Hvordan kan vi skape visuell oppmerksomhet og interesse når vi ikke får oppmerksomhet. Randi Wist Syns- og mobilitetspedagog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan vi skape visuell oppmerksomhet og interesse når vi ikke får oppmerksomhet. Randi Wist Syns- og mobilitetspedagog"

Transkript

1 Hvordan kan vi skape visuell oppmerksomhet og interesse når vi ikke får oppmerksomhet

2

3 Å se er å se med øyet og med hjernen

4 Finøyemotorikken Dvs. å kunne: fiksere holde fiksering flytte fiksering presist, målrette, viljestyrt og over tid først horisontalt, så vertikalt og til slutt i sirkel samt presis samordning av begge øynenes bevegelser

5 Visus er et mål på de minste detaljer vi kan se (å skille striper, former, bokstaver og tekst)

6 Akkomodasjon dvs. evne til å kunne innstille raskt fra nært til avstand og omvendt Alle bør bli undersøkt av øyelege eller optiker for å se om de klarer å innstille fra avstand til nært og omvendt, eller om de har behov for en brille for å klare dette?

7 Synsfelt (ved å rette blikket rett fram skal du kunne skimte bevegelser og konturer omtrent 90 gr. alle sider)

8 Kontrast t dvs. evne til å oppfatte forskjeller i lysstyrke

9 Synspersepsjon dvs. hjernens evne til å oppfatte, tolke og forstå synsinntrykk, for eksempel crowding dvs. å kunne skille ut detaljer fra helheten.

10 Crowding

11 Crowding

12 Crowding

13 for eksempel å kjenne igjen / skille ansikter, De ser at noen er der men ikke hvem det er.

14 for eksempel å kunne tolke følelser

15 Vi må også vite noe om synsutvikling (lastes ned fra

16 Noen typiske trekk ved hjernesynshemming/ CVI (Cerebral Visual Impairment) Vansker med å tolke, forstå og sortere informasjon, samordne syn og motorikk. Dette kan gi oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker. Noe som kan føre til redusert evne til å nyttiggjøre seg synet i en funksjonell sammenheng (Ek, 2002) stor variasjon i synsfunksjon ser at personen er tilstede men ikke hvem det er uten støtte av stemme, lyd, klær (farger) ser at noe er der men ikke hva dette noe er vansker med å se og tolke fotografier og tegninger ser og skiller farger godt ser gjenstander i bevegelse setter selv ofte leker/ ting i bevegelse ofte henrykt og ofte opphengt i lyd Kan ikke både og store vansker med å skille ut støy fra viktig informasjon Æ har inntrykk av at n sjer, men hain bruke motsatt tå dæm funksjonsfriske - at n bruke fingran først å så kjika hain. I forhold te dæm som e funksjonsfrisk f som sjer først og så tar på tingan så gjør n Ola det motsatte. Enkelte ganga bruke n synet meir og andre ganga så bruke n hørselen meir (Mor, 2006) ø (, )

17 Åseinnbefatter også Å se innbefatter også emosjoner fordi det vi ser har med sansing, tolkning og følelser å gjøre. Det å se er ingen objektiv egenskap, da tolkningen ligger hos det enkelte individ. Visuell oppmerksomhet, nysgjerrighet og interesse har mye med motivasjon og emosjoner å gjøre (Arnljot, 2007)

18 Emosjonelle opplevelser.. Hvis en henvender seg til multifunksjonshemmede med trening og oppgaver som retter seg mot forståelse og ferdigheter (top-down prosessering), setter en dem i risiko for ikke å lykkes fordi en da henvender seg til deler i hjernen hvor skadene er mest omfattende (Jacobsen, 1998). Hvis vi derimot henvender oss gjennom lek, musikk og varierte visuelle, auditive, taktile, lukt- og smaksopplevelser, hvor hensikten først og fremst er opplevelsen og kontakt, ikke at personen skal lære noe, øker paradoksalt nok, sannsynligheten for at den multifunksjonshemmede samler erfaring og lærer (bottom-up prosessering), fordi en henvender seg til følelseslivet og til deler i hjernen som er minst, eller ikke skadet i det hele tatt (det limbiske system) (Jacobsen, 1998). Multifunksjonshemmede har ofte våkenhet-/ state-/ og oppmerksomhetsvansker fremfor synsvansker (Andreassen & Grøttland, 1994). Aktivering av følelseslivet gjennom opplevelser skaper en mer stabil våkenhet (Jacobsen, 1998).

19 Det limbiske system Multifunksjonshemmede kan gjennom positive emosjonelle opplevelser gjenkjenne og huske selv om de har store kognitive skader (Jacobsen, 1998)

20 Kartlegging g av positive emosjonelle opplevelser M d å b bl å D Spesielt når æ spælle ee n vældi te å bruk synet. på torader og når æ står attme n, da sjer æ at n sjer og da e n veldig opptatt av at æ ska spæll da. Hain ælska lyd og musikk!!! Da kjæm n som ein pil. Da snur n og kjæm tvært Med såpebobla å. Da

21 Hva kan være en kul leike når en er 4 år og gutt? Det er radiostyr bil det så klart! (Ole- Andreas, intervju, 2006)

22 Resultater fra Sjer n eiller sjer n ikke? Eiller sjer n bærre når n vil sjå? Ola er visuell oppmerksom og interessert i aktiviteter med kjente og kjære personer, og ved bruk av gjenstander som han har et positivt emosjonelt forhold til. Pga hjerneskaden som har medført store kognitive vansker, benytter han ofte andre sanser for å kompensere for dette. Dette har ikke med vilje å gjøre. For å kunne benytte synssansen er Ola avhengig av en formidler som kan styre oppmerksomhet og skape mening i en jungel av inntrykk. Formidleren må plassere seg mellom barnet og miljøet (Feuerstein m.fl., 1986)

23 Fordi det er vanskelig å forstå, tolke og sortere den informasjon Ola får gjennom sansene, er det stor fare for opplevelse av meningsløshet, kaos og utrygghet. Behovet for struktur gjør at han skaper sin egen trygghet og forutsigbarhet. Gjennom stereotypiene/ gjentagelsene opplever han å mestre og å forstå - for ham er dette ikke en meningsløs aktivitet. Undersøkelser viser at det er stor fare for at blinde små barn og barn med omfattende kommunikasjonsvansker utvikler samme type adferd som seende autister (Brandsborg, 2000) Positive emosjonelle opplevelser gir glede, følelse av mestring og å lykkes!

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips Er du blitt kjent med en asperger, eller plutselig funnet ut at en av (de litt mer sære)

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0 ET IDÉHEFTE Brytere hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltagelse av Svein Lillestølen Versjon 1.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING DEL 1 1.1 BRYTERE MED MENING 1.2 MÅL OG METODER 1.3 OBSERVASJON,

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer