ÅRSBERETNING Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig 2.4 Rapport Mediekonferansen 2.5 Rapport Sponsor 2.6 Rapport Mediestrategiprisen 2.7 Rapport Kurs 2.8 Rapport rekruttering og relasjon 3. Økonomi 3.1 Årsregnskap for Intern-revisor 3.3 Budsjett for Forslag til vedtektsendringer 5. Fastsettelse av kontingent 6. Styrets forslag til valgkomité 7. Styrets forslag til intern-revisor 8. Valgkomitéens forslag til nytt styret for 2013/2014

2 1. RAPPORT FRA STYRELEDER 1.1 Styret Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere. Mediaforum ledes av et styre valgt blant medlemmene bestående av styrets leder, daglig leder (ble valgt inn i styret i 2011), kommunikasjonsansvarlig, fagkonferanseansvarlig, fagmøteansvarlig, leder for faglig utvikling, sponsoransvarlig og PR ansvarlig. Styrets leder og leder for faglig utvikling velges for 2 år av gangen slik at de overlapper hverandre. De øvrige styremedlemmene av styret velges for 1 - ett - år av gangen. Leder Fagkonferansen velges på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Fagkonferansen, de andre medlemmene av styret velges på ordinær generalforsamling. Styrets leder skal velges fra styret (minimum 1 års styreerfaring siste 3 år). Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør, reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre halvparten skal være fra mediene. Mediaforum hadde 6 arrangementskomiteer i 2012: Mediekonferansen MedieDagen Mediemøter Faglig utvikling/ kurs / Mediestrategiprisen Kommunikasjon og markedsansvarlig Ulimat Hver komité består av leder og det nødvendige antall medlemmer. Etter innstilling fra komitélederne oppnevner styret medlemmer til de respektive for 1 - ett - år av gangen. Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning. Styret har møterett i alle komiteer. Styret 2012 Leder for Mediekonferansen 2012 gikk av etter mediekonferanse og ny leder ble valgt på siste Generalforsamling i Styret har i perioden f.o.m.21. mars mars 2013 bestått av følgende personer: Styreleder: Gretha Nicolaysen, Finansavisen Daglig leder: Trine Vik, Event-Forum Leder Mediemøtekomité: Nicklas Bohman, Anorak Leder Faglig utvikling: Egil Storaas, Cultivator AS Leder Mediekonferansen 2012: Ronny Kjeserud, PR Operatørene Leder Mediekonferansen 2013: Anita Lønningen Bassøe Sponsor: Pia Fredrikke Elvebredd, Finansavisen / fra 1. feb. Clear Channel Markedsansvarlig: Maria Aas-Eng, Phd Norway

3 I 2012 ble det avholdt 9 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 21 mars. Mediaforum kjøper konsulent tjenester fra Event-Forum ved Trine Andresen Vik som er fungerende daglig leder for Mediaforum. 1.2 Aktiviteter/annet Styret jobber aktivt for å tilby medlemmene høy kvalitet på faglige og sosiale arrangementer gjennomførte i 2012, MedieDagen, Mediemøter, Utimat prisen i samarbeide med Kampanje ble utsatt til MedieDagen 2013, Mediekonferansen og hadde i tillegg 2 kurs for Medieselgere. Totalt antall deltakere på alle Mediaforums faglige aktiviteter i 2012 var ca personer. Antall medlemmer ligger nå på 1340 medlemmer. Inkludert bedriftsmedlemskap. Mediestrategiprisen ble utdelt for 17. gang under årets Mediekonferanse. I 2012 valgte vi å gjøre noen etterlengtede endringer i mediestrategiprisen, og disse endringene handler om en eneste ting Nemlig å hylle den enorme innsatsen som legges ned av dere alle, hver dag, året rundt. Den kunnskapen, kreativiteten og entusiasmen denne bransjen besitter fortjener et realt klapp på skulderen den fortjener å bli sett, anerkjent og premiert. Dette er også grunnen til at vi år gikk fra en enkel kategori med en vinner, til to kategorier med mange flere vinnere. MedieDagen 2012 ble arrangert for tredje gang på Christiania Teater 19. Januar. Det var rekord i antall deltager. Geir Lippestad ble intervjuet av journalisten Lene Tangevald-Jensen, som har 12 års erfaring med profil-intervjuer fra Finansavisen. Mindshare delte også ut People Purple Award under MedieDagen og prisen gikk til Ellen Cabrinetti Meum fra Spotify. Styret har besluttet at dette er et langvarig samarbeid som er godt innarbeidet i bransjen. Mediaforums Hederspris ble delt ut under Mediekonferansen i Tønsberg den 26. oktober. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: Har bidratt til å høyne mediefagets anseelse Har drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata På annen måte har bidratt til å høyne fagets nivå Juryen har bestått av: Mediaforums leder Gretha Nicolaysen, fjorårets hedersprisvinner Kampanje ved Knut Kristian Hauger, Helle Thorkildsen og Lars Kvæstad. Denne gangen var det flere aktuelle kandidater men det var en kandidat som Juryen var helt unisont enig, og at denne gangen må det bli en som virkelig brenner for faget. Engasjement til årets vinner favner mediefaget både mediefaget i seg selv, hvilken plass kjøpte/fortjente/egne medier har i kommunikasjonsarbeidet og ikke minst hva det kan brukes til for å nå den enkelte kundens mål.

4 Har jobbet med noen av Norge største annonsører og jobber med noen av Norges største annonsører. Det er et faglig engasjement utenom det vanlig som går langt uten på de fleste i bransjen. Har holdt en rekke foredrag og skrevet artikler. Vært med å skrive bok og har hatt fagansvaret på MRA 1 og MRA 2. Flere priser har det også blitt har, vunnet Mediestrategiprisen 2 ganger. Vært med på å vinne gull løve i Cannes og har også vært nominert i M&M Awards. Det var kanskje for tidlig å gi fredsprisen til Barack Obama, men gi prisen til en som har bidratt i så stor grad både inn og utland med et faglig engasjement som stadig utfordres for å tilegne seg ny kunnskap er ikke dette et øyeblikk for tidlig. Selv om hennes alder tilsier at hun kommer til å prege vår bransje i mange år fremover og vi Mediaforum har også vært så heldig å ha fått glede av hennes engasjement både i forskjellige komiteer og som styreleder. Hun har gjort det samme som jeg gjør nemlig å hedre en av de dyktigste i vår bransje!!! Jobber i dag som mediedirektør i Norges største mediebyrå MediaCom det bør ikke være tvil I år er det hennes tur!!! Beathe Stangeland Eide For øvrig er de ulike aktiviteter beskrevet nærmere i egne rapporter i årsberetningen. 1.3 Økonomi Regnskapet er vedlagt årsberetningen. Styret har hele tiden som mål å overholde totalbudsjettet. Hovedavdelingen hadde et forbruk på ,- mot budsjettert ,- Kurs endte med et overskudd på ,- mot budsjettert kr ,- Mediemøtekomiteen hadde et overskudd på ,- mot budsjettert ,- (minus) Kommunikasjon hadde et forbruk på ,- mot budsjetterte (minus) MedieDagen hadde et overskudd på ,- mot budsjetterte ,- Mediekonferansen endte med et overskudd på ,- mot budsjettert kr ,- Mediestrategiprisen hadde et forbruk på ,- mot budsjett på ,-(minus) Det totale overskudd ble på kr ,- Budsjett 2013 Styret legger frem et budsjett med et overskudd på Regnskapet til Mediaforum er blitt ført av Juss Pluss Regnskap Maria Heimisdottir Brennodden har vært Mediaforums interne revisor. Oslo, mars 2013 Gretha Nicolaysen, Finansavisen Styreleder.

5 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Mediemøtekomiteen 2012 I løpet av året ble det arrangert 4stk ordinære mediemøter mot 5-6stk tidligere år. Dette på grunn av at VG Auditoriet var utilgjengelig i forbindelse med 22.juli-rettsaken. Totalt har 286 personer vært tilstede på møtene, en nedgang fra 2011 da vi hadde 340 deltakere innom da fordelt på 6 møter. I snitt har det vært 71 personer per møte, en økning fra 2011 med 14 personer per møte. Komité medlemmer Nicklas Bohman, Anorak AS (komiteens leder) Nicolas Achard, Red Media Cato Lunde, Viacom Anette Solli, WebTraffic Jørn Korbi, Amedia Christian Fure, Vizeum Mål for og oppsummering av mediemøtene Mediemøtene er Mediaforums gratis tilbud til Mediaforums medlemmer gjennom året. Ikke-medlemmer betaler en symbolsk sum og er like velkomne. Møtene har som mål å presentere ulike temaer og problemstillinger av interesse for alle i mediebransjen. Møtene skal gjennom året berøre både brede og smale interesseområder, som innebærer at enkelte møter har et tema med spesiell interesse for en mindre del av medlemsmassen, mens andre møter har en bredere appell. Møtekomiteen er Mediaforums eneste komité som lever aktivt gjennom hele året ved å arrangere 5-6 fagmøter. Medlemsmøtene har også et mål om å være et levende møtested hvor mulighet for nettverksbygging i tillegg til faglig oppdatering er det sentrale. Møtene suppleres med de faste større fagsamlingene som MedieDagen og Mediekonferansen. Fagmøter 2012 Ettermiddagsmøtene har funnet sted i VG auditoriet kl på torsdager. I 2012 har vi et jevnt og stort oppmøte på samtlige samlinger, noe vi mener har en direkte relasjon til tydeligere temaer, bedre invitasjoner og rød tråd gjennom året som tar utgangspunkt i de forskjellige mediekanalene. Møtedatoer og temaer i 2012: Det har blitt gjennomført 4stk rene mediemøter i tillegg til den store MedieDagen, hvor leder av komiteen har hatt ansvar sammen med Morten Micalsen for paneldebatten. Torsdag 19. Januar MedieDagen (paneldebatten) Ordstyrer: Morten Micalsen- Adm.Dir i Mindshare Internett-panelet: André Smedsrud - Country Manager i Specific Media Ben Christensen - Direktør i A-Pressen Digitale Medier Elisabeth Underthun Berglie - Industry Head i Google Petter Høie - Account Executive i Facebook

6 TV-panelet: Bjørn Gunnar Rossvoll Harald Strømme Kristian Tolonen Lasse Kokvik Avis-panelet: Jon Arne Markussen Torry Pedersen - Salgs- og markedsdirektør i TV2 - Administrerende direktør i TVNorge - Analysesjef i NRK - Administrerende direktør i TV3 - Sjefsredaktør i Dagbladet - Sjefsredaktør i VG En bra faglig diskusjon om hvilke utfordringer og muligheter mediene står ovenfor, der mye handlet hvilke medier/mediekanaler skulle gjøre det best i Torsdag 24. Mai 62 deltakere Ny TV-trend? Annonsørfinansierte produksjoner Annonsørfinansierte produksjoner på TV er foreløpig et ferskt fenomen i Norge. Vi setter fokus på det og spør oss selve om dette er en ny TV-trend? Maria Jartman, Engage Director i Omnicom Media Group, tar oss gjennom hvordan hun arbeider tett med annonsører og medier, for å finne nye måter å kommunisere på. Maria er ansett som en av Nordens største profiler innenfor såkalt ikke-tradisjonell markedsføring. Hon skal blant annet prate om innholdsproduksjon på TV. Espen Barås Bye, Sjef TV 2 Konsept forteller hvordan de tenker rundt annonsefinansierte produksjoner og hvordan de arbeider i tillegg går Espen gjennom et vellykket case. Torsdag 30. August 86 deltakere "Hvordan tradisjonelle mediehus tilpasser seg til en mer fragmentert medieverden. Å være en lønnsom mediebedrift i dag blir vanskeligere og vanskeligere. Spesielt for dem som vi kaller "tradisjonelle" medier. Til tross for at vi stadig refererer til en digitalisering og muligheten som ligger til fortjeneste der, handler det fortsatt om en ting: Å VÆRE ATTRAKTIV. Attraktiv for sine lesere/lyttere. Attraktiv for samarbeidspartners. Attraktiv for annonsører. Martin Bentzen, Digitaldirektør, Starcom Møtet innledes av Martin Bentzen, Digital Direktør i Starcom som vil belyse viktigheten av å forstå hvordan deres kunder til en hver tid jobber med å optimalisere dialogen mot forbruker gjennom hele verdikjeden. Torgeir Wemmestad-Haaland, Kundedirektør, Aller Media. Jørn Korbi, Head of Product & Business Development, Edda Media

7 Spørsmål: 1. Hvorfor er det viktig for mediebedrifter i dag å fokusere på en større del av verdikjeden (utenfor den tradisjonelle rollen man har hatt). 2. Hvordan arbeider man med det, internt og eksternt? Torsdag 27.september 25 deltakere Kunsten å planlegge for påvirkning Digitaliseringen av media har gjort medielandskapet mer komplekst og endret både medievaner og forbrukeratferd. Dette er endringer som tvinger frem en mer aktiv rolle for å bli lyttet til samt en mer integrert tilnærming til planlegging av påvirkningstiltak, Øystein Bonvik, Gründer av PR-Operatørene, kommunikasjonsrådgivere og aktuell med sin bok Få som fortjent, forteller om viktigheten ved å ta en aktiv og relevant rolle for å skape oppmerksomhet i kanaler man ikke kontrollerer. Svein Larsen, Partner og strateg i Futatsu Industri, tidligere strategidirektør i OMD og aktuell med boken Medieplanlegging, forteller hvordan en medie-/kommunikasjonsrådgivere tenker Torsdag 15.november 113 deltakere At 2013 blir et viktig år for mobil markedsføring hersker det ingen tvil om. Vi ser stadig flere overskrifter som handler om ulike aktører som satser mobilt for fremtiden, hvilket er med på å underbygge oppfattningen om mobil som fremtidens markedsføringskanal. Men, hva gjøres i dag og hvilke erfaringer har norske aktører gjort seg hittill? Først ut er Simen Hanssen, Senior Media Manager i Telenor Norge. Han vil prate om hvordan Telenor ser på mobil fra et kommersielt ståsted og hvordan de utnytter dette i kanalmiksen. Han vil i tillegg gi noen eksempler og dele sine erfaringer på hva som har fungert best for Telenor så langt når det kommer til mobil markedsføring. Fra Anorak kommer kreativ leder Jens-Petter Aarhus sammen med partner Simen Idsøe Eidsvåg i Haaland, Eidsvåg & Strøm. De skal fortelle om hvordan de har brukt mobilen for å lansere det siste albumet til Kaizers Orchestra, Violeta Violeta volume III. Sist ut er Adam Holtrop, Creative Director - Vidamo Adam vil fortelle hvordan Vidamo jobber med en dedikert mobilstrategi for å gi en forbedret kundeopplevelse. Ved å sette kunden først og forbedre brukeropplevelsen gir Vidamo sine partnere mulighet til å etablere nye markedsfortrinn. Han vil dele eksempler på hvordan Vidamo blant annet jobber med forsikring, eiendom og lojalitetsprodukter. Budsjett 2012 Budsjettet i 2012 har vært på kr ,-. Vi har hatt noen inntekter for ikke-medlemmer på mediemøter, samt sponsorinntekter. Det har også vært utgifter på driften gjennom året. Det er også noe kostnader forbundet med interne samlinger.

8 Sponsor VG har fortsatt som sponsor av mediemøtene i 2012, noe som har vært et godt og langvarig samarbeid. Oslo, Februar 2013 Nicklas Bohman Leder, Mediemøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2012 MedieDagen 2012 ble arrangert torsdag 19. januar på Christiania Teater i Oslo sentrum. Dette var 3 året vi arrangerte MedieDagen og totalt antall påmeldte var 260 personer. Prisen Purple People Award ble delt ut på dagen av Mindshare og prisen gikk til Ellen Cabrinetti Meum fra Spotify. Den tradisjonelle nyttårsmiddagen ble arrangert på Hard Rock café med ca.70 personer tilstede. Programmet for dagen så slik ut: 12:30 12:40 Åpning av MedieDagen 2012 v/daglig leder i Mediaforum Trine Vik Egil Storaas er konferansier gjennom hele dagen 12:40 13:00 «Tilbakeblikk på 2011 mediekanalene tallene prognosene. Hvem vant og hvem tapte?» Magnus Anshelm, VD Institutt for Reklame og Mediestatistikk (IRM) 13:00 13:20 «2012 Hvor står næringslivet i Norge i dag og hvordan ser fremtidsutsiktene ut?» Trygve Hegnar, Sjefsredaktør i Hegnar Media 13:20 14:30 «Mediekampene 2012 hvem vinner?» Morten Micalsen, Adm. Dir i Mindshare, leder paneldebattene Nett kampen: Andrè Smedsrud, Country Manager i Specific Media Ben Christensen, Direktør i A-Pressen Digitale Medier Elisabeth Underthun Berglie, Industry Head i Google Petter Høie, Account Executive hos Facebook TV kampen: Bjørn Gunnar Rossvoll, Salgs- og markedsdirektør i TV2 Harald Strømme, Administrerende direktør i TV Norge Kristian Tolonen, Analysesjef i NRK Lasse Kokvik, Administrerende direktør i TV3 Avis kampen: John Arne Markussen, Sjefsredaktør i Dagbladet Torry Pedersen, Sjefsredaktør i VG 15:00-15:15 «Purple People Award» Camilla Torvik, Key Account Manager i Mindshare. Hun er juryleder for PurplePeopleAward og vil presenterer shortlist kandidatene og utroper vinneren av PPA i :15 15:45 «Annonser bør være gratis» Michael Johansson, Direktør for Relasjoner & Business i Stampen 15:45 16:30 «Den kontroversielle posten» Advokat Geir Lippestad intervjues av journalist Lene Tangevald-Jensen. Han vil dele sine tanker og erfaringer om både norske og utenlandske medier og

9 oppmerksomhet rundt terrorsaken siden han påtok seg denne oppgaven for 6 måneder siden :00 Middag og migleparty, Hard Rock Café, 2. etg. Karl Johansgt. Oslo, mars 2013 Trine Vik, Daglig leder i Mediaforum 2.3 Rapport Markedsansvarlig Våra digitala plattformar ä otroligt viktiga då det är här vi kan både informera och skapa dialaog med våra medlemmar. Under 2011 hade vi som mål att uppgradera våra digitala plattformar. Speciellt vår webbsida Målet med vår uppgradering av vår webbsida var att få just en god plattform för våra medlemmar där all information om speciellt våra arrangemang var lätt tillgänglig och att vi på ett enkelt sätt kunde få våra medlemmar och andra intresserade till att anmäla sig enkelt på våra arrangemang. I samarbete med One communication blev webbsidan utvecklad och lanserad april Och i både ny design och funktionalitet tror vi att vi i mediaforum framstår mer öppet och involverande och att den nya webbsidsan visuellt mer representerar oss som organisation. På vår nya webbsida skall du enkelt kunna få översikt över vad Mediaforum står för och vad Mediaforum arrangerar, du skall också kunna se på tidigare arrangemang och både information och bilder från dessa. Mediaforum.no skall också vara en kanal där du kan hålla dig uppdaterad med de sista nyheterna från branschen. I tillägg till detta har vi försökt skapa aktivitet via våra facebook sidor. Vi har i dag 2 st facebook sidor, en som omhandlar fagkonferansen och en generell för mediaforum. Mediekonferansens facebook sida användes under konferensen där deltagare kunde ställa frågor och kommentera speciellt under föredragen. Vi tror att vi har skapat en god plattform med fagkonferansens facebook sida för att just ha aktivitet under konferansen och tiden runt omkring. Under 2012 har vi som målsättning att framförallt jobba vidare med våra facebook sidor och uppgradera dessa. Under 2011 gjordes det en uppgradering av våra digitala plattformar och under 2012 har vi fokuserat på att hålla aktiviteten uppe på just dessa. Vår webbsida är i dag vår viktigaste informationskälla, här ligger all information om våra olika arrangemang under årets gång och det är via vår webbsida du också kan anmäla dig till just dessa. Vår ambition är att alltid hålla denna plattformen uppdaterad och att den som är på jakt efter information om Mediaforum och våra aktiviteter finner den här. Vi fokuserar vidare under året 2013 på att förbättra just denna plattform ytterligare. I tillägg till våra webbsidor är våra facebook sidor mycket viktiga för oss. Här kan vi skapa dialog med våra medlemmar och framförallt skapa dialog under våra arrangemang. Vi har valt att jobba med två olika facebook sidor: Vår huvudsida för Mediaforum: facebook.com/mediaforum.no

10 Denna blev med stor hjälp utav Ingvild Moen relanserad till en mycket bättre version under Vår Mediaforum facebook sida skall informera och framförallt bidra till att skapa dialog. Vår egna sida för Mediekonferensen: facebook.com/mediekonferansen Denna sidan handlar då framförallt om själva Mediekonferensen och skall både informera, skapa dialog och intresse runt konferensen. Men den viktigaste uppgift denna sidan har är under själva konferensen, här använder vi denna plattformen så att våra besökare faktiskt kan ställa frågor, skapa debatt och få viktig och relevant information. Mediaforum har också under flera år haft fokus på god PR av våra arrangemang och den jobb vi gör. Detta är det något som jobbas väldigt aktivt med och som har stort fokus i Mediaforums styrelse. Vi ser goda resultat under 2012 men har ännu högre ambitioner för Oslo, februar 2013 Maria Aas-Eng, kommunikasjonsansvarlig 2.4 Rapport fra Mediekonferansen 2012 Forarbeid Valgkomiteen hadde på forhånd forespurt undertegnede, Ronny Kjeserud, som kandidat til jobben som leder av Mediekonferansen Under den ekstraordinære generalforsamling på Quality Spa & Resort Strømstad i begynnelsen av november 2011, ble undertegnede formelt valgt inn som leder av Mediekonferansen Et av kravene for å ta på seg ledervervet var at lederskapet kunne deles med Henrik Sandberg. Dette ble innvilget av styreformann og daglig leder i Mediaforum. Mål og ambisjoner Mediaforums årlige fagkonferanse har holdt på i en årrekke Mediekonferansen 2012 var den 33. i rekken. Konferansen har alltid vært en viktig møteplass for mediebransjen. Dog har sterkere konkurranse gjort kampen om deltagerne tøffere og totalopplevelsen av konferansen viktigere. Og nettopp fremveksten av konferanser fra ulike arrangører gjorde det naturlig å rydde opp for å fremstå tydeligere. For å møte kravene til antall deltagere og resultat (fra styret hadde vi bl.a et krav om å levere et overskudd på minimum ,-) ønsket vi derfor å gjøre konferansen enda mer tilgjengelig, mer uformell, mer tydelig og mer profesjonell - uten at det skulle gå på bekostning av det relasjonsmessige. Derfor valgte vi blant annet å gjøre følgende grep: Konferansen ble lagt til et sentralt sted (Tønsberg) og til Oseberg kulturhus (som etter vår mening er en av de beste konferansesalene i landet) Vi viste frem konferansen for andre interessegrupper som reklamebyråer og annonsører samt brukte annonsørene som trekkplaster for å tiltrekke flere fra mediehus og -byråer. 20 ledende annonsører ble derfor spesielt invitert som våre gjester til konferansen. Blant gjestene var

11 representanter fra bl.a Norwegian, DNB, TINE, Sparebank1, Netcom, SAS, Samsung og Lilleborg. Konferansen fikk en tydeligere identitet (derav navnet Mediekonferansen) og vi rettet oss i større grad mot de som jobber med og i kommersiell media Vi ønsket å tenke nytt rundt sponsorene og sponsoratene. Vi så derfor på hvordan vi kunne involvere sponsorene mer for å heve totalopplevelsen av konferansen Mediestrategiprisen endret format for bl.a å fremstå mer relevant og for å passe inn i fagprogrammet Vi sikret mulighet for deling og dialog via Geek s Corner Vi ønsket å finne en god balanse mellom humor og nytte under selve fagdelen. Det ble i perioden gjennomført en rekke møter. Foruten styremøtene i Mediaforum, ble det avholdt regelmessige møter med Fagkomiteen. Det ble også avholdt flere koordineringsmøter for alle involverte i Mediekonferansen dette for å sikre flyt av informasjon og gode innspill, gi alle god en totaloversikt og sist men ikke minst sikre fremdrift og fokus. Det ble gjennomført en rekke møter med produksjonsselskapet ONE Communication og eventselskapet 360 Grader og kontakt og møter med aktuelle sponsorer. Ikke minst tok alle medlemmene av Fagkomiteen ansvar for samtaler med foredragsholdere for briefing av tema og kvalitetssikring av gjennomføring, samtaler med de ulike panelene og samtaler med konferansier. Årets Hovedkomité Årets hovedkomité bestod av: Ronny Kjeserud og Henrik Sandberg Ledere Rune Danielsen, Re:Media - Fagansvarlig Trine Andresen Vik, Mediaforum daglig leder Anita Lønningen Bassøe - Sponsoransvarlig Pia Fredrikke Elvebredd, Hegnar Media arbeid med sponsorater og underholdning Årets Fagkomité Komitéen la ned et betydelig antall timer for å sikre et program av høy kvalitet og med en fin rød tråd. Vi vil spesielt trekke frem og takke Maria Brennodden (MarkUp), Aina Lunde (PR-operatørene) og Adina Broady (Aller Media) for innsatsen. Fagkomtitéen besto i tillegg av de sterke profilene Jon Fornes (TINE) og Kjetil Angell Kjerstad (Re:Media). Med disse hadde vi et sterkt team som ble ledet av Rune Danielsen fra Re:Media. Lokasjon Vi var egentlig aldri i tvil om hva som var den riktige lokasjonen for Mediekonferansen Vi ønsket et konferansehotell med en svært god konferansesal, god romkapasitet, som lå svært sentralt i forhold til Oslo og som hadde gode kommunikasjonsmuligheter i alle himmelretninger. Valget falt derfor på Quality konferansehotell/oseberg Kulturhus i Tønsberg.

12 Gjennomføring Mediekonferansen ble avholdt den oktober 2012 med 375 deltakere, hvorav 320 betalende. Vi valgte ONE Communication som grafisk formgiver og ikke minst 360 Grader Event og Location som teknisk gjennomfører av selve konferansen. De var også med året før deres erfaring med konferansen sammen med deres tekniske dyktighet gjorde sitt til at gjennomføringsdelen gikk nærmest knirkefritt de to dagene konferansen varte. Los for konferansen var Aris Theophilakis som var godt brifet og forberedt på forhånd. Han leverte en av de beste konferansierjobbene i Mediaforum sin historie med en svært høy tilfredshetsscore (5,5 poeng av 6 mulige). Han loset publikum trygt gjennom de to dagene med en kombinasjon av faglig kompetanse, profesjonalitet og underholdningsverdi vi ikke har sett maken til på lignende arenaer. Selve gjennomføringen gikk smertefritt torsdag og fredag. Både de faglige sesjonene og de sosiale sammenkomstene med bl.a Rock n Roll party, pianobar (med Trond Nagell-Dahl og Leif Anders Wentzel), fredagens festmiddag og DJ Lise Karlsnes fungerte etter forventningene. Den store positive overraskelsen for de fleste var nok Mediabandet med Ingvar Sandvik (TNS Gallup) og Margrethe Wam Solvang (Webtraffic) i spissen. De leverte et forrykende show som løftet taket på hotellet torsdag. Sponsorer Sponsormessig leverte vi et resultat helt etter ambisjonene. Med TV3 som hovedsponsor hadde vi en aktør som klarte å utnytte sponsoratet sitt maksimalt og som på samme tid bidro til å løfte opplevelsen av selve konferansen. TV3 burde være en god inspirasjon for andre hva gjelder nytenkning og utnyttelse av sponsorater. Nytt av året var også de faglige sponsorene Finn og MarkUp som, i et spleiselag med Mediaforum, gjorde det mulig å hente to faglige internasjonale tungvektere (Kevin Lane Keller og Erik DuPlessis) til Tønsberg. De andre sponsorene som sammen gjorde det mulig for oss å levere en konferanse med så høy kvalitet var: Specific Media, Dagbladet, Nordea, TNS, Ipsos MMI, Clear Channel, Finansavisen, P4, Kapital, Interiørmagasinet, RAM, Retriever og Vixen. I tillegg må vi berømme samarbeidspartnere som ONE Communication, 360Grader Event og Location og OMG som gjør selve gjennomføringen til en lek. Vi vil også rette en stor takk til MERERIS og SMEIS! som laget program og executive summary. Fagprogrammet 2012 Fagkomiteens ambisjon var å lage et fagprogram med høy kvalitet og relevans for de som jobber i og med kommersiell media. De totale budsjettrammene var relativt mye mindre sammenlignet med konkurrerende konferanser som ANFOs Den Store Annonsørdagen og Gulltaggen i regi av INMA. Eksponeringsmessig får Mediekonferansen liten plass sammenlignet med Kampanjes egne konferanser og seminarer. Det var derfor viktig for oss å se hvordan vi kunne skape mer for mindre både hva gjaldt navn på plakaten og synlighet. Ved hjelp av spleiselaget med de faglige sponsorene fikk fagkomiteen økt foredragsbudsjettet. Og via relasjoner fikk vi tak i tungvektere som vi ellers måtte betalt dyrt for å tiltrekke oss. Resultatet var mange sterke foredragsprofiler som gjorde sitt til å forsterke opplevelsen av en faglig tung konferanse. Dette er noe vi fikk bekreftet via evalueringen i etterkant av konferansen. Per Brikt Olsen, kommersiell direktør i Dagbladet sa følgende om Mediekonferansen 2012: Tidligere har høstkonferansen vært utsatt for kritikk. Ofte har man etterlyst det faglige, og sjeldent er det sosiale blitt kritisert. I år, i likhet med de siste årene, har blandingen mellom det faglige og sosiale fungert utmerket. Nettopp derfor har

13 hele konferansen løftet seg og fremstår i dag som et faglig viktig møtested for annonsører, analyseselskap, mediebyråer og medier. Det siste ble også bekreftet i evalueringen Mediekonferansen fremstår igjen som en av, om ikke den viktigste, møteplassen for bransjen. Temaet for konferansen: Hovedtemaet for Mediekonferansen 2012 var Marketing 3.0 og fremover. Markedsføringsfunksjonene nye utfordringer var bakteppet for tematikken: - Tradisjonell massekommunikasjon har mistet effekt. - Forbrukere har ikke samme tiltro til reklame som før - Forbrukerne får og tar mer makt via nye media. I en slik realitet må markedsførere finne nye måter å forholde seg til sine målgrupper på. Flere velger å samarbeide med sine kunder gjennom mer åpne prosesser blant annet via felles produktutvikling, involvering og engasjement i kommunikasjonen. Markedsførerne finner nye måter å tilegne seg informasjon og innsikt på, for å takle tradisjonelle marketingoppgaver i en kompleks, ny marketingvirkelighet. I kjølevannet av dette opplever annonsører, medier og byråer store utfordringer og krav om endring. Mediekonferansen2012 tok for seg disse utfordringene, ønsket å se på konsekvensene og fokuserte på hva som kan gjøres for å skape stadig mer effektiv kommunikasjon. Det faglige og sosiale programmet vi inviterte til var som følger (for en mer detaljert beskrivelse av programmet, henviser vi til executive summary fra konferansen): Torsdag 25. oktober 12:00-12:15 Åpning av konferansen og presentasjon av konferansier Aris Theophilakis, daglig leder i Futatsu Industries. Gretha Nicolaysen (styreleder) Ronny Kjeserud og Henrik Sandberg (ledere av konferansen) 12:15-14:20 Marketing Bakgrunn Proven marketing strategies in challenging marketing conditions Tradisjonell markedsføring med nye virkemidler En tradisjonell markedsførers død Hva er problemet egentlig? Mediestrategiprisen Kevin Lane Keller, Professor of Marketing, Tuck School of Business Kathrine Mo, Vice President Brand Communication, Statoil Valérie Pans, Head of Marketing Strategy, Statoil Runar Pahr Andresen, Markedsdirektør, Lilleborg Haldor Hårvik, Planner, McCann Første finalist i kategorien Mediestrategi ble presentert

14 14:20-15:30 Lunch og innsjekking 15:30-17:30 En ny realitet Forbrukervirkeligheten Verdens beste kampanjer! Hva skjer i Silicon Valley? Sosiale Medier ned på jorda Mediestrategiprisen Kristin Undheim, Høyskolelektor, Markedshøyskolen Pär Lager Archna Sharma, Innovasjon Norge Nils Petter Nordskar, Idé Media/iQualify Competence Network Andre finalist i kategorien Mediestrategi ble presentert. 20:00-22:00 Dining & wining - Get-together 22:00-02:00 Rock n Roll-party Band, pianobar og DJ. Fredag 26. oktober 10:00-12:15 Åpning av programmet dag 2 Aris Theophilakis Raushetens tid - med misunnelsen som drivkraft From mad men to math men (and women): Brand media strategy in the marketing 3.0 era Sosiale Medier ned på jorda Fra strategisk design til design som mobiliserer Kreativitet 3.0 Mediestrategiprisen Kathrine Aspaas, Kathrine Aspaas Media Antony Young, CEO, Mindshare North America Nils Petter Nordskar, Idé Media/iQualify Competence Network Monna Nordhagen, partner, BrandLab Erik Heisholt, Creative Director, Anti design Finalister i kategorien Mediekreativitet ble presentert

15 12:15-13:15 Lunch 13:15-15:10 Ny innsikt i en ny realitet Hukommelse og følelser Hvordan sanntids atferdsdata vil endre morgendagens marketing og salg Lansering av Norsk MultiMedieIndeks! Mediestrategiprisen Erik DuPlessis Ole Petter Nyhaug, Partner, OnLive Research Helle Thorkildsen, COO, Aegis Media Norge AS Håvard Rønnevig Bakken, Prosjektdirektør, ANFO Tredje finalist i kategorien Mediestrategi ble presentert 15:10-15:35 Benstrekk 15:35 17:15 Ny virkelighet for medier Nytt partnerskap mellom medier og byråer Kommersielt TV i dag og i morgen Hva må til for å skape morgendagens medier - i dag? The Ultimate Marketing Mix Paal Fure, konsernsjef, Aegis Norge Harald Strømme, Adm. dir, TV Norge Rolf Erik Ryssdal, Konsernsjef i Schibsted Njål Berge, Indianer 19:45-20:30 Aperitiff 20:30-23:00 Festmiddag Med prisutdeling og underholdning. 23:00-02:00 Afterparty Med artister og DJ. Lørdag 27. oktober 07:00-12:00 Frokost/brunch 11:00 Utsjekk og bussavgang

16 Evaluering På lik linje med tidligere år ble det også denne gangen gjennomført en evalueringsundersøkelse hos deltagerne. Generelt sett var evalueringen svært bra og spesielt er vi fornøyde med jobben Aris Theophilakis gjorde. Han leverte all time high score som los. I tillegg fikk vi den høyeste scoren i grad av viktighet (sammenlignet med tidligere år som er målt) med Mediekonferansen som viktig møteplass. Igjen gjentar historien seg med at norske foredragsholdere scorer jevnt over høyest. Kristin Undheim og Njål Berge fikk høyeste score for sine foredrag. Men, mange ble vurdert som svært bra. Det som har et spesielt forbedringsområde sammenlignet med foregående år var servicen og oppholdet på hotellet. Det betyr at valg av ny lokasjon i 2013 er en smart beslutning. Egne refleksjoner om forbedring Vi har selv gjort noen tanker om forbedring. Ikke fordi vi er misfornøyd - tvert imot. Men fordi at gode opplevelser skaper stadig høyere forventninger til konferansen. I tillegg har konkurrentene blitt flere og de har både ressurser og kanaler for å gjøre seg viktige også mot vår målgruppe. Ergo må vi alltid legge lista litt høyere for oss selv hvert eneste år For det første tror vi at det må jobbes med hvordan vi kan gi sponsorene våre enda mer valuta for pengene. Vi skulle gjerne sett at deltagerne brukte enda mer tid på sponsorene. Noe sier oss at vi må se på hvordan sponsorene kan integreres enda mer inn i selve konferanseopplevelsen. Det er ikke tilstrekkelig med stands og konkurranser lenger. F.eks synes vi TV3 var flinke til å utnytte sponsoratet sitt. Dagbladet synes vi også var flinke i måten de bl.a skrev om konferansen før, under og etter konferansen. Kanskje kunne man i enda større grad valgt ut et par foredragsprofiler, fokusert på deres meninger og skrevet noe mer utdypende rundt disse. Noen av bolkene i programmet ble litt langdryge. Vi kunne sikkert hatt noe mer pauser. Men, det er ikke lett å få til fordi dette må balanseres mot faglig innhold innenfor en gitt tidsramme. Vi kan jo ikke ha fagdelen gående til langt utpå kvelden heller Personlig skulle vi ønsket vi hadde enda mer tid til å gå rundt og prate med sponsorene og annonsørene: Sponsorene fordi de er helt avgjørende for konferansens kvalitet. Annonsørene for å høre deres tanker om hvordan Mediekonferansen kan bli en enda større og viktigere møteplass for alle som jobber i og med kommersiell media. Det er tross alt annonsørene vi alle lever av i denne bransjen og deres subjektive formeninger er derfor vår objektive realitet. Det er litt som å være i sitt eget bryllup. Man har mange man gjerne skulle brukt tid på, men så løper tiden fra en fordi det er så mye som skjer. Vi ønsket enda flere deltagere på konferansen. Vi mener Mediekonferansen både har grunnlaget, historikken og posisjonen til å bli en av Norges viktigste konferanser. Synes derfor det var synd at det skjedde en del andre ting i samme tidsperiode. Enda mer planlegging og enda tidligere ut for å synliggjøre konferansen og involvere mediehus, mediebyråer, annonsører med flere i planleggingen tror vi må til. Økonomi Kravet var å levere et økonomisk positivt resultat på minimum kr Resultat ble på kr ,- i overskudd.

17 Dette skyldes først og fremst sterk kontroll på kostnadssiden. I og med at seminaret ble avhold i Norge, fikk vi ingen ekstrabonus som tilbakeføring av moms fra utlandet (slik konferansen året før fikk). Vi er godt fornøyd med dette resultatet som er viktig for foreningen Mediaforum Sluttkommentar En slik konferanse gjør seg slettes ikke selv, det ligger mye arbeid og ikke minst timer hos mange personer. Når vi nå kan se tilbake og ikke minst se på både det økonomiske resultatet men også direkte tilbakemeldinger og ikke minst en fantastisk evaluering fra deltagerne. Vil også benytte anledningen til å ønske Anita Lønningen Bassøe og hennes komité masse lykke til med Mediekonferansen Oslo, februar 2013 Ledere for Mediekonferansen 2012 Henrik Sandberg og Ronny Kjeserud 2.5 Rapport sponsor Mål og Ambisjoner Sponsorarbeidet kom i gang på et tidlig tidspunkt. Undertegnede fikk med seg Pia Fredrikke Elvebredd tidlig i prosessen, og startet med sponsorarbeidet på et tidlig tidspunkt. Alle potensielle, og tidligere sponsorer ble ganske raskt invitert til en befaring på hotellet, både for å se på lokaler samt høre mer om faglig tema. Dette fikk god oppslutning, og det var godt oppmøte bland både tidligere og potensielle beslutningstakere. Vi ser i ettertid, at dette var en riktig og viktig ting å gjøre for sponsorarbeidet. Ambisjonene lå høyt, men vi så også tidlig at vi med tanke på mediemarkedet totalt sett, burde legge oss på en mer nøktern linje. Valg av sted. Årets valg av sted, Tønsberg, med nærheten til Oslo, gjorde at mange deltakere fant det lett tilgjengelig å delta både som sponsor og deltaker. Hotellets superbe lokaler med Oseberg Kulturhus gav oss mange fordeler under selve foredragene, men gav os også noen utfordringer med tanke på besøk hos sponsorer. Vi hadde mange og lange sessions, og det var mer fokus på å være inne under foredrag. Altså ikke så enkelt å gå «ubemerket» ut og inn av salen. Dette var meget bra for foredragene, men førte også til mer konsentrerte opphold hos sponsorer. Flere sponsorer følte også at det ikke ble «besøkt» så mye som i tidligere år. Blant annet så kunne vi ikke benytte termologien «Sponsor Avenue» da lokalene ikke gjorde dette naturlig. Vi hadde også all kaffe og snacks servering i pausene i sponsor områdene men det ble noe trangt til tider, Sponsorer. Vi jobbet med å få flest mulig sponsorer. De som ble sponsorer i 201 var; Dagbladet, Hegnar Media, Nordea, RAM, Retriever, Ipsos MMI, TNS Gallup, P4, Clear Channel Norge, Specific Media, Vixen, Tv 3, Vi var også fornøyd med å få på plass en hovedsponsor, nemlig TV 3. Det var et resultat av et meget bra samarbeid med Henrik Sandberg og Pia Elvebredd. De gikk inn med et langsiktig arbeid der TV 3 ønsket å befeste samt styrke og posisjon i forhold til bransjen generelt.

18 Nytt av året var betegnelsen «Fagsponsor» Det innebærer at en bedrift sponset bestemte foredragsholdere, og kunne dra nytte av det på egne premisser utover selve konferansen. I 2012 gjelder det Mark Up og Finn Dette er noe vi anbefaler at utvikles. Dette økte fagbudsjettet med ytterligere NOK i Dette var meget vellykket for alle parter, og noe fagkomite bør ha fokus på. Økonomien. Regulære sponsorinntekter endte på kr Fagsponsorat endte på kr Sluttkommentar For at sponsorsalget for konferanse av denne art skal bli vellykket er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig i prosessen. Det betyr at valg av sted, fagkomite og andre vesentlige elementer må på plass så rask som mulig, når årets leder er på plass. Det er også viktig med et tett samarbeid mellom fagkomite og sponsoransvarlige. Sponsorer og aktiviteter gir et godt og dynamisk miljø for både deltakere og konferansen som helhet. Oslo, februar 2013 Anita Lønningen Bassøe Pia Fredrikke Elvebredd 2.6 Rapport Mediestrategiprisen 2012 For å øke viktigheten, interessen og ikke minst engasjementet rundt Mediestrategiprisen ble konkurransen i 2012 delt opp i to kategorier mediestrategi og mediekreativitet. I tillegg ble prekvalifiseringen gjort enklere slik at terskelen for å sende inn også ble lavere. Vi valgte også å premiere flere gode arbeider som vinnere (ikke en vinner og to tapere slik kritikken har gått på de siste årene) og det ble delt ut både gull, sølv og bronse i de to kategoriene altså seks vinnere. Disse grepene skapte resultater, og Mediestrategprisen 2012 ble den mest vellykkede i prisens historie med ikke mindre enn 50 innsendte cases. Tilbakemeldinger fra bransjen viser også at dette var kjærkomne endringer, og det er tilfredsstillende å registrere en økt interesse og entusiasme. Vinnerne var som følger: Mediestrategiprisen: - Gull - Kvikk Lunsj (Starcom) - Sølv - IKEA (MediaCom) - Bronse NetCom (Carat) Mediekreativitet - Gull IKEA (MediaCom) - Sølv IKEA (MediaCom) - Bronse Norges Kreative Fagskole (Starcom) I tillegg ble det gitt hederlig omtale til Galleri på Vranga (TRY/APT) og Snøfrisk (MediaCom)

19 Det ble etablert to juryer med fagpersoner fra mediebyrå, PR-byrå, reklamebyrå, akademia og annonsørsiden. Begge juryene ble ledet av Henrik Øinæs Habberstad. Diskusjonene var gode i begge juryer og juryene var i stor grad konsensus omkring finalecasene. Kvaliteten på de innsendte casene var noe ujevn, men jevnt over kan man si at 2012 var et svært godt år både for mediestrategi og mediekreativitet. Og vi velger å tro at endringene i Mediestrategiprisen vil løfte begge deler enda et par hakk. Det ser lyst ut med tanke på Mediestrategiprisen Oslo 27. Februar 2013 Henrik Øinæs Habberstad, juryleder 2.7 Rapport Kurs 2012 Den 13. September 2013 ble kurset Hvordan bli en bedre annonseselger trinn 1 avholdt. Programmet er først og fremst for reklameselgere som er relativt nye i bransjen eller som ønsker en repetisjon og oppdatering. Temaene var som følger: - Media og reklamebransjen i et tidsperspektiv - Mediemarkedet i 2012 tilbakeblikk og trender - Mediebyråenes historie og posisjon - Hvilke utfordringer står dagens medieselgere overfor? Følgende personer bidro med foredrag: Egil Storaas, Kursleder, Morten Micalsen, adm.direktør i Mindshare, Ole Janzo, partner i Mediabemanning, Tonje Gjerstad, daglig leder i Mediebyråforeningen. 55 personer deltok på kurset og det var gode tilbakemeldinger på foredragene. Trinn 2 ble utsatt til 2013 og vil bli gjennomført den 7. mars. Kurset er fulltegnet. Oslo, februar 2013 Egil Storaas, Fagressurs ansvarlig 2.8 Rapport rekruttering og relasjon Rekrutterings- og relasjonsarbeid er et nyopprettet felt i Mediaforums styre, som tidligere har vært spredt som en del av arbeidsoppgaven til flere av Mediaforums avdelinger. Mediaforums løpende aktiviteter vil fortsatt være hovedarenaen for generell rekruttering og relasjon, men et tøft økonomisk klima i bransjen og hard konkurranse mellom bransjeorganisasjoner medfører et økende behov for å bearbeide feltet mer strategisk og langsiktig. Mediaforum har hatt en relativt solid utvikling på arrangementer og deltagelse og «Rekruttering og relasjon» har jobbet inn mot å sikre bred deltagelse og representasjon fra særlig annonsører og mediebyråer. For å styrke den generelle rekrutteringen og posisjonen i mediebransjen, ble det i 2012 lagt en strategi for et nytt større arrangement. Ambisjonen er og har vært å: 1) Opprettholde/øke medlemsmassen, 2) styrke bredden særlig ift mediebyråer og annonsører og 3) styrke opplevet verdi av medlemskap. Oslo, februar 2013 Morten Micalsen Relasjons- og rekrutteringsansvarlig

20 3. Økonomi 3.1 Årsregnskapet for 2012 Hovedbok Periode Resultatregnskap Konto Navn Saldo i per. Fjor saldo i per. Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Inntekter kontigenter , , Inntekter diverse ,40 0, Kontingenter mva.fritt -990,00 0, Inntekter medlemsmøte , , Inntekter kurs , , Inntekter deltagere seminarer , , Inntekter sponsorer , , Mediekonf avg.fritt ,00 0, Inntekter diverse mva.fritt ,00 0, Inntekt avg.fri seminardeltak ,00 0,00 Sum Salgsinntekt , ,89 Sum Driftskostnader Driftsinntekter , ,89 Varekostnad 4001 Seminarutgifter styret komiteer(1) , , Invitasjon foto etc , , Reise/opphold foredragsholdere , , Honorarer foredragsholdere , , Gaver foredragsholdere , , Hotellutgifter deltakere , , Servering seminar , , Teknikk lyd og lys , , Hotell/overnatting 0,00 449, Transport 0, , Premier/priser ,40 424, Underholdning , , Div.utstyr til seminar , , Reiseutgifter deltagere ,44 0, Produksjon , , Sponsormiddag , , Utgifter mva hotell 0, ,00 Sum Varekostnad , ,34

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

byråprofil 2014 norges beste byråer

byråprofil 2014 norges beste byråer norges beste byråer byrå Bransje Reklame 2 Zynk PR 2 Trigger PR 4 SMFB Reklame 5 Starcom Mediebyrå 6 Vizeum Mediebyrå 7 Mørland & Johnsen PR 8 Los & Co Reklame 8 Carat Mediebyrå 10 Making Waves Reklame

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret har i 2015 bestått av: Medlemstall: Aktiviteter:

ÅRSBERETNING Styret har i 2015 bestått av: Medlemstall: Aktiviteter: ÅRSBERETNING 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

SPONSOR INSIGHTS INNSIKTSPRIS 2017

SPONSOR INSIGHTS INNSIKTSPRIS 2017 SPONSOR INSIGHTS INNSIKTSPRIS 2017 Sponsor Insights Innsiktspris - STATUTTER Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har gjennomført et innsiktsarbeid til inspirasjon for andre

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo «Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo Quart-festivalen Sponsormediets korte reise Den første perioden dreide seg om å støtte

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

INMA Performance Award. Saga kino 10. september 2015

INMA Performance Award. Saga kino 10. september 2015 INMA Performance Award Saga kino 10. september 2015 Formål INMA Performance Award skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser markedsføringsoppgaver på en innovativ måte slik at de

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

NIELSEN KONFERANSEN - FREMTIDENS DAGLIGVAREMARKED 7. APRIL 2016

NIELSEN KONFERANSEN - FREMTIDENS DAGLIGVAREMARKED 7. APRIL 2016 2016 NIELSEN KONFERANSEN - FREMTIDENS DAGLIGVAREMARKED 7. APRIL 2016 PROGRAM TALERE PÅMELDING NIELSEN KONFERANSEN - PROGRAM 08:30 Registrering 09:00 Konferansestart 09:00 Velkommen Cecile Westh, Marked

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere.

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. I begynnelsen av september lanserer GroupM et nytt digitalt kompetansetilbud; spesielt tilpasset de utfordringene som medieselgere

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2016 Pre kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2016 Pre kvalifisering Mediaforums Mediepris 2016 Pre kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2016 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2017 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2017 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2017 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2017 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling ,

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling , Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling 2017 17100469, Jonny.nordoy@tns-gallup.no Oppsummering av de store linjene - 2017 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen

Detaljer

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat Metropolis 17. februar 2011 kl. 19:00 Tilstede: Totalt: 11 med stemmerett, 3 uten medlemsskap Hallvard Nygård Odd Eirik Svendsen (ikke medlem) Sebastian Litlere (ikke medlem) Steinar Urdal (ikke medlem)

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Finnmarkskonferansen AS Eiere Origo Nord AS 24 % Alta Kraftlag SA 24 % Ishavskraft AS 52 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Snitt Omsetning 961 000 941

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

VI SKAL GI DEN BESTE KUNDEOPPLEVELSEN

VI SKAL GI DEN BESTE KUNDEOPPLEVELSEN 29.09.2016 Vår visjon: VI SKAL GI DEN BESTE KUNDEOPPLEVELSEN Sid BDO I NORGE En av landets ledende virksomheter innen revisjon, advokat, rådgivning og regnskap. Med kontorer over hele landet sikrer vi

Detaljer

13. - 15. MARS 2015 ARRANGØR: LOGISTIKKFORENINGEN.NO, AVD. ØSTLANDET STED: MS COLOR MAGIC, T/R OSLO KIEL

13. - 15. MARS 2015 ARRANGØR: LOGISTIKKFORENINGEN.NO, AVD. ØSTLANDET STED: MS COLOR MAGIC, T/R OSLO KIEL 2015 13. - 15. MARS 2015 ARRANGØR: LOGISTIKKFORENINGEN.NO, AVD. ØSTLANDET STED: MS COLOR MAGIC, T/R OSLO KIEL PROGRAM fredag 13. mars 11:00-11:25 - Oppmøte og registrering 11:25-11:35 - Introduksjon og

Detaljer

Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune

Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune 1.0 Vårsamling 2017 Studentorganisasjonen Start HiL jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved Høgskolen i Lillehammer. Dette

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjekt: Et kvalitativt studie gjort i forbindelse med gjennomføring av Masteravhandling ved Markedshøyskolen i Oslo.

Prosjektbeskrivelse. Prosjekt: Et kvalitativt studie gjort i forbindelse med gjennomføring av Masteravhandling ved Markedshøyskolen i Oslo. Prosjektbeskrivelse Prosjekt: Et kvalitativt studie gjort i forbindelse med gjennomføring av Masteravhandling ved Markedshøyskolen i Oslo. Deltakere: Mari Wæraas (Masterstudent) Maren Augestad (Masterstudent)

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i Silicon Valleybedrifter. Det pågår en ekstrem utvikling

Detaljer