ÅRSBERETNING Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig 2.4 Rapport Mediekonferansen 2.5 Rapport Sponsor 2.6 Rapport Mediestrategiprisen 2.7 Rapport Kurs 2.8 Rapport Rekruttering og relasjon 3. Økonomi 3.1 Årsregnskap for Intern-revisor 3.3 Budsjett for Forslag til vedtektsendringer 5. Fastsettelse av kontingent 6. Styrets forslag til valgkomité 7. Styrets forslag til intern-revisor 8. Valgkomitéens forslag til nytt styret for 2014

2 1. RAPPORT FRA STYRELEDER 1.1 Styret Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere. Mediaforum ledes av et styre valgt blant medlemmene bestående av styrets leder, daglig leder (ble valgt inn i styret i 2011), kommunikasjonsansvarlig, fagkonferanseansvarlig, fagmøteansvarlig, leder for faglig utvikling, sponsoransvarlig og PR ansvarlig. Styrets leder og leder for faglig utvikling velges for 2 år av gangen slik at de overlapper hverandre. De øvrige styremedlemmene av styret velges for 1 - ett - år av gangen. Leder Fagkonferansen velges på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Fagkonferansen, de andre medlemmene av styret velges på ordinær generalforsamling. Styrets leder skal velges fra styret (minimum 1 års styreerfaring siste 3 år). Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør, reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre halvparten skal være fra mediene. Mediaforum hadde 6 arrangementskomiteer i 2013 Mediekonferansen MedieDagen Mediemøter Faglig utvikling/ kurs / Mediestrategiprisen Kommunikasjon og markedsansvarlig Hver komité består av leder og det nødvendige antall medlemmer. Etter innstilling fra komitélederne oppnevner styret medlemmer til de respektive for 1 - ett - år av gangen. Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning. Styret har møterett i alle komiteer. Styret 2013 Leder for mediekonferansen 2013 gikk av etter mediekonferanse og ny leder ble valgt på siste Generalforsamling i Styret har i perioden f.o.m.20. mars mars 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Gretha Nicolaysen, Finansavisen Daglig leder: Trine Vik, Event-Forum Leder Mediekonferansen 2013: Anita Lønningen Bassøe Leder Mediemøtekomité: Nicklas Bohman, Anorak Leder Faglig utvikling: Egil Storaas, Group M Leder Mediekonferansen 2014 Adina Broady Aasebø, Aller Media Sponsor Pia Fredrikke Elevebredd, Venture Factory Markedsansvarlig: Maria Aas-Eng, Phd Norway

3 I 2013 ble det avholdt 7 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 21 mars. Mediaforum kjøper konsulent tjenester fra Event-Forum ved Trine Vik som er fungerende daglig leder for Mediaforum. 1.2 Aktiviteter/annet Styret jobber aktivt for å tilby medlemmene høy kvalitet på faglige og sosiale arrangementer gjennomførte i 2013, MedieDagen, Mediemøter, Mediekonferansen i Gøteborg. Totalt antall deltakere på alle Mediaforums faglige aktiviteter i 2013 var ca. 920 personer. Antall medlemmer ligger nå på 1256 medlemmer. Inkludert bedriftsmedlemskap. Mediestrategiprisen ble utdelt for 18. gang under årets Mediekonferanse. I 2012 valgte vi å gjøre noen etterlengtede endringer i mediestrategiprisen, og disse endringene handler om en eneste ting Nemlig å hylle den enorme innsatsen som legges ned av dere alle, hver dag, året rundt. Den kunnskapen, kreativiteten og entusiasmen denne bransjen besitter fortjener et realt klapp på skulderen den fortjener å bli sett, anerkjent og premiert. Dette er også grunnen til at vi år gikk fra en enkel kategori med en vinner, til to kategorier med mange flere vinnere. MedieDagen 2013 ble arrangert for fjerde gang på Torsdag 24. januar ble arrangert på Grand Hotell Oslo. 240 deltakere på dagtid og 140 til festmiddag og prisutdeling på kvelden Det var rekord i antall deltager. Mindshare delte også ut People Purple Award under MedieDagen og prisen gikk til Erik Eckbo, Dagens Næringsliv. Styret har besluttet at dette er et langvarig samarbeid som er godt innarbeidet i bransjen. Mediaforums Hederspris ble delt ut under Mediekonferansen i Gøteborg. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: Har bidratt til å høyne mediefagets anseelse Har drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata På annen måte har bidratt til å høyne fagets nivå Denne gangen var det flere aktuelle kandidater og vi vil gjerne at dere nominere gjennom hele året og det kan dere gjøre på Mediaforums sider. Det er mange dyktige faglig engasjerte synlig personer i vår bransje kanskje noen mer synlig enn andre. For mediefagets troverdighet er det viktig at alle nivåer og funksjoner ivaretas, både på det strategiske, taktiske og operative nivået. Bransjen har mange flinke personer som er gode til å kommunisere og bringer kunnskapen frem, men det er også mye arbeid som gjøres som grunnlaget for at mediefaget i Norge har kommet langt i forhold til de fleste andre land i verden.

4 Denne gangen går Mediaforums hederspris til en person som gjennom svært mange år har vært mindre synlig enn mange men har gjort det mulig for andre å skinne i mediefaget. Dette er bakgrunns person mange kan takke for at mediebransjen har de muligheter til innsikt og forståelse om mediefaget. Noen vil distre seg til å si at denne person har vært avgjørende. Vedkommende har ikke vært synlig på de store sener som prisbelønte bransje kollegaer men har innovasjonskraft, gjennomføringsevne og troverdighet. Har et klokt hode og er meget allsidig i forhold til et vidt spekter av problemstillinger knyttet til media- og kommunikasjonsfaget. Er ofte en naturlig høringsinstans og diskusjonspartner på flere områder. Engasjementet, kompetansen, troverdigheten har gjort det mulig å levere mediedata av høy kvalitet. Har også et bredt internasjonalt faglig kontakt nett som er brukt for å ha en total oversikt over mediefaget, noe som også har medført deltagelse i flere prisbelønte internasjonale paper. Har vært sentral i oppbygging av tilretteleggingen av svært mye av mediedata for hele det norske markedet og vært en uvurderlig ressurs i oppbyggingen av den nye norske multimedieundersøkelsen MMU. Dette er person som nesten alle i dag har ett eller annet forhold til direkte eller indirekte og i med at han gjennom 25 år har gjort data og verktøy tilgjengelig for de fleste av oss som jobber med mediefaget. Har en stabilitet og soliditet som ikke mange kan vise til i dag og streker seg alltid litt lenger. Tore Østnes i TNS Gallup fortjener Mediaforums Hederspris på tide vil noen si!!!! Juryen i år har bestått av: Gretha Nicolaysen (Finansavisen) - juryleder Beathe Stangeland Eide (MediaCom Norge) - fjorårets vinner Tor Aksel Ødegård (MI Pro AS) Karianne Salicath (Telenor) For øvrig er de ulike aktiviteter beskrevet nærmere i egne rapporter i årsberetningen. 1.3 Økonomi Regnskapet er vedlagt årsberetningen. Styret har hele tiden som mål å overholde totalbudsjettet. Det totale overskudd med påløpte inntekter på kr ,- i 2013 blir foreløpig resultat på men vi mangler tilbakeføring av moms fra Mediekonferansen Gøteborg Disse postene om har avviket fra resultatet er: - MedieDagen m/ Ultimat utdelingen ble dyrere enn forventet - Vi får tilbakeført moms fra Sverige på ca ,- behandlingstid 5 mnd.

5 Slik ser resultatet ut i forhold til budsjett: Prosjekt Resultat 2013 Budsjett 2013 Hovedavdeling MedieDagen/Ultimat Mediemøter Kurs Kommunikasjon Mediekonferansen Mediestrategiprisen Resultat Budsjett for 2014: Prosjekt Budsjett 2014 Budsjett 2013 Budsjett 2012 Hovedavdeling MedieDagen Mediemøter Kurs Kommunikasjon Mediekonferansen Mediestrategiprisen Jubileumsfest Resultat Inntektene ble fordelt slik i 2013: Medlemsinntekter ,- MedieDagen ,- Kurs ,- Mediekonferansen ,- Sponsorer ,- Totalt ,- Budsjett 2014 Styret legger frem et budsjett med et overskudd på og vil i 2014 frem legge et nytt styre og med flere underkomiteer som også skal ha fokus på rekruttering og økte engasjement blant våre medlemmer. Regnskapet til Mediaforum er blitt ført av Istinn Regnskap AS Britt Dahl har vært Mediaforums interne revisor. Oslo, mars 2014 Styreleder Gretha Nicolaysen, Finansavisen

6 2. Rapport fra komiteene 2.2 Rapport fra Mediemøtekomiteen 2013 I løpet av året ble det arrangert 5 stk ordinære mediemøter. Totalt har 304 stk personer vært tilstede på møtene, en oppgang fra 2012 da vi hadde 286 stk personer innom da fordelt på 4stk møten. I snitt har det vært 62stk personer per møte, en nedgang fra 2012 med 71 stk personer per møte. Komité medlemmer Nicklas Bohman, Anorak AS (komiteens leder) Nicolas Achard, Red Media Jørn Korbi, Nugg.Ad Linn Hoppestad Fjeld, Red Media Hilde Gammelsæter, VG Mål for og oppsummering av mediemøtene Mediemøtene er Mediaforums gratis tilbud til Mediaforums medlemmer gjennom året. Ikke-medlemmer betaler en symbolsk sum og er like velkomne. Møtene har som mål å presentere ulike temaer og problemstillinger av interesse for alle i mediebransjen. Møtene skal gjennom året berøre både brede og smale interesseområder, som innebærer at enkelte møter har et tema med spesiell interesse for en mindre del av medlemsmassen, mens andre møter har en bredere appell. Møtekomiteen er Mediaforums eneste komité som lever aktivt gjennom hele året ved å arrangere 5 mediemøter. Medlemsmøtene har også et mål om å være et levende møtested hvor mulighet for nettverksbygging i tillegg til faglig oppdatering er det sentrale. Møtene suppleres med de faste større fagsamlingene som Mediadagen og Mediakonferansen. Mediemøter 2013 Ettermiddagsmøtene har funnet sted i VG auditoriet kl på torsdager. I 2013 har vi et jevnt og stort oppmøte på samtlige samlinger, noe vi mener har en direkte relasjon til tydeligere temaer, bedre invitasjoner og rød tråd gjennom året som tar utgangspunkt i de forskjellige mediekanalene. Møtedatoer og temaer i 2013: Det har blitt gjennomført 5stk mediemøter i tillegg til den store Mediedagen, hvor leder av komiteen har hatt ansvar sammen med Morten Micalsen for paneldebatten. Torsdag 24. Januar Den store Mediedagen (paneldebatter om endringer) Ordstyrer: Morten Micalsen- Adm.Dir i Mindshare Hvordan endrer den digitale arenaen seg? Per Brigt Olsen - Kommersiell direktør i Dagbladet Per Håkon Fasting - Kommersiell direktør i VG Jan Grønbech - Country Director Google Norway Kjell Gabrielsen - Direktør i Xaxis Hvordan endrer TV seg? Thomas Manus Hønningstad - Leder i VGTV Bjørn Gunnar Rossvoll - Salgs- og markedsdirektør i TV2

7 Svein Tore Bergestuen Svein Størmer Thaulow Hvordan endrer research seg? Svein Roar Hult Ole Petter Nyhaug Trygve Refvem Maria Heimisdottir Brennodden - Kommunikasjonsdirektør i TVNorge - Administrerende direktør i Comoyo - Markedsdirektør i TNS Gallup - Grunder og partner i Onlive Research - Partner i Viamo - Senior research manager i MarkUp Insight Torsdag 21. Mars 60stk deltakere Radio som markedsføringskanal At 2013 blir et viktig år for norsk kommersiell radio hersker det ingen tvil om. De neste månedene og også årene som kommer, vil være avgjørende for hvordan et fremtidig kommersielt radiomarked ser ut. En samlet bransje har lenge jobbet for digitalisering gjennom DAB-teknologi som på sikt skal skifte ut dagens FM-nett, samtidig er investeringskostnadene så store at det hersker usikkerhet om hvem som kommer til å eie den konsesjonen Radio Norge i dag sitter på. Digitalisering av radio i samspill med andre plattformer, kan potensielt forandre det kommersielle radiomarkedet slik vi kjenner det i dag. Er vi i oppstarten av en radiorevolusjon? Først ut var Thomas Normann, Broadcast Director i MEC. Thomas har jobbet med blant annet radiokjøp på vegne av noen av Norges største annonsører i en årrekke. Han fortalte om hvilken posisjon radio har i dagens mediemarked, og hvilke tanker han gjør seg om radio i Radio sin effekt på nettbutikken med Øistein Eriksen, Gründer og Administrerende Direktør One Call Øistein er siviløkonom fra NHH og har mesteparten av sin karriere jobbet i eller med oppstartsbedrifter. I dag er han gründer og leder av markedsutfordreren One Call. Han er også den som har den absolutt lengste karrieren innenfor marketing i norsk mobilbransje, som strekker seg fra lanseringen av GSM i 1993 til dagens 3G. Øisteins kontinuerlige fokus på strategi og merke, kostnadseffektivitet og tilpasningsdyktighet har gitt One Call svært god resultater. Øistein fortalte om radio som en del av One Call sin mediemiks, og hvilken effekt radio har for besøk og konvertering i deres eneste utsalgssted nettbutikken. Alf Lande, CEO LAC 2.0/ Leder av New Media Network delte sine tanker om hvordan fremtidens radiomarked vil se ut. Alf Lande har fartstid fra PR-bransjen, har vært administrerende direktør i Radio 1 Norge og er spesialist i mediakonvergens. Han delte sine tanker om hvordan fremtidens radiomarked vil se ut i lys av mediedigitaliseringen.

8 Torsdag 30. mai 47stk deltakere Sponsing Vi hadde gleden av å presentere tre foredrag om sponsing fra helt ulike perspektiver. Først ute var Jørn Hoel som er ansvarlig for Rock n Roll Marathon Oslo! Rock n Roll Marathon er et kjempestort fenomen i USA med over løpere hvert år. Løpet har også fått skikkelig rotfeste i Europa. Jørn Hoel er mannen som fått oppdraget å bringe Rock n Roll Marathon til Oslo, og eventet finner sted 14. juni Han fortalte hvordan han jobber mot næringslivet fra et spons perspektiv. Fra DNB kom Merkevaresjef Camilla Forberg. Hun fortalte hvordan DNB tenker rundt sponsing hvilke valg de gjør, hvordan de gjennomfører og hvilken effekt de forventer seg. Sist ut var 2 gutter fra Mentometer som delte sin innsikt fra musikk industrien. Mentometer er et av Norges største booking byrå og representerer noen av Norges største artister, bla. Turboneger, Hellbillies, Margaret Berger og Vinni. I tillegg jobber de med konserter og festivaler. Vi inviterte John Eivind Meland, Daglig Leder og Ottar Schanke Eikum, Booking ansvarlig til å fortelle hvordan de forholder seg til sponsing når de jobber med å skape engasjement til konserter, festivaler og lukkede eventer. Torsdag 29.august 60stk deltakere Er TV på vei å bli forringet som mediekanal TV er blitt et bakgrunnsmedium Vi har invitert Country Manager André Smedsrud i Specific Media, som sier at multitasking er en utfordring for tv-kanalene og at kvaliteten på tv-seingen forringes av at flere plattformer er i bruk samtidig. Han skal ta oss gjennom noen nøkkelfunn fra en undersøkelse de har gjennomført sammen med Epinion. Fra TVNorge kommer analysesjef Kristin Lillefjære Hun forteller hvorfor lineær tv fortsatt er viktig og hvordan TVNorge arbeider med å utnytte potensialet som ligger i multitasking. Det vil også bli presentert tall fra Thinkbox som viser at det ikke er signifikante forskjeller på reklamegjenkjennelse hos de som kun ser på tv og de som multitasker. Sist ut er Anders Holm og Sebastian Prestø som jobber som tekstforfattare i Try/Apt reklamebyrå. De skal fortelle om hvordan de arbeider med utvikling av reklame for å få gjennomslag i en fragmentert mediehverdag der det digitale går hånd i hånd med mer tradisjonelle medier. Anders og Sebastian jobber med kunder som DNB, Statoil, Finn.no, Volkswagen og Kunnskapsdepartementet. De har de siste tre årene vunnet en rekke priser i Norge og i utlandet. Torsdag 26.september 87stk deltakere Spennende cases fra Mediene med fokus på EFFEKT for kampanjen, og på tvers av flere plattformer

9 Mediene får 12 minutter hver til å presentere caser. Dette betyr en effektiv, kortfattet og konkret case-seanse, hvor vi vil høste felles læring på tvers av flere plattformer. Det vil også bli en kåring av beste case-presentasjon. Mediene får 12 minutter hver til å presentere case Dette betyr en effektiv, kortfattet og konkret case-seanse, hvor vi vil høste felles læring på tvers av flere plattformer. Industry Manager Mats Olavson fra Google: «Thon Hotels - hvorfor innsikt og langsiktighet er så viktig». Konsept og Sponsorsjef Espen Barås Bye fra TV2: «Konseptutnyttelse i praksis på TV 2» Espen kommer til å presentere et 360-case som tar utgangspunkt i et programkonsept på TV 2 som viser konseptutnyttelse i praksis. Det vil si at vi bruker alle egne plattformer med tv, nett og mobil. Inneholdende tradisjonelle reklameflater, men også sponsorat og produktplassering. Han vil også presentere research som dokumenterer caset. Senior Sales Executive Hans Ivar Løvold og Researcher Pål Wølner fra Clear Channel: «Share a Coke årets sommerkampanje». Thomas Holm fra Aftenposten: «Relevans & Effekt i Aftenposten» Morten Olsen og Richard Reinsberg fra VG: «Historien og dokumentasjonen bak et suksessfullt EMsponsorat på alle VGs plattformer.» Torsdag 3.desember 50stk deltakere Et møte om det å tenke nytt Produktutvikling Fra Mills kom Innovasjonssjef Dorthe Gill Brudvik. Hun fortalte hvorfor nyskaping på produktnivå er så viktig for Mills og hvordan de jobber med å ta frem nye varer. Foredling av lovende ideer Lars Vangen Jordet er CEO i Schibsted Vekst og sammen med Rune Røsten, Investment Manager, presenterte de sine tanker rundt innovasjon innen media og tok utgangspunkt i det arbeid Schibsted Vekst gjør med utvikling av nye nettsteder. Fra platesalg til nye tanker Musikkbransjen har de siste årene opplevd en total forandring av sin forretningsmodell. Gjermund Moastuen, Marketing Director i Universal Music, fortalte om hvordan de jobber med nytenking når de lanserer ny musikk og markedsfører artister.

10 Budsjett 2013 Budsjettet i 2013 har vært på kr ,-. Vi har hatt noen inntekter for ikke-medlemmer på mediemøter, samt sponsorinntekter. Det har også vært utgifter på driften gjennom året. Det er også en del kostnader forbundet med interne samlinger. Sponsor VG har fortsatt som sponsor av mediemøtene i 2013, noe som har vært et godt og langvarig samarbeid. Oslo, mars 2014 Nicklas Bohman Leder, Mediemøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2013 MedieDagen 2013 ble arrangert torsdag 24. januar på Grand Hotel i Oslo sentrum. Dette var 4 året vi arrangerte MedieDagen og totalt antall påmeldte var 240 personer. Middagen ble arrangert i speilsalen på Grand Hotel, med 140 personer tilstede. Under middagen hadde vi flere innslag bl.a - «Den gode samtalen» med Haakon Dahl fra Kitchen og Christian Steen fra SMFB som ble ledet av Knut Kristian Hauger fra Kampanje. Samtalen dreie seg om tanker og utvikling i bransjen, hva skaper gode resultater for kunder, hva vi har lært sist år, og hva er de største utfordringene i året som kommer. - Mindshare delte ut People Purple Award og prisen gikk til Erik Eckbo, Dagens Næringsliv. - Prisen «Ultimat» ble delt ut for 2. gang og prisen gikk til DNB og reklamekampanjen «Bank fra A til Å» Program på dagen Åpning av MedieDagen 2013 v/ Trine Vik, daglig leder i Mediaforum Konferansier Jane Throndsen, Magasinredaktør i VG «Tilbakeblikk på 2012 mediekanalene tallene prognosene. Hvem vant og hvem tapte?» Madeleine Thor, daglig leder i Institutett for reklame- og mediestatistikk / IRM «Mediehus og forretningsutvikling» Even Aas-Eng, grunnlegger og adm. dir i Venture Factory - hva mediehusene gjør rett og galt og hva som blir viktig fremover. Mediehusene opplever store utfordringer, samtidig er vi midt i en epoke med store muligheter. Er vi flinke nok til å ivareta disse eller hindrer tradisjonell organisering og tankegods oss fra å utnytte potensialet til det fulle «Evig krise ute og evig opptur her hjemme» Steinar Juel, sjefsøkonom i Nordea - Utsikter og innsikter om økonomi og markeder, hva har Norge og verden i vente for 2013, makroøkonomi «Mediekonferansen 2013» Anita Lønningen Bassøe, leder for Mediekonferansen 2013 presenterte tid, sted, fagansvarlig og tema.

11 «Nominerte til Purple People Award» Camilla Torvik, juryleder i PPA leser opp begrunnelsen og deler ut diplomer til de nominerte til PPA. «Paneldebatter tema :endringer i de tradisjonelle mediene» Morten Micalsen, panelleder, Administrerende direktør i Mindshare Norge «Hvordan endrer den digitale arenaen seg?» Per Brigt Olsen, Kommersiell direktør i Dagbladet Per Håkon Fasting, Kommersiell direktør i VG Jan Grønbech, Country Director i Google Norway Kjell Gabrielsen, Direktør i Xaxi «Hvordan endrer TV seg?» Thomas Manus Hønningstad, leder i VGTV Bjørn Gunnar Rossvoll, Salgs- og markedsdirektør i TV2 Svein Tore Bergestuen, Kommunikasjonsdirektør i TV Norge Sven Størmer Thaulow, Administrerende direktør i Comoyo «Hvordan endrer research seg?» Svein Roar Hult, Markedsdirektør i TNS Gallup Ole Petter Nyhaug, Gründer og partner i Onlive Research Trygve Refvem, partner i Viamo Maria Heimisdottir Brennodden, senior Research Manager i MarkUp Insight «Den kontroversielle posten» Trippeldrapsdømte Veronica Orderud blir intervjuet av freelance journalist Lene Tangevald- Jensen. I dette åpenhjertelige intervjuet deler hun sine tanker om hvordan hun føler media har brukt og fremstilt henne gjennom disse årene. Hvilken makt har media i slike saker? Program på kvelden Festmiddag, prisutdeling og underholdning i Bankettsal Speilen. «Den gode samtalen» Haakon Dahl fra Kitchen og Christian Steen fra SMFB Samtalen ble ledet av Knut Kristian Hauger, redaktør i Kampanje «Utdeling av Purple People Award» Utdeling av «Ultimat prisen» Oslo, mars 2014 Daglig leder i Mediaforum Trine Andresen Vik

12 2.3 Rapport Markedsansvarlig Vi har under 2013 fortsatt utvecklingen av våra digitala plattformar. Vi ser en ökad aktivitet både på vår webbsida men kanske framförallt på våra sociala plattformar och då speciellt facebook. I februari 2013 gjorde vi en uppdatering på vår webbsidas design, detta för att göra den mer visuell samt att den skall bli enklare att uppdatera och att den skall bli mer relevant för våra besökare. Under årets aktiviteter och konferenser har vi speciellt varit aktiva på facebook. Vi har både testat annonsering segmenterat till vår målgrupp med stor effekt samt att vi har använt vår facebook sida till att kommunicera detaljerna i våra aktiviteter. Vi ser att intresset av våra posts är stort och många har involverat sig. Via facebook kan vi enkelt och effektivt kommunicera med de relevanta personerna i vår industri som vi önskar att nå och detta är något vi skall fortsätta med. Vi har som ambition att hela tiden vara synliga samt att involvera vår målgrupp. Vi har i dag 744 likes på Mediaforums facebook sida och Mediekonferensen har 1063 likes och jobbet fortsätter hela tiden med att öka denna skaran. Oslo, mars 2014 Kommunikasjonsansvarlig Maria Aas-Eng 2.4 Rapport fra Mediekonferansen 2013 Forarbeid Valgkomiteen hadde på forhånd forespurt undertegnede, Anita Lønningen Bassøe, som kandidat til jobben som leder av Mediekonferansen Under den ekstraordinære generalforsamling ble undertegnede formelt valgt inn som leder av Mediekonferansen Mål og ambisjoner Mediaforums årlige fagkonferanse har holdt på i en årrekke Mediekonferansen 2013 var den 34. i rekken. Konferansen har alltid vært en viktig møteplass for mediebransjen. Dog har sterkere konkurranse gjort kampen om deltagerne tøffere og totalopplevelsen av konferansen viktigere. En viktig overordnet tanke var å gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som ikke har fungert optimalt i årene oppover. For å møte kravene til antall deltagere og resultat (fra styret hadde vi bl.a et krav om å levere et overskudd på minimum ,-) ønsket vi å forsøke å heve totalinntrykket. Derfor valgte vi blant annet å gjøre følgende grep: Konferansen ble lagt til et tilgjengelig men nytt sted (Gøteborg) og til det relativt nyåpnede hotellet Post i Gøteborg. Tog fra Oslo stopper nesten rett utenfor, og veistandard er oppgradert betraktelig de siste årene. Vi ønsket å fjerne/minimere flaskehalser som innsjekk og utsjekk.

13 Vi ønsket å gjøre mer av det som erfaringsmessig fungerer og dempe/minimere det som ikke fungerer optimalt. Vi ønsket også å endre på konseptet media money, og fikk et system som satt alt direkte på den enkeltes rom ved å vise et Nordea kort med navn og nummer. Nordea var sponsor på dette. Vi ønsket å tenke integrering rundt sponsoratene, og videreførte arbeidet med sponsorene i forhold til å heve totalopplevelsen av konferansen Mediestrategiprisen endret format for bl.a å fremstå mer relevant og for å passe inn i fagprogrammet Vi sikret kommunikasjon utad til bransjen med et tett samarbeid med Ingvild Moen i Resonate, og kommunikasjonsarbeidet samt strategi som ble lagt så tidlig som i januar, og ble fulgt slavisk av alle parter med Ingvild som koordinator og redaktør. Vi ønsket å finne en god balanse mellom inspirasjon og nytte under selve fagdelen. Det ble i perioden gjennomført en rekke møter. Foruten styremøtene i Mediaforum, ble det avholdt regelmessige møter med Fagkomiteen. Det ble også få men effektive koordineringsmøter for alle involverte i Mediekonferansen dette for å sikre flyt av informasjon og gode innspill, gi alle en god totaloversikt og sist men ikke minst sikre fremdrift og fokus. Det ble gjennomført få men effektive møter med produksjonsselskapet ONE Communication og eventselskapet 360 Grader og kontakt og møter med aktuelle sponsorer. Årets Hovedkomité Årets hovedkomité bestod av: Anita Lønningen Bassøe Leder Adina Broady Aasebø, Aller Media - Fagansvarlig Trine Andresen Vik, Mediaforum daglig leder Maria Aas Eng PHD - kommunikasjonsansvarlig Pia Fredrikke Elvebredd, Venture Factory - sponsoransvarlig Årets Fagkomité Tone Helene Angsund, Starcom Norway Kristin Undheim, Markedshøyskolen Pia Hellestrøm Henriksen, PHD Norway Frode Fimreite, Tine Ørnulf Johnsen, Kitchen Reklamebyrå Christian Fure, Vizeum

14 Lokasjon Med Post hotellet i Gøteborg, fik Mediekonferansen 2013 svært trendy og flotte rammer. Ikke minst var det plass til alle deltakere på samme hotell. Hotellet har et område tilknyttet konferansesalen der alle pauser og sponsorer var tilstede under den faglige delen. Det ble kalt for Hot Spot og fungerte meget bra. Faktum at vi ikke eide hele hotellet, gjorde at det for noen føltes litt stort og uoversiktlig i forhold til at det også var andre gjester på hotellet. Gjennomføring Mediekonferansen ble avholdt den oktober 2013 med 375 deltakere. Vi valgte ONE Communication som grafisk formgiver og 360 Grader Event og Location som teknisk gjennomfører av selve konferansen. De var også med året før deres erfaring med konferansen sammen med deres tekniske dyktighet gjorde sitt til at gjennomføringsdelen gikk knirkefritt de to dagene konferansen varte. Søskenparet Aina Lunde, PR Operatørene og Geir Lunde, Lunde Reklamebyrå, var årets konferansierer. De loste publikum trygt gjennom de to dagene med en kombinasjon av faglig kompetanse, profesjonalitet og stor underholdningsverdi. De bød på seg selv med mange innslag, og musikk var en rød tråd igjennom begge dagene. Selve gjennomføringen gikk smertefritt torsdag og fredag. Både de faglige sesjonene og de sosiale sammenkomstene med «NY Gangster party old style «på torsdag og fest middag fredag, fungerte etter forventningene. Men vi merket dessverre at man ikke var alene på hotellet begge kvelder, da andre gjester blandet seg med oss, og noe av intimiteten forsvant. Vi ser helt klart at det er en stor fordel å være alene på hotellet under konferansen, særlig med tanke på nettverksbiten og følelsen av å tilhøre et felleskap uansett hvem man skulle møte på. Markedsføring/eksponering Vi bestemte tidlig at vi skulle selv ta kontroll over omtale og eksponering av konferansen, fremfor å satse på omtale i fagorganer, da dette har vist seg å være utfordrende og lite forutsigbart under tidligere konferanser. Facebook ble et viktig verktøy for alle aspekter rundt konferansen. Vi benyttet oss av personvinkling fremfor faglig og logo/firma vinkling og fikk en utrolig eksponering helt fra januar til og med ut i november. Over personer så samlebilde albumet som ble postet 30. oktober. Og dette tallet er helt utrolig høyt. Twitter ble flittig brukt særlig under konferansen, og faktisk trendet konferansen på twitter i Gøteborg fredag 25. oktober. Instagram ble også benyttet med stort hell under konferansen. Se følgende link til Mediekonferansen sin Storify : https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type= 1 Vi kan konkludere med at planen som ble lagt og fulgt, fungerte utmerket, og kan med fordel utvikles og benyttes for kommende konferanser. Sponsorer Sponsormessig leverte vi et resultat langt over de seneste årene, noe som kom godt med. Med TV3 som hovedsponsor hadde vi en aktør som klarte å utnytte sponsoratet sitt maksimalt og som på samme tid bidro til å løfte opplevelsen av selve konferansen. Nytt av året var også at vi klarte å fullintegrere sponsorene og pauser i HOT SPOT, som var av en slik størrelse at vi klarte å samle konferansedeltakere der i alle pauser. Ytterligere og fullstendig omtale som gjelder sponsorer, ligger i egen del av årsberetningen.

15 Fagprogrammet 2013 Fagkomiteens ambisjon var å lage et fagprogram med høy kvalitet og relevans for bransjen. De totale budsjettrammene var mye mindre sammenlignet med konkurrerende konferanser som ANFOs Den Store Annonsørdagen og Gulltaggen i regi av INMA. Eksponeringsmessig får Mediekonferansen liten plass sammenlignet med Kampanjes egne konferanser og seminarer. Det var derfor viktig for oss å se hvordan vi kunne skape mer for mindre både hva gjaldt navn på plakaten og synlighet. Faglig leder Adina Broady Aasebø ledet gruppen med stø hånd, og la enormt mye i arbeidet både av tid og energi. Via relasjoner fikk vi tak i tungvektere som vi ellers måtte betalt dyrt for å tiltrekke oss. Resultatet var mange sterke foredragsprofiler som gjorde sitt til å forsterke opplevelsen av en faglig tung konferanse. Det ble bekreftet i evalueringen Mediekonferansen fremstår igjen som en av, om ikke den viktigste, møteplassen for bransjen. Temaet for konferansen: Hovedtemaet for Mediekonferansen 2013 var Behave. Mediekonferansen 2013 handlet om atferd og hva som påvirker den, enten det er folk, merkevarer eller medier. Behave ble en rød tråd som satte sitt preg på både dag og kveldstid. «En gang var forbruk en hendelse, snarere enn en tilstand. En gang var medier noe man konsumerte, snarere enn noe man gjorde. En gang var merkevarer noe man bygde, snarere enn levde. Nå er vi alle det vi gjør». For en mer detaljert beskrivelse av programmet, henviser vi til executive summary fra konferansen pdf Årets executive summary ble for øvrig finansiert av Mediaforum som et ledd i styrets beslutning om å bli mer synlig i forhold til alt det faglige organisasjonen genererer i løpet av året. Dette ble også gjort da det viste seg vanskelig å få en sponsor på dette og annet faglig, da konferansen ble lagt ut av Oslo. For fullstendig program, se følgende link; Mediekonferansen Mediaforum Evaluering På lik linje med tidligere år ble det også denne gangen gjennomført en evalueringsundersøkelse hos deltagerne. Denne ble gjennomført av MI Pro v/ Tor Aksel Ødegård. Generelt sett var evalueringen svært bra og spesielt er vi fornøyde med at vi fikk den høyeste scoren i grad av viktighet (sammenlignet med tidligere år som er målt) med Mediekonferansen som viktig møteplass.

16 Igjen gjentar historien seg med at norske foredragsholdere generelt scorer jevnt over høyest, samt at såkalte inspirasjonsforedrag scorer høyt. Det er også viktig å forsøke å legge inn et slikt hver dag. Det som har et spesielt forbedringsområde sammenlignet med foregående år, var at mange følte det ble for stort, og noe av intimiteten forsvant, særlig under den sosiale delen som er svært viktig for Mediekonferansen sine deltakere. Servicen og oppholdet på hotellet på hotellet var upåklagelig, der festmiddagen utmerket seg som spesielt bra. Lunsj på fredag fikk ikke noe særlig god score, og det viser seg igjen at «cowboy mat» er det eneste som gjelder denne dagen. Valg av en lokasjon i 2014 der man eier hele hotellet, er en meget smart beslutning. Økonomi Kravet var å levere et økonomisk positivt resultat på minimum kr , noe som også ble resultatet. Dette skyldes først og fremst sterk kontroll på kostnadssiden, samtidig med at vi la konferansen ut av Norge, noe som gir mva refusjon. Hotellet er desidert det dyreste vi har benyttet oss av, og det var en utfordring å kunne holde deltakerprisen på samme nivå som tidligere år. Å holde prisen på samme nivå var viktig da det er mange konferanser der ute som konkurrerer om de samme deltakerne. Totalt var det 380 deltakere, derav 322 betalende. Sluttkommentar En slik konferanse gjør seg slettes ikke selv, det ligger mye arbeid og ikke minst enormt mange timer til grunn hos mange personer. Vi kan se tilbake på et tilfredsstillende økonomisk resultat samt fine direkte tilbakemeldinger, og ikke minst en flott evaluering fra deltagerne. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske Adina Broady Aasebø og hennes komité masse lykke til med Mediekonferansen Oslo, mars 2014 Leder for Mediekonferansen 2013 Anita Lønningen Bassøe 2.5 Rapport sponsor Mål og Ambisjoner: Arbeidet med sponsorene kom i gang i en tidlig fase og basert på gode erfaringer fra 2012 inviterte vi rask til en visningstur i Gøteborg. Dette ga alle potensielle sponsorer mulighet til å planlegge sine aktiviteter ut fra plassering / mulige flater og i tillegg god presentasjon av det faglige innholdet for konferansen. Flere av sponsorene som deltok kom også med kreative innspill og forslag til løsninger og utnyttelse av sine ressurser som viste seg å løfte konferansen som helhet for alle deltagerne. Valg av sted: Clarion Hotel Post i Gøteborg som valg av sted ble raskt en positiv snakkis blant sponsorene. Vintertregården som felles samlingsområde for deltagerne og sponsoraktiviteter under hele konferansen gjorde engasjementet stort med tanke på samarbeid også mellom sponsorene som jeg mener er en positiv trend. Det var totalt fokus i møter med hotellet på at all pause servering skulle serveres i Hot

17 Spot slik at deltagere og sponsorer fikk mest mulig tid sammen til minglig. Dette bidro i stor grad til at sponsorene selv hadde et stort engasjement til gode løsninger for sine stands, konkurranser ect. Sponsorer: Arbeidet med å få flest mulig sponsorer pågikk fra start til slutt og alle tidligere og potensielle sponsorer ble kontaktet med tanke på tiden som var til rådighet. De som var sponsorer på Mediekonferansen 2013 var: TV3 ( Hovedsponsor ) Specific Media (Generalsponsor ) Nordea, TNS Gallup, Clear Channel Norge, Bring, Ram Panel, Ipsos MMI, Dagbladet, Amedia Marked, Visit Sweden, Retriever. Også for 2013 er vi svært stolt over å kunne presentere TV3 som hovedsponsor av Mediekonferansen. Det er resultatet av ett strategisk og tett samarbeid der TV3 bevisst har ønsker å styrke sin posisjon mot mediebransjen og bidra positivt med sin kunnskap og erfaring til Mediekonferansen. I tillegg gikk Specific Media inn som Generalsponsor etter avtale om ett overordnet samarbeid med Mediaforum også på andre arrangementer i vår regi. Økonomien: Sponsorinntektene endte på Kr ,- Sluttkommenter: Av erfaring ser vi at et tett samarbeid mellom fagansvarlig, leder av konferansen og sponsoransvaring er viktige elementer for at arbeidet og informasjonen ut til sponsorene skal kunne komme raskt i gang. Det er ingen tvil om at tilstedeværelsen av sponsorene under Mediekonferansen øker verdien og kvaliteten for deltagerne. Oslo, mars 2014 Sponsoransvarlig Pia Frederikke S. Elvebredd 2.6 Rapport Mediestrategiprisen 2012 Dette var andre året for Mediestrategiprisen i «ny drakt» og med de to kategoriene mediestrategi og mediekreativitet. Engasjementet var like høyt som i 2012 og det ble sendt inn totalt 50 cases også i år (temmelig jevnt fordelt på de to kategoriene). For å løfte prisen enda noen hakk ble det satt inn to juryledere per kategori, henholdsvis Ronny Kjeserud fra Carat (mediestrategi) og Sindre Holme (mediekreativitet), nye juryer med enda større faglig tyngde ble også etablert. Juryene var bredt sammensatt av personer fra mediebyrå, reklamebyrå, PR byrå og annonsører. Endringene i Mediestrategiprisen er blitt godt mottatt av en samlet bransje og nivået på casene er jevnt over bra. Det er liten (eller ingen tvil) om at prisen henger svært høyt blant norske mediebyråer og det legges mye arbeid ned i å skrive casene. Hyggelig er det også å se at så godt som samtlige norske mediebyråer sendte inn cases til årets konkurranse.

18 Vinnerne var som følger: Mediestrategi: Gull: Tine IsTe (MediaCom og Los&CO) Sølv: Fjordland Byggrynsgrøt (MediaCom) Bronse: Melange (Mindshare og Futatsu) Mediekreativitet: Gull: Solo (TRY/Apt og OMD) Sølv: Freia (Starcom og SMFB) Bronse: Norwegian (Kitchen og Vizeum) Vi er jevnt over godt fornøyde med Mediestrategiprisen 2013 og er klare for nok ett år, ett år hvor de tvil tas ytterligere grep for å løfte Mediestrategiprisen enda noen hakk. Oslo, mars 2014 Juryleder for Mediestrategiprisen Henrik Øinæs Habberstad 2.7 Rapport Kurs 2013 Kursvirksomhet Den 7.mars 2013 gjennomførte Mediaforum kurset Treningsøkt for reklameselgere. Dette var en oppfølger til kurset Hvordan bli en bedre reklameselger som ble gjennomført i oktober Egil Storaas og Tone Helene Angsund fra Starcom var kursledere og foredragsholdere. Kurset hadde en forelesningsdel og en praktisk treningsdel. Fokuset var å stimulere til profesjonell idè utvikling og dialog med mediebyråer og annonsører. Der var ca 30 deltagere på kurset og gode tilbakemeldinger. Oslo, mars 2014 Faglig ressurs Egil Storaas 2.8 Rapport rekruttering og relasjonsarbeid Rekrutterings- og relasjonsarbeid ivaretas i første rekke gjennom et høyt nivå på Mediaforums løpende aktiviteter og ivaretakelse av problemstillinger som kan være interessante for ikke-medlemmer. Innebygde prismekanismer i arrangementer fungerer også som en løpende oppfordring til medlemskap.

19 I tillegg til dette har Mediaforum arbeidet med en plan for et nytt større arrangement med særlig formål å rekruttere nye medlemmer. Etter planen skulle dette gjennomføres første gang i Etter en helhetlig vurdering i styret er dette besluttet utsatt på ubestemt tid av hensyn til økonomisk risiko og arbeidsbelastning. Konkurransen fra andre organisasjoner er stor og Mediaforum har fremdeles suksess med eksisterende oppskrift. Mediaforum har relativt sett en god utvikling og er bærekraftig med nåværende strategi. Rammebetingelsene endrer seg imidlertid raskt og det anbefales at rekrutteringsog lojalitetsstrategien evalueres løpende også i Oslo, mars 2014 Relasjons- og rekrutteringsansvarlig Morten Micalsen 3. Økonomi 3.1 Årsregnskapet for 2013 Resultatregnskap for 2013 Periode Konto Navn Driftsinntekter 3000 Innekter m/ mva , , Inntekter uten mva , ,00 Sum Driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4000 Seminar utgift, foredragholdere honorar , , Reiseutgifter/hotel/teknikk/underholdning , , Diverse (mat+gaver) , , Frakt, toll og spedisjon avg. Fritt ,87 - Sum , ,97 Driftskostnader 6100 Frakt, transport , , Leie lokaler , , Leie datasystemer , Leie transportmidler 2 225, Annen leiekostnad 3 312,00

20 6551 IT kostnader, webside , , Programvare lisenser anskaffelse 4 143, Programvare lisenser prlig vedlikehold 5 154, Annet driftsmateriale , , Regnskapshonorar , , Honorarer , , Kontorrekvisita , , Tidsskrifter 990, Møter, kurs, oppdatering , Telefonkostnader , , Telefonutstyr 6 934, , Datautstyr , , Porto 3 279, , Bilgodtgjørelse 3 535, , Reisekostnad , , Markedsføring og reklame , , Representasjon , , Gaver 5 402, , Møteutgifter 9 246, , Bank og kortgebyrer 3 281, , Annen kostnad 6 926, ,47 Sum , ,59 Sum driftskostnader , ,56 Driftsresultat , , Renteinntekter , , Valutagevinst 4 795,23 - Sum , , Rentekostnader og gebyrer 6 568, , Annen rentekostnad 1 249, Valutatap 8 719,99 - Sum , ,00 Sum finansposter , ,43 Årsresultat , ,87

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

byråprofil 2014 norges beste byråer

byråprofil 2014 norges beste byråer norges beste byråer byrå Bransje Reklame 2 Zynk PR 2 Trigger PR 4 SMFB Reklame 5 Starcom Mediebyrå 6 Vizeum Mediebyrå 7 Mørland & Johnsen PR 8 Los & Co Reklame 8 Carat Mediebyrå 10 Making Waves Reklame

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Torsdag 17. - fredag 18. - lørdag 19. oktober.

Torsdag 17. - fredag 18. - lørdag 19. oktober. Om Prosjektlederen i et byrå Konsulenter, AD er, tekstforfattere, MAC ere og alle de andre som jobber i byrå har én ting til felles - de er avhengige av prosjektlederen for å kunne levere de gode jobbene.

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

PRISVINNERDAGEN De beste sponsor- og eventprosjektene

PRISVINNERDAGEN De beste sponsor- og eventprosjektene inviterer til PRISVINNERDAGEN De beste sponsor- og eventprosjektene TORSDAG 3. MARS kl. 12.00 kl. 16.00 Vinnere SPOT 2011 Sponsor- og Eventforeningen inviterer til et inspirerende halvdagsseminar på Château

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2014 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling ,

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling , Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling 2017 17100469, Jonny.nordoy@tns-gallup.no Oppsummering av de store linjene - 2017 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

PROGRAM. Mediekonferansen 2013. Clarion Hotel Post, Gøteborg. Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no

PROGRAM. Mediekonferansen 2013. Clarion Hotel Post, Gøteborg. Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no PROGRAM Mediekonferansen 2013 Clarion Hotel Post, Gøteborg Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no PROGRAM Årets tema BEHAVE BEHAVE behave Torsdag 24. oktober Mediekonferansen

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene?

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Her er 10 ideer som er laget for å inspirere de næringsrettede programmene i Forskningsrådet til å finne smarte og morsomme måter å nå de beste hodene på. Grunnlaget

Detaljer

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av:

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av: Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 9. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: Litteraturhuset, møterom «Amalie Skram», Oslo Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2017 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2017 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2017 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2017 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Program New Media Network 2014

Program New Media Network 2014 Program New Media Network 2014 Program 2014 - New Media Network Innhold Program 2014 Studieturer Medlemsmøter Medlemsbetingelser- og fordeler Studieturer Program 2014 - New Media Network Program New Media

Detaljer

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Finnmarkskonferansen AS Eiere Origo Nord AS 24 % Alta Kraftlag SA 24 % Ishavskraft AS 52 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Snitt Omsetning 961 000 941

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere.

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. I begynnelsen av september lanserer GroupM et nytt digitalt kompetansetilbud; spesielt tilpasset de utfordringene som medieselgere

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2016 Pre kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2016 Pre kvalifisering Mediaforums Mediepris 2016 Pre kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2016 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer