Haakon Five; Driftsgranskingenes far liberalist, kunnskapsutvikler og landbrukspolitiker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haakon Five; Driftsgranskingenes far liberalist, kunnskapsutvikler og landbrukspolitiker"

Transkript

1 Haakon Five; Driftsgranskingenes far liberalist, kunnskapsutvikler og landbrukspolitiker Per Harald Grue 13. desember 2011 Driftsgranskingene 100 år. Jubileumsseminar

2 Haakon Five ( ) en kort CV Født på Østre Five i Kvam (Steinkjer), bonde fra 1917 Mære landbruksskole 1901 og Norges Landbrukshøgskole Eidgenössische polytechnische Schule, Zürich 1910 Sosialøkonomisk embetseksamen Lærer Sem landbruksskole i Asker Startet Norges Vel Driftsgranskinger Konstituert rasjonaliseringsdirektør Provianteringsminister i Gunnar Knudsens regjering , og landbruksminister (V) fylkesmann i Nord-Trøndelag Landbruksattache i USA og Stortingsrepresentant ,

3 Haakon Five en kunnskapsutvikler (I) Landbruksøkonomi og regnskap hadde liten vekt og status på Den høiere landbruksskole i Aas Norges Vel tok flere initiativ for å etablere en praktisk veiledning i regnskapsførsel (1887 og 1902) Haakon Five utprøver surveymetoden på 140 bruk i Forkaster den som for unøyaktig og uten tilstrekkelig kontinuitet 1909 Five får stipend til landbruksstatistiske studier i Tyskland og Sveits Finner opplegget for et enkelt og praktisk system i Sveits Basert på et enkelt bokholderisystem Basert på et opplæringsprogram, listeføring og noteringer utført av bønder med vanlig folkeskole Driftsgranskinger i jordbruket gjennom 50 år (1966)

4 Haakon Five en kunnskapsutvikler (II) Ledet Norges Vels Undersøkelser av driftsforhold i landbruket Five utviklet det nye regnskapssystem parallelt med aktiv undervisning og propaganda Five forenklet så langt som mulig startet smått for seinere bygge ut systemet Filosofien var Regnskap med listeføring på det enkelte bruket, og mest mulig kontinuitet fra år til år Driftsgranskinger i jordbruket gjennom 50 år (1966)

5 Haakon Five en kunnskapsutvikler (III) Haakon Fives filosofi: De ved jordbundsundersøgelser og plantekulturforsøg fundne resultater kan først gjøres fuldt frugtbringende ved at sees i sammenheng med den hele bedrifts økonomiske forhold. Disse tre grene av landbrugsvidenskapen kan ikke undvære hinanden. De må arbeide hånd i hånd Driftsgranskinger i jordbruket gjennom 50 år (1966)

6 Haakon Five den første lærebokforfatter i landbruksregnskap Fives lærebok Veiledning i landbruksregnskap kom i november 1910 Five skiftet ut fremmedord med norske uttrykk og skapte en ny terminologi i bokføringsfaget Åpningsterminen ble fastsatt til 1. april en termininndeling som ble brukt fram til 1954 Five la stor vekt på status i regnskapet og utarbeidet en grundig veileder for taksering Driftsgranskinger i jordbruket gjennom 50 år (1966)

7 Haakon Fives faglige ideologi Fives lærebok Veiledning i landbruksregnskap ble brukt uendret som lærebok fram til 1940 Har den enkelte gårdbruker anledning til å sammenlikne sitt eget regnskap med andres, så er det lettere å se hvor det er mangler og noe å hente igjen Det er særlig viktig at så mange gårdbrukere som mulig fører sitt gårdsregnskap etter samme system, så tallene blir sammenlignbare Regnskapsførsel virker oppdragende, fremmer orden og punktlighet, fordi den ubarmhjertig avdekker hvormeget det koster å være slurvet Regnskapsførsel utvikler evnen til økonomisk tenkning, til å gjøre overslag, beregne, yder en sikker veiledning for et pålitelig praktisk skjønn Haakon Five: Veiledning i landbruksregnskap

8 Haakon Five liberalist og fagideolog Ble håndplukket som Rasjoneringsdirektør 1917 og Provianteringsminister 1919 av statsminister Gunnar Knudsen Historikeren Leiv Mjeldheim mener Five var Gunnar Knudsens kronprins ved skiftet i Venstre i 1921 Medlem av Venstres landsstyre fra 1922 og nestleder fra 1927 Hadde dominerinde innvirkning på Venstres landbrukspolitkk og stor betydning for partiets økonomiske politikk i mellomkrigstida Var en konsekvent talsmann for frihandel i tollpolitiske spørsmål Representerte Venstre i Tollkommisjonen som utarbeidet ny tolltariff i 1927

9 Haakon Five liberalist og landbrukspolitiker Fives landbrukspolitiske program var å øke matproduksjonen gjennom nydyrking og produktivitetsfremmende tiltak Ønsket å stimulere rasjonelt drevne bruk som var mest mulig selvforsynt Ønsket å gi statlig støtte til nydyrking og infrastrukturtiltak. Regnes som Norges Veterinærhøgskoles far Hans filosofi mot økt tollbeskyttelse var: Vi låser oss efterhånden, hvis vi fortsetter på denne vei, ute fra verdenssamkvemet, vi gjør det stadig vanskeligere for oss selv å nytte den rikdom som verden byr oss i sine råstoffer, og vi vanskeliggjør våre egne økonomiske fremskritt

10 Haakon Five som landbrukspolitiker i kriseåra på 1930-tallet Five var meget skeptisk til krisetiltakene som Bondepartiet og Norges Bondelag fikk kjempet fram etter verdenskrisen i 1929 Motstander av Omsetningsloven av 1930, de markedsinngrep loven gjennomførte og organisasjonenes sterke maktstilling Five ønsket å avvikle krisetiltakene så snart som praktisk mulig, ta de midlertidige problemer dette medførte og etter hvert høste gevinsten av friere handel og færre statlige inngrep når verdenskrisen etter hvert ble avløst av økonomisk oppgang Five var på kollisjonskurs med Bondepartiet, men hadde betydelig sympati i deler av Høyre og Arbeiderpartiet

11 Haakon Five som landbruksminister Mowinckels Regjering (III) var avhengig av Bondepartiets støtte Bondepartiets viktigste krav var å videreføre krisetiltak og videreføre krisetiltakenes Lønnsomhetslinje. Landbruksminister Fives stortingsproposisjon i mai 1934 provoserte Bondepartiet og ble ansett som et løftebrudd Jon Sundby døpte proposisjonen Kalvekastingsproposisjonen etter det eneste nye tiltak som ble foreslått Etter harde forhandlinger i Stortinget ble nye tiltak innarbeidet et borgerlig forlik og regjeringskrise avverget i juni 1934 Forliket innebar at Regjeringen skulle legge fram en samlet plan for for å bedre lønnsomheten i jordbruket Jorunn Bjørgum; Kriseforliket 1935 en milepæl i landbrukspolitikken

12 Haakon Five utarbeider en motstrømsmelding Landbruksdepartementet startet arbeidet på normal måte Landbruksdirektør Aslak Lidtveit fortalte seinere at arbeidet startet på gjeldande politiske grunnlag Landbruksminister Five var ikke nøgd og begynte å skrive sjølv Aslak Lidtveit og andre åtvara statsråden Utkast til stortingsmeldingen desavuerte Bondepartiets syn og var internt ferdig i Landbruksdepartementet før nyttår 1934 Stortingsmelding nr 18 Tiltak og retningslinjer for å bedring av jordbrukets kår anså Haakon Five i ettertid som sitt politiske testamente Jorunn Bjørgum; Kriseforliket 1935 en milepæl i landbrukspolitikken

13 Fives stortingsmelding utløser kriseforliket mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet i 1935 Historikerne er enige om at St. meld nr 18 Tiltak og retningslinjer for å bedring av jordbrukets kår utløste regjeringens avgang og kriseforliket i mars 1935 Statsminister Mowinckels taktikk var å gi Bondepartiet skylda for regjeringskrisa og skylda for å slippe Arbeiderpartiet inn i regjeringskontorene Fives melding lagt fram vinteren 1935 provoserte både med kortsiktige tiltak og langsiktige mål og hindret et fortsatt borgerlig samarbeid Bondepartiet fikk gjennomført viktige deler av sin landbrukspolitikk gjennom kriseforliket med Nygaardsvoldregjeringen Fives stortingsmelding forliste og havnet på historiens søppelhaug Jorunn Bjørgum; Kriseforliket 1935 en milepæl i landbrukspolitikken

Driftsgranskingene i Norges Vel

Driftsgranskingene i Norges Vel Driftsgranskingene i Norges Vel Håkon Tysdal Fra starten i 1911 og fram til 1946 var driftsgranskingene i jordbruket en del av virksomheten i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Det var ingen tilfeldighet.

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov

Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov N O TAT 2 015 10 Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov EYSTEIN YSTAD 1 NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Partiene, velgerne og bøndene

Partiene, velgerne og bøndene Partiene, velgerne og bøndene NILF-seminar, Oslo, 20. mai 2015 Hilmar Rommetvedt (IRIS) og Frode Veggeland (UiO/NILF) Disposisjon Partiene, velgerne, bøndene Hva er problemet? Den parlamentarisk styringskjeden

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2 Sibibibbib% dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs Økonomisk vekst blir et stadig mer sentralt mål også i de fleste vestlige land. Men det kan være uklart for oss i

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 12 1999 16. des. Dagsorden

Forhandlinger i Odelstinget nr. 12 1999 16. des. Dagsorden Forhandlinger i Odelstinget nr. 12 1999 16. des. Dagsorden 153 Møte torsdag den 16. desember kl. 13.50 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 11): 1. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken - moden for reform Normann Aanesland og Olaf Holm Normann Aanesland og Olaf Holm Jordbrukspolitikken moden for reform En analyse av jordbrukspolitikken med sikte på

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer