ÅRSBERETNING Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig 2.4 Rapport Mediekonferansen 2.5 Rapport Sponsor 2.6 Rapport Medieprisen 3. Økonomi 3.1 Årsregnskap for Intern-revisor 3.3 Budsjett for Forslag til vedtektsendringer 5. Fastsettelse av kontingent 6. Styrets forslag til valgkomité 7. Styrets forslag til intern-revisor 8. Valgkomitéens forslag til nytt styret for

2 1. RAPPORT FRA STYRELEDER 1.1 Styret Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere. Mediaforum ledes av et styre valgt blant medlemmene bestående av styrets leder, kommunikasjonsansvarlig, Mediekonferanseansvarlig, leder for faglig utvikling og sponsoransvarlig. Styrets leder velges for 2 år av gangen. De øvrige styremedlemmene av styret velges for 1 - ett - år av gangen. Leder Mediekonferansen velges på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Mediekonferansen, de andre medlemmene av styret velges på ordinær generalforsamling. Styrets leder skal velges fra styret (minimum 1 års styreerfaring siste 3 år). Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør, reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre halvparten skal være fra mediene. Mediaforum hadde 4 arrangementskomiteer i 2014 Mediekonferansen MedieDagen Fagmøter Medieprisen Hver komité består av leder og det nødvendige antall medlemmer. Etter innstilling fra komitélederne oppnevner styret medlemmer til de respektive for 1 - ett - år av gangen. Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning. Styret har møterett i alle komiteer. Styret 2014 Leder for Mediekonferansen 2014 gikk av etter konferanse og ny leder ble valgt på siste Generalforsamling i Styret har i perioden f.o.m.26. mars mars 2015 bestått av følgende personer: Styreleder: Maria Aas-Eng, Red Media Mediekonferansen 2014: Adina Broady Aasebø, Aller Media Markedsansvarlig: Cecilie S. Eriksrud, MTG TV Faglig utvikling: Elisabeth U. Berglie, Google Norway, (gikk av ) Jørn Korbi, MTG TV, (ble valgt inn 15. januar 2015) Sponsoransvarlig: Pia Fredrikke Elevebredd, Venture Factory (gikk av ) Therese Becke, Red Media ble valgt inn 15. januar 2015 I 2014 ble det avholdt 5 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 26 mars. Trine Andresen Vik ble ansatt i 100% stilling som Daglig leder for Mediaforum 1. oktober

3 1.2 Aktiviteter/annet Styret jobber aktivt for å tilby medlemmene høy kvalitet på faglige og sosiale arrangementer. I 2014 ble det gjennomførte MedieDagen, 40 års jubileumsfest, Fagmøter, Mediekonferansen i Strømstad. Totalt antall deltakere på alle Mediaforums faglige aktiviteter i 2014 var ca personer. Antall medlemmer ligger nå på 1300 medlemmer. Inkludert bedriftsmedlemskap. Jubileumsfesten, Mediaforum fylte 40 år i 2014 og dette ble markert med en storslått jubileumsfest torsdag 21. august på Sukkerbiten i Oslo. Det var 230 personer tilstede under feiringen i strålende sol i nydelige omgivelser rett bak Operaen i Oslo. Programmet på jubileumsfesten - Dørene åpnet kl , velkomstdrink - Styreleder Maria Aas-Eng, adm. dir i PHD ønsket velkommen - Vi hadde samlet noen av Norges viktigste mediemennesker til en faglig samtale: Alf Hildrum (TV2) Jan Grønbech (Google) Kjetil Try (Try Reklamebyrå) Tonje Gjerstad (Mediebyråforeningen) Torry Pedersen (VG) Trygve Hegnar (Hegnar Media) Trygve Rønningen (P4) Samtalen ble ledet av Knut Kristian Hauger i Kampanje - Middag m/ drikke til maten - Jubileumstale v/ Are Kværk, Direktør i TNS Gallup - Dessert og kaffe - Underholdning, Stand up komiker, DJ og saksofon Rekruttering av nye medlemmer, fredag 6. juni var det Mediabar på Stratos selskapslokaler i Oslo og vi inviterte nyansatte i bransjen til et treff i regi av Mediaforum mellom kl Det var 30 personer tilstede på denne samlingen og hvor vi presentere hva Mediaforum er hvem vi er - hvem vi ønsker å være for fortalte om våre aktiviteter gjennom året samt introduksjon av den nye Medieprisen som ble lansert i Mediaforum var vertskap for disse 30 personene denne kvelden og vi serverte fingermat og forfriskninger. Det var en suksess som styret ønsker å gjenta neste år. Medieprisen (tidlig. Mediestrategiprisen) ble utdelt for 19. gang under årets Mediekonferanse. I 2014 valgte vi å gjøre noen endringer i rundt prisen, vi endret navn til Medieprisen og innførte en ny kategori Mediekanal som mediene kunne sende inn bidrag på. Vi innførte også et gebyr pr. innsendte case og det ble en fordobling av innsendte case fra året før. Vi ente opp med 102 case fordelt på de 3 kategoriene. Det ble delt ut gull, sølv og bronsje i alle 3 kategoriene. MedieDagen 2014 ble arrangert for 5 gang. Torsdag 23. januar ble MedieDagen arrangert på Dizzie Showteater i Oslo (det ble flyttet i siste liten fra Christiania Teater som måtte stenges pga brannforskrifter). 210 deltakere på dagtid og 90 til middag på Tabibito restaurant. Mindshare delte også ut People Purple Award for 11 gangunder MedieDagen og prisen gikk til Heidi Kalmo fra SBS Discovery. Mindshare innførte en ny kategori Hedersprisen og den gikk til JCDecaux. Styret har besluttet at dette er et langvarig samarbeid som er godt innarbeidet i bransjen. 3

4 Mediaforums Hederspris ble delt ut under Mediekonferansen i Stømstad. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: Har bidratt til å høyne mediefagets anseelse Har drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata På annen måte har bidratt til å høyne fagets nivå Denne gangen var det flere aktuelle kandidater og vi vil gjerne at dere nominere gjennom hele året og det kan dere gjøre på Mediaforums sider. Det er mange dyktige faglig engasjerte synlig personer i vår bransje kanskje noen mer synlig enn andre. Beskrivelse om årets vinner: Årets hedersprisvinner var en av de som fikk kommersiell radio til Norden, var også en pådriver til den første radioundersøkelsen med NRK og nærradioene. Vinneren var med å stifte Gullmikken og har sittet i tre forskjellige utvalg som har utviklet målinger på WEB. Årets hedersprisvinnere var også delaktiv sammen med MBL når det gjelder å utvikle den nye multimediaundersøkelsen. Årets Hedersprisvinnere har også vært leder av Mediekonferanse. Årets hedersprisvinner har hatt lederstillinger i mediebransjen i 26 år. Har blant annet vært administrerende direktør i Svedrup Dahl Radio Reklame, CEO og Nordisk CEO i Scandinavian Medie Consult, Viseadministrerende direktør i MediaCom, CEO i IUM og Viseadministrerende direktør Salg og Marked i Clear Channel og arbeider nå som styreleder og partner i LLOWBANK som han var med og startet for ca 2 år siden. Årets hedersprisvinner har til en hver tid vært nyskapende i forhold til bruken av mediene, og har vært en strålende formidler av kundenes behov i media og han har skapt en god forståelse av mediesituasjonen i den andre veien. Årets vinner har gjennom mange år vært en av de mest siterte i vår bransje. I tillegg til dette har årets vinner i mange år vært styreleder i MIO, en svært aktiv sådan. Årets vinnere av hedersprisen er en veldig verdig vinner, og vinneren var: Arne-Inge Christophersen. Juryen i år har bestått av: Maria Aas-Eng (PHD) - juryleder Elisabeth Underthun Berglie (Google) Jorun Thue (COOP Norge) Tore Østnes (TNS Gallup) fjorårets vinner For øvrig er de ulike aktiviteter beskrevet nærmere i egne rapporter i årsberetningen. 4

5 1.3 Økonomi Regnskapet er vedlagt årsberetningen. Styret har hele tiden som mål å overholde totalbudsjettet. Det totale overskudd i 2014 ble på kr ,- Jubileumsfesten ble budsjettert med en kostnadsramme på kr ,- Resultatet ble som budsjettert i Slik ser resultatet ut i forhold til budsjett: Prosjekt Resultat 2014 Budsjett 2014 Hovedavdeling MedieDagen Fagmøter Kommunikasjon Mediekonferansen Mediestrategiprisen (25 000) Rekruttering Jubileumsfest Resultat Budsjett for 2015: Prosjekt Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2013 Budsjett 2012 Hovedavdeling MedieDagen Fagmøter Kurs Kommunikasjon Mediekonferansen Medieprisen Ultimat Rekruttering Jubileumsfest Resultat Inntektene ble fordelt slik i 2014: Medlemsinntekter ,- MedieDagen ,- Jubileumsfesten ,- Mediekonferansen ,- Medieprisen ,- Sponsorer ,- Totalt , 5

6 Budsjett 2015 Styret legger frem et budsjett med et overskudd på og vil i 2015 ha fokus på rekruttering, og øke engasjementet blant våre medlemmer og nye i bransjen. I samarbeid med Mediebyråforeningen har vi et nytt satsingsprosjekt «Grunnkurs i mediestrategi og plannlegging» som er et kompetanseprogram for bransjen. Regnskapet til Mediaforum er blitt ført av Istinn Regnskap AS Britt Dahl har vært Mediaforums interne revisor. Oslo, mars 2015 Styreleder Maria Aas-Eng, Red Media 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2014 I løpet av året ble det arrangert 5 stk ordinære fagmøter. Totalt har 413 personer vært tilstede på møtene, en betydelig oppgang fra 2013 da vi hadde 304 stk personer innom da fordelt på like mange møter. I snitt har det vært 80 personer per møte, også en oppgang sett mot Hovedårsak til oppgang er en vellykket satsning med å flytte tidspunktet på Fagmøtet fra ettermiddag til Lunsj. På lunsjmøtene har det vært i snitt 100 deltakere per møte. I tillegg ble også mediemøter omdefinert til Fagmøter. 6

7 Komité medlemmer Jørn Korbi, MTG TV (leder) Nicklas Boman, Anorak Hilde Gammelsæther, VG Linn Hoppestad Art-iam, Red Media Consulting Gjermund Moastuen, Universal Music Christian Fure, Dentsuaegis Nicolas Achard, Red Media Consulting Silje Skylstad, Carat (prosjektleder) Hanne Henriksen, Carat (prosjektleder) Mål for og oppsummering av mediemøtene Mediaforum sine Fagmøter er definert som en viktig arena for Mediaforum for å ivareta et tverrfaglig fokus i mediebransjen. I 2014 ble det gjort en kursendring for å styrke engasjement og deltakelse på fagmøtene. I gruppen som er ansvarlige for fagmøtene sitter det ressurspersoner fra hele bransjen. Dette er dedikerte mennesker som har som mål å løfte det faglige innholdet på møtene og ikke minst skape en arena for faglig oppdatering og mulighet for å knytte kontakter. Gruppen redefinerte ettermiddagsmøter til lunsjmøter som resulterte i markant økning i oppmøte på alle fagmøtene. Fagmøtene har en tidsramme på 2 timer hvor første halv timen benyttes til mingling og lunsj - som serveres av Mediaforum i samarbeid med VG. Overordnet har vi jobbet med å spisse møtene og resultatet er svært tilfredstillende. Vi ser at vi nå er i ferd med å skape en møteplass på et tidspunkt som posisjonerer Fagmøtene på en ny måte. I tillegg har Jørn Korbi, som leder Fagmøtene, blitt valgt inn som Fagansvarlig i Mediaforums styre for å forsterke fokuset til fagmøtene. Fagmøter 2014 Vi flyttet møtene 1. halvår til Schibsted auditoriet, hvor vi så at lokalene egner seg til bedre interaksjon med deltakerne på Fagmøtene. Eksempel på fagmøte 2014: 7

