(Beløp i MNOK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Beløp i MNOK) 2005 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Nøkkeltall* Driftsinntekter 3 482, ,4 Dekningsbidrag 1 376, ,9 Dekningsbidrag (%) 39,5 37,6 EBIT -219,4-148,3 EBIT-margin (%) -6,3-3,7 Antall ansatte pr Norge Driftsinntekter 2 112, ,7 EBIT -66,0-39,5 Antall ansatte pr Danmark Driftsinntekter 843, ,7 EBIT -102,7-94,8 Antall ansatte pr Sverige Driftsinntekter 612,5 610,4 EBIT -21,5 1,2 Antall ansatte pr * Tallene er identiske med de rapporterte resultattallene i årsregnskapet for 2005 med sammenligningstall. Ementor-konsernet Ementor ASA Jo Lunder Rune Falstad CFO Ementor Norge AS Jo Lunder Ementor Danmark A/S Carsten Dilling Ementor Sverige AB Johan Rittner Innhold 2 Konsernsjefens innlegg 4 Hva gjør Ementor? 12 Styrets beretning 20 Konsolidert resultatregnskap Ementor konsern 20 Konsolidert balanse Ementor konsern 21 Konsoliderte endringer i konsernets egenkapital 21 Konsolidert kontantstrømoppstilling Ementor konsern 22 Noter Ementor konsern 45 Resultatregnskap Ementor ASA 45 Balanse Ementor ASA 46 Endringer i egenkapital Ementor ASA 46 Kontanstrømoppstilling Ementor ASA 47 Noter Ementor ASA 52 Revisjonsberetning 53 Ordliste 54 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og selskapsledelse 61 Konsernledelsen

3 Ementors strategi er å forsterke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Ementor har en målsetting om å være et førstevalg for kunder, ansatte og partnere. Kunder søker til Ementor for nyskapende, solide og effektive løsninger på sine IT-utfordringer. Ansatte søker til Ementor for profesjonelle utfordringer i et spennende og givende arbeidsmiljø. Partnere søker til Ementor for merverdi og gode forretningsmuligheter. Målet er å skape forretningsmessig merverdi for alle som velger Ementor. Ementor hadde ved utgangen av ansatte og var representert i 12 byer i Norge, Danmark og Sverige. Selskapet er notert på Oslo Børs. I februar 2006 annonserte selskapet en sammenslåing av Ementor og Topnordic. Sammenslåingen vil skape grunnlag for en ny og fokusert vekstfase for Ementor.

4 2005 fokusering og målretting En grundig gjennomgang av Ementors virksomheter i 1. kvartal 2005 avslørte betydelige utfordringer og et stort behov for å redusere selskapets risikoprofil gjennom en fokusering av virksomheten. Vi har derfor gjennomført en omfattende finansiell og operasjonell restrukturering som fortsatt pågår, og som vil ha prioritet også i Restruktureringen har gitt større finansiell handlefrihet gjennom frasalg av flere virksomheter, inkludert outsourcing i Norge og Sverige, konsulentenheten Avenir i Norge og vårt finske datterselskap. Hovedmålet med restruktureringen var å skape et grunnlag for ny vekst og økte verdier for våre eiere. Avtalen om en sammenslåing av Ementor og Topnordic, som ble offentliggjort i februar 2006, danner et godt grunnlag for en ny og fokusert vekstfase. Sammen danner de to selskapene en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Det sammenslåtte konsernet vil representere en sterk plattform for videre vekst og konsolidering av det nordiske IT-infrastruktur og produktmarkedet. Ementor og Topnordic har komplementære virksomheter, som basert på våre respektive styrker, gir spennende muligheter for ansatte, kunder og våre aksjonærer. Ementor har valgt infrastrukturområdet som sitt hovedfokus. Sammen med Topnordic går vi inn i 2006 med en målrettet strategi om å forsterke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Ementor og Topnordic vil, innenfor sine fokusområder, være markedsleder i Norge og Danmark og en klar nummer to i Sverige, i tillegg til å ha tilstedeværelse i Finland. Vi har viljen, evnen og kraften til å gjennomføre denne strategien og vil utnytte vår kompetanse, erfaring, vårt partnernettverk, vår lokale tilstedeværelse og størrelse til å forsterke denne posisjonen. I 2005 valgte Ementor en styringsmodell med større frihet for de enkelte datterselskapene i Danmark, Sverige og Norge. Dette gjorde vi for å øke tempo og kraft i den operasjonelle endringsprosessen. Dette har gitt gode resultater og var helt nødvendig fordi utfordringene var veldig ulike i de enkelte landene. Mens alle deler av konsernet fortsatt arbeider under samme navn, profil og overordnede strategi og tilbyr mange av de samme tjenestene, har hver av de tre enhetene i løpet av året også lagt vekt på å videreutvikle seg innenfor sine sterke områder. Enhetene har nå funnet sin form, og vi forventer i 2006 vekst og god utvikling i de ulike landene. Ementor har en sterk og allsidig kundemasse, som i kundetilfredshetsundersøkelsen i 2005 sa seg godt tilfreds med våre leveranser og vår kompetanse. Vi vet at vi oppfyller viktige suksesskriterier som lokal tilstedeværelse, kompetanse og fokus, og at vi evner å betjene kunder av ulik type og størrelse. Samtidig vet vi at det eneste kriteriet vi til syvende og sist måles etter, er om våre leveranser av løsninger og produkter skaper merverdi for kunden enten det er i form av effektivisering eller andre gevinster kunden anser som viktige. Konsolidering, effektivisering og økt fokusering på kjernevirksomhet stiller kontinuerlig krav til endring. Alle selskaper opplever omstilling, i større eller mindre grad, og i vår bransje er omstilling regelen heller enn unntaket. For et selskap som Ementor er det viktigste uansett alltid å holde fokus på kundenes etterspørsel og behov. I en tid med tøffe omstillinger er det ekstra motiverende for meg å se våre ansattes store innsats og sterke ønske om å lykkes med Ementor. De bidrar alle med sin kompetanse og erfaring til å skape gode kunderelasjoner, som er grunnlaget for de aksjonærverdiene som vi så inderlig ønsker å skape. Våre ansatte og deres kompetanse forblir vårt viktigste aktivum, og vi må sørge for å gjøre Ementor til en enda mer spennende arbeidsplass. Vi er på rett vei, og 2006 blir et spennende år for Ementor, spesielt med tanke på den styrken konsernet utgjør sammen med Topnordic. Vi vil bruke det godt til å forsterke Ementor som den ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. 7. mars 2006 Jo Lunder konsernsjef Ementor årsrapport 2005 Konsernsjefen

5 Ementor årsrapport 2005 Konsernsjefen

6 Hva gjør Ementor? Ementor er en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Selskapet tilbyr hovedsakelig tjenester innenfor områdene hardware-/ softwareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler. Ementor har stor fokus på å designe, bygge og forvalte IT-infrastrukturløsninger innenfor IT-plattform/-system, kommunikasjon, informasjonshåndtering/samhandling og sikkerhet. Ementor skal ved hjelp av IT forsterke kundenes konkurransekraft og hjelpe dem med å nå sine mål. Derfor jobber Ementor kontinuerlig med å sørge for at selskapet besitter den nødvendige kompetansen og de sertifiseringer som leveransene krever. I februar 2006 annonserte Ementor en sammenslåing med danskeide Topnordic. Det sammenslåtte konsernet representerer en sterk plattform for videre vekst og konsolidering av det nordiske markedet for IT-infrastrukturløsninger og -produkter. Lokal kunnskap og tilstedeværelse Ementor har kontorer i mange av de største byene i Norge, Danmark og Sverige. Selv om selskapet er et skandinavisk konsern med en felles eier og felles overordnede strategier, har virksomheten forskjellig markedstilbud i de ulike landene. Som leverandører av infrastrukturløsninger og -produkter har den norske og svenske virksomheten mye til felles, mens den danske virksomheten har langt større fokus på IT-konsulenttjenester. Ementor bygger likevel på en felles opprinnelse og en kultur som er forankret i felles verdier, som fleksibilitet, samarbeid, innovasjon, kompetanse og lokal kundeforståelse. Et av selskapets konkurransefortrinn er evnen til å ta utgangspunkt i lokale behov og tilpasse tilbudet til kundene deretter. Bransjeerfaring Erfaring og kunnskap om bransjen kunden opererer i er ofte en forutsetning for å kunne gi gode råd og tilby produkter, løsninger og tjenester som dekker kundenes behov. Ementor forstår hvilke utfordringer ulike bransjer står overfor og har spesialisert erfaring og kunnskap om bransjene offentlig sektor, finansielle tjenester, handel & produksjon, energi & kraft, helse & velferd, services, media & underholdning, telekommunikasjon og reise & transport. Bransjefokus for markedene Ementor opererer i blir presentert under beskrivelsen av hvert land. Kompetanse og sertifiseringer Ementors styrke ligger i kunnskapen og Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

7 Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor? 5

8 Omsetningsfordeling pr. land 2005 (%) Omsetningsfordeling pr. bransje i konsernet 2005 Norge Danmark Sverige * Kilde: IDC, 2005 Offentlig sektor Finansielle tjenester Handel & Produksjon Energi & Kraft Helse & Velferd Media & Underholdning Telekommunikasjon Reise & Transport erfaringen selskapet har opparbeidet som leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter og i sterke partnerskap med ledende teknologileverandører. Ementors fremste konkurransefortrinn og viktigste eiendom er den kompetansen de ansatte besitter på sine ulike fagområder og deres evne til å se hvilke muligheter teknologien kan gi kundene. Ementor har også utarbeidet en egen metodikk for selskapets arbeidsprosesser, basert på den erfaringen og kompetansen selskapets medarbeidere har opparbeidet gjennom årene. Ementor er den mest sertifiserte ITpartneren i Norden. Totalt har ansatte i selskapet sertifiseringer, og mer enn 35 prosent av de ansatte (alle funksjoner) har én eller flere sertifiseringer. I hvert av landene hvor Ementor opererer har selskapet etablert interne kontrollsystemer for helse, miljø og sikkerhet. Disse systemene skal sikre at fysiske og psykiske arbeidsforhold i organisasjonen er i samsvar med landets lovverk og ivaretar ansattes og arbeidsgivers interesser på best mulig måte. Ementor gjennomfører årlig målinger av medarbeidernes tilfredshet. Konsernets strategi og fokus Ementor annonserte i februar 2006 at Ementor og Topnordic slår seg sammen for å skape den største leverandøren av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Det sammenslåtte konsernet representerer en sterk plattform for videre vekst og konsolidering av det nordiske ITinfrastrukturløsnings- og produktmarkedet. Virksomheten vil operere under Ementornavnet i Norge, Ementor og Topnordic i Sverige og Topnordic i Danmark og Finland. I Danmark vil det bli etablert en egen forretningsenhet for aktiviteter som ikke er innenfor infrastrukturområdet med fokus på konsulent- og utviklingstjenester (forretningsrådgivning, ERPtjenester, systemutvikling og applikasjonsoutsourcing). Viktige hendelser Eterra lanseres som selvstendig selskap Getronics kjøper 20 prosent av aksjene i Merkantildata Invest Tom Adolfsen annonserer at han vil gå av som konsernsjef Som en konsekvens av svak markedsutvikling gjennomfører selskapet betydelige nedbemanninger og kostnadstilpasninger 2002 Arne A. Jensen overtar som konsernsjef Merkantildata selger Ementor Financial Systems til TietoEnator Merkantildata selger Rubik til Captive Finance Limited Merkantildata selger PC Superstore til Sekvencia AB 2003 Ementor overtar Nordic Voice Competence AS (NVC) ved å øke sin eierandel fra 49 til 100 prosent Ementor overtar konsulentvirksomheten til EDB Business Partner i Bergen I juli fusjonerer Merkantildata, Ementor og Eterra og samles under navnet Ementor Gjennom en rettet emisjon henter Ementor inn MNOK 110 for å styrke selskapets finansielle posisjon for satsing på store prosjekter og investeringer i outsourcing Ementor overtar SAPkonsulentvirksomheten Broad Partner Services Consulting AS i Norge og IT-outsourcingvirksomheten til Serco Sweden AB. TJ Group Plc. overtar Ementors Symfoni-produktportefølje 2004 Ementor refinansierer eksisterende syndikerte lånefasilitet og løpende kreditter og inngår avtale med DnB NOR Bank ASA som ny hovedbankforbindelse Stand alone hardware forretningen i Danmark skilles ut og selges til Topnordic A/S Det ansettes ny adm. direktør i Finland Ementor selger hele sin aksjebeholdning i itet til Kunnskap Invest I oktober melder konsernsjef Arne A. Jensen sin avgang Det gjennomføres en fortrinnsrettemisjon på MNOK 225 Ementor selger sine eierandeler i Ajourit AS til Visma ASA I desember utnevnes Jo Lunder som ny konsernsjef 2005 I januar overtar Ole Morten Settevik som adm. direktør i Norge samtidig som konsernstab reduseres kraftig I februar tiltrer Jo Lunder stillingen som konsernsjef I mars ansettes Rune Falstad som ny konserndirektør økonomi/finans, og Carsten Dilling ansettes som ny adm. direktør i Danmark. Dilling utnevnes samtidig til visekonsernsjef I juli legges det frem en ny strategi for konsernet, som omfatter endringer i forretningsmodell og tilbud til markedet. Implementering er forventet å ta måneder. Samtidig presenteres en finansiell plattform for restrukturering av virksomheten som består av en egenkapitalgaranti på MNOK 100 fra Kistefos i forbindelse med en fortrinnsrettemisjon og støtte fra bankene ved blant annet å disponere likvide midler realisert fra restruktureringsaktiviteter I september selges 100 prosent av aksjene i det finske datterselskapet til KPY Oyj I oktober selger Ementor sin norske og svenske outsourcing-virksomhet til ErgoGroup AS 2006 I januar selger Ementor sin norske konsulentvirksomhet (Avenir) til EDB Business Partner ASA I februar annonseres sammenslåing av Ementor ASA og danske Topnordic A/S og Jo Lunder overtok, som følge av sammenslåingen, som adm. direktør i Ementor Norge AS i tillegg til stillingen som konsernsjef Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

9 Norge Omsetning: MNOK 2 112,7* Antall ansatte: 821* Antall sertifiseringer: Det nye Ementor-konsernets strategiske fokus vil bli å styrke posisjonen som den ledende leverandøren av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Beskrivelsene under hvert land har ikke hensyntatt sammenslåingen mellom Ementor og Topnordic og reflekterer således kun Ementor-organisasjonen. Norge Marked og trender Det norske IKT-markedet vokste med 6,4 prosent i 2005 (kilde: IDC). Tjenester og software viste sterkere vekst enn hardware. Fortsatt gjennomgår IKT-bransjen en konsolidering både på tele- og ITmarkedene. Antallet aktører er relativt konstant, men endringer i kundenes kjøpsmønstre på grunn av tjenesteutsetting og en stadig bredere distribusjon av standard hardware og software slo forskjellig ut for ulike markedsaktører i I tiden fremover forventes det sterk etterspørsel etter mobile løsninger, så vel løsninger bygget på tradisjonell PC-plattform som løsninger for mobile enheter knyttet opp via trådløst nettverk eller teleoperatører. Etterspørselen etter løsninger som støtter nye virksomhetsarkitekturer øker også. Infrastruktur blir i stadig større grad virtualisert (en frikobling mellom fysiske og logiske ressurser) og gir en bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Trenden innenfor applikasjoner går i retning av å dele opp de store og tunge applikasjonene i mindre deler (komponentisering) innenfor en SOA-arkitektur (Service Oriented Architechture). På grunn av nye internasjonale regelverk (Sarbanes-Oxley i USA og Basel II i EU) samt krav til personvern og vern av sensitive opplysninger fra nasjonale myndigheter, må IT-arkitekturen oppfylle stadig strengere lovmessige krav. Noen kunder i 2005: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BKK Bærum kommune DnB NOR Bank ASA Helse Midt-Norge IT HEMIT Helse Vest IKT AS Helse Øst RHF Lyse Tele AS Matiq AS Norsk Hydro ASA Skattedirektoratet Statens vegvesen Statoil ASA Sør-Trøndelag fylkeskommune med samarbeidende kommuner Telenor ASA * inklusiv den solgte konsulentenheten (Avenir) Strategi og markedstilbud Ementor er i dag sterkt representert i det norske markedet, med kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Larvik, og selskapet har som mål å opprettholde posisjonen som den største norske leverandøren av infrastrukturløsninger og -produkter. Konkurranseklimaet viser ulike trender. Mens markedet for enklere produkter er preget av overdistribusjon og pressede marginer, er det fortsatt en sterk etterspørsel etter mer avanserte dataromsog kommunikasjonsløsninger. Konsulentmarkedet har en stigende tendens, med spesielt sterk etterspørsel innenfor kommunikasjon, konsolidering og virtualisering. I tiden fremover ventes markedet for IT-infrastruktur å få en stadig viktigere og bredere rolle, også med hensyn til mellomvare og systemadministrasjon. Ementor har en ledende posisjon i det norske server-, kommunikasjons- og sikkerhetsmarkedet. Det legges stor vekt på at kunder og partnere skal ha tillit til at Ementor har evne til å levere og bygge de mest relevante løsningene. Riktig og relevant kompetanse står derfor høyt på Ementors agenda, og selskapet er sertifisert på høyeste nivå hos sine viktigste leverandører. Ementor har i 2005 arbeidet med å målrette sitt produkt- og tjenestetilbud. Selskapet lager og forvalter innovative løsninger innenfor følgende fire forretningsområder: Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

10 IT-plattform Produktivitets- og samhandlingsløsninger Nettverk og kommunikasjon Sikkerhet Ementor har som mål å bidra til at IT genererer reell forretningsverdi for kunden internt og eksternt og ønsker dessuten å bistå kundens IT-funksjon med å dokumentere dette verdibidraget. I januar 2006 ble Ementors norske konsulentvirksomhet (Avenir) solgt til EDB Business Partner ASA. Ementor har i dag en av Norges største kompetansebaser innenfor infrastrukturområdet, med mer enn 380 konsulenter (i tillegg til den solgte konsulentenheten). Selskapet vil fremover fortsette å øke denne kompetansebasen. Ementors kunder i Norge er primært store og mellomstore private og offentlige virksomheter. Selskapets løsninger kan benyttes i de fleste bransjer, men Ementor fokuserer primært på bredbåndsoperatører, bank/finans, olje/engineering, helse og lokal forvaltning. Eksterne relasjoner Ementor er bygget på sterke partnerrelasjoner. I Norge er selskapet en av de største partnerne til internasjonale teknologileverandører som HP, IBM, Cisco, Microsoft og SUN. I tillegg har Ementor viktige partnerrelasjoner til norske produkt- og tjenesteleverandører som Telenor og ErgoGroup. Ementor har blant annet følgende sertifiseringer; Cisco Gold Partner, HP Premier Partner, IBM Premier Business Partner, Microsoft Gold Certified Partner, SUN I-Force Partner og Telenor sertifisert partner. I 2005 ble Ementor kåret til Årets Business Partner av IBM Norge. Kundeeksempler Lyse Tele AS Ementor inngikk rammeavtale med Lyse Tele, en av Norges ledende bredbåndsaktører innenfor Triple Play, som blant annet omfatter kommunikasjonsutstyr, server- og lagringsutstyr og tekniske tjenester. Det var viktig for oss at Ementor har landsdekkende leveringskapasitet. De har gjort en flott innsats så langt, og vi ser frem til det videre samarbeidet, sier Eirik Gundegjerde, adm. direktør i Lyse Tele AS. Helse Øst RHF Ementor er en av tre leverandører til Helse Øst på en rammeavtale som omfatter PC, skrivere, servere, lagring, kommunikasjon, nettverk, IT-sikkerhet, videokonferanse, konsulentbistand innenfor infrastrukturløsninger og serviceavtaler. Leverandørene ble valgt på bakgrunn av sin kompetanse og leveransedyktighet innenfor alle områder i rammeavtalen, sier viseadm. direktør i Helse Øst, Steinar Marthinsen. Danmark Marked og trender Danske virksomheter gjennomfører nå igjen større strategiske og visjonære ITinvesteringer, og markedet viser generelt stor interesse for konsolidering og utbygging av IT. Kundene er på jakt etter effektive løsninger som understøtter forretningsvirksomheten, og de stiller høye krav til leverandørenes evne til nytenkning og verdiskaping. Konkurransen er intens, og vinnerne er de som evner å levere velintegrerte løsninger med en komponentmiks som er skreddersydd for kundens virksomhet, til rett pris. Ifølge IDC planlegger tre av fire danske virksomheter å investere i portalløsninger før utgangen av Mange forventer å utvikle sin ERP-applikasjon i løpet av de neste to årene, og mer enn hver tredje danske virksomhet planlegger å utfase en av sine nøkkelapplikasjoner. Mer enn halvparten av virksomhetene i Danmark forventer å investere i IP-telefoni innen ett år. Det var viktig for oss at Ementor har landsdekkende leveringskapasitet. De har gjort en flott innsats så langt, og vi ser frem til det videre samarbeidet. Eirik Gundegjerde, adm. direktør i Lyse Tele AS Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

11 Danmark Omsetning: MNOK 843,0 Antall ansatte: 629 Antall sertifiseringer: 928 Noen kunder i 2005: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bankernes EDB Central (BEC) Codan Trygg-Hansa Danmarks Radio (DR) Danske Stats Baner (DSB) Direktoratet for FødevareErhverv Erhvervs- og Byggestyrelsen Falck Danmark A/S FLSmidth A/S Hexal IT- og Telestyrelsen Jyske Bank Socialministeriet Sparekassernes Datacenter (SDC) Udenrigsministeriet Den fremste vekstdriveren i det danske IT-tjenestemarkedet er outsourcing av applikasjoner og infrastruktur. Slik outsourcing er nå også blitt relevant for små og mellomstore bedrifter. Fleksibilitet er et viktig parameter. I tillegg ventes det at outsourcing av blant annet sikkerhets- og nettverksløsninger vil gi ytterligere vekst. Kundene er opptatt av å ha kontroll på kostnader i tilknytning til drift og vedlikehold av klienter, og kundehåndteringsløsninger vil være et opplagt optimeringsobjekt. Strategi og markedstilbud Ementor ønsker å tilføre sine danske kunder merverdi gjennom individuelle og fleksible løsninger og tjenester av høy kvalitet. I løpet av 2005 har selskapet blant annet effektivisert organisasjonen, skjerpet sin fokus markant og etablert en langt enklere struktur med utgangspunkt i de tre hovedområdene; prosjektbaserte tjenester, service management & outsourcing og produktsalg. Ementors primære forretningsområder i Danmark er: Client management, konsolidering og sikkerhet Hardwareservice Bredbånd og IP-telefoni Medarbeiderportaler og tilskuddsadministrasjon (TAS) Drift av infrastruktur og SAP- & Oracleløsninger SAP Consulting og Business Consulting Fra 1. oktober 2005 samlet Ementor sine management- og SAP-konsulenter i Danmark i det nyetablerte Ementor Consulting A/S. 1. januar 2006 etablerte man Ementor Communication A/S, som konsoliderer nettverks- og kablingsforretningen. Ementor har kontorer i Ballerup utenfor København og i Århus. Ementor er i dag en ledende leverandør i det danske markedet for IT-prosjekter, -konsulenter og -tjenester og tilbyr et av Danmarks bredeste utvalg av infrastrukturløsninger, outsourcing, rådgivning, løsninger og tjenester. Ementor har en sterk posisjon i dansk offentlig sektor. Blant annet har selskapet lang erfaring i å levere portaler, infrastruktur- og administrative løsninger, forretningsrådgivning og drift. I finanssektoren og den farmasøytiske industrien har Ementor et solid fotfeste gjennom en rekke mangeårige drifts- og serviceavtaler. Selskapet er godt posisjonert for implementering og drift av store ERP-prosjekter i energi- og transportsektoren og er dessuten en ledende aktør i kablingsprosjekter til energi- og transportsektoren og kommunene. Eksterne relasjoner Ementor i Danmark besitter sterk kompetanse, blant annet gjennom en lang rekke Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

12 håndterer Ementor kundens totale behov for IT-infrastruktur og er konkurransedyktig på alle sine kompetanseområder. sertifiseringer. I Danmark er Ementor Cisco Gold Partner og har unike partnerskap med flere andre av verdens fremste teknologileverandører, som for eksempel Microsoft, SAP, Oracle, IBM, HP og Dell. Kundeeksempler ATP ATP har i samarbeid med Ementor gjennomført implementeringen av en ERPløsning basert på SAP. Vårt samarbeid er forankret i at vi er likeverdige parter, og prosjektet har lykkes blant annet på grunn av Ementors gode kombinasjon av høy kompetanse og fleksibilitet, sier økonomidirektør, Lars Damgaard Sørensen i ATP. Wrist WRIST Group A/S valgte Ementor Danmark til å designe og optimere deres internasjonale infrastruktur samt innføre IP-telefoni på 16 lokasjoner. Vi er ytterst tilfredse med løsningen og Ementors håndtering av implementeringen. De gode resultatene skyldes Ementors profesjonalisme og sterke kompetanse innenfor infrastruktur og IP-telefoni, sier IT-sjef Henrik Buss. Sverige Marked og trender I Sverige opererer Ementor i et marked i vekst. Ifølge beregninger fra uavhengige analytikere vokser det svenske IT-markedet for tiden med ca prosent. Ettersom kundenes kunder og brukere stiller stadig høyere krav til tilgjengelighet, forventer selskapet at veksten i det svenske markedet vil holde seg også i de nærmeste årene. Strategi og markedstilbud Som kompetansebedrift er Ementors fokus å løse kundenes utfordringer. Ementor er tydelig differensiert i forhold til konkurrentene i Sverige. Mens det svenske IT-markedet generelt er nisjedelt, Ementor er en av Sveriges ledende leverandører av IT-infrastrukturløsninger og -produkter. Fra kontorer i Stockholm, Göteborg, Växjö og Malmö betjener selskapet kunder over hele Sverige med service, support og et komplett spekter av infrastrukturløsninger og -produkter innenfor: Kommunikasjon System Sikkerhet Informasjonshåndtering Ementor legger vekt på å utnytte egen kompetanse og produkter fra ledende leverandører til å dekke kundenes behov. Kundene kommer både fra offentlig og privat sektor. Selskapet står sterkest i offentlig sektor og blant små og mellomstore bedrifter. I Sverige fokuserer ikke Ementor på spesifikke bransjer, men organiserer kompetansen etter fokusområdene som er nevnt ovenfor. I Sverige står Ementor sterkest innenfor kommunikasjon. Selskapet er Sveriges største nettverksintegrator, med en sterk posisjon i markedet for nettverksprodukter og -tjenester til statlige myndigheter og direktorater. Ementor er også ledende på leveranse av Cisco IP-telefoni og har levert flere av Sveriges største videoløsninger. Selskapet er også Sveriges ledende leverandør av konsoliderte systemmiljøer og en sterk spiller innenfor sikkerhet og informasjonshåndtering. 10 Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

13 Sverige Omsetning: MNOK 612,5 Antall ansatte: 236 Antall sertifiseringer: 431 Noen kunder i 2005: Ementors styrke ligger i kunnskapen og erfaringen som leverandør av ITinfrastrukturløsninger og -produkter. Av nesten 250 medarbeidere over hele Sverige er 170 teknologer og konsulenter med lang erfaring og dokumentert kompetanse. Selskapet arbeider systematisk med å forvalte sin kunnskapskapital og tilegne seg ny, relevant kunnskap og nye ferdigheter. AstraZeneca Försvarsmakten Handelsbanken Karolinska Universitetssjukhuset Securitas SonyEricsson Statistiska Centralbyrån Stena Line Stockholms Stad Stokab Telenor Tre Uppsala Universitet Västra Götalandsregionen Eksterne relasjoner Ementor samarbeider med fire markedsledende hovedpartnere Cisco Systems, HP, IBM og Microsoft. Et gjensidig og tydelig engasjement på kundenes vegne utgjør grunnstammen for disse samarbeidene. I tillegg til de fire hovedpartnerne har Ementor i Sverige samarbeid med et titalls partnere som bidrar med viktige produkter på selskapets fokusområder. Blant disse partnerne er Citrix, Packet Front, McAfee, SAS Institute og Netwise. I Sverige er Ementor blant annet Cisco Gold Partner, HP Preferred Partner, IBM Premium Partner, Microsoft Gold Partner, Citrix Platina Partner og VMware Enterprise Partner. Kundeeksempler Statistiska Centralbyrån Hos Statistiska Centralbyrån (SCB) bygger Ementor en fleksibel, stabil og sikker nettverks- og lagringsløsning. Løsningen inkluderer server, datalagring, nettverk og sikkerhet. Vi måtte gjennomføre en modernisering og søkte etter den beste kvaliteten vi kunne få for pengene. Ementor kom best ut av konkurransen både om nettverk og lagring. For oss handler investeringen om bedre utnyttelse og om å følge med i utviklingen, sier Fredrik Hård af Segerstad, ansvarlig for IT-infrastrukturen i SCB. GothNet AB Ementor bistår hovedleverandøren GothNet AB med å bygge Sveriges største aktive bynett i løpet av de neste tre årene. Ementor leverer utstyr, serviceavtale og andre tjenester. Denne avtalen er nok den største som er gjort innenfor bynett i år i Sverige. For å klare leveransen samarbeider vi med sterke underleverandører. Vi har samarbeidet med Ementor i 15 år og er veldig fornøyd med deres leveranser. Ementor tar ansvar når vi støter på utfordringer og har nok en gang respondert veldig bra. Derfor har vi et langsiktig samarbeid, sier Mats Devert, adm. direktør i GothNet. Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor? 11

14 Styrets beretning 2005 har vært et år preget av restrukturering. Ny toppledelse kom på plass i første kvartal 2005, og sommeren 2005 konkluderte styret sin strategiske gjennomgang. Gjennomgangen konkluderte med et stort behov for å redusere selskapets risikoprofil gjennom en fokusering av virksomheten. Selskapets strategi er å konsentrere seg om å opprettholde og styrke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. For å skape grunnlag for vekst og økte verdier for eierne, godkjente styret den 1. februar 2006 en avtale om sammenslåing med Topnordic. I forbindelse med rapportering av andre kvartal 2005 presenterte Ementor en grundig gjennomgang, som avslørte betydelige utfordringer og et stort behov for å redusere selskapets risikoprofil gjennom en fokusering av virksomheten. Flere aktiviteter for å restrukturere virksomheten ble iverksatt, og prosessen startet for fullt i tredje kvartal. Den 6. september 2005 ble det finske datterselskapet Ementor Finland Oy solgt til Kuopion Puhelin Oyj. Salget realiserte MNOK 44 i likvide midler. 3. oktober inngikk Ementor en avtale med ErgoGroup AS om salg av outsourcings-virksomhetene i Norge og Sverige. Dette salget realiserte MNOK 130 i likvide midler i 2005 (ytterligere ca. MNOK 20 i innbetalinger forventes i 2006). Prosessen med å etablere en uavhengig konsulentvirksomhet i Danmark ble gjennomført i oktober 2005, og konsulentvirksomheten i Norge (Avenir), som ikke tilhører infrastrukturvirksomheten, ble solgt til EDB Business Partner AS 16. januar Restruktureringen har gjort det mulig å iverksette endringer som er forventet å redusere årlige driftskostnader i Norge og Sverige med ca. MNOK 100 i Endringene inkluderte en reduksjon av bemanningen fra utløpet av fjerde kvartal 2005 med i overkant av 100 personer i Norge og Sverige. Parallelt med restruktureringen begynte selskapet å se på mulighetene for å realisere strategien om å styrke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Det første og mest attraktive skritt i denne strategien, og for å skape et grunnlag for vekst og økte verdier for eierne, var en sammenslåing med Topnordic. Den 1. februar 2006 godkjente styret i Ementor en avtale om sammenslåing med Topnordic. Topnordic er et privateid IKT-produkt- og infrastrukturselskap med datterselskaper i de nordiske landene og en proforma omsetning for 2005 på MNOK Det sammenslåtte konsernet hadde en proforma omsetning for 2005 på MNOK Aksjonærene i Topnordic mottok et vederlag i Ementor-aksjer ved en emisjon i mars Basert på aksjekursen for Ementor ti handelsdager etter annonseringen den 1. februar 2006, vil bokført egenkapital for Ementor øke med MNOK 1 034, og aksjonærene i Topnordic vil eie 49,9 prosent av det sammenslåtte selskapet. Sammenslåingen av de to selskapene er et viktig skritt for å skape en sterk strategisk plattform for lønnsom vekst i det nordiske markedet. Det sammenslåtte selskapet vil være markedsleder i Norge og Danmark og en klar nummer to i det svenske markedet, samtidig som det vil være representert i Finland. Styret er av den oppfatningen at Ementor/Topnordic, med sin gode markedsposisjon, sine etablerte kunderelasjoner og motiverte og kompetente 12 Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning

15 Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning 13

16 Nordiske IT-vekstprognoser (%)* IT-markedet i Skandinavia 2006** (ca. mrd USD 28) Norge Danmark Sverige ** Kilde: IDC, Q ** Kilde: Ementor/IDC i 2005 arbeidet målrettet med å forenkle og fokusere kjernevirksomheten slik at profil og markedstilbudet blir tydeligere. De fleste eksterne analyser av markedet er positive, og tilbakemeldingene fra Ementors kunder styrker dette bildet. Forventet markedsvekst i de skandinaviske landene i 2006 anslås til mellom to og tre prosent. Ementor ønsker å utnytte selskapets kunderelasjoner og kompetansebase til å nyttiggjøre seg markedsveksten innenfor satsingsområdene. medarbeidere på alle nivåer, er godt posisjonert med sikte på å øke den langsiktige verdiskapingen. Markedsutvikling og trender IT-markedet utviklet seg positivt i 2005 i alle markeder der Ementor er til stede. Ementors markeder økte med mellom fire og seks prosent fra 2004 til I software- og tjenestemarkedet er veksten fortsatt størst for avanserte tjenester i outsourcings-, server/lagrings- og kommunikasjonssegmentene. Volumet i hardware har økt sterkt i antall, men fallende priser gjør at veksten i omsetning er relativ beskjeden. I software-markedet var det også i 2005 software for drift av infrastruktur og optimalisering av infrastruktur som bidro sterkest. Prosjektmarkedet for konsulenttjenester, systemintegrasjon og applikasjonsutvikling har vist tiltakende vekst gjennom I de nærmeste årene ventes en fortsatt vekst i alle Ementors markeder. Det ventes at investeringene vil bli forbeholdt løsninger som kan spare kostnader eller øke produktiviteten. Viktige områder vil være sentraliserte dataroms-, mobilitets- og samhandlingsløsninger. Ementor forventer også at sikkerhet vil få sterkere fokus og økte investeringer, dels som følge av et vedvarende skjerpet trusselbilde og dels på grunn av implementering av lovpålagte regulatoriske krav. Markedet for hardware forventes å vokse i omsetning i alle de tre skandinaviske landene på områdene server-, lagrings- og nettverksprodukter, mens klientmarkedet forventes å falle i Sterkest vekst forventes for server- og lagringsløsninger. Ementor vurderer markedsutsiktene for 2006 og fremover som gode. Selskapet har Konkurransemessig posisjonering Ementor hadde i 2005 en sterk lokal posisjon i det skandinaviske markedet, med en stor og solid kundebase for hele bredden av selskapets tilbud. Selskapet møter konkurranse både som nordisk ITpartner og som lokal aktør. Ementor konkurrerer også med nisjeaktører innenfor de ulike forretningsområdene i hvert land. Konkurrentene kan inndeles i to hovedkategorier: Den ene gruppen består av nordiske og internasjonale konkurrenter som kan tilby tilsvarende leveranser, har stor tilgang på ressurser innenfor de ulike forretningsområdene, samt mulighet for direktesalg av produkter. I forhold til slike konkurrenter søker Ementor å bygge konkurransefortrinn på lokal tilstedeværelse, bredere kompetanse og større fleksibilitet. Den andre gruppen er nasjonale, regionale og lokale konkurrenter med smalere leveransetilbud. Ementors konkurransefortrinn i forhold til disse konkurrentene er relativ størrelse, bredden av markedstilbudet og bredden i kompetansen. Åge Korsvold Turid Grotmoll Åge Korsvold (f. 1946) styreformann MBA Wharton Nåværende stilling: Adm. direktør Kistefos AS. Tidligere erfaring: Konsernsjef i Storebrand ASA, ulike stillinger i Procorp, Fondsfinans og Orkla. Diverse styreverv. Styreformann siden juli Turid Grotmoll (f. 1959) styremedlem Master of Mgmt. BI, lærerhøgskole, programingeniørutdannelse fra NRK og tilleggsutdannelse fra IMD, Babson Executive og LOTS AB. Nåværende stilling: Salgs- og markedsdirektør i Sparebank1 Skadeforsikring AS. Tidligere erfaring: Adm. direktør Telenor Privat, leder av Telenors storkundearbeid og diverse andre lederstillinger i Telenor. Styremedlem i bl.a. Proseq, LA Lund, Lundgruppen, OLTD og SmartClub Telecom. Styremedlem siden våren Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning

17 Omsetning for (MNOK)* * Historiske tall fra er opprinnelig rapporterte tall, som ikke er justert for kjøp/salg av virksomhet eller IFRS-overgangseffekter. Med sine forretningsområder og sin skandinaviske tilstedeværelse har Ementor gode forutsetninger for å selge og levere produkter, løsninger og tjenester til bedrifter i Skandinavia. Ementor har et sterkt partnerskap med de viktigste internasjonale IT-aktørene, som Cisco, Microsoft, IBM og HP. Samarbeid med utgangspunkt i disse partnernes produkter, tjenester og markedsinitiativer gir kundene gode og konkurransedyktige løsninger. Ementors ambisjon er å forsterke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Selskapet er opptatt av å gi kundene merverdi i form av forretningsverdi og kunnskapsoverføring. Med et bredt leveransetilbud og samspill med viktige partnere, har Ementor en god posisjon og troverdighet som alternativ til internasjonale aktører i det nordiske markedet. Ementor skal levere produkter, løsninger og tjenester i en form og etter vilkår som skaper verdier for Ementors kunder, eiere og ansatte. Resultater Selv om styret ga uttrykk for forventning om en generell positiv utvikling i IKTmarkedet i fjorårets årsberetning, forutså man samtidig at 2005 ville by på store utfordringer for Ementor-konsernet. Med planer om evaluering av strategisk fokus og restrukturering av virksomheten, så styret at 2005 ville være et overgangsår for Ementor. Disse forholdene har da også medført store utfordringer og har påvirket konsernets resultater svært negativt i Det har tatt lang tid å snu den negative resultatutviklingen. De betydelige restruktureringsaktivitetene har gjort at det har tatt lengre tid å realisere effekter av positive utviklingstrekk i markedet. Resultatene ved utgangen av året er imidlertid vesentlig forbedret i forhold til ved årets begynnelse. Full effekt av implementerte forbedringstiltak forventes først å kunne realiseres etter fullført restrukturering i Resultatregnskap konsern 2005 Driftsinntekter 482, ,4 Driftsresultat (EBIT) -219,4-148,3 Netto finansposter/andel resultat fra tilknyttet selskap -31,0-25,9 Resultat før skattekostnad (EBT) fra videreført virksomhet -250,4-174,2 Resultat fra avviklet virksomhet,5 9,2 Resultat før skattekostnad (EBT) for konsernet -152,9-165,0 Ronny Langeland (f. 1962) styremedlem Siviløkonomstudier ved Handelshøyskolen BI Nåværende stilling: Personlig investor og konsulent. Tidligere erfaring: Investeringsdirektør i Avanse Forvaltning og Storebrand. Styreverv i følgende børsnoterte selskap: Prosafe, Technor og Conseptor. Styremedlem siden våren Cathrine Foss Stene (f. 1964) styremedlem Siviløkonom NHH, AMP fra Harvard Business School, USA Nåværende stilling: Kommunikasjonsdirektør SAS Braathens. Tidligere erfaring: Vice President Strategic Leadership, SAS-konsernet, konserndirektør i Manpower Norge AS, daglig leder i Bankpower AS. Styreleder i Fjellinjen AS, styremedlem i Arbeidsforskningsinstituttet AS. Styremedlem siden Ronny Langeland Cathrine Foss Stene Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning 15

18 Ementor hadde i 2005 en konsolidert omsetning på MNOK 3 482,5 (mot MNOK 4 041,4 i 2004), en nedgang på 13,8 prosent. Omsetningsreduksjonen skyldes først og fremst frasalg av virksomhet med produktsalg i Danmark og en generell nedgang i produktsalget i Norge. I Sverige har omsetningsveksten vært på 0,3 prosent, mens omsetningen i Norge og Danmark er redusert med henholdsvis 7,2 prosent og 32,7 prosent. Konsernets driftsresultat, inkludert konsernkostnader/øvrige kostnader på MNOK 25,0 (MNOK 15,1) og spesielle poster på MNOK 63,3 (MNOK 126,8), utgjorde MNOK -219,3, mot MNOK -148,4 året før. Spesielle poster er i 2005 belastet med MNOK 63,3. Kostnadene er knyttet til restruktureringstiltak implementert i både Norge, Sverige og Danmark, først og fremst bemanningsreduksjoner og avsetninger for ledige kontorlokaler. Netto finansposter i 2005 utgjorde MNOK -31,0 (MNOK -24,1). Resultat før skattekostnad fra videreført virksomhet ble MNOK -250,4 (MNOK -174,2). Resultat før skattekostnad for avviklet virksomhet utgjorde MNOK 97,5 (MNOK 9,2). Her inngår salget av den finske virksomheten samt outsourcingsvirksomhetene i Norge og Sverige. Etter skattekostnader på MNOK 0,1 (MNOK 10,0) ble årets ordinære resultat MNOK -153,0 (MNOK -175,0). Egenkapital, finansiering og kontantstrøm Egenkapital og lånefinansiering Styret er av den oppfatning at årsregnskapet for 2005 gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2005 og av resultatet og kontantstrømmene og endringene i egenkapitalen i regnskapsåret. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Konsernets egenkapital ved utgangen av året utgjør MNOK 86,5 (MNOK 238,3). Egenkapitalandelen ved utgangen av året utgjør 5,0 prosent, mot 11,2 prosent ved årets start. Egenkapitalen er lav som en følge av realiserte tap og implementerte restruktureringstiltak i Konsernet har vært underkapitalisert og den finansielle kapasiteten har ikke vært i samsvar med risikoprofilen i Det ble imidlertid iverksatt en rekke tiltak i 2005 og i begynnelsen av 2006 for å sikre en tilstrekkelig kapitalisering av konsernet: Salg av virksomhet har tilført likviditet og egenkapital, som har finansiert øvrige restruktureringstiltak og redusert konsernets finansielle risikoprofil. I samarbeid med selskapets største aksjonær Kistefos og bankene, ble det i 2005 fremforhandlet enighet om en finansiell plattform for restruktureringen av konsernet. Denne plattformen bestod av en egenkapitalgaranti på MNOK 100 fra Kistefos og støtte fra bankene til å disponere likvide midler gjennom restruktureringsaktiviteter. 1. februar 2006 ble det inngått en avtale om sammenslåing med det danskeide Topnordic. Sammenslåingen medfører en kapitalutvidelse, som vil tilføre konsernet MNOK i egenkapital basert på aksjekursen ti handeldager etter annonseringen den 1. februar Beholdningen av kontanter og bankinnskudd utgjorde MNOK 404,2 (MNOK 557,8) pr. 31. desember Ubenyttet andel av kortsiktige trekkfasiliteter utgjorde MNOK 100. Etter fradrag for bundne midler hadde Ementor en likviditetsreserve på MNOK 337,0 (MNOK 652,0) ved årets slutt. Konsernets likviditetssituasjon er god ved utgangen av året og ble ytterligere styrket gjennom salget av Avenir i januar Konsernet har ved utgangen av 2005 trukket MNOK 214 av en fasilitet på MNOK 300 for salg av kundefordringer (verdipapirifisering) som har vært stilt til veie av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Dette var den maksimale tilgjengelige finansieringen basert på kundefordringenes størrelse ved årsslutt. Belåningskapasiteten under fasiliteten vil variere med kundefordringsmassen. Pr. 31. desember 2005 var det i tillegg trukket MNOK 125 (MNOK 125) på en lånefasilitet fra DnB NOR. Netto rentebærende posisjon pr. 31. desember 2005 var MNOK 47,6 (rentebærende fordring), sammenlignet med MNOK 166,5 ett år tidligere. Det er styrets vurdering at Ementor har 16 Dag Sørsdahl Knut Øversjøen Dag Sørsdahl (f. 1963) styremedlem MSc, Universitetet i Lund. Mastergrad, NHH. PMD, Harvard Business School. Nåværende stilling: Investment Manager, Kistefos AS. Tidligere erfaring: Direktør, Posten Norge AS. Investment Banking, Carnegie ASA. Direktør, Schibsted ASA. Styreverv i Atex Group Ltd. og Advanzia Bank SA. Styremedlem siden november Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning Knut Øversjøen (f. 1965) styremedlem Bachelorgrad BI Nåværende stilling: President & CEO, Kverneland Group. Tidligere erfaring: Executive VP Finance og M&A/CFO, Umoe ASA, CFO, PGS ASA. CFO, Enitel ASA (restrukturering). M&A, Elkem ASA. CFO Hafslund ASA og Hafslund Nycomed. Styreverv i Umoe Catering AS, Sønnico AS, Unitor ASA, Kverneland ASA, Actinor Shipping ASA, Fesil ASA, Sparebank1 MidtNorge, Pemco AS, Tensil Ltd. og Pelican AS. Styremedlem siden november 2004.

19 Utvikling antall ansatte Antall ansatte pr Norge Danmark Sverige Konsernadm Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q en tilstrekkelig finansiering etter gjennomførte og vedtatte tiltak i 2005 og i begynnelsen av Kontantstrøm og arbeidskapital Konsernet har gjennom flere år fokusert på å holde en lav arbeidskapitalbinding, som er summen av kundefordringer, ikke rentebærende kortsiktige fordringer og varelager, minus summen av leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen pr. 31. desember 2005 utgjorde MNOK -199,3 (-4,6 % av annualisert omsetning i 4. kvartal), sammenlignet med MNOK -180,7 (-4,6 %) ett år tidligere. Konsernets kontantstrøm fra driften i 2005 var på MNOK -268,5 (MNOK 132,1). Betaling av tidligere foretatte restruktureringsavsetninger er inkludert med MNOK 77,6 (MNOK 42,4). Konsernet har i stor grad søkt å begrense investeringsnivået, med unntak av investeringer i nytt ERP-system. Ordinære investeringer var netto på MNOK -41,1 i 2005 (MNOK -101,3), og av dette utgjorde investering i ERP-systemet MNOK 32,7 (MNOK 62,3). Netto kontantstrøm i 2005 var MNOK -153,6 (MNOK 238,4). Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt svenske (SEK) og danske kroner (DKK) samt US dollar (USD), da en del av selskapets inntekter og varekjøp er i utenlandsk valuta. Selskapet har som policy at alle vesentlige kommiterte vare- og lånetransaksjoner med valutaeksponering skal sikres. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i selskapet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som god. Konsernet har etablert et felles konsernkontosystem i Norge, Sverige og Danmark for å styre likviditetsstrømmene i konsernet så effektivt som mulig. Aksjer og aksjonærforhold Ementor-aksjen falt med 25,8 prosent i 2005, fra NOK 3,02 til NOK 2,24. Aksjen hadde årets laveste notering 21. oktober, med NOK 1,24. Årets høyeste kurs ble notert 3. januar, med NOK 3,17. Informasjonsteknologiindeksen falt i samme periode med 20,2 prosent. Det ble omsatt 1 374,4 millioner aksjer for totalt MNOK 2 893,3 i Hver aksje ble omsatt i gjennomsnitt 3,6 ganger i løpet av året, sammenlignet med 6,9 ganger i Antallet aksjonærer var ved årets slutt, 11,6 prosent færre enn året før. Pr. 31. desember 2005 var den registrerte aksjekapitalen NOK , fordelt på aksjer pålydende NOK 1 pr. aksje. Styret fikk i ordinær generalforsamling 2004 fullmakt til å etablere et nytt Truls Berntsen (f. 1960) styremedlem (ansattvalgt) Fagbrev som anleggsmaskinreperatør, Personal og org. utvikling 2 år på BI. Nåværende stilling: Senior salgskonsulent, Ementor Norge AS Tidligere erfaring: Anleggsmaskinreparatør, medlem av prøvenemda for fagopplæring Oslo Kommune, klubbformann Verkstedklubben Pay&Brinck Jern&Metall, styremedlem Jern&Metall avd. Oslo, Styremedlem Pay&Brinck AS, medlem bedriftsforsamlingen Dyno Industrier, Personalkonsulent Pay&Brinck AS, Nettverksansvarlig Pay&Brinck. Styremedlem siden april Heljar Heradstveit (f. 1964) styremedlem (ansattvalgt) Bedriftsøkonom BI Nåværende stilling: Business Controller, Ementor Norge AS. Tidligere erfaring: Avdelingsleder og senior konsulent i Eterra AS. Logistikkansvarlig i Teamco Systemsenter og systemprogrammerer i Teamco ADB. Styremedlem siden Truls Berntsen Heljar Heradstveit Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning 17

20 Aldersfordeling alle ansatte nordisk 2005 Andel menn/kvinner nordisk Menn 77 % Kvinner 23 % < >60 effektivt. Dette stiller spesielle krav til ledere. Ledervurderings- og utviklingsprogrammer er viktige verktøy i dette arbeidet. Også selgertrening har vært et fokusområde i året som har gått. Det legges fortsatt stor vekt på utvikling av samtlige medarbeidere. Det er gjennomført mål- og utviklingssamtaler med alle ansatte, samt medarbeiderundersøkelser i alle land. Implementering av SAP som nytt ERP-system i Norge og Danmark har stilt store krav til tilpasning av alle arbeidsprosesser. Gjennomsnittlig antall årsverk i Ementor i 2005 var 1 922, mot i For virksomheten som helhet utgjør det registrerte sykefraværet 4,0 prosent, en nedgang på ett prosentpoeng fra Det har ikke vært alvorlige ulykker eller skader i forbindelse med selskapets virksomhet i Selskapet har arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet og bruker egne HMS-verktøy. Mangfold bidrar til bedre beslutninger og styrker evnen til nyskaping. Ementor ser det som vesentlig å stimulere til mangfold i organisasjonen og nyttiggjøre seg dette. Selskapet har som mål at grupper på alle nivåer skal representere ulik erfaring, aldre, kjønn og øvrig bakgrunn. opsjonsprogram på inntil 20 millioner aksjer. Av denne fullmakten er 12,5 millioner aksjer benyttet pr. 31. desember 2005 (se note 14 i årsregnskapet). Gjennom året har selskapets største kjente aksjonær, Kistefos AS med nærstående selskaper og personer, opprettholdt sin eierandel (eide og kontrollerte aksjer) på 21,9 prosent. Ementors styreformann, Åge Korsvold, er adm. direktør i Kistefos AS. Ansatte Ved utgangen av 2005 hadde Ementor ansatte, mot året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak generell nedbemanning. Omfattende omstillingsprosesser og fokus på kostnadseffektivisering preget En kunnskapsdrevet organisasjon som Ementor skaper verdier ved å utvikle selskapets kompetanse og utnytte denne Ved utgangen av 2005 var andelen kvinner blant Ementors ansatte i Skandinavia 23 prosent (23 % i Norge). Selskapet jobber systematisk med å rekruttere flere kvinner til alle nivåer. I tillegg jobbes det med å sikre at kvinnene blir i Ementor både i dag og i fremtiden. Det er gjennomført spørreundersøkelser om likestillingsstatus og satt opp handlingsplaner. Det er også oppnevnt egne likestillingskoordinatorer i alle de tre skandinaviske landene. Av de aksjonærvalgte styrerepresentantene var 33 prosent kvinner pr. 31. desember Selskapet jobber med å øke denne i henhold til de krav som nå stilles til norske styrer. Ementor Norge deltar i IKT Norges som har til formål å øke andelen kvinnelige ledere i IKT Norges medlemsbedrifter. Omstillinger, nedbemanninger og kostnadsbesparende prosesser stiller store krav til de ansattes evne til samarbeid og fleksibilitet. Styret retter en takk til alle ansatte, som med stor innsats og samarbeidsvilje bidrar til utviklingen av Ementor. Ulf Dahl Ryen (f. 1966) styremedlem (ansattvalgt) Sivilingeniør NTH - Informasjonssystemer. Nåværende stilling: Salgssjef, Ementor Norge AS. Tidligere erfaring: Systemsjef Merkantildata, IT-sjef i Bolig- og Næringsbanken, Key Account Manager i Eterra. Styremedlem siden april Ulf Dahl Ryen 18 Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 286419 Innsendt dato: 14.07.2011 08:47 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Historikk 1968 Merkantildata stiftes 1985 Merkantildata noteres på Oslo Børs 1989 Infrastrukturselskapet Merkantildata vokser via oppkjøp og fusjoner i Norge og Norden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8%

Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8% Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8% Resultater 1998 MED - Merkantildata omsatte i 1998 for MNOK 9.309,2 og oppnådde et resultat før skatt på MNOK 461,3 (+110,8%). Resultat pr. aksje utgjorde NOK

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Jan Hansen, konsernsjef. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006

Jan Hansen, konsernsjef. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006 Jan Hansen, konsernsjef Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006 Agenda 1 Resultat 4. kvartal 2006 2 Resultat 2006 3 Investorinformasjon 4 Status fra virksomheten 5 Fremtidsutsikter Resultater Resultat 4.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2015 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Første kvartal 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 26. april 2006 Agenda Resultat for første kvartal 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater for første kvartal Exense Software

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Zoncolan ASA / Henrik Ibsensgate 100, 0255 Oslo / Pb: 2656 Solli, 0203 Oslo

Zoncolan ASA / Henrik Ibsensgate 100, 0255 Oslo / Pb: 2656 Solli, 0203 Oslo 1. Finansielle forhold Resultatet for andre kvartal ble MNOK -15,3. Resultatet er først og fremst påvirket av nedskrivning av goodwill med MNOK 9,25 og endret børskurs på selskapets aksjer i A-Com AB med

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer