ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Dobrota 24, Čilipi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Dobrota 24, Čilipi"

Transkript

1 Investitr: d..., Dbrta 24, Čilipi Naziv prjekta: Naziv/Naslv javne nabave Razina razrade: Reknstrukcija trafstanice TS1 Tehnički pis sa grafičkim prilzima Interne znake u FS: E.3.1. Radni paket: 3 Brj nabave: 3 Direktr: Mark Balija, dipl. ing. Datum i mjest: Studeni, 2015., Dubrvnik TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik

2 SADRŽAJ: I. TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆE STANJE Reknstrukcija transfrmatrske stanice TS1 niskg i srednjeg napna (E.3.1.) PLANIRANO STANJE Reknstrukcija transfrmatrske stanice TS1 niskg i srednjeg napna (E.3.1.) UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA II. GRAFIČKI PRIKAZI Blk shema Energetski razvd pstjeće stanje 2. Blk shema Energetski razvd planiran stanje 3. Tlcrt Pstjeće stanje TS1 M 1: Tlcrt Planiran stanje TS1 M 1: SN pstrjenje Sklpni blkvi 6. SN pstrjenje Jednplna shema TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 2

3 I. TEHNIČKI OPIS TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 3

4 1. POSTOJEĆE STANJE 1.1. Reknstrukcija transfrmatrske stanice TS1 niskg i srednjeg napna (E.3.1.) Trafstanica TS1 (Istk) 10/0,4kV u vlasništvu Zračne luke Dubrvnik smještena je u bjektu energane. Trafstanica je u funkciji glavng SN pstrjenja, napaja ključne ptršače zrakplvne rasvjete na tlu AGL i vanjske bjekte. U građevinskm bjektu se nalazi glavn srednjenapnsk pstrjenje, traf kmre, nisknapnsk pstrjenje, diesel agregatsk pstrjenje i pstrjenje regulatra knstantne struje. Građevina se sastji d dvije funkcinalne jedinice smještene u prizemlju. Prvenstvena namjena predmetne građevine je transfrmatrska stanica 10/0,4kV sa agregatskim pstrjenjem, u sklpu funkcinalne jedinice nalaze se i radni prstri za stručn sblje transfrmatrske stanice sa radinicm i sanitarnim čvrm. U drugj funkcinalnj jedinici nalaze se uredski i skladišni prstri kji nisu predmet reknstrukcije.tlcrtna pvršina građevine iznsi 445m2. Predmetna građevina reknstrukcijm staje u svm izvrnm bliku tj. zamjenm preme u transfrmatrskj stanici ne mijenjaju se vanjski tlcrtni gabariti pstjeće građevine. Srednjenapnsk pstrjenje spjen je na mrežu HEP ODS-a sa dva kabelska dvda iz TS Cavtat 35/10kV kabelm EHp-49-A 3x(1x120mm2) i iz TS Obradvići 10/0,4kV kabelm NYBY 3x70mm2 te dvdm prema TS2 (Zapad) 10(20)/0,4kV. Srednjenapnsk pstrjenje sastji se d 8 plja BVK 12: 2 vdna plja, spjn plje, mjern plje, dva dvdna plja(jedn pričuvn bez preme) i dva traf plja.srednjenapnsk pstrjenje trafstanice bnvljen je gdine i adaptiran gdine, premljen je premm prizvđača Knčar Sklpna pstrjenja tip BVK 12 sa izvlačivim vakuumskim prekidačima VK Sklpni blk se sastji iz prekidačkg, sabirničkg, priključng i NN djeljka. Elementi kućišta izrađeni su uglavnm d pcinčang lima. Vanjsk plšje blka je antikrzijski zaštićen plastificiranjem, RAL Sabirnice su izlirane s tplskupljajućm izlacijm BBIT / BPTM, a spjevi BCIC /BCIS ili HVIS trakama Raychem. Rukvanje prekidačem (iz ispitng u pgnski plžaj i brnut) izvdi se kd zatvrenih vrata, p principu navjng vretena. Indikacija napna je izvedena pmću ptprnih izlatra s kapacitivnim djeliteljem, te signalnim tablm. Strujni i napnski transfrmatri su klasične izvedbe. Zaštita je izvedena numeričkim relejima Siemens SIPROTEC 7SJ600. Nazivni napn pstrjenja je 12kV, nazivna struja sabirnica 1250A, pstrjenje je funkciji i zadvljava trenutne ptrebe transfrmatrske stanice, međutim s bzirm na razvjne planve zračne luke pstrjenje je nužn reknstruirati za nvu namjenu, a u slučaju prelaska distribucijskm sustava sa 10kV napnske razine na 20kV, pstrjenje neće biti adekvatn i mrati će se zamijeniti. U sklpu energane nalazi se i pstrjenje diesel agregata za pričuvn napajanje DA1 Cummins-Samfrd 315kVA i DA2 Vlv-Hitzinger 304kVA ka i agregat HKZP. Energetski transfrmatri u TS1 su uljni transfrmatri prizvđača Knčar 2x10/0,4kV, 630kVA u paralelnm spju. Nisknapnsk pstrjenje sastji se d sedam glavnih plja sa nisknapnskim prekidačima transfrmatra, spjnim pljem, agregatskim plje i tri plja za napajanje glavng NN razvda i direktnih dvda. Na NN traf plja spjena je kmpenzacija jalve energije sa autmatskm regulacijm u zasebnm rmaru kmpenzacije. NN razvd se sastji d 6 plja: 2 primarn agregatska plja i 4 mrežn-agregatska plja. Iz dvda nisknapnskg pstrjenja napajaju se razvdni rmari smješteni u bjektima na zračnj luci. U nisknapnskm pstrjenju nalazi se jš i rmar istsmjerng napajanja 110V= sa baterijama i ispravljačima za upravljački napn srednjenapnskg pstrjenja i NN mrežn-agregatski razvd za ptrebe HKZP. Nisknapnsk pstrjenje izgrađen je 1975, devastiran tijekm rata, 1997 je spsbljen za rad, ali sa dtrajalm i neadekvatnm premm bez dkumentacije, zastarjelim sustavm upravljanja i bez nadzrng sustava. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 4

5 Obračunsk mjerenje stvaren je indirektnim spjem na srednjem napnu u mjern-spjnm plju. Diesel agregatsk pstrjenje za pričuvn napajanje sa dva diesel agregata je u ispravnm stanju, ali instalirane snage kja nije dvljna za predviđen vršn pterećenje nve pristanišne zgrade C. Nisknapnsk pstrjenje i srednjenapnsk pstrjenje te instalirana prema ne zadvljava trenutne ni buduće ptrebe Zračne luke Dubrvnik psebn s bzirm na buduću izgradnju pristanišne zgrade C zračne luke kja će se napajati iz ve trafstanice. Mrežni parametri: Glavni Standardni Nadmrska visina IEC < 1000 m Srednji napn Nazivni napn 10 kv Temperatura kline 40 C Napnski keficijent c max 1,1 Napnski keficijent c min 1 Max./Min snaga kratkg spja Sustav neutralne tčke 200 / 100 MVA Mala tprnst Odns R1/X1 min 0,2 Niski napn Nazivni napn Knfiguracija sustava Frekvencija Dzvljeni napn ddira 400 V TN-C TN-S 50 Hz 50 V Temperatura kline uređaja 45 C Napnski keficijent c max 1,1 Napnski keficijent c min 0,95 TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 5

6 Pčetna tčka za izračun pada napna Priključak transfrmatra - sekundar Relativna vrijednst napna prema prmatranj tčki 100 % Max. dzvljeni pad napna u mreži 5 % TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 6

7 2. PLANIRANO STANJE 2.1. Reknstrukcija transfrmatrske stanice TS1 niskg i srednjeg napna (E.3.1.) OPĆENITO Reknstrukcijm transfrmatrske stanice TS1 10/0,4kV buhvaćena je zamjena: srednjenapnskih plja sa sklpnm i drugm premm, nisknapnskih transfrmatrskih plja sa sklpnm i drugm premm, nisknapnskih agregatskih, mrežnih i UPS plja, rmara autmatske kmpenzacije jalve energije, energetskih transfrmatra, ugradnja nvg diesel agregata ka sekundarng izvra napajanja, reknstrukcija sustava za zaštitu d munje. SREDNJENAPONSKO POSTROJENJE U transfrmatrsku stanicu ugrađuje se SN pstrjenje knfiguracije tipa ka ili jednakvrijedn VDAP24D2V+D2V+Mp+2T+2V+2V kje se sastji se d 6 sklpnih blkva međusbn pvezanih izliranih sabirničkim sustavm. Srednjenapnsk pstrjenje sastavljen d dva vdna i jedng spjng plja (2x), mjerng plja, dva traf plja i 4 vdna plja. Kmpaktni sklpni blkvi serije tipa ka ili jednakvrijednih VDAP grade se za nazivne napne 12, (17,5) i 24 kv. Kriste se za razvd električne energije u transfrmatrskim stanicama. Predviđeni su za ugradnju u zatvrene prstre uz nrmalne pgnske uvjete, u skladu s nrmama IEC i IEC Prširiva izvedba pstrjenje mgućuje rješavanje svake varijante jednplne sheme kju kupac traži. Vakuumski kmpaktni sklpni mduli serije VDAP imaju visku puzdanst i rasplživst pgna, ptpunu nevisnst vanjskim utjecajima, te višestruk smanjen vlumen u dnsu na klasične sklpne blkve izlirane zrakm. Svi sklpvi i elementi glavng strujng puta smješteni su u zajedničkm plinneprpusnm kućištu d čeličng lima, te međusbn i prema kućištu izlirani plinm SF6. Gašenje električng luka vrši se u vakuumskim kmrama, kak u prekidaču, tak i u rastavnim sklpkama. Plin služi sam ka izlacija, št praktičn isključuje ptrebu državanja primarng dijela električkih sklpva unutar kućišta i sigurava njenu eklšku pdbnst. Zaštitu energetskg transfrmatra mgućuje vakuumski prekidač upravljan elektrničkim relejem. Osim bvezatng ručng upravljanja va aparatura prilagđena je za daljinsk upravljanje svakim d aparata, št mgućuje ptpunu autmatizaciju distribucijskih trafstanica u kjima se kristi. Zahvaljujući vj pciji, pstji mgućnst rješavanja niza specifičnih zahtjeva kji se mgu pjaviti u suvremenim razdjelnim mrežama. Ova varijanta pstrjenja narčit je pgdna za gradnju rasklpišta i čvrnih tčki mreže gdje je predviđen daljinsk vđenje i nadzr. Svi sklpvi i elementi glavng strujng puta smješteni su u zajedničkm plinneprpusnm kućištu d čeličng lima, te međusbn i prema kućištu izlirani plinm SF6. Gašenje električng luka vrši se u vakumskim kmrama, kak u prekidaču, tak i u rastavnim sklpkama. Plin služi sam ka izlacija, št praktičn isključuje ptrebu državanja primarng dijela električkih sklpva unutar kućišta i sigurava njegvu eklšku prihvatljivst. Zaštitu energetskg transfrmatra mgućuje vakumski prekidač u transfrmatrskm plju upravljan elektrničkim relejm. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 7

8 Zadržati pstjeće uređaje istsmjerng napajanja 110V= kji služi i ka upravljački napn za srednjenapnsk pstrjenje. Jednplna shema svakg sklpng blka prikazana je na pripadajućem prednjem pklpcu. Svaki sklpni blk (sim zrakm izlirang sklpng blka mjerng plja, Mp) je na stražnjj plči sigurnsnm membranm zaštićen d predtlaka kji bi se mga stvriti u kućištu. Osnvni tehnički pdaci SN pstrjenja su sljedeći: nazivni napn 12(24) kv nazivna frekvencija 50 Hz nazivna struja sabirnica 630 A nazivna struja prekidača 630 A nazivna struja trplžajne rastavne sklpke 630 A nazivna kratktrajn pdnsiva struja (1s) 25 ka pdnsivi napn mrežne frekvencije 50Hz/1min. 28(50) kv pdnsivi udarni napn 1,2/50µs. 75(125) kv nazivna uklpna/prekidna mć, mduli s prekidačem 50/20(40/16) ka isklpn vrijeme (za kratki spj) 45(45) ms nazivna uklpna/prekidna mć trplžajne sklpke 50/0,63(40/0,63) ka nazivna kratktrajna pdnsiva struja, 1 s 20(16) ka Viski stupanj prevencije d mgućnsti krive manipulacije pstignut je nizm mehaničkih blkada i načinm upravljanja. Ptrebne pgdnsti sklpng blka su: mgućnsti ispitivanja kabela, dnsn traženja greške na kabelu bez nužnsti demntaže kabelskih spjeva mgućnst trajng pkazivanja napnskg stanja kabela pjedinih dvda ka i spja na transfrmatr mgućnst ispitivanja redslijeda faza. ENERGETSKI TRANSFORMATORI Predviđa se zamjena uljnih energetskih transfrmatra starije generacije nvim energetskim transfrmatrima suhg tipa 10(20)/0,4kV, nazivne snage 1000kVA, s visknapnskm regulacijm napna ±2x2.5%. Transfrmatri su istih tipva i jednake nazivne snage, grupe spja Dyn5, istg napna kratkg spja predviđeni za paralelni rad. Suhi transfrmatri su slijedećih karakteristika: Nazivna snaga: 1000kVA Transfrmacija: 10(20)/0,4kV Nazivna frekvencija: 50Hz Regulacija napna na primaru: ±2x2.5% Grupa spja: Dyn5 Ugradnja u zatvreni prstr Klasa izlacije: HV/LV F/F Hlađenje prirdnm ventilacijm ANAN d 100% nazivng pterećenja Mgućnst prepterećenja d 125% nazivng pterećenja uz hlađenje prisilnm ventilacijm ANAF TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 8

9 Temperaturne snde (PTC termistr) na namtima sa kntrlerm za upravljanje ventilacijm, alarmiranje i isključenje Razina buke: 65dB(A) Uvjeti kliša E2-C2-F1 (E2 visk zagađenje i znatna kndenzacija, C2 skladištenje i rad u temperaturnim uvjetima d -25 C, F1 rizik d pžara, sam gasivi transfrmatr) U skladu s nrmm HRN EN :2008. Energetski transfrmatri di: Suhi transfrmatri Opremljen slijedećm premm: - zakretni ktači za pprečni ili uzdužni transprt, - kca za pdizanje, - kca za vučenje, - stezaljka za uzemljenje, - plčaste stezaljke za spj visk- i nisknapnskih vdva, - tri PT 100 snde (p jedna za svaki nisknapnski namt), - kutija za sekundarne stezaljke, - napnska preklpka za regulaciju na viskm napnu, - termkntrler, - razdjelnu kutiju za smještaj termkntrlera Transfrmatri se mntiraju u pstjeće transfrmatrske blkve na pstjeće metalne šine. Priključak srednjenapnskg kabela izvdi se dzd, dk se nisknapnski priključak izvdi dzg nvim jednžilnim kabelima N2XY-O 1x300mm2 prema prračunu, priključak uzemljenja je pstjeći. Hlađenje transfrmatra mgućen je prirdnm cirkulacijm zraka krz rešetkaste tvre na transfrmatrskim blkvima. NISKONAPONSKO POSTROJENJE Predvidjeti zamjenu 6 pstjećih plja nsisknapnskg razvda i ugradnju nvih plja sa sljedećm razdibm: 3 agregatska plja za dva pstjeća agregata i jedan nvi, 3 mrežna plja i 1 plje besprekidng napajanja (UPS) i autmatike. Plja izvesti ka tipizirane samstjeće rmare sa klpljenim sabirničkim sustavm i mehaničkim baterijama za zaštitu d indirektng ddira sa kmpaktnim prekidačima i mtrnim pgnm visn ptrebi. Glavne sabirnice smještaju se hrizntaln u grnjem dijelu rmara. Plja se sastje d sabirničkg dijela sa dvdnim vertikalnim sabirnicama, rmarm sklpne preme i kabelskim djeljkm prema nrmi HRN EN :2005. U agregatskim pljima sustav autmatske i ručne izmjene napajanja između 3 agregata za napajanje priritetnih ptršača zrakplvne rasvjete na tlu. Agregati trebaju biti spjeni na način kji mgućuje paralelni rad sa mrežm, a sustavm izmjene spriječiti paralelni rad više agregata. UPS plje za priključak uređaja predviđene snage d 60kVA sa ručnm premsnicm u rmaru. Nisknapnsk pstrjenje pdijeljen je u tri sekcije: Glavni rmari sa dvdima sa transfrmatra, spjnim pljima i glavnim dvdima Ormari kmpenzacije Odvdni rmari pričuvng napajanja GE, mrežni dvdni rmari i UPS rmar Glavna sekcija elektrenergetskg rmara =TS+NNTR1, =TS+NNTR2 i =TS+NNTR3 kji se sastji d dva dvdna plja, dva spjna plja, pet dvdnih plja, tri kabelska plja, s jednim kutnim pljem i jednim mjernim pljem. Glavne sabirnice su smještene u stražnjem grnjem i dnjem dijelu rmara ptpun klpljene sa nsačima, PEN sabirnicmu dnjem dijelu rmara; rmari su premljeni mdularnim segmentima sa mntažnim plčama i parcijalnim TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 9

10 neprzirnim vratima sa bravicama, unutrašnjim bragama i brtvama, unutarnjim ventiliranim hrizntalnim pregradama, stražnjim i bčnim stranicama, prirdn ventiliranim krvnim elementm i pdnžjem, kabelskim pljem sa nsačima za kabele i pdnm plčm, dvdnim pljima sa uvdm kabela u krvu i dvdnim pljima sa uvdm kabela u pdu. Ormar je izrađen d pcinčang čeličng lima izvana plastificirang RAL 7035 sa mdularnim knstrukcijskim kvirima za spajanje segmenata na lkaciji, premljenim sa kcima za transprt, svim metalnim dijelvima pripremljenim za izjednačenje ptencijala. Tipski ispitani prema nrmi HRN EN i HRN EN Dubina plja: Visina plja: Pdnžje: Niv unutrašnjeg razdvajanja prema HRN EN : IP zaštita: Tip sabirnica: Nazivna struja glavnih sabirnica: Icw glavnih sabirnica: Tip distribucijskih sabirnica: Nazivna struja distribucijskih sabirnica: Icw distribucijskih sabirnica: Smještaj glavnih sabirnica: Smještaj distribucijskih sabirnica: 800mm 2000mm 100mm Frm 3b IP43 Flat-PLS 60 3 pla 2000A 57kA PLS 1600A 1600A 50kA stražnji grnji/dnji di iza aparatne grupe Ormari kmpenzacije izvedeni ka tipski ispitani prema HRN EN sa kndenzatrskim baterijama sa prigušnicama za smanjenje prenapna u skladu sa HRN EN klasa 2 i u skladu elektrmagnetskm kmpatibilnšću prema HRN EN Odvdna sekcija generatra =TS+NNGE1, =TS+NNG2 i =TS+NNG3 sastji se d tri dvdna plja, dva spjna plja, četiri dvdnih plja, dva kabelska plja, jedng kabelskg plja. Glavne sabirnice su smještene u krvnm dijelu rmara ptpun klpljene sa nsačima, PEN sabirnicm u dnjem dijelu rmara; rmari su premljeni mdularnim segmentima sa mntažnim plčama i parcijalnim neprzirnim vratima sa bravicama, unutrašnjim bragama i brtvama, unutarnjim ventiliranim hrizntalnim pregradama, stražnjim i bčnim stranicama, prirdn ventiliranim krvnim elementm i pdnžjem, kabelskim pljem sa nsačima za kabele i pdnm plčm, dvdnim pljima sa uvdm kabela u pdu i dvdnim pljima sa uvdm kabela u pdu. Ormar je izrađen d pcinčang čeličng lima izvana plastificirang RAL 7035 sa mdularnim knstrukcijskim kvirima za spajanje segmenata na lkaciji, premljenim sa kcima za transprt, svim metalnim dijelvima pripremljenim za izjednačenje ptencijala. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 10

11 Tipski ispitani prema nrmi HRN EN i HRN EN Dubina plja: Visina plja: Pdnžje: Niv unutrašnjeg razdvajanja prema HRN EN : IP zaštita: Tip sabirnica: Nazivna struja glavnih sabirnica: Icw glavnih sabirnica: Tip distribucijskih sabirnica: Nazivna struja distribucijskih sabirnica: Icw distribucijskih sabirnica: Smještaj glavnih sabirnica: Smještaj distribucijskih sabirnica: 600mm 2000mm 100mm Frm 3b IP43 PLS pla GE2 1600A, GE1 i GE2 800A 57kA E-Cu 40x10mm 800A 50kA krvni di iza aparatne grupe Odvdna sekcija mrežng napajanja =TS+NNM kji se sastji d jedng dvdna plja, dva dvdna plja i jedng kabelskg plja, ukupnih dimenzija sustava (šxvxd) 2200x2100x600mm, glavne sabirnice su smještene u krvnm dijelu rmara ptpun klpljene sa nsačima, PEN sabirnicm u dnjem dijelu rmara; rmari su premljeni mdularnim segmentima sa mntažnim plčama i parcijalnim neprzirnim vratima sa bravicama, unutrašnjim bragama i brtvama, unutarnjim ventiliranim hrizntalnim pregradama, stražnjim i bčnim stranicama, prirdn ventiliranim krvnim elementm i pdnžjem, kabelskim pljem sa nsačima za kabele i pdnm plčm, dvdnim pljima sa uvdm kabela u pdu i dvdnim pljima sa uvdm kabela u pdu. Ormar je izrađen d pcinčang čeličng lima izvana plastificirang RAL 7035 sa mdularnim knstrukcijskim kvirima za spajanje segmenata na lkaciji, premljenim sa kcima za transprt, svim metalnim dijelvima pripremljenim za izjednačenje ptencijala. Tipski ispitani prema nrmi HRN EN i HRN EN Dubina plja: Visina plja: Pdnžje: Niv unutrašnjeg razdvajanja prema HRN EN : 600mm 2000mm 100mm Frm 3b TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 11

12 IP zaštita: Tip sabirnica: Nazivna struja glavnih sabirnica: Icw glavnih sabirnica: Tip distribucijskih sabirnica: Nazivna struja distribucijskih sabirnica: Icw distribucijskih sabirnica: Smještaj glavnih sabirnica: Smještaj distribucijskih sabirnica: IP43 E-Cu 30x10mm 3 pla 630A 50kA E-Cu 30x10mm 630A 50kA krvni di iza aparatne grupe Odvdna sekcija UPS sastji se d jedng UPS plja i mjern-upravljačkg plja. Izvde se ka mdularni samstjeći tipski ispitani nisknapnski blkvi sa sklpnm i kntrlnm premm, kji se pvezuju u jednu cjelinu vijčanim spjevima. Izrađeni su d elektrlitski galvanizirang čelika sa zaštitnim premazm epksidn-pliesterske bje RAL 7035, zaštite IP4X, sa pdnicm, vratima sa vanjskim kvima sa kutm tvaranja d 125 i bravicama za zaključavanje, svi rmari ispručuju se sa kcima za transprt kji se mgu demntirati, predviđeni su za mntažu sklpne preme fiksng tipa sa unutrašnjim razdvajanjem tipa 4a prema HRN EN Ormari su premljeni glavnim sabirničkim sustavm izrađenim d galvanizirang bakra smještenim u stražnjem grnjem dijelu rmara, svi sabirnički spjevi izrađeni bez ptrebe državanja krz cijeli živtni vijek. Ormari se izvde sa psebnim djeljcima za sklpnu premu i kabelskim pljem sa mgućnšću dvda dzd ili dzg sa šinama za kabele. Sva prema u rmarima uključujući sabirnice i sklpnu premu mra biti adekvatn značena, znake rmara izvesti plastičnim plčicama kje se učvršćuju na prednjj strani. Ormari se ispručuju kmpletn izrađeni i žičeni uključujući sav pprati materijal za mntažu na pziciju. Širina i dubina rmara prilagđena veličini sklpne preme kja se ugrađuje u rmar. Plja su premljena mjernm premm i instrumentima na prednjim vratima. OBRAČUNSKO MJERENJE U TS1 nalazi se glavn bračunsk mjerenje na srednjem napnu za cijelu zračnu luku, mjerenje je izveden brjilm sa indirektnim spjem na mjernu ćeliju u SN pstrjenju, brjil je premljen sustavm za daljinsk čitanje i smješten u zasebni rmarić. Predviđen mijenjanje bračunskg mjerenja niti način spajanja, međutim zbg dtrajalsti el. rmara u kji je smješten brjil predlaže se, u dgvru sa peratrm distribucijskg sustava, zamjena rmara mjerenja nvim. Zajedn sa bračunskim brjilm uz dgvru sa peratrm distribucijskg sustava, predviđena ugradnja instrumenta za mjerenje kvalitete električne energije kak bi investitr u svakm trenutku mga kntrlirati ptršnju i kvalitetu električne energije. GLAVNI PRIKLJUČAK NAPAJANJA NN pstrjenje priključuje se na distributivne transfrmatre u TS1 jednžilnim finžičnim kabelima tipa ka ili jednakvrijedan N2XY-O 1x300mm2 sa 3 vdiča p fazi, a PEN vdič izvdi se jednžilnim finžičnim kabelima tipa TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 12

13 ka ili jednakvrijedan N2XY-O 1x240mm2 sa 2 kabela, za svaki transfrmatr. Kabeli se mntiraju na kabelske ljestve i priključuju s grnje strane transfrmatra i glavne sekcije NN pstrjenja. Imajući u vidu budući plan razvja elektrenergetske mreže i izgradnju centralne diesel agregatske stanice za distribuciju pričuvng napajanja putem 10(20)kV mreže u NN pstrjenju predviđen je dvdn plje za priključak trećeg distribucijskg transfrmatra za pričuvn napajanje kji će zamijeniti diesel agregate u energani TS1. U tm slučaju dvdn plje prema nvm agregatu pretvara se u dvdn plje za transfrmatr. U tm slučaju spjn plje prema TR2 ne smije biti uključen zabranjen paralelni rad. Ukupn pretpstavljen pterećenje iznsi 1540kW uz faktr iskristivsti d 0,7 vršn pterećenje iznsi 1078kW, ukupna prividna snaga uz csϕ=0,97 iznsi 1111kVA, dabrani su transfrmatri 2x1000kVA uz mgućnst prepterećenja d 25% sa prisilnm ventilacijm zraka čime je trafstanica dimenzinirana za redundanciju 1+1 VRŠNO OPTEREĆENJE Mjerni instrument PwerLgic ION 7550, pstjeće kntrln mjerenje TS1, registrira je vršnu snagu trafstanice d 524kW, predviđeni prast pterećenja izgradnjm terminala C prema prjektu: GRAĐENJE ZGRADE C I PRIVOĐENJE KONAČNOJ NAMJENI PREOSTALOG DIJELA TUNELA DILATACIJA T, IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA, PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA, ELEKTRO KLIMA PROJEKT d... iznsi 480kW na mrežnm napajanju i 580kW na agregatskm napajanju; ukupn predviđen pterećenje iznsi 1584kW uz faktr istvremensti d 0,7 predviđen vršn pterećenje iznsi 1108kW uz csϕ=0,97 prividna snaga pstrjenja iznsi 1143kVA. Odabrana su dva transfrmatra nazivne snage 1000kVA uz mgućnst prepterećenja 25% čime je sigurana redundancija sustava napajanja 1+1. DIESEL ELEKTRO AGREGAT S bzirm na planiran pvećanje snage, za pričuvn napajanje, izgradnjm nve pristanišne zgrade C nužn je u TS1 planirati ugradnju nvg diesel elektr agregata predviđene snage 1000kVA. Agregat treba biti tvreng kmpaktng tipa bez spremnika za način rada standbay prema nrmi ISO 8528 tipičn 200 radnih sati gdišnje uz minimaln čekivanih 500 radnih sati gdišnje. Agregat se smješta u agregatsku prstriju zajedn s pstjećim uređajima. Agregat treba biti premljen vlastitim regulatrm za upravljanje i zaštitu sa sustavm autmatske izmjene napajanja s mgućnšću paralelng rada. Sustav izmjene napajanja sa pripadajućim rmarm smješta se u agregatsku prstriju. Regulatr treba imati mgućnst kmunikacijskg sučelja za nadzr prek Mdbus RTU serijskg prtkla ili Mdbus TCP prtkla. Autmatikm predvidjeti crpljenje griva visn razini griva u dnevnm spremniku iz glavng vanjskg spremnika putem crpke. U strjarskm dijelu riješiti dvd vanjskg zraka za rad mtra i dvđenje ispušnih plinva na dimvd. Za priključak agragata ptrebn je izraditi ventilacijski tvr sa rešetkama na vanjskm zidu prstrije za hlađenje generatra i s bzirm da pstjeći dimvd nema dvljn priključnih mjesta izgraditi vanjski dimvd za dvd ispušnih plinva nvg diesel elektr agregata. Priključak agregata i dimenzije dimvda definirati će se u glavnm strjarskm prjektu. Upravljanje i nadzr elektragregatm vrši se u mikrprcesrskj tehnlgiji, mikrprcesr sa serijskim izlazima RS485 ili ethernet Mdbus za daljinski nadzr i upravljanje radm diesel elektragregata, uključujući daljinski start i stp elektragregata. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 13

14 Karakteristike generatra: Nazivni napn: 400V 3 faze Nazivna frekvencija: 50Hz Električka snaga generatra: 800ekW, 1000kVA Klasa izlacije generatra: H Temperaturna klasa: F Preuzimanje 100% nazivng tereta u jednm kraku Hlađenje sa radijatrm u prisilnu cirkulaciju zraka Pkretanje generatra sa 24V mtrm Opremljen sustavm punjenja baterija i alternatrm za punjenje Diesel mtr V12, četvertaktni Zaštita generatra IP22 Izvedba tvreng kmpaktng tipa bez spremnika za način rad standby prema nrmi ISO 8528 tipičn 200 radnih sati gdišnje uz maksimaln čekivanih 500 radnih sati gdišnje. Izveden u skladu s nrmm HRN EN Agregat se ispručuje za kmutacijskim rmarm sa upravljačkm autmatikm kja mgućuje paralelni rad s mrežm. Ugrađen zaštitni prekidač generatra, 4-pl, sa elektrnskm zaštitnm jedinicm, In=1600 A, relej isklpa, pmćni kntakti 2NO + 2NC, električni signal prrade prekstrujne zaštite. Uređaj za autmatski rad diesel električng agregata namijenjen je za autmatsk upućivanje, rad i zaustavljanje diesel električng agregata.da bi se mgući autmatski rad agregata, na diesel mtru su smješteni sjetnici i elementi za upravljanje ka št su : elektrmagnetski ventil griva za zaustavljanje diesel mtra, sjetnik niskg pritiska ulja za pdmazivanje, sjetnik previske temperature mtra, termstat za uključivanje grijača ulja u mirvanju, grijač ulja u mirvanju Upravljanje i nadzr elektragregatm vrši se u mikrprcesrskj tehnlgiji, mikrprcesr sa serijskim izlazima RS485 ili ethernet Mdbus za daljinski nadzr i upravljanje radm diesel elektragregata, uključujući daljinski start i stp elektragregata. Ugradnjm ddatng diesel elektr agragata ptrebn je izraditi ventilacijski tvr sa rešetkama na vanjskm južnm zidu građevine za hlađenje generatra i s bzirm da pstjeći dimvd nema dvljn priključnih mjesta izgraditi vanjski dimvd za dvd ispušnih plinva sa izvdm na krvu građevine. Priključak agregata i dimenzije dimvda definirati će se u glavnm prjektu. SUSTAV BESPREKIDNOG NAPAJANJA Sustav besprekidng napajanja sastji se d besprekidng izvra pmćng napajanja za SN i NN pstrjenje 110V = i sustava besprekidng napajanja za pću ptršnju UPS 230V AC. Sustavi se napajanju prek akumulatrske baterije i u slučaju ispada mreže besprekidn preuzimaju napajanje priključenih tršila. Sustav pmćng napajanja prizvđača Knčar Inem tip YFS 110V instaliran je u TS1 u funkciji pmćng napna za SN pstrjenje. Sustav je u funkciji, ali uz neispravnu nadzrnu jedinicu, s bzirm da se predviđa krištenje sustava TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 14

15 za pmćni napn NN pstrjenja nužn je izvršiti servis i dgradnju sustava kak bi kapacitetm i funkcijm zadvljava ptrebe nvg pstrjenja. Sustav je ispručen sa dva ispravljača, nadzrnm jedinicm, baterijskim rmarm i razvdnim rmarm 110V=. Sustav pmćng napajanja nadgrađuje se s 2 redundantna viskfrekventna DC/DC pretvarača 110V/24V izlazne struje 20A za pskrbu istsmjernih krugva 24V=. U NN pstrjenju instaliran je sustav besprekidng napajanja za pću ptršnju UPS 230V AC, prizvđača Scmec tip Dygis 60kVA. Prjektm je predviđena mntaža nvg razvdnm rmara za UPS napajanje uz mgućnst ugradnje UPS uređaja snage d 80kVA. SUSTAV AUTOMATIZACIJE I NADZORA POSTROJENJA Osnvni pdaci: Nazivni napn: 400V 50Hz Tip uzemljenja: TN-C-S Upravljački napn za NN prekidače: 110V= Pmćni napn za PLC, i glavne prekidače: 24V= PLC uređaj ipa ka ili jednakvrijedan: Schneider-Electric Quantum Kmunikacija: RS485 i TCP/IP (Ethernet) Prtkli: Mdbus RTU i Mdbus TCP Sustav upravljanja i nadzra je zasnvan na prgramibilnm lgičkm kntrlru (PLC) tipa ka ili jednakvrijedan Schneider-Electric Quantum sa EPROM karticm za phranu prgrama i udaljenim Ethernet stanicama tipa ka ili jednakvrijedan Schneider-Electric Mdicn M340. PLC uređaj je pvezan glavnim prekidačima, autmatikm diesel generatra i stalim perifernim uređajima prek žičane RS485 veze serijskg Mdbus RTU prtkla za upravljanje i nadzr. Upravljanje i nadzr dvdnih prekidača i prekidača sa mtrnim pgnm izveden je prek digitalnih ulaza/izlaza. Prek digitalnih ulaza vrši se kntrla napajanja sustava i praćenje stanja prekidača. Sustav je prilagđen za spajanje udaljenih stanica na Ethernet prtklu za upravljanje i nadzr putničkih terminala i integraciju sa pstjećim sustavm u Zgradi A i B kji su bazirani na Schneider-Electric PLC Twid kntrlrima.svi signali kji se ne mgu prenijeti prek kmunikacije spjeni su na 24VDC digitalne ulaze (stanja sigurnsnih releja, kntrlnika napna, prenapnske zaštite i minijaturnih prekidača) višežilnim kabelima prema svakm NN plju. Sustav autmatizacije pstrjenja prati stanja i alarme SN i NN pstrjenja, upravlja diesel agregatskim pstrjenjem i prikazuje sve vrijednsti i alarme putem SCADA aplikacije krisniku. Računal za nadzr i preventivn državanje nalazi se u kntrlnj sbi elektr službe državanja. SCADA aplikacija na računalu ima mgućnst upravljanja krugvima i služi za prikaz trenutng stanja sustava, mjerenja i dijagnstike sustava. U SQL kmpatibilnu bazu pdataka phranjuju se sva stanja, upzrenja, alarmi i mjerenja ptrebna za analizu i državanje sustava. Nadzrn računal spjen je prek zasebne LAN mreže sa PLC uređajem. Upravljanje sklpnm premm diesel elektr agregata izveden je na način da u slučaju kvara na jednm d agregata sustav autmatski i bez intervencije peratera prebacuje napajanje ptršača na agregat u funkciji uz ptrebn rasterećenje dvda prema priritetima kje će definirati investitr. Autmatika pstrjenja isključuje paralelni rad agregata i zabranjuje nedpuštena sklpna stanja perateru. Isklp u nuždi predviđen je sa centralng mjesta u prstriji dežurng sblja državanja zračne luke. U prstru dežurstva predviđen je pstavljanje tipkala za isključenje napajanja cijele zračne luke, trafstanica TS1 i TS2, zgrada terminala A, B i C, i t mrežng, agregatskg i besprekidng napajanja. Glavn mjerenje na svakm plju izveden je trfaznim digitalnim uređenjima za mjerenje ptršnje i kvalitete električne energije tipa ka ili jednakvrijedan Schneider-Electric ION 7550, a na glavnm mjerenju SN zračne luke TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 15

16 predviđen je uređaj tipa ka ili jednakvrijedan Schneider-Electric ION7650. Instrument mgućuje mjerenje svih parametara ptršnje električne energije ka i kvalitete napna prema nrmi HRN EN Mjerenje električnih dvda izveden je digitalnim mjernim uređajem tipa ka ili jednakvrijedan Schneider-Electric ION7330 kji mgućuje mjerenje svih parametara ptršnje električne energije. Griv za diesel-električne agregate smješten je u dva spremnika. Agregati se snadbjevaju grivm prek dnevng spremnika zapremine 2000l. Mjerenje niva griva spremnika izveden je sjetnicima tlaka u spremniku kji putem analgng 4-20mA signala šalju infrmaciju na glavni PLC. Za nadpunjavanje dnevng spremnika kristi se pumpa kjm upravlja PLC. PLC visn zadanim parametrima uklapa pumpu za griv i tvara elektr ventil kad razina padne ispd pdešene. U ručnm načinu rada grebenastim sklpkama mguće je ručn uključiti pumpu i elektr ventil. SUSTAV UZEMLJENJA I IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA Kristi se pstjeći temeljni uzemljivač trafstanice, pstjeća trafstanica kristi združen uzemljenje. Prije instalacije izvršiti mjerenje i prvjeru uzemljivača, u slučaju lših rezultata plžiti nvi uzemljivač d Fe/Zn trake dimenzije 40x4mm. U zgradi se međusbn spajanje izvdi vijčanim stezaljkama. Pvezivanje metalnih masa i preme izvdi se stezaljkama za uzemljenje i kabelskim stpicama. Zvjezdište niskg napna transfrmatra 10(20)/0,4 kv treba direktn uzemljiti bakrenim užetm ili Fe/Zn trakm. Sabirnice za uzemljenje u NN pstrjenju se spajaju na sabirni zemljvd. Sva kućišta rmara mraju biti tvrnički pvezana na sabirnicu uzemljenja. Vrata rmara mraju biti fleksibilnim užetm spjena na kućište. Primjenjuje se TN-C-S sistem zaštite u instalaciji niskg napna.zaštita d previskg ddirng napna se prvdi sustavm uzemljenja i izjednačenja ptencijala. U TS1 se izvdi združen uzemljenje spajanjem zaštitng i pgnskg uzemljenja. Na uzemljenje je ptrebn spjiti: zaštitn uzemljenje svih plja i rmara, sva vrata transfrmatrske stanice fleksibilnm Cu pletenicm 16 mm2, sve kabelske glave (metalne) i zaštitne plašteve kabela, kućište transfrmatra i tračnice, sve metalne dijelve knstrukcije, ventilacijske tvre, nsače i pkrvne čelične plče. U trafstanici je ptrebn izvesti spajanje metalnih masa, tj. izjednačenje ptencijala. Pvezanst metalnih masa ptrebn je prvjeriti mjerenjem i ptvrditi izvješćem. Sustav uzemljenja sastji se d: Temeljng uzemljivača zgrade Uzemljenja unutar zgrade i kabelskih kanala, kje buhvaća galvansk pvezivanje svih metalnih masa. Cu užeta plženg uz SN i NN kabele P bdu prstrije ili kabelskg kanala plaže se sabirni vd na dstjnike na kji se priključuju sve metalne mase i kućišta elektr pstrjenja. Plžiti će se Fe/Zn traka dimenzija 25x4 mm, kja služi ka sabirni vd uzemljenja i ujedn uzemljenje plica. U zgradi je ptrebn izvesti međusbn spajanje vijčanim stezaljkama. Pvezivanje metalnih masa i preme izvdi se prek stezaljki za uzemljenje. Rastavn-mjerni spjevi, u svrhu mjerenja impedancije sustava uzemljenja, su izvedeni u prstru SN i NN pstrjenja. Uzemljenje se mra prvjeravati bar jednm gdišnje, a p ptrebi i češće. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 16

17 SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE Pstjeći sustav zaštite d djelvanja munje izveden je na ravnm krvu zgrade trafstanice sa hvataljkama d Fe/Zn trake pstavljenim na ravnm krvu i dvdima u vanjskm zidu bjekta kje su spjene na temeljni uzemljivač bjekta. Pstjeći sustav izveden je p Pravilniku tehničkim prpisima grmbranima (Sl. I. SFRJ 013/1968), s bzirm na reknstrukciju NN pstrjenja u izvedbenm prjektu ptrebn je izvršiti prvjeru pstjećeg sustava zaštite djelvanja munje (grmbrana), izvršiti prcjenu rizika i predlžiti reknstrukciju ili dgradnju sustava u skladu sa Tehničkim prpism za sustave zaštite d djelvanja munje na građevinama (NN 087/2008) i nrmama HRN EN POLAGANJE KABELA Ptrebn je napraviti detaljan snimak kabelskg razvda pri reknstrukciji. Kabeli se plažu u pstjeće kabelske kanale ugrađene u pd trafstanice. Kabelski kanali nalaze se ispd pstjećih elektr rmara i izvedene su sve ptrebne među veze kabelskih kanala između pzicija nvih rmara. Pstjeći kabeli za napajanje plženi su u kabelski kanal u pdu prstrije i u kabelsku galeriju kja se nalazi uz NN pstrjenje. Pstjeći kabeli se zadržavaju i kd izvđenja radva nužn ih je značiti te paziti da se ne štete. Prije spajanja izvršiti sve ptrebna testiranja ka i kd nvih kabela. Zadržati pstjeći kabelski razvd uklik kabeli zadvljavaju prema svjem električnim i mehaničkm karakteristikama ka i prema padu napna i snazi za pstjeće i buduće ptršače. U slučaju ptrebne zamjene predvidjeti nve kabele d razvdnih rmara ptršača prema prračunu. Pstjeće kabele mguće je zbg nedstatne duljine prdužiti za priključak na nvu pziciju, u tm slučaju kristiti sam riginalne kabelske spjnice za danu dimenziju i presjek kabela. Za kabele agregata ka i kabele međuveza NN pstrjenja kristiti finžilne kabrene kabele tipa ka ili jednakvrijedne FG7OR plžene u kabelske kanale. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 17

18 3. UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA FUNKCIONALNOST I OPERABILNOST ZRAČNE LUKE DUBROVNIK Osnvna djelatnst Zračne luke je prihvat i tprema putnika, prtljage i zrakplva u skladu sa svim međunardnim i hrvatskim standardima sigurnsti i zaštite. Slijedm navedeng, realizacija predmeta nabave ne smije narušiti dvijanje redvng prmeta, te funkcinalnst i perabilnst zračne luke, stga će naručitelj krz usvajanje sigurnsne studije i tehnlgije izvđenja dbriti maksimaln mguće krištenje dstupnih zračnih i/ili zemaljskih perativnih pvršina, kak bi mgući št bržu i efikasniju realizaciju predmeta nabave. Nevisn navedenm, u svakm trenutku naručitelj zadržava prav privremen zaustaviti realizaciju predmeta nabave uklik se ugržava vitalnu funkcinalnst i perabilnst zračne luke. ODVIJANJE PROMETA UNUTAR POVRŠINA ZRAČNE LUKE DUBROVNIK Realizacija predmeta nabave bavljat će se paraleln s redvnim dvijanjem zračng i interng cestvng prmeta, kji ni čime ne smije biti ugržen. Terminski plan i način realizacije predmeta nabave za svaku fazu pjedinačn Izvđač mra prilagditi prpisanm režimu izvđenja bzirm na dvijanje zračng prmeta i internm cestvnm prmetu nevisn intenzitetu prmeta dnsn turističkj sezni, a št buhvaća i privremene prekide realizacije predmeta nabave. Izvđač je bvezan izraditi i pstaviti vertikalnu prmetnu signalizaciju kju će definirati Naručitelj radi sigurng dvijanja cestvng i zračng prmeta u zni i izvan zne realizacije predmeta nabave. MJERE ZAŠTITE ZRAČNOG PROMETA Realizacija predmeta nabave će se dvijati unutar i/ili u blizini kritične zne zaštitn graničeng pdručja i nadzirang pdručja Zračne luke Dubrvnik kja pdliježe zaknskim regulativama međunardng graničng prijelaza, Zaknu Zračnm prmetu, ICAO standardima, zaštitnim mjerama prpisanim Nacinalnim prgramm zaštite civilng zračng prmeta i Aerdrmskim prgramm zaštite, te stalim pravnim prpisima za sigurn dvijanje interng cestvng i zračng prmeta kjima Izvđač mra prilagditi način realizacije predmeta nabave. Frmiranje gradilišta dnsn realizacija predmeta nabave i svih ptrebnih radnji i predradnji se mže izvditi sam na za t predviđenim pvršinama sukladn dbrenj rganizaciji gradilišta, a u skladu s prstrnim (hrizntalnim i vertikalnim) graničenjima definiranim d strane naručitelja i graničenjima u svrhu realizacije redvng prmeta. Ograničenja pdrazumijevaju prstrna graničenja i granične kntrle prema međunardnj regulativi prmeta zrakplva. Izvđač je bvezan prije pčetka realizacije predmeta nabave ishditi aerdrmske identifikacijske iskaznice za sbe i vzila za bravak dnsn kretanje mehanizacije i radne snage unutar kritične zne zaštitn graničeng pdručja Zračne luke Dubrvnik. Tijekm bravka unutar kritične zne zaštitn graničeng pdručja identifikacijske iskaznice za sbe i vzila mraju biti pstavljene na vidljivm mjestu. Glavn sblje Izvđača radva prije pčetka realizacije predmeta nabave dužni su prći buku kretanja unutar kritične zne zaštitn graničeng pdručja, jer će ni biti dgvrni nadzr za kretanje svih radnika prilikm realizacije predmeta nabave. Krištenje manevarskih pvršina za dlazak i dlazak svaki put mra biti krdiniran sa službm sigurnsti Zračne luke. U svrhu kvalitetne kmunikacije radvi će se izvršavati u pratnji vlaštene sbe ZLD za praćenje radva na manevarskim pvršinama (starter parker) kji će biti na vezi sa aerdrmskm kntrlm leta. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 18

19 Izvđač p završetku radng dana mra sigurati gradilište na način da ne pstji mgućnst da materijali, prizvdi, pluprizvdi, nečistće, alati, strjevi i sl. uslijed djelvanja vjetra budu naneseni na pvršine kje su u funkciji zračng i interng cestvng prmeta. Izvđač je dužan da tijekm realizacije predmeta nabave čisti sve nečistće kje dspiju na pvršine kje su u funkciji zračng i interng cestvng prmeta. U slučaju ptrebe frmiranja gradilišne grade sjevern d pristanišnih zgrada, dnsn na pvršinama stajanke za zrakplve i/ili u nepsrednj blizini stajanke za zrakplve grada mra biti izrađena na način da dlijeva udarima ispušnih plinva iz zrakplvnih mtra (udari d 600 km/h) i/ili udarima vjetra na način da prilikm navedenih udara puna grada ima siguranu stabilnst te da strujanje mlaza ispušnih plinva i/ili vjetra budu preusmjereni ili slabljeni kak na pdručju gradilišta ne bi dšl d nezgda/nesreća/šteta prilikm nekntrlirang pmicanja materijala, alata, mehanizacije i stalg. Uz naveden gradilišna grada mra biti značena za dnevn i nćn bilježavanje sukladn pravilniku aerdrmima. Izvđač je dužan parkirati strjeve i premu na lkaciji kja se utvrdi s naručiteljem, a sve u skladu s pravnim prpisima. Strjevi i mehanizacija mraju imati crven signaln svjetl uklik se tijekm nći nalaze u blizini manevarskih pvršina i predstavljaju prepreku u prstru, dnsn sve sukladn pravilniku aerdrmima. MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE Za vrijeme realizacije predmeta nabave izvđač mra prvesti sve ptrebne mjere zaštite s lak zapaljivim i eksplzivnim materijalima kji mgu izazvati eksplziju ili pžar. Eksplziv je zabranjen skladištiti u zni zračne luke Dubrvnik, a lak zapaljive materijale ptrebn je držati udaljene d tplinskih izvra, dnsn ptrebn ih je prpisn uskladištiti. Kntrlu nad prvedbm vih mjera prvdi nadzrni inženjer naručitelja. Prije pčetka rada s navedenim materijalima izvđač je dužan ishditi dbrenje d ZL Dubrvnik-vatrgasne službe i PAP Čilipi. NADZOR NAD PROVEDBOM MJERA Nadzr nad prvedbm mjera i pstupaka (Krdinatr II) iz blasti Zakna zaštite na radu, prvde djelatnici Zračne luke Dubrvnik imenvani d direktra, a Zračna luka Dubrvnik je dgvrna za prvedbu sigurnsnih mjera na svm pdručju prema zrakplvnj vlasti Republike Hrvatske. Nadzr nad prvedbm realizacije predmeta nabave u pgledu vršenja stručng, tehničkg, financijskg, gedetskg, getehničkg i tehnlškg nadzra tijekm realizacije predmeta nabave će vršiti Inženjer p FIDIC-u kjeg će imenvati Naručitelj. POŠTIVANJE ODREDBI STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ (BUKA, OTPAD, OTPADNE VODE) Zračna luka je u listpadu dbila Rješenje Studije utjecaja na kliš u kjj su nametnute mjere u zaštiti kliša za prvđenje tijekm izvđenja radva. Stga izvđač je dužan pridržavati se navedenih mjera i prema njima izraditi ptrebne dkumente i t: stavke preuzete iz Rješenja Studije utjecaja na kliš: A1.2. Plan rganizacije gradilišta sa svrhm št manjeg utjecaja na susjedna naselja. A1.3. i A.12 Elabrat uređenju gradilišta mra prpisati način skladištenja i primjene svih materijala i preme, te mjesta za privremen skladištenje građevinskg i drugg materijala. A1.6. Detaljan plan upravljanja bukm gradilišta mra ptimizirati gradilište u smislu reduciranja buke gradilišta. A Prjektm gradilišta drediti mjesta za privremen skladištenje građevinskg i drugg materijala. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 19

20 A Izraditi Prjekt privremene regulacije prmeta za vrijeme izgradnje planirang zahvata. Njime regulirati tčke prilaza na pstjeći prmetni sustav te siguranje svih mgućih klizijskih tčaka prilikm izgradnje planirang zahvata i pstjećeg prmetng sustava. Pri izgradnji nvih spjeva na javnu cestvnu mrežu vditi računa nesmetanm dvijanju prmeta na javnim cestama. A Vditi računa zaštiti d svjetlsng neciscenja na način da se daberu dgvarajuće svjetiljke za vanjsku rasvjetu pvršina i bjekata zračne luke i spriječi neptrebna i prekmjerna svijetljenst. A2.1. Obavljati nadzr i državanje građevinske mehanizacije u skladu s prvedbenim prpisima. A2.2. Rasuti građevinski materijal prevziti u tehnički ispravnim vzilima te ga vlažiti ili prekrivati ceradm, pgtv za vjetrvitih dana. A2.3. Za vrijeme sušnih dana plijevati vdm transprtne pvršine kje nisu asfaltirane. A2.4. Najbučnije radve u smislu emisijskih razina planirati i prvditi između 7 i 17 sati. Radve kji će se izvditi nću ptrebn je prethdn najaviti lkalnm stanvništvu i Općini Knavle. A2.5. Gasiti mtre zaustavljenih vzila i svih neptrebnih uređaja i mehanizacije. A2.6. Izvesti prjektirane mjere zaštite d buke sa stajanke zrakplva. A2.7. Kretanje teške mehanizacije graničiti kak bi degradiranje klnih staništa bil št manje. A2.8. Ogradu Zračne luke prilagditi/izgraditi prema zahtjevima razvja zračne luke. A2.10. Pri iskpu dstraniti pldnu zemlju i privremen skladištiti u zni zračne luke, a zemlju kasnije iskristiti za krajbrazn uređenje degradiranih pvršina. A2.11. Opasne tvari kje se kriste za vrijeme izgradnje skladištiti na vdneprpusnim pvršinama. A2.12. Prstr za ulijevanje griva u strjeve izgraditi d neprpusng materijala, tprng na kemikalije u svrhu prikupljanja izliveng griva. Prikupljen griv upustiti u sabirnik prek separatra ulja i masti. Taj prstr mra biti natkriven izveden na vdneprpusnj pvršini kja se mže čistiti sam suhim pstupkm. A2.13. Osigurati kružn kretanje vzila unutar cijele zne građenja. A2.14. Na gradilištu graničiti brzinu kretanja vzila na 30 km/h. A2.15. Sanirati štećene dijelve prmetnica i stajanke štećene tijekm radva. A2.16. Sav tpad dvjen prikupljati p vrstama i sigurati dvljan brj dgvarajućih spremnika kje treba redvit prazniti putem vlaštenih tvrtki. A2.17 Građevinskim tpadm gspdariti sukladn prvedbenim prpisima. A Na lkaciji aerdrma tijekm radva sigurati sredstva za neufralizaciju prlivenih pasnih tvari. A U slučaju izlijevanja pasnih tvari dmah pduzeti mjere za sprječavanje daljnjeg razlijevanja, u ptpunsti čistiti nečišćenu pvršinu, tj. dstraniti tl, a njegv zbrinjavanje pvjeriti vlaštenj sbi. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 20

21 OGRANIČENJA PRI REALIZACIJI PREDMETA NABAVE Izvđač mra u skladu s ugvrenim bvezama za realizaciju predmeta nabave dnsn s rkvima za pjedine radve i zadatke prilagditi način realizacije predmeta nabave sukladn težanim uvjetima i graničenjima kja prizlaze iz: pridržavanja Pravilnika aerdrmima, pridržavanja zaštitnih mjera prpisanih Nacinalnim prgramm zaštite civilng zračng prmeta i Aerdrmskim prgramm zaštite, dvijanja dijela radva u blizini parking pzicijama zrakplva, prstrnih (vertikalnih i hrizntalnih) graničenja, dvijanja zračng i cestvng prmeta, privremenih prekida izvđenja radva radi pregleda i premještanja mehanizacije dnsn radne snage uzrkvanih prvedbm sigurnsnih mjera služba sigurnsti Zračne luke Dubrvnik, ishđenja Aerdrmskih identifikacijskih iskaznica za sbe i vzila radne snage i mehanizacije, prvjeru mehanizacije i radne snage d zaštitarske službe, bilježavanja gradilišta gradm za dnevn (crven bijela grada) i nćn značavanje (crvena svjetla na AKU baterije), te privremene prmetne signalizacije (znakve bavijesti i upzrenja), težang frmiranja gradilišta, pristupa gradilištu, funkciniranja gradilišta, izvđenju radva i sl., uvđenja nćng i izvanredng rada kak bi se čuvala funkcinalnst i perabilnst zračne luke, izrade razne tehničke dkumentacije (izrada radiničkih nacrta razrada i usuglašavanje izvedbenih detalja i rješenja, raznih planva i prikaza radi dbivanja suglasnsti za izvđenje radva i sličn), izvđenja radva te usklađivanja dinamike i rganizacije gradilišta nevisn brju izvđača s kjim je Naručitelj sklpi direktni ugvr, pripreme sveukupne dkumentacije za tehnički pregled, sukladn Zaknu gradnji i Pravilniku bavljanju tehničkg pregleda, težang izvđenja radva radi zadržavanja pstjećih dijelva bjekata u pstjećem stanju kji radi tehnlških i tehničkih razlga stvaraju smetnje prilikm izvđenja radva, vraćanja u prvbitn stanje dnsn na uprabnu razinu svih pvršina, preme, bjekata, hrtikulture i sličn kji su prilikm izvđenja radva štećeni krivnjm Izvđača, te plaćanje šteta, ishđenja ptrebnih dzvla za bavljanje svih ptrebni radva unutar turističke sezne, pštivanja dredbi i izvršavanja bveza iz studije utjecaja na kliš i stalih prpisa i graničenja. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 21

22 Izvđač će na svj tršak baviti radve uređenja d razine funkcinalnsti (u skladu s prpisima za zaštitu međunardnih graničnih prijelaza) svih prmetnica, vrata, grada i sl. kje će kristiti radi ptrebe gradilišta i dvesti u prvbitn stanje. Izvđač radva je dužan, ak tijekm realizacije predmeta nabave krivnjm Izvđača dđe d štećenja prmetnica, bjekata, instalacija, hrtikulture, stajanke, sustava svjetlsne signalizacije i sl., dmah izvijestiti dgvrnu službu ZL, te hitn izvršiti ppravak ili platiti trškve ppravka nastalg štećenja. Izvđač će svm tršku p završetku realizacije predmeta nabave sve pvršine kje je kristi radi ptrebe realizacije predmeta nabave vratiti u prvbitn stanje i dvesti d uprabne razine, u skladu s prpisima za zaštitu međunardnih graničnih prijelaza i dgvru s Naručiteljem, prema vrsti prvbitne namjene te pvršine. ZAVRŠNE ODREDBE Navedenim činjenicama Izvđač treba prilagditi realizaciju predmeta nabave. Sve navedene činjenice Izvđač mra uzeti u bzir prilikm izrade pnude, a sva naknadna ptraživanja se neće priznati. Ovi uvjeti čine sastavni di dkumentacije za nadmetanje i sastavni su di Uvjeta ugvra realizaciji predmeta nabave. Radi tga svaka stranica vih Uvjeta mra biti ptvrđena d natjecatelja/pnuditelja ptpism vlaštene sbe te vi Uvjeti mraju biti prilženi u zahtjevu za sudjelvanje/pnudi. POSEBNI UVJETI Ovdje su navedeni generalni psebni uvjeti kji značajnije utječu na izvđenje radva. Tijekm izgradnje bjekta (nabava preme, izgradnja, puštanje u pgn) vrše se kntrle, ispitivanja i mjerenja kak bi se dkazala kvaliteta ugrađenih elemenata, dnsn izvedenih radva. Prilikm izvedbe mraju se pštivati svi definirani zahtjevi. Ovisn vrsti građevine, vrijedećim tehničkim prpisima i nrmama dređena je vrsta i peridičnst pregleda, ispitivanja i mjerenja kjih se mraju u ptpunsti pridržavati i izvđač i krisnik. Prilikm dabira izvđača radva investitr treba vditi računa pdbnsti istg na temelju prikupljenih pdataka izvršenim radvima na izradi sličnih građevina i (uklik je t mguće) uvidm u Prgram siguranja kvalitete kji prizvdi izvđač sukladn zahtjevima ISO Izvđač mra bavljati svje radve sukladn Zaštitnim mjerama prpisanim Nacinalnim prgramm zaštite civilng zračng prmeta, Aerdrmskim prgramm zaštite i Pravilniku Aerdrmima. Za vrijeme izvedbe svih predviđenih radva predmetne reknstrukcije transfrmatrske stanice uključiv priključnih kabelskih razvda Izvđač je dužan čitav vrijeme sigurati napajanje pdručja van zne izgradnje prespajanjem priključka na kabelski razvd pd napajnjem kjega je prije prespajanja ptrebn ispitati u skladu sa energetskim standardima. Prilikm prespajanja kabelskih napjnih vdva kji se plažu nadzemn ili se pretrpavaju(siguravaju) za siguravanje napajanja svih bjekata, rasvjetnih tijela, instalacijskih razvda van pdručja izgradnje treba psebnu pzrnst dati na plžaj da ne smeta izgradnji unutar bjekta, da bude siguran d prbja, ddira nestručnih sba i elektrenergetski ispravan tijekm trajanja radva. Pregled, kntrlu i pgnske manipulacije u pstrjenju smiju bavljati vlaštene sbe kji dbr pznaju pstrjenje. Prav kretanja takve sbe graničen je na I i II znu. Prilikm izvđenju faznih radva zamjene SN pstrjenja, zamjene NN pstrjenja, i ugradnje diesel elektr agregata izvđač radva mra pri izvđenju svake d faza sigurati pskrbu napajanjem pdručja van zne buhvata uz minimalne prekide. Sve mjere kje se mraju pduzeti da ne bi dšl d prekida pskrbe napajanja pdručja van zne buhvata Izvđač radva mra izvesti u skladu sa važećim prpisima i zaknima uz sva ptrebna mjerenja sklpne i zaštitne preme. TRAMES CONSULTANTS d... Vukvarska , Dubrvnik 22

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI Stranica 1 OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI 2. PRIKLJUČAK PLINA I MRP 3. INSTALACIJA PLINA 4. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 5. VENTILACIJA STROJARSKI

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Proljetna akcija ,00 kn. 869,00 kn ,00 kn ,75 kn ,50 kn ,00 kn. Akcija traje od do

Proljetna akcija ,00 kn. 869,00 kn ,00 kn ,75 kn ,50 kn ,00 kn. Akcija traje od do Proljetna akcija Akcija traje od 15.04.2014. do 30.06.2014. 6.02105510 BUŠILICA - ODVIJAČ AKU BS14.4 Li FaceLift Bušenje u: drvo do 20mm, čelik do 10mm Broj okretaja: 0-450/0-1.600/min Okretni moment:

Detaljer

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA - RAZLIKOVNI TEKST URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 1 URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 2 NARUČITELJ VIJEĆE GRADA OGULINA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADONAČELNIK

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

Prodajni program. MERKUR, d. d. Cesta na Okroglo Naklo, Slovenija tel.: , faks:

Prodajni program. MERKUR, d. d. Cesta na Okroglo Naklo, Slovenija tel.: , faks: Elektro katalog Prodajni program MERKUR International, d. o. o. Kelekova 18a 10360 Zagreb - Sesvete, Hrvatska Tel.: 01 200 93 33 Faks: 01 200 87 08 e-mail: merkur@merkurint.hr http://www.merkurint.hr MERKUR,

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

O NAMA. Villager d.o.o. Kajuhova 32 p, Ljubljana, Slovenija, EU tel: fax:

O NAMA. Villager d.o.o. Kajuhova 32 p, Ljubljana, Slovenija, EU tel: fax: POWER TOOLS KATALOG POWER TOOLS 2016 POWER TOOLS / O NAMA O NAMA Osnovan 2005. godine, Villager je izrastao u jedan od vodećih brendova za baštenske i električne alate na Balkanu. Naši ciljevi su i dalje

Detaljer

POWER -CHANGE //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER -CHANGE. 1

POWER -CHANGE //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER -CHANGE.   1 POWER R -CHANGE -C //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER R -C -CHANGE www.einhell.com www.einhell.rs 1 2 POWER -CHANGE //SADRŽAJ POWER X-CHANGE Aku-sistem Bašta Alati PXC nova generacija

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

I Napon kratkog spoja (e,)

I Napon kratkog spoja (e,) V TRANSFORMA TORSKA RAZVODNA POSTROJENJA 1 TRANSFORMATOR SNAGE U ELEKTRCNlM POSTROJENJMA 1.1 Preopterecenje transformatora Normalni trans forma tori prirodno hladeni, mogu se preopteretiti prema tablici

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz AKCIJA ZIMA 2012. Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz SKROBACZKA WIELOFUNKCYJNA Strugalica za led s metlicom, DUGA, namijenjena za kombije, kamione, autobuse i slično. SKROBACZKA MALA SKROBACZKA

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

magazin za profesionalce

magazin za profesionalce Mikroprocesorska kontrola zavarivanja Jednostavna promjena alata koji se koristi Mogućnost grijanja lima Tehničke karakteristike: Struja zavarivanja : 400-2200A Maksimalni učinak zavarivanja : 1,5 + 1,5

Detaljer

Cjenik Bosch profesionalni elektri ni alati

Cjenik Bosch profesionalni elektri ni alati Cjenik 2011 Bosch profesionalni elektri ni alati Program za obrtništvo i industriju S aktualnim novitetima Preporu ene cijene izražene u KN Vrijedi od 01.02.2011. *Vrijedi za sve obrtni ke plave elektri

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletrans-formator, som

Detaljer

TEHNOLINK PROIZVODNI PROGRAM

TEHNOLINK PROIZVODNI PROGRAM TEHNLINK PRIZVDNI PRGRAM agregati kontrolno upravljački sistemi oprema servis TEHNLINK. ENERGIJA BEZ GRANICA www.tehnolink.net Električna energija. Priznaćete da retko ikada i razmišljate o njoj...naravno,

Detaljer

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: 363-01/14-01/11 Ur.broj: 2196/1-06-14-1 Vinkovci, 05. lipnja 2014. godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET:

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ŠKODA Octavia A7 FL MY modeli Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠIFRA MODELA

ŠKODA Octavia A7 FL MY modeli Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠIFRA MODELA ŠKODA Octavia A7 FL MY 2018 - modeli Cjenovnik vrijedi od 06.02.2017. ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom 5E32C4 ACTIVE 1.2 TSI 63 86 5 5 brzina manuelni

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika FER ak. god. 2015./2016. Upravljanje rizikom Sadržaj Stablo kvara i stablo događaja Domaća zadaća br. 2 Tehnike analize

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI BUŠAT Podgorica, jul 2011. godine Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

MERLO Teleskopski viljuškari (fiksni i rotirajući), samoutovarne mešalice za beton, mulifunkcionalni Chingo guseničari i samohodne platforme MPR

MERLO Teleskopski viljuškari (fiksni i rotirajući), samoutovarne mešalice za beton, mulifunkcionalni Chingo guseničari i samohodne platforme MPR LORCH Uređaji i oprema za zavarivanje INE Uređaji i oprema za plazma sečenje komprimovanim vazduhom ESAB Uređaji i oprema za zavarivanje i sečenje. Kompletna ponuda dodatnih materijala za zavarivanje FIAC

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m)

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv Rom 244 -T1 BD2-1250 Al 2x2x1x706/706-W430000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU Vrijedi od 1. 1.2018. STAVKA 1 I UNIVERZALNA USLUGA 2.1 251 PISMOVNA POŠILJKA 2.1.1 2511 PISMO bez -a s -om 2 3 4 5 6 25111 do 50 g kom 7,60 25112 iznad

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Produktpanorama Automasjon

Produktpanorama Automasjon Produktpanorama Automasjon 2 3 4 5 6 7 Modicon TSX Nano Modicon TSX Micro Modicon TSX Premium Modicon TSX Quantum Modicon TSX Momentum Operatørterminaler og industri-pc Telefast 2, et tilkoblingssystem

Detaljer

Piktogrami za zaglavlje tablica. Nazivni napon (V) Nazivna struja (A) Pmax Max. snaga. Mjerni instrument s LCD pokazivačem. digit DIRECT.

Piktogrami za zaglavlje tablica. Nazivni napon (V) Nazivna struja (A) Pmax Max. snaga. Mjerni instrument s LCD pokazivačem. digit DIRECT. Piktograi za zaglavlje tablica Nazivni napon (V) Nazivna struja () Pax Max. snaga Ps Pogonska snaga Puni, použeni, savitljivi vodič Max. presjek vodiča L H W Dienzije (LxWxH) Masa 14 ELECTRO- MECHNICL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE SPECIALISTIČKE STUDIJE PREDMET: SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE BESPREKIDNA

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

ŠKODA Fabia A06 HB MY modeli. Cjenovnik vrijedi od ACTIVE

ŠKODA Fabia A06 HB MY modeli. Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠKODA Fabia A06 HB MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 29.05.2017. ACTIVE ŠIFRA MODELA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom NJ32C4 1.0 MPI 44 60 5 5 brzina manuelni 19.456 NJ32E4

Detaljer

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03)

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) v.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) Hurtigprogrammering Dersom EDMk kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER

KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER 41 KONTAKTORER, TERMISKE RELÈ s. 41.2-3 DIREKTESTARTERE, KAPSLING s. 41.4 AUTOMATISKE Y/D-VENDERE s. 41.5 MODULÆRE INSTALLASJONSKONTAKTORER s. 41.6 GE KONTAKTORER,

Detaljer