(Beløp i MNOK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Beløp i MNOK) 2005 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Nøkkeltall* Driftsinntekter 3 482, ,4 Dekningsbidrag 1 376, ,9 Dekningsbidrag (%) 39,5 37,6 EBIT -219,4-148,3 EBIT-margin (%) -6,3-3,7 Antall ansatte pr Norge Driftsinntekter 2 112, ,7 EBIT -66,0-39,5 Antall ansatte pr Danmark Driftsinntekter 843, ,7 EBIT -102,7-94,8 Antall ansatte pr Sverige Driftsinntekter 612,5 610,4 EBIT -21,5 1,2 Antall ansatte pr * Tallene er identiske med de rapporterte resultattallene i årsregnskapet for 2005 med sammenligningstall. Ementor-konsernet Ementor ASA Jo Lunder Rune Falstad CFO Ementor Norge AS Jo Lunder Ementor Danmark A/S Carsten Dilling Ementor Sverige AB Johan Rittner Innhold 2 Konsernsjefens innlegg 4 Hva gjør Ementor? 12 Styrets beretning 20 Konsolidert resultatregnskap Ementor konsern 20 Konsolidert balanse Ementor konsern 21 Konsoliderte endringer i konsernets egenkapital 21 Konsolidert kontantstrømoppstilling Ementor konsern 22 Noter Ementor konsern 45 Resultatregnskap Ementor ASA 45 Balanse Ementor ASA 46 Endringer i egenkapital Ementor ASA 46 Kontanstrømoppstilling Ementor ASA 47 Noter Ementor ASA 52 Revisjonsberetning 53 Ordliste 54 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og selskapsledelse 61 Konsernledelsen

3 Ementors strategi er å forsterke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Ementor har en målsetting om å være et førstevalg for kunder, ansatte og partnere. Kunder søker til Ementor for nyskapende, solide og effektive løsninger på sine IT-utfordringer. Ansatte søker til Ementor for profesjonelle utfordringer i et spennende og givende arbeidsmiljø. Partnere søker til Ementor for merverdi og gode forretningsmuligheter. Målet er å skape forretningsmessig merverdi for alle som velger Ementor. Ementor hadde ved utgangen av ansatte og var representert i 12 byer i Norge, Danmark og Sverige. Selskapet er notert på Oslo Børs. I februar 2006 annonserte selskapet en sammenslåing av Ementor og Topnordic. Sammenslåingen vil skape grunnlag for en ny og fokusert vekstfase for Ementor.

4 2005 fokusering og målretting En grundig gjennomgang av Ementors virksomheter i 1. kvartal 2005 avslørte betydelige utfordringer og et stort behov for å redusere selskapets risikoprofil gjennom en fokusering av virksomheten. Vi har derfor gjennomført en omfattende finansiell og operasjonell restrukturering som fortsatt pågår, og som vil ha prioritet også i Restruktureringen har gitt større finansiell handlefrihet gjennom frasalg av flere virksomheter, inkludert outsourcing i Norge og Sverige, konsulentenheten Avenir i Norge og vårt finske datterselskap. Hovedmålet med restruktureringen var å skape et grunnlag for ny vekst og økte verdier for våre eiere. Avtalen om en sammenslåing av Ementor og Topnordic, som ble offentliggjort i februar 2006, danner et godt grunnlag for en ny og fokusert vekstfase. Sammen danner de to selskapene en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Det sammenslåtte konsernet vil representere en sterk plattform for videre vekst og konsolidering av det nordiske IT-infrastruktur og produktmarkedet. Ementor og Topnordic har komplementære virksomheter, som basert på våre respektive styrker, gir spennende muligheter for ansatte, kunder og våre aksjonærer. Ementor har valgt infrastrukturområdet som sitt hovedfokus. Sammen med Topnordic går vi inn i 2006 med en målrettet strategi om å forsterke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Ementor og Topnordic vil, innenfor sine fokusområder, være markedsleder i Norge og Danmark og en klar nummer to i Sverige, i tillegg til å ha tilstedeværelse i Finland. Vi har viljen, evnen og kraften til å gjennomføre denne strategien og vil utnytte vår kompetanse, erfaring, vårt partnernettverk, vår lokale tilstedeværelse og størrelse til å forsterke denne posisjonen. I 2005 valgte Ementor en styringsmodell med større frihet for de enkelte datterselskapene i Danmark, Sverige og Norge. Dette gjorde vi for å øke tempo og kraft i den operasjonelle endringsprosessen. Dette har gitt gode resultater og var helt nødvendig fordi utfordringene var veldig ulike i de enkelte landene. Mens alle deler av konsernet fortsatt arbeider under samme navn, profil og overordnede strategi og tilbyr mange av de samme tjenestene, har hver av de tre enhetene i løpet av året også lagt vekt på å videreutvikle seg innenfor sine sterke områder. Enhetene har nå funnet sin form, og vi forventer i 2006 vekst og god utvikling i de ulike landene. Ementor har en sterk og allsidig kundemasse, som i kundetilfredshetsundersøkelsen i 2005 sa seg godt tilfreds med våre leveranser og vår kompetanse. Vi vet at vi oppfyller viktige suksesskriterier som lokal tilstedeværelse, kompetanse og fokus, og at vi evner å betjene kunder av ulik type og størrelse. Samtidig vet vi at det eneste kriteriet vi til syvende og sist måles etter, er om våre leveranser av løsninger og produkter skaper merverdi for kunden enten det er i form av effektivisering eller andre gevinster kunden anser som viktige. Konsolidering, effektivisering og økt fokusering på kjernevirksomhet stiller kontinuerlig krav til endring. Alle selskaper opplever omstilling, i større eller mindre grad, og i vår bransje er omstilling regelen heller enn unntaket. For et selskap som Ementor er det viktigste uansett alltid å holde fokus på kundenes etterspørsel og behov. I en tid med tøffe omstillinger er det ekstra motiverende for meg å se våre ansattes store innsats og sterke ønske om å lykkes med Ementor. De bidrar alle med sin kompetanse og erfaring til å skape gode kunderelasjoner, som er grunnlaget for de aksjonærverdiene som vi så inderlig ønsker å skape. Våre ansatte og deres kompetanse forblir vårt viktigste aktivum, og vi må sørge for å gjøre Ementor til en enda mer spennende arbeidsplass. Vi er på rett vei, og 2006 blir et spennende år for Ementor, spesielt med tanke på den styrken konsernet utgjør sammen med Topnordic. Vi vil bruke det godt til å forsterke Ementor som den ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. 7. mars 2006 Jo Lunder konsernsjef Ementor årsrapport 2005 Konsernsjefen

5 Ementor årsrapport 2005 Konsernsjefen

6 Hva gjør Ementor? Ementor er en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Selskapet tilbyr hovedsakelig tjenester innenfor områdene hardware-/ softwareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler. Ementor har stor fokus på å designe, bygge og forvalte IT-infrastrukturløsninger innenfor IT-plattform/-system, kommunikasjon, informasjonshåndtering/samhandling og sikkerhet. Ementor skal ved hjelp av IT forsterke kundenes konkurransekraft og hjelpe dem med å nå sine mål. Derfor jobber Ementor kontinuerlig med å sørge for at selskapet besitter den nødvendige kompetansen og de sertifiseringer som leveransene krever. I februar 2006 annonserte Ementor en sammenslåing med danskeide Topnordic. Det sammenslåtte konsernet representerer en sterk plattform for videre vekst og konsolidering av det nordiske markedet for IT-infrastrukturløsninger og -produkter. Lokal kunnskap og tilstedeværelse Ementor har kontorer i mange av de største byene i Norge, Danmark og Sverige. Selv om selskapet er et skandinavisk konsern med en felles eier og felles overordnede strategier, har virksomheten forskjellig markedstilbud i de ulike landene. Som leverandører av infrastrukturløsninger og -produkter har den norske og svenske virksomheten mye til felles, mens den danske virksomheten har langt større fokus på IT-konsulenttjenester. Ementor bygger likevel på en felles opprinnelse og en kultur som er forankret i felles verdier, som fleksibilitet, samarbeid, innovasjon, kompetanse og lokal kundeforståelse. Et av selskapets konkurransefortrinn er evnen til å ta utgangspunkt i lokale behov og tilpasse tilbudet til kundene deretter. Bransjeerfaring Erfaring og kunnskap om bransjen kunden opererer i er ofte en forutsetning for å kunne gi gode råd og tilby produkter, løsninger og tjenester som dekker kundenes behov. Ementor forstår hvilke utfordringer ulike bransjer står overfor og har spesialisert erfaring og kunnskap om bransjene offentlig sektor, finansielle tjenester, handel & produksjon, energi & kraft, helse & velferd, services, media & underholdning, telekommunikasjon og reise & transport. Bransjefokus for markedene Ementor opererer i blir presentert under beskrivelsen av hvert land. Kompetanse og sertifiseringer Ementors styrke ligger i kunnskapen og Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

7 Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor? 5

8 Omsetningsfordeling pr. land 2005 (%) Omsetningsfordeling pr. bransje i konsernet 2005 Norge Danmark Sverige * Kilde: IDC, 2005 Offentlig sektor Finansielle tjenester Handel & Produksjon Energi & Kraft Helse & Velferd Media & Underholdning Telekommunikasjon Reise & Transport erfaringen selskapet har opparbeidet som leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter og i sterke partnerskap med ledende teknologileverandører. Ementors fremste konkurransefortrinn og viktigste eiendom er den kompetansen de ansatte besitter på sine ulike fagområder og deres evne til å se hvilke muligheter teknologien kan gi kundene. Ementor har også utarbeidet en egen metodikk for selskapets arbeidsprosesser, basert på den erfaringen og kompetansen selskapets medarbeidere har opparbeidet gjennom årene. Ementor er den mest sertifiserte ITpartneren i Norden. Totalt har ansatte i selskapet sertifiseringer, og mer enn 35 prosent av de ansatte (alle funksjoner) har én eller flere sertifiseringer. I hvert av landene hvor Ementor opererer har selskapet etablert interne kontrollsystemer for helse, miljø og sikkerhet. Disse systemene skal sikre at fysiske og psykiske arbeidsforhold i organisasjonen er i samsvar med landets lovverk og ivaretar ansattes og arbeidsgivers interesser på best mulig måte. Ementor gjennomfører årlig målinger av medarbeidernes tilfredshet. Konsernets strategi og fokus Ementor annonserte i februar 2006 at Ementor og Topnordic slår seg sammen for å skape den største leverandøren av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Det sammenslåtte konsernet representerer en sterk plattform for videre vekst og konsolidering av det nordiske ITinfrastrukturløsnings- og produktmarkedet. Virksomheten vil operere under Ementornavnet i Norge, Ementor og Topnordic i Sverige og Topnordic i Danmark og Finland. I Danmark vil det bli etablert en egen forretningsenhet for aktiviteter som ikke er innenfor infrastrukturområdet med fokus på konsulent- og utviklingstjenester (forretningsrådgivning, ERPtjenester, systemutvikling og applikasjonsoutsourcing). Viktige hendelser Eterra lanseres som selvstendig selskap Getronics kjøper 20 prosent av aksjene i Merkantildata Invest Tom Adolfsen annonserer at han vil gå av som konsernsjef Som en konsekvens av svak markedsutvikling gjennomfører selskapet betydelige nedbemanninger og kostnadstilpasninger 2002 Arne A. Jensen overtar som konsernsjef Merkantildata selger Ementor Financial Systems til TietoEnator Merkantildata selger Rubik til Captive Finance Limited Merkantildata selger PC Superstore til Sekvencia AB 2003 Ementor overtar Nordic Voice Competence AS (NVC) ved å øke sin eierandel fra 49 til 100 prosent Ementor overtar konsulentvirksomheten til EDB Business Partner i Bergen I juli fusjonerer Merkantildata, Ementor og Eterra og samles under navnet Ementor Gjennom en rettet emisjon henter Ementor inn MNOK 110 for å styrke selskapets finansielle posisjon for satsing på store prosjekter og investeringer i outsourcing Ementor overtar SAPkonsulentvirksomheten Broad Partner Services Consulting AS i Norge og IT-outsourcingvirksomheten til Serco Sweden AB. TJ Group Plc. overtar Ementors Symfoni-produktportefølje 2004 Ementor refinansierer eksisterende syndikerte lånefasilitet og løpende kreditter og inngår avtale med DnB NOR Bank ASA som ny hovedbankforbindelse Stand alone hardware forretningen i Danmark skilles ut og selges til Topnordic A/S Det ansettes ny adm. direktør i Finland Ementor selger hele sin aksjebeholdning i itet til Kunnskap Invest I oktober melder konsernsjef Arne A. Jensen sin avgang Det gjennomføres en fortrinnsrettemisjon på MNOK 225 Ementor selger sine eierandeler i Ajourit AS til Visma ASA I desember utnevnes Jo Lunder som ny konsernsjef 2005 I januar overtar Ole Morten Settevik som adm. direktør i Norge samtidig som konsernstab reduseres kraftig I februar tiltrer Jo Lunder stillingen som konsernsjef I mars ansettes Rune Falstad som ny konserndirektør økonomi/finans, og Carsten Dilling ansettes som ny adm. direktør i Danmark. Dilling utnevnes samtidig til visekonsernsjef I juli legges det frem en ny strategi for konsernet, som omfatter endringer i forretningsmodell og tilbud til markedet. Implementering er forventet å ta måneder. Samtidig presenteres en finansiell plattform for restrukturering av virksomheten som består av en egenkapitalgaranti på MNOK 100 fra Kistefos i forbindelse med en fortrinnsrettemisjon og støtte fra bankene ved blant annet å disponere likvide midler realisert fra restruktureringsaktiviteter I september selges 100 prosent av aksjene i det finske datterselskapet til KPY Oyj I oktober selger Ementor sin norske og svenske outsourcing-virksomhet til ErgoGroup AS 2006 I januar selger Ementor sin norske konsulentvirksomhet (Avenir) til EDB Business Partner ASA I februar annonseres sammenslåing av Ementor ASA og danske Topnordic A/S og Jo Lunder overtok, som følge av sammenslåingen, som adm. direktør i Ementor Norge AS i tillegg til stillingen som konsernsjef Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

9 Norge Omsetning: MNOK 2 112,7* Antall ansatte: 821* Antall sertifiseringer: Det nye Ementor-konsernets strategiske fokus vil bli å styrke posisjonen som den ledende leverandøren av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Beskrivelsene under hvert land har ikke hensyntatt sammenslåingen mellom Ementor og Topnordic og reflekterer således kun Ementor-organisasjonen. Norge Marked og trender Det norske IKT-markedet vokste med 6,4 prosent i 2005 (kilde: IDC). Tjenester og software viste sterkere vekst enn hardware. Fortsatt gjennomgår IKT-bransjen en konsolidering både på tele- og ITmarkedene. Antallet aktører er relativt konstant, men endringer i kundenes kjøpsmønstre på grunn av tjenesteutsetting og en stadig bredere distribusjon av standard hardware og software slo forskjellig ut for ulike markedsaktører i I tiden fremover forventes det sterk etterspørsel etter mobile løsninger, så vel løsninger bygget på tradisjonell PC-plattform som løsninger for mobile enheter knyttet opp via trådløst nettverk eller teleoperatører. Etterspørselen etter løsninger som støtter nye virksomhetsarkitekturer øker også. Infrastruktur blir i stadig større grad virtualisert (en frikobling mellom fysiske og logiske ressurser) og gir en bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Trenden innenfor applikasjoner går i retning av å dele opp de store og tunge applikasjonene i mindre deler (komponentisering) innenfor en SOA-arkitektur (Service Oriented Architechture). På grunn av nye internasjonale regelverk (Sarbanes-Oxley i USA og Basel II i EU) samt krav til personvern og vern av sensitive opplysninger fra nasjonale myndigheter, må IT-arkitekturen oppfylle stadig strengere lovmessige krav. Noen kunder i 2005: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BKK Bærum kommune DnB NOR Bank ASA Helse Midt-Norge IT HEMIT Helse Vest IKT AS Helse Øst RHF Lyse Tele AS Matiq AS Norsk Hydro ASA Skattedirektoratet Statens vegvesen Statoil ASA Sør-Trøndelag fylkeskommune med samarbeidende kommuner Telenor ASA * inklusiv den solgte konsulentenheten (Avenir) Strategi og markedstilbud Ementor er i dag sterkt representert i det norske markedet, med kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Larvik, og selskapet har som mål å opprettholde posisjonen som den største norske leverandøren av infrastrukturløsninger og -produkter. Konkurranseklimaet viser ulike trender. Mens markedet for enklere produkter er preget av overdistribusjon og pressede marginer, er det fortsatt en sterk etterspørsel etter mer avanserte dataromsog kommunikasjonsløsninger. Konsulentmarkedet har en stigende tendens, med spesielt sterk etterspørsel innenfor kommunikasjon, konsolidering og virtualisering. I tiden fremover ventes markedet for IT-infrastruktur å få en stadig viktigere og bredere rolle, også med hensyn til mellomvare og systemadministrasjon. Ementor har en ledende posisjon i det norske server-, kommunikasjons- og sikkerhetsmarkedet. Det legges stor vekt på at kunder og partnere skal ha tillit til at Ementor har evne til å levere og bygge de mest relevante løsningene. Riktig og relevant kompetanse står derfor høyt på Ementors agenda, og selskapet er sertifisert på høyeste nivå hos sine viktigste leverandører. Ementor har i 2005 arbeidet med å målrette sitt produkt- og tjenestetilbud. Selskapet lager og forvalter innovative løsninger innenfor følgende fire forretningsområder: Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

10 IT-plattform Produktivitets- og samhandlingsløsninger Nettverk og kommunikasjon Sikkerhet Ementor har som mål å bidra til at IT genererer reell forretningsverdi for kunden internt og eksternt og ønsker dessuten å bistå kundens IT-funksjon med å dokumentere dette verdibidraget. I januar 2006 ble Ementors norske konsulentvirksomhet (Avenir) solgt til EDB Business Partner ASA. Ementor har i dag en av Norges største kompetansebaser innenfor infrastrukturområdet, med mer enn 380 konsulenter (i tillegg til den solgte konsulentenheten). Selskapet vil fremover fortsette å øke denne kompetansebasen. Ementors kunder i Norge er primært store og mellomstore private og offentlige virksomheter. Selskapets løsninger kan benyttes i de fleste bransjer, men Ementor fokuserer primært på bredbåndsoperatører, bank/finans, olje/engineering, helse og lokal forvaltning. Eksterne relasjoner Ementor er bygget på sterke partnerrelasjoner. I Norge er selskapet en av de største partnerne til internasjonale teknologileverandører som HP, IBM, Cisco, Microsoft og SUN. I tillegg har Ementor viktige partnerrelasjoner til norske produkt- og tjenesteleverandører som Telenor og ErgoGroup. Ementor har blant annet følgende sertifiseringer; Cisco Gold Partner, HP Premier Partner, IBM Premier Business Partner, Microsoft Gold Certified Partner, SUN I-Force Partner og Telenor sertifisert partner. I 2005 ble Ementor kåret til Årets Business Partner av IBM Norge. Kundeeksempler Lyse Tele AS Ementor inngikk rammeavtale med Lyse Tele, en av Norges ledende bredbåndsaktører innenfor Triple Play, som blant annet omfatter kommunikasjonsutstyr, server- og lagringsutstyr og tekniske tjenester. Det var viktig for oss at Ementor har landsdekkende leveringskapasitet. De har gjort en flott innsats så langt, og vi ser frem til det videre samarbeidet, sier Eirik Gundegjerde, adm. direktør i Lyse Tele AS. Helse Øst RHF Ementor er en av tre leverandører til Helse Øst på en rammeavtale som omfatter PC, skrivere, servere, lagring, kommunikasjon, nettverk, IT-sikkerhet, videokonferanse, konsulentbistand innenfor infrastrukturløsninger og serviceavtaler. Leverandørene ble valgt på bakgrunn av sin kompetanse og leveransedyktighet innenfor alle områder i rammeavtalen, sier viseadm. direktør i Helse Øst, Steinar Marthinsen. Danmark Marked og trender Danske virksomheter gjennomfører nå igjen større strategiske og visjonære ITinvesteringer, og markedet viser generelt stor interesse for konsolidering og utbygging av IT. Kundene er på jakt etter effektive løsninger som understøtter forretningsvirksomheten, og de stiller høye krav til leverandørenes evne til nytenkning og verdiskaping. Konkurransen er intens, og vinnerne er de som evner å levere velintegrerte løsninger med en komponentmiks som er skreddersydd for kundens virksomhet, til rett pris. Ifølge IDC planlegger tre av fire danske virksomheter å investere i portalløsninger før utgangen av Mange forventer å utvikle sin ERP-applikasjon i løpet av de neste to årene, og mer enn hver tredje danske virksomhet planlegger å utfase en av sine nøkkelapplikasjoner. Mer enn halvparten av virksomhetene i Danmark forventer å investere i IP-telefoni innen ett år. Det var viktig for oss at Ementor har landsdekkende leveringskapasitet. De har gjort en flott innsats så langt, og vi ser frem til det videre samarbeidet. Eirik Gundegjerde, adm. direktør i Lyse Tele AS Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

11 Danmark Omsetning: MNOK 843,0 Antall ansatte: 629 Antall sertifiseringer: 928 Noen kunder i 2005: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bankernes EDB Central (BEC) Codan Trygg-Hansa Danmarks Radio (DR) Danske Stats Baner (DSB) Direktoratet for FødevareErhverv Erhvervs- og Byggestyrelsen Falck Danmark A/S FLSmidth A/S Hexal IT- og Telestyrelsen Jyske Bank Socialministeriet Sparekassernes Datacenter (SDC) Udenrigsministeriet Den fremste vekstdriveren i det danske IT-tjenestemarkedet er outsourcing av applikasjoner og infrastruktur. Slik outsourcing er nå også blitt relevant for små og mellomstore bedrifter. Fleksibilitet er et viktig parameter. I tillegg ventes det at outsourcing av blant annet sikkerhets- og nettverksløsninger vil gi ytterligere vekst. Kundene er opptatt av å ha kontroll på kostnader i tilknytning til drift og vedlikehold av klienter, og kundehåndteringsløsninger vil være et opplagt optimeringsobjekt. Strategi og markedstilbud Ementor ønsker å tilføre sine danske kunder merverdi gjennom individuelle og fleksible løsninger og tjenester av høy kvalitet. I løpet av 2005 har selskapet blant annet effektivisert organisasjonen, skjerpet sin fokus markant og etablert en langt enklere struktur med utgangspunkt i de tre hovedområdene; prosjektbaserte tjenester, service management & outsourcing og produktsalg. Ementors primære forretningsområder i Danmark er: Client management, konsolidering og sikkerhet Hardwareservice Bredbånd og IP-telefoni Medarbeiderportaler og tilskuddsadministrasjon (TAS) Drift av infrastruktur og SAP- & Oracleløsninger SAP Consulting og Business Consulting Fra 1. oktober 2005 samlet Ementor sine management- og SAP-konsulenter i Danmark i det nyetablerte Ementor Consulting A/S. 1. januar 2006 etablerte man Ementor Communication A/S, som konsoliderer nettverks- og kablingsforretningen. Ementor har kontorer i Ballerup utenfor København og i Århus. Ementor er i dag en ledende leverandør i det danske markedet for IT-prosjekter, -konsulenter og -tjenester og tilbyr et av Danmarks bredeste utvalg av infrastrukturløsninger, outsourcing, rådgivning, løsninger og tjenester. Ementor har en sterk posisjon i dansk offentlig sektor. Blant annet har selskapet lang erfaring i å levere portaler, infrastruktur- og administrative løsninger, forretningsrådgivning og drift. I finanssektoren og den farmasøytiske industrien har Ementor et solid fotfeste gjennom en rekke mangeårige drifts- og serviceavtaler. Selskapet er godt posisjonert for implementering og drift av store ERP-prosjekter i energi- og transportsektoren og er dessuten en ledende aktør i kablingsprosjekter til energi- og transportsektoren og kommunene. Eksterne relasjoner Ementor i Danmark besitter sterk kompetanse, blant annet gjennom en lang rekke Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

12 håndterer Ementor kundens totale behov for IT-infrastruktur og er konkurransedyktig på alle sine kompetanseområder. sertifiseringer. I Danmark er Ementor Cisco Gold Partner og har unike partnerskap med flere andre av verdens fremste teknologileverandører, som for eksempel Microsoft, SAP, Oracle, IBM, HP og Dell. Kundeeksempler ATP ATP har i samarbeid med Ementor gjennomført implementeringen av en ERPløsning basert på SAP. Vårt samarbeid er forankret i at vi er likeverdige parter, og prosjektet har lykkes blant annet på grunn av Ementors gode kombinasjon av høy kompetanse og fleksibilitet, sier økonomidirektør, Lars Damgaard Sørensen i ATP. Wrist WRIST Group A/S valgte Ementor Danmark til å designe og optimere deres internasjonale infrastruktur samt innføre IP-telefoni på 16 lokasjoner. Vi er ytterst tilfredse med løsningen og Ementors håndtering av implementeringen. De gode resultatene skyldes Ementors profesjonalisme og sterke kompetanse innenfor infrastruktur og IP-telefoni, sier IT-sjef Henrik Buss. Sverige Marked og trender I Sverige opererer Ementor i et marked i vekst. Ifølge beregninger fra uavhengige analytikere vokser det svenske IT-markedet for tiden med ca prosent. Ettersom kundenes kunder og brukere stiller stadig høyere krav til tilgjengelighet, forventer selskapet at veksten i det svenske markedet vil holde seg også i de nærmeste årene. Strategi og markedstilbud Som kompetansebedrift er Ementors fokus å løse kundenes utfordringer. Ementor er tydelig differensiert i forhold til konkurrentene i Sverige. Mens det svenske IT-markedet generelt er nisjedelt, Ementor er en av Sveriges ledende leverandører av IT-infrastrukturløsninger og -produkter. Fra kontorer i Stockholm, Göteborg, Växjö og Malmö betjener selskapet kunder over hele Sverige med service, support og et komplett spekter av infrastrukturløsninger og -produkter innenfor: Kommunikasjon System Sikkerhet Informasjonshåndtering Ementor legger vekt på å utnytte egen kompetanse og produkter fra ledende leverandører til å dekke kundenes behov. Kundene kommer både fra offentlig og privat sektor. Selskapet står sterkest i offentlig sektor og blant små og mellomstore bedrifter. I Sverige fokuserer ikke Ementor på spesifikke bransjer, men organiserer kompetansen etter fokusområdene som er nevnt ovenfor. I Sverige står Ementor sterkest innenfor kommunikasjon. Selskapet er Sveriges største nettverksintegrator, med en sterk posisjon i markedet for nettverksprodukter og -tjenester til statlige myndigheter og direktorater. Ementor er også ledende på leveranse av Cisco IP-telefoni og har levert flere av Sveriges største videoløsninger. Selskapet er også Sveriges ledende leverandør av konsoliderte systemmiljøer og en sterk spiller innenfor sikkerhet og informasjonshåndtering. 10 Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor?

13 Sverige Omsetning: MNOK 612,5 Antall ansatte: 236 Antall sertifiseringer: 431 Noen kunder i 2005: Ementors styrke ligger i kunnskapen og erfaringen som leverandør av ITinfrastrukturløsninger og -produkter. Av nesten 250 medarbeidere over hele Sverige er 170 teknologer og konsulenter med lang erfaring og dokumentert kompetanse. Selskapet arbeider systematisk med å forvalte sin kunnskapskapital og tilegne seg ny, relevant kunnskap og nye ferdigheter. AstraZeneca Försvarsmakten Handelsbanken Karolinska Universitetssjukhuset Securitas SonyEricsson Statistiska Centralbyrån Stena Line Stockholms Stad Stokab Telenor Tre Uppsala Universitet Västra Götalandsregionen Eksterne relasjoner Ementor samarbeider med fire markedsledende hovedpartnere Cisco Systems, HP, IBM og Microsoft. Et gjensidig og tydelig engasjement på kundenes vegne utgjør grunnstammen for disse samarbeidene. I tillegg til de fire hovedpartnerne har Ementor i Sverige samarbeid med et titalls partnere som bidrar med viktige produkter på selskapets fokusområder. Blant disse partnerne er Citrix, Packet Front, McAfee, SAS Institute og Netwise. I Sverige er Ementor blant annet Cisco Gold Partner, HP Preferred Partner, IBM Premium Partner, Microsoft Gold Partner, Citrix Platina Partner og VMware Enterprise Partner. Kundeeksempler Statistiska Centralbyrån Hos Statistiska Centralbyrån (SCB) bygger Ementor en fleksibel, stabil og sikker nettverks- og lagringsløsning. Løsningen inkluderer server, datalagring, nettverk og sikkerhet. Vi måtte gjennomføre en modernisering og søkte etter den beste kvaliteten vi kunne få for pengene. Ementor kom best ut av konkurransen både om nettverk og lagring. For oss handler investeringen om bedre utnyttelse og om å følge med i utviklingen, sier Fredrik Hård af Segerstad, ansvarlig for IT-infrastrukturen i SCB. GothNet AB Ementor bistår hovedleverandøren GothNet AB med å bygge Sveriges største aktive bynett i løpet av de neste tre årene. Ementor leverer utstyr, serviceavtale og andre tjenester. Denne avtalen er nok den største som er gjort innenfor bynett i år i Sverige. For å klare leveransen samarbeider vi med sterke underleverandører. Vi har samarbeidet med Ementor i 15 år og er veldig fornøyd med deres leveranser. Ementor tar ansvar når vi støter på utfordringer og har nok en gang respondert veldig bra. Derfor har vi et langsiktig samarbeid, sier Mats Devert, adm. direktør i GothNet. Ementor årsrapport 2005 Hva gjør Ementor? 11

14 Styrets beretning 2005 har vært et år preget av restrukturering. Ny toppledelse kom på plass i første kvartal 2005, og sommeren 2005 konkluderte styret sin strategiske gjennomgang. Gjennomgangen konkluderte med et stort behov for å redusere selskapets risikoprofil gjennom en fokusering av virksomheten. Selskapets strategi er å konsentrere seg om å opprettholde og styrke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. For å skape grunnlag for vekst og økte verdier for eierne, godkjente styret den 1. februar 2006 en avtale om sammenslåing med Topnordic. I forbindelse med rapportering av andre kvartal 2005 presenterte Ementor en grundig gjennomgang, som avslørte betydelige utfordringer og et stort behov for å redusere selskapets risikoprofil gjennom en fokusering av virksomheten. Flere aktiviteter for å restrukturere virksomheten ble iverksatt, og prosessen startet for fullt i tredje kvartal. Den 6. september 2005 ble det finske datterselskapet Ementor Finland Oy solgt til Kuopion Puhelin Oyj. Salget realiserte MNOK 44 i likvide midler. 3. oktober inngikk Ementor en avtale med ErgoGroup AS om salg av outsourcings-virksomhetene i Norge og Sverige. Dette salget realiserte MNOK 130 i likvide midler i 2005 (ytterligere ca. MNOK 20 i innbetalinger forventes i 2006). Prosessen med å etablere en uavhengig konsulentvirksomhet i Danmark ble gjennomført i oktober 2005, og konsulentvirksomheten i Norge (Avenir), som ikke tilhører infrastrukturvirksomheten, ble solgt til EDB Business Partner AS 16. januar Restruktureringen har gjort det mulig å iverksette endringer som er forventet å redusere årlige driftskostnader i Norge og Sverige med ca. MNOK 100 i Endringene inkluderte en reduksjon av bemanningen fra utløpet av fjerde kvartal 2005 med i overkant av 100 personer i Norge og Sverige. Parallelt med restruktureringen begynte selskapet å se på mulighetene for å realisere strategien om å styrke posisjonen som en ledende leverandør av infrastrukturløsninger og -produkter i Norden. Det første og mest attraktive skritt i denne strategien, og for å skape et grunnlag for vekst og økte verdier for eierne, var en sammenslåing med Topnordic. Den 1. februar 2006 godkjente styret i Ementor en avtale om sammenslåing med Topnordic. Topnordic er et privateid IKT-produkt- og infrastrukturselskap med datterselskaper i de nordiske landene og en proforma omsetning for 2005 på MNOK Det sammenslåtte konsernet hadde en proforma omsetning for 2005 på MNOK Aksjonærene i Topnordic mottok et vederlag i Ementor-aksjer ved en emisjon i mars Basert på aksjekursen for Ementor ti handelsdager etter annonseringen den 1. februar 2006, vil bokført egenkapital for Ementor øke med MNOK 1 034, og aksjonærene i Topnordic vil eie 49,9 prosent av det sammenslåtte selskapet. Sammenslåingen av de to selskapene er et viktig skritt for å skape en sterk strategisk plattform for lønnsom vekst i det nordiske markedet. Det sammenslåtte selskapet vil være markedsleder i Norge og Danmark og en klar nummer to i det svenske markedet, samtidig som det vil være representert i Finland. Styret er av den oppfatningen at Ementor/Topnordic, med sin gode markedsposisjon, sine etablerte kunderelasjoner og motiverte og kompetente 12 Ementor årsrapport 2005 Styrets beretning

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24

Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24 Årsrapport 2014 Kort om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 Fara ASA årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Årsrapport 2003. PSI Group ASA

Årsrapport 2003. PSI Group ASA 2003 Årsrapport 2003 PSI Group ASA 2 PSI Group ASA Årsrapport 2003 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2003...4 Vellykket strategi - nå skal vi nå våre mål!...7 Om PSI Group...8 Distributøren SymTech

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer