Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag"

Transkript

1 Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015

2 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti / Joachim Murstam Sats: Paul Heisholt Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.

3 KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for økonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høyskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2015-kataloger for følgende fagområder: Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene Helse- og sosialfag Humanistiske fag Juridiske fag Samfunnsvitenskapelige fag Oslo, februar 2015 Birgit Skaldehaug forlagssjef 3

4 Tor Paulson redaksjonssjef økonomi, markedsføring og organisasjonsfag cappelendamm.no mobil: Erlend Aas Gulbrandsen redaktør økonomi, markedsføring og organisasjonsfag cappelendamm.no mobil: Wegard Kyoo Bergli redaktør økonomi, markedsføring og organisasjonsfag cappelendamm.no mobil: Nils Jørgen Gundersen manusredaktør økonomi, markedsføring og organisasjonsfag cappelendamm.no dir.: mobil: Mari Eldor rådgiver og markedsansvarlig økonomi, markedsføring og organisasjonsfag cappelendamm.no mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef cappelendamm.no dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på Telefon:

5 INNHOLD Faglitterære forfatterstipend Akademisk frokost Organisasjon og ledelse Innovasjon og entreprenørskap Markedsføring Bedriftsøkonomi og finans Samfunnsøkonomi Regnskap og revisjon Metode Ordbøker Cappelens upopulære skrifter 5

6 FORFATTER- STIPEND FAGLITTERÆRE FORFATTERSTIPEND Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets faglitterære forfatterstipend for Det vil bli delt ut ett hovedstipend på kroner til én vinner. I tillegg er det anledning til å dele ut to stimuleringsstipend på kroner hver. Vinnerprosjektene vil bli gitt ut hos Cappelen Damm Akademisk. Stipend deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé, og en plan for framdrift disposisjon begrunnelse for behovet for læreboken beskrivelse av målgruppe og faglig nivå forfatters CV Boken skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner, og vil bli ledet av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Innsendingsfrist er 1. oktober 2015 kl Søknad sendes på e-post til Vinneren offentliggjøres i midten av november 2015.

7 AKADEMISK FROKOST Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til (frokost fra kl ).

8

9 Organisasjon og ledelse

10 ORGANISASJON OG LEDELSE Nils Brunsson og Karin Brunsson Beslutninger Å ta beslutninger er en sentral aktivitet i organisasjoner. Ikke minst i politiske sammenhenger tillegges beslutninger stor betydning. Men å ta beslutninger er også en hverdagslig aktivitet som alle mennesker er engasjert i Kr 299,- I denne boken behandler Nils og Karin Brunsson begrepet beslutninger. De beskriver hva som skjer når enkeltindivider og organisasjoner tar avgjørelser, hvilke konsekvenser beslutningene får, og hvor vanskelig beslutningstaking kan være. Oversettelse: Inger Sverreson Holmes LIBER Nils Brunsson er professor i bedriftsøkonomi ved Uppsala universitet. Han er en av grunnleggerne av SCORE, et senter for forskning om organisasjon og offentlig sektor. Nils Brunsson har publisert et tyvetalls bøker og et stort antall artikler om blant annet beslutningstaking, administrative reformer, standardisering og metaorganisasjoner. I de siste årene har han ledet et forskningsprogram om hvordan markeder organiseres. LIBER Karin Brunsson er universitetslektor i bedriftsøkonomi og arbeider ved Uppsala universitet og ved Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hun har oversatt Henry Fayols Administration industrielle et générale til svensk (2008), og har skrevet en rekke lærebøker og barnebøker om økonomi. Hennes siste tittel er Läran om management, föreställningar i ett organisationssamhälle (2013).

11 Julian Birkinshaw Bli en bedre sjef Hvorfor god ledelse er så vanskelig ORGANISASJON OG LEDELSE Dette er ikke bare enda en bok om å bli en mer effektiv leder. Bli en bedre sjef forklarer hvorfor alle de velkjente rådene om god ledelse sjelden blir fulgt. Ved å rette søkelyset på ledelse slik de ansatte opplever den, gir Julian Birkinshaw oss innsiktsfulle og nyttige råd om hva vi kan gjøre annerledes både når vi leder andre og når vi utformer de organisasjonene vi arbeider i. Birkinshaw har brukt mye tid ute i bedriftene for bedre å forstå hvordan livet som ansatt oppleves. Han har intervjuet mange hundre ansatte og ledere, og gjennomført undersøkelser med flere tusen respondenter. Boken har et klart budskap om hva som bidrar til god ledelse, og kan anvendes både av den ansatte og av sjefen. Den lokker lederen ut av sin komfortsone og viser hvordan han/hun kan tenke nytt. Boken viser også hvordan den ansatte kan hjelpe seg selv til å bli ledet mer effektivt, og den utforsker begrensninger og sykdomstegn som kan prege organisasjonene vi jobber for s Kr 349,- Oversettelse: Poul Henrik Poulsson Julian Birkinshaw er professor i strategi og entreprenørskap ved London Business School. Han har en omfattende akademisk produksjon om ledelse av internasjonale selskaper, innovasjon og entreprenørskap og strategi bak seg. Han har publisert i ledende tidsskrift, og bøkene hans er oversatt til en rekke språk. Birkinshaw er en internasjonalt etterspurt foredragsholder og er rådgiver for flere av verdens mest kjente selskaper. Han er ofte sitert i publikasjoner som The Economist, Wall Street Journal og The Times. Han er sammen med Gary Hamel grunnlegger av The Management Innovation Lab (MLab), som er et unikt partnerskap mellom akademia og bedrifter for å utvikle bedre ledelsesmodeller.

12 ORGANISASJON OG LEDELSE s Kr 349,- Oversettelse: Bjørnar Magnussen Daniel Pink Du er den fødte selger Den overraskende sannheten om å påvirke andre Du er den fødte selger den overraskende sannheten om å påvirke andre gir oss en helt ny vinkling på kunsten å selge. Forfatteren bruker en blanding av samfunnsvitenskap, spørreundersøkelser og saftige historier for å demonstrere hvordan den alminnelige kontorarbeider i våre dager bruker store deler av sin tid på jobb til å påvirke og overtale andre. Så avslører han de tre personlige egenskapene og de tre konkrete kompetansene som må til for å gjøre dette bedre. Resultatet er en innsiktsfull og nyttig bok som vil forandre ditt syn på verden og endre hverdagen din på jobb, i studiene og hjemme. Sagt om boken: «Enten vi er det bevisst eller ikke, driver vi alle en eller annen form for påvirkning og formidling. Med humor og faglig presisjon stikker Daniel Pink hull på de etablerte salgsmytene og løfter det hele inn i en tidsaktuell sammenheng. Ny teori og praktiske tips blandes på en engasjerende og overraskende måte.» Anna M. Foss, emneansvarlig i salgspsykologi ved Markedshøyskolen «Pink s book is an interesting take on the widely observed rebirth, and arguably the simultaneous reconfiguration, of the sales profession. With current social and technological change, the focus of interpersonal influence is indeed now in non-sales interactions between any humans. Pink also makes some interesting original claims and dares to prescribe behavioral tips for those interested.» Petri Parvinen, professor i salgsledelse ved Aalto-universitetets handelshøyskole Daniel H. Pink har skrevet fem tankevekkende og inspirerende bøker blant annet New York Timesbestselgerne A Whole New Mind og Drive som i oversettelser til 34 språk har solgt over to millioner eksemplarer over hele verden. I 2013 ble Pink rangert blant de 15 fremste tenkerne innen organisasjon og ledelse i verden i listen «Thinkers 50». Han innehar en rekke styreverv i gründerbedrifter og nonprofitorganisasjoner.

13 Tom Karp Endring i organisasjoner Ideologi, teori og praksis ORGANISASJON OG LEDELSE Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet de siste år, både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere, i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i en samtid hvor forandringspresset på organisasjoner og dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt til stede. I denne boken gis en grundig oversikt over fagfeltet. Faget handler om å bevege en organisasjon, dens arbeidsgrupper og individene som jobber der, fra en tilstand til en annen tilstand. Det kan være forandringer i struktur, kultur, verdier, kompetanse, arbeidsprosesser, samhandlingsmønstre, systemer, produksjonsmetoder, eller forandring av enkeltindividers kompetanse, holdninger og organisatoriske atferd. Forandring fører ofte til samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle prosesser som har potensial i seg til å skape reaksjoner og oppmerksomhet. Fagfeltet er derfor omgitt av myter, forventninger, følelser og blandede erfaringer s Kr 449,- Boken tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver på forandring i organisasjoner. Den dekker den teoretiske bredden og dybden i feltet, men har samtidig et mål om å være praksisrelevant for dem som har ambisjoner om å forandre i organisasjoner. Sagt om boken: «Det er bare ett ord som er dekkende for Karps bok; imponerende. Dette er en bok som fanger mangfoldet i endringsbegrepet og samtidig evner å fremstille forskningen på feltet på en strukturert og levende måte. Innholdet i boka favner alt fra filosofi til moderne forskning og gir en god gjennomgang av utviklingen i begrepet endring både historisk og innholdsmessig.» Professor Øystein Saksvik, NTNU Tom Karp er professor i ledelse ved Markedshøyskolen. Hans forskning er i hovedsak konsentrert om ledelse, forandrings- og selvledelse, lederutvikling og organisatorisk forandring. I tillegg har han bred praktisk erfaring med gjennomføring av forandringsprosjekter, både som rådgiver og fra sin tidligere karriere som leder på toppnivå.

14 ORGANISASJON OG LEDELSE Carson, Kosberg, Skauge og Laudal Etikk for beslutningstakere Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser? s Kr 599,- Etikk for beslutningstakere gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boken bygger på nyere forskning innen disse fagområdene. Teorier om etikk og samfunnsansvar kombineres med organisasjonsteoriens innsikter i beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Gjennom å trekke inn disse perspektivene gir forfatterne en helhetlig fremstilling av etikk og bedrifters samfunnsansvar, spesialtilpasset for hovedgruppen av lesere økonomistudenter, studenter i organisasjon og ledelse og aktører i nærings- og samfunnslivet. Noen av hovedtemaene som behandles i boken: Etisk navigasjon og etiske retninger Bedriften som moralsk aktør Interessentteori, bærekraftighet og den tredelte bunnlinjen Etisk regnskap, miljøregnskap og rapportering Samfunnsansvar i den norske konteksten Operasjonalisering og iverksetting av samfunnsansvar Bokens teorier er belyst gjennom utstrakt bruk av eksempler. Gjennom boken legger forfatterne også vekt på å gi leseren innsikt i hvilke verktøy som er tilgjengelige for å sikre samfunnsansvarlig forretningsførsel. Siri Granum Carson er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk ved NTNU, hvor hun blant annet underviser og veileder masterstudenter i etikk. Norunn Kosberg er foreleser for norske studenter i utlandet ved Gateway College. Hun har flere års undervisningserfaring innenfor etikk og filosofi. Tom Skauge er førsteamanuensis ved Institutt for økonomiske og administrative fag ved HiB, og førsteamanuensis II ved Senter for entreprenørskap ved UiO. Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiS. Han er cand.polit. fra UiO og har en ph.d. innen endringsledelse fra UiS.

15 Bruce Patton, Roger Fisher og William Ury Fra nei til ja Kreativ forhandlingsteknikk ORGANISASJON OG LEDELSE Lær hemmeligheten bak vellykkede forhandlinger! Fra nei til ja er en moderne klassiker i forhandlingsteknikk som hjelper deg til å bli en bedre forhandler. Boken er basert på arbeidet til «The Harvard Negotiation Project», et høyt ansett samarbeid mellom Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Tufts University. I prosjektet jobber forskere og praktikere med å studere alle nivåer av forhandlinger og konfliktløsning. De beste resultatene fra dette arbeidet presenteres i boken og gir leseren en forståelig universell metode for å nå gjensidig tilfredsstillende løsninger i forretninger og på andre områder. Fra nei til ja viser deg trinn for trinn hvordan du skal skille mellom problem og person rette oppmerksomheten mot interesser og ikke posisjoner arbeide sammen for å finne kreative og rettferdige alternativer mestre en forhandlingssituasjon med enhver part og på ethvert nivå utgave 238 s Kr 349,- Oversettelse: Roar Sørensen og Ragnhild Engetrøen Boken lærer deg hvordan du oppnår avtaler som gagner begge parter, og hvordan du unngår vanlige feil som stillingskrig, personangrep og subjektive kriterier. Fra nei til ja er en oversettelse av den tredje utgaven av bestselgeren Getting to yes. Bruce Patton er medgrunnlegger av Harvard Negotiation Project, medstifter av Harvards forhandlingsprogram og grunnlegger og partner i Vantage Parners. Patton er utdannet ved Harvard College og Harvards juridiske fakultet og medforfatter av New York Times-bestselgeren Difficult conversations. How to discuss what matters most. Roger Fisher var professor ved Harvard Law School samt grunnlegger og leder av Harvard Negotiation Project. Han praktiserte også som jurist i Washington og var rådgiver for det amerikanske forsvarsdepartementet. Fisher var forfatter og medforfatter av en rekke prisbelønnede fagbøker. William Ury er medstifter av forhandlingsprogrammet ved Harvard og Distinguished Fellow ved Harvard Negotiation Project. Ury har studert sosialantropologi ved Yale og har en doktorgrad fra Harvard.

16 ORGANISASJON OG LEDELSE s Kr 369,- Oversettelse: Anette Hjerde Adam Grant Gi og ta Hvordan lykkes gjennom å hjelpe andre Adam Grant undersøker hvorfor noen klatrer til topps på jobben, i politikken og i organisasjonslivet, og han viser at suksess avhenger av hvordan vi omgås hverandre. Gi og ta viser hva nettverking, samarbeid, påvirkning, forhandlinger og lederskap har til felles. De fleste opptrer enten som taere, givere eller matchere. Taere forsøker å hevde seg ved å få så mye som mulig fra andre, mens matchere gir så mye som de får tilbake. Giverne, derimot, er den sjeldne rasen som bidrar til andre uten å forvente noe i retur. Grant viser at disse tre personlighetstypene har stor innvirkning på suksess. Mens noen givere blir utnyttet og utbrent, oppnår resten svært gode resultater. Grant kombinerer forskning og historiefortelling når han viser hvordan en av USAs beste nettverkere utviklet kontaktnettet sitt, hvorfor den kreative hjernen bak et av de mest populære TV-showene er helt anonym, og hvordan vi kunne ha forutsett Enrons fallitt fire år før det var for sent. Adam Grant (f. 1981) er den yngste professoren ved The Wharton School og en ettertraktet foredragsholder. Han har en ph.d. i organisasjonspsykologi fra University of Michigan og en B.A. fra Harvard University. Han har også bakgrunn fra reklamebransjen, er tidligere olympisk mester i stuping for junior og profesjonell tryllekunstner.

17 Kim S. Cameron og Robert E. Quinn Identifisering og endring av organisasjonskultur De konkurrerende verdier Hva er organisasjonskultur? Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor? Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon? Hvilken lederkompetanse trengs? Forfatterne ønsker med boken Identifisering og endring av organisasjonskultur å hjelpe deg med slike spørsmål. De gir ingen lettvinte svar og raske oppskrifter, men presenterer et velprøvd analytisk rammeverk og en metodikk for å kunne identifisere og endre organisasjonskultur og ledelseskompetanse. Boken bygger på det anerkjente «The Competing Value Framework», som er et rammeverk for å identifisere og endre organisasjonskultur og ledelsesprofil. Dette rammeverket, sammen med praktiske verktøy som presenteres i boken, gjør det lettere å gå fra analyse til handling og gjennomføring. ORGANISASJON OG LEDELSE s Kr 369,- Oversettelse: Nichole E. Silva Boken egner seg godt for studenter på bachelor- og masternivå. Den er også spesielt nyttig for ledere på alle nivå, og for dem som jobber med organisasjons- og lederutvikling i stabsfunksjoner eller som konsulenter. Kim S. Cameron er professor ved Ross School of Business, University of Michigan. Han har en omfattende produksjon av akademiske artikler og bøker om emnene organisatorisk endring, effektivitet, kvalitetskultur og lederutvikling. Hans nåværende forskningsinteresser er tilgivelse, takknemlighet, godhet og medfølelse i og ved organisasjoner, og disse dydenes betydning for individuell og organisatorisk ytelse. Robert E. Quinn er professor ved Ross School of Business, University of Michigan. Han har skrevet en rekke akademiske artikler og bøker innen organisasjon og ledelse, men er særlig interessert i emnene lederskap, visjon og endring. Han har lang praktisk erfaring med endringsprosesser i store selskaper.

18 ORGANISASJON OG LEDELSE Kr 499,- Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.) Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen For reiselivsnæringen er det å skape opplevelser som verdsettes av kundene, viktig for lønnsomheten. Opplevelsesverdi skapes i samspillet mellom kunde og tilbyder innenfor ulike typer av opplevelsesarenaer. For å kunne forstå hva som skjer, og hva som styrer et slikt samspill, er det nødvendig å studere prosessene og hvilke roller de enkelte aktørene spiller. Bidragsyterne i denne boken har innenfor ulike opplevelsesarenaer gjort nettopp dette. Med utgangspunkt i resultatene fra disse studiene og fra nyere forskningslitteratur på området, gir boken ny kunnskap om hvordan man kan videreutvikle norsk reiselivsnæring. Boken gir en grundig innsikt i opplevelsene sett fra kundens synsvinkel, men tar også for seg reiselivsbedriftenes særlig de små opplevelsesbedriftenes evne til å legge til rette for opplevelsene, og til læring og innovasjon. Boken bidrar med ny, forskningsbasert kunnskap innenfor et aktuelt og viktig område, som bare i begrenset grad er behandlet i norsk og nordisk reiselivsforskning. Den vil således ha relevans både for andre forskere, studenter, reiselivsaktører og beslutningstakere. Ved siden av bidragsytere med bred reiselivsforskningsbakgrunn har boken bidragsytere fra fagdisipliner innen markedsføring, ledelse og innovasjon og entreprenørskap. Boken er et resultat av et omfattende forskningsprosjekt, «Opplevelser i Nord kunnskapsbasert verdiskaping», som er finansiert gjennom Norges forskningsråd og basert på samarbeid mellom norske og utenlandske reiselivsforskere. Øystein Jensen er professor i reiseliv og markedsføring ved Handelshøgskolen i Bodø, UiN og ved Norsk Hotellhøgskole, UiS. Kåre Skallerud er professor i markedsføring ved Handelshøgskolen i Tromsø, UiT Norges Arktiske Universitet. Bidragsytere: Birgit Abelsen, Gry A. Alsos, Trine Andreassen, Marlen Bakke, Tove I. Dahl, Jon-André Dalbakk, Dorthe Eide, Lars Fuglsang, Ann-Heidi Hansen, Audun Hetland, Trine Kvidal, Tor Korneliussen, Frank Lindberg, Elisabet Ljunggren, Sølvi Lyngnes, Einar Lier Madsen, Tone Magnussen, Lena Mossberg, Nina Katrine Prebensen, May Kristin Vespestad, Evgueni Vinogradov, Oddny Wiggen og Per Østergaard.

19 Thomas Piketty Kapitalen i det 21. århundre Hvorfor hoper velstand seg opp? Hva skaper økonomisk vekst? Hvordan oppstår ulikhet over tid? Hvilke store krefter driver oppsamlingen og fordelingen av kapital? Disse spørsmålene står sentralt i den politiske økonomien, men i mangel på dekkende forskning og klare teorier, har det vært vanskelig å finne tilfredsstillende svar. I den internasjonale bestselgeren Kapitalen i det 21. århundre analyserer Thomas Piketty en enestående samling med data fra 20 ulike land, datert så langt tilbake som 1700-tallet, for å synliggjøre sentrale økonomiske og sosiale utviklingsmønstre. Hans oppdagelser i denne boken har allerede endret måten vi snakker om rettferdig fordeling på, og vil for all fremtid sette sitt preg på debatten om velstand og ulikhet. Piketty viser at moderne økonomisk vekst og spredning av kunnskap har hindret forskjeller på det nivået som Karl Marx i sin tid forespeilte. Likevel har vi ikke endret de dypere strukturene som leder til ulikhet i like stor grad som vi trodde i de optimistiske tiårene etter den andre verdenskrig. Den viktigste årsaken til ulikhet tendensen til at avkastningen på kapital overstiger den økonomiske veksten truer i dag med å skape ekstreme forskjeller som vil avføde politisk misnøye og undergrave demokratiske verdier. Men vi står ikke maktesløse overfor økonomiske tendenser. Politisk handling har tøylet farlige skjevfordelinger i fortiden, hevder Piketty, og politisk handling kan igjen være løsningen. ORGANISASJON OG LEDELSE Kr 649,- Oversettelse: Ove Pedersen, Erik Ringen og Bente Rismo Kapitalen i det 21. århundre er et usedvanlig ambisiøst, originalt og hardtslående verk som redefinerer vår forståelse av verdens økonomiske historie og gir oss nyttig innsikt i dagens situasjon. Sagt om boken: «Et fantastisk stykke empirisk, økonomisk forskning. Boken har en bredde og historisk sensitivitet som gjør den unik. Piketty har gitt et vesentlig bidrag til endelig å rehabilitere ulikhet som økonomisk forskningstema. Betydningen av det for vårt faglige og demokratiske ordskifte kan knapt overvurderes.» Bent Sofus Tranøy, professor ved Høgskolen i Hedmark og Markedshøyskolen Thomas Piketty (f. 1971) er professor ved Ecole d économie de Paris.

20 ORGANISASJON OG LEDELSE Kr 449,- Alsos, Bjørkhaug, Bolsø og Ljunggren (red.) Kjønn og næringsliv i Norge Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner til foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Hvordan er maktfordelingen mellom kvinner og menn i norsk næringsliv? Kan krevende næringslivslederjobber kombineres med omsorgsoppgaver? Disse og andre spørsmål om kvinner og menn i utviklingen av norsk næringsliv er stadig tema for offentlig debatt. Kjønn og næringsliv i Norge er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området. Boken bidrar med forskningsbasert kunnskap om mange tema forbundet med kjønn og næringsliv. Forfatterne trekker i sine kapitler opp sentrale trekk ved fagutviklingen, samtidig som de viser til dagsaktuelle problemstillinger. Med ulike faglige perspektiver og ulike metodiske tilnærminger belyser boken et bredt sett av problemstillinger knyttet til entreprenørskap, eierskap, ledelse og styreverv. Hovedvekten ligger på Norge og norsk næringsliv, men flere av kapitlene ser debattene om likestilling i lys av det internasjonale og globale. Boken gjør opp tallmessig status for kvinner og menn i næringslivet, og diskuterer også hvordan kjønnsforskjeller oppleves, betydningen av kjønn som symbolsk størrelse og om muligheten for endring. Kjønn og næringsliv i Norge er skrevet for personer i næringslivet, politikere, byråkrater, studenter og andre som er interessert i likestillingsaspektene ved utviklingen av norsk næringsliv. Agnes Bolsø er professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved NTNU. Elisabet Ljunggren (ph.d.) er seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø. Gry Agnete Alsos er professor i entreprenørskap og visedekan ved Handelshøgskolen i Bodø. Hilde Bjørkhaug arbeider som forsker I ved Norsk senter for bygdeforskning. Bjørkhaug har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Bidragsytere: Anne-Jorunn Berg, Berit Brandth, Hege E. Børve, Trygve Gulbrandsen, Elisabeth S. Hauge, Morten Huse, Elin Kvande, Trine Kvidal, Jorun Solheim, Aagoth Elise Storvik, Siri Ø. Sørensen, Mari Teigen og Ane Marit Willmann.

21 Frølich, Hovdhaugen og Terum (red.) Kvalitet, kapasitet og relevans Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning ORGANISASJON OG LEDELSE Kvalitet i høyere utdanning kan ses som et tilbud man ikke kan si nei til, samtidig som det også er noe vi ofte tar for gitt. Artiklene i boken Kvalitet, kapasitet og relevans diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet. Kvalitet, kapasitet og relevans er kritiske hensyn i UH-sektoren, både i politikken for høyere utdanning og i styring og ledelse av utdanningene. Selv om dette hver for seg er sentrale hensyn, kan de også framtre som konkurrerende målsettinger. Økt vekt på kvalitet kan komme i konflikt med kapasitet, samtidig som det kan være ulike oppfatninger om hva som er et uttrykk for kvalitet og relevans i utdanningssystemet s Kr 449,- I boken diskuteres blant annet følgende spørsmål: Hvordan skal kvalitet defineres? Hva er gode mål på kvalitet? Hvilket utdanningstilbud skal vi ha i Norge, og hvordan skal det være lokalisert? Hvordan kan man sikre relevans mellom høyere utdanning og samfunnsmessige utfordringer og behov? Spørsmålene er ikke bare sentrale for studenter og de som underviser, men også for de som tar imot og sysselsetter de nyutdannede kandidatene og for tilgangen på og kvaliteten på tjenestene i samfunnet. Nicoline Frølich er forskningsleder ved NIFU Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, forskning og utdanning. Hun har doktorgrad fra Institutt for sammenliknende politikk ved UiB. Elisabeth Hovdhaugen er seniorforsker ved NIFU og har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Lars Inge Terum, er professor ved Senter for profesjonsstudier, HiOA Bidragsytere: Petter Aasen, Ivar Bleiklie, Joakim Caspersen, Anton Havnes, Kåre Heggen, Håvard Helland, Berit Karseth, Svein Kyvik, Mari Lande With, Arne Mastekaasa, Svein Michelsen, Vibeke Opheim, Tine Sophie Prøitz, Jens-Christian Smeby, Bjørn Stensaker, Liv Anne Støren, Agnete Vabø, Nils Vibe, Øyvind Wiborg og Jannecke-Wiers-Jenssen.

22 ORGANISASJON OG LEDELSE Linda Lai Makt og påvirkningskraft Hvordan få gjennomslag på jobben Makt og påvirkning er midler til å oppnå mål man setter seg. Makt og påvirkning utøves overalt og hele tiden der mennesker er sammen og kommuniserer. Vi tar alle del i dette spillet, enten påvirkningen går den ene eller den andre veien s Kr 349,- Denne boken forklarer hvordan du kan bli en tydeligere medarbeider eller leder og oppnå større innflytelse på arbeidsplassen. Den beskriver hva som gir makt og hva makten gjør med oss, og den gir deg en rekke ulike teknikker for å oppnå større påvirkningskraft. Den beskriver flere titalls eksperimenter forfatteren har utført i samarbeid med sine studenter, og som klart demonstrerer hva som skal til for å lykkes med å bygge opp en maktbase og få økt innflytelse på alle nivåer i organisasjonen. I Makt og påvirkningskraft hvordan få gjennomslag på jobben gis ikke metoder for å føre andre bak lyset, men for å kommunisere verbalt og nonverbalt på en slik måte at man øker sin mulighet til å få gjennomslag for det man ønsker. Boken bygger på forskning innen en rekke fagområder innen blant annet feltene sosialpsykologi, organisasjonspsykologi, ledelse og markedsføring, og ikke minst på forfatterens egne eksperimenter i den norske virkeligheten. Finnes også i e-bokversjon. Linda Lai er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI, der hun er tilknyttet faggruppen for organisasjonspsykologi. Lai forsker og underviser om makt, påvirkning, innflytelse, beslutninger, kompetanseledelse og motivasjon. Hun er også en svært etterspurt foredragsholder innen disse feltene. I tillegg til omfattende vitenskapelig produksjon har Lai også skrevet bøkene Strategisk kompetanseledelse og Dømmekraft. Peter Knutson Fagprofil på BI: Personlig blogg:

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989-1999.

Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989-1999. Rapport 6/2000 Høyere utdanning i endring Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989-1999. Bjørn Stensaker ISBN 82-7218-430-3 ISSN 0807-3635

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 2-2008 SIW SKRØVSET Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring E U R E K A F O R L A G Siw Skrøvset Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer