Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet"

Transkript

1 Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors

2 Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken Helsedirektoratet Flytoget PwC Eckbos legat Oslo Røde Kors Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo SAFIRs Venner Finse 1222 Haugastøl sykkelutleie OPAK Den hemmelige millionær Bidragsytere til Dokumentasjonsboken; VÆRE GJØRE LÆRE Bidragsytere til Brutalt Bra heftet Åpent bakeri Alle SAFIRs frivillige Alle SAFIRs deltakere Alle andre SAFIRs samarbeidspartnere og bidragsytere; offentlige og private 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD s Virksomheten SAFIR oppdraget s Aktiviteter på SAFIR s. 5 Statistikk for alle aktiviteter Nettverksaktiviteter på Gartnerløkka og Det Grønne Hjørnet s. 5 Kort om nettverksaktivitetene Resultater i 2012 Statistikk for nettverksaktivitetene Boligskolen s. 8 Kort om Boligskolen Resultater i 2012 Statistikk for Boligskolen act2 forumteater s. 10 Kort om act2 Resultater i 2012 Statistikk for act2 forumteater 3. Ressurser s. 13 Frivillige Ansatte Studenter i praksis Deltakere på arbeids-/praksisplass Styret i SAFIR Eiendommer/lokaler IKT 4. Organisasjon s. 16 Organisasjonskart Kvalitet, kompetanse, deltagelse og kurs Ytre miljø; Miljøfyrtårn 5. Annen drift s. 20 Økonomiske bidragsytere Mål og utvikling Markedsføring og samarbeid Gode ambassadører 6. Betraktninger ved årets slutt s. 21 2

4 FORORD På SAFIR ble jeg ønsket velkommen i døra med varme. Jeg følte meg trygg, for ingen målte meg eller spurte om bakgrunn, fortid eller rusforhold. Sitat fra VÆRE, GJØRE, LÆRE, en dokumentasjonsbok om SAFIR SAFIR er et senter for frivillig innsats i rusfeltet og målgruppen er personer som ønsker å etablere seg som rusfrie. Det er en frivilligsentral og det er de frivillige og deltakerne som i samspill skaper mulighetene og aktivitetene i kraft av at vi er et være-, gjøre-, lærested. Ved utgangen av 2012 hadde vi 84 aktive deltakere. Det har ligget noenlunde stabilt hele Dette er en økning på 12 fra året før, da vi hadde 72 deltakere. I tillegg har de åpne kursene på Boligskolen vært fulltegnet gjennom året med om lag 15 deltakere pr kurs. For øvrig treffer vi også målgruppen vår på forskjellige tiltak der SAFIR deltar på en annen måte, for eksempel på rekrutteringsbesøk hos samarbeidspartnere. Vi har i gjennomsnitt ca 90 besøk i uka, noe som tilsvarer ca 4000 besøkende i året. Summen av antall faste aktiviteter gjennom året er rundt 416. I tillegg kommer sporadiske aktiviteter, besøk og oppsøkende virksomhet har vært et flott jubileumsår, hvor SAFIR har feiret sine 10 år på mange måter. Et synlig bevis på dette er Dokumentasjonsboken om SAFIR; VÆRE-GJØRE-LÆRE, som oppsummerer og gir et fint bilde av spennet i aktivitetene på SAFIR. Selve essensen av SAFIR handler mye om å legge til rette for mestring gjennom gode hverdagsopplevelser og utveksling av erfaringer på de ulike aktivitetene våre. Årsrapporten er utarbeidet av SAFIRs ansatte og søker å gi et bilde av driften gjennom året og om den er i overensstemmelse med tiltaksplanen vi la for Oslo, mars 2013 Kristin Heger Virksomhetsleder Oddrun Remvik Styreleder 3

5 Virksomheten SAFIR oppdraget SAFIRs virksomhetsplan bygger på Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) sine strategiske dokumenter; Kompasset II samt gjeldende strategiske dokumenter for Oslo (ORK) og Norges Røde Kors ( ). SAFIR drives i samsvar med gjeldende retningslinjer for frivilligsentraler ved Kulturdepartementet (KUD) SAFIR drives i samarbeid mellom SKBO og ORK og begge organisasjonene bidrar med årlig driftsstøtte. Administrativt er SAFIR underlagt Avdeling Helse- og Sosial i SKBO. I tillegg mottar SAFIR som frivilligsentral støtte fra KUD. Boligskolen på SAFIR drives med støtte fra Husbanken, Helsedirektoratet og Velferdsetaten, mens act2 forumteater har mottatt fra NAV (AV-dir). Det Grønne Hjørnet får deler av den økonomiske støtten SAFIR mottar fra Flytoget. STYRE Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Oddrun Remvik (SKBO) Merethe Skaug Sørensen (ORK) Monika Juul (ORK) Kai-Rune Myhrer (Batteriet, SKBO) Liv Lehne (frivillig, SAFIR) Virksomhetsleder: Elisabeth Simonsen (for Kristin Heger i permisjon) SAFIR ble etablert vinteren 2002/2003 som en frivilligsentral med et spesielt fokus på grupper som opplever sosial eksklusjon på bakgrunn av at de har slitt, eller sliter med overgangen til rusfrihet. I denne livssituasjonen kan de praktiske og sosiale utfordringene oppleves som store, og vi ser at erfaringsutveksling og samarbeid på tvers mellom frivillige og deltakere ofte gir positive utslag. Det å delta på aktiviteter i åpne og inkluderende fellesskap gir mestringsfølelse og er viktig for å styrke selvrespekten. I mai 2005 flyttet SAFIR til Gartnerløkka Nettverkshus på Grønland. Huset leies sammen med en Oslo Røde Kors aktivitet på kvinnefeltet: MARTE nettverkssenter for eneforsørgere, og samarbeidet mellom Røde Kors og Bymisjonen står sentralt i driften. Det er utarbeidet en egen årsrapport for Gartnerløkka nettverkshus som helhet. 4

6 2. Aktiviteter på SAFIR Kjerneaktivitetene på SAFIR er de nettverksaktivitetene som er forankret på Gartnerløkka og på Det Grønne Hjørnet. SAFIR har Boligskolens Bo og Lev godt kursserie som også er forankret på Gartnerløkka i tillegg til at de driver noe eksternt oppsøkende virksomhet. act2 forumteater har blitt brukt som et verktøy for endring og som virkemiddel inn i flere av kursene på Boligskolen, samt i nettverks- og frivillighetsarbeidet på SAFIR. De har også dette året vært en svært populær sosial aktivitet på SAFIR, i tillegg til at de har blitt leid inn som bidragsyter på ulike arenaer. Våre frivillige rekrutteres gjennom Oslo Røde Kors, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og egne nettsider og nettverk. De intervjues, kurses og tilbys individuell oppfølging, avhengig av hvilket innsatsområde de velger og har kapasitet til i det sosiale nettverksarbeidet som organiseres på SAFIR. Våre deltakere rekrutteres fra ulikt hold; ved oppsøkende utebesøk på rusinstitusjoner, at de følges av ruskonsulent eller gjennom jungeltelegrafen. Når de har tatt kontakt har de tilgang på ulike gruppeaktiviteter, deltakelse på sporadiske utflukter og aktiviteter, kursvirksomhet, lunsjer på huset og noe en-til-en aktivitet, alt ut fra den enkeltes interesser og behov. For noen vil det være viktig å finne en plattform der hvor de bare er, et værested. For andre vil det være et ønske om å bevege seg videre og de benytter seg i større grad av SAFIR som et gjørested og et lærested. Fremdrift og retning er opp til den enkelte. Samlet statistikk 2012 (2011) Antall registrerte deltakere (m/ rusbakgrunn): 84 (72) Antall frivillige 35 (29) Antall organiserte faste aktiviteter: 416 (483) Antall deltakere pr aktivitet: pers. (2 45 pers.) Nettverksaktiviteter på Det Grønne Hjørnet og i Gartnerløkka Personlig synes jeg det er lettere å strekke ut en hånd enn å be om en hånd. På SAFIR skjer begge deler. Kort om nettverksaktivitetene Aktivitetene på SAFIR finner sted i en rusfri ramme og gjennomføres i hovedsak av frivillige og deltakere, med administrativ støtte fra ansatte, men både Forumteater, Boligskolen og 5

7 nettverksaktivitetene har frivillige med og uten ruserfaring. Vi opplever å ha en flott gjeng med stabile frivillige, og engasjerte og interesserte deltakere som gjør alt dette mulig. Det Grønne Hjørnet er et lite lokale SAFIR leier av borettslaget i nabolaget vis á vis Gartnerløkka Nettverkshus. Tilbudene er i størst mulig grad deltaker-/frivilligstyrt. I tillegg har det i løpet 2012 blitt avholdt flere Smågodt- kurs med fokus på fritidsaktiviteter i regi av Boligskolen på SAFIR. Gjennom den frivillige innsatsen har SAFIR i ennå større grad i år kunnet holde åpent gjennom jul, påske og sommerferie, selv når kontoret har vært stengt. Gartnerløkka er stedet for onsdagsaktivitetene. I tillegg kan folk komme innom å ta en kopp kaffe, få hjelp til å skrive et brev/ta en telefon, låne pc osv. I tillegg kommer mye av aktiviteten knyttet til Boligskolen og act2 forumteater. Resultater i 2012 Måtte alle barna som kommer kose seg og nyte det like mye som vi gjorde. Deltaker om sin frivillige innsats på Hudøy mai Vi tenker at mennesker er skapt til fellesskap med andre og trenger gode relasjoner. På SAFIR skjer nettverksarbeidet alle steder der hvor folk møtes i tillegg til ved Boligskolen eller i act2 forumteater. Vår målgruppe savner ofte et rusfritt nettverk og flere står midt i sårbare overganger eksempelvis fra behandling til egen bolig. Vi søker å tilrettelegge for at de som er en del av SAFIR får hjelp og støtte til å gå inn i nye aktiviteter etter eget behov og tempo. SAFIR vil for noen være et værested, et sted de kommer og er, lytter og deltar i større eller mindre grad. For andre er SAFIR et lærested. Alle skal oppleve at SAFIR kan være et gjørested hvor deltakere og frivillige kan gå inn i aktiviteter, i alt fra lunsj, kurs og turer til kreativ utfoldelse. Vi ønsker å være en døråpner og bidra til større nettverk ved å synliggjøre andre arenaer for deltakelse og engasjement i samfunnet. 6