8 Etter 2 vellykkede møter 1. halvår satt vi i gang lunsjmøter med følgende temaer 11 september Digitalisering av OOH og med nye mobile muligheter 16 oktober tema Mediaforums Mediepris shortlist kandidatene 13 november tema Innholdsmarkedsføring fra 3 ulike perspektiver Overordnet kan vi allerede nå fastsette at valget med å flyttet fagmøtet til lunsj er en suksess. Vi har snittet med 100 deltakere på hvert arrangement. 16 oktober var det ikke ledige stoler å oppdrive. Kostnaden for lunsj dekker godt inn budsjettet for fagmøtene. Vi har fortsatt ikke betalt honorar til foredragsholderne. Budsjett 2013 Budsjettet i 2014 har vært på kr ,-. Vi har hatt noen inntekter for ikke-medlemmer på mediemøter, samt sponsorinntekter. Det har også vært utgifter på driften gjennom året. Det er også en del kostnader forbundet med interne samlinger. Sponsor VG var sponsor av Fagmøtene i 2014 hvor de gikk inn med NOK ,- Oslo, mars 2015 Jørn Korbi Leder, Mediemøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2014 MedieDagen 2014 ble arrangert torsdag 23. januar på Dizzie Show teater i Oslo sentrum. Det ble flyttet fra Christiania Theater da dette teateret ble stengt grunnet brannsikring. Det var ingen heldig situasjon, men nødvendig. Dette var 5. året vi arrangerte MedieDagen og totalt antall påmeldte var 210 personer Middagen ble arrangert i speilsalen på Tabibito, med 90 personer tilstede. Under middagen hadde vi et humoristisk innslag /foredrag. Program på dagen Registering og lunsj Konferansier på MedieDagen Margrethe Wam Solvang, Digital Commercial Manager i TV3 Åpning av MedieDagen Anita Lønningen Bassøe, Leder for MedieDagen 2014 «Tilbakeblikk på Hvem vant og hvem tapte?» Madeleine Thor, Daglig leder i IRM (Institutt for reklame og markedsstatistikk) «Bedre der ute, ikke her - Hva skjer med økonomien og hvordan påvirker det oss?» Harald Magnus Andreassen, Sjefsøkonom i Swedbank First Securites 8

9 «Politiet på twitter, facebook og andre kommunikasjonsplattformer. Politidirektoratet og Oslo Politiet vil dele sine tanker, strategier og erfaringer» Martin Strand, Politioverbetjent ved Oslo Politikammer og Anne Margrete Alværn, Kommunikasjonsrådgiver i Politidirektoratet «People Purple Award» Camilla Torvik, Account director i Mindshare Norge - juryleder for PPA deler ut prisen til den beste medieselgeren i bransjen i 2013 «Mediekonferansen 2014» Adina Broady Aasebø, Leder for innsiktsavd. i Aller Media og leder for MK presenterte tid, sted og tema for Mediekonferansen 2014 CONTENT MARKETING Content Marketing, kunsten å presentere relevant og verdifullt innhold til forbindelser uten å selge og virke forstyrrende. Klarer aktører å levere innhold som betyr noe for mottaker, er belønningen at kunder og forbindelser gir deg både sin tillit og sin business. Noen omfavner det faktum at man kan ta full regi uten «fordyrende mellomledd» noen snakker om Content Marketing og aktive aktører med forakt noen er lett undrende til hva faktisk CM virkelig er og hvordan det kan påvirke businessen noen lurer på hvordan man skal klare å holde på kunder i samme grad som tidligere. «Case - Grand Prix vinner i Eurobest 2013» Christian Steen, byråleder i SMFB presenterer vinnercaset GEOX «Debatter om Content Marketing» Del 1: Espen Thorsby, CEO i Pan Media Group Eivind Lislevand, Kreativ leder i BåL Mining reklamebyrå Per Engh Halvorsen, Daglig leder i Redink Torgeir Vierdal, Daglig leder i Anorak Del 2: Arne Jensen, Generalsekretær I Norsk Redaktørforening Christian Steen, byråleder I SMFB Pia Tryland, Daglig leder i Chili Publications Preben Carlsen, Daglig leder i Trigger Morten Micalsen, adm. dir i Mindshare ledet debattene «Intervjuet» Lene Tangevald Jensen i uformell samtale m mediepersonligheten Svein Østvik 9

10 Program på kvelden Restaurant Tabibito, Stortingsgt retters selskapsmeny. Foredrag; «Fylla» Ole Andre Sivertsen, programleder i NRK, holdt foredraget «Fylla» som handler om jobb og bakrus i et populærvitenskap og humoristisk perspektiv. Kommentarer for MedieDagen 2014; Uheldig at en annen fagperson ikke ble med i komiteen i forhold til faglig innhold i prosessen. Uheldig både økonomisk og stedsmessig at vi måtte bytte sted Debatt ikke optimalt. Skal man kalle det debatt bør man sikre at det blir debatt. Alternativt kalle det diskusjon? Positivt å benytte bransjepersoner til for eksempel konferansier I løpet av 3 uker gikk antall likes opp fra ca 470 til i dag stabilisert seg på 735 likes på facebook. Vi må få medietoppene på plass i programmet 2 sponsorer på dagen; meget bra Fungerte meget bra med middag og underholdning på Tabibito Overskudd ca Generell tilfredshet ligger på 3,7 og til sammenligning lå MK 2012 på 4,6 og MK 2013 på 4,7 Oslo, mars 2015 leder for MedieDagen 2014 Anita Lønningen Bassøe 2.3 Rapport Markedsansvarlig I 2014 har vi tatt grep i hovedsak for å rekruttere nye medlemmer til Mediaforum, med fokus på yngre målgrupper. Dette har vi gjort blant annet i samarbeid med Mediabaren. Vi har fortsatt utviklingen av våre digitale plattformer, og lansert nye hjemmesider, samt innført profesjonelle nyhetsbrev, istedenfor mailer, Dette har vi gjort for å øke profesjonaliteten og gi en rød tråd i kommunikasjonen til våre medlemmer. Vi er opptatt at det skal være en positiv opplevelse å motta informasjon fra Mediaforum. Kommunikasjonen mot Kampanje (www.kampanje.no) er fortsatt en utfordring, men vi har klart å få gjennom tre pressemeldinger ila 2014 og fikk totalt 9 «artikler», på mediebransjens nettsted. Våre konferanser og arrangementer har fremdeles sin primære kommunikasjon via facebook, og vi har fortsatt med segmentert annonsering mot målgruppen. Vi satte ny rekord på bildeposten etter jubileumsfesten, men en rekkevidde på over Instagram og twitter er et satsningsområde for 2015, spesielt synergiene som kan oppnås ved å kombinere Instagram og facebook. Vi har i dag 1121 likes på Mediaforum og 1314 på Mediekonferansen sine facebooksider og jobber kontinuerlig for å høyne dette. Oslo, mars 2015 Markedsansvarlig Cecilie S. Eriksrud 10

11 2.4 Rapport fra Mediekonferansen 2014 Forarbeid Valgkomiteen hadde på forhånd forespurt undertegnede, Adina Broady Aasebø, som leder av Mediekonferansen Adina var fagansvarlig for Mediekonferansen 2013 med temaet BEHAVE. Under den ekstraordinære generalforsamling ble undertegnede formelt valgt inn som leder av Mediekonferansen Mål og ambisjoner Mediekonferansen 2014 var den 35. i rekken m.a.o. jubileumsår. Konferansen har alltid vært en viktig møteplass for mediebransjen både faglig og sosialt. Dog har sterkere konkurranse gjort kampen om deltagerne tøffere og krav om totalopplevelsen av konferansen alt strengere. I 2014 var de hyppigeste tidligere deltagerne, medieaktørene, under stor press og massive kostnadskutt. Kravet til å ha et knallsterkt faglig program økte ytterliggere og svært viktig å få alt på plass tidlig med en god ekstern kommunikasjon. Det var naturlig å videreføre tanken til fjorårets leder Anita om å gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som ikke har fungert. I året 2014 returnerte vi til Strømstad etter en nøye vurdering av flere steder. Grunnen til at dette hver: Nærhet til Oslo, gang på gang viser evaluering at nærhet til Oslo er viktig Bevisst høy grad av fleksibilitet og imøtekommenhet fra hotellet Naturlige fordeler med å plassere det i Sverige, spesielt vekt på pris. Trygghet på total gjennomføring, innsjekk, utsjekk, mat, frokost løsning Vi ønsket å tenke integrering rundt sponsorer. Vi videreførte ideen om Hot spot et naturlig samlingspunkt med tydelig eksponering av sponsorene med relevante aktiviteter. Gjennomføring: Mediestrategiprisen presenteres gjennom korte filmer i fagprogrammet under dag 2. Filmene var av god kvalitet og det fungerte utmerket at innsenderne selv tok ansvaret og kostnad for produksjon.. I samarbeid med kommunikasjonsansvarlig Cecilie Eriksrud blev det laget en rigorøs kommunikasjonsplan som sikret kontinuerlig tilstedeværelse og fokus. Med høye ambisjoner ønsket vi å finne en god balanse mellom inspirasjon og nytte under selve fagdelen. Og vi arbeidet med kvalitetssikring av alle bidrag. Vi ønsket å finne det beste byrået for gjennomføring og inviterte derfor mange til dans for å sikre at vi valte riktig. Etter nøye totalvurdering landet vi på NRK aktivum. I perioden ble det gjennomført en rekke møter og leder av konferansen hadde en aktiv rolle også i forhold til fag. Det ble avholdt regelmessige møter med Fagkomiteen. Det ble også få men effektive koordineringsmøter for alle involverte i Mediekonferansen dette for å sikre flyt av informasjon og gode innspill, gi alle en god totaloversikt og sist men ikke minst sikre fremdrift og fokus. Alle sponsorer invitertes tidlig til et møte både i forhold til forventningsavklaring og avdekking av konkreta behov men minst like mye for å invitere til å ta ut årets tema, SAMARBEID i praksis. Vi ønsket at tema skulle leve i alle deler av konferansen. Dette resulterte bland annet i samlet synlighet på alle hotell ansatte og i egne drinkmenyer i bar områdene mm. Det ble også gjennomført møter med hovedsponsorer og effektive møter med NRK aktivum og Spoon. 11

12 Årets Hovedkomité Hovedkomiteen: Adina Broady Aasebø, Aller Media - Leder for konferansen Pia Frederikke Elvebredd Vendesi AS - Sponsoransvarlig Trine Andresen Vik - Mediaforum - Administrasjon/Daglig leder Cecilie Sørum Eriksrud - MTGTV Kommunikasjonsansvarlig Rachel Øverås Supertanker- Fagansvarlig Faggruppen: Anita Nørsett Dahl- Supertanker Erik Solberg - Carat Kristin Undheim - Markedshøyskolen Sten Bråten - MediaCom Marko Milekvist DNB Øvrige bidragsytere på konferansen: Beate Hansen PHD- Twittersjef Pia Helleström Henriksen PHD Fagkoordinator/plassansvarlig under konferansen. Bettina Fuhr Sponsorassistent Håkon Bjercke One Communication Mari Tefre NRK Aktivum Tor Paulsen NRK Aktivum Henriette Holmen NRK Aktivum Tirill Sægrov Quality Spa&Resort Strømstad Yvonne Nielsen - Quality Spa&Resort Strømstad Lokasjon Med Strømstad spa, fik Mediekonferansen 2014 meget intime og velegnede rammer. Vi videreførte fjorårets tenk med «hotspot» område der sponsorene var synlige og gjennomførte relevante aktiviteter. Alle som befant sig på hotellet var deltagarer eller bidragsytere på konferansen hvilket gav en fin stemning og en stor grad av samvær. Gjennomføring Mediekonferansen ble avholdt den oktober 2014 med 275 deltakere. Vi samarbeidede med Håkon Bjercke ift. mobile løsningen og NRK aktivum som teknisk gjennomfører av selve konferansen. NRK aktivum agerte profesjonelt og alt fungerte nært optimalt under konferansen. God kontroll sikres gjennom opprettedes av en nøkkelgruppe med menisker som møtes før av-check en rekke ganger under konferansen. Hotellets egen tekniker viste også stor grad av løsningsorientering og serviceinnstilling og klarte galant å løse den første kveldens video disco gjennomføring. 12

13 Tore Sagen fra NRK var årets konferansierer. Med humoristisk sans og korte introduksjoner loste han publikum trygt gjennom de to dagene. Selve gjennomføringen gikk smertefritt torsdag og fredag. Både de faglige sesjonene og de sosiale sammenkomstene med «Miami Vice party» med video disco på torsdag og ballmiddag på fredag. Videodisko resulterte i et stappfullt dansegolv og så vel foredragsholdere som deltagere hver å se på dansegulvet. Alt foregikk på et konsentrert område uten at oppleves trangt. Dog var bordinndeling på ballmiddagen ikke optimal. Under middagen deltes mediepriserne ut. Samt kveldens konge og dronning kåredes av Jan Thomas. Viktig læring er at alle må se og oppleve det samme. Det er en stor fordel å være alene på hotellet under konferansen, særlig med tanke på nettverksbiten og følelsen av felleskap tilhørighet uansett hvem man skulle møte på. Sponsorer Sponsorinntektene var langt lavere en i rekordåret Vi klarte dog og leverte på budsjett i et meget tøft år. Med MTGTV som hovedsponsor hadde vi en aktør som klarte å utnytte sponsoratet sitt maksimalt og som på samme tid bidro til å løfte opplevelsen av selve konferansen. Nok en gang fremstår de som en attraktiv og populær sponsor i deltagernes øyer. Ytterligere og fullstendig omtale som gjelder sponsorer, ligger i egen del av årsberetningen. Fagprogrammet 2014 Fagkomiteens ambisjon var å lage et fagprogram med høy kvalitet og relevans og masse inspirasjon for bransjen. De totale budsjettrammene var mye mindre sammenlignet med konkurrerende konferanser som ANFOs Den Store Annonsørdagen og Gulltaggen i regi av INMA. Mediekonferansen får også liten plass sammenlignet med Kampanjes egne konferanser og seminarer. Det var derfor viktig for oss å se hvordan vi kunne skape mer for mindre både hva gjaldt navn på plakaten og synlighet. Her var egen styrt kommunikasjon, gode relasjoner og temaet SAMARBEID alla viktige elementer for å lykkes. Mange ønskede virkelig og bidra uten honorar på grund av dragningskraften i tematikken. Det er også tydelig at mediekonferansen fått en fortjent faglig tyngde efter flere års jobbing med udiskutabelt fokus på å høyne den faglige kvaliteten. Via relasjoner fikk vi tak i tungvektere som vi ellers måtte betalt dyrt for. Resultatet var mange sterke foredragsprofiler og et tettpakket program med både norske og internasjonale innslag. Høydepunktene hver mange. Det ble bekreftet i evalueringen Mediekonferansen fremstår igjen som en av, om ikke den viktigste, møteplassen for bransjen. Henviser til fullstendig faglig program og evaluering. Temaet for konferansen: Hovedtemaet for Mediekonferansen 2014 var SAMARBEID. Det er et veldig relevant tema for tiden vi er mitt i. Det pågår en bransjeglidning, og spørsmålet er hvordan vi skal jobbe sammen fremover? Hva skal mediebyråene, reklamebyråene, analyse byråene, PR-byråene og mediene gjøre fremover? Kanskje samarbeid er «the new operating system», og det som må til for å skape gode resultater fremover. Et mer kollektivt tankesett begynner å vokse fram, og vi ser behovet for å samarbeide på tvers av disipliner, bransjer, byråer og avdelinger. 13

14 Konferansen er delt opp i fire bolker. En bolk handlet om samarbeid som en nødvendighet. En annen om strukturer som muliggjør samarbeidet. Den tredje bolken handler om «co-laborating cooperating», det går på samarbeidsøkonomi, utveksling av produkter på andre måter enn ved å betale for dem, å leie i stedet for å eie. Den siste bolken handlet om mennesker og samarbeid. Temaet følget deltagerne dag som kveld. Sammenfattingen av årets konferanse lagedes av Spoon som gjennomførte intervjuer under konferansen. Innspill til neste år er at et byrå kan laga en «excutive summary» og gjennom dette også få egenpromotering. Jeg ønsker spesielt å takke hovedkomiteen og fagkomiteen, som har jobbet hardt under året som er gått. Fagprogrammet har bestått av 17 foredragsholdere, vi har hørt mange nye stemmer fra scenen, som alle har delt sitt syn på tematikken. For fullstendig program, se følgende link; https://mediaforum.oceventmanager.com/resources/files/files/_ _program_mediekonferanse n_2014.pdf Markedsføring/eksponering Liksom i 2013 tok vi selv kontroll over omtale og eksponering av konferansen, Facebook ble et viktig verktøy for alle aspekter rundt konferansen. Vi benyttet en personlig tone fremfor faglig og logo/firma vinkling. De blev gjennomført intervjuer med en rekke involverte og kommunikasjonen ble hovedsakelig gjort med mål om å få frem tre elementer; foredragsholderne, sponsorene og selvsagt deltakerne. Facebook bidrog til et stort engasjement og beste post oppnådde en rekkevidde på hele ( mennesker mellom oktober.) Twitter og Instagram ble hyppig brukt under selve konferansen. Twitter sjef Beate Hansen sørgde for at det ble laget 113 tweets. Erfaringen med å lage en konkret plan med dato for når ulike saker skall informeres om/ teases fungerer bra for å skape interesse for konferansen og medieforum. Denne metoden kan med fordel videreføres til 2015 ved eksempelvis å jobbe enda mer aktivt på Instagram, for å dra synergier frem og tilbake på sosiale medier i forkant. En komplett oversikt over SoMe- aktivitetene ble levert av MTGs produkt seenthis: Se: Evaluering I år er det 35 år siden den første konferansen ble arrangert, og som alltid handler det både om fag og nettverk i to intense dager. Det er ikke så ofte konkurrenter står ved siden av hverandre og skåler, og det er noe av det man får mulighet til under Mediekonferansen. Konferansen samlede et spennende fellesskap av bedriftsledere, entreprenører, designere, reklamefolk, akademikere og økonomer. På lik linje med tidligere år ble det også denne gangen gjennomført en evalueringsundersøkelse hos deltagerne. Denne ble gjennomført av TNS GALLUP. Generelt sett var evalueringen svært bra. Flere av foredragsholderne fikk toppscore. Det blir viktig og ha økt fokus på inspirasjonsforedrag, de scorer alltid høyt. Og både starte og avslutte med et energifyllt foredrag å anbefale. Avslutningsforedraget fikk absolutt topp score. Forbedringsområder å ha noen flere pauser og noe kortere bolker. Andre forslag til forbedringer er å lage høyere grad av fleksibilitet ift mulighet for deltagelse en av to dager. Og utforske lengre avtaleperiode med både eventbyrå og sponsorer. 14

15 Den sosiale delen som er svært viktig for Mediekonferansen sine deltakere fungerte fantastisk. Servicen og oppholdet på hotellet på hotellet var upåklagelig. Den valgte «cowboy mat» dagen var godt mottatt. Valg av en lokasjon i 2015 der man eier hele hotellet, er en meget smart beslutning. Økonomi Kravet var å levere et økonomisk positivt resultat på minimum kr , noe som også ble resultatet. Det var et vanskelig år i mediebransjen som pregedes av omfattende nedskjæringer. Men gjennom en sterk kontroll på kostnadssiden gav et tilfredsstillende resultat. Totalt var det 275 deltakere, derav 225 betalende. Hotellet var fullbooket. Innsendelse avgift på medieprisene gav en inntekt på ,- Totalt blev resultatet: ,- Sluttkommentar Mediekonferansen gjør seg slettes ikke selv, det ligger mye arbeid og ikke minst enormt mange timer til grunn hos mange drivende dyktige personer. Vi kan se tilbake på et tilfredsstillende økonomisk resultat i et meget tøft media-år samt mange fine direkte tilbakemeldinger, og ikke minst en flott evaluering. Deltagerne dro hjem inspirert og med gode minner, kanskje t.om litt klokere og forhåpentligvis fødtes noe spennende samarbeid nettopp i Strömstad? Jeg vil også benytte anledningen til å ønske styret og daglig leder Trine Vik, Anita Lønningen Bassøe og leder for Mediekonferansen 2015 Rachel Øverås og hennes komitéer et stort og varmt lykke til! Ser frem til å vende tilbake til Norefjell. En varmt og stort takk for meg! Oslo Mars 2015 Leder for Mediekonferansen 2014 Adina Broady Aasebø 2.5 Rapport sponsor Mål og Ambisjoner: Arbeidet med sponsorene kom i gang i en tidlig fase og basert på gode erfaringer fra siste årene hvor vi inviterte potensielle sponsorer til en visningstur til Strømstad i mai. Dette ga alle potensielle sponsorer mulighet til å planlegge sine aktiviteter ut fra plassering / mulige flater og i tillegg god presentasjon av det faglige innholdet for konferansen. Flere av sponsorene som deltok kom også med kreative innspill og forslag til løsninger og utnyttelse av sine ressurser som viste seg å løfte konferansen som helhet for alle deltagerne. 15

16 Valg av sted: Quality Spa & Resort Strømstad ble valgt av sted for Mediekonferansen Sponsorer: Arbeidet med å få flest mulig sponsorer pågikk fra start til slutt og alle tidligere og potensielle sponsorer ble kontaktet med tanke på tiden som var til rådighet. De som var sponsorer på Mediekonferansen 2014 var: MTG TV( Hovedsponsor ) Specific Media (Generalsponsor), Penerace, Posten Norge/Bring, TNS Gallup, Spoon og Retriever. Økonomien: Sponsorinntektene endte på Kr ,- Sluttkommenter: Av erfaring ser vi at et tett samarbeid mellom fagansvarlig, leder av konferansen og sponsoransvaring er viktige elementer for at arbeidet og informasjonen ut til sponsorene skal kunne komme raskt i gang. Det er ingen tvil om at tilstedeværelsen av sponsorene under Mediekonferansen øker verdien og kvaliteten for deltagerne. Arbeidet med sponsorene blir som å arbeide med nære kollegaer i "prosjektgrupper". Vi tilpasser oss ulike konferansesteder fra år til år og nye hovedtemaer, ergo tilpasses sponsoratene også etter dette. På denne måten får sponsorene formidlet sitt budskap og presentere sine bedrifter på nye måter etter nærmest skreddersøm. Nye mennesker involveres hvert år i de ulike komiteene som er relevante i mediebransjen, ergo utvikler Sponsoransvarlig, men også sponsorene selv sitt eget nettverk. Dette er en unik måte og jobbe sammen på og tilegne seg ny kunnskap fra og om ulike deler av bransjen som representeres i dette samarbeidet. Mange som er sponsorer i dag har heller ikke alltid en formening om hva de skal gjøre av aktiviteter eller hvordan de skal profilere seg på de ulike arrangementene til Mediaforum så det ER en forutsetning å kunne være både kreativ og løsningsorientert, samt se de ulike mulighetene på eks. hotellene vi bruker og samarbeide godt med eventbyrå og ansatte på hotellene for å få mest mulig informasjon. Jeg var veldig glad for at Bettina Fuhr hjalp til under årets Mediekonferanse, da det gjerne er under disse dagene mange trenger hjelp men organisering, rigging ect. For fremtiden og for å øke antall sponsorer og økonomien til Mediaforum tror jeg at 2 stk som jobber tett helt fra starten vil gi et meget positivt resultat. Utover dette må jeg bare ydmykt få takke for all tillitt og støtte i alle de årene jeg har fått gleden av å være med på laget. Det har vært så utrolig lærerikt og spennende og jeg stiller med alltid til disposisjon om jeg på noen som helst måte kan hjelpe til videre i en eller annen grad. Oslo, mars 2015 Sponsoransvarlig frem til okt.-14 Pia Frederikke Elvebredd 16

17 2.6 Rapport Mediaforums Mediepris 2014 I 2014 gjorde vi ytterligere grep med Mediestrategiprisen, og vi ga prisen et nytt navn og vi innførte enda en kategori. Det nye navnet er Mediaforums Mediepris og den nye kategorien fikk navnet Mediekanal. Det vil si at Mediaforums Mediepris nå består av tre kategorier; Mediestrategi, Mediekreativitet og Mediekanal. Prisen har de siste tre årene befestet sin posisjon som en veldig viktig pris for mediebyråene, reklame og PRbyråene og med den nye kategorien har vi nå også økt engasjementet og prisens betydning også hos mediene. Nytt av året var også at vi innførte en pris per innsendelse på kroner per case, og med 101 innsendte cases bidra Mediaforums Mediepris også med kroner i inntekter til Mediaforum. Jurygeneral var for tredje år på rad Henrik Øinæs Habberstad fra Statoil ASA, og med seg hadde han Ronny Kjeserud fra Carat (Mediestrategi), Sindre Holme fra Starcom (Mediekreativitet) og Beathe Stangeland Eide fra SMFB (Mediekanal). Juryene var bredt sammensatt av personer fra mediebyrå, reklamebyrå, PR byrå og annonsører. Vi fikk en del kritikk og negative tilbakemeldinger på selve gjennomføringen av utdelingen i Strømstad, så vi må ha en kritisk gjennomgang av hvordan prisen deles ut i Her er det mange grep som kan gjøres for å løfte opplevelsen. Vinnerne av Mediaforums Mediepris 2014 som følger: Mediestrategi Gull Byrå: Mediacom Kunde: IKEA Kampanje: "Dårlig vær ingen hindring for IKEA" Sølv Byrå: Starcom/McCann Kunde: Storebrand Kampanje: "Bedre Pensjon. Helt Enkelt" Bronse Byrå: Carat Norge/ POL / TRY/Apt Kunde: NSB Kampanje: «NSB Holdningskampanje» Mediekreativitet Gull Byrå: Vizeum/Kitchen Kunde: Norwegian Kampanje: "Jakten på Oslos mest vintergustne" Sølv Byrå: Starcom/McCann Kunde: Ruter Kampanje: "Ruter uspesifisert" 17

18 Bronse Byrå: Mediacom / TRY/Apt Kunde: Volkswagen Kampanje: "Lad app til e-golf" Mediekanal Gull Medie: Dagbladet Kanal: Desktop Samarbeidspartener: IUM / TRY/Apt Kunde: Statoil Kampanje: "Kraften i det mulige" Sølv Medie: Egmont Kanal: Magasin Samarbeidspartener:Mediacom Kunde: Fjordland Kampanje: «Lunch med Fjordland Lunsj» Bronse Medie: Aller Media Kanal: Mobil Samarbeidspartener:Mediacom Kunde: Melk.no og Topp Kampanje: "Topp + melk + mobil = Sant" Oslo, mars 2015 Juryleder for Medieprisen Henrik Øinæs Habberstad 3. Økonomi 3.1 Årsregnskapet for 2014 Periode Konto Navn Driftsinntekter 3000 Innekter m/ mva , , Inntekter uten mva , ,00 Sum Driftsinntekter , ,20 18

19 Driftskostnader Varekostnad 4000 Seminar utgift, foredragholdere honorar , , Reiseutgifter/hotel/teknikk/underholdning , , Diverse (mat+gaver) , , Frakt, toll og spedisjon avg. Fritt ,87 Sum , ,98 Lønn og personalkostnader 5001 Lønn til ansatte , Feriepenger , Arbeidsgiveravgift , Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 2 284, Kantinekostnader 3 000, Overtidsmat 399,00 - Sum ,02 - Driftskostnader 6100 Frakt, transport , , Leie lokaler , , Leie datasystemer , , Leie transportmidler , Annen leiekostnad , , IT kostnader, webside , , Programvare lisenser anskaffelse , Programvare lisenser prlig vedlikehold , Annet driftsmateriale , , Regnskapshonorar , , Honorarer , , Kontorrekvisita , , Tidsskrifter - 990, Møter, kurs, oppdatering 2 890, , Telefonkostnader , , Telefonutstyr , , Datautstyr 9 163, , Porto , Bilgodtgjørelse 6 635, , Reisekostnad , , Diettkostnad 4 290, Markedsføring og reklame , , Representasjon ,00 19

20 7430 Gaver , Møteutgifter 6 200, , Bank og kortgebyrer 4 955, , Annen kostnad 852, ,10 Sum , ,70 Sum driftskostnader , ,68 Driftsresultat , , Renteinntekter , , Renteinntekter og gebyrer kunder , Valutagevinst 5 201, , Annen finanskostnad 207,25 Sum , , Rentekostnader og gebyrer 2 538, , Annen rentekostnad , Valutatap 7 516, ,99 Sum , ,16 Sum finansposter , ,88 Årsresultat , , Intern- revisor Oslo, mars 2015 VEDRØRENDE REGNSKAP FOR 2014 Jeg bekrefter herved at regnskapet til Mediaforum for 2014 er ført etter god forretningsskikk. Med vennlig hilsen Britt Dahl (sign.) Intern revisor 20

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2011. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport fra PR

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

INMA Performance Award. Saga kino 10. september 2015

INMA Performance Award. Saga kino 10. september 2015 INMA Performance Award Saga kino 10. september 2015 Formål INMA Performance Award skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser markedsføringsoppgaver på en innovativ måte slik at de

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

01.02.2013 21:06 QuestBack eksport - Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013

01.02.2013 21:06 QuestBack eksport - Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013 Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013 Publisert fra 23.01.2013 til 15.03.2013 74 respondenter (74 unike) 1. Hvor tilfreds er du med fagseminaret om sosiale medier? 1 Svært lite tilfreds

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

byråprofil 2014 norges beste byråer

byråprofil 2014 norges beste byråer norges beste byråer byrå Bransje Reklame 2 Zynk PR 2 Trigger PR 4 SMFB Reklame 5 Starcom Mediebyrå 6 Vizeum Mediebyrå 7 Mørland & Johnsen PR 8 Los & Co Reklame 8 Carat Mediebyrå 10 Making Waves Reklame

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2011 PEPPERSTAD.NET ONSDAG 27. APRIL 2011 Referat generalforsamling Pepperstad.net 27.04.2011 Side 1 Informasjonsmøte Get v/kai Roger Smonsen Gjennomførte forbedringstiltak: Kundesenteret:

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Agenda Bonnier Media. Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living!

Agenda Bonnier Media. Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living! Agenda Bonnier Media Om Bonnier Media Markedet 18 merkevarer og deres univers (print/nett/event) Nyheter! Stylista Vi i villa Costume Living! Ipad Agenda Events/sponsorat Nyhet! Iform/stella/tara-løp Bonnier

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS Innkjøpsforum Årssamling Fredrikstad, 20. - 21. april Anno 2016 Foto: Fredrikstad kommune HANDLINGSROMMET I

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Rettningslinjer: legg de ut på facebooksiden for ledere- Christel

Rettningslinjer: legg de ut på facebooksiden for ledere- Christel Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS 2 20 22. mars, Øståsen Tilstede: Audun Westad, Maia, Jonas, Camilla (fredag) Hege, Marie, Stephanie og Christel. Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

PROGRAM. Mediekonferansen 2013. Clarion Hotel Post, Gøteborg. Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no

PROGRAM. Mediekonferansen 2013. Clarion Hotel Post, Gøteborg. Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no PROGRAM Mediekonferansen 2013 Clarion Hotel Post, Gøteborg Mediaforum presenterer Mediekonferansen 2013 - www.mediaforum.no PROGRAM Årets tema BEHAVE BEHAVE behave Torsdag 24. oktober Mediekonferansen

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE JavaZone 2016 NOEN AV OSS SOM JOBBER MED JAVAZONE faglig program Espen Herseth Halvorsen JavaZone-leder Helge Jenssen JavaZone Academy Anders Karlsen Fagansvarlig Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere.

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. I begynnelsen av september lanserer GroupM et nytt digitalt kompetansetilbud; spesielt tilpasset de utfordringene som medieselgere

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer