Årsmøte i NLR SørØst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i NLR SørØst"

Transkript

1 Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl Årsmøtet starter. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap for Fastsette kontingent for Framleggelse av arbeidsplan og budsjett for Valg i henhold til vedtektene 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte Veibeskrivelse til Høk kro og motell: Fra nord: Ca 13 km sør for Sandesundsbroa (E6 v/ Sarpsborg) ta av E6 mot Løkkevika (rv 118). Ta til venstre i første rundkjøring (over til østside av E6) og til høyre i neste rundkjøring. Etter ca 500m ligger Høk kro på venstre side på toppen av bakken. 1

2 På de neste sider følger årsberetning, revidert regnskap, budsjett, forslag til kontingent 2012, arbeidsplan, valgkomiteens innstilling til valg, godtgjørelse for tillitsvalgte. Revisjonsberetningen er lagt ut på vår hjemmeside sammen med kopi av dette medlemsbladet. Årsberetning ADMINISTRATIV AKTIVITET Årsmøtet Årsmøtet i Norsk landbruksrådgiving SørØst ble avholdt i Folkvang Samfunnshus i Frogn, 17. mars Det møtte fram 29 medlemmer og 4 medarbeidere på møtet. Før møtet ble det holdt et fagforedrag innen økonomisk rådgiving av Lars Kjuus fra Romerike Landbruksrådgiving. Det økonomiske resultatet etter kapitalinntekter ble et overskudd på kr ,- som ble lagt til egenkapitalen. Forslag til nye vedtekter med nytt navn og ny intern organisering ble vedtatt etter 2. gangs behandling. Styret Tom Wetlesen, Ås leder Arnstein Vold, Halden nestleder Ole Jørgen Homstvedt, Eidsberg Stina Mehus, Drøbak Bjørn Inge Rostad, Fredrikstad ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Ann Kristin Halvorsrød, Ørje 3. vara Øivind Aandstad, Trøgstad Vara Inga Holt, Askim ansattes vararepresentant Styret har hatt stor aktivitet i Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 61 bokførte saker. Første vararepresentant har vært møtende. Sammen med medarbeiderne i SørØst har styret deltatt på en 2-dagers samling også i Selvledelse og effektivisering, muligheter innen salg og gjennomgang av spørreundersøkelsen fra 2010 var saker som ble arbeidet med. Av større saker i 2011 har styret arbeidet aktivt for å skaffe nye medlemmer, jfr. strategiplanen. Det er sendt ut verveblader 2 ganger dette året til alle potensielle medlemmer i vårt geografiske område. Dette har resultert i ny rekord av medlemmer som pr var Rådgiving innen økonomi har også vært et viktig tema for styret dette året. Regnskapskontorer har vært kontaktet for å vurdere et mulig samarbeid på dette området. Men det arbeides fortsatt med å finne en riktig person for å starte dette tilbudet i SørØst. Økonomien i organisasjonen er det også brukt mye tid på av styret. Regnskapet er komplekst da mye av inntektene kommer i slutten av året, og prosjektinntektene er 2

3 uforutsigbare. I tillegg til en del sykemeldinger har det også vært problemer med å få utført den aktiviteten som var planlagt. Styring av økonomien blir stadig forbedret i organisasjonen. Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen med 3 deltagere. Eierstyring i NLR var tema i åpningsforedraget og det var gruppearbeid om framtidig organisering med sterkere styring av de lokale enhetene. SørØst klarte under valget å få gjenvalg for vårt medlem Hans Kristian Raanaas som møtende vara i vårt sentralstyre. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på kursuka i NLR-regi, på Gardermoen. Arnstein Vold har deltatt på ledersamling i Østfold Bondelag og Tom Wetlesen deltok på ledersamling i Akershus Bondelag. Daglig leder har deltatt på daglig lederkurs i regi av NLR sentralt, totalt 5 to-dagers samlinger. Valgkomité Petter Asbjørn Aarnes, Ørje vara: Ivar Skogstad, Ørje Olav Skuterud, Ås vara: Solveig-Irene Skøien, Vestby Hans Nummestad, Rakkestad vara: Hans Otto Ødegård, Rakkestad Bente Roer, Rygge vara: Jon Arne Hersleth, Råde Ole M. Furuseth, Halden vara: Lars I. Talberg, Skjeberg Valgkomitéen har hatt 2 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet Leder av valgkomité til årsmøtet 2012 er Petter Asbjørn Aarnæs, Ørje. Produksjonsteam, medlemsvalgte Team jordbruksvekster, leder Bjørn Inge Rostad Ole O. Grasdalen, Vestby korn og gras Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø Einar Talberg, Skjeberg korn og gras Tor Slette, Enebakk korn og gras Team økologisk landbruk, leder Hans Gaffke Tor Jacob Solberg, Skiptvet melk, grovfôr (korn) Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Per Boe Guren, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Team grønnsaker og poteter, leder Hilde Marie Saastad Svend Østby, Ski grønnsaker, også økologisk Thorleif Dahl, Frogn matpotet Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Ole Konrad Fløgstad, Rygge grønnsaker og poteter Andre team 2011 Team teknisk planlegging, leder Knut Berg Team miljø, leder Inga Holt 3

4 Revisor BDO avdeling Moss, endret navn fra Inter Revisjon Moss AS. Medarbeidere Tor Anton Guren Per Ove Lindemark Einar Kiserud Hans Gaffke Hilde Marie Saastad Unni Røed Inga Holt Trond Gunnarstorp Bjørn Inge Rostad Knut Berg Ragnar F. Sigurdsson Ninni A. Christiansen Øyvind Akselsen Hanne Svensson Daglig leder, rådgiver potet Rådgiver korn, 63 % stilling Rådgiver grovfôr og økologi Rådgiver økologisk landbruk, 50 % stilling Rådgiver grønnsaker Rådgiver korn, grønnsaker og poteter Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver teknisk planlegging Rådgiver teknisk planlegging Forsøkstekniker, grønnsaker og poteter, 90 % stilling Forsøkstekniker, jordbruksvekster Forsøksassistent, grønnsaker, poteter og adm. Våre faste medarbeidere har arbeidet 10,13 rådgiverårsverk og 2,9 tekniker/ assistentårsverk, til sammen 13 årsverk i Dette er en økning på 1,5 årsverk i forhold til Petter Ørmen, Per Grønvold, Karl Mindrebøe og Maria Hegerlund har vært engasjert på deltid i Arbeidsmiljøet anses som godt. Av sykdom har det vært 9,2 % sykefravær blant de ansatte. Av dette er det to som har langtidssykemeldinger som utgjør 7,5 % av fraværet. 3 av medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2011 og 3 har bare vært syk en dag. SørØst har i 2011 hatt en gjennomgang av alle kontorplassene av en fysioterapeut. Dette har resultert i flere nye stoler og pulter for å få en mest mulig riktig kontorplass. Virksomheten har ikke medført risiko for det ytre miljøet og HMSarbeidet er ivaretatt. Medlemmer Antall medlemmer pr var hovedmedlemmer, 56 generasjonsmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 51 støttemedlemmer. Ringen har fått 42 nye hovedmedlemmer og har hatt 47 utmeldinger i Den vesentlige årsak er bortleie eller overdragelse til ny generasjon. Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 6 i Hovedmedlemmene representerer et areal på dekar i Dette fordeler seg på dekar (57 %) korn, frø, oljevekster, dekar (43 %) grovfôr, dekar (92 %) poteter og dekar (91 %) grønnsaker. Tallene i parentes er prosent av totalarealet i vårt distrikt som er representert i ringen. 4

5 Driftsresultat Resultatregnskap for 2011 viser et lite underskudd på kr ,-. Lavere inntjening er hovedårsaken til underskuddet da kostnadsbudsjettet er overholdt. Egenkapital Ringens egenkapital blir kr ,- etter underskuddet i Egenkapitalen tilsvarer personalkostnader for 5,4 måneder i SørØst. Teknisk utstyr Norsk Landbruksrådgiving SørØst er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2011 utført et normalt vedlikehold av vårt tekniske utstyr. Kontorer SørØst har bemannet følgende kontorer i 2011: Øsaker 3-4 personer Huggenes 7 personer Holstad 1 person Solhuset 1-2 personer Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. 2. FAGLIG AKTIVITET Den faglige aktiviteten foregår nå ved teamarbeid for 2. året, og den aktiviteten refereres under på teamnivå. For å presentere et sammendrag for 2011, kan det nevnes at vi utførte 93 ruteforsøk og 22 større sortsobservasjoner og avlingskontroller, totalt 115 felt i Forsøksfeltene blir også i år gitt ut i egen forsøksmelding. Det er arbeidet med totalt 25 prosjekter av større eller mindre omfang. Det er gjennomført 76 arrangementer for medlemmer og våre medarbeidere har vært på totalt 244 medlemsbesøk inkl. gratis førsteråd og rådgivingsavtaler i økologisk landbruk. Medarbeiderne har deltatt på 166 forskjellige arrangementer for kompetanseheving og hatt foredrag på 57 av disse. Det er tatt jordprøver hos 36 medlemmer og lagd 437 gjødselplaner i Innen teknisk rådgiving er det lagd planer for 59 landbruksbygg og 32 saker innen tekniske miljøtiltak. Av annen tverrfaglig aktivitet er det funksjonstestet 58 sprøyter i Av større kurs er det arrangert et Næringsutviklingskurs med 13 deltagere, og et oppdateringskurs for plantevernsertifikat for 19 produsenter. Informasjon Medlemsbladet i Norsk Landbruksrådgiving SørØst er utgitt totalt 13 ganger i 2011, derav en utsending i forbindelse med årsmøtepapirene. Bladet er sendt ut i papirutgave til medlemmer og støttemedlemmer, men andre har fått dette elektronisk. Stoff fra alle produksjonsteam har vært presentert i hver utgave. Vår hjemmeside på internett er oppdatert til ny versjon i løpet av året, og er nå flittig brukt av medlemmene. 5

6 Team jordbruksvekster Team og utvalg Teamet består av: Bjørn Inge Rostad (leder), Per Ove Lindemark, Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Inga Holt, Øyvind Akselsen og Einar Kiserud. Tillitsvalgte: Ole O. Grasdalen, Vestby, Runar Kopperud, Rakkestad, Tor Slette, Enebakk og Einar Talberg, Skjeberg. Per Ove sitter som medlem av referansegruppa for Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - Modelling, reductive approaches and risk assessment with regards to the whole food chain. Prosjektet ledes av Bioforsk Øst. Per Ove sitter også som medlem av Ankenemnda for korn og Ankenemnda for frø og prosjektet Polysaccharides in barley and oats adaptation for food and for feed (Kvalitet i bygg og havre) som Bioforsk har ansvaret for. Per Ove er sekretær for Akershus og Østfold frøavlerlag, og har også dette året sittet i panelet Ekspertene svarer i Norsk Landbruk. Per Ove sitter i referansegruppe for JOVA (Jord og vannovervåking i landbruket). Per Ove sitter også i arbeidsgruppe for «Biogass i Østfold». Inga har vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt og i Glomma Sør. Unni sitter i temagruppe landbruk i PURA. Einar sitter som representant for økologisk og grovfôr i plantesortsnemda. Bjørn Inge sitter som leder av NLR fagutvalg Korn og er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge sitter i styringsgruppa for fagforum korn. Bjørn Inge er sammen med Per Ove, også med i Fagforum korn. Bjørn Inge sitter som representant for Norsk Landbruksrådgiving i styringsgruppa «Økt norsk kornproduksjon». Bjørn Inge er de ansattes representant i styret i NLR SørØst. Prosjekter Prosjektet Norskprodusert protein i kraftfôrindustrien med hovedvekt på erter til modning, har fortsatt begrenset omfang i påvente av at Bioforsk kommer på banen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Romerike LR, NLR SørØst og Bioforsk, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Østfold. Prosjektet er eid av Østfold Bondelag med NLR SørØst som prosjektansvarlig. De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold. Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både med ugras- og soppmodellen. Teamet er med i et «jordpakkingsprosjekt» sammen med Bioforsk Øst, Apelsvoll, UMB og Universitetet i Kiel. I den forbindelse ble det anlagt et omfattende jordpakkingsforsøk på Øsaker. Teamet har også dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. 6

7 Prosjektet «Næringsinnhold i husdyrgjødsel» ble gjennomført i , og har framskaffet oppdatert informasjon om næringsinnholdet i husdyrgjødsel. Feltforsøk og større observasjoner Team jordbruksvekster har arbeidet med 60 forsøk i 2011, herav 2 økologiske. Teamet har også gjort en stor jobb med kartlegging av N- mineralisering i høsthvete som er et prosjekt i regi av Bioforsk Øst, Apelsvoll. Teamet har også tatt 6 avlingskontroller for Agrinos. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har rådgiverne vært ute på 187 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøkene er viktige for effektivt å kunne løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at de ansatte skal kunne holde seg oppdatert gjennom sesongen. Vekstnytt Det er sendt ut 25 Vekstnytt til 646 medlemmer på e-post i løpet av året. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Kurs i bruk av Skifteplan, Øsaker Kurs i bruk av Skifteplan, kart, Øsaker Plantevernsertifikat, oppdateringskurs, Huggenes Fagmøte grovfôr, Solhuset. Slitu Fagmøte grøfting og jordpakking, Rakkestad Grendemøte, Holstad grendehus, Ås (dag) Grendemøte, Rakkestad Sogneselskap Grendemøte, Halden Kornsilo Grendemøte, Øsaker Grendemøte, Solhuset Grendemøte, Holstad grendehus, Ås Markvandring høstkorn, Håkon Huseby, Ås Markvandring høstkorn, Øsaker, Sarpsborg Markvandring høstkorn, Thorbjørn Skottene, Idd Markvandring høstkorn, Petter Hystad, Rakkestad Markvandring høstkorn, Ole Maurtvedt, Slitu Markdag N-gjødsling i samarbeid med Yara, Trond Anstensrud, Våler Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Casper Hoelstad, Håkon Huseby, Ås Markdag grovfôr, Magnus Westberg, Halden Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Thor Harald Bjoner, Rakkestad Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Per Øyvind Mo, Halden Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Øsaker, Sarpsborg Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Ola Brevig, Askim Markvandring, Spredeteknikker husdyrgjødsel på eng, Tomb 7

8 16.06 Markvandring i samarbeid med Norgesfôr, Vestby mølle Markvandring Haldenvassdraget Markvandring økologisk/konvensjonell, Erik og Hans Strømnes, Råde Markdag korn, erter og oljevekster, Øsaker Besøk i teamet Fagrådet har gjennom året hatt besøk fra importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, Yara, Graminor og Eurofins i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. Tomb og Kalnes videregående skoler har også denne sesongen benyttet seg av muligheten til å studere feltforsøkene på Øsaker. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i teamet deltatt på i alt 78 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 32 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra teamet deltatt. Undervisning Teamet har undervist på agronomkurs for voksne, Kalnes v.g.s og gjødselplanlegging på UMB. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Landvik og Plantehelse), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord og miljøvitenskap, UMB, Strand-Unikorn, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Agrinos, Romerike Landbruksrådgiving, NLR Viken og Østfold Bondelag. Team grønnsaker og poteter Råd og utvalg Teamrådet har bestått av: Hilde Marie Saastad (leder), Thorleif Dahl (tillitsvalgt), Hans Forsethlund (tillitsvalgt), Ole Konrad Fløgstad (tillitsvalgt), Svend Østby (tillitsvalgt), Tor Anton Guren, Ninni Christiansen, Unni Røed og Hanne Svensson. Tor A. har vært regnskapsfører for Fjordgrønt BA, som formidler arbeidskraft for medlemmer. Han har også vært med i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket i I tillegg har han sittet i referansegruppe for ny Nasjonal Bransjestandard for PCN. Hilde Marie har vært med i fagutvalget på Grønnsaker i NLR. Prosjekter grønnsaker Løkprosjektet. Norsk Landbruksrådgiving har blitt innleid som kompetanse i et landsomfattende løkprosjekt i regi av Gartnerhallen. Samarbeid med Gartnerhallen, Bama, Norgro, Bioforsk og produsentlagene. Fosforprosjekt. Samarbeid med Bioforsk. Sett på fosforgjødsling i brokkoli. 8

9 Stabil kvalitetsproduksjon av ruccola, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel. Samarbeid med Bioforsk Plantehelse. Kålrotprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av kålrotprodusentene og styrt av en Brukerstyrt gruppe. Seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland var prosjektleder. Eksotisk grønt i Østfold og Akershus. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, GPØ og dyrkere. Gulrotsugerprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av Oslofjordfondet. Lars Arne Høgetveit i NLR Viken er prosjektleder. Prosjekter potet Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet utvikling av skadeterskler for sikader og varsling av første funn av tørråte. Vi har også vært delaktig i et større PCN-prosjekt på nasjonalt nivå. Lokalt har dette vært med på å opprettholde potetproduksjonen i Østfold. Prosjektet har bestått i populasjonstesting av PCN samt biologisk utprøving av fjørsøtvier for å sanere PCN. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Østfold og går fra For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2011 utført graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. I tillegg er det arbeidet mye med potetcystenematode og påvirkning av Mattilsynet til å endre forvaltningspraksis av sitt regelverk, samt arbeid med ny bransjestandard innen potet. Feltforsøk og større observasjoner Totalt 31 ruteforsøk, derav 23 innen grønnsaker og 8 innen potet. I tillegg til 16 sortsobservasjoner innen grønnsaker. Det ble også utført skadedyrreg. for VIPS. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Øst Apelsvoll, NLR Rogaland, NLR Viken, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, NORGRO, LOG. Medlemsbesøk Det er gjennomført totalt 32 medlemsbesøk utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. 10 i grønnsaker og 22 i potet. Informasjon og Varsling Vekstnytt: 22 på grønnsaker og 21 på potet, en plantevernplan for grønnsaker og en for potet. En sortsliste på grønnsaker. Møter, markdager, kurs, turer Nasjonalt potetmøte på Hamar for dyrkere i hele landet Møte med gulrotdyrkerne Møte med kålrotdyrkerne Møte med løkdyrkerne Møte med dyrkerne i eksotisk grønt prosjektet. 9

10 12.04 Møte med Grønt Punkt dyrkere i potet, kvalitetsdyrking Eksotisk grønt møte på Huggenes Markdag jordskokk hos Louise Gjør, Stange Løkmarkvandring hos Trond Kristoffersen, Rygge Markdag på gulrot, i tidlig ugrasfeltet hos Ole W. Løken, Rygge Markdag løk på Feste hos Berit og Karl Emil Rosnæs, Rygge Markdag i kålbladskimmelprosjektet hos Anders Hørte i Lier Løkmarkvandring hos Are Holmen og Karl Olav Amundsrud, Råde Hastemøte med gulrotdyrkerne angående gulrotsuger Løkmarkvandring Radrenserdag med visning av lukeroboter i Vestfold Markvandring i potet hos Hans Forsethlund, Råde Markdag i kålrotprosjektet i Levanger Markdag i kålrot i Frogn Eksotisk grønt. Oversiktsmøte med dyrkere og Morten Hoff (GPØ) Markdag løk hos Ole Konrad Fløgstad, Rygge med Norgro Markdag i potet hos Kjell Lilleby, Ås Markdag i rødbeter hos Petter Ørmen, Rygge Markdag i potet hos Kåre Tokerud, Mysen Markdag i kål på Gatu, Rygge. 16 dyrkere Løkmarkvandring i GH-prosjektet i Vestfold Markdag i frilandsagurk hos Ole Jørgen Forsethlund, Gressvik Markdag i rosenkål hos Ole Jørgen Forsethlund, Gressvik og Lars Gunnar Molvig, Råde Løkmarkvandring. Besøk av Bejo Markdag i jordskokk i samarbeid med Gartnerhallskolen. Rygge Markdag i rotpersille, pastinakk og rødbete. I samarbeid med GHskolen Tur til Danmark. Jordskokk, rotpersille, pastinakk Møte m/grønt Punkt dyrkere i potet Møte m/ Grønt Punkt dyrkere og BAMA i potet Markdag kål. Bjørn Elvestad, Råde Markdag rødbete. Trond Kristoffersen, Rygge Sorts-, plantevern- og plastmøte i grønnsaker, Huggenes. Besøk Team grønnsaker og potet har hatt totalt 12 besøk i Besøkene har blant annet vært norske og utenlandske frøfirma, plantevernfirma, potetforskere fra Kina, medarbeidere i Bioforsk, Fylket, UMB, plantevernfirmaer og kulturgruppene i NGF. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i teamet deltatt på totalt 44 aktiviteter i inn- og utland, 22 i grønnsaker og 22 i poteter. Det er holdt 6 innlegg på disse representasjonene, 3 i potet og 3 i grønnsaker. 10

11 Undervisning Undervisning på gjødselplanleggingskurs på UMB. Undervisning på Gartnerhallskolen om rotpersille, pastinakk og rødbete. Diverse annen aktivitet Beregning av avlingsskade, PCN-arbeid, gjødselplanlegging, vitne i rettsak, potet- og grønnsakstoff i hvert medlemsblad, oppdatering av hjemmeside, innlegg i Veksttorget i Nationen 24. juni og 2. oktober. Team økologisk landbruk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke, Einar Kiserud, Tor Jacob Solberg, Skiptvet (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt) og Per Boe Guren, Rygge (tillitsvalgt). Einar sitter som medlem i Fagutvalg for Økologisk landbruk i Norsk Landbruksrådgiving og han sitter i Plantesortsnemnda.Hans har deltatt i Faggruppe økologi hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Akershus. Prosjekter Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 11 Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR). I tillegg er det arbeidet med 6 rådgivingsavtaler, samt en dyrkingsgruppe innen økologisk korn, og en innen økologisk grovfôr/melk. Det har også blitt utarbeidet 7 Økoplaner. Samarbeidet med Landbrukskontorene i Indre Østfold er del av prosjektet «Økt økologisk kornproduksjon». Omlegging til økologisk landbruk på Bygdø Kongsgård. Veiledningsprosjekt på Bygdø Kongsgård. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 2 ulike forsøksfelt i egen regi støttet av FMLA Østfold. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt ca. 25 gårdsbesøk til medlemmer i 2011, i tillegg til 11 som har fått Økologisk Førsteråd ØFR. Møter, markdager, kurs og turer Fagmøte økologisk melkeproduksjon, Solhuset markvandringer i korn: Kristoffer Thonerud, Spydeberg, Tormod Kopperud Eidsberg. Samarbeid med Landbrukskontorene i Indre Østfold markvandringer i korn: Kristoffer Thonerud, Spydeberg, Tormod Kopperud Eidsberg. Samarbeid med Landbrukskontorene i Indre Østfold Markvandring ugras, Kvik-up harv: Benedicte Aschjem/Gunder Skiaker, Ås Markvandring øko- konv. korn: Hans Flågen Strømnes, Erik Strømnes, Råde 11

12 markvandringer i korn: Kristoffer Thonerud, Spydeberg, Tormod Kopperud Eidsberg. Samarbeid med Landbrukskontorene i Indre Østfold Fagtur til Vestfold: Økokorn, åkerbønner, gras Pløyekurs, Østfold Fagmøte kvekeregulering, Solhuset. Samarbeid med landbrukskontorene i Indre Østfold. Annen informasjon Det har blitt skrevet 4 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk». Nyheter og fagartikler er publisert på nettsidene til NLR SørØst. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Hans og Einar har til sammen deltatt på 19 kompetansehevende tiltak i inn- og utlandet samt andre arrangement hvor medarbeiderne i teamet representerte, derav ca. halvpart med egne innlegg. Samarbeidspartnere Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/ Akershus, Landbrukskontorene i Eidsberg, Trøgstad og Hobøl/Spydeberg/Askim. Team miljø Funksjonstesting NLR SørØst har fortsatt samarbeidet med Per Grønvold, så våre medlemmer har også hatt tilbudet om funksjonstest av åkersprøyter i Det har blitt testet 58 sprøyter. Plantevernkurs Ringen har arrangert et oppdateringskurs på Solhuset med 19 deltakere. Miljøplan Det er utarbeidet 5 miljøplaner i Gjødselplaner Det ble utarbeidet 437 gjødselplaner i Uttak av jordprøver Det har vært en økning i antall medlemmer som ønsker jordprøveuttak, fra 28 i 2010 til 36 i De fleste prøvene har blitt tatt ut av Øyvind, men Ninni, Trond, Unni og Bjørn Inge har også bidratt. Miljøprosjekter PURA: Her sitter Unni i temagruppe landbruk. Vannmiljø Rakkestadelva: Her er vi leid inn av Bondelaga og landbrukskontoret i Rakkestad. Trond og Inga har vært på 15 gårdsbesøk. I mars ble det arrangert fagmøte med grøfting som hovedtema. Dette var åpent for alle, og det var meget 12

13 godt fremmøte. I vekstsesongen ble det arrangert markvandring hvor vi blant annet så på demonstrasjonsforsøk på endra jordarbeiding samt fangdam på Kirkelund. Knut følger opp rundt hydrotekniske tiltak. Halden-vassdraget: Inga sitter i landbruksgruppa. Vi har arrangert markvandring med tema hydrotekniske anlegg, og sett på miljøplan hos verten. Dette ble avsluttet med en båttur. Det ble også arrangert 7 markvandringer i ulike deler av nedslagsfeltet. Vi har også bidratt med å skrive en artikkel om fosfor. Glomma Sør: Inga sitter i landbruksgruppa. Har hatt innlegg på ett av møtene. Kulturlandskap: Inga er engasjert av Fylkesmennene i Østfold og Oslo og Akershus i arbeidet med å bevare verdifulle slåttemarker. Møter, markdager, kurs, turer Oppdateringskurs, plantevernsertifikat Grøftemøte, Rakkestad Representasjoner, oppgaver og kompetansehevende aktivitet Miljøfrokost: Inga har vært på miljøfrokost hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tema hydrotekniske anlegg og grøfting. Bioforsk-konferansen: Vi hadde flere deltakere på miljørelaterte foredrag. Møte om vanndirektivet: Hilde Marie hadde innlegg om fosfor. Tekniske miljøtiltak Knut Berg har jobbet med 25 saker som gjelder tekniske miljøtiltak i SørØst. 18 av sakene gjelder hydrotekniske anlegg, for øvrig 2 dreneringsplaner, 2 fangdammer, 2 områdetiltak og en sak med avslutning av et massedeponi. Landbrukskontorene i Rygge/Råde/Moss og Fredrikstad har vært oppdragsgivere på områdetiltakene. Det er også jobbet med planer for gårdbrukere på Romerike. Fyldigere omtale under Team teknisk planlegging. Næringsutvikling på gården Kurs i regi av NLR SørØst vinter/vår 2010/2011. Næringsutvikling på gården er et kursprogram som skal ta deltakerne fra idé til gjennomføring, fra utarbeidelse av forretningsplan som omfatter markedsvurderinger, etableringsøkonomi, finansiering og prosjektorganisering til ferdig prosjektsøknad. Dette kurset har hatt 13 deltakere, med ulikt ståsted ved start. Noen startet med konturer av en idé, mens andre ønsket å kvalitetssikre eller videreutvikle sine produkter eller idéer. Prosjekter som er jobbet med er ølbrygging, maltproduksjon, bær- og nypeproduksjon, utvidelse av sauebesetning, lagerutleie, gårdsturisme, inn på tunet og produksjon av bioenergi. Kurset hadde oppstart i november 2010 med en todagers samling. I 2011 var det fire samlinger à to dager, med den siste i slutten av mars. Inga representerte NUG på Nyskapingskonferansen på Tingvoll 6. april. 13

14 Team teknisk planlegging Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for prosjektering av landbruksbygg i hele landet og 10 rådgivingsenheter tilbyr dette. Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr teknisk planlegging i Akershus, Oslo og Østfold. Tjenesten tilbys alle bønder uavhengig av medlemskap (jordbruksavtalen). I 2011 har to personer jobbet med teknisk planlegging. Ragnar Sigurdsson startet hos oss 12. januar. Han kom da fra studier på UMB på Ås hvor han tok mastergrad i bygningsteknikk. Ragnar er fra Island og derfra har han i Bachelorgrad i husdyrvitenskap. Det er fint at vi nå har fått et lite fagmiljø for landbruksbygg i SørØst. Landbruksbygg I 2011 har vi besøkt og har laget eller er i ferd med å lage planer for i alt 59 (40 i 2010) utbygginger, 23 (14) på Romerike og 36 (26) i SørØst sitt område. Det er flest redskapshus og lagerbygg, 18 (10). Storfe er mest etterspurt når det gjelder husdyrbygg, 8 (6) planer for kjøttproduksjon og 3 (6) for melkeku. I tillegg jobber vi med 2 planer for mjølkeproduksjon som vi startet på i Det er ikke laget planer for gris i 2011 (2 i 2010), men 5 (3) for småfe. Det er videre laget planer for 2 hestestaller, 3 høytørker, 4 grønnsakslager, utvidelse av 1 gjødsellager og 4 planer for tilleggsnæringer. Tre bønder ønsker hjelp i forbindelse med rehabilitering av boliger og en for ny bolig. Tre trenger hjelp i forbindelse med å få godkjent utbygging for tilleggsnæring i LNF områder. Veterinærhøyskolen skal flyttes til Ås. Prosjektering er i gang. Vi er innleid som eksperter på husdyrrom og deltar i arbeidsgrupper som jobber med dyrerom og tilhørende behandlingsrom. Som følge av at Veterinærhøyskolen skal flyttes til Ås, må Senter for husdyrforsøk flytte utlyste Statsbygg anbudskonkurranse for utbygging av m 2 driftsbygninger. Statsbygg stiller krav om at prosjekteringsgruppa skal ha med landbruksfaglige personer. Det er få med vår kompetanse, så vi er svært etterspurt. Vi er med i de fleste grupperingene som deltar i anbudskonkurransen. NLR sentralt ønsker at NLR skal delta i prosjekteringa. Vi har også avtale om å bistå Innovasjon Norge i forbindelse med bruksutbyggingssaker. (Norsk Landbruksrådgiving vant anbudskonkurranse). I 2011 har vi vært på 10 ferdigbefaringer og gav uttalelser i 11 saker. Vi deltok også på en kommunesamling som IN holdt i Østfold trådte reviderte forskrifter om saksbehandling (byggesøknad) og forskrift om krav til byggverk i kraft. Vi har i 2011 deltatt i ei arbeidsgruppe for en ny temaveileder for driftsbygninger i landbruket hos Direktorater for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat). Dette har gitt oss god innsikt i regelverket og bruken av det. Veilederen er på det nærmeste ferdig. 14

15 Tekniske miljøtiltak Fra starten med teknisk planlegging i SørØst (2005) har vi også tilbudt planlegging av tekniske miljøtiltak. Vi har vært på befaring i 32 (17) saker i 2011, 5 (7) på Romerike, 1 i Hedmark, 1 i Vestfold og 25 (10) i SørØst sitt område. Av de 25 sakene gjelder 18 hydrotekniske anlegg, 2 fangdammer, 2 grøfteplaner og 1 avslutning av et massedeponi. Vi har ferdigstilt ett områdetiltak (Heiabekken i Råde) og er i gang med Gretnesbekken i Fredrikstad. Vi deltok også i 2011 på markdag i Vestfold. Mye nedbør i 2011 med påfølgende utfordringer spesielt for innhøsting har gitt stor etterspørsel. Vi håper at flere kan bygge opp sin kompetanse på området. Våren 2011 utlyste Universitet på Ås etterutdanningskurs på drenering og hydroteknikk. Kurset ble avlyst pga liten påmelding, men er satt opp igjen i 2012, så vi får håpe flere søker denne gangen. Knut Berg har også deltatt i aktiviteter som er omtalt i team miljø. Etterspørselen etter teknisk planlegging var god i hele 2011, og det har vært mer enn nok å gjøre for 2 personer. Dessverre er det mange saker på tekniske miljøtiltak som er blitt liggende over til Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Teamet har vært representert på 13 forskjellige samlinger, hvorav 9 med innlegg. Knut Berg har deltatt på 4 ulike kurs (11 dager til sammen). Ragnar Sigurdsson har deltatt på 5 ulike kurs (14 dager til sammen). Huggenes, 28. februar 2012 Arnstein Vold Sign. Stina Mehus Sign. Tom Wetlesen Sign. Ole Jørgen Homstvedt Sign. Bjørn Inge Rostad Sign. 15

16 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, REGNSKAP 2011 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK Noter Fra budsjett Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Rammetilskudd og tilskudd tegnisk planl Prosjekter Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

17 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BALANSE 2011 EIENDELER Balanse Balanse Noter Maskiner, redskap og utstyr Transportmidler Inventar Kontormaskiner Aksjer Obligasjoner og verdipapirer DNB Norden (Fond) Pensjonspremiefond Kundefordringer Avsetning tap for fordringer Forskuddsbetalt husleie Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Investeringsfond Leverandørgjeld Forskuddstrekk, skyldig skatt Fylkesskattesjefen, skyldig mva Arbeidsgiveravgift, skyldig Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpt kostnad, forskuddsbetalt inntekt Forskuddsbetalt inntekt Avsetning nyanskaffelser Avsatt sosiale tiltak SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER TIL REGNSKAPET FOR NLR SØRØST, 2011 Note 1. Kursinntekter og kurstilskudd ble lavere enn budsjettert da vi avlyste 2 kurs grunnet dårlig påmelding. Note 2. Prosjektinntektene ble noe høgere enn budsjettert, da arbeidet med å skaffe prosjekter har stått sentralt i SørØst i Note 3. Medlemskontingenten ble noe lavere enn budsjettert da vi hadde håpet på flere nye medlemmer i Note 4. Støttekontingentene i 2011 ble noe lavere enn budsjettert da vi hadde håpet å få med FK-Agri på en større samarbeidsavtale i 2011 samtidig med Norgesfôr, men avtalen blir forhandlet ferdig for

18 Note 5. Feltgodtgjørelsen ble noe lavere enn budsjettert på grunn av færre forespørsler om dette i Note 6. Tjenester og konsulentoppdrag ble lavere enn budsjettert grunnet mindre fakturerbare timer innen teknisk planlegging enn budsjettert. Noe mindre oppdrag også generelt på grunn av sykemeldinger i 2011 Note 7. Sum inntekter ble kr ,- lavere enn budsjettert, som tilsvarer 2,4 % av de totale inntektene. Note 8. Kostnader for varer og tjenester ble noe lavere grunnet avlysning av 2 kurs. Note 9. Lønnskostnadene ble som budsjettert, men vi hadde 2 langtidssykemeldinger og en farspermisjon i Pensjonskostnadene ble høgere enn forventet da disse er vanskelige å budsjettere. Fast ansatte medarbeidere utgjorte 13 årsverk i 2010, mot 11,5 årsverk i Lønnskostnadene utgjorde 76 % av totalkostnadene dette året. Note 10. Avskrivninger er utført i forhold til gjenstående levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder spesielt våre kopimaskiner samt 2 varebiler. Note 11. Det er ryddet i tidligere førte tap, og flere har betalt noe vi tidligere har ført som tap. I tillegg har vi ført 4 fakturaer som tap i Likevel blir det en inntekt på denne utgiftsposten. Note 12. Andre driftskostnader ble kr ,- laver enn budsjettert. Det ble spart på kostnadene i siste halvår da vi tidlig så at vi ikke klarte å få inn alle budsjetterte inntekter i Note 13. Finansinntektene utgjorde bare kr ,- henholdsvis kr ,- i renteinntekter og ,- i finanskostnader. Årsaken til finanskostnadene er vårt fond i DNB Norden, som har sunket mye i verdi i Note 14. Pensjonsforpliktelser for ansatte i mer enn 50 % stilling er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter 13 ansatte. Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggsbetalinger til pensjons-forsikringsfondet anses som årets pensjonskostnad. Pensjonspremiefondet er balanseført og det er trukket av fondet for å dekke premie i Note 15. Av kundefordringer er det ca ,-i prosjekter og feltgodtgjørelser. Note 16. Det er ført 4 fakturaer for kontingent 2011 som tap. Note 17. SørØst har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt husleie til Østfold Fylkeskommune. Note 18. Egenkapitalen er redusert til kr ,- etter underskuddet i 2011, som tilsvarer personalkostnader i 5,4 måneder. Note 19. Investeringsfondet står med motsatt fortegn da vi har 2 gamle skurtreskere som vi håper å få solgt til denne prisen etter kjøpet av ny tresker i

19 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BUDSJETT 2012 INNTEKTER Regnskap REGNSKAP BUDSJETT AVVIK fra Noter regnskap Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Rammetilskudd og tilskudd til teknisk planl Prosjekter og andre tilskudd Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

20 NOTER TIL BUDSJETT 2012 Note 1. Rammetilskuddet inkluderer kr ,- til teknisk planlegging. Note 2. Prosjektinntektene økes for å få balanse i budsjettet. Note 3. Medlemskontingenten foreslås økt med 3,8 %, eget forslag for årsmøtebehandling. Note 4. Serviceavgift økes på grunn av ny avtale med Felleskjøpet Agri, i tillegg til Norgesfôr. Note 5. Medlemstjenester økes da prisene økes og nye tjenester tilbys. Note 6. Feltgodtgjørelser økes da det arbeides med større inntjening for feltforsøk. Note 7. Tjenester og konsulentoppdrag økes da det legges opp til større inntjening spesielt innen teknisk planlegging. Note 8. De totale inntektene økes med kr ,- Note 9. Rådgiving økes, da det planlegges en større rådgivingstur til utlandet for økologiske melkebønder. Note 10 Lønnskostnadene utgjør 12,2 årsverk for 14 medarbeidere, og det er lagt inn 3 % lønnsøkning. Note 11 Telefon og internett er redusert, da vi har fått bedre avtaler på både internett og telefonabonnement. Note 12 Andre driftskostnader økes med 4,5 % grunnet generell kostnadsøkning. Note 13 Driftsresultatet budsjetteres med et overskudd på kr ,- før finansinntekter. Sak 4. Fastsette kontingent for 2012 Styret foreslår å øke kontingenten for Grunnkontingenten forblir uendret kr. 700,-, men det foreslås samme pris, kr. 4,10 for alt areal innen korn, frø, oljevekster og grovfôr uten differensiering ved 650 daa. Arealkontingenten for grønnsaker økes fra kr. 41,- til kr. 45,- pr daa og arealkontingenten for poteter forblir uendret kr. 30,- pr daa. Makskontingenten økes fra kr ,- til kr ,-. Arbeidsplan for Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 2012 STYRET Strategiplanen og den 5-årige arbeidsplanen fra 2007 ligger til grunn for styrets arbeid i Planlegging og oppstart av økonomisk rådgiving i NLR SørØst. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene representerer jfr. strategiplan Tilpasse organisasjonen til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Fortsette strukturert samarbeid med naboenheter både på administrativt og faglig grunnlag. 20

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen 2011-2015 ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet.

De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Bøndernes hus i Råde, onsdag 12. mars 2014 Kl. 18.00

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 FELLESINFORMASJON Medlemsblad. I samarbeid med andre enheter på Østlandet. Prøveordning i 2014 med utgivelse av 4 nummer. SørØst-nytt. Elektronisk utsending

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving Årsmelding for Solør-Odal Landbruksrådgiving 2015 Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving ble holdt på Bøndernes Hus, Brandval den 19. mars 2015. Følgende saker ble behandlet: Årsmelding og regnskap

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder

Satsning på økologisk korndyrking. - Hva gjør Felleskjøpet Agri. ved Amund Dønnum Prosjektleder Satsning på økologisk korndyrking - Hva gjør Felleskjøpet Agri ved Amund Dønnum Prosjektleder FKA gjennomfører løft på økologisk mottak av korn i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll

Detaljer

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL)

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Organisasjon Romerike Landbruksrådgivings styre har bestått av: Håvard Ringnes, Ullensaker (leder) Varamedlemmer: Sverre Haga, Nannestad (nestleder) Anders

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri Satsning på økologisk - Hva gjør Felleskjøpet Agri FKA gjennomfører løft på økologisk mottak i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll Fra 1. oktober også mottak av økologisk korn ved:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene.

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. Temagruppe landbruk jobber med tiltak for å redusere erosjon og avrenning

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Oppdragsg iver. Feltkode Kultur Navn. Foredling av korn. 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor. Verdiprøving og veiledningprøving av korn

Oppdragsg iver. Feltkode Kultur Navn. Foredling av korn. 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor. Verdiprøving og veiledningprøving av korn 13 Feltkode Kultur Navn Oppdragsg iver Foredling av korn 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor Verdiprøving og veiledningprøving av korn NAPE11031313-012 Bygg Verdiprøving byggsorter NAPE11041313-011

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Kornprosjekt i Østfold og Akershus Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kornprosjekt i Østfold og Akershus Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus - fra kjent kunnskap til praksis! Kornprogrammet 2015 2017 er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet rettes mot alle som dyrker korn og er finansiert av Fylkesmannen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011 Årsmøte 2011 ERA Samdrift 01.04.2011 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 2010 5. Regnskap

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer