ÅRSBERETNING Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig 2.4 Rapport Mediekonferansen 2.5 Rapport Sponsor 2.6 Rapport Medieprisen 3. Økonomi 3.1 Årsregnskap for Intern-revisor 3.3 Budsjett for Forslag til vedtektsendringer 5. Fastsettelse av kontingent 6. Styrets forslag til valgkomité 7. Styrets forslag til intern-revisor 8. Valgkomitéens forslag til nytt styret for

2 1. RAPPORT FRA STYRELEDER 1.1 Styret Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere. Mediaforum ledes av et styre valgt blant medlemmene bestående av styrets leder, kommunikasjonsansvarlig, Mediekonferanseansvarlig, leder for faglig utvikling og sponsoransvarlig. Styrets leder velges for 2 år av gangen. De øvrige styremedlemmene av styret velges for 1 - ett - år av gangen. Leder Mediekonferansen velges på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Mediekonferansen, de andre medlemmene av styret velges på ordinær generalforsamling. Styrets leder skal velges fra styret (minimum 1 års styreerfaring siste 3 år). Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør, reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre halvparten skal være fra mediene. Mediaforum hadde 4 arrangementskomiteer i 2014 Mediekonferansen MedieDagen Fagmøter Medieprisen Hver komité består av leder og det nødvendige antall medlemmer. Etter innstilling fra komitélederne oppnevner styret medlemmer til de respektive for 1 - ett - år av gangen. Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning. Styret har møterett i alle komiteer. Styret 2014 Leder for Mediekonferansen 2014 gikk av etter konferanse og ny leder ble valgt på siste Generalforsamling i Styret har i perioden f.o.m.26. mars mars 2015 bestått av følgende personer: Styreleder: Maria Aas-Eng, Red Media Mediekonferansen 2014: Adina Broady Aasebø, Aller Media Markedsansvarlig: Cecilie S. Eriksrud, MTG TV Faglig utvikling: Elisabeth U. Berglie, Google Norway, (gikk av ) Jørn Korbi, MTG TV, (ble valgt inn 15. januar 2015) Sponsoransvarlig: Pia Fredrikke Elevebredd, Venture Factory (gikk av ) Therese Becke, Red Media ble valgt inn 15. januar 2015 I 2014 ble det avholdt 5 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt 26 mars. Trine Andresen Vik ble ansatt i 100% stilling som Daglig leder for Mediaforum 1. oktober

3 1.2 Aktiviteter/annet Styret jobber aktivt for å tilby medlemmene høy kvalitet på faglige og sosiale arrangementer. I 2014 ble det gjennomførte MedieDagen, 40 års jubileumsfest, Fagmøter, Mediekonferansen i Strømstad. Totalt antall deltakere på alle Mediaforums faglige aktiviteter i 2014 var ca personer. Antall medlemmer ligger nå på 1300 medlemmer. Inkludert bedriftsmedlemskap. Jubileumsfesten, Mediaforum fylte 40 år i 2014 og dette ble markert med en storslått jubileumsfest torsdag 21. august på Sukkerbiten i Oslo. Det var 230 personer tilstede under feiringen i strålende sol i nydelige omgivelser rett bak Operaen i Oslo. Programmet på jubileumsfesten - Dørene åpnet kl , velkomstdrink - Styreleder Maria Aas-Eng, adm. dir i PHD ønsket velkommen - Vi hadde samlet noen av Norges viktigste mediemennesker til en faglig samtale: Alf Hildrum (TV2) Jan Grønbech (Google) Kjetil Try (Try Reklamebyrå) Tonje Gjerstad (Mediebyråforeningen) Torry Pedersen (VG) Trygve Hegnar (Hegnar Media) Trygve Rønningen (P4) Samtalen ble ledet av Knut Kristian Hauger i Kampanje - Middag m/ drikke til maten - Jubileumstale v/ Are Kværk, Direktør i TNS Gallup - Dessert og kaffe - Underholdning, Stand up komiker, DJ og saksofon Rekruttering av nye medlemmer, fredag 6. juni var det Mediabar på Stratos selskapslokaler i Oslo og vi inviterte nyansatte i bransjen til et treff i regi av Mediaforum mellom kl Det var 30 personer tilstede på denne samlingen og hvor vi presentere hva Mediaforum er hvem vi er - hvem vi ønsker å være for fortalte om våre aktiviteter gjennom året samt introduksjon av den nye Medieprisen som ble lansert i Mediaforum var vertskap for disse 30 personene denne kvelden og vi serverte fingermat og forfriskninger. Det var en suksess som styret ønsker å gjenta neste år. Medieprisen (tidlig. Mediestrategiprisen) ble utdelt for 19. gang under årets Mediekonferanse. I 2014 valgte vi å gjøre noen endringer i rundt prisen, vi endret navn til Medieprisen og innførte en ny kategori Mediekanal som mediene kunne sende inn bidrag på. Vi innførte også et gebyr pr. innsendte case og det ble en fordobling av innsendte case fra året før. Vi ente opp med 102 case fordelt på de 3 kategoriene. Det ble delt ut gull, sølv og bronsje i alle 3 kategoriene. MedieDagen 2014 ble arrangert for 5 gang. Torsdag 23. januar ble MedieDagen arrangert på Dizzie Showteater i Oslo (det ble flyttet i siste liten fra Christiania Teater som måtte stenges pga brannforskrifter). 210 deltakere på dagtid og 90 til middag på Tabibito restaurant. Mindshare delte også ut People Purple Award for 11 gangunder MedieDagen og prisen gikk til Heidi Kalmo fra SBS Discovery. Mindshare innførte en ny kategori Hedersprisen og den gikk til JCDecaux. Styret har besluttet at dette er et langvarig samarbeid som er godt innarbeidet i bransjen. 3

4 Mediaforums Hederspris ble delt ut under Mediekonferansen i Stømstad. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: Har bidratt til å høyne mediefagets anseelse Har drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata På annen måte har bidratt til å høyne fagets nivå Denne gangen var det flere aktuelle kandidater og vi vil gjerne at dere nominere gjennom hele året og det kan dere gjøre på Mediaforums sider. Det er mange dyktige faglig engasjerte synlig personer i vår bransje kanskje noen mer synlig enn andre. Beskrivelse om årets vinner: Årets hedersprisvinner var en av de som fikk kommersiell radio til Norden, var også en pådriver til den første radioundersøkelsen med NRK og nærradioene. Vinneren var med å stifte Gullmikken og har sittet i tre forskjellige utvalg som har utviklet målinger på WEB. Årets hedersprisvinnere var også delaktiv sammen med MBL når det gjelder å utvikle den nye multimediaundersøkelsen. Årets Hedersprisvinnere har også vært leder av Mediekonferanse. Årets hedersprisvinner har hatt lederstillinger i mediebransjen i 26 år. Har blant annet vært administrerende direktør i Svedrup Dahl Radio Reklame, CEO og Nordisk CEO i Scandinavian Medie Consult, Viseadministrerende direktør i MediaCom, CEO i IUM og Viseadministrerende direktør Salg og Marked i Clear Channel og arbeider nå som styreleder og partner i LLOWBANK som han var med og startet for ca 2 år siden. Årets hedersprisvinner har til en hver tid vært nyskapende i forhold til bruken av mediene, og har vært en strålende formidler av kundenes behov i media og han har skapt en god forståelse av mediesituasjonen i den andre veien. Årets vinner har gjennom mange år vært en av de mest siterte i vår bransje. I tillegg til dette har årets vinner i mange år vært styreleder i MIO, en svært aktiv sådan. Årets vinnere av hedersprisen er en veldig verdig vinner, og vinneren var: Arne-Inge Christophersen. Juryen i år har bestått av: Maria Aas-Eng (PHD) - juryleder Elisabeth Underthun Berglie (Google) Jorun Thue (COOP Norge) Tore Østnes (TNS Gallup) fjorårets vinner For øvrig er de ulike aktiviteter beskrevet nærmere i egne rapporter i årsberetningen. 4

5 1.3 Økonomi Regnskapet er vedlagt årsberetningen. Styret har hele tiden som mål å overholde totalbudsjettet. Det totale overskudd i 2014 ble på kr ,- Jubileumsfesten ble budsjettert med en kostnadsramme på kr ,- Resultatet ble som budsjettert i Slik ser resultatet ut i forhold til budsjett: Prosjekt Resultat 2014 Budsjett 2014 Hovedavdeling MedieDagen Fagmøter Kommunikasjon Mediekonferansen Mediestrategiprisen (25 000) Rekruttering Jubileumsfest Resultat Budsjett for 2015: Prosjekt Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2013 Budsjett 2012 Hovedavdeling MedieDagen Fagmøter Kurs Kommunikasjon Mediekonferansen Medieprisen Ultimat Rekruttering Jubileumsfest Resultat Inntektene ble fordelt slik i 2014: Medlemsinntekter ,- MedieDagen ,- Jubileumsfesten ,- Mediekonferansen ,- Medieprisen ,- Sponsorer ,- Totalt , 5

6 Budsjett 2015 Styret legger frem et budsjett med et overskudd på og vil i 2015 ha fokus på rekruttering, og øke engasjementet blant våre medlemmer og nye i bransjen. I samarbeid med Mediebyråforeningen har vi et nytt satsingsprosjekt «Grunnkurs i mediestrategi og plannlegging» som er et kompetanseprogram for bransjen. Regnskapet til Mediaforum er blitt ført av Istinn Regnskap AS Britt Dahl har vært Mediaforums interne revisor. Oslo, mars 2015 Styreleder Maria Aas-Eng, Red Media 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2014 I løpet av året ble det arrangert 5 stk ordinære fagmøter. Totalt har 413 personer vært tilstede på møtene, en betydelig oppgang fra 2013 da vi hadde 304 stk personer innom da fordelt på like mange møter. I snitt har det vært 80 personer per møte, også en oppgang sett mot Hovedårsak til oppgang er en vellykket satsning med å flytte tidspunktet på Fagmøtet fra ettermiddag til Lunsj. På lunsjmøtene har det vært i snitt 100 deltakere per møte. I tillegg ble også mediemøter omdefinert til Fagmøter. 6

7 Komité medlemmer Jørn Korbi, MTG TV (leder) Nicklas Boman, Anorak Hilde Gammelsæther, VG Linn Hoppestad Art-iam, Red Media Consulting Gjermund Moastuen, Universal Music Christian Fure, Dentsuaegis Nicolas Achard, Red Media Consulting Silje Skylstad, Carat (prosjektleder) Hanne Henriksen, Carat (prosjektleder) Mål for og oppsummering av mediemøtene Mediaforum sine Fagmøter er definert som en viktig arena for Mediaforum for å ivareta et tverrfaglig fokus i mediebransjen. I 2014 ble det gjort en kursendring for å styrke engasjement og deltakelse på fagmøtene. I gruppen som er ansvarlige for fagmøtene sitter det ressurspersoner fra hele bransjen. Dette er dedikerte mennesker som har som mål å løfte det faglige innholdet på møtene og ikke minst skape en arena for faglig oppdatering og mulighet for å knytte kontakter. Gruppen redefinerte ettermiddagsmøter til lunsjmøter som resulterte i markant økning i oppmøte på alle fagmøtene. Fagmøtene har en tidsramme på 2 timer hvor første halv timen benyttes til mingling og lunsj - som serveres av Mediaforum i samarbeid med VG. Overordnet har vi jobbet med å spisse møtene og resultatet er svært tilfredstillende. Vi ser at vi nå er i ferd med å skape en møteplass på et tidspunkt som posisjonerer Fagmøtene på en ny måte. I tillegg har Jørn Korbi, som leder Fagmøtene, blitt valgt inn som Fagansvarlig i Mediaforums styre for å forsterke fokuset til fagmøtene. Fagmøter 2014 Vi flyttet møtene 1. halvår til Schibsted auditoriet, hvor vi så at lokalene egner seg til bedre interaksjon med deltakerne på Fagmøtene. Eksempel på fagmøte 2014: 7

8 Etter 2 vellykkede møter 1. halvår satt vi i gang lunsjmøter med følgende temaer 11 september Digitalisering av OOH og med nye mobile muligheter 16 oktober tema Mediaforums Mediepris shortlist kandidatene 13 november tema Innholdsmarkedsføring fra 3 ulike perspektiver Overordnet kan vi allerede nå fastsette at valget med å flyttet fagmøtet til lunsj er en suksess. Vi har snittet med 100 deltakere på hvert arrangement. 16 oktober var det ikke ledige stoler å oppdrive. Kostnaden for lunsj dekker godt inn budsjettet for fagmøtene. Vi har fortsatt ikke betalt honorar til foredragsholderne. Budsjett 2013 Budsjettet i 2014 har vært på kr ,-. Vi har hatt noen inntekter for ikke-medlemmer på mediemøter, samt sponsorinntekter. Det har også vært utgifter på driften gjennom året. Det er også en del kostnader forbundet med interne samlinger. Sponsor VG var sponsor av Fagmøtene i 2014 hvor de gikk inn med NOK ,- Oslo, mars 2015 Jørn Korbi Leder, Mediemøtekomiteen 2.2 Rapport MedieDagen 2014 MedieDagen 2014 ble arrangert torsdag 23. januar på Dizzie Show teater i Oslo sentrum. Det ble flyttet fra Christiania Theater da dette teateret ble stengt grunnet brannsikring. Det var ingen heldig situasjon, men nødvendig. Dette var 5. året vi arrangerte MedieDagen og totalt antall påmeldte var 210 personer Middagen ble arrangert i speilsalen på Tabibito, med 90 personer tilstede. Under middagen hadde vi et humoristisk innslag /foredrag. Program på dagen Registering og lunsj Konferansier på MedieDagen Margrethe Wam Solvang, Digital Commercial Manager i TV3 Åpning av MedieDagen Anita Lønningen Bassøe, Leder for MedieDagen 2014 «Tilbakeblikk på Hvem vant og hvem tapte?» Madeleine Thor, Daglig leder i IRM (Institutt for reklame og markedsstatistikk) «Bedre der ute, ikke her - Hva skjer med økonomien og hvordan påvirker det oss?» Harald Magnus Andreassen, Sjefsøkonom i Swedbank First Securites 8

9 «Politiet på twitter, facebook og andre kommunikasjonsplattformer. Politidirektoratet og Oslo Politiet vil dele sine tanker, strategier og erfaringer» Martin Strand, Politioverbetjent ved Oslo Politikammer og Anne Margrete Alværn, Kommunikasjonsrådgiver i Politidirektoratet «People Purple Award» Camilla Torvik, Account director i Mindshare Norge - juryleder for PPA deler ut prisen til den beste medieselgeren i bransjen i 2013 «Mediekonferansen 2014» Adina Broady Aasebø, Leder for innsiktsavd. i Aller Media og leder for MK presenterte tid, sted og tema for Mediekonferansen 2014 CONTENT MARKETING Content Marketing, kunsten å presentere relevant og verdifullt innhold til forbindelser uten å selge og virke forstyrrende. Klarer aktører å levere innhold som betyr noe for mottaker, er belønningen at kunder og forbindelser gir deg både sin tillit og sin business. Noen omfavner det faktum at man kan ta full regi uten «fordyrende mellomledd» noen snakker om Content Marketing og aktive aktører med forakt noen er lett undrende til hva faktisk CM virkelig er og hvordan det kan påvirke businessen noen lurer på hvordan man skal klare å holde på kunder i samme grad som tidligere. «Case - Grand Prix vinner i Eurobest 2013» Christian Steen, byråleder i SMFB presenterer vinnercaset GEOX «Debatter om Content Marketing» Del 1: Espen Thorsby, CEO i Pan Media Group Eivind Lislevand, Kreativ leder i BåL Mining reklamebyrå Per Engh Halvorsen, Daglig leder i Redink Torgeir Vierdal, Daglig leder i Anorak Del 2: Arne Jensen, Generalsekretær I Norsk Redaktørforening Christian Steen, byråleder I SMFB Pia Tryland, Daglig leder i Chili Publications Preben Carlsen, Daglig leder i Trigger Morten Micalsen, adm. dir i Mindshare ledet debattene «Intervjuet» Lene Tangevald Jensen i uformell samtale m mediepersonligheten Svein Østvik 9

10 Program på kvelden Restaurant Tabibito, Stortingsgt retters selskapsmeny. Foredrag; «Fylla» Ole Andre Sivertsen, programleder i NRK, holdt foredraget «Fylla» som handler om jobb og bakrus i et populærvitenskap og humoristisk perspektiv. Kommentarer for MedieDagen 2014; Uheldig at en annen fagperson ikke ble med i komiteen i forhold til faglig innhold i prosessen. Uheldig både økonomisk og stedsmessig at vi måtte bytte sted Debatt ikke optimalt. Skal man kalle det debatt bør man sikre at det blir debatt. Alternativt kalle det diskusjon? Positivt å benytte bransjepersoner til for eksempel konferansier I løpet av 3 uker gikk antall likes opp fra ca 470 til i dag stabilisert seg på 735 likes på facebook. Vi må få medietoppene på plass i programmet 2 sponsorer på dagen; meget bra Fungerte meget bra med middag og underholdning på Tabibito Overskudd ca Generell tilfredshet ligger på 3,7 og til sammenligning lå MK 2012 på 4,6 og MK 2013 på 4,7 Oslo, mars 2015 leder for MedieDagen 2014 Anita Lønningen Bassøe 2.3 Rapport Markedsansvarlig I 2014 har vi tatt grep i hovedsak for å rekruttere nye medlemmer til Mediaforum, med fokus på yngre målgrupper. Dette har vi gjort blant annet i samarbeid med Mediabaren. Vi har fortsatt utviklingen av våre digitale plattformer, og lansert nye hjemmesider, samt innført profesjonelle nyhetsbrev, istedenfor mailer, Dette har vi gjort for å øke profesjonaliteten og gi en rød tråd i kommunikasjonen til våre medlemmer. Vi er opptatt at det skal være en positiv opplevelse å motta informasjon fra Mediaforum. Kommunikasjonen mot Kampanje (www.kampanje.no) er fortsatt en utfordring, men vi har klart å få gjennom tre pressemeldinger ila 2014 og fikk totalt 9 «artikler», på mediebransjens nettsted. Våre konferanser og arrangementer har fremdeles sin primære kommunikasjon via facebook, og vi har fortsatt med segmentert annonsering mot målgruppen. Vi satte ny rekord på bildeposten etter jubileumsfesten, men en rekkevidde på over Instagram og twitter er et satsningsområde for 2015, spesielt synergiene som kan oppnås ved å kombinere Instagram og facebook. Vi har i dag 1121 likes på Mediaforum og 1314 på Mediekonferansen sine facebooksider og jobber kontinuerlig for å høyne dette. Oslo, mars 2015 Markedsansvarlig Cecilie S. Eriksrud 10

11 2.4 Rapport fra Mediekonferansen 2014 Forarbeid Valgkomiteen hadde på forhånd forespurt undertegnede, Adina Broady Aasebø, som leder av Mediekonferansen Adina var fagansvarlig for Mediekonferansen 2013 med temaet BEHAVE. Under den ekstraordinære generalforsamling ble undertegnede formelt valgt inn som leder av Mediekonferansen Mål og ambisjoner Mediekonferansen 2014 var den 35. i rekken m.a.o. jubileumsår. Konferansen har alltid vært en viktig møteplass for mediebransjen både faglig og sosialt. Dog har sterkere konkurranse gjort kampen om deltagerne tøffere og krav om totalopplevelsen av konferansen alt strengere. I 2014 var de hyppigeste tidligere deltagerne, medieaktørene, under stor press og massive kostnadskutt. Kravet til å ha et knallsterkt faglig program økte ytterliggere og svært viktig å få alt på plass tidlig med en god ekstern kommunikasjon. Det var naturlig å videreføre tanken til fjorårets leder Anita om å gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som ikke har fungert. I året 2014 returnerte vi til Strømstad etter en nøye vurdering av flere steder. Grunnen til at dette hver: Nærhet til Oslo, gang på gang viser evaluering at nærhet til Oslo er viktig Bevisst høy grad av fleksibilitet og imøtekommenhet fra hotellet Naturlige fordeler med å plassere det i Sverige, spesielt vekt på pris. Trygghet på total gjennomføring, innsjekk, utsjekk, mat, frokost løsning Vi ønsket å tenke integrering rundt sponsorer. Vi videreførte ideen om Hot spot et naturlig samlingspunkt med tydelig eksponering av sponsorene med relevante aktiviteter. Gjennomføring: Mediestrategiprisen presenteres gjennom korte filmer i fagprogrammet under dag 2. Filmene var av god kvalitet og det fungerte utmerket at innsenderne selv tok ansvaret og kostnad for produksjon.. I samarbeid med kommunikasjonsansvarlig Cecilie Eriksrud blev det laget en rigorøs kommunikasjonsplan som sikret kontinuerlig tilstedeværelse og fokus. Med høye ambisjoner ønsket vi å finne en god balanse mellom inspirasjon og nytte under selve fagdelen. Og vi arbeidet med kvalitetssikring av alle bidrag. Vi ønsket å finne det beste byrået for gjennomføring og inviterte derfor mange til dans for å sikre at vi valte riktig. Etter nøye totalvurdering landet vi på NRK aktivum. I perioden ble det gjennomført en rekke møter og leder av konferansen hadde en aktiv rolle også i forhold til fag. Det ble avholdt regelmessige møter med Fagkomiteen. Det ble også få men effektive koordineringsmøter for alle involverte i Mediekonferansen dette for å sikre flyt av informasjon og gode innspill, gi alle en god totaloversikt og sist men ikke minst sikre fremdrift og fokus. Alle sponsorer invitertes tidlig til et møte både i forhold til forventningsavklaring og avdekking av konkreta behov men minst like mye for å invitere til å ta ut årets tema, SAMARBEID i praksis. Vi ønsket at tema skulle leve i alle deler av konferansen. Dette resulterte bland annet i samlet synlighet på alle hotell ansatte og i egne drinkmenyer i bar områdene mm. Det ble også gjennomført møter med hovedsponsorer og effektive møter med NRK aktivum og Spoon. 11

12 Årets Hovedkomité Hovedkomiteen: Adina Broady Aasebø, Aller Media - Leder for konferansen Pia Frederikke Elvebredd Vendesi AS - Sponsoransvarlig Trine Andresen Vik - Mediaforum - Administrasjon/Daglig leder Cecilie Sørum Eriksrud - MTGTV Kommunikasjonsansvarlig Rachel Øverås Supertanker- Fagansvarlig Faggruppen: Anita Nørsett Dahl- Supertanker Erik Solberg - Carat Kristin Undheim - Markedshøyskolen Sten Bråten - MediaCom Marko Milekvist DNB Øvrige bidragsytere på konferansen: Beate Hansen PHD- Twittersjef Pia Helleström Henriksen PHD Fagkoordinator/plassansvarlig under konferansen. Bettina Fuhr Sponsorassistent Håkon Bjercke One Communication Mari Tefre NRK Aktivum Tor Paulsen NRK Aktivum Henriette Holmen NRK Aktivum Tirill Sægrov Quality Spa&Resort Strømstad Yvonne Nielsen - Quality Spa&Resort Strømstad Lokasjon Med Strømstad spa, fik Mediekonferansen 2014 meget intime og velegnede rammer. Vi videreførte fjorårets tenk med «hotspot» område der sponsorene var synlige og gjennomførte relevante aktiviteter. Alle som befant sig på hotellet var deltagarer eller bidragsytere på konferansen hvilket gav en fin stemning og en stor grad av samvær. Gjennomføring Mediekonferansen ble avholdt den oktober 2014 med 275 deltakere. Vi samarbeidede med Håkon Bjercke ift. mobile løsningen og NRK aktivum som teknisk gjennomfører av selve konferansen. NRK aktivum agerte profesjonelt og alt fungerte nært optimalt under konferansen. God kontroll sikres gjennom opprettedes av en nøkkelgruppe med menisker som møtes før av-check en rekke ganger under konferansen. Hotellets egen tekniker viste også stor grad av løsningsorientering og serviceinnstilling og klarte galant å løse den første kveldens video disco gjennomføring. 12

13 Tore Sagen fra NRK var årets konferansierer. Med humoristisk sans og korte introduksjoner loste han publikum trygt gjennom de to dagene. Selve gjennomføringen gikk smertefritt torsdag og fredag. Både de faglige sesjonene og de sosiale sammenkomstene med «Miami Vice party» med video disco på torsdag og ballmiddag på fredag. Videodisko resulterte i et stappfullt dansegolv og så vel foredragsholdere som deltagere hver å se på dansegulvet. Alt foregikk på et konsentrert område uten at oppleves trangt. Dog var bordinndeling på ballmiddagen ikke optimal. Under middagen deltes mediepriserne ut. Samt kveldens konge og dronning kåredes av Jan Thomas. Viktig læring er at alle må se og oppleve det samme. Det er en stor fordel å være alene på hotellet under konferansen, særlig med tanke på nettverksbiten og følelsen av felleskap tilhørighet uansett hvem man skulle møte på. Sponsorer Sponsorinntektene var langt lavere en i rekordåret Vi klarte dog og leverte på budsjett i et meget tøft år. Med MTGTV som hovedsponsor hadde vi en aktør som klarte å utnytte sponsoratet sitt maksimalt og som på samme tid bidro til å løfte opplevelsen av selve konferansen. Nok en gang fremstår de som en attraktiv og populær sponsor i deltagernes øyer. Ytterligere og fullstendig omtale som gjelder sponsorer, ligger i egen del av årsberetningen. Fagprogrammet 2014 Fagkomiteens ambisjon var å lage et fagprogram med høy kvalitet og relevans og masse inspirasjon for bransjen. De totale budsjettrammene var mye mindre sammenlignet med konkurrerende konferanser som ANFOs Den Store Annonsørdagen og Gulltaggen i regi av INMA. Mediekonferansen får også liten plass sammenlignet med Kampanjes egne konferanser og seminarer. Det var derfor viktig for oss å se hvordan vi kunne skape mer for mindre både hva gjaldt navn på plakaten og synlighet. Her var egen styrt kommunikasjon, gode relasjoner og temaet SAMARBEID alla viktige elementer for å lykkes. Mange ønskede virkelig og bidra uten honorar på grund av dragningskraften i tematikken. Det er også tydelig at mediekonferansen fått en fortjent faglig tyngde efter flere års jobbing med udiskutabelt fokus på å høyne den faglige kvaliteten. Via relasjoner fikk vi tak i tungvektere som vi ellers måtte betalt dyrt for. Resultatet var mange sterke foredragsprofiler og et tettpakket program med både norske og internasjonale innslag. Høydepunktene hver mange. Det ble bekreftet i evalueringen Mediekonferansen fremstår igjen som en av, om ikke den viktigste, møteplassen for bransjen. Henviser til fullstendig faglig program og evaluering. Temaet for konferansen: Hovedtemaet for Mediekonferansen 2014 var SAMARBEID. Det er et veldig relevant tema for tiden vi er mitt i. Det pågår en bransjeglidning, og spørsmålet er hvordan vi skal jobbe sammen fremover? Hva skal mediebyråene, reklamebyråene, analyse byråene, PR-byråene og mediene gjøre fremover? Kanskje samarbeid er «the new operating system», og det som må til for å skape gode resultater fremover. Et mer kollektivt tankesett begynner å vokse fram, og vi ser behovet for å samarbeide på tvers av disipliner, bransjer, byråer og avdelinger. 13

14 Konferansen er delt opp i fire bolker. En bolk handlet om samarbeid som en nødvendighet. En annen om strukturer som muliggjør samarbeidet. Den tredje bolken handler om «co-laborating cooperating», det går på samarbeidsøkonomi, utveksling av produkter på andre måter enn ved å betale for dem, å leie i stedet for å eie. Den siste bolken handlet om mennesker og samarbeid. Temaet følget deltagerne dag som kveld. Sammenfattingen av årets konferanse lagedes av Spoon som gjennomførte intervjuer under konferansen. Innspill til neste år er at et byrå kan laga en «excutive summary» og gjennom dette også få egenpromotering. Jeg ønsker spesielt å takke hovedkomiteen og fagkomiteen, som har jobbet hardt under året som er gått. Fagprogrammet har bestått av 17 foredragsholdere, vi har hørt mange nye stemmer fra scenen, som alle har delt sitt syn på tematikken. For fullstendig program, se følgende link; https://mediaforum.oceventmanager.com/resources/files/files/_ _program_mediekonferanse n_2014.pdf Markedsføring/eksponering Liksom i 2013 tok vi selv kontroll over omtale og eksponering av konferansen, Facebook ble et viktig verktøy for alle aspekter rundt konferansen. Vi benyttet en personlig tone fremfor faglig og logo/firma vinkling. De blev gjennomført intervjuer med en rekke involverte og kommunikasjonen ble hovedsakelig gjort med mål om å få frem tre elementer; foredragsholderne, sponsorene og selvsagt deltakerne. Facebook bidrog til et stort engasjement og beste post oppnådde en rekkevidde på hele ( mennesker mellom oktober.) Twitter og Instagram ble hyppig brukt under selve konferansen. Twitter sjef Beate Hansen sørgde for at det ble laget 113 tweets. Erfaringen med å lage en konkret plan med dato for når ulike saker skall informeres om/ teases fungerer bra for å skape interesse for konferansen og medieforum. Denne metoden kan med fordel videreføres til 2015 ved eksempelvis å jobbe enda mer aktivt på Instagram, for å dra synergier frem og tilbake på sosiale medier i forkant. En komplett oversikt over SoMe- aktivitetene ble levert av MTGs produkt seenthis: Se: Evaluering I år er det 35 år siden den første konferansen ble arrangert, og som alltid handler det både om fag og nettverk i to intense dager. Det er ikke så ofte konkurrenter står ved siden av hverandre og skåler, og det er noe av det man får mulighet til under Mediekonferansen. Konferansen samlede et spennende fellesskap av bedriftsledere, entreprenører, designere, reklamefolk, akademikere og økonomer. På lik linje med tidligere år ble det også denne gangen gjennomført en evalueringsundersøkelse hos deltagerne. Denne ble gjennomført av TNS GALLUP. Generelt sett var evalueringen svært bra. Flere av foredragsholderne fikk toppscore. Det blir viktig og ha økt fokus på inspirasjonsforedrag, de scorer alltid høyt. Og både starte og avslutte med et energifyllt foredrag å anbefale. Avslutningsforedraget fikk absolutt topp score. Forbedringsområder å ha noen flere pauser og noe kortere bolker. Andre forslag til forbedringer er å lage høyere grad av fleksibilitet ift mulighet for deltagelse en av to dager. Og utforske lengre avtaleperiode med både eventbyrå og sponsorer. 14

15 Den sosiale delen som er svært viktig for Mediekonferansen sine deltakere fungerte fantastisk. Servicen og oppholdet på hotellet på hotellet var upåklagelig. Den valgte «cowboy mat» dagen var godt mottatt. Valg av en lokasjon i 2015 der man eier hele hotellet, er en meget smart beslutning. Økonomi Kravet var å levere et økonomisk positivt resultat på minimum kr , noe som også ble resultatet. Det var et vanskelig år i mediebransjen som pregedes av omfattende nedskjæringer. Men gjennom en sterk kontroll på kostnadssiden gav et tilfredsstillende resultat. Totalt var det 275 deltakere, derav 225 betalende. Hotellet var fullbooket. Innsendelse avgift på medieprisene gav en inntekt på ,- Totalt blev resultatet: ,- Sluttkommentar Mediekonferansen gjør seg slettes ikke selv, det ligger mye arbeid og ikke minst enormt mange timer til grunn hos mange drivende dyktige personer. Vi kan se tilbake på et tilfredsstillende økonomisk resultat i et meget tøft media-år samt mange fine direkte tilbakemeldinger, og ikke minst en flott evaluering. Deltagerne dro hjem inspirert og med gode minner, kanskje t.om litt klokere og forhåpentligvis fødtes noe spennende samarbeid nettopp i Strömstad? Jeg vil også benytte anledningen til å ønske styret og daglig leder Trine Vik, Anita Lønningen Bassøe og leder for Mediekonferansen 2015 Rachel Øverås og hennes komitéer et stort og varmt lykke til! Ser frem til å vende tilbake til Norefjell. En varmt og stort takk for meg! Oslo Mars 2015 Leder for Mediekonferansen 2014 Adina Broady Aasebø 2.5 Rapport sponsor Mål og Ambisjoner: Arbeidet med sponsorene kom i gang i en tidlig fase og basert på gode erfaringer fra siste årene hvor vi inviterte potensielle sponsorer til en visningstur til Strømstad i mai. Dette ga alle potensielle sponsorer mulighet til å planlegge sine aktiviteter ut fra plassering / mulige flater og i tillegg god presentasjon av det faglige innholdet for konferansen. Flere av sponsorene som deltok kom også med kreative innspill og forslag til løsninger og utnyttelse av sine ressurser som viste seg å løfte konferansen som helhet for alle deltagerne. 15

16 Valg av sted: Quality Spa & Resort Strømstad ble valgt av sted for Mediekonferansen Sponsorer: Arbeidet med å få flest mulig sponsorer pågikk fra start til slutt og alle tidligere og potensielle sponsorer ble kontaktet med tanke på tiden som var til rådighet. De som var sponsorer på Mediekonferansen 2014 var: MTG TV( Hovedsponsor ) Specific Media (Generalsponsor), Penerace, Posten Norge/Bring, TNS Gallup, Spoon og Retriever. Økonomien: Sponsorinntektene endte på Kr ,- Sluttkommenter: Av erfaring ser vi at et tett samarbeid mellom fagansvarlig, leder av konferansen og sponsoransvaring er viktige elementer for at arbeidet og informasjonen ut til sponsorene skal kunne komme raskt i gang. Det er ingen tvil om at tilstedeværelsen av sponsorene under Mediekonferansen øker verdien og kvaliteten for deltagerne. Arbeidet med sponsorene blir som å arbeide med nære kollegaer i "prosjektgrupper". Vi tilpasser oss ulike konferansesteder fra år til år og nye hovedtemaer, ergo tilpasses sponsoratene også etter dette. På denne måten får sponsorene formidlet sitt budskap og presentere sine bedrifter på nye måter etter nærmest skreddersøm. Nye mennesker involveres hvert år i de ulike komiteene som er relevante i mediebransjen, ergo utvikler Sponsoransvarlig, men også sponsorene selv sitt eget nettverk. Dette er en unik måte og jobbe sammen på og tilegne seg ny kunnskap fra og om ulike deler av bransjen som representeres i dette samarbeidet. Mange som er sponsorer i dag har heller ikke alltid en formening om hva de skal gjøre av aktiviteter eller hvordan de skal profilere seg på de ulike arrangementene til Mediaforum så det ER en forutsetning å kunne være både kreativ og løsningsorientert, samt se de ulike mulighetene på eks. hotellene vi bruker og samarbeide godt med eventbyrå og ansatte på hotellene for å få mest mulig informasjon. Jeg var veldig glad for at Bettina Fuhr hjalp til under årets Mediekonferanse, da det gjerne er under disse dagene mange trenger hjelp men organisering, rigging ect. For fremtiden og for å øke antall sponsorer og økonomien til Mediaforum tror jeg at 2 stk som jobber tett helt fra starten vil gi et meget positivt resultat. Utover dette må jeg bare ydmykt få takke for all tillitt og støtte i alle de årene jeg har fått gleden av å være med på laget. Det har vært så utrolig lærerikt og spennende og jeg stiller med alltid til disposisjon om jeg på noen som helst måte kan hjelpe til videre i en eller annen grad. Oslo, mars 2015 Sponsoransvarlig frem til okt.-14 Pia Frederikke Elvebredd 16

17 2.6 Rapport Mediaforums Mediepris 2014 I 2014 gjorde vi ytterligere grep med Mediestrategiprisen, og vi ga prisen et nytt navn og vi innførte enda en kategori. Det nye navnet er Mediaforums Mediepris og den nye kategorien fikk navnet Mediekanal. Det vil si at Mediaforums Mediepris nå består av tre kategorier; Mediestrategi, Mediekreativitet og Mediekanal. Prisen har de siste tre årene befestet sin posisjon som en veldig viktig pris for mediebyråene, reklame og PRbyråene og med den nye kategorien har vi nå også økt engasjementet og prisens betydning også hos mediene. Nytt av året var også at vi innførte en pris per innsendelse på kroner per case, og med 101 innsendte cases bidra Mediaforums Mediepris også med kroner i inntekter til Mediaforum. Jurygeneral var for tredje år på rad Henrik Øinæs Habberstad fra Statoil ASA, og med seg hadde han Ronny Kjeserud fra Carat (Mediestrategi), Sindre Holme fra Starcom (Mediekreativitet) og Beathe Stangeland Eide fra SMFB (Mediekanal). Juryene var bredt sammensatt av personer fra mediebyrå, reklamebyrå, PR byrå og annonsører. Vi fikk en del kritikk og negative tilbakemeldinger på selve gjennomføringen av utdelingen i Strømstad, så vi må ha en kritisk gjennomgang av hvordan prisen deles ut i Her er det mange grep som kan gjøres for å løfte opplevelsen. Vinnerne av Mediaforums Mediepris 2014 som følger: Mediestrategi Gull Byrå: Mediacom Kunde: IKEA Kampanje: "Dårlig vær ingen hindring for IKEA" Sølv Byrå: Starcom/McCann Kunde: Storebrand Kampanje: "Bedre Pensjon. Helt Enkelt" Bronse Byrå: Carat Norge/ POL / TRY/Apt Kunde: NSB Kampanje: «NSB Holdningskampanje» Mediekreativitet Gull Byrå: Vizeum/Kitchen Kunde: Norwegian Kampanje: "Jakten på Oslos mest vintergustne" Sølv Byrå: Starcom/McCann Kunde: Ruter Kampanje: "Ruter uspesifisert" 17

18 Bronse Byrå: Mediacom / TRY/Apt Kunde: Volkswagen Kampanje: "Lad app til e-golf" Mediekanal Gull Medie: Dagbladet Kanal: Desktop Samarbeidspartener: IUM / TRY/Apt Kunde: Statoil Kampanje: "Kraften i det mulige" Sølv Medie: Egmont Kanal: Magasin Samarbeidspartener:Mediacom Kunde: Fjordland Kampanje: «Lunch med Fjordland Lunsj» Bronse Medie: Aller Media Kanal: Mobil Samarbeidspartener:Mediacom Kunde: Melk.no og Topp Kampanje: "Topp + melk + mobil = Sant" Oslo, mars 2015 Juryleder for Medieprisen Henrik Øinæs Habberstad 3. Økonomi 3.1 Årsregnskapet for 2014 Periode Konto Navn Driftsinntekter 3000 Innekter m/ mva , , Inntekter uten mva , ,00 Sum Driftsinntekter , ,20 18

19 Driftskostnader Varekostnad 4000 Seminar utgift, foredragholdere honorar , , Reiseutgifter/hotel/teknikk/underholdning , , Diverse (mat+gaver) , , Frakt, toll og spedisjon avg. Fritt ,87 Sum , ,98 Lønn og personalkostnader 5001 Lønn til ansatte , Feriepenger , Arbeidsgiveravgift , Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 2 284, Kantinekostnader 3 000, Overtidsmat 399,00 - Sum ,02 - Driftskostnader 6100 Frakt, transport , , Leie lokaler , , Leie datasystemer , , Leie transportmidler , Annen leiekostnad , , IT kostnader, webside , , Programvare lisenser anskaffelse , Programvare lisenser prlig vedlikehold , Annet driftsmateriale , , Regnskapshonorar , , Honorarer , , Kontorrekvisita , , Tidsskrifter - 990, Møter, kurs, oppdatering 2 890, , Telefonkostnader , , Telefonutstyr , , Datautstyr 9 163, , Porto , Bilgodtgjørelse 6 635, , Reisekostnad , , Diettkostnad 4 290, Markedsføring og reklame , , Representasjon ,00 19

20 7430 Gaver , Møteutgifter 6 200, , Bank og kortgebyrer 4 955, , Annen kostnad 852, ,10 Sum , ,70 Sum driftskostnader , ,68 Driftsresultat , , Renteinntekter , , Renteinntekter og gebyrer kunder , Valutagevinst 5 201, , Annen finanskostnad 207,25 Sum , , Rentekostnader og gebyrer 2 538, , Annen rentekostnad , Valutatap 7 516, ,99 Sum , ,16 Sum finansposter , ,88 Årsresultat , , Intern- revisor Oslo, mars 2015 VEDRØRENDE REGNSKAP FOR 2014 Jeg bekrefter herved at regnskapet til Mediaforum for 2014 er ført etter god forretningsskikk. Med vennlig hilsen Britt Dahl (sign.) Intern revisor 20

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game SAMARBEID Cooperation is the new name of the game PROGRAMMET Torsdag 23. oktober 08:00 Buss fra Oslo for kurs deltakere 09.30 Buss fra Oslo Påmelding buss klikk her 10:30 12:00 Kurs/ Workshop Penetrace,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

TO STJERNER EN STJERNE

TO STJERNER EN STJERNE 2014 VINNERCASE 03 04 05 06 FORORD STELLA JURYEN FAGLIG RÅD JURYLEDER HAR ORDET 08 GRAND PRIX OG FIRE STJERNER FOR ALT VI HAR. OG ALT VI ER for Forsvaret av Reklamebyrået Ernö 27 44 TRE STJERNER HELE NORGE.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar 2 09 Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar Vi utvikler og forvalter lønnsomme kunderelasjoner. Erik Johnsen Bring Dialogue Vi i Bring Dialogue er CRM-spesialister. Vi hjelper deg å finne flere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

«STELLA Prisen for effektiv kommunikasjon» utgis av Kreativt Forum. I redaksjonen: Victoria Asmerom Bratli, Sol M. Olving

«STELLA Prisen for effektiv kommunikasjon» utgis av Kreativt Forum. I redaksjonen: Victoria Asmerom Bratli, Sol M. Olving «STELLA Prisen for effektiv kommunikasjon» utgis av Kreativt Forum I redaksjonen: Victoria Asmerom Bratli, Sol M. Olving Produksjon: Trine + Kim designstudio Trykk: Spectra Offset AS Typografi: Berthold

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer