ÅRSBERETNING Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR ansvarlig 2.4 Rapport fra Markedsansvarlig 2.5 Rapport fra Fagkonferansen 2.6 Rapport fra Sponsor ansvarlig 2.7 Rapport fra Mediestrategiprisen og Kurs 3. Økonomi 3.1 Årsregnskap for Intern-revisor 3.3 Budsjett for Forslag til vedtektsendringer 5. Fastsettelse av kontingent 6. Styrets forslag til valgkomité 7. Styrets forslag til intern-revisor 8. Valgkomitéens forslag til nytt styret for 2012

2 1. RAPPORT FRA STYRELEDER 1.1 Styret Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere. Mediaforum ledes av et styre valgt blant medlemmene bestående av styrets leder, daglig leder (ble valgt inn i styret i 2011), kommunikasjonsansvarlig, fagkonferanseansvarlig, fagmøteansvarlig, leder for faglig utvikling, sponsoransvarlig og PR ansvarlig. Styrets leder og leder for faglig utvikling velges for 2 år av gangen slik at de overlapper hverandre. De øvrige styremedlemmene av styret velges for 1 - ett - år av gangen. Leder Fagkonferansen velges på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Fagkonferansen, de andre medlemmene av styret velges på ordinær generalforsamling. Styrets leder skal velges fra styret (minimum 1 års styreerfaring siste 3 år). Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør, reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre halvparten skal være fra mediene. Mediaforum hadde 6 arrangementskomiteer i 2011: Fagkonferansen MedieDagen Fagmøter Faglig utvikling/ kurs / Mediestrategiprisen Kommunikasjon og markedsansvarlig Ulimat Hver komité består av leder og det nødvendige antall medlemmer. Etter innstilling fra komitélederne oppnevner styret medlemmer til de respektive for 1 - ett - år av gangen. Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning. Styret har møterett i alle komiteer. Styret 2011 I 2011 har det vært noen endringer. Daglig leder er kommet inn i styret, samt vi har fått en ny post som er markedsansvarlig. Leder for Fagkonferansen 2011 gikk av under ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Fagkonferansen 2011 og ny leder ble valgt. Styret har i perioden f.o.m. 30. mars mars 2012 bestått av følgende personer: Styreleder: Daglig leder: PR: Leder Fagkonferansen 2011: Leder Fagkonferansen 2012: Leder Fagmøtekomité: Leder Faglig utvikling: Leder Sponsor: Markedsansvarlig: Gretha Nicolaysen, Finansavisen Trine Vik, Event-Forum Rune Espedalen, Canal+ Arne-Inge Christophersen, Clear Channel, frem til 2. Nov Ronny Kjeserud, PR Operatørene fra 2. Nov Nicklas Bohman, Naked Communication/ Anorak Egil Storaas, Ski VM/ Egil Storaas A/S Anita Lønningen Bassøe Maria Aas-Eng, Phd Norway

3 I 2011 ble det avholdt 9 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. mars og Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 3. november i forbindelse med årets Fagkonferanse i Strømstad. Mediaforum kjøper konsulent tjenester fra Event-Forum ved Trine Vik som er fungerende daglig leder for Mediaforum. 1.2 Aktiviteter/annet Styret jobber aktivt for å tilby medlemmene høy kvalitet på faglige og sosiale arrangementer gjennomførte i 2011, MedieDagen, Fagmøter, Ultimat prisen i samarbeide med Kampanje, Fagkonferansen og hadde i tillegg 2 kurs for Medieselgere. Totalt antall deltakere på alle Mediaforums faglige aktiviteter i 2011 var ca personer. Antall medlemmer ligger nå på 1190 medlemmer. De tre siste årene har det vært medlemmer. Grunnet til økningen skylder at mange bedrifter tegnet bedriftsmedlemskap i Mediestrategiprisen ble utdelt for 16. gang under årets Fagkonferanse. Det ble Caset YT fra Tine og MediaCom som gikk helt til topp i finalen i Mediestrategiprisen Utdelingen skjedde under Fagkonferansen i Strømstad fredag 4. november. MedieDagen 2011 ble arrangert for andre gang med Treholt som foredragsholder og deltakerantallet var på 156 personer. MedieDagen har befestet sin posisjon og vil bli arrangert årlig på starten av året. Ultimat, ble arrangert for første gang på Kunstnernes Hus torsdag 16. juni Det er et samarbeid mellom Mediaforum og Kampanje. Ultimat er en pris som deles ut til den beste medie/kommunikasjonsjobben, hvor folket stemmer over 10 kandidater. Mindshare delte også ut People Purple Award under MedieDagen og prisen gikk til Richard Stephen John fra Media Norge Salg. Styret har besluttet at dette er et langvarig samarbeid som er godt innarbeidet i bransjen. Mediaforums Hederspris ble delt ut under Fagkonferansen 4. november. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av følgende kriteier: Har bidratt til å høyne mediefagets anseelse Har drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata På annen måte har bidratt til å høyne fagets nivå Juryen 2011 bestod av: Gretha Nicolaysen, Helle Thorkildsen, Aegis, Lars Kvæstad, Kulør AS og Nina Hølke, Confetti Juryens begrunnelse for Hedersprisen 2011 Årets vinner kjenner alle.. og alle kjenner Årets vinner. Årets vinner har en kultur for å invitere bransjen inn på sin arena. Vedkommende setter seg selv beskjedent i bakgrunnen, og lar gjerne andre fremme sin kompetanse. Vedkommende har tilpasset seg svært godt den nye medievirkeligheten.

4 Har veldig mange venner på Facebook og det er ikke mange her som ikke er venn med Årets vinner. Oppfattes av de fleste som sterk i den faglige formidlingen og favner over hele medie- og kommunikasjonsbransjen. Har vært med på å høyne debatten og ikke minst den faglige oppdateringen til bransjen. Det har skjedd en endring som styrker debattene i vår bransje med mer innsikt og spennende artikler og god presentasjon er noe Juryen verdsetter. Har i de siste årene hatt en svært aktiv rolle i vår bransje, har våget samt satset og satt seg utenfor de store medieaktørene. Det er ingen tvil om at det er gjort en formidabel jobb med stor entusiasme, pågangsmot og formidlingsevne. De setter den daglige agenda, skaper debatt og er med på de fleste møteplasser til bransjen. Vinnerne har klart å innta en veldig tydelig posisjon i de siste årene, er førstevalget for de fleste når gjelder å holde seg oppdatert på medie- kommunikasjons bransjen. Veldig mange likes på Facebook over De var modige i 2009 og tok utfordring. De har vunnet også designpris og mediepriser for beste forside og Fagpressen markedspris. Kampanje er vinneren av Årets Hederspris. For øvrig er de ulike aktiviteter beskrevet nærmere i egne rapporter i årsberetningen. 1.3 Økonomi Regnskapet er vedlagt årsberetningen. Styret har hele tiden som mål å overholde totalbudsjettet. Hovedavdelingen gikk med et overskudd på ,- mot budsjettert ,- (minus) Kurs endte med et overskudd på ,- mot budsjettert kr ,- Fagmøtekomiteen hadde et forbruk på ,- mot budsjettert ,- (minus) Ultimat endte med et underskudd på ,- mot budsjettert ,-(minus) Kommunikasjon hadde et forbruk på ,- mot budsjetterte (minus) Fagkonferansen endte med et overskudd på ,- mot budsjettert kr ,- Mediestrategiprisen hadde et forbruk på ,- mot budsjett på ,-(minus) Det totale overskudd med påløpte inntekter på kr ,- MedieDagen 2011 leverte et lite overskudd i 2011, men vil i 2012 bli en enda større bidrags yter. Mediaforum ble i 2011 moms registrert det er det som er hovedgrunnen til det positive resultatet for årets regnskap. Budsjett for 2011 som ble lagt frem på generalforsamlingen 30. mars hadde som mål å kunne gi et solid overskudd etter at vi har gjennomført en del ny satsinger de to siste årene. Det har vært to år med underskudd og det var derfor viktig med et betydelig overskudd. Styret valgte å satse i 2009 og 2010 for styrke sin posisjon i et tøffere mediemarked og konkurranse fra flere aktører. Fagkonferansen 2011 hadde 320 deltagere og leverte i år i et meget solid overskudd. Mediaforum vil også i 2012 søke flere inntekts muligheter og være mer aktiv for å rekruttere nye medlemmer.

5 Budsjett 2012 Styret legger frem et budsjett med et overskudd på og har søkt samarbeid med Kampanje og andre aktører og skal ha et sterkere fokus på rekruttering nye aktiviteter av nye medlemmer nye aktiviteter, og medlems fordeler. Regnskapet til Mediaforum er blitt ført av Juss Pluss Regnskap Maria Heimisdottir Brennodden har vært Mediaforums interne revisor. Oslo, mars 2011 Gretha Nicolaysen, Finansavisen Styreleder. 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2011 I løpet av året ble det arrangert 6 ordinære fagmøter. Totalt har 340 personer vært tilstede på møtene, i snitt 57 personer per møte, en økning fra 2010 med totalt 114 personer. Komité medlemmer Nicklas Bohman, Anorak AS (komiteens leder) Nicolas Achard, Mindshare Norway Cato Lunde, MediaNorge Anette Solli, WebTraffic Jørn Korbi, Mediasite Christian Fure, Vizeum Mål for og oppsummering av fagmøtene Fagmøtene er Mediaforums gratis tilbud til Mediaforums medlemmer gjennom året. Ikke-medlemmer betaler en symbolsk sum og er like velkomne. Møtene har som mål å presentere ulike temaer og problemstillinger av interesse for alle i mediebransjen. Møtene skal gjennom året berøre både brede og smale interesseområder, som innebærer at enkelte møter har et tema med spesiell interesse for en mindre del av medlemsmassen, mens andre møter har en bredere appell. Møtekomiteen er Mediaforums eneste komité som lever aktivt gjennom hele året ved å arrangere 5 fagmøter. Medlemsmøtene har også et mål om å være et levende møtested hvor mulighet for nettverksbygging i tillegg til faglig oppdatering er det sentrale. Møtene suppleres med de faste større fagsamlingene som Vårseminar og Høstkonferanse. Fagmøter 2011 Ettermiddagsmøtene har funnet sted i VG auditoriet kl på tirsdager og torsdager, med unntak fra møtet i desember som var et morgenøte. I 2011 har vi et jevnt og stort oppmøte på samtlige samlinger, noe vi mener har en direkte relasjon til tydeligere temaer, bedre invitasjoner og rød tråd gjennom året.

6 Møtedatoer og temaer i 2011: Det har blitt gjennomført 6 rene fagmøter i tillegg til den store Mediedagen, hvor fagmøtekomitten har hatt ansvar for paneldebatten. Torsdag 27. Januar MedieDagen (paneldebatten)- 157 deltakere Ordstyrer: Svein Tore Bergestuen- Kommunikasjonsdirektør i TVNorge Panelet: Bente Klemetsdal - Adm.dir og ansvarlig redaktør i SBS Radio Christian Halvorsen - CEO i Finn.no Even Aas-Eng - Adm.direktør i Berner New Media Stig Waagbø - Konserndirektør i Media Norge Digital Thor Gjermund Eriksen- Konsernsjef i A-Pressen Trygve Rønningen - Programdirektør i MTG Norge En bra faglig diskusjon om hvilke utfordringer og muligheter mediene står ovenfor, der mye handlet om nivået på det redaksjonelle innholdet vs. Lønnsomhet og hvordan håndtere den nye digitale hverdagen. Tirsdag 15. Mars ca 80 deltakere "TV i vinden" Jonas Buskop, forhandlingsdirektør i Omnicom Media Group Group, presenterte sine tanker om hvorfor TV opplever så stor etterspørsel som annonsekanal. Trygve Rønningen, programdirektør i MTG Norge, fortalte om konkurransebildet på innhold og hvordan TV-kanalene kjemper om de meste spennende programmene for å være attraktive for annonsørene. Tom Jahr, produktdirektør i GET, fortalte om hvordan de beveger seg fra kabeldistributør til TV-portal. Tirsdag 19. Mai 84 deltakere Print og innovasjon i norske mediehus Manglende innovasjon truer norske mediehus Konkurrenten på Gjøvik heter Google, Microsoft og Facebook Disse overskriftene var hentet fra Kampanje.com og kom fra henholdsvis Rune Paulseth, Salgsdirektør Microsoft Advertising og Thor Gjermund Eriksen, Konserndirektør A-pressen. Marc Leimann, fra Mecom Group PLC fortalte om Mecom sin strategi når det gjelder forretningsutvikling, innovasjon og betalingsmodeller med utgangspunkt i avis posisjonene de besitter i Norge, Danmark, Nederland og Polen. Debatt rundt temaet Innovasjon I norske medier & internasjonal konkurranse. Debattleder, Magnus S. Rønningen sjefredaktør og grunder av Alfa. Thor Gjermund Eriksen, Konserndirektør A-Pressen. Rune Paulseth, Salgsdirektør Microsoft Advertising Elisabeth Berglie, Industry head at Google Norway Tor Jacobsen, Daglig Leder, VG Mobile

7 Torsdag 18. august 32 deltakere "Hendelsen som skjedde 22. juli som har preget oss alle" Vi inviterte bransjen til en samling som tok utgangspunk i den tomhet og maktløshet mange av oss har følt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Anders Giæver tidligere USA-korrespondent og kommentator i VG. Han fortalte om sin og sine kollegers opplevelser den 22.juli. Åpent forum. En positiv og fin samtale hvor flere engasjerte deltakere fra bransjen stilte Anders Givæer spm. Og delte sine tanker i denne spesielle og vanskelige situasjon vi har vært med på. Torsdag 29.september 43 deltakere 1:1 kommunikasjon = DM? Elisabeth Underthun Berglie, Industry Head i Google. Google har en stadig viktigere rolle og i vår kjøpsadfert og i å påvirke våre beslutninger. Vi fikk innblikk i hvordan de ser for seg deres rolle i 1:1 kommunikasjon med digitale tjenester og betalingsløsninger. Trude Margel, Adm.dir i Mediasite. DM er fortsatt en av Norges største og viktigste kanal for reklamepåvirkning hos forbrukeren. I 2010 brukte norske annonsører rundt 2,3 mrd på postkassereklame og en vesentlig del av avisenes inntekter kommer fortsatt fra innstikk i deres distribusjon. I en tid med høyere reservasjonsgrad mot DM i postkassen og et blodslit for å opprettholde antall avislesere hva er fremtiden til DM en i det norske medielandskapet? Torsdag 17.november 71 deltakere UTENDØRS I FOKUS Det samlede markedet for utendørsreklame ligger på rundt 500 millioner kroner og har vært relativt stabilt under en lang tid. Med den stundende digitaliseringen synes potensialet for kanalen vokse betydelig. Vi tok temperaturen på kanalen og spurte hva vi kan forvente oss fremover. Therese Becke, Kundedirektør i mediebyrået PHD, innledet med sine tanker om utendørs rolle i en medieplanleggingskontekst. Toivo Møller-Pettersen, Adm.dir/CEO i Clear Channel Norge, fortalte om hvor Clear Channel står i dag og hvordan han ser på fremtiden. Bjørn Erik Broady Aasebø, Markedssjef i JCDecaux Norge, fortalte om hvor JCDecaux står i dag og hvordan han ser på fremtiden. Q & A med Øyvind Markussen, Adm.dir i JCDecaux og Toivo Møller-Pettersen i Clear Channel. Hva er styrkene og svakhetene til utendørs, hvilke utfordringer og muligheter ligger i kanalen, hva betyr digitaliseringen for utendørsselskapene, annonsørene og de andre mediekanalene? Er utendørs virkelig den siste massemediekanalen? Linda Kling, Head of MediaCom Beyond Advertising (MBA), avsluttet med å gi oss noen spennende og inspirerende eksempler på bruk av utendørs. Torsdag 1.desember 98 deltakere BRUKERNES VEI TIL KJØP PÅ NETTET Markedsføring og salg på nettet opptar de fleste, men hvordan bør vi egentlig analysere sammenhenger og resultater? Hvilke hovedlinjer er de viktigste? Hvem er egentlig kongen på den digitale haugen? Morten Micalsen, Adm.dir i Mindshare, og André Smedsrud, Country Manager i Specific Media, presenterer den danske undersøkelsen Path to Conversion.

8 Budsjett 2011 Budsjettet i 2011 har vært på kr ,-(minus), inklusive moms. Vi har hatt noen inntekter for ikke-medlemmer på Fagmøter, samt sponsorinntekter. Det har også vært utgifter på driften gjennom året. Det er også en del kostnader forbundet med interne samlinger. Sponsor VG har fortsatt som sponsor av kvelds-/fagmøtene i 2011, noe som har vært et godt og langvarig samarbeid. Oslo, mars 2012 Nicklas Bohman Leder, Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2011 MedieDagen 2011 ble arrangert torsdag 27. januar på Ballroom i Oslo. Dette var 2 året vi arrangerte MedieDagen og totalt antall påmeldte var 167 personer. Prisen Purple People Award ble delt ut av Mindshare og prisen gikk til Richard Stephen John fra Media Norge Salg. Den tradisjonelle nyttårsmiddagen ble holdt på Lorry restaurant med 70 personer tilstede. Programmet for dagen så slik ut: Innledning ved dagens konferansier Morten Micalsen, Adm. Dir i Mindshare Norge Arne Treholt uten filter Arne Treholt har vært i medias søkelys i en mannsalder og har - selvforskylt eller ikke havnet i en mildt sagt upopulær posisjon. Uansett hva man måtte mene om saken, er det i allmennhetens interesse å høre hvordan Arne Treholt selv opplever medias rolle gjennom saken; fra spionanklager til mulig gjenopptakelse Kampen for å bevare den orginale Gudbrandsdalosten Elizabeth Hartmann, kommunikasjonsrådgiver, Siste Skrik Arne Brimi, kokk Hvor mye action blir det i 2011 Morten Brandt, er en av Norges dyktigste foredragsholdere Ultima Presentasjon av den nye kommunikasjonsprisen Ultima Are Kværk, direktør, TNS Gallup Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør, Kampanje Ski VM dager igjen! Et mentalt og visuelt tilbakeblikk på VM prosjektet. Og litt om hva vi kommer til å oppleve under VM dagene Egil Storaas, markedssjef, Ski VM 2011

9 Purple People Award Therese Becke, Mindshare. Juryleder for PurplePeopleAward Synsing om medieverden 2011 Brita Cappelen Møystad, filmviter og tv-kritiker Utfordringer og muligheter i Paneldebatt Panelleder: Svein Tore Bergestuen, kommunikasjonsdirektør, TVNorge Paneldeltakere: Bente Klemetsdal, adm.dir og ansvarlig redaktør, SBS Radio Christian Halvorsen, CEO, Finn.no Even Aas-Eng, Administrerende Direktør, Berner New Media Stig Waagbø, Konserndirektør digital, Media Norge Thor Gjermund Eriksen, Konsernsjef (konstituert), A-pressen Trygve Rønningen, Programdirektør, MTG Norge Oppsummering og avslutning av MedieDagen Lorry Restaurant, Parkveien 12 - Middag og migleparty Oslo, mars 2012 Trine Vik Daglig leder 2.3 Rapport fra PR-ansvarlig 2011 Organisering I likhet med 2010 gikk PR ansvarlig også i 2011 inn som medlem av fagkonferansekomiteen med ansvar for PR rundt Fagkonferansen. PR omtale Målsetning i PR-arbeidet for 2011 har vært å skape omtale rundt Mediaforums arrangementer, priser og andre nyheter. Bransjenettstedet Kampanje er fortsatt blitt prioritert grunnet Mediaforums målgruppe. Gjennom året har særlig Kampanje gitt Mediaforum god dekning av de ulike aktivitetene i foreningens regi. Det har vært en bra dekning både i forbindelse med Fagkonferansen, MedieDagen og Ultimat men også Hedersprisen og Mediestrategiprisen har blitt fremhevet. Oslo, mars 2012 Rune Espedalen PR Ansvarlig

10 2.4 Rapport Markedsansvarlig 2011 Våra digitala plattformar ä otroligt viktiga då det är här vi kan både informera och skapa dialaog med våra medlemmar. Under 2011 hade vi som mål att uppgradera våra digitala plattformar. Speciellt vår webbsida Målet med vår uppgradering av vår webbsida var att få just en god plattform för våra medlemmar där all information om speciellt våra arrangemang var lätt tillgänglig och att vi på ett enkelt sätt kunde få våra medlemmar och andra intresserade till att anmäla sig enkelt på våra arrangemang. I samarbete med One Communication blev webbsidan utvecklad och lanserad den 1. september. Och i både ny design och funktionalitet tror vi att vi i Mediaforum framstår mer öppet och involverande och att den nya webbsidsan visuellt mer representerar oss som organisation. På vår nya webbsida skall du enkelt kunna få översikt över vad Mediaforum står för och vad Mediaforum arrangerar, du skall också kunna se på tidigare arrangemang och både information och bilder från dessa. Mediaforum.no skall också vara en kanal där du kan hålla dig uppdaterad med de sista nyheterna från branschen. I tillägg till detta har vi försökt skapa aktivitet via våra facebook sidor. Vi har i dag 2 st facebook sidor, en som omhandlar fagkonferansen och en generell för mediaforum. Fagkonferansens facebook sida användes under konferensen där deltagare kunde ställa frågor och kommentera speciellt under föredragen. Vi tror att vi har skapat en god plattform med fagkonferansens facebook sida för att just ha aktivitet under konferansen och tiden runt omkring. Under 2012 har vi som målsättning att framförallt jobba vidare med våra facebook sidor och uppgradera dessa. Oslo, mars 2012 Maria Aas-Eng Markedsansvarlig 2.5 Rapport fra Fagkonferansen 2011 Forarbeid Valgkomiteen hadde på forhånd forespurt undertegnede, Arne-Inge Christophersen, som kandidat til jobben som leder av FK11. Under den ekstraordinære generalforsamling på Quality Spa & Resort Norefjell i oktober 2010, ble undertegnede formelt valgt inn som leder av. Fagkonferansen 2011 Under styremøte i Mediaforum den 24. November ble det fremlagt en skisse på hvordan man kunne tenke seg å gjennomføre Fagkonferansen FK 11: Hovedretningslinjene var som følger: Opprettholde og utvikle den faglig sterke trenden som har vært gjennom de siste Fagkonferanser Vise større faglig bredde og spennvidde innenfor kommunikasjons- og mediefaget Øke antall påmeldinger Øke antall påmeldinger fra annonsører Øke antall påmeldinger fra mediebyråer Øke antall påmeldinger fra reklamebyråer Balansere priser mot mulig belegg Gjennomføre en Fagkonferanse som var sentralt plasser, ikke lenger unna Oslo enn et par timers reise

11 Krav om å tjene penger Bli husket som en sterk faglig konferanse og samtidig opprettholde den sosiale posisjonen denne konferansen har opparbeidet seg gjennom mange år Det ble i perioden gjennomført en rekke møter. Foruten styremøtene i Mediaforum, ble det avholdt regelmessige møter med Fagkomiteen, med oppstart den 23. Februar. Disse ble fra mars måned gjennomført så å si ukentlig. Det ble avholdt befaringsmøter med aktuelle lokasjoner. Møter og briefinger med aktuelle Event selskap hele fire selskap avga tilbud. Det ble gjennomført en rekke møter med produksjonsselskapet ONE Communication, med PR Operatørene som var svært behjelpelig med pressemeldinger, kontakt og møter med ulike artister, og kontakt og møter med aktuelle sponsorer. Ikke minst tok alle medlemmene av Fagkomiteen ansvar for samtaler med foredragsholdere for briefing av tema og en hvis kvalitetssikring av gjennomføring, samtaler med de ulike panelene og samtaler med konferansier. Mål og ambisjoner Mediaforums Fagkonferanse har en lang tradisjon. FK 11 var således den 32. Fagkonferansen. Målet var å ha mulighet til å skape en konferanse som viset bredde i det faglige samtidig greide å opprettholde det sosiale. Vi ønsket i større grad å bli husket for det faglige og ikke bare for festen. På det faglige ville man vise bredde og ikke minst prøve å tiltrekke seg gode foredragsholdere, gjerne nasjonale og internasjonale trekkplaster. På det sosiale ville man prøve å gjennomføre en konferanse der standarden på mat og servering ble økt i forhold til de siste års konferanse, samt at man greide å skape rom for god underholdning. Økonomisk hadde vi et krav fra Mediaforums styre om å levere et overskudd på minimum Med dette ønsket vi å skape en konferanse hvor deltagerne ble inspirert og sosialisert. Årets Hovedkomité Årets hovedkomité bestod av: Arne-Inge Christophersen Leder Ronny Kjeserud, PR Operatørene, Fagansvarlig Trine Andresen Vik, Mediaforum - Administrasjon Anita Lønningen Bassøe - Sponsoransvarlig Rune Espedalen, Canal + - PR ansvarlig Pia Fredrikke Elvebredd, Hegnar Media, sponsor, underholdning Årets Fagkomité Det er utrolig hyggelig som leder å få kunne plukke fra øverste hylle. Alle som ble forespurt om å være med takket ja. Til å være faglig leder forespurte jeg Ronny Kjeserud fra PR-operatørene. Ronny kjenner jeg godt gjennom mange år i mediebransjen og jeg viste at han virkelig brenner for det faglige. Videre fikk vi med sterke faglige personligheter som Elisabeth Berglie fra Google Henrik Habberstad fra Ernö Ole Petter Nyhaug fra OnLive Research Henrik Sandberg fra Mediabemanning. Med dette var en meget sterkt faglig komité satt. Lokasjon Det ble diskutert lokasjoner for Fagkonferansen FK 11. Man ønsket sterkt å se på andre steder en Quality Spa & Resort Norefjell, som hadde vært vertskap for Fagkonferansen i 2009 og Med krav,

12 og ikke minst et ønske, om kort reiseavstand fra Oslo og Gardermoen, som gjerne kan ta inntil 400 personer i bankett og overnatting, og ikke ligger i umiddelbar nærhet i eller rundt Oslo, finnes det svært få alternativer. Alle muligheter ble saumfart, det var befaring i Trysil, i Larvik og i Melsomvik (Oslofjord) Convention Center). Tillegg til dette var vi kontakt med aktører i det ganske land. Valget falt til slutt på et sted vi kjente fra før, og som virkelig ville skape en i tråd med våre mål og ambisjoner. Valget falt på Quality SPA og Resort Strömstad. Disse viste et stort engasjement og ikke minst hadde tydelig motivasjon for å få tilbake Mediaforums Fagkonferanse. Gjennomføring Fagkonferansen ble avholdt den November 2011 med 320 deltakere, hvorav 270 betalende. Vi valgte ONE Communication som grafisk formgiver og ikke minst 360 Grader Event og Location som teknisk gjennomfører av selve konferansen. Denne kombinasjonen viste seg å være meget vellykket. Konferansier for konferansen var Trygve Rønningen som var godt brifet på forhånd. Selve gjennomføringen gikk smertefritt, alt fra de faglige sesjonene på torsdag og fredag, til de sosiale sammenkomstene ved Flower Power / Hippie Party på torsdag med artister som Miss Selia, pianobar med Trond Nagell-Dahl og Leif Anders Wentzel (som var en sterk oppfordring om å få tilbake) og DJ, til fredagens Black&White party med Erik og Kriss og påfølgende DJ. Årets leder hadde også den store gleden av å få Mediaforums leder Gretha Nicolaysen til å gå Fem på på P4. Sponsorer Det skulle vise seg at det ble et tøft løp å skaffe sponsorer. Men vi er rimelig fornøyd med resultatet. Sponsorene var: P4, Storby, inord, Dagbladet, Google, Nordea, TNS Gallup, Synovate, RAM, Hegnar Media, Retriever, Decléor, Samsung og Clear Channel. I tillegg hadde vi samarbeidspartnere som ONE Communication, Medialight og 360Grader Event og Location Fagprogrammet 2011 Fagkomiteens ambisjon var naturlig nok å lage det beste og mest omfattende fagprogrammet noen gang både i bredde og i innhold. De totale budsjettrammene er relativt beskjedne hvis man sammenligner med andre faglige konferanser som ANFOs Den Store Annonsørdagen og ikke minst Gulltaggen i regi av INMA Med få unntak synes vi at vi leverte på et jevnt høyt nivå, noe markedsundersøkelsen blant deltakerne etter konferansen bekreftet. Men en driftig og engasjert Fagkomité satt sammen et svært sammensatt og bredt program bestående av en god blanding av norske og utenlandske foredragsholdere. Hovedproblemstillingen for årets Fagkonferanse var hvordan vi kan skape engasjement og bygge relasjoner med kunder i et marked som har for mye av alt, der alt blir likere og likere og kundene mer blasert. Og sist, men ikke minst hvilke konsekvenser dette har for hvordan vi tenker media. Temaet for konferansen ble derfor: Relasjoner Viktigste differensieringspunkt i en verden der alt blir likere Det faglige og sosiale programmet vi inviterte til var som følgende: Torsdag 3. november 10:15 Bak kulissene i Google+ (For kurs) Jan Grønbech, Country Director i Google Norway

13 11:30-13:00 Innsjekk og servering i SponsorAvenue 13:00 Åpning av Fagkonferansen Gretha Nicolaysen, styreleder i Mediaforum - Arne-Inge Christophersen, leder for Fagkonferansen Trygve Rønningen, Konferansier 13:15 - Et skråblikk på engasjement og relasjoner Arne Hjeltnes, CEO, Creuna 13:35 Kjenn din trend:hot marketing Paul Kemp-Robertson, Sjefsredaktør, Contageous Magazine 14:20 Gull eller null: Relasjonens EGENTLIGE verdi Irene Oleander Iversen, Direktør, Millward Brown Scandinavia 14:50 15:10 Pause m/ servering i SponsorAvenue 15:10 Kaffe til folket: Slik vinner Nespresso klubben venner Kristen A. Hovland, General Manager, Nespresso Nordic 15:45 Med på notene: Hjerteknuser teaser skaper forventning så det synger Tone Helene Angsund, Kreativ Leder i Starcom og Jens Petter Aarhus, Kreatør / Creative 16:15 Storvokst: Slik ble Lille Marte størst Marte Kloumann, internett- og markedsansvarlig, Lille Vinkel Sko 16:45 Kampen vi ikke kunne vinne! Steinar Brændeland, CEO i Canal + 17:15 - Refleksjoner fra Annonsør-panelet Panelet: - Arne Lambech, Markedsdirektør, Nordea - Liv Kindem, Direktør Marked&Branding i Nordic Choice Hotels - Mette Jorunn Meisland, Konserndirektør i KLP - Lena Nesteby, Markeds-og kommunikasjonsrådgiver i Flytoget Panelleder: Øystein Bonvik fra PR-operatørene Ekstra ordinær generalforsamling Dine Around - buffet Flower Power / Hippie party m/underholdning Fredag 4. november 08:45 Åpning av Trygve Rønningen, trekker gavekort blant de som er tilstede i salen. 09:00 Alltid Coca-Cola. Fremtiden er rød og hvit Ivan Pollard, Vice President Global Connections, The Coca Cola Company

14 09:45 Kampanje på steroider: Mannen som ga global kampanje en helt ny mening Andrew Essex, CEO, Droga 5 10:30 10:45 Pause m/ servering i SponsorAvenue 10:45 Penger eller venner: Merkevaren trenger cash, ikke friends Les Binet, European Director, DDB Matrix 11:30 En liten time out: Presentasjon av MMU Harald Eide-Fredriksen, Administrerende Direktør, MEC 11:45 12:45 Lunsj 12:45 Mediestrategiprisen Rune Johansen, juryleder i Mediestrategiprisen innleder og presentasjon av finalecasene. - YT - Svein Sælid tidl. MediaCom, nå McCann og Beathe Stangeland Eide, Mediacom - Solo Svein Larsen fra OMD, Kristian Bye fra ApT og Joacim Sande fra Ringnes - Snøfrisk Ståle Gjerset fra MediaCom og Merethe Nyvold Johannessen tidl. Mediacom 13:50 VG på vei til fremtiden: Fra lesere til relasjoner Torry Pedersen, sjefsredaktør, VG 14:20 Medias makt: Fantastiske muligheter, store dilemmaer Panel: - Harald Eide-Fredriksen, Administrerende Direktør, MEC - Maria Aas-Eng, Administrerende direktør, PhD - Gunnar Bleness, Redaktør, Egmont Hjemmet-Mortensen - Sindre Østgård, Sjef for nye medier, NRK Panelleder: Øystein Bonvik fra PR-operatørene styrer ordet 14:50 15:05 Pause m/ servering i SponsorAvenue 15:05 Det siste fra YouTube: Hunder på skateboard kan gå å legge seg Al Cox, Head of Advertising Program Management I Creative Services, Google. 15:35 Mobil fremtid: Ikke for sent å være tidlig ute Amanda Rosenberg, Business Development Manager Google, Mobile EMEA 16:05 Refleksjoner fra ANFO-panelet 16:25 Servering av øl i salen 16:30 Action: Form og funksjon som suksessingredienser Bård Eker, industridesigner/gründer/administrerende direktør, Eker Group AS 17:15 Fagprogrammet slutt dag 2 Avslutning

15 20:00 Aperitiff 20:30-23:00 Festmiddag m/ prisutdeling 23:00-03:00 Black & White party m/ underholdning Lørdag 5. november 09:00 12:00 Frokost/lunsj 12:00 Utsjekk av hotellet 12:00 Bussavgang fra Strømstad til Oslo Ved hjelp av økonomisk støtte Mediabemanning og ved stor hjelp fra PR Operatørene ble det laget et 24 siders Excecutive summary fra Fagkonferansen Dette ble distribuert i etterkant til alle deltagere. Dette Excecutive summary innledes ved følgende oppsummering av dagene: Torsdag den 3.11 Fagkonferansens dag en bød på et spennende og sammensatt program. Etter en innledning fra den folke-kjære Creuna-lederen, Arne Hjeltnes, kom Contagious-toppen Paul Kemp Robertson på scenen og presenterte et banebrytende syn på betalt omtale. Dette ble fulgt opp av spennende forskning på sosiale medier, presentert av Irene Oleander Iversen fra Milward Brown. Kontrasten var stor til Nespresso-sjef Kristen Hovland som fokuserte på relasjonsbygging, men da lite på sosiale medier. Videre ble relasjoner satt i en ny og spennende kontekst da Anorak og Starcom presenterte sitt arbeid for Kaizers Orchestra. Det var åpenbart for de mange i salen at man her kunne lære mye av hvordan band benytter relasjoner for å bygge fans. En virksomhet kan imidlertid også ha fans. Dette viste Marte Kloumann fra Lille Vinkel Sko. Læresetningen her var at hvis man elsker kundene sine vil de også elske deg. Det å bli elsket er imidlertid ikke alltid så lett, og Stian Brændeland i Canal+ fortalte om hvordan en liten serverfeil førte til at innholdsdistributøren ble hatet av illsinte fotballfans. Med andre ord, en dag fylt med kontraster. Fredag den 4.11 På dag to var det duket for store internasjonale navn. Først ut var Ivan Pollard fra merkevaregiganten Coca Cola. Pollard kunne fortelle at relasjoner lå som grunnlag for alt leskedrikkprodusenten foretar seg. Neste mann ut på listen var Andrew Essex fra superbyrået Droga5. Essex står bak det mange mener er de siste årenes best practice eksempler for kampanjer innen kommunikasjon og reklame. Hans budskap var at reklame ikke er kult, og at det er markeds-føreres ansvar å lage betalte kampanjer som er relevante for forbrukeren. Dette etterfulgtes av Les Binet. Reklameguruen Binet plukket fra hverandre kunderelasjonsmodellen, og mente at merkevarer må holde opp med å skulle være venner med sine forbrukere, det gir ingen verdi. En som ikke var enig i dette var VG-redaktør Torry Pedersen. Han illustrerte hvordan VG har hevet sitt journalistiske produkt gjennom å ta i bruk relasjonen til leserne, og dermed skapt verdi både for lesere, annonsører og ansatte. Etter en heftig medieleder-debatt, kom Al Cox og Amanda Rosenberg på scenen. Deres fokus var på hvordan teknologi fra Google åpner for nye annonseflater, om det så er på mobil eller YouTube. Fagkonferansen ble avrundet med refleksjoner fra et panel sammensatt av storannonsører. De mente at dagene hadde vært fylt av mange interessante perspektiver på relasjonsbygging, og at de alle hadde lært mye av dagene i Strømstad. Hovedpunkter fra evalueringsundersøkelsen På lik linje med tidligere år ble det også denne gangen gjennomført en evalueringsundersøkelse hos deltagerne.

16 Økonomi Kravet var å levere et økonomisk positivt resultat på minimum kr Resultat ble på kr i overskudd. Dette skyldes økt deltagerpris, sterk kontroll på kostnadssiden og tilbakeføring av moms fra utlandet. Vi er meget tilfreds med dette resultatet som er viktig for foreningen Mediaforum Sluttkommentar En slik konferanse gjør seg slettes ikke selv, det ligger mye arbeid (mer enn man aner) og ikke minst timer hos mange personer. Når vi nå kan se tilbake og ikke minst se på både det økonomiske resultatet men også direkte tilbakemeldinger og ikke minst en fantastisk evaluering fra deltagerne. Jeg siterer fra Dagbladets egne sider: Dagbladet var også i år sponsor for Mediaforums Fagkonferanse, og det ble stor suksess i Strømstad. Vil også benytte anledningen til å ønske Ronny Kjeserud og hans komité lykke til med FK Oslo, mars 2012 Leder Fagkonferansen 2011 Arne-Inge Christophersen 2.6 Rapport fra Sponsor ansvarlig 2011 Mål og Ambisjoner Sponsorarbeidet kom for sent i gang, og var preget av manglende beslutninger i forhold til sentrale elementer som sted og samarbeidspartnere. Det ble tidlig satt relativt høye ambisjoner og tall som nærmere millionen ble nevnt. Vi la opp til et worst case scenario på kr Valg av sted. Årets valg av sted, Strømstad, gjorde at mange hadde et forhold til stedet fra før og vi videreførte Sponsor Avenue i gangen utenfor konferansesalen. Vi hadde også all kaffe og snacks servering i pausene i Sponsor Avenue for å sikre besøk, noe som ga god utelling, men det ble noe trangt til tider, og mange vegret seg litt for å gå inn i noen av møterommene. Vi benyttet også området utenfor møterommene til stands. De forskjellige sponsorer fikk presentert unike og spesielt tilpassede ideer for å vurdere sponsorater. Sponsorer. Vi jobbet med å få flest mulig sponsorer. De som ble sponsorer i 2011 var; Dagbladet, Dermarone, Hegnar Media, Storbyavisene, Nordea, RAMpanel, Retriever, Synovate, Google, TNS Gallup, Nova Vista/Samsung, P4, Clear Channel Norge, MediaLight, Mediabemanning, Vitapost Vi var også fornøyd med å få noen nye sponsorer på banen, ikke bare de tradisjonelle sponsorene. I år hadde vi flere sponsorer som hadde individuelle avtaler på innhold og pris. I tillegg til dette, var også One Com sponsorer med en ren barter avtale. Mediabemanning sponset årets Excecutive Summary som ble sendt ut til deltakere i etterkant av konferansen, og sponsorbeløpet på kr gikk direkte til produksjon av heftet. Nordea sponset med tradisjonell Media Money i papir form. Dette var velkomment både blant personal og deltakere.

17 Økonomien. Regulære sponsorinntekter endte på kr Våre barteravtaler gjorde at kostnader på audio/video produksjon ble betraktelig lavere en hva forventet i forhold til kvalitet og innhold, samt at Clear Channel sponset pianobar med kr Selv om dette gikk ut over rene sponsor inntekter, var dette en fornuftig beslutning når man ser på helheten i økonomien. Våre barteravtaler representerer hvis de skulle gått inn som regulære sponsorer. Sluttkommentar For at sponsorsalget for konferanse av denne art skal bli vellykket er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig i prosessen. Det betyr at valg av sted, fagkomité og andre vesentlige elementer må på plass så rask som mulig, når årets leder er på plass. Det er også viktig med et tett samarbeid mellom fagkomité og sponsoransvarlige. Selv om omsetningen ikke reflekterer dette, ga alle sponsorer og aktiviteter et godt og dynamisk miljø for både deltakere og konferansen som helhet. Oslo, mars 2012 Anita Lønningen Bassøe 2.7 Rapport fra Mediestrategiprisen og Kurs 2011 Mediestrategiprisen gjennomgikk i 2009 en større endring. Formål for endringen var å øke attraktiviteten for prisen i bransjen, samtidig som prisen skulle knyttes enda sterkere opp til Mediaforum. Det ble nedsatt en ny jury som skulle stå for utarbeidingen av den nye Mediestrategiprisen. Juryens for Mediestrategiprisen bestod av Rune Johansen / Meeting Point (juryleder) Simen Hanssen /Telenor Diana Kverne / Carat Nathalie Warembourg / Maxus Lars Olsen / Oslo Markedshøyskole Geir Jangaas / Finn.no Nicolas Achard / Mindshare I 2009 ble følgende endringer iverksatt, og de samme endringene har blitt gjentatt i 2010 og 2011: Innlevering av bidrag til prisen i 2 faser Premiering i 3 faser (Short List, Finale og Grand Prix) Økt vektlegging av premiebidrag med innhold som samsvarer med Mediaforums formålsparagraf (punkt 2) om å dokumentere medienes verdiøkende egenskaper for oppdragsgiver. I tillegg ble det som en overraskelse utstedt en Fagpremie til vinnerne av Mediestrategiprisen Vinnerne fikk en dags Workshop i London med Marketing-guruen John Grant, og tilbakemeldingen fra deltakerne etter Workshop var overveldende. Tilbakemeldinger som Beste Workshop noensinne, og Kunden var i fyr og flamme sa det meste om hvordan denne premien ble mottatt. Juryen fant det

18 derfor naturlig å gjenta denne suksessen også i 2011, og tilbakemeldingene denne gangen var bekreftet det positive inntrykket formidlet fra fjorårets vinnere. Mediestrategiprisen 2009 oppnådde en økning i antall innsendte bidrag på hele 86% sammenliknet med var et vanskelig år for hele reklame og mediebransjen hva angår konkurranser. Eksempelvis måtte Stella avlyse juryering i 2010 pga manglende innsendte bidrag. Mediestrategiprisen opplevde at antall innsendte bidrag i 2011 var tilbake på 2008-nivå, noe som foruten generelle bransjemessige forhold tilskrives hovedsakelig manglende innsalg i form av besøk hos mediebyråene i likhet med 2009, samt at invitasjon gikk ut til markedet 1 måned senere enn i Dette ble det gjort håndgrep for å endre på, da innleveringsfrist ble offentliggjort sent på fjoråret og prosessen med å gjennomføre møter med bransjen ble betraktelig fremskyndet. Juryen følte seg med de gjennomførte tiltak trygg på at antall innsendte arbeider ville øke igjen i 2011, noe som også viste seg å bli tilfelle kom tilbake til 2009 nivå, og innebar en økning i antall innsendte arbeider sammenliknet med 2010 på 80 %. Kvaliteten på de innsendte bidragene ble opplevd som mer variabelt i 2010 enn På den ene siden ble kun 2 cases sendt til finale i 2010 mot 3 cases i Samtidig var Juryens oppfatning at kvaliteten på de 2 finalistenes bidrag i 2010 ikke stod noe som helst tilbake mot finalistenes bidrag i I 2011 opplevde juryen - ikke minst som følge av alle uoppfordrede tilbakemeldinger som ble gitt under Fagkonferansen at kvaliteten på finalistenes arbeider i 2011 aldri hadde vært så høyt noen gang og at alle 3 finalistene ville være eventuelle verdige vinnere. Grunnlaget for å kunne oppnå ytterligere økning i antall innsendte arbeider bør med dette være godt mht Juryen takker med dette av etter 3 års arbeid, og det er hyggelig å overlevere stafettpinnen til den nye Juryformannen Henrik Habberstad. Våre forvisninger om at intensjonene om å øke anseelsen av Mediestrategiprisen gjennom bedring av kvaliteten på de innsendte arbeider nå er innfridd, gjør at vi ser grunnlaget for å videreutvikle Mediestrategiprisen ytterligere som svært godt. Vi er overbeviste om at den nye Jurylederen kommer til å både sette sitt preg på prisen og føre dens anseelse videre. Oslo, mars 2011 Rune Johansen Juryleder for Mediestrategiprisen Kurs 2011 I 2011 ble det avholdt et to trinns kurs med tema Hvordan bli en bedre annonseselger? Del 1 ble avholdt 30. mai og selgere fra alle kanaler og mediehus deltok. Målet var å gi et bilde av reklamesalg fra tre perspektiver: - Hvilke krav stiller annonsører og mediebyråer til dagens annonseselgere? - Hvordan jobber de beste reklameselgerne i Norge? Kurset appellerte og 110 reklameselgere deltok i VGs auditorium.

19 Foredragsholdere var: Vibeke Holann, H&M Stian Giskeødegård, Vizeum Hanne Ulleberg Sandengen, Aftenposten Therese Becke, PHD Kurset ble avsluttet med en paneldebatt hvor disse deltok: Trond Juliussen, Bonnier Annette Solli, Webtraffic Bjørn S. Sandtrøen, Microsoft Stian Giskeødegård, Vizeum Egil Storaas ledet kurset og paneldebatten. Del 2 ble gjennomført den 20. oktober på Rica Victoria Hotel. Vi ønsket å utfordre og å diskutere sentrale problemstillinger i forholdet mellom medium og kunde. Kurset gav også noen enkle verktøy for utvikling av gode relasjoner og kundeinnsikt. Kurset ble fulltegnet og 31 deltagere fikk utdelt kursbevis. Kursene fikk god respons og tilbakemeldingene har vært gode. Vi planlegger å videreutvikle kursene for å bidra til kompetanseutvikling for reklameselgere I Norge. Kurset ble holdt av Egil Storaas og Nina Hølke, Confetti Oslo, mars 2012 Egil Storaas Fagressurs ansvarlig

20 3. Økonomi 3.1 Årsregnskapet for 2011

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

TO STJERNER EN STJERNE

TO STJERNER EN STJERNE 2014 VINNERCASE 03 04 05 06 FORORD STELLA JURYEN FAGLIG RÅD JURYLEDER HAR ORDET 08 GRAND PRIX OG FIRE STJERNER FOR ALT VI HAR. OG ALT VI ER for Forsvaret av Reklamebyrået Ernö 27 44 TRE STJERNER HELE NORGE.

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar 2 09 Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar Vi utvikler og forvalter lønnsomme kunderelasjoner. Erik Johnsen Bring Dialogue Vi i Bring Dialogue er CRM-spesialister. Vi hjelper deg å finne flere

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003 Rapport 2003 Den norske Mediefestival 2003 SAMARBEIDSPARTNERE: Allkopi - Artic Reklamebyrå - Artnett - Avis i Skolen - B+B Mediakommunikasjon - Bergen Kommune - Bergen Media By - Bergen Næringsråd - Bergen

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game SAMARBEID Cooperation is the new name of the game PROGRAMMET Torsdag 23. oktober 08:00 Buss fra Oslo for kurs deltakere 09.30 Buss fra Oslo Påmelding buss klikk her 10:30 12:00 Kurs/ Workshop Penetrace,

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer