Kapittel 3 Kjøpsatferd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 3 Kjøpsatferd"

Transkript

1 Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne bruke modeller for kjøpsatferd som grunnlag for salg av reiselivsprodukter Innhold 3.1 Hva er kjøpsatferd? 3.2 Kjøpsatferden på forbrukermarkedet 3.3 Kjøpsatferden på de profesjonelle markedene 3.1 Hva er kjøpsatferd? Med kjøpsatferd tenker vi på hvordan kjøperne oppfører seg når de planlegger og gjennomfører et kjøp. Vi tenker blant annet på hvilke behov som utøser kjøp, motiver for å kjøpe, hvilke stadier kjøperen gjennomgår i forbindelse med et kjøp, og hvilke roller de forskjellige deltakerne i en kjøpsprosess spiller. Videre i kapitlet skiller vi mellom kjøp på forbrukermarkedet og kjøp på det vi kaller profesjonelle markeder. 3.2 Kjøpsatferden på forbrukermarkedet Når vi snakker om forbrukermarkedet, tenker vi på forbrukere som deg, meg, venner, naboer og så videre. Vi forbruker mange forskjellige varer og tjenester, blant annet reiselivstjenester. Ferie- og fritidsreiser (F/F-markedet) er den store gruppen av reiser som selges på forbrukermarkedet. Slike reiser dreier seg om forbruk av tid som ikke blir brukt til arbeid. Det vil si at vi reiser fordi vi har behov for å komme vekk fra de daglige forpliktelsene. Et viktig trekk ved dette markedet er at reisene betales av oss forbrukere. Når vi kjøper en reiselivstjeneste, kjøper vi gjerne en pakke som består av flere forskjellige tjenester, for eksempel transport, servering og opplevelser. Som regel kjøper vi reiser som sys sammen av et reisebyrå eller en turoperatør. Hva driver forbrukeren til handling? Når du eller andre kjøper en feriereise, kinobillett, hamburger eller en flaske cola, styres du eller andre av visse drivkrefter. Du har behov for opplevelse, er sulten eller tørst. Disse Side 1 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

2 drivkreftene kaller vi motiver. Psykologene har forsøkt å finne ut hva slags motiver som fører til handling. Vi skal se på to forklaringer. Behov som drivkraft Psykologen Abraham Maslow sa at vi alle har behov for et eller annet til enhver tid og at vi har følelse av å mangle noe når vi ikke får tilfredsstilt disse behovene. Derfor forsøker vi hele tiden å tilfredsstille behov. Maslow ordnet behovene lagvis som i en pyramide det vi kaller behovspyramiden. De grunnleggende behovene ligger nederst. Det er behov for mat, drikke, søvn osv. Når disse behovene er tilfredsstilt, utløses behov på neste trinn, som er behov for trygghet. Når dette behovet er tilfredsstilt, utløses sosiale behov, det å være sammen med andre. På neste trinn ligger behovet for status, det å markere for andre at vi betyr noe. Øverst i pyramiden ligger behovet for å realisere seg selv, leve ut sine ønsker og drømmer. Dette behovet utløses når alle de andre behovene er tilfredsstilt. Tenk etter! Hvilke behov tilfredsstiller en dykkerferie på The Great Barrier Reaf i Australia? Ubevisste drivkrefter Sigmund Freud, som også var psykolog, mente at menneskene ikke selv er klar over hva som får dem til å handle på den ene eller den andre måten. Det som driver dem, er krefter som ligger skjult i hvert enkelt menneske, og som løses ut når de opplever et eller annet, mente han. Eksempel La oss si at du går en tur i byen. Idet du passerer en restaurant, kjenner du lukten av nystekt pizza. Det vekker noe inne i deg. Du får plutselig lyst på et pizzamåltid og går inn på restauranten uten at du hadde planlagt det på forhånd. Det er ikke bare luktesansene som driver menneskene, men også hørsel og syn. Når du hører en kjent melodi som brukes til å reklamere for et bestemt produkt, eller når du ser en logo for et kjent merke, får du kanskje lyst til å kjøpe dette produktet. Side 2 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

3 Motiver for kjøp av reiselivstjenester Hvis vi tar utgangspunkt i Maslows behovsteori, kan vi si at forbrukeren har disse motivene for å kjøpe en reiselivstjeneste: Opplevelse (nye kulturer, attraksjoner, sightseeing, kunst osv.) Fysiske forhold (rekreasjon, slikke sol og få mosjon og helsepleie) Status (besøke eksotiske reisemål, bo på dyre hoteller og kjøpe kostbare gjenstander) Emosjonelle motiver (nostalgi, romantikk, eventyrlyst, fantasier og åndelig tilfredsstillelse) Sosiale motiver (besøke venner og slektninger, få nye venner og ønske om å tilfredsstille andre) Personlig utvikling (øke kunnskapen og utvikle nye ferdigheter) Tenk etter! På hvilke trinn i behovspyramiden vil du plassere hvert av de seks punktene over? Kjøpsprosessen Før forbrukeren bestemmer seg for å kjøpe en vare eller tjeneste, har han gjennomgått en prosess fra et følt behov til han bestemmer seg for et kjøp, gjennomfører kjøpet og vurderer det etterpå. Denne prosessen kan være lang og komplisert eller kort og ukomplisert, avhengig av hva slags produkt det er snakk om. Kjøpsprosessens trinnvise oppbygging har større gyldighet når forbrukeren kjøper dyre produkter som bil, båt, motorsykkel, bolig og ferie enn når han skal kjøpe produkter som mat, brød, en kopp kaffe, bensin osv. I de siste eksemplene gjennomfører han prosessen raskt, og det er ikke sikkert at han følger alle trinnene heller. Kjøpsprosessen på forbrukermarkedet består av disse trinnene: Behovsavklaring Kartlegging av alternativer Vurdering av alternativer Beslutning om kjøp Bruk Bedømming Side 3 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

4 Vi skal gjennomgå de enkelte trinnene, og bruker kjøp av feriereise som eksempel. Behovsavklaring Kjøp av en feriereise starter med en bevisstgjøring og avklaring av om forbrukeren har behov for eller ønsker en ferie. Han har blitt klar over at en ferie vil tilfredsstille behovet for å slappe av, bade og sole seg, eller et ønske om å komme bort fra daglige rutiner og gjøremål og oppleve andre kulturer. Noen tenker også at en feriereise skal dekke behovet for status og sosial anerkjennelse, og velger derfor reisemål som er populære, eller som oppfattes som eksotiske og luksuspreget. Kartlegging av alternativer I denne fasen innhenter forbrukeren informasjon om de ulike reisealternativene som finnes for å tilfredsstille behovet eller ønsket for ferien. Han snakker for eksempel med venner, som forteller om fantastiske steder, og som de anbefaler ham å besøke. «Er du ute etter en aktiv ferie med vannscooter, vannski, dykking, paragliding og diskotekbesøk om kvelden,» er dette stedet, sier de. Når forbrukeren lytter til anbefalinger fra venner og kjente, sier vi at han benytter seg av personlige kilder. Han tenker: «Hvorfor skulle vennene mine gi meg anbefalinger som ikke stemmer med det de selv har opplevd?». De personlige kildene har ikke økonomiske motiver for sine anbefalinger. Det tjener ikke penger på at vennen reiser dit vennene anbefaler ham å reise, så derfor opplever forbrukeren disse kildene som ganske troverdige. Lytter forbrukeren til informasjonen som blir gitt av et reisebyrå, en turoperatør eller et flyselskap, benytter han seg av kommersielle kilder. Informasjonen kan bli gitt av salgsmedarbeidere, på virksomhetenes webside, i brosjyrer, på messer osv. Informasjonen han får her, har som mål å øke etterspørselen etter produktene som tilbys. Denne informasjonen opplever han derfor ikke like troverdig som den han får fra venner og bekjente. «Det er bare reklame,» sier vi gjerne. En siste og viktig kilde gir det vi kaller nøytral informasjon. Informasjonen er ikke personlig preget slik som den forbrukeren får fra venner, og den er heller ikke kommersiell i den forstand at de som gir informasjonen, tjener penger på de reisene som beskrives. Du finner nøytral informasjonen i aviser, tidsskrifter, på Internett og i reisehåndbøker. De mest kjente Side 4 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

5 reisehåndbøkene er Lonely Planet, World Travelguide og norske Reis. De gir detaljbeskrivelser av reisemål, overnatting, spisesteder, transport, aktiviteter og attraksjoner. Vurdering av alternativer Når forbrukeren har samlet inn tilstrekkelig informasjon, vurderer han og eventuelt vennene, hvis flere reiser sammen, forskjellige alternativer i forhold til kravene de har til reisen. Han har kanskje kartlagt flere selskaper som selger reiser som han mener tilfredsstiller behovene. De ulike reisene har forskjellige egenskaper, som han veier opp mot hverandre. Er det flere som reiser, kan vurderingskriteriene være disse: Klima Motebutikker Hvilke andre ungdommer besøker stedet? Aktivitetstilbud, for eksempel muligheter for vannsport, fjellklatring og kjøring med snowboard Pris Transporttilbudet til stedet. Er det for eksempel lagt opp til en mest mulig miljøvennlig transport? Språk, kultur og levesett på stedet Servicen og informasjonen dere fikk hos turoperatøren eller reisebyrået For en barnefamilie kan vurderingskriteriene se slik ut: Klima Barnevennlighet (rolig område, barnebasseng, lekeplass og muligheter for barneaktiviteter) Reisetiden til stedet (rask og komfortabelt). Er det for eksempel lagt opp til en mest mulig miljøvennlig transport? Språk og kultur Pris Servicen og informasjonen som familien fikk hos turoperatøren eller reisebyrået Side 5 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

6 Ulike forbrukergrupper vektlegger produktegenskapene forskjellig. Som vist ovenfor kan en barnefamilie ha andre evalueringskriterier enn ungdommer som reiser til den samme destinasjonen. En forbruker som er i vurderingsfasen, er mer mottakelig for påvirkning fra deg som selger enn en som er i fasen der han søker etter alternativer. Hvis du merker at forbrukeren er i denne fasen, er oppgaven din å argumentere for at han skal kjøpe produktet. Du må forklare ham nytteverdien av det og behandle innvendinger som han måtte ha. Forhåpentlig vil samtalen lede til et salg. Beslutning om kjøp Etter at forbrukeren har vurdert alternativene og veid for og imot, tar han en beslutning. Det kan skje kort tid etter at han har vært igjennom vurderingsfasen, men det kan også skje en stund etterpå. Hvis kjøperen har vanskelig for å bestemme seg, kan du som selger påvirke ham med forskjellige spørreteknikker, gi en nærmere beskrivelse av produktet eller gi ham et gunstig tilbud. I høysesongene er det for eksempel ikke uvanlig at de mest populære feriereisene er utsolgt. Som salgsmedarbeider bør du da forsøke å få kunden til å reise på et senere tidspunkt eller til en annen destinasjon. Bruk Etter at kjøpbeslutningen er tatt og reisen bestilt, er det bare å vente til avreisedatoen. I denne fasen bygger forbrukeren opp forventninger til reisen som snart skal skje. Han vil nok fortsette å søke informasjon om reisevalget. Kanskje bruker han Internett for å sjekke været og temperaturen i sjøen. Kanskje oppdager han flere aktiviteter som han kan tenke deg å være med på. Han søker gjerne informasjon som skal bekrefte at reisevalget er riktig. I det reisen starter fra hjemmet, oppstår produktet. Kontakten med de ulike transportselskaper, hoteller, restauranter og arrangører av aktiviteter alt er en del av produktet. Etter hvert som produktet blir «forbrukt», erfarer forbrukeren om forventningene til reisen ble innfridd. Side 6 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

7 Bedømming Det er en tett kopling mellom brukerfasen og bedømmingsfasen. Forbrukeren bedømmer stort sett hele tiden under reisen. Men inntrykkene er ofte mange og uvante, så en stor del av bedømmingen foregår i etterkant av reisen. I bedømmingsfasen stiller forbrukeren blant annet disse spørsmålene til seg selv: Var flyet så komfortabelt som lovt? Var bussturen fra flyplassen til hotellet på bare 30 minutter? Var mottakelsen i resepsjonen på hotellet positiv? Måtte jeg vente på at rommet ble klargjort? Var temperaturen i sjøen slik det ble opplyst om? Var maten så god som vennene mine fortalte om på forhånd? Lot det seg gjøre å leie vannski på stranden utenfor hotellet? Ble flyturen hjem som forventet? Svarene på spørsmålene bestemmer hvor lojal forbrukeren vil være til de aktørene han har vært i kontakt med. Kanskje han velger akkurat det samme reiseselskapet neste gang han skal reise, eller han har gjort erfaringer som gjør at han velger et annet? De som arrangerer feriereiser, er selvfølgelig interessert i å høre kundenes meninger. De ansatte i reisebyrået, transportselskapene, hotellene og spisestedene kan selvfølgelig gi nyttige tilbakemeldinger, men det beste er å høre hva kunden selv mener. Eksempel Mange reiseselskaper deler ut spørreskjemaer til kundene ved avslutningen av reisen. Der blir de bedt om å si sin mening om servicen ved bestillingen, på flyet, hvorvidt de var fornøyd med hotellet, reiselederen osv. Resultatene danner grunnlag for hvordan de skal legge opp turene i fremtiden. Kjøpsroller Har du vært med på et skoleteater eller noe tilsvarende, vet du hva en rolle er for noe. En rolle er en oppgave du har, og som dine medmennesker stiller visse forventninger til. Et forbrukerkjøp er på mange måter et rollespill med disse rollene: Initiativtaker Påvirker Beslutningstaker Kjøper Bruker Side 7 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

8 Kjøper du et par sko, har du alle disse rollene alene. Men er det snakk om et større kjøp, er det gjerne flere rolleinnehavere. Eksemplene nedenfor viser hvordan rollene fordeles når en familie skal kjøpe en feriereise. Initiativtaker Initiativtakeren føler et behov og kommer derfor med forslag til kjøp. La oss ta utgangspunkt i en familie. Moren føler behov for en ferie. Hun ønsker å komme seg litt bort fra hverdagens mas og stress. Hun synes dessuten at ungene bør få bade og sole seg litt i sommer da det har vært dårlig vær der de bor. Hun mener også de bør velge et annet sted enn forrige sommer, da hun synes det var for mye bråk og støy fra barene og restaurantene rundt hotellet de bodde på. Hun ønsker også å besøke en badestrand med skikkelig finkornet sand, i stedet for en strand med store rullesteiner. Påvirker Sønnen i huset har nettopp fylt 17 år og har begynt å interessere seg for surfing. Han støtter morens forslag. Faren mener at de kan reise til det samme stedet som de besøkte i fjor, fordi det var billig, og dessuten var det god service på hotellet. Men etter hvert blir presset fra de to andre så stort at han gir etter. Alle tre personene har altså meninger om hvilket sted de bør besøke og påvirker derfor det endelige valget. Beslutningstaker Vi forutsetter at moren og faren har felles økonomi, og at de derfor tar den endelige beslutningen om å kjøpe feriereise sammen. Hvis det skulle kjøpes inn en mindre kostbar gjenstand, for eksempel et kjøleskap, kunne det hende at bare en av foreldrene tok beslutningen. Kjøper Moren og faren gjennomfører selve kjøpet. De prater med venner og bekjente, søker på Internett og oppsøker reisebyråer og bestemmer seg for et passe sted å reise på ferie til. Billettene betales og tiden frem til avreise brukes til å søke mest mulig informasjon om landet og stedet de skal besøke. Side 8 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

9 Bruker I dette tilfellet er hele familien på tre brukere av reisen. Tenk etter! Hvorfor bør selgeren vite hvem som har de forskjellige rollene ved et kjøp? Adopsjonsprosessen Kjøpsprosessen beskriver stadiene kjøperen gjennomgår fra han føler et behov til han kjøper produktet, bruker det og bedømmer det. Adopsjonsprosessen, derimot, beskriver hvordan helt nye produkter blir mottatt av forbrukerne generelt, fra de blir oppmerksomme på det til de eventuelt aksepterer det, eller adopterer det, som vi sier i markedsføringen. Adopsjonsprosessen består av disse fem trinnene: Oppmerksomhet Interesse Vurdering Prøve Adopsjon Oppmerksomhet Forutsetningen for at forbrukerne skal adoptere produktet, er at de får kjennskap til det. Markedskommunikasjon er derfor viktig i denne fasen. Med markedskommunikasjon tenker vi for eksempel på reklame, utstillingsmateriell i et reisebyrå, reisekataloger som sendes ut til forbrukere osv. PR er også en form for markedskommunikasjon. Eksempel Det spesielle hotellprosjektet The Other Side i Neiden i Sør-Varanger fikk i 2006 en omtale i selveste New York Times. Det var den kjente reisejournalisten Denny Lee som skrev artikkelen etter et besøk i Neiden. Det spesielle ved The Other Side er at en tradisjonell campingplass er blitt omformet til et spennende overnattingstilbud, der gjestene møter en kombinasjon av luksus og opplevelser. En artikkel i New York Times når et stort publikum og er kanskje like verdt som en annonse til mange hundre tusen kroner i samme avis. Side 9 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

10 Interesse Når forbrukerne har fått kjennskap til produktet, vil mange av dem søke mer informasjon. De vil kanskje snakke med venner, søke på Internett eller lese artikler i aviser og tidsskrifter. Det er viktig at produsenten fôrer markedet med mye informasjon i denne fasen for å holde interessen oppe. Også i denne fasen kan PR være en viktig form for markedskommunikasjon. Hvis et reiseselskap tilbyr et nytt reisemål, kan nyheten skape stor interesse dersom dette blir omtalt i en stor avis som dekker hele landet, for eksempel Aftenposten, VG eller Dagbladet. Vurdering Produktets suksess på markedet avhenger av hvor mange som vurderer det seriøst. Det er mange produkter som aldri kommer lenger enn til de to første fasene. Når publikum vurderer produktet, kan det være tegn på et gjennombrudd. Prøve Hvis det er snakk om en bil eller et nytt moteplagg, har forbrukeren muligheten til å prøve produktet før han kjøper det. Også i andre tilfeller kan han prøve det. Besøkende på den årlige Reiselivsmessen på Lillestrøm får for eksempel et gratis prøveeksemplar av et helt nytt reisemagasin. Men ofte må forbrukeren kjøpe produktet for å finne ut hvordan det fungerer. Han spiser for eksempel på en helt ny restaurant eller overnatter på et nytt hotell. Men det betyr ikke nødvendigvis at han adopterer «produktene». Det avhenger av hvor fornøyd han er. Adopsjon Produktet er adoptert når det er allment akseptert i markedet, det vil si at en betydelig del av målgruppen kjøper det. Det utvikles nye produkter hver eneste dag, og det sier seg selv at ikke alle når så langt som til adopsjonsstadiet. Når et produkt ikke blir godtatt av markedet, betyr det store tap for produsentene, som kan ha investert betydelige beløp i utvikling og markedsføring. Eksempel Å utvikle nye bilmodeller koster store summer. Derfor er det viktig for bilprodusentene å «treffe» markedet. Men noen ganger går det galt. En bilprodusent utviklet i 1960-årene en amfibiebil som kunne kjøre både på land og på vann. Produsenten mente at dette måtte være Side 10 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

11 en praktisk bil for mange mennesker og håpet på rask suksess. Men bilen ble ikke adoptert av markedet, og selskapet gikk på en skikkelig økonomisk smell. 3.3 Kjøpsatferden på de profesjonelle markedene Kort om markedsinndeling Med de profesjonelle markedene tenker vi på bedriftsmarkedet, mellomhandlermarkedet og det offentlige markedet. På bedriftsmarkedet er det bedriftene, det vil si produsentene, som er kunder. If skadeforsikring, som er produsent av forsikringstjenester, bestiller for eksempel opphold på et hotell for sine kundebehandlere i forbindelse med et salgskurs. Mellomhandlermarkedet består av de neste leddene i distribusjonen de som forhandler produktene som bedriftene produserer. Innenfor reiselivsbransjen tilhører for eksempel reisebyråene mellomhandlermarkedet. De selger reiser og opphold som transportselskapene og hotellene «produserer». På det offentlige markedet er det staten, fylkene eller kommunene som er kjøpere. Dette markedet kalles også institusjonsmarkedet. Tilbydere av reiselivstjenester deler de profesjonelle markedene inn i to store grupper etter hva som er formålet med reisen. Gruppene er Y-markedet og K/K-markedet Y-markedet Med Y-markedet eller Yrkesmarkedet tenker vi på yrkesreiser som de ansatte innenfor de profesjonelle markedene gjennomfører. Det kan være kundebesøk, besøk på messer og utstillinger eller andre reiser som er nødvendige i forbindelse med arbeidet. De som reiser, har behov for transporttjenester, overnatting og servering. Det som er typisk for denne type reiser, er at det er firmaene eller det offentlige som betaler for reisen. K/K-markedet K/K-markedet er en forkortelse for kurs- og konferansemarkedet. Også på dette markedet er det firmaene eller det offentlige som betaler for reisen. Hovedformålet med slike reiser er at deltakerne skal være med på et kurs-, seminar eller en konferanse. Det som er viktig, er hva hotellet har å by på av konferansefasiliteter slik at oppholdet og kurs, seminaret eller Side 11 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

12 konferansen kan bli vellykket. Dessuten betyr det mye hva stedet der hotellet ligger, kan by på av opplevelser og aktiviteter. Eksempel Da teknologiselskapet Flir Systems skulle lansere sin viktigste produktnyhet i 2007, et høyteknologisk termografikamera, valgte de Hotel Arts i Barcelona fordi hotellet har alle fasiliteter som er nødvendige for at en så stor begivenhet skal bil vellykket. Men vel så viktig var det at hotellet ligger i Barcelona, som er en storby med mange kjente attraksjoner og severdigheter, som de besøkende til Extravaganza Event 2007 kunne ha interesse av å se når de først var i denne byen. Motiver og kjøpsprosesser Kjøpsatferden på de profesjonelle markedene er noe enklere å beskrive enn kjøpsatferden på forbrukermarkedet. Det er fordi kjøpene i liten grad styres av følelse, og dessuten er der mer faste regler for hvordan kjøpsprosessen skal foregå. Når vi snakker om kjøpsatferden på de profesjonelle markedene, tenker vi på hva som er motivene for kjøp hvordan kjøpsprosessen foregår rollene i kjøpsprosessen Motivene for kjøp I begynnelsen av dette kapitlet sa vi at forbrukeren har forskjellige motiver når han tar beslutninger om kjøp, og at disse motivene er behov og ubevisste krefter. På de profesjonelle markedene er ikke motivene for kjøp personlige behov og ubevisste krefter. På disse markedene er det stort sett fornuft og økonomiske vurderinger som ligger til grunn for kjøpsbeslutningene. Eksempel Når en spansk turoperatør som Condor skal kjøpe opp overnatting, bespisning, aktiviteter og opplevelser for neste års sesong (gjøres ett år i forkant) til sine samarbeidspartnere og de ulike kundene, er det vanlig at aktørene møtes på store messer, både i Norge og i utlandet. Det som er viktig for turoperatørene å tenke på, er først og fremst å få god nok kvalitet på reisen i seg selv, at hotellene og serveringsstedene kan levere miljøvennlige kvalitetsprodukter, samt at Side 12 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

13 opplevelsen og aktivitetene er være av god kvalitet og av relativt kort varighet. Det viktigste er kanskje likevel å få reiseoppleggene de kjøper, til en lavest mulig pris, slik at inntjeningen blir størst mulig. Kjøpsprosessen På de profesjonelle markedene skiller vi mellom disse tre kjøpssituasjonene: Nyanskaffelse Nyanskaffelse gjelder store og viktige kjøp som gjøres sjelden. Det er derfor nødvendig å gjøre grundige forberedelser. Eksempler på nyanskaffelse er når NSB kjøper nye togsett, og når bedriften Renor i Brevik kjøper nye trucker. Rent gjenkjøp Rent gjenkjøp er det samme som rutinekjøp. Bedriften har en fast leverandør som leverer fra gang til gang. Kjøpene skjer forholdsvis ofte, men det er ikke snakk om store beløp hver gang. Derfor er det ikke nødvendig med lange forberedelser for hvert kjøp. Eksempel på rutinekjøp er når Ullevål universitetssykehus kjøper møbler fra møbelprodusenten Hjelle. Sykehuset har en fast avtale med denne produsenten, og alle avdelingene på sykehuset har fått beskjed om å handle hos denne produsenten når de skal ha nye møbler. Overveid gjenkjøp Det er ikke så stor forskjell mellom overveid gjenkjøp og rent gjenkjøp. Vi kan si at rent gjenkjøp utvikler seg til overveid gjenkjøp nå bedriften å vurdere alternative leverandører for å oppnå bedre avtaler. La oss si at Ullevål universitetssykehus etter en stund ønsker å innhente tilbud fra andre møbelprodusenter for å være sikker på å ha en best mulig avtale. Da er rutinekjøpet gått over til å bli et overveid gjenkjøp. Side 13 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

14 Kjøpsprosessen på de profesjonelle markedene er forskjellig avhengig av om det er nyanskaffelse, rent gjenkjøp eller overveid gjenkjøp. Dersom der er snakk om nyanskaffelse, består prosessen av åtte faser. Ved gjenkjøp og overveid gjenkjøp hopper vi over flere av disse fasene. De åtte fasene er: 1 Registrering av behov Ledelsen i busselskapet Fjordbuss ser et voksende marked i busstransport over store avstander i Norge og nedover i Europa. De vil utvide kapasiteten med nye busser. 2 Beskrivelse av behov og På grunnlag av transportstatistikk og antakelser om det mengde fremtidige behovet for slik transport finner de ut at de vil kjøpe inn tre nye busser. 3 Produktspesifikasjon De setter som krav at bussene skal være støysvake, ha dieselpartikkelfilter for å redusere utslippet av CO2. Setene må være komfortable å sitte i, og passasjerene må ha god utsikt forover og til siden. Bussene må ha lavt drivstofforbruk. 4 Søking etter leverandører Dette er en viktig fase i prosessen. Det er en stor investering, så det er viktig å finne frem til aktuelle leverandører. Fjordbuss bestemmer seg for leverandører av Volvo, Mercedes og MAN. 5 Innhenting av tilbud Ledelsen ber nå leverandørene av de tre bussmerkene komme med et skriftlig tilbud på grunnlag av de kravspesifikasjonene som er utarbeidet i punkt 3. 6 Valg av leverandører Etter at ledelsen har fått inn tilbud fra de tre leverandørene, sammenligner de tilbudene. De vil også sikkert kontakte dem for å få ytterligere opplysninger, slik at de kan ta et riktig valg. Fjordbuss finner ut at Streamliner fra MAN tilfredsstiller alle kravspesifikasjonene. Buss en er helt ny modell fra selskapet med en strømlinjeformet design. Prisen ligger noe under konkurrentenes priser 7 Avtaleinngåelse og Nå er det bare formaliteter som gjenstår. Avtalen gjennomføring av avtalen undertegnes av begge parter. Ordrene blir sendt til fabrikken i Tyskland. Fem måneder senere mottar selskapet de tre bussene. Side 14 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

15 8 Evaluering Selskapet vil nå vurdere om bussene svarer til forventningene. Sjåførene og passasjerene vil kunne gi nyttige tilbakemeldinger. Selv vil de evaluere bensinforbruket og driftssikkerheten. Den kjøpsprosessen vi har beskrevet ovenfor, gjelder bedriftsmarkedet, altså når en serviceeller produksjonsbedrift skal kjøpe et eller annet? På det offentlige markedet er kjøpsprosessen styrt av regler som er fastsatt av myndighetene. Reglene er laget fordi det offentlige handler på vegne av oss alle, og da er det viktig at det skjer i sunne og redelige former, det vil si i full åpenhet og med likebehandling av alle tilbyderne. Tenk etter! Av og til kan vi lese i avisene om innkjøpere i det offentlige som har klart å lure arbeidsgiveren for store pengebeløp, som de har stukket i egen lomme. Hvordan kan de klare det når det er så strenge regler for innkjøp? I det offentlige skjer innkjøpene på tre forskjellige måter: kjøp etter anbudskonkurranse kjøp etter forhandlinger direkte kjøp Anbud vi si at kjøperen sender ut en oppfordring til utvalgte leverandører om å komme med tilbud. Tilbudene gis på grunnlag av visse kravspesifikasjoner som kjøperen har utarbeidet. Den leverandøren som kommer med det beste tilbudet, som regel det til lavest pris, blir valgt. Eksempel Gran kommune hadde 6. februar 2007 innbudt leverandører til å komme med tilbud på levering av middagsmat til Pleie- og omsorgstjenesten i Gran kommune. Leveransen skulle skje på tre steder i kommunen, og samlet behov var porsjoner pr. år. Tidsfrist for å levere inn tilbud var 26. mars kl Side 15 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

16 Det er faste regler for hvordan anbudsinnbydelse skal skje i det offentlige, og som kjøperen og selgeren må forholde seg til. Hovedregelen er anbudskonkurranse, men det er ikke alltid at denne formen passer. Når en kommune for eksempel skal kjøpe inn kompliserte IT-systemer, er det ikke så lett å utarbeide en tilstrekkelig kravspesifikasjon. I slike tilfeller er det åpnet for at kjøpet kan skje etter forhandlinger med interesserte leverandører. Dette er altså en noe friere form enn kjøp ved anbudsinnbydelse. Direkte kjøp er tillatt når kjøpesummen er under kroner, når det bare er én leverandør som kan levere, etterbestillinger av uforutsette behov, når anskaffelsen ikke kan utsettes, eller hvis det er snakk om spesielt gunstige tilbud og det vil ta for lang til med anbudsinnbydelse eller kjøp etter forhandlinger. Kjøpsroller Akkurat som på forbrukermarkedet eksisterer det flere roller på de profesjonelle markedene, og de samme personene kan ha flere roller. I store bedrifter er det gjerne en innkjøpskomité som står for innkjøpene, i hvert fall hvis det er snakk om nyanskaffelse og kanskje også overveid gjenkjøp. Komiteen kalles også kjøpesenteret eller kjøpegruppen. Vi har disse kjøpsrollene: initiativtakere brukere påvirkere besluttere innkjøpere portvakter Initiativtakere Hvis det er snakk om nyanskaffelser, er ledelsen initiativtaker. Eieren av et treningsstudio opplever en økende interesse for tjenesten blant publikum og vurderer å utvide med enda et studio. Er det snakk om rent eller overveid gjenkjøp, vil det ofte være ansatte lenger nede i Side 16 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

17 organisasjonen som opplever behovet og tar initiativ til innkjøp. Det kan være ansatte som ønsker nye og mer komfortable kontorstoler eller som synes at datautstyret er avleggs. Brukere Initiativtakerne er ofte samtidig brukere. Brukerne snakker ut fra egne erfaringer. Derfor tillegges deres mening stor vekt. Men det avhenger selvfølgelig av hva slags innkjøp det er snakk om. Eksempel Når SAS skal kjøpe inn nye fly, betyr det selvfølgelig mye hva pilotene mener, men til syvende og sist er det prisen, og avtalevilkårene med flyprodusenten og i hvilken grad flyet dekker bedriftens behov, som blir avgjørende. Påvirkere Påvirkerne kan samtidig være både initiativtakere og brukere. De er gjerne personer med stor autoritet, enten i kraft av sin personlighet, sin spesielle kompetanse eller sin posisjon i organisasjonen. Når et sykehus skal anskaffe ustyr som skal brukes ved operasjoner, vil kirurgene ved sykehuset naturlig nok ha stor påvirkning på valget. Ledelsen, som sitter med det økonomiske ansvaret, har selvfølgelig også stor påvirkningskraft. Besluttere Hvem som er besluttere, avhenger av hva slags kjøp det er snakk om. Ved en nyinvestering vil ledelsen eller styret ha det avgjørende ordet. Gjelder det andre typer kjøp, kan beslutningsmyndigheten være delegert nedover i systemet. Vi sier da at disse personene har fullmakt til å ta beslutninger. Innkjøpere Innkjøperne gjennomfører selve kjøpet. Er det snakk om rene gjenkjøp eller overveide gjenkjøp, kan beslutterne og innkjøperne være de samme personene, og kanskje til og med beslutningen og innkjøpet skjer samtidig. Kontorsjefen ser at det mangler toner til kopimaskinen og sender en bestilling til Minolta. Store bedrifter har egne innkjøpsavdelinger som har ansvar for alt innkjøp. Er det snakk om nyinvesteringer, vil personer høyere opp i organisasjonen stå for innkjøpet. Side 17 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

18 Portvakter Det er mange som gjerne vil selge varer og tjenester til bedrifter og avdelinger og etater i det offentlige. Men det er ikke alt som er like interessant for dem som får slike henvendelser. Derfor må bedriftene og det offentlige ha et system som siler ut uinteressante henvendelser. Det kan være personer i for eksempel innkjøpsavdelingen som har slike funksjoner eller personer som sitter i resepsjonen eller på sentralbordet. Test deg selv! 1 Forklar begrepet kjøpsatferd. 2 Forklar hva vi mener med forbrukermarkedet. 3 Hva mener vi med F/F-markedet? 4 Beskriv Maslows behovshierarki. 5 Forklar andre motiver for kjøp enn Maslows behovsteori. 6 Nevn noen motiver for kjøp av reiselivstjenester. 7 Nevn de fem trinnene i kjøpsprosessen på forbrukermarkedet. 8 Nevn noen vurderingskriterier for vurdering av et reiselivsprodukt. 9 Nevn de fem kjøpsrollene på forbrukermarkedet. 10 Nevn de fem trinnene i adopsjonsprosessen. 11 Hva mener vi med de profesjonelle markedene? 12 Hvem er kunder på bedriftsmarkedet? 13 Hvem er kunder på mellomhandlermarkedet? 14 Hvem er kunder på institusjonsmarkedet? 15 Forklar hva vi mener med Y-markedet. 16 Forklar hva vi mener med K/K-markedet. 17 Hva er motivene for kjøp på de profesjonelle markedene? 18 Nevn tre former for kjøp på de profesjonelle markedene. 19 Hvilke er de åtte fasene i kjøpsprosessen på de profesjonelle markedene? 20 Nevn de tre innkjøpsmåtene i det offentlige. 21 Hva er en portvakt? Side 18 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

19 Oppgaver 3.1 Maslows behovsteori er en forenkling av virkeligheten. Noen ganger tilfredsstiller vi behov på forskjellige nivåer samtidig. Gi to eksempler på slike situasjoner. 3.2 Nedenfor har vi listet opp en del produkter. For de tre første oppgir vi eksempler på behov som produktene kan dekke. Hvilke behov dekker de andre produktene? Produkt bil seng forsikring utdanning kinoforestilling joggesko CD-plate PC med nødvendig programvare restaurantbesøk ferietur til Egypt tran moped mobiltelefon Behov transport, kjøreopplevelse, status søvn og hvile trygghet 3.3 Klassediskusjon Hilde Palladino eier selskapet Gadino, som produserer vesker og armbånd i luksusklassen. Nå har hun designet en veske i krokodilleskinn med detaljer i hvitt gull og diamanter. Prisen er a) Hvilket behov vil dere si en slik veske dekker for kjøperen? b) Mange vi si at en veske ikke er verdt så mange penger. Hva mener dere om det? Side 19 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

20 3.4 Klassediskusjon Lene og Anja diskuterer reklamens påvirkning. Lene mener at hun ikke lar seg påvirke av reklame. «Jeg vil ikke la meg styre av markedskreftene,» sier hun. «Jeg kjøper det jeg har lyst på, og som jeg trenger, og det kan like gjerne være produkter som jeg aldri har sett noe reklame for.» Anja er helt uenig. «Vi lar oss påvirke uten at vi vet det,» sier Anja. «Du kan ikke unngå å se eller høre reklamen fordi den er rundt deg hele tiden. Når du har sett en reklame for et bestemt varemerke, for eksempel Nokia, mange ganger, er det stor sannsynlighet for at du til slutt velger akkurat dette merket,» sier hun. Hvem vil dere gi rett Lene eller Anja? Begrunn svaret. 3.5 I en melding fra nyhetsbyrået Newswire i mars 2007 stod det blant annet følgende: Mannen kjøper båt, kona bestemmer Mer enn åtte av ti båtkjøpere er menn, men stadig oftere står kona som medeier. Og det er som regel hun som bestemmer hvilken båt de skal kjøpe, forteller båtforhandleren. De aller fleste av de snaut lystbåtene If Skadeforsikring har forsikret, er registrert på menn. «Bare 15,6 % av båtene har kvinnelig eier,» sier informasjonsdirektør Jack Frostad. Tallene gir imidlertid et skjevt bilde av hvem som egentlig bestemmer, mener båtforhandlerne. Mannen kjøper, men kona bestemmer, sier daglig leder Finn Høge i Oslo Marine AS, som er blant de største forhandlerne i landet. Det vanlige er at mannen kommer alene første gang og ser seg ut et par tre aktuelle båter. I neste runde kommer familien sammen, og da tar mor styringen. Menn er opptatt av motor og hestekrefter. Kvinnene tenker mer på sikkerhet, høyt fribord, garantier, velkjent merke og at båten skal se fin ut. Og så vil de ha plass til solseng, sier Høge. Også Askvik Maritim ved Os i Hordaland, som er landets største forhandler av båttypen Askeladden, kan bekrefte at salgsavtalen ikke forteller hele historien om hvem som egentlig avgjør båthandelen. Side 20 Økonomiforlaget foreløpig versjon august 2007

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring 615 Salg-markedsforing.book Page 1 Friday, November 16, 2007 10:00 AM Tomm Johansen og Per Nørgaard Salg og markedsføring for programområdet reiseliv i utdanningsprogrammet service og samferdsel Bokmål

Detaljer

NYTTIGE FORKLARINGER. accounting. consumerism. marketi. ny! accounting. consumerism. marketing. consumerism. marketing. ny!

NYTTIGE FORKLARINGER. accounting. consumerism. marketi. ny! accounting. consumerism. marketing. consumerism. marketing. ny! NYTTIGE FORKLARINGER marketi INNLEDNING 7 8 5 9 3 n 0 BEHOV SALG MARKED PRODUKT. Markedsføring i et nøtteskall. Markedsføring.3 Behov. Marked.5 Produkt 7. Salg 7 MARKEDSFØRING Kapittel : Nyttige forklaringer

Detaljer

Bli en bedre kursprodusent!

Bli en bedre kursprodusent! Bli en bedre kursprodusent! Kommunikasjon & Markedsføring! Kjetil Aukland BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand Høyskolelektor Markedsføring, Statistikk & Metode PhD kandidat Aalborg

Detaljer

Kapittel 2 Markeder, markedsinndeling og målgrupper

Kapittel 2 Markeder, markedsinndeling og målgrupper Kapittel 2 Markeder, markedsinndeling og målgrupper Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne bruke behovs- og motivasjonsteori for å identifisere kjennetegn ved ulike nasjonale og internasjonale

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Kjøpsatferd - bedriftsmarkedet. Markedsføringsledelse Kapittel 6 Foreleser: Arne Stokke Johnsen

Kjøpsatferd - bedriftsmarkedet. Markedsføringsledelse Kapittel 6 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Kjøpsatferd - bedriftsmarkedet Markedsføringsledelse Kapittel 6 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Kapitlet omhandler: særtrekk ved bedriftsmarkedet faktorer som påvirker beslutninger kjøps- og beslutningsprosessen

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Kjøpsprosessen. Utgitt av: Kunnskapssenteret.om. Skrevet av: Kjetil Sander. Revisjon: 1.1 (Des. 2015)

Kjøpsprosessen. Utgitt av: Kunnskapssenteret.om. Skrevet av: Kjetil Sander. Revisjon: 1.1 (Des. 2015) Hvordan foregår prosessen fra en kunde har et behov eller problem til de kjøper et produkt eller tjeneste som kan dekke dette behovet eller løse problemet? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: Kunnskapssenteret.om

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise DET Eneste konferansehotellet som seiler til København HØSTTILBUD SPAR Komplett KonferanseCruise 10% RABATT Moderne møteromsfasiliteter Egen erfaren konferansevert Utsøkt mat og drikke Kombiner det faglige

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Bryllup i Budapest & Ungarn

Bryllup i Budapest & Ungarn Bryllup i Budapest & Ungarn Gratulerer med avgjørelsen! Så var det endelig deres tur! Fantastisk! Gratulerer og uansett om dere velger Budapest eller andre destinasjoner; Lykke til med planleggingen og

Detaljer

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 25. juni GRUPPE 1: Frammøte Sola lufthavn seinest kl. 10.00 30 pers innsjekking KLM. NB: kan sjekke inn på nettet ca 24 timer før avreise Alle må ha gyldig pass Billetter

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Kjøpsatferd - det individuelle marked. Markedsføringsledelse Kapittel 7 Foreleser: Arne Stokke Johnsen

Kjøpsatferd - det individuelle marked. Markedsføringsledelse Kapittel 7 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Kjøpsatferd - det individuelle marked Markedsføringsledelse Kapittel 7 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Mål for kapitlet Få bedre innsikt i forbrukeres atferd ved kjøp av varer og tjenester Bli kjent med

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter:

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter: På hotell Villa Platanias kan du nyte av late dager i solen, midt i sentrum av Platanias resort. Selv om hotellet har en sentral beliggenhet, ligger Villa Platanias stille og rolig plassert rett ved den

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER!

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! Erfaringer fra økokampanjen FRI 2013 Adm.dir Nina Sundqvist SISTE GANG I perioden 2005-2008 3,5 mill kr Samarbeid SLF og Dagligvarehandelen Kompromissløsning på budskap

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!!

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! 4.- 12. september 2015 9 dager Dag 1 4. september (natt til fredag) Med avreise fra Trondheim kl 02:00 går ferden nedover Gudbrandsdalen og til Oslo hvor

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hotell i Montenegro Sun Resort ved Herceg Novi Ved Herceg Novi har vi et 4 stjernes hotell med mange fasiliteter. Hotellet ligger like ved sjøen og har egen strandlinje. Hotellet kan by på restaurant med

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012 Mappeoppgave 2 Medier, Kultur og Samfunn Lise Lotte Olsen Høgskolen i Østfold 2012 Hvordan blir vi påvirket til å kjøpe Apples produkter gjennom deres presentasjoner og media? Når det kommer et nytt produkt

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

spatur TIL VILNIUS Spatur til Vilnius Økonomipakken Pakkepris: Kr. 1.490,- p.p. Pris per voksen når to deler rom.

spatur TIL VILNIUS Spatur til Vilnius Økonomipakken Pakkepris: Kr. 1.490,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. spatur TIL VILNIUS Spatur til Vilnius Økonomipakken Pakkepris: Kr. 1.490,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. *Flybilletter er ikke inkludert! *Disse pakkene kan brukes på valgfri dato. *Merk at enkelte

Detaljer

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG Marbella 5 gode grunner for å reise til Marbella: Luksus og høy standard Hotell Middelhavs atmosfære Sjarmerende omland Stort utvalg av Golfbaner Jetset

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

OPPLEVELSER UNDERVEIS

OPPLEVELSER UNDERVEIS ISLAND PROGRAM DAG 1 10.00 Avreise fra Gardermoen med SAS med ankomst Keflavik Lufthavn 11.55. Ved ankomst tar bussen dere direkte til den Blå Lagune for et velkomstbad i surrealistiske og spektakulære

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET BRYLLUP Deres bryllup er vår hverdag. Vi vet at dagen skal være så spesiell og minnesrik som mulig. Hva er vel bedre enn en morsom serie kombinert med bilder fra vielsen, timen

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Hvorfor ikke legge neste firmatur til Sjoa? Rafting og andre actionfylte aktiviteter er perfekt for teambuilding, og vi har både kurs- og konferansefasiliteter

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

19.10.2014. Site visit Beijing 16-19.10.14. Nilsen, Ronny

19.10.2014. Site visit Beijing 16-19.10.14. Nilsen, Ronny 19.10.2014 Site visit Beijing 16-19.10.14 Nilsen, Ronny Site visit Beijing 16-19.10.14 Torsdag 16. oktober 2014 reiste undertegnede på site visit til Beijing for å se på forberedelsene til VM i 2015. Ankomst

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer