HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh"

Transkript

1 HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh 1

2 INNLEDNING Forsikring er kontraktsmessig avdekning mot risiko for skader og tap En OSV-reder vil typisk ha forsikringsdekninger for skader på eget skip, og for ansvar for de skader hans skip kan påføre andre Skader og ansvar kan oppstå i det kontraktsforhold skipet benyttes i, og slike spørsmål vil typisk være regulert i kontraktene I det følgende skal vi se på Forsikringsdekningene og noen forutsetninger for disse hva gjelder sikredes bruk av kontrakter (Andreas) Kontraktsreguleringer og utvikling i praksis hva gjelder ansvarsklausuler, som kan ha særlig betydning for forsikringsdekningen (Pål) 2

3 SKADER OG TAP SOM KAN OPPSTÅ I KONTRAKTSFORHOLD Skader på, med eller av en OSV vil typisk oftest forårsake tap for noen i Charterers Group eller Owners Group Kollisjon/støtning kan f eks føre til skader/tap som følger: Skade på eget skip og utstyr Skade på annen parts skip eller innretning Skade på tredjeparts utstyr eller last Personskader Generell forurensningsskade Tidstap/produksjonstap 3

4 OVERSIKT OVER FORSIKRINGSDEKNINGENE Kasko (Hull & Machinery) dekker skade på eget skip og utstyr, samt kollisjon/støtningsskade på annet skip/utstyr Tidstap (Loss of Hire) dekker eget hyretap som kan relateres til kaskoskaden og reparasjon av denne Ansvarsforsikring (P&I) dekker ansvar overfor medkontrahent og tredjepart: Kollisjon/støtningsskade som ikke dekkes av kasko Skade på person og last Skade på tredjemanns eiendom Forurensningsskade Tidstap/produksjonstap for tredjemann 4

5 KASKOFORSIKRING Nordiske sjøforsikringsvilkår (Nordic Marine Insurance Plan 2013) har dekning for kollisjonsansvar i kap 13 Kun ansvar for kollisjons- eller støtningskader på skip og utstyr Ikke ansvar for skade på person, last, forurensning osv, se klausul 13-1 annet ledd Planens klausul 4-15 tar bort forsikringsdekning der hvor: Man har en kontrakt som gir et strengere ansvar enn det som følger av den ordinære sjøretten, dersom slikt kontraktuelt ansvar ikke må ansees som kutyme på det aktuelle område customary in the trade concerned. Der hvor Reder har brukt vilkår som forsikringsselskapet har forbudt eller unnlatt å bruke vilkår som forsikringsselskapet har påbudt i henhold til sjøforsikringsplanen klausul

6 P&I FORSIKRING Swedish Club rule 10 (conditions) section 2 (standard terms of contract): I følge bokstav e) må OSV-kontrakten være sendt inn og godkjent av klubben. Klubben vil ikke være ansvarlig for å dekke ansvar dersom slikt ansvar ikke hadde oppstått dersom medlemmet hadde overholdt plikten til å sende inn kontrakten og få denne godkjent. I henhold til Swedish Club rule 10, section 2 siste paragraf, gjelder det også at klubben kan nekte ansvar dersom medlemmer har inngått kontrakter med unusually burdensome terms without the approval of the Association. Tilsvarende regler hos: Gard (rule 55) Skuld (rules og ) 6

7 OPPSUMMERING FORSIKRING Forsikringsvilkårene varierer litt med hensyn til hva som er riktig fremgangsmåte med tanke på å sikre at ansvar i kontraktsforhold er dekket av forsikringen. Den tryggeste fremgangsmåten er å sende inn hver enkelt kontrakt til uttrykkelig godkjenning fra forsikringsselskapet. Alternativt bør man sjekke (gjennom megler) med den aktuelle forsikringsgiver om konkrete kontraktsvilkår er påbudt eller forbudt. Som en generell sjekk blir det til syvende og sist et spørsmål om hvilke vilkår som er customary på det aktuelle området: Hvis vilkårene er standardiserte og balanserte skal det mye til for at ikke også forsikringsselskapene må akseptere dem, og ikke la slike vilkår stenge for forsikringsdekningen. Hvis vilkårene derimot avviker fra vanlig praksis, er forsikringstakeren helt nødt til å innhente uttrykkelig samtykke fra forsikringsselskapet for å være sikker på at en eventuell skade eller et ansvar som oppstår i kontraktsforholdet vil være forsikringsdekket (gitt at også de øvrige vilkårene for slik forsikringsdekning er oppfylt). 7

8 HVA REGNES SOM CUSTOMARY? Supplytime 2005 må typisk anses customary Hva kjenntegner Supplytime 2005: Terminering uten ansvar ved mobilisering etter Cancellation Date Offhire kun for loss of time når skipet er prevented from working og Offhire er sole remedy Fraskrivelse av ansvar for Consequential Loss Knock-for-knock der Charterers other contractors, co-venturers og customers er med i Charterers Group Kun ansvar for forurensning fra eget skip (ex Cargo) arising from acts or omissions of the Owners or their personnel 8

9 TYPISKE AVVIK FRA SUPPLYTIME Trend at flere og flere Befraktere benytter egne standardvilkår. Forhold man bør være oppmerksomme på: Hvis kontrakten er taus om konsekvensene av forsinket oppmøte, så er Reder eksponert for erstatningsansvar (eventuelt begrenset til direkte tap) Flere og flere innfører redusert rate ved redusert performance i tillegg til tradisjonelle Off hire bestemmelser. Hvis det ikke står eksplisitt at Reders ansvar er begrenset til Off Hire, så kan Befrakter også gjøre andre krav gjeldende. De fleste Befraktere aksepterer at ansvar for konsekvensansvar må fraskrives, men vær oppmerksom på at Reder er avhengig av en god definisjon av hva som regnes som konsekvensansvar > Consequential damages shall include, but no be limited to, loss of use, loss of profits, shut-in or loss of production and cost of insurance 9

10 TYPISKE AVVIK FRA SUPPLYTIME (K4K) Knock for knock (K4K):Ser flere og flere avvik Eksempler: Charterers shall be responsible for and indemnify Owners Group against damage to the property of Charterers Group Alternativ 1: provided that Owners shall be liable for the first USD [xx] of any debris removal or damage to or loss of such property arising out of the negligence of Owners Group. Alternativ 2: provided that Owners shall always be liable for the first USD [xx] of any debris removal or damage to or loss of such property where it relates to Owners Group performance of services hereunder. Praktisk eksempel: Definisjon av Charterers Group Forholdet til Charterers other contractors bruk av MHH i praksis participants in the license(s) to which the Vessel perfomes services vs its customers 10

11 TYPISKE AVVIK FRA SUPPLYTIME (FORURENSNING) Situasjonen på NCS: Petroleumsloven 7-4: Ansvar for forurensningsskade kan ikke gjøres gjeldende mot: a) den som ifølge avtale med rettighetshaver eller dennes medkontrahent har utført oppdrag eller arbeid i forbindelse med petroleumsvirksomheten 7-5: Rettighetshaver kan ikke gjøre regressansvar for forurensningsskade gjeldende mot noen som er fritatt for ansvar etter reglene i 7-4 med mindre vedkommende eller noen i hans tjeneste har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Et CP på NCS er således ikke like avhengig av en eksplisitt skadesløsholdelse fra Befrakter (som er operatør i en lisens) som utenfor NCS. Men unntaket for noen i hans tjeneste går lengre enn hva du kan avtale under norsk rett. Ved å fjerne arising from acts or omissions of the Owners or their personnel fra skadesløsholdelsen som Reder gir, så utvides ansvaret i forhold til bakgrunnsretten 11

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN For forsikringen gjelder lov om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69, 1-1 til 8-6 samt 20-2, med mindre annet følger av forsikringsbeviset eller disse vilkår. A. GENERELLE VILKÅR Kapittel 1

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN!

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! HVORFOR BØR DU HA EN GOD BÅTFORSIKRING? Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer