinansieres. møteleder sekretær Side 17

18 Økonomiplan : Økonomiplanen for vedtas slik den framkommer ut fra saksutredningen med de endringene som framkommer av budsjettet for Prosjekt Oppr. budsj. Rev.budsj. Økonomiplanens rammer Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Politisk virksomhet Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Div.tilskudd, fellesutgifter Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Sentraldministrasjonen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Frivillighetssentralen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 18

19 1.20 Nordskogen barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling Klausjorda barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling Nordskogen skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Båtsfjord skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kulturskole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 19

20 Båtsfjord videregående skole (1.115 t.o.m. 2005) Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kultur og Fritid Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Samordna hjelpetjeneste Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Helse og omsorg Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Tekniske tjenester, bygg Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Reduksjon teknisk, til barnehager Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 20

21 1.83 Renholdsteam Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Finans Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Hele kommunen Nto. ramme formannsk.innst Nto. ramme kommunestyrets vedtak Sak nr.: 0071/07 Emnekode: 212 Saksbehandler: Svanhild J. Nergaard REGNSKAPSRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2007 Innstilling: Båtsfjord kommunes regnskapsrapport pr. 30. november 2007 tas til orientering Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommunes regnskapsrapport pr. 30. november 2007 tas til orientering møteleder sekretær Side 21

MØTEINNKALLING 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS

MØTEINNKALLING 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Sak 0062/07 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.12.2007 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2007 Tid: Kl. 18.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/07 07/00655 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.02.2011 Fra: 18.00 Til: 19.30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Torfinn Sørnes, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Fra: 1800 Til: 1935 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen, Torfinn Sørnes, Andor Sund, Tor Anders

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.04.2011 Fra: 18:00 Til: 21:30 Tilstede: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 11.12.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/08 08/792 SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FRA BÅTSFJORD

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Fra: 09:00 Til: 12:10 Tilstede: Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonishuset Møtedato: 24.09.2014 Fra: 18:00-21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Solveig Z. Johansen, Frode Grønberg,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 10.03.2011 Fra: 18:00 Til: 20:10 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstøm, Torfinn Sørnes, Geir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Fra: 0900 Til: 1045 Tilstede: Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Fra administrasjonen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Fra: 10:00 Til: 11:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen (erklært inhabil

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 29.01.2014 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.10.2010 Fra: 18:00 Til: 20:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Fra: 13:00 Til: 16:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Frode Grønberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne Olavson

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne Olavson Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 10.03.2011 Fra: 09:30 Til: 11:30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.03.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/09 08/735 SAKSPROTOKOLL: ANMODNING OM BOSETTING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 01.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 83/08 08/897 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/09 09/836 SAKSPROTOKOLL: FLYTTING AV TELEMASTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 12.12.2012 Fra: 18:00 Til: 20:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Frode Grønberg, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møtedato: 18.10.2011 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 11.06.2014 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2012 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag Samfunnshus Møtedato: 19.12.2016 Tid: 09:00-17:45 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 10:00-15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Fra: 18:00 Til: 21:15 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Bjørn

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendahus, Hamarøy Møtedato: 17.08.2017 Tid: 10:00-15:30 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Uavhengige Medlemmer: Uavhengige Forfall: Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Willy Andreassen, Frank Tore Nygård Forfall: Beate

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2012 Tid: 10:20 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 05.03.2014 Fra: 09:00 Til: 10:25 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 12.12.13 1030-1240 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Leif Rune Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 05.03.2013 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Arne Marhaug, Thorbjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo Finnestrand, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Fredag 05.10.2012 Varighet: 10.00 12.45 Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Hermund

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer