Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken"

Transkript

1 1 Observasjon av trafikken Innledning 3 Øvelser 8 Del 1: Inntak Øvelse 1: Innledning Erfaringer med kjøring 8 Øvelse 2: Grunnleggende informasjon om biler og kjøring I Forskjellige typer biler 9 Øvelse 3: Grunnleggende informasjon om biler og kjøring II Fakta og tall 10 Del 2a: Teori 1 Kunnskap om biler og kjøring Øvelse 4: Oppvarming 12 Øvelse 5: Bilenes virkninger I Bilens historie 13 Øvelse 6: Bilenes virkninger II Øker bilkjøring framkommeligheten vår? 14 Øvelse 7: Sammenligning av drivstofforbruket til forskjellige bilers 15 Øvelse 8: Kostnader ved å kjøre bil 16 Øvelse 9: Sammenligning av bilkostnader og andre levekostnader 17 Øvelse 10: Hvor finnes informasjon om bil? 18 Øvelse 11: Praktiske tips for bilkjøp og energieffektiv kjøring 19 Øvelse 12: Alternativer til å kjøre bil 20 Del 2b: Teori 2 Kunnskap om øko-kjøring Øvelse 13: Bli kjent med øko-kjøring 21 Øvelse 14: Øko-kjøringstips Hvordan kjøre energieffektivt? 22 Øvelse 15: Fordeler ved øko-kjøring 23 Øvelse 16: «Gammeldags» kjøring vs. øko-kjøring 24 Del 3: Praksis Øvelse 17: Observasjon av trafikken Øke bevisstheten om forskjellig kjørestil 25 Del 4: Oppsummering Øvelse 18: Utveksling av erfaringer I 28 Øvelse 19: Utveksling av erfaringer II 29 Øvelse 20: Oppsummering og avslutning 30 TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

2 2 Arbeidsmateriell Arbeidsmateriell for lærere Lærerveiledningen «Øko-kjøring» Arbeidsmateriell for deltakere Oppgavesett Oppgavesett1: Fakta og tall om biler og kjøring Oppgavesett 2: Forkortelser for måleenheter Oppgavesett 3: Quiz om bilens historie Oppgavesett 4: En tankevekker om bilkjøring Oppgavesett 5: Øker bilkjøring mobiliteten vår? Oppgavesett 6: Kostnader ved å eie og kjøre bil Oppgavesett 7: Sammenligning av en syklist og en bilist Oppgavesett 8: Hva er øko-kjøring? Oppgavesett 9: Observasjon av avstand (Oppgave A) Oppgavesett 10: Observasjon av akselerasjon (Oppgave B) Oppgavesett 11: Observasjon av dårlige kjørevaner (Oppgave C) Oppgavesett 12: Observasjon av antall personer i bilene (Oppgave D) Oppgavesett 13: Observasjon av humøret til bilførerne (Oppgave E) Leseark Leseark 1: Klasser og kategorier av biler Leseark 2: Bilers drivkraft og motorteknologi Leseark 3: Fakta og tall om biler og kjøring Leseark 4: Bilens historie Leseark 5: Øker bilkjøring mobiliteten vår? Leseark 6: Bilenes forbruk av drivstoff Leseark 7: Kostnader ved å eie og kjøre bil Leseark 8: Bilkostnader og andre levekostnader Leseark 9: Informasjonsverktøy for biler Leseark 10: Bilkjøp med vekt på energieffektivitet Leseark 11: Alternativer til bil Leseark 12: Hva er øko-kjøring? Leseark 13: Likhet mellom øko-kjøring og sykling Leseark 14: Tips til øko-kjøring Hvordan kjøre energieffektivt? Leseark 15: Fordelene ved øko-kjøring Leseark 16: «Gammeldags» kjøring og øko-kjøring TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

3 Innledning 3 Observasjon av trafikken Generelle retningslinjer når man jobber med innvandrere Når du jobber med innvandere, er det viktig å være oppmerksom på språk-, kultur- og kjønnsforskjeller. Du bør ikke bare tenke på de spesifikke behovene, men også tilnærmingen, bakgrunnen og deltakernes kjønn. Nedenfor er noen aspekter som kan være lurt å tenke på, avhengig av kulturen og av menneskene som deltar på kursene dine: Hvis du ikke er helt kjent med ferdighetene til deltakerne, ta deg tid til å intervjue dem om deres erfaringer. Unngå å sette kursdeltakere i en pinlig situasjon på grunn av kultur, kjønn eller religion. Noen ganger kan kjønnsdelt opplæring være hensiktsmessig. Dersom du ønsker å gjennomføre kjønnsdelt trening, bør dine kursledere bør være av samme kjønn som kursdeltakerne. (( Du finner en oversikt over kulturspesifikke verdier for bilkjøring i vedlegget til denne opplæringsmodulen. Der er det også er en sammenligning av holdninger til øko-kjøring i forskjellige land. Generelle betraktinger om dette undervisningsopplegget Øko-kjøring som en energieffektiv måte å kjøre bil på kan være nytt for mange mennesker. Derfor er noen av øvelsene i dette undervisningsopplegget delvis generell kunnskap om biler og kjøring samt energieffektiv bruk. De inneholder både teoretiske og tekniske aspekter som retter seg mest mot bilførere. Likevel kan nesten alle øvelsene i dette undervisningsopplegget gjennomføres av folk som ikke kan kjøre også. Selv om deltakerne ikke er spesielt interessert i biler og kjøring, er den praktiske øvelsen Observasjon av trafikken en god mulighet til å tilnærme seg temaet på en interessant og leken måte. Velg ut de øvelsene som passer best for dine deltakere. Dette undervisningsopplegget kan ses på som et utgangspunkt for deltakerne til å revurdere sine holdninger til biler og kjøring. Selvfølgelig kan ikke øko-kjøring læres ordentlig ved at bilførere bare prøver å følge noen opplistede tips, så førere anbefales å delta i praktisk opplæring i øko-kjøring med en kvalifisert kjørelærer. Slik opplæring vil også inkludere praktisk kjøring på offentlige veier. TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

4 Innledning 4 Siden vi er klar over at lærere ikke nødvendigvis er eksperter på dette området og sannsynligvis ikke har muligheten til å ha biler og kjørelærere til disposisjon, er det følgende undervisningsopplegget tilrettelagt for klasserommet. Målet med dette undervisningsopplegget Det overordnede målet med dette undervisningsopplegget er å øke bevisstheten om en energieffektiv kjørestil øko-kjøring. Deltakerne vil få innsikt i generell og teknisk informasjon om biler og kjøring og bli klar over de negative virkningene ved bilkjøring sammen med de totale kostnadene ved å eie bil. Dermed vil deltakerne bli kjent med hensikten og fordelene ved øko-kjøring og lære seg å følge øko-kjøringstipsene når de kjører bil. I tillegg gir dette undervisningsopplegget muligheten til å observere andre kjørestiler og motiverer til å tenke over egen kjørestil. I tillegg vil deltakerne: Forstå forskjellen mellom en energieffektiv kjørestil og en mer ubevisst kjørestil. Lære hvor viktig det er å kjøpe en bil med lavt drivstofforbruk. Bli kjent med mulige alternativer til å kjøre bil. Få motivasjon til å delta i en praktisk øko-kjøringsopplæring med en autorisert kjørelærer. Generelt består dette undervisningsopplegget av en kombinasjon av harde og myke aktiviteter. Læremålene i dette undervisningsopplegget: Lære generelle fakta om biler og kjøring Lære om trafikkregler og reguleringer i Norge Lære om forskjellene i reisemåter i Norge sammenlignet med landet de kommer fra Lære om kostnadene ved bilhold Lære om innholdet i øko-kjøring Lære om fordelene ved øko-kjøring (personlig og for samfunnet) Lære om muligheter for praktisk øko-kjøringsopplæring i Norge Forbedre spårkferdigheter HARDE AKTIVITETER TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

5 Innledning 5 Sosial inkludering ved å delta i lokalsamfunnet MYKE AKTIVITETER Motivasjon for øko-kjøring Bevissthet om øko-kjøring i motsetning til mer ubevisst kjøring Øke bevisstheten om at øko-kjøring er en enkel og fordelaktig måte å kjøre på Øke bevisstheten rundt alternativene til å kjøre bil (( Se også den generelle innledningen til denne modulen. Strukturen i undervisningsopplegget I tillegg til generell og teknisk informasjon om biler, kjøring og energieffektivitet øker dette undervisningsopplegget bevissthet om kjørestil ved å gjennomføre en observasjon av trafikken, som du kan gjøre med deltakerne dine. Dette opplegget inneholder forberedende øvelser og øvelser som utfyller hverandre, og det er delt inn i fire deler: Del 1 skal kartlegge deltakernes nåværende vaner når det gjelder bilkjøring, og presenterer generell og teknisk informasjon om biler og bilkjøring. Del 2a handler om forskjellige deler av biler og kjøring. I denne delen ser vi også på kostnader ved biler i tillegg tips når man skal kjøpe bil. Del 2b lærer underviser i generell kunnskap om øko-kjøring og inneholder også en sammenligning av øko-kjøringsteknikker med sykling samt en beskrivelse av tips for energieffektiv kjøring. Del 3 dekker den praktiske delen av opplæringen med en observasjon av trafikken for å gjøre deltakerne oppmerksomme på forskjellige måter å kjøre på. Del 4 oppsummerer deltakernes erfaringer av de teoretiske og praktiske delene av undervisningsopplegget. Det er anbefalt at de foreslåtte øvelsene utføres i rekkefølge, men det er også mulig å plukke ut dem man ønsker. Det er ikke en rett eller gal måte å gjennomføre det på. Du kan bruke lærerveiledningen rundt hele temaet øko-kjøring. Om det passer, kan du be deltakerne om å fylle ut oppgavesettene som hører til etter hver øvelse. TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

6 Innledning 6 Spesielle ferdigheter og mål (for språklærere) Deltakerne bør kunne observere, forstå og snakke om forskjellige måter å kjøre på og fordelene ved øko-kjøring. De bør kunne kommunisere med omgivelsene angående temaet. Språknivå og språkferdigheter er indikert ved hver øvelse. (( I vedlegget finner du en tabell over felles europeiske språknivåer. Språkferdigheter H Høre Sn Snakke L Lese Sk Skrive Utstyr til undervisningsopplegget Følgende utstyr er anbefalt for dette undervisningsopplegget: Flippover/tavle Internettforbindelse (valgfritt) Internettverktøy om biler og kjøring (valgfritt) Kart (over lokalområdet) Lærerveiledningen «Øko-kjøring» Leseark til deltakerne Mapper (valgfritt) Notatbøker/papir Oppgavesett til deltakerne PC (valgfritt) Penner Skriveunderlag Tusj/kritt TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

7 Innledning 7 Mapper For å sikre at informasjonen som blir gitt i løpet av undervisningsopplegget kommer til nytte og for å sikre at læringsprosessen fortsetter siden, kan hver deltaker få muligheten til å lage seg en mappe over hva som har blitt gjort i løpet av undervisningsopplegget. Mappen kan brukes i den personlige utviklingen til deltakerne og kan fylles med bilder, nyttige setninger osv. Oppgavesettene og øvelsene som deltakerne jobber med i løpet av opplegget, kan deltakerne lagre i mappen sin. Ved å fokusere på deltakernes behov kan hver deltaker lage sin personlige mappe som kan brukes som en øko-kjøringsmanual. TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

8 Del 1: Inntak 8 Øvelser Del 1: Inntak I denne delen ønsker vi å få en oversikt over hvilke kunnskaper deltakerne har om biler og bilkjøring. Vi begynner med erfaringene og kunnskapene til deltakerne. I tillegg vil det bli gitt grunnleggende informasjon om biler og kjøring i landet. ØVELSE 1 Innledning Erfaringer med kjøring Undersøker hvilke erfaringer og kunnskap deltakerne har om biler og kjøring. Innledende diskusjon Spør om deltakerne har førerkort eller erfaring med å kjøre og om de eier en bil. I tilfellet de ikke har førerkort eller en bil tilgjengelig, kan du spørre de om de ønsker å ta førerkort eller kjøpe seg en bil. Spør deltakerne om deres konkrete erfaringer med å kjøre. For eksempel kan du stille følgende spørsmål: Hvor lenge har de hatt førerkort? Sammenlign mengde trafikk i Norge med landet de kommer fra. Hvor ser dere forskjeller? Hvilken type bil kjører de vanligvis (modell, bilens alder og lignende) Kjenner de bensinforbruket til bilen (for eksempel per 10 km)? Har de noen gang vært i en trafikkulykke? Har de noen erfaringer med reparasjon av bil? ~ 20 min Nivå: alle Ferdigheter: H, Sn TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

9 Del 1: Inntak 9 ØVELSE 2 Grunnleggende informasjon om biler og kjøring I Forskjellige typer biler Deltakerne blir kjent med tekniske sider ved biler som merker, klasser, kategorier og forskjellige typer drivstoff og teknologier. Gruppeøvelse Spør deltakerne om følgende emner: 1. Forskjellige bilmerker Deltakerne kan fortelle hvilke bilmerker de kjenner til. Det er egentlig ingen riktige eller gale svar. Læreren samler bidragene på en tavle eller så bare gjentar han/hun dem. Dersom et bilmerke er ukjent for læreren, kan han/hun spørre deltakerne om mer informasjon om det, som hvilket land bilen kommer fra osv. Læreren kan også legge til kjente merker dersom de ikke blir sagt av deltakerne. 2. Forskjellige klasser og kategorier av personbiler Del ut leseark 1 der forskjellige klasser og kategorier av kjente bilmodeller er presentert og sammenlignet. Læreren spør deltakerne hvilke bilmodeller som er kjente for dem og hvilken modell de kunne tenke seg å ha. Hvis deltakerne ønsker en stor bil eller en sportsbil, kan læreren spørre om de ville være fornøyd med drivstofforbruket til en slik bil. 3. Forskjellige typer drivstoff og gir Deltakerne skal fortelle hvilke typer drivstoff og gir de kjenner til. Svarene kan også her samles på en tavle eller en flippover. Læreren deler ut leseark 2 og skriver ned de drivstofftypene og girtypene som ikke er blitt nevnt og spør om deltakerne har hørt om disse. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Fakta og tall om biler og kjøring, s. 13 og videre Bilens historie, s. 15 og videre Leseark 1 Klasser og kategorier av biler TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

10 Del 1: Inntak 10 Leseark 2 Bilers drivkraft og motorteknologi Flipover/tavle, tusjer/kritt ~ 45 min Nivå: B2 Ferdigheter: H, Sn, L ØVELSE 3 Grunnleggende informasjon om biler og kjøring II Fakta og tall Deltakerne blir kjent med fakta og tall for Norge angående biler og kjøring, som fartsgrenser, gjennomsnittlig kjøreavstand for personbiler eller gjennomsnittlig antall passasjerer. Gruppediskusjon Spør deltakerne om de kjenner til eller kan anslå følgende tall: Forskjellige typer veier (bygate/landevei/motorvei) Fartsgrenser i landet på forskjellige typer veier Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler Gjennomsnittlig antall passasjerer Skriv svarene ned på en tavle eller flippover. Etter å ha fått respons på hvert emne legger læreren til de riktige svarene i samsvar leseark 3. Gruppeøvelse Alternativt kan du starte med en gruppeøvelse og dele ut oppgavesett 1 som deltakerne kan fylle ut. Språkøvelse Del ut oppgavesett 2 og la deltakerne fylle inn forkortelsene for måleenheter. Oppsummer gruppeøvelsene og diskusjonene. TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

11 Del 1: Inntak 11 Lærerveiledning «Øko-kjøring» Fakta og tall om biler og kjøring, s. 13 og videre Oppgavesett 1 Fakta og tall om biler og kjøring Oppgavesett 2 Forkortelser for måleenheter Leseark 3 Fakta og tall om biler og kjøring Flipover/tavle, tusjer/kritt ~ 45 min Nivå: B1 Ferdigheter: H, Sn, L, Sk Total tid til Del 1 ~ 1 time og 50 min TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

12 Del 2a: Teori 1 12 Del 2a: Teori 1 Kunnskap om biler og kjøring I denne delen av undervisningsopplegget skal deltakerne få kunnskap om biler og kjøring. De skal bli klar over de negative virkningene fra biler og de totale kostnadene ved å eie bil. I tillegg skal de lære om biler med lavt utslipp og mulige alternativer til å kjøre bil. ØVELSE 4 Oppvarming Innledende diskusjon Starte en gruppediskusjon ved å spørre deltakerne om de mener en bil hovedsakelig er: Et redskap for å komme seg fra A til B? Et statussymbol på rikdom og suksess? ~ 10 min Nivå: alle Ferdigheter: H, Sn TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

13 Del 2a: Teori 1 13 ØVELSE 5 Bilenes virkninger I Bilens historie Bakgrunnen for denne øvelsen er at biler er et relativt nytt fenomen som er blitt tatt i bruk for mindre enn 100 år siden. Øvelse og presentasjon Start med en kort quiz om bilens historie og bruk oppgavesett 3 til å stille spørsmål til deltakerne og for å vise biler og figurer. Gi en kort presentasjon av bilens historie ved å bruke leseark 4 og avslutt presentasjonen med en kort diskusjon i gruppa. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Bilens historie, s. 15 og videre Oppgavesett 3 Quiz om bilens historie Leseark 4 Bilens historie ~ 30 min Nivå: B1-B2 Ferdigheter: H, Sn, L TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

14 Del 2a: Teori 1 14 ØVELSE 6 Bilenes virkninger II Øker bilkjøring framkommeligheten vår? I denne øvelsen analyseres det om biler har økt vår framkommelighet. Et viktig poeng er å øke bevisstheten om at bilbruk verken påvirker daglig reisetid eller antall reiser vi gjennomfører. Innledende øvelse Start en kort øvelse og del ut oppgavesett 4 der deltakerne skal sammenligne en trafikksituasjon på en bilreklame med en ekte trafikksituasjon. Presentasjon og gruppeøvelse Gi en kort presentasjon i samsvar med leseark 5. Etterpå kan du dele ut oppgavesett 5 for å se om deltakerne har forstått presentasjonen. Avslutt med en kort gruppediskusjon ved å integrere deltakernes erfaringer. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Øker bilkjøring mobiliteten vår?, s. 19 og videre Oppgavesett 4 En tankevekker om bilkjøring Oppgavesett 5 Øker bilkjøring mobiliteten vår? Leseark 5 Øker bilkjøring mobiliteten vår? ~ 45 min Nivå: A2 B2 Ferdigheter: H, Sn, L, Sk TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

15 Del 2a: Teori 1 15 ØVELSE 7 Sammenligning av drivstofforbruket til forskjellige bilers Deltakerne vil bli kjent med begrepene standard- og gjennomsnittlig forbruk og skal anslå drivstofforbruket til forskjellige biler. De skal bli oppmerksomme på at gjennomsnittlig forbruk ofte er høyere i virkeligheten enn standardforbruket. I tillegg vil de få he høre om muligheten for å nå et standardnivå i virkeligheten ved å unngå dårlige kjørevaner. Presentasjon Gi en kort presentasjon om de forskjellige begrepene om forbruk og forklar at det er en forskjell på standardforbruk og gjennomsnittlig forbruk i det virkelige liv. Presenter standardforbruket til biltypene som det er bilde av på leserak 6. Gruppediskusjon Spør deltakerne som kjører bil, om de vet standardforbruket til biltypen de kjører. Spør de som kjenner standardforbruket, om de kan anslå det virkelige gjennomsnittlige forbruket til bilene sine. Hvis deltakerne sier at det virkelige forbruket er høyere enn standardforbruket (noe som er veldig sannsynlig) kan du spørre dem om de tror det er mulig å nå standardforbruksnivået i virkeligheten. Avslutt øvelsen med uttalelsen om at det er mulig å nå standardforbruksnivåer i virkelig kjøring dersom førerne unngår dårlige vaner. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Bilenes drivstofforbruk, s. 21 Leseark 6 Bilenes forbruk av drivstoff Flipover/tavle, tusj/kritt ~ 30 min Nivå: B2 Ferdigheter: H, L, Sn TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

16 Del 2a: Teori 1 16 ØVELSE 8 Kostnader ved å kjøre bil Deltakerne blir informert om de totale kostnadene ved å eie og kjøre bil. I denne øvelsen bør det påpekes at utgifter til drivstoff bare utgjør en liten del av de totale kostnadene ved bilhold. Innledende diskusjon Spør deltakerne: Hvilke utgifter til bilhold vet de om? Om de vet eller kan anslå den gjennomsnittlige prisen på en liter diesel/ bensin? Om de vet eller kan anslå den gjennomsnittlige totale kostnaden ved bilhold? Skriv ned svarene på en flippover eller tavle og legg til utgiftene som ikke har blitt nevnt. Etter å ha samlet responsen kan du vise de faktiske tallene fra leseark 7. Avslør de skjulte kostnadene ved bilhold. Vis at utgifter til drivstoff bare er en liten del av de totale kostnadene ved å kjøre bil, ved å spesifisere forskjellige utgiftsposter til bilhold. Individuell øvelse og tilbakemelding Bruk oppgavesett 6 til å undersøke deltakernes forståelse av informasjonen du har gitt. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Utgifter til bilkjøring, s. 22 og videre Oppgavesett 6 Kostnader ved å eie og kjøre bil Leseark 7 Kostnader ved å eie og kjøre bil Flippover/tavle, tusjer/kritt ~ 40 min Nivå: B1 Ferdigheter: H, Sn, L, Sk TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

17 Del 2a: Teori 1 17 ØVELSE 9 Sammenligning av bilkostnader og andre levekostnader Husholdninger bruker i gjennomsnitt mer penger på bil enn på fritid og ferier, inkludert elektronikk og sport. Nesten halvparten så mye brukes på bil som på bolig, der sistnevnte inkluderer utgifter til leilighet eller hus, oppvarming og strøm, møbler, husholdnings-apparater, hage, verktøy, vedlikehold, faste avgifter og alle andre utgifter forbundet med boligen. Deltakerne skal få en følelse av andelen utgifter til bil utgjør i forhold til andre utgifter. Gruppeøvelse og presentasjon Spør deltakerne om de kan anslå kostnadene ved bilhold i forhold til andre levekostnader som på bolig, mat, helse, underholdning, klær osv. Du kan spørre om at de rangerer det etter kostnader eller etter andelen av utgiftene. Etter å ha samlet inn anslagene fra deltakerne gir du tilbakemelding til dem i samsvar med leseark 8. Avslutt med en kort gruppesamtale og spør hva deltakernes erfaringer er. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Utgifter ved å eie og kjøre bil, s. 22 og videre Leseark 8 Bilkostnader og andre levekostnader ~ 20 min Nivå: A2 B1 Ferdigheter: H, Sn, L TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

18 Del 2a: Teori 1 18 ØVELSE 10 Hvor finnes informasjon om bil? Deltakerne får vite hvilke verktøy de kan benytte seg av for å finne riktig informasjon om forskjellige temaer om bil (drivstofforbruk, kostnader, innvirkning på miljøet osv.). Presentasjon Presenter og forklar merkingen av drivstoffeffektivitet som brukes i Norge og forklar meningen og funksjonen med merket, som at det kan vise drivstoffkostnadene til bilene. Gi leseark 9 til deltakerne sammen med nyttige lenker med en liste over internettverktøy. Dersom dere har tilgang til internett, kan du la deltakerne prøve et internettverktøy. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Informasjonsverktøy, s. 27 Leseark 9 Informasjonsverktøy for biler Nyttige lenker ~ 20 min Nivå: B1 Ferdigheter: H, L TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

19 Del 2a: Teori 1 19 ØVELSE 11 Praktiske tips for bilkjøp og energieffektiv kjøring Avgjørelsen om å opptre bærekraftig med en bil starter med det riktige kjøpet av ny eller brukt bil. I denne øvelsen får deltakerne praktiske tips for å gjøre et veloverveid bilkjøp. De bør bli klar over konkrete verktøy og utstyr for energieffektiv kjøring og skal forstå at faktorer som vekt og hestekrefter påvirker drivstofforbruket. Presentasjon I samsvar med leseark 10 kan du presentere betydningen av konkrete verktøy og utstyr for å redusere de negative virkningene av biler på miljøet i tillegg til å redusere drivstofforbruket: Vindu som viser drivstofforbruk Cruisekontroll Automatgir Svevestøvfilter for dieselbiler Lærerveiledning «Øko-kjøring» Bilkjøp med fokus på energieffektivite, s. 24 og videre Leseark 10 Bilkjøp med vekt på energieffektivitet ~ 20 min Nivå: B2 Ferdigheter: H, L TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

20 Del 2a: Teori 1 20 ØVELSE 12 Alternativer til å kjøre bil Deltakerne lærer om gjennomsnittlig lengde på bilturer, transportmiddelbruken i Norge og alternativer til å kjøre bil. Gruppediskusjon Dann grupper på 3 4 personer og la deltakerne snakke om hvordan de kommer seg rundt og la dem anslå den gjennomsnittlige lengden på de vanligste reisene sine (som hjemmefra til jobb, fra jobb til kjøpesenteret osv.) Dersom de hovedsakelig bruker bil på turene sine, bør de diskutere hvilke muligheter som eksisterer for å skifte til en mer bærekraftig transportform. Presentasjon Forklar hva transportmiddelbruk etter bosted vil si i henhold til leseark 11, og vis at det for mange turer vil være lurere å bruke annen transport enn bil. Om mulig kan deltakerne anslå fordelingen av transportmiddelbruk i landet de kommer fra og sammenligne tallene med de norske. Oppsummer presentasjonen med en kort oversikt over bærekraftig transport som gåing, sykling, kollektivtransport, bildeling og bildeling. Du kan også bruke andre moduler fra TOGETHER on the move, hovedsakelig modul 1 «Energisparing og bærekraftig transport». Lærerveiledning «Øko-kjøring» Alternativer til bil, s. 28 Leseark 11 Alternativer til bil fra modul 1 4 fra TOGETHER on the move ~ 30 min Nivå: B1 Ferdigheter: H, Sn, L Total tid til Del 2a ~ 4 timer og 5 min TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

21 Del 2b: Teori 2 21 Del 2b: Teori 2 Kunnskap om øko-kjøring I denne delen får deltakerne kunnskap om en energieffektiv kjørestil - øko-kjøring. ØVELSE 13 Bli kjent med øko-kjøring «Øko-kjøring» eller «moderne kjøring» er et begrep som brukes for å beskrive energieffektiv bruk av motorkjøretøy. Deltakerne skal bli kjent med denne jevne kjørestilen og får se likhetene mellom øko-kjøring og sykling. Innledende diskusjon Spør deltakerne hvordan de forstår begrepet «øko-kjøring», og vis at det er en enkel måte å bli kjent med drivstoffeffektiv kjøring på. Del ut leseark 12. Gruppeøvelse og presentasjon Del ut oppgavesett 7 der man ser en syklist og en bil nærme seg et lyskryss med rødt lys. Diskuter forskjellene i kjøreatferden til syklisten og bilisten i gruppen og still følgende spørsmål: 1. Tror du syklisten tråkker raskt (akselererer) når han nærmer seg rødt lys? 2. Tror du bilføreren tråkker på gasspedalen (akselerer) når han nærmer seg rødt lys? Etterpå kan du la dem gjette hvilke aspekter ved kjøring som kan ligne på sykling og vise likheten mellom øko-kjøring og sykling i samsvar med leseark 13. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Hva er øko-kjøring?, s. 2 Likheter mellom øko-kjøring og sykling, s. 7 og videre Oppgavesett 7 Sammenligning av en syklist og en bilist Leseark 12 Hva er øko-kjøring? TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

22 Del 2b: Teori 2 22 Leseark 13 Likhet mellom øko-kjøring og sykling ~ 40 min Nivå: A2 B2 Ferdigheter: H, Sn, L ØVELSE 14 Øko-kjøringstips Hvordan kjøre energieffektivt? Det er mange smarte og trygge kjøreteknikker som kan resultere i betydelige innsparinger av drivstoff. I denne øvelsen får deltakerne data og tips om energieffektiv kjøring. Presentasjon Øko-kjøring er lett! Gi tips til effektiv kjøring og fortell om effektene av øko-kjøring fra leseark 14. Det kan være vanskelig for førere som ikke har erfaring med øko-kjøring å følge tipsene når de kjører til hverdags. Å lære å kjøre mer energieffektivt fungerer best i kjøretimer spesielt tilpasset dette formålet med en kjørelærer på vanlige veier. Det er best å prøve det selv for å kunne lære bort tipsene enda bedre. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Hvordan kjøre energieffektivt?, s. 3 og videre Leseark 14 Tips til øko-kjøring Hvordan kjøre energieffektivt? ~ 30 min Nivå: B2 Ferdigheter: H, Sn, L TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

23 Del 2b: Teori 2 23 ØVELSE 15 Fordeler ved øko-kjøring Øko-kjøring gir mange fordeler. Ikke bare sparer det drivstoff og utgifter, men det reduserer også utgifter til vedlikehold og gir bedre sikkerhet på veien. PÅ grunn av mindre forbruk av drivstoff reduserer øko-kjøring utslipp av drivhusgasser (GHG) og forurensning, og på denne måten reduseres de negative virkningene av veitransport både på det lokale og det globale miljøet. I tillegg gir øko-kjøring direkte fordeler til fører og passasjerer: mer komfort og en avslappende atmosfære. Alle disse fordelene kan man få på samme eller kortere reisetid. Presentasjon Fortell om fordelene ved øko-kjøring fra leseark 15 og oppsummer presentasjonen med en kort gruppediskusjon ved å spørre om deltakernes erfaringer. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Fordelene ved øko-kjøring, s. 10 og videre Leseark 15 Fordelene ved øko-kjøring ~ 30 min Nivå: B2 Ferdigheter: H, Sn, L TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

24 Del 2b: Teori 2 24 ØVELSE 16 «Gammeldags» kjøring vs. øko-kjøring Fordi de fleste førere ikke har tilpasset kjørestilen sin til moderne kjøring, peker vi her på forskjellene mellom «gammel» og «ny» kjørestil. Gruppediskusjon Få deltakerne til å diskutere seg i mellom ved å stille følgende spørsmål: Hvordan er deres egen kjørestil? Hva kan være forskjellen mellom «gammeldags kjøring» og «moderne kjøring»? Presentasjon Gi eksempler på gamle måter å kjøre på sammenlignet med øko-kjøring, og spør deltakerne hvilken kjøreastil de synes er lurest. Individuell øvelse Bruk oppgavesett 8 for å undersøke deltakernes forståelse av øko-kjøring. Lærerveiledning «Øko-kjøring» Hvordan kjøre energieffektivt?, s. 3 og videre Oppgavesett 8 Hva er øko-kjøring? Leserak 16 «Gammeldags» kjøring og øko-kjøring ~ 30 min Nivå: B2 Ferdigheter: H, Sn, L Total tid til Del 2b ~ 2 timer og 10 min TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

25 Del 3: Praksis 25 Del 3: Praksis Denne delen av undervisningsopplegget dekker den praktiske opplæringen der deltakerne kan øve seg på å bruke sine nye ferdigheter og kunnskaper. ØVELSE 17 Observasjon av trafikken Øke bevisstheten om forskjellig kjørestil Læreren velger et observasjonspunkt hvor det er middels biltrafikk som ved en rundkjøring eller et kryss. Gå sammen med deltakerne dine til observasjonspunktet. De skal observere bilførere som passerer i minutter samtidig som de utfører følgende 5 oppgaver A E. Du kan enten fordele oppgavene mellom deltakerne eller danne mindre grupper på 4-5 personer. Oppgave A Observasjon av avstand: Observer avstanden som bilførerne holder til bilen foran seg. Se etter farlige situasjoner som oppstår som følge av en for kort avstand. Sammenlign hvor ofte biler som holder kort avstand må bremse i forhold til de som holder god avstand. Anslå prosentandelen førere som holder for kort avstand. Oppgave B Observasjon av akselerasjon: Observer forskjellige måter å akselerere på. Se om bilførere som akselerer raskt, kommer raskere fram enn de som kjører på en jevnere måte. Se etter farlige situasjoner som er resultat av rask akselerering. TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

26 Del 3: Praksis 26 Oppgave C Observasjon av «dårlige» kjørevaner: Prøv å identifisere dårlige kjørevaner som å akselerere selv om bilførere burde se at de må bremse sekunder senere. Anslå prosentandelen av slike «ubevisste» førere i forhold til øko-kjørere. Dere kan også utnevne den «mest uvørne føreren» dere ser. Oppgave D Observasjon av antall personer i bilene: Observer hvor mange personer som sitter i hver bil. Tell eller anslå prosentandelen av biler med bare fører, med to personer og med tre eller flere personer. Hvor lenge må dere vente til en bil med fire eller flere personer kjører forbi? Oppgave E Observasjon av humøret til bilførerne: Observer følelsene og humøret til bilførerne. Hvor mange førere ser sinte ut, irriterte eller til og med aggressive ut? Se etter aggressive handlinger som skjellsord eller uhøflige gester mot andre førere. Se etter førere som virker som de konkurrerer med andre førere. Se etter førere som virker som de setter pris på andre førere. Deltakerne skal fylle inn observasjonene i de tilhørende oppgavesettene Lærerveiledning «Øko-kjøring» Observasjon av trafikken, s. 29 og videre Oppgavesett 9 Observasjon av avstand (Oppgave A) Oppgavesett 10 Observasjon av akselerasjon (Oppgave B) Oppgavesett 11 Observasjon av «dårlige» kjørevaner (Oppgave C) TOGETHER_Øko-kjøring_3_.pdf

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Denne læringsmodulen om kollektivtransport er utviklet for personer som arbeider med innvandrere. Læringsmodulen

Detaljer

Lærerveiledning «Øko-kjøring»

Lærerveiledning «Øko-kjøring» 1 «Øko-kjøring» Målene med lærerveiledningen 2 Hva er øko-kjøring? 2 Hvordan kjøre energieffektivt? 3 Likheter mellom øko-kjøring og sykling 7 Gylne regler for øko-kjøring 3 Andre tips for øko-kjøring

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling

Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling Denne innledningen til sykling som transportmiddel er utviklet for folk som arbeider med innvandrere og som vil støtte disse i å bruke mer bærekraftige

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Lese- og skrivevansker blant voksne Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Denne kursmanualen har blitt skrevet av Alexandra Davies, South Bank University LLU+, London, England Christine

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Smart Move. Teoretisk oppgave

Smart Move. Teoretisk oppgave Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker,

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

Goodyears dekkbarometer 2014

Goodyears dekkbarometer 2014 Goodyears dekkbarometer 14 Du leser nå Goodyears dekkbarometer for 14, en ny rapport om trafikksikkerhet, kjørevaner og dekk. I Sverige utgir vi denne rapporten for andre året på rad. Nytt i år er at dekkbarometeret

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth ISBN 82-8139-006-9 Trondheim, 2013 Skipnes Kommunikasjon AS Forord I denne teksten presenteres

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen.

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen. InterAct-håndboken startside Del 1 InterAct-modellen Bakgrunn Et motivasjonsverktøy Hvordan fungerer det InterAct i et nøtteskall Beskrivelse av trinnene Hvordan tilpasse det til dine egne forhold Utviklingen

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer