Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken"

Transkript

1 1 Sykkeltrening i trafikken Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Erfaringer med sykling 6 Del 2: Teori Øvelse 2: Forskjellige sykkeldeler 7 Øvelse 3: Viktige trafikkskilt 8 Øvelse 4: Riktig atferd på gater og veier De viktigste trafikkreglene 9 Øvelse 5: Sykkeltesten 10 Øvelse 6: Sykkeltrening i trafikken 15 Del 4: Oppsummering Øvelse 7: Tilbakemelding og framtid 21 Arbeidsmateriell Arbeidsmateriell for lærere Lærerveiledningen «Sikker sykling» Arbeidsmateriell for deltakere Oppgavesett Oppgavesett 1: Påbudte sykkeldeler Oppgavesett 2: Sykkeldeler (utvidet versjon) Oppgavesett 3: Trafikkskilt Oppgavesett 4: Trafikkregler for veikryss med trafikkskilt Oppgavesett 5: Trafikkregler for veikryss uten trafikkskilt TOGETHER_Sykling_3_.pdf

2 Innledning 2 Sykkeltrening i trafikken Generelle retningslinjer når man jobber med innvandrere Når du jobber med innvandere, er det viktig å være oppmerksom på språk-, kultur- og kjønnsforskjeller. Du bør ikke bare tenke på de spesifikke behovene, men også tilnærmingen, bakgrunnen og deltakernes kjønn. Nedenfor er noen aspekter som kan være lurt å tenke på, avhengig av kulturen og av menneskene som deltar på kursene dine: Hvis du ikke er helt kjent med ferdighetene til deltakerne, ta deg tid til å intervjue dem om deres erfaringer. Unngå å sette kursdeltakere i en pinlig situasjon på grunn av kultur, kjønn eller religion. Noen ganger kan kjønnsdelt opplæring være hensiktsmessig. Dersom du ønsker å gjennomføre kjønnsdelt trening, bør dine kursledere bør være av samme kjønn som kursdeltakerne. (( I vedlegget til denne modulen finner du en tabell som viser en sammenligning av holdninger til sykling i forskjellige land. Målet med dette undervisningsopplegget Sykkeltrening i trafikken er et viktig steg for å overbevise og forsikre folk, som ikke er så vant til å sykle, om at de kan bruke sykling som et transportmiddel i hverdagen sin. Derfor kan sykkeltrening i et område med lav fartsgrense være nøkkelen til å forandre adferden deres i trafikken til å være mere bærekraftig. Det overordnede målet med denne treningstimen er å styrke deltakernes sykkelferdigheter slik at de blir vant til å sykle og å forberede de på å bruke sykkelen som et transportmiddel i trafikken. Generelt sett er opplegget er en kombinasjon av harde og myke aktiviteter. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

3 Innledning 3 Læringsmålene i dette undervisningsopplegget: Lære å sykle på en sikker måte Lære sykkel- og trafikkregler og reguleringer i det (nye) hjemlandet & MYKE AKTIVITETER Lære om den lokale infrastrukturen for sykling og snarveier i det (nye) hjemlandet Forbedre språkferdigheter Sosial inkludering ved å delta i samfunnet Tilvenning til tanken om at sykling er gøy HARDE AKTIVITETER Bli fortrolig med temaet sykling og overkomme barrierer Få et innblikk i sykkelkulturen i det (nye) hjemlandet Bli sikker nok til å initiere til egne sykkelaktiviteter Bli kjent med lokalmiljøet og øke bevegelsesradiusen Utforske omgivelsene på sykkel Kommunikasjon og glede (( Se også den generelle innledningen i denne modulen. Strukturen i undervisningsopplegget Denne treningstimen beskriver gjennomføringen av sykkeltrening i trafikken som du kan gjøre med deltakerne dine. Den inneholder forberedende og utfyllende øvelser delt i 4 deler: Del 1 skal kartlegge deltakernes eksisterende ferdigheter, erfaringer og ønsker angående sykling. Del 2 introduserer tekniske deler av sykkelen og gir kunnskap om grunnleggende norske trafikkregler og skilt som er viktige å kunne for syklister. Del 3 dekker den praktiske sykkeltreningen i et område med trafikk med lav fartsgrense. Del 4 beskriver oppsummeringen av deltakernes opplevelse av treningstimen. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

4 Innledning 4 Det er anbefalt at øvelsene utføres i rekkefølge, men det er også mulig å velge ut enkelte. Det er ikke en rett eller gal måte å gjøre det på. Du kan bruke lærerveiledningen rundt hele temaet sykling. Om det er nødvendig eller passende kan du be deltakerne fylle ut de tilhørende oppgavesettene etter øvelsene. Spesifikke ferdigheter og mål (for språklærere) Deltakerne bør kunne snake om erfaringene sine rundt det å sykle. De bør forstå de mest grunnleggende trafikkregler og skilt. Språknivå og språkferdigheter er indikert i alle øvelsene. (( I vedlegget finner du en tabell over felles europeiske språknivåer. Språkferdigheter H Sn L SK Høre Snakke Lese Skrive Utstyr til undervisningsopplegget Følgende utstyr er anbefalt for dette undervisningsopplegget: Bærbart skriveunderlag (clipboard) Farget kritt Flippover Forsikring Førstehjelpsutstyr Hjelmer Lærerveiledningen «Sikker sykling» Mapper (valgfritt) Observasjons-/evalueringsskjema Oppgavesett til deltakerne Papir Penner Reparasjonsutstyr TOGETHER_Sykling_3_.pdf

5 Innledning 5 Samtykkeerklæring (Sykkel)kart over lokalområdet (mange byer har egne sykkelkart, spør på turistinformasjonen) Sykler Tavle Tusjpenner Mappe For å sikre at informasjonen som blir gitt i løpet av undervisningsopplegget kommer til nytte og for å sikre at læringsprosessen fortsetter siden, kan hver deltaker få muligheten til å lage seg en mappe over hva som har blitt gjort i løpet av undervisningsopplegget. Mappen kan brukes i den personlige utviklingen til deltakerne og kan fylles med bilder, nyttige setninger osv. Oppgavesettene og øvelsene som deltakerne bruker i løpet av opplegget kan de lagre i mappen sin. Ved å fokusere på de deltakernes personlige behov er det mulig å tilpasse mappen i form av en personlig sykkelmanual. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

6 Del 1: Inntak 6 Øvelser Del 1: Inntak I denne delen ønsker vi å få en oversikt over hvilken grunnleggende kunnskap deltakerne allerede har. Vi begynner med behovene, ønskene og erfaringene til deltakerne. Øvelse 1 Innhold Språklige verktøy Erfaringer med sykling Deltakerne blir spurt om deres erfaringer, ferdigheter og ønsker angående sykling. Gruppe/personlig diskusjon Spør deltakerne før treningen om hvilke erfaringer de har med sykling, for å få et førsteinntrykk til treningsprogrammet ditt. Eksempler: Har de syklet i trafikken før? Hvordan er motivasjonen for å lære å sykle i trafikken? Her de noen spesielle erfaringer (gode eller dårlige) de vil snakke om? Samle svarene på en flippover og finn ut behovene og ønskene til deltakerne. Materiell Tid Språk/CEFR-nivå og ferdigheter (For språklærere) Flippover/tavle, tusjpenner, papir og penner ~ 5 min per deltaker Nivå: alle Ferdigheter: H, Sn, L Total tid til Del 1 ~ 1 time TOGETHER_Sykling_3_.pdf

7 Del 2: Teori 7 Del 2: Teori I denne delen av treningstimen vil viktig kunnskap og tips og triks til praktisk sykkeltrening bli lært. Deltakerne får innblikk i forskjellige sykkeldeler og norske trafikkregler for syklister. Øvelse 2 Innhold Språklige verktøy Forskjellige sykkeldeler Gruppediskusjon og øvelse La deltakerne gjette hvilke sykkeldeler som de tror er påbudt i deres (nye) hjemland og del ut de tilhørende oppgavesettene. Etter øvelsen kan du spørre de om reguleringene av hvilket sykkelutstyr som er påbudt er forskjellig fra i deres hjemland. Materiell Lærerveiledningen «Sikker sykling» Sikkerhetsutstyr på sykkelen, s. 3 Oppgavesett 1 Påbudte sykkeldeler Oppgavesett 2 Sykkeldeler (utvidet versjon) Tid Språk/CEFR-nivå og ferdigheter (For språklærere) ~ 30 min Nivå: A1 A2 Ferdigheter: Sn (L, Sk) TOGETHER_Sykling_3_.pdf

8 Del 2: Teori 8 Øvelse 3 Innhold Språklige verktøy Viktige trafikkskilt Som forberedelse på sykkeltreningen vil deltakerne bli kjent med de viktigste trafikkskiltene som en lek. Gruppediskusjon/Quiz Gjennomfør en quiz med deltakerne ved å vise de forskjellige trafikkskilt og la de gjette hva skiltene betyr. Del ut de tilhørende oppgavesettene. Oppsummer og diskuter hva dere fant ut med hele gruppen. Materiell Lærerveiledningen «Sikker sykling» Trafikkskilt for syklister, s. 9 Oppgavesett 3 Trafikkskilt Bilder av trafikkskilt Tid Språk/CEFR-nivå og ferdigheter (For språklærere) ~ 30 min Nivå: A1 A2 Ferdigheter: H, Sn, Sk TOGETHER_Sykling_3_.pdf

9 Del 2: Teori 9 Øvelse 4 Innhold Språklige verktøy Riktig atferd på gater og veier De viktigste trafikkreglene Som forberedelse på sykkeltreningen vil deltakerne bli kjent med de viktigste trafikkreglene. Øvelse Gjennomfør en øvelse med deltakerne ved å stille følgende spørsmål: Kjenner alle deltakerne til trafikkreglene i sitt (nye) hjemland? Kjenner de til hvilken adferd som er riktig på gaten i dette landet? Hvilke typer veikryss kjenner de til? Hva er et veikryss med trafikkskilt og hvilke vikepliktsregler er gjeldende i dette landet? Hva er et veikryss uten trafikkskilt og hvilke vikepliktsregler er gjeldende i dette landet? Del ut oppgavesett og diskuter resultatet. Materiell Lærerveiledningen «Sikker sykling» Trafikkregler for veikryss med trafikkskilt, s. 11 Trafikkregler for veikryss uten trafikkskilt, s. 12 Oppgavesett 4 Trafikkregler for veikryss med trafikkskilt Oppgavesett 5 Trafikkregler for veikryss uten trafikkskilt Tid Språk/CEFR-nivå og ferdigheter (For språklærere) ~ 30 min Nivå: A2 Ferdigheter: H, Sn, L, Sk Total tid til Del 2 ~ 1 time og 30 min TOGETHER_Sykling_3_.pdf

10 10 Teorien settes ut i praksis. Den praktiske delen omfatter sykkeltrening i et område med trafikk med lav fartsgrense inkludert «sykkeltesten» på et avskjermet område (skolegårder, parkeringsplasser, sportsplasser og lignende). Øvelse 5 Innhold Sykkeltesten Sykkelferdighetene til deltakerne vil bli testet på en leken måte på et avskjermet område. Språklige verktøy Fire grunnleggende øvelser gir deg oversikt over sykkelferdighetene til deltakerne: 1. Å bremse 2. Svinge til høyre med håndsignal 3. Svinge til venstre med håndsignal 4. Å se seg tilbake Disse øvelsene vil vise om deltakerne har nok balanse, koordinering og synsevne til å sykle i trafikken. Bruk øvelsene nedenfor til å utføre sykkeltesten sammen med et observasjonsskjema (vedlegg i lærerveiledningen), slik at du kan gi deltakerne tilbakemeldinger. Materiell Lærerveiledningen «Sikker sykling» Hvordan organisere sykkelaktiviteter og treningskurs?, s. 17 Tips for sykkeltrening i trafikken, s. 21 Observasjonsskjema Lærerveiledning/Vedlegg, s. 27 Sykler, hjelmer, kritt, reparasjonsutstyr, førstehjelpsutstyr, skrivesaker, annet utstyr Tid Språk/CEFR-nivå og ferdigheter (For språklærere) ~ 1 time 30 min (for en gruppe) Nivå: Alle Ferdigheter: H, Sn TOGETHER_Sykling_3_.pdf

11 11 «Sykkeltesten» på et avskjermet område (som forberedelse på sykling i trafikken) Noen ganger hender det at eleven feilvurderer egne ferdigheter. For å være sikker på at alle deltakerne er klare til å sykle i trafikken, kan man bruke tre grunnleggende øvelser for å få oversikt over ferdighetene deres: Øvelse 5.1 Å bremse Denne øvelsen gir deg bedre oversikt over deltakernes evne til å bremse på et visst punkt. Som forberedelse tegner du opp en tydelig linje på bakken. Denne øvelsen hjelper deg ikke bare å undersøke deltakernes bremseferdigheter, men den hjelper deg også å oppdage dårlige bremser. Deltakerne må: 1. Se seg tilbake før de begynner å sykle som en øvelse på å sjekke at det ikke kommer bil når de skal begynne å sykle på gata. 2. Sykle fram til linjen. 3. Stoppe sykkelen slik at forhjulet er akkurat over linjen. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

12 12 Øvelse 5.2 Svinge til høyre med håndsignal Å klare å gi et tydelig håndsignal uten å miste balansen, er en av de grunnleggende ferdighetene man må ha i trafikken. I denne øvelsen lærer deltakerne først å svinge til høyre. For å svinge til høyre må deltakerne utføre følgende fem steg: 1. Se seg tilbake før de starter å sykle som en øvelse på å sjekke at det ikke kommer bil når de skal begynne å sykle på gata. 2. Sykle rett fram meter. 3. Gi et tydelig håndsignal for å svinge til venstre uten å miste balansen. 4. Svinge til venstre med begge hender på styret. 5. Stille seg i kø bak de andre deltakerne igjen. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

13 13 Øvelse 5.3 Svinge til venstre med håndsignal II den tredje øvelsen lærer deltakerne å svinge til venstre. Å svinge til venstre er mer utfordrende for syklister enn å svinge til høyre siden de må krysse både høyre og venstre felt samtidig som de må holde balansen og være oppmerksom på alle de andre i trafikken. For å svinge til høyre må deltakerne utføre følgende seks steg: 1. Se seg tilbake før de starter å sykle som en øvelse på å sjekke at det ikke kommer bil når de skal begynne å sykle på gata. 2. Sykle rett fram meter. 3. Se seg tilbake over sin venstre skulder som en øvelse på å sjekke at ingen prøver å kjøre forbi. 4. Gi et tydelig håndsignal for å svinge til venstre uten å miste balansen. 5. Svinge til venstre med begge hender på styret. 6. Stille seg i kø bak de andre deltakerne igjen. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

14 14 Øvelse 5.4 Å se seg tilbake Et bevisst blikk over skulderen er viktig for å bli oppmerksom på hva som skjer bak deg på veien. For å øke denne bevisstheten og før å se om alle deltakerne er gode nok til å se seg tilbake, kan du utføre denne øvelsen på et avskjermet område i fire steg: 1. Deltakeren ser seg tilbake før han/hun begynner å sykle. 2. Etter deltakeren har syklet noen meter, roper læreren «nå!» og rekker opp hånden med et tilfeldig antall fingrer oppe. 3. Deltakeren må se seg over skulderen, telle antall fingre og rope antallet til læreren, uten å miste balansen. 4. Deltakeren må svinge til venstre med begge hender på styret, fullføre runden og stille seg i kø bak de andre deltakerne. (( Dersom alle deltakerne klarer å gjennomføre de overnevnte øvelsene, kan de ansees som klare til å delta i trafikktrening. Dersom en deltaker ikke var stabil nok, må du som lærer avgjøre om han/hun kan være med i trafikken, eller om han/hun må øve mer. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

15 15 Øvelse 6 Innhold Sykkeltrening i trafikken Dette kurset er rettet mot deltakere som kan sykle og føler seg sikre nok til å øve på å sykle i trafikken. Språklige verktøy Materiell Bruk følgende øvelser for sykkeltrening i trafikken sammen med et observasjonsskjema (vedlegg i lærerveiledningen), slik at du kan gi tilbakemeldinger til deltakerne. Lærerveiledningen «Sikker sykling» Hvordan organisere sykkelaktiviteter og treningskurs?, s. 17 Tips for sykkeltrening i trafikken, s. 21 Observasjonsskjema Lærerveiledning/Vedlegg, s. 27 Sykler, hjelmer, kritt, reparasjonsutstyr, førstehjelpsutstyr, skrivesaker, annet Tid Språk/CEFR-nivå og ferdigheter (For språklærere) ~ 2 3 timer (for èn gruppe) Nivå: Alle Ferdigheter: H, Sn TOGETHER_Sykling_3_.pdf

16 16 Sykkeltrening i trafikken Sykle sammen som gruppe i området dere har valgt til å begynne med. Det er viktig å gjøre deltakerne oppmerksom på at de bør oppføre seg som om de sykler alene. Dette betyr at de må: Observere trafikken selv. Velge riktig adferd selv. Gi signal med hendene selv. Det anbefales at en lærer sykler foran gruppen mens en annen lærer sykler bakerst slik at han/ hun kan se hvordan deltakerne opptrer for så å kunne komme med råd om hva de eventuelt kan gjøre annerledes. Uansett bør det ikke være mer enn 8 deltakere per lærer! Velg en enkel rute med sykkelfelt og små gater med lite trafikk. Øv på å stoppe og svinge til høyre i forskjellige kryss som dere øvde på i «Sykkelferdighetstesten». På veien kan dere diskutere forskjellige trafikkskilt (for eksempel stopp, vikeplikt, enveiskjøring og lignende) og vikepliktsregler for syklister. Etter at dere har syklet en stund kan dere sykle mot et kryss der dere kan øve på å svinge til venstre, som er det vanskeligste med å sykle i trafikken. Det er viktig å snakke med deltakerne om den riktige rekkefølgen av handlinger som må utføres når man skal svinge til venstre. La deltakerne selv fortelle om den riktige måten å svinge til venstre på. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

17 17 I detaljer består den riktige måten å svinge til venstre på av syv steg: Steg 1 Se tilbake! Se deg over den venstre skulderen før du begynner å sykle og før du gir håndsignal. Steg 2 Gi et tydelig håndsignal før du svinger til venstre. Steg 3 Sykle mot midtstreken. Når du gjør dette bør begge hendene være på styret. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

18 18 Steg 4 Sykle frem til stoppstreken. Dersom du ikke har god nok oversikt kan du sakte rulle inn mot krysset slik at du lett kan se den kryssende trafikken. Steg 5 Stopp ved krysset og la motgående trafikk passere ha pedalene klare til å sykle videre. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

19 19 Steg 6 Med begge hender på styret svinger du raskt til venstre i en stor bue. Steg 7 Fortsett på høyre side av veien. TOGETHER_Sykling_3_.pdf

20 20 Generelt Denne sekvensen bør utføres enkeltvis av hver deltaker slik at læreren kan observere hvert steg og fylle ut observasjonsskjemaet og gi tilbakemeldinger på hvilke steg deltakerne utførte riktig og hvilke steg de må forbedre. (( Stopp alltid for fotgjengere på forgjengerfelt! Total tid til Del 3 ~ 3 timer 30 min 4 timer 30 min (for èn gruppe) TOGETHER_Sykling_3_.pdf

21 Del 4: Oppsummering 21 Del 4: Oppsummering Meningen med denne delen er å oppsummere treningstimen. Deltakerne inviteres til å snakke om opplevelsene sine. Øvelse 7 Innhold Språklige verktøy Tilbakemelding og framtid Oppsummeringsrunde Spør deltakerne om de likte kurset og om de fortsatt ønsker å være med på flere øvelser. Gi personlige tilbakemeldinger på ferdighetene deres og prøv å motivere de og gi de råd om hvordan de kan fortsette treningen. Jobb med observasjonsskjemaet. Materiell Tid Språk/CEFR-nivå og ferdigheter (For språklærere) Observasjonsskjema Lærerveiledning/Vedlegg, s. 27 ~ 45 min Nivå: alle Ferdigheter: H, Sn Total tid til Del 4 ~ 45 min Total tid til undervisningsopplegget 2 ~ 6 timer 45 min 7 timer 45 min (med èn gruppe) TOGETHER_Sykling_3_.pdf

Undervisningsopplegg 1 Sykkeltrening for nybegynnere på et avskjermet område

Undervisningsopplegg 1 Sykkeltrening for nybegynnere på et avskjermet område 1 Sykkeltrening for nybegynnere på et avskjermet område Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Erfaringer med sykling 6 Del 2: Teori Øvelse 2: Forskjellige sykkeldeler 7 Øvelse 3: Viktige trafikkskilt

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Undervisningsopplegg Å gjennomføre en tur til fots

Undervisningsopplegg Å gjennomføre en tur til fots 1 Å gjennomføre en tur til fots Innledning 2 Øvelser 7 Del 1: Inntak Øvelse 1: Eksisterende vaner 7 Øvelse 2: Fordeler ved å gå 8 Øvelse 3: Hvordan bruke en reisedagbok? 8 Del 2a: Teori 1 Sikkerhet når

Detaljer

Undervisningsopplegg «En god dag» Energikonkurransen

Undervisningsopplegg «En god dag» Energikonkurransen 1 «En god dag» Energikonkurransen Innledning 3 Øvelser 7 Del 1: Inntak Øvelse 1: Generelt om energibruk 7 Øvelse 2: Energibruk i transport 8 Øvelse 3: Fordeler med bærekraftige transportmidler 9 Del 2:

Detaljer

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken 1 Observasjon av trafikken Innledning 3 Øvelser 8 Del 1: Inntak Øvelse 1: Innledning Erfaringer med kjøring 8 Øvelse 2: Grunnleggende informasjon om biler og kjøring I Forskjellige typer biler 9 Øvelse

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling

Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling Denne innledningen til sykling som transportmiddel er utviklet for folk som arbeider med innvandrere og som vil støtte disse i å bruke mer bærekraftige

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Trygt å gå

Innledning til opplæringsmodulen Trygt å gå Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Trygt å gå Denne innledningen til å gå som en måte å reise på, ble utviklet for folk som arbeider med innvandrere, og som ønsker å hjelpe dem til å bruke bærekraftige

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Denne læringsmodulen om kollektivtransport er utviklet for personer som arbeider med innvandrere. Læringsmodulen

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring 1 til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige transportmidler.

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Lærebok i valgfaget trafikk. Januar 2017

Lærebok i valgfaget trafikk. Januar 2017 Lærerveiledning til Lærebok i valgfaget trafikk Januar 2017 TORUNN MEVIK 1 Forord Denne veiledningen er ment som et supplement til læreboken som ble ferdigstilt høsten 2016. Her vil du finne forklaringer

Detaljer

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1. ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole Tim er 1 og 2 3 og 4 Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.1 Trafikkopplæring 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Eleven skal 1. kjenne til formelle

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Førevaluering av sykkelkampanjen

Førevaluering av sykkelkampanjen Førevaluering av sykkelkampanjen 23.01.06 Førundersøkelse Gjennomført av Norsk Respons i 2005 1024 respondenter, hvorav 606 er syklister og 602 er bilister. Utvalget er over 18 år Vi har kartlagt bruk

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Velkommen til sykkelgården Steinkjer. Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene.

Velkommen til sykkelgården Steinkjer. Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene. Velkommen til sykkelgården Steinkjer Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene. Sykkelopplæring Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

ESERO AKTIVITET HVA ER EN KONSTELLASJON? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

ESERO AKTIVITET HVA ER EN KONSTELLASJON? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 7-8 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 80 min. Å: vite at stjernene i en konstellasjon er veldig langt fra hverandre vite at det du

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Lærerveiledning Trygt å gå

Lærerveiledning Trygt å gå Trygt å gå Målene med lærerveiledningen 2 Fordeler ved å gå 2 Vanlige trafikkregler for forgjengere 4 Vanlige trafikkskilt 4 Viktige typer gangfelt 6 Når man skal krysse veien 8 Å krysse veien mellom parkerte

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt 5 Hjelper til med å holde orden i gangen / garderoben vår Har orden i sekken min og hylla mi Rydder etter meg inne og ute på skolen Går eller sykler til skolen Kan opptre alene foran andre Der fòr øret,

Detaljer

Olweusprogrammet Samtalegruppene og klassemøtet Øvelser og situasjonsspill

Olweusprogrammet Samtalegruppene og klassemøtet Øvelser og situasjonsspill Olweusprogrammet Samtalegruppene og klassemøtet Øvelser og situasjonsspill...etter en ide av Göran Englund Prosess Gjør øvelsene først i samtalegruppene Diskuter deretter hvordan de kan anvendes i Olweusmøtet

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Årsplanen er utarbeidet av Trygg Trafikk

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Oppstart sykkelsesongen 2017 Nesset samfunnshus 17.april

Oppstart sykkelsesongen 2017 Nesset samfunnshus 17.april Oppstart sykkelsesongen 2017 Nesset samfunnshus 17.april AGENDA Formålet med gruppa Medlemskap, treningsavgift, forsikring Organisering av sykkeltreningene Oppførsel i trafikken, tegngiving Informasjonskanaler

Detaljer

Kommandoord for klikker-trening

Kommandoord for klikker-trening Kommandoord for klikker-trening Trene din hundevalp med en klikker Klikker-trening ble utviklet på 40-tallet av sjøpattedyrtrenere som fant ut at de kunne signalisere til delfiner og hvaler for gi belønning

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Gruppe-, klasse- og undervisningsledelse Organisering Forebyggende strategier Tilpasning av læringssituasjonen Side 1 Systemer og opplegg i klasse- og undervisningsrommet

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

KONSONANTFORBINDELSER

KONSONANTFORBINDELSER KONSONANTFORBINDELSER Denne gang: Les ordene: Elevene leser ordene flere ganger for å bli kjent med dem. De kan lese dem stille, høyt, to og to for hverandre, i korlesing, etc. Lese og gjenkjenne ordene.

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark NVF Stipend Rapport Tittel: Sykkelstudietur til Danmark Danmark / 2.9. - 7.9.2006 Ingve Lygre Undheim Forord I forbindelse med prosjektoppgaven som inngår i 9. semester av mastergradstudiet på NTNU i Trondheim

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Lærerveiledning til Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Veiledningen består av to deler Del 1: Beskriver sykkelmateriellet, råd om opplæring, sikkerhet m.m. (s. 1-8). Del 2: Inneholder kommentarer og fasit

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Opplæring i trafikkgård har det noen effekt? En evaluering av Eberg trafikkgård

Opplæring i trafikkgård har det noen effekt? En evaluering av Eberg trafikkgård Opplæring i trafikkgård har det noen effekt? En evaluering av Eberg trafikkgård Rådgiver Marianne Flø SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk marianne.flo@sintef.no Forsker Lone-Eirin

Detaljer

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Camilla Nilsson og Skjalg Thunes Tananger ungdomsskole, Sola kommune MÅL: At tilhørerne etter presentasjonen

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Tren sykkel på riktig måte!

Tren sykkel på riktig måte! 1 Tren sykkel på riktig måte! Hold riktig avstand. Skal du trene landevei sammen med andre er det visse ting du bør vite. For at du ikke skal belaste deg hardt er viktig at du ligger riktig plassert bak

Detaljer

Aktivitetstips Sykkel

Aktivitetstips Sykkel Aktivitetstips Sykkel 2 Aktivitetstips Sykkel På de neste sidene finner du korte beskrivelser av en rekke friluftsaktiviteter knyttet til sykler og sykling: Trafikkregler og sykkelvett Stell, vedlikehold

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeideren som forbilde i dramaarbeidet

Barne- og ungdomsarbeideren som forbilde i dramaarbeidet Barne- og ungdomsarbeideren som forbilde i dramaarbeidet Fagstoff LANDSLAGET DRAMA I SKOLEN (LDS) V/ METTE NYHEIM, GURI BENTE HÅRBERG Idet du trer inn i rollen som barne- og ungdomsarbeider, blir du en

Detaljer

For at en hund skal føle seg trygg må den få oppleve vennlighet, faste regler, utfolde seg i aktiviteter, kjærlighet og kos.

For at en hund skal føle seg trygg må den få oppleve vennlighet, faste regler, utfolde seg i aktiviteter, kjærlighet og kos. Etter hvert som det har blitt vanligere å ha hund, har også hundens oppgaver forandret seg. I dag er den viktigste egenskapen hos alle våre hunder det å være en god familiehund, en kamerat og et familiemedlem

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon. SPRÅKLEK Betydningen av struktur

Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon. SPRÅKLEK Betydningen av struktur Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon SPRÅKLEK Betydningen av struktur Struktur betyr: Forbered deg SPRÅKLEK Betydningen av struktur Slik kan du lettere ta spontane innspill og

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Mine første norske ord

Mine første norske ord Astrid Brennhagen Mine første norske ord Muntlig språktrening for nybegynnere Lærerveiledning Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post:

Detaljer

OPPMØTE. Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing.

OPPMØTE. Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing. 1 OPPMØTE Minimum 15 min. før avreise Anbefalt 30 min. eller mer. Tid for prat og «war-stories». Road Captain (RC) avholder briefing. 2 BRIEFING/ORIENTERING RC informerer om: Formasjon. Ruten som skal

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

ESERO AKTIVITET KONTAKT MED ROMVESENER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4

ESERO AKTIVITET KONTAKT MED ROMVESENER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 3-4 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 70 min. Å: vite at det sendes signaler ut i verdensrommet for å prøve å ta kontakt med romvesener

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Foreldremøte 28. september og 4. oktober 2017 Kjersti Melhus Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Gerd Inger Moe Tidligere lærer ved Smeaheia skole Vårt utgangspunkt Barn

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt!

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Microbit PXT: Terning Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Microbit Språk: Norsk bokmål Introduksjon Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Steg 1: Vi rister løs Vi

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer