Sanksjoner og tiltak mot Iran

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sanksjoner og tiltak mot Iran"

Transkript

1 Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS

2 Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler Avsluttende bemerkninger

3 Innledning Sanksjoner og tiltak iverksatt for å fremme politiske mål er normalt rettet mot dem som er direkte involvert med dem som skal bekjempes Sanksjonslovgivningen vil foranledige at den/de involverte kan velge bort de forretninger som vil innebære brudd på lovgivningen Velger man å ignorere sanksjonslovgivningen er dette en beregnet risiko, og man må ta de følger det kan få

4 Innledning Lovgivningen i forbindelse med sanksjonene mot Iran er spesiell fordi den spesielt retter seg mot forsikringssiden Etter EU lovgivningen og norsk lovgivning er det forbudt å forsikre skip eid av iranske interesser Etter amerikansk lovgivning er det forbudt å forsikre skip som fører visse laster til Iran Brudd på sanksjoner kan medføre straffetiltak mot det berørte forsikringsselskap

5 Innledning Hensikten med særvilkårene forsikringssiden har iverksatt som følge av sanksjoner mot Iran er å beskytte forsikringsselskapet mot straffetiltak Bakgrunnen for særbestemmelsene er at forsikringssiden ikke har herredømme over hvor de forsikrede skip seiler Utfører skipet en reise som innebærer brudd på sanksjonslovgivningen er meningen med de klausuler som er laget at reisen skal være rederiets egen risiko

6 Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler Avsluttende bemerkninger

7 Oversikt over lovgivning USA - the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA) Sanksjoner mot forsikringsselskap som gjennom forsikring av skip bidrar til utvikling av petroleumsressurser i Iran; utvikling av rafinert olje i Iran; eller eksport av rafinert olje til Iran I tillegg foreligger en liste med navngitte selskap som det ikke er tillatt å kontrahere med, herunder tilby forsikring (OFAC) FN Sikkerhetsrådets Resolusjon 192 Sanksjoner mot 41 nye navngitte selskaper og enkeltpersoner, inkludert Islamic Republic of Iran Shipping Lines og diverse banker

8 Oversikt over lovgivning EU Regulations No. 961/2010 Forbud mot å tilby forsikringsytelser til enkeltpersoner og selskaper hjemmehørende i Iran Det foreligger en liste over selskap som det ikke er tillatt å kontrahere med, herunder tilby forsikring Restriksjoner på pengeoverføringer enhver overføring til Iran som overstiger EUR 40,000 skal godkjennes av relevante myndigheter, for Norge Utenriksdepartementet Norsk forskrift om sanksjoner mot Iran fastsatt 14. januar 2011 gjennomfører EU Regulations No. 961/2010 i norsk rett

9 Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler Avsluttende bemerkninger

10 Endringer i Gards vilkår for P&I forsikring våren 2010 Regel 24 Foreningens rett til terminering..the Association may, on such notice in writing as the Association may decide, terminate the entry in respect of any and all Ship(s) in circumstances where the Member has exposed or may, in the opinion of the Association, expose the Member or the Association to the risk of being or becoming subject to any sanction, prohibition or adverse action in any form whatsoever against Iran by the State of the Ship(s) flag, by any State where the Association has its registered office or permanent place of business or by any State being a Major Power or by the United Nations or the European Union. For the purpose of this Rule 24.3 "Major Power" means any of the following States: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation and the People's Republic of China.

11 Endringer i Gards vilkår for P&I forsikring våren 2010 Regel 25 Automatisk opphør a Member shall forthwith cease to be insured by the Association in respect of any and all Ship(s) entered by him if any Ship is employed by the Member in a carriage, trade or on a voyage which will thereby in any way howsoever expose the Association to the risk of being or becoming subject to any sanction, prohibition or adverse action in any form whatsoever against Iran by any State where the Association has its registered office or permanent place of business or by any State being a Major Power or by the United Nations or the European Union. For the purpose of this Rule 25.4 "Major Power" means any of the following States: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation and the People's Republic of China.

12 Formålet med endringene i Gards vilkår våren 2010 Formålet med endringene i Gards vilkår for P&I forsikring våren 2010 er å beskytte selskapet mot å bli gjenstand for sanksjoner for det tilfellet at et skip forsikret i Gard skulle bli ansett for å føre en forbudt last til Iran eller på annen måte bryte sanksjonene Hensikten er å forhindre at et enkelt medlems disposisjoner skal skade hele fellesskapet Virkningen av endringene i regel 24 og 25 er at forsikringsavtalen for angjeldende skip bringes til opphør

13 Endringer i Gards vilkår for P&I forsikring for 2011 Ny Regel 77.2 begrensninger i dekningsomfang The Association shall not indemnify a Member against any liabilities, costs or expenses where the provision of cover, the payment of any claim or the provision of any benefit in respect of those liabilities, costs or expenses may expose the Association to any sanction, prohibition, restriction or adverse action by any competent authority or government. Bestemmelsen beskytter Foreningen ved at den ikke har plikt til å erstatte et ansvar dersom dette vil eksponere Foreningen for brudd på sanksjonslovgivningen Forsikringsavtalen som sådan bringes ikke til opphør

14 Endringer i Gards vilkår for P&I forsikring for 2011 Ny Regel 77.3 begrensninger i dekningsomfang The Member shall in no circumstances be entitled to recover from the Association that part of any liabilities, costs or expenses which is not recovered by the Association from any party to the Pooling Agreement and/or from any reinsurer because of a shortfall in recovery from such party or reinsurer by reason of any sanction, prohibition or adverse action by a competent authority or government or the risk thereof if payment were to be made by such party or reinsurer. For the purposes of this paragraph, "shortfall" includes, but is not limited to, any failure or delay in recovery by the Association by reason of the said party or reinsurer making payment into a designated account in compliance with the requirements of any competent authority or government..

15 Endringer i Gards vilkår for P&I forsikring for 2011 Ny Regel 77.3 begrensninger i dekningsomfang Bestemmelsen beskytter Foreningen ved at den ikke har plikt til å erstatte et ansvar i den utstrekning Foreningens reassurandører av hensyn til sanksjonslovgivningen ikke kan erstatte kravet Forsikringsavtalen som sådan bringes ikke til opphør Bestemmelsen vil få praktisk anvendelse dersom Foreningen selv har adgang til å utbetale erstatning under polisen, men ikke reassurandørene

16 Cefor Sanction Limitation and Exclusion Clause No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United Kingdom, the United States of America, France, the Russian Federation, the People s Republic of China or any State where the Insurer has its registered office or permanent place of business. In addition Cefor has produced an optional termination clause with the following wording: In the event of the subject-matter insured having been engaged or engaging in any activity whatsoever that may expose the Insurer or his reinsurers to any sanction, prohibition, restriction, law or regulation as described in paragraph 1 above the Insurer shall be entitled to terminate the insurance by giving 14 days notice. Termination also applies to the rights of the mortgagee, but the Insurer shall immediately notify the mortgagee of the termination.

17 Reinsurance contracts Miller Sanction Clause 2011 Excluding coverage for liabilities, costs and expenses to the extent that the payment of any claim or the provision of any benefit in respect of those liabilities, costs and expenses would expose the reinsurers hereunder to any sanction, prohibition or restriction under the United Nations Resolutions or trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America

18 Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler Avsluttende bemerkninger

19 Avsluttende bemerkninger Ulikheter i omfang eksempler på avgrensninger P&I Clubs exclusion wording: any sanction, prohibition, restriction or adverse action by any competent authority or government Gards terminerings og opphørsbestemmelse:.any sanction, prohibition or adverse action in any form whatsoever against Iran by the State of the Ship(s) flag, by any State where the Association has its registered office or permanent place of business or by any State being a Major Power *or by the United Nations or the European Union. London reinsurers wording:..any sanction, prohibition or restriction under the United Nations Resolutions or trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America. * Major Powers definert som de faste medlemmene av FNs Sikkerhetsråd

20 Avsluttende bemerkninger Hensikten med bestemmelsene er å beskytte forsikringssiden mot å bli rammet av sanksjoner I praksis vil særbestemmelsene ikke frata sikrede en beskyttelse han ellers ville hatt. Kommer en av de særskilte sanksjonsbestemmelser til anvendelse ville forsikringsgiver trolig ikke kunne utbetalt noe erstatning uansett De særskilte sanksjonsklausuler vil ikke bli påberopt om ikke det er nødvendig for å beskytte forsikringsselskapet Formålet med bestemmelsene er å forhindre at den ene skal ødelegge for de mange