Salg og markedsføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salg og markedsføring"

Transkript

1 615 Salg-markedsforing.book Page 1 Friday, November 16, :00 AM Tomm Johansen og Per Nørgaard Salg og markedsføring for programområdet reiseliv i utdanningsprogrammet service og samferdsel Bokmål FORELØPIG UTGAVE i samarbeid med Fagbokforlaget

2 615 Salg-markedsforing.book Page 2 Friday, November 16, :00 AM ØKONOMIFORLAGET AS 2007 Foreløpig utgave ISBN Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Spørsmål om denne boka kan rettes til Økonomiforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 BERGEN Tlf.: Faks: E-post: Økonomiforlaget på Internett: Omslagsdesign ved forlaget Omslagsbilde: Scanstock Photo Tegninger: David Keeping Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen

3 615 Salg-markedsforing.book Page 3 Friday, November 16, :00 AM Forord Denne boka dekker læreplanmålene i programfaget salg og markedsføring i programområdet reiseliv på Vg2 i service og samferdsel, bortsett fra webdesign og aktuelle lover og etiske regler. Læreplanmålet «vurdere konkurransefortrinn norsk reiseliv har som eksportnæring» er ikke nevnt som målformulering ved starten av noe enkelt kapittel, men lærestoff som omhandler dette, er tatt inn i flere kapitler. Boka foreligger i foreløpig utgave til skoleåret 2007/08. Til neste skoleår kan den byttes vederlagsfritt med endelig utgave. Til læreverket blir det også utarbeidet en lærerveiledning med blant annet løsningsforslag til oppgavene. Stoff til programfaget salg og markedsføring blir i tillegg lagt ut på forlagets hjemmeside. Kapittel 8 Reservasjonssystemer er skrevet av Anne Løschbrandt. Oktober 2007 Tomm Johansen og Per Nørgaard

4 615 Salg-markedsforing.book Page 4 Friday, November 16, :00 AM

5 615 Salg-markedsforing.book Page 5 Friday, November 16, :00 AM Innhold DEL A INNLEDNING OG GRUNNLEGGENDE MARKEDSFØRING 1 Innledning Turisme og reiseliv hva er forskjellen? Reiselivsnæringen en sammenhengende kjede av bedrifter og organisasjoner Informasjon Reisebyrå- og formidlingsvirksomhet Transport Servering Overnatting Attraksjoner Hva er markedsføring? Hva er spesielt med markedsføring av reiselivsprodukter?. 19 Stadige trendskifter Service er viktig Kulturforståelse Den reisende deltar i produksjonen av reisen Kjøpsatferd Hva er kjøpsatferd? Kjøpsatferden på forbrukermarkedet Hva driver forbrukeren til handling? Motiver for kjøp av reiselivstjenester Kjøpsprosessen Kjøpsroller Adopsjonsprosessen Kjøpsatferden på de profesjonelle markedene Kort om markedsinndeling Motiver og kjøpsprosesser Markeder, markedsinndeling og målgrupper Markeder Hva er et marked? Hovedmarkeder SMP-markedsføring Segmentering av fritidsreisende

6 615 Salg-markedsforing.book Page 6 Friday, November 16, :00 AM 6 Salg og markedsføring Demografiske kriterier Geografiske kriterier Psykografiske kriterier Andre kriterier Segmentering av yrkesreisende Formål Organisasjonsform Bransjetype eller bedriftstype Størrelse Geografi Betydning Valg av målgruppe Mål og ressurser Segmentets størrelse og vekst Konkurrentene Posisjonering DEL B VIRKEMIDLENE I REISELIVSMARKEDSFØRINGEN 4 Virkemiddelbruk Oversikt over konkurransemidlene Produkt Hva er et produkt? Produktet som virkemiddel Pris Tre viktige prissettingsmetoder Andre prissettingsmetoder Prisdifferensiering Plass Tiltak i det ytre og indre miljøet Valg av distribusjonsvei Påvirkning Virkemidlene i kommunikasjonen Personlig salg Reiselivsproduktet Forutsetninger for reiseliv Landskap Fellesgoder Infrastruktur Næringsliv

7 615 Salg-markedsforing.book Page 7 Friday, November 16, :00 AM Innhold Produsenter av reiselivsprodukter Transport Servering Overnatting Attraksjoner Markedet se, være, gjøre og lære Det helhetlige reiselivsproduktet Det bærekraftige reiselivsproduktet Definisjoner Prinsipper for bærekraftig turisme Geoturisme Kvalitetssikring av reiselivsprodukter Teknisk og funksjonell kvalitet Forventet og samlet oppfattet kvalitet Hvordan kvalitetssikre? Andre former for kvalitetssikring DEL C SALG OG SERVICE INNENFOR REISELIV 6 Kjøperrollen og selgerrollen Hva er salg? Kunnskap er viktig Produktkunnskap Bransjekunnskap Forbrukerkunnskap Hvordan planlegge salgssamtalen? Hvordan åpne salgssamtalen? Førsteinntrykket er viktig Åpningsreplikken Hvordan argumentere og behandle innvendinger? Hvordan avslutte salget? Mersalg Gjensalg Verktøy og teknikker i salgsarbeidet Innledning Telefon Telefaks E-post Internett PC Andre digitale verktøy

8 615 Salg-markedsforing.book Page 8 Friday, November 16, :00 AM 8 Salg og markedsføring 7.8 Digitale betalingsverktøy Kunderegistre Reservasjonssystemer Innledning Amadeus Reservasjonssystemer Lokale reiselivsselskaper Reisebyråer Turoperatører Transportselskaper Hoteller og overnattingssteder Fremtidens systemer Stikkord

9 615 Salg-markedsforing.book Page 9 Friday, November 16, :00 AM DEL A Innledning og grunnleggende markedsføring

10 615 Salg-markedsforing.book Page 10 Friday, November 16, :00 AM 1 Innledning Innhold 1.1 Turisme og reiseliv hva er forskjellen? Reiselivsnæringen en sammenhengende kjede av bedrifter og organisasjoner Hva er markedsføring? Hva er spesielt med markedsføring av reiselivsprodukter? Turisme og reiseliv hva er forskjellen? Når vi snakker om turisme, tenker vi på noe mange mennesker gjør, og noe som er en inntektskilde for mange steder og mange land. Vi tenker også på at det er noe som gjelder de fleste av oss i løpet av livet. Vi bruker begrepet reiseliv når vi skal beskrive alle de virksomheter som arbeider for at de reisende skal få dekket sine ønsker og behov. Disse virksomhetene er beskrevet nedenfor. Reiselivsproduktet eller det helhetlige reiselivsproduktet som vi også kaller det, er summen av varene og tjenestene disse virksomhetene yter når vi gjennomfører en reise.

11 615 Salg-markedsforing.book Page 11 Friday, November 16, :00 AM Kapittel 1 Innledning 11 Eksempel Når vi reiser på en ukes ferie til Gran Canaria, er reiselivsproduktet reisen fra hjemstedet til flyplassen, flyturen, hotelloppholdet på Gran Canaria, restaurantbesøkene der nede, attraksjoner som vi ønsker å oppleve og hjemturen. 1.2 Reiselivsnæringen en sammenhengende kjede av bedrifter og organisasjoner Reiselivsnæringen består av en rekke aktører som arbeider for at de reisende skal få tilfredsstilt sine behov. Aktørene er virksomheter som tilbyr informasjon reisebyrå- og formidlingsvirksomhet transport servering overnatting attraksjoner Informasjon I boka Service og samferdsel fra Vg1 sa vi at transportbedrifter, overnattings- og serveringsvirksomheter, severdigheter/aktiviteter og reisebyråer og reisearrangører er de viktigste delene av reiselivsnæringen. Men her vil vi føye til et nytt punkt reiseinformasjonen. Når vi planlegger en reise, søker vi gjerne råd og veiledning. Det samme gjør vi på selve reisen. Bøker, artikler, aviser og brosjyrer er kilder som kan gi deg kunnskap om stedene du besøker, for eksempel om andre lands kultur, historie, natur og geografi. Informasjonen er med på å øke reiseopplevelsen og forståelsen for andre kulturer. Reiselivsopplevelsen er dermed ikke bare knyttet til den tiden det tar å gjennomføre reisen, men også til planleggingen på forhånd.

12 615 Salg-markedsforing.book Page 12 Friday, November 16, :00 AM 12 Salg og markedsføring Reisebyrå- og formidlingsvirksomhet Disse virksomhetene utvikler reisetilbud, formidler, distribuerer, markedsfører og selger reiser. Bransjen består av enkeltbedrifter, kjeder, selskaper som driver felles markedsføring, og offentlige serviceorganisasjoner. Det som er felles for de tre første, er at de har økonomiske interesser. Eksempel Essenz Unlimited er et eksempel på et enkeltstående reisebyrå. Via Travel er et eksempel på en reisebyråkjede, mens Finnmark Reiseliv, som eies av reiselivsnæringen i Finnmark, er et eksempel på et selskap som har som mål å drive felles markedsføring for næringen i fylket. Offentlige organisasjoner driver også turistinformasjon og formidlingsvirksomhet, men for dem er ikke målet å tjene penger, men å yte service. Trafikanten i Oslo er et eksempel på en slik offentlig virksomhet. Kontoret, som drives av kommunen, hjelper de reisende med informasjon, gir ut gratis brosjyrer, foretar hotellreservasjoner og formidler billetter til sightseeing og ekskursjoner. Hovedoppgaven til reisebyrå- og formidlingsvirksomhetene er å formidle produktene fra kjernebransjene. Kjernebransjer er virksomheter som tilbyr overnatting, servering, transport og attraksjoner. Eksempler på det siste er hesteskyss over Hardangervidda, snøscootersafari på Finnmarksvidda eller dykkeropplevelser på Maldivene. Ofte samarbeider disse aktørene om å videreutvikle kjernebransjens produkter. Vi kan dele reisebyrå- og formidlingsvirksomheten inn i to hovedgrupper: reisebyråer (detaljister) turoperatører (grossister) Reisebyråene selger tjenester direkte til forbrukerne, det vil si til deg og meg, og til bedrifter og organisasjoner. Den sistnevnte gruppen, som er den viktigste for byråene, kjøper forretningsreiser.

13 615 Salg-markedsforing.book Page 13 Friday, November 16, :00 AM Kapittel 1 Innledning 13 Turoperatørene setter sammen tjenester fra ulike virksomheter til et helhetlig reiselivsprodukt og selger dem enten via reisebyråene eller direkte til de endelige brukerne. Eksempel Turoperatøren Apollo arrangerer reiser over hele verden, blant annet elvecruise opp Dourodalen i Portugal. Turene består av flyreise, transport til og fra flyplassen i Porto, åtte dagers cruise med elvebåt, bevertning og forskjellige utflukter underveis. Det er mange forskjellige selskaper som leverer alle disse tjenestene, og Apollo sørger for å sy dem sammen til en enhetlig produktpakke. Den viktigste målgruppen for turoperatørene er ferie- og fritidsmarkedet. Transport Transporten til og fra stedet du besøker, er en viktig del av reiselivsproduktet. De vanligste transportmidlene er bil, ferge, tog, fly og buss. I Norge bruker vi mest bil når vi skal reise. Men stadig flere velger å reise med fly. Tog, buss og båt brukes mest til transportetapper under 300 kilometer. For at reiselivstilbudet skal være mest mulig tilgjengelig, er det en forutsetning at transporttilbudet til reisemålet er velfungerende. Transport og opplevelse av attraksjoner er noen ganger to sider av samme sak. Eksempel Reiser vi med Hurtigruten, Flåmsbana eller kjører Trollstigen, blir vi transportert fra et sted til et annet, og samtidig får vi mange fine naturopplevelser.

14 615 Salg-markedsforing.book Page 14 Friday, November 16, :00 AM 14 Salg og markedsføring Når vi velger transportform, vurderer vi hva de enkelte transportmidlene koster, hvor lang tid de tar, og hvor komfortable og bekvemmelige de enkelte transportmidlene er. Servering De som reiser, har naturligvis behov for mat og drikke. Virksomheter innenfor denne bransjen er restauranter, kafeer, gatekjøkken, barer og puber. Disse bedriftene selger varer både til de reisende og til lokalbefolkningen. For mange av oss er det en viktig del av reisen å gå ut og spise. Det gjelder særlig på reiser til andre land, der vi ønsker å oppleve andre matkulturer enn de vi er vant til hjemme. Overnatting Reiser vi mer enn 24 timer, er det som regel nødvendig med overnatting. Det er mange forskjellige virksomheter som tilbyr overnatting, og til forskjellige standarder. Vi tenker på alt fra store, flotte hoteller, der det meste er inkludert, til små moteller, campingplasser, pensjonater og hytter som leies ut. En del av dem som reiser, overnatter også i private hytter og hos venner og familie. Denne bredden av tilbydere av overnatting gir oss som reiser, mange valgmuligheter. Attraksjoner De som reiser, ønsker å oppleve noe, se noe, gjøre noe og lære noe på reisene. Slike opplevelser kaller vi attraksjoner. Det er ikke bare de som reiser enkeltvis, som ønsker å oppleve noe. Stadig flere firmaer har dette som mål når de arrangerer reiser for sine ansatte. I et salgsog markedsføringsperspektiv snakker vi om disse to hovedtypene av attraksjoner: ikke-kommersielle attraksjoner kommersielle attraksjoner Ikke-kommersielle attraksjoner kan være naturbaserte attraksjoner som Geirangerfjorden, Vøringsfossen, Preikestolen, Nordkapp og Finn-

15 615 Salg-markedsforing.book Page 15 Friday, November 16, :00 AM Kapittel 1 Innledning 15 marksvidda eller attraksjoner som er skapt av mennesker, for eksempel Borgund stavkirke og Holmenkollbakken og Vigelandsparken i Oslo. Slike attraksjoner kan være avgjørende for hvor vi velger å reise. Eksempler på kommersielle attraksjoner er Kristiansand Dyrepark og Tusenfryd utenfor Oslo. Det som særpreger de kommersielle attraksjonene, er at det er satt inn menneskelige og materielle ressurser for at attraksjonene skal gi inntekter. Tenk etter! Hvilke typer attraksjoner er Nidarosdomen, Galdhøpiggen, Atlanterhavsveien og Kon-Tiki Museet i Oslo? Vi deler attraksjonene inn i primærattraksjoner, sekundærattraksjoner og tertiærattraksjoner. Primærattraksjonene, som også blir kalt «fyrtårn», er utslagsgivende for valg av reisemål. Når du reiser til Oslo, er Holmenkollen og Vigelandsparken to av primærattraksjonene. Sekundærattraksjoner er attraksjoner du er kjent med på forhånd, men som ikke er avgjørende for valg av reisemål. En sekundærattraksjon i Oslo kan være Nasjonalgalleriet, Vikingskipshuset og Munchmuseet. Sekundærattraksjonene kan også være med på å bestemme hvilken reiserute vi velger. La oss si at utenlandske turister som kommer til Norge, har Lofoten og Nordkapp som primærattraksjoner. Men når de legger opp turen, ønsker de samtidig å få med seg attraksjoner i Oslo, Bergen og Trondheim. Disse blir da sekundærattraksjoner. Tertiærattraksjoner er attraksjoner vi ikke vet om på forhånd, men blir kjent med underveis, for eksempel et spesielt landskap eller et museum.

16 615 Salg-markedsforing.book Page 16 Friday, November 16, :00 AM 16 Salg og markedsføring Attraksjoner Deg selv på reise Overnatting Informasjon om salgsapparatet Servering Transport Reiselivsproduktets sammensetning, sett fra deg selv. 1.3 Hva er markedsføring? Litt forenklet kan vi si at markedsføring går ut på å planlegge og gjennomføre aktiviteter som tar sikte på at det oppstår byttehandel som oppfyller organisasjonens mål ved å tilfredsstille behov i markedet. Markedsføring innebærer blant annet å 1 registrere behov i markedet og utvikle produkter som dekker disse behovene 2 planlegge markedsføringen 3 informere om det vi har å tilby, og å påvirke kundene til å kjøpe det All markedsføring tar utgangspunkt i behov i markedet. Men markedet er aldri i ro. Det endrer seg stadig, og markedsføreren er derfor hele tiden nødt til å overvåke markedet og forsøke å finne ut hva som rører seg der til enhver tid.

17 615 Salg-markedsforing.book Page 17 Friday, November 16, :00 AM Kapittel 1 Innledning 17 Eksempel En trend innenfor reiselivet er geoturisme, det vil si en form for turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart, og som kommer lokalsamfunnet til gode. Behov og kjøpsatferd er eget tema i kapittel 2. Skal markedsføringen bli effektiv, må den planlegges. Slik planlegging kaller vi markedsplanlegging, og resultatet av planleggingen er en markedsplan. Figuren nedenfor viser stadiene i planen. Situasjonsanalyse Markedsmål Markedsstrategier Handlingsplan Først må vi vite hva vi skal bygge markedsføringen på. Det kaller vi situasjonsanalysen. Den går ut på å se nærmere på interne og eksterne arbeidsbetingelser. De interne arbeidsbetingelsene gjelder forhold i bedriften, og som vi kan gjøre noe med. Produktene vi selger, er eksempler på slike arbeidsbetingelser. Eksterne arbeidsbetingelser er forhold utenfor bedriften, og som vi bare i liten grad kan påvirke. Trenden at folk blir mer og mer miljøbevisste, er et eksempel på en slik arbeidsbetingelse. Analysen kan settes inn i et skjema, et såkalt SOFTanalyseskjema. SOFT er sammensatt av forbokstavene til de engelske ordene Strengths (styrker), Opportunities (muligheter), Faults (svakheter) og Threaths (trusler). Skjemaet ser slik ut: Styrker (strengths) Svakheter (faults) Muligheter (opportunities) Trusler (threats)

18 615 Salg-markedsforing.book Page 18 Friday, November 16, :00 AM 18 Salg og markedsføring Vi skriver altså inn i skjemaet hvilke styrker og svakheter bedriften vår har (interne arbeidsbetingelser), og hvilke muligheter og trusler (eksterne arbeidsbetingelser) som finnes i markedet. Når vi er ferdige med analysearbeidet, må vi sette oss markedsmål, altså mål for hva vi vil oppnå det kommende året. Økt omsetning og overskudd er vanlige markedsmål. Deretter må vi finne ut hvordan vi kan nå målene på best mulig måte. Vi må utarbeide markedsstrategier. Vi kan bruke disse markedsstrategiene: markedssegmentering og målgruppevalg virkemidlene produkt, pris, plass, påvirkning og personale, også kalt de fem P-ene Markedssegmentering vil si å dele markedet opp i segmenter, delmarkeder, som har visse fellestrekk. «Rolling Stones-generasjonen» er et eksempel på et segment. Det består av 50- og 60-åringer med god økonomi og som liker å reise mye, gjerne til eksotiske reisemål. Markedssegmentering og valg av målgrupper er temaer i kapittel 3. Produkt er en fellesbetegnelse på varer og tjenester. En flyreise eller et museumsbesøk er eksempler på tjenester. Hvis vi vil bruke produktet i strategiarbeidet, kan vi for eksempel være innovative og stadig komme med nye produkter, eller vi kan satse på kvalitetsprodukter. Begge deler kan øke salget. Pris er et effektivt virkemiddel. Det er lett å bruke og er raskt å endre. Mange flyselskaper bruker bevisst pris som virkemiddel i markedsføringen. Med plass tenker vi på at vi vil gjøre produktene tilgjengelige for kundene. Turoperatørene er for eksempel tilgjengelige på Internett slik at vi kan bestille turen uansett hvor vi bor, eller hotellet velger en sentral beliggenhet slik at det skal være lett å komme dit for gjestene. Med påvirkning tenker vi på hvordan vi kommuniserer med markedet og forteller om det vi har å tilby. Påvirkningen skjer både upersonlig ved hjelp av massekommunikasjon, og personlig, for eksempel når medarbeiderne i et reisebyrå snakker direkte med kunden. Personlig kommunikasjon er tema i kapittel 6.

19 615 Salg-markedsforing.book Page 19 Friday, November 16, :00 AM Kapittel 1 Innledning 19 Service blir stadig viktigere når vi skal markedsføre varer og tjenester. En viktig del av servicen er hvordan de ansatte behandler kundene. Derfor sier vi at personellet er et eget virkemiddel i markedsføringen. De som utgjør personellet, må læres opp og motiveres slik at de gjøre en best mulig jobb. Bruken av virkemidlene eller de fem P-ene kaller vi markedsmiksen, som er tema i kapittel 4. Når vi har bestemt oss for hvilken markedsstrategi vi skal velge, utarbeider vi en handlingsplan eller aktivitetsplan, som er en plan over de aktivitetene vi vil gjennomføre i løpet av det kommende året. Produktet som virkemiddel er tema i kapittel 5, og personlig påvirkning som virkemiddel er tema i kapittel Hva er spesielt med markedsføring av reiselivsprodukter? Stadige trendskifter I prinsippet er det ikke noen forskjell mellom å markedsføre reiser og andre produkter. Vi benytter de samme virkemidlene. Men et særtrekk ved reiseproduktet, i likhet med flere andre produkter, er at ønsker og behov stadig endrer seg. I dag er bærekraftig reiselivsutvikling en trend. Det vil si at stadig flere av de som reiser, har et miljøperspektiv. De etterspør reiser med miljøvennlig sammensetning av produkter. Mange ønsker å oppleve uberørt natur. I tillegg er de interessert i kunnskap om steders kultur og natur. Nordnorsk natur og kultur kan for eksempel være elementer som inngår i et slikt reiselivsprodukt. Service er viktig Reiselivsproduktet består av varer og tjenester som tilfredsstiller behovene og ønskene til de som reiser i forbindelse med opphold utenfor hjemmet. Det kan være transport, servering, overnatting og opplevelser. Det som er spesielt med tjenester, er at de som regel blir skapt av mennesker. Kundens opplevelse av tjenesten avhenger derfor av den personen som yter den.

20 615 Salg-markedsforing.book Page 20 Friday, November 16, :00 AM 20 Salg og markedsføring Eksempel En turist som blir møtt av en hyggelig og imøtekommende hotellbetjening eller blir ledsaget av en språkmektig og dyktig reiseleder, opplever at reiselivsproduktet får en tilleggsverdi for ham. Utfordringen til dem som tilbyr reiselivstjenester, er hvordan de kan yte best mulig service overfor de reisende, slik at de får positive opplevelser og kommer tilbake neste gang de skal reise. Kulturforståelse Hovedtanken bak all markedsføring er å sette markedet og kundenes behov i fokus slik at bedriften kan tjene penger og skape verdier. Det som er typisk for reiselivsnæringen, er at den skaper møter mellom mennesker, som ofte kommer fra forskjellige land. De samles for eksempel på møter, konferanser eller transportmidler, eller de reiser i grupper for å oppleve attraksjoner. Som reiselivsmedarbeidere må vi være klar over at tyskere, engelskmenn, dansker, svensker, japanere og amerikanere kan ha forskjellige ønsker og behov. Derfor er det viktig å ha kjennskap til forskjellige kulturer, slik at vi kan innfri spesielle ønsker og skape det «lille ekstra» som skiller oss fra konkurrentene. Eksempel Matvanene er forskjellige fra land til land, selv i to så like land som Norge og Danmark. Når danskene for eksempel snakker om frokost, tenker de ikke på vår forholdsvis enkle frokost med grovbrød, geitost, syltetøy, melk og kaffe. Med frokost mener de lunsj, og den bør helst være varm. For danskene er frokosten et av dagens høydepunkter.

21 615 Salg-markedsforing.book Page 21 Friday, November 16, :00 AM Kapittel 1 Innledning 21 Den reisende deltar i produksjonen av reisen Det mest synlige skillet mellom reiselivsmarkedsføring og tradisjonell markedsføring er at den reisende er direkte involvert og deltar i produksjonen av reiselivsproduktet. La oss forklare det med et eksempel: Når du oppsøker en forretning for å kjøpe ny ipod, kan du ta og føle på den og teste den. Skulle den gå i stykker etter en tid, kan du få den reparert eller kanskje byttet. Det innebærer med andre ord ikke noen stor risiko å kjøpe en ipod. Det er noe helt annet å kjøpe en reise. La oss ta en japaner som ønsker å besøke Norge. Reisen er dyr fordi den er lang, og fordi prisnivået i Norge er svært høyt. Sannsynligvis gjør han denne reisen bare én gang i livet, og derfor er det viktig for ham at den blir vellykket. Men han har ikke noen måte å teste reisen på før han kjøper den slik kjøperen av en ipod har. Produktet blir til i det øyeblikket han setter seg på flyet. Da er det for sent å angre. Reisen kan vanskelig byttes eller repareres om noe skulle gå galt. Disse spesielle egenskapene ved en reise stiller visse krav til oss som markedsførere. Den informasjonen vi gir i turistbrosjyrer, på messer osv., må være realistisk, slik at den reisende føler at han får det han betaler for. Det betyr også at vi må anstrenge oss mest mulig for at reisen skal bli vellykket, uansett om vi arbeider på en flyplass, om bord i et fly, på et hotell eller en i en restaurant. Tenk etter! Tenk på en reise du selv har gjort. Hvordan opplevde du reisen i forhold til løftene som ble gitt av selgeren før du reiste?

22 615 Salg-markedsforing.book Page 22 Friday, November 16, :00 AM 22 Salg og markedsføring Test deg selv! 1 Hva mener vi med begrepet turisme? 2 Hva mener vi med begrepet reiseliv? 3 Nevn de forskjellige aktørene i reiselivsnæringen. 4 Hvilke oppgaver har et reisebyrå? 5 Nevn et eksempel på en reisebyråkjede. 6 Gi eksempel på en organisasjon som driver med formidlingsvirksomhet. 7 Hva mener vi med en kjernebransje? 8 Hva er forskjellen mellom et reisebyrå og en turoperatør? 9 Hva mener vi når vi sier at transport og opplevelse er to sider av samme sak? 10 Nevn eksempler på ikke-kommersielle attraksjoner. 11 Nevn eksempler på kommersielle attraksjoner. 12 Definer begrepet markedsføring. 13 Nevn noen viktige oppgaver i markedsføringen. 14 Hva mener vi med markedssegmentering? 15 Nevn de fem P-ene i markedsføringen. 16 Nevn noe av det som skiller reiselivsmarkedsføring fra annen markedsføring. 17 Hva mener vi når vi sier at den reisende deltar i produksjonen av reisen?

23 615 Salg-markedsforing.book Page 23 Friday, November 16, :00 AM Kapittel 1 Innledning 23 Oppgaver 1.1 Vi forutsetter at du skal på hotellferie til Hemsedal i vinterferien. Du planlegger å bruke en del av ferien til alpinsport. Beskriv det totale reiselivsproduktet for denne reisen. 1.2 Foreslå transportmidler for disse personene: a) Mona Bergersen, som bor i Oslo, er en travel forretningskvinne. Tirsdag om to dager skal hun delta på et viktig møte i Stockholm. Onsdag kl skal hun ha et nytt møte i Oslo. b) Lærer Knut Berger, som bor i Moss, skal på lærersamling i Sarpsborg, der Økonomiforlaget skal presentere nye lærebøker innenfor service og samferdsel. c) En forskergruppe fra London skal på tur til Svalbard for å måle virkningene av den globale oppvarmingen. d) Hans og Grete Morgenstern fra Frankfurt i Tyskland har planlagt å feriere fire uker i Norge neste sommer. De vil se mest mulig av uberørt natur og ønsker å reise helt til Nordkapp. 1.3 En spansk venn, som du traff på interrail i fjor sommer, har sendt deg en e-post der han forteller at han vil besøke Norge i mai neste år. Han vil gjerne besøke byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og ber deg foreslå attraksjoner som han bør se i disse byene. Svar på e- posten. Han forventer ikke at du kan svare på spansk, men han forstår godt engelsk. 1.4 Avgjør hvilke beskrivelser som tilhører interne arbeidsbetingelser, og hvilke som tilhører eksterne: 1 Mildere klima utvider sykkelsesongen. Mange sykler nå hele vinteren. 2 Våre kundebehandlere er ikke gode nok til å yte service og få til salg og mersalg. 3 Det siste året har vi hatt stor suksess med rettene mostocholi, picatta og tortellini. 4 Regnskapet viste røde tall i året som gikk. En snuoperasjon er nødvendig.

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning Kapittel 1 Innledning Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne begrunne valg av virkemiddel for markedsføring av et reiselivsprodukt Innhold 1.1 Turisme og reiseliv hva er forskjellen? 1.2

Detaljer

Kapittel 3 Kjøpsatferd

Kapittel 3 Kjøpsatferd Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne bruke modeller for kjøpsatferd som grunnlag for salg av reiselivsprodukter Innhold 3.1 Hva er kjøpsatferd? 3.2 Kjøpsatferden på forbrukermarkedet 3.3

Detaljer

Administrative oppgaver

Administrative oppgaver Administrative oppgaver Ulike administrative oppgaver vil kunne være: Postbehandling Arkivering korrespondanse Telefon og/eller resepsjon Innkjøp og lagerstyring Salg-, service- og markedsføringsaktiviteter

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Reiseliv (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Service og Samferdsel Planlegging Kode: SSA1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Kapittel 2 Markeder, markedsinndeling og målgrupper

Kapittel 2 Markeder, markedsinndeling og målgrupper Kapittel 2 Markeder, markedsinndeling og målgrupper Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne bruke behovs- og motivasjonsteori for å identifisere kjennetegn ved ulike nasjonale og internasjonale

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Bli en bedre kursprodusent!

Bli en bedre kursprodusent! Bli en bedre kursprodusent! Kommunikasjon & Markedsføring! Kjetil Aukland BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand Høyskolelektor Markedsføring, Statistikk & Metode PhD kandidat Aalborg

Detaljer

NYTTIGE FORKLARINGER. accounting. consumerism. marketi. ny! accounting. consumerism. marketing. consumerism. marketing. ny!

NYTTIGE FORKLARINGER. accounting. consumerism. marketi. ny! accounting. consumerism. marketing. consumerism. marketing. ny! NYTTIGE FORKLARINGER marketi INNLEDNING 7 8 5 9 3 n 0 BEHOV SALG MARKED PRODUKT. Markedsføring i et nøtteskall. Markedsføring.3 Behov. Marked.5 Produkt 7. Salg 7 MARKEDSFØRING Kapittel : Nyttige forklaringer

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Vurderingskriterier for SSS2001

Vurderingskriterier for SSS2001 Vurderingskriterier for SSS2001 Etter Vg2 Felles programfag: Markedsføring og salg MS1 Gjøre rede for produktutviklingsprosesser og produktets livssyklus, og bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

JENS KR. STEEN JACOBSEN OG ARVID VIKEN (RED.) TURISME FENOMEN OG NÆRING GYLDENDAL AKADEMISK

JENS KR. STEEN JACOBSEN OG ARVID VIKEN (RED.) TURISME FENOMEN OG NÆRING GYLDENDAL AKADEMISK JENS KR. STEEN JACOBSEN OG ARVID VIKEN (RED.) TURISME FENOMEN OG NÆRING å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold DEL 1 BAKGRUNN 13 KAPITTEL 1 INTRODUKSJON TIL TURISME 14 og Arvid Viken Reisen er et gammelt fenomen

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon

Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon Fagkode SPR3019 SPR3020 SPR3021 Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon Fagnavn Reiseliv og språk 1, muntlig Reiseliv og språk 2, skriftlig Reiseliv og språk 2, muntlig Utdanningsprogram: Studieforberedende

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Kjøpsatferd - bedriftsmarkedet. Markedsføringsledelse Kapittel 6 Foreleser: Arne Stokke Johnsen

Kjøpsatferd - bedriftsmarkedet. Markedsføringsledelse Kapittel 6 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Kjøpsatferd - bedriftsmarkedet Markedsføringsledelse Kapittel 6 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Kapitlet omhandler: særtrekk ved bedriftsmarkedet faktorer som påvirker beslutninger kjøps- og beslutningsprosessen

Detaljer

www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no

www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no Steinar Madsen Service og samferdsel vg1 tverrfaglig praksislæring Læreverkets fem tverrfaglige arbeidsområder Skoleåret deles inn i fem tverrfaglige praksisområder.

Detaljer

Bryllup i Budapest & Ungarn

Bryllup i Budapest & Ungarn Bryllup i Budapest & Ungarn Gratulerer med avgjørelsen! Så var det endelig deres tur! Fantastisk! Gratulerer og uansett om dere velger Budapest eller andre destinasjoner; Lykke til med planleggingen og

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

TORREMOLINOS Andalusias solkyst

TORREMOLINOS Andalusias solkyst 1 TORREMOLINOS Andalusias solkyst Andalusia er den sydligste delen av Spanias 17 autonome regioner på fastlandet. Her finner du flotte kyster, et spennende og mangfoldig innland, små sjarmerende landsbyer,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Salg, service og sikkerhet (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Service og Samferdsel Planlegging Kode: SSA1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3019, SPR3021 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Roadtrip for naturelskere

Roadtrip for naturelskere Roadtrip for naturelskere En reise du aldri vil glemme Reisen starter på Gardemoen klokken 07.55. Fra Gardemoen tar du fly til London, hvor det er to timer og 10 minutter til flyet til San Fransisco går.

Detaljer

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år Hvorfor Optima? Mer kunnskap om konkurransesituasjonen Mer kunnskap om reisemålet Norges styrker og svakheter Mer kunnskap om hvem som er potensielle Norgesturister Mer kunnskap om hva som er viktig for

Detaljer

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise DET Eneste konferansehotellet som seiler til København HØSTTILBUD SPAR Komplett KonferanseCruise 10% RABATT Moderne møteromsfasiliteter Egen erfaren konferansevert Utsøkt mat og drikke Kombiner det faglige

Detaljer

Modul 2- Markedskommunikasjon

Modul 2- Markedskommunikasjon Modul 2- Markedskommunikasjon Modulen gir en rask innføring i de fire grunnleggende konkurransemidlene, markedskommunikasjonens fire grunnelementer, og begrepet markedsføringsmiks. Nødvendig utstyr Powerpoint

Detaljer

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: Service og samferdsel Fag: Salgsfaget

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: Service og samferdsel Fag: Salgsfaget NM-OPPGAVE WorldSkills Norway 2017 Programområde: Service og samferdsel Fag: Salgsfaget INNHOLD Forord Veiledning og instruks til konkurrentene Beskrivelse av oppgaven og del-oppgavene Nødvendig materiell

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet Gyldendal Norsk Forlag AS 2005 1. utgave, 3. opplag 2006 ISBN: 978-82-05-47954-8 Omslagsdesign: Designlaboratoriet Sats: Designlaboratoriet Brødtekst: Minion 10,5/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 2

Løsningsforslag kapittel 2 Løsningsforslag kapittel 2 Oppgave 1 Noen eksempler på ulike markeder: Gatekjøkkenmat i Bergen gatekjøkken produserer mat, folk i Bergen kjøper Aviser i Norge avisene (VG, Dagbladet, Aftenposten osv) produserer

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd.

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd. Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

NM SKOLE- KONKURRANSER SALGSFAGET

NM SKOLE- KONKURRANSER SALGSFAGET NM SKOLE- KONKURRANSER SALGSFAGET Programområde: Service og Samferdsel Fag: Salgsfaget Merk: NM-OPPGAVE INNLEDNING Oppgaveforslaget er utarbeidet av faglærere ved Tiller og Melhus vgs samt opplæringskontoret

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11 Innhold Forord 11 1 Grunnbok i markedsføring 15 Markedsføring i hverdagslivet 16 Forandringer i samfunnet påvirker markedsføringen 18 Perspektiver på markedsføring 21 Definisjoner 21 Forskjellige kunder

Detaljer