8 Det ble som alle tidligere år arrangert flere turer i 2012, som inkluderte både deltakere, frivillige og ansatte. For tredje år på rad dro en forventningsfull gjeng av gårde til Camp Hudøy i begynnelsen av mai, for å bidra frivillig med å gjøre hytter og hus klar til besøk av barn som skulle på feriekoloni i løpet av sommeren. I august ble det for 7. gang arrangert sykkeltur på Rallarvegen. For andre år på rad vandret 29 deltakere, frivillige og ansatte inn i Nordmarka, for et felles todagers seminar på Studenterhytta med kommunikasjon som tema: Det gode møtet. I tillegg har det vært arrangert tre dagers tur til Katnosa, i samarbeid med Flytoget har vi vært på kanotur med overnatting og med SAFIRs venner har vi hatt skidag. I tillegg deltok en gjeng fra SAFIR for 4. år på rad på Idrett mot Rus. Høytider kan være utfordrende for flere, så mange har satt pris på og benyttet seg av at det var aktiviteter på Det Grønne Hjørnet påskedagene. Julen 2012 ble det igjen feiret julaften for 12 personer på DGH og det var åpent til julemat flere dager i romjulen. I tillegg holdt deltakere og frivillige åpent to dager i uken sommeren igjennom, med mulighet for å være med på utflukter enkelte av dagene. Tilbudet ble svært godt mottatt av flere deltakere i ellers sommerstille gater. Koordinatoren på Det Grønne Hjørnet legger i tillegg til rette for deltakermøter hver første mandag i måneden, hvor det gis muligheter for å komme med ris og ros, samt innspill og ideer. Aktivitetene her kan derfor i løpet av året i noen grad variere, avhengig av etterspørsel og deltakelse. Statistikk for Nettverksaktiviteter Hyppighet Gj.snitt ant. pers SUM Mandagskafé Reiki Onsdagslunsjen (inkl.miniquiz, grublegr, kafé) Kreativt treff Fredagsutflukt Fredagsjam PwC middag Sommerfest Turer Søndagsåpent Høytider og ferietid (dager) Omvisninger/besøk/drop-ins Samlet deltagelse gjennom året

9 Boligskolen Jeg syns det var utrolig nyttig å bli med på Boligskolekurs: ny måte å jobbe på i forhold til min problematikk og ikke minst øve på å bli mer selvhevdende. Takk, vi sees igjen. Deltaker på Boligskolekurs med act2 Forumteater. Kort om Boligskolen Boligskolens formål er å arrangere Bo og Lev Godt kurs som bidrar til at deltakerne kan bo godt i eget hjem. Det holdes kurs i boligsosiale temaer, i tillegg til at Boligskolegruppen arrangerer Smågodt kurs med fokus på fritidsinteresser og matlaging. Drift og utvikling av kursene baseres på frivillig innsats fra deltakere med rusbakgrunn, i samarbeid med en koordinator. I gjennomføringen anvender vi en metodikk som legger vekt på brukermedvirkning, erfaringsutveksling og uformell atmosfære på kursene. Gruppens egne erfaringer og kunnskaper er de sentrale ressursene. Eksterne fagpersoner inviteres som bidragsytere på enkelte kurs der hvor dette er relevant. Til kursene har vi rekruttert deltakere fra andre virksomheter i SKBO som A-senteret, Bybo, Holmen og Veslelien. Videre har vi rekruttert deltakere fra SAFIR, Villa Mar, NAV-kontorer og andre behandlings -og boliginstitusjoner, eksempelvis Fredheim, BoSatt, Ullvin og Tyrili. Resultater i 2012 Rekruttere personer til Boligskolegruppen Ved årsskiftet 2011/2012 besto Boligskolegruppen av én koordinator i 100% stilling på SAFIR og to frivillige. I løpet av våren 2012 jobbet gruppen med å rekruttere en ny frivillig som har hatt opplæring i Boligskolegruppen høsten Boligskolegruppen består av tre frivillige med rusbakgrunn og én koordinator ved årsskiftet 2012/2013. Avvikle kurs -og temadager innen praktisk oppgaveløsning og endringsarbeid Boligskolen har gjennomført 14 Bo og Lev godt kurs, hvorav ett var åpent foredrag med ekstern foredragsholder. I tillegg har Boligskolen fortsatt videreutviklingen av tilbudet Smågodt og Mat i lag, totalt 17 temadager/kurs, hvor det har vært fokus på fritidsinteresser og matlaging. Smågodt har hatt aktivitetene på Det Grønne Hjørnet hver 3. tirsdag, og matlagingskurs med Mat i lag har funnet sted på hovedhuset hver første lørdag i måneden. Flere deltakere uttrykker at de setter pris på helgetilbud, og med dette har vi kunnet møte behovet for aktivitet i helgene. 8

10 Rekruttere til kurs og temadager gjennom oppsøkende virksomhet Boligskolegruppen har besøkt behandlingssteder og institusjoner for å rekruttere nye deltakere til kurs og temadager. Vi har blant annet besøkt Sosialtjenesten i Bydel Gamle Oslo, Veslelien, Enhet1/Ulvin og Stiftelsen Fredheim. Flere behandlingssteder og tjenesteytere har også vært på besøk for omvisning og informasjon. Dette har vært en fin måte å gjøre seg kjent med samarbeidspartnere på, og skape interesse for Boligskolen og SAFIR hos potensielle deltakere. Avholde en Boligsosial konferanse Formålet med den Boligsosiale konferansen var i utgangspunktet å bevisstgjøre oss selv og de som arbeider i rusfeltet på hva som finnes av tilbud etter rusbehandling, hva som bør vektlegges i tilbudene og hva som fungerer i forhold til bolig. Da Husbanken inviterte Boligskolen til å arrangere læringsarena for kommunene som deltar i deres utviklingsprogram endret vi imidlertid formålet. Tema for konferansen var Hjelp til å bli boende. Deltakerne fikk kjennskap til boligsosialt arbeid på Boligskolen med brukermedvirkning i fokus, og hvilke behov tidligere rusavhengige kan ha for å bli boende eget hjem, og mestre rusutfordringer. Konferansen var til inspirasjon for flere kommuner på Østlandet. Boligskolens kompetanse har blitt etterspurt i etterkant, og Boligskolen vil videreformidle sine erfaringer til instanser som ønsker å starte opp liknende tilbud i sine kommuner. Veilede NAV / sosialtjenesten i Boligskolemetodikk i forhold til brukermedvirkning Gjennom foredrag for, og besøk av, instanser innen det offentlige, eksempelvis NAV-kontorer og Husbanken, har Boligskolen formidlet sitt arbeid og sin metodikk til inspirasjon for andre og som eksempel på et tilbud som lykkes i å nå sin målgruppe (se punktetover). Samarbeide med act2 forumteater om å bruke Forumteater metoden på enkelte Boligskole kurs på SAFIR Act2 Forumteater og Boligskolen finner stadig gode og nye måter å samarbeide på. I 2012 har Forumteater blitt brukt på Boligskolekurs, samt Boligsosial konferanse. I tillegg har act2 og Boligskolen samarbeidet om rekruttering av deltakere til SAFIR og hatt felles planleggingsmøter for å styrke nettverket og forankre tilhørigheten til hverandre. act2 har til sammen bidratt til seks Boligskolekurs. Samarbeidet gjør miljøet på SAFIR mer sammensveiset, og ifølge kursdeltakerne er dette en god måte å jobbe med eksistensielle temaer på. 9

11 Boligskolen skal veilede velferdsapparatet i Boligskolemetodikken og bistå i metodeoverføringsarbeid overfor velferdsapparatet o.a. Boligskolen har startet prosessen for å nå målet, men jobber stadig med kvalitetssikring og konsepter som kan videreformidles til andre som ønsker benytte seg av modellen. For å kunne utføre et forsvarlig metodeoverføringsarbeid ønsket Boligskolen å kvalitetssikre metode og innhold i kursene. Dette arbeidet er fremdeles under utvikling. Statistikk for Boligskolen Hyppighet Gj.snitt ant. Pers SUM Bo og Lev godt kurs Smågodt kurs Mat-i-lag Deltakelse på konferanser Oppsøkende virksomhet Foredragsvirksomhet Besøk fra andre virksomheter 8 Tiltaksplasser gjennom året 1 Frivillige gjennom året 5 Samlet deltagelse gjennom året 446 act2 forumteater "Gjengen i act2 har mer erfaring enn oss med velferdsapparatet. Jeg har fått et lærerikt innblikk i hvor skoen trykker, og hvilke utfordringer vi står ovenfor... man oppdager nye måter å tenke på, og snapper opp metoder man kan bruke i det daglige" - Fagkoordinator i Psykisk Helse og Rusteam i Kongsberg på konferanse for Fylkesmann i Buskerud, feb Kort om act2 forumteater act2 forumteater er et metodisk og sosialt verktøy. Formålet er å skape dialog, og bruke teater for å skape kommunikasjon og kompeanseutveksling mellom mennesker. Vi opplever at aktiv deltagelse gir selvtillit, motivasjon og styrke til å mestre relasjoner og kommunikasjon med andre. Vi benytter teater som læringsarena innen SKBO og RK, og act2 forumteater fungerer både som et verktøy på Boligskolen, i nettverks- og frivillighetsarbeidet på SAFIR, og eksternt ut mot NAV, offentlige instanser og samarbeidspartnere. Deltakere i act2 benytter egne erfaringer som kompetanse i teaterverksted 10

12 og forestillinger for å finne nye handlingsmuligheter i utfordrende situasjoner. Teaterarbeid og samarbeid gir erfaringer om hvordan bruke en selv til å skape en meningsfull hverdag. Når du er motivert gjør du noe med deg selv, du endrer deg. Teater er å handle, og å endre seg. Resultater i 2012 Teaterverksted I løpet av 2012 har vi hatt stor vekst i antall deltagere, og på våre ukentlige teaterverksteder a 3 timer har vi hatt et gjennomsnittlig deltagerantall på 15 personer. Flere av deltagerne har vært med over lang tid, samtidig kommer nye til ukentlig. Dette har krevd nye innfallsvinkler og øvelser på verkstedene. Stadig flere deltagere benytter act2 som et ledd av sin rusbehandling, og får godkjent dette av behandlingsinstitusjonene (bl.a. Tyrilistiftelsen, Ulvin og Holmen). Samarbeid med Oslo Røde Kors, ung satsning I tillegg til økning i antall har mange yngre deltagere kommet til, og vi ser behovet for egne verksteder for en yngre målgruppe på ettermiddag/kveld. I sammenheng med dette har vi i 2012 etablert et samarbeid med ORK Gatemegling. Samarbeidet, med oppstart 2013, vil vi gi kompetanse på forumteater og vi vil få kompetanse på konflikthåndtering. Gatemeglingsgruppen vil videre benyttes for å rekruttere til en yngre målgruppe på SAFIR (SAFIR ung). Forestillinger og samarbeidet med Boligskolen I løpet av 2012 har vi hatt 25 forestillinger/læringsverksted for ulike virksomheter innen SKB og RK i Oslo og omegn. Samt gjennomført to forestillinger/læringsarenaer for et åpent publikum. Internt på SAFIR og Boligskolen har vi gjennomført et verksted for gjennomgåelse av beredskapsplan, og forestilling til 10 års jubileum. Vi har drevet Boligskolekurs knyttet opp mot eksistensiell tematikk som utfordringer ved høytider og det å mestre en rusfri hverdag. Samarbeidet med Boligskolen har intensivert, og vil etableres ytteligere i Velferdsapparatet "-veldig spennende metodikk for maksimal dialog med deltagerne, for å få frem så konkrete problemstillinger som mulig, som var mulig å arbeide med. Bruk av teater som arbeidsform imponerte" Deltager boligsosialkonferanse november 2012 Et mål for 2012 var å forankre et tydligere samarbeid med NAV, og bidra til erfaringsutveksling 11

13 mellom velfersapparatet og deres mottakere. Vi ønsket å nå ut med kompetansen vår til dem som bidrar med midler, og benytte act2 og Boligskolen som eksportvare ut av huset. act2 gjennomførte i februar 2012 en todagers læringsarena/ interaktiv forestilling med ansatte hos Fylkesmannen i Buskerud på seminaret: "Møte mellom mennesker". Seks ansatte i Buskerud kommunelagde, sammen med act2ere en forestilling basert på felles erfaringer, og holdt en interaktiv forestilling for hele seminaret rundt tematikkk knyttet opp mot møter i velferdsapparatet. Sammen med Boligskolen på SAFIR og i samarbeid med Husbanken, tilbød vi et boligsosialt seminar for boligsosiale prosjekter i kommunene i november act2 holdt her en interaktiv forestilling som læringsarena for seminardeltagerne. Dette samarbeidet har ført til at Boligskolensmetodikk (med forumteater) skal overføres til 14 av Husbankens samarbeidskommuner. Utfordringer i act2 og muligheter fremover I sammenheng med en økning i antall deltagere og vår ung satsning ser vi behovet for at flere frivillige, med og uten rusbakgrunn læres opp i metoden. Vi ønsker også å fokusere mer på resultatmåling og herunder oppfølging/evaluering av deltagere og publikum. Tett oppfølging av en stor deltagergruppe er krevende for prosjektkoordinator i 80% stilling, og vi har søkt midler til en større stillingsandel for act2. Vi har benyttet Thea Stabel som verkstedsleder, og ser behovet for knytte kontakt med flere eksterne verkstedsledere. Dette for å kunne opprettholde tilbudet om flere ukentlige verksted, sammen med å søke å nå etterspørselen etter forestillinger og eksterne verksted, samt heve kompetansen ytteligere. Statistikk for act2 forumteater Hyppighet Gj.snitt ant. pers SUM Teaterverksted Forestillingsarbeid Forestillinger/læringsarenaer /1000* Holdte kurs/konferanser Deltagelse på konferanser/kurs 2 Frivillige 4 Samlet deltagelse gjennom året 1035 *Samlet antall publikum gjennom året ca

14 3. Ressurser Betydningen av å bety noe kan ikke overdrives. Hvis du ikke betyr noe for noen, hvorfor skulle du da bry deg om noen. Hvorfor skulle du bry deg om deg selv? Frivillige Skrevet av Johan H. Andresen Jr. i SAFIRs dokumentasjonsbok: VÆRE GJØRE LÆRE På SAFIR har vi i 2012 hatt god dekning med frivillige, og har måttet si nei til flere. Disse har kontaktet oss direkte, og har et genuint ønske om å bidra på SAFIR. Der er vi privilegerte i forhold til mange andre aktiviteter og virksomheter som må ut å rekruttere fra segmentet med mennesker som generelt bare ønsker å bidra frivillig et sted. 35 frivillige har lagt ned 3963 timer frivillig arbeid på SAFIR i Dette tilsvarer 2,32 årsverk som er noenlunde det samme for året før (4027 timer - 2,36 årsverk). Fordelingen menn/kvinner er hhv 10/ av våre frivillige er tilknyttet faste regelmessige aktiviteter. De andre stiller opp der det trengs; på turer, i festkomiteer, på kurs, i høytider og i én-til-én oppdrag. 6 av våre frivillige har deltakerbakgrunn (tidligere rusavhengige). Disse har både status som frivillig og deltaker, men er frivillig på nøyaktig samme premisser som våre andre frivillige. Våre aktiviteter går, med et par unntak, på dagtid mellom kl 10 og 15. det er derfor et fellestrekk hos våre frivillige at de er i en livssituasjon der de har tid på dagtid til frivillig arbeid. De er studenter, pensjonister, deltidsarbeidende, skiftarbeidende, uføre eller arbeidssøkende. Våre frivillige trives på SAFIR og blir her i mange år, og vi har få som slutter. Ansatte Ansatte på SAFIR har ansvaret for å strukturere og tilrettelegge for de frivillige aktivitetene på SAFIR. For å kunne opprettholde et aktivitetsnivå som både er kvalitetsmessig og oversiktlig er det en forutsetning at ansatte evner å delegere ansvar til frivillige og deltakere, men også at de evner å følge opp etter behov. I 2012 var igjen et stabilt år på ansattesiden med flere tilbake etter endt svangerskapspermisjon. Daglig leder, Elisabeth Simonsen, avsluttet sitt toårige vikariat ved årets utgang. Det er utarbeidet HMS- og IA handlingsplaner for Alle ansatte har stillingsbeskrivelser og har vært i medarbeidersamtale i løpet av året. Ekstra samtaler har blitt gjennomført der det har vært 13

15 behov for det. Andre tiltak som f.eks AKAN, krisehåndtering eller sykefravær følges opp ved behov og fortløpende med bistand fra Hjelp24. Alle ansatte gjennomførte i 2012 førstehjelpskurs, med kursleder fra Bybo. Ved utgangen av året var det fem ansatte på SAFIR, i 4,3 lønnede årsverk, hvor av 3 kvinner og 2 menn. Virksomhetsleder og frivilligkoordinator i 100 % stillinger Koordinator for Boligskolen i 100 % stilling. Koordinator for Forumteater i 80 % stilling. En miljøarbeider i 50 % stilling ved Det Grønne Hjørnet De tilfeller der ansatte i SAFIR har redusert stillingsprosent er det enten et ønske om redusert stilling fra den ansattes side eller at den ansatte er delvis ufør/har nedsatt funksjonsevne. SAFIR er positive til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne og vil tilrettelegge for dette ved behov. I likehet med RK og SKBO, er SAFIR er en IA-bedrift og sykefraværet har vært lavt med 1,96%. SAFIR er en liten virksomhet som har hovedverneombudet i SKBO som sitt verneombud, i 2012 var dette Ellen Nykaas. Studenter i praksis Det ble inngått avtale med HiOA om å tilby praksisplass for to kvinnelige studenter våren Studentene ble veiledet av daglig leder og Boligskolekoordinator som begge fulgte veiledningsutdanningen ved fakultetet for samfunnsfag. En dr. gradsstipendiat ved Institutt for helse og samfunn ved UiO har lagt deler av sitt feltarbeide til SAFIR. Deltakere på arbeidstiltak/praksisplass I løpet av 2012 har vi også hatt to mannlige deltakere fra SAFIR i NAV arbeidstiltak med ansvar knyttet opp mot henholdsvis Boligskolen på SAFIR og act2 Forumteater. Etter at Gartnerløkka nettverkshus som helhet besluttet å avslutte samarbeidet med Fontenehuset og overgangsarbeider på huset, ble det inngått en løpende avtale mellom SAFIR og Unikum om praksisplass fra oktober

16 Å kunne tilby tiltaksplasser forbeholdt deltakere på SAFIR, har vi svært gode erfaringer med. Selv om målet ikke er å ansette etter endt tiltaksperiode, men heller bidra til å gi selvtillitt og bygge erfaringer, er det gledelig at vi kunne gjøre nettopp det for noen i nettverket vårt. Styret i SAFIR SAFIR har et erfarent styre som kjenner SAFIRs virke godt. Styrets medlemmer har bidratt konstruktivt som støttespiller og samtalepartner for daglig leder i videreutviklingen og konseptualiseringen av SAFIR. Det har blitt avholdt fire ordinære styremøter, en strategidag og årsmøtet på SAFIR i SAFIRs styre består av fire kvinner og en mann. Eiendom/lokaler SAFIR leier lokaler av Norges Røde Kors i Gartnerløkka nettverkshus i Urtegata 50. Eksisterende leieavtale løper frem til hvor den skal reforhandles av styringsgruppen for Gartnerløkka (representanter fra ORK og SKBO). Det er kun foretatt mindre innvendig vedlikehold i løpet Videre leier SAFIR et lokale på gateplan i Platous gate 1a hvor DGH holder til. Leieavtalen utløp og ny avtale er tegnet med utløp Det ble gjort et løft med innvendig maling av Det Grønne Hjørnet i forbindelse med 10 års markeringen av SAFIR. IKT Tidligere har SAFIR i stor grad vært selvdrevet og fått dekket noe ekstra IKT bistand av ORK. Fra primo februar 2012 gikk SAFIR over til SKBOs plattform og vil få dekket sitt IKT behov her. I forbindelse med overgangen til en større felles server og nettverk har SAFIR opplevd noe større driftsavvik og høyere IKT kostnader enn tidligere år. 15

17 4. Organisasjon Organisasjonskart SAFIR styre SKBO x 2 re pr, RK x 2 re pr, 1 fr iv. r epr SAFIR Virksom hetsleder (100%) Faste o g spo radiske aktiviteter Nettverksaktiviteter FRIVILLIG KOORDINAT OR Nestleder (100% ) Bolig sko len BOLIG SKOLE KOORDINATOR (100%) Act2 Foru mteater FORUMTEAT ER KOORDINAT OR (80%) Det Grøn ne Hjørnet Mil jø KOO RDINATOR (50%) Ressursgruppe Del takere/frivilli ge Boligskolegrupp e 1 person på tiltak Ressursgruppe Deltaker/ frivillige 1 person på tiltak Ressursgruppe Deltakere/frivillige Rådgivende grupper: Deltakermøte hver fø rste mandag i m åneden Frivilli g sam ling to ganger pr. år Kvalitet, kompetanse, deltagelse og kurs: Frivillige med og uten ruserfaring skal ha tilgang på regelmessig oppfølging/kurs. Ansatte på SAFIR skal ha tilgang til faglige arenaer; internt og eksternt for erfaringsutveksling og faglig påfyll. Som et frivillig supplement til eksisterende offentlige og private rustiltak ønsker vi å representere en faglighet når det gjelder vårt felt, samtidig som vi skal opprettholde grenseoppganger mot profesjonell behandling og ettervern. Høydepunktene i 2012 ligger innen følgende milepæler; 10 års jubileum, metodeutvikling og synliggjøring. Vi har gitt ut boken VÆRE, GJØRE, LÆRE. En dokumentasjonsbok om SAFIR. Hoveddelen i boken er intervjuer med deltakere og frivillige, og det er blitt forsøkt å sette ord på SAFIR-ånden og hvorfor SAFIR er så viktig for så mange. Vi ansatte har i prosessen med boken, gjennom å sette ord på det vi jobber med, lært mye om hva SAFIR står for og den tause kunnskapen vi besitter: Hvem er vi? Hvem er vi for? Hva er det vi sammen gjør som får folk til å trives? Hva er målet med det vi gjør? 16

18 Et konkret resultat av denne prosessen var utarbeidelsen av fem SAFIR-verdier. De i tråd med verdiene til Røde Kors og Bymisjonen og tidligere felles utarbeidede verdier på SAFIR, men arbeidet med å sammenfatte alle de verdiene til et verdisettet på bare fem punkter har vært både krevende og lærerik. Vi har også utarbeidet åtte kritiske suksessfaktorer som oppsummerer hva som er viktig for å skape og opprettholde et godt nettverkssted. Vi har for øvrig også laget Brutalt Bra, et hefte med historier fra SAFIR. Begge bøkene fås kjøpt på SAFIR. Vi har hatt en jubileumsfest for SAFIR-folket og alle våre venner og vi har hatt en offisiell markering med våre eiere, samarbeidspartnere og sponsorer. act2 gjennomførte en tre-dagers læringsarena/interaktiv forestilling for og med ansatte hos Fylkesmannen i Buskerud. act2 har deltatt på en dags stemmeworkshop med skuespilleren og stemmepedagogen Thea Stabell, på Nationaltheatret. act2 turnerte med Gjøkungen, en forestilling om tilhørighet. Prosjektkoordinator for act2 har deltatt på et seminar med SPLINT (forumteater som metode i næringslivet), og konferanse med FERD (sosialt entreprenørskap). Boligskolegruppa har hatt utebesøk Sosialtjenesten i Bydel Gamle Oslo, Villa Mar Grorud, Ullvin, Fredheim og Nybøle med sine foredrag. Høsten 2012 arrangerte Boligskolegruppa læringsarena i samarbeid med Husbanken. Temaer for læringsarenaen Hjelp til å bli boende hvor Boligskolegruppen formidlet sin metodikk, erfaringer med brukermedvirkning, perspektiver på boligsosialt arbeid i rusfeltet, og act2 bidro til diskusjon om temaene gjennom forumteater. Representanter fra syv kommuner på Østlandet deltok. Boligskolen har i tillegg formidlet sin metodikk til ansatte fra Ila Landsfengsel, samt delt metodiske erfaringer med Skanska Bolig som arrangerer boligkurs på Bybos Kafé Saba. I tillegg har en frivillig i Boligskolegruppa og en ansatt på SAFIR holdt holdningsendrende foredrag om sine livserfaringer som tidligere rusavhengige for Ekeberg Rotary, skoleelever og deltakere på SAFIR. Disse foredragene ble også presentert for fire medie- og kommunikasjonsbyråer i 2012 for å få innspill og råd til hvordan spre foredragene ytterligere i

19 Vi har arrangert Allsang i Parken i Gartnerløkkaparken, et samarbeid med Kafé Saba, der vi inviterte SAFIRs husband og et afrikansk trommeband til å spille. Med mat og musikk ville vi bruke en park som ofte blir brukt til drikking til noe hyggelig og inkluderende for nærmiljøet. Fire middager med PwC. To lagt til SAFIR på Gartnerløkka og to hos PwC i Bjørvika. To utgaver av Edelstenen, et nyhetsbrev som oppsummerer aktivitetene det siste halve året i ord og bilder. Deltakere og frivillige bidrar med tekster og bilder, og det hele blir til et flott 12 siders blad. Deltakere, frivillige og ansatte deltok på den årlige idrettsdagen Idrett Mot Rus på Furuset. Rusinstitusjoner, fengsler og andre møtes til en dag med fotball, volleyball og hyggelig sosialt samvær. Våre deltakere har deltatt på klatrekurs i regi av Oslo Klatreklubb. Kurset gikk over 10 ganger. Frivillige hos oss deltok på Frivilligfest 2012 på Youngstorget. Hver sommer arrangerer Oslos frivilligsentraler fest med musikk, mat og aktiviteter for å profilere frivilligheten i byen og rekruttere nye frivillige. To dagers seminar for frivillige, deltagere og ansatte på Studenterhytta. Daglig leder og koordinator på Boligskolen fulgte veilederutdanningen ved fakultetet for samfunnsfag. Daglig leder og frivilligkoordinator har gjennom året deltatt i nettverkssamarbeid med andre frivilligsentraler i Bymisjonen. Alle ansatte har deltatt på personalseminar i regi av SKBO på Sundvollen. Daglig leder og frivilligkoordinator har alternert mellom å delta på avdelingsmøter i Oslo Røde Kors Daglig leder deltok på internt lederopplæringskurs i regi av Oslo Røde Kors. Alle mellomledere og enkelte andre forespurte fikk tilbud om å delta på tre samlinger av to dager med ekstern prosessleder. Ytre miljø SAFIR ble Miljøfyrtårnsertifisert i juli Det skal utarbeides ny handlingsplan ved rapportering i mars SAFIR vil søke å påvirke frivillige, deltakere og ansatte til å være miljøbevisste, samt utfordre samarbeidspartnere og leverandører til å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 18

20 5. Annen drift Økonomiske bidragsytere - samarbeidspartnere Økonomiske bidragsytere i 2012 var følgende; Drifts- og prosjektstøtte 2012 Sum Kulturdepartmentet Oslo Røde Kors Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo AV-dir NAV (Forumteater) Velferdsetaten, Helsedir., Husbanken*) (til Boligskolen) Gaver fra firmaer og fond (bl.a Flytoget og PwC) Div.refusjoner, erstatninger, momskomp, IA tilskudd, leieinntekter og interne inntekter og salgsinntekter. Totalt *) Husbankens bidrag til Boligskolen fremgår av Bybos resultat Resultater i 2012 Vi har hatt som mål også i 2012 å styrke virksomheten økonomisk gjennom eksterne bidragsytere, blant annet for å opprettholde de allerede godt etablerte aktivitetene og tilbudene, samt det stabile aktivitetsnivået. Det var derfor svært gledelig at vi fikk fortsatt støtte fra NAV (AV-dir) til videre drift av act2 Forumteater. SAFIR er ikke lenger i oppstartfasen, vi har feiret 10 års jubileum og ser at det er utfordrende å få driftsmidler fra stat og kommune, så det var derfor meget gledelig at Velferdsetaten innlemmet SAFIR i sin søknad til Helsedirektoratet og vi gleder oss over godt samarbeid med dem og Villa MARene i Oslo. I 2009 ble en 3-årig overordnet samarbeidsavtale inngått mellom Flytoget og Røde Kors, hvor SAFIR var ett av to utvalgte prosjekter Flytoget ønsket å følge opp både økonomisk og ikke minst med frivillig engasjement. Avtalen ble reforhandlet i 2012 og Flytoget besluttet å følge SAFIR i en ny 3-års periode ( ). Ansatte i Flytoget bidrar som frivillige bl.a. med datakurs, fotokurs, skrivekurs samt musikk/sanginnslag og som frivillige turguider på bl.a. kanoturutflukt. I tillegg ble både deltakere, frivillige og ansatte invitert med som gjester under VM (hvilket VM?) i Holmenkollen. Dette samarbeidet har vi svært stor glede av. 19

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer