ÅRSBERETNING Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR ansvarlig 2.4 Rapport fra Markedsansvarlig 2.5 Rapport fra Fagkonferansen 2.6 Rapport fra Sponsor ansvarlig 2.7 Rapport fra Mediestrategiprisen og Kurs 3. Økonomi 3.1 Årsregnskap for Intern-revisor 3.3 Budsjett for Forslag til vedtektsendringer 5. Fastsettelse av kontingent 6. Styrets forslag til valgkomité 7. Styrets forslag til intern-revisor 8. Valgkomitéens forslag til nytt styret for 2012

2 1. RAPPORT FRA STYRELEDER 1.1 Styret Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere. Mediaforum ledes av et styre valgt blant medlemmene bestående av styrets leder, daglig leder (ble valgt inn i styret i 2011), kommunikasjonsansvarlig, fagkonferanseansvarlig, fagmøteansvarlig, leder for faglig utvikling, sponsoransvarlig og PR ansvarlig. Styrets leder og leder for faglig utvikling velges for 2 år av gangen slik at de overlapper hverandre. De øvrige styremedlemmene av styret velges for 1 - ett - år av gangen. Leder Fagkonferansen velges på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Fagkonferansen, de andre medlemmene av styret velges på ordinær generalforsamling. Styrets leder skal velges fra styret (minimum 1 års styreerfaring siste 3 år). Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør, reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre halvparten skal være fra mediene. Mediaforum hadde 6 arrangementskomiteer i 2011: Fagkonferansen MedieDagen Fagmøter Faglig utvikling/ kurs / Mediestrategiprisen Kommunikasjon og markedsansvarlig Ulimat Hver komité består av leder og det nødvendige antall medlemmer. Etter innstilling fra komitélederne oppnevner styret medlemmer til de respektive for 1 - ett - år av gangen. Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning. Styret har møterett i alle komiteer. Styret 2011 I 2011 har det vært noen endringer. Daglig leder er kommet inn i styret, samt vi har fått en ny post som er markedsansvarlig. Leder for Fagkonferansen 2011 gikk av under ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Fagkonferansen 2011 og ny leder ble valgt. Styret har i perioden f.o.m. 30. mars mars 2012 bestått av følgende personer: Styreleder: Daglig leder: PR: Leder Fagkonferansen 2011: Leder Fagkonferansen 2012: Leder Fagmøtekomité: Leder Faglig utvikling: Leder Sponsor: Markedsansvarlig: Gretha Nicolaysen, Finansavisen Trine Vik, Event-Forum Rune Espedalen, Canal+ Arne-Inge Christophersen, Clear Channel, frem til 2. Nov Ronny Kjeserud, PR Operatørene fra 2. Nov Nicklas Bohman, Naked Communication/ Anorak Egil Storaas, Ski VM/ Egil Storaas A/S Anita Lønningen Bassøe Maria Aas-Eng, Phd Norway

3 I 2011 ble det avholdt 9 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. mars og Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 3. november i forbindelse med årets Fagkonferanse i Strømstad. Mediaforum kjøper konsulent tjenester fra Event-Forum ved Trine Vik som er fungerende daglig leder for Mediaforum. 1.2 Aktiviteter/annet Styret jobber aktivt for å tilby medlemmene høy kvalitet på faglige og sosiale arrangementer gjennomførte i 2011, MedieDagen, Fagmøter, Ultimat prisen i samarbeide med Kampanje, Fagkonferansen og hadde i tillegg 2 kurs for Medieselgere. Totalt antall deltakere på alle Mediaforums faglige aktiviteter i 2011 var ca personer. Antall medlemmer ligger nå på 1190 medlemmer. De tre siste årene har det vært medlemmer. Grunnet til økningen skylder at mange bedrifter tegnet bedriftsmedlemskap i Mediestrategiprisen ble utdelt for 16. gang under årets Fagkonferanse. Det ble Caset YT fra Tine og MediaCom som gikk helt til topp i finalen i Mediestrategiprisen Utdelingen skjedde under Fagkonferansen i Strømstad fredag 4. november. MedieDagen 2011 ble arrangert for andre gang med Treholt som foredragsholder og deltakerantallet var på 156 personer. MedieDagen har befestet sin posisjon og vil bli arrangert årlig på starten av året. Ultimat, ble arrangert for første gang på Kunstnernes Hus torsdag 16. juni Det er et samarbeid mellom Mediaforum og Kampanje. Ultimat er en pris som deles ut til den beste medie/kommunikasjonsjobben, hvor folket stemmer over 10 kandidater. Mindshare delte også ut People Purple Award under MedieDagen og prisen gikk til Richard Stephen John fra Media Norge Salg. Styret har besluttet at dette er et langvarig samarbeid som er godt innarbeidet i bransjen. Mediaforums Hederspris ble delt ut under Fagkonferansen 4. november. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av følgende kriteier: Har bidratt til å høyne mediefagets anseelse Har drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata På annen måte har bidratt til å høyne fagets nivå Juryen 2011 bestod av: Gretha Nicolaysen, Helle Thorkildsen, Aegis, Lars Kvæstad, Kulør AS og Nina Hølke, Confetti Juryens begrunnelse for Hedersprisen 2011 Årets vinner kjenner alle.. og alle kjenner Årets vinner. Årets vinner har en kultur for å invitere bransjen inn på sin arena. Vedkommende setter seg selv beskjedent i bakgrunnen, og lar gjerne andre fremme sin kompetanse. Vedkommende har tilpasset seg svært godt den nye medievirkeligheten.

4 Har veldig mange venner på Facebook og det er ikke mange her som ikke er venn med Årets vinner. Oppfattes av de fleste som sterk i den faglige formidlingen og favner over hele medie- og kommunikasjonsbransjen. Har vært med på å høyne debatten og ikke minst den faglige oppdateringen til bransjen. Det har skjedd en endring som styrker debattene i vår bransje med mer innsikt og spennende artikler og god presentasjon er noe Juryen verdsetter. Har i de siste årene hatt en svært aktiv rolle i vår bransje, har våget samt satset og satt seg utenfor de store medieaktørene. Det er ingen tvil om at det er gjort en formidabel jobb med stor entusiasme, pågangsmot og formidlingsevne. De setter den daglige agenda, skaper debatt og er med på de fleste møteplasser til bransjen. Vinnerne har klart å innta en veldig tydelig posisjon i de siste årene, er førstevalget for de fleste når gjelder å holde seg oppdatert på medie- kommunikasjons bransjen. Veldig mange likes på Facebook over De var modige i 2009 og tok utfordring. De har vunnet også designpris og mediepriser for beste forside og Fagpressen markedspris. Kampanje er vinneren av Årets Hederspris. For øvrig er de ulike aktiviteter beskrevet nærmere i egne rapporter i årsberetningen. 1.3 Økonomi Regnskapet er vedlagt årsberetningen. Styret har hele tiden som mål å overholde totalbudsjettet. Hovedavdelingen gikk med et overskudd på ,- mot budsjettert ,- (minus) Kurs endte med et overskudd på ,- mot budsjettert kr ,- Fagmøtekomiteen hadde et forbruk på ,- mot budsjettert ,- (minus) Ultimat endte med et underskudd på ,- mot budsjettert ,-(minus) Kommunikasjon hadde et forbruk på ,- mot budsjetterte (minus) Fagkonferansen endte med et overskudd på ,- mot budsjettert kr ,- Mediestrategiprisen hadde et forbruk på ,- mot budsjett på ,-(minus) Det totale overskudd med påløpte inntekter på kr ,- MedieDagen 2011 leverte et lite overskudd i 2011, men vil i 2012 bli en enda større bidrags yter. Mediaforum ble i 2011 moms registrert det er det som er hovedgrunnen til det positive resultatet for årets regnskap. Budsjett for 2011 som ble lagt frem på generalforsamlingen 30. mars hadde som mål å kunne gi et solid overskudd etter at vi har gjennomført en del ny satsinger de to siste årene. Det har vært to år med underskudd og det var derfor viktig med et betydelig overskudd. Styret valgte å satse i 2009 og 2010 for styrke sin posisjon i et tøffere mediemarked og konkurranse fra flere aktører. Fagkonferansen 2011 hadde 320 deltagere og leverte i år i et meget solid overskudd. Mediaforum vil også i 2012 søke flere inntekts muligheter og være mer aktiv for å rekruttere nye medlemmer.

5 Budsjett 2012 Styret legger frem et budsjett med et overskudd på og har søkt samarbeid med Kampanje og andre aktører og skal ha et sterkere fokus på rekruttering nye aktiviteter av nye medlemmer nye aktiviteter, og medlems fordeler. Regnskapet til Mediaforum er blitt ført av Juss Pluss Regnskap Maria Heimisdottir Brennodden har vært Mediaforums interne revisor. Oslo, mars 2011 Gretha Nicolaysen, Finansavisen Styreleder. 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2011 I løpet av året ble det arrangert 6 ordinære fagmøter. Totalt har 340 personer vært tilstede på møtene, i snitt 57 personer per møte, en økning fra 2010 med totalt 114 personer. Komité medlemmer Nicklas Bohman, Anorak AS (komiteens leder) Nicolas Achard, Mindshare Norway Cato Lunde, MediaNorge Anette Solli, WebTraffic Jørn Korbi, Mediasite Christian Fure, Vizeum Mål for og oppsummering av fagmøtene Fagmøtene er Mediaforums gratis tilbud til Mediaforums medlemmer gjennom året. Ikke-medlemmer betaler en symbolsk sum og er like velkomne. Møtene har som mål å presentere ulike temaer og problemstillinger av interesse for alle i mediebransjen. Møtene skal gjennom året berøre både brede og smale interesseområder, som innebærer at enkelte møter har et tema med spesiell interesse for en mindre del av medlemsmassen, mens andre møter har en bredere appell. Møtekomiteen er Mediaforums eneste komité som lever aktivt gjennom hele året ved å arrangere 5 fagmøter. Medlemsmøtene har også et mål om å være et levende møtested hvor mulighet for nettverksbygging i tillegg til faglig oppdatering er det sentrale. Møtene suppleres med de faste større fagsamlingene som Vårseminar og Høstkonferanse. Fagmøter 2011 Ettermiddagsmøtene har funnet sted i VG auditoriet kl på tirsdager og torsdager, med unntak fra møtet i desember som var et morgenøte. I 2011 har vi et jevnt og stort oppmøte på samtlige samlinger, noe vi mener har en direkte relasjon til tydeligere temaer, bedre invitasjoner og rød tråd gjennom året.

6 Møtedatoer og temaer i 2011: Det har blitt gjennomført 6 rene fagmøter i tillegg til den store Mediedagen, hvor fagmøtekomitten har hatt ansvar for paneldebatten. Torsdag 27. Januar MedieDagen (paneldebatten)- 157 deltakere Ordstyrer: Svein Tore Bergestuen- Kommunikasjonsdirektør i TVNorge Panelet: Bente Klemetsdal - Adm.dir og ansvarlig redaktør i SBS Radio Christian Halvorsen - CEO i Finn.no Even Aas-Eng - Adm.direktør i Berner New Media Stig Waagbø - Konserndirektør i Media Norge Digital Thor Gjermund Eriksen- Konsernsjef i A-Pressen Trygve Rønningen - Programdirektør i MTG Norge En bra faglig diskusjon om hvilke utfordringer og muligheter mediene står ovenfor, der mye handlet om nivået på det redaksjonelle innholdet vs. Lønnsomhet og hvordan håndtere den nye digitale hverdagen. Tirsdag 15. Mars ca 80 deltakere "TV i vinden" Jonas Buskop, forhandlingsdirektør i Omnicom Media Group Group, presenterte sine tanker om hvorfor TV opplever så stor etterspørsel som annonsekanal. Trygve Rønningen, programdirektør i MTG Norge, fortalte om konkurransebildet på innhold og hvordan TV-kanalene kjemper om de meste spennende programmene for å være attraktive for annonsørene. Tom Jahr, produktdirektør i GET, fortalte om hvordan de beveger seg fra kabeldistributør til TV-portal. Tirsdag 19. Mai 84 deltakere Print og innovasjon i norske mediehus Manglende innovasjon truer norske mediehus Konkurrenten på Gjøvik heter Google, Microsoft og Facebook Disse overskriftene var hentet fra Kampanje.com og kom fra henholdsvis Rune Paulseth, Salgsdirektør Microsoft Advertising og Thor Gjermund Eriksen, Konserndirektør A-pressen. Marc Leimann, fra Mecom Group PLC fortalte om Mecom sin strategi når det gjelder forretningsutvikling, innovasjon og betalingsmodeller med utgangspunkt i avis posisjonene de besitter i Norge, Danmark, Nederland og Polen. Debatt rundt temaet Innovasjon I norske medier & internasjonal konkurranse. Debattleder, Magnus S. Rønningen sjefredaktør og grunder av Alfa. Thor Gjermund Eriksen, Konserndirektør A-Pressen. Rune Paulseth, Salgsdirektør Microsoft Advertising Elisabeth Berglie, Industry head at Google Norway Tor Jacobsen, Daglig Leder, VG Mobile

7 Torsdag 18. august 32 deltakere "Hendelsen som skjedde 22. juli som har preget oss alle" Vi inviterte bransjen til en samling som tok utgangspunk i den tomhet og maktløshet mange av oss har følt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Anders Giæver tidligere USA-korrespondent og kommentator i VG. Han fortalte om sin og sine kollegers opplevelser den 22.juli. Åpent forum. En positiv og fin samtale hvor flere engasjerte deltakere fra bransjen stilte Anders Givæer spm. Og delte sine tanker i denne spesielle og vanskelige situasjon vi har vært med på. Torsdag 29.september 43 deltakere 1:1 kommunikasjon = DM? Elisabeth Underthun Berglie, Industry Head i Google. Google har en stadig viktigere rolle og i vår kjøpsadfert og i å påvirke våre beslutninger. Vi fikk innblikk i hvordan de ser for seg deres rolle i 1:1 kommunikasjon med digitale tjenester og betalingsløsninger. Trude Margel, Adm.dir i Mediasite. DM er fortsatt en av Norges største og viktigste kanal for reklamepåvirkning hos forbrukeren. I 2010 brukte norske annonsører rundt 2,3 mrd på postkassereklame og en vesentlig del av avisenes inntekter kommer fortsatt fra innstikk i deres distribusjon. I en tid med høyere reservasjonsgrad mot DM i postkassen og et blodslit for å opprettholde antall avislesere hva er fremtiden til DM en i det norske medielandskapet? Torsdag 17.november 71 deltakere UTENDØRS I FOKUS Det samlede markedet for utendørsreklame ligger på rundt 500 millioner kroner og har vært relativt stabilt under en lang tid. Med den stundende digitaliseringen synes potensialet for kanalen vokse betydelig. Vi tok temperaturen på kanalen og spurte hva vi kan forvente oss fremover. Therese Becke, Kundedirektør i mediebyrået PHD, innledet med sine tanker om utendørs rolle i en medieplanleggingskontekst. Toivo Møller-Pettersen, Adm.dir/CEO i Clear Channel Norge, fortalte om hvor Clear Channel står i dag og hvordan han ser på fremtiden. Bjørn Erik Broady Aasebø, Markedssjef i JCDecaux Norge, fortalte om hvor JCDecaux står i dag og hvordan han ser på fremtiden. Q & A med Øyvind Markussen, Adm.dir i JCDecaux og Toivo Møller-Pettersen i Clear Channel. Hva er styrkene og svakhetene til utendørs, hvilke utfordringer og muligheter ligger i kanalen, hva betyr digitaliseringen for utendørsselskapene, annonsørene og de andre mediekanalene? Er utendørs virkelig den siste massemediekanalen? Linda Kling, Head of MediaCom Beyond Advertising (MBA), avsluttet med å gi oss noen spennende og inspirerende eksempler på bruk av utendørs. Torsdag 1.desember 98 deltakere BRUKERNES VEI TIL KJØP PÅ NETTET Markedsføring og salg på nettet opptar de fleste, men hvordan bør vi egentlig analysere sammenhenger og resultater? Hvilke hovedlinjer er de viktigste? Hvem er egentlig kongen på den digitale haugen? Morten Micalsen, Adm.dir i Mindshare, og André Smedsrud, Country Manager i Specific Media, presenterer den danske undersøkelsen Path to Conversion.

8 Budsjett 2011 Budsjettet i 2011 har vært på kr ,-(minus), inklusive moms. Vi har hatt noen inntekter for ikke-medlemmer på Fagmøter, samt sponsorinntekter. Det har også vært utgifter på driften gjennom året. Det er også en del kostnader forbundet med interne samlinger. Sponsor VG har fortsatt som sponsor av kvelds-/fagmøtene i 2011, noe som har vært et godt og langvarig samarbeid. Oslo, mars 2012 Nicklas Bohman Leder, Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2011 MedieDagen 2011 ble arrangert torsdag 27. januar på Ballroom i Oslo. Dette var 2 året vi arrangerte MedieDagen og totalt antall påmeldte var 167 personer. Prisen Purple People Award ble delt ut av Mindshare og prisen gikk til Richard Stephen John fra Media Norge Salg. Den tradisjonelle nyttårsmiddagen ble holdt på Lorry restaurant med 70 personer tilstede. Programmet for dagen så slik ut: Innledning ved dagens konferansier Morten Micalsen, Adm. Dir i Mindshare Norge Arne Treholt uten filter Arne Treholt har vært i medias søkelys i en mannsalder og har - selvforskylt eller ikke havnet i en mildt sagt upopulær posisjon. Uansett hva man måtte mene om saken, er det i allmennhetens interesse å høre hvordan Arne Treholt selv opplever medias rolle gjennom saken; fra spionanklager til mulig gjenopptakelse Kampen for å bevare den orginale Gudbrandsdalosten Elizabeth Hartmann, kommunikasjonsrådgiver, Siste Skrik Arne Brimi, kokk Hvor mye action blir det i 2011 Morten Brandt, er en av Norges dyktigste foredragsholdere Ultima Presentasjon av den nye kommunikasjonsprisen Ultima Are Kværk, direktør, TNS Gallup Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør, Kampanje Ski VM dager igjen! Et mentalt og visuelt tilbakeblikk på VM prosjektet. Og litt om hva vi kommer til å oppleve under VM dagene Egil Storaas, markedssjef, Ski VM 2011

9 Purple People Award Therese Becke, Mindshare. Juryleder for PurplePeopleAward Synsing om medieverden 2011 Brita Cappelen Møystad, filmviter og tv-kritiker Utfordringer og muligheter i Paneldebatt Panelleder: Svein Tore Bergestuen, kommunikasjonsdirektør, TVNorge Paneldeltakere: Bente Klemetsdal, adm.dir og ansvarlig redaktør, SBS Radio Christian Halvorsen, CEO, Finn.no Even Aas-Eng, Administrerende Direktør, Berner New Media Stig Waagbø, Konserndirektør digital, Media Norge Thor Gjermund Eriksen, Konsernsjef (konstituert), A-pressen Trygve Rønningen, Programdirektør, MTG Norge Oppsummering og avslutning av MedieDagen Lorry Restaurant, Parkveien 12 - Middag og migleparty Oslo, mars 2012 Trine Vik Daglig leder 2.3 Rapport fra PR-ansvarlig 2011 Organisering I likhet med 2010 gikk PR ansvarlig også i 2011 inn som medlem av fagkonferansekomiteen med ansvar for PR rundt Fagkonferansen. PR omtale Målsetning i PR-arbeidet for 2011 har vært å skape omtale rundt Mediaforums arrangementer, priser og andre nyheter. Bransjenettstedet Kampanje er fortsatt blitt prioritert grunnet Mediaforums målgruppe. Gjennom året har særlig Kampanje gitt Mediaforum god dekning av de ulike aktivitetene i foreningens regi. Det har vært en bra dekning både i forbindelse med Fagkonferansen, MedieDagen og Ultimat men også Hedersprisen og Mediestrategiprisen har blitt fremhevet. Oslo, mars 2012 Rune Espedalen PR Ansvarlig

10 2.4 Rapport Markedsansvarlig 2011 Våra digitala plattformar ä otroligt viktiga då det är här vi kan både informera och skapa dialaog med våra medlemmar. Under 2011 hade vi som mål att uppgradera våra digitala plattformar. Speciellt vår webbsida Målet med vår uppgradering av vår webbsida var att få just en god plattform för våra medlemmar där all information om speciellt våra arrangemang var lätt tillgänglig och att vi på ett enkelt sätt kunde få våra medlemmar och andra intresserade till att anmäla sig enkelt på våra arrangemang. I samarbete med One Communication blev webbsidan utvecklad och lanserad den 1. september. Och i både ny design och funktionalitet tror vi att vi i Mediaforum framstår mer öppet och involverande och att den nya webbsidsan visuellt mer representerar oss som organisation. På vår nya webbsida skall du enkelt kunna få översikt över vad Mediaforum står för och vad Mediaforum arrangerar, du skall också kunna se på tidigare arrangemang och både information och bilder från dessa. Mediaforum.no skall också vara en kanal där du kan hålla dig uppdaterad med de sista nyheterna från branschen. I tillägg till detta har vi försökt skapa aktivitet via våra facebook sidor. Vi har i dag 2 st facebook sidor, en som omhandlar fagkonferansen och en generell för mediaforum. Fagkonferansens facebook sida användes under konferensen där deltagare kunde ställa frågor och kommentera speciellt under föredragen. Vi tror att vi har skapat en god plattform med fagkonferansens facebook sida för att just ha aktivitet under konferansen och tiden runt omkring. Under 2012 har vi som målsättning att framförallt jobba vidare med våra facebook sidor och uppgradera dessa. Oslo, mars 2012 Maria Aas-Eng Markedsansvarlig 2.5 Rapport fra Fagkonferansen 2011 Forarbeid Valgkomiteen hadde på forhånd forespurt undertegnede, Arne-Inge Christophersen, som kandidat til jobben som leder av FK11. Under den ekstraordinære generalforsamling på Quality Spa & Resort Norefjell i oktober 2010, ble undertegnede formelt valgt inn som leder av. Fagkonferansen 2011 Under styremøte i Mediaforum den 24. November ble det fremlagt en skisse på hvordan man kunne tenke seg å gjennomføre Fagkonferansen FK 11: Hovedretningslinjene var som følger: Opprettholde og utvikle den faglig sterke trenden som har vært gjennom de siste Fagkonferanser Vise større faglig bredde og spennvidde innenfor kommunikasjons- og mediefaget Øke antall påmeldinger Øke antall påmeldinger fra annonsører Øke antall påmeldinger fra mediebyråer Øke antall påmeldinger fra reklamebyråer Balansere priser mot mulig belegg Gjennomføre en Fagkonferanse som var sentralt plasser, ikke lenger unna Oslo enn et par timers reise

11 Krav om å tjene penger Bli husket som en sterk faglig konferanse og samtidig opprettholde den sosiale posisjonen denne konferansen har opparbeidet seg gjennom mange år Det ble i perioden gjennomført en rekke møter. Foruten styremøtene i Mediaforum, ble det avholdt regelmessige møter med Fagkomiteen, med oppstart den 23. Februar. Disse ble fra mars måned gjennomført så å si ukentlig. Det ble avholdt befaringsmøter med aktuelle lokasjoner. Møter og briefinger med aktuelle Event selskap hele fire selskap avga tilbud. Det ble gjennomført en rekke møter med produksjonsselskapet ONE Communication, med PR Operatørene som var svært behjelpelig med pressemeldinger, kontakt og møter med ulike artister, og kontakt og møter med aktuelle sponsorer. Ikke minst tok alle medlemmene av Fagkomiteen ansvar for samtaler med foredragsholdere for briefing av tema og en hvis kvalitetssikring av gjennomføring, samtaler med de ulike panelene og samtaler med konferansier. Mål og ambisjoner Mediaforums Fagkonferanse har en lang tradisjon. FK 11 var således den 32. Fagkonferansen. Målet var å ha mulighet til å skape en konferanse som viset bredde i det faglige samtidig greide å opprettholde det sosiale. Vi ønsket i større grad å bli husket for det faglige og ikke bare for festen. På det faglige ville man vise bredde og ikke minst prøve å tiltrekke seg gode foredragsholdere, gjerne nasjonale og internasjonale trekkplaster. På det sosiale ville man prøve å gjennomføre en konferanse der standarden på mat og servering ble økt i forhold til de siste års konferanse, samt at man greide å skape rom for god underholdning. Økonomisk hadde vi et krav fra Mediaforums styre om å levere et overskudd på minimum Med dette ønsket vi å skape en konferanse hvor deltagerne ble inspirert og sosialisert. Årets Hovedkomité Årets hovedkomité bestod av: Arne-Inge Christophersen Leder Ronny Kjeserud, PR Operatørene, Fagansvarlig Trine Andresen Vik, Mediaforum - Administrasjon Anita Lønningen Bassøe - Sponsoransvarlig Rune Espedalen, Canal + - PR ansvarlig Pia Fredrikke Elvebredd, Hegnar Media, sponsor, underholdning Årets Fagkomité Det er utrolig hyggelig som leder å få kunne plukke fra øverste hylle. Alle som ble forespurt om å være med takket ja. Til å være faglig leder forespurte jeg Ronny Kjeserud fra PR-operatørene. Ronny kjenner jeg godt gjennom mange år i mediebransjen og jeg viste at han virkelig brenner for det faglige. Videre fikk vi med sterke faglige personligheter som Elisabeth Berglie fra Google Henrik Habberstad fra Ernö Ole Petter Nyhaug fra OnLive Research Henrik Sandberg fra Mediabemanning. Med dette var en meget sterkt faglig komité satt. Lokasjon Det ble diskutert lokasjoner for Fagkonferansen FK 11. Man ønsket sterkt å se på andre steder en Quality Spa & Resort Norefjell, som hadde vært vertskap for Fagkonferansen i 2009 og Med krav,

12 og ikke minst et ønske, om kort reiseavstand fra Oslo og Gardermoen, som gjerne kan ta inntil 400 personer i bankett og overnatting, og ikke ligger i umiddelbar nærhet i eller rundt Oslo, finnes det svært få alternativer. Alle muligheter ble saumfart, det var befaring i Trysil, i Larvik og i Melsomvik (Oslofjord) Convention Center). Tillegg til dette var vi kontakt med aktører i det ganske land. Valget falt til slutt på et sted vi kjente fra før, og som virkelig ville skape en i tråd med våre mål og ambisjoner. Valget falt på Quality SPA og Resort Strömstad. Disse viste et stort engasjement og ikke minst hadde tydelig motivasjon for å få tilbake Mediaforums Fagkonferanse. Gjennomføring Fagkonferansen ble avholdt den November 2011 med 320 deltakere, hvorav 270 betalende. Vi valgte ONE Communication som grafisk formgiver og ikke minst 360 Grader Event og Location som teknisk gjennomfører av selve konferansen. Denne kombinasjonen viste seg å være meget vellykket. Konferansier for konferansen var Trygve Rønningen som var godt brifet på forhånd. Selve gjennomføringen gikk smertefritt, alt fra de faglige sesjonene på torsdag og fredag, til de sosiale sammenkomstene ved Flower Power / Hippie Party på torsdag med artister som Miss Selia, pianobar med Trond Nagell-Dahl og Leif Anders Wentzel (som var en sterk oppfordring om å få tilbake) og DJ, til fredagens Black&White party med Erik og Kriss og påfølgende DJ. Årets leder hadde også den store gleden av å få Mediaforums leder Gretha Nicolaysen til å gå Fem på på P4. Sponsorer Det skulle vise seg at det ble et tøft løp å skaffe sponsorer. Men vi er rimelig fornøyd med resultatet. Sponsorene var: P4, Storby, inord, Dagbladet, Google, Nordea, TNS Gallup, Synovate, RAM, Hegnar Media, Retriever, Decléor, Samsung og Clear Channel. I tillegg hadde vi samarbeidspartnere som ONE Communication, Medialight og 360Grader Event og Location Fagprogrammet 2011 Fagkomiteens ambisjon var naturlig nok å lage det beste og mest omfattende fagprogrammet noen gang både i bredde og i innhold. De totale budsjettrammene er relativt beskjedne hvis man sammenligner med andre faglige konferanser som ANFOs Den Store Annonsørdagen og ikke minst Gulltaggen i regi av INMA Med få unntak synes vi at vi leverte på et jevnt høyt nivå, noe markedsundersøkelsen blant deltakerne etter konferansen bekreftet. Men en driftig og engasjert Fagkomité satt sammen et svært sammensatt og bredt program bestående av en god blanding av norske og utenlandske foredragsholdere. Hovedproblemstillingen for årets Fagkonferanse var hvordan vi kan skape engasjement og bygge relasjoner med kunder i et marked som har for mye av alt, der alt blir likere og likere og kundene mer blasert. Og sist, men ikke minst hvilke konsekvenser dette har for hvordan vi tenker media. Temaet for konferansen ble derfor: Relasjoner Viktigste differensieringspunkt i en verden der alt blir likere Det faglige og sosiale programmet vi inviterte til var som følgende: Torsdag 3. november 10:15 Bak kulissene i Google+ (For kurs) Jan Grønbech, Country Director i Google Norway

13 11:30-13:00 Innsjekk og servering i SponsorAvenue 13:00 Åpning av Fagkonferansen Gretha Nicolaysen, styreleder i Mediaforum - Arne-Inge Christophersen, leder for Fagkonferansen Trygve Rønningen, Konferansier 13:15 - Et skråblikk på engasjement og relasjoner Arne Hjeltnes, CEO, Creuna 13:35 Kjenn din trend:hot marketing Paul Kemp-Robertson, Sjefsredaktør, Contageous Magazine 14:20 Gull eller null: Relasjonens EGENTLIGE verdi Irene Oleander Iversen, Direktør, Millward Brown Scandinavia 14:50 15:10 Pause m/ servering i SponsorAvenue 15:10 Kaffe til folket: Slik vinner Nespresso klubben venner Kristen A. Hovland, General Manager, Nespresso Nordic 15:45 Med på notene: Hjerteknuser teaser skaper forventning så det synger Tone Helene Angsund, Kreativ Leder i Starcom og Jens Petter Aarhus, Kreatør / Creative 16:15 Storvokst: Slik ble Lille Marte størst Marte Kloumann, internett- og markedsansvarlig, Lille Vinkel Sko 16:45 Kampen vi ikke kunne vinne! Steinar Brændeland, CEO i Canal + 17:15 - Refleksjoner fra Annonsør-panelet Panelet: - Arne Lambech, Markedsdirektør, Nordea - Liv Kindem, Direktør Marked&Branding i Nordic Choice Hotels - Mette Jorunn Meisland, Konserndirektør i KLP - Lena Nesteby, Markeds-og kommunikasjonsrådgiver i Flytoget Panelleder: Øystein Bonvik fra PR-operatørene Ekstra ordinær generalforsamling Dine Around - buffet Flower Power / Hippie party m/underholdning Fredag 4. november 08:45 Åpning av Trygve Rønningen, trekker gavekort blant de som er tilstede i salen. 09:00 Alltid Coca-Cola. Fremtiden er rød og hvit Ivan Pollard, Vice President Global Connections, The Coca Cola Company

14 09:45 Kampanje på steroider: Mannen som ga global kampanje en helt ny mening Andrew Essex, CEO, Droga 5 10:30 10:45 Pause m/ servering i SponsorAvenue 10:45 Penger eller venner: Merkevaren trenger cash, ikke friends Les Binet, European Director, DDB Matrix 11:30 En liten time out: Presentasjon av MMU Harald Eide-Fredriksen, Administrerende Direktør, MEC 11:45 12:45 Lunsj 12:45 Mediestrategiprisen Rune Johansen, juryleder i Mediestrategiprisen innleder og presentasjon av finalecasene. - YT - Svein Sælid tidl. MediaCom, nå McCann og Beathe Stangeland Eide, Mediacom - Solo Svein Larsen fra OMD, Kristian Bye fra ApT og Joacim Sande fra Ringnes - Snøfrisk Ståle Gjerset fra MediaCom og Merethe Nyvold Johannessen tidl. Mediacom 13:50 VG på vei til fremtiden: Fra lesere til relasjoner Torry Pedersen, sjefsredaktør, VG 14:20 Medias makt: Fantastiske muligheter, store dilemmaer Panel: - Harald Eide-Fredriksen, Administrerende Direktør, MEC - Maria Aas-Eng, Administrerende direktør, PhD - Gunnar Bleness, Redaktør, Egmont Hjemmet-Mortensen - Sindre Østgård, Sjef for nye medier, NRK Panelleder: Øystein Bonvik fra PR-operatørene styrer ordet 14:50 15:05 Pause m/ servering i SponsorAvenue 15:05 Det siste fra YouTube: Hunder på skateboard kan gå å legge seg Al Cox, Head of Advertising Program Management I Creative Services, Google. 15:35 Mobil fremtid: Ikke for sent å være tidlig ute Amanda Rosenberg, Business Development Manager Google, Mobile EMEA 16:05 Refleksjoner fra ANFO-panelet 16:25 Servering av øl i salen 16:30 Action: Form og funksjon som suksessingredienser Bård Eker, industridesigner/gründer/administrerende direktør, Eker Group AS 17:15 Fagprogrammet slutt dag 2 Avslutning

15 20:00 Aperitiff 20:30-23:00 Festmiddag m/ prisutdeling 23:00-03:00 Black & White party m/ underholdning Lørdag 5. november 09:00 12:00 Frokost/lunsj 12:00 Utsjekk av hotellet 12:00 Bussavgang fra Strømstad til Oslo Ved hjelp av økonomisk støtte Mediabemanning og ved stor hjelp fra PR Operatørene ble det laget et 24 siders Excecutive summary fra Fagkonferansen Dette ble distribuert i etterkant til alle deltagere. Dette Excecutive summary innledes ved følgende oppsummering av dagene: Torsdag den 3.11 Fagkonferansens dag en bød på et spennende og sammensatt program. Etter en innledning fra den folke-kjære Creuna-lederen, Arne Hjeltnes, kom Contagious-toppen Paul Kemp Robertson på scenen og presenterte et banebrytende syn på betalt omtale. Dette ble fulgt opp av spennende forskning på sosiale medier, presentert av Irene Oleander Iversen fra Milward Brown. Kontrasten var stor til Nespresso-sjef Kristen Hovland som fokuserte på relasjonsbygging, men da lite på sosiale medier. Videre ble relasjoner satt i en ny og spennende kontekst da Anorak og Starcom presenterte sitt arbeid for Kaizers Orchestra. Det var åpenbart for de mange i salen at man her kunne lære mye av hvordan band benytter relasjoner for å bygge fans. En virksomhet kan imidlertid også ha fans. Dette viste Marte Kloumann fra Lille Vinkel Sko. Læresetningen her var at hvis man elsker kundene sine vil de også elske deg. Det å bli elsket er imidlertid ikke alltid så lett, og Stian Brændeland i Canal+ fortalte om hvordan en liten serverfeil førte til at innholdsdistributøren ble hatet av illsinte fotballfans. Med andre ord, en dag fylt med kontraster. Fredag den 4.11 På dag to var det duket for store internasjonale navn. Først ut var Ivan Pollard fra merkevaregiganten Coca Cola. Pollard kunne fortelle at relasjoner lå som grunnlag for alt leskedrikkprodusenten foretar seg. Neste mann ut på listen var Andrew Essex fra superbyrået Droga5. Essex står bak det mange mener er de siste årenes best practice eksempler for kampanjer innen kommunikasjon og reklame. Hans budskap var at reklame ikke er kult, og at det er markeds-føreres ansvar å lage betalte kampanjer som er relevante for forbrukeren. Dette etterfulgtes av Les Binet. Reklameguruen Binet plukket fra hverandre kunderelasjonsmodellen, og mente at merkevarer må holde opp med å skulle være venner med sine forbrukere, det gir ingen verdi. En som ikke var enig i dette var VG-redaktør Torry Pedersen. Han illustrerte hvordan VG har hevet sitt journalistiske produkt gjennom å ta i bruk relasjonen til leserne, og dermed skapt verdi både for lesere, annonsører og ansatte. Etter en heftig medieleder-debatt, kom Al Cox og Amanda Rosenberg på scenen. Deres fokus var på hvordan teknologi fra Google åpner for nye annonseflater, om det så er på mobil eller YouTube. Fagkonferansen ble avrundet med refleksjoner fra et panel sammensatt av storannonsører. De mente at dagene hadde vært fylt av mange interessante perspektiver på relasjonsbygging, og at de alle hadde lært mye av dagene i Strømstad. Hovedpunkter fra evalueringsundersøkelsen På lik linje med tidligere år ble det også denne gangen gjennomført en evalueringsundersøkelse hos deltagerne.

16 Økonomi Kravet var å levere et økonomisk positivt resultat på minimum kr Resultat ble på kr i overskudd. Dette skyldes økt deltagerpris, sterk kontroll på kostnadssiden og tilbakeføring av moms fra utlandet. Vi er meget tilfreds med dette resultatet som er viktig for foreningen Mediaforum Sluttkommentar En slik konferanse gjør seg slettes ikke selv, det ligger mye arbeid (mer enn man aner) og ikke minst timer hos mange personer. Når vi nå kan se tilbake og ikke minst se på både det økonomiske resultatet men også direkte tilbakemeldinger og ikke minst en fantastisk evaluering fra deltagerne. Jeg siterer fra Dagbladets egne sider: Dagbladet var også i år sponsor for Mediaforums Fagkonferanse, og det ble stor suksess i Strømstad. Vil også benytte anledningen til å ønske Ronny Kjeserud og hans komité lykke til med FK Oslo, mars 2012 Leder Fagkonferansen 2011 Arne-Inge Christophersen 2.6 Rapport fra Sponsor ansvarlig 2011 Mål og Ambisjoner Sponsorarbeidet kom for sent i gang, og var preget av manglende beslutninger i forhold til sentrale elementer som sted og samarbeidspartnere. Det ble tidlig satt relativt høye ambisjoner og tall som nærmere millionen ble nevnt. Vi la opp til et worst case scenario på kr Valg av sted. Årets valg av sted, Strømstad, gjorde at mange hadde et forhold til stedet fra før og vi videreførte Sponsor Avenue i gangen utenfor konferansesalen. Vi hadde også all kaffe og snacks servering i pausene i Sponsor Avenue for å sikre besøk, noe som ga god utelling, men det ble noe trangt til tider, og mange vegret seg litt for å gå inn i noen av møterommene. Vi benyttet også området utenfor møterommene til stands. De forskjellige sponsorer fikk presentert unike og spesielt tilpassede ideer for å vurdere sponsorater. Sponsorer. Vi jobbet med å få flest mulig sponsorer. De som ble sponsorer i 2011 var; Dagbladet, Dermarone, Hegnar Media, Storbyavisene, Nordea, RAMpanel, Retriever, Synovate, Google, TNS Gallup, Nova Vista/Samsung, P4, Clear Channel Norge, MediaLight, Mediabemanning, Vitapost Vi var også fornøyd med å få noen nye sponsorer på banen, ikke bare de tradisjonelle sponsorene. I år hadde vi flere sponsorer som hadde individuelle avtaler på innhold og pris. I tillegg til dette, var også One Com sponsorer med en ren barter avtale. Mediabemanning sponset årets Excecutive Summary som ble sendt ut til deltakere i etterkant av konferansen, og sponsorbeløpet på kr gikk direkte til produksjon av heftet. Nordea sponset med tradisjonell Media Money i papir form. Dette var velkomment både blant personal og deltakere.

17 Økonomien. Regulære sponsorinntekter endte på kr Våre barteravtaler gjorde at kostnader på audio/video produksjon ble betraktelig lavere en hva forventet i forhold til kvalitet og innhold, samt at Clear Channel sponset pianobar med kr Selv om dette gikk ut over rene sponsor inntekter, var dette en fornuftig beslutning når man ser på helheten i økonomien. Våre barteravtaler representerer hvis de skulle gått inn som regulære sponsorer. Sluttkommentar For at sponsorsalget for konferanse av denne art skal bli vellykket er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig i prosessen. Det betyr at valg av sted, fagkomité og andre vesentlige elementer må på plass så rask som mulig, når årets leder er på plass. Det er også viktig med et tett samarbeid mellom fagkomité og sponsoransvarlige. Selv om omsetningen ikke reflekterer dette, ga alle sponsorer og aktiviteter et godt og dynamisk miljø for både deltakere og konferansen som helhet. Oslo, mars 2012 Anita Lønningen Bassøe 2.7 Rapport fra Mediestrategiprisen og Kurs 2011 Mediestrategiprisen gjennomgikk i 2009 en større endring. Formål for endringen var å øke attraktiviteten for prisen i bransjen, samtidig som prisen skulle knyttes enda sterkere opp til Mediaforum. Det ble nedsatt en ny jury som skulle stå for utarbeidingen av den nye Mediestrategiprisen. Juryens for Mediestrategiprisen bestod av Rune Johansen / Meeting Point (juryleder) Simen Hanssen /Telenor Diana Kverne / Carat Nathalie Warembourg / Maxus Lars Olsen / Oslo Markedshøyskole Geir Jangaas / Finn.no Nicolas Achard / Mindshare I 2009 ble følgende endringer iverksatt, og de samme endringene har blitt gjentatt i 2010 og 2011: Innlevering av bidrag til prisen i 2 faser Premiering i 3 faser (Short List, Finale og Grand Prix) Økt vektlegging av premiebidrag med innhold som samsvarer med Mediaforums formålsparagraf (punkt 2) om å dokumentere medienes verdiøkende egenskaper for oppdragsgiver. I tillegg ble det som en overraskelse utstedt en Fagpremie til vinnerne av Mediestrategiprisen Vinnerne fikk en dags Workshop i London med Marketing-guruen John Grant, og tilbakemeldingen fra deltakerne etter Workshop var overveldende. Tilbakemeldinger som Beste Workshop noensinne, og Kunden var i fyr og flamme sa det meste om hvordan denne premien ble mottatt. Juryen fant det

18 derfor naturlig å gjenta denne suksessen også i 2011, og tilbakemeldingene denne gangen var bekreftet det positive inntrykket formidlet fra fjorårets vinnere. Mediestrategiprisen 2009 oppnådde en økning i antall innsendte bidrag på hele 86% sammenliknet med var et vanskelig år for hele reklame og mediebransjen hva angår konkurranser. Eksempelvis måtte Stella avlyse juryering i 2010 pga manglende innsendte bidrag. Mediestrategiprisen opplevde at antall innsendte bidrag i 2011 var tilbake på 2008-nivå, noe som foruten generelle bransjemessige forhold tilskrives hovedsakelig manglende innsalg i form av besøk hos mediebyråene i likhet med 2009, samt at invitasjon gikk ut til markedet 1 måned senere enn i Dette ble det gjort håndgrep for å endre på, da innleveringsfrist ble offentliggjort sent på fjoråret og prosessen med å gjennomføre møter med bransjen ble betraktelig fremskyndet. Juryen følte seg med de gjennomførte tiltak trygg på at antall innsendte arbeider ville øke igjen i 2011, noe som også viste seg å bli tilfelle kom tilbake til 2009 nivå, og innebar en økning i antall innsendte arbeider sammenliknet med 2010 på 80 %. Kvaliteten på de innsendte bidragene ble opplevd som mer variabelt i 2010 enn På den ene siden ble kun 2 cases sendt til finale i 2010 mot 3 cases i Samtidig var Juryens oppfatning at kvaliteten på de 2 finalistenes bidrag i 2010 ikke stod noe som helst tilbake mot finalistenes bidrag i I 2011 opplevde juryen - ikke minst som følge av alle uoppfordrede tilbakemeldinger som ble gitt under Fagkonferansen at kvaliteten på finalistenes arbeider i 2011 aldri hadde vært så høyt noen gang og at alle 3 finalistene ville være eventuelle verdige vinnere. Grunnlaget for å kunne oppnå ytterligere økning i antall innsendte arbeider bør med dette være godt mht Juryen takker med dette av etter 3 års arbeid, og det er hyggelig å overlevere stafettpinnen til den nye Juryformannen Henrik Habberstad. Våre forvisninger om at intensjonene om å øke anseelsen av Mediestrategiprisen gjennom bedring av kvaliteten på de innsendte arbeider nå er innfridd, gjør at vi ser grunnlaget for å videreutvikle Mediestrategiprisen ytterligere som svært godt. Vi er overbeviste om at den nye Jurylederen kommer til å både sette sitt preg på prisen og føre dens anseelse videre. Oslo, mars 2011 Rune Johansen Juryleder for Mediestrategiprisen Kurs 2011 I 2011 ble det avholdt et to trinns kurs med tema Hvordan bli en bedre annonseselger? Del 1 ble avholdt 30. mai og selgere fra alle kanaler og mediehus deltok. Målet var å gi et bilde av reklamesalg fra tre perspektiver: - Hvilke krav stiller annonsører og mediebyråer til dagens annonseselgere? - Hvordan jobber de beste reklameselgerne i Norge? Kurset appellerte og 110 reklameselgere deltok i VGs auditorium.

19 Foredragsholdere var: Vibeke Holann, H&M Stian Giskeødegård, Vizeum Hanne Ulleberg Sandengen, Aftenposten Therese Becke, PHD Kurset ble avsluttet med en paneldebatt hvor disse deltok: Trond Juliussen, Bonnier Annette Solli, Webtraffic Bjørn S. Sandtrøen, Microsoft Stian Giskeødegård, Vizeum Egil Storaas ledet kurset og paneldebatten. Del 2 ble gjennomført den 20. oktober på Rica Victoria Hotel. Vi ønsket å utfordre og å diskutere sentrale problemstillinger i forholdet mellom medium og kunde. Kurset gav også noen enkle verktøy for utvikling av gode relasjoner og kundeinnsikt. Kurset ble fulltegnet og 31 deltagere fikk utdelt kursbevis. Kursene fikk god respons og tilbakemeldingene har vært gode. Vi planlegger å videreutvikle kursene for å bidra til kompetanseutvikling for reklameselgere I Norge. Kurset ble holdt av Egil Storaas og Nina Hølke, Confetti Oslo, mars 2012 Egil Storaas Fagressurs ansvarlig

20 3. Økonomi 3.1 Årsregnskapet for 2011

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2010. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2010 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Vårseminaret 2.2 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.3 Rapport

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2009. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2009 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Vårseminaret 2.2 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.3 Rapport

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Inntektsoversikt norske medietopper

Inntektsoversikt norske medietopper Inntektsoversikt norske medietopper Plassering Navn Stilling Adm. dir. i SBS 1 Harald Strømme Discovery Norge 18 453 342 4 575 885 0 2 Rolv Erik Ryssdal Konsernsjef i Schibsted 11 357 605 3 974 066 12

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Torsdag 17. - fredag 18. - lørdag 19. oktober.

Torsdag 17. - fredag 18. - lørdag 19. oktober. Om Prosjektlederen i et byrå Konsulenter, AD er, tekstforfattere, MAC ere og alle de andre som jobber i byrå har én ting til felles - de er avhengige av prosjektlederen for å kunne levere de gode jobbene.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og mer konkurransekraftige løsninger.

Detaljer

PROGRAM. Mediekonferansen 2013. Clarion Hotel Post, Gøteborg. Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no

PROGRAM. Mediekonferansen 2013. Clarion Hotel Post, Gøteborg. Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no PROGRAM Mediekonferansen 2013 Clarion Hotel Post, Gøteborg Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no PROGRAM Årets tema BEHAVE BEHAVE behave Torsdag 24. oktober Mediekonferansen

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Agenda Bonnier Media. Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living!

Agenda Bonnier Media. Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living! Agenda Bonnier Media Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living! Ipad Agenda Events/sponsorat Nyhet! Iform/stella/tara-løp Bonnier

Detaljer

Logistikkforeningen.no Rogaland. Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger

Logistikkforeningen.no Rogaland. Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger Til medlemmer i avd. Rogaland Det innkalles herved til ÅRSMØTE 2011 Rogaland Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger Dagsorden 1 Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Program Max Marketing Mix

Program Max Marketing Mix Program Max Marketing Mix Obamas kampanjeleder David Plouffe kommer Gå ikke glipp av hans spennende foredrag David Plouffe, leder for president Barak Obamas vellykkede og banebrytende valgkampanje kommer

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

INMA Performance Award. Saga kino 10. september 2015

INMA Performance Award. Saga kino 10. september 2015 INMA Performance Award Saga kino 10. september 2015 Formål INMA Performance Award skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser markedsføringsoppgaver på en innovativ måte slik at de

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

byråprofil 2014 norges beste byråer

byråprofil 2014 norges beste byråer norges beste byråer byrå Bransje Reklame 2 Zynk PR 2 Trigger PR 4 SMFB Reklame 5 Starcom Mediebyrå 6 Vizeum Mediebyrå 7 Mørland & Johnsen PR 8 Los & Co Reklame 8 Carat Mediebyrå 10 Making Waves Reklame

Detaljer

Vinneroppskriften. 3. Send inn påmeldingsskjema på faks 800 35 990 senest en uke før ønsket varelevering av TINE-produkter.

Vinneroppskriften. 3. Send inn påmeldingsskjema på faks 800 35 990 senest en uke før ønsket varelevering av TINE-produkter. Vinneroppskriften 1. Den viktigste ingrediensen i konkurranser er ofte motivasjon. Fortell elevene dine at alle har muligheten til å delta i TineKOKKurransen. Her har de muligheten til å være kreative,

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (Org. nr.: 984 861 060) 1 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Finnmarkskonferansen AS Eiere Origo Nord AS 24 % Alta Kraftlag SA 24 % Ishavskraft AS 52 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Snitt Omsetning 961 000 941

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Sak 2013-37 Kommende NR-arrangementer - møteplan Nedenstående møteplan for 2013-2015 er tilnærmet identisk med den som styret vedtok i sitt møte 2. april

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 016 Oppsummering av de store linjene - 016 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen for fjerde året på rad. Dette er særlig

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER Dansen om kompetansen! 18. - 19. april 2007 Hotel Bristol Oslo DAG 1. TID EMNE FOREDRAGSHOLDERE Plenum - møteleder Finn Langeland 08:30 Registrering og servering 09:50 Skal

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

ER KYSTEN KLAR? HØSTSEMINARET 2005 19.-21. OKTOBER

ER KYSTEN KLAR? HØSTSEMINARET 2005 19.-21. OKTOBER ER KYSTEN KLAR? HØSTSEMINARET 2005 19.-21. OKTOBER Praktisk informasjon Fremtiden = aner ikke Konferansehotell: Rica Parken Hotel, Storgata 16, tlf. 70 13 23 00, fax 70 13 22 80. rica.parken.hotel@rica.no

Detaljer

Tidspunkt: 21. mars 08:30-12:00 (12:30). Sted: NRK Store Studio. 08:30-08:50 Thor Gjermund Eriksen, ny kringkastingssjef.

Tidspunkt: 21. mars 08:30-12:00 (12:30). Sted: NRK Store Studio. 08:30-08:50 Thor Gjermund Eriksen, ny kringkastingssjef. VELKOMMEN TIL VÅRENS DIGITALFORUM Tidspunkt: 21. mars 08:30-12:00 (12:30). Sted: NRK Store Studio. 08:00-08:30 Kaffe og registrering. 08:30-08:50 Thor Gjermund Eriksen, ny kringkastingssjef. Fra usikker

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL

Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL Hva skjer med lesertallene? Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL DE STORE VALUTAUNDERSØKELSENE De store syndikerte medieundersøkelsene er mediekanalenes "valuta" "Syndikert": At en

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer