MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre"

Transkript

1 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 10:00-15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl, Øystein Laxaa, Kåre Gunnar Nilsen, Fred Eliassen, Torbjørn Hjertø, Arne Marhaug, Mette Bolsøy, Berit Woie Berg, Jan-Erik Disen, Torhild Nilsen, Kjell T. Arntsen, Magne Vik, Hildur Kristiansen Forfall: Agnar Hansen, Odd Rikard Bredal Varamedlemmer: Nancy Nikolaisen, Britt Helen Holmvaag Fra adm. (evt. andre): Inge Albriktsen, Vegard Danielsen, Brit Myhre, Bodil Friis, Tordis-Sofie L. Pedersen, Marianne Hansen, Lisbeth Aalstad Innkalling: Godkjent Merknader: Protokolltilførsel til arkivsak 09/538 Økonomiplan fra FRP v/magne Vik: Steigen FRP kan ikke gå for fremlagt forslag til økonomiplan for perioden Dette begrunnes med at vi ikke har fått den informasjonen som vi trengte for å sette oss inn i budsjettet. Henviser til brev dat Under behandling av sak 20/09 ble Fred Eliassens habilitet tatt opp til avstemning p.g.a. hans jobb som kultukonsulent. Han ble erklært habil i saken. Kåre Gunnar Nilsen ble erklært inhabil i samme saken under behandling av forslag om å kutte tilskudd til Løvøyruta, jfr. forvaltninglovens 6, 2. ledd. Under behandling av sak 28/09 ble Berit Woie Berg erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens 6, 1. ledd a. Spørretime: Spørsmål fra Magne Vik, FRP ang. leiebilordning og antall ansatte. Spørsmål fra Hildur Kristiansen, FRP ang. rom på Steigenskolen Leinesfjord. Orienteringer: Presentasjon av historisk senter v/sidsel Bakke Etablering av NAV Steigen v/berit Woie Berg Behandlede saker: 20-28/09 Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Leinesfjord Telefon: LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks:

2 Britt Helen Holmvaag Kåre Gunnar Nilsen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Britt Helen Holmvaag (sign.) Kåre Gunnar Nilsen (sign.) Rett utskrift, Leinesfjord, Elin B. Grytøyr Servicevert Side 2 av 8

3 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/538 ØKONOMIPLAN /09 09/665 ÅRSRAPPORT /09 09/664 REGNSKAP 2008 SAKSLISTE 23/09 08/136 KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD 24/09 09/544 FREMLEGGING AV ENDRET SELSKAPSAVTALE FOR HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS 25/09 09/648 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I STEIGEN KOMMUNE 26/09 09/646 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER I STEIGEN KOMMUNE 27/09 09/562 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV- ELIN ELVEGAARD NYVALG/SUPPLERINGSVALG 28/09 09/675 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BERIT WOIE BERG, 8285 LEINES NYVALG/SUPPLERINGSVALG Side 3 av 8

4 20/09 ØKONOMIPLAN Formannskapets forslag til utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger: Kommunal stipendordning Reduksjon stilling økonomiavdeling og servicekontor Reduksjon tilskudd kirkelig fellesråd Kulturkontor, nedlegging Reduksjon kulturskole Reduksjon skoleskyss og driftsmidler Reduksjon ekstrahjelp personlig assistanse Nygårdsheimen, redusert husleie Formannskapets disposisjonspost Bevilgninger næringstiltak Forsikring fiskeri Bortfall kommunalt tilskudd Løvøyruta Økning kommunale avgifter til selvkost Reduserte utgifter brannberedskap Sum Behandling: Forslag fra Torbjørn Hjertø: I forbindelse med sak 20/09 Økonomiplan for årene fremmes følgende forslag: Forslaget om nedleggelse av kulturkontoret i Steigen med en årlig besparelse på kr ,- oversendes formannskapet for utredning i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for Forslag fra Mette Bolsøy: Samme tekst som i forslag fram til siste punkt. Endring: Reduserte utgifter brannberedskap som da mangler hentes inn på følgende måte: Redusert tilskudd div. veiprosjekter Redusert tilskudd lag og foreninger Redusert tilskuu idrettsformål Fjerne etablererfond landbruk Forslag fra Jan-Erik Disen: På prinsipielt grunnlag må Steigen kommune vurdere å selge alle næringsvirksomheter og næringseiendommer kommunen har. Steigen kommune skal yte tjenester til befolkningen, ikke drive næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet som stiller krav til offentlig eierskap omfattes selvfølgelig ikke. Side 4 av 8

5 Forslag fra SP v/asle Schrøder: Eiendomsskatt økes med kr ,-. Leiebilordningen reduseres med kr ,-. Forslag fra Torbjørn Hjertø vedtatt mot 1 stemme. Forslag fra Mette Bolsøy falt mot 4 stemmer. Forslag fra Jan-Erik Disen vedtatt mot 2 stemmer. Forslag fra SP vedtatt mot 2 stemmer. Resten av formannskapets forslag til utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger ble vedtatt mot 2 stemmer. 21/09 ÅRSRAPPORT 2008 Kommunestyret tar rådmannens årsrapport for 2008 til etterretning. 22/09 REGNSKAP 2008 Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap med rådmannens regnskapskommentarer/årsberetning som Steigen kommunes regnskap for /09 KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA Side 5 av 8

6 FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD Steigen kommunestyre vedtar Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med tilhørende tiltakssdel. Planen skal danne grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid når det gjelder temaer som omfattes av planen, og være retningsgivende for kommunens satsing i miljøriktig retning. 24/09 FREMLEGGING AV ENDRET SELSKAPSAVTALE FOR HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS Kommunestyret vedtar selskapsavtalen i tråd med vedtaket i representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Endringene gjøres gjeldende fra /09 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I STEIGEN KOMMUNE Steigen Kommunestyre vedtar fremlagte forslag til rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Steigen Kommune. 26/09 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER I STEIGEN KOMMUNE Side 6 av 8

7 Steigen Kommunestyre vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for håndtering av konflikter i Steigen kommune. 27/09 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV- ELIN ELVEGAARD NYVALG/SUPPLERINGSVALG Kommunestyret fritar Elin Elvegaard fra sine verv som 3. vararepresentant i kommunestyret, fast representant i forliksrådet og som personlig vararepresentant i eiendomsoverskattetakstnemnd fra d.d. og for resten av valgperioden. Jfr. kommunelovens 15 nr. 2. Som ny fast representant i forliksrådet velges. Som ny personlig vararepresentant for Odd Rikard Bredal i eiendomsoverskattetakstnemnda velges.. Behandling: Forslag fra valgnemnda: Unni Jonassen, 8286 Nordfold velges som ny fast representant i forliksrådet. Som ny personlig vararepresentant for Odd Rikard Bredal i eiendomsoverskattetakstnemnda velges Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord. Enstemmig som innstilling m/valgnemndas forslag til nyvalg. 28/09 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BERIT WOIE BERG, 8285 LEINES NYVALG/SUPPLERINGSVALG Kommunestyret fritar Berit Woie Berg, 8285 Leines fra alle sine verv som fast representant i kommunestyret, fast representant i formannskapet, fast representant i PSU og fast representant Side 7 av 8

8 i Salten regionråd f.o.m og for resten av valgperioden. Jfr. kommunestyrets vedtak i sak 38/08 og kommunelovens 15 nr. 1, jfr. 14 nr. 1b. Som ny fast representant i formannskapet velges Som ny vararepresentant til formannskapet velges. (dersom den nye faste representanten velges fra vararepresentantlista) Som ny fast representant i PSU (partssammensatt utvalg) velges. Som ny fast representant i Salten regionråd velges Behandling: Forslag fra Asle Schrøder: Nyvalg/suppleringsvalg utsettes til første møte i kommunestyret til høsten. Berit Woie Berg, 8285 Leines fritas fra sine verv f.o.m Enstemmig som forslag fra Asle Schrøder. Møtet hevet. Side 8 av 8

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 17.12.2013 Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: II: Varamedlemmer: II: Fra adm. (evt.

Detaljer

7Ar-,t Ø.,6ytq' Elin B. GrytøW MØTEPROTOKOLL. 03.12.2014 Tid:Kl.09:00-14:35. Steigen kommune. Steigen formannskap. Til stede på møtet

7Ar-,t Ø.,6ytq' Elin B. GrytøW MØTEPROTOKOLL. 03.12.2014 Tid:Kl.09:00-14:35. Steigen kommune. Steigen formannskap. Til stede på møtet Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 03.12.2014 Tid:Kl.09:00-14:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 09:00 14.30 Til stede på møtet: Magne Vik, Kjersti Gylseth, Odd Rikard Bredal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 26.03.2015 Fra og med sak: 26/15 Til og med sak: 34/15 Møtetid: 10.00-15.30 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer