Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring"

Transkript

1 Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige transportmidler. Målet er å gi grunnleggende informasjon om øko-kjøring som en energi- og drivstoffseffektiv måte å kjøre på. Opplæringsmodulen er nyttig for språklærere og for folk som holder integreringskurs, både i formell og uformell utdanning. Formålet med opplæringsmodulen «Øko-kjøring» Prosjektet TOGETHER on the move har som målsetning å hjelpe innvandrere til å bruke transport i sitt nye hjemland, med hovedfokus på miljøvennlige transportformer. Mobilitet er en viktig del av integreringsprosessen siden det bidrar til at man i større grad kan delta fullstendig i samfunnet. Denne modulen behandler bærekraftige og energieffektive måter å kjøre motorkjøretøy på, da særlig biler, noe som ofte omtales som øko-kjøring. Bilkjøring spiller en viktig rolle i nesten alle samfunn, det kan være et statussymbol og det er ofte forbundet med følelsen av frihet. På områder der andre transportformer ikke er et godt alternativ, er det å eie en bil den eneste muligheten man har til å være mobil og i kontakt med omverdenen. Dessverre har den stadige økningen av bilbruk ført til kork i veinettet og til negative virkninger på miljøet og samfunnet. Øko-kjøring er en mulighet til å bruke biler på en mer miljøvennlig og sosial måte og vil forklart for målgruppen innvandrere. Studier viser at innvandrere sjeldnere bruker bil, spesielt kvinner, til tross for at de bor i store husholdninger. 1 Imidlertid ønsker hovedandelen av innvandrere som ikke bruker bil å gå over til å gjøre dette når de får råd til førerkort og biler. I tillegg viser noen studier at innvandrere som eier bil, bruker denne markant oftere enn det innfødte gjør. 2 1 Transport Behaviour among Immigrants An Equation with Many Unknowns. Kilde: Kasper, Birgit/Reutter, Ulrike/Schubert, Steffi (2007) and Reutter, Ulrike (2008) 2 Kasper, Birgit/Reutter, Ulrike/Schubert, Steffi (2007) TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

2 Innledning 2 Generelt sett kan du ta hensyn til følgende behov i målgruppen: Folk (med og uten førerkort) som er interessert i biler og kjøring. Folk som ikke har tenkt på fordelene fra en drivstoffeffektiv måte å kjøre på og som derfor trenger litt motivasjon for å se de personlige fordelene de vil ha av dette. Folk med behov for språkkunnskaper som ønsker å benytte energi- og drivstoffeffektive måter å bruke bil på. For disse målgruppene er undervisnings- og opplæringsmateriell tilgjengelig i læringsmodulen Øko-kjøring. TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

3 Innledning 3 Læringsmålene i opplæringsmodulen Læringsmål for innvandrere: Lære om fakta om biler og bilkjøring Lære om trafikkregler og reguleringer i sitt nye hjemland Lære om forskjeller i trafikkulturen i det nye hjemlandet i forhold til landet de kommer fra Lære om kostnadene ved å kjøre bil Lære hva øko-kjøring består av Lære om fordelene ved øko-kjøring (både personlige og for samfunnet) Lære om alternativer for praktisk trening i øko-kjøring i det nye hjemlandet Forbedre språkferdigheter Sosial inkludering ved å delta i samfunnet Motivasjon for øko-kjøring & HARDE AKTIVITETER MYKE AKTIVITETER Bevissthet om øko-kjøring som en motpol til feilaktig kjøring Øke bevissthet om øko-kjøring som en enkel og fordelaktig måte å kjøre på Øke bevissthet om alternativ til bilkjøring TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

4 Innledning 4 Hvorfor «Øko-kjøring»? Øko-kjøring er en effektiv måte å kjøre på. Du sparer penger samtidig som du har stor fleksibilitet og individualitet. Det som hindrer de fleste fra å øko-kjøre er at de vet alt for lite om dette konseptet eller at de mistenker at øko-kjøring betyr å kjøre saktere og ha mindre moro. Denne modulen vil vise at øko-kjørere ikke bare sparer penger, men kjører tryggere, behandler bilen bedre og nyter å kjøre mer enn vanlige sjåfører. Fordeler for sjåførene Den personlig viktigste og umiddelbare fordelen med øko-kjøring er at man spare utgifter til drivstoff. Erfaring viser at øko-kjøring kan hjelpe bilførere til å spare så mye som 15 % av sine vanlige drivstoffutgifter. I gjennomsnitt bruker førere som har fullført et øko-kjøringskurs 6 % mindre bensin, og de kan derfor spare flere tusen kroner i året. 1 Øko-kjøringskurs har tidligere vist seg å virke bra for firmaer, særlig for lastebil- og bussjåfører, der lederne enkelt kan se at øko-kjøringskurs gir en rask dekning av kurskostnadene. Likevel har mange øko-kjøringstiltak rundt om i verden opplevd at det er vanskelig å få private bilførere interessert i øko-kjøringskurs. Studier viser at folk er mer interessert i teknologiske nyvinninger enn i å forandre adferden sin. 2 Det er derfor mange øko-kjøringstiltak nå satser på å fremme øko-kjøring som en moderne kjørestil, som er tilpasset moderne motorteknologi. Fordeler for passasjerer Passasjerene til øko-kjørere kan nyte godt av en større komfort på grunn av en jevnere kjørestil (jevn akselerering, styring, giring og bremsing). Andre fordeler for passasjerene er også økt sikkerhet på veiene og mindre støy. 1 ECO-DRIVING UNCOVERED. The benefits and challenges of eco-driving, based on the first study using real journey data. Kilde: Fiat (2010) 2 See 1. Kilde: Fiat (2010) TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

5 Innledning 5 Strukturen i opplæringsmodulen Undervisnings- og opplæringsmateriellet i TOGETHER on the move gir deg klare retningslinjer for hvordan du kan legge opp undervisningen. Det er ikke bare materiell tiltenkt språklærere for innvandrere, men også for kursholdere som ønsker å gjennomføre uformelle undervisningsopplegg. Opplæringsmodulen «Øko-kjøring» består av: Lærerveiledningen «Øko-kjøring» som inneholder temaene: Hva er øko-kjøring? Tips om energieffektiv kjøring Fordelene med øko-kjøring Bakgrunnsinformasjon om biler og kjøring Oversikt over de fullstendige kostnadene av bilkjøring Nyttige verktøy og utstyr for å redusere bensinforbruk Hvordan undervise i øko-kjøring? Undervisningsopplegget som inneholder konkrete øvelser for deltakerne: Observasjon av trafikken Oppgavesett til deltakerne som en del av undervisningsopplegget Leseark til deltakerne som en del av undervisningsopplegget Nyttige lenker om til øko-kjøring i Norge TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

6 Innledning 6 Merknader om denne opplæringsmodulen Forfatterne av denne treningsmodulen er klar over at lærere og trenere ikke nødvendigvis er eksperter på biler og bilkjøring. Deltakerne kan også ha veldig lite kunnskap om bilkjøring og om de tingene som belyses. Begrepene i denne modulen kan også være vanskelig å forstå. Denne treningsmodulen behandler ikke «klassiske» miljøbesparende tips, men innholder i stedet enklere tips for energieffektiv kjøring. Videre kan materiellet brukes til å øke bevisstheten om de skjulte kostnadene ved å eie en bil. Et av hovedmålene er å belyse forskjellene mellom energieffektiv og «feilaktig» kjøring. Forfatterne ser på treningsmateriellet som et utgangspunkt for deltakerne til å revurdere sine holdninger til bilkjøring. (( Vi ønsker deg lykke til og håper du blir fornøyd med denne opplæringsmodulen! TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

7 Lærerveiledning 1 Lærerveiledning «Øko-kjøring» Målene med lærerveiledningen 2 Hva er øko-kjøring? 2 Hvordan kjøre energieffektivt? 3 Likheter mellom øko-kjøring og sykling 7 Gylne regler for øko-kjøring 3 Andre tips for øko-kjøring 6 Fordelene ved øko-kjøring 10 Fordeler for meg selv 10 Fordeler for samfunnet 11 Fakta og tall om biler og kjøring 13 Klasser og kategorier av personbiler 13 Typer drivstoff og framdriftsteknologi 13 Typer veier 14 Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler 14 Gjennomsnittlig antall passasjerer 14 Bil og mobilitet 15 Bilens historie 15 Øker bilkjøring mobiliteten vår? 19 Bilenes drivstofforbruk 21 Utgifter til bilkjøring 22 Utgifter til drivstoff 22 Utgifter ved å eie og kjøre bil 22 Bilkjøp med fokus på energieffektivitet 24 Bil med lave utslipp 24 Utstyr for å redusere drivstofforbruket 25 Informasjonsverktøy 27 Alternativer til bil 28 Lengden på bilturer 28 Reisemåte i ulike deler av landet 28 Hvordan kan øko-kjøring læres? 29 Observasjon av trafikken 29 Oppsummering 31 Før dere starter Et passende område å observere 29 TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

8 Lærerveiledning 2 Målene med lærerveiledningen Denne veiledningen gir lærere og trenere grunnleggende fakta og informasjon om energi og drivstoffeffektive måter å kjøre, særlig biler, på. Den skal gi det grunnlaget som trengs når man skal gjennomføre opplæring, og den skal øke interessen for øko-kjøring ytterligere. Noe informasjonen er ikke av typen som må leses umiddelbart, men den kan være nyttig når du skal svare på spørsmål fra kursdeltakerne. Alle deler av den veiledningen kan deles ut til kursdeltakerne, om dette er ønskelig. Hva er øko-kjøring? Selv om å gå, sykle eller å reise kollektivt vil være bedre for de aller fleste reiser, bruker mange mennesker fortsatt bil av mange grunner. Av den grunn bør man legge vekt på å forbedre drivstoffeffektiviteten i privat kjøring. For dem som bruker bil, finnes det mange lure og trygge kjøreteknikker som kan føre til betraktelig mindre bensinbruk. Dette er grunnen til å lære om øko-kjøring. (( Øko-kjøring er et begrep som brukes for å beskrive energieffektiv bruk av kjøretøy. Det er en god og enkel måte å redusere bensinforbruket fra veitransport slik at mindre bensin brukes på samme distanse. (( Øko-kjøring betyr smart, jevn og trygg kjøring ved lavere turtall, omtrent omdreininger i minuttet (rpm), og kan spare % bensin uten å øke reisetiden. 1 1 To the point 3. Studies on Drive like a pro-save driving, both in a professional and a private context. Insights and results pertaining to preventive action in the future. Kilde: DVR Deutscher Verkehrssicherheitsrat/German Road Safety Council (2009) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

9 Lærerveiledning 3 Hvordan kjøre energieffektivt? Det er enkle ting bilførere kan gjøre for å få renere og tryggere reiser. Ved å følge noen av rådene og tipsene kan førere spare bensinkostnader, kjøre tryggere og begrense forurensing. Gylne regler for øko-kjøring Disse reglene er de mest grunnleggende tipsene for kjørestil som har størst virkning på bensinforbruket: 1. Hold avstand og prøv å forutse trafikkflyten for å bevare farten og unngå bremsing og stopping Prøv å forutse trafikksituasjonen og andre trafikanter så langt framover som mulig. Hold en større avstand til bilen foran for å unngå unødig bremsing og akselerasjon, og utnytte bilens fart mest mulig. Å holde en minimumsavstand til bilen foran på omtrent tre sekunder vil i de fleste tilfeller gi føreren tid til å handle selv i stedet for å reagere på andres handlinger. Nøkkelhandling: Slipp gasspedalen når trafikken går saktere slik at du holder en trygg avstand. Ved denne enkle handlingen kan variasjon i trafikkflyten utjevnes og håndteres behersket ved rett og slett å løfte foten fra gasspedalen, og dermed unngå unødig bremsing og akselerering. Dette legger til rette for jevn kjøring med en konstant fart. Utnytt bilens fart mest mulig. Å utnytte bilens fart betyr å bruke bilens bevegelsesenergi mest mulig effektivt. Målet er å la bilen rulle og holde en jevn fart i stedet for å bremse opp for så å akselerere igjen. Tilleggsinformasjon: For å utnytte bilens fart, kan tre forskjellige teknikker anvendes. Det er viktig å ta hensyn til spesielle råd i forskjellige bilers brukerveiledning i tillegg til å følge trafikkreglene. Teknikk 1: Hvis du slipper gasspedalen tidlig og lar bilen kjøre i gir, når du sakker på farten eller kjører i nedoverbakke, vil det i de fleste situasjoner og for de fleste kjøretøy redusere bensintilførselen nesten til null. Men bryteren som kutter bensintilførselen fungerer ikke ved lavt turtall og noen eldre kjøretøy har ikke slik bryter i det hele tatt. Derfor kan de to neste tipsene følges. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

10 Lærerveiledning 4 Teknikk 2: Å la bilen rulle i fri med motoren på tomgang gjør at du får mer ut av bilens fart i situasjoner der bryteren som kutter bensintilførselen ikke fungerer. Overraskende lange avstander kan dekkes på denne måten. Men husk at når du kjører i nedoverbakke, er det viktig å beholde riktig gir for å unngå at farten øker. Teknikk 3: Å la bilen rulle i gir, men med clutchen inne er en nyttig variant av de to overnevnte tipsene. Dette kan brukes i situasjoner der bryteren som kutter bensintilførselen sannsynligvis ikke vil slå inn og når føreren ganske snart forventer å fortsette i samme gir som tidligere. 2. Hold en jevn fart med få omdreininger i minuttet (turtall/rpm) Kjør jevnt ved å bruke det høyest mulige giret ved lavt turtall. Jevn kjøring med en jevn fart bruker mindre drivstoff og er tryggere enn å kjøre med den samme gjennomsnittshastigheten med mer akselerasjon og bremsing. Bruk cruisekontroll når det passer, spesielt til landeveiskjøring, men også til noe bykjøring. Kjøring med høy fart eller med høyt turtall øker drivstofforbruket betraktelig. For eksempel viser data fra Automobile Association (AA) i Storbritannia at en bil som kjører i 136 km/t bruker omtrent 25 % mer bensin enn ved i 112 km/t. 1 Den østerrikske kjøreskoleforeningen har anslått at ved å kjøre i 130 km/t bruker du omtrent to liter mer bensin enn om du kjører i 100 km/t på en strekning på 100 km. 3. Skift til høyere gir tidlig og kjør med høyest mulig gir uten at det rykker i motoren Skift til et høyere gir ved ca i turtall. Å kjøre med et høyt eller middels turtall trekker alltid mer drivstoff enn om du kjører med et lavt turtall uansett fart. Derfor anbefales tidlig giring. Men bilens forutsetninger og trafikksituasjonen må likevel tas i betraktning. Grov veiledning for girskifte og jevn fart, på flate, ikke i oppoverbakke: 1. gir: Bare for å starte opp 2. gir: 20 km/t 3. gir: 30 km/t 4. gir: 40 km/t 5. gir: 50 km/t 6. gir: 60 km/t og mer Full gass bør unngås så lenge det er trygt og praktisk. I oppoverbakke bør man velge et gir som krever at gasspedalen trykkes inn maksimalt tre fjerdedeler av det mulige. Når du akselererer mye, kan du spare bensin ved å hoppe over et gir, for eksempel fra 3. til 5. gir. For biler med automatgir bør man unngå å aktivere «kick-down bryteren» (automatisk nedgiring), som gjør at bilen girer ned, dersom ikke situasjonen av sikkerhetsmessige årsaker krever at man akselererer. 1 Eco-driving advice. Get more out of the fuel you buy. Kilde: AA The Automobile Association Ltd. (2011) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

11 4. Lærerveiledning Sjekk dekktrykket i alle hjul jevnlig Bildekk som har for lite luft, øker bensinforbruket fordi de har mer rullemotstand. Sjekk dekktrykk ofte, minst én gang i måneden og før du skal kjøre i langt. Lite luft i bildekkene kan være farlig og man bruker unødig mye bensin. Riktig mengde luft i bildekk (mht. vekt, fart osv) er oppgitt i bilens manual. 5 (( Å sjekke luften i dekkene ofte, sparer ikke bare drivstoff, men øker også dekkenes levetid. 5. Unngå dødvekt og luftmotstand Elektrisk utstyr, i sær luftkjøling (aircondition), trekker en del bensin. Bruk det bare nå det er nødvendig. ( ( Unngå å ha med unødig vekt i bilen og å øke luftmotstanden unødvendig, som for eksempel ved å åpne vinduer i høy fart eller ha på en skiboks på taket som ikke er i bruk. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

12 Lærerveiledning 6 Andre tips for øko-kjøring 1. Å spare bensin starter med å velge en bil med lavt utslipp Velg en drivstoffeffektiv bil med redusert CO 2 -utslipp. Dieselbiler bør alltid være utstyrt med partikkelfilter. Et display som viser hvor mye bensin du bruker, vil hjelpe deg å spare bensin. Cruisekontroll og automatgir kan senke bensinforbruket (se også kapittel Bilkjøp med fokus på energieffektivitet, s. 24 og videre). 2. Unngå korte bilturer siden en kald motor trenger mye mer drivstoff per km og forårsaker CO 2 -utslipp deretter. På korte turer rekker ikke motoren å nå sin optimale temperatur for å fungere, noe som vil øke slitasjen og redusere levetiden. 3. Ikke start motoren før det faktisk er mulig å begynne å kjøre Kjør rett etter du har startet motoren, ikke vent til den blir varm. Å la motoren gå på tomgang er sløsing med drivstoff og motoren blir raskere varm når bilen er i bevegelse. 4. Slå av motoren når du stopper Slå av motoren hvis du har tenkt å stå stille over lengre tid. For de fleste nyere motorer er tiden det tar før du har spart mer bensin på å slå av motoren enn du bruker på å starte den opp igjen rundt 20 sekunder Bruk lavenergidekk og oljer med lav friksjon Benytt deg av EU- merkingssystemet. Lukk vinduene når du kjører i høy fart Åpne vinduer øker luftmotstanden og vil derfor føre til økt bensinforbruk. Undersøk bilen jevnlig og ta den på service Sørg for å ha bilen jevnlig på service (i henhold til anbefalingene fra bilprodusenten) for å opprettholde motorens effektivitet. 8. Vurder andre transportformer (Sykling, å gå, kollektivtransport, bildeling og lignende) Omkring 25 % av alle bilturer er kortere enn 2 kilometer og 50 % er kortere enn 5 kilometer. 1 Å sykle eller gå i stedet er ikke bare positivt for miljøet, men også for helsen og økonomien din. Å reise kollektivt bidrar også til å spare penger, unngå stress og til mindre utslipp av eksos. Prøv bildeling for å spare bensin og utgifter (se også kapittel Alternativer til bil, s. 28). 1 Cycling: the way ahead for towns and cities. Kilde: European Commission (1999) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

13 Lærerveiledning 7 Likheter mellom øko-kjøring og sykling Tipsene for øko-kjøring over beskriver gode måter å redusere drivstofforbruk på, men det kan være vanskelig for førere som ikke har erfaring med øko-kjøring å følge disse tipsene når de kjører i hverdagen. En enkel måte å forstå prinsippet om hvordan man kan kjøre mer energieffektivt er: (( Kjør bilen som om du sykler. Hvorfor vil dette spare drivstoff? For eksempel, om du sykler vil du da holde høy fart for så å bråbremse ved rødt lys? Selvfølgelig ikke. Syklister vil ikke tråkke vilt mot rødt lys for så å bråbremse. I stedet vil de holde mer avstand og rulle fram til krysset. Nøkkeltanken er å bli vant til å se framover og forutse når du kan komme til å måtte slakke ned. På denne måten får førerne utnyttet bilens fart på best mulig måte. Dersom en fører ser at et trafikklys har skiftet et eller to kvartal unna, eller at et annet kjøretøy har på blinklys eller bremser (bremselysene lyser), er det beste å slippe gassen og bare rulle. Hver gang førere må bremse, sløser de energi og øker bensinforbruket sitt. Syklister har en naturlig tendens til å spare energi og triller derfor mot røde lys eller midlertidige hindre. Den samme tanken om å spare energi kan brukes til å redusere drivstofforbruket for bil. Det er flere eksempler som viser hvordan syklister automatisk følger mange av reglene som skiller øko-kjøring fra ubevisst kjøring: Hvordan syklister sykler Når de begynner å sykle holder de ikke et lavt gir lenge, men skifter til et høyere gir så snart de akselererer. Hva bilførere kan lære av syklister Skift til høyere gir tidlig! Skift til høyere gir så raskt som du kan (ved rundt omdreininger i minuttet). Det er en enkel måte å huske hvilket gir som er best å bruke ved forskjellige tempo, på flate, ikke i oppoverbakke: 1. gir: Bare for å starte opp 2. gir: 20 km/t 3. gir: 30 km/t 4. gir: 40 km/t 5. gir: 50 km/t 6. gir: 60 km/t og mer TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

14 Lærerveiledning 8 Hvordan syklister sykler For syklister er de høye girene de raskeste. Syklister vil ikke bruke lave gir ved høy fart, men velge det mest effektive giret som krever minst energi. Syklister vil ikke tråkke vilt mot rødt lys for så å bråbremse. I stedet vil de holde mer avstand og trille fram til krysset. Syklister vil ikke slakke ned og akselerere hele tiden, men heller holde en jevn fart når det er mulig. For eksempel må konkurransesyklister klare de hardeste konkurransene ved å unngå energi-krevende bremsing og akselerering. Hyppig bremsing og akselerering krever større innsats og mer energi. Hva bilførere kan lære av syklister Unngå høyt turtall og kjør i et høyt gir! Å bruke lave gir ved høy fart med en sykkel vil være det samme som å kjøre med høyt turtall med en bil. Bilmotoren din er mest effektiv ved et høyt gir (omkring til omdreininger). Forutse trafikkflyten og utnytt bilens fart! Nøkkeltanken er å se framover og forutse når du kan komme til å måtte slakke ned. På denne måten får du utnyttet bilens fart på best mulig måte. Når en fører ser at et trafikklys har skiftet et eller to kvartal foran, eller at et annet kjøretøy har på blinklys eller bremser (bremselysene lyser), er det beste å slippe gassen og bare trille. Hver gang førere må bremse, sløser de energi og øker forbruket av bensin. Unngå bremsing og kjør jevnt med trafikken! Ikke kjør inn og ut av trafikken bare for å kjøre forbi noen biler. Bremsing og akselerasjon opp til full hastighet igjen bruker mer bensin enn å kjøre i et jevnt tempo. For å unngå sekvenser med bremsing og akselerering er det viktig å prøve å forutse trafikkflyten og holde god avstand til bilen foran. Bilførere som har kort avstand til bilen foran, må bremse hver gang føreren foran bremser. I tillegg begrenser kort avstander handlingsfriheten. Spesielt ved by-kjøring er det nesten umulig å spare tid ved å sette opp farten på korte strekninger. Tiden du bruker på kjøreturen er uansett bestemt av ytre faktorer som trafikktetthet, trafikklys osv. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

15 Lærerveiledning 9 Hvordan syklister sykler Syklister vil aldri komme langt med lite luft i dekkene, siden de da vil plages av rullemotstanden som gjør det tyngre å sykle. Hva bilførere kan lære av syklister Hold det høyeste, anbefalte lufttrykket i dekkene! Bilførere kan ikke «føle» rullemotstanden, men de vil merke det på økt bensinforbruk dersom de kjører med lite luft i dekkene. Et dekktrykk med 0,5 bar for lite, øker drivstoff-forbruket med 5 % i gjennomsnitt. Undersøk dekktrykket minst en gang i måneden, oftere dersom du skal kjøre langt! Å sjekke lufttrykket i dekkene vil ikke bare redusere bensinforbruket ditt, det vil også forlenge dekkenes levetid, gi bedre kjøre-egenskaper og øke trafikk-sikkerheten. Syklister vil vanligvis ikke sykle rundt med mye og tung last, som en kasse øl. De vil heller bare ha med seg ting som de virkelig har bruk for den dagen. Syklister (utenom konkurransesyklister) vil unngå høy fart fordi de kan føle at luftmotstanden øker og at det trengs mye mer energi for å sykle i høy fart. Luftmotstanden øker ikke proporsjonelt, men eksponentielt med farten. Unngå dødvekt! Jo mer et kjøretøy har med seg, jo mer drivstoff bruker det. Så rydd ut av bagasje-rommet. Ikke ha med deg mer last enn du behøver. 20 kg ekstra øker drvistoff-utgiftene dine med omkring 1 %. Unngå å kjøre i stor fart og luftmotstand! Å kjøre en strekning på 100 km i 130 km/t forbruker omkring to liter mer drivstoff enn å kjøre i 100 km/t. Kjør med vinduene lukket når du kjører i større fart for å minimere luftmotstanden. Tiden du sparer ved å kjøre i høy fart er relativt liten og medfører med en sterk økning i bensinforbruk. Muskelkraften som trengs for å sykle tilsvarer bruken av drivstoff for kjøretøy. Opp til 25 % drivstoff kan spares på en enkel måte ved en riktig og moderne kjørestil, dvs. øko-kjøring. (( Derfor bør alle bilførere kjøre som de ville ha syklet! TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

16 Lærerveiledning 10 Fordelene ved øko-kjøring Øko-kjøring tilbyr mange fordeler: Det sparer ikke bare bensin og kostnader, men det øker også trafikksikkerheten så vel som kvaliteten på det lokale og globale miljøet. I tillegg gir øko-kjøring direkte fordeler til førere og passasjerer: Mer komfort og en avslappet atmosfære. Alle disse fordelene kan realiseres med samme eller kortere reisetid. Globalt betyr økokjøring små endringer for førerne, men store virkninger i form av bedre drivstofføkonomi og reduserte utslipp. Fordeler for meg selv Øko-kjøring sparer penger I følge en stor studie av Fiat som omfattet førere i fem land, sparer økokjøring gjennomsnittlig 15 % av drivstoffutgiftene. 1 Med en gjennomsnittlig kjørelengde på km i året 2, et gjennomsnittlig forbruk for en bil på 0,73 liter per 10 km og gjennomsnittlige drivstoffkostnader på 1,43 Euro per liter 3, gir denne reduksjonen en årlig innsparing på 192,5 Euro (eller kr) for hver bilfører. Øko-kjøring reduserer ikke bare drivstoffutgiftene, men også utgifter til vedlikehold og til reparasjon av biler etter ulykker. Øko-kjørere sliter mindre på bildeler som dekk, bremser og motor, og er mindre utsatt for ulykker. Øko-kjøring passer for moderne motorer I løpet av de siste tiårene er motorteknologien og bilenes ytelser sterkt forbedret, og den riktige måten å kjøre nyere biler (etter 1990) er svært forskjellig fra hvordan kjøring ble undervist tidligere. Førere som tok førerkortet for flere årtier siden, har imidlertid ikke tilpasset kjørestilen sin. På og 1970-tallet var det vanlig med bare tre eller fire gir, og kjøreskolene lærte elevene at man skulle skifte gir på rundt omdreininger. I dag har de fleste biler fem eller seks gir, og de tillater lavere turtall. Nyere motorer er generelt utviklet for å kjøre effektivt ved lave turtall. Det optimale virkningspunktet er på omkring omdreininger i minuttet (rpm). Derfor representerer øko-kjøring en kjørekultur tilpasset moderne motorer og gjør best mulig nytte av avansert motorteknologi. Det er en energieffektiv kjørestil for å kjøre ved lavere turtall. 1 Eco-driving Uncovered. The benefits and challenges of eco-driving. Kilde: Fiat (2010) 2 Energy Efficient Indicators in Europe. Kilde: 3 Fuel prices. Kilde: Europe s Energy Portal (2011) (All data for the EU-27, December 2011) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

17 Lærerveiledning 11 Øko-kjøring beskytter bilens deler I motsetning til det mange sjåfører tror, er ikke øko-kjøring skadelig for motoren. Tvert i mot har det å kjøre med høyt turtall negative konsekvenser for vedlikeholdet. Å følge øko-kjøringstipsene fører til lengre levetid for motoren, bremser og dekk. En australsk studie fant ut at øko-kjøring reduserte antall girskifter og antall ganger man bremser med henholdsvis 29 % og 41 %. 1 Den tryggere kjøremåten er et resultat av en forutseende kjørestil, mindre akselerering og bremsing, mindre råkjøring og forbikjøring samt en mindre stressende og aggressiv kjørestil. Øko-kjøring reduserer stressnivået og fører til større sikkerhet Øko-kjøring betyr mer avslappende kjøring og har derfor fordeler for både føreres helse og tilfredshet. En jevn bruk av gassen, styring, gir og bremser betyr ikke bare mer effektiv kjøring, men er også mer behagelig både for fører og passasjerer. Hardere kjøring fører til at stressnivåene øker, noe som igjen kan påvirke konsentrasjonen og gjøre føreren trett og aggressiv. I tillegg føler noen passasjerer seg ukomfortable når føreren kjører i stor fart eller gjør mange forbikjøringer handlinger som en øko-kjører vil unngå i mange tilfeller. Derfor resulterer øko-kjøring i gladere, sunnere og mer ansvarlige førere. Øko-kjøring fører til større sikkerhet på veien I tillegg bedrer øko-kjøring trafikksikkerheten. I følge en studie som undersøkte opplæring i økokjøring ved Hamburg vannverk, har utgifter til bilulykker sunket med 40 % etter opplæringen. 2 Dette er først og fremst fordi øko-kjørere holder en større avstand til bilene foran. Øko-kjøring gir ikke tidstap Alle fordelene som er nevnt over, kan du få uten å miste noe tid. Erfaring viser at det ikke tar lengre tid for øko-kjørere å komme fram dit de skal. Det kan til og med gå raskere. Fordeler for samfunnet Øko-kjøring er miljø- og klimavennlig Over hele verden stiger temperaturen, og eksperter hevder at miljøet trues av giftige utslipp og menneskeskapt karbondioksyd, CO 2. Avgasser fra motorkjøretøy er et av de største bidragene til problemet. I løpet av de siste tiårene har bilfabrikantene gjort store forbedringer med motor-teknologi og motorytelse. Likevel har mange førere ikke tilpasset kjørestilen sin. I snitt slippes det ut 2,2 kilo karbondioksyd fra bilen for hver liter drivstoff den bruker. 3 1 Driving green saves fuel and environment. Kilde: Monash University (2010) 2 Drive and save with security. Drive safely, economically and environmentally friendly. Kilde: Vierboom, Carl/Härlen, Ingo (2003) 3 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Kilde: IPCC (2006) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

18 Lærerveiledning 12 En måte å redusere utslippene på, er å kjøre på en mer miljøvennlig måte og minske forbruket av drivstoff per kjørt kilometer. Tiltak for å bedre kjøreatferd har potensial for å spare betydelig mengder drivstoff og dermed for å redusere CO 2 -utslipp fra trafikken. Virkningen på lokalmiljøet giftige gasser og svevestøv fra forbrenningsmotorer henger sammen med mengden drivstoff som brukes. Øko-kjøring reduserer den lokale forurensningen i omtrent samme omfang som reduksjonen i forbruket av drivstoff. Hvis øko-kjøring blir normen i stedet for unntaket, har det derfor potensial til å redusere utslipp fra veitransport betraktelig. Øko-kjøring reduserer støy Kjørestil har stor innvirkning på støynivået. Ved å kjøre med lavt turtall og ved å unngå unødig akselerering og høy fart reduserer man støy fra kjøretøyet betraktelig. En bil som kjører med omdreininger i minuttet (rpm) produserer like mye støy som 32 biler som kjører i samme hastighet med omdreininger i minuttet (se figuren under). Støy fra biler Kilde: ECOWILL/www.ecodrive.org Derfor reduserer øko-kjøring mye av problemene med biltrafikk i byer. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

19 Lærerveiledning 13 Fakta og tall om biler og kjøring Klasser og kategorier av personbiler Biler kan deles inn i flere kategorier med grunnlag i objektive kriterier som motorstørrelse, vekt og lengde på bilen. Men i Europa har personbiler ingen formelle kategorier eller reguleringer. Videre er grensene mellom de forskjellige typene kjøretøy uklare fordi andre faktorer enn størrelsen eller lengden på bilene spiller inn. Disse faktorene kan for eksempel være pris, motorstyrke og mengden ekstrautstyr. Kundene velger bil ut i fra en kombinasjon av kriterier som merke, størrelse, utstyr og pris. På den andre siden er inndeling generelt brukt av industrien for å vurdere bilenes markedspris. Den inndelingen som brukes av den europeiske kommisjonen er følgende: 1 A-segment: Mini biler B-segment: Små biler C-segment: Kompakte biler D-segment: Mellomstore biler E-segment: Store biler F-segment: Luksusbiler S-segment: Sportsbiler M-segment: Multifunksjonsbiler/flerbruksbiler J-segment: SUV (sport utility vehicles), inkludert terrengbiler Typer drivstoff og framdriftsteknologi De vanligste drivstoffene er bensin og diesel, som brukes i forbrenningsmotorer. Begge er vanlige fossile drivstoff. Det er også noen alternative drivstoff som begynner å bli vanligere og vanligere å bruke i biler: Biodrivstoff, hovedsakelig etanol og biodiesel (blandet med vanlige drivstoff eller rene) Naturgass (CNG) Propan (LPG) Hydrogen Elektrisitet (rene elbiler, hybridbiler, plug-in eller ladbare hybridbiler) Noen av de nevnte drivstoffene kan brukes i samme forbrenningsmotorer som bensin eller diesel, mens andre krever spesielle motorer som hybrid eller elektrisk. 1 Case No. IV/M HYUNDAI/KIA. Notification of 17 February 1999 pursuant to Article 4 of Council Regulation No. 4064/89. Kilde: European Commission (1999) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

20 Lærerveiledning 14 På forbrenningsmotorer er det to typer girsystem: Automatgir Manuelt gir Kilde: FreeDigitalPhotos.net (2012) Kilde: Bobo_is_soft (2006) Typer veier Vi har tre hovedtyper veier: Type vei Maksimal fartsgrense By/tettsted 50 km/t Landevei 80 km/t Motorvei 100 km/t Det er forskjellige fartsgrenser på forskjellig type veier. Den maksimale fartsgrensen for Norge er oppgitt i tabellen over. Fartsgrensene er ofte lavere på spesielle deler av veien eller til og med for store deler av byer/tettsted på grunn av lokale forhold eller miljømessige grunner. Lavere fartsgrenser kan gjelde også for lastebiler og andre tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler Den gjennomsnittlige kjørelengden for alle personbiler i Norge var km i Dette er noe lenger enn avstanden fra Oslo til Chicago og tilbake igjen. Gjennomsnittlig antall passasjerer Vanligvis er det plass til fem passasjerer i personbiler (inkludert føreren). Likevel var det gjennomsnittlige antallet mennesker i en bil i Norge i ,54 personer. 2 Gjennomsnittet for EU-15 land er 1,54. 3 Gjennomsnittlig antall passasjerer synker jevnt. Dette er et resultat av at husholdningene blir mindre og at flere og flere eier bil. 1 Kjørelengder, 2011: Kilde: (2012) 2 Transportøkonomisk institutt, Liva Vågane (2009) 3 Occupancy rate in passenger transport. Kilde: European Environment Agency (2009) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring 1 til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige transportmidler.

Detaljer

Lærerveiledning «Øko-kjøring»

Lærerveiledning «Øko-kjøring» 1 «Øko-kjøring» Målene med lærerveiledningen 2 Hva er øko-kjøring? 2 Hvordan kjøre energieffektivt? 3 Likheter mellom øko-kjøring og sykling 7 Gylne regler for øko-kjøring 3 Andre tips for øko-kjøring

Detaljer

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken 1 Observasjon av trafikken Innledning 3 Øvelser 8 Del 1: Inntak Øvelse 1: Innledning Erfaringer med kjøring 8 Øvelse 2: Grunnleggende informasjon om biler og kjøring I Forskjellige typer biler 9 Øvelse

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

Undervisningsopplegg «En god dag» Energikonkurransen

Undervisningsopplegg «En god dag» Energikonkurransen 1 «En god dag» Energikonkurransen Innledning 3 Øvelser 7 Del 1: Inntak Øvelse 1: Generelt om energibruk 7 Øvelse 2: Energibruk i transport 8 Øvelse 3: Fordeler med bærekraftige transportmidler 9 Del 2:

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken

Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken 1 Sykkeltrening i trafikken Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Erfaringer med sykling 6 Del 2: Teori Øvelse 2: Forskjellige sykkeldeler 7 Øvelse 3: Viktige trafikkskilt 8 Øvelse 4: Riktig atferd

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Møte i NVF miljøutvalg 2009. -den store, stygge miljøulven? Anne Lise S. Torgersen, NLF

Møte i NVF miljøutvalg 2009. -den store, stygge miljøulven? Anne Lise S. Torgersen, NLF Møte i NVF miljøutvalg 2009 -den store, stygge miljøulven? Anne Lise S. Torgersen, NLF Dette er NLF Nærings- og arbeidsgiverorganisasjon Ca 4 000 medlemsbedrifter Hovedkontor i Oslo 11 distriktskontorer

Detaljer

Undervisningsopplegg Å gjennomføre en tur til fots

Undervisningsopplegg Å gjennomføre en tur til fots 1 Å gjennomføre en tur til fots Innledning 2 Øvelser 7 Del 1: Inntak Øvelse 1: Eksisterende vaner 7 Øvelse 2: Fordeler ved å gå 8 Øvelse 3: Hvordan bruke en reisedagbok? 8 Del 2a: Teori 1 Sikkerhet når

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Diesel Tuning Module Teknikk

Diesel Tuning Module Teknikk HVORDAN VIRKER DEN? Diesel Tuning Module Teknikk Vi må gå tilbake til grunnleggende teori om dieselmotorer for å forklare hvordan ProDieselChip fungerer. Hovedforskjellen mellom diesel og bensinmotorer

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport 1994-2050

Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport 1994-2050 TØI-rapport 1047/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Rolf Hagman, Inger Beate Hovi, Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 64 sider Sammendrag: Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport

Detaljer

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Om å halvere klimagassutslipp fra transport i egen virksomhet og andre historier Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Hvorfor skal kommunen satse tid&penger på å fase inn miljøvennlige

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 TØI rapport 1291/2013 Forfattere: Rolf Hagman, Astrid H. Amundsen Oslo 2013 63 sider Et begrenset utvalg måleserier viser

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

DEN NYE PRIUS Et hybridikon. Igjen.

DEN NYE PRIUS Et hybridikon. Igjen. DEN NYE PRIUS Et hybridikon. Igjen. Ny Prius DYNAMISK, RAFFINERT, EFFEKTIV Akkurat slik den første Prius skrev et helt nytt sett av regler tilbake i 1997, løfter den helt nye modellen den banebrytende

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life.

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Audi e-tron Changes the world. Not everyday life Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Rett til endringer forbeholdes. Importør: Harald A. Møller AS Utgave: Mai 2014 www.audi.no 02 03 04 At

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker

Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker TØI-rapport 799/2005 Forfattere: Alena Erke, Rolf Hagman, Fridulv Sagberg Oslo 2005, 44 sider Sammendrag: Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

- DOM Group Safety AS

- DOM Group Safety AS Made in Italy - DOM Group Safety AS Presenterer Supertech Den eneste løsningen som virker direkte inne i tanken Spar Miljøet med opp til 75% reduksjon i avgasser Spar opp til 12% drivstoff «SUPERTECH optimaliserer

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l Salg av drivstoff til veitransport Salget av drivstoff

Detaljer

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje Miljøpedagogisk samling 10. September Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje 7 grunner for å velge sykkel Bevegelsesfrihet Sykkel gir

Detaljer

Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet

Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet Sammendrag: Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet TØI-rapport 988/2008 Redaktører: Susanne Nordbakke og Terje Assum Oslo 2008, 163 sider Formål og avgrensning Formålet med prosjektet

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste?

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste? Miljøvennlig transport Ny teknologi og alternative drivstoffer Samferdselsdepartementes presseseminar 22 mai 2007 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og

Detaljer

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Framtidens drivstoff Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Måling av avgassutslipp, fusk og usannheter om utslipp i informasjonen fra bilprodusentene - Euro VI, NOx, PM og CO 2 Pensjonistakademiet

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium Arbeidsdokument av 20. september 2006 O-3129 Dimensjonsgivende trafikant Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo Telefonnr: 22-57 38 00 Telefaxnr: 22-57 02 90 http://www.toi.no

Detaljer

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere!

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Vintertrafikken er full av overraskelser Snø, is eller sørpe du vet aldri hva som kan skje. Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer

Detaljer

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Status fra nyere forskning om føreropplæring Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Forum for trafikkpedagogikk 1 Unge bilførere og risiko Pål Ulleberg Forsker, Transportøkonomisk institutt 1,00

Detaljer

Tekniske data Gjelder modellåret 2015. Volkswagen Caddy

Tekniske data Gjelder modellåret 2015. Volkswagen Caddy Tekniske data Gjelder året 15 Volkswagen Forbruk og -utslipp Med manuell girkasse, drivstofforbruk (l/ km) og kjøring (g/km), tankvolum ca. l / (85 hk) (5 hk) (75 hk) (2 hk) Bykjøring 8,0 8,2 7,8 8,0 5,8

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

den HeLt nye HYUndaI

den HeLt nye HYUndaI den HeLt nye HYUndaI Ikke følg etter. Led an. Hyundai i40 har alt. Stil, personlighet, tilstedeværelse. Gjennom i40 byr Hyundai på premium verdier og svært høy kvalitetsfølelse til en akseptabel pris.

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

HVA SLAGS MILJØPROFIL SIGNALISERER BILPARKEN I DIN BEDRIFT?

HVA SLAGS MILJØPROFIL SIGNALISERER BILPARKEN I DIN BEDRIFT? HVA SLAGS MILJØPROFIL SIGNALISERER BILPARKEN I DIN BEDRIFT? 1 2 Vis at bedriften tar ansvar Firmabilene er på mange måter bedriftens ansikt utad. De blir sett av mange mennesker hver eneste dag. Derfor

Detaljer

Fremtidens byer 10. mars 2009

Fremtidens byer 10. mars 2009 Fremtidens byer 10. mars 2009 Miljø og kjøp av transporttjenester - Verdikjeder (og påvirkningsmuligheter) - Stockholms varelevering - EUs kriterier på transporttjenester (GPP) - DIFIsverktøykasse for

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

www.peugeot.no Forhandlers stempel

www.peugeot.no Forhandlers stempel Utarbeidet av: BD Network Realisering: Altavia Paris Utgiver: Gutenberg Networks Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 Trykket i EU Delenr 93-PEU50000PAREL Forhandlers stempel www.peugeot.no NYE PARTNER

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen DIESELSAKEN www.189motor.no BILMARKEDET I NORGE 4 Totalmarked personbil Ledende på elbiler 21834 8824 elektriske Volkswagen (02/11)

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Lokale klimamål Miljøpakke for transport, Trondheim (2008): 2018: Minst 20% reduksjon

Detaljer

Tekniske data Gjelder modellåret 2014. Volkswagen Caddy

Tekniske data Gjelder modellåret 2014. Volkswagen Caddy Tekniske data Gjelder modellåret 14 Volkswagen Caddy De tekniske dataene inneholder blant annet informasjon om drivstofforbruk og -utslipp. Ikke alle motorer, girkasser og karosseriformer kan kombineres.

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen Rullemotstand og tekstur Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn Vegtransport er en av hovedkildene til klimagassutslipp, og utslippene er stadig økende I Europa står biltrafikk for 12% av de totale utslipp

Detaljer

DEFA helse og utslipp

DEFA helse og utslipp DEFA helse og utslipp http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-miljoe/ny-rapport-doedelig-daarlig-oslo-luft/a/23357361/ VG følger Etter sammenligninger av om lag 50.000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år,

Detaljer

INNOVASJON OG BREDDE. MILJØGUNSTIGE BILER FOR FOLK FLEST s. 18 MANGE UTVIKLINGSTRINN s. 20

INNOVASJON OG BREDDE. MILJØGUNSTIGE BILER FOR FOLK FLEST s. 18 MANGE UTVIKLINGSTRINN s. 20 INNOVASJON OG BREDDE Mange ønsker å kunne ta et miljøgunstig bilvalg. MøllerGruppen tilbyr biler som gjør miljøvalget mulig for folk flest, som denne Volkswagen Passat BlueMotion. MILJØGUNSTIGE BILER FOR

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

INSPEKTØR MC BIL. Nødvendig utstyr: Blyanter Data oppsamlings ark (se tilgjengelige hjelpemidler) Skriveplater

INSPEKTØR MC BIL. Nødvendig utstyr: Blyanter Data oppsamlings ark (se tilgjengelige hjelpemidler) Skriveplater INSPEKTØR MC BIL Mål: Sørg for at elevene er klar over den spesielle rollen biler har i dagens samfunn. Sammenlign dette med andre typer transportmidler. Aktiviteten skal også forsøke å vise hvorfor folk

Detaljer

Nye drivverk og Ford Auto-Start-Stopp for Ford Mondeo, S-Max og Galaxy

Nye drivverk og Ford Auto-Start-Stopp for Ford Mondeo, S-Max og Galaxy PRESSEMELDING Nye drivverk og Ford Auto-Start-Stopp for, S-Max og Galaxy Fords storbiler med omfattende drivverksforbedringer 1,6-liters Duratorq TDCi-motor med 115 HK - ny volummotor for Mondeo, S-MAX

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Evaluering av el-sykkel i Alta

Evaluering av el-sykkel i Alta Arbeidsdokument 50529 Oslo 07.02.2014 3961 Alta Elsykkel Susanne Nordbakke Aslak Fyhri Evaluering av el-sykkel i Alta Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Problemstillinger... 2 2 Data... 3 3 Resultater... 4 3.1.1

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Ny kurs og nye muligheter for en mer miljøvennlig transport. Norges Lastebileier-Forbund Guttorm Tysnes Regionsjef

Ny kurs og nye muligheter for en mer miljøvennlig transport. Norges Lastebileier-Forbund Guttorm Tysnes Regionsjef Ny kurs og nye muligheter for en mer miljøvennlig transport Norges Lastebileier-Forbund Guttorm Tysnes Regionsjef NLF er den største nærings- og arbeidsgiverforeningen for norsk landtransport av gods NLF

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Den nye Volkswagen Caddy

Den nye Volkswagen Caddy Nyttekjøretøy Den nye Volkswagen Caddy Tekniske data modellår 2012 per juni 2011 Forbruk og CO 2 -utslipp Med manuell girkasse, drivstofforbruk (l/mil) og CO 2 -utslipp ved blandet kjøring (g/km), tankvolum

Detaljer