Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg"

Transkript

1 U-NYTT

2 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen Banks suksess var avgjørende for at mikrofinans ble del av etablert utviklingspraksis på 1990-tallet. Utviklingsfondet samarbeidet med Yunus allerede rundt 1990, og vi har sett at begrepet mikrofinans har fått stadig flere betydninger de senere årene. For ti år siden benyttet alle Utviklingsfondets samarbeidspartnere ulike former av mikrofinans. Noen hadde allerede i flere tiår benyttet liknende ordninger. De hadde systemer basert på sparing, hvor lokal tradisjon og kultur for utvikling av lokalsamfunn ble styrket gjennom tilrettelegging og systematisering av kollektiv organisering av penger. Andre skjønte at mikrofinans representerte en mulighet for større grad av involvering og ansvarliggjøring av deltakerne i utviklingsprosjektene, og redesignet deler av tilnærmingen sin fra å drive gavebistand til lån. Atter andre igjen skilte ut egne finansielle enheter fra sitt arbeid med sosial bevisstgjøring og utvikling. Slike såkalte rene «mikrofinansinstitusjoner» forvaltet millionbeløp etter strenge bankmessige kriterier, uten at låntakerne hadde annen relasjon til utlånsinstitusjonen enn at de søkte om og betalte sine lån. Hva de brukte pengene til, angikk ikke utlåner. Disse institusjonene hadde mange steder en dobbeltfunksjon. De fylte et gap slik at fattige kunne få tilgang til små lån. Samtidig ble de støttespillere til liberalisering av bankvesenet, hvor offentlig pengestøtte og lånevirksomhet ble redusert. Utviklingsfondet mener fattige mennesker må kunne subsidieres, og at man ikke kan forvente «overskudd» av slike prosjekter. Derimot tror vi at mennesker selv foretrekker å bidra fremfor å få, slik at kvotering og subsidiering er veien å gå. For å gjenopprette global balanse, trengs politisk styring. Fragmenterte, kjappe økonomiske enkeltløsninger kan bedre livet for mange, men vil ofte innebære at sektorer med mindre potensial for økonomisk profitt nedprioriteres. Det vil ofte bety de fattigste. Vi valgte derfor i 2002 å fase ut støtte til tiltak som ikke inkluderer låntakerne i planlegging og drift av mikrofinansaktivitetene. Penger og økonomi opererer ikke i vakuum fri for verdier. Penger og kapital bør styres mot reelle behov og uløste oppgaver i samfunnet. Vel organiserte spare- og lånegrupper har en kraft som langt overstiger summen av den enkelte deltakers økonomiske aktivitet. Gjennom opplæring og bevisstgjøring om drift og organisering av kreditten, kan undertrykkelse og utestengelse vendes til mestring og stolthet. Derfra kan veien være kort til utøvelse av de rettighetene alle har til å delta i utforming av egen fremtid. Vi ønsker deg God jul og godt nytt år! Takk for støtte og samarbeid i året som har gått. At du viser interesse for, og engasjerer deg i arbeidet vårt, bidrar til gode og miljøvennlige prosjektresultater har vært et godt år for Utviklingsfondet og våre partnere. Det er inspirerende å se at stadig flere deler vårt mål om en mer rettferdig og bærekraftig verden. All den moralske og økonomiske støtten gjør arbeidet vårt mulig. Bilde fra CowParade 2 Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Utviklingsfondet er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne fortsette støtte til miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-nytt trykkes på G-print 115g papir, som er trefritt, mattbestrøket og ikke klorbleket. Papiret er miljøsertifisert ISO14001, EMAS. Redaktør: Christoffer R. Klyve. Redaksjonsassistent: Anette Tjomsland. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet. E-post: internett:http://www.utviklingsfondet.no/

3 Støtt Utviklingsfondet, kjøp ny krølltang! Trenger du ny krølltang, komfyr, mobiltelefon eller kanskje en forsikring? Dette og mye mer kan du nå kjøpe og samtidig støtte Utviklingsfondets arbeid for bærekraftig utvikling. Vi er en del av den nye netthandelen Kjøp det du trenger uten at det koster deg noe ekstra. Butikken du handler hos betaler støtten for deg. Krever politisk kursendring for økt matsikkerhet Utviklingsfondet var tilstede i Roma i slutten av oktober da FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk, holdt møter om verdens matsikkerhet. Mer enn hundre representanter fra bonde-, fiske- og utviklingsorganisasjoner var samlet. Nye, nedslående tall som ble lagt frem viste at antallet som sulter øker. Lyspunktet er at andelen av verdens befolkning som sulter, synker på grunn av befolkningsveksten. Det var enighet om at en internasjonal politisk kursendring må til for å få bukt med sultproblemet i verden. Dramatisk nedgang i landbruksbistanden På slutten av 1970-tallet gikk nesten 30 prosent av bistandsbudsjettet til landbruk mot kun 2,7 prosent i Andelen er sannsynligvis den samme for 2006, og den vil bli redusert for 2007 om ikke de politiske føringene i budsjettet endres. Dette kommer frem i en rapport som Forum for utvikling og miljø leverte til Utviklingsminister Erik Solheim på Verdens matdag 16. oktober. Stortinget bør i budsjettforhandlingene for 2007 knytte den sterke satsingen på kvinner og miljø sammen med landbruksutvikling. Endringer i U-nytt I neste nummer vil du få se en del endringer i U-nytt. Vi har ikke bestemt nøyaktig hva som skal gjøres, men kommer til å gjennomføre en liten undersøkelse blant leserne i desember. Hvis vi ringer vi til deg, håper vi at du vil hjelpe oss ved å svare på et par enkle spørsmål. Hvis du har synspunkter på endringer i innhold eller utseende, er du selvfølgelig alltid velkommen til å ta kontakt med Christoffer på eller telefon CowParade -en suksess! Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet la frem rapporten om landbruksbistand for utviklingsminister Erik Solheim på Verdens matdag 16. oktober. Mer aktivisme på nett, takk! Globaliseringskonferansen 2006 på Folkets hus i Oslo ble en braksuksess med mange engasjerte mennesker under samme tak. Utviklingsfondet og Spire var aktive bidragsytere innenfor alt fra matsikkerhet, WTO og IMF, til et eget verksted om nettaktivisme. Les mer på www utviklingsfondet.no eller se Husk CowParade i september ble en stor suksess, med over en million innsamlede midler til Utviklingsfondets prosjekter i Malawi. Dyrskua (nærmest på bildet) satte rekord på auksjonen, da den gikk for hele kroner. Foto: Anette Wilhelmsen å melde fra til oss når du flytter, så vi kan sende U-Nytt til din nye adresse. Du kan opplyse om ny adresse på epost: u-fondet.no, eller på telefon Du kan også velge å ikke få U-nytt i posten i det hele tatt, men heller abonnere på vårt elektroniske, månedlige nyhetsbrev. 3

4 Mikrofinans m - Kreditt burde være en menneskerett, sa Mohammad Yunus, grunnleggeren av Grameen Bank, til Utviklingsfondet da han besøkte Norge tidlig på 1990-tallet. Nobelprisen i økonomi bør gå til Grameen Bank, skrev Eliazar Rose i Future, et magasin Utviklingsfondet ga ut i samarbeid med asiatiske partnere, kort tid etter Yunus besøk. Rose var da leder av New Hope Rural Leprosy Trust, en av Utviklingsfondets daværende partnere i India. Han fikk nesten ønsket sitt oppfylt. Grameen og Yunus får sin nobelpris, men ikke i økonomi. Når Yunus kommer til Norge i desember, er det for å motta Nobels Fredspris (se boks). Credit to the poor or poor credit? var navnet på temanummeret av Future som sitatene over er hentet fra. Ansatte i Utviklingsfondet og noen av våre daværende partnere i Asia skrev om hvor viktig tilgang til kreditt er for de fattige, og om hvordan Grameen Banks konsept har inspirert liknende tiltak i en rekke andre land. Utviklingsfondet var blant de første norske bistandsorganisasjoner som innså viktigheten av å skaffe fattige tilgang til kreditt. Nå er dette blitt et vanlig verktøy for de fleste bistandsorganisasjonene, mens Utviklingsfondet viderefører ideene i både eksisterende og nye prosjekter. I Utviklingsfondets prosjekter er normalt sparing minst like viktig som kreditt- og lånevirksomhet. Derfor bruker vi begrepet spare- og lånegrupper som betegnelse for den typen mikrofinans vi støtter. På denne siden kan du lese om to slike eksempler, fra Sri Lanka og Malawi. Fra Sri Lanka Ett av Utviklingsfondets langvarige prosjekter på Sri Lanka organiserer folk på landsbygda, for å styrke deres evne til å løse lokale problemer. Verktøyet er spare- og lånegrupper. Vår lokale partner Future in Our Hands Sri Lanka (FiOH) hjelper landsbybeboerne med å opprette spare- og lånegrupper, som styres av landsbybeboerne selv. Dette er en form for mikrofinans som ikke ikke først og fremst handler om penger. Det sentrale er selvstendighet og sosial mobilisering. Omtrent 5000 familier omfattes av dette programmet. Byggesteinene i prosjektet er sparekasser. En sparekasse starter ved at en gruppe på 5-10 personer bestemmer seg for å samarbeide om spare- og lånevirksomhet. Hvert medlem bidrar med et lite beløp hver uke eller måned. Etter en viss tid, er sparekassen stor nok til at ett av medlemmene kan låne penger til en større til Malawi Såkornene i frøbanken lånes bort til landsbybebeboerne med renter. Det betyr at det kommer inn mer såkorn enn det som innledningsvis ble lånt ut. Slik vokser frøbanken seg større, og stadig flere mennesker kan delta i ordningen. Loina (bildet) er gift, har to barn og ni års skolegang. Hun er sekretær for frøbanken og dokumenterer alle data med stor nøyaktighet. I landsbyen er 22 av 74 investering. Hun (de fleste medlemmene er kvinner) betaler tilbake med renter, slik at sparekassen øker. Vellykkede sparekasser går sammen i større sammenslutninger, som gir økt kapitalgrunnlag og bedre kredittverdighet. Utviklingsfondet har opp gjennom årene bidratt til opprettelsen av over 600 sparegrupper, fordelt på et femtitalls sammenslutninger. Disse er igjen organisert i sju paraplyorganisasjoner. Arena for kollektiv handling Sparekassene og sammenslutningene blir også arenaer der det er behov for kollektive løsninger, som veibygging, beskytting av Loina Gerard fra landsbyen Garamako i Malawi er heldig som er med i den lokale frøbanken. Bønder i landsbyen organiserer seg for å foredle de beste såkornene. Dette øker matsikkerheten. husholdninger med i sparegruppa. Kun en familie har ikke hatt mulighet til å betale tilbake frøene de lånte, på grunn av sykdom. Hittil i år har frøbanken distribuert 124 kg peanøttfrø og fått 212 kg tilbake. Loina påstår bestemt at barna hennes har blitt sunnere etter at de begynte å dyrke jordnøtter. De har mer næringsrik mat, og de får litt kontanter når de selger overskuddet. Med denne sårt trengende vannkilder eller å stille krav til myndighetene. Siden 2001 har organisasjonen økt fokuset på formell registrering av gruppene. Da vil det som er bygget opp, ikke falle sammen når prosjektet avsluttes. Målet er å få seks av sju paraplyorganisasjoner registrert som selvstendige lokale organisasjoner i løpet av Det gir dem en selvstendig juridisk status og åpner også for at de kan søke tilskudd fra det statlige National Development Trust Fund. Dermed kan de stå på egne ben og FiOH kan gå videre og rette sin innsats mot nye grupper. ekstrainntekten, kan de kjøpe litt kjøtt eller fisk og husholdningsartikler som såpe og malarianett til barna. 4

5 ot fattigdom Fra en av kvinnegruppene til Manavodaya, Utviklingsfondets tidligere partner i India. Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grameen Bank og nobelprisen I oktober i år annonserte Nobelkomitéen at Nobels fredspris for 2006 går til Mohammad Yunus og Grameen Bank, for arbeidet deira for å skapa økonomisk og sosial utvikling nedanfrå. Dette har ført til en diskusjon om fredsprisens rolle, og om sammenhengen mellom utvikling og fred. Få, om noen, har imidlertid antydet at Yunus ikke fortjener en pris for sitt arbeid. Etter å ha startet i det små for tre tiår siden, har Grameen Bank vokst til å bli et stadig viktigere virkemiddel i kampen mot fattigdom. Konseptet har også spredd seg utenfor Bangladesh grenser, og med varierende hell blitt forsøkt tilpasset andre land og kontinenter. Hva er spare- og lånegrupper? Mikrofinans er en samlebetegnelse på finansielle tjenester tilbudt til fattige mennesker, særlig i utviklingsland, som ellers er stengt ute fra finansielle markeder. (http://no.wikipedia.org/wiki/mikrofinans) Flere av Utviklingsfondets partnere arbeider også med mikrofinans, vanligvis i form av spare- og lånegrupper. Dette er en type mikrofinans som setter sosial mobilisering og bevisstgjøring i høysetet. 5

6 Det finaste i Malawi Me treng fyrst nokre grunnreglar for dette årsmøtet, forklarar Grivin Kili, ein av arrangørane Forslag? Årsmøtet i Network for Youth Development har starta, og deltakarane blir bedt om å komma med innspell til prosess. Alle bør slå mobiltelefonane på lydlaus, føreslår ein. Ein må prøva å vera punktlege, og alle må få delta fritt, føreslår ein annan. Ein bør unngå stygg språkbruk, seier ei. Kili skriv lydig ned forslaga. Femten minutt etter er alle samde om felles køyrereglar. Møtet kan byrja. Demokratiske prinsipp Network for Youth Development består i dag av elleve organisasjonar i ulike delar av Malawi. Kvar organisasjon sendar ein gut og ei jente til årsmøtet. Årsmøtet er ei pussig oppleving for oss norske deltakarar. Ein ser korleis demokratiske og organisasjonsmessige prinsipp som vi heime ikkje lenger tenker over vert diskutert og debattert. Resultatet er eit årsmøte der alle er samde om ein type struktur og kvifor den er best. Ambisjonen er å gjera dette til ei anna oppleving enn det deltakarane tidlegare har vore med på, seier nettverkskoordinator Gift Numeri. Vi er interessert i at alle skal bidra, og Spire og Malawi Utviklingsfondets ungdomsgruppe Spire har starta eit samarbeid med Network for Youth Development i Malawi. Spire vart invitert til ungdomsnettverket Youth Development Network sitt årsmøte 28. oktober -1. november gjera dette til sitt nettverk. Vi er også stolte over at så mange jenter deltek. Det er ganske unikt i Malawi. Jentene deltar Eg og Daniel har føreslått å halda jenteog gutemøter fyrst for å gjera jentene meir trygge på seg sjølv og trena på å snakka i forsamling. Gutane skal spesielt trena på god møtekultur og korleis dei legg fram sine meiningar på best mogleg måte. Det er klart vi jenter kan vera like aktive som gutar, men eg trur vi treng litt trening, seier Tendai (19). Ho studerer marknadsføring og arbeider i Blantyre Young Voices. Begge foreldra hennar er gått bort, så ho bur hjå ei tante. Også dei andre jentene eg møter verkar ressurssterke og flinke. Den beste debatten fekk ein når ein delte opp i to, der ein skulle argumentera kva kjønn som var best, menn eller kvinner. Eg tykkjer det er best å vera kvinne fordi det er vi som skapar liv. Jenter er mykje flinkare enn gutane til å støtta kvarandre med gode tilbakemeldingar, seier Tendai. Det finaste Eg kunne også nemnt andre inntrykk etter 12 dagar i Malawi. Eg kunne skildra safarituren, eller snorkling i den vakraste innsjøen eg har sett. Eg kunne halde fram om vakre kvinner med barn på ryggen og ellevill dans med dyremasker og trommerytmar. Det finaste med Malawi er likevel for meg møtet med menneska på min eigen alder, i ein så annleis livssituasjon, men så like oss. Dei er berre mykje betre til å dansa. Det er dessverre ingen myte. Margrete Slettebø (bakerst til venstre på bildet), Spire Les hele saken på 6

7 Sandinistene vant i Nicaragua: Nytt håp i kampen mot sult Etter å ha tapt makten i valget i 1990, seiret Daniel Ortega og sandinistpartiet i Nicaraguas presidentvalg 5. november. Utviklingsfondets partner Cipres har stort håp for en fornyet satsing i kampen mot sult. Selv om mange er kritiske til Ortega (se boks), har han og sandinistene fortsatt stor støtte blant den fattige delen av Nicaraguas befolkning. De håper nå på en mer fattigdomsorientert politikk. Utviklingsfondets partner Cipres har god kontakt med sandinistpartiet. De har allerede fått gjennomslag for et forslag om å opprette en egen institusjon for å bekjempe sult. Cipres, som har vært partner av Utviklingsfondet siden 1999, vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet. Organisasjonen har omfattende erfaring med mobilisering av bønder og bekjempelse av sult nedenfra. Planteforedling Cipres er Utviklingsfondets samarbeidspartner i den nicaraguanske delen av programmet for deltakerstyrt planteforedling. Hovedprinsippet i dette programmet er at bøndene får opplæring i teknikker for kryssing av planter, og dermed selv tar kontrollen over hvilke egenskaper de ønsker å dyrke frem i plantene. Cipres har stort håp om at myndighetene vil institusjonalisere dette konseptet, og gjøre deltakende planteforedling til en sentral del av den statlige landbrukspolitikken. I tillegg til en fornyet innsats i kampen mot sult og utvidelse av konseptet, håper Cipres også på gjennomslag for andre kampsaker: Større fokus for små og mellomstore produsenter Nei til genmodifiserte organismer. Jordbruk med mindre bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. Satsing på kooperativer. Tilgang til bedre finansiering for bønder Ortega og valget Daniel Ortega tapte valgene både i 1990, 1996 og Forrige gang Ortega var president, etter sandinistrevolusjonen i 1979, måtte han bruke mye energi og ressurser på å bekjempe de USA-støttede contras-styrkene. Til tross for, eller kanskje på grunn av, at USA denne gang advarte nicaraguanske velgere mot å stemme på ham, fikk Ortega 38 % av stemmene. På grunn av det bare kalles pakten, var 38 % nok til å stikke av med seieren og unngå en andre valgomgang. De fleste politiske analytikere er enige om at Ortega ville tapt en eventuell andre omgang, slik han har gjort ved tidligere valg. Pakten, som ble inngått mellom Ortega den nå korrupsjonsdømte tidligere presidenten Arnoldo Alemán, innebar fjerning av en regel om at en presidentkandidat måtte oppnå 45 % oppslutning for å unngå en valgomgang nummer to. Nå holder det med 35 %, så lenge det er 5 % ned til neste kandidat. Sandinistene har heller ikke rent flertall i parlamentet. De må derfor inngå kompromisser med andre partier for å få gjennomført sin politikk. Dette kan gi en politikk som har bredere oppslutning blant større deler av befolkningen enn sandinistenes kjernevelgere. 7

8 B-BLAD Returadresse: Utviklingsfondet Grensen 9B 0159 Oslo Årets siste innspurt To jenter fra Utviklingsfondets prosjektområde Humla i Nepal. Gir din julegave dem en trygg fremtid? Foto: Tor Skudal/Utviklingsfondet Snart er det tid for Utviklingsfondets årvisse julekampanje. I midten av desember får dere den i postkassen. Vi kan love dere en veldig spennende og spesiell kampanje i år. Din støtte på tampen av året er avgjørende for årsresultatet vårt, og dermed også for hvilke planer vi kan gjennomføre i året som kommer. Vi røper allerede nå at julekampanjen har innslag både om pashminasjal, sennepsfrø, nye muligheter og rettigheter, samt mange interessante ting som foregår i Nepal. Vår Nepal-koordinator, Olav Myrholt, vil dele sine inntrykk med deg fra sitt oppholdssted på «verdens tak». Utviklingsfondet brenner etter å gjennomføre mange spennende tiltak nå som det er blitt fred i landet. Vi håper på din støtte. Hver eneste krone teller. Slik kan du støtte Internett: Du kan gi raskt, enkelt og sikkert på Alt du trenger er et Visa- eller Mastercard-kort. Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Uansett er dette billig for oss, og enkelt for deg. Kampanjer: Vi kan sende deg kampanjene våre en gang i blant. Presanger: Vi kan vi sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon og tilrettelegger for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Vi kan utarbeide planer for bøsseinnsamling, eller du kan melde deg som bøssebærer. Minnegaver: Du kan hedre minnet til en slektning eller venn med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster. Pengene kan betales til kontonr og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Utviklingsfondet kan formidle juridisk bistand, og slipper å betale arveavgift på beløpet. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å støtte Utviklingsfondet og prosjektene våre, har vi flere mulige løsninger. Spar skatt Alle givere som i løpet av et kalenderår støtter Utviklingsfondet med mellom 500 og kroner, kan få skattefradrag. Beløpet du har gitt trekkes fra inntekten før skatten beregnes. Det betyr at du sparer 28 % av det beløpet du har gitt. Personnummer For at du skal få det fradraget du har rett til, må du være registrert i vårt giverregister med personnummer (11 siffer). Send det gjerne på e-post, per brev, eller ring Les mer på eller ring

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet U-NYTT 4 2003 God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks På verdens matdag den

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus HOVEDSAKEN Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus Vant fredsprisen: Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, fredsprisvinner og grunnlegger av Grameen Bank, hylles

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa Utgitt av NORAD des. 2003 HIV/AIDS: FN blåser opp aidstall FN-organisasjonen UNAIDS opererer med oppblåste tall for omfanget av hiv-aids-epidemien i flere afrikanske land, hevder den britiske forskeren

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Pengevirke 1 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R M A J

Pengevirke 1 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R M A J Pengevirke 1 2 0 0 7 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R M A J ISSN 1399-7734 Tema: Mikrofinans P E N G E V I R K E 3 2 0 0 6 1 ISSN 1399-7734 / Online: ISSN 1901-2020 PENGEVIRKE 1-2007 udgives

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

bistandsaktuelt hist og her både tematisk og geografisk, vil oppleve et større press, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Sigrun Møgedal.

bistandsaktuelt hist og her både tematisk og geografisk, vil oppleve et større press, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Sigrun Møgedal. Utgitt av NORAD mai 2001 NORSK FOLKEHJELP: Underskudd på 11 mill. kroner Den storstilte satsingen i Sør-Sudan er blant de programområder som vil bli berørt etter at Norsk Folkehjelp fikk et underskudd

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter Bulletin Nyhetsbulletin fra Digni 2014-5 Tema: Utdanning Analfabeten som ble landsbysjef Alfabetiseringen har virkelig forvandlet mitt liv, og det er min oppgave å støtte alle kvinner som lengter etter

Detaljer