Resultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-3 000 Resultat 52 673 348 184"

Transkript

1 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC Medlemsmøter ekskl. årsmøte Aktuarfokus inkl årsmøte Inntekter etiketter Øvrige seminarer Adresseslipper Renter, fratrukket gebyrer Sum inntekter Kontingent IAA Kontingent seksjoner i IAA Kontingent AAE (tidl. Groupe Consultatif) Bidrag SAJ på medlemsmøter ekskl årsmøte Styre- og fagkomitekostnader AKTUariELT Sekretariat og regnskapskontor Aktuarfokus inkl årsmøte Øvrige seminarer Reiseutgifter Gaver Støtte til Aktuar og Statistikk Studenters Forening Internett og telefonoppføring Annet/konvolutter Porto/budbil Organisasjonssekretær Sum utgifter Resultat Oslo 30. januar 2014 Utestående fordringer DNB, Storebrand, OCR og skattetrekk Sparekonto Storebrand Bank Sum eiendeler Gjeld og formue Gjeld eksterne Formue Resultat Sum gjeld og formue Dag Svege Økonomiansvarlig Katrine Perger Revisor KOMMENTAR TIL REGNSKAPET PR FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Regnskapet pr viser et overskudd på 53 tusen kr. Det var budsjettert med et underskudd på 3 tusen kr. Hovedårsak til høyere overskudd enn budsjettert er bedre oppmøte og lavere kostnader på Aktuarfokus. Den Norske Aktuarforening hadde pr en formue på kr.

2 BUDSJETT 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Budsjett 2014 Regnskap Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC Medlemsmøter ekskl. årsmøte Aktuarfokus inkl årsmøte Inntekter etiketter Øvrige seminarer Adresseslipper Renter, fratrukket gebyrer Sum inntekter Kontingent IAA Kontingent seksjoner i IAA Kontingent AAE Bidrag SAJ på medlemsmøter ekskl årsmøte Styre- og fagkomitekostnader AKTUariELT Sekretariat og regnskapskontor Aktuarfokus inkl årsmøte Øvrige seminarer Reiseutgifter Gaver -956 Støtte til Aktuar og StatistikkStudenters Forening 0 0 Internett og telefonoppføring Annet/konvolutter Porto/budbil Adm.sekretær Sum utgifter Resultat

3 KOMMENTAR TIL BUDSJETT 2014 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Inntekter Kontingenter for medlemskap i Den Norske Aktuarforening (DNA) er antatt uendret fra 2013 og det er forutsatt samme kontingenter til DNA for ikke internasjonalt kvalifiserte medlemmer. Antageligvis vil det komme flere nye medlemmer inn enn som forsvinner ut, og i budsjettet har vi derfor lagt til grunn det samme beløpet som i regnskapet for 2013 avrundet oppover til nærmeste 10 tusen kr. De foreslåtte medlemskontingentene for 2014 er som for 2013, 2012, 2011 og 2010: Aldersgruppe Under 67 år Mellom 67 og 80 år Over 80 år Uføretrygdede og arbeidsledige Medlemskontingent 1500 kr 400 kr 0 kr 400 kr På bakgrunn av kontingentene som betales til IAA (til sammen 107 tusen kr i 2013), blir det foreslått uforandrete kontingenter for medlemskap i hver av seksjonene i IAA: Seksjon i IAA Forklaring Kontingent ASTIN Actuarial Studies in Non-Life Insurance 285 kr AFIR/ERM Actuarial Approach for Financial Risk / ERM 285 kr AWB Actuaries Without Borders 285 kr IAAHS Health 285 kr IACA International Association of Consulting Actuaries 285 kr LIFE IAALS Life Insurance 285 kr PBSS Pensions, Benefits and Social Security 285 kr Medlemsmøter er i 2014 budsjettert med kr 0 pr deltaker pr middag, unntatt for årsmøtet og medlemsmøtet i forbindelse med 110-årsjubileet til foreningen, der beløpene er kr 300 pr deltager og vi legger til grunn 50 deltagere på hvert møte. Årsmøtet som foregår rett etter og på samme sted som Aktuarfokus, er tatt inn under posten Aktuarfokus. Aktuarfokus er budsjettert ut fra 80 deltagere som betaler medlemspris 3000 kr. Antallet er estimert ut fra at det var 50 påmeldte da budsjettet ble diskutert på styremøte 29. januar Seminarer er budsjettert med 280 tusen i inntekter som er litt høyere enn i regnskapet for 2013 Medlemmer av arrangerende fagkomiteer går gratis. Øvrige poster i budsjettet er satt skjønnsmessig som en avveining mellom regnskap og budsjett fra 2013 tillagt er skjønnsmessig prisvekst.

4 Kontingent til IAA var i 2013 beregnet ut fra 17 CAD pr medlem og er basert på foreningsmedlemsskap. I tillegg kommer kontingent til seksjoner i IAA. Kontingenten er uforandret for 2014 og vi legger til grunn tall fra 2013 regnskapet avrundet opp til nærmeste tusen kr. Kontingent til Groupe Consultatif er basert på kontingent for 2014 multiplisert med antall aktive medlemmer og eurokurs på 8,5 og avrundet opp til nærmeste tusen kr. til medlemsmøter eksklusiv årsmøtet er budsjettert med 215 tusen kr. Det er antatt at det vil bli avholdt like mange møter som i Julemøtet og medlemsmøte i forbindelse med 110- årsjubileet antas å koste omtrent like mye som julemøtet i fjor, dvs. 70 tusen kr. 3 ordinære medlemsmøter antas å koste rundt 15 tusen kr og medlemsmøtet i Bergen 30 tusen kr, dvs. litt mer enn i til årsmøtet er lagt inn under Aktuarfokus. Trykking av AKTUariELT er budsjettert lik 16 tusen, som er litt over utgiftene i Sekretariat og regnskapskontor omfatter sekretærfunksjonen og er budsjettert med 145 tusen kr. Dette er 6 tusen kr over det faktiske i 2013 og 5 tusen kr over det realiserte. Aktuarfokus er budsjettert med 120 tusen kr som er regnet ut med antagelse om 80 deltagere på møtet og 40 på middagen: 80* * overnattinger + 2 flybilletter. Seminarer er budsjettert med 210 tusen kr, basert på at vi ikke lenger vil «oppfordre» fagkomiteene til å hente inn forelesere fra utlandet slik som vi gjorde i Reiseutgifter er budsjettert med 100 tusen kr som i Øvrige poster i budsjettet er satt skjønnsmessig som en avveining mellom regnskap og budsjett fra 2013 tillagt er skjønnsmessig sikkerhetsmargin. KOMMENTAR TIL BUDSJETT 2014 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENINGS STIPENDIEFOND Det er budsjettert med stipendier på til sammen 70 tusen kr i Dette er uendret fra året før. Det ble i 2013 avsatt 300 tusen kr for å dekke eventuelle utgifter til Oslo kollokviet som påløper før inntektene kommer inn. Stipendiefondets formål er å gi: Stipendier til studieopphold i utlandet Bidrag til etterutdanning av aktuarer Bidrag til publisering av aktuarfaglig teori Bidrag til publisering av praktisk anvendelser av aktuarfaglig teori Det kan søkes om økonomisk støtte til ovennevnte formål, samt om bidrag til oversettelse av artikler i forbindelse med publisering på internasjonale fagseminarer.

5 REGNSKAP 2013 OG BUDSJETT 2014 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENINGS STIPENDIEFOND Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Inntekter Renter Sum inntekter Stipend Oslo Gebyrer Sum utgifter Resultat Balanse pr Eiendeler Konto i Storebrand Bank Avsetning til Oslo kollokviet Sum eiendeler Gjeld og formue Innvilget ikke utbetalt stipend 0 0 Formue Sum gjeld og formue Navn Flyers Oslo kollokviet 2015 Støtte til Magne Paulsen MBA Tuck School of Business USA Reiseutgifter Gunn Albertsen IAA Lyon, forberedelse til Oslo 2015 Støtte til Martin Lerudjordet for kurs internasjonal godkjenning DNA Sum Ut av konto Oslo, 30. januar 2014 Dag Svege Økonomiansvarlig Katrine Perger Revisor

6 REGNSKAP FOR DEN NORSKE ASTIN-GRUPPE INNTEKTER Bankrenter for Sum inntekter UTGIFTER Kostnader ifm Årsmøtet : Kostnader ifm Foredrag Styrelunch -222 Transaksjonskostnader bank -18 Sum utgifter OVERSKUDD/UNDERSKUDD BALANSE PR EIENDELER Bankkonto Bankkonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Egenkapital Forpliktelser - Sum egenkapital og forpliktelser Oslo, den 5. februar 2014 Trygve R. Sunde Kasserer NAG Katrine Perger Revisor

7 SAMLET REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Regnskap 2013 Inntekter DNA Stipendiefond NAG Sum inntekter DNA Stipendiefond NAG Sum utgifter Resultat Eiendeler DNA Stipendiefond NAG Sum eiendeler

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010 MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 2-2010 I denne utgaven kan du blant annet lese om Mange inntrykk fra ICA 2010 Foreningsnytt Portrettintervju av Øystein Sæter Aktuar tok OL-gull Aktuarfokus

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Felles innsats felles framgang 2 Styret i By- og Bygdelagsforbundet har i 2014 bestått av Verv Navn Lag Forbundsleder Frank Erling Celius Hadselklubben i Oslo Nestleder Christin

Detaljer

NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING 2014

NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING 2014 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING 2014 1. FORBUNDETS MEDLEMMER Nye medlemmer i 2014: Vaagen Maritime AS, Bergen Marine Contracting AS, Bergen Infintiy Shipbrokers AS, Oslo Norsk Megling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sámikopiija årsrapport 2007

Sámikopiija årsrapport 2007 Sámikopiija årsrapport 2007 1 MEDLEMSORGANISASJONER SÁLAS Samisk forlegger- og avisforening STS Samisk Teaterforening SDS Samiske kunstneres forbund SGS Samisk forfatterforening SFS Samisk faglitterær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 5-2011

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 5-2011 MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 5-2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om Aktuarene i Vital Forsikring Portrettintervju av Marit Friisø Fagseminar 24. november 2011 Solvens 2 i Vital

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 6-2010

MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 6-2010 MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING, NR 6-2010 I denne utgaven kan du blant annet lese om Medlemsmøte 25. november 2010 Aktuarene i Gjensidige Portrettintervju med Ingunn Fride Tvete Lønnsstatistikk

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer