DEL EKSEMPLER 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2"

Transkript

1 Innhold DEL EKSEMPLER Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende medlemskap forskjellig pensjonsprosent (66/70) 4 Eksempel 4 - Etterfølgende medlemskap - en ordning ikke med i OFA Avtalefestet pensjon AFP 6 Eksempel 1 - Avtalefestet pensjon - Medlemmet fratrer ved fylte 62 år 6 Eksempel 2 - Mottar full AFP fra 62 år 7 a) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, og fratrer endelig ved 64 år 7 b) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, og fratrer endelig etter fylte 65 år 8 Eksempel 3 - Mottar delvis AFP fra 62 år 9 a) Over til ny arbeidsgiver i annen ordning og slutter i reststillingen ved 64 år Uførepensjon 10 Eksempel 1 - Tidspunkt for uførepensjon ved overgang til ny arbeidsgiver 10 a) Tiltredelse i 100 prosent stilling 10 Eksempel 2 - Uførepensjon 11 a) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering 11 b) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering 11 Eksempel 3 - Avslag i siste ordning på grunn av karens 12 Eksempel 4 Arbeidsforsøk og hvilende rett Etterlattepensjon (ektefelle/ barnepensjon) 15 Eksempel 1 - Ikke ervervsprøvet enkepensjon (gullenke) 15 Eksempel 2 - Ervervsprøvet eller ikke ervervsprøvet enkepensjon? Samtidig opptjening 17 Eksempel 1 - Samtidig medlemskap stillingene fratres samtidig med rett til alderspensjon 17 Eksempel 2 - Samtidig medlemskap - varig uførepensjon. Stillingene har ulik aldersgrense 18 Eksempel 3 - Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med samme aldersgrense 19 Eksempel 4 - Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med ulik aldersgrense 20 Eksempel 5 Delvis samtidig medlemskap dvs oppsatt pensjon med samme aldersgrense 21 Eksempel 6 - Samtidig medlemskap oppsatt pensjon med ulik aldersgrense, medregning av tjenestetid fra tidligere ordning 22 Eksempel 7 - Medlemskap i flere ordninger og samtidighet ved pensjonering 23 a) Ufør i èn av stillingene med tidligere medlemskap i samme ordning 23 b) Ufør i èn av stillingene uten tidligere medlemskap i samme ordning 25 c) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser 27 d) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser 29 Eksempel 8 - Medlemskap i flere ordninger, men samtidighet ved pensjonering 31 1

2 DEL 2 1 EKSEMPLER 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon a) Sammenhengende medlemskap: Medlemmet har direkte overgang fra et medlemskap i en pensjonsordning til et medlemskap i en annen pensjonsordning, og er i stilling ved pensjonering. Pensjonering Ordn A Ordn B b) Opphold i medlemskapet Det er opphold mellom medlemskap i to offentlige pensjonsordninger, og medlemmet er i stilling i ordning B ved pensjonering. Pensjonering Ordn A Ordn B For begge tilfelle gjelder: Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B ut fra samlet medlemstid i begge ordningene. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

3 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon a) Sammenhengende medlemskap: Direkte overgang fra medlemskap i en pensjonsordning til en annen, men slutter i offentlig stilling før pensjonsalder. Det er oppsatt pensjon i begge ordningene. Pensjonering Ordn A Ordn B b) Opphold i medlemskapet Det er to oppsatte rettigheter, men ikke medlem i offentlig pensjonsordning ved pensjoneringstidspunktet. Pensjonering Ordn A 100 % Ordn B 100 % For begge tilfelle gjelder: Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning B, ut fra samlet medlemstid. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

4 Eksempel 3 - Etterfølgende medlemskap forskjellig pensjonsprosent (66/70) Det kan være forskjellig pensjonsprosent i ordningene. Siste ordning har her 70 %, første ordning 66 %. Pensjonering Ordn A Pen Pensjonsprosent: 66 Ordn B Pensjonsprosent: 70 Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene i ordning B, ut fra samlet medlemstid og pensjonsprosenten i denne ordningen. Dette gjelder uavhengig av om det er første eller siste ordning som har avvikende pensjonsprosent. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A og pensjonsprosenten i denne ordningen. Det vil si at hvis refunderende ordning har 70 prosent dekning, så skal det som hovedregel refunderes med 70 prosent selv om det utbetales pensjon etter 66 prosent. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

5 Eksempel 4 - Etterfølgende medlemskap - en ordning ikke med i OFA Medlemskap i flere pensjonsordninger hvor en ordning ikke er med i OFA, her benevnt som ordning X. Pensjonering Ordn A Ordn X Ordn B Ordn C Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning C utbetaler samlet pensjon for de ordningene som er med i OFA, i dette tilfellet for A, B og C. Ordning X utbetaler for opptjeningen i denne ordningen. For å komme fram til riktig pensjon, må pensjonene fra ordning C og ordning X samordnes etter samordningsloven 7. Se også under pkt 7.6. Refusjonene beregnes hver for seg i ordning A og B. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i hver ordning. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt Det må tas hensyn til det som er trukket i ordning X. 5

6 1.2 Avtalefestet pensjon AFP Eksempel 1 - Avtalefestet pensjon - Medlemmet fratrer ved fylte 62 år Pensjonering Ordn A Ordn B Ved fylte 62 år ønsker medlemmet å ta ut AFP. Siste ordning, dvs ordning B skal utbetale folketrygdberegnet AFP. AFP før 65 år er ikke omfattet av overføringsavtalens bestemmelser og det skal derfor ikke skje refusjon fra tidligere ordning. Fra 65 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om AFP i ordning B, dvs enten folketrygdberegnet AFP eller 66 prosent beregnet AFP ut fra samlet opptjening i de to ordningene. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra opptjeningen i ordning A. Beregningen skjer slik uavhengig av om det fra ordning B utbetales folketrygdberegnet eller 66 prosent beregnet AFP. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

7 Eksempel 2 - Mottar full AFP fra 62 år a) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, og fratrer endelig ved 64 år Generelt: Når et medlem har tatt ut AFP er retten utløst en gang for alle. Hvis et medlem har tatt ut AFP fra en pensjonsordning og senere går inn i stilling med medlemskap i en annen pensjonsordning, enten kommunal eller privat, vil den ordningen som i utgangspunktet utbetalte ytelsen, restarte pensjonen når medlemmet igjen fratrer det nye (siste) arbeidsforholdet. Dette selv om medlemmet i utgangspunktet skulle ha opparbeidet seg selvstendig rett til AFP i offentlig eller privat pensjonsordning. Pensjonering 1- Pensjonering 2 Ny beregning 62 år -64 år 65 år Ordn A 100 % Ordn A Ordn B 100 % AFP Ordn A AFP AFP Ordn B AFP AFP Medlemmet fratrer endelig ved fylte 64 år. Det er ordning A som har ansvaret for AFP og skal utbetale 100 % pensjon fram til fylte 65 år. Det skal ikke skje noen refusjon til ordning A. Fra måneden etter fylte 65 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B skal overta pensjonsutbetalingen. Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B. Da benyttes lønn i ordning B ved fratreden ved 64 år som g-reguleres frem til 65 år og samlet medlemstid i begge ordningene. Folketrygdberegnet AFP utbetales hvis det gir høyest ytelse. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om straks begynnende alderspensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A fram til fratreden ved fylte 62 år. Beregningen skjer slik uavhengig av om det fra ordning B utbetales folketrygdberegnet eller tjenestepensjonsberegnet AFP Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

8 b) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, og fratrer endelig etter fylte 65 år Pensjonering 1-62 år Pensjonering 2-66 år Ordn A 100 % Ordn A Ordn B 100 % AFP stilling Ordning A utbetaler AFP inntil tiltredelse i ny stilling i ordn B. AFP kan bli redusert til kr 0 i ordning A pga inntekten. Ordning A har ansvaret for AFP-ytelsen fram til fratreden i ordning B. Ved fylte 65 år skal A vurdere pensjonsberegningen på nytt med hensyn til tjenestepensjonsberegnet AFP. På tidspunkt 2, ved fylte 66 år, fratrer vedkommende stillingen i ordning B og AFP-ytelsen blir reaktivert. Fra fylte 66 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om AFP i ordning B, dvs enten folketrygdberegnet AFP eller 66 % beregnet AFP ut fra samlet opptjening i de to ordningene. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes etter reglene om straks begynnende alderspensjon i ordning A ut fra opptjeningen i ordning A frem til fratreden ved fylte 62 år. Beregningen skjer slik uavhengig av om det fra ordning B utbetales folketrygdberegnet eller 66 % beregnet AFP. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

9 Eksempel 3 - Mottar delvis AFP fra 62 år a) Over til ny arbeidsgiver i annen ordning og slutter i reststillingen ved 64 år Pensjonering 1-62 år Pensjonering 2-64 år Ordn A 100 % Ordn A 50 % AFP Ordn A 50 % Ordn B 50 % Tidspunkt X Medlemskap i 100 prosent stilling i ordning A. Ved pensjonering 1, ved fylte 62 år, uttak av delvis AFP. Fortsetter delvis i ordning A, men begynner deretter (tidspunkt x) i ny 50 prosent stilling i ordning B. Det er fortsatt ordning A som har ansvar for AFP-utbetalingen, og det utbetales nå delvis pensjon. Ved endelig fratreden ved 64 år utbetales 100 prosent AFP. Denne utbetales av ordning A fram til fylte 65 år. Det skjer ingen refusjon av pensjon før fylte 65 år. Fra måneden etter fylte 65 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: Siste ordning, dvs ordning B skal overta pensjonsutbetalingen Her må vi se nærmere på hvordan meldingene skal gå mellom selskapene. Det er gått ett år siden vedkommende ble utmeldt fra ordning B. Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B. For pensjonsdel 1 tas det utgangspunkt i lønn i ordning A ved fratreden ved 62 år som g-reguleres frem til 65 år og samlet medlemstid frem til 62 år. For del 2 benyttes lønn i ordning B ved fratreden ved 64 år som G- reguleres fram til 65 år og samlet medlemstid frem til 64 år. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes med 2 pensjonsdeler etter reglene om straks begynnende alderspensjon i ordning A. Pensjonsdel 1 beregnes ut fra medlemstid i ordning A fram til fylte 62 år og del 2 ut fra medlemstid fram til tidspunkt x. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

10 1.3 Uførepensjon Eksempel 1 - Tidspunkt for uførepensjon ved overgang til ny arbeidsgiver a) Tiltredelse i 100 prosent stilling Første medlemskap er i ordning A og deretter tiltrådt stilling og innmeldt i ordning B. På pensjoneringstidspunktet skal det utbetales 100 prosent uførepensjon. Arbeidstaker ble syk under medlemskapet i ordning A, og led av sykdommen ved tiltredelse i ny stilling, men blir sykmeldt etter tiltredelse i ny stilling. Pensjonering Ordn A 100 % Ordn B 100 % Ordning B skal utbetale pensjon etter samlet tid i ordn A og B. Det har ingen betydning om sykdommen inntrådte mens han var i stilling i ordning A. Det er starttidspunktet for utbetaling av uførepensjon som avgjør hvem som skal utbetale samlet pensjon. Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B ut fra samlet medlemstid i begge ordningene. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt NB! Dersom personen var syk ved overgang til ny stilling, og ikke er innmeldt i ordning B, skal ordning A utbetale pensjon. 10

11 Eksempel 2 - Uførepensjon a) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering Først innmeldt i ordning A i 100 prosent stilling. Deretter i ordning B i 50 prosent stilling. Blir syk og får 100 prosent uførepensjon. Det er bare SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere enn faktisk deltid ved tilståelse av UP. I dette eksemplet er ordning B = SPK. Pensjonering Ordn A 100 % Ordn B 50 % Siste ordning, dvs ordning B (SPK). Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende uførepensjon i SPK, dvs med samlet opptjent tjenestetid i de to ordningene inkl tjenestetid fram til aldersgrensen i ordning B. Fordi det er SPK som utbetaler pensjon, legges faktisk stillingsprosent på uføretidspunktet, dvs 50 prosent, til grunn ved beregningen. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A. Stillingsprosenten som legges til grunn for refusjonspensjonen begrenses til den stillingsprosenten som utbetalt pensjon er beregnet etter, dvs 50 prosent. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt b) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering (Samme eks som foran, men SPK første ordning.) Pensjonen var først opptjent i SPK (ordning A), og deretter i ordning B. Ordning B beregner og utbetaler pensjonen. Beregningen skjer etter bestemmelsene for ordning B, dvs ut fra gjennomsnittlig stillingsprosent fordi den blir høyere enn stillingsprosenten på uføretidspunktet. Hvordan beregnes refusjon: Refusjonen regnes etter reglene for oppsatt pensjon i SPK, slik at stillingsprosenten for refusjonen ikke begrenses til den gjennomsnittlige som er lagt til grunn for utbetalt pensjon. 11

12 Eksempel 3 - Avslag i siste ordning på grunn av karens Flere arbeidsforhold, hvor det er opphold på mer enn 6 mnd slik at karensbestemmelsen kommer til anvendelse ved vurderingen av uførepensjon i siste ordning. Vurderingen fører til avslag på straks begynnende uførepensjon i siste ordning. Uføretidspunkt Ordn A 100 % Ordn B 100 % Se pkt Det skal ikke utbetales pensjon fra ordning B.. Oppsatt pensjon for tidligere perioder utbetales fra ordning A hvis medlemstiden i ordning A er minst 3 år. (Hvis det er flere ordninger, kan Overføringsavtalen gjelde for de tidligere ordningene, slik at nest siste ordning foretar samlet utbetaling.) Oppsatt pensjon i ordning A. Hvordan beregnes refusjon: Ingen refusjon beregnes (med mindre det er flere tidligere ordninger). Overgang til alderspensjon når det har vært avslag på grunn av karens. Ved overgang til AP eller EP skal alle perioder tas med, og utbetales som hovedregel fra siste aktive ordning. Kan evt være første ordning som utbetaler hele pensjonen ved AP og EP. Dette kan være aktuelt hvis det er åpenbart urimelig å endre utbetalende ordning. Vurderingskriterier vil være meget kort tid i siste ordning, og pensjonen har løpt lenge fra første ordning. 12

13 Eksempel 4 Arbeidsforsøk og hvilende rett Eksempel 4.1 Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- blir ufør innen to år --> ordning A restarter opprinnelig uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er ikke høyere enn uførepensjonen fra ordning A. Uførepensjon ordning A Stilling ordning B Hvem skal utbetale pensjon: Første pensjonsordning (ordning A) skal utbetale. Hvordan beregnes pensjonen: Opprinnelig pensjon regulert til starttidspunkt for uførepensjonen. Eksempel 4.2 Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- blir ufør etter 2 år og 4 dager, har ikke vedtak om AAP eller vedtak om hvilende rett i folketrygden ---> ordning B utbetaler uførepensjon. Eksempel 4.3 Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- blir ufør etter 3 år, har vedtak om AAP ---> ordning A restarter opprinnelig uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er ikke høyere enn uførepensjonen fra ordning A. Eksempel 4.4 Uførepensjon fra ordning A --- i 50 % stilling ordning B + 50 % uførepensjon ordning A --- blir helt ufør innen 2 år ---> ordning A restarter opprinnelig uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er ikke høyere enn uførepensjonen fra ordning A. Uførepensjon ordning A 50 % stilling ordning B 50 % uførepensjon ordning A Hvem skal utbetale pensjon: Ordning A skal utbetale uførepensjonen. Hvordan beregnes pensjonen: Opprinnelig pensjon fra ordning A, regulert til starttidspunkt for uførepensjonen. Eksempel 4.5 Uførepensjon fra ordning A --- i 60 % stilling ordning B + 40 % uførepensjon ordning A --- blir helt ufør innen 2 år ---> ordning B utbetaler uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er høyere enn uførepensjonen fra ordning A. Uførepensjon ordning A 60 % stilling ordning B 40 % uførepensjon ordning A 13

14 Hvem skal utbetale pensjon: Ordning B skal utbetale uførepensjonen. Hvordan beregnes pensjonen: Uførepensjon (40 %) fra ordning A, regulert til starttidspunkt for ny uførepensjon + uførepensjon fra ordning B (60). Hvordan gjøre sammenligning av størrelsen på uførepensjon (for å bestemme hvilken ordning som skal utbetale): Sammenligne størrelsen på utbetalingen fra ordning A (40 %) + B (60 %) mot ordning A (100 %) oppregulert. Eksempel 4.6 Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- uførepensjon er høyere i ordning B ---> ordning B utbetaler uførepensjon. Hvem skal utbetale pensjon: Ordning B skal utbetale uførepensjonen. 14

15 1.4 Etterlattepensjon (ektefelle/ barnepensjon) Eksempel 1 - Ikke ervervsprøvet enkepensjon (gullenke) Avdøde ble medlem i ordning A Slutter i ordning A og begynner i ordning B Slutter der og begynner i ordning C Pensjonering Ordn A 100 % Ordn B 100 % Ordn C 100 % Ordn C utbetaler samlet enkepensjon. Pensjonen beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning C ut fra samlet medlemstid i alle ordningene og tiden fram til AG i ordning C. Den etterlatte har rett til en pensjon beregnet uten ervervsprøving fra ordning C, da det tas utgangspunkt i første dato Hvordan beregnes refusjon: Refusjonene skal også beregnes etter samme gunstige regler. 15

16 Eksempel 2 - Ervervsprøvet eller ikke ervervsprøvet enkepensjon? Avdøde ble medlem i ordning A Fratrer Begynner i stilling i ordning B Slutter der og begynner i ordning C Pensjonering Ordn A 100 % Ordn B 100 % Ordn C 100 % Ordning C skal utbetale pensjonen. Hvis SPK er ordning C, får den etterlatte ikke rett til gullenkepensjon, da tiden i ordning A er for kort. Det må være minst 3 år før for å få slik rett i SPK. Trygderetten har gitt SPK medhold i denne 3 års regelen gjaldt da kun tid i SPK Hvis medlemmet hadde vært i stilling og innmeldt i en av ordningene pr , ville retten til gullenkepensjon fra SPK være til stede. De andre pensjonsordningene vil alltid utbetale gullenkepensjon når første innmelding har skjedd før den OBS! Noen pensjonsordninger har en annen dato for overgang til ervervsprøvet etterlattepensjon. Da må første innmelding ha skjedd før denne dato, f.eks før hvis utbetalende ordning benytter den datoen, se pkt Hvordan beregnes refusjon: Refusjonene skal også beregnes etter siste ordnings vedtak. 16

17 1.5 Samtidig opptjening Eksempel 1 - Samtidig medlemskap stillingene fratres samtidig med rett til alderspensjon Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B. Ordning A har 40 prosent stilling - med faktisk pgrl på pensjoneringstidspunktet på kroner Ordning B har 60 prosent stilling med faktisk pgrl på pensjoneringstidspunktet på kroner Begge stillingene fratres samtidig med rett til straks begynnende alderspensjon. Pensjonering Ordn A 40 % Ordn B 60 % Den ordningen som har det høyeste faktiske grunnlaget på pensjoneringstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), skal utbetale pensjonen, i dette tilfellet ordning B. Pensjonen beregnes som en om straks begynnende pensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning (ordning B). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for straks begynnende pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 17

18 Eksempel 2 - Samtidig medlemskap - varig uførepensjon. Stillingene har ulik aldersgrense Ordning A har 40 prosent stilling - med faktisk pensjonsgrunnlag på pensjoneringstidspunktet på kroner, aldersgrense = 65 år Ordning B har 60 prosent stilling med faktisk pensjonsgrunnlag på pensjoneringstidspunktet på kroner, aldersgrense = 70 år Begge stillingene fratres samtidig med rett til straks begynnende varig uførepensjon. Pensjonering Ordn A 40 %, AG 65 Ordn B 60 %, AG 70 Den ordningen som har det høyeste faktiske grunnlaget på pensjoneringstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), dvs ordning B, skal utbetale. Pensjonen beregnes som en straks begynnende pensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning B. Ved beregningen benyttes samlet lønn og samlet opptjent medlemstid på pensjoneringstidspunktet, i tillegg kommer tiden i 100 prosent stilling ( ) fram til aldersgrense 65 år, og tiden i 60 prosent stilling fra 65 år og fram til aldersgrense 70 år. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for straks begynnende pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A + tid i 40 prosent stilling fram til aldersgrense 65. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 18

19 Eksempel 3 - Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med samme aldersgrense Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B med samme aldersgrense, her 65 år. Ordning A har 40 prosent stilling - med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Ordning B har 60 prosent stilling med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Pensjonering Ordn A 40 % Ordn B 60 % Den ordningen som har det høyeste faktiske grunnlaget på utmeldingstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), skal utbetale pensjonen, i dette tilfellet ordning B. Pensjonen beregnes som en oppsatt pensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning (ordning B). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for oppsatt pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 19

20 Eksempel 4 - Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med ulik aldersgrense Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B. Aldersgrense i ordning A er 65 og aldersgrense i ordning B er 70 år. Ordning A har 60 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Ordning B har 40 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Pensjonering 1 Pensjonering 2 65 år 67 år Ordning A 60 %, AG = 65 Ordning B 40 %, AG = 70 Pensjonering 1: Fra fylte 65 år utbetaler ordning A sin pensjon alene. Pensjonering 2: Hvis pensjonisten tar ut folketrygd fra 67 år, skal det være samlet utbetaling fra fylte 67 år. Tas det ikke ut folketrygd fra 67 år, utbetales samlet pensjon fra det tidspunkt folketrygd tas ut, senest ved nådd aldersgrense 70 år i ordning B. Den ordningen som hadde det høyeste faktiske grunnlaget på utmeldingstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), skal utbetale samlet pensjon, i dette tilfellet ordning A. Pensjonen beregnes som en oppsatt alderspensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning (ordning A). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for oppsatt pensjon ut fra det som er opptjent i ordning B. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 20

21 Eksempel 5 Delvis samtidig medlemskap dvs oppsatt pensjon med samme aldersgrense Det er to oppsatte rettigheter, og opptjeningen i ordningene har delvis skjedd til samme tid, og det er samme aldergrense. Pensjonene tas ut fra 67 år. Pensjonering 67 år Ordning A Ordning B Hvis pensjonisten tar ut folketrygd fra 67 år, skal det være samlet utbetaling fra fylte 67 år. Tas det ikke ut folketrygd fra 67 år, utbetales samlet pensjon fra det tidspunkt folketrygd tas ut, senest ved nådd aldersgrensen som i dette tilfellet er satt til 70 år. Det er ordning B som skal utbetale, da den er siste ordning. Pensjonen beregnes som en oppsatt alderspensjon i utbetalende ordning (ordning B), etter reglene om samtidig opptjening. Ved beregningen benyttes samlet medlemstid og samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Ved fastsettelse av pensjonsgrunnlaget tas det hensyn til at det i en periode har vært samtidige medlemskap. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for oppsatt pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt og

22 Eksempel 6 - Samtidig medlemskap oppsatt pensjon med ulik aldersgrense, medregning av tjenestetid fra tidligere ordning Samtidig medlemskap i ordning B og i ordning C på utmeldingstidspunktet. Aldersgrense i ordning B er 65 og aldersgrense i ordning C er 70 år. I tillegg er det oppsatt rett i tidligere ordning A. Ordning B har 60 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Ordning C har 40 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Pensjonering 1, Pensjonering 2 65 år 67 år Ordning A Ordning B 60 %, AG = 65 Ordning C 40 %, AG = 70 Fra fylte 65 år utbetaler ordning B pensjon. Pensjonen beregnes etter overføringsavtalen ut fra opptjeningen i ordning A og B. Ordning A refunderer sin oppsatte pensjon til ordning B. Hvis pensjonisten tar ut folketrygd fra 67 år, skal det være samlet utbetaling fra fylte 67 år ut fra opptjeningene i ordning A, B og C. Tas det ikke ut folketrygd fra 67 år, utbetales samlet pensjon fra det tidspunkt folketrygd tas ut, senest ved nådd aldersgrense 70 år i ordning C. Hvem skal utbetale samlet (endelig) pensjon: Den ordningen som hadde det høyeste faktiske grunnlaget på utmeldingstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), skal utbetale samlet pensjon, i dette tilfellet ordning C. Ordning B stopper sin utbetaling. Hvordan beregnes samlet, utbetalt pensjon: Pensjonen beregnes som en oppsatt alderspensjon etter reglene om oppsatte pensjoner i utbetalende ordning (ordning C). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid i alle 3 ordningene, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Hvordan beregnes refusjon: Bruttopensjonene beregnes etter refunderende ordningers regler for oppsatt pensjon ut fra det som er opptjent i den enkelte ordning. Ordning A flytter sin refusjon fra ordning B til C. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, dvs både etter og pkt

23 Eksempel 7 - Medlemskap i flere ordninger og samtidighet ved pensjonering Generell innledning Prinsipp for medregning av tidligere tjenestetid: Det er bare de avsluttede arbeidsforholdene som skal medregnes. Tidligere medlemskap i pensjonsordningen hvor man fortsatt er i aktiv stilling, skal ikke medregnes i den ordningen hvor pensjonering finner sted. Det har ingen betydning for beregningen om pensjonsordningene er i samme pensjonsinnretning. a) Ufør i èn av stillingene med tidligere medlemskap i samme ordning En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordning A (pensjonering 1), hvor han har medlemskap i periode 1 og 4. Aldersgrensen i ordning A er 70 år. Fortsetter i arbeid i ordning D fram til aldersgrensen for stillingen (i dette tilfellet 65 år), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent. Pensjonering 1 Pensjonering 2 50 % ufør 50 % alder Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn A 50 % Arb giver A Ordn D 50 % Arb giver D Ordn A UP 50 % Arb giver A Ordn D 50 % Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år Pensjonering 1 Ordning A skal utbetale 100 prosent uførepensjon. Ordning A tar med tiden i periodene 1, 2 og 3, samt delen i ordning A for periode 4 fram til aldersgrensen, dvs periode 5 og 6 (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden). Tiden i periode 2 og 3 tas med da dette er hos annen arbeidsgiver (annen pensjonsordning) enn i periode 4. Ordningene B og C refunderer for sin opptjening. Selv om det er to ordninger i samme pensjonsinnretning, skal det beregnes en refusjonspensjon fra hver enkelt pensjonsordning. Pensjonsgrunnlaget beregnes fra den enkelte periode oppregulert fram til pensjonering 1. Refusjonen begrenses til 50 prosent deltid, da det kun er det som utbetales i ordning A. Pensjonering 2 Ordning D skal utbetale hele pensjonen. Ordning A stopper sin utbetaling av løpende pensjon. 23

24 Ordning D beregner samlet pensjon, og utbetaler etter sine regler for straks begynnende pensjon. Ordning B og C stopper sin tidligere refusjon til ordning A, og refunderer oppsatt pensjon til ordning D. Refusjonen regnes på nytt i forhold til ordning Ds opplysninger om grunnlaget for samordningsberegningen. Ordning A refunderer straks begynnende pensjon for periode 1, 4, 5 og 6 (dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 prosent deltid.) Spesielle problemer som kan oppstå ved flytting av pensjonsordninger. Arbeidsgiver A kan i løpet av tiden medlemmet har sluttet i ordning A og fram til han begynner igjen, ha flyttet pensjonsordningen til en annen pensjonsinnretning. Hvis de oppsatte rettighetene ikke blir overført sammen med aktive medlemmer og pensjonister, skal den oppsatte rettigheten alltid medregnes ved utbetaling av pensjon. I dette eksemplet vil den pensjonsinnretningen som har den oppsatte retten refundere til utbetalende ordning, dvs uavhengig om det er ordning A eller D som utbetaler. 24

25 b) Ufør i èn av stillingene uten tidligere medlemskap i samme ordning Dette eksemplet er det samme som eksempel 7a, men blir ufør i ordning D. En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn D (pensjonering 1), hvor han har medlemskap i periode 4. Fortsetter i arbeid i ordning A fram til pensjonsalder 67 år (aldersgrensen er 70 år i denne stillingen), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent. Pensjonering 1 Pensjonering 2 50 % ufør 50 % alder v/67 år Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn A 50 % Arb giver A Ordn D 50 % Arb giver D Ordn A 50 % Arb giver A Ordn D: UP 50% Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år Pensjonering 1 Ordning D utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling hos arbeidsgiver D. Ordning D tar med tiden i periode samt delen i ordning D i periode 4. I tillegg periode 5, fram til aldersgrensen (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden.). Periode 1 tas ikke med da det er samme arbeidsgiver som i periode 4, der det fortsatt løper et aktivt medlemskap, selv om periode 1 i og for seg er et avsluttet stillingsforhold. Dette er nytt i forhold til gjeldende praksis, men er i samsvar med det generelle standpunktet om ikke å medregne eller refundere for perioder hvor det fortsatt er løpende (aktivt) medlemskap. Pensjonsgrunnlaget beregnes etter grunnlaget i ordning D, og ser bort fra grunnlaget i ordning A, hvor det er et aktivt medlemskap. Ingen refusjon fra ordning A da ordning D ikke skal ta med noe av tiden i ordning A, hvor det fortsatt løper et medlemskap. Det vil skje refusjon fra pensjonsordningene B og C til siste ordning D. 25

26 Pensjonering 2 Ordning A overtar all utbetaling. Tar med periode Periode 4 og 5 i ordning D, tas med fram til stillingens aldersgrense i ordning D. Periode 4 og 5 i ordning A tas med fram til sluttdato. Ordning A beregner og utbetaler pensjon etter sine regler. Ordning D starter refusjon for periode 4 og 5, dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 % deltid. Refusjonen fra ordningene B og C går til ordning A, med endring av samordningsberegning på grunnlag av nye opplysninger fra ordning A. Spesielle problemer som kan oppstå ved flytting av pensjonsordninger. Arbeidsgiver A kan i løpet av tiden medlemmet har sluttet i ordning A og fram til han begynner igjen, ha flyttet pensjonsordningen til en annen pensjonsinnretning. Hvis de oppsatte rettighetene ikke blir overført sammen med aktive medlemmer og pensjonister, skal den oppsatte rettigheten alltid medregnes ved utbetaling av pensjon. I dette eksemplet vil den pensjonsinnretningen som har den oppsatte retten refundere til utbetalende ordning. 26

27 c) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser Dette eksemplet er det samme som eksempel 7a, men det er forskjellig arbeidsgiver i periode 1 og 4. En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn E hvor aldersgrensen er 70 år (pensjonering 1). Fortsetter i arbeid i ordning D fram til aldersgrensen for stillingen (i dette tilfellet 65 år), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent. Pensjonering 1 Pensjonering 2 50 % ufør 50 % alder Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn E 50 % Arb giver E Ordn D 50 % Arb giver D Ordn E UP 50 % Arb giver E Ordn D 50 % Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år Pensjonering 1 Ordning E utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling. Ordning E tar med tiden i periode samt delen i ordning E i periode 4. I tillegg periode 5 og 6, tiden fram til aldersgrensen (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden.) Tiden i periode 2 og 3 tas med da dette er hos annen arbeidsgiver (annen pensjonsordning) enn i periode 4. Grunnlaget beregnes etter pensjonsgrunnlaget i delen i ordning E, og ser bort fra hva grunnlaget er i den delen som er i ordning D. Ordningene A, B og C refunderer for hhv periode 1, 2 og 3 (også selv om dette er i samme pensjonsinnretning, men er forskjellige pensjonsordninger). Pensjonsgrunnlaget er sluttgrunnlaget i den enkelte periode, oppregulert til tidspunkt 1. Refusjonen begrenses til den deltid som utbetalende ordning benytter. Pensjonering 2 Ordning D overtar all utbetaling og beregner pensjon til pensjonist etter sine regler. Ordning E stopper sin utbetaling av løpende pensjon. 27

28 Ordning D beregner og utbetaler pensjonen etter sine regler Ordningene A, B og C stopper sin tidligere refusjon til ordning E, og starter refusjon til ordning D. Refusjonen regnes på nytt i forhold til ordning Ds opplysninger om grunnlaget for beregning av samordningsfradraget. Ordning E starter refusjon for periode (dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 prosent deltid.) 28

29 d) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser Dette eksemplet er det samme som eksempel 7c, men blir ufør i ordning D. En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn D (pensjonering 1). Fortsetter i arbeid i ordning E fram til aldersgrensen for stillingen (i dette tilfellet 65 år), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent. Pensjonering 1 Pensjonering 2 50 % ufør 50 % alder Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn E 50 % Arb giver E Ordn D 50 % Arb giver D Ordn E 50 % Arb giver E Ordn D UP 50 % Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år Pensjonering 1 Ordning D utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling hos arbeidsgiver D. Ordning D tar med tiden i periode samt delen i ordning D i periode 4. I tillegg periode 5, fram til aldersgrensen (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden.). Periode 1 tas med da det ikke er samme arbeidsgiver som i periode 4, selv om det er i samme pensjonsinnretning. Dette er nytt i forhold til gjeldende praksis, men er i samsvar med det generelle standpunktet om ikke å medregne eller refundere for løpende (aktivt) medlemskap. Pensjonsgrunnlaget beregnes etter grunnlaget for stillingen i ordning D, og ser bort fra grunnlaget i ordning E, hvor det er et aktivt medlemskap. Ordningene A, B og C refunderer for hhv periode 1, 2 og 3 (også selv om dette er i samme pensjonsinnretning, men er forskjellige pensjonsordninger). Pensjonsgrunnlaget er sluttgrunnlaget i den enkelte periode, oppregulert til tidspunkt 1. Refusjonen begrenses til deltiden som utbetalende ordning benytter. Hvis ordningene B og C er i samme pensjonsinnretning vil det skje refusjon fra disse pensjonsordningene til siste ordning, dvs ordning D. 29

30 Pensjonering 2 Ordning E overtar all utbetaling. Ordning E beregner og utbetaler pensjonen etter sine regler. Ordning A, B, C stopper sin tidligere refusjon til ordning D, og starter refusjon til ordning E. Ordning D starter refusjon for periode 4 og 5 (dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 prosent deltid.) 30

31 Eksempel 8 - Medlemskap i flere ordninger, men samtidighet ved pensjonering En person har først medlemskap i en ordning. Deretter medlemskap i to pensjonsordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn B (pensjonering 1). Fortsetter i arbeid i ordning A fram til aldersgrensen for stillingen, dvs til pensjonering 2. Fratrer stillingen og skal ha 100% alderspensjon. Pensjonering 1 Pensjonering 2 50 % ufør 100 % alder Ordn A 100 % Ordn A 50 % Ordn A 50 % Ordn B 50 % Ordn B UP 50 % Periode 1 Periode 2 Periode 3 25 år 3 år 5 år Pensjonering 1 Ordning B utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling. Ordning B tar med tiden i periode 2 samt periode 3, dvs tiden fram til aldersgrensen (beregnes med 50 % deltid hele tiden.) Tiden i periode 1 tas ikke med da dette er sammenhengende medlemskap i samme pensjonsordning, dvs ordning A som i periode 2 og 3. I dette tilfellet blir det 3 års tjenestetid samt tiden fram til aldersgrensen 5 år, dvs totalt 8 år i ordning A som kommer til utbetaling. Resterende tid 25 år, kommer først med når pensjon også tas ut for stillingen i ordning A på tidspunkt 2, delvis UP til hel AP. Grunnlaget beregnes etter grunnlaget i delen for ordning B, ser bort fra grunnlaget i delen i ordning A. Hvis vedkommende hadde blitt ufør i ordning A, så ville periode 1 blitt tatt med ved beregning av tjenestetid. Det medregnes ingen tid fra ordning A, og det blir da ingen refusjon Pensjonering 2 Ordning A skal utbetale hele pensjonen. Ordning A beregner pensjonen ut fra sine regler. Ordning B stopper utbetalingen og refunderer til ordning A. Ordning B refunderer for periode 2 og 3. Periode 3 regnes fram til stillingens aldersgrense, stillingsstørrelse 50 prosent. 31

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett Vår dato Vår referanse Side 13.04.2011 1 av 9 Deres dato Deres referanse Pensjonsinnretning Postboks xxxx xxxx Oslo Vårt TP.nr. Arbeidsgivers org.nr. RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) AVTALEFESTET PENSJON (AFP) AFP62 AFP62 over til AFP65 AFP62 over til AFP65 AFP65 til AP v/67 år Igangsetting Overgang fra AFP62 til APF 65 - Folketrygdberegnet Overgang fra AFP62 til APF 65 - Vedtektsfestet

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN Oppdatert 16.12.2015 INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie... 5 1.2 Ny refusjonsordning ikke innført... 6 1.3

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

MOTTATT 19 JAN 2010. Høring om oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

MOTTATT 19 JAN 2010. Høring om oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Arbeidsdepartementet Postboks 8019 0030 Osto MOTTATT 19 JAN 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Kommunal Landspensjonskasse Org. nr: 938708 606 Foretaksregisteret Pb. 1733 Vika, 0121 0510 Høring om oppfølging av

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 1 19. JUNI 2014 KLOKKEN 09:30 HOVEDLINJER FOR REVISJONEN AV HTA PER 01.05.2014 Konkurransen om godt kvalifisert arbeidskraft er merkbar for KAs medlemmer.

Detaljer

REFERANSEPLAN Denne referanseplanen henviser til Pensjonskontorets konkurransegrunnlag for innkjøp av tjenestepensjonsordning innen KS tari område

REFERANSEPLAN Denne referanseplanen henviser til Pensjonskontorets konkurransegrunnlag for innkjøp av tjenestepensjonsordning innen KS tari område REFERANSEPLAN Denne referanseplanen henviser til Pensjonskontorets konkurransegrunnlag for innkjøp av tjenestepensjonsordning innen KS tari område 2 INNHOLD INNHOLD Innhold I Aktive 5 1 Innledning 7 2

Detaljer

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR 1 TEMA SOM BLIR OMHANDLA I KURSET 1. Innleiing og generelt om pensjon 2. AFP 62 64 år, 65 67 år 3. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 4. Uførepensjon 5. Kvar

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Innhold Generell informasjon 3 Medlemskap 4 Alderspensjon 5 Avtalefestet pensjon (AFP) 8 Uførepensjon 9 Etterlattepensjon (ektefelle- og

Detaljer

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor ARBEIDSDEPARTEMENTE / ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET M OTTATT 18 JAN 2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Pensjonsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200905712-/FH Vår ref.: Dato:

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Norsk Sykepleierforbund i Buskerud 28.03.2017 Pensjon og valgmuligheter v. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder Buskerud Agenda Medlem i KLP Pensjon fra NAV Min side KLP AFP og alderspensjon Uførepensjon

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK.

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK. Ektefellepensjon Søknad om etterlattepensjon Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

18 JAN Høring - Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

18 JAN Høring - Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor KOMMUNESEKTOPENS INTERESSE- 04 ARBEIDRGNERORGANISASJON The NorwegianAssooafion of Loc, and Regional Authonfies KÇ Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår 09/02458-2 referanse: Arkivkode: 572

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon Vedtekter for offentlig tjenestepensjon FELLESORDNINGEN FOR FYLKESKOMMUNER, HELSEFORETAK, KOMMUNER OG BEDRIFTER Innhold 1. Pensjonsordningens formål 6 2. Hvem pensjonsordningen omfatter 8 3. Unntak fra

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 2 Gjelder fra 01.01.2015 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer