Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet"

Transkript

1 Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors

2 Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken Helsedirektoratet Flytoget PwC Eckbos legat Oslo Røde Kors Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo SAFIRs Venner Finse 1222 Haugastøl sykkelutleie OPAK Den hemmelige millionær Bidragsytere til Dokumentasjonsboken; VÆRE GJØRE LÆRE Bidragsytere til Brutalt Bra heftet Åpent bakeri Alle SAFIRs frivillige Alle SAFIRs deltakere Alle andre SAFIRs samarbeidspartnere og bidragsytere; offentlige og private 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD s Virksomheten SAFIR oppdraget s Aktiviteter på SAFIR s. 5 Statistikk for alle aktiviteter Nettverksaktiviteter på Gartnerløkka og Det Grønne Hjørnet s. 5 Kort om nettverksaktivitetene Resultater i 2012 Statistikk for nettverksaktivitetene Boligskolen s. 8 Kort om Boligskolen Resultater i 2012 Statistikk for Boligskolen act2 forumteater s. 10 Kort om act2 Resultater i 2012 Statistikk for act2 forumteater 3. Ressurser s. 13 Frivillige Ansatte Studenter i praksis Deltakere på arbeids-/praksisplass Styret i SAFIR Eiendommer/lokaler IKT 4. Organisasjon s. 16 Organisasjonskart Kvalitet, kompetanse, deltagelse og kurs Ytre miljø; Miljøfyrtårn 5. Annen drift s. 20 Økonomiske bidragsytere Mål og utvikling Markedsføring og samarbeid Gode ambassadører 6. Betraktninger ved årets slutt s. 21 2

4 FORORD På SAFIR ble jeg ønsket velkommen i døra med varme. Jeg følte meg trygg, for ingen målte meg eller spurte om bakgrunn, fortid eller rusforhold. Sitat fra VÆRE, GJØRE, LÆRE, en dokumentasjonsbok om SAFIR SAFIR er et senter for frivillig innsats i rusfeltet og målgruppen er personer som ønsker å etablere seg som rusfrie. Det er en frivilligsentral og det er de frivillige og deltakerne som i samspill skaper mulighetene og aktivitetene i kraft av at vi er et være-, gjøre-, lærested. Ved utgangen av 2012 hadde vi 84 aktive deltakere. Det har ligget noenlunde stabilt hele Dette er en økning på 12 fra året før, da vi hadde 72 deltakere. I tillegg har de åpne kursene på Boligskolen vært fulltegnet gjennom året med om lag 15 deltakere pr kurs. For øvrig treffer vi også målgruppen vår på forskjellige tiltak der SAFIR deltar på en annen måte, for eksempel på rekrutteringsbesøk hos samarbeidspartnere. Vi har i gjennomsnitt ca 90 besøk i uka, noe som tilsvarer ca 4000 besøkende i året. Summen av antall faste aktiviteter gjennom året er rundt 416. I tillegg kommer sporadiske aktiviteter, besøk og oppsøkende virksomhet har vært et flott jubileumsår, hvor SAFIR har feiret sine 10 år på mange måter. Et synlig bevis på dette er Dokumentasjonsboken om SAFIR; VÆRE-GJØRE-LÆRE, som oppsummerer og gir et fint bilde av spennet i aktivitetene på SAFIR. Selve essensen av SAFIR handler mye om å legge til rette for mestring gjennom gode hverdagsopplevelser og utveksling av erfaringer på de ulike aktivitetene våre. Årsrapporten er utarbeidet av SAFIRs ansatte og søker å gi et bilde av driften gjennom året og om den er i overensstemmelse med tiltaksplanen vi la for Oslo, mars 2013 Kristin Heger Virksomhetsleder Oddrun Remvik Styreleder 3

5 Virksomheten SAFIR oppdraget SAFIRs virksomhetsplan bygger på Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) sine strategiske dokumenter; Kompasset II samt gjeldende strategiske dokumenter for Oslo (ORK) og Norges Røde Kors ( ). SAFIR drives i samsvar med gjeldende retningslinjer for frivilligsentraler ved Kulturdepartementet (KUD) SAFIR drives i samarbeid mellom SKBO og ORK og begge organisasjonene bidrar med årlig driftsstøtte. Administrativt er SAFIR underlagt Avdeling Helse- og Sosial i SKBO. I tillegg mottar SAFIR som frivilligsentral støtte fra KUD. Boligskolen på SAFIR drives med støtte fra Husbanken, Helsedirektoratet og Velferdsetaten, mens act2 forumteater har mottatt fra NAV (AV-dir). Det Grønne Hjørnet får deler av den økonomiske støtten SAFIR mottar fra Flytoget. STYRE Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Oddrun Remvik (SKBO) Merethe Skaug Sørensen (ORK) Monika Juul (ORK) Kai-Rune Myhrer (Batteriet, SKBO) Liv Lehne (frivillig, SAFIR) Virksomhetsleder: Elisabeth Simonsen (for Kristin Heger i permisjon) SAFIR ble etablert vinteren 2002/2003 som en frivilligsentral med et spesielt fokus på grupper som opplever sosial eksklusjon på bakgrunn av at de har slitt, eller sliter med overgangen til rusfrihet. I denne livssituasjonen kan de praktiske og sosiale utfordringene oppleves som store, og vi ser at erfaringsutveksling og samarbeid på tvers mellom frivillige og deltakere ofte gir positive utslag. Det å delta på aktiviteter i åpne og inkluderende fellesskap gir mestringsfølelse og er viktig for å styrke selvrespekten. I mai 2005 flyttet SAFIR til Gartnerløkka Nettverkshus på Grønland. Huset leies sammen med en Oslo Røde Kors aktivitet på kvinnefeltet: MARTE nettverkssenter for eneforsørgere, og samarbeidet mellom Røde Kors og Bymisjonen står sentralt i driften. Det er utarbeidet en egen årsrapport for Gartnerløkka nettverkshus som helhet. 4

6 2. Aktiviteter på SAFIR Kjerneaktivitetene på SAFIR er de nettverksaktivitetene som er forankret på Gartnerløkka og på Det Grønne Hjørnet. SAFIR har Boligskolens Bo og Lev godt kursserie som også er forankret på Gartnerløkka i tillegg til at de driver noe eksternt oppsøkende virksomhet. act2 forumteater har blitt brukt som et verktøy for endring og som virkemiddel inn i flere av kursene på Boligskolen, samt i nettverks- og frivillighetsarbeidet på SAFIR. De har også dette året vært en svært populær sosial aktivitet på SAFIR, i tillegg til at de har blitt leid inn som bidragsyter på ulike arenaer. Våre frivillige rekrutteres gjennom Oslo Røde Kors, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og egne nettsider og nettverk. De intervjues, kurses og tilbys individuell oppfølging, avhengig av hvilket innsatsområde de velger og har kapasitet til i det sosiale nettverksarbeidet som organiseres på SAFIR. Våre deltakere rekrutteres fra ulikt hold; ved oppsøkende utebesøk på rusinstitusjoner, at de følges av ruskonsulent eller gjennom jungeltelegrafen. Når de har tatt kontakt har de tilgang på ulike gruppeaktiviteter, deltakelse på sporadiske utflukter og aktiviteter, kursvirksomhet, lunsjer på huset og noe en-til-en aktivitet, alt ut fra den enkeltes interesser og behov. For noen vil det være viktig å finne en plattform der hvor de bare er, et værested. For andre vil det være et ønske om å bevege seg videre og de benytter seg i større grad av SAFIR som et gjørested og et lærested. Fremdrift og retning er opp til den enkelte. Samlet statistikk 2012 (2011) Antall registrerte deltakere (m/ rusbakgrunn): 84 (72) Antall frivillige 35 (29) Antall organiserte faste aktiviteter: 416 (483) Antall deltakere pr aktivitet: pers. (2 45 pers.) Nettverksaktiviteter på Det Grønne Hjørnet og i Gartnerløkka Personlig synes jeg det er lettere å strekke ut en hånd enn å be om en hånd. På SAFIR skjer begge deler. Kort om nettverksaktivitetene Aktivitetene på SAFIR finner sted i en rusfri ramme og gjennomføres i hovedsak av frivillige og deltakere, med administrativ støtte fra ansatte, men både Forumteater, Boligskolen og 5

7 nettverksaktivitetene har frivillige med og uten ruserfaring. Vi opplever å ha en flott gjeng med stabile frivillige, og engasjerte og interesserte deltakere som gjør alt dette mulig. Det Grønne Hjørnet er et lite lokale SAFIR leier av borettslaget i nabolaget vis á vis Gartnerløkka Nettverkshus. Tilbudene er i størst mulig grad deltaker-/frivilligstyrt. I tillegg har det i løpet 2012 blitt avholdt flere Smågodt- kurs med fokus på fritidsaktiviteter i regi av Boligskolen på SAFIR. Gjennom den frivillige innsatsen har SAFIR i ennå større grad i år kunnet holde åpent gjennom jul, påske og sommerferie, selv når kontoret har vært stengt. Gartnerløkka er stedet for onsdagsaktivitetene. I tillegg kan folk komme innom å ta en kopp kaffe, få hjelp til å skrive et brev/ta en telefon, låne pc osv. I tillegg kommer mye av aktiviteten knyttet til Boligskolen og act2 forumteater. Resultater i 2012 Måtte alle barna som kommer kose seg og nyte det like mye som vi gjorde. Deltaker om sin frivillige innsats på Hudøy mai Vi tenker at mennesker er skapt til fellesskap med andre og trenger gode relasjoner. På SAFIR skjer nettverksarbeidet alle steder der hvor folk møtes i tillegg til ved Boligskolen eller i act2 forumteater. Vår målgruppe savner ofte et rusfritt nettverk og flere står midt i sårbare overganger eksempelvis fra behandling til egen bolig. Vi søker å tilrettelegge for at de som er en del av SAFIR får hjelp og støtte til å gå inn i nye aktiviteter etter eget behov og tempo. SAFIR vil for noen være et værested, et sted de kommer og er, lytter og deltar i større eller mindre grad. For andre er SAFIR et lærested. Alle skal oppleve at SAFIR kan være et gjørested hvor deltakere og frivillige kan gå inn i aktiviteter, i alt fra lunsj, kurs og turer til kreativ utfoldelse. Vi ønsker å være en døråpner og bidra til større nettverk ved å synliggjøre andre arenaer for deltakelse og engasjement i samfunnet. 6

8 Det ble som alle tidligere år arrangert flere turer i 2012, som inkluderte både deltakere, frivillige og ansatte. For tredje år på rad dro en forventningsfull gjeng av gårde til Camp Hudøy i begynnelsen av mai, for å bidra frivillig med å gjøre hytter og hus klar til besøk av barn som skulle på feriekoloni i løpet av sommeren. I august ble det for 7. gang arrangert sykkeltur på Rallarvegen. For andre år på rad vandret 29 deltakere, frivillige og ansatte inn i Nordmarka, for et felles todagers seminar på Studenterhytta med kommunikasjon som tema: Det gode møtet. I tillegg har det vært arrangert tre dagers tur til Katnosa, i samarbeid med Flytoget har vi vært på kanotur med overnatting og med SAFIRs venner har vi hatt skidag. I tillegg deltok en gjeng fra SAFIR for 4. år på rad på Idrett mot Rus. Høytider kan være utfordrende for flere, så mange har satt pris på og benyttet seg av at det var aktiviteter på Det Grønne Hjørnet påskedagene. Julen 2012 ble det igjen feiret julaften for 12 personer på DGH og det var åpent til julemat flere dager i romjulen. I tillegg holdt deltakere og frivillige åpent to dager i uken sommeren igjennom, med mulighet for å være med på utflukter enkelte av dagene. Tilbudet ble svært godt mottatt av flere deltakere i ellers sommerstille gater. Koordinatoren på Det Grønne Hjørnet legger i tillegg til rette for deltakermøter hver første mandag i måneden, hvor det gis muligheter for å komme med ris og ros, samt innspill og ideer. Aktivitetene her kan derfor i løpet av året i noen grad variere, avhengig av etterspørsel og deltakelse. Statistikk for Nettverksaktiviteter Hyppighet Gj.snitt ant. pers SUM Mandagskafé Reiki Onsdagslunsjen (inkl.miniquiz, grublegr, kafé) Kreativt treff Fredagsutflukt Fredagsjam PwC middag Sommerfest Turer Søndagsåpent Høytider og ferietid (dager) Omvisninger/besøk/drop-ins Samlet deltagelse gjennom året

9 Boligskolen Jeg syns det var utrolig nyttig å bli med på Boligskolekurs: ny måte å jobbe på i forhold til min problematikk og ikke minst øve på å bli mer selvhevdende. Takk, vi sees igjen. Deltaker på Boligskolekurs med act2 Forumteater. Kort om Boligskolen Boligskolens formål er å arrangere Bo og Lev Godt kurs som bidrar til at deltakerne kan bo godt i eget hjem. Det holdes kurs i boligsosiale temaer, i tillegg til at Boligskolegruppen arrangerer Smågodt kurs med fokus på fritidsinteresser og matlaging. Drift og utvikling av kursene baseres på frivillig innsats fra deltakere med rusbakgrunn, i samarbeid med en koordinator. I gjennomføringen anvender vi en metodikk som legger vekt på brukermedvirkning, erfaringsutveksling og uformell atmosfære på kursene. Gruppens egne erfaringer og kunnskaper er de sentrale ressursene. Eksterne fagpersoner inviteres som bidragsytere på enkelte kurs der hvor dette er relevant. Til kursene har vi rekruttert deltakere fra andre virksomheter i SKBO som A-senteret, Bybo, Holmen og Veslelien. Videre har vi rekruttert deltakere fra SAFIR, Villa Mar, NAV-kontorer og andre behandlings -og boliginstitusjoner, eksempelvis Fredheim, BoSatt, Ullvin og Tyrili. Resultater i 2012 Rekruttere personer til Boligskolegruppen Ved årsskiftet 2011/2012 besto Boligskolegruppen av én koordinator i 100% stilling på SAFIR og to frivillige. I løpet av våren 2012 jobbet gruppen med å rekruttere en ny frivillig som har hatt opplæring i Boligskolegruppen høsten Boligskolegruppen består av tre frivillige med rusbakgrunn og én koordinator ved årsskiftet 2012/2013. Avvikle kurs -og temadager innen praktisk oppgaveløsning og endringsarbeid Boligskolen har gjennomført 14 Bo og Lev godt kurs, hvorav ett var åpent foredrag med ekstern foredragsholder. I tillegg har Boligskolen fortsatt videreutviklingen av tilbudet Smågodt og Mat i lag, totalt 17 temadager/kurs, hvor det har vært fokus på fritidsinteresser og matlaging. Smågodt har hatt aktivitetene på Det Grønne Hjørnet hver 3. tirsdag, og matlagingskurs med Mat i lag har funnet sted på hovedhuset hver første lørdag i måneden. Flere deltakere uttrykker at de setter pris på helgetilbud, og med dette har vi kunnet møte behovet for aktivitet i helgene. 8

10 Rekruttere til kurs og temadager gjennom oppsøkende virksomhet Boligskolegruppen har besøkt behandlingssteder og institusjoner for å rekruttere nye deltakere til kurs og temadager. Vi har blant annet besøkt Sosialtjenesten i Bydel Gamle Oslo, Veslelien, Enhet1/Ulvin og Stiftelsen Fredheim. Flere behandlingssteder og tjenesteytere har også vært på besøk for omvisning og informasjon. Dette har vært en fin måte å gjøre seg kjent med samarbeidspartnere på, og skape interesse for Boligskolen og SAFIR hos potensielle deltakere. Avholde en Boligsosial konferanse Formålet med den Boligsosiale konferansen var i utgangspunktet å bevisstgjøre oss selv og de som arbeider i rusfeltet på hva som finnes av tilbud etter rusbehandling, hva som bør vektlegges i tilbudene og hva som fungerer i forhold til bolig. Da Husbanken inviterte Boligskolen til å arrangere læringsarena for kommunene som deltar i deres utviklingsprogram endret vi imidlertid formålet. Tema for konferansen var Hjelp til å bli boende. Deltakerne fikk kjennskap til boligsosialt arbeid på Boligskolen med brukermedvirkning i fokus, og hvilke behov tidligere rusavhengige kan ha for å bli boende eget hjem, og mestre rusutfordringer. Konferansen var til inspirasjon for flere kommuner på Østlandet. Boligskolens kompetanse har blitt etterspurt i etterkant, og Boligskolen vil videreformidle sine erfaringer til instanser som ønsker å starte opp liknende tilbud i sine kommuner. Veilede NAV / sosialtjenesten i Boligskolemetodikk i forhold til brukermedvirkning Gjennom foredrag for, og besøk av, instanser innen det offentlige, eksempelvis NAV-kontorer og Husbanken, har Boligskolen formidlet sitt arbeid og sin metodikk til inspirasjon for andre og som eksempel på et tilbud som lykkes i å nå sin målgruppe (se punktetover). Samarbeide med act2 forumteater om å bruke Forumteater metoden på enkelte Boligskole kurs på SAFIR Act2 Forumteater og Boligskolen finner stadig gode og nye måter å samarbeide på. I 2012 har Forumteater blitt brukt på Boligskolekurs, samt Boligsosial konferanse. I tillegg har act2 og Boligskolen samarbeidet om rekruttering av deltakere til SAFIR og hatt felles planleggingsmøter for å styrke nettverket og forankre tilhørigheten til hverandre. act2 har til sammen bidratt til seks Boligskolekurs. Samarbeidet gjør miljøet på SAFIR mer sammensveiset, og ifølge kursdeltakerne er dette en god måte å jobbe med eksistensielle temaer på. 9

11 Boligskolen skal veilede velferdsapparatet i Boligskolemetodikken og bistå i metodeoverføringsarbeid overfor velferdsapparatet o.a. Boligskolen har startet prosessen for å nå målet, men jobber stadig med kvalitetssikring og konsepter som kan videreformidles til andre som ønsker benytte seg av modellen. For å kunne utføre et forsvarlig metodeoverføringsarbeid ønsket Boligskolen å kvalitetssikre metode og innhold i kursene. Dette arbeidet er fremdeles under utvikling. Statistikk for Boligskolen Hyppighet Gj.snitt ant. Pers SUM Bo og Lev godt kurs Smågodt kurs Mat-i-lag Deltakelse på konferanser Oppsøkende virksomhet Foredragsvirksomhet Besøk fra andre virksomheter 8 Tiltaksplasser gjennom året 1 Frivillige gjennom året 5 Samlet deltagelse gjennom året 446 act2 forumteater "Gjengen i act2 har mer erfaring enn oss med velferdsapparatet. Jeg har fått et lærerikt innblikk i hvor skoen trykker, og hvilke utfordringer vi står ovenfor... man oppdager nye måter å tenke på, og snapper opp metoder man kan bruke i det daglige" - Fagkoordinator i Psykisk Helse og Rusteam i Kongsberg på konferanse for Fylkesmann i Buskerud, feb Kort om act2 forumteater act2 forumteater er et metodisk og sosialt verktøy. Formålet er å skape dialog, og bruke teater for å skape kommunikasjon og kompeanseutveksling mellom mennesker. Vi opplever at aktiv deltagelse gir selvtillit, motivasjon og styrke til å mestre relasjoner og kommunikasjon med andre. Vi benytter teater som læringsarena innen SKBO og RK, og act2 forumteater fungerer både som et verktøy på Boligskolen, i nettverks- og frivillighetsarbeidet på SAFIR, og eksternt ut mot NAV, offentlige instanser og samarbeidspartnere. Deltakere i act2 benytter egne erfaringer som kompetanse i teaterverksted 10

12 og forestillinger for å finne nye handlingsmuligheter i utfordrende situasjoner. Teaterarbeid og samarbeid gir erfaringer om hvordan bruke en selv til å skape en meningsfull hverdag. Når du er motivert gjør du noe med deg selv, du endrer deg. Teater er å handle, og å endre seg. Resultater i 2012 Teaterverksted I løpet av 2012 har vi hatt stor vekst i antall deltagere, og på våre ukentlige teaterverksteder a 3 timer har vi hatt et gjennomsnittlig deltagerantall på 15 personer. Flere av deltagerne har vært med over lang tid, samtidig kommer nye til ukentlig. Dette har krevd nye innfallsvinkler og øvelser på verkstedene. Stadig flere deltagere benytter act2 som et ledd av sin rusbehandling, og får godkjent dette av behandlingsinstitusjonene (bl.a. Tyrilistiftelsen, Ulvin og Holmen). Samarbeid med Oslo Røde Kors, ung satsning I tillegg til økning i antall har mange yngre deltagere kommet til, og vi ser behovet for egne verksteder for en yngre målgruppe på ettermiddag/kveld. I sammenheng med dette har vi i 2012 etablert et samarbeid med ORK Gatemegling. Samarbeidet, med oppstart 2013, vil vi gi kompetanse på forumteater og vi vil få kompetanse på konflikthåndtering. Gatemeglingsgruppen vil videre benyttes for å rekruttere til en yngre målgruppe på SAFIR (SAFIR ung). Forestillinger og samarbeidet med Boligskolen I løpet av 2012 har vi hatt 25 forestillinger/læringsverksted for ulike virksomheter innen SKB og RK i Oslo og omegn. Samt gjennomført to forestillinger/læringsarenaer for et åpent publikum. Internt på SAFIR og Boligskolen har vi gjennomført et verksted for gjennomgåelse av beredskapsplan, og forestilling til 10 års jubileum. Vi har drevet Boligskolekurs knyttet opp mot eksistensiell tematikk som utfordringer ved høytider og det å mestre en rusfri hverdag. Samarbeidet med Boligskolen har intensivert, og vil etableres ytteligere i Velferdsapparatet "-veldig spennende metodikk for maksimal dialog med deltagerne, for å få frem så konkrete problemstillinger som mulig, som var mulig å arbeide med. Bruk av teater som arbeidsform imponerte" Deltager boligsosialkonferanse november 2012 Et mål for 2012 var å forankre et tydligere samarbeid med NAV, og bidra til erfaringsutveksling 11

13 mellom velfersapparatet og deres mottakere. Vi ønsket å nå ut med kompetansen vår til dem som bidrar med midler, og benytte act2 og Boligskolen som eksportvare ut av huset. act2 gjennomførte i februar 2012 en todagers læringsarena/ interaktiv forestilling med ansatte hos Fylkesmannen i Buskerud på seminaret: "Møte mellom mennesker". Seks ansatte i Buskerud kommunelagde, sammen med act2ere en forestilling basert på felles erfaringer, og holdt en interaktiv forestilling for hele seminaret rundt tematikkk knyttet opp mot møter i velferdsapparatet. Sammen med Boligskolen på SAFIR og i samarbeid med Husbanken, tilbød vi et boligsosialt seminar for boligsosiale prosjekter i kommunene i november act2 holdt her en interaktiv forestilling som læringsarena for seminardeltagerne. Dette samarbeidet har ført til at Boligskolensmetodikk (med forumteater) skal overføres til 14 av Husbankens samarbeidskommuner. Utfordringer i act2 og muligheter fremover I sammenheng med en økning i antall deltagere og vår ung satsning ser vi behovet for at flere frivillige, med og uten rusbakgrunn læres opp i metoden. Vi ønsker også å fokusere mer på resultatmåling og herunder oppfølging/evaluering av deltagere og publikum. Tett oppfølging av en stor deltagergruppe er krevende for prosjektkoordinator i 80% stilling, og vi har søkt midler til en større stillingsandel for act2. Vi har benyttet Thea Stabel som verkstedsleder, og ser behovet for knytte kontakt med flere eksterne verkstedsledere. Dette for å kunne opprettholde tilbudet om flere ukentlige verksted, sammen med å søke å nå etterspørselen etter forestillinger og eksterne verksted, samt heve kompetansen ytteligere. Statistikk for act2 forumteater Hyppighet Gj.snitt ant. pers SUM Teaterverksted Forestillingsarbeid Forestillinger/læringsarenaer /1000* Holdte kurs/konferanser Deltagelse på konferanser/kurs 2 Frivillige 4 Samlet deltagelse gjennom året 1035 *Samlet antall publikum gjennom året ca

14 3. Ressurser Betydningen av å bety noe kan ikke overdrives. Hvis du ikke betyr noe for noen, hvorfor skulle du da bry deg om noen. Hvorfor skulle du bry deg om deg selv? Frivillige Skrevet av Johan H. Andresen Jr. i SAFIRs dokumentasjonsbok: VÆRE GJØRE LÆRE På SAFIR har vi i 2012 hatt god dekning med frivillige, og har måttet si nei til flere. Disse har kontaktet oss direkte, og har et genuint ønske om å bidra på SAFIR. Der er vi privilegerte i forhold til mange andre aktiviteter og virksomheter som må ut å rekruttere fra segmentet med mennesker som generelt bare ønsker å bidra frivillig et sted. 35 frivillige har lagt ned 3963 timer frivillig arbeid på SAFIR i Dette tilsvarer 2,32 årsverk som er noenlunde det samme for året før (4027 timer - 2,36 årsverk). Fordelingen menn/kvinner er hhv 10/ av våre frivillige er tilknyttet faste regelmessige aktiviteter. De andre stiller opp der det trengs; på turer, i festkomiteer, på kurs, i høytider og i én-til-én oppdrag. 6 av våre frivillige har deltakerbakgrunn (tidligere rusavhengige). Disse har både status som frivillig og deltaker, men er frivillig på nøyaktig samme premisser som våre andre frivillige. Våre aktiviteter går, med et par unntak, på dagtid mellom kl 10 og 15. det er derfor et fellestrekk hos våre frivillige at de er i en livssituasjon der de har tid på dagtid til frivillig arbeid. De er studenter, pensjonister, deltidsarbeidende, skiftarbeidende, uføre eller arbeidssøkende. Våre frivillige trives på SAFIR og blir her i mange år, og vi har få som slutter. Ansatte Ansatte på SAFIR har ansvaret for å strukturere og tilrettelegge for de frivillige aktivitetene på SAFIR. For å kunne opprettholde et aktivitetsnivå som både er kvalitetsmessig og oversiktlig er det en forutsetning at ansatte evner å delegere ansvar til frivillige og deltakere, men også at de evner å følge opp etter behov. I 2012 var igjen et stabilt år på ansattesiden med flere tilbake etter endt svangerskapspermisjon. Daglig leder, Elisabeth Simonsen, avsluttet sitt toårige vikariat ved årets utgang. Det er utarbeidet HMS- og IA handlingsplaner for Alle ansatte har stillingsbeskrivelser og har vært i medarbeidersamtale i løpet av året. Ekstra samtaler har blitt gjennomført der det har vært 13

15 behov for det. Andre tiltak som f.eks AKAN, krisehåndtering eller sykefravær følges opp ved behov og fortløpende med bistand fra Hjelp24. Alle ansatte gjennomførte i 2012 førstehjelpskurs, med kursleder fra Bybo. Ved utgangen av året var det fem ansatte på SAFIR, i 4,3 lønnede årsverk, hvor av 3 kvinner og 2 menn. Virksomhetsleder og frivilligkoordinator i 100 % stillinger Koordinator for Boligskolen i 100 % stilling. Koordinator for Forumteater i 80 % stilling. En miljøarbeider i 50 % stilling ved Det Grønne Hjørnet De tilfeller der ansatte i SAFIR har redusert stillingsprosent er det enten et ønske om redusert stilling fra den ansattes side eller at den ansatte er delvis ufør/har nedsatt funksjonsevne. SAFIR er positive til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne og vil tilrettelegge for dette ved behov. I likehet med RK og SKBO, er SAFIR er en IA-bedrift og sykefraværet har vært lavt med 1,96%. SAFIR er en liten virksomhet som har hovedverneombudet i SKBO som sitt verneombud, i 2012 var dette Ellen Nykaas. Studenter i praksis Det ble inngått avtale med HiOA om å tilby praksisplass for to kvinnelige studenter våren Studentene ble veiledet av daglig leder og Boligskolekoordinator som begge fulgte veiledningsutdanningen ved fakultetet for samfunnsfag. En dr. gradsstipendiat ved Institutt for helse og samfunn ved UiO har lagt deler av sitt feltarbeide til SAFIR. Deltakere på arbeidstiltak/praksisplass I løpet av 2012 har vi også hatt to mannlige deltakere fra SAFIR i NAV arbeidstiltak med ansvar knyttet opp mot henholdsvis Boligskolen på SAFIR og act2 Forumteater. Etter at Gartnerløkka nettverkshus som helhet besluttet å avslutte samarbeidet med Fontenehuset og overgangsarbeider på huset, ble det inngått en løpende avtale mellom SAFIR og Unikum om praksisplass fra oktober

16 Å kunne tilby tiltaksplasser forbeholdt deltakere på SAFIR, har vi svært gode erfaringer med. Selv om målet ikke er å ansette etter endt tiltaksperiode, men heller bidra til å gi selvtillitt og bygge erfaringer, er det gledelig at vi kunne gjøre nettopp det for noen i nettverket vårt. Styret i SAFIR SAFIR har et erfarent styre som kjenner SAFIRs virke godt. Styrets medlemmer har bidratt konstruktivt som støttespiller og samtalepartner for daglig leder i videreutviklingen og konseptualiseringen av SAFIR. Det har blitt avholdt fire ordinære styremøter, en strategidag og årsmøtet på SAFIR i SAFIRs styre består av fire kvinner og en mann. Eiendom/lokaler SAFIR leier lokaler av Norges Røde Kors i Gartnerløkka nettverkshus i Urtegata 50. Eksisterende leieavtale løper frem til hvor den skal reforhandles av styringsgruppen for Gartnerløkka (representanter fra ORK og SKBO). Det er kun foretatt mindre innvendig vedlikehold i løpet Videre leier SAFIR et lokale på gateplan i Platous gate 1a hvor DGH holder til. Leieavtalen utløp og ny avtale er tegnet med utløp Det ble gjort et løft med innvendig maling av Det Grønne Hjørnet i forbindelse med 10 års markeringen av SAFIR. IKT Tidligere har SAFIR i stor grad vært selvdrevet og fått dekket noe ekstra IKT bistand av ORK. Fra primo februar 2012 gikk SAFIR over til SKBOs plattform og vil få dekket sitt IKT behov her. I forbindelse med overgangen til en større felles server og nettverk har SAFIR opplevd noe større driftsavvik og høyere IKT kostnader enn tidligere år. 15

17 4. Organisasjon Organisasjonskart SAFIR styre SKBO x 2 re pr, RK x 2 re pr, 1 fr iv. r epr SAFIR Virksom hetsleder (100%) Faste o g spo radiske aktiviteter Nettverksaktiviteter FRIVILLIG KOORDINAT OR Nestleder (100% ) Bolig sko len BOLIG SKOLE KOORDINATOR (100%) Act2 Foru mteater FORUMTEAT ER KOORDINAT OR (80%) Det Grøn ne Hjørnet Mil jø KOO RDINATOR (50%) Ressursgruppe Del takere/frivilli ge Boligskolegrupp e 1 person på tiltak Ressursgruppe Deltaker/ frivillige 1 person på tiltak Ressursgruppe Deltakere/frivillige Rådgivende grupper: Deltakermøte hver fø rste mandag i m åneden Frivilli g sam ling to ganger pr. år Kvalitet, kompetanse, deltagelse og kurs: Frivillige med og uten ruserfaring skal ha tilgang på regelmessig oppfølging/kurs. Ansatte på SAFIR skal ha tilgang til faglige arenaer; internt og eksternt for erfaringsutveksling og faglig påfyll. Som et frivillig supplement til eksisterende offentlige og private rustiltak ønsker vi å representere en faglighet når det gjelder vårt felt, samtidig som vi skal opprettholde grenseoppganger mot profesjonell behandling og ettervern. Høydepunktene i 2012 ligger innen følgende milepæler; 10 års jubileum, metodeutvikling og synliggjøring. Vi har gitt ut boken VÆRE, GJØRE, LÆRE. En dokumentasjonsbok om SAFIR. Hoveddelen i boken er intervjuer med deltakere og frivillige, og det er blitt forsøkt å sette ord på SAFIR-ånden og hvorfor SAFIR er så viktig for så mange. Vi ansatte har i prosessen med boken, gjennom å sette ord på det vi jobber med, lært mye om hva SAFIR står for og den tause kunnskapen vi besitter: Hvem er vi? Hvem er vi for? Hva er det vi sammen gjør som får folk til å trives? Hva er målet med det vi gjør? 16

18 Et konkret resultat av denne prosessen var utarbeidelsen av fem SAFIR-verdier. De i tråd med verdiene til Røde Kors og Bymisjonen og tidligere felles utarbeidede verdier på SAFIR, men arbeidet med å sammenfatte alle de verdiene til et verdisettet på bare fem punkter har vært både krevende og lærerik. Vi har også utarbeidet åtte kritiske suksessfaktorer som oppsummerer hva som er viktig for å skape og opprettholde et godt nettverkssted. Vi har for øvrig også laget Brutalt Bra, et hefte med historier fra SAFIR. Begge bøkene fås kjøpt på SAFIR. Vi har hatt en jubileumsfest for SAFIR-folket og alle våre venner og vi har hatt en offisiell markering med våre eiere, samarbeidspartnere og sponsorer. act2 gjennomførte en tre-dagers læringsarena/interaktiv forestilling for og med ansatte hos Fylkesmannen i Buskerud. act2 har deltatt på en dags stemmeworkshop med skuespilleren og stemmepedagogen Thea Stabell, på Nationaltheatret. act2 turnerte med Gjøkungen, en forestilling om tilhørighet. Prosjektkoordinator for act2 har deltatt på et seminar med SPLINT (forumteater som metode i næringslivet), og konferanse med FERD (sosialt entreprenørskap). Boligskolegruppa har hatt utebesøk Sosialtjenesten i Bydel Gamle Oslo, Villa Mar Grorud, Ullvin, Fredheim og Nybøle med sine foredrag. Høsten 2012 arrangerte Boligskolegruppa læringsarena i samarbeid med Husbanken. Temaer for læringsarenaen Hjelp til å bli boende hvor Boligskolegruppen formidlet sin metodikk, erfaringer med brukermedvirkning, perspektiver på boligsosialt arbeid i rusfeltet, og act2 bidro til diskusjon om temaene gjennom forumteater. Representanter fra syv kommuner på Østlandet deltok. Boligskolen har i tillegg formidlet sin metodikk til ansatte fra Ila Landsfengsel, samt delt metodiske erfaringer med Skanska Bolig som arrangerer boligkurs på Bybos Kafé Saba. I tillegg har en frivillig i Boligskolegruppa og en ansatt på SAFIR holdt holdningsendrende foredrag om sine livserfaringer som tidligere rusavhengige for Ekeberg Rotary, skoleelever og deltakere på SAFIR. Disse foredragene ble også presentert for fire medie- og kommunikasjonsbyråer i 2012 for å få innspill og råd til hvordan spre foredragene ytterligere i

19 Vi har arrangert Allsang i Parken i Gartnerløkkaparken, et samarbeid med Kafé Saba, der vi inviterte SAFIRs husband og et afrikansk trommeband til å spille. Med mat og musikk ville vi bruke en park som ofte blir brukt til drikking til noe hyggelig og inkluderende for nærmiljøet. Fire middager med PwC. To lagt til SAFIR på Gartnerløkka og to hos PwC i Bjørvika. To utgaver av Edelstenen, et nyhetsbrev som oppsummerer aktivitetene det siste halve året i ord og bilder. Deltakere og frivillige bidrar med tekster og bilder, og det hele blir til et flott 12 siders blad. Deltakere, frivillige og ansatte deltok på den årlige idrettsdagen Idrett Mot Rus på Furuset. Rusinstitusjoner, fengsler og andre møtes til en dag med fotball, volleyball og hyggelig sosialt samvær. Våre deltakere har deltatt på klatrekurs i regi av Oslo Klatreklubb. Kurset gikk over 10 ganger. Frivillige hos oss deltok på Frivilligfest 2012 på Youngstorget. Hver sommer arrangerer Oslos frivilligsentraler fest med musikk, mat og aktiviteter for å profilere frivilligheten i byen og rekruttere nye frivillige. To dagers seminar for frivillige, deltagere og ansatte på Studenterhytta. Daglig leder og koordinator på Boligskolen fulgte veilederutdanningen ved fakultetet for samfunnsfag. Daglig leder og frivilligkoordinator har gjennom året deltatt i nettverkssamarbeid med andre frivilligsentraler i Bymisjonen. Alle ansatte har deltatt på personalseminar i regi av SKBO på Sundvollen. Daglig leder og frivilligkoordinator har alternert mellom å delta på avdelingsmøter i Oslo Røde Kors Daglig leder deltok på internt lederopplæringskurs i regi av Oslo Røde Kors. Alle mellomledere og enkelte andre forespurte fikk tilbud om å delta på tre samlinger av to dager med ekstern prosessleder. Ytre miljø SAFIR ble Miljøfyrtårnsertifisert i juli Det skal utarbeides ny handlingsplan ved rapportering i mars SAFIR vil søke å påvirke frivillige, deltakere og ansatte til å være miljøbevisste, samt utfordre samarbeidspartnere og leverandører til å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 18

20 5. Annen drift Økonomiske bidragsytere - samarbeidspartnere Økonomiske bidragsytere i 2012 var følgende; Drifts- og prosjektstøtte 2012 Sum Kulturdepartmentet Oslo Røde Kors Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo AV-dir NAV (Forumteater) Velferdsetaten, Helsedir., Husbanken*) (til Boligskolen) Gaver fra firmaer og fond (bl.a Flytoget og PwC) Div.refusjoner, erstatninger, momskomp, IA tilskudd, leieinntekter og interne inntekter og salgsinntekter. Totalt *) Husbankens bidrag til Boligskolen fremgår av Bybos resultat Resultater i 2012 Vi har hatt som mål også i 2012 å styrke virksomheten økonomisk gjennom eksterne bidragsytere, blant annet for å opprettholde de allerede godt etablerte aktivitetene og tilbudene, samt det stabile aktivitetsnivået. Det var derfor svært gledelig at vi fikk fortsatt støtte fra NAV (AV-dir) til videre drift av act2 Forumteater. SAFIR er ikke lenger i oppstartfasen, vi har feiret 10 års jubileum og ser at det er utfordrende å få driftsmidler fra stat og kommune, så det var derfor meget gledelig at Velferdsetaten innlemmet SAFIR i sin søknad til Helsedirektoratet og vi gleder oss over godt samarbeid med dem og Villa MARene i Oslo. I 2009 ble en 3-årig overordnet samarbeidsavtale inngått mellom Flytoget og Røde Kors, hvor SAFIR var ett av to utvalgte prosjekter Flytoget ønsket å følge opp både økonomisk og ikke minst med frivillig engasjement. Avtalen ble reforhandlet i 2012 og Flytoget besluttet å følge SAFIR i en ny 3-års periode ( ). Ansatte i Flytoget bidrar som frivillige bl.a. med datakurs, fotokurs, skrivekurs samt musikk/sanginnslag og som frivillige turguider på bl.a. kanoturutflukt. I tillegg ble både deltakere, frivillige og ansatte invitert med som gjester under VM (hvilket VM?) i Holmenkollen. Dette samarbeidet har vi svært stor glede av. 19

SAFIR Senter for frivillig innsats i rusfeltets målgruppe er personer som ønsker å (re)etablere seg som rusfrie.

SAFIR Senter for frivillig innsats i rusfeltets målgruppe er personer som ønsker å (re)etablere seg som rusfrie. Årsmelding 2014 2 SAFIR Senter for frivillig innsats i rusfeltets målgruppe er personer som ønsker å (re)etablere seg som rusfrie. Vi er en frivilligsentral drevet i samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015 Mestringskurset KREM Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M Daniel Nilsen - erfaringskonsulent Walter Thorbjørnsen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 30.11.2010 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 Kort rapport for de sosiale gruppetilbudene Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 9 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011 i perioden 2009 til mars 2012 har 50 tidligere rusavhengige vært i arbeidstrening ved Kafé X. 15 personer har gjennomført samfunnsstraff og 8 studenter har hatt sin praksis ved kafeen. Det er klart at

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit.

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit. 24SJU: VIRKSOMHETSPLAN 2014 Overskrifter 1. Oppdraget 24Sju skal bidra til at de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo oppnår bedre helse og økt sosial inkludering. Se strategisk plan for

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Arrangør: Rusmiddeletaten og Husbanken Prosessledelse og dokumentasjon: Runa Frydenlund,

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Sluttrapport. Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem. Prosjektdata. Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken.

Sluttrapport. Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem. Prosjektdata. Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken. Prosjektdata Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken Sluttrapport Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem Sted og dato Anne Berit Nomerstad, virksomhetsleder, Hamartiltakene Bjørn

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK

RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK Denne rapporten er i hovedsak en rapportering til AVdir på midler til «Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner». Rapporten kan

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Ingri Haraldsen UNGDOMSPROGRAMMET VEIVALG FRA DET PLATONSKE AKADEMI

Ingri Haraldsen UNGDOMSPROGRAMMET VEIVALG FRA DET PLATONSKE AKADEMI Ingri Haraldsen UNGDOMSPROGRAMMET VEIVALG FRA DET PLATONSKE AKADEMI Ingri Haraldsen VELKOMMEN TIL VEIVALG-PROGRAMMET Et ungdomsprogram fra det Platonske Akademi Aldri har vi stått friere til selv å velge

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Jeg kan skrive og lese norsk men jeg kan ikke forstå når mennesker snakker norsk språk, spesielt uttale er problemet

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014

MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014 30.03.2015 MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014 09/2377 - Kort rapport for to gruppetilbud Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 7 Innhold Innledning... 3 Måloppnåelse...

Detaljer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Til arbeidstakere: Til tillitsvalgte: Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet?

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Elisabeth Franzen, Geiranger Housing First «Det handler om å snu det vi vanligvis gjør på hode» Marcus Knutagård Et sted å bo er en menneskerett

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

S M I L SAMMEN MIDT I LIVET 2012/2013

S M I L SAMMEN MIDT I LIVET 2012/2013 S M I L SAMMEN MIDT I LIVET 2012/2013 SMIL ønsker kontakt med deg som er i LAR og har barn under 2 år. SMIL inviterer til nytt prosjektår 2012/2013. 10 mødre m/barn i alder 0-2 år får tilbud om å være

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet Luft under vingene - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet 1. Sammendrag Luft under vingene - et kultur og fritidstilbud for rusmisbrukere på Møteplassen. Bakgrunnen Møteplassen

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N Vi er en gruppe på syv personer som alle jobber med barn og unge. Sammen sitter vi på mye kompetanse innenfor blant annet skole, idrett, friluftsliv, musikk og motor. Dette ønsker vi å dele med andre!

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X Tromsø kommune Prosjektbeskrivelse Brukerstillinger ved Kafé X Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å bli (re)habilitert. Kafé X

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer