TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA"

Transkript

1 UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S

2 Prijevod originalnih uputa za korištenje

3 BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče GSH-IRAD Sekcija objekta Prikazuje režim grijanja / hlađenja, temperature objekta, rad optočne crpke, stanja objekta, glavni prekidač grijanja / hlađenja Sekcija za prikaz vremena, uspješno priključenje funkcije Sinclair Route (cloud), priključak na Ethernet Vanj.T Izlaz Ekviterm Cirkulacija Sekcija pregleda Prikazuje temperature i parametre određenih veličina, stanja rada jedinice, snagu vanjske jedinice, ikonu ekonomskog režima, ulazak u glavni izbornik i ulazak u prošireni pregled koji sadrži povijest kvarova, mjerenje isporučene topline itd. Sekcija potrošne tople vode Prikazuje temperaturu potrošne tople vode, rad optočne crpke, stanja grijanja, glavni prekidač potrošne tople vode Rad PTV Više... Menu Osnovno upravljanje regulatorom: Za osnovno upravljanje toplinskom crpkom služi grafički dodirni zaslon. Sekcija regulatora (nakon pritiska na tipku MENU ) Pregled Osnovni zaslon. Služi za uključivanje / isključivanje toplinske crpke, grijanje PTV. Prikazuje pregled najvažnijih vrijednosti i omogućuje prelazak na zaslon za prikaz stanja i kvarova (tipka Više... Stanja i kvarovi) te prelazak na topline (tipka Više.. Kalorimetar) Dijagrami Grafički prikazi odabranih vrijednosti. Vanjska temperatura, temperatura objekta, temperatura izlazne vode, temperatura PTV. Tražena snaga. Prošireno podešavanje parametara tehnologije toplinske crpke. U sekciji je moguće podesiti parametre vanjske jedinice (maksimalnu snagu), parametre hlađenja, postavke Ethernet mreže i dr. Objekt Podešavanje parametara grijanja / hlađenja objekta. U sekciji je moguće podesiti krivulju grijanja, smanjenje grijanja, praćenje tarifa dobavljača električne struje za grijanje / hlađenje, traženu temperaturu u prostoriji, ponašanje bivalentnog izvora topline i dr. Podešavanje PTV Podešavanje parametara grijanja PTV. U sekciji je moguće podesiti temperaturu PTV - potrošne tople vode, vremenske programe grijanja, praćenje tarifa dobavljača električne struje za grijanje PTV, ponašanje bivalentnog izvora topline i dr. Drugo Sekcija obuhvaća podešavanje parametara grijanja bazena i korištenja topline iz sekundarnog izvora. Elementi na zaslonu pomoću kojih se mogu mijenjati vrijednosti, uključivati ili isključivati funkcije, ili koji omogućuju prijelaz na sljedeći zaslon, imaju narančastu pozadinu. Nakon pritiska na element prikazana je predmetna stranica ili je prikazan panel za promjenu varijable koji se dinamički mijenja ovisno o vrsti varijable. Rad jedinice u zimskom periodu s grijanjem tople potrošne vode Pregled Rad PTV Na zaslonu za pregled podesite ikonu i na uključeno (narančaste boje četverokut u desnom gornjem kutu). Na zaslonu za podešavanje PTV podesite traženu temperaturu PTV i kašnjenje Objekt pomoćnog el. grijanja za bojler 200 l - 40 min, 300 l - 60 min, 400 l - 90 min. Krivulju grijanja u sekciji podesite za radijatore T - za -20 C na 50 C, T - za -8 C na 45 C, T - za +5 C na 40 C, T - za +15 C na 35 C, za podno grijanje T - za -20 C na 40 C, T - za -8 C na 35 C, T - za +5 C na 30 C, T - za +15 C na 25 C. temperaturu grijne vode automatskom korekcijom krivulje grijanja prema vašem zahtjevu. Zimní provoz bez ohřevu TUV Pregled Rad PTV Na zaslonu za pregled podesite ikonu na uključeno, i na isključeno. Krivulju grijanja podesite prema uputama u točki Rad jedinice u zimskom periodu s grijanjem PTV. U grijanim prostorijama je previše vruće ili hladno Na primjer, ako je temperatura u prostoriji viša za 2 stupnja, odaberite automatsku korekciju krivulje grijanja -3 C. Ako je razlika temperature u prostoriji na primjer niža za 1 C od tražene temperature, odaberite korekciju +2 C itd. Maksimalna korekcija je +/- 3 C na jedno podešavanje. Vodite računa da se promjena postavki osjeti tek nakon određenog vremena. Kod podnog grijanja računajte s kašnjenjem promjene temperature u prostoriji nakon promjene temperature tople vode od oko 3-6 sati.

4 Poštovani korisniče, zahvaljujemo Vam na kupnji toplinske crpke serije S.THERM. Uvjereni smo da ćete biti zadovoljni ovim uređajem te da će naša toplinska crpka doprinijeti stvaranju udobnog i toplog ambijenta u vašem stanu. Radi se o prilično složenom uređaju pa je preporučljivo posvetiti pozornost ovim uputama za rukovanje. Ove Upute sadrže informacije o upotrebi, mjestu ugradnje, konstrukciji uređaja i druge važne informacije. VAŽNO UPOZORENJE Toplinska crpka serije S-Therm namijenjena je za grijanje po povlaštenoj tarifi za toplinsku crpku d56 ili tarifi za električne grijače d46. Prije priključenja na mrežu neophodno je ishoditi suglasnost elektrodistribucijskog poduzeća. Samo poduzeće ovlašteno za električne instalacije smije vršiti spajanje, popravke i preglede uređaja. Jamstveni list ne važi bez potvrde ovlaštenog stručnog poduzeća o izvršenom ožičenju. 1. KOMPLETNOST PROIZVODA Unutarnja jedinica serije S-THERM konstruirana je kao uređaj split (podijeljene) izvedbe. Unutarnja jedinica: GSH-IRAD vanjska jedinica: GSH-xxERAD senzor vanjske temperature senzor PTV Upute za korištenje Jamstveni list 2. KORIŠTENJE Toplinska crpka serije S-Therm namijenjena je za grijanje obiteljskih kuća ili manjih industrijskih objekata. Proizvod je namijenjen za priključenje na niskotoplotni sustav grijanja. Idealni sustavi grijanja su podno, zidno i stropno grijanje. Teoretski je moguće da se crpka priključi i na nazidne radijatore, međutim, u takvim slučaju postoji ograničenje zbog limita maksimalne izlazne temperature grijne vode od 50 C. (60 C kod verzije HP) Međutim, kod ove temperature dolazi do smanjenja COP (učinkovitosti). Toplinska crpka se može koristiti i za hlađenje. Kod hlađenja izlazna temperatura je ograničena iznad temperature kondenzacije. Toplinska crpka nije prikladna za hlađenje s temperaturom rashladne vode ispod temperature kondenzacije, npr. fancoil jedinice. U takvim slučajevima dolazi do kondenzacije vode na unutarnjim dijelovima jedinice što uzrokuje njeno oštećenje. Prikladni rashladni sustavi su rashladni stropovi na kojima ne dolazi do kondenzacije. i i 3. TEHNIČKI OPIS PROIZVODA Osnovni konstrukcijski elementi: - vanjska jedinica. Sastoji se od čeličnog lima sa zaštitnim praškastim slojem nanesenim suhim elektrostatičkim postupkom. Srce uređaja je DC dvojni inverter kompresor - napredno tehnološko rješenje u području toplinskih crpki koje jamči dugoročnu pouzdanost i dugi životni vijek. Pored toga sustav sadrži isparivač sa zaštitom od korozije s životnim vijekom više od 30 godina, ventilator(e) s varijabilnim brojem okretaja, elektronski ekspanzijski ventil, upravljačke i mjerne elemente. - unutarnja jedinica. Srce uređaja je kvalitetan pločasti izmjenjivač rashladno sredstvo/voda. Još jedan važan sastavni dio jedinice je regulator Teco sa sofisticiranim softverom koji upravlja ne samo radom toplinske crpke već i regulacijom temperature u objektu. Regulator osigurava kaskadnu regulaciju toplinske crpke s bivalentnim izvorom u slučaju nedovoljne snage toplinske crpke uključuje dvostupanjski bivalentni izvor topline. Sustav nudi i priključenje PC preko web sučelja za komforno i učinkovito upravljanje toplinskom crpkom. Pored toga sustav sadrži sigurnosne, mjerne i regulacijske elemente.

5 4. MJERE SIGURNOSTI Toplinska crpka je električno postrojenje koje radi pod naponom od 400 V! Samo ovlašteni električar s odgovarajućom kvalifikacijom. U slučaju požara zabranjeno je gasiti vatru vodom i pjenom. Za gašenje koristite isključivo aparat za gašenje praškastim materijalima ili snijegom CO2! U slučaju curenja rashladnog sredstva isključite sve zaštitne prekidače na unutarnjoj jedinici, i obratite se servisu navedenom na tipskoj pločici unutarnje jedinice. Rashladno sredstvo R410A je nezapaljivo, neeksplozivno i netoksično. Nemojte ni u kom slučaju sami pokušati zaustaviti curenje rashladnog sredstva. Sredstvo razvija vrlo niske temperature (do -50 C). U slučaju curenja unutar objekta osigurajte provjetravanje objekta. U slučaju udisanja para rashladnog sredstva ili produkata sagorijevanja odvedite unesrećenu osobu na provjetreno mjesto i pozovite liječničku pomoć: telefonski broj 112. U slučaju dodira s tečnim rashladnim sredstvom odmah osušite mjesto dodira i zagrijte - na primjer pokrivačem. U slučaju dodira rashladnog sredstva s očima ispirajte oči većom količinom vode i pozovite liječničku pomoć: telefonski broj 112. U slučaju požara jedinicu odmah isključite iz mreže i gasite požar aparatom za gašenje praškastim materijalima ili snijegom CO2. U slučaju curenja tople vode isključite sve zaštitne prekidače na unutarnjoj jedinici, i obratite se servisu navedenom na tipskoj pločici unutarnje jedinice. Kod rukovanja s cjevovodom rashladnog sredstva (čišćenje, održavanje) koristite osobna sredstva za zaštitu na radu (rukavice, naočale...). Nemojte stavljati ruke i druge predmete u prostor ventilatora vanjske jedinice, postoji opasnost od ozbiljnih povreda! Nemojte se dulje vrijeme izlagati mlazu zraka na izlazu iz vanjske jedinice. Postoji opasnost od pothlađenja! Pored toga, neophodno je pridržavati se sljedećih zakonom utvrđenih uvjeta: ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.5 Svi dijelovi rashladnih uređaja, na primjer rashladno sredstvo, ulje, toplotni fluid, filtar, dehidrator, izolacijski materijal moraju se u vezi s održavanjem, popravcima ili zbrinjavanjem ponovo koristiti ili zbrinuti u skladu s važećim propisima. ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.2 Rabljeno rashladno sredstvo koje nije namijenjeno za ponovnu upotrebu, mora se zbrinuti kao otpad namijenjen za sigurnu likvidaciju. Neophodno je spriječiti emisije rashladnog sredstva u okolnu sredinu. ČSN EN 378-4:2008 Prilog A Rabljeno ulje rekuperirano iz hladnjaka koje se ne može regenerirati, mora se čuvati u odvojenom kontejneru i mora se zbrinuti kao otpad namijenjen za sigurnu likvidaciju. ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.5 Neophodno je osigurati propisno zbrinjavanje svih dijelova hladnjaka koji sadrže tragove ulja i rashladnog sredstva. ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.6 Sve izvršene radnje vezane za rekuperaciju i ponovnu upotrebu rashladnog sredstva i njegovog izvora moraju biti zabilježene u radnom dnevniku rashladnog sredstva (vidi EN 378-2). UVJETI SKLADIŠTENJA I PRIJEVOZA Vanjska jedinica GSH-xxERAD Neagresivna sredina bez prašine Temperatura od -10 do +45 C Vlažnost (relativna) maks. 90% Vanjska jedinica mora se čuvati i prevoziti u vertikalnom položaju u originalnoj ambalaži, eventualno je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja krhkih dijelova (isparivač)! Unutarnja jedinica GSH-IRAD Neagresivna sredina bez prašine Temperatura od -10 do +45 C Vlažnost (relativna) maks. 70%

6 5. PRINCIP RADA Toplinska crpka je uređaj ta dobivanje niskotoplotne energije iz odabranog izvora i njena transformacija na višu toplotnu razinu. Toplinska crpka sa sustavom zrak-voda koristi toplinu iz okolnog zraka. Srce toplinske crpke je snažan kompresor pomoću kojeg dolazi do kompresije a zatim i ekspanzije rashladnog sredstva u hermetički zatvorenom krugu. Sustav koristi odgovarajuće karakteristike rashladnog sredstva. U našem slučaju se radi o ekološkom rashladnom sredstvu R410. Na ulaznoj strani (vanjska jedinice i njen isparivač) ventilator gura vanjski zrak preko izmjenjivačke površine isparivača. Unutar isparivača cirkulira rashladno sredstvo koje je prošlo preko ekspanzijskog ventila i njegova temperatura se naglo smanjuje na temperaturu nižu od temperature okolnog zraka. Rashladno sredstvo se u isparivaču zagrijava (na primjer sa -17 C na +10 C) i prenesena toplina je pohranjena rashladnom sredstvu. Zatim, kompresor pritišće ovu toplinu i distribuira je u kondenzator (unutarnje jedinice). Unutar pločastog kondenzatora unutarnje jedinice dolazi do kondenzacije rashladnog sredstva koje predaje toplinu fluidu (grijna voda). Kondenzirano rashladno sredstvo zatim struji u ekspanzijski ventil, i cijeli ciklus se ponavlja. 6. MONTAŽA I MJESTO ZA SMJEŠTAJ UREĐAJA Ugradnja uređaja mora biti izvršena od strane stručne tvrtke ovlaštene od strane proizvođača. Nemojte pokušati sami izvršiti ugradnju uređaja. Postoji opasnost od uništenja uređaja ili ozljeda osoba. Unutarnja jedinica je konstruirana za vješanje na zid. Položaj jedinice u prostoriji treba odabrati tako da bude omogućen slobodan pristup upravljačkim i sigurnosnim elementima kao i dovoljno mjesta za servisiranje. Za više informacija vidi sliku ispod teksta. Vanjska jedinica je konstruirana za pričvršćenje vijcima na postolje koje dolazi iz tvornice kao sastavni dio isporuke. Postolje je neophodno za ispravno odleđivanje isparivača. Postolje mora biti dobro pričvršćeno uz betonsku podlogu koja mora biti dovoljno dimenzionirana kako ne bi došlo do prevrtanja jedinice u slučaju jakog jetra. Mjesto za ugradnju jedinice treba odabrati tako da bude omogućeno nesmetano strujanje zraka prema isparivaču i da bude omogućeno servisiranje. Za više informacija vidi sliku ispod teksta te priručnik za servisiranje i gradnju na str. 17. Položaj vanjske jedinice u gusto naseljenim kvartovima mora biti odabran tako da zvuk ventilatora ne prekoračuje granične vrijednosti u skladu s važećim standardima. U nekim slučajevima neophodno je izvršiti probu razine zvuka proizvedene radom jedinice. 100 mm 500 mm

7 Vanjska jedinica GSH-70/80ERAD Vanjska jedinica GSH-110/130ERAD

8 >1000 > 0 >500 >500 >2000 >500 > 0 7. PRIKLJUČENJE RASHLADNOG KRUGA Samo ovlašteno društvo ili (po dogovoru) društvo za ugradnju klima uređaja i hladnjaka smije izvršiti priključenje rashladnog kruga jedinica toplinske crpke. Za više informacija vidi Priručnik za ugradnju. VAŽNO UPOZORENJE Nemojte sami pokušati izvršiti priključenje rashladnog kruga! Postoji opasnost od ozljeda uslijed dodira s rashladnim sredstvom. Rashladno sredstvo je pod tlakom od čak 4,5 MPa i temperatura u slučaju curenja može biti čak -50 C!

9 BIVALENTNI IZVOR TEMPERATURE Toplinske crpke S-Therm obuhvaćaju integrirani električni kotao snage od 6 kw. Ovaj električni kotao izravnava gubitak snage toplinske crpke pri ekstremnim vremenskim uvjetima. Ako je neophodno koristiti izvor bivalentne temperature, ovaj izvor (električni kotao, plinski kotao itd.) mora biti opremljen sigurnosnim elementima (toplotna zaštita, odušni ventil, el. osigurač). Toplinska crpka samo pasivno upravlja pomoćnim bivalentne temperature. To znači da crpka mora imati vlastitu regulaciju kako ne bi došlo do prekoračenja temperature grijne vode, na primjer za podno grijanje. 8. PRIPREMA TOPLINSKE CRPKE Prije puštanja toplinske crpke u rad neophodno je napuniti krug vodom. Osnovni tlak vode unutar kruga je 1-1,5 bar-a. Prema visini vodenog stupca grijnog sustava osnovni tlak će biti povećan za 0,1 bar-a po metru visine. Zatim treba izvršiti odzračivanje kruga vode. Za odzračivanje jedinice služi odzračni vijak optočne crpke, odnosno gornji vijci na pločastom izmjenjivaču. Nakon puštanja optočne crpke u rad neophodno je potpuno odzračiti pločasti izmjenjivač topline koji je signaliziran smanjenjem buke optočne crpke. Prije puštanja kompresora u rad preporučljivo je ostaviti optočnu crpku uključenu najmanje 10 minuta. Nakon punjenja kruga vodom i odzračivanja moguće je izvršiti probu električne opreme toplinske crpke. Opis zaštitnih elemenata (zaštitnih prekidača električnog kruga) toplinske crpke. VANJSKA JEDINICA NUŽNI STOP U SLUČAJU CURENJA RASHLADNOG SREDSTVA IZVOR BIVALENTNE TEMPERATURE TEHNOLOGIJA GRIJANJE * * Zaštitni elementi toplinske crpke *-trofazna izvedba BIVALENT - zaštita izvora bivalentne temperature VANJSKA JEDINICA - zaštita priključka vanjska jedinica OPREMA - zaštita opreme unutarnje jedinice (regulacija, 3-putni ventil, optočna crpka...) GRIJANJE POTROŠNE TOPLE VODE - zaštita opreme za grijanje potrošne tople vode

10 9. Upravljanje regulatorom GSH-IRAD Unity Color Opis upravljačke ploče GSH-IRAD Pregled Objekt PTV Dijagrami Podešavanje Drugo Osnovno upravljanje regulatorom: Za osnovno upravljanje toplinskom crpkom služi grafički dodirni zaslon. Sekcija regulatora (nakon pritiska na tipku MENU ) Pregled Objekt PTV Osnovni zaslon. Služi za uključivanje / isključivanje toplinske crpke, grijanje PTV. Prikazuje pregled najvažnijih vrijednosti i omogućuje prelazak na zaslon za prikaz stanja i kvarova (tipka Više... Stanja i kvarovi) te prelazak na topline (tipka Više.. Kalorimetar) Podešavanje parametara grijanja / hlađenja objekta. U sekciji je moguće podesiti krivulju grijanja, smanjenje grijanja, praćenje tarifa dobavljača električne struje za grijanje / hlađenje, traženu temperaturu u prostoriji, ponašanje bivalentnog izvora topline i dr. Podešavanje parametara grijanja PTV. U sekciji je moguće podesiti temperaturu PTV - potrošne tople vode, vremenske programe grijanja, praćenje tarifa dobavljača električne struje za grijanje PTV, ponašanje bivalentnog izvora topline i dr. Diagrami Podešavanje Drugo Grafički prikazi odabranih vrijednosti. Vanjska temperatura, temperatura objekta, temperatura izlazne vode, temperatura PTV. Tražena snaga. Prošireno podešavanje parametara tehnologije toplinske crpke. U sekciji je moguće podesiti parametre vanjske jedinice (maksimalnu snagu), parametre hlađenja, postavke Ethernet mreže i dr. Sekcija obuhvaća podešavanje parametara grijanja bazena i korištenja topline iz sekundarnog izvora. Elementi na zaslonu pomoću kojih se mogu mijenjati vrijednosti, uključivati ili isključivati funkcije, ili omogućuju prijelaz na sljedeći zaslon, imaju narančastu pozadinu ili dio pozadine. Nakon pritiska na element prikazana je predmetna stranica ili je prikazan panel za promjenu varijable koji se dinamički mijenja ovisno o vrsti parametra. U sekciji Objekt, PTV, Dijagrami, Podešavanje i Drugo vrijednosti su raspoređene u vertikalne liste podijeljenim stranama. Za pomicanje strana služe strelice u desnom dijelu zaslona. Pratiti tarifu Režim grijanje/hlađenje Koristiti senzor objekta Tražena T objekta C Tražena T vode za hlađenje C

11 Opis pojedinačnih sekcija - Pregled - uvodni zaslon Pregled Sekcija za prikaz vremena, uspješno priključenje funkcije Sinclair Route (CLOUD), priključak na Ethernet (ETH1) Vanj.T Izlaz Ekviterm Cirkulacija Rad PTV Više... Menu Sekcija objekta Sekcija PTV Sekcija pregleda Prikazuje režim Prikazuje Prikazuje temperature i parametre grijanja / hlađenja, temperaturu određenih veličina, stanja rada jedinice, temperature potrošne tople snagu vanjske jedinice, ikonu ekonomskog objekta, rad vode, rad optočne režima, ulazak u glavni izbornik i optočne crpke, crpke, stanja ulazak u prošireni pregled koji sadrži stanja objekta, grijanja, glavni povijest kvarova, mjerenje isporučene glavni prekidač prekidač potrošne topline itd. grijanja / hlađenja tople vode Značenje grafičkih simbola Rad toplinske crpke. Za grijanje / hlađenje/ zagrijavanje PTV koristi se toplinska crpka Rad sekundarnog izvora. Za grijanje se koristi sekundarni izvor. Za grijanje potrošne tople vode koristi se toplinska crpka. Odleđivanje. Vanjska jedinica je u režimu odleđivanja. Grijanje potrošne tople vode je prekinuto. e Preniska temperatura vanjskog zraka. Za grijanje se koristi potpuno bivalentni izvor (interni električni kotao). Ekonomski rad. Ikona je prikazana na zaslonu ako temperatura izlazne vode ne prekoračuje 45 C i ako je snaga jedinice niža od 50 %. Grijanje potrošne tople vode je blokirano vremenskim programom. Antilegionella. U spremniku potrošne tople vode pokrenuto je električno grijanje u svrhu uništavanja legionelle (automatska dezinfekcija). Značenje tekstualnih varijabli Smanjenje - aktivno smanjenje, parametri se podešavaju u sekciji Objekt Vis. tarifa! - rad je blokiran od strane dobavljača električne energije Grijanje PTV - grijanje PTV pomoću toplinske crpke Dodatno grijanje PTV - grijanje PTV pomoću električne spirale Isušivanje - aktivan program isušivanja podova Grijanje bazena - grijanje bazena pomoću toplinske crpke Bival 1st. 2st. - rad izvora bivalentne temperature (1st. - prvi stupanj (2 kw), 2st. - drugi stupanj (4 kw)) Vanj.T - temperatura vanjskog zraka Izlaz - temperatura izlazne vode Ekviterm - temperatura za glavni krug izračunata pomoću krivulje grijanja Cirkulacija - snaga optočne crpke Objekt - temperatura objekta IQ kor. - IQ korekcija - korekcija krivulje grijanja prema temperaturi objekta

12 Opis pojedinačnih sekcija - Pregled - uvodni zaslon Pregled Sekcija - Više... 2.krug Ekvit.2 Izl.2 Vanjska temperatura Komp. Vent. Moto sati - otvaranja ventila za miješanje 2. kruga - temperatura za 2. krug izračunata pomoću krivulje grijanja - temperatura izlazne vode za 2. krug - temperatura okolnog zraka - broj okretaja kompresora - broj okretaja ventilatora - broj moto sati (sati rada) toplinske crpke Sekcija - Kalorimetar Protok vode - protok vode kroz vanjsku jedinicu Aktualna snaga - toplotna energija koju isporučuje topl. crpka Isporučena snaga - energija isporučena od posljednje zamjene kalorimetra Snaga optočne crpke - snaga optočne crpke Tlak vode - tlak vode u sistemu Izl./Povr. - temperatura izlazne/povratne vode Sekcija - Stanja i greške Šifre stanja i kvarova - četveroznamenkasta šifra 1. broj s lijeve strane: 1 - Zaštita od zamrzavanja (pad temperature izlazne vode ispod sigurne granice) 2 - Nedovoljan protok (pad protoka vode ispod sigurne granice) 3 - Kvar vanjske jedinice 4 - Niski tlak vode (pad tlaka vode u sustavu ispod 0,9 bar-a) 2. broj s lijeve strane: 1,2 - Kvar senzora temperature izlazne vode 3,4 - Kvar senzora povratne vode 3. broj s lijeve strane: 1,2 - Kvar senzora temperature vode u bazenu 3,4 - Kvar senzora temperature 2. kruga 4. broj s lijeve strane: 1,2 - Kvar senzora vanjske temperature 3,4 - Kvar senzora temperature objekta 5,6 - Kvar senzora temperature potrošne tople vode 7,8 - Kvar senzora akumulacijskog spremnika Prva dva broja s lijeve strane signaliziraju kritični kvar zbog kojeg je rad toplinske crpke prekinut ili ograničen. Autoreset kvara - Funkcija autoresetiranja kvara. Crpka se ponovo automatski uključuje nakon otklanjanja kvara. Ova funkcija je aktivna u pet slučajeva, i zatim se deaktivira. Povijest kvarova - Povijest kvarova sadrži posljednjih 10 kvarova.

13 Opis pojedinačnih sekcija - Objekt Objekt Stavke liste str. 1 Pratiti tarifu - praćenje tarife dobavljača električne energije za grijanje / hlađenje kuće Režim - grijanje / hlađenje - prebacivanje režima grijanje / hlađenje Koristiti senzor objekta - upotreba senzora objekta za korekciju krivulje grijanja (IQ ekviterm) (ako je priključen) Tražena T objekta - ciljna temperatura objekta za IQ ekviterm te ciljna temperatura objekta za hlađenje Tražena T rashladne vode - tražena temperatura rashladne vode; rashladna crpka je konstruirana za hlađenje na temperaturu iznad temperature kondenzacije (rashladni plafoni i sl.) str. 2 Korekcija izlazne vode - korekcija aplicirana na aktualnu izračunatu vrijednost krivulje grijanja; služi za kratkoročnu korekciju temperature izlazne vode (na primjer za pokrivanje neočekivanog gubitka ili porasta temperature - jak vjetar, party itd.) Veličina IQ korekcije - kod regulacije temperature objekta pomoću senzora objekta, krivulja grijanja (koja mora biti pravilno podešena) korigirana je funkcijom IQ korekcija IQ korekcija - prikazuje aktualnu izračunatu vrijednost IQ korekcije IQ korekcija = ((T objekta - tražena T objekta) * koeficijent IQ korekcije) + temperatura izračunata na temelju krivulje grijanja. Ekviterm. T glavna - aktualna temperatura izračunata na temelju krivulje grijanja EKrivulja grijanja - objašnjenje pojma Ekvitermna regulacija je vrsta regulacije temperature pri kojoj se izlazna voda iz izvora topline (toplinske crpke) podešava prema vanjskoj temperaturi. Što je vanjska temperatura niža, to je temperatura grijne vode viša. To omogućuje znatnu uštedu energije u kombinaciji s toplinskom crpkom koja brzo gubi učinkovitost dok raste temperatura grijne vode. Pravilno podešena ekvitermna regulacija stvara udoban ambijent u stambenim prostorijama u obliku stabilne temperature bez naglih kolebanja. Toplinska crpka S-THERM ima dvije funkcije za komforno podešavanje krivulje grijanja: 1. Neo Ekviterm - Automatska korekcija uključuje traženu promjenu temperature grijne vode u krivulju grijanja, i korisnik ne mora sam preračunavati koju vrijednost i kako treba promijeniti. 2. IQ Ekviterm - Automatsko fino podešavanje krivulje grijanja na temelju razlike između tražene i aktualne temperature prostorije. Ova funkcija je prikladna za grijne sustave s dobrom dinamikom. (Radijatori, fancoil jedinice, stropno grijanje i sl.) Kod grijnih sustava s nedovoljnom dinamikom (podno grijanje, zidno grijanje) preporučljiva je regulacija samo na temelju krivulje grijanja. Preporučeni postupak podešavanja krivulje grijanja: 1. Podesite polazne vrijednosti temperature grijne vode krivulje grijanja otprilike kako sljedi: Podno grijanje vanjska temperatura (ne može se promijeniti) -20 C 38 C -7 C 33 C 6 C 28 C 19 C 22 C temperatura grijne vode Radijatori: vanjska temperatura (ne može se promijeniti) -20 C 55 C -7 C 45 C 6 C 35 C 19 C 23 C temperatura grijne vode 2. Na primjer, ako je temperatura u prostoriji viša za 2 C od tražene temperature, unesite automatsku korekciju -3 C. Ako je razlika temperature u prostoriji niža za 1 C od tražene temperature, unesite korekciju +2 C itd. Najveća korekcija na jedan unos je +/-3 C. Regulator će sam podesiti krivulju grijanja prema aktualnoj vanjskoj temperaturi. U slučaju promjene vanjskih uvjeta i ako je neophodno opet izvršiti korekciju grijne vode, unesite ponovo traženu vrijednost za korekciju. Na taj način ćete podesiti krivulju grijanja koja više neće zahtijevati korekcije, i jedinica će održavati stabilnu temperaturu u stambenim prostorijama. Korekcije unosite postepeno, i tek nakon stabilizacije uvjeta. 3. Ako je pravilno podešena krivulja grijanja, možete primijeniti funkciju IQ ekviterm koja prati razliku između tražene odnosno podešene stvarne temperature u prostoriji, i u slučaju potrebe automatski regulira tmeperaturu grijne vode. Ova funkcija je prikladna za pokrivanje nepredviđenih porasta (sunce, kamin, veći broj ljudi u prostoriji i sl.) odnosno gubitaka temperature (vjetar, veća vlažnost vanjskog zraka i sl.) Pravilna podešenost krivulje grijanja toplinske crpke je vrlo važna i omogućuje znatnu uštedu troškova grijanja.

14 Opis pojedinačnih sekcija - Objekt Objekt str. 2 Ekviterm. T 2. kr - podešavanje krivulje grijanja 2. kruga (princip je isti kao kod podešavanja glavnog kruga) Tablica ograničenja snage - podešavanje smanjenja temperature izlazne vode i eventualno smanjenje snage vanjske jedinice na određeno vrijeme. Dva vremenska perioda za svaki dan. Unutar vremenskog perioda toplinska crpka radi u normalnom režimu, a izvan ovog perioda radi u ograničenom režimu. Vrijednost ograničenja smanjuje temperaturu izlazne vode za ovu vrijednost. Ako je ograničenje podešeno na 0 C, to ne utječe na postavke vremena, osim ograničenja snage vanjske jedinice (ako se zahtijeva). - PTV PTV str. 1 str. 2 Tražena T PTV - tražena temperatura PTV (preporučena temperatura je C) Tražena histereza PTV - tražena histereza (utvrđuje razliku temperatura pri kojoj se pokreće punjenje PTV) Kašnjenje dodatnog grijanja PTV - vremenski period tijekom kojeg se za grijanje koristi toplinska crpka; nakon isteka ovog perioda spremnik PTV se puni pomoću električne kapisle, dok toplinska crpka grije objekt. Dezinfekcija - uključuje i isključuje dezinfekciju PTV u spremniku; u fiksno podešeno vrijeme (subotom od 1:00-10:00 sadržaj spremnika se zagrijava pomoću električne kapisle na traženu temperaturu) Tražena T dezinfekcijae - tražena temperatura dezinfekcije spremnika za uništavanje legionela (min. 60 C) Pratiti tarifu za grijanje PTV - određuje treba li biti grijanje PTV blokirano u vrijeme visoke tarife dobavljača električne energije Cirkulacija PTV - upravljanje radom optočne crpke PTV (ako je ugrađena) Vremenski program cirkulacije - vremenski program optočne crpke PTV (dva vremenska perioda za svaki dan) Vremenski program PTV - vremenski program punjenja PTV (jedan period na dan) - Dijagrami Dijagrami str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 Prikaz dijagrama odabranih vrijednosti Izlazna voda Tražena snaga Vanjska temperatura Temperatura PTV Temperatura objekta

15 Opis pojedinačnih sekcija - Podešavanje Podešavanje str. 1 str. 2 str. 3 Ograničenje struje na 1f - ograničenje struje na prvu fazu - kada dolazi do preopterećenja jednofaznih vanjskih jedinica koje rade istovremeno s bivalnetnim izvorom; ova funkcija određuje da se prvi stupanj bivalentnog izvora ne koristi za bivalentni rad 2 krug - ova funkcija određuje hoće li se koristiti drugi krug (eksterna armatura za miješanje) Maks. snaga vanjske jedinice - omogućuje ograničenje snage vanjske jedinice (koristi se posebno za smanjenje buke) Samo u periodu smanjenja snage - ova funkcija određuje hoće li snaga biti ograničena samo u periodu smanjenja snage Bivalentni režim rada - razina temperature ispod koje se za grijanje koristi samo bivalentni izvor Rashladna voda - tražena temperatura izlazne vode u režimu hlađenja (neophodno je držati temperaturu iznad temperature kondenzacije od cca 18 C ili više) Datum / vrijeme - podešavanje datuma i vremena Webserver - ime - korisničko ime za pristup webserveru Webserver - lozinka - lozinka za pristup webserveru Pohranjeni podaci - pohranjeni podaci o radu toplinske crpke (pristup samo preko PC) Podešavanje mreže - podešavanje parametara za pristup Ethernet mreži Servisni pristup - pristup samo za ovlaštenog sevisera - Drugo Drugo str. 1 str. 2 Sekundarni izvor - ova funkcija određuje smije li se koristiti sekundarni izvor (kotao na tečna goriva, kamin, solarni paneli i sl.) Temperatura spremnika sekundarnog izvora - aktualna temperatura u akumulacijskom spremniku sekundarnog izvora Histereza sekundarnog izvora - histereza za rad sekundarnog izvora. Ukoliko je temperatura u akumulacijskom spremniku sekundarnog izvora viša od temperature izračunate na temelju krivulje grijanja + histereza, toplotna crpka se zaustavlja i uključuje se optočna crpka koja uzima toplinu iz akumulacijskog spremnika za grijanje objekta. Bazen - grijanje bazena uključivanje / isključivanje Temperatura bazena - aktualna temperatura vode u bazenu Tražena temperatura bazena - tražena temperatura vode u bazenu Tražena histereza bazena - histereza za grijanje bazena Temperatura gr. v. grijanja bazena - temperatura izlazne vode koja će se koristiti za grijanje vode u bazenu Vremenski program grijanja bazena - vremenski program za grijanje bazena (jedna sekcija na jedan dan)

16 10. MOGUĆNOSTI PROŠIRENJA UPRAVLJANJA ETHERNET 100 Mbit FD WI-FI WI-FI INTERNET INTERNET UPRAVLJANJE WEB SERVERA Vanj. T Izlaz Ekviterm Cirkulacija Vanj.T Rad PTV Više... Menu Za priključenje na web server toplinske crpke regulator toplinske crpke mora biti priključen na Ethernet mrežu i pravilno podešen. Zatim možete web sučelju pristupati preko web pretraživača u vašem računalu koji podržava standard XML, na primjer Firefox, unosom IP adrese u adresni redak pretraživača. Ovo računalo mora biti priključeno na istu fizičku mrežu Ethernet. Ukoliko zahtijevate upravljanje toplinskom crpkom preko Interneta obratite se vašem provajderu. Osnovna IP adresa toplinske crpke je Korisničko ime je neore, i lozinka je neore. Ovu adresu i druge postavke možete mijenjati u sekciji Postavke regulatora toplinske crpke. Upravljanje toplinskom crpkom preko web servera je intuitivno i upravljanje je ustvari isto kao upravljanje preko panela regulatora.

17 USLUGA SINCLAIR ROUTE Sinclair route je nova usluga za toplinske crpke S-therm koja osigurava pristup korisnika web servera preko Interneta, bez potrebe unosa javne IP adrese i mapiranja routera. Dovoljno je da je toplinska crpka priključena na Internet, kao i bilo koji PC u stanu. Za priključenje toplinske crpke Sinclair Route obratite se dobavljaču vaše toplinske crpke ili zatražite otvaranje korisničkog računa om na adresu Usluga Sinclair Route se naplaćuje. Nakon uplate jednokratne pristojbe dobit ćete podatke za prijavu koje morate unijeti u sustav toplinske crpke u sekciji web servera (Postavke -> Podešavanje mreže). Adresa NR ser. Kor. ime NR Lozinka NR Status Omogućiti Neoré route server Koristiti nove postavke NR VAŽNO UPOZORENJE Da biste mogli koristiti uslugu Sinclair Route, na routeru preko kojeg je toplinska crpka priključena na Internet mora biti omogućen odlazni TCP port 8080.

18 11. ODRŽAVANJE Zahvaljujući svojoj konstrukciji toplinska crpka nije zahtjevna u pogledu održavanja. Servisna tvrtka izvodi osnovno održavanje jedanput godišnje. Redovno održavanje obuhvaća pregled svih elemenata toplinske crpke. Posebno je potrebno provjeriti dovoljnu količinu rashladnog sredstva u krugu te funkcioniranje rashladnog kruga. Važno je pratiti stanje isparivača vanjske jedinice. Preporučljivo je očistiti jedinicu vrtnom štrcaljkom i toplom vodom. Time ćete očistiti isparivač od letećih čestica, prljavštine i smrznutih naslaga (leda). Ne koristite visokotlačne čistače niti bilo kakve mehaničke alate (četke itd.). Isparivač je vrlo osjetljiv i može se lako oštetiti. Prije čišćenja isparivača vanjske jedinice isključite glavni zaštitni prekidač unutarnje jedinice! ekspanzijska posuda optočna crpka Unutarnja jedinica zahtijeva minimalno održavanje. Za čišćenje glavnog gornjeg poklopca od prašine koristite vlažnu krpu i postupajte vrlo oprezno ako je toplinska crpka u radu ili pod naponom. Preporučljivo je izvoditi održavanje unutarnje jedinice van sezone grijanja, bez napona. Prije sezone grijanja provjerite funkcioniranje optočne crpke. Posebno provjerite da crpka nije zaglavljena. Jednom godišnje provjerite funkcioniranje ekspanzijske posude, sigurnosnog odzračnog ventila i zaprljanost filtra grijne vode. Preporučljivo je prepustiti izvođenje ovih radova servisnoj organizaciji prilikom redovnog tehničkog pregleda. Prije skidanja poklopca toplinske crpke isključite crpku uz napajanja. Postoji opasnost od povreda ili čak i smrtnih ozljeda uslijed električnog udara.

19 12. Zaštitne funkcije Zaštitna funkcija Opis Napom. / varijabla Zaštita od zamrzavanja Statička (temperatura izlazne vode ispod 5 C) Ako je unutarnja jedinica pod naponom, sustav kontrolira temperaturu na senzoru izlazne vode. Čim temperatura padne ispod 5 C, sustav uključuje optočnu crpku i prvi stupanj bivalentnog izvora (2 kw). Nakon porasta temperature iznad 5 C sustav ponovo isključuje zaštitu. Ova zaštita je aktivna čak i ako je isključen zahtjev za grijanje. Ova zaštita je fiksno podešena i funkcionira samo ako je unutarnja jedinica pod naponom i ako nisu isključeni zaštitni prekidači opreme. Vanjska jedinica se ne koristi. Ukoliko temperatura izlazne vode tijekom rada (grijanja) padne ispod podešene temperatura (15 C, izlazna), vanjska jedinica se zaustavlja. Funkciju grijanja izlazne vode sada preuzima bivalentni izvor grijanja. Nakon što prekorači temperaturu 15 C, bivalentni izvor grije još 30 min. Upravljanje grijanjem zatim nastavlja normalno preko vanjske jedinice. Ova zaštita se aktivira posebno kod odmrzavanja i nedovoljnog protoka (ili u slučaju niske toplotne energije i sustavu grijanja). Tijekom rada (podesivo u servisnom izborniku) T zamrz - servisni pristup Autoreset kvarova max. 5x Praćenje protoka Praćenje protoka ovisno o snazi vanjske jedinice Praćenje kritičnog protoka 200 l /sati Promjena protoka kod odleđivanja i hlađenja. Radi osiguranja deklarirane učinkovitosti toplinske crpke i sigurnog rada neophodno je osigurati odgovarajući protok grijne vode. Minimalan protok određen je omjerom između snage vanjske jedinice i traženom snagom optočne crpke. Vrijednosti minimalnog protoka navedene su u dijagramu minimalnih protoka za pojedinačne tipove na strani 32. Ako prilikom rada optočne crpke protok padne ispod 200 l/sat (fiksno podešena vrijednost) sustav signalizira ozbiljnu grešku i pokreće program automatskog odzračivanja optočne crpke. Odzračivanje se vrši ciklično 10s stop, 10s 100 % snage, sve do uspostavljanja normalnog protoka. Kod odleđivanja vanjske jedinice protok je automatski povećan na 100 %. U režimu hlađenja optočna crpka nije upravljana proporcionalno, već radi stalno na 100 % Snaga vanjske jedinice - servisni pristup Autoreset kvarova max. 5x Kontrola tlaka vode Kontrola tlaka grijne/rashladne vode (može se podesiti u servisnom izborniku) Ako tlak vode padne ispod podešene razine sustav signalizira ozbiljnu grešku i prekida rad optočne crpke. Min. tlak vode - servisni pristup Autoreset kvarova max. 5x

20 Zaštitna funkcija Opis Napom. / varijabla Kontrola senzora Kritični senzori - izlazna voda, povratna voda Ako je senzor izvan utvrđenog opsega (-50 do 120 C) sustav signalizira ozbiljnu grešku i prekida rad optočne crpke Autoreset kvarova max. 5x Drugi senzori Sustav samo signalizira grešku i ne ograničava primarnu funkciju optočne crpke. Deaktivirana je samo predmetna sekcija upravljačkog sustava. Na primjer, u slučaju kvara senzora potrošne tople vode sustav deaktivira grijanje PTV. Kvar vanjske jedinice Vanjska jedinica signalizira grešku Sustav samo signalizira grešku i ne ograničava primarnu funkciju optočne crpke. Ako snaga vanjske jedinice nije dovoljna, sustav automatski koristi bivalentni izvor. Grijanje kompresora Grijanje kompresora nakon prekida napajanja Nakon ponovne uspostave napajanja električnom energijom sustav određeno vrijeme (podešavanje u servisnom izborniku) koristi bivalentni izvor topline. Vanjska jedinica se nalazi u režimu grijanja kućišta kompresora. U osnovnom stanju neaktivna. (Podešeno je vrijeme 0) Nije potrebno koristiti u slučaju standardne instalacije. Preporučljivo je za instalacije u kojima često dolazi do duljih prekida napajanja. Odgođeni start - servisni pristup Toplotni limiti izlazne vode Ograničava korisničke postavke traženih temperatura na prethodno podešeni opseg. (Osnovni opseg C) Minimalna temperatura izlazne vode / Maksimalna temperatura izlazne vode - servisni pristup Ponovni start Zaštita kompresora od čestog startanja Kod cikliranja jedinice kada je snaga jedinice i kod minimalnih zahtjeva veća od gubitka topline u objektu, ova funkcija ograničava broj startanja kompresora. (Osnovne postavke: 10 min / 5 %) Ponovni start, Granica ponovnog starta - servisni pristup Prekoračenje granične vrijednosti rashladne vode Zaštita od niske temperature vode kod hlađenja Ako temperatura rashladne vode prilikom hlađenja padne ispod podešene temperature smanjene za vrijednost prekoračenja donje granice, rashladne vode sustav zaustavlja vanjsku jedinicu i prekida hlađenje. Nakon ponovnog porasta temperature izlazne vode iznad podešene temperature rashladne vode toplinska crpka nastavlja hlađenje. T prekoračenje granične vrijednosti rashladne vode - servisni pristup Autoreset kvarova max. 5x Ograničenje autoreseta Ako se kritična greška ponovi 5x, autoreset grešaka je deaktiviran i sustav zaustavlja toplinsku crpku. Signalizirana je posljednja greška. Autoreset kvarova max. 5x

21 DIMENZIJE Unutarnja jedinica 565 mm 650 mm 305 mm Montažna podloška POLOŽAJ NIJE ISKORIŠTEN MOŽE BITI ZRCALNO O 6 R 7 R 7 137,5 137,5 50 O ,5 137, ,9 A A

22 Greške Stanja i greške. Sekcija - Stanja i greške Šifre stanja i kvarova - četveroznamenkasta šifra 1. broj s lijeve strane: 1 - Zaštita od zamrzavanja (pad temperature izlazne vode ispod sigurne granice) 2 - Nedovoljan protok (pad protoka vode ispod sigurne granice) 3 - Kvar vanjske jedinice 4 - Niski tlak vode (pad tlaka vode u sustavu ispod 0,9 bar-a) 5 - Kvar senzora temperature MX (komunikacijske jedinice) 2. broj s lijeve strane: 1,2 - Kvar senzora temperature izlazne vode 3,4 - Kvar senzora povratne vode 3. broj s lijeve strane: 1,2 - Kvar senzora temperature vode u bazenu 3,4 - Kvar senzora temperature 2. kruga 4. broj s lijeve strane: 1,2 - Kvar senzora vanjske temperature 3,4 - Kvar senzora temperature objekta 5,6 - Kvar senzora temperature potrošne tople vode 7,8 - Kvar senzora akumulacijskog spremnika Prva dva broja s lijeve strane signaliziraju kritični kvar zbog kojeg je rad toplinske crpke prekinut ili ograničen. Autoreset kvara - Funkcija autoresetiranja kvara. Crpka se ponovo automatski uključuje nakon otklanjanja kvara. Ova funkcija je aktivna u pet slučajeva, i zatim se deaktivira. Povijest kvarova - Povijest kvarova sadrži posljednjih 10 kvarova.

23 Strukturirana lista dijelova Unutarnja jedinica GSH-IRAD I.2 I.7 I.1 I.8 I.9 I.3 I.12 I.4 I.11 I.10 I.13 I.5 I.6 Ozn. Opis Broj dijela I.1 Izmjenjivač I I.2 Električni kotao i izlazni dio I I.3 Ekspanzijska posuda I I.4 3-putni ventil s cijevima I I.5 Ulazni dio I I.6 Optočna crpka I I.7 Mjerilo protoka I I.8 Senzor tlaka I I.9 Upravljačka jedinica I I.10 Izvor napajanja I I.11 BTP komunikacija I I.12 Zaštitni prekidač I I.13 Upravljački panel I

24 NAPOMENA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Ovaj proizvod, nakon isteka njegovog vijeka trajanja, ne smije da bude likvidiran kao normalni kućni otpad, nego ga morate odvesti do specijaliziranog mjesta za reciklaciju električnih i elektronskih uređaja. Ovaj simbol na proizvodu u uputama o korištenju ili na omotu ukazuje na ovaj potreban način postupanja pri likvidaciji. Materijali su pogodni za reciklaciju prema svojim odgovarajućim simbolima. Obnavljanjem korištenja, reciklacijom materijala ili drugom formom reciklacije starih potrošača doprinosite na značajan način do zaštite naše životne sredine. Ukoliko niste upućeni, pitajte molimo Vas na vašem mjesnom uredu, gdje je najbliže mjesto za skupljanje takve vrste otpada. INFORMACIJE O SREDSTVU ZA HLAĐENJE Ovaj uređaj sadrži fluorirane stakleničke plinove uključene u Kjotski protokol. Održavanje i likvidacija mora da bude provedena od strane kvalificiranoga personala. Tip sredstva za hlađenje: R410A Sastav sredstva za hlađenje R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) Količina sredstva za hlađenje: vidi etiketu uređaja. Vrijednost GWP: 2088 (1 kg R410A = 2,088 t CO 2 eq) GWP = Global Warming Potential (potencijal globalnoga zagrijavanja) U slučaju problema sa kvalitetom ili nečim drugim kontaktirajte molimo mjesnog prodavača ili autorizirano servisno središte. Poziv u nuždi telefonski broj: 112 PROIZVOĐAČ SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St. London W1F 7LD Great Britain Uređaj je bio proizveden u Kini (Made in China). ZASTUPNIK SINCLAIR EUROPE spol. s r.o. Purkynova Brno Czech Republic SERVIS SINCLAIR d.o.o. Sv. Mateja Zagreb Hrvatska Tel.: Tel. servis: Fax: Fax servis: Prodaja: Servis:

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific

Detaljer

Višekanalni AV prijemnik

Višekanalni AV prijemnik 2-680-065-11 (1) Višekanalni AV prijemnik Upute za uporabu STR-DG700 2006 Sony Corporation UPOZORENJE Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Kako biste spriječili

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Korisnički priručnik. Modena E501

Korisnički priručnik. Modena E501 Korisnički priručnik Modena E501 RS PORUKA OD COOLPAD Hvala na kupovini vašeg Modena E501 mobilnog telefona! Sledite jednostavna ali važna uputstva za optimalnu upotrebu vašeg novog telefona: Pre prve

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

LASERJET PRO MFP. Korisnički priručnik M M M M

LASERJET PRO MFP. Korisnički priručnik M M M M LASERJET PRO MFP Korisnički priručnik M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Korisnički priručnik Autorska prava i licenca 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

Složeni tipovi podataka

Složeni tipovi podataka Složeni tipovi podataka Složeni tipovi? C raspolaže sljedećim složenim tipovima podataka: polja (indeksirane promjenljive) jednodimenzionalno = NIZ, dvodimenzionalno = MATRICA, višedimenzionalno strukture

Detaljer

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi Likovna umjetnost, matematika i algoritmi Vlatko Čerić Sadržaj Kratak pregled povijesti veze umjetnosti i matematike Matematika i računalna tehnologija u likovnoj umjetnosti Algoritamska umjetnost Neki

Detaljer

"FITIŠ - JU" d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700

FITIŠ - JU d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700 List:1 Uputstvo za rukovanje Protivpožarnom centralom serije NK-700 Centrala komunicira sa korisnikom pomoću svetlosne i zvučne signalizacije dok komande prima preko tastature. Tako da pre svega sledi

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE SPECIALISTIČKE STUDIJE PREDMET: SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE BESPREKIDNA

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 2015/16 Selekto d.o.o., Vida Ročića 138, 10040 Zagreb- Dubrava, Hrvatska/ e-adresa: info@selekto.hr / www.selekto.hr. Pridržavamo pravo tiskarskih grešaka, tehničkih promjena,

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz AKCIJA ZIMA 2012. Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz SKROBACZKA WIELOFUNKCYJNA Strugalica za led s metlicom, DUGA, namijenjena za kombije, kamione, autobuse i slično. SKROBACZKA MALA SKROBACZKA

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA

UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA Zahvaljujemo se za vaš izbor i čestitamo kupovinu kotla VIADRUS U22 S plava linija ŽDB Bohumin iz Češke Republike je fabrika livenih proizvoda

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1)

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1) Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste Date su sledeće deklaracije: typedef int CeoBroj; typedef int *PokazivacNaCeoBroj; typedef int NizCelihBrojeva[100]; CeoBroj *pokaza;

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Za svakog točno odgovarajući proizvod Sveobuhvatna ponuda proizvoda Bosch toplinske tehnike, s markama Bosch

Detaljer

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA 1. VUNA I PAMUK 3. FINA VLAKNA I SOMOT a) Raspeglaj šav početi peglanje sa parom / bez usisavanja a) Raspeglaj šav počni peglanje

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

kućanski uređaji Vodič za kupovinu

kućanski uređaji Vodič za kupovinu Vodič za kupovinu kućanski uređaji Možda svi proizvodi (prikazani) nisu dostupni u robnoj kući. Više informacija potraži u robnoj kući ili na IKEA.hr. Više detalja o proizvodima potraži na etiketi s cijenom

Detaljer

Tru64: Uvod - alati i naredbe. Dinko Korunić, InfoMAR d.o.o. v1.2, travanj 2006.

Tru64: Uvod - alati i naredbe. Dinko Korunić, InfoMAR d.o.o. v1.2, travanj 2006. Tru64: Uvod - alati i naredbe Dinko Korunić, InfoMAR d.o.o. v1.2, travanj 2006. O predavaču višegodišnji vanjski suradnik časopisa Mrež@, vlastita kolumna "Digitalna radionica - Linux", itd. vanjski suradnik

Detaljer

4. Grafič ke funkčije

4. Grafič ke funkčije 4. Grafič ke funkčije Svaki grafik možemo posmatrati kao prikaz numeričkih vrednosti. Poreklo ovih vrednosti, međutim, diktira način na koji se one koriste ili generišu. U vedini slučajeva, izvor podataka

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU Vrijedi od 1. 1.2018. STAVKA 1 I UNIVERZALNA USLUGA 2.1 251 PISMOVNA POŠILJKA 2.1.1 2511 PISMO bez -a s -om 2 3 4 5 6 25111 do 50 g kom 7,60 25112 iznad

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

1. Mikrokontroleri. Sl.1.1 Detaljni blok dijagram mikroracunarskog sistema

1. Mikrokontroleri. Sl.1.1 Detaljni blok dijagram mikroracunarskog sistema UVOD Sistem oplemenjen mikrokontrolerom u potpunosti zamenjuje coveka, malih je dimenzija i mala je potrosnja energije. Mikrokontroleri sve vise zalaze u svaki segment covecanstva. Uredjaji novije generacije

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

magazin za profesionalce

magazin za profesionalce Mikroprocesorska kontrola zavarivanja Jednostavna promjena alata koji se koristi Mogućnost grijanja lima Tehničke karakteristike: Struja zavarivanja : 400-2200A Maksimalni učinak zavarivanja : 1,5 + 1,5

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI Stranica 1 OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI 2. PRIKLJUČAK PLINA I MRP 3. INSTALACIJA PLINA 4. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 5. VENTILACIJA STROJARSKI

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u

Detaljer

PROJEKTOVANJE SOFTVERA

PROJEKTOVANJE SOFTVERA Elektrotehniči fakultet Univerziteta u Beogradu Katedra za računarsku tehniku i informatiku skripta za predmet PROJEKTOVANJE SOFTVERA Igor Tartalja Beograd, 2011. Besplatan primerak This copy is not for

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

Prof.dr.sc. Jasmin Velagić. Kolegij: Aktuatori

Prof.dr.sc. Jasmin Velagić. Kolegij: Aktuatori Lekcija 11 Piezo aktuatori Prof.dr.sc. Jasmin Velagić Elektrotehnički fakultet Sarajevo Kolegij: Aktuatori 11.1. 1 MEMS aktuatori 2/60 Mikro-elektro-mehanički sistemi (MEMS) predstavljaju integraciju mehaničkih

Detaljer

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE Austrotherm termoizolacija Termička izolacija od podruma do krova Izdanje 2014. Austrotherm EPS Austrotherm EPS PLUS Austrotherm AMK Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE To nikoga ne ostavlja

Detaljer

I Napon kratkog spoja (e,)

I Napon kratkog spoja (e,) V TRANSFORMA TORSKA RAZVODNA POSTROJENJA 1 TRANSFORMATOR SNAGE U ELEKTRCNlM POSTROJENJMA 1.1 Preopterecenje transformatora Normalni trans forma tori prirodno hladeni, mogu se preopteretiti prema tablici

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

ŠKODA Superb FL Cjenovnik važi od

ŠKODA Superb FL Cjenovnik važi od Cjenovnik važi od 01.06.2013 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om 3T41G5 1.4 TSI Active 92 125 5 6 brzina 40.977 3T41L5 1.8 TSI Active 118 160 5 6 brzina 44.230

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci.

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. 1. INVERTERSKI UREĐAJI ZA REL/TIG ZAVARIVANJE: 815482 TECNICA 164 1.890,00 Kn 815196 TECNICA 150 2.280,00 Kn PRIBOR: *801000

Detaljer

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA - RAZLIKOVNI TEKST URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 1 URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 2 NARUČITELJ VIJEĆE GRADA OGULINA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADONAČELNIK

Detaljer

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci -

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci - TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci Alati i naprave - predavana, vježbe i zadaci - ALATI I NAPRAVE Razvoj alata Cilj uporabe alata i naprava kroz povijest je olakšavanje i ubrzavanje rada. U početku

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

ALATI ZA ZAVARIVANJE. i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI

ALATI ZA ZAVARIVANJE. i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI ALATI ZA ZAVARIVANJE i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI Svet Od 1904. godine ESAB je i pionir i vođa u svetu u tehnologiji zavarivanja i rezanja. Danas ESAB kombi}nuje

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer