Kapittel 1 Kvalitet, kapasitet og relevans Kapittel 2 Lærerutdanning som høyere profesjonsutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Kvalitet, kapasitet og relevans Kapittel 2 Lærerutdanning som høyere profesjonsutdanning"

Transkript

1 Innhold Kapittel 1 Kvalitet, kapasitet og relevans Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum 1 Hvorfor høyere utdanning? Utdanningsreformer som politisk virkemiddel Dimensjonering og rekruttering grunntema i utdanningspolitikken Studie- og arbeidslivet et spørsmål om mer enn relevans Bokas kapitler Kapittel 2 Lærerutdanning som høyere profesjonsutdanning Petter Aasen og Tine S. Prøitz 1 Kapitlets tema Den aktuelle situasjonen Lærerutdanning i et historisk perspektiv Dualismen i lærerutdanningen Legitimeringen av nye reforminitiativ Kunnskapsløftet som styringsreform Sentrale elementer i den nye lærerutdanningen Kvalitet og relevans i lærerutdanningen som høyere profesjonsutdanning Kapittel 3 Styring, organisering og ledelse i høyere utdanningspolitikk Ivar Bleiklie og Nicoline Frølich 1 Innledning Offentlig politikk for styring, ledelse og organisering i høyere utdanning Strategisk ledelse av lærestedene som organisasjoner

2 4 Universiteter og høyskoler strategiske aktører? Konklusjon Kapittel 4 Læringsutbytte som styringsredskap for ledelsen i høyere utdanning Joakim Caspersen og Nicoline Frølich 1 Introduksjon Hva er læringsutbytte i høyere utdanning? Læringsutbytte som ledelsesverktøy i høyere utdanning En instrumentell tilnærming til faglig ledelse Et institusjonelt syn på faglig ledelse Ulike perspektiver ulik forståelse Metode Hva anses å være formålet med læringsutbytte? «Som om vi ikke bryr oss om læring!» Hvordan LU brukes i ledelsens arbeid «I alle fall må det se ut som en gulrot» forutsetningene for at LU skal virke Tradisjonelle studenter, endrede lærere Hvordan brukes resultatinformasjonen? Faglige og profesjonelle forskjeller Faglig ledelse i høyere utdanning Oppsummering Kapittel 5 Utviklingen av universitets- og høyskolesystemet i et europeisk perspektiv. 80 Svein Kyvik 1 Innledning Desentralisering av høyere utdanning Regionalisering av høyskolesektoren Institusjonell drift i høyskolesektoren Avslutning Kapittel 6 Støtteenhet, grunnenhet eller utfører? Svein Michelsen og Agnete Vabø 1 Introduksjon Perspektiver på instituttet NPM og bedriftsmodellen Medbestemmelse og demokrati Omstilling av organisasjonsstruktur

3 Instituttet som bærer av studiestruktur sentrale utviklingstrekk og dynamikker Instituttet som bærer av forskningsfellesskap sentrale utviklingstrekk og dynamikker Et mer fleksibelt organiseringsprinsipp? Konklusjoner Kapittel 7 Akademisering, kvalitet og relevans Debatten om utdanningene til velferdsstatens profesjoner Lars Inge Terum og Jens-Christian Smeby 1 Innledning Akademisering Bakteppe Omstridt fenomen Opplegg Fra yrkesutdanning til høyere utdanning Ottosonkomitéen Økt fagsentrering Nei til assistentutdanninger Enhetlige utdanninger Distriktshøyskolene en spydspiss Strid om kunnskapssynet De nye statlige høyskolene Mer forskning Mindre praksisopplæring? Akademisering, relevans og kvalitet Enhet og sammenheng Fag eller yrkesorientering? Forskning og vitenskapeliggjøring Utdannernes rolle og kompetanse Avslutning Kapittel 8 Høgskule i distrikt eit vilkår for å skaffe nok arbeidskraft? Kåre Heggen 1 Del av ei lenger historie Rekrutteringa til høgre utdanning Rekrutteringa frå høgskulane

4 4 Rekrutteringsmønster Lokal rekruttering til høgskulane Kva skjer med dei lokale studentane? Kva skjer så med dei studentane høgskulane klarer å hente utanfrå? Kva skjer med dei som reiser ut for å studere? Eit samla bilete Diskusjon Kapittel 9 Retningsvalg i høyere utdanning hvor langt faller eplet fra stammen? Håvard Helland og Øyvind Wiborg 1 Utdanningsekspansjon og sosiale utdanningsforskjeller Selvrekruttering Mulige grunner til selvrekruttering Data og analytisk strategi Trender i selvrekruttering de siste 30 årene Varierer selvrekruttering etter prestisje og nivå på utdanningen? Er det forskjeller mellom utdanningsretninger med samme prestisje og nivå? Diskusjon & konklusjon Figurvedlegg Kapittel 10 Karakterer, opptakskrav og lærerrekruttering Mari Lande With og Arne Mastekaasa 1 Innledning Tidligere forskning om rekruttering til lærerutdanning og læreryrket Data Rekruttering til lærerutdanning Utviklingen i søkertall fra 1996 til Utviklingen i inntakskvalitet Inntakskrav og gjennomstrømning Inntakskravet og karakterer i lærerutdanningen Diskusjon og konklusjon Kapittel 11 Læring i høyere utdanning. Om forholdet mellom identitet, kunnskap og læring Anton Havnes 1 Utgangspunktet

5 2 Høyere utdanning et sted å lære og utvikle seg Læring som mestring av studiesituasjonen Læring som foregripelse Psykososial utvikling Kognitiv-strukturell utvikling Læring i høyere utdanning faglige og sosiale utfordringer Profesjonsutdanninger sammensatt kunnskapsbase og kompleks tilhørighet Identitet, identitetsutvikling og læring Identitet Utvikling av profesjonsidentitet å foregripe mulige identiteter Læring og identitetsutvikling særegent for profesjonsutdanningene eller generelt trekk ved læring i høyere utdanning? Noen problemer knyttet til identitetsdanning og læring i høyere utdanning Avslutning Kapittel 12 Studiegjennomstrømning hva kan forklare forskjeller i fullføring mellom ulike bachelor utdanninger? Elisabeth Hovdhaugen og Nils Vibe 1 Innledning Hvordan måle gjennomføring Tidligere forskning på gjennomstrømning og studiemobilitet Ulik fullføringsgrad i bachelorutdanninger Avslutning Kapittel 13 Studiefinansiering lærepenger eller lommepenger? Vibeke Opheim 1 Innledning Lånekassen: Bakgrunn, utvikling og dagens støttesystem Prinsipper for velferdssystemet Studiestøtte i utvikling: Offentlige utredninger, forslag og endringer Første offentlige utredning om støttesystemet Andre offentlige utredning: Leve og lære Tredje offentlige utredning: Nyttige lærepenger Kvalitetsreformen i høyere utdanning: Endringer i studiestøtten Studier av Lånekassen og studentenes opptak av studiestøtte Lånekassens 50 års-jubileum

6 Tar alle studenter opp like mye studielån? Dekker studiestøtten fra Lånekassen studentenes økonomiske behov? Studiestøtte i andre land likheter og forskjeller Støttesystemer utenfor Norden: Andre prinsipper for støtte? Sammenliknende analyse av støttesystemer i seks europeiske land Avslutning Kapittel 14 Heltidsstudenten et utdatert ideal? Bjørn Stensaker og Berit Karseth 1 Innledning Norske studenter hvem er de og hva gjør de? Lærestedenes tilrettelegging for heltidsstudier Mer strukturerte studieløp? Mot enda mer standardisering? Hva er problemet? Behov for nytenkning Kapittel 15 Fører «mastersyke» til over utdanning? Om overgang fra studier til arbeidsliv Liv Anne Støren 1 Bakgrunn Problemstillinger Tidligere forskning Arbeidsmarkedssituasjon og tallet på nyutdannede Overutdanning i ulike faggrupper Bruk av kunnskap og ferdigheter i jobben For mange og feil mastere? Avslutning og diskusjon Kapittel 16 Studentenes vurderinger av utdanning og lærested Jannecke Wiers-Jenssen 1 Representasjon og markedsmakt Studentundersøkelser Lærestedenes studentundersøkelser Nasjonale undersøkelser Internasjonale undersøkelser

7 3 Hva mener studenter og nyutdannede om utdanningen sin? Kandidatundersøkelsen Studentundersøkelser Hovedtrender i resultatene Bør man lytte til studentene? Hvilke konsekvenser kan studentundersøkelser ha? Forfatterbiografier Register

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge En sammenligning av ulike studiemodeller Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Rapport 12/2015 Praktisk øving i tannhelseutdanningene

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer og nytte av samarbeid Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Rapport 48/2012 Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Delprosjekt under prosjektet Plain Building Plain Sailing? Jorunn

Detaljer

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 10 Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Svein Michelsen, Håkon Høst og Jens Petter Gitlesen Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 10 Kvalitetsreformen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Arbeidsnotat 7/2012 Kandidatundersøkelsen design utviklingsmuligheter

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene

Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene Trine B. Haugen Begrepsavklaringer Profesjon I Bokmålsordboka 1 er «profesjon» (fra lat. proffesio; offentlig angivelse av erverv) forklart som «fag, yrke,

Detaljer

Kvalitet i utdanning fra fag til politikk?

Kvalitet i utdanning fra fag til politikk? Kvalitet i utdanning fra fag til politikk? Gustav E. Karlsen Artikkelen setter søkelys på kvalitetsbegrepet i utdanningssammenheng. Det skjer ved å vise hvordan begrepet er knyttet til viktige utdanningspolitiske

Detaljer

Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989-1999.

Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989-1999. Rapport 6/2000 Høyere utdanning i endring Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989-1999. Bjørn Stensaker ISBN 82-7218-430-3 ISSN 0807-3635

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer