SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/9 10/531 FRAVÆR KVARTAL 10/10 10/248 ÅRSRAPPORT HMS /11 10/249 OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLANER Sakene er utlagt på herredshuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Kjell Tore Finnerud (sign.) Rådmann 1

2 Sak 9/10 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/531-1 Løpenr.: 2957/10 Arkivnr.: 461 &14 Saksbeh.: Toril M. Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-10/9 FRAVÆR KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 1. kvartal 2010 tas til etterretning. NAV- statistikken er for 4. kvartal Saken avgjøres av: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg: Fravær 4. kvartal 2009 legemeldt fravær NAV Saksutredning Det totale fravær for 1. kvartal 2010 er 5,0%. Dette inkluderer ansatte på timelønn. Det legemeldte fravære registrert i NAV er på 6,3%, en nedgang fra 3. kvartal på 0,1 prosentpoeng (6,4%). Fra 4. kvartal 2009 (4,5%) til 1. kvartal 2010 har økt med 0,5 prosentpoeng. Bruk av egenmelding for fraværsdager 1-8 har gått ned med 0,3 prosentpoeng fra 4. kvartal 2009 (7,3%) til 1. kvartal 2010 (7,0%) og bruk av sykemelding har økt tilsvarende. I følge IA avtalen kan de ansatte ha et fravær på t.o.m. 8 dager og bruke egenmelding. I fraværsgruppen 9-24 dager har fraværet gått ned med 1,8 prosentpoeng fra 4. kvartal 2009 (10,0 %) til 1. kvartal 2010 (8,2%). I fraværsgruppen dager er fraværet gått ned med 0,9 prosentpoeng fra 4. kvartal 2009 (44,6%) til 1. kvartal 2010 (43,7%). Fravær over 56 dager har fraværet økt med 2,8 prosentpoeng fra 4. kvartal 2009 (36,0%) til 1. kvartal 2010 (38,8%). Ser vi på langtidsfraværet (over 56 dager) i dagsverk har dette gått ned. Fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 har langtidsfraværet økt med 420 dagsverk. Bakgrunn: Siden 4. kvartal 1998 har kommunen elektronisk registrering av fravær. Fravær beregnes etter Rikstrygdeverkets regler. Kvartalsrapport og årsrapport legges fram for arbeidsmiljøutvalget til behandling. Totalt sykefravær i 1. kvartal 2010 er på 5,0%. Fraværet kar økt med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal2009r. Fraværsstatistikk vi bruker i dag kan ikke sammenlignes med tidligere års statistikk(før 2006) pga. overgangen til et nytt lønns- og personalsystem (Agresso) på høsten SIDE: 2

3 Sak 9/10 Det som er nytt ved denne fraværsstatistikken er at time lønnet ansatte også er med. Disse var ikke med på de gamle rapportene og forklarer avviket mellom ny og gammel rapportering. Sektorvis sykefraværsoversikt for og 1. kvartal 2010 ser slik ut: Etat Fravær i Fravær i Fravær i Fravær i Endr. Fra dagsv. 4. kv. dagsv. 1. kv. % 4. kv. % 1. kv. forrige kv. Sentraladministrasjonen ,4 4,3-0,1 Oppvekstetaten ,9 9,9 7,0 Helse- og sosialsektoren ,5 4,8 0,3 Landbrukssektoren 3 0 0,5 0,0-0,5 Kultursektoren ,4 0,7-2,7 Teknisk sektor ,7 5,0 1,3 Fraværet på små virksomheter gir større utslag i + og enn fravær i store virksomheter. Grunnen til at Helse- og sosialsektoren har et høyere antall fraværsdager og lavere fraværsprosent enn oppvekst, er at Helse- og sosialsektoren har flere ansatte. Fraværet fordeler seg slik på ulike fraværsperioder (regnet ut fra ant. dagsverk): Kvart Egenmelding Syke > 24 > 56 Sykt Totalt Be- melding dager dager dager dager barn fravær manning 01/06 8,6% 91,4% 11,4% 6,9% 48,4% 31,6% 2,1% 5,6% 02/06 4,4% 95,6% 7,1% 8,6% 48,9% 38,1% 1,4% 5,4% 03/06 4,4% 95,6% 7,3% 9,1% 47,1% 35,4% 1,1% 4,2% 04/06 10,3% 89,7% 10,6% 12,5% 48,2% 23,6% 5,1% 4,3% 01/07 12,6% 87,4% 12,6% 7,7% 43,8% 30,6% 5,2% 3,9% /07 6,8% 93,2% 10,4% 10,4% 49,3% 26,6% 3,3% 3,8% /07 1,8% 98,2% 3,6% 9,9% 50,7% 32,4% 1,5% 3,2% 217,8 04/07 7,1% 92,9% 4,7% 1,6% 50% 39,7% 3,9% 4,7% 01/08 6,8% 93,2% 5,0% 3,7% 47,8% 40% 3,5% 6,6% 215,25 02/08 2,5% 97,5% 3,5% 1,8% 49,1% 45,1% 0,5% 4,8% 209,23 03/08 3,4% 96,6% 6,0% 6,0% 48,0% 39,0% 1,0% 4,6% 04/08 5,5% 94,5% 6,2% 4,8% 49,3% 38,6% 1,2% 5,6% 216,4 01/09 6,1% 93,9% 7,2% 6,4% 45,6% 39,4% 1,4% 5,6% 212,6 02/09 3,1% 96,9% 5,6% 8,7% 47,4% 37,7% 0,7% 3,5% 03/09 5,0% 95,0% 6,1% 7,8% 48,0% 36,2% 1,5% 3,5% 218,1 04/09 7,3% 92,7% 7,7% 10,0% 44,6% 36,0% 1,7% 4,5% 213,2 01/10 7,0% 93,0% 7,5% 8,2% 43,7% 38,8% 1,8% 5,0% 1/05* 10,40% 89,5 % 11,1 % 6,6 % 21,1% 61,1 % 7.8 % 218,9 * Viser hvordan tallene fordeler seg i 1. kvartal Kan ikke direkte sammenlignes med dagens statistikk pga. nytt datasystem. Bruk av egenmelding for korttidsfravær (1-8 dager) har gått ned med 0,3 prosentpoeng fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, og bruk av sykemelding har økt med tilsvarende prosentpoeng i samme periode. Som IA-bedrift ser vi helst at de ansatte bruker egenmelding på fravær inntil 8 dager. I følge IA-avtalen er det mulig å bruke inntil 8 dagers sammenhengende fravær på egenmelding og dette gir en mulighet til å få ned bruken av sykemelding ved korttidsfravær. SIDE: 3

4 Sak 9/10 Hvis vi derimot ser på tallene i antall dagsverk (ikke prosentfordeling), vil vi se følgende endringer: Kvartal Egenmelding Syke- 1-8 dager 9-24 dager > 24 dager > 56 dager Sykt barn melding 01/ / / / / / / / / / / / / / / / /10/ Helse- og sosial Dette viser fordelingen av sykefraværet i helse- og sosial. Her er virksomhetene som har og har hatt høyest sykefravær med. Den første kolonnen i oversikten viser sykefraværet etter gammelt lønns- og personalsystem. Tjenestested: * 01/08 02/08 03/08 03/08 01/09 02/09 03/09 04/09 01/10 Sigdalsheimen 13,1 4,3 3,3 3,5 4,7 4,0 3,7 4,2 4,6 2,2 Renhold/Vaskeri SH 1,1 0,8 0,0 0,0 20,8 11,4 10,6 4,6 0,4 Hjemmesykepleien 14,0 2,1 3,5 3,5 3,6 3,5 1,2 0,8 2,0 3,2 Eggedal eldresenter 0,1 0,0 0,0 0,4 3,2 5,5 5,9 5,5 4,6 Hjemmehjelp 16,7 6,8 4,5 4,1 6,9 5,7 1,6 1,5 1,2 6,4 Prestfosstun 0,6 0,0 0,1 0,2 6,0 4,4 2,7 0,1 0,0 Bjørkealleen 32,6 5,7 4,8 9,5 8,9 7,1 6,3 5,8 4,5 4,3 Bjørkekvisten 19,1 4,2 1,9 1,2 2,1 3,1 1,1 0,7 2,6 0,5 Tono 1,4 7,3 16,7 17,5 3,8 0,0 2,0 19,4 20,8 Sosialkontoret 2,4 2,4 1,2 2,2 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 Helsestasjon 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,6 0,0 * Siste fraværstall fra gammelt lønns- og personal system Tallene i første kolonne er fraværstatistikk tatt ut i det gamle lønns- og personalsystemet. Ikke alle virksomhetene som nå er satt opp var med i den gamle oversikten. Oversikten over fravær i helse- og sosialsektoren viser at virksomheter som tidligere har hatt høyt fravær har fått fraværet sitt betydelig ned. Langtidssykemeldte som går ut sykepengerettighetene sine blir ikke lenger med på fraværsstatistikken, de følges fortsatt opp av leder så ledere kan oppleve et høyere fravær enn det som vises på denne statistikken. En annen faktor vi må ha med oss er at nytt og gammelt personalsystem henter tallene sine forskjellig. Sigdalsheimen har det laveste SIDE: 4

5 Sak 9/10 sykefraværet på lenge, dette stemmer med muntlige rapporter tilbake både fra verneombud og avd. leder på Sigdalsheimen om at det er gode tider der. Fraværet på vaskeri/renhold har gått veldig ned, fraværet her er knyttet til slitasje påført av yrket. Der er de fleste tilbake i jobb. Andre har gått ut sykepengeperioden sin og er ikke med i statistikken. Hjemmetjenesten og da spesielt hjemmehjelp har fått økt fravær. Dette stemmer også med muntlige tilbakemeldinger fra verneombud og avd. leder for hjemmetjenesten. Tono er tjenesten med høyest fravær, dette skyldes stort sett fraværet til en ansatt. De tidligere verstingene (Sigdalsheimen, hjemmesykepleien, hjemmehjelp, bjørkealleen og bjørkekvisten) har hatt en tydelig nedgang i sitt fravær. Oppvekst Fraværet på skolene fordeler seg følgende: Skolene: 01/08 02/08 03/08 04/08 01/09 02/09 03/09 04/09 01/10 Sigdal Ungdomsskole 9,9 11,4 5,9 1,7 1,4 1,4 3,4 5,1 7,7 Nerstad 16,0 9,3 2,1 13,2 9,2 4,3 3,6 3,3 8,3 Nerstad SFO 10,7 6,0 2,8 2,7 4,7 0,9 0,0 0,0 8,9 Prestfoss 2,6 1,6 3,4 8,1 7,8 1,3 2,0 2,7 8,8 Prestfoss SFO 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 2,4 8,9 Eggedal 7,7 5,2 2,3 0,4 6,4 3,1 0,8 6,3 4,3 Eggedal SFO 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 4,2 0,0 Denne oversikten ble med i Oversikten viser at sykefraværet varierer mellom skolene, og at fraværet på skolene varierer. Alle skolene unntatt Eggedal skole har hatt oppgang i sitt fravær fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal Skolene er relativt små virksomheter og fravær her gir større utslag på statistikken enn for eksempel på Sigdalsheimen. Langtidsfraværet Det var en oppgang i langtidsfraværet (8 ukers sammenhengende sykefravær) fra 4. kvartal 2009 (36,0%) til 1. kvartal 2010 (38,8%) på 2,8 prosentpoeng. Fraværet i dagsverk har økt med 177 dagsverk, fra dagsverk i 4. kvartal 2009 til dagsverk i 1. kvartal De fleste som er langtidssykemeldte er under oppfølging av oppfølgingsutvalget. Oppfølgingsutvalget følger også opp en rekke andre personer, og personer som har gått ut sine sykepengerettigheter. Det er fortsatt noen virksomheter som kan bli flinkere til å bruke oppfølgingsutvalget når det gjelder sine ansatte som er sykemeldt. Bruk av oppfølgingsutvalget kan være med på å få ned langtidsfraværet. Langtidsfravær i antall dagsverk: 03/07 04/07 01/08 02/08 03/08 04/08 01/09 02/09 03/09 04/09 01/09 8 ukers fravær (56 dager) Permisjon: Permisjonsfraværet (inkl. svangerskapspermisjon og permisjon med og uten lønn) er på dagsverk i 1. kvartal Dette er en nedgang på 37 dagsverk fra 4. kvartal 2009 (1 749 dagsverk). SIDE: 5

6 Sak 9/10 Offentlige rapporter I tillegg til egen intern sykefraværsoversikt er det flere offentlige fraværsstatistikker. Disse kommer ikke ned på samme tjenestenivå som vår interne statistikk, men er mer en overordnet statistikk. Med den offentlige statistikken kan vi sammenligne oss med andre kommuner rundt oss. Statistikken fra NAV viser det legemeldte fraværet. KS fraværstatistikk viser bare fravær på hovedstillinger og kun hos de som har vært ansatt hele rapporteringsperioden. De opererer med fravær 1-3 dager, 4-10 dager, dager og over 40 dager. Dette stemmer overhode ikke med våre fraværsdager som IA-bedrift. Det er derfor vanskelig å sammenligne med denne statistikken. Det er vanskelig å få ut disse tallene fra KS. NAVs statistikk for 4. kvartal 2009 viser følgende: Det legemeldte fraværet for 4. kvartal vider et samlet fravær på 6,3%. I 3. kvartal 2009 var fraværet på 6,4%. Fraværet for landsgjennomsnittet var på 6,4% i 4. kvartal 2009, mens for kommunalforvaltning var gjennomsnittet på 8,1% Dette betyr at vi ligger 0,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet i legemeldt fravær og 1,8 prosentpoeng under gjennomsnittet i kommunal forvaltning. Fraværet fordelt på lengde viser det høyeste fraværet er fra 39 uker og over, fulgt av 17 dager til 8 uker. Aldersgruppen som har mest fravær fordeler seg slik i 4. kvartal 2009: Aldersgrupper: 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/ ,8% 11,4% ,8% 3,4% ,3% 5,2% ,9% 6,0% ,5% 9,9% ,2% 2,8% Dette viser at det høyeste fraværet når vi ser på prosentpoeng er i aldersgruppen år, fulgt av år og år. Fraværet mellom kvinner og menn fordeler seg slik: Kjønn: 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/10 Kvinner 6,9% 6,6% Menn 4,3% 5,4% Dette betyr at menn har økt sitt fravær med 1,1 prosentpoeng (4,3%) fra 3. kvartal 2009 og fravær for kvinner har gått ned med 0,3 prosentpoeng (6,9%) i samme periode Fordelingen av fravær mellom yrkesgruppene i 4. kvartal viser følgende fordeling: Yrkesgrupper: 1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 Administrative ledere: 3,5% 3,5% 5,6% 4,4% Akademiske yrker 2,3% 3,8% 4,5% 8,2% Yrker med kortere høyskole- og 6,5% 4,2% 4,5% 5,6% universitet utd. og teknikere Kontor og kundeservice yrker: 4,1% 0,3% 2,3% 9,7% Service og omsorgsyrker: 7,4% 8,3% 7,5% 6,9% Yrker uten krav til utdanning: 15,2 14,8% 12,0% 5,4% Det er kontor og kundeservice yrker som topper fraværet i 4. kvartal 2009, fulgt av akademiske yrker. SIDE: 6

7 Sak 9/10 Vurdering: Vi har nå et sammenligningsgrunnlag på fraværet etter overgangen til nytt lønn- og personalsystem på høsten Denne overgangen har gjort det vanskelig å sammenligne fravær over en lengre tidsperiode. Tallene fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 viser at fraværet har holdt seg stabilt, økt fra 4,5% til 5,0%. Når vi ser på fraværet i virksomhetene må vi ta hensyn til om det er en liten eller stor virksomhet. Er det en liten virksomhet vil et fravær gi større utslag på fraværsstatistikken enn i en stor virksomhet, dette gjenspeiler seg også i fraværsstatistikken fra NAV. I NAV fraværet har vi gått fra å ligge litt over landsgjennomsnittet til litt under landsgjennomsnittet. Totalt sett er det mange positive tendenser i fht. fraværet. Denne tendensen må vi fortsette å jobbe mer med. Overgangen til nytt fraværssystem har ført til stor usikkerhet rundt tallene som vises i fraværsstatistikken og vi har fått bekreftet fra Ergo Group som er leverandør av systemet (Agresso) at den fraværsstatistikken vi bruker internt ikke er den mest optimale. Dette vil imidlertid la seg rette opp ved evt. oppgradering eller skifting av systemvare. Ved å ta med offentlige rapporter inn i fraværsrapporteringen vil vi ikke få totaloversikt ned på hver enkelt avdeling, men vi kan få sammenlignet oss med andre kommuner og se hvordan vi ligger an der. Vi kan også sammenligne oss med landsgjennomsnittet. SIDE: 7

8 Sak 10/10 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/248-1 Løpenr.: 1339/10 Arkivnr.: 440 Saksbeh.: Toril M. Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-10/10 ÅRSRAPPORT HMS 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Innleverte årsrapporter tas til orientering. Saken avgjøres av: Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2009 fra følgende virksomheter: Kommunehusene inkl. Nerstad skole rådmannskontoret, Helsestasjonen økonomiavdelingen, teknisk Sigdalsheimen etat, Hjemmetjenesten skolekontoret, Tjenester til funksjonshemmede landbrukskontoret, Sosialkontoret kulturkontoret. Prestfoss skole og kulturskolen Sigdal ungdomsskole Eggedal skole Saksutredning Konklusjon: Arbeidsmiljøutvalget har fastsatt at alle virksomheter skal utarbeide årsrapport over helse, miljø og sikkerhet innen 1. mars påfølgende år. Arbeidsmiljøutvalget forutsatte i 2003 at fremtidige rapporter utarbeides elektronisk i henhold til en mal, og at dokumentasjonen er utfyllende på alle punkter. I år er alle leverte HMS rapporter og handlingsplaner elektroniske. Nesten alle virksomheter har levert årsrapport for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten er ikke levert, men vil bli lagt frem i AMU møtet. Det er ulikt hvor mye arbeid den enkelte leder har lagt i årsrapporteringen, men mange har lagt mye arbeid i 2009 rapporten. Bra! Årsrapporten er viktig dokumentasjon på hvordan virksomheten arbeider med helse, miljø og sikkerhet. Vi har blitt bedre på IA-avtalen og oppfølgingen av sykemeldte. SIDE: 8

9 Sak 10/10 Ikke alle fyller ut alle punktene i HMS-rapporten. Dette har blitt bedre enn det var. Arbeidsmiljøutvalget bør ta opp igjen kravet om at årsrapportene er utfyllende på alle punkter. Bakgrunn: Arbeidsmiljøutvalget vedtok at årsrapporten for alle virksomheter skal rapporteres på fastsatt skjema. Rapporten oversendes arbeidsmiljøutvalget innen en gitt frist. Gjerne elektronisk. Det forventes at alle virksomheter, jfr. organisasjonsplan, leverer rapport.. Årsrapportering innføres for at den enkelte virksomhet skal få dokumentert sin aktivitet på området, samtidig som arbeidsmiljøutvalget skal få bedre mulighet til å følge med på hva som gjøres ute i virksomhetene. Vurdering: I år har alle med unntak av Sigdalsheimen, hjemmetjenesten og sosialkontoret levert årsrapportene. Rapporten for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten vil bli lagt frem i AMU møtet. Sosialkontoret har ikke levert pga. overgang til nytt NAV-kontor høsten Det er noen som ikke leverer vedlegg til handlingsplanene. Årsrapportene varierer i forhold til hvor fullstendige svar som er blitt gitt. Det er en klar forbedring i utfyllelsen av rapporten. I forbindelse med et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet er det viktig å ha dokumentert alt vi har gjort, så det gjelder å få mest mulig ned på papiret. Kommentarer til rapportene Generelt Malen som tidligere er fastsatt skal brukes, har blitt brukt i alle tilfellene. I år som i fjor har alle laget rapporten elektronisk. Det er et krav om at rapportene skal leveres elektronisk for da får vi plass til mer fyldige svar/kommentarer og rapportene ser mer ryddige ut. Arbeidstilsynet er ikke fornøyde med rapporter som ikke skrives elektronisk. Hva er en virksomhet? Det var lagt opp til inndeling av virksomheter i forhold til vår organisasjonsplan; hver leder utarbeider årsrapport for sin virksomhet. Vi følger altså ikke verneområdene. Det betyr at noen verneombud vil være involvert i flere årsrapporter. I år ble alle rapportene identifisert da det enten var fylt ut virksomhetens navn eller signert av leder. Dette er en rapport for 2009 og det er meningen at dokumentene fra dette året skal med. Ikke alle virksomheter har klart å levere disse dokumentene. Noen legger med handlingplan for Antall ansatte Det forventes at leder har oversikt over antall ansatte i egen virksomhet. Dette kommer frem på rapportene som er levert. Verneombud Det er den enkelte ansattes ansvar å sette seg inn i hvem som er verneombud og vara verneombud på arbeidsplassen. Dette skal bekjentgjøres via oppslag på alle arbeidsplasser og i HMS-permen. SIDE: 9

10 Sak 10/10 Bedriftshelsetjeneste Det er noen av virksomhetene som ikke har oppført hvor mange de har innmeldt i bedriftshelsetjenesten. Dette skal det opplyses om på HMS-rapporten, pkt. 4. Det er få virksomheter i Sigdal kommune som ikke hadde innmeldt alle sine arbeidstakere med mer enn 30% stilling i Fra 2010 vil alle ansatte i kommunen med mer enn 30% stilling bli innmeldt grunnet innskjerping av krav om hvilke arbeidsgrupper som skal meldes inn i bedriftshelsetjenesten, da skal bl.a. alle i pleie- og omsorg meldes inn. Det er viktig å få alle med, jfr. arbeidsmiljøutvalgets tidligere oppfordring til at alle med stillingsstørrelse over 30% skal meldes inn. Turnover Her synes det å være grei oversikt. Sykefravær Det totale sykefraværet i 2009 var på 4,6 %. Opplæring av betydning for HMS I 2007 ble det arrangert et grunnkurs i HMS, og her deltok 11 fra kommunen, 2 fra Spar butikken og 1 fra Sigdalskjøkken. Kurset omfatter verneombud, tillitsvalgte og ledere. Vernerunde De fleste har gjennomført vernerunder i Det anbefales å foreta en fysisk vernerunde minst hvert 2. år. Revisjon av internkontrollhåndboken Den overordnede Internkontrollhåndboka ble revidert sommeren 2008 og kapiteler som gjelder for alle virksomheter ble sendt ut til alle virksomheter pr. mail. En revisjon av internkontrollhåndboka skal foretas innen 1. april hvert år. De virksomhetene som ikke har gjennomført revisjon på en stund må gjøre dette i løpet av Generelt om HMS-arbeidet Her har vi ulike måter å jobbe på, og det er viktig at vi sier noe om hvordan vi jobber i årsrapporten. Det er viktig at HMS er innarbeidet i det daglige. Verneombudets rolle Det fremgår av rapportene at verneombudene blir brukt i ulik grad, antagelig avhengig av hvilke oppgaver som er aktuelle i den enkelte virksomheten. Det arrangeres møte med verneombud, personalsjef og bedriftshelsetjenesten 4 til 6 ganger pr. år. Bedriftshelsetjenestens rolle Også her er det fremdeles store ulikheter. De fleste virksomheter har kontakt med bedriftshelsetjenesten via Oppfølgingsutvalget. Det er tidligere i år lagt frem sak om bruk av bedriftshelsetjenesten i 2010 og rapport for Oppfølgingsutvalget IA-avtalen Vi har blitt flinkere i oppfølging av sykemeldte og mange virksomheter har jobbet bevist på dette området. Nye regler fra 1. mars 2007 legger nye krav til oppfølging fra arbeidsgiver og deltakelse fra den sykemeldte. Det er i stor grad sykefraværet som avgjør hvordan vi jobber med IA-avtalen. Det er viktig at vi er godt kjent med og arbeider systematisk med IA avtalen selv om sykefraværet ikke er så stort. Iverksatte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet Det skjer mye rundt omkring i virksomhetene! Viktig at alle er bevisste på hva som har betydning for arbeidsmiljøet. Det har vært flere sosiale aktiviteter på arbeidsplassene. SIDE: 10

11 Sak 10/10 Planlagte tiltak De fleste virksomheter har planlagt tiltak fremover, noen større og andre mindre. Dette skal komme frem av handlingsplan som skal ligge ved HMS-rapporten. Sosiale tiltak/trivselstiltak De fleste har tiltak her og tiltakene varierer mellom virksomhetene. Kanskje virksomhetene bør bli flinkere til å utveksle ideer til slike tiltak? Andre forhold av betydning for HMS Her er det få som har fylt ut noe i det hele tatt. Det er gjort mye bra arbeid rundt omkring i I forhold til fremtidig rapportering bør arbeidsmiljøutvalget holde fram kravet om at rapportene utarbeides elektronisk i henhold til malen, og at dokumentasjonen skal være utfyllende på alle punkter. SIDE: 11

12 Sak 11/10 SIGDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/249-1 Løpenr.: 1340/10 Arkivnr.: 430 &30 Saksbeh.: Toril M. Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-10/11 OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLANER Rådmannens forslag til vedtak: Reviderte opplærings- og utviklingsplaner for perioden for følgende sektorer vedtas: Sentraladministrasjonen Helse - og sosialsektoren Landbrukssektoren Teknisk sektor Kultur Oppvekstsektoren Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget Vedlegg: Opplæringsplaner fra sentraladministrasjonen, teknisk, kultur og landbrukssektoren. Saksutredning I henhold til Hovedavtalen for kommunal sektor skal virksomhetene årlig utarbeide opplærings- og utviklingsplaner for sine tjenesteområder. Opplærings- og utviklingsplanene skal vedtas av arbeidsmiljøutvalget. Vurdering/merknader: Sentraladministrasjonen Ingen merknader. Det vises til vedlegg. Helse- og sosialsektoren Ingen merknader. Vedlegg deles ut på AMU møtet. Landbrukssektoren Ingen merknader. Det vises til vedlegg. Kultur Ingen merknader. Det vises til vedlegg. Teknisk sektor Ingen merknader. Det vises til vedlegg. SIDE: 12

13 Sak 11/10 Skolesektoren Ingen merknader. Vedlegget legges frem på AMU møtet. SIDE: 13

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.08.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.08.2012 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.05.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 FRAVÆR 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal 2009 og fravær for 2009 totalt tas til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-3. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 3. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 1. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 FRAVÆR 2011 - FRAVÆR 3.KVARTAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 3. kvartal 2011 og legemeldt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.09.2014 Tid: 12:30-14:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 14/659 FRAVÆR 2014 1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 1. kvartal 2014 tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 FRAVÆR 2017-2. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 2. kvartal 2017 tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal og totalt for 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal og totalt for 2016 tas til orientering. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 16/2594 FRAVÆR 2016-4. KVARTAL OG TOTALT FOR 2016 Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 4. kvartal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 FRAVÆR 2017-1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 1. kvartal 2017 tas til orientering.

Detaljer

16/14 16/2491 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SIGDALSKOLEN 2016/2017

16/14 16/2491 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SIGDALSKOLEN 2016/2017 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2016 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

17/17 17/2339 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /18 16/2491 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SIGDALSKOLEN 2017/2018

17/17 17/2339 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /18 16/2491 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SIGDALSKOLEN 2017/2018 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2017 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

16/6 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/9 16/2127 FRAVÆR KVARTAL OF TOTALT FOR 2015

16/6 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/9 16/2127 FRAVÆR KVARTAL OF TOTALT FOR 2015 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 12:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.03.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER

SAKSFRAMLEGG BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 17/418 BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER 2014-2016 Rådmannens forslag til vedtak: Redgjørelse bruk

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 21.03.2017 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jostein Harm Nestleder Toril Marlene

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.05.2012 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/5 12/246 BRUK AV BHT RESSURSER

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: nedsatt funksjonsevne Møtested: Brennaverksveien, Nedre Eggedal Møtedato: 29.08.2017 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i nedsatt funksjonsevne. MERK: Rådet møtes i

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.06.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Toril Marlene Staxrud Medlem Linda

Detaljer

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 17/2014 GODKJENNING AV

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Det vil i møtet bli drøftet angående Eldredagen 2017. Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 3.11.16 Møtetid: 9: Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 1 31 eller 916 6 38. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2016 Tid: Kl. 13.00 15.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.03.2014 Tid: 18:30-00:00 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset : 26.10.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 28.01.2016 FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 Forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.04.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 04.06.2013 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) VARA- MEDLEMMER ANDRE Jens Sveaass

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 12.02.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 REFERATSAKER ANALYSE

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.03.2014 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: 12:30-14:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Nærvær pr. 4.kvartal 2015

Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Byrådsavdeling for helse og omsorg Innholdsfortegnelse Nærvær pr kvartal (og pr.år) (k) (b)... 1 Nærvær pr. kvartal:... 2 Fravær - fordeling pr kvartal (NB! Tabellen leses nedenfra

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12.03.2015, Kl. 12:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/15 15/250 Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget for 2014 002/15

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 31.05. 2017 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Sandbakken, leder/ rådmann

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/11 Sak 6/11 Sak 7/11 REFERATSAKER ANALYSE AV KOMMUNENS

Detaljer

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831

Saksframlegg. Sykefraværsrapport for 1. kvartal Trondheim kommune. Arkivsaksnr.: 09/20831 Sykefraværsrapport for 1. kvartal 2009 Arkivsaksnr.: 09/20831 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget tar sykefraværsrapport 1.kvartal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC SARK-07-201200445-3 Hva saken gjelder: Som et ledd i det systematiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00 Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:00-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: John O. Selbekk Bertil Meland Line Raustein Bjørn A. Ebbesen

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET I 2008 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Kommunens fravær i 2008

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2017 Tid: 13:00-14:30 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 10/17 MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 14.06.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 22.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jostein Harm Nestleder Toril Marlene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl.10:00 - kl. 14:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Ingunn M.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK /14 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-07-201200445-16 Hva saken gjelder: Sykefraværsnivået og utviklingen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.03.2013 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/1 13/147 SAKSPROTOKOLL: TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tore Rømo

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tore Rømo STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Møtedato: 29.05.2017 Tidspunkt: 13:00-14:00 Fra sak: Møteprotokoll Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel

Detaljer