FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)"

Transkript

1 FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr og Grieg Marine Farms AS org.nr (som de overdragende selskap)

2 2 I PARTENE Grieg Seafood ASA er stiftet , og er registrert i Foretaksregisteret den Selskapet har forretningskontor i Bergen, og har til formål å yte hovedkontortjenester innen eget konsern til selskaper som driver produksjon av matfisk og skalldyr i havog kystbasert fiskeoppdrett. Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer á NOK 4. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Grieg Seafood Hjaltland AS er et aksjeselskap stiftet den , og er registrert i Foretaksregisteret den Selskapet har forretningskontor i Bergen, og har til formål å drive produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett. Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer á NOK 12. Samtlige aksjer eies av Grieg Seafood ASA. Selskapet driver virksomhet iht. sitt formål. Grieg Marine Farms AS er et aksjeselskap stiftet den , og er registrert i Foretaksregisteret den Selskapet har forretningskontor i Bergen, og har til formål å drive produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett. Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer á NOK 0,05. Samtlige aksjer eies av Grieg Seafood ASA. Selskapet driver virksomhet iht. sitt formål. II GJENSTAND FOR FUSJON Styrene i Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS har etter styremøte den blitt enige om å utarbeide denne felles fusjonsplan for fusjon mellom selskapene, jf. allmennaksjelovens 13-24, jf Selskapenes styrer er blitt enige om å fusjonere selskapene iht. denne fusjonsplan. Grieg Seafood ASA eier samtlige aksjer i henholdsvis Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS. Selskapene foreslås fusjonert i samsvar med reglene om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap i allmennaksjelovens ved at Grieg Seafood ASA overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet i Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS uten vederlag. Ved gjennomført fusjon slettes Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS i Foretaksregisteret. III BEGRUNNELSE FOR FUSJON Begrunnelsen for fusjonen er å tilrettelegge for en mer rasjonell organisering av konsernet. De overdragende selskapene har i dag ingen operasjonell aktivitet. Sammenslåingen er slik styrene i de respektive selskaper ser det, et naturlig ledd i den organisering av konsernet som styrene i de tre selskapene har vært enige om. IV GJENNOMFØRING AV FUSJONEN. FUSJONSVEDERLAGET Fusjonen mellom Grieg Seafood ASA, som det overtakende selskap, og Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS, som de overdragende selskap, gjennomføres i samsvar med allmennaksjelovens ved at henholdsvis Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS overdrar sine samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet i henhold til selskapenes balanse pr til Grieg Seafood ASA mot sletting av sistnevntes aksjer i henholdsvis Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS. Det

3 3 ytes ikke annet vederlag til Grieg Seafood ASA, som er eneaksjonær i Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS. V FORHOLDET TIL DE ANSATTE Det er i dag ingen ansatte i Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS. Fusjonsplanen er gjort kjent for de ansatte i Grieg Seafood ASA, og de ansatte er gjort kjent med sin rett til drøfting etter allmennaksjeloven og arbeidsmiljøloven VI UTSENDELSE AV DOKUMENTER TIL AKSJONÆRENE OG MELDING TIL FORETAKS- REGISTERET Fusjonsplanen med vedlegg skal oversendes aksjonærene i Grieg Seafood ASA én måned før styrets beslutning jf. allmennaksjelovens andre ledd nr. 3. Grieg Seafood ASA vil på samme tidspunkt melde fusjonsplanen til Foretaksregisteret jf. allmennaksjelovens andre ledd nr. 4. Styret i morselskapet, Grieg Seafood ASA vil deretter behandle fusjonsplanen og fatte endelig beslutning om fusjon. VII TIDSPLAN OG VIRKNINGSTIDSPUNKT FOR SELSKAPSRETTSLIG GJENNOMFØRING AV FUSJONEN Fusjonsplanen med vedlegg skal være endelig behandlet av styrene i Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS senest den I såvel Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS generalforsamlinger, er resultatregnskap og balanse for 2008, herunder konsernresultatregnskap og konsernbalanse for de respektive selskaper behandlet i generalforsamling, den for samtlige tre selskaper. Straks styrene i Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS har gjort gyldig beslutning om gjennomføring av fusjonen i samsvar med denne fusjonsplan, skal beslutningene om at selskapene har besluttet fusjon umiddelbart meldes til Foretaksregisteret, jf. allmennaksjeloven andre ledd nr. 5. Meldingene skal være sendt senest innen én måned etter at fusjonen er endelig godkjent av styret i henholdsvis Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet i så vel Grieg Seafood Hjaltland AS som i Grieg Marine Farms AS skal overføres til Grieg Seafood ASA senest innen 14 dager etter utløpet av fristen for kreditorene i selskapene til å fremme eventuelle innsigelser mot gjennomføring av fusjonen, jf. allmennaksjeloven 13-15, jf Inntil overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til Grieg Seafood ASA, skal så vel Grieg Seafood Hjaltland AS` som Grieg Marine Farms AS` midler forvaltes særskilt til ikraftsettelse av fusjonen er meldt til Foretaksregisteret, jf. allmennaksjeloven 13-17, jf. pkt. VIII nedenfor. Grieg Seafood ASA skal forestå forvaltningen av så vel Grieg Seafood Hjaltland AS som Grieg Marine Farms AS så snart denne fusjonsplan er godkjent av generalforsamlingene i samtlige selskaper som deltar i fusjonen. VIII SELSKAPSRETTSLIG IKRAFTSETTELSE AV FUSJONEN Fusjonen anses som selskapsrettslig gjennomført når Grieg Seafood ASA, som det overtakende selskap etter allmennaksjeloven 13-17, har gitt melding til Foretaksregisteret

4 4 Fusjonen medfører ingen endring i aksjonærsammen- om at fusjonen er trådt i kraft. setningen i Grieg Seafood ASA. IX REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG GJENNOMFØRING AV FUSJONEN Fusjonen får regnskapsmessig og skattemessig virkning f.o.m Fra samme tidspunkt anses alle transaksjoner i så vel Grieg Seafood Hjaltland AS som i Grieg Marine Farms AS for å være foretatt regnskapsmessig for Grieg Seafood ASAs regning. Åpningsbalanse for Grieg Seafood ASA inntas som vedlegg 4 til denne fusjonsplan. Åpningsbalansen er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler og statsautorisert revisor Jon Haugervåg i PricawaterhouseCoopers har avgitt en erklæring om at balansen er satt opp i samsvar med disse reglene. Erklæringen er inntatt som vedlegg 5. Årsregnskapene for for Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood Hjaltland AS og Grieg Marine Farms AS vedlegges som henholdsvis vedlegg 1, 2 og 3 til fusjonsplanen. X DET FUSJONERTE SELSKAPS FIRMA Etter gjennomført fusjon skal Grieg Seafood ASA være det fusjonerte selskaps firma. XI STYRE OG REVISOR Det gjøres ingen endringer i styret i Grieg Seafood ASA. Selskapets revisor skal være statsautorisert revisor Jon Haugervåg i Pricawaterhouse- Coopers, org.nr XII FULLMAKT Styret i Grieg Seafood ASA har fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger og utfyllinger til denne fusjonsplan for gjennomføring av fusjonen. Styret for Grieg Seafood ASA: * * *

5 5 Vedlegg: 1. Årsregnskapene for for Grieg Seafood ASA 2. Årsregnskapene for for Grieg Seafood Hjaltland AS 3. Årsregnskapene for for Grieg Marine Farms AS 4. Åpningsbalanse for Grieg Seafood ASA etter gjennomført fusjon 5. Erklæring fra revisor

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer