MØTEBOK. I alt 25 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. I alt 25 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18."

Transkript

1 Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Sak 49/15-51/15 Hans- Jakob Bønå H Ordfører Fra sak 52/15 -> Otto Strand KRF Varaordfører Fra sak 52/15 -> Lise Svenning H Medlem Hilde Marie Meyer H Medlem Geir Olav Næss H Medlem Torjus Gaski Brevik H Medlem Knut Halvor Busk H Medlem Harald Inge Johnsen H Medlem Tor Johnny Aikio H Medlem Hanne-Lene Holm Bønå H Medlem Arnold Barstad Eliseussen H Medlem Wenche Pedersen AP Medlem Willy Andreas Pedersen AP Medlem Ragnhild Marie M Aslaksen AP Medlem Tiltrådte kl (i sak 56/15) Kristian Wengen AP Medlem FO Kristina Raastad Dikkanen AP Medlem Kristian Wengen AP Medlem Eva Lill Margit AP Medlem Ann Rita Hammer AP Medlem Hermann Magne Westlie AP Medlem Chandra Bahadur Chhetri AP Medlem Sigurd Johan Richardsen SV Medlem Hanne Jonassen Harila SV Medlem Einar Alfred Niemi SV Medlem Bernt-Aksel Jensen VLI Medlem Elisabeth Klogh Hegge VLI Medlem Farid Shariati Bidar MDG Medlem Kristina Raastad Dikkanen AP Varamedlem Kristian Wengen Åge Tom Sivertsen AP Varamedlem Ragnhild Marie M Aslaksen -> kl I alt 25 representanter og vararepresentanter

2 Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Jon Ragnar Morso økonomisjef Grethe Pleym kommunalsjef KVI Yngvar Mækelæ enhetsleder PMK Arne Lindbach informasjonsrådgiver Gøril Samuelsen - møtesekretær Behandlede saker: Sak nr./år 48/15 60/15 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sigurd Richardsen Hans-Jacob Bønå Wenche Pedersen Medlem (SV) Medlem (H) Medlem (AP Kulturinnslag: Kulturskolen m/anna Rostrup Mia Adelen Johansen og Torbjørn Dunn spilte klarinett. Innkalling og saksliste: Ingen merknader til innkalling. Merknader til saksliste: Sak 58/15 trekkes fra saksliste. Behandles i kommunestyremøte i november. Sak 59/15 behandles før sak 54/15. Repr. Johnny Aikio, H ba om at sak 59/15 fremskyves, og behandles før 53/15. Kommunestyret hadde ingen innvendinger. Side 2 av 19

3 48/15 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget 2015 for Vadsø kommune. Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget 2015 for Vadsø kommune. 49/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR VALGPERIODEN Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet velges som avtalevalg. Som medlemmer til formannskapet for valgperioden velges: Medlemmer Høyre, Vadsølista og KRF: Hans-Jacob Bønå, H Otto Strand, KRF Lise Svenning, H Hilde Marie Meyer, H Medlemmer AP, MDG og SV: Wenche Pedersen, AP Willy Pedersen, AP Hanne Jonassen Harila, SV Side 3 av 19

4 Som varamedlemmer til formannskapet for valgperioden velges: Varamedlemmer Høyre, Vadsølista og KRF: Bernt-Aksel Jensen, VLI Geir Olav Næss, H Torjus Gaski Brevik, H Knut Halvor Busk, H Elisabeth Hegge, VLI Hanne Lene Bønå, H Varamedlemmer AP, MDG og SV: Sigurd Johan Richardsen, SV Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, AP Hermann Magne Dahl Westlie, AP Kristian Wengen, AP Einar Niemi, SV 50/15 VALG AV ORDFØRER FOR VALGPERIODEN Repr. Johnny Aikio, H la frem følgende forslag på vegne av H, VLI og KRF: Hans-Jacob Bønå Repr. Willy Pedersen, AP la frem følgende forslag på vegne av AP, SV og MDG: Wenche Pedersen velges som ordfører for perioden Det legges opp til skriftlig avstemming. Enstemmig vedtatt. Ordfører Rolf Arne Hanssen foreslo at representantene Ann Rita Hammer, AP og repr. Knut Busk, H kontrollerer opptellingen. Enstemmig vedtatt. Skriftlig avstemming ble foretatt. Ved opptelling av stemmesedlene fordelte stemmene seg slik: Wenche Pedersen fikk 12 stemmer. Hans-Jacob Bønå fikk 13 stemmer. Side 4 av 19

5 Ved dette er Hans-Jacob Bønå valgt som ordfører i Vadsø kommune for valgperioden Som ordfører for valgperioden velges Hans-Jacob Bønå, Høyre. Ordfører Hans-Jacob Bønå takket for tilliten. 51/15 VALG AV VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN Repr. Johnny Aikio, H la frem følgende forslag på vegne av H, VLI og KRF: Otto Strand Repr. Sigurd Richardsen, SV la frem følgende på vegne av AP, SV og MDG: Hanne Jonassen Harila velges som varaordfører Det legges opp til skriftlig avstemming. Enstemmig vedtatt. Skriftlig avstemming ble foretatt. Ved opptelling av stemmesedlene fordelte stemmene seg slik: Hanne Jonassen Harila fikk 12 stemmer. Otto Strand fikk 13 stemmer. Ved dette er Otto Strand valgt som varaordfører i Vadsø kommune for valgperioden Som varaordfører for valgperioden velges Otto Strand, KRF. Ordførerskifte og kjedeoverrekkelse (kl ) Rolf Arne Hanssen, SV fratrådte som ordfører. Hans-Jacob Bønå, H tiltrådte som ny ordfører. Otto Strand, KRF tiltrådte som varaordfører. Side 5 av 19

6 52/15 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG FOR VALGPERIODEN Repr. Lise Svenning, H opplyste at hun er ansatt i Vadsø kommune og av den grunn ikke valgbar som varamedlem til administrasjonsutvalget. Høyre v/repr. Johnny Aikio la frem følgende endringsforslag: Beate Pedersen, H erstatter Lise Svenning 4. vara Høyre v/repr. Johnny Aikio la frem følgende tilleggsforslag: Ruth Åse Jankila, VLI som 5. vara Valgnemndas innstilling med fremlagte endrings-/tilleggsforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalget velges som avtalevalg. Som medlemmer til administrasjonsutvalget for valgperioden velges: Medlemmer Høyre, Vadsølista og KRF: Hilde Marie Meyer, H (leder) Elisabeth Hegge, VLI (nestleder) Morten Jørgensen, H Medlemmer AP, MDG og SV: Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, AP Sigurd Richardsen, SV Som varamedlemmer til administrasjonsutvalget for valgperioden velges: Varamedlemmer Høyre, Vadsølista og KRF: Ove Solsvik, Krf Hanne Lene Bønå, H Tom Ivar Haukland, H Beate Pedersen, H Side 6 av 19

7 Ruth Åse Jankila, VLI Varamedlemmer AP, MDG og SV: Bente Ellinor Andersen Hegna, AP Farid Shariati Bidar, MDG Jarand Harila, SV Jostein Ukvitne, AP 53/15 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN Som representanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: Som personlige vararepresentanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: Som leder velges: Som nestleder velges: AP v/repr. Hermann Westlie la frem følgende endringsforslag: Som varamedlem i stedet for Ellen-Marie Winther velges Rolf Dikkanen som personlig vara for Marianne Pedersen. Hans Stapnes velges til personlig vara for Hilde Bersvendsen Votering: Det ble votert over valgnemndas innstilling med fremlagt endringsforslag fra AP som ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget velges som avtalevalg. Som representanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: 1. Arnold Eliseussen, H 2. Hilde Bersvendsen, AP 3. Marianne Pedersen Som personlige vararepresentanter til kontrollutvalget for valgperioden velges: Side 7 av 19

8 1. Gerd Solveig Haga Mathisen, H 2. Hans Stapnes, AP 3. Rolf Dikkanen, AP Som leder velges: Hilde S. Bersvendsen Som nestleder velges: Arnold Eliseussen 54/15 VALG AV MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TIL PMK (HOVEDUTVALG FOR PLAN, MILJØ OG KOMMUNALTEKNISKE SAKER) FOR VALGPERIODEN Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg PMK velges som avtalevalg. Som medlemmer til Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker for valgperioden velges: Medlemmer Høyre, Vadsølista og KRF: Johnny Aikio, H - Leder Hans Henrik Kristiansen, VLI - Nestleder Hanne Lene Bønå, H Lise Svenning, H Medlemmer AP, MDG og SV: Ann Rita Hammer, AP Farid Shariati Bidar, MDG Einar Niemi, SV Som varamedlemmer til Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker for valgperioden velges: Varamedlemmer Høyre, Vadsølista og KRF: Geir Olav Næss, H Ruth Åse Jankila, VLI Side 8 av 19

9 Gro Harila, Krf. Torjus Gaski Brevik, H Harald Inge Johnsen, H Knut Busk, H Varamedlemmer AP, MDG og SV: Wenche Pedersen, AP Trond Skorstad, SV Bente Ellinor Andersen Hegna, AP Odd Erik Rønning,AP Martine Berg, MDG 55/15 VALG AV REPRESENTANT TIL HOVEDUTVALG FOR PMK, FOR Å IVARETA INTERESSER I PLANLEGGINGEN FOR VALGPERIODEN Som representant til kommunens hovedutvalg PMK, for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, for valgperioden , velges Høyre v/repr. Johnny Aikio la frem følgende forslag: Jaran Harila velges som personlig vara for Jorunn Bønå. Votering: Det ble votert over Valgnemndas innstilling med fremlagt forslag fra H som ble enstemmig vedtatt. Valget foretas som avtalevalg. Som representant til kommunens hovedutvalg PMK, for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, for valgperioden , velges Jorunn Bønå Jaran Harila velges som personlig vara for Jorunn Bønå. Side 9 av 19

10 56/15 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN - PARTNERSKAPSAVTALE Vadsø kommunestyre viser til søknad fra Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen om inngåelse av partnerskapsavtale for Søknaden avslås. Avslaget begrunnes med at der ikke er tilgjenglige midler for nevnte formål i Repr. Knut Busk, H la frem følgende felles tilleggsforslag - H, VLI og KRF: Det nedsettes et Ad hoc-utvalg på tre personer som får i oppgave å: 1. Utarbeide retningslinjer for etablering av partnerskapsavtaler a. Herunder å foreslå aktuell økonomisk ramme for avtalene b. Hvilke områder skal prioriteres for avtaler 2. Se på dagens inngåtte avtaler om de fortsatt er aktuelle å forlenge 3. Foreslå inngåelse av nye avtaler Innstillingen fra utvalget fremlegges i forbindelse med kommunestyremøte i desember 2015 og behandles der som rammer for avtalene i kommende periode. Inngåelse av partnerskapsavtaler gjøres av formannskapet som fastsetter rammene. Følgende personer oppnevnes i utvalget: 1. Elisabeth Hegge, Vadsølista 2. Geir Olav Næss, Høyre 3. Farid Shariati Bidar, MDG Personlige varamedlemmer: 1. Fritjof Methi, 2. Hilde Meyer, Høyre 3. Willy Pedersen, AP Habilitet: Repr. Bernt-Aksel Jensen, VLI stiller spørsmål ved repr. Willy Pedersen, AP og repr. Hermann Westlie, AP sin habilitet med begrunnelse at samboere/ektefelle er i styret til Varangerfestivalen. Rådmannen redegjorde habilitetsspørsmålet. Representantene fratrådte. I alt 23 representanter og vararepresentanter. Side 10 av 19

11 Kommunestyret vurderte representantenes habilitet. Willy Pedersen, AP ble vurdert inhabil med 13 stemmer. 12 stemte imot. Hermann Westlie, AP ble vurdert inhabil med 13 stemmer. 12 stemte imot. I alt 23 representanter og vararepresentanter. Repr. Åge Tom Sivertsen, AP opplyste at han er regnskapsfører for Varangerfestivalen. Kommunestyret vurderte representanten enstemmig som habil. I alt 23 representanter og vararepresentanter. Repr. Wenche Pedersen, AP la frem følgende fellesforslag - AP, SV og MDG: 1. Vadsø kommune bevilger støtte på gjennom omdisponering fondsmidler fra utviklingsfondet/miljøfondet og primærfond 2. Vadsø kommunestyre unngår en 3 årig partnerskapsavtale, fra 2016 med Varangerfestivalen/Vadsø Jazzklubb. Repr. Ragnhild M. Aslaksen, AP tiltrådte, kl I alt 24 representanter og vararepresentanter. Votering: Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra AP, SV og MDG som falt med 10 stemmer. 14 stemte imot. Det ble votert over fremlagt felles tilleggsforslag fra H, VLI og KRF som ble vedtatt med 13 stemmer. 11 stemte imot. Det votert over formannskapets innstilling med vedtatt tillegg, som ble vedtatt med 13 stemmer. 11 stemte imot. Vadsø kommunestyre viser til søknad fra Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen om inngåelse av partnerskapsavtale for Søknaden avslås. Avslaget begrunnes med at der ikke er tilgjenglige midler for nevnte formål i Spørsmålet om partnerskapsavtale drøftes på et senere tidspunkt sammen med andre søknader om slike avtaler. Det bør innbys til et møte med lag/organisasjoner hvor partnerskapsavtaler er tema før nye lages. Side 11 av 19

12 Det nedsettes et Ad hoc-utvalg på tre personer som får i oppgave å: 1. Utarbeide retningslinjer for etablering av partnerskapsavtaler a. Herunder å foreslå aktuell økonomisk ramme for avtalene b. Hvilke områder skal prioriteres for avtaler 2. Se på dagens inngåtte avtaler om de fortsatt er aktuelle å forlenge 3. Foreslå inngåelse av nye avtaler Innstillingen fra utvalget fremlegges i forbindelse med kommunestyremøte i desember 2015 og behandles der som rammer for avtalene i kommende periode. Inngåelse av partnerskapsavtaler gjøres av formannskapet som fastsetter rammene. Følgende personer oppnevnes i utvalget: 1. Elisabeth Hegge, Vadsølista 2. Geir Olav Næss, Høyre 3. Farid Shariati Bidar, MDG Personlige varamedlemmer: 1. Fritjof Methi, 2. Hilde Meyer, Høyre 3. Willy Pedersen, AP Repr. Åge Tom Sivertsen, AP fratrådte. Representantene Willy Pedersen, AP og Hermann Westlie, AP tiltrådte. I alt 25 representanter og vararepresentanter. 57/15 VARANGER ASVO - OPPLØSNING Formannskapet innstiller på følgende; 1. Kommunestyret i Vadsø vedtar i hht IKS-loven 32 oppløsning av Varanger ASVO IKS (org nr ). Vedtaket forelegges departementet for godkjenning. 2. Foreligger det godkjenning fra departementet om slik oppløsning har representantskapet i Varanger ASVO IKS i hht IKS-loven ansvaret for å velge et avviklingsstyre. Dette avviklingsstyret bør være valgt innen utgangen av november Rådmannen får i samarbeide med Varanger ASVO i oppdrag å legge til rette for etablering av et aksjeselskap fullt ut eid av Vadsø kommune som skal ivareta Side 12 av 19

13 Vadsø kommunes tilbud om yrkesaktivitet for personer med kortvarige- eller langvarige begrensninger. 4. Det forutsettes at dette aksjeselskapet kan overta/inngå avtaler og rettigheter minst tilsvarende dagens og som er nødvendig for videre aktivitet etter at Varanger ASVO IKS er oppløst. Habilitet Repr. Eva-Lill Margit, AP informerte og ba kommunestyre vurdere hennes habilitet med begrunnelse at hun jobber i NAV der hennes stilling innebærer tett samarbeid med Varanger ASVO. Repr. Lise Svenning, H ba kommunestyret vurdere hennes habilitet med begrunnelse at hun er styremedlem i Varanger ASVO. Representantene fratrådte. I alt 23 representanter og vararepresentanter. Kommunestyret vurderte representantenes habilitet. Repr. Eva-Lill Margit, AP ble enstemmig vurdert habil. Repr. Lise Svenning, H ble enstemmig vurdert inhabil. Repr. Eva-Lill Margit, AP tiltrådte. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Høyre v/repr. Arnold Eliseussen la frem følgende endringsforslag til pkt. 3, siste del: Rådmannen får i samarbeide med Varanger ASVO i oppdrag å legge til rette for etablering av et aksjeselskap fullt ut eid av Vadsø kommune som skal ivareta Vadsø kommunes tilbud om arbeidsrettet aktivitet tilpasset brukeren behov innenfor det tjenestetilbudet som blir gitt av bedriften og tiltaksplasser stilt til disposisjon og finansiert av NAV. Votering: Det ble votert over fremlagt endringsforslag fra Høyre som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt. Side 13 av 19

14 Formannskapet innstiller på følgende; 1. Kommunestyret i Vadsø vedtar i hht IKS-loven 32 oppløsning av Varanger ASVO IKS (org nr ). Vedtaket forelegges departementet for godkjenning. 2. Foreligger det godkjenning fra departementet om slik oppløsning har representantskapet i Varanger ASVO IKS i hht IKS-loven ansvaret for å velge et avviklingsstyre. Dette avviklingsstyret bør være valgt innen utgangen av november Rådmannen får i samarbeide med Varanger ASVO i oppdrag å legge til rette for etablering av et aksjeselskap fullt ut eid av Vadsø kommune som skal ivareta Vadsø kommunes tilbud om arbeidsrettet aktivitet tilpasset brukeren behov innenfor det tjenestetilbudet som blir gitt av bedriften og tiltaksplasser stilt til disposisjon og finansiert av NAV. 4. Det forutsettes at dette aksjeselskapet kan overta/inngå avtaler og rettigheter minst tilsvarende dagens og som er nødvendig for videre aktivitet etter at Varanger ASVO IKS er oppløst. Repr. Lise Svenning, H tiltrådte. I alt 25 representanter og vararepresentanter. 58/15 OMRÅDEREGULERING FOR KIRKEGÅRDSVEIEN- VESTRE JAKOBSELV I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til områderegulering for Kirkegårdsveien, Vestre Jakobselv m/ tilhørende plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, datert , til offentlig gjennomsyn og sendes berørte grunneiere, naboer, rettighetshavere og sektormyndigheter for uttalelse/ behandling. Sak trukket. Sak trukket. Side 14 av 19

15 59/15 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende: Hovedutvalgenes fellesbestemmelser I tråd med kommunestyrets vedtak av jfr vedtak av foreslås følgende endring av reglementet hva gjelder hovedutvalgenes fellesbestemmelser: HOVEDUTVALGENES FELLESBESTEMMELSER 1. VALG OG SAMMENSETNING - Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker (PMK) Hovedutvalget er opprettet etter kommunelovens 10 og er å betrakte som fast utvalg. Hovedutvalget består av minimum 5 medlemmer og varamedlemmer. Det faktiske antallet bestemmes for hver valgperiode av kommunestyret. Hovedutvalget velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Valgene foretas som forholdsvalg jfr kommuneloven 36. Kommunestyret velger leder blant kommunestyrets medlemmer og nestleder blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem ved å supplere fra den gruppe som står bak den utredende. Dersom lederen faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder. 2. MØTERETT FOR DE ANSATTES REPRESENTANTER. Når hovedutvalget eventuelt behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, har representanter for de ansatte møte- og talerett i hovedutvalgene iht. kommunelovens 26 dersom ikke annet er fastsatt i særlov eller avtale. Saker som anses omfattet av møte- og talerett for representanter for de ansatte, er de saker som omfatter forhold knyttet til organisering av den administrative virksomheten samt opprettelse, omgjøring og inndragning av stillinger. Ved behandling av forslag til budsjett, fordeling av budsjettrammer eller bevilgningsspørsmål av vesentlig betydning for virksomheten, avgrenses taleretten til å fremme en uttalelse om forslaget/innstillingen knyttet til forhold nevnt i dette punkts første ledd. Som ansattes representanter regnes de ansatte representanter i det lovpålagte partsammensatte utvalget (administrasjonsutvalget). 3. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE Hovedutvalget skal føre tilsyn med at virksomheten innenfor hovedutvalgenes budsjettområder drives, holder kvalitet og gir sine tilbud i forhold til kommunestyrets forutsetninger. Hovedutvalget skal også føre tilsyn med hvordan nasjonale mål og krav oppfylles på de samme områdene. Hovedutvalget treffer vedtak i saker som er delegert fra kommunestyret. Hovedutvalget utøver også på kommunestyrets vegne de oppgaver som kommunestyret delegerer hovedutvalgene. I saker som har økonomiske konsekvenser forutsettes det at hovedutvalgets innstilling behandles i formannskap før endelig behandling i bystyret. Hovedutvalgene skal ivareta de oppgaver som kommunestyret til enhver tid pålegger dem og kan også på selvstendig grunnlag ta initiativ overfor kommunestyret m.h.t. Side 15 av 19

16 utviklings-, utredningsoppgaver og saker av prinsipiell karakter innenfor egne ansvarsområder. Hovedutvalgene avgir årsmeldinger overfor kommunestyret basert på de av kommunestyret vedtatte planer og rammer. 4. SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i de saker som i henhold til kommunestyrets delegeringsvedtak og årsbudsjettvedtak er delegert til hovedutvalgene. Hovedutvalgene har innenfor vedtatte budsjettrammer anledning til å omdisponere inntil kr ,- pr budsjettår dersom forutsetningene for dette er tilstede. Slike forutsetninger må være i form av et reelt og dokumentert mindreforbruk. Hovedutvalgene kan i den utstrekning kommunestyret ikke har vedtatt begrensning delegere videre avgjørelsesmyndighet til rådmannen. 5. MØTER. Hovedutvalgene skal ha møter når lederen finner det påkrevet eller minst 2 av medlemmene krever det. Det utarbeides halvårlige møteplaner. Hovedutvalgene innkalles normalt med minst 7 dagers varsel. Saksdokumentene sendes elektronisk sammen med innkallingen til medlemmer, varamedlemmer. Samtidig tilgjengeliggjøres sakspapirene på Vadsø kommunes hjemmesider Lederen av hovedutvalgene setter opp saksliste for det enkelte møte. Møtene er åpne ihht. kommunelovens 32, nr. 3, med mindre det gjelder saker som er undergitt taushetsplikt, jfr. forvaltningslovens 13 og straffelovens 121. Hovedutvalgene er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall etter kommunelovens 35. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, unntatt ved valg. Ordfører og rådmannen har møte- og talerett i hovedutvalgenes møter. Hovedutvalgene har adgang til å benytte fjernmøter og skriftlig saksbehandling i hht reglene i kommuneloven 30 nr FØRING AV PROTOKOLL - MØTETS SLUTT Det skal føres protokoll etter den form som kommunestyret fastsetter jfr. pkt. 25 i formannskapets reglement. 7. SEKRETARIATETS OPPGAVER Rådmannen er ansvarlig for at det skjer en forsvarlig saksbehandling, og fremmer innstilling i alle saker jfr formannskapets reglement pkt 3. Rådmannen er ansvarlig for at det skjer en tilfredsstillende sekretariatstjeneste. Sekretariatet har ansvaret for hovedutvalgenes sakspapirer, innkalling av medlemmer, kunngjøring av møter, protokoller og protokollutskrifter. 8. GYLDIGHET OG ENDRING Dette reglement er vedtatt av kommunestyret i Vadsø den og trer i kraft fra den dato kommunestyret har oppnevnt de respektive hovedutvalg. Endringer av dette reglementet kan bare foretas av kommunestyret. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 3.5 Leder i hovedutvalg Leder for hovedutvalg utbetales en fast årlig godtgjørelse pålydende kr alternativt samt frivillig frikjøp i inntil 1 dag pr måned. Ordningen har et økonomisk tak beregnet til kr pr. dag (se kap.3 for beregning). Side 16 av 19

17 Repr. Lise Svenning, H la frem følgende forslag til innstillingens pkt 3 ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE: siste setning strykes Repr. Lise Svenning, H la frem følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 8 GYLDIGHET OG ENDRING første setning: Dette reglement er vedtatt av kommunestyret i Vadsø og trer i kraft fra den dato kommunestyret har oppnevnt de respektive hovedutvalg. Repr. Lise Svenning, H la frem følgende endringsforslag til Reglement for kontrollutvalget i Vadsø kommune pkt. 2 VALG SAMMENSETNING Nytt 2. avsnitt: Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Det velges personlig vara for hvert av medlemmene i utvalget. Leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyrets møter. Kontrollutvalgets leder skal ikke velges fra flertallskonstellasjon ved konstitueringen. Votering: Det ble votert over fremlagte forslag/endringsforslag fra Høyre som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over administrasjonens innstilling med vedtatt endringer som ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende: Hovedutvalgenes fellesbestemmelser I tråd med kommunestyrets vedtak av jfr vedtak av foreslås følgende endring av reglementet hva gjelder hovedutvalgenes fellesbestemmelser: HOVEDUTVALGENES FELLESBESTEMMELSER 1. VALG OG SAMMENSETNING - Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker (PMK) Hovedutvalget er opprettet etter kommunelovens 10 og er å betrakte som fast utvalg. Hovedutvalget består av minimum 5 medlemmer og varamedlemmer. Det faktiske antallet bestemmes for hver valgperiode av kommunestyret. Hovedutvalget velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Valgene foretas som forholdsvalg jfr kommuneloven 36. Kommunestyret velger leder blant kommunestyrets medlemmer og nestleder blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem ved å supplere fra den gruppe som står bak den utredende. Dersom lederen faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder. Side 17 av 19

18 2. MØTERETT FOR DE ANSATTES REPRESENTANTER. Når hovedutvalget eventuelt behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, har representanter for de ansatte møte- og talerett i hovedutvalgene iht. kommunelovens 26 dersom ikke annet er fastsatt i særlov eller avtale. Saker som anses omfattet av møte- og talerett for representanter for de ansatte, er de saker som omfatter forhold knyttet til organisering av den administrative virksomheten samt opprettelse, omgjøring og inndragning av stillinger. Ved behandling av forslag til budsjett, fordeling av budsjettrammer eller bevilgningsspørsmål av vesentlig betydning for virksomheten, avgrenses taleretten til å fremme en uttalelse om forslaget/innstillingen knyttet til forhold nevnt i dette punkts første ledd. Som ansattes representanter regnes de ansatte representanter i det lovpålagte partsammensatte utvalget (administrasjonsutvalget). 3. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE Hovedutvalget skal føre tilsyn med at virksomheten innenfor hovedutvalgenes budsjettområder drives, holder kvalitet og gir sine tilbud i forhold til kommunestyrets forutsetninger. Hovedutvalget skal også føre tilsyn med hvordan nasjonale mål og krav oppfylles på de samme områdene. Hovedutvalget treffer vedtak i saker som er delegert fra kommunestyret. Hovedutvalget utøver også på kommunestyrets vegne de oppgaver som kommunestyret delegerer hovedutvalgene. I saker som har økonomiske konsekvenser forutsettes det at hovedutvalgets innstilling behandles i formannskap før endelig behandling i bystyret. Hovedutvalgene skal ivareta de oppgaver som kommunestyret til enhver tid pålegger dem og kan også på selvstendig grunnlag ta initiativ overfor kommunestyret m.h.t. utviklings-, utredningsoppgaver og saker av prinsipiell karakter innenfor egne ansvarsområder. 4. SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i de saker som i henhold til kommunestyrets delegeringsvedtak og årsbudsjettvedtak er delegert til hovedutvalgene. Hovedutvalgene har innenfor vedtatte budsjettrammer anledning til å omdisponere inntil kr ,- pr budsjettår dersom forutsetningene for dette er tilstede. Slike forutsetninger må være i form av et reelt og dokumentert mindreforbruk. Hovedutvalgene kan i den utstrekning kommunestyret ikke har vedtatt begrensning delegere videre avgjørelsesmyndighet til rådmannen. 5. MØTER. Hovedutvalgene skal ha møter når lederen finner det påkrevet eller minst 2 av medlemmene krever det. Det utarbeides halvårlige møteplaner. Hovedutvalgene innkalles normalt med minst 7 dagers varsel. Saksdokumentene sendes elektronisk sammen med innkallingen til medlemmer, varamedlemmer. Samtidig tilgjengeliggjøres sakspapirene på Vadsø kommunes hjemmesider Lederen av hovedutvalgene setter opp saksliste for det enkelte møte. Møtene er åpne ihht. kommunelovens 32, nr. 3, med mindre det gjelder saker som er undergitt taushetsplikt, jfr. forvaltningslovens 13 og straffelovens 121. Hovedutvalgene er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall etter kommunelovens 35. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, unntatt ved valg. Ordfører og rådmannen har møte- og talerett i hovedutvalgenes møter. Hovedutvalgene har adgang til å benytte fjernmøter og skriftlig saksbehandling i hht reglene i kommuneloven 30 nr FØRING AV PROTOKOLL - MØTETS SLUTT Det skal føres protokoll etter den form som kommunestyret fastsetter jfr. pkt. 25 i formannskapets reglement. 7. SEKRETARIATETS OPPGAVER Side 18 av 19

19 Rådmannen er ansvarlig for at det skjer en forsvarlig saksbehandling, og fremmer innstilling i alle saker jfr formannskapets reglement pkt 3. Rådmannen er ansvarlig for at det skjer en tilfredsstillende sekretariatstjeneste. Sekretariatet har ansvaret for hovedutvalgenes sakspapirer, innkalling av medlemmer, kunngjøring av møter, protokoller og protokollutskrifter. 8. GYLDIGHET OG ENDRING Dette reglement er vedtatt av kommunestyret i Vadsø og trer i kraft fra den dato kommunestyret har oppnevnt de respektive hovedutvalg. Endringer av dette reglementet kan bare foretas av kommunestyret. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 3.5 Leder i hovedutvalg Leder for hovedutvalg utbetales en fast årlig godtgjørelse pålydende kr samt frivillig frikjøp i inntil 1 dag pr måned. Ordningen har et økonomisk tak beregnet til kr pr. dag (se kap.3 for beregning). Reglement for kontrollutvalget i Vadsø kommune 2. VALG SAMMENSETNING 2. avsnitt Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Det velges personlig vara for hvert av medlemmene i utvalget. Leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyrets møter. Kontrollutvalgets leder skal ikke velges fra flertallskonstellasjon ved konstitueringen. 60/15 Unnt.off.ofl. 13 jfr. f.l. 13 KJØP AV NRK-BYGGET Side 19 av 19

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 01.10.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/15 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/15 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.10.2015 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/1292 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN - PARTNERSKAPSAVTALE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkiv: 223 C03 Saksnr.: Utvalg Møtedato 91/15 Formannskapet

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.10.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Ordfører Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.09.2016 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:55 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 13.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 6 medlemmer og varamedlemmer. Fra adm. (evt. andre): Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. I alt 6 medlemmer og varamedlemmer. Fra adm. (evt. andre): Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Valgnemnda Møtested Bystyresalen Møtedato: 012015 Fra kl. 10.00 Til kl. 110 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Tor Johnny Aikio H Leder Hermann Magne

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.10.2015 Fra kl. 12.15 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Leder Otto

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Jens Betsi Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/14 Formannskapet 13.03.2014 14/14 Kommunestyret 15.05.2014

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2007 Fra kl. 2235 Til kl. 2240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf

Detaljer

MØTEBOK SV KRF. Rolf Arne Hanssen Carina B. Abrahamsen. Varamedlem Varamedlem. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK SV KRF. Rolf Arne Hanssen Carina B. Abrahamsen. Varamedlem Varamedlem. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 12.03.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder

Detaljer

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent.

MØTEBOK. Gøril Samuelsen - møtesekretær. Møtebok fra møter den , og ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.08.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.05 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Geir Olav Næss H Varamedlem Lise Svenning. I alt 7 representanter og vararepresentanter, 1 ungdomsrepresentant (ikke stemmerett)

MØTEBOK. Geir Olav Næss H Varamedlem Lise Svenning. I alt 7 representanter og vararepresentanter, 1 ungdomsrepresentant (ikke stemmerett) Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 22.01.2016 Fra kl. 09:00 Til kl. 11:45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant.

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2010 Fra kl. kl.11.30 Til kl. 15.00. MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. I alt 7 representanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 24.04.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først.

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 15.04.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 15.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 29.09.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 09.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen

MØTEBOK. Ikke møtt Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem Otto Strand Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.01.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Steinar Pettersen fra Polarplan

MØTEBOK. Steinar Pettersen fra Polarplan Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 15.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans-Jacob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.05.2007 Fra kl. 1700 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.02.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1635 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 27.02.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 22.13 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingssalen Møtedato: 13.05.2004 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling

Detaljer

MØTEBOK. I alt 21 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

MØTEBOK. I alt 21 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 07.05.2015 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.52 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Jens Tennebø Jensenius V Varamedlem FU Otto Strand Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Vårbrudd Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.07 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/09 til og med 4/09 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Fra kl. 1440 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Konsulent Bodil Johansen Kostamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 09.10.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2100 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Medlem Beate Aronsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Inger Anita Markussen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1005 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1005 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18.

MØTEBOK. I alt 24 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. 18. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 20.11 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Rolf Arne Hanssen SV Leder Knut

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 23/11 34/11. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.02.2011 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.25 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan, Miljø og kommunaltekniske saker (PMK)

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder Plan, Miljø og kommunaltekniske saker (PMK) Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08 Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2008 Fra kl. kl.12.00 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Arne Pedersen AP

Detaljer

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.11.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.33 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hilde Marie Meyer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.01.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AP

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 26.09.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.01.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 24.09.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/15 15/1603 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/15 15/1603 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.10.2015 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10.20 Til kl. 12.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Trond Skorstad SV Varamedlem Beate Hansine Aronsen

MØTEBOK. Ikke møtt Trond Skorstad SV Varamedlem Beate Hansine Aronsen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 27.05.2014 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 15.03.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. 1 ungdomsrepresentant.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. 1 ungdomsrepresentant. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 04.03.2016 Fra kl. 09:00 Til kl. 13:05 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 17.06.2016 Fra kl. 09:00 Til kl. 12:35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 08.01.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1035 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Gøril Samuelsen - møtesekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Hanne Hammari Betsi H Varamedlem Tor Johnny Aikio

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Hanne Hammari Betsi H Varamedlem Tor Johnny Aikio Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 24.10.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder PMK Gøril Samuelsen - møtesekretær Eva Antonsen - møtesekretær

MØTEBOK. I alt 7 representanter. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi enhetsleder PMK Gøril Samuelsen - møtesekretær Eva Antonsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.04.2015 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.16 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.09.2008 Fra kl. 1800 Til kl. 2120 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Vadsø Møtedato: 03.09.2009 Fra kl. 1700 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen.

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.08.2012 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 25.11.2016 Fra kl. 09:00 Til kl. 11:20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 13.05.2016 Fra kl. 09:00 Til kl. 13:30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK H H. I alt 25 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK H H. I alt 25 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunestyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 05.11.2015 Fra kl. 18.00 Til kl. 22.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Ordfører Otto

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 27.02.2013 Fra kl. 12.00 Til kl. 14.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå

MØTEBOK. H Varamedlem Hanne-Lene Holm Bønå Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 2205 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. kl.17.00 Til kl. 21.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEbok. Til stede på møtet:

MØTEbok. Til stede på møtet: Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 12.11.2009 Fra kl. 1800 Til kl. 21.30 Til stede på møtet: MØTEbok Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 0915 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Varamedlem Varamedlem Varamedlem

Varamedlem Varamedlem Varamedlem Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 10.02.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 21.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 20/09 til og med 31/09 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 1215 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt.5, 2.etg. Møtedato: 27.01.2017 Fra kl. 09:00 Til kl. 12.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 09.04.2008 Fra kl. 1000 Til kl. 1535 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11 MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Fra kl. 1230 Til kl. 1245 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter

MØTEBOK. Varamedlem. Toril Dahl FRP. Varamedlem. Geir Magne Erstad. Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 29.04.2010 Fra kl. 18.00 Til kl. 21.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Knut Larsen AP Varamedlem Odd Erik Rønning

MØTEBOK. Ikke møtt Knut Larsen AP Varamedlem Odd Erik Rønning Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 20.06.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kurt Schjølberg kommunalsjef KUO Gøril Samuelsen møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 14.05.2013 Fra kl. 13.00 Til kl. 15.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet Reglement for formannskapet Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, formannskapets arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 5-6 Vedtatt dato: 04.09.2019 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer