Årsmøte i NLR SørØst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i NLR SørØst"

Transkript

1 Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl Årsmøtet starter Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap for Fastsette kontingent for Framleggelse av arbeidsplan og budsjett for Valg i henhold til vedtektene 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte Veibeskrivelse til Solhuset, Morstongveien 25, Slitu: Følg nye E-18 forbi Askim, mot Sverige og ta av på avkjøring merket Slitu. Kjør deretter over brua nordover ca 100 m. Da får du Tine-anlegget med Solhuset på venstre side. På Solhuset holder også Bondelaget i Østfold til, i tillegg til Tinerådgivere m.fl. 1

2 På de neste sidene følger årsberetning, revidert regnskap, budsjett, forslag til kontingent 2013, arbeidsplan, valgkomiteens innstilling til valg og godtgjørelse for tillitsvalgte. Revisjonsberetningen er lagt ut på vår hjemmeside sammen med kopi av dette medlemsbladet. Årsberetning ADMINISTRATIV AKTIVITET Årsmøtet Årsmøtet i Norsk landbruksrådgiving SørØst ble avholdt på Høk Kro i Skjeberg, 14. mars Det møtte fram 23 medlemmer og 7 medarbeidere på møtet. Årsmøtet startet kl. 18 med et innledningsforedrag av rådgiver Knut Berg i SørØst. Tema var drenering og håndtering av overflatevann. Det økonomiske resultatet etter kapitalinntekter ble et underskudd på kr ,-som ble trukket fra egenkapitalen. Styret Tom Wetlesen, Ås leder Arnstein Vold, Halden nestleder Ole Jørgen Homstvedt, Eidsberg Stina Mehus, Drøbak Hans Gaffke, Rygge ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Ann Kristin Halvorsrød, Ørje 3. vara Anne Kristine Syverstad, Degernes Vara Inga Holt, Askim ansattes vararepresentant Styret har hatt stor aktivitet i Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 68 bokførte saker. Første vararepresentant har vært møtende. Sammen med medarbeiderne i SørØst har styret deltatt på en 2-dagers samling også i Rådgivingsmetodikk, bedring av inntjening samt bruk og bedre utnyttelse av vårt regnskapsprogram og medlemsregister AgroØkonomi, var tema på samlingen. Styret har i 2012 arbeidet aktivt for å skaffe nye medlemmer, jfr. strategiplanen. Vervekampanje og utsending av verveblader har vært tiltak for å skaffe nye medlemmer. Likevel har vi i 2012 hatt en nedgang i antall medlemmer. Oppstart av økonomirådgiving i SørØst har også vært et prioritert arbeid i styret dette året. Dette har resultert i utlysning av stilling på slutten av året. Økonomistyring av SørØst har styret også brukt mye tid på i Regnskapet er komplisert da mye av inntektene kommer i slutten av året, og prosjektinntektene er uforutsigbare. Likevel har det i 2012 vært en forbedring av likviditeten da fakturering av diverse abonnement er gjort tidligere på året. Styring av økonomien blir stadig forbedret i organisasjonen. 2

3 Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen med 3 deltagere. Norsk Landbruksrådgiving feiret også 50-årsjubileum i 2012, men eget seminar og jubileumsmiddag. Det ble valgt ny styreleder i NLR sentralt, Bjørn Mathisen fra Borkenes, og vi fikk valgt inn vår representant Hans Kristian Raanaas fra Frogn inn i styret med fast plass. Han har før vært møtende vararepresentant. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på kursuka i NLR-regi, på Gardermoen. Stina Mehus har representert SørØst på ledersamling i Akershus Bondelag, og Ole Jørgen Homstvedt har representert SørØst på representantskapsmøte i Østfold Landbruksselskap. Daglig leder har deltatt på daglig leder-samlinger i regi av NLR sentralt, og sitter i arbeidsgruppe for framtidig lønnspolitikk i NLR. Valgkomité Olav Skuterud, Ås Hans Nummestad, Rakkestad Bente Roer, Rygge Ole M. Furuseth, Halden Halstein Lundeby, Eidsberg vara: Solveig-Irene Skøien, Vestby vara: Hans Otto Ødegård, Rakkestad vara: Jon Arne Hersleth, Råde vara: Lars I. Talberg, Skjeberg vara: Erling Mysen, Eidsberg Valgkomitéen har hatt 2 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet Leder av valgkomité til årsmøtet 2013 er Olav Skuterud, Ås. Produksjonsteam, medlemsvalgte Team jordbruksvekster, leder Bjørn Inge Rostad Einar Talberg, Skjeberg korn og gras Tor Slette, Enebakk korn og gras Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø Svein Holsen, Frogn Korn Team økologisk landbruk, leder Hans Gaffke Fredrik Bjerke, Spydeberg melk, grovfôr (korn) Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Per Boe Guren, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Team grønnsaker og poteter, leder Hilde Marie Saastad Thorleif Dahl, Frogn matpotet Svend Østby, Ski grønnsaker, også økologisk Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Ole Konrad Fløgstad, Rygge grønnsaker og poteter Andre team 2012 Team teknisk planlegging, leder Knut Berg Team miljø, leder Inga Holt 3

4 Revisor BDO avdeling Moss Medarbeidere Tor Anton Guren Per Ove Lindemark Einar Kiserud Hans Gaffke Hilde Marie Saastad Unni Røed Inga Holt Trond Gunnarstorp Bjørn Inge Rostad Knut Berg Ragnar F. Sigurdsson Kjell Sukkehagen Ninni A. Christiansen Øyvind Akselsen Hanne Svensson Daglig leder, rådgiver potet Rådgiver korn, 50 % stilling Rådgiver grovfôr og økologi, 50 % stilling Rådgiver økologisk landbruk, 50 % stilling Rådgiver grønnsaker Rådgiver korn, grønnsaker og poteter Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver teknisk planlegging Rådgiver teknisk planlegging fram til 1. oktober Rådgiver teknisk planlegging fra 1. september Forsøkstekniker, gr.saker og poteter, 90 % stilling Forsøkstekniker, jordbruksvekster Forsøksassistent, gr.saker, potet, adm., 50 % st. Våre faste medarbeidere har arbeidet 10,1 rådgiverårsverk og 2,4 tekniker/ assistentårsverk, til sammen 12,5 årsverk i Dette er en nedgang på 0,5 årsverk i forhold til Petter Ørmen, Øyvind Arnesen, Per Grønvold, Karl Mindrebøe og Maria Hegerlund har vært engasjert på deltid i Arbeidsmiljøet anses som godt. Av sykdom har det vært 2 % sykefravær blant de ansatte. 7 medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2012 og 3 har bare vært syk en dag. Virksomheten har ikke medført risiko for det ytre miljøet og HMS-arbeidet er ivaretatt. Medlemmer Antall medlemmer pr var hovedmedlemmer, 58 generasjonsmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 49 støttemedlemmer. Ringen har fått 42 nye hovedmedlemmer og har hatt 56 utmeldinger i Den vesentlige årsak er bortleie eller overdragelse til ny generasjon. Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 2 i Hovedmedlemmene representerer et areal på dekar (55 %) i Dette fordeler seg på dekar (58 %) korn, frø, oljevekster, dekar (34 %) grovfôr, dekar (93 %) poteter og dekar (88 %) grønnsaker. Tallene i parentes er prosent av totalarealet i vårt distrikt som er representert i ringen. Driftsresultat Resultatregnskap for 2012 viser et overskudd på kr , som budsjettert. Det er da avsatt noe til vårt investeringsfond samt noe til utskifting av datamaskiner. God 4

5 økonomistyring av medarbeiderne og administrasjonen er hovedårsaken til at regnskapet ble som budsjettert. Egenkapital Enhetens egenkapital blir kr ,- etter overskuddet i Egenkapitalen tilsvarer personalkostnader for et halvt år (5,85 mnd) i SørØst iberegnet avsatte feriepenger fra året før. Teknisk utstyr Norsk Landbruksrådgiving SørØst er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2012 utført et normalt vedlikehold av vårt tekniske utstyr. Kontorer SørØst har bemannet følgende kontorer i 2012: Øsaker 4-5 personer Huggenes 7 personer Holstad 1 person Solhuset 1-2 personer Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. 2. FAGLIG AKTIVITET Den faglige aktiviteten foregår nå ved teamarbeid for 3. året, og den aktiviteten refereres under på teamnivå. For å presentere et sammendrag for 2012, kan det nevnes at vi utførte 96 ruteforsøk og 11 større sortsobservasjoner og avlingskontroller, totalt 107 felt i av feltene var utført med 2 eller flere gjentak. Forsøksfeltene blir også i år gitt ut i egen forsøksmelding. Det er arbeidet med totalt 20 prosjekter av større eller mindre omfang. Det er gjennomført 61 arrangementer for medlemmer, og våre medarbeidere har vært på totalt 198 medlemsbesøk inkl. gratis førsteråd og rådgivingsavtaler i økologisk landbruk. Medarbeiderne har deltatt på 144 forskjellige arrangementer for kompetanseheving og hatt foredrag på 44 av disse. Det er tatt ut jordprøver for 48 medlemmer og lagd 448 gjødselplaner for Innen teknisk rådgiving er det lagd planer for 41 landbruksbygg og 20 saker innen tekniske miljøtiltak. Av annen tverrfaglig aktivitet er det utført funksjonstest på 45 åkersprøyter i Av større kurs er det arrangert et oppdateringskurs for plantevernsertifikat for 27 produsenter, og 2 Miljøplankurs trinn 2 for til sammen 60 produsenter med 3 samlinger pr kurs. Informasjon Medlemsbladet i Norsk Landbruksrådgiving SørØst er utgitt totalt 13 ganger i 2012, derav en utsending i forbindelse med årsmøtepapirene. Bladet er sendt ut i papirutgave til medlemmer og støttemedlemmer, mens andre har fått dette elektronisk. Stoff fra alle produksjonsteam har vært presentert i hver utgave. Vår hjemmeside på internett oppdateres nå jevnlig. 5

6 Team jordbruksvekster Team og utvalg Teamet består av: Bjørn Inge Rostad (leder), Per Ove Lindemark, Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Inga Holt, Øyvind Akselsen og Einar Kiserud. Tillitsvalgte: Svein Holsen, Frogn, Runar Kopperud, Rakkestad, Tor Slette, Enebakk og Einar Talberg, Skjeberg. Per Ove sitter som medlem av referansegruppa for Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - Modelling, reductive approaches, and risk assessment with regards to the whole food chain. Prosjektet ledes av Bioforsk Øst. Per Ove sitter også som medlem av Ankenemnda for korn og Ankenemnda for frø, og prosjektet Polysaccharides in barley and oats adaptation for food and for feed (Kvalitet i bygg og havre), som Bioforsk har ansvaret for. Per Ove er sekretær for Akershus og Østfold frøavlerlag, og har også dette året sittet i panelet Ekspertene svarer i Norsk Landbruk. Per Ove sitter i referansegruppe for JOVA (Jord og vannovervåking i landbruket) og i en arbeidsgruppe for «Biogass i Østfold». Inga har vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt og i Glomma Sør. Unni sitter i temagruppe landbruk i Pura. Einar sitter som representant for økologisk og grovfôr i plantesortsnemda. Per Ove og Bjørn Inge er med i prosjektgruppa for proteinvekster. Bjørn Inge er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge er også, sammen med Per Ove, med i Fagforum korn. Bjørn Inge sitter også som representant for Norsk Landbruksrådgiving i styringsgruppa «Økt norsk kornproduksjon». Prosjekter - Prosjektet Norskprodusert protein i kraftfôrindustrien med hovedvekt på erter til modning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Romerike LR, NLR SørØst og Bioforsk, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Østfold. Prosjektet er eid av Østfold Bondelag med NLR SørØst som prosjektansvarlig. Bioforsk har nå startet opp et nytt proteinvekstprosjekt sammen med NLR Viken, Romerike LR og NLR SørØst. Dette prosjektet legger vekt på plantevern innen proteinvekster. - NLR SørØst er sammen med Romerike LR med i prosjektet Kartlegging av N- mineralisering. Dette ble startet i 2011 av Bioforsk Øst, Apelsvoll med finansiering fra SLF. NLR SørØst og Romerike LR har hatt 15 feltverter hver, som vi har tatt ut jordprøver og planteprøver hos. Dette gir svar på jordas evne til å forsyne plantene med nitrogen. Tanken med prosjektet er at en kan bruke resultatene for å gi informasjon om gjødselbehov. - De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold og Bioforsk. - Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både med 6

7 ugras- og soppmodellen. - Teamet har vært med i Mykotoksinprosjektet sammen med Solør-Odal LR og Bioforsk. Prosjektet hadde varighet på 3 år og ble avsluttet i Det ble anlagt 3 omfattende forsøk med ulik jordarbeiding og halmbehandling på Østlandet, hvorav ett på Øsaker. - Teamet er også med i et Jordpakkingsprosjekt sammen med Bioforsk Øst, Apelsvoll, UMB og Universitetet i Kiel. I den forbindelse ble det anlagt et omfattende jordpakkingsforsøk på Øsaker i Teamet følger opp forsøket med avlingskontroll. - Teamet har også dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Feltforsøk og større observasjoner Team jordbruksvekster har arbeidet med 66 forsøk i 2012, herav 2 økologisk. Av disse er 47 innen korn, 6 frø og 13 grovfôr. Teamet har gjort en stor jobb med kartlegging av N- mineralisering i høsthvete, som er et prosjekt i regi av Bioforsk Øst, Apelsvoll. Teamet har også tatt 1 avlingskontroll for Agrinos. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har rådgiverne vært ute på 145 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøkene er viktige for effektivt å kunne løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at de ansatte skal kunne holde seg oppdatert gjennom sesongen. Vekstnytt Det er sendt ut 23 Vekstnytt i kornvekster til 650 medlemmer, og 3 vekstnytt i grovfôr til ca. 300 grovfôrmedlemmer på e-post i løpet av året. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Frønytt Per Ove har sammen med 5 andre rådgivere drevet rådgiving for frøavlere på Østlandet. Prosjektet er startet av Norsk Frøavlerlag og Norsk Landbruks-rådgiving. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Plantevernsertifikat, oppdateringskurs, Huggenes Fagmøte grovfôr, Solhuset, Slitu Grendemøte, Østfoldkorn, Halden Fagmøte Presisjonsjordbruk, Øsaker Grendemøte, Øsaker Grendemøte, Solhuset, Slitu Fagmøte grashøsting, høstelinjer, mekanisering, Tomb Grendemøte, Felleskjøpet Holstad Grendemøte, Rakkestad Sogneselskap 7

8 16.05 Markvandring ugras i korn VIPS, Casper Hoelstad, Håkon Huseby, Ås Markvandring i samarbeid med Norgesfôr, Vestby mølle Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Thor Harald Bjoner, Rakkestad Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Øsaker, Sarpsborg Markvandring før 1. slått, Jens Erik Westberg, Skjeberg Markvandring før 1. slått, Halvor Lysaker, Trøgstad Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Guttorm Nygaard, Halden Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Ola Brevig, Askim Markdag korn, erter og oljevekster, Øsaker Beitemarkvandring, Kjell Gåserød, Skjeberg Markvandring fôrmais, Vestfold Fagmøte om surfôranalyser, Tomb Fagmøte fôrmais, Vestfold Oppsummeringsmøte korn, Øsaker Besøk i teamet Fagrådet har gjennom året hatt besøk av importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, Yara, Graminor og Eurofins i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. Studenter fra UMB, Tomb og Kalnes videregående skoler har også denne sesongen benyttet seg av muligheten til å studere feltforsøkene på Øsaker. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i teamet deltatt på i alt 92 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 32 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra teamet deltatt. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Landvik og Plantehelse), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord og miljøvitenskap, UMB, Strand-Unikorn, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Agrinos, Romerike Landbruksrådgiving, NLR Viken og Østfold Bondelag. Team grønnsaker og poteter Råd og utvalg Teamrådet har bestått av: Hilde Marie Saastad (leder), Thorleif Dahl (tillitsvalgt), Hans Forsethlund (tillitsvalgt), Ole Konrad Fløgstad (tillitsvalgt), Svend Østby (tillitsvalgt), Tor Anton Guren, Ninni A. Christiansen, Unni Røed og Hanne Svensson. 8

9 Tor A. har vært regnskapsfører for Fjordgrønt BA, som formidler arbeidskraft for medlemmer. Han har også vært med i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket i Han fikk også Østfold Bondelags innsatspris for sitt mangeårige arbeid for potetprodusentene i Østfold. Prosjekter Grønnsaker - VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet gulrotflue- og kålfluetellinger, jordloppe- og tegeregistreringer og varsling av første funn av skadegjørere. - Løkprosjektet. Norsk Landbruksrådgiving har blitt innleid som kompetanse i et landsomfattende løkprosjekt i regi av Gartnerhallen. Samarbeid med Gartnerhallen, Bama, NORGRO, Bioforsk og produsentlagene. - Bakteriesykdommer i løk; årsaker og tiltak. Brukerstyrt prosjekt gjennom Forskningsrådet med Berit Ullestad som prosjekteier og Berit Nordskog fra Bioforsk som prosjektleder. Samarbeid også med Gartnerhallen, NORGRO, LOG, Bama, Nordgrønt BA, Bayer, Azelis, Nordox og Norgesgrønt. - Fosforprosjekt. Samarbeid med Bioforsk. Sett på fosforgjødsling i brokkoli. - Kålrotprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av kålrotprodusentene og styrt av en Brukerstyrt gruppe. Seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland var prosjektleder. - Nisjeproduksjon i Østfold og Akershus. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, GPØ og dyrkere. - Jordskokkprosjekt. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus og dyrkere. - Gulrotsugerprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av Oslofjordfondet. Lars Arne Høgetveit i NLR Viken er prosjektleder. Potet - Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet utvikling av skadeterskler for sikader, og varsling av første funn av tørråte. - Vi har også vært delaktig i et større PCN-prosjekt på nasjonalt nivå. Lokalt har dette vært med på å opprettholde potetproduksjonen i Østfold. Prosjektet har bestått i populasjonstesting av PCN samt biologisk utprøving av fjørsøtvier for å sanere PCN. Prosjektet er finansiert av Fylkesm. i Østf.og går fra For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2012 utført Graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. - Det er arbeidet mye med PCN i 2012 også, da Mattilsynets overvåkingsprogram har kommet til Østfold i

10 Feltforsøk og større observasjoner Totalt 29 forsøk, derav 19 innen grønnsaker og 10 innen potet. Av disse var 9 innen grønnsaker og 7 innen potet utført med 2 eller flere gjentak. I tillegg ble det utført 10 sortsobservasjoner innen grønnsaker. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Øst Apelsvoll, NLR Rogaland, NLR Viken, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, NORGRO, LOG og Borregaard Ligno Tech. Medlemsbesøk Det er gjennomført totalt 24 medlemsbesøk, 8 i grønnsaker og 16 i potet, utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. Informasjon og varsling Vekstnytt: 22 på grønnsaker og 22 på potet, en plantevernplan for grønnsaker og en for potet. En sortsliste på grønnsaker. Møter, markdager, kurs, turer Grønnsaker Vika grønt og Gartnerhall-prosjekt. Våronnmøte løk Løktur til England Våronnmøte kålvekster Våronndag på Felleskjøpet, Rygge Våronnmøte kålrot på Gjennestad, Vestfold Start på ukentlige løkmarkvandringer, Jeløy, Rygge og Råde Gulrotmarkvandring på Løken og Gipsund, Rygge Ugrasmarkvandring på Vestre Bjølsund, Rygge Markdag i kålrot hos Petter Aarsland, Eidsberg Markdag i frilandsagurk hos Per Olaf og Nils Øyvind Roer, Rygge Markdag i GH prosjektet på løk Markdag i rotvekster og asparges, Rygge og Jeløy GPS Løkgraving Markdag rotvekster med Britt Kåsin og GPØ Markdag kål hos Bjørn Elvestad, Råde Markdag rødbete hos Ørmen og Rosnæs/Ullestad, Rygge Jordskokktur til Stockholmsgarden Sorts- plantevern og plastmøte i grønnsaker på Huggenes Foredrag: sprøyteteknikk og dysevalg v/gunnar Schmidt på Huggenes Poteter Potetmøte på Huggenes, utsatt fra desember Markvandring hos Hans Forsethlund i Råde Hyppedemonstrasjon på Gjennestad, Vestf. nasjonalt samarbeid NLR 10

11 22.06 Markvandring hos Svein Håkon Wennersgård, Ås Markvandring hos Petter Ørmen, Rygge Markvandring hos Amund Kolberg, Skjeberg Potetmøte på Huggenes Besøk Team grønnsaker og potet har hatt totalt 10 besøk i Besøkene har blant annet vært fra norske og utenlandske frøfirma, medarbeidere i Bioforsk, Fylkene, UMB og kulturgruppene i NGF. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i teamet deltatt på totalt 38 aktiviteter i inn- og utland, 21 i grønnsaker og 17 i poteter. Det er holdt 5 innlegg på disse representasjonene, 2 på potet og 3 på grønnsaker. Diverse annen aktivitet PCN-arbeid, gjødselplanlegging, potet- og grønnsakstoff i hvert medlemsblad, årsmelding, oppdatering av hjemmeside og facebook, innlegg i Veksttorget i Nationen. Team økologisk landbruk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke (leder), Einar Kiserud, Fredrik Bjerke, Spydeberg (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt) og Per Boe Guren, Rygge (tillitsvalgt). Einar sitter som medlem i Fagutvalg for Økologisk landbruk i Norsk Landbruksrådgiving og han sitter i Plantesortsnemnda. Hans har deltatt i Faggruppe økologi hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Akershus. Prosjekter - Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 9 Økologiske Førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR). I tillegg er det arbeidet med 11 rådgivingsavtaler, samt en dyrkingsgruppe innen økologisk korn, og en innen økologisk grovfôr/melk. - Det har også blitt utarbeidet 3 Økoplaner. - Vi har også arbeidet med Veiledningsprosjekt Bygdø Kongsgård. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 1 forsøksfelt i egen regi støttet av FMLA Østfold. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt ca. 20 gårdsbesøk til medlemmer i 2012, i tillegg til 9 som har fått Økologisk Førsteråd (ØFR), og ca. 10 gårdsbesøk gjennom rådgivingsavtaler. 11

12 Møter, markdager, kurs og turer Økomelksamling, Skjeberg Markdag Regulering av rotugras i økol. korndyrk.: UMB, Aschjem Gård, Ås Markvandring Gjødslingsforsøk i hvete, økologisk og konvensjonell: Hans Flågen Strømnes, Erik Strømnes, Råde Fagtur økologisk melkeproduksjon, til Sveits Annen informasjon Det har blitt skrevet 4 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk». Nyheter og fagartikler er publisert på nettsidene til NLR SørØst. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Hans og Einar har til sammen deltatt på 14 kompetansehevende tiltak i inn- og utland, samt andre arrangement hvor medarbeiderne i teamet representerte, derav ca. halvparten med egne innlegg. Samarbeidspartnere Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/Akershus, Tine, Felleskjøpet, NLR Viken. Team miljø Funksjonstesting Det har blitt testet 45 åkersprøyter i NLR SørØst har, som tidligere år, hatt samarbeid med Per Grønvold om dette. Per ønsker å trappe ned, så vi har også inngått samarbeid med Øyvind Arnesen. Øyvind har jobbet for oss det meste av sesongen, og kommer til å videreføre denne oppgaven. Plantevernkurs I februar hadde vi et oppdateringskurs på Huggenes, med 27 deltakere. Trond og Karl var foredragsholdere. Miljøplan Det er utarbeidet 7 miljøplaner i I tillegg kommer miljøplanarbeid utført i form av hjelp med tekniske miljøtiltak. Vi har arrangert to kurs med tema Miljøplan 2. Gjødselplaner Det ble utarbeidet 448 gjødselplaner i Uttak av jordprøver I 2012 har vi tatt ut jordprøver for 48 grunneiere. Antall gårder blir noe høyere, da vi også har tatt på en del leid areal. I 2010 og 2011 var dette tallet hhv 28 og 36. Siden det har vært mye prøvetaking, har denne oppgaven gått til flere i år; Øyvind, Unni, Trond, Bjørn Inge, Inga, Ninni og Hanne. Miljøprosjekter - PURA: Her sitter Unni i temagruppe landbruk. Per Ove hadde innlegg på 12

13 møte om Fosfor-indeks. - Vannmiljø Rakkestadelva: Her er vi leid inn av Bondelaga og landbrukskontoret i Rakkestad. Trond og Inga har vært på 15 gårdsbesøk. I vekstsesongen ble det arrangert markvandring hvor vi blant annet så på demonstrasjonsforsøk på endra jordarbeiding, samt fangdam på Kirkelund. Knut følger opp rundt hydrotekniske tiltak. - Halden-vassdraget: Inga sitter i landbruksgruppa. Vi har arrangert 4 markvandringer med tema bekkekanter og ugras. - Glomma Sør: Inga sitter i landbruksgruppa. Møter, markdager, kurs, turer Oppdateringskurs, plantevernsertifikat Oppstart miljøplankurs Eidsberg, 3 samlinger inkl. befaring Oppstart miljøplankurs Hobøl, Spydeb., Askim, 3 saml. inkl. befaring Markvandring, Haldenvassdraget, Halden, tema bekkekanter Markvandring, Haldenvassdraget, Marker, tema bekkekanter Markvandring, Haldenvassdraget, Aremark, tema bekkekanter Markvandring, Haldenvassdraget, Halden, tema bekkekanter Markvandring Kirkelund, Prosjekt Vannmiljø Rakkestadelva Representasjoner, oppgaver og kompetansehevende aktivitet Fagutvalg kulturlandskap: Inga har blitt med i dette fagutvalget, og har i den sammenheng vært med å arrangere kurs på Kursuka i regi av NLR. Bioforsk-konferansen: Vi hadde flere deltakere på miljørelaterte foredrag. Møte om vanndirektivet: Hilde Marie hadde innlegg om fosfor. RMP: Teamet har utarbeidet innspill til rulleringen av RMP. Kulturlandskap: Inga sitter i skjøtselsgruppe for kulturlandskap i Østfold. Her har det vært 2 møter i Inga har også vært med på lyngbrenning i denne sammenheng. Tekniske miljøtiltak Det er stor etterspørsel etter rådgiving om tekniske miljøtiltak, og Knut Berg har jobbet mye med dette i Øyvind og Hans gikk på kurs om drenering våren Fra 2013 blir det innført tilskudd til drenering, og vi regner med større etterspørsel for denne kunnskapen. Team teknisk planlegging Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for prosjektering av landbruksbygg i hele landet og 10 rådgivingsenheter tilbyr dette. Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr teknisk planlegging i Akershus, Oslo og Østfold. Tjenesten tilbys alle bønder uavhengig av medlemskap (i henholdt til jordbruksavtalen). I 2012 har to personer jobbet med teknisk planlegging. Knut Berg har vært med siden starten i Ragnar Sigurdsson 13

14 flyttet tilbake til Island i midten av mai. Han var ansatt fram til 1. september, og avsluttet prosjekteringssaker fra Island. Han fikk en sønn i juni og hadde noe permisjon i den forbindelse. Kjell Sukkehagen ble ansatt 1. september. Kjell er bygningsingeniør med lang erfaring som rådgivende ingeniør. Kjell har styrket vår kompetanse på beregning av bærekonstruksjoner. Landbruksbygg I 2012 har vi besøkt og laget, eller er i ferd med å lage, planer for i alt 41 (59 i 2011) utbygginger, 14 (23) på Romerike og 26 (36) i SørØst sitt område og en sak i Eidskog (Hedmark). Det er flest redskapshus og lagerbygg, 13 (18). Storfe er mest etterspurt når det gjelder husdyrbygg, 7 (8) planer for kjøttproduksjon og 3 (3) for melkeku. Det er arbeidet med 1 (0) plan for gris, 2 (3) for småfe og 1 sak med plassering av kyllinghus. Det er videre arbeidet med 1 ridesenter, 1 korntørke, 4 universaltørker, 2 grønnsakslager, 1 potetlager, 1 besøksgård, 1 fugletårn og et tilbygg på en bolig. I 2012 har vi deltatt aktivt i en byggesak som vi startet planlegging av i Et nytt fjøs med tømmerelementer blir bygd i Aurskog. Vi utarbeidet arbeidstegninger og deltok på flere byggemøter. Det er økende etterspørsel etter detaljtegninger og oppfølging i byggeperioden. Vi mangler noe kompetanse på byggeledelse og resurser til å ta dette. NLR Østafjells tilsatte en person (50 % stilling) i 2012 for å ta byggeledelse. Vi har koblet han på flere saker hos oss, og i en sak i Akershus får vi hjelp fra Hedmark landbruksrådgiving. Vi har mange på venteliste for besøk. 27. desember 2011 utlyste Statsbygg anbudskonkurranse for utbygging av m2 driftsbygninger for Senter for husdyrforsøk på Ås. Statsbygg stilte krav om at prosjekteringsgruppa skal ha med landbruksfaglige personer. Det er få med vår kompetanse, så vi var svært etterspurt, og vi ble oppgitt av 5 entreprenører som «landbrukseksperten». Det var Skanska, med bl.a. arkitektfirmaet ØKAW, som fikk oppdraget. Prosjekteringa startet i mars 2012 og forprosjekt med målsum ble levert i september. Nå starter detaljprosjektering og byggestart blir høsten Deltagelse i et slikt prosjekt krever stor innsats, men det gir god erfaring og kunnskaper som vi vil ha nytte av framover. Deltagelsen gir også god inntjening. Vi har også avtale om å bistå Innovasjon Norge i forbindelse med bruksutbyggingssaker. I 2012 har vi vært på 11 ferdigbefaringer. Vi gav ingen uttalelser i forbindelse med saksbehandlingen av søknader i IN. Vi bør være med på saksbehandlingen, fordi vi ved ferdigbefaringer har sett flere utbygginger som ikke holder mål i forhold til lover og regler. Tekniske miljøtiltak Fra starten med teknisk planlegging i SørØst (2005) har vi også tilbudt planlegging av tekniske miljøtiltak. Vi har vært på befaring i 20 (32) saker i 2012, alle i SørØst sitt område. Det er 1 dam, 2 grøfteplaner og resten hydrotekniske anlegg. På grunn av for liten kapasitet er det mange som venter på planer etter befaring. Det er også mange som venter på besøk. Vi trenger å øke kapasiteten på dette fagområdet. 14

15 Tilskudd til drenering er innført i Vi forventer at det blir økende etterspørsel på prosjektering og rådgivning. Behovet for utbedring av de hydrotekniske anleggene vil nok heller ikke minke. I 2012 gikk 3 ansatte i NLR SørØst på kurs i drenering. Framover vil Øyvind Akselsen og Knut Berg kunne påta seg å lage grøfteplaner. Knut Berg har også deltatt i aktiviteter som er omtalt i team miljø. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Ragnar Sigurdsson deltok på Rådgiverskolen (NLR sitt kursopplegg for nytilsatte). Siste del av kursopplegget var etter at Ragnar hadde sluttet hos oss. Ragnar deltok på et fagmøte med Gunnar Schmidt om maskinkostnader, på Felleskjøpet Holstad. Kjell Sukkehagen deltar på Rådgiverskolen. Han har Bjørn Garberg (NLR-Sør- Trøndelag) som fadder. Han har videre deltatt på flere kurs i tegneprogrammet ArchiCad (3+1+1 dag). Han deltok også på 2 fagsamlinger om landbruksbygg, og på kursuka i NLR. Knut Berg er med i fagråd bygningsteknikk i NLR. Knut har holdt 7 innlegg om tekniske miljøtiltak/drenering og deltatt på 3 markdager. Han deltok på dreneringskurs (2 samlinger á 3 dager pluss oppgaveløsning utenom), 2 fagsamlinger om landbruksbygg, og var på studietur til Sveits (økologisk landbruk). Hans Gaffke og Øyvind Akselsen deltok også på dreneringskurset. Huggenes, 22. februar 2013 Tom Wetlesen Sign. Arnstein Vold Sign. Ole Jørgen Homstvedt Sign. Stina Mehus Sign. Hans Gaffke Sign. 15

16 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, REGNSKAP 2012 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK Noter Fra budsjett Salgsinntekter Kurs- og turinntekter Rammetilskudd Tilskudd teknisk planlegging Prosjekter Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

17 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BALANSE 2012 EIENDELER Balanse Balanse Noter Maskiner, redskap og utstyr Transportmidler Inventar Kontormaskiner Aksjer Obligasjoner og verdipapirer DNB Norden (Fond) Pensjonspremiefond Kundefordringer Bakterieprosjekt i løk Avsetning tap for fordringer Forskuddsbetalt husleie Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Investeringsfond Leverandørgjeld Forskuddstrekk, skyldig skatt Fylkesskattesjefen, skyldig mva Arbeidsgiveravgift, skyldig Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig Skyldig lønn Skyldige feriepenger Avsetning nyanskaffelser Avsatt sosiale tiltak SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER TIL REGNSKAPET FOR NLR SØRØST, 2012 Note 1. Kurs og turinntekter ble en del høgere, da en større fagtur til Sveits ble arrangert for økologiske melkeprodusenter. I tillegg har vi fått økning av kursinntekter med tilskuddsmidler fra Østfold Fylkeskommune. Note 2. Rammetilskuddet over jordbruksavtalen ble noe høgere, da det ble utbetalt en rest ved årets utløp. Dette tilskuddet utgjør nå bare 13 % av totalinntektene i SørØst. Note 3. Prosjektinntektene ble noe lavere, da inntektene som har tilknytning til forsøksfelt i 2012 er ført under feltforsøk. Note 4. Medlemstjenestene ble noe lavere enn budsjettert, men likevel ca ,- høgere enn i regnskapet for Note 5. Feltgodtgjørelsen ble høgere enn budsjettert, da det fra 2012 er ført inntekter her fra prosjekter som har med forsøksfelt å gjøre. Note 6. Tjenester og konsulentoppdrag ble noe høgere enn budsjettert, da inntektene innen teknisk planlegging har økt kraftig i

18 Note 7. Note 8. Sum inntekter ble kr ,- lavere enn budsjettert. Varekostnadene ble noe lavere enn budsjettert på grunn av lavere kostnader med analyser i Note 9. Lønnskostnadene ble noe høgere i 2012 på grunn av lønnsøkning på 6 % for alle medarbeidere, som ble forhandlet på sentralt nivå. Refusjoner skyldes fødselspermisjon for en medarbeider på slutten av sin ansettelsestid, samt en langtidssykemelding. Pensjonskostnadene ble mye høgere enn forventet, da det ble en kraftig økning grunnet lønnsøkning, samt endringer i regelverk for ytelsespensjon. Lønnskostnadene utgjorde 75 % av totalkostnadene dette året. Note 10. Avskrivninger er utført i forhold til gjenstående levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder spesielt vår nye kopimaskin for medlemsbladtrykking og 2 varebiler. Note 11. Lavere portokostnader, da vi sendte 5 av 13 medlemsblader som B-post i 2012, samt utsending av 1 verveblad mindre i 2012 mot 2 i Note 12. Andre driftskostnader ble kr ,- høgere enn budsjettert i Note 13. Det ble et overskudd før finansinntekter på kr ,- i Note 14. Finansinntektene utgjorde kr ,- henholdsvis kr ,- i renteinntekter og ,- i andre finansinntekter. Årsaken til finansinntektene er vårt fond i DNB Norden, som har økt i verdi, salg av aksjer i LOG og utbetalt ansvarsinnskudd i Fjordgrønt BA. Note 15. Note 16. Note 17. Note 18. Note 19. Note 20. Note 21. Note 22. Note 23. Avsetninger gjelder kr ,- til sosiale aktivitet for medarbeiderne som er tidligere forhandlet mellom ledelsen og medarbeiderne ved overskudd, og kr ,- til nyanskaffelser. Overskuddet for 2012 ble kr ,- etter finansinntekter og avsetninger. Pensjonsforpliktelser for ansatte i mer enn 50 % stilling er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter 14 ansatte. Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien, samt eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonsforsikringsfondet, anses som årets pensjonskostnad. Pensjonspremiefondet er balanseført og det er trukket av fondet for å dekke premie i Av kundefordringer er ca. kr ,- prosjekter og feltgodtgjørelse. Bakterieprosjekt gjelder et prosjekt vi har regnskapsansvar for og ført beløp har vi til gode i prosjektet Det er ført 4 fakturaer for kontingent 2012 som tap. SørØst har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt husleie til Østfold Fylkeskommune. Egenkapitalen er økt til kr ,- etter overskuddet i 2012, som tilsvarer personalkostnader i 5,85 måneder når en tar hensyn til avsatte feriepenger. Investeringsfondet har økt til kr ,- grunnet salg av 2 gamle treskere til New Zealand i

19 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BUDSJETT 2013 INNTEKTER Regnskap REGNSKAP BUDSJETT AVVIK fra Noter regnskap Salgsinntekter Kurs- og turinntekter Rammetilskudd Tilskudd teknisk planlegging Prosjekter og andre tilskudd Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

20 NOTER TIL BUDSJETT 2013 Note 1. Kurs- og turinntekter reduseres grunnet et stort arrangement for økologiske melkeprodusenter i Note 2. Prosjektinntektene økes, da flere nye prosjekter planlegges for Note 3. Medlemskontingenten foreslås økt med kr. 200,- i grunnkontingent, da abonnement for Vekstnytt blir gratis for alle medlemmer. Note 4. Medlemstjenester reduseres noe, da abonnement for vekstnytt blir gratis, men det innføres betaling for medlemsbesøk for alle bortsett fra nye medlemmer. Note 5. Feltgodtgjørelser reduseres, da mye av disse inntektene ligger under prosjekter. Note 6. Tjenester og konsulentoppdrag økes, mest fordi bemanningen innen teknisk planlegging ser ut til å bli stabil i Note 7. De totale inntektene økes med kr ,- i forhold til regnskapet. Note 8. Kostander til rådgiving reduseres, da det i 2012 ble arrangert en fagtur som nevnt under note 1. Note 10. Lønnskostnadene utgjør i overkant av 12 årsverk for 14 medarbeidere, og det er lagt inn 3 % lønnsøkning fra 1. mai. Note 11. Det er budsjettert med en meget moderat økning av andre driftskostnader i Note 12. Driftsresultatet budsjetteres med et lite overskudd på kr ,- før finansinntekter. Sak 4. Fastsette kontingent for 2013 Styret foreslår å øke grunnkontingenten for 2013 med kr. 200,- fra kr. 700,- til kr. 900,-. Dette gjøres da de ønsker å gi Vekstnytt gratis til alle medlemmer. Vekstnytt som et viktig rådgivingstilbud i vekstsesongen, bør alle medlemmer ha tilgang til. Abonnementet har tidligere kostet kr. 500 pr medlem. I tillegg vil styret at medlemsbesøk skal koste, da prinsippet med at de som bruker SørØst også skal betale. Arbeidsplan for Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 2013 STYRET Strategiplanen ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene representerer jfr. strategiplan Tilpasse organisasjonen til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Sette fokus på muligheter for avling- og kvalitetssøkning. Mulige tiltak for faglig kompetansebygging: Agronomi/dyrkingsteknikk. Drenering. Jordpakking. Presisjonsjordbruk. 20

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer