Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012"

Transkript

1 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012

2 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning fra komiteene: Dansekurs Aktiviteter 7 Forslag og saker til behandling 7.1 Forslag til økning av medlemskontingent fra Regnskap 8.1 Regnskap Budsjett Valg av a Styre b Revisor c Valgkomité 10 Avslutning

3 1 Åpning av årsmøte Åpning Antall godkjente stemmeberettigede medlemmer til stede. Godkjenning av innkalling 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet

4 5 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 2011 Skedsmo Western Club Følgende personer til styret ble valgt på årsmøte 27. mars 2011: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Trine Haukø Lund Trude Olafsen Jostein Bareksten Karin Bjørgo Fagersand Anne Marie Espmarker Egil Breiby Hilde Rosel Bjartan Jota Styret har i løpet av året gjennomført: 5 styremøter. 1 medlemsmøte 2 møter med instruktører 1 instruktørkurs 1 oppfølgingskurs for instruktører. Medlemstall Medlemstallet i 2011 var 79 personer. Kurs Våre linedance kurs har i 2011 blitt holdt på Folkets Hus på Strømmen. Antall deltagere har i gjennomsnitt vært 25 stk pr. kurskveld. Regnskap Regnskapet per fikk et resultat på 11858, som gir et avvik på 33358, i forhold til budsjett 2011 som var på 21500,. Aktivitets kalender Styret har en egen aktivitets kalender over arrangementer som det kan være aktuelt å delta på. Når det gjelder klubbens deltagelse på arrangementer, se Arrangementskomiteens egen beretning. Styret ønsker å takke Arrangementskomiteen, Valgkomiteen og andre frivillige i klubben for en flott innsats i Instruktører Uten instruktører kunne vi ikke ha avholdt våre linedance kurs eller teknikk trening. Styret retter en stor takk til Karin Bjørgo Fagersand og Mona Akersveen. For styret i Skedsmo Western Club Lillestrøm Trine H. Lund Trude Olafsen Jostein Bareksten Karin B. Fagersand Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Anne Marie Espmarker Egil Breiby Hilde R. B. Jota Styremedlem Varamedlem Varamedlem

5 6 Beretning fra komiteene: Dansekurs Dansekurs Skedsmo Western Club 2011 Vårsesongen Linedance Tirsdager. Klubben gjennomførte 20 kurskvelder i perioden fra 11. januar til 7. juni, hvor vi hadde kurs på 3 nivåer: grunnkurs 1, 2 og øvet. Teknikk trening linedance Tirsdager, før ordinært kurs. Instruktører denne sesongen har vært: Grunnkurs 1: Tove Richvoldsen og Mona A. Schützer Grunnkurs 2 og øvet: Karin B. Fagersand Teknikktrening: Trine H. Lund Instruktørkurs helgen 5/6 mars og 28/29 mai. Høstsesongen Linedance Tirsdager. Klubben avholdt 16 kurskvelder i perioden fra 16 august til 6 desember, hvor vi hadde kurs på 3 nivåer: grunnkurs 1, 2 og øvet. Teknikk trening Linedance Tirsdager, før ordinært kurs. Instruktører denne sesongen har vært: Grunnkurs 1: Mona A. Schützer Grunnkurs 2 og øvet: Karin B. Fagersand Teknikktrening: Trine H. Lund Møter Det har vært avholdt 2 møter med styret og instruktører i Utviklingskurs Klubbens instruktører går på kurs/workshop som er hensiktsmessig for klubben for å utvikle seg, slik at de skal kunne gi klubbens medlemmer enda bedre undervisning. Trude Olafsen Leder for instruktørene

6 Aktiviteter i 2011 for Skedsmo Western Club Arrangementskomiteen har i år bestått av Svanhild Ottosen og Mona A Schützer. Noen av aktivitetene klubben og danserne har vært med i 2011 på er: T ils t e l n in g e r 28. mai Huseby/Jessheim Dagen startet med dansing på torvet på Jessheim hvor vi fikk vist fram litt linedance i strålende solskinn. Deretter reiste vi til Huseby på Skedsmokorset hvor været dessverre hadde snudd til regn. Vi danset da inne i en stor lavvo. Det ble delt ut flyere, noe som resulterte i flere nye dansere i august. Samme helg ble det avholdt instruktørkurs i Lillestrøm, hvor noen av danserne og instruktørene deltok. 5. juni Sommergrillfest på Hvalstjern Fetsund i juni Sommeravslutningen ble avholdt på Hvalstjern i strålende sol. Anne Lise hadde med en stoooor tønnegrill hvor vi grillet maten vår. Det var stort oppmøte så det ble et flott langbord. Alle koste seg med gode dansevenner, mat og bading. 4. juli Lillestrøm Vi hadde danseoppvisning utenfor Klimt i Lillestrøm. Dette ble avholdt fra kl Det var ca 12 stykker som deltok. Under oppvisningen ble det også delt ut flyere, som resulterte i nye dansere i august. 15. oktober Skedsmo Western Clubs 13 års jubileum Festen ble avholdt 15. oktober på Folkets Hus på Strømmen. Temaet for dagen var Gamlehjemmet The Good Old Days! Dagen startet med workshop med danser fra gode gamle dager. Instruktører var Frank Olsen, Arild Lekanger og Mona A. Schützer. Tone Lise Inngjerdingen skulle også stille som instruktør, men pga bekkenløsning var hun nødt til å trekke seg. Etter en vellykket workshop med bra oppmøte, ble det duket til festmiddag og dans ut i de sene nattetimer. Stefan Schützer var kveldens DJ. Vi takker alle frivillige som hjalp til. Loddsalget gikk med et godt overskudd som gagner kommende årsfest i desember Juleavslutning Desember på Folkets hus Strømmen Strålende oppslutning! Ca 60 stk møtte opp til risgrøt, gløgg, pepperkaker og loddsalg. Vi hadde fått inn veldig mange finer premier så loggsalget gikk med ett godt overskudd! Alle så ut til å kose seg med gode dansevenner og linedance! Linedance Kafe Klimt Lillestrøm Vi har hatt linedance kafe siste søndag i måneden gjennom nesten hele året. Oppslutningen har vært varierende, litt etter været Men vi har kost oss masse med gode dansevenner og linedance Helt uforpliktende uten kurs,men litt repetisjon. Vi takker Klimt for at vi får lov til å komme å bruke 2. etg. helt gratis. T u r e r I helgen mars reiste noen av medlemmene på tur til Guriset Høyfjellshotell. Dansere fra klubben har også vært på det nye eventet i Sverige, Yezdance i august. Noen var også på den årlige linedance festivalen på Gol i oktober. Samt på NM på Hamar, EM i Nederland og VM i Tyskland. Guriset Høyfjellshotell Vi var 20 personer som reiste til Guriset helgen Mars, med Western som tema. Fredag var det felles middag med dans og morro. Lørdag kl 12 hadde vi en obligatorisk tur til en lavvo hvor vi akte,

7 fikk servert deilig lunsj, og hadde barbygging konkurranse ute på fjellet. Med kåring av fineste bar, beste pannekaker og Irish coffee, laget på eget bål. På kvelden var det felles middag med premieutdeling for fineste kostyme og beste bar, og selvfølgelig dans og morro. Søndag var det brunsj før avreise. En knallfin tur. Ansvarlige for denne turen var Trude og Karin. Arrangementskomiteen takker for hjelp vi har fått under arrangementene og ser fram til et nytt og spennende år. Hilsen Arrangementskomiteen Fest & Fanteri bare Com

8 7 Forslag og saker til behandling Forslag fremmet av styret: Styrets forslag til økning av medlemskontingent. Formål: Styret ønsker å heve prisen på medlemskap for å følge med i prisutviklingen, og bedre inntekten til klubben, slik at vi kan oppfylle våre økonomiske forpliktelser til bl.a leie av folkets hus på Strømmen. De nye prisene vil gjelde fra og med Styrets forslag til endring av medlemskontingent: Type medlemskap Dagens pris Ny pris Voksne kr. 250, kr. 300, Barn kr. 125, kr. 150, Familie kr. 500, kr. 600, 8 Regnskap Regnskap 2011

9 Balanse pr År 2011 Budsjett 2011 År 2010 År 2009 Inntekter Salgsinntekter, avgiftsfrie Note 1 Andre inntekter Note 2 Sum inntekter Kostnader Varekostnad Note 3 Annen driftskostnad Note 4 Sum kostnader Finansposter og ekstraordinære poster Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter og ekstraordinære poster Resultat Avsatt til Avsatt til fond Årsresultat

10 Balanse pr EIENDELER År 2011 År 2010 År 2009 Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og lignende. Note Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Note Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Note Sum fordringer 0 0 Bankinskudd, kontanter og lignende Note Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 EGENKAPITAL OG GJELD År 2011 År 2010 År 2009 Egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Note Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Levrandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Differanse

12

13

14 Budsjett 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2011 År 2011 Inntekter Salgsinntekter, avgiftspliktige Salgsinntekter, avgiftsfrie Note 1 Salgsinntekter, utenfor avgiftomeråde Offentlig tilskudd Leieinntekter Andre inntekter Note 2 Suminntekter Kostnader Varekostnad Note 3 Lønn og annen godtgjørelse Annen driftskostnad Note 4 Sumkostnader Finansposter og ekstraordinære poster Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sumfinansposter og ekstraordinære poster Resultat Avsatt til overlock 0 0 Avsatt til fond 0 0 Årsresultat

15 Kopi av SWC Budsjett xlsm Noter Regnskap 2011 Budsjett 2012 Note 1: Salgsinntekter Note 1: Salgsinntekter Varesalg kiosk & lunsj workshop Varesalg kiosk & lunsj workshop Inntekter salg av klubbartikler Inntekter salg av klubbartikler Inntekter salg av dansesko Inntekter salg av dansesko Sum Sum Note 2: Andre inntekter Note 2: Andre inntekter Medlemskontigent Medlemskontigent Inntekter linedancekurs Inntekter linedancekurs Inntekter workshop Inntekter workshop Inntekter årsfest Inntekter årsfest Andre inntekter Andre inntekter Sum Sum Note 3: Varekostnad Note 3: Varekostnad Innkjøp kiosk & lunsj workshop Innkjøp kiosk & lunsj workshop Innkjøp klubbart Innkjøp klubbart Innkjøp av dansesko Innkjøp av dansesko Sum Sum Note 4: Driftsutgifter Note 4: Driftsutgifter Leie av lokale Leie av lokale Leie lokale årsfest+utgifter årsfest Leie lokale årsfest+utgifter årsfest Utgifter til instruktører Lønn selvstendig næringsdrivene Utgifter til instruktører Mona+Trine Lønn selvstendig næringsdrivende Karin Kurs styret/instruktører Kurs styret/instruktører Utgifter workshop Utgifter workshop Porto 280 Porto 200 Ord. Kontorkostn: Blekk, papir etc Ord. Kontorkostn: Blekk, papir etc+postb Avisannonser / Webhotell Avisannonser / Webhotell Anlegg 190 Anlegg, drift og vedlikehold 200 Sosiale kostnader Sosiale kostnader Gave Gave Møteutgifter Møteutgifter Andre kostnader 827 Andre kostnader Medlemsavgift 200 Medlemsavgift 400 Sum Sum

16 Budsjettforutsetninger Input til Budsjett 2012 Inntekter: Antall medlemmer Medlemsavgift: pris Totalt Antall Antall Inntekter dansekurs: kvelder personer pris Totalt (pr. gang) Folkets hus gammel pris Folkets hus ny pris Sum Inntekter workshop estimert 1 stk: Antall Salg pr. gang Salgsinntekter Folkets hus Totalt Antall Pris Totalt Klubbartikler Andre inntekter Lotteri 6000 Norsk Tipping Rente 500 Ullmax Sum inntekter totalt:

17 Budsjettforutsetninger Input til Budsjett SWC 2012 Kostnader: Husleie: antall kurskvelder Pris pr. gang Kostnader totalt Folkets Hus (Strømmen) Folkets Hus (Strømmen) 0 Totalt Utgifter instruktører: Antall kurskvelder Timer Pris pr. time Kostnader totalt Folkets Hus (Strømmen) Folkets Hus (Strømmen) Folkets Hus (Teknikk) Totalt Kontorkostnader: Sosiale kostnader: Kostnader workshop: Antall Kostnad pr. gang Totalt Innkjøp til salg Folkets hus Andre kostnader: Frimerker / diverse 200 Møteutgifter,årsm.styrem Utgifter drift / anlegg 200 Medlemsavgifter 400 Gave Annonser / internett Kurs for styre/instruktører Gebyrer Leie Ullmax vesker Klubbartikkler Sum kostnader totalt:

18 9 Valg av a: Styret Valg SWC Valgkomiteen i SWC har i år bestått av; Mona Akersveen Schützer og Svanhild Ottosen, varamedlem Åsmund Espmarker Valgkomiteen har ikke mottatt skriftlige henvendelser som ikke er tatt hensyn til. Valgkomiteen har kommet frem til følgende forslag til nytt styre i Skedsmo Western Club. Leder: Nestleder: Styremedlem: Trude Olafsen Styremedlem: Jostein Bareksten Styremedlem: Egil Breiby Varamedlem: Varamedlem: Nye til valg: Trine Haukø Lund Karin Bjørgo Fagersand Laila Strøm Thomas Findahl Heidi Jensen Valgkomiteen Mona Akersveen Schützer Svanhild Ottosen

19 b: revisor valg av revisor c: valgkomite Styret foreslår følgende personer til valgkomite: Tove Kvalnes Thomas Findahl Hilde Jota Varamedlem: Anne Olafsen 10 Avslutning

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer