ÅRSMELDING Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk), Ole Syltebø (Møre og Romsdal Fylke) og Kirsty McKinnon (Bioforsk Økologisk) Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning Årsmelding NORSØK 2008

2 Årsmelding NORSØK 2008

3 Årsberetning Stiftelsen holder til på Tingvoll gard i Tingvoll kommune. Styret har hatt følgende sammensetning: Styreleder: Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) Nestleder: Anita Villa (Bioforsk Økologisk), fram til Erik L. Moen (OIKOS), fra Styremedlemmer: Ole Syltebø (Møre og Romsdal Fylke) Erik L. Moen (OIKOS), fram til Anita Villa (Bioforsk Økologisk), fra Kirsty McKinnon (Bioforsk Økologisk) Varamedlemmer: Ole Morten Sørvik (Tingvoll kommune) Kari Wiggen (Møre og Romsdal Fylke) Solveig Haglund (OIKOS), fram til Ragnhild Godal Tunheim (OIKOS), fra Theo Ruissen (Bioforsk Økologisk) Grete Lene Serikstad (Bioforsk Økologisk) Det er avholdt 4 styremøter og behandlet 21 saker. Stiftelsen sitt hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. Staten, ved Landbruks- og matdepartementet, ivaretar hovedmålet gjennom det statlige forvaltningsorganet Bioforsk. Bioforsk Økologisk er etablert i administrasjonsbygget på Tingvoll gard. Styreleder Kristin Sørheim er også medlem i Bioforsk sitt styre. Gårdsdrifta ble forpaktet av et forpakterpar. Bioforsk Økologisk leide administrasjonsbygg, vognbu, komposthus, oppalsrom og parkanlegget. De fire boligene ble leid bort hele året. Det ble gjort vedtak om salg av tre av boligene. Takst ble gjennomført og salgsprosessen påbegynt. NORSØK har ingen ansatte. Administrativ ledelse, regnskapsfunksjon og vaktmestertjeneste ble leid inn fra Bioforsk Økologisk. Kjøpet av Tingvoll gard ble heller ikke sluttført i Dette fordi det var heftelser på eiendommen som måtte slettes før NORSØK kunne sluttføre handelen. Planlegging av nytt fjøs er videreført. Søknad om finansiering er sendt Innovasjon Norge. I samarbeid med Brødene Rødsand og Møre Tre er det arbeidet med å få planlegging og utvikling av nye løsninger inn som et pilotprosjekt i Treprogrammet. Nydyrking av 35 daa er kommet godt i gang. Tingvoll kommune etablerte det 3-årige prosjektet Heilskapleg utvikling med utgangspunkt i miljø og kulturarv. Kristin Sørheim er ansatt som prosjektleder. Etablering av et økologisk kunnskapsog opplevelsessenter på Tingvoll gard er et av delprosjektene. Delprosjektet gjennomføres i nært samarbeid med NORSØK og Bioforsk Økologisk. Ombygging av administrasjonsbygningen, trinn 1, er gjennomført i henhold til vedtatte planer og økonomiske rammer. Ombyggingen startet våren 2007 og ble sluttført våren Ombygginga ble finansiert av omstillingsmidler fra Bioforsk. To kontor er pusset opp og to dobbeltkontor er gjort om til fire enkeltkontor. Maling av administrasjonsbygningen er påbegynt. NORSØK solgte sine aksjer i Tingvoll Nærinbgsbygg AS til Tingvoll kommune. Årsmelding NORSØK 2008

4 Miljø En kan ikke se at stiftelsens aktivitet har hatt negativ virkning på ytre miljø. Vennegruppe Vennegruppa bidrar til å støtte stiftelsen i dens arbeid. I 2008 ble det avholdt 6 dugnader og gjennomført til sammen 95 dugnadstimer. Dugnadsarbeidet besto i å rydde deler av nydyrkingsområdet for kratt og skog. Økonomi Omsetningen var på kr Før finansinntekter og utgifter viser driftsresultatet et underskudd på kr Med finansinntekter og utgifter viser årets resultat et underskudd på kr Kr i tap på salg av aksjer er forårsaket av salg av aksjene i Tingvoll Næringsbygg AS. Omsetningen sank med kr sammenlignet med Dette skyldes omstillingsmidler fra Bioforsk til ombygging av administrasjonsbygningen og prosjektinntekter for planlegging av kunnskaps- og opplevelsessenter i Driftsfondet i balanseregnskapet er redusert med kr Likviditeten i løpet av året har vært god. Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Framtidige oppgaver Videre planlegging av kunnskaps- og opplevelsessenter, bygging av ny driftsbygning og videreføring av nydyrking er hovedoppgavene i For å videreutvikle NORSØK og Tingvoll gard som en ressurs for økologisk landbruk, lokalsamfunnet og regionen er det viktig å videreføre det positive samarbeidet med Tingvoll kommune og Møre og Romsdal Fylke. Det er gitt ut flere brosjyrer om blant annet småsamfunnssatsinga og opplevelsessenter på Tingvoll gard. Årsmelding NORSØK 2008

5 Inntekter Resultatregnskap for NORSØK 2008 Regnskap Regnskap Noter Leieinntekter Bygninger til Bioforsk Inventar og utstyr Boliger Forpaktningsvagift Eiendom, skog Gaver Andre inntekter Tilskudd omlegging datanett Midler til opplevelsessenter Omstillingsmidler Midler til Økosenter Sum inntekt Kostnader Vedlikehold, driftsbygninger Vedlikehold, administrasjonsb Vedlikehold boliger Vedlikehold anlegg Avskrivninger Bygninger Inventar, bil, mask Samdriftsavgift + festeavgift Kjøp av tjenester, skog Kjøp av vaktmestertjenester Kjøp av administrative tjenes Kjøp av revisortjenester Kjøp av tjenester opplevelses Kjøp av tjenester ØKOsenter Økonomisk og juridisk bistand Driftsutgifter skog Planlegging fjøs, kjøp av konsulenttjenester Feriep, arbeidsg.avg Nydyrking Styrehonorar Reisekostnader Forsikringer Renovasjon, strøm Andre driftskostnader Ombygging adm.bygning Tap på kontrakter og fordring Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Tap ved salg av aksjer 4 Årsmelding NORSØK Årets resultat

6 Disponering av resultat Driftsfond Egenkapital Sum overføringer NOTER til regnskap ) Midler til opplevelsessenter Dette er restutbetalingen av tilsagnet om støtte til opplevelsessenteret. 2) Avskrivninger bygninger Bygningene er avskrevet med 3 %. 3) Avskrivning inventar, maskiner og redskaper Leieinntekter for inventar og utstyr bortfaller etter 2010 derfor avskrives inventar og utstyr slik at verdien er nedskrevet i løpet av NORSØK eier ingen traktorer eller biler lengre og hele verdien på kontoen "maskiner og anlegg" er avskrevet. 4) Tap ved salg av aksjer Aksjene i Tingvoll Næringsbygg ble solgt for kr Saldo ved inngangen av året var kr. Resterende føres som tap. Årsmelding NORSØK 2008

7 Årsmelding NORSØK 2008

8 Årsmelding NORSØK 2008

9 Årsmelding NORSØK 2008

10 Elevgrupper ved Tingvoll barne og ungdomsskole har kommet med ideer og forslag på løsninger ved det planlagte kunnskaps og opplevelsessenteret på Tingvoll gard Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll gard, 6630 Tingvoll Tlf: , Faks: , E-post: Årsmelding NORSØK 2008

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Årsmelding 2014 Bedre folkehelse og miljø i Salten Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Innholdsfortegnelse 1. Representantskap...2 2. Styre...2 3. Administrasjon...2 4. Styrets årsberetning 2014...3 5. Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer