Årsrapport Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker"

Transkript

1 Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: Fax: createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO Banken der du treffer mennesker

2 3 Leder 5 Historiske tall 6 Styrets beretning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 30 Kontrollkomiteén 30 Revisjonsberetning FINANSKALENDER 2007 LillestrømBanken vil legge fram regnskapstall i henhold til følgende plan i 2007; Fastsettelse av årsregnskap 26. februar 2007 Regnskap 1. kvartal mai 2007 Regnskap 2. kvartal august 2007 Regnskap 3. kvartal oktober 2007 Samtidig meddeles følgende datoer: Årsmøte forstanderskap 23. februar 2007 Valgmøte forstanderskap 27. mars 2007 UTVIKLINGEN AV LILLESTRØM! Med premieren på Les Miserablés i frisk erindring er jeg overbevist om at Lillestrøm har mye å by på. For noen år siden kjempet noen av oss for at vi skulle få bystatus, fordi vi mente at den store forskjellen lå i at vi med bystatus vil få et felles mål. By var et kjent begrep som flere ville samles om, enn regionsenter, som var mer et byråkratspråk. Nå er vi der at vi virkelig ser at byen vår begynner å formes. Det er mange forskjellige synspunkter og noen ganger også harde stridigheter. Som for eksempel diskusjonen om gågaten i fjor. Det er viktig å huske utgangspunktet for diskusjonen, det var at politikerne i Skedsmo ville satse millioner på sentrumsutvikling. I den sammenheng blir det mindre viktig om det blir miljøgate eller gågate. Dersom politikerne ikke hadde vist vilje til sentrumsutvikling ville ikke diskusjonen vært der. Det virker på meg som om våre politikere har forstått at en utvikling av sentrum er viktig for både Skedsmo og for omgivelsenes innbyggere. Det er svært viktig at byen utvikles og for at vi skal kunne skape tilbud til de som bor i nærheten av Lillestrøm. Kunstparken ved Nitelva er et initiativ fra LillestrømBanken og har nå fått bevilget penger fra både Skedsmo kommune og staten. Det betyr at det blir en kunstpark. Også dette er avhengig av politikere med vilje til å skape noe. La oss skape en kunstpark av samme kvalitet som Les Miserablés forestillingen ved Lillestrøm Kultursenter. La oss sammen lage en skulpturpark som virkelig skaper oppsikt i Norge. Med kvalitet og spenning som kan trekke folk fra fjern og nær, og skape diskusjoner. Det er spennende å delta i utviklingen av Lillestrøm. Det er morsomt at LillestrømBanken får være deltaker og at bankens tillitsvalgte synes det er positivt at vi er en aktiv deltaker. Vi kommer til å bli mer aktive og mer synlige i Lillestrøm i tiden fremover. La oss skape en kunstpark av samme kvalitet som Les Miserablés forestillingen ved Lillestrøm Kultursenter. En takk til våre tillitsvalgte og medarbeidere som bidrar til at dette kan skje. Og en takk til våre kunder som verdsetter at det skjer. Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef LillestrømBanken Torvet 5, Lillestrøm Tlf Faks: Banken der du treffer mennesker

3 Vi er fornøyd med salget av de fleste produkter og jobber aktivt for å styrke vår posisjon i sparemarkedet. HISTORISKE TALL 20% 15% 10% 5% 0% Egenkapitalrentabilitet før skatt Kapitaldekning i % 0% Forvaltningskapital i mill. kr. 20% 15% 10% 5% Driftsresultat i mill. kr. Nøkkeltall: Netto renteinntekter 75,3 66,1 64,4 62,6 58,4 53,5 45,7 39,8 34,1 30,0 Andre driftsinntekter 40,4 40,7 30,6 25,0 12,8 11,3 15,7 20,6 10,1 22,3 Kursgevinst anleggsaksjer 0,3 0,0 0,0 0,2-1,1 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 73,5 61,7 55,6 46,2 46,6 42,5 41,0 37,0 33,6 31,3 Netto tap 4,5-0,3 3,7 7,7 2,1 3,5 5,3 2,9 2,0 0,0 Driftsresultat 38,0 45,3 35,7 34,0 21,4 18,9 25,3 20,5 8,6 21,1 Skatt 9,0 7,4 8,7 8,6 7,1 5,2 7,1 3,9 2,4 4,7 Årsoverskudd 29,0 37,9 27,0 25,4 14,3 13,7 18,1 16,7 6,2 16,4 Forvaltningskapital i mill.kr Innskudd i mill.kr Utlån i mill.kr Innskuddsprosent 69,5 % 66,4 % 75,2 % 78,0 % 83,8 % 92,1 % 92,4 % 98,2 % 99,6 % 107,8 % Kapitaldekning i % 13,7 % 15,3 % 13,9 % 15,5 % 13,9 % 15,6 % 15,5 % 16,9 % 15,8 % 17,3 % Ansvarlig kapital i mill.kr. 378,8 347,6 268,4 254,7 190, ,7 144,7 127,7 122 Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,7 % 18,9 % 16,6 % 17,9 % 12,2 % 11,1 % 16,4 % 15,1 % 6,9 % 18,6 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 10,5 % 15,8 % 12,6 % 13,4 % 8,1 % 8,0 % 11,8 % 12,2 % 5,0 % 14,5 % Driftskostnader i % av inntekter 63,4 % 57,8 % 58,5 % 52,6 % 66,5 % 65,5 % 57,3 % 61,25 % 76,2 % 59,8 % Driftsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltning 0,8 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,56 % 0,75 % 2,0 % Vekst i forvaltningskapital 21,6 % 14,3 % 18,7 % 19,5 % 20,4 % 12,1 % 25,6 % 17,59 % 11,1 % 8,7 % Utlånsvekst 19,2 % 18,5 % 14,9 % 19,4 % 22,8 % 15,3 % 23,9 % 18,4 % 16,3 % 14,6 % Innskuddsvekst 24,8 % 4,6 % 10,8 % 11,2 % 11,6 % 14,9 % 16,6 % 16,7 % 7,4 % 9,5 % %vis vekst i egenkapital 12,4 % 15,2 % 12,0 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % 12,5 % 12,9 % 4,7 % 13,1 % EK i % av totalkapital 6,6 % 7,1 % 7,1 % 7,5 % 7,9 % 8,9 % 9,2 % 10,19 % 10,6 % 11,2 %

4 STYRETS BERETNING FOR Året har vært preget av hardere konkurranse i markedet for boliglån. På tross av det er egenkapitalavkastningen og veksten god. Rentemarginen er lav og mye av årsaken er at LillestrømBanken har mange lån med god sikkerhet i personmarkedet. Terra BoligKreditt AS brukes som avlastning for bankens funding. Det medvirker til at vi har anledning til å vokse sterkere enn tidligere når det gjelder de sikreste lånene. Vår portefølje i Terra BoligKreditt AS er 487 MNOK ved nyttår. Den lave rentemarginen har sin motpost i lave tap og lavt mislighold. Endringen av utlånsforskriften medfører at nedskrivningene er blitt lavere. Banken endrer seg fortsatt fra forvalter til distributør og salgsorganisasjon. Endringen har pågått en del år, men har blitt tydeligere etter etableringen i Groruddalen. Etableringen som nå er år gammel har vært en suksess. Det vil ta tid før etableringen vil gi bidrag til resultatet, for tiden øker dette kostnadsprosenten uten at tilsvarende økning i inntektene er synlig. Bytte av datasentral har også i belastet bankens regnskaper med en del ekstra lønnskostnader. Men selve kostnaden ved bruk av datasentralen har blitt rimeligere enn tidligere, som forutsatt. Også i vil bidraget fra eiendomsvirksomheten være positivt i bankens regnskaper. Både Torvet Øst Lillestrøm AS og Eiendomsselskapet Tarzan AS vil gi utbytte til banken. Fra nyttår vil eiendomsselskapene bli lagt inn under LillestrømBanken Eiendom AS, et datterselskap til banken som ble etablert i høst. Det er foretatt en del investeringer i eiendom i. Resultatutviklingen Årets overskudd før skatt er 38 MNOK, og overskuddet etter skatt er på 29 MNOK. Overskuddet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 13,7 %, tilsvarende etter skatt 10,5 %. Bankens målsetting er en egenkapitalrentabilitet før skatt på 8,4 %. Resultatet for året ble som budsjettert. Netto rentemargin er noe lavere enn budsjettert, selv om veksten gjør at den i kroner blir større enn budsjettet. Netto andre driftsinntekter er 8 MNOK over budsjett. Investeringen i Terra-Gruppen AS gir også i et betydelig bidrag. Vi er svært tilfredse med lønnsomheten i Terra-Gruppen AS. Vi har ekstra kostnader knyttet til konverteringen, dette gjelder både lønn og porto. Vi har også en etablering i Oslo som ikke vil gi positivt bidrag før i 2009, men som gir en fin vekst i personmarkedet. Vi har i tillegg ekstra ressurser knyttet til omlegging til elektronisk arkiv. Driftskostnader målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,62 %, hvilket er en liten nedgang i forhold til året før. Lagbonus, individuell bonus og overskuddsbonus utgjør 4,1 MNOK. Det betyr at resultatbasert lønn utgjør 10,5 % av personalkostnaden. Utviklingen i netto andre driftsinntekter er positiv, selv om kursfortjeneste for verdipapirer reduseres med 10 MNOK i og på tross av at driftskostnader faste eiendommer øker med 1,3 MNOK. Det er i første rekke større avkastning fra Terra-Gruppen AS og høyere inntekter fra salg av forsikring og spareprodukter som bidrar. Tapsutviklingen I begynnelsen av ble 9,2 MNOK av uspesifiserte tapsavsetninger ført ut av balansen på grunn av ny utlånsforskrift. Nedskrivningene ved utgangen av året er 18,7 MNOK, hvorav 2 MNOK er nedskrivninger på grupper av utlån. Vi har tapsført 0,11 % av utlånsmassen. 84 % av lånemassen er lån med pant i bolig med sikkerhet innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. Balansen Forvaltningskapitalen økte med 840 MNOK, og utgjør 21,6 % vekst fra forrige årsskifte. I tillegg har LillestrømBanken nå 487 MNOK i utlån i Terra BoligKreditt AS. Vi har en sterk vekst, spesielt i personmarkedet. Utlånsveksten var i 19,2 % og innskuddsveksten var på 24,8 %. Tilsvarende tall for 2005 var 18,5 % og 4,6 %. Bankens beholdning av verdipapirer var 455 MNOK ved utgangen av. Av dette var 129,2 MNOK aksjer og 1,6 MNOK grunnfondsbevis. LillestrømBankens netto ansvarlige kapital er ved utgangen av 378,8 MNOK. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 13,7 %. Myndighetenes krav er 8 %, mens bankens målsetting er 15 %. Generell risiko LillestrømBanken lever av å ta risiko. Det betyr at risikostyring er en viktig del av bankens virksomhet. Banken har en egen internkontrollansvarlig, som foretar en løpende vurdering av rutine og instruksoppfølging, samt en vurdering av nye kontroller og eventuell endring av gamle. Styret blir forelagt en årlig internkontrollgjennomgang og en vurdering av de risikoer banken eksponeres for. Konverteringen til ny datasentral har også i gjort internkontrollarbeidet noe tyngre, men det er blitt mye bedre. Forretningsmessig risiko Bankens sterke vekst stiller stadig større krav til økonomisk styring og gode rutiner. Anskaffelse av penger har de senere årene blitt viktigere for LillestrømBanken og det er gode systemer for oppfølging av dette området. Med synkende marginer har fokuset på andre inntekter, økt forretningsvolum og effektiv drift også økt. Strategisk risiko Strukturen i finansnæringen endrer seg, og for LillestrømBanken kan dette ha stor betydning. En styrking av Terra-Gruppen AS vil være viktig for LillestrømBanken. Etableringen av Terra Boligkreditt AS, Aktiv Eiendomsmegling AS og en felles satsing på spareområdet vil bety store muligheter for LillestrømBanken. Kredittrisiko Veksten i LillestrømBanken er fortsatt Året har vært preget av hardere konkurranse i markedet for boliglån. sterk og den er fortsatt i stor grad på sikre boliglån. Den sterke verdistigningen det siste året, reiser imidlertid et spørsmål ved hvorvidt eiendomsverdiene er så sikre. Vi har de siste årene åpnet for et større innslag av førstehjemslån med finansiering utover 80 %. Bankens utlån er sikret med realverdier innenfor 15 minutters kjøring fra Lillestrøm. Vi tror at eiendomsverdiene i dette området vil stå bedre imot, når eiendomsprisene faller. Alle næringsengasjementer utover 2 MNOK blir gjennomgått en gang i året, og utviklingen er positiv. Styret forventer at risikoen for tap er liten, men at tap vil kunne forekomme. Nedskrivninger er foretatt med 18,7 MNOK. Likviditetsrisiko Vi har hentet en del midler i markedet, da prisen for mellomstore innskudd har blitt høy. Vi har de senere år hatt stort fokus på anskaffelse av midler og mener at vi har fått en fin struktur på våre innlån, både med tanke på refinansieringstidspunkt og med tanke på størrelse av lånene. Vi har også en god backup med tanke på eventuell uro i markedet. Banken har 2 trekkfasiliteter på til sammen 275 MNOK med forfall i 2009 og 2010, samt Vi er svært tilfredse med lønnsomheten i Terra-Gruppen AS. Bankens utlån er sikret med realverdier innenfor 15 minutters kjøring fra Lillestrøm. 6 7

5 Banken investerer aktivt i aksjer og grunnfondsbevis, og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. en rullerende oppgjørskreditt. Banken har har ved utløpet av året obligasjonslån for MNOK. Risikoen for store uttak av innskuddsmassen vurderes som relativt liten. Dette er basert på erfaringer og på det forhold at vi ikke har store enkeltinnskudd. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Banken investerer aktivt i aksjer og grunnfondsbevis, og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. Rammen for handelsporteføljen er 60 MNOK. Vi har også en ramme for plassering av aksjer utenfor Norden på 15 MNOK. Vi betrakter egenkapitalinvesteringer som en naturlig del av bankens virksomhet og har anskaffet de ressurser vi mener er nødvendige. En heltidsansatt jobber med plassering og vi har et investeringsråd på 3 personer. Vi hadde i netto kursgevinster på 11,5 MNOK, av dette kommer 9,6 MNOK fra aksjer og grunnfondsbevis og 1,9 MNOK fra rentebærende papirer / valuta. Vi har hatt en betydelig meravkastning de siste 10 årene, ved å plassere i egenkapitalpapirer. Renterisiko Det er i første rekke vår store beholdning av verdipapirer som gir banken renterisiko. Vi er fortsatt forsiktige i vår forvaltning og tar lite renterisiko. Banken ligger med papirer med kort løpetid. Vi har noen få fastrentelån og tilbyr kundene fastrenteinnskudd, men dette er imidlertid små beløp. Fastrenteforpliktelser mot kunder sikres med rentebytteavtaler, da dette er definert som et området der vi ikke skal ta risiko. Risiko for fall i eiendomsverdier Banken har det meste av sine utlån plassert med sikkerhet med pant i eiendom. Vi har også investert i eiendom som investor. Dette betyr at banken både har muligheter og risiko knyttet til endringer i eiendomsmarkedet. Vi tjener i dag godt på eiendomsinvesteringene våre og de investeringer vi har gjort ser svært lønnsomme ut. Men inngangsverdien ved kjøp av nye eiendommer er nå svært høy. Når det gjelder næringseiendommer vil de fleste lån være sikret mot et fall på 20 %, det er få lån der vi har lånt utover 80 % av siste kjøpesum. Bankens investeringer i eiendom selges til datterselskapet i løpet av 1. kvartal Behandlingsrisiko Den sterke veksten medfører stadig nye ansatte som skal ha opplæring, og dette representerer en utfordring for oss. Ettervirkninger av datakonverteringen i 2005 har medført en del ekstra kontrollarbeid, men vi føler at nå er det meste på plass. Sterk vekst skaper også travelhet, som setter sterke krav og utfordringer til nøyaktighet. Vi følger imidlertid opp med en god internkontroll. Renommèrisiko En KTI-undersøkelse sommeren gav et inntrykk av at LillestrømBankens renommè fortsatt er godt, på tross av alle dataproblemene høsten og vinteren i forveien. Det er vårt inntrykk at dette skyldes medarbeidernes enestående innsats. I og med at vi driver med risikoprodukter og en del rådgivning lever vi hele tiden med en risiko for negative utslag for renommèet. Men problematiske situasjoner representerer også muligheter til virkelig å bedre renommèet. Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken hadde ved årsskiftet 57 ansatte og 10 vikarer, totalt 63 årsverk. Sammenlignet med 2005 utgjorde dette 6,7 flere årsverk. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. I begynnelsen av ble det benyttet en del ekstra ressurser knyttet til datakonvertering, og senere til elektronisk scanning av arkiv. Etableringen i Oslo har også medvirket til at staben vokser spesielt raskt. Denne etableringen er fortsatt i sin startfase. Sykefraværet i utgjorde 648 dager, og det tilsvarer 5,19 % av tilgjengelig arbeidstid. Tilsvarende tall for 2005 var 1005 dager og 7,94 %. Banken deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Omstillingstempoet er fortsatt stort. Medarbeiderne er bedre i stand til å takle endringer enn tidligere. En rask endring i fortjenestemarginer krever økte forretningsvolumer, nye inntektskilder og en kostnadseffektiv drift. Likestilling 3 av 7 ledere i ledergruppen er kvinner. Det er en kvinne i styret. Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og dette arbeidet har gitt resultater. Vi har en kvinnelig salgssjef og 3 av 5 gruppeledere er kvinner. Markedsføring Vi merker at mange konkurrenter ser på Lillestrøm som et interessant marked, men vi har fortsatt en sterk posisjon her. Vi er fortsatt Banken der du treffer mennesker for kundene. Og vi har stor tro på å være annerledes og å fremstå som liten, men også å fremstå som kompetent for å avdekke kundenes behov. Vi er fornøyd med salget av de fleste produkter, men på spareområdet har vi ikke den ønskede posisjonen i markedet. Banken har en positiv utvikling, men det går for sent, og derfor arbeides det med alternativer og vi regner med at vi i 2007 vil komme med et godt alternativ for kundene. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling AS på Romerike og i Groruddalen utvikler seg godt. Etter at banken i 2 år på rad har gitt en gave på til sammen 2 MNOK til skulpturpark langs Nitelva, har kommunen nå vedtatt å gå inn med et like stort beløp. Da ser vi at bankens initiativ gir resultater. De store gavene de senere årene har gitt positiv effekt også for våre ansatte som får hyggelige tilbakemeldinger. Gavene anskueliggjør forskjellen mellom en sparebank og en forretningsbank på en fin måte. Banksamarbeid Terra-Gruppen AS utvikler seg fint og gav i et utbytte på 4,6 MNOK, hvilket gir en avkastning på 23,9 % av investeringen. Selskapet utvikler seg hele tiden videre og det sikrer LillestrømBankens strategiske interesser på vesentlige områder. Vår eierandel ved nyttår er bokført til 31,4 MNOK. Vi setter pris på at Terra-Gruppen AS er i stand til å ta veivalg som tydeliggjør bankenes vilje til å satse på selvstendighet. Eiendomsvirksomheten I høst ble LillestrømBanken Eiendom AS etablert. De vil fra 2007 ta over hele LillestrømBankens eiendomsvirksomhet, hvilket betyr at en rekke selskaper selges ut av bankens regnskap. Selskapet vil også leie Torvet 5 av banken for å drifte bygget. Det ser veldig lovende ut for eiendomsvirksomheten og vi har vært fremsynte med vår satsing på dette forretningsområdet. Vi er fortsatt "Banken der du treffer mennesker" for kundene våre. Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og dette arbeidet har gitt resultater LillestrømBanken Eiendom AS er et 100 % eiet datterselskap av LillestrømBanken. Selskapet har som formål å drive og utvikle eiendommer. Selskapet har i ervervet 100 % av 8 aksjene i AS Storgt. 1. 9

6 LillestrømBankens øverste styrende organ er forstanderskapet som består av 12 innskytervalgte, 12 kommunalt valgte og 7 ansatte representanter. Forstanderskapet skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lover, vedtekter og vedtak fattet av forstanderskapet. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at bankens virksomhet er i samsvar med lovverket og instrukser gitt av forstander skapet Bankens eiere og selskapsledelse LillestrømBanken er en selveiende institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer. Våre kunder slipper å betale utbytte til eierne. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser, gaveutdelinger og et engasjement for å skape verdier rundt banken. Valg av medlemmer til forstanderskap og styre skjer etter innstilling fra valgkomiteer representert av innskytere, kommunalt valgte og ansatte. Bankens styre består av 4 eksterne medlemmer i tillegg til administrerende banksjef og 1 ansatterepresentant. Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler og at banken utvikler seg slik at den kan Bak fra venstre: Walther Løken Hansen, Inger Andersen, Trond Joranger Foran fra venstre: Dag Sandberg, Geir-Tore Nielsen, Terje Solvang bestå fremover. Styret fastsetter planer og budsjetter og holder seg løpende orientert om bankens utvikling og omgivelsene. Administrerende banksjef leder banken gjennom en ledergruppe bestående av 6 personer. Assisterende banksjef som er hans stedfortreder. Det er soussjefer for personmarked, bedriftsmarked og serviceavdelingen. Vi har også en finanssjef med ansvaret for regnskap og funding og en markedssjef. Samfunnet rundt oss Bankens bidrag til sitt nærområde er betydelig. Et omfattende sponsorarbeid, deltagelse i eiendomsselskaper, gaveinstituttet og en aktiv deltagelse i næringsorganisasjonene er uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så der vi skal høste. Vi tror på at en aktør som vil bygge rundt seg selv er av vesentlig betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. Vi tror også at dette samfunnsengasjementet skaper god lønnsomhet og mange forretningsmuligheter for banken. Lillestrøm og området rundt vokser og har mange muligheter. LillestrømBanken skal gjøre sitt til at dette blir en positiv utvikling. LillestrømBanken påvirker ikke det ytre miljøet i negativ betydning. Lillestrøm, 13. februar 2007 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder Inger Andersen Styremedlem Overskuddsdisponering Bankens regnskap er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt til stede. Bankens overskudd var NOK, som foreslåes disponert slik: Overført til bankens fond NOK Gaver NOK Utsikter for det kommende året Det er fortsatt stor aktivitet i Lillestrøm og på Romerike. Området er attraktivt også for våre konkurrenter som gjerne vil etablere seg her. Vi merker at konkurransen blir hardere, men lever fortsatt godt med denne konkurransen. Det foregår et løpende arbeid med å tilpasse oss til synkende marginer. Vi vil fortsatt satse på volumvekst, økte andre inntekter og kostnadseffektivisering. Vi ser gode markedsmuligheter for LillestrømBanken, både på kort og lang sikt. Satsningen i Oslo vil ikke gi positivt bidrag før i 2009, men på sikt vil denne satsningen bety god lønnsomhet og bedre konkurransedyktighet. Vi ser lyst på LillestrømBankens muligheter. Styret takker bankens kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid i. Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef RESULTATREGNSKAPET (Beløp i hele kroner) Note Morbank Morbank Konsern 2005 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst av verdip.og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v. 17, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Gevinst / tap Sum nedskr. / rev. av nedskr. og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og / eller gaver Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

7 BALANSE (Beløp i hele kroner) Note Morbank Morbank Konsern EIENDELER * GJELD OG EGENKAPITAL Note Morbank Morbank Konsern GJELD * Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder 3, 4, 5, 6, Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld Sum annen gjeld Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper 10, Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immatrielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler SUM GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sparebankens fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler SUM GJELD OG EGENKAPITAL Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Garantier 2, 3, 4, 5, SUM EIENDELER Forpliktelser Finansielle derivater * Som følge av ikrafttredelse av ny utlånsforskrift vedrørende nedskrivninger på individuelle lån og grupper av utlån f.o.m. 1.1., har vi endret prinsipp og foretatt en korrigering mot egenkapitalen. Det henvises til notene for ytterligere kommentar. Lillestrøm, 13. februar 2007 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 12 13

8 14 Det er spennende å delta i utviklingen av Lillestrøm. KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele kroner) Morbank Morbank Konsern 2005 Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Tilbakeført tap driftsmidler Endring i avsetning til tap på utlån og garantier + / Gaver Skattekostnad = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning - / nedgang Endring innskudd, økning + / nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld + / A Netto likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater økning - / nedgang Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis økning - / nedgang B Netto likviditetsendring investeringer Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker, økning + / nedgang Endring i obligasjonsgjeld, økning + / nedgang Anvarlig lån økning + / nedgang C Netto likviditetsendring finansiering A + B + C Netto endring likviditet i året + / Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr

9 NOTER NOTE 1 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for sparebanker i tillegg til god regnskapsskikk. Hvor annet ikke er opplyst, er alle tall i hele kroner. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter banken og datterselskaper hvor banken direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse, konsolideres ikke. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. I henhold til god regnskapsskikk avskrives goodwill lineært over antatt økonomisk levetid. Per i dag er ingen goodwill avskrevet over mer enn 5 år. Datterselskap vurderes etter kostpris i morselskapets regnskap. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i note 10. Valuta Banken kjøper valuta i forbindelse med kjøp og salg av valuta. Inntekter og kostnader i valuta blir omregnet etter kursene på transaksjonstidspunktet til norske kroner. Fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Renteinstrumenter Banken anvender ulike finansielle instrumenter som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko. Den type instrumenter er rentebytteavtaler (renteswapper). Slike instrumenter blir ved avtaleinngåelsen klassifisert som sikringsforretninger. Markedsverdi på rentebytteavtalene er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. Finansielle instrumenter - verdipapirer Finansielle instrumenter omfatter finansielle eiendels- og gjeldsposter i tillegg til finansielle derivater. Slike poster omfatter aksjer, aksjefond, grunnfondsbevis, sertifikater og obligasjoner. Finansielle derivater er avtaler som inngås med finansinstitusjon eller kunde om fastsettelse av rentevilkår og verdi av egenkapitalinstrumenter for helt bestemte fremtidige perioder. Ved kjøp eller inngåelse av avtaler må man vurdere hvorvidt transaksjonen er en handelsportefølje. Handelsportefølje En handelsportefølje består av finansielle instrumenter som er omløpsmidler der formålet er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg. I tillegg omsettes disse instrumentene på børs og må ha god likviditet og eierspredning i tråd med Verdipapirhandelloven. Sertifikater og obligasjoner Bankens beholdning deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Sertifikater og obligasjoner som er omløpsmidler, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Obligasjoner som er anleggsmidler, er obligasjoner som er vedtatt å beholdes til forfall og som kommer inn under overgangsreglene i årsoppgjørsforskriften. Obligasjonene er bokført til kostpris justert for amortisert overkurs. Overkursen blir periodisert som en korreksjon til pålydende rente. Verdipapirene blir vurdert nedskrevet dersom det er usikkert om de blir innfridd. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Bankens beholdning deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke ansett som en del av en handelsportefølje, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi i tråd med god regnskapsskikk. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som er klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for fortløpende kursendringer. I den grad verdifall ikke forventes å være forbigående vil disse verdipapirene likevel bli nedskrevet til virkelig verdi. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Tilknyttede selskaper Aksjeposter i de lokale eiendomsselskapene er innarbeidet i bankens regnskaper etter kostmetoden. Dette fordi aksjene ikke anses å være en langsiktig strategisk plassering og heller ikke en endelig posisjonering. Utlån og garantier Utlån bokføres til kost på etableringstidspunktet. Etableringsgebyr overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av bankens utlånsog garantiportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Banken anser et engasjement for å være misligholdt senest 90 dager etter at uordnet restanse eller uordnet overtrekk oppsto. Misligholdte engasjementer under 90 dager, hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre forhold som svikt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med banken, defineres som tapsutsatt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belastes årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Reverseringen kan ikke medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris. Virksomhetsområder segmenter Sparebanken vurderer sin virksomhet i banken som ett samlet virksomhetsområde. Styring av banken skjer også etter prinsipper som tilsier en enhetlig vurdering. For informasjonsformål vises det til note 11 der datterselskapenes drift fremkommer særskilt som egne virksomhetsområder. Utstedte sertifikater og obligasjoner Utstedte sertifikater og obligasjoner er oppført i balansen til pålydende verdi med fradrag for underkurs, som kostnadsføres planmessig som en justering av løpende rentekostnader frem til forfall. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRS (F) om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se note 18. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikrings- og pensjonspremiefond. Brutto pensjonforpliktelse er nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Det er også korrigert i netto pensjonsforpliktelse for estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger. Slike estimat- og forutsetningsavvik måles mot det som er størst i brutto beløp av pensjonsforpliktelse eller sum pensjonsmidler. I de tilfeller avvikene overstiger en korridor på 10 prosent, amortiseres differansen over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i tråd med god regnskapsskikk. Periodisering inntektsføring / kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i bankens balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales

10 NOTE 2 GARANTIER 2005 Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegaranti - Terra BoligKreditt *) Skattegaranti Andre garantier Transportløyve Sum garantier *) Terra BoligKreditt AS er et kredittforetak som eies 100 prosent av Terra-Gruppen AS og som tilbyr LillestrømBankens kunder gunstig boliglån innenfor 60 %. LillestrømBanken har garantiansvar for deler av disse låneengasjementene. NOTE 3 NÆRINGSFORDELTE UTLÅN, GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG NEDSKRIVNINGER Brutto utlån Garantier Ubenyttede trekkrettigheter Privat sektor Primærnæring Industri Bygg og anlegg Handel, hotell og restaurantvirksomhet Tjenesteytende næring ellers Eiendom Transport / kommunikasjon Andre Totalt Misligholdte engasjementer Øvrige utsatte engasjementer Individuell utlån/garantier utlån/garantier nedskriving Privat sektor Primærnæring Industri Bygg og anlegg Handel, hotell og restaurantvirksomhet Tjenesteytende næring ellers Eiendom Transport / kommunikasjon Andre Totalt NOTE 4 UTLÅN OG GARANTIER FORDELT PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER Brutto utlån Garantier Skedsmo 37,7 % 40,6 % 89,9 % 58,1 % Akershus forøvrig 41,3 % 46,0 % 7,4 % 12,4 % Oslo 18,4 % 11,6 % 2,7 % 29,5 % Andre 2,6 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % NOTE 5 UTLÅN OG GARANTIER FORDELT PÅ RISIKOKLASSER Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen i banken, og for alle vesentlige engasjementer skal det i henhold til bankens rutiner foreligge en skriftlig risikoklassifisering. Det benyttes en standardisert modell som er felles for både personmarkedet og bedriftsmarkedet, men kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen er vektet forskjellig i de to markedene. Alle kundeengasjementer både privat og bedrift er risikoklassifisert på porteføljebasis. Kriterier: Personmarkedet Bedriftsmarkedet Vekting Komponent Vekting Komponent Økonomi 50 % Gjeldsgrad 50 % Rentabilitet Brutto inntekt Soliditet Sikkerhet 50 % Sikkerhet 50 % Sikkerhet Sikkerhet Risikoklasse A B C D E Økonomi A Lav Lav Lav Lav Lav B Lav Lav Lav Lav Lav C Lav Lav Middels Middels Middels D Middels Middels Høy Høy Høy E Middels Middels Høy Høy Høy Det er i tillegg en egen klasse for delvis klassifiserte engasjementer. Bankens prising av utlån og garantier skal gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Nye utlån og garantier skal prises individuelt, og engasjementets risikoklasse skal legges til grunn. Engasjementer som inngår i statsforvaltning med 100% eierskap eller ansvar fra stat, fylkeskommuner, kommuner og heleide datterselskaper av banken klassifiseres som A, lav risiko. Nyetablerte bedrifter tildeldes automatisk klasse D for økonomi frem til avlagt årsoppgjør mottas, mens sikkerhet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Risikoklassifiseringen gjøres minimum en gang per år for bedriftskunder basert på analyse av mottatt årsregnskap. Risikoutsatte engasjementer vurderes løpende gjennom året. For personmarkedet benyttes kreditt-score løsning for vurdering av risikoklassifisering. Fordeling på risikoklasse Personmarked: Brutto Potensiell Fordeling Individuelle Risikoklasse utlån Garantier eksp. Totalt i % nedskrivninger Lav risiko , Middels risiko ,0 807 Høy risiko ,6 0 Delvis klassifisert ,3 0 Totalt , Bedriftsmarked: Brutto Potensiell Fordeling Individuelle Risikoklasse utlån Garantier eksp. Totalt i % nedskrivninger Lav risiko , Middels risiko ,7 0 Høy risiko , Delvis klassifisert ,7 0 Totalt , Totalmarked: Brutto Potensiell Fordeling Individuelle Risikoklasse utlån Garantier eksp. Totalt i % nedskrivninger Lav risiko , Middels risiko ,2 807 Høy risiko , Delvis klassifisert ,3 0 Totalt , Fordeling på risikoklasser 2005 Brutto Potensiell Fordeling Individuelle Risikoklasse utlån Garantier eksp. Totalt i % nedskrivninger Lav risiko ,4 200 Middels risiko ,6 0 Høy risiko ,5 265 Delvis klassifisert ,5 0 Totalt ,0 465 Forskyvninger mellom risikogrupper personmarked: 94,4 % av personkundemarkedet består av engasjementer med lav risiko, andelen har blitt noe redusert gjennom året. Tilsvarende har andelen engasjementer med middels risiko økt. Engasjementer med høy risiko er fortsatt svært lav, men har økt noe gjennom året fra 0,3 % til 0,6 %. Forskyvninger mellom risikogrupper bedriftsmarked: Andelen av engasjementer med lav risiko er redusert fra 76 % til 68 % i gjennom året. Dette på bekostning av noe større andel engasjementer med høy risiko og delvis klassifiserte engasjementer

11 NOTE 6 MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG ENGASJEMENTER MED NEDSKRIVNINGER Misligholdte engasjementer * 2003* 2002* Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) (før individuelle nedskrivninger) Nedskrivning på misligholdte engasjementer (over 90 dager) Netto misligholdte engasjementer (over 90 dager) * Tallene gjelder misligholdte lån, og ikke misligholdte engasjement. (2005 tallene er omarbeidet og kan sammenstilles med tall). Et engasjement kan bestå av utlån, garantier og rammekreditter. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at kreditten ble overtrukket. Øvrige tapsutsatte engasjementer ** 2005* Brutto øvrige tapsutsatte engasjementer som ikke er misligholdt Nedskrivning på ikke-misligholdte engasjementer Netto øvrige tapsutsatte engasjementer som ikke er misligholdt * Nedskrivningen i 2005 gjaldt et engasjement, og nedskrivningen er satt lik rammekredittens limit. ** Tallene for er ikke direkte sammenliknbare med 2005, noe som skyldes implementering av ny utlånsforskrift fra Fordi gruppenedskrivningene våre i løpet av året er redusert fra 16 MNOK til 2 MNOK, er mange av disse kundene som tidligere ble vurdert gruppevis, nå individuelt vurdert, og dette forklarer det høye tallet i. Tapsutsatte engasjementer, er engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor det på grunn av kundens økonomiske situasjon er gjort individuelle nedskrivninger. NOTE 7 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Nedskrivninger på individuelle utlån 2005* Spesifiserte tapsavsetninger på lån pr Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Økte nedskrivninger i perioden 37 0 Nye nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger i perioden Nedskrivninger på individuelle utlån pr * Tallene er ikke omarbeidet, og ble tidligere omtalt som spesifiserte tapsavsetninger. Nedskrivninger på grupper av utlån 2005* Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån pr Implementeringseffekt av ny utlånsforskrift pr ført mot EK Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån pr * Tallene er ikke omarbeidet, og ble tidligere omtalt som uspesifiserte tapsavsetninger. Spesikasjon av periodens tapskostnader - utlån og garantier 2005 ** Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for 2944 *1) 233 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader *1) 685 TNOK gjelder garantier. ** Det ble ikke kostnadsført tap på garantier i Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivninger Renter av nedskrevne engasjement NOTE 8 OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Anskaffelses- Balanseført Gj.snittlig Risikovekt kost verdi Markedsverdi effektiv rente Omløpsobligasjoner Utstedt av andre (børsnotert) 20 % ,0 % Utstedt av andre (børsnotert) 100 % ,3 % Utstedt av andre (ikke børsnotert) 20 % ,8 % Utstedt av andre (ikke børsnotert) 100 % ,4 % Anleggsobligasjoner (ikke børsnotert) *) Sum obligasjoner *) Markedsverdi er ikke kjent pr Andel børsnoterte obligasjoner er 59 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. Rentefølsomheten for 1 % renteendring er TNOK. Ansvarlig lånekapital 2005 Bokført under utlån og fordringer på kunder Bokført under sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning NOTE 9 AKSJER, GRUNNFONDSBEVIS OG ANDELER I AKSJEFOND Handelsportefølje Antall / Eierandel % Anskaff. Balanseført Virkelig Børsnoterte norske aksjer og grunnfondsbevis andeler kost verdi verdi Ocean Rig ASA ,02 % Tandberg Televisjon ASA ,02 % Corrocean ASA ,19 % Prosafe ASA ,01 % Fred Olsen Energi ASA ,01 % Acta Holding ASA ,02 % Orkla ASA ,00 % Norsk Hydro ASA ,00 % Statoil ASA ,00 % Aker ASA ,01 % Sparebanken Rogaland ,02 % Awilco Offshore ASA ,01 % MPU Offshore Lift ASA ,12 % Nordisk Energiforvaltning NEF Nordic Power* Nordisk Energiforvaltning NEF Energy Diversified* Sum Børsnoterte utenlandske aksjer Golden Ocean ,07 % Scorpion Offshore ,05 % Seadrill Ltd ,01 % Subsea 7 inc ,01 % Acergy SA ,01 % Sum Fond Odin Norden Odin Europa SMB Odin Europa Terra Utbytte Sum Sum handelsportefølje * Nordisk Energiforvaltning AS er et verdipapirforetak med konsesjon til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis etter investors fullmakt. Det er investert i finansielle instrumenter hvor markedsrisiko er knyttet til kraftmarkedet

12 Antall / Eierandel % Anskaff. Balanseført Virkelig Omløpsaksjer andeler kost verdi verdi Terra Eiendomsinvest ASA ,57 % Verdispar Baltic Comm.prop ASA ,78 % Romania Invest II AS ,71 % Pareto Shipping Kapital AS ,23 % Aberdeen Eiendomsfond Norden / Baltikum ASA ,11 % Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA ,04 % Sum omløpsaksjer Antall / Eierandel % Anskaff. Balanseført Virkelig Anleggsaksjer andeler kost verdi verdi BBS/Bax ,05 % Spama AS 150 0,48 % Berger Eiendom AS 250 1,33 % Nesset Sparebank ,71 % Terra Gruppen AS ,49 % Lillestrøm Sportsklubb Invest AS ,00 % Handelsbygg Øst AS 500 9,45 % Sum anleggsaksjer Andel basert Anskaff. Balanseført Virkelig Totalt aksjer, grunnfondsbevis og anleggsaksjer på verdi kost verdi verdi Handelsportefølje 47,8 % Omløpsaksjer 9,4 % Anleggsaksjer 42,9 % Sum totalt 100,0 % Andel børsnoterte aksjer er 48 %. Beholdningsendringer anleggsaksjer Inngående balanse Tilgang Avgang 450 Utgående balanse NOTE 10 TILKNYTTET SELSKAP OG DATTERSELSKAP Firma Forretnings- Eierandel / Anskaff.kost / Egenkapital Resultat kontor stemmeandel bokført verdi (100%) (100%) Tilknyttede selskap: Eiendomsselskapet Tarzan AS Lillestrøm 45 % Lillestrøm Byutvikling AS Lillestrøm 30 % * * Lillestrøm Kulturbygg AS Lillestrøm 45 % 90 * * Lillestrøm Eiendomsutvikling AS Lørenskog 50 % 500 * * Torvet ØST Lillestrøm AS Lillestrøm 50 % * * Skedsmo Invest AS Lørenskog 40 % * * Sum tilknyttede selskaper * Regnskap for ikke avlagt pr Datterselskaper: LillestrømBanken Eiendom AS **) Lillestrøm 100 % Sum datterselskaper ** ) LillestrømBanken Eiendom AS eier 100 % av aksjene i AS Storgaten 1. Aksjene er ervervet for 39,3 MNOK i. Selskapet har en egenkapital på -3,25 MNOK, og et resultat på 4,8 MNOK. Ingen av selskapene er børsnotert. Mellomværende tilknyttede selskaper og datterselskap Gjeld Fordring Eiendomsselskapet Tarzan AS Lillestrøm Byutvikling AS Lillestrøm Kulturbygg AS Lillestrøm Eiendomsutvikling AS Torvet ØST Lillestrøm AS Skedsmo Invest AS LillestrømBanken Eiendom AS Sum NOTE 11 DATTERSELSKAPER - VIRKSOMHETSOMRÅDER Informasjon om virksomhetsområder LillestrømBanken Eiendom AS (inkl. datterselskapet AS Storgaten 1) Resultatregnskap Driftsinntekter eksternt Driftsinntekter konsern 0 Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansposter -965 Skattekostnad Årsresultat Balanse Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Investeringer i året NOTE 12 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Maskiner og Sum varige Immaterielle Totalsum Morbank inventar Bygninger Tomt driftsmidler eiendeler morbank Anskaffelseskost Tilgang i Avgang i Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger for Maskiner og Sum varige Konsern inventar Bygninger Tomt driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang i Avgang i Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger for Immaterielle Sum immaterielle Totalsum Konsern eiendeler Goodwill eiendeler konsern Anskaffelseskost Tilgang i Avgang i Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger for Banken benytter følgende avskrivningssatser; Konsern benytter i tillegg følgende avskrivningssatser; Maskiner / EDB utstyr 20 % Bygninger 2 % Inventar / innredninger 20 % Goodwill 20 % Transportmidler 20 % Bankbygg / fast eiendom 1 % Immaterielle eiendeler 20 % Immaterielle eiendeler er investeringer i programmer/applikasjoner/systemer vedrørende konvertering til ny datasentral i Av investeringen i immaterielle eiendeler ble 94,5 % aktivert og 5,5 % er kostnadsført i Investeringen blir avskrevet over 5 år, i perioden All gjeld er ordinære bankinnskudd

13 Oppstilling over bygninger og fast eiendom: Morbank Forretningseiendom: Torvet 5, Lillestrøm Kvadratmeter: Kvadratmeter for utleie: Kvadratmeter for egen bruk: Kvadratmeter fellesareal: 461 Bokført verdi: NOTE 13 FINANSIELLE DERIVATER Rentederivater Banken benytter finansielle derivater kun i sikringsøyemed. Både gjennom 2005 og har banken benyttet seg av renterelaterte derivater som rentebytteavtaler (renteswapper). Rentebytteavtaler er avtaler om bytte av rentebetingelser (f.eks. fast mot flytende) for et avtalt beløp over en avtalt periode. Denne type derivat er benyttet for å redusere renterisikoen knyttet til fastrenteavtaler. Nominelt Gj.snittlig Sikringsforretninger beløp nominelt beløp Markedsverdi Rentebytteavtaler Rentefølsomheten for 1 % endring er Nominelt beløp er summen av inngåtte kontrakters hovedstol i norske kroner. NOTE 14 RENTESATSER GJELDSPOSTER Gjennomsnittlig rente er sammenfallende for morbank og konsern. Samtlige poster er i norske kroner. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig balanse for hver av gruppene. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig rentesats Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1,96 % Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 2,16 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 3,08 % Obligasjonsgjeld 3,19 % NOTE 15 RESULTATFØRING AV UNDERKURS PÅ UTSTEDTE OBLIGASJONER Underkurs på 739 TNOK for 7 utstedte obligasjoner kostnadsføres planmessig hvert år fram til forfall. Kostnaden resultatføres som en justering av rentekostnaden. Utstedte obligasjoner 2005 Obligasjonslån totalt (pålydende) NOTE 16 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 2005 Andel ansvarlig lånekapital som inngår i ansvarlig kapital etter kapitaldekningsregelverket: Ansvarlig lån Banken emitterte et fastrente ansvarlig lån pålydende 50 MNOK. Lånet har en løpetid til Banken kan, etter samtykke fra Kredittilsynet, benytte sin rett til å innfri lånet helt eller delvis til kurs 100 % pr Fastrenten på lånet er 6,37 %. Lånet er swappet til flytende rente. Fondsobligasjoner Banken emitterte en evigvarende fondsobligasjon pålydende 50 MNOK. Banken kan, etter samtykke fra Kredittilsynet, benytte sin rett til å innfri lånet, helt eller delvis til kurs 100 % årlig fra og med Underkursen blir kostnadsført planmessig frem til første mulige innfrielsestidspunkt. Kostnaden føres som ett tillegg til renteutgifter for ansvarlig lånekapital. Rentesatsen på lånet pr er 5,17 % og forrentes med grunnlag i 3 mnd. NIBOR + 1,45 prosentpoeng, med første renteregulering NOTE 17 PENSJONSFORPLIKTELSER Noten gir kun opplysninger om morbanken, da datterselskap ikke har pensjonsforpliktelser. Sparebanken har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er dekket i livsforsikringsselskapet Vital Forsikring AS. Forpliktelsen pr omfatter 50 ansatte og 11 pensjonister. I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes av forsikringsordningene, har banken pensjonsforpliktelser som ikke dekkes av midlene i den kollektive ordning. Dette gjelder avtalefestet pensjon (AFP), som ytes fra 62 år til 67 år. AFP er en tariffestet ordning for førtidspensjon. Pensjonsordningen finansieres over drift, og sparebanken betaler 100% av ytelsen fra 62 år til 64 år. I perioden 64 år til 67 år er sparebankens egenandel 60% av pensjonen, mens staten dekker 40%. I henhold til NRS for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Den balanseførte påløpte forpliktelse, som er aktuarberegnet, er estimert. Opptjeningen for den enkeltes pensjonsrettigheter er beregnet fra ansettelsen og frem til pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsmidlene betraktes som en investering, hvor avkastningen på investerte midler reduserer pensjonskostnadene. Virkningen av estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av livsforsikringsselskapet. Økonomiske forutsetninger Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 2005 Årlig avgang før nådd pensjonsalder - for ansatte under 40 år 0,0 % 0,0 % - for ansatte over 40 år 0,0 % 0,0 % Diskonteringsrente 4,5 % 4,5 % Lønnsregulering 3,0 % 3,0 % Regulering av løpende pensjoner 2,0 % 2,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,0 % 2,0 % Forventet avkastning av pensjonsmidler 5,5 % 5,5 % Periodens pensjonskostnad fremkommer slik: Resultatregnskap 2005 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonforpliktelse Forventet avkastning av pensjonsmidler Amortisering av estimeringstap Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Avstemming pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Balanse Estimert pensjonsforpliktelse inkl. forventet lønnsøkning Estimert verdi av pensjonsmidler Ikke resultatført virkning av estimatendringer Estimert netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto forpliktelse Under / (over) finansiert pensjonsforpliktelse NOTE 18 SKATT Selskapene som inngår i konsernet er skattepliktige hver for seg, og ikke på konsernbasis. Skatt i konsernregnskapet er derfor lik sum av skatt i morbankens regnskap og datterselskap. Morbank 2005 Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktig resultat fra verdipapirer Ikke skattepliktig utbytte Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Beregning av skattekostnad 28% skattekostnad Formuesskatt Betalbar skatt For (mye)/lite avsatt skatt tidligere år Endring utsatt skatt Endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad Betalbar skatt i balansen (inngår i annen gjeld)

14 Forklaring for hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt: % skatt av resultat før skatt % av permanente forskjeller For (mye)/lite avsatt skatt tidligere år Formuesskatt Beregnet skattekostnad Betalbar skatt fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år. Grunnlag betalbar skatt: Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag: Utsatt skatt knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige. Utsatt skatt er fremtidig betalbar skatt på skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Utsatt skattefordel er realiserbar fremtidig reduksjon av betalbar skatt knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring. Utsatt skatt i balansen defineres som skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel i balansen defineres som skatt beregnet på netto skattereduserende midlertidige forskjeller etter utligning av skatteøkende midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel er bare oppført som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et overskuelig fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. Resultatforskjeller - alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i: Permanente resultatforskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader og skattefrie inntekter Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige periodiseringer. Skal reserveres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid. Utsatt skatt og skattefordel Netto utsatt skatt eller skattefordel beregnes på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt vedrørende forskjeller knyttet til: Morbank Negative forskjeller: Underfinansierte pensjonsforpliktelser Anleggsmidler Sum negative forskjeller Positive forskjeller: Overfinansierte pensjonsforpliktelser Anleggsmidler Gevinst- og tapskonto Tilbakeført tapsavsetning Sum positive forskjeller Balanseført utsatt skattefordel Balanseført utsatt skatt Endring utsatt skatt Utsatt skatt Omklassifisering av utsatt skatt til betalbar skatt -825 Korrigert utsatt skatt 73 Skatteeffekt av ny utlånsforskrift ført mot EK Årets endring utsatt skatt i resultatregnskapet -541 Utsatt skatt NOTE 19 KAPITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Tilleggskapitalen er begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. Ansvarlig lånekapital med under 5 år gjenværende løpetid skal reduseres med 20% hvert år. Bokført verdi av eiendelspostene og omregnet verdi av poster utenom balansen skal gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko de representerer. - Fordringer på og fordringer garantert av staten har en risikovekt på 0%. - Fordringer på og fordringer garantert av norske statsforetak har en risikovekt på 10%. - Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske finansinstitusjoner har en risikovekt på 20%. - Eiendelsposter med risikovekt 50% er lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80% av forsvarlig verdigrunnlag. - Øvrige eiendeler har risikovekt på 100%. Kjernekapital Sparebankens fond Fondsobligasjoner Overfinansiert pensjonsforpliktelser Immaterielle eiendeler Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen Nedskrivninger som ikke kan medregnes i Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Beregningsgrunnlag totalt Ansvarlig kapital i prosent: 13,6 % 15,2 % Beholdning av ansvarlig kapital utover 8%: Egenkapitalendring Sparebankens fond pr endring tapsavsetning ny utlånsforskrift avsatt fra årets resultat Sparebankens fond pr Lillestrøm Sparebank har ikke utstedt grunnfondsbevis. NOTE 20 LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko / restløpetid Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i eiendelsmassen. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å legge vekt på mer langsiktig finansiering dersom dette er forbundet med en akseptabel kostnad i forhold til kortsiktig finansiering. Videre er utviklingen i innskuddsdekning sentral for bankens avhengighet av pengemarkedet. Likviditetskravene følges opp løpende gjennom året. Tabellen under viser restløpetidene på balansen pr Poster i balansen Sum inntil 1 mnd inntil 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år over 5 år u/ løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Ikke rentebærende gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering på balanseposter Kassekreditter er medtatt under intervallet inntil 1 mnd og byggelån under intervallet 1-3 mnd. Morbankens ikke balanseførte derivater påvirker ikke likviditetseksponeringen. For nedbetalingslån er avdragene fordelt etter forfallsstruktur

15 NOTE 21 RENTERISIKO Renterisiko / gjenstående tid til avtalt / sannsynlig renteendring Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom eiendeler og gjeld/egenkapital. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Total renterisiko, samt renterisiko knyttet til porteføljen av sertifikater og obligasjoner, blir regelmessig rapportert til styret. Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt. Renterisiko på vår beholdning av obligasjoner og sertifikater er behandlet under note 8, for finansielle derivater under note 13. Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for morbankens balanse pr Poster i balansen Sum inntil 1 mnd inntil 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år over 5 år Uten renteeksponering Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Ikke rentebærende gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Ikke balanseførte Netto inkl. ikke balanseførte NOTE 22 BANKENES SIKRINGSFOND Sikringsfondsavgift Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 MNOK som en innskyter har på innskudd i en sparebank. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. I forbindelse med at Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond med virkning fra slo seg sammen til Bankenes sikringsfond, fikk medlemmene i Sparebankenes sikringsfond fritak for å betale avgift i en overgangsperiode på tre år fra og med NOTE 23 SPESIFIKASJON AV PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer 2005 Betalingsformidling Provisjoner Forsikringstjenester Annen virksomhet Garantiprovisjon Sum inntekter NOTE 24 LØNN, LÅN / SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. Morbank Konsern Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Natural- Pensjons- Samlet Ytelser til ledende personer Honorar Lønn Bonus ytelser kostnad godtgjørelse Lån Ledende ansatte i LillestrømBanken Adm. Banksjef Ass. Banksjef Finanssjef Soussjef Personmarked Soussjef Bedriftsmarked Soussjef Serviceavdeling Markedssjef Styret i LillestrømBanken Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Ansattes varamedlem Styret i LillestrømBanken Eiendom AS Styrets leder 8 8 Styremedlem 8 8 Styremedlem 8 8 Styremedlem 8 8 Kontrollkomitè i LillestrømBanken Leder Medlem Medlem Forstanderskapet i LillestrømBanken Leder Øvrige medlemmer Sum Samlede lån til ansatte Rentesubsidier av lån til ansatte 86 Lån til medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer er gitt på ordinære ansatte vilkår. Administrerende banksjef kan ved fylte 60 år gå av og han vil da motta en kompensasjon på 9 G. Det er ikke avtalefestet bonusordning for administrerende banksjef, men ved opphør av ansettelsesforholdet fra bankens side gis ett års etterlønn. Medlemmer av styret eller øvrige tillitsvalgte har ingen bonusordninger. Ansatte og øvrig ledende ansatte i banken mottok en bonus i henhold til et etablert bonusprogram. Bonusen baseres på selskapets resultater. Antall årsverk sysselsatt i utgjorde 63 personer, hvorav 10 vikariater. NOTE 25 GODTGJØRELSE TIL REVISOR Morbank Konsern Lovpålagt revisjon Bistand ved konvertering datasentral Regnskapsbistand Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret

16 LILLESTRØMBANKEN FORSTANDERSKAP Innskytervalgte forstandere Sidsel Gran Jensen - Leder Jorunn Fjellstad Schjerven - Nestleder Erik Ruste Knut Øiestad Baard Tosterud Dag Bunæs Marianne Bergersen Sissel Hoel Tormod Delmann Nils Viksås Knut Bergquist Svein Stanger Varamedlemmer Jan Jansen Per-Kristian Altenborn Tore Olsen Pran Astrid Eggen Johnsrud Dag Svensson Kommunevalgte forstandere Ulf Erik Bakke Marit Fosseli Olsen Roger Jensen Anne Berit Martinsen Themba Joseph Sibeko Roger Mollan-Olafsen Tor Nakstad Wenche Pettersen Marit Øraker Strømsøe Solveig Finsrud Anne Line Gudbjørgsrud Aage Jacobsen Varamedlemmer Anne Marie Lervik Ronny Sennerud Jon Erik Paulsberg Jorunn Nørstenes John Nordeiede Anna Ingeborg Smestad Ansatte forstandere Kenneth Ferger Vera Skedsmo Anne Nikolaisen Klaus Gundersen Birte Hopland Wenche Olstad Anne Mellby Varamedlemmer Nina Stokkvin Bente Løken Heidi Engelstad Torild Onsøyen KONTROLLKOMITE Jan Schjatvet Knut Bergquist Elisabeth Fosjord LILLESTRØMBANKEN EIENDOM AS STYRE Geir-Tore Nielsen Leder Tore Eidholm - Styremedlem Dag Sandberg - Styremedlem Jan Tretli - Styremedlem DAGLIG LEDER Aarstein Rebne Adm. dir. STYRE Terje Solvang - Leder Dag Sandberg - Nestleder Inger Andersen Trond Joranger Walther L Hansen ansattes representant Geir-Tore Nielsen - adm. banksjef Varamedlemmer Marit Fosseli Olsen Anne Berit Martinsen Tina Svensson - ansattes representant LEDERGRUPPE Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef Bjørn Hvinden Ass. banksjef Torunn Merete Holtet - Finanssjef Kari Fremmerlid Soussjef Personmarked Tom Martinsen Soussjef Bedriftsmarked Aarstein Rebne Soussjef Serviceavdeling Trine Ullereng - Markedssjef REVISOR Svindal Leidland Myhrer & Co AS

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010

4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 Banken der du treffer mennesker 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 4. kvartal og foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 2011. 4. kvartal og foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 2011 4. kvartal og foreløpig årsrapport et jø il lm a k lo i e d Tilste 4. kvartalsrapport 2011 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL MORBANK 3 prosent økning i netto renteinntekter Gevinst på 26,5

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer