HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: Kl Til: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Frank Bakke Jensen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Gunn Marit Nilsen, Pål Forbergskog, Marjut Anne Paananen, Geir Knutsen, Einar Sørnes, Per Gunnar Hansen, Tonny Nilsen, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson, Finn Tore Frantzen, Bjørn Johnny Eriksen, Thor Anders Eriksen Kari Lium, Andor Sund Birgit Eliassen, Øyvind Hauken, Svanhild Nergaard, Sølvi Mathisen, Marianne Tiberg, Leif Arne Viken, Elin Horn, Line Røtvold, Britt M. Hansen, Rune Reisænen Godkjent Geir Knutsen etterlyste informasjon om Port of Barents og Linken næringshage. Ordfører informerte om at dette kommer på første kommunestyremøte i Sakliste med tilleggssak 0071/07 ble godkjent. Tilleggssaken ble behandlet først i møtet. Rådmannen orienterte om status i prosjektet universell utforming. Referatsakene ble tatt til orientering. Ingen Sak 0062/ /07 Geir Knutsen fremmet interpellasjon som ordfører Frank Bakke Jensen svarte på. Interpellasjon med svar følger vedlagt denne protokollen. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: SAKSLISTE Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/07 07/00799 BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN 0063/07 07/00796 VALG TIL FORLIKSRÅD 0064/07 06/00661 ORGANISERING AV REVISJONEN 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS 0066/07 06/00689 (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE /07 07/00621 ORDFØRERS GODTGJØRELSE 0068/07 07/00661 FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO 0069/07 07/00768 SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I TRINN BÅTSFJORD SKOLE 0070/07 07/00346 BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR /07 07/00815 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2007 møteleder sekretær Side 2

3 Sak nr.: 0062/07 Emnekode: 251 P Saksbehandler: Øyvind Hauken BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN Innstilling: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK ,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på år. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK ,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på år. Sak nr.: 0063/07 Emnekode: 033 Saksbehandler: Birgit Eliassen VALG TIL FORLIKSRÅD Innstilling: Behandling: Forslag fra ordfører Frank Bakke Jensen: Faste medlemmer. Aslaug Eriksen Inger Klausen Rolf Libakken Varamedlemmer Unn Berit Sund Jack Eriksen Håvar Sandberg Møtefullmektig Ivar Øystein Ottesen Tor Åge Sund May Liss Bye møteleder sekretær Side 3

4 Tilleggsforslag fra Geir Knutsen: Aslaug Eriksen velges til leder. Vararepresentantene velges i i prioritert rekkefølge. Forslag fra Frank Bakke Jensen med tilleggsforslag fra Geir Knutsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Faste medlemmer. Aslaug Eriksen Inger Klausen Rolf Libakken Aslaug Eriksen velges til leder. Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) 1. Unn Berit Sund 2. Jack Eriksen 3. Håvar Sandberg Møtefullmektig Ivar Øystein Ottesen Tor Åge Sund May Liss Bye Sak nr.: 0064/07 Emnekode: 216 Saksbehandler: Øyvind Hauken ORGANISERING AV REVISJONEN Innstilling: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS møteleder sekretær Side 4

5 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Sak nr.: 0065/07 Emnekode: 21 &01 Saksbehandler: Øyvind Hauken OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Innstilling: Båtsfjord kommunestyre sier opp sitt deltakerforhold i Finnmark Kommunerevisjon IKS og krever seg utløst fra dette med virkning fra Jfr. Lov om interkommunale selskaper 30, 1. ledd. Båtsfjord kommunestyre pålegger kontrollutvalget å utrede revisjonsordning fra Det er en forutsetning at dette skal skje gjennom å konkurranseutsette hele revisjonen. Jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, 16. Behandling: Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Båtsfjord kommune sier ikke opp avtalen om deltakerforhold i Finnmark kommunerevisjon IKS. Avstemning: Innstillingen: 0 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: 15 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm ble vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune sier ikke opp avtalen om deltakerforhold i Finnmark kommunerevisjon Sak nr.: 0066/07 Emnekode: 146 Saksbehandler: Øyvind Hauken (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE Innstilling: møteleder sekretær Side 5

6 Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden Sak nr.: 0067/07 Emnekode: 082 Saksbehandler: Øyvind Hauken ORDFØRERS GODTGJØRELSE Innstilling: Kommunestyret vedtar at ordførers godtgjørelse sette til 85% av stortingsrepresentantenes årlige godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse reguleres i tråd med reguleringer av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Vedtaket gjøres med virkning fra Behandling: Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog: Ordførergodtgjørelsen tilsvarer 75 % av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse som i dag er ,-. Og at ordførergodtgjørelsen i Båtsfjord også for ettertid følger samme utregning, frem til driftsresultatet er vesentlig bedre i kommunen. Båtsfjord ordførers godtgjørelse blir da på ,- for Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Tonny Nilsen: Ordførers godtgjørelse settes til kr ,-. Avstemning: Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog: 8 stemmer Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Tonny Nilsen: 7 stemmer Forslag fra Båtsfjord Fremskrittsparti v/ Pål Forbergskog ble vedtatt. Vedtak: Ordførergodtgjørelsen tilsvarer 75 % av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse som i dag er møteleder sekretær Side 6

7 ,-. Og at ordførergodtgjørelsen i Båtsfjord også for ettertid følger samme utregning, frem til driftsresultatet er vesentlig bedre i kommunen. Båtsfjord ordførers godtgjørelse blir da på ,- for Sak nr.: 0068/07 Emnekode: C34 Saksbehandler: Tony Petterson FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO Innstilling: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra Barn, ungdom og honnør kr Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra Barn, ungdom og honnør kr Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Sak nr.: 0069/07 Emnekode: 223 Saksbehandler: Britt Myklebust Hansen SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I TRINN BÅTSFJORD SKOLE Innstilling: Kultur- og oppvekststyret er positiv til henvendelsen fra 10.klasse og innstiller ovenfor Formannskapet om at det gis kr ,- i støtte. Bevilgningen er en engangsbevilgning ut fra at dette er en klasse som ikke har fått leirskoleopphold. Pengene hentes fra en eventuell budsjettreserve. Behandling: Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Per Gunnar Hansen: møteleder sekretær Side 7

8 Kommunestyret bevilger kr ,- til klassetur i 2008 for 10. trinn ved Båtsfjord skole. Bevilgningen er en engangsbevilgning ut fra at dette er en klasse som ikke har fått leirskoleopphold. Pengene hentes fra posten: Tilskudd fra formannskapet i 2008 ( ). Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Søknaden om midler til klassetur avslås pga. den økonomiske situasjonen i kommunen. Avstemning: Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Per Gunnar Hansen: 7 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: 8 stemmer Forslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm ble vedtatt. Vedtak: Søknaden om midler til klassetur avslås pga. den økonomiske situasjonen i kommunen. Sak nr.: 0070/07 Emnekode: 151 Saksbehandler: Øyvind Hauken BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR Innstilling: Formannskapet vedtok følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr ,- - Redusert tilskudd Port of Barents/ Linken næringshage: kr ,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr ,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr ,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr ,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr ,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr ,- - Helse og omsorg: 1 nattevakt, 1 kortvakt dag sykestua, 1 aftenvakt sykestua, 1 dagvakt alderspensjonatet kr ,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr ,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr ,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr ,- - Forlenget avdragstid på lån kr ,- SUM: kr ,- Investeringsbudsjett: Utført Forslag Forslag Forslag Forslag møteleder sekretær Side 8

9 It-programvare It-utstyr, div.inventar Klausj..bhg, forst.mur ok Kopimaskin Basseng ok Div.inv.og utstyr ok Motorcrossbane ok Flerbruksbinge Lamper i lysl. Nsk kanskje Agregat helsesenter ENØK helsesenter ENØK andre bygg Pu-boliger ok Veg og gatelys ok Syltefjordv.asfalt Renholdsteam ok Vann Avløp Arealer i Havna reg.pl Foma Sentrumsutv ok SUM Kommentar: 5 mill til sentrum i 2008 er torget, og 8.5 mill i 2009 er kaipromenade. Påbegynte tiltak som ikke er ferdigstilt i 2007, settes i budsjett ved en budsjettregulering etter regnskapsavslutningen. Øvrige tiltak som ikke er påbegynt i 2007, strykes. Økonomiplan : 1.00 Prosjekt Oppr. budsj. Rev.budsj. Økonomiplanens rammer Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Politisk virksomhet Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 9

10 1.11 Div.tilskudd, fellesutgifter Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Sentraldministrasjonen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Frivillighetssentralen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Nordskogen barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling Klausjorda barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 10

11 1.30 Nordskogen skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Båtsfjord skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kulturskole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Båtsfjord videregående skole (1.115 t.o.m. 2005) Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kultur og Fritid Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Samordna hjelpetjeneste møteleder sekretær Side 11

12 Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Helse og omsorg Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Tekniske tjenester, bygg Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Reduksjon teknisk, til barnehager Netto ramme formannsk.innstilling Renholdsteam Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Finans Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Hele kommunen Nto. ramme formannsk.innst Behandling: møteleder sekretær Side 12

13 Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/ Geir Knutsen: I fht formannskapets innstilling foeslår BAP følgende endringer: Samordnet hjelpetjeneste tilføres: kr ,- Nordskogen skole tilføres: kr ,- Båtsfjord skole tilføres: kr ,- Barnehagene tilføres: kr ,- Helse og omsorg tilføres: kr ,- Sum kr ,- Utgiftene reduseres: Øke avdragstiden for lån: kr ,- Aksjeutbytte økes med: kr , reduseres med: kr ,- Teknisk reduseres med: kr ,- Sum kr ,- I tillegg foreslår BAP at spesifiseringene av stillingene som er nevnt under helse og omsorg i formannskapets innstilling strykes. Budsjett kommentarer Formannskapets innstilling vedtas med de vedtatte endringsforslagene til BAP. (Fskapet) 2. Lønns- og budsjettreserven disponeres av kommunestyret. 3. Arbeidet med ferdigstillelse av motorcrossbanen skal fortsette. Kommunen skal fortsatt være en viktig medspiller i dette arbeidet både med menneskelige, maskinmessige og økonomiske ressurser. 4. For årene er drifts- og investeringsrammen som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom rullering av økonomiplanen årlig. 5. Kommunestyret forutsetter at rådmannen fortløpende gjennom budsjettåret oppdaterer budsjettet. Kommunestyret og formannskapet forutsettes å bli holdt løpende orientert om den økonomiske utvikling. 6. Arbeidet med et penere Båtsfjord skal videreføres. 7. Det må snarest settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å få en felles skole samt en barnehage. Dette arbeidet skal være ferdig innen Rådmannen må innen få utredet muligheten for å få til en felles brannordning med Avinor Båtsfjord. 9. Ungdomsleder stillingen skal være på plass igjen høsten ADM må lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg i løpet av vinteren, med prioriteringer, samt en plan (ENØK-plan) for energisparing i samtlige kommunale bygg som skal fremlegges for kommunestyret før Dette blant annet for å få ned driftsutgiftene. 11. HMS arbeidet må intensiveres med tanke på å få ned sykefraværet. 12. Kommunestyret forutsetter at det foretas en gjennomgang av hele organisasjonen i 2008 med sikte på strukturtilpasning slik at drift er i tråd med økonomisk forutsetning i økonomiplanen. 13. Dersom Båtsfjord i løpet av 2008 får merinntekter prioriteres styrking av helse og omsorg. møteleder sekretær Side 13

14 14. Ordførers godtgjørelse settes til kr , Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Økonomiplanen for vedtas slik den framkommer ut fra saksutredningen med de endringene som framkommer av budsjettet for Kommunestyret vedtar BAP s forslag til investeringsbudsjettet for Samtlige investeringer skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting. Tiltak/ virksomhet Finansiering Teknisk ENØK tiltak kommunale bygg Lån tilskudd Sentrumsutvikling Lån tilskudd Vann & avløp Lån Asfaltering/ rep kommunale veier, veien til Syltefjord Lån Arealer i havna reg.pl Foma Lån Helse og omsorg Nytt agg. Helsesenteret Lån Sum Tilleggsforslag fra Høyre/ FRP og SP v/ Stein Kollstrøm: Fellesutgifter Minus ,- i næringsstøtte: Port of Barents ,- og Linken ,-. Båtsfjord skole Leirskole utgår. Forsøkes gjennomført med egenandel eller deltakelse fra foreldre. Kr ,- tilføres budsjettet. Mediatek og lærebøker. Avstemning: Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til endrede rammer (avsnitt 1 i forslaget): møteleder sekretær Side 14

15 7 stemmer for og 8 mot. Forslaget falt mot 8 stemmer. Båtsfjord Arbeiderpartis forslag angående spesifisering av stillinger i helse og omsorg (avsnitt 2 i forslaget): Enstemmig vedtatt. Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til budsjettkommentarer (avsnitt 3 i forslaget): - Pkt. 1: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 2: Enstemmig vedtatt - Pkt. 3: Enstemmig vedtatt - Pkt. 4: Enstemmig vedtatt - Pkt. 5: Enstemmig vedtatt - Pkt. 6: Enstemmig vedtatt - Pkt. 7: Enstemmig vedtatt - Pkt. 8: Enstemmig vedtatt - Pkt. 9: Enstemmig vedtatt - Pkt 10: Enstemmig vedtatt - Pkt. 11: Enstemmig vedtatt - Pkt. 12: Enstemmig vedtatt - Pkt. 13: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 14: Falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot - Pkt. 15: Enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Høyre/ Frp og SP: Vedtatt med 8 stemmer for og 7 stemmer mot Forslag til investeringer fra Høyre/ FRP og SP v/ Frank Bakke Jensen: I tillegg til Formannskapets innstilling: - Asfaltering i Båtsfjord: (2008) - Alle investreinger skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting - Alle investeringer lånefinansieres Avstemning: Forslag til investeringsbudsjett fra Båtsfjord Arbeiderparti: 7 stemmer Forslag til investeringsbudsjett fra Høyre/ FRP og SP: 8 stemmer Forslag til investeringsbudsjett fra Høyre/ FRP og SP ble vedtatt. Formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2008 med tidligere vedtatte endringer i dette kommunestyremøtet: Vedtatt med 8 stemmer for og 7 stemmer mot. Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti til økonomiplan for (avsnitt 4 i forslaget): Enstemmig vedtatt. Hele budsjettet for 2008, investeringer og økonomiplan for : Vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer. Vedtak: møteleder sekretær Side 15

16 Det vedtas følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr ,- - Redusert tilskudd Port of Barents kr ,- - Redusert tilskudd Linken næringshage: kr ,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr ,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr ,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr ,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr ,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr ,- - Helse og omsorg kr ,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr ,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr ,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr ,- - Forlenget avdragstid på lån kr ,- SUM: kr ,- Budsjett kommentarer Lønns- og budsjettreserven disponeres av kommunestyret. 2. Arbeidet med ferdigstillelse av motorcrossbanen skal fortsette. Kommunen skal fortsatt være en viktig medspiller i dette arbeidet både med menneskelige, maskinmessige og økonomiske ressurser. 3. For årene er drifts- og investeringsrammen som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom rullering av økonomiplanen årlig. 4. Kommunestyret forutsetter at rådmannen fortløpende gjennom budsjettåret oppdaterer budsjettet. Kommunestyret og formannskapet forutsettes å bli holdt løpende orientert om den økonomiske utvikling. 5. Arbeidet med et penere Båtsfjord skal videreføres. 6. Det må snarest settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å få en felles skole samt en barnehage. Dette arbeidet skal være ferdig innen Rådmannen må innen få utredet muligheten for å få til en felles brannordning med Avinor Båtsfjord. 8. Ungdomsleder stillingen skal være på plass igjen høsten ADM må lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg i løpet av vinteren, med prioriteringer, samt en plan (ENØK-plan) for energisparing i samtlige kommunale bygg som skal fremlegges for kommunestyret før Dette blant annet for å få ned driftsutgiftene. 10. HMS arbeidet må intensiveres med tanke på å få ned sykefraværet. 11. Kommunestyret forutsetter at det foretas en gjennomgang av hele organisasjonen i 2008 med sikte på strukturtilpasning slik at drift er i tråd med økonomisk forutsetning i økonomiplanen. 12. Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. 13. Spesifiseringene av stillingene som er nevnt under helse og omsorg i formannskapets innstilling strykes. 14. Båtsfjord skole: Leirskole utgår. Forsøkes gjennomført med egenandel eller deltakelse fra foreldre. Kr ,- tilføres budsjettet. Mediatek og lærerbøker. møteleder sekretær Side 16

17 Investeringsbudsjett: It-programvare It-utstyr, div.inventar Klausj..bhg, forst.mur ok Kopimaskin Basseng ok Div.inv.og utstyr ok Motorcrossbane ok Flerbruksbinge Lamper i lysl. Nsk kanskje Agregat helsesenter ENØK helsesenter ENØK andre bygg Utført Pu-boliger ok Veg og gatelys ok Syltefjordv.asfalt Asfaltering i Båtsfjord Renholdsteam ok Vann Avløp Arealer i Havna reg.pl Foma Sentrumsutv ok SUM Kommentar: 5 mill til sentrum i 2008 er torget, og 8.5 mill i 2009 er kaipromenade. Påbegynte tiltak som ikke er ferdigstilt i 2007, settes i budsjett ved en budsjettregulering etter regnskapsavslutningen. Øvrige tiltak som ikke er påbegynt i 2007, strykes. Alle investeringer skal opp i kommunestyret før eventuell iverksetting. Alle investeringer lånefinansieres. møteleder sekretær Side 17

18 Økonomiplan : Økonomiplanen for vedtas slik den framkommer ut fra saksutredningen med de endringene som framkommer av budsjettet for Prosjekt Oppr. budsj. Rev.budsj. Økonomiplanens rammer Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Politisk virksomhet Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Div.tilskudd, fellesutgifter Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Sentraldministrasjonen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Frivillighetssentralen Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 18

19 1.20 Nordskogen barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling Klausjorda barnehage Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Søskenmoderasjon endres ikke Netto ramme formannsk.innstilling Nordskogen skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Båtsfjord skole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kulturskole Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 19

20 Båtsfjord videregående skole (1.115 t.o.m. 2005) Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Kultur og Fritid Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Samordna hjelpetjeneste Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Helse og omsorg Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Tekniske tjenester, bygg Netto ramme rådmann Formannskapets innstilling: Reduksjon teknisk, til barnehager Netto ramme formannsk.innstilling møteleder sekretær Side 20

21 1.83 Renholdsteam Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Finans Netto ramme rådmann Netto ramme formannsk.innstilling Hele kommunen Nto. ramme formannsk.innst Nto. ramme kommunestyrets vedtak Sak nr.: 0071/07 Emnekode: 212 Saksbehandler: Svanhild J. Nergaard REGNSKAPSRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2007 Innstilling: Båtsfjord kommunes regnskapsrapport pr. 30. november 2007 tas til orientering Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommunes regnskapsrapport pr. 30. november 2007 tas til orientering møteleder sekretær Side 21

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før møtet vil Destinasjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30

Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 154/14 Til sak: PS 156/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 10:00-15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2013 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2013 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2013 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stein Erik Lauvås Kjersti Nythe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08.45) Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer