Årsmøte i NLR SørØst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i NLR SørØst"

Transkript

1 Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl Årsmøtet starter Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap for Fastsette kontingent for Framleggelse av arbeidsplan og budsjett for Valg i henhold til vedtektene 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte Veibeskrivelse til Solhuset, Morstongveien 25, Slitu: Følg nye E-18 forbi Askim, mot Sverige og ta av på avkjøring merket Slitu. Kjør deretter over brua nordover ca 100 m. Da får du Tine-anlegget med Solhuset på venstre side. På Solhuset holder også Bondelaget i Østfold til, i tillegg til Tinerådgivere m.fl. 1

2 På de neste sidene følger årsberetning, revidert regnskap, budsjett, forslag til kontingent 2013, arbeidsplan, valgkomiteens innstilling til valg og godtgjørelse for tillitsvalgte. Revisjonsberetningen er lagt ut på vår hjemmeside sammen med kopi av dette medlemsbladet. Årsberetning ADMINISTRATIV AKTIVITET Årsmøtet Årsmøtet i Norsk landbruksrådgiving SørØst ble avholdt på Høk Kro i Skjeberg, 14. mars Det møtte fram 23 medlemmer og 7 medarbeidere på møtet. Årsmøtet startet kl. 18 med et innledningsforedrag av rådgiver Knut Berg i SørØst. Tema var drenering og håndtering av overflatevann. Det økonomiske resultatet etter kapitalinntekter ble et underskudd på kr ,-som ble trukket fra egenkapitalen. Styret Tom Wetlesen, Ås leder Arnstein Vold, Halden nestleder Ole Jørgen Homstvedt, Eidsberg Stina Mehus, Drøbak Hans Gaffke, Rygge ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Ann Kristin Halvorsrød, Ørje 3. vara Anne Kristine Syverstad, Degernes Vara Inga Holt, Askim ansattes vararepresentant Styret har hatt stor aktivitet i Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 68 bokførte saker. Første vararepresentant har vært møtende. Sammen med medarbeiderne i SørØst har styret deltatt på en 2-dagers samling også i Rådgivingsmetodikk, bedring av inntjening samt bruk og bedre utnyttelse av vårt regnskapsprogram og medlemsregister AgroØkonomi, var tema på samlingen. Styret har i 2012 arbeidet aktivt for å skaffe nye medlemmer, jfr. strategiplanen. Vervekampanje og utsending av verveblader har vært tiltak for å skaffe nye medlemmer. Likevel har vi i 2012 hatt en nedgang i antall medlemmer. Oppstart av økonomirådgiving i SørØst har også vært et prioritert arbeid i styret dette året. Dette har resultert i utlysning av stilling på slutten av året. Økonomistyring av SørØst har styret også brukt mye tid på i Regnskapet er komplisert da mye av inntektene kommer i slutten av året, og prosjektinntektene er uforutsigbare. Likevel har det i 2012 vært en forbedring av likviditeten da fakturering av diverse abonnement er gjort tidligere på året. Styring av økonomien blir stadig forbedret i organisasjonen. 2

3 Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen med 3 deltagere. Norsk Landbruksrådgiving feiret også 50-årsjubileum i 2012, men eget seminar og jubileumsmiddag. Det ble valgt ny styreleder i NLR sentralt, Bjørn Mathisen fra Borkenes, og vi fikk valgt inn vår representant Hans Kristian Raanaas fra Frogn inn i styret med fast plass. Han har før vært møtende vararepresentant. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på kursuka i NLR-regi, på Gardermoen. Stina Mehus har representert SørØst på ledersamling i Akershus Bondelag, og Ole Jørgen Homstvedt har representert SørØst på representantskapsmøte i Østfold Landbruksselskap. Daglig leder har deltatt på daglig leder-samlinger i regi av NLR sentralt, og sitter i arbeidsgruppe for framtidig lønnspolitikk i NLR. Valgkomité Olav Skuterud, Ås Hans Nummestad, Rakkestad Bente Roer, Rygge Ole M. Furuseth, Halden Halstein Lundeby, Eidsberg vara: Solveig-Irene Skøien, Vestby vara: Hans Otto Ødegård, Rakkestad vara: Jon Arne Hersleth, Råde vara: Lars I. Talberg, Skjeberg vara: Erling Mysen, Eidsberg Valgkomitéen har hatt 2 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet Leder av valgkomité til årsmøtet 2013 er Olav Skuterud, Ås. Produksjonsteam, medlemsvalgte Team jordbruksvekster, leder Bjørn Inge Rostad Einar Talberg, Skjeberg korn og gras Tor Slette, Enebakk korn og gras Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø Svein Holsen, Frogn Korn Team økologisk landbruk, leder Hans Gaffke Fredrik Bjerke, Spydeberg melk, grovfôr (korn) Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Per Boe Guren, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Team grønnsaker og poteter, leder Hilde Marie Saastad Thorleif Dahl, Frogn matpotet Svend Østby, Ski grønnsaker, også økologisk Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Ole Konrad Fløgstad, Rygge grønnsaker og poteter Andre team 2012 Team teknisk planlegging, leder Knut Berg Team miljø, leder Inga Holt 3

4 Revisor BDO avdeling Moss Medarbeidere Tor Anton Guren Per Ove Lindemark Einar Kiserud Hans Gaffke Hilde Marie Saastad Unni Røed Inga Holt Trond Gunnarstorp Bjørn Inge Rostad Knut Berg Ragnar F. Sigurdsson Kjell Sukkehagen Ninni A. Christiansen Øyvind Akselsen Hanne Svensson Daglig leder, rådgiver potet Rådgiver korn, 50 % stilling Rådgiver grovfôr og økologi, 50 % stilling Rådgiver økologisk landbruk, 50 % stilling Rådgiver grønnsaker Rådgiver korn, grønnsaker og poteter Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver teknisk planlegging Rådgiver teknisk planlegging fram til 1. oktober Rådgiver teknisk planlegging fra 1. september Forsøkstekniker, gr.saker og poteter, 90 % stilling Forsøkstekniker, jordbruksvekster Forsøksassistent, gr.saker, potet, adm., 50 % st. Våre faste medarbeidere har arbeidet 10,1 rådgiverårsverk og 2,4 tekniker/ assistentårsverk, til sammen 12,5 årsverk i Dette er en nedgang på 0,5 årsverk i forhold til Petter Ørmen, Øyvind Arnesen, Per Grønvold, Karl Mindrebøe og Maria Hegerlund har vært engasjert på deltid i Arbeidsmiljøet anses som godt. Av sykdom har det vært 2 % sykefravær blant de ansatte. 7 medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2012 og 3 har bare vært syk en dag. Virksomheten har ikke medført risiko for det ytre miljøet og HMS-arbeidet er ivaretatt. Medlemmer Antall medlemmer pr var hovedmedlemmer, 58 generasjonsmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 49 støttemedlemmer. Ringen har fått 42 nye hovedmedlemmer og har hatt 56 utmeldinger i Den vesentlige årsak er bortleie eller overdragelse til ny generasjon. Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 2 i Hovedmedlemmene representerer et areal på dekar (55 %) i Dette fordeler seg på dekar (58 %) korn, frø, oljevekster, dekar (34 %) grovfôr, dekar (93 %) poteter og dekar (88 %) grønnsaker. Tallene i parentes er prosent av totalarealet i vårt distrikt som er representert i ringen. Driftsresultat Resultatregnskap for 2012 viser et overskudd på kr , som budsjettert. Det er da avsatt noe til vårt investeringsfond samt noe til utskifting av datamaskiner. God 4

5 økonomistyring av medarbeiderne og administrasjonen er hovedårsaken til at regnskapet ble som budsjettert. Egenkapital Enhetens egenkapital blir kr ,- etter overskuddet i Egenkapitalen tilsvarer personalkostnader for et halvt år (5,85 mnd) i SørØst iberegnet avsatte feriepenger fra året før. Teknisk utstyr Norsk Landbruksrådgiving SørØst er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2012 utført et normalt vedlikehold av vårt tekniske utstyr. Kontorer SørØst har bemannet følgende kontorer i 2012: Øsaker 4-5 personer Huggenes 7 personer Holstad 1 person Solhuset 1-2 personer Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. 2. FAGLIG AKTIVITET Den faglige aktiviteten foregår nå ved teamarbeid for 3. året, og den aktiviteten refereres under på teamnivå. For å presentere et sammendrag for 2012, kan det nevnes at vi utførte 96 ruteforsøk og 11 større sortsobservasjoner og avlingskontroller, totalt 107 felt i av feltene var utført med 2 eller flere gjentak. Forsøksfeltene blir også i år gitt ut i egen forsøksmelding. Det er arbeidet med totalt 20 prosjekter av større eller mindre omfang. Det er gjennomført 61 arrangementer for medlemmer, og våre medarbeidere har vært på totalt 198 medlemsbesøk inkl. gratis førsteråd og rådgivingsavtaler i økologisk landbruk. Medarbeiderne har deltatt på 144 forskjellige arrangementer for kompetanseheving og hatt foredrag på 44 av disse. Det er tatt ut jordprøver for 48 medlemmer og lagd 448 gjødselplaner for Innen teknisk rådgiving er det lagd planer for 41 landbruksbygg og 20 saker innen tekniske miljøtiltak. Av annen tverrfaglig aktivitet er det utført funksjonstest på 45 åkersprøyter i Av større kurs er det arrangert et oppdateringskurs for plantevernsertifikat for 27 produsenter, og 2 Miljøplankurs trinn 2 for til sammen 60 produsenter med 3 samlinger pr kurs. Informasjon Medlemsbladet i Norsk Landbruksrådgiving SørØst er utgitt totalt 13 ganger i 2012, derav en utsending i forbindelse med årsmøtepapirene. Bladet er sendt ut i papirutgave til medlemmer og støttemedlemmer, mens andre har fått dette elektronisk. Stoff fra alle produksjonsteam har vært presentert i hver utgave. Vår hjemmeside på internett oppdateres nå jevnlig. 5

6 Team jordbruksvekster Team og utvalg Teamet består av: Bjørn Inge Rostad (leder), Per Ove Lindemark, Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Inga Holt, Øyvind Akselsen og Einar Kiserud. Tillitsvalgte: Svein Holsen, Frogn, Runar Kopperud, Rakkestad, Tor Slette, Enebakk og Einar Talberg, Skjeberg. Per Ove sitter som medlem av referansegruppa for Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - Modelling, reductive approaches, and risk assessment with regards to the whole food chain. Prosjektet ledes av Bioforsk Øst. Per Ove sitter også som medlem av Ankenemnda for korn og Ankenemnda for frø, og prosjektet Polysaccharides in barley and oats adaptation for food and for feed (Kvalitet i bygg og havre), som Bioforsk har ansvaret for. Per Ove er sekretær for Akershus og Østfold frøavlerlag, og har også dette året sittet i panelet Ekspertene svarer i Norsk Landbruk. Per Ove sitter i referansegruppe for JOVA (Jord og vannovervåking i landbruket) og i en arbeidsgruppe for «Biogass i Østfold». Inga har vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt og i Glomma Sør. Unni sitter i temagruppe landbruk i Pura. Einar sitter som representant for økologisk og grovfôr i plantesortsnemda. Per Ove og Bjørn Inge er med i prosjektgruppa for proteinvekster. Bjørn Inge er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge er også, sammen med Per Ove, med i Fagforum korn. Bjørn Inge sitter også som representant for Norsk Landbruksrådgiving i styringsgruppa «Økt norsk kornproduksjon». Prosjekter - Prosjektet Norskprodusert protein i kraftfôrindustrien med hovedvekt på erter til modning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Romerike LR, NLR SørØst og Bioforsk, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Østfold. Prosjektet er eid av Østfold Bondelag med NLR SørØst som prosjektansvarlig. Bioforsk har nå startet opp et nytt proteinvekstprosjekt sammen med NLR Viken, Romerike LR og NLR SørØst. Dette prosjektet legger vekt på plantevern innen proteinvekster. - NLR SørØst er sammen med Romerike LR med i prosjektet Kartlegging av N- mineralisering. Dette ble startet i 2011 av Bioforsk Øst, Apelsvoll med finansiering fra SLF. NLR SørØst og Romerike LR har hatt 15 feltverter hver, som vi har tatt ut jordprøver og planteprøver hos. Dette gir svar på jordas evne til å forsyne plantene med nitrogen. Tanken med prosjektet er at en kan bruke resultatene for å gi informasjon om gjødselbehov. - De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold og Bioforsk. - Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både med 6

7 ugras- og soppmodellen. - Teamet har vært med i Mykotoksinprosjektet sammen med Solør-Odal LR og Bioforsk. Prosjektet hadde varighet på 3 år og ble avsluttet i Det ble anlagt 3 omfattende forsøk med ulik jordarbeiding og halmbehandling på Østlandet, hvorav ett på Øsaker. - Teamet er også med i et Jordpakkingsprosjekt sammen med Bioforsk Øst, Apelsvoll, UMB og Universitetet i Kiel. I den forbindelse ble det anlagt et omfattende jordpakkingsforsøk på Øsaker i Teamet følger opp forsøket med avlingskontroll. - Teamet har også dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Feltforsøk og større observasjoner Team jordbruksvekster har arbeidet med 66 forsøk i 2012, herav 2 økologisk. Av disse er 47 innen korn, 6 frø og 13 grovfôr. Teamet har gjort en stor jobb med kartlegging av N- mineralisering i høsthvete, som er et prosjekt i regi av Bioforsk Øst, Apelsvoll. Teamet har også tatt 1 avlingskontroll for Agrinos. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har rådgiverne vært ute på 145 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøkene er viktige for effektivt å kunne løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at de ansatte skal kunne holde seg oppdatert gjennom sesongen. Vekstnytt Det er sendt ut 23 Vekstnytt i kornvekster til 650 medlemmer, og 3 vekstnytt i grovfôr til ca. 300 grovfôrmedlemmer på e-post i løpet av året. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Frønytt Per Ove har sammen med 5 andre rådgivere drevet rådgiving for frøavlere på Østlandet. Prosjektet er startet av Norsk Frøavlerlag og Norsk Landbruks-rådgiving. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Plantevernsertifikat, oppdateringskurs, Huggenes Fagmøte grovfôr, Solhuset, Slitu Grendemøte, Østfoldkorn, Halden Fagmøte Presisjonsjordbruk, Øsaker Grendemøte, Øsaker Grendemøte, Solhuset, Slitu Fagmøte grashøsting, høstelinjer, mekanisering, Tomb Grendemøte, Felleskjøpet Holstad Grendemøte, Rakkestad Sogneselskap 7

8 16.05 Markvandring ugras i korn VIPS, Casper Hoelstad, Håkon Huseby, Ås Markvandring i samarbeid med Norgesfôr, Vestby mølle Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Thor Harald Bjoner, Rakkestad Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Øsaker, Sarpsborg Markvandring før 1. slått, Jens Erik Westberg, Skjeberg Markvandring før 1. slått, Halvor Lysaker, Trøgstad Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Guttorm Nygaard, Halden Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Ola Brevig, Askim Markdag korn, erter og oljevekster, Øsaker Beitemarkvandring, Kjell Gåserød, Skjeberg Markvandring fôrmais, Vestfold Fagmøte om surfôranalyser, Tomb Fagmøte fôrmais, Vestfold Oppsummeringsmøte korn, Øsaker Besøk i teamet Fagrådet har gjennom året hatt besøk av importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, Yara, Graminor og Eurofins i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. Studenter fra UMB, Tomb og Kalnes videregående skoler har også denne sesongen benyttet seg av muligheten til å studere feltforsøkene på Øsaker. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i teamet deltatt på i alt 92 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 32 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra teamet deltatt. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Landvik og Plantehelse), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord og miljøvitenskap, UMB, Strand-Unikorn, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Agrinos, Romerike Landbruksrådgiving, NLR Viken og Østfold Bondelag. Team grønnsaker og poteter Råd og utvalg Teamrådet har bestått av: Hilde Marie Saastad (leder), Thorleif Dahl (tillitsvalgt), Hans Forsethlund (tillitsvalgt), Ole Konrad Fløgstad (tillitsvalgt), Svend Østby (tillitsvalgt), Tor Anton Guren, Ninni A. Christiansen, Unni Røed og Hanne Svensson. 8

9 Tor A. har vært regnskapsfører for Fjordgrønt BA, som formidler arbeidskraft for medlemmer. Han har også vært med i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket i Han fikk også Østfold Bondelags innsatspris for sitt mangeårige arbeid for potetprodusentene i Østfold. Prosjekter Grønnsaker - VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet gulrotflue- og kålfluetellinger, jordloppe- og tegeregistreringer og varsling av første funn av skadegjørere. - Løkprosjektet. Norsk Landbruksrådgiving har blitt innleid som kompetanse i et landsomfattende løkprosjekt i regi av Gartnerhallen. Samarbeid med Gartnerhallen, Bama, NORGRO, Bioforsk og produsentlagene. - Bakteriesykdommer i løk; årsaker og tiltak. Brukerstyrt prosjekt gjennom Forskningsrådet med Berit Ullestad som prosjekteier og Berit Nordskog fra Bioforsk som prosjektleder. Samarbeid også med Gartnerhallen, NORGRO, LOG, Bama, Nordgrønt BA, Bayer, Azelis, Nordox og Norgesgrønt. - Fosforprosjekt. Samarbeid med Bioforsk. Sett på fosforgjødsling i brokkoli. - Kålrotprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av kålrotprodusentene og styrt av en Brukerstyrt gruppe. Seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland var prosjektleder. - Nisjeproduksjon i Østfold og Akershus. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, GPØ og dyrkere. - Jordskokkprosjekt. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus og dyrkere. - Gulrotsugerprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av Oslofjordfondet. Lars Arne Høgetveit i NLR Viken er prosjektleder. Potet - Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet utvikling av skadeterskler for sikader, og varsling av første funn av tørråte. - Vi har også vært delaktig i et større PCN-prosjekt på nasjonalt nivå. Lokalt har dette vært med på å opprettholde potetproduksjonen i Østfold. Prosjektet har bestått i populasjonstesting av PCN samt biologisk utprøving av fjørsøtvier for å sanere PCN. Prosjektet er finansiert av Fylkesm. i Østf.og går fra For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2012 utført Graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. - Det er arbeidet mye med PCN i 2012 også, da Mattilsynets overvåkingsprogram har kommet til Østfold i

10 Feltforsøk og større observasjoner Totalt 29 forsøk, derav 19 innen grønnsaker og 10 innen potet. Av disse var 9 innen grønnsaker og 7 innen potet utført med 2 eller flere gjentak. I tillegg ble det utført 10 sortsobservasjoner innen grønnsaker. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Øst Apelsvoll, NLR Rogaland, NLR Viken, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, NORGRO, LOG og Borregaard Ligno Tech. Medlemsbesøk Det er gjennomført totalt 24 medlemsbesøk, 8 i grønnsaker og 16 i potet, utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. Informasjon og varsling Vekstnytt: 22 på grønnsaker og 22 på potet, en plantevernplan for grønnsaker og en for potet. En sortsliste på grønnsaker. Møter, markdager, kurs, turer Grønnsaker Vika grønt og Gartnerhall-prosjekt. Våronnmøte løk Løktur til England Våronnmøte kålvekster Våronndag på Felleskjøpet, Rygge Våronnmøte kålrot på Gjennestad, Vestfold Start på ukentlige løkmarkvandringer, Jeløy, Rygge og Råde Gulrotmarkvandring på Løken og Gipsund, Rygge Ugrasmarkvandring på Vestre Bjølsund, Rygge Markdag i kålrot hos Petter Aarsland, Eidsberg Markdag i frilandsagurk hos Per Olaf og Nils Øyvind Roer, Rygge Markdag i GH prosjektet på løk Markdag i rotvekster og asparges, Rygge og Jeløy GPS Løkgraving Markdag rotvekster med Britt Kåsin og GPØ Markdag kål hos Bjørn Elvestad, Råde Markdag rødbete hos Ørmen og Rosnæs/Ullestad, Rygge Jordskokktur til Stockholmsgarden Sorts- plantevern og plastmøte i grønnsaker på Huggenes Foredrag: sprøyteteknikk og dysevalg v/gunnar Schmidt på Huggenes Poteter Potetmøte på Huggenes, utsatt fra desember Markvandring hos Hans Forsethlund i Råde Hyppedemonstrasjon på Gjennestad, Vestf. nasjonalt samarbeid NLR 10

11 22.06 Markvandring hos Svein Håkon Wennersgård, Ås Markvandring hos Petter Ørmen, Rygge Markvandring hos Amund Kolberg, Skjeberg Potetmøte på Huggenes Besøk Team grønnsaker og potet har hatt totalt 10 besøk i Besøkene har blant annet vært fra norske og utenlandske frøfirma, medarbeidere i Bioforsk, Fylkene, UMB og kulturgruppene i NGF. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i teamet deltatt på totalt 38 aktiviteter i inn- og utland, 21 i grønnsaker og 17 i poteter. Det er holdt 5 innlegg på disse representasjonene, 2 på potet og 3 på grønnsaker. Diverse annen aktivitet PCN-arbeid, gjødselplanlegging, potet- og grønnsakstoff i hvert medlemsblad, årsmelding, oppdatering av hjemmeside og facebook, innlegg i Veksttorget i Nationen. Team økologisk landbruk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke (leder), Einar Kiserud, Fredrik Bjerke, Spydeberg (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt) og Per Boe Guren, Rygge (tillitsvalgt). Einar sitter som medlem i Fagutvalg for Økologisk landbruk i Norsk Landbruksrådgiving og han sitter i Plantesortsnemnda. Hans har deltatt i Faggruppe økologi hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Akershus. Prosjekter - Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 9 Økologiske Førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR). I tillegg er det arbeidet med 11 rådgivingsavtaler, samt en dyrkingsgruppe innen økologisk korn, og en innen økologisk grovfôr/melk. - Det har også blitt utarbeidet 3 Økoplaner. - Vi har også arbeidet med Veiledningsprosjekt Bygdø Kongsgård. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 1 forsøksfelt i egen regi støttet av FMLA Østfold. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt ca. 20 gårdsbesøk til medlemmer i 2012, i tillegg til 9 som har fått Økologisk Førsteråd (ØFR), og ca. 10 gårdsbesøk gjennom rådgivingsavtaler. 11

12 Møter, markdager, kurs og turer Økomelksamling, Skjeberg Markdag Regulering av rotugras i økol. korndyrk.: UMB, Aschjem Gård, Ås Markvandring Gjødslingsforsøk i hvete, økologisk og konvensjonell: Hans Flågen Strømnes, Erik Strømnes, Råde Fagtur økologisk melkeproduksjon, til Sveits Annen informasjon Det har blitt skrevet 4 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk». Nyheter og fagartikler er publisert på nettsidene til NLR SørØst. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Hans og Einar har til sammen deltatt på 14 kompetansehevende tiltak i inn- og utland, samt andre arrangement hvor medarbeiderne i teamet representerte, derav ca. halvparten med egne innlegg. Samarbeidspartnere Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/Akershus, Tine, Felleskjøpet, NLR Viken. Team miljø Funksjonstesting Det har blitt testet 45 åkersprøyter i NLR SørØst har, som tidligere år, hatt samarbeid med Per Grønvold om dette. Per ønsker å trappe ned, så vi har også inngått samarbeid med Øyvind Arnesen. Øyvind har jobbet for oss det meste av sesongen, og kommer til å videreføre denne oppgaven. Plantevernkurs I februar hadde vi et oppdateringskurs på Huggenes, med 27 deltakere. Trond og Karl var foredragsholdere. Miljøplan Det er utarbeidet 7 miljøplaner i I tillegg kommer miljøplanarbeid utført i form av hjelp med tekniske miljøtiltak. Vi har arrangert to kurs med tema Miljøplan 2. Gjødselplaner Det ble utarbeidet 448 gjødselplaner i Uttak av jordprøver I 2012 har vi tatt ut jordprøver for 48 grunneiere. Antall gårder blir noe høyere, da vi også har tatt på en del leid areal. I 2010 og 2011 var dette tallet hhv 28 og 36. Siden det har vært mye prøvetaking, har denne oppgaven gått til flere i år; Øyvind, Unni, Trond, Bjørn Inge, Inga, Ninni og Hanne. Miljøprosjekter - PURA: Her sitter Unni i temagruppe landbruk. Per Ove hadde innlegg på 12

13 møte om Fosfor-indeks. - Vannmiljø Rakkestadelva: Her er vi leid inn av Bondelaga og landbrukskontoret i Rakkestad. Trond og Inga har vært på 15 gårdsbesøk. I vekstsesongen ble det arrangert markvandring hvor vi blant annet så på demonstrasjonsforsøk på endra jordarbeiding, samt fangdam på Kirkelund. Knut følger opp rundt hydrotekniske tiltak. - Halden-vassdraget: Inga sitter i landbruksgruppa. Vi har arrangert 4 markvandringer med tema bekkekanter og ugras. - Glomma Sør: Inga sitter i landbruksgruppa. Møter, markdager, kurs, turer Oppdateringskurs, plantevernsertifikat Oppstart miljøplankurs Eidsberg, 3 samlinger inkl. befaring Oppstart miljøplankurs Hobøl, Spydeb., Askim, 3 saml. inkl. befaring Markvandring, Haldenvassdraget, Halden, tema bekkekanter Markvandring, Haldenvassdraget, Marker, tema bekkekanter Markvandring, Haldenvassdraget, Aremark, tema bekkekanter Markvandring, Haldenvassdraget, Halden, tema bekkekanter Markvandring Kirkelund, Prosjekt Vannmiljø Rakkestadelva Representasjoner, oppgaver og kompetansehevende aktivitet Fagutvalg kulturlandskap: Inga har blitt med i dette fagutvalget, og har i den sammenheng vært med å arrangere kurs på Kursuka i regi av NLR. Bioforsk-konferansen: Vi hadde flere deltakere på miljørelaterte foredrag. Møte om vanndirektivet: Hilde Marie hadde innlegg om fosfor. RMP: Teamet har utarbeidet innspill til rulleringen av RMP. Kulturlandskap: Inga sitter i skjøtselsgruppe for kulturlandskap i Østfold. Her har det vært 2 møter i Inga har også vært med på lyngbrenning i denne sammenheng. Tekniske miljøtiltak Det er stor etterspørsel etter rådgiving om tekniske miljøtiltak, og Knut Berg har jobbet mye med dette i Øyvind og Hans gikk på kurs om drenering våren Fra 2013 blir det innført tilskudd til drenering, og vi regner med større etterspørsel for denne kunnskapen. Team teknisk planlegging Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for prosjektering av landbruksbygg i hele landet og 10 rådgivingsenheter tilbyr dette. Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr teknisk planlegging i Akershus, Oslo og Østfold. Tjenesten tilbys alle bønder uavhengig av medlemskap (i henholdt til jordbruksavtalen). I 2012 har to personer jobbet med teknisk planlegging. Knut Berg har vært med siden starten i Ragnar Sigurdsson 13

14 flyttet tilbake til Island i midten av mai. Han var ansatt fram til 1. september, og avsluttet prosjekteringssaker fra Island. Han fikk en sønn i juni og hadde noe permisjon i den forbindelse. Kjell Sukkehagen ble ansatt 1. september. Kjell er bygningsingeniør med lang erfaring som rådgivende ingeniør. Kjell har styrket vår kompetanse på beregning av bærekonstruksjoner. Landbruksbygg I 2012 har vi besøkt og laget, eller er i ferd med å lage, planer for i alt 41 (59 i 2011) utbygginger, 14 (23) på Romerike og 26 (36) i SørØst sitt område og en sak i Eidskog (Hedmark). Det er flest redskapshus og lagerbygg, 13 (18). Storfe er mest etterspurt når det gjelder husdyrbygg, 7 (8) planer for kjøttproduksjon og 3 (3) for melkeku. Det er arbeidet med 1 (0) plan for gris, 2 (3) for småfe og 1 sak med plassering av kyllinghus. Det er videre arbeidet med 1 ridesenter, 1 korntørke, 4 universaltørker, 2 grønnsakslager, 1 potetlager, 1 besøksgård, 1 fugletårn og et tilbygg på en bolig. I 2012 har vi deltatt aktivt i en byggesak som vi startet planlegging av i Et nytt fjøs med tømmerelementer blir bygd i Aurskog. Vi utarbeidet arbeidstegninger og deltok på flere byggemøter. Det er økende etterspørsel etter detaljtegninger og oppfølging i byggeperioden. Vi mangler noe kompetanse på byggeledelse og resurser til å ta dette. NLR Østafjells tilsatte en person (50 % stilling) i 2012 for å ta byggeledelse. Vi har koblet han på flere saker hos oss, og i en sak i Akershus får vi hjelp fra Hedmark landbruksrådgiving. Vi har mange på venteliste for besøk. 27. desember 2011 utlyste Statsbygg anbudskonkurranse for utbygging av m2 driftsbygninger for Senter for husdyrforsøk på Ås. Statsbygg stilte krav om at prosjekteringsgruppa skal ha med landbruksfaglige personer. Det er få med vår kompetanse, så vi var svært etterspurt, og vi ble oppgitt av 5 entreprenører som «landbrukseksperten». Det var Skanska, med bl.a. arkitektfirmaet ØKAW, som fikk oppdraget. Prosjekteringa startet i mars 2012 og forprosjekt med målsum ble levert i september. Nå starter detaljprosjektering og byggestart blir høsten Deltagelse i et slikt prosjekt krever stor innsats, men det gir god erfaring og kunnskaper som vi vil ha nytte av framover. Deltagelsen gir også god inntjening. Vi har også avtale om å bistå Innovasjon Norge i forbindelse med bruksutbyggingssaker. I 2012 har vi vært på 11 ferdigbefaringer. Vi gav ingen uttalelser i forbindelse med saksbehandlingen av søknader i IN. Vi bør være med på saksbehandlingen, fordi vi ved ferdigbefaringer har sett flere utbygginger som ikke holder mål i forhold til lover og regler. Tekniske miljøtiltak Fra starten med teknisk planlegging i SørØst (2005) har vi også tilbudt planlegging av tekniske miljøtiltak. Vi har vært på befaring i 20 (32) saker i 2012, alle i SørØst sitt område. Det er 1 dam, 2 grøfteplaner og resten hydrotekniske anlegg. På grunn av for liten kapasitet er det mange som venter på planer etter befaring. Det er også mange som venter på besøk. Vi trenger å øke kapasiteten på dette fagområdet. 14

15 Tilskudd til drenering er innført i Vi forventer at det blir økende etterspørsel på prosjektering og rådgivning. Behovet for utbedring av de hydrotekniske anleggene vil nok heller ikke minke. I 2012 gikk 3 ansatte i NLR SørØst på kurs i drenering. Framover vil Øyvind Akselsen og Knut Berg kunne påta seg å lage grøfteplaner. Knut Berg har også deltatt i aktiviteter som er omtalt i team miljø. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Ragnar Sigurdsson deltok på Rådgiverskolen (NLR sitt kursopplegg for nytilsatte). Siste del av kursopplegget var etter at Ragnar hadde sluttet hos oss. Ragnar deltok på et fagmøte med Gunnar Schmidt om maskinkostnader, på Felleskjøpet Holstad. Kjell Sukkehagen deltar på Rådgiverskolen. Han har Bjørn Garberg (NLR-Sør- Trøndelag) som fadder. Han har videre deltatt på flere kurs i tegneprogrammet ArchiCad (3+1+1 dag). Han deltok også på 2 fagsamlinger om landbruksbygg, og på kursuka i NLR. Knut Berg er med i fagråd bygningsteknikk i NLR. Knut har holdt 7 innlegg om tekniske miljøtiltak/drenering og deltatt på 3 markdager. Han deltok på dreneringskurs (2 samlinger á 3 dager pluss oppgaveløsning utenom), 2 fagsamlinger om landbruksbygg, og var på studietur til Sveits (økologisk landbruk). Hans Gaffke og Øyvind Akselsen deltok også på dreneringskurset. Huggenes, 22. februar 2013 Tom Wetlesen Sign. Arnstein Vold Sign. Ole Jørgen Homstvedt Sign. Stina Mehus Sign. Hans Gaffke Sign. 15

16 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, REGNSKAP 2012 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK Noter Fra budsjett Salgsinntekter Kurs- og turinntekter Rammetilskudd Tilskudd teknisk planlegging Prosjekter Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

17 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BALANSE 2012 EIENDELER Balanse Balanse Noter Maskiner, redskap og utstyr Transportmidler Inventar Kontormaskiner Aksjer Obligasjoner og verdipapirer DNB Norden (Fond) Pensjonspremiefond Kundefordringer Bakterieprosjekt i løk Avsetning tap for fordringer Forskuddsbetalt husleie Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Investeringsfond Leverandørgjeld Forskuddstrekk, skyldig skatt Fylkesskattesjefen, skyldig mva Arbeidsgiveravgift, skyldig Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig Skyldig lønn Skyldige feriepenger Avsetning nyanskaffelser Avsatt sosiale tiltak SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER TIL REGNSKAPET FOR NLR SØRØST, 2012 Note 1. Kurs og turinntekter ble en del høgere, da en større fagtur til Sveits ble arrangert for økologiske melkeprodusenter. I tillegg har vi fått økning av kursinntekter med tilskuddsmidler fra Østfold Fylkeskommune. Note 2. Rammetilskuddet over jordbruksavtalen ble noe høgere, da det ble utbetalt en rest ved årets utløp. Dette tilskuddet utgjør nå bare 13 % av totalinntektene i SørØst. Note 3. Prosjektinntektene ble noe lavere, da inntektene som har tilknytning til forsøksfelt i 2012 er ført under feltforsøk. Note 4. Medlemstjenestene ble noe lavere enn budsjettert, men likevel ca ,- høgere enn i regnskapet for Note 5. Feltgodtgjørelsen ble høgere enn budsjettert, da det fra 2012 er ført inntekter her fra prosjekter som har med forsøksfelt å gjøre. Note 6. Tjenester og konsulentoppdrag ble noe høgere enn budsjettert, da inntektene innen teknisk planlegging har økt kraftig i

18 Note 7. Note 8. Sum inntekter ble kr ,- lavere enn budsjettert. Varekostnadene ble noe lavere enn budsjettert på grunn av lavere kostnader med analyser i Note 9. Lønnskostnadene ble noe høgere i 2012 på grunn av lønnsøkning på 6 % for alle medarbeidere, som ble forhandlet på sentralt nivå. Refusjoner skyldes fødselspermisjon for en medarbeider på slutten av sin ansettelsestid, samt en langtidssykemelding. Pensjonskostnadene ble mye høgere enn forventet, da det ble en kraftig økning grunnet lønnsøkning, samt endringer i regelverk for ytelsespensjon. Lønnskostnadene utgjorde 75 % av totalkostnadene dette året. Note 10. Avskrivninger er utført i forhold til gjenstående levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder spesielt vår nye kopimaskin for medlemsbladtrykking og 2 varebiler. Note 11. Lavere portokostnader, da vi sendte 5 av 13 medlemsblader som B-post i 2012, samt utsending av 1 verveblad mindre i 2012 mot 2 i Note 12. Andre driftskostnader ble kr ,- høgere enn budsjettert i Note 13. Det ble et overskudd før finansinntekter på kr ,- i Note 14. Finansinntektene utgjorde kr ,- henholdsvis kr ,- i renteinntekter og ,- i andre finansinntekter. Årsaken til finansinntektene er vårt fond i DNB Norden, som har økt i verdi, salg av aksjer i LOG og utbetalt ansvarsinnskudd i Fjordgrønt BA. Note 15. Note 16. Note 17. Note 18. Note 19. Note 20. Note 21. Note 22. Note 23. Avsetninger gjelder kr ,- til sosiale aktivitet for medarbeiderne som er tidligere forhandlet mellom ledelsen og medarbeiderne ved overskudd, og kr ,- til nyanskaffelser. Overskuddet for 2012 ble kr ,- etter finansinntekter og avsetninger. Pensjonsforpliktelser for ansatte i mer enn 50 % stilling er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter 14 ansatte. Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien, samt eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonsforsikringsfondet, anses som årets pensjonskostnad. Pensjonspremiefondet er balanseført og det er trukket av fondet for å dekke premie i Av kundefordringer er ca. kr ,- prosjekter og feltgodtgjørelse. Bakterieprosjekt gjelder et prosjekt vi har regnskapsansvar for og ført beløp har vi til gode i prosjektet Det er ført 4 fakturaer for kontingent 2012 som tap. SørØst har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt husleie til Østfold Fylkeskommune. Egenkapitalen er økt til kr ,- etter overskuddet i 2012, som tilsvarer personalkostnader i 5,85 måneder når en tar hensyn til avsatte feriepenger. Investeringsfondet har økt til kr ,- grunnet salg av 2 gamle treskere til New Zealand i

19 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BUDSJETT 2013 INNTEKTER Regnskap REGNSKAP BUDSJETT AVVIK fra Noter regnskap Salgsinntekter Kurs- og turinntekter Rammetilskudd Tilskudd teknisk planlegging Prosjekter og andre tilskudd Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

20 NOTER TIL BUDSJETT 2013 Note 1. Kurs- og turinntekter reduseres grunnet et stort arrangement for økologiske melkeprodusenter i Note 2. Prosjektinntektene økes, da flere nye prosjekter planlegges for Note 3. Medlemskontingenten foreslås økt med kr. 200,- i grunnkontingent, da abonnement for Vekstnytt blir gratis for alle medlemmer. Note 4. Medlemstjenester reduseres noe, da abonnement for vekstnytt blir gratis, men det innføres betaling for medlemsbesøk for alle bortsett fra nye medlemmer. Note 5. Feltgodtgjørelser reduseres, da mye av disse inntektene ligger under prosjekter. Note 6. Tjenester og konsulentoppdrag økes, mest fordi bemanningen innen teknisk planlegging ser ut til å bli stabil i Note 7. De totale inntektene økes med kr ,- i forhold til regnskapet. Note 8. Kostander til rådgiving reduseres, da det i 2012 ble arrangert en fagtur som nevnt under note 1. Note 10. Lønnskostnadene utgjør i overkant av 12 årsverk for 14 medarbeidere, og det er lagt inn 3 % lønnsøkning fra 1. mai. Note 11. Det er budsjettert med en meget moderat økning av andre driftskostnader i Note 12. Driftsresultatet budsjetteres med et lite overskudd på kr ,- før finansinntekter. Sak 4. Fastsette kontingent for 2013 Styret foreslår å øke grunnkontingenten for 2013 med kr. 200,- fra kr. 700,- til kr. 900,-. Dette gjøres da de ønsker å gi Vekstnytt gratis til alle medlemmer. Vekstnytt som et viktig rådgivingstilbud i vekstsesongen, bør alle medlemmer ha tilgang til. Abonnementet har tidligere kostet kr. 500 pr medlem. I tillegg vil styret at medlemsbesøk skal koste, da prinsippet med at de som bruker SørØst også skal betale. Arbeidsplan for Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 2013 STYRET Strategiplanen ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene representerer jfr. strategiplan Tilpasse organisasjonen til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Sette fokus på muligheter for avling- og kvalitetssøkning. Mulige tiltak for faglig kompetansebygging: Agronomi/dyrkingsteknikk. Drenering. Jordpakking. Presisjonsjordbruk. 20

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen 2011-2015 ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet.

De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Bøndernes hus i Råde, onsdag 12. mars 2014 Kl. 18.00

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 FELLESINFORMASJON Medlemsblad. I samarbeid med andre enheter på Østlandet. Prøveordning i 2014 med utgivelse av 4 nummer. SørØst-nytt. Elektronisk utsending

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving Årsmelding for Solør-Odal Landbruksrådgiving 2015 Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving ble holdt på Bøndernes Hus, Brandval den 19. mars 2015. Følgende saker ble behandlet: Årsmelding og regnskap

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder Satsning på økologisk korndyrking - Hva gjør Felleskjøpet Agri ved Amund Dønnum Prosjektleder FKA gjennomfører løft på økologisk mottak av korn i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri Satsning på økologisk - Hva gjør Felleskjøpet Agri FKA gjennomfører løft på økologisk mottak i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll Fra 1. oktober også mottak av økologisk korn ved:

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene.

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. Temagruppe landbruk jobber med tiltak for å redusere erosjon og avrenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011 Årsmøte 2011 ERA Samdrift 01.04.2011 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 2010 5. Regnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon Einar Strand Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Mandatet Det nedsettes en ekspertgruppe som skal gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak som

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2016 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2015 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Kontingent 34 419 974 32

Detaljer