Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring"

Transkript

1 Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige transportmidler. Målet er å gi grunnleggende informasjon om øko-kjøring som en energi- og drivstoffseffektiv måte å kjøre på. Opplæringsmodulen er nyttig for språklærere og for folk som holder integreringskurs, både i formell og uformell utdanning. Formålet med opplæringsmodulen «Øko-kjøring» Prosjektet TOGETHER on the move har som målsetning å hjelpe innvandrere til å bruke transport i sitt nye hjemland, med hovedfokus på miljøvennlige transportformer. Mobilitet er en viktig del av integreringsprosessen siden det bidrar til at man i større grad kan delta fullstendig i samfunnet. Denne modulen behandler bærekraftige og energieffektive måter å kjøre motorkjøretøy på, da særlig biler, noe som ofte omtales som øko-kjøring. Bilkjøring spiller en viktig rolle i nesten alle samfunn, det kan være et statussymbol og det er ofte forbundet med følelsen av frihet. På områder der andre transportformer ikke er et godt alternativ, er det å eie en bil den eneste muligheten man har til å være mobil og i kontakt med omverdenen. Dessverre har den stadige økningen av bilbruk ført til kork i veinettet og til negative virkninger på miljøet og samfunnet. Øko-kjøring er en mulighet til å bruke biler på en mer miljøvennlig og sosial måte og vil forklart for målgruppen innvandrere. Studier viser at innvandrere sjeldnere bruker bil, spesielt kvinner, til tross for at de bor i store husholdninger. 1 Imidlertid ønsker hovedandelen av innvandrere som ikke bruker bil å gå over til å gjøre dette når de får råd til førerkort og biler. I tillegg viser noen studier at innvandrere som eier bil, bruker denne markant oftere enn det innfødte gjør. 2 1 Transport Behaviour among Immigrants An Equation with Many Unknowns. Kilde: Kasper, Birgit/Reutter, Ulrike/Schubert, Steffi (2007) and Reutter, Ulrike (2008) 2 Kasper, Birgit/Reutter, Ulrike/Schubert, Steffi (2007) TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

2 Innledning 2 Generelt sett kan du ta hensyn til følgende behov i målgruppen: Folk (med og uten førerkort) som er interessert i biler og kjøring. Folk som ikke har tenkt på fordelene fra en drivstoffeffektiv måte å kjøre på og som derfor trenger litt motivasjon for å se de personlige fordelene de vil ha av dette. Folk med behov for språkkunnskaper som ønsker å benytte energi- og drivstoffeffektive måter å bruke bil på. For disse målgruppene er undervisnings- og opplæringsmateriell tilgjengelig i læringsmodulen Øko-kjøring. TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

3 Innledning 3 Læringsmålene i opplæringsmodulen Læringsmål for innvandrere: Lære om fakta om biler og bilkjøring Lære om trafikkregler og reguleringer i sitt nye hjemland Lære om forskjeller i trafikkulturen i det nye hjemlandet i forhold til landet de kommer fra Lære om kostnadene ved å kjøre bil Lære hva øko-kjøring består av Lære om fordelene ved øko-kjøring (både personlige og for samfunnet) Lære om alternativer for praktisk trening i øko-kjøring i det nye hjemlandet Forbedre språkferdigheter Sosial inkludering ved å delta i samfunnet Motivasjon for øko-kjøring & HARDE AKTIVITETER MYKE AKTIVITETER Bevissthet om øko-kjøring som en motpol til feilaktig kjøring Øke bevissthet om øko-kjøring som en enkel og fordelaktig måte å kjøre på Øke bevissthet om alternativ til bilkjøring TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

4 Innledning 4 Hvorfor «Øko-kjøring»? Øko-kjøring er en effektiv måte å kjøre på. Du sparer penger samtidig som du har stor fleksibilitet og individualitet. Det som hindrer de fleste fra å øko-kjøre er at de vet alt for lite om dette konseptet eller at de mistenker at øko-kjøring betyr å kjøre saktere og ha mindre moro. Denne modulen vil vise at øko-kjørere ikke bare sparer penger, men kjører tryggere, behandler bilen bedre og nyter å kjøre mer enn vanlige sjåfører. Fordeler for sjåførene Den personlig viktigste og umiddelbare fordelen med øko-kjøring er at man spare utgifter til drivstoff. Erfaring viser at øko-kjøring kan hjelpe bilførere til å spare så mye som 15 % av sine vanlige drivstoffutgifter. I gjennomsnitt bruker førere som har fullført et øko-kjøringskurs 6 % mindre bensin, og de kan derfor spare flere tusen kroner i året. 1 Øko-kjøringskurs har tidligere vist seg å virke bra for firmaer, særlig for lastebil- og bussjåfører, der lederne enkelt kan se at øko-kjøringskurs gir en rask dekning av kurskostnadene. Likevel har mange øko-kjøringstiltak rundt om i verden opplevd at det er vanskelig å få private bilførere interessert i øko-kjøringskurs. Studier viser at folk er mer interessert i teknologiske nyvinninger enn i å forandre adferden sin. 2 Det er derfor mange øko-kjøringstiltak nå satser på å fremme øko-kjøring som en moderne kjørestil, som er tilpasset moderne motorteknologi. Fordeler for passasjerer Passasjerene til øko-kjørere kan nyte godt av en større komfort på grunn av en jevnere kjørestil (jevn akselerering, styring, giring og bremsing). Andre fordeler for passasjerene er også økt sikkerhet på veiene og mindre støy. 1 ECO-DRIVING UNCOVERED. The benefits and challenges of eco-driving, based on the first study using real journey data. Kilde: Fiat (2010) 2 See 1. Kilde: Fiat (2010) TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

5 Innledning 5 Strukturen i opplæringsmodulen Undervisnings- og opplæringsmateriellet i TOGETHER on the move gir deg klare retningslinjer for hvordan du kan legge opp undervisningen. Det er ikke bare materiell tiltenkt språklærere for innvandrere, men også for kursholdere som ønsker å gjennomføre uformelle undervisningsopplegg. Opplæringsmodulen «Øko-kjøring» består av: Lærerveiledningen «Øko-kjøring» som inneholder temaene: Hva er øko-kjøring? Tips om energieffektiv kjøring Fordelene med øko-kjøring Bakgrunnsinformasjon om biler og kjøring Oversikt over de fullstendige kostnadene av bilkjøring Nyttige verktøy og utstyr for å redusere bensinforbruk Hvordan undervise i øko-kjøring? Undervisningsopplegget som inneholder konkrete øvelser for deltakerne: Observasjon av trafikken Oppgavesett til deltakerne som en del av undervisningsopplegget Leseark til deltakerne som en del av undervisningsopplegget Nyttige lenker om til øko-kjøring i Norge TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

6 Innledning 6 Merknader om denne opplæringsmodulen Forfatterne av denne treningsmodulen er klar over at lærere og trenere ikke nødvendigvis er eksperter på biler og bilkjøring. Deltakerne kan også ha veldig lite kunnskap om bilkjøring og om de tingene som belyses. Begrepene i denne modulen kan også være vanskelig å forstå. Denne treningsmodulen behandler ikke «klassiske» miljøbesparende tips, men innholder i stedet enklere tips for energieffektiv kjøring. Videre kan materiellet brukes til å øke bevisstheten om de skjulte kostnadene ved å eie en bil. Et av hovedmålene er å belyse forskjellene mellom energieffektiv og «feilaktig» kjøring. Forfatterne ser på treningsmateriellet som et utgangspunkt for deltakerne til å revurdere sine holdninger til bilkjøring. (( Vi ønsker deg lykke til og håper du blir fornøyd med denne opplæringsmodulen! TOGETHER_Øko-kjøring_1_Innledning.pdf

7 Lærerveiledning 1 Lærerveiledning «Øko-kjøring» Målene med lærerveiledningen 2 Hva er øko-kjøring? 2 Hvordan kjøre energieffektivt? 3 Likheter mellom øko-kjøring og sykling 7 Gylne regler for øko-kjøring 3 Andre tips for øko-kjøring 6 Fordelene ved øko-kjøring 10 Fordeler for meg selv 10 Fordeler for samfunnet 11 Fakta og tall om biler og kjøring 13 Klasser og kategorier av personbiler 13 Typer drivstoff og framdriftsteknologi 13 Typer veier 14 Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler 14 Gjennomsnittlig antall passasjerer 14 Bil og mobilitet 15 Bilens historie 15 Øker bilkjøring mobiliteten vår? 19 Bilenes drivstofforbruk 21 Utgifter til bilkjøring 22 Utgifter til drivstoff 22 Utgifter ved å eie og kjøre bil 22 Bilkjøp med fokus på energieffektivitet 24 Bil med lave utslipp 24 Utstyr for å redusere drivstofforbruket 25 Informasjonsverktøy 27 Alternativer til bil 28 Lengden på bilturer 28 Reisemåte i ulike deler av landet 28 Hvordan kan øko-kjøring læres? 29 Observasjon av trafikken 29 Oppsummering 31 Før dere starter Et passende område å observere 29 TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

8 Lærerveiledning 2 Målene med lærerveiledningen Denne veiledningen gir lærere og trenere grunnleggende fakta og informasjon om energi og drivstoffeffektive måter å kjøre, særlig biler, på. Den skal gi det grunnlaget som trengs når man skal gjennomføre opplæring, og den skal øke interessen for øko-kjøring ytterligere. Noe informasjonen er ikke av typen som må leses umiddelbart, men den kan være nyttig når du skal svare på spørsmål fra kursdeltakerne. Alle deler av den veiledningen kan deles ut til kursdeltakerne, om dette er ønskelig. Hva er øko-kjøring? Selv om å gå, sykle eller å reise kollektivt vil være bedre for de aller fleste reiser, bruker mange mennesker fortsatt bil av mange grunner. Av den grunn bør man legge vekt på å forbedre drivstoffeffektiviteten i privat kjøring. For dem som bruker bil, finnes det mange lure og trygge kjøreteknikker som kan føre til betraktelig mindre bensinbruk. Dette er grunnen til å lære om øko-kjøring. (( Øko-kjøring er et begrep som brukes for å beskrive energieffektiv bruk av kjøretøy. Det er en god og enkel måte å redusere bensinforbruket fra veitransport slik at mindre bensin brukes på samme distanse. (( Øko-kjøring betyr smart, jevn og trygg kjøring ved lavere turtall, omtrent omdreininger i minuttet (rpm), og kan spare % bensin uten å øke reisetiden. 1 1 To the point 3. Studies on Drive like a pro-save driving, both in a professional and a private context. Insights and results pertaining to preventive action in the future. Kilde: DVR Deutscher Verkehrssicherheitsrat/German Road Safety Council (2009) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

9 Lærerveiledning 3 Hvordan kjøre energieffektivt? Det er enkle ting bilførere kan gjøre for å få renere og tryggere reiser. Ved å følge noen av rådene og tipsene kan førere spare bensinkostnader, kjøre tryggere og begrense forurensing. Gylne regler for øko-kjøring Disse reglene er de mest grunnleggende tipsene for kjørestil som har størst virkning på bensinforbruket: 1. Hold avstand og prøv å forutse trafikkflyten for å bevare farten og unngå bremsing og stopping Prøv å forutse trafikksituasjonen og andre trafikanter så langt framover som mulig. Hold en større avstand til bilen foran for å unngå unødig bremsing og akselerasjon, og utnytte bilens fart mest mulig. Å holde en minimumsavstand til bilen foran på omtrent tre sekunder vil i de fleste tilfeller gi føreren tid til å handle selv i stedet for å reagere på andres handlinger. Nøkkelhandling: Slipp gasspedalen når trafikken går saktere slik at du holder en trygg avstand. Ved denne enkle handlingen kan variasjon i trafikkflyten utjevnes og håndteres behersket ved rett og slett å løfte foten fra gasspedalen, og dermed unngå unødig bremsing og akselerering. Dette legger til rette for jevn kjøring med en konstant fart. Utnytt bilens fart mest mulig. Å utnytte bilens fart betyr å bruke bilens bevegelsesenergi mest mulig effektivt. Målet er å la bilen rulle og holde en jevn fart i stedet for å bremse opp for så å akselerere igjen. Tilleggsinformasjon: For å utnytte bilens fart, kan tre forskjellige teknikker anvendes. Det er viktig å ta hensyn til spesielle råd i forskjellige bilers brukerveiledning i tillegg til å følge trafikkreglene. Teknikk 1: Hvis du slipper gasspedalen tidlig og lar bilen kjøre i gir, når du sakker på farten eller kjører i nedoverbakke, vil det i de fleste situasjoner og for de fleste kjøretøy redusere bensintilførselen nesten til null. Men bryteren som kutter bensintilførselen fungerer ikke ved lavt turtall og noen eldre kjøretøy har ikke slik bryter i det hele tatt. Derfor kan de to neste tipsene følges. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

10 Lærerveiledning 4 Teknikk 2: Å la bilen rulle i fri med motoren på tomgang gjør at du får mer ut av bilens fart i situasjoner der bryteren som kutter bensintilførselen ikke fungerer. Overraskende lange avstander kan dekkes på denne måten. Men husk at når du kjører i nedoverbakke, er det viktig å beholde riktig gir for å unngå at farten øker. Teknikk 3: Å la bilen rulle i gir, men med clutchen inne er en nyttig variant av de to overnevnte tipsene. Dette kan brukes i situasjoner der bryteren som kutter bensintilførselen sannsynligvis ikke vil slå inn og når føreren ganske snart forventer å fortsette i samme gir som tidligere. 2. Hold en jevn fart med få omdreininger i minuttet (turtall/rpm) Kjør jevnt ved å bruke det høyest mulige giret ved lavt turtall. Jevn kjøring med en jevn fart bruker mindre drivstoff og er tryggere enn å kjøre med den samme gjennomsnittshastigheten med mer akselerasjon og bremsing. Bruk cruisekontroll når det passer, spesielt til landeveiskjøring, men også til noe bykjøring. Kjøring med høy fart eller med høyt turtall øker drivstofforbruket betraktelig. For eksempel viser data fra Automobile Association (AA) i Storbritannia at en bil som kjører i 136 km/t bruker omtrent 25 % mer bensin enn ved i 112 km/t. 1 Den østerrikske kjøreskoleforeningen har anslått at ved å kjøre i 130 km/t bruker du omtrent to liter mer bensin enn om du kjører i 100 km/t på en strekning på 100 km. 3. Skift til høyere gir tidlig og kjør med høyest mulig gir uten at det rykker i motoren Skift til et høyere gir ved ca i turtall. Å kjøre med et høyt eller middels turtall trekker alltid mer drivstoff enn om du kjører med et lavt turtall uansett fart. Derfor anbefales tidlig giring. Men bilens forutsetninger og trafikksituasjonen må likevel tas i betraktning. Grov veiledning for girskifte og jevn fart, på flate, ikke i oppoverbakke: 1. gir: Bare for å starte opp 2. gir: 20 km/t 3. gir: 30 km/t 4. gir: 40 km/t 5. gir: 50 km/t 6. gir: 60 km/t og mer Full gass bør unngås så lenge det er trygt og praktisk. I oppoverbakke bør man velge et gir som krever at gasspedalen trykkes inn maksimalt tre fjerdedeler av det mulige. Når du akselererer mye, kan du spare bensin ved å hoppe over et gir, for eksempel fra 3. til 5. gir. For biler med automatgir bør man unngå å aktivere «kick-down bryteren» (automatisk nedgiring), som gjør at bilen girer ned, dersom ikke situasjonen av sikkerhetsmessige årsaker krever at man akselererer. 1 Eco-driving advice. Get more out of the fuel you buy. Kilde: AA The Automobile Association Ltd. (2011) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

11 4. Lærerveiledning Sjekk dekktrykket i alle hjul jevnlig Bildekk som har for lite luft, øker bensinforbruket fordi de har mer rullemotstand. Sjekk dekktrykk ofte, minst én gang i måneden og før du skal kjøre i langt. Lite luft i bildekkene kan være farlig og man bruker unødig mye bensin. Riktig mengde luft i bildekk (mht. vekt, fart osv) er oppgitt i bilens manual. 5 (( Å sjekke luften i dekkene ofte, sparer ikke bare drivstoff, men øker også dekkenes levetid. 5. Unngå dødvekt og luftmotstand Elektrisk utstyr, i sær luftkjøling (aircondition), trekker en del bensin. Bruk det bare nå det er nødvendig. ( ( Unngå å ha med unødig vekt i bilen og å øke luftmotstanden unødvendig, som for eksempel ved å åpne vinduer i høy fart eller ha på en skiboks på taket som ikke er i bruk. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

12 Lærerveiledning 6 Andre tips for øko-kjøring 1. Å spare bensin starter med å velge en bil med lavt utslipp Velg en drivstoffeffektiv bil med redusert CO 2 -utslipp. Dieselbiler bør alltid være utstyrt med partikkelfilter. Et display som viser hvor mye bensin du bruker, vil hjelpe deg å spare bensin. Cruisekontroll og automatgir kan senke bensinforbruket (se også kapittel Bilkjøp med fokus på energieffektivitet, s. 24 og videre). 2. Unngå korte bilturer siden en kald motor trenger mye mer drivstoff per km og forårsaker CO 2 -utslipp deretter. På korte turer rekker ikke motoren å nå sin optimale temperatur for å fungere, noe som vil øke slitasjen og redusere levetiden. 3. Ikke start motoren før det faktisk er mulig å begynne å kjøre Kjør rett etter du har startet motoren, ikke vent til den blir varm. Å la motoren gå på tomgang er sløsing med drivstoff og motoren blir raskere varm når bilen er i bevegelse. 4. Slå av motoren når du stopper Slå av motoren hvis du har tenkt å stå stille over lengre tid. For de fleste nyere motorer er tiden det tar før du har spart mer bensin på å slå av motoren enn du bruker på å starte den opp igjen rundt 20 sekunder Bruk lavenergidekk og oljer med lav friksjon Benytt deg av EU- merkingssystemet. Lukk vinduene når du kjører i høy fart Åpne vinduer øker luftmotstanden og vil derfor føre til økt bensinforbruk. Undersøk bilen jevnlig og ta den på service Sørg for å ha bilen jevnlig på service (i henhold til anbefalingene fra bilprodusenten) for å opprettholde motorens effektivitet. 8. Vurder andre transportformer (Sykling, å gå, kollektivtransport, bildeling og lignende) Omkring 25 % av alle bilturer er kortere enn 2 kilometer og 50 % er kortere enn 5 kilometer. 1 Å sykle eller gå i stedet er ikke bare positivt for miljøet, men også for helsen og økonomien din. Å reise kollektivt bidrar også til å spare penger, unngå stress og til mindre utslipp av eksos. Prøv bildeling for å spare bensin og utgifter (se også kapittel Alternativer til bil, s. 28). 1 Cycling: the way ahead for towns and cities. Kilde: European Commission (1999) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

13 Lærerveiledning 7 Likheter mellom øko-kjøring og sykling Tipsene for øko-kjøring over beskriver gode måter å redusere drivstofforbruk på, men det kan være vanskelig for førere som ikke har erfaring med øko-kjøring å følge disse tipsene når de kjører i hverdagen. En enkel måte å forstå prinsippet om hvordan man kan kjøre mer energieffektivt er: (( Kjør bilen som om du sykler. Hvorfor vil dette spare drivstoff? For eksempel, om du sykler vil du da holde høy fart for så å bråbremse ved rødt lys? Selvfølgelig ikke. Syklister vil ikke tråkke vilt mot rødt lys for så å bråbremse. I stedet vil de holde mer avstand og rulle fram til krysset. Nøkkeltanken er å bli vant til å se framover og forutse når du kan komme til å måtte slakke ned. På denne måten får førerne utnyttet bilens fart på best mulig måte. Dersom en fører ser at et trafikklys har skiftet et eller to kvartal unna, eller at et annet kjøretøy har på blinklys eller bremser (bremselysene lyser), er det beste å slippe gassen og bare rulle. Hver gang førere må bremse, sløser de energi og øker bensinforbruket sitt. Syklister har en naturlig tendens til å spare energi og triller derfor mot røde lys eller midlertidige hindre. Den samme tanken om å spare energi kan brukes til å redusere drivstofforbruket for bil. Det er flere eksempler som viser hvordan syklister automatisk følger mange av reglene som skiller øko-kjøring fra ubevisst kjøring: Hvordan syklister sykler Når de begynner å sykle holder de ikke et lavt gir lenge, men skifter til et høyere gir så snart de akselererer. Hva bilførere kan lære av syklister Skift til høyere gir tidlig! Skift til høyere gir så raskt som du kan (ved rundt omdreininger i minuttet). Det er en enkel måte å huske hvilket gir som er best å bruke ved forskjellige tempo, på flate, ikke i oppoverbakke: 1. gir: Bare for å starte opp 2. gir: 20 km/t 3. gir: 30 km/t 4. gir: 40 km/t 5. gir: 50 km/t 6. gir: 60 km/t og mer TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

14 Lærerveiledning 8 Hvordan syklister sykler For syklister er de høye girene de raskeste. Syklister vil ikke bruke lave gir ved høy fart, men velge det mest effektive giret som krever minst energi. Syklister vil ikke tråkke vilt mot rødt lys for så å bråbremse. I stedet vil de holde mer avstand og trille fram til krysset. Syklister vil ikke slakke ned og akselerere hele tiden, men heller holde en jevn fart når det er mulig. For eksempel må konkurransesyklister klare de hardeste konkurransene ved å unngå energi-krevende bremsing og akselerering. Hyppig bremsing og akselerering krever større innsats og mer energi. Hva bilførere kan lære av syklister Unngå høyt turtall og kjør i et høyt gir! Å bruke lave gir ved høy fart med en sykkel vil være det samme som å kjøre med høyt turtall med en bil. Bilmotoren din er mest effektiv ved et høyt gir (omkring til omdreininger). Forutse trafikkflyten og utnytt bilens fart! Nøkkeltanken er å se framover og forutse når du kan komme til å måtte slakke ned. På denne måten får du utnyttet bilens fart på best mulig måte. Når en fører ser at et trafikklys har skiftet et eller to kvartal foran, eller at et annet kjøretøy har på blinklys eller bremser (bremselysene lyser), er det beste å slippe gassen og bare trille. Hver gang førere må bremse, sløser de energi og øker forbruket av bensin. Unngå bremsing og kjør jevnt med trafikken! Ikke kjør inn og ut av trafikken bare for å kjøre forbi noen biler. Bremsing og akselerasjon opp til full hastighet igjen bruker mer bensin enn å kjøre i et jevnt tempo. For å unngå sekvenser med bremsing og akselerering er det viktig å prøve å forutse trafikkflyten og holde god avstand til bilen foran. Bilførere som har kort avstand til bilen foran, må bremse hver gang føreren foran bremser. I tillegg begrenser kort avstander handlingsfriheten. Spesielt ved by-kjøring er det nesten umulig å spare tid ved å sette opp farten på korte strekninger. Tiden du bruker på kjøreturen er uansett bestemt av ytre faktorer som trafikktetthet, trafikklys osv. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

15 Lærerveiledning 9 Hvordan syklister sykler Syklister vil aldri komme langt med lite luft i dekkene, siden de da vil plages av rullemotstanden som gjør det tyngre å sykle. Hva bilførere kan lære av syklister Hold det høyeste, anbefalte lufttrykket i dekkene! Bilførere kan ikke «føle» rullemotstanden, men de vil merke det på økt bensinforbruk dersom de kjører med lite luft i dekkene. Et dekktrykk med 0,5 bar for lite, øker drivstoff-forbruket med 5 % i gjennomsnitt. Undersøk dekktrykket minst en gang i måneden, oftere dersom du skal kjøre langt! Å sjekke lufttrykket i dekkene vil ikke bare redusere bensinforbruket ditt, det vil også forlenge dekkenes levetid, gi bedre kjøre-egenskaper og øke trafikk-sikkerheten. Syklister vil vanligvis ikke sykle rundt med mye og tung last, som en kasse øl. De vil heller bare ha med seg ting som de virkelig har bruk for den dagen. Syklister (utenom konkurransesyklister) vil unngå høy fart fordi de kan føle at luftmotstanden øker og at det trengs mye mer energi for å sykle i høy fart. Luftmotstanden øker ikke proporsjonelt, men eksponentielt med farten. Unngå dødvekt! Jo mer et kjøretøy har med seg, jo mer drivstoff bruker det. Så rydd ut av bagasje-rommet. Ikke ha med deg mer last enn du behøver. 20 kg ekstra øker drvistoff-utgiftene dine med omkring 1 %. Unngå å kjøre i stor fart og luftmotstand! Å kjøre en strekning på 100 km i 130 km/t forbruker omkring to liter mer drivstoff enn å kjøre i 100 km/t. Kjør med vinduene lukket når du kjører i større fart for å minimere luftmotstanden. Tiden du sparer ved å kjøre i høy fart er relativt liten og medfører med en sterk økning i bensinforbruk. Muskelkraften som trengs for å sykle tilsvarer bruken av drivstoff for kjøretøy. Opp til 25 % drivstoff kan spares på en enkel måte ved en riktig og moderne kjørestil, dvs. øko-kjøring. (( Derfor bør alle bilførere kjøre som de ville ha syklet! TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

16 Lærerveiledning 10 Fordelene ved øko-kjøring Øko-kjøring tilbyr mange fordeler: Det sparer ikke bare bensin og kostnader, men det øker også trafikksikkerheten så vel som kvaliteten på det lokale og globale miljøet. I tillegg gir øko-kjøring direkte fordeler til førere og passasjerer: Mer komfort og en avslappet atmosfære. Alle disse fordelene kan realiseres med samme eller kortere reisetid. Globalt betyr økokjøring små endringer for førerne, men store virkninger i form av bedre drivstofføkonomi og reduserte utslipp. Fordeler for meg selv Øko-kjøring sparer penger I følge en stor studie av Fiat som omfattet førere i fem land, sparer økokjøring gjennomsnittlig 15 % av drivstoffutgiftene. 1 Med en gjennomsnittlig kjørelengde på km i året 2, et gjennomsnittlig forbruk for en bil på 0,73 liter per 10 km og gjennomsnittlige drivstoffkostnader på 1,43 Euro per liter 3, gir denne reduksjonen en årlig innsparing på 192,5 Euro (eller kr) for hver bilfører. Øko-kjøring reduserer ikke bare drivstoffutgiftene, men også utgifter til vedlikehold og til reparasjon av biler etter ulykker. Øko-kjørere sliter mindre på bildeler som dekk, bremser og motor, og er mindre utsatt for ulykker. Øko-kjøring passer for moderne motorer I løpet av de siste tiårene er motorteknologien og bilenes ytelser sterkt forbedret, og den riktige måten å kjøre nyere biler (etter 1990) er svært forskjellig fra hvordan kjøring ble undervist tidligere. Førere som tok førerkortet for flere årtier siden, har imidlertid ikke tilpasset kjørestilen sin. På og 1970-tallet var det vanlig med bare tre eller fire gir, og kjøreskolene lærte elevene at man skulle skifte gir på rundt omdreininger. I dag har de fleste biler fem eller seks gir, og de tillater lavere turtall. Nyere motorer er generelt utviklet for å kjøre effektivt ved lave turtall. Det optimale virkningspunktet er på omkring omdreininger i minuttet (rpm). Derfor representerer øko-kjøring en kjørekultur tilpasset moderne motorer og gjør best mulig nytte av avansert motorteknologi. Det er en energieffektiv kjørestil for å kjøre ved lavere turtall. 1 Eco-driving Uncovered. The benefits and challenges of eco-driving. Kilde: Fiat (2010) 2 Energy Efficient Indicators in Europe. Kilde: 3 Fuel prices. Kilde: Europe s Energy Portal (2011) (All data for the EU-27, December 2011) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

17 Lærerveiledning 11 Øko-kjøring beskytter bilens deler I motsetning til det mange sjåfører tror, er ikke øko-kjøring skadelig for motoren. Tvert i mot har det å kjøre med høyt turtall negative konsekvenser for vedlikeholdet. Å følge øko-kjøringstipsene fører til lengre levetid for motoren, bremser og dekk. En australsk studie fant ut at øko-kjøring reduserte antall girskifter og antall ganger man bremser med henholdsvis 29 % og 41 %. 1 Den tryggere kjøremåten er et resultat av en forutseende kjørestil, mindre akselerering og bremsing, mindre råkjøring og forbikjøring samt en mindre stressende og aggressiv kjørestil. Øko-kjøring reduserer stressnivået og fører til større sikkerhet Øko-kjøring betyr mer avslappende kjøring og har derfor fordeler for både føreres helse og tilfredshet. En jevn bruk av gassen, styring, gir og bremser betyr ikke bare mer effektiv kjøring, men er også mer behagelig både for fører og passasjerer. Hardere kjøring fører til at stressnivåene øker, noe som igjen kan påvirke konsentrasjonen og gjøre føreren trett og aggressiv. I tillegg føler noen passasjerer seg ukomfortable når føreren kjører i stor fart eller gjør mange forbikjøringer handlinger som en øko-kjører vil unngå i mange tilfeller. Derfor resulterer øko-kjøring i gladere, sunnere og mer ansvarlige førere. Øko-kjøring fører til større sikkerhet på veien I tillegg bedrer øko-kjøring trafikksikkerheten. I følge en studie som undersøkte opplæring i økokjøring ved Hamburg vannverk, har utgifter til bilulykker sunket med 40 % etter opplæringen. 2 Dette er først og fremst fordi øko-kjørere holder en større avstand til bilene foran. Øko-kjøring gir ikke tidstap Alle fordelene som er nevnt over, kan du få uten å miste noe tid. Erfaring viser at det ikke tar lengre tid for øko-kjørere å komme fram dit de skal. Det kan til og med gå raskere. Fordeler for samfunnet Øko-kjøring er miljø- og klimavennlig Over hele verden stiger temperaturen, og eksperter hevder at miljøet trues av giftige utslipp og menneskeskapt karbondioksyd, CO 2. Avgasser fra motorkjøretøy er et av de største bidragene til problemet. I løpet av de siste tiårene har bilfabrikantene gjort store forbedringer med motor-teknologi og motorytelse. Likevel har mange førere ikke tilpasset kjørestilen sin. I snitt slippes det ut 2,2 kilo karbondioksyd fra bilen for hver liter drivstoff den bruker. 3 1 Driving green saves fuel and environment. Kilde: Monash University (2010) 2 Drive and save with security. Drive safely, economically and environmentally friendly. Kilde: Vierboom, Carl/Härlen, Ingo (2003) 3 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Kilde: IPCC (2006) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

18 Lærerveiledning 12 En måte å redusere utslippene på, er å kjøre på en mer miljøvennlig måte og minske forbruket av drivstoff per kjørt kilometer. Tiltak for å bedre kjøreatferd har potensial for å spare betydelig mengder drivstoff og dermed for å redusere CO 2 -utslipp fra trafikken. Virkningen på lokalmiljøet giftige gasser og svevestøv fra forbrenningsmotorer henger sammen med mengden drivstoff som brukes. Øko-kjøring reduserer den lokale forurensningen i omtrent samme omfang som reduksjonen i forbruket av drivstoff. Hvis øko-kjøring blir normen i stedet for unntaket, har det derfor potensial til å redusere utslipp fra veitransport betraktelig. Øko-kjøring reduserer støy Kjørestil har stor innvirkning på støynivået. Ved å kjøre med lavt turtall og ved å unngå unødig akselerering og høy fart reduserer man støy fra kjøretøyet betraktelig. En bil som kjører med omdreininger i minuttet (rpm) produserer like mye støy som 32 biler som kjører i samme hastighet med omdreininger i minuttet (se figuren under). Støy fra biler Kilde: ECOWILL/www.ecodrive.org Derfor reduserer øko-kjøring mye av problemene med biltrafikk i byer. TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

19 Lærerveiledning 13 Fakta og tall om biler og kjøring Klasser og kategorier av personbiler Biler kan deles inn i flere kategorier med grunnlag i objektive kriterier som motorstørrelse, vekt og lengde på bilen. Men i Europa har personbiler ingen formelle kategorier eller reguleringer. Videre er grensene mellom de forskjellige typene kjøretøy uklare fordi andre faktorer enn størrelsen eller lengden på bilene spiller inn. Disse faktorene kan for eksempel være pris, motorstyrke og mengden ekstrautstyr. Kundene velger bil ut i fra en kombinasjon av kriterier som merke, størrelse, utstyr og pris. På den andre siden er inndeling generelt brukt av industrien for å vurdere bilenes markedspris. Den inndelingen som brukes av den europeiske kommisjonen er følgende: 1 A-segment: Mini biler B-segment: Små biler C-segment: Kompakte biler D-segment: Mellomstore biler E-segment: Store biler F-segment: Luksusbiler S-segment: Sportsbiler M-segment: Multifunksjonsbiler/flerbruksbiler J-segment: SUV (sport utility vehicles), inkludert terrengbiler Typer drivstoff og framdriftsteknologi De vanligste drivstoffene er bensin og diesel, som brukes i forbrenningsmotorer. Begge er vanlige fossile drivstoff. Det er også noen alternative drivstoff som begynner å bli vanligere og vanligere å bruke i biler: Biodrivstoff, hovedsakelig etanol og biodiesel (blandet med vanlige drivstoff eller rene) Naturgass (CNG) Propan (LPG) Hydrogen Elektrisitet (rene elbiler, hybridbiler, plug-in eller ladbare hybridbiler) Noen av de nevnte drivstoffene kan brukes i samme forbrenningsmotorer som bensin eller diesel, mens andre krever spesielle motorer som hybrid eller elektrisk. 1 Case No. IV/M HYUNDAI/KIA. Notification of 17 February 1999 pursuant to Article 4 of Council Regulation No. 4064/89. Kilde: European Commission (1999) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

20 Lærerveiledning 14 På forbrenningsmotorer er det to typer girsystem: Automatgir Manuelt gir Kilde: FreeDigitalPhotos.net (2012) Kilde: Bobo_is_soft (2006) Typer veier Vi har tre hovedtyper veier: Type vei Maksimal fartsgrense By/tettsted 50 km/t Landevei 80 km/t Motorvei 100 km/t Det er forskjellige fartsgrenser på forskjellig type veier. Den maksimale fartsgrensen for Norge er oppgitt i tabellen over. Fartsgrensene er ofte lavere på spesielle deler av veien eller til og med for store deler av byer/tettsted på grunn av lokale forhold eller miljømessige grunner. Lavere fartsgrenser kan gjelde også for lastebiler og andre tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler Den gjennomsnittlige kjørelengden for alle personbiler i Norge var km i Dette er noe lenger enn avstanden fra Oslo til Chicago og tilbake igjen. Gjennomsnittlig antall passasjerer Vanligvis er det plass til fem passasjerer i personbiler (inkludert føreren). Likevel var det gjennomsnittlige antallet mennesker i en bil i Norge i ,54 personer. 2 Gjennomsnittet for EU-15 land er 1,54. 3 Gjennomsnittlig antall passasjerer synker jevnt. Dette er et resultat av at husholdningene blir mindre og at flere og flere eier bil. 1 Kjørelengder, 2011: Kilde: (2012) 2 Transportøkonomisk institutt, Liva Vågane (2009) 3 Occupancy rate in passenger transport. Kilde: European Environment Agency (2009) TOGETHER_Øko-kjøring_2_Lærerveiledning.pdf

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

oss at de faktisk mener noe med alle sine vakre ord om miljøsatsinger. Mange bekker små...

oss at de faktisk mener noe med alle sine vakre ord om miljøsatsinger. Mange bekker små... Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FIRMABILEN 10. UTGAVE - OKTOBER 2008 SKATTEREGLER: FIRMABIL OG MILJØ: GPS: Kjenn reglene - spar penger Deltakerne har fått erfare om bilens teknologi øker

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Kandidatoppgave. Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning For trafikklærere

Kandidatoppgave. Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning For trafikklærere Kandidatoppgave Trafikksikkerhetstiltak for leasede kjøretøy i Forsvaret Traffic safety efforts for leased vehicles in the Armed Forces Torbjørn Kjosvold FRM Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold Kandidatoppgave

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr.

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr. Fagblad for vare- og lastebileiere LASTEBILEIEREN 83. årgang nr. 1 2012 TØFFE TAK I SKOGEN s. 6! vareb il å p s u k o f r - me Ny utgiver VW Crafter: Utfordreren s.16 I Trysil med Scania s.19 1 Mye kan

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere 2 Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere Bakgrunn I mai 1999 satte bransje, brukere og myndigheter seg sammen i Stjørdal og la grunnlaget for arbeidet med å utvikle verdens

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer