NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ"

Transkript

1 NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com

2 NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Mobil Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 24. oktober 2007 Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 NTL Skatts hurtiginfoer 3 Nye NTL Skatt 3 Dramatisk budsjettsituasjon 4 Felleskurs for styrene i vest 4 Vervekampanje 5 Hvorfor NTL Skatt? 5 Glimt fra Oppland 6 Hovedverneombud og verneombud samlet i Oslo 6 Skiftet beite 7 ROS-sang fra Sør 7 ROS-konferanser i Finnmark 9 Endring i forskrift om folkeregistrering 10 Karriere-programmet 10 Adresseliste 11 Verving MILJØMERKET Trykkeri 683 Leder Denne høsten har for oss som jobber i Skatteetaten vært preget av hektisk aktivitet med å forberede og rigge til den nye organiseringen av etaten (ROS), som formelt skal tre i kraft pr Vi i NTL Skatt har også brukt mye tid og ressurser på å følge disse aktivitetene. Dessuten har vi vært mye ute på møter og konferanser med dere i forbindelse med ROS. Funksjonsorganisering Det at Skatteetaten har valgt en funksjonsbasert organisering kan nok ha bidratt til en større samling av fagmiljøer og medarbeidere, enn det kanskje mange så for seg. I NTL Skatt har vi hele tiden sagt at vi støtter tanken om å bygge større og mer robuste fagmiljøer, men etter min mening har etaten samlet noen oppgavetyper for mye. Men vi skal likevel huske på at selv om denne omorganiseringen for noen kan føles som brutal, så skal tross alt ingen medarbeidere sies opp og vi skal ta utgangspunkt i dagens desentraliserte kontorstruktur. Norsk Tjenestemannslag En konsekvens av stor samling av oppgaver men også et godt arbeidsmarked for tiden, er at vi dessverre ser at mange medarbeidere velger å forlate Skatteetaten. Dette synes jeg er bekymringsfullt og trist. Jeg synes ikke Skatteetatens ledelse ser ut til å ta dette alvorlig nok, jeg savner tiltak for å beholde viktig kompetanse i etaten. Innplassering av medarbeidere Enten dere jobber ute i regionene eller i Skattedirektoratet, har dere nå alle blitt, eller er i ferd med å bli, endelig innplassert i den nye organisasjonen. Mange av dere vil ha fått innfridd deres førstevalg på arbeidsområder og kontorsted, mens flere av dere ikke har fått eller vil få øverste prioritet innfridd. Jeg hører at flere av dere mener at de synspunkter og ønsker dere har hatt, ikke er blitt tilstrekkelig hørt eller hensyntatt i denne prosessen. Flere føler at prosessen rundt dette ikke har vært god nok. Dette er beklagelig og er signaler vi i NTL Skatt tar med oss tilbake i en evaluering av prosessen. Fagforeningens rolle Mange har hatt kontakt med våre tillitsvalgte sentralt, lokalt og ikke minst regionalt i prosessen med innplassering, for å søke råd og veiledning. Enten dere i dag er tilsatt i leder-stillinger eller i andre stillinger, har spørsmålene først og fremst gått på det med videreføring av og rettskrav på stilling i den nye organiseringen. Informasjon om hva som gjelder på dette området er omtalt fra etaten i det såkalte «personalløpet» og i omstillingsavtalen. Men den enkelte sak og spørsmål krever jo alltid en egen vurdering, og det er ikke alltid opplagt hva som er det riktige i slike saker. Slike spørsmål og henvendelser håper vi har blitt bedre belyst etter kontakt med våre tillitsvalgte, og at vi har kunnet bidra til tilfredsstillende løsninger med arbeidsgiver i disse sakene. Dette håper jeg også er blitt tilfelle for de av dere som har henvendt dere til våre tillitsvalgte fordi dere ikke har vært fornøyd med innplasseringen. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette er arbeidsgivers ansvar og ligger inn under styringsretten. Attraktiv arbeidsplass Jeg tror mange av dere nå er svært opptatt av hvordan det blir å jobbe i den nye Skatteetaten; hvilke kollegaer vil jeg få, og hvordan blir kulturen og arbeidsmiljøet på den arbeidsplassen jeg skal jobbe ved? Hvordan få til attraktive arbeidsplasser ute i den nye etaten? Hvordan få til en personalpolitikk der raushet og omtanke står i hovedsetet, og der medarbeiderne vil trives og føle at de har meningsfylte oppgaver, som ikke minst blir verdsatt. Vi må alle medvirke til å oppfylle dette, men det er den nye ledelsen på alle nivå i etaten som har ansvaret for at dette blir oppfylt. Dette er etter min mening noe av det viktigste i begrepet «god ledelse». I dette bildet er også kompetanseheving sentralt bl.a. for de som får endrede oppgaver. Likeledes en forutsigbar og kjent lokal lønnspolitikk, som også må legge til rette for å utjevne en del av de store lønnsforskjellene vi har i etaten. Stein Thorvaldsen 2 NTL Skatt 4/2007

3 Redaktørens hjørne Hei dere! Grått ute, duskregn, plussgradene blir færre og færre. Dette gir samlet en umiskjennelig følelse av sen høst! Og det er vel nettopp denne tiden vi er midt inne i! Statsbudsjettet er lagt fram og første forslag til innplassering er på plass! To alen av samme stykke, kanskje? Noen er budsjettvinnere og mange har fått sine førsteønsker innfridd. Bra! Når det gjelder statsbudsjettet så er vel ikke uten videre Skatteetaten noen direkte budsjettvinner. Tiltross for at dette nok i noen grad var kjent så blir det først alvor når tallenes tale for alvor gir tilkjenne den reelle situasjonen. Derfor må vi nok være innstilt på å spenne inn noe på livreima! Vel, dette siste er vel ikke noen ny situasjon for vår etat, men sett i sammenheng med den omstillingen vi nå er midt inne i så ville nok en smule romsligere økonomi gitt oss noe mer armslag! Når det gjelder innplasseringen, og de som ikke har fått en tilbakemelding i overensstemmelse med sine ønsker så får vi håpe at det vil være noe slingringsmonn ift å vise raushet for å komme i mål. Synes jo også å ha sett at med visse hederlige unntak så er tidligere ledere godt hensyntatt, og da må det forventes at lista også legges på samme nivå når det gjelder fotfolket. Nye NTL Skatt I forbindelse med omorganiseringen av Skatteetaten er det nødvendig og også se på hvordan vår fagforening NTL Skatt er organisert. Styret har hatt et arbeide gående på dette området en stund, og sendte ut til avdelingene før sommeren et dokument med flere forslag på dette området. På vårt styremøte i september, ble det vedtatt å søke forbundet om at dagens fylkesavdelinger nedlegges pr Vi foreslår at følgende lokalavdelinger opprettes: NTL Skatt Nord NTL Skatt Midt Norge NTL Skatt Vest NTL Skatt Sør NTL Skatt Øst Ellers vil landsforeningen denne høsten sette verving i fokus, med vervepremier og det hele! Les mer om det inne i bladet. Det ble på landsforeningens styremøte i september fattet vedtak om at det ikke blir ekstraordinært representantskapsmøte denne høsten som ROS-prosessen meget vel kunne endt opp med. Nei, landsforeningen vil avholde sitt ordinære representantskapsmøte i løpet av første kvartal Ellers vil høsten som rimelig kan være bli preget av ROS-konferanser over det ganske land så møt opp og ta aktivt del! Helt på tampen; dere tåler vel en trønderhistorie også ved denne korsvei; Det va to sjøguta fra ei av Innherredsbygdin som seilt i utenriks langfart. Begge ha nettopp fått brev heimant og dein eine utbraut over seg av glede; «hurra æ ska bli pappa!» Dein ainner n kommenterte som følger; «kolles kain det gå an, du hi da itj verri heim på to år?!» Det utsagnet gjord førstnevnte nåkkå betenkt og deprimert, men ved frokosten neste mårrå va n igjen i topp humør, og ga tilkjenne; «denne med den to åra spælle ingen rolle fer det e da tre år mellom mæ å bror min!» Ha en trivelig høst! Inge S. Inge Sveås Medlemmene overføres til den regionavdelingen hvor de har sitt geografiske arbeidssted. Dette gjelder også medlemmene som fra jobber ved Skatteopplysningen. NTL Skatt-avdelingen ved Senter for statlig økonomistyring og avdelingen i Skattedirektoratet videreføres. Medlemmene i SITS (skatteetatens IT- og servicepartner) fra og ved Oljeskattekontoret, organiseres i avdelingen i Skattedirektoratet. Det er nedsatt et ad-hoc-utvalg for å bistå avdelingene med forberedelser til avvikling av dagens avdelinger og etablering av de nye NTL Skatt-avdelingene. NTL Skatts hurtiginfoer Siden siste nummer av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 29/07: Skatteopplysningen 30/07: Møter med Skattedirektoratet 31/07: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 28. august 32/07: Dramatisk budsjettsituasjon 33/07: ROS regionforslagene 34/07: Standardisering av arbeidstida i Skatteetaten 35/07: Møte i Skattedirektoratet 7. september 36/07: Sentralbordtjenesten i Skatteetaten 37/07: Organisering av Skatteopplysningen 38/07: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 26. september 39/07: Møte i Skattedirektoratet 27. september 40/07: Statsbudsjettet for /07: Standardisering av arbeidstida i Skatteetaten 42/07: Vervekampanje Følgende Kontrollinfoer har blitt utgitt: 06/07: Høringsnotat FIN. Utkast til ny merverdiavgiftslov 07/07: Høringsnotat fra FIN: Regler om innberetning for fiskesalgslagene oppheving av særregler for innberetning og betaling av forskuddstrekk innen fiske og fangstvirksomhet m.m. Får du ikke tilsendt NTL Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/- lokalavdeling, eller NTL Skatt sentralt. Mange har etterspurt hvordan NTL Skatts tillitsvalgtstruktur i Skatteetaten skal se ut etter nyttår. Dette vil bl.a. avhenge av hvor arbeidsgiver legger sine budsjett- og lønnsfullmakter, og vil bli nærmere avklart i forbindelse med forhandlinger senere i høst om ny tilpasningsavtale for Skatteetaten. NTL Skatt er opptatt av at vi må ha tillitsvalgte og kontaktpersoner nært medlemmene i den nye organiseringen av Skatteetaten. NTL Skatt 4/2007 3

4 Dramatisk budsjettsituasjon Statsbudsjettforslaget for Skatteetaten som ble fremlagt i begynnelsen av oktober, innebærer en økning av budsjettet med 4,2% i forhold til saldert budsjett for 2007, men Skatteetatens driftsbudsjetter er langt strammere enn tidligere år, sier leder av NTL Skatt Stein Thorvaldsen. Skattedirektøren varslet tidligere i høst drastiske budsjettinnsparingstiltak i Skatteetaten, med bl.a. tilnærmet tilsettingsstopp. Skattedirektoratet har varslet Finansdepartementet om at uten en styrking av etatens driftsbudsjetter, vil dette få konsekvenser for den produksjon, drift og resultater som Skatteetaten skal levere. Ikke minst vil økt innsats mot økende omfang av svart arbeid og skatteunndragelser bli rammet. Dette er en dramatisk situasjon sier Thorvaldsen, som også hver og en av oss vil få merke ute på arbeidsplassene. De stramme budsjettene vil også kunne gå ut over finansieringen av Reorganisering av Skatteetaten (ROS). NTL Skatt har gjentatte ganger advart mot at ROS ikke skal bli en økonomisk sparereform. Thorvaldsen er også opptatt av og bekymret over den for tiden alarmerende avgang av medarbeidere, både med god teoretisk kompetanse og med god realkompetanse på fag. Budsjettsituasjonen ser også ut til å bekymre Finansdepartementet. Vi siterer fra st.prp.nr.1, Finansdepartementet for : «Et stramt arbeidsmarked og en høy turnover i viktige stillingsgrupper vil i tillegg til pågående omorganisering, kunne medføre særlige utfordringer for etatens oppgaveløsning». NTL Skatt har bedt Skattedirektoratets ledelse om ikke å vente til 2009 med å kreve styrking av Skatteetatens budsjetter. Vi vil følge opp denne situasjonen nøye framover, sier Thorvaldsen. Inge Felleskurs for styrene i Skatt Vest september var medlemmer av styrene i NTL Skatt i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane samlet til kortkurs på Sola Strand Hotell utenfor Stavanger. Temaet for samlingen var ROS og det nye NTL Skatt i ROS. Vi fikk Erling Broen fra NTL Skatt sentralt som foreleser. Han loset forsamlingen gjennom disse dagene på en god måte. Første dagen gikk med til en gjennomgang av ROS prosessen så langt. Når dette leses er vi vel alle innplassert i den nye organisasjonen og den store spenningen dermed utløst. Vi hadde en god diskusjon rundt de prosesser som har pågått. Drøftingene om felles arbeidstid fikk stor oppmerksomhet. Vi var også innom temaet Vernetjenesten etter omorganiseringen. Dag 2 var temaet NTL Skatt i den nye organisasjonen. Vi står foran en stor utfordring i arbeidet med å etablere ny avdeling i regionen. Det er mye som skal på plass. Diskusjonen viste at det er en lang vei å gå for å få dette i havn. Hvordan gjennomfører man stiftelsesmøtet? Hvem skal delta med stemmerett? Hvordan skal regionen organiseres med eventuelle grupper? Etter en forfriskende spasertur ut på Solastranden fikk vi en grundig gjennomgang av LO-Favør og andre medlemsfordeler. Siste dagen diskuterte vi ymse saker som vil komme opp nå når vi skal samles i en region. Tema som Sommertid/vintertid kontra fast arbeidstid samt Bevegelse i og utenfor arbeidstid ble drøftet. Strategi for det videre arbeide med å etablere NTL Skatt Vest var også et viktig tema. 4 NTL Skatt 4/2007

5 Vervekampanje Parallelt med høstens ROS-konferanser satser NTL Skatt med spenstig vervekampanje. Vi kan skryte av å være største fagforening i Skatteetaten og SSØ. Vi kan også skryte av at vi er mangfoldig. Dette betyr styrke. Nå vil vi bli enda sterkere. Til dette trenger vi din hjelp. For å inspirere våre medlemmer til å gjøre en innsats kjører vi derfor vervekampanje fra 15. oktober til 15. desember. Vi har flotte premier Hovedpremien: Sharp 37 LCD-TV LC37AD5E til kr premie: Tivoli DAB radio, verdi kr premie: Ipod Nano, verdi kr Premieringen foregår slik: For hvert medlem som verves får verver «lodd» i lotteriet, og øker sine sjanser til å vin- NTL Skatts verveansvarlig Lisa Granlund ne hovedpremien. Kanskje det er du som blir den heldige vinneren av flatskjerm-tv? NB: Nyinnmeldte medlemmer blir også med i trekningen. Alle som er registrert fra 15. oktober til 15. desember er med i trekningen. Vi har også bestemt å ha en vervepremie til alle ververne og til de som melder seg inn. Hvorfor NTL Skatt? I tilknytning til høstens vervekampanje tillot jeg meg å spørre det sist innmeldte NTL-Skatt-medlemmet ved Steinkjer Likningskontor, om hvorfor hun valgte NTL? Og Mari Vada Saursaunet gir tilkjenne, for oss, sitt sedvanlig strålende smil og meddeler gjerne at det var flere årsaker til at valget falt på NTL-Skatt. Både størrelse og antatt gjennomslagskraft og forsikringsordninger gjorde sitt til at hun valgte som hun gjorde. Forøvrig er det å legge til når det gjelder Mari at hun har vært kontorlærling i Skatteetaten, og at hun i juli gjorde seg ferdig med fagprøven og fikk fast tilsetting ved kontoret. Inge Mari ved sentralbordet. NTL Skatt 4/2007 5

6 Glimt fra Oppland RETTELSE FRA FORRIGE NUMMER: Bildet med jublilanter er følgende fra venstre: Lars Einar Kvien (40 år), Brede Johansen (40 år), Reidun Øverli (40 år), Boye Thorpe (40 år), Ester Midtli (25 år) og Erik Skjervum (25 år). Deler av styret i Oppland: Fra venstre: Leder Gyda Skattebo Aksu, avtroppende fylkestillitsvalgt Arild Gårderløkken og avtroppende styremedlem Laila Haugen Tømmervik. Hovedverneombud og verneombud samlet i Oslo Dagene 12. og 13. september var avsatt til samling for Hovedverneombud samt verneombud. Samlingen ble avviklet i Oslo. Som rimelig kan være i disse omstillingstider så var ROS også ved denne korsvei et hovedtema. Men også informasjon om ny vernetjeneste, HMS i den nye Skatteetaten og menneskelige reaksjoner, motivasjon og mestring i omstilling var interessante og nyttige tema som ble gjennomgått. Og ved denne samlingen som sedvanlig er så skal man ikke kaste vrak på nytten av det å gis mulighet til slike treffpunkt. Dette både for å knytte kontakter og ikke minst samtale uformelt om felles utfordringer. Inge 6 NTL Skatt 4/2007

7 Skiftet beite Odd Magne Persson har i en årrekke vært sentral tillitsvalgt, først for Ligningsetatens Landsforening, dernest for NTL Skatt. 6. august i år gikk han over til ny stilling i Skattedirektoratet. Han har etter eget ønske blitt innvilget permisjon fra vervene sine i NTL Skatt. I forbindelse med styremøtet i NTL Skatt på Gardermoen i midten av september fikk vi en liten prat med Odd Magne. Først av alt: Gratulerer med ny jobb! Hvordan er det så å være «på andre siden», Odd Magne? Takker. Jo da, det er faktisk veldig interessant å oppleve arbeidsgiver fra «innsiden». Jeg har jo truffet mange av dem som jobber her på kurs, i fellesmøter eller i andre sammenhenger, og det var nok en del som stusset over at jeg gikk og tråkket i gangene både tidlig og sent. Men overgangen har gått veldig bra. Jeg er tatt vel imot, og føler at jeg allerede er «varm i trøya». Du er ikke direkte «ny» i etaten, selv om jobben er ny? Nei, jeg har fartstid fra 1.april 1982, så direkte «ny» er jeg ikke. Jeg tror at den ballasten jeg tar med meg fra min tid som saksbehandler på likningskontoret er verdifull i forhold til å forstå problemer og frustrasjoner som oppstår når nye ting skal iverksettes lokalt. Min fartstid som sentral tillitsvalgt har imidlertid også gitt meg en meget verdifull erfaring å ta med seg inn i den nye jobben. Jeg er utrolig motivert for den nye jobben, ikke minst takket være noen utrolig flotte kollegaer som har tatt vel imot meg og som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb. Hvor og hva er det du jobber med i Skattedirektoratet? Jeg er organisatorisk plassert under OT/ OMA, altså Organisasjonstjenester, Omorganisering og arbeidsgiverfunksjoner. Har her fått en koordinatorrolle innen personalområdet som skal ivareta forbindelsen mellom ROSprosjektet og linjen i direktoratet. Hva som skjer videre, vet jeg ikke, men planen er at det skal være klart medio oktober. Hva ser du på som den største utfordringen i ROS-sammenheng? Jeg tror den største utfordringen ligger i å ivareta hverandre i den hektiske hverdagen som kommer utover høsten og ikke minst til neste år når den nye organisasjonen skal tre i kraft. Utover i oktober får folk vite hvor de blir plassert, og selv om nok majoriteten får oppfylt sine ønsker, er det noen som dessverre kommer til å oppleve at de ikke får sine ønsker innfridd. Da er det viktig at både gamle og nye ledere og kollegaer trår støttende til. Er det noen ord du vil avslutte med? Jeg vil benytte anledningen til å takke alle mine kollegaer i NTL Skatt for en fantastisk tid. Jeg vil også sende en varm hilsen til alle mine tidligere kollegaer i Rogaland, både på Karmøy og Haugaland likningskontor og på fylkesskattekontoret og ønske dem lykke til med de nye kontorene de holder på å bygge i Haugesund og i Stavanger. Sist men ikke minst en varm hilsen til alle mine gode venner rundt om i landet som jeg har truffet i flere sammenhenger. Som sentral tillitsvalgt i NTL-systemet har jeg fått mange og nære venner i fagbevegelsen, så jeg benytter anledningen til å sende en hilsen til dem også. Ingen nevnt, ingen glemt! PS: I ettertid er det avklart at Odd Magne ble plassert i SITS, i avdeling for Administrative tjenester, Skatteetatens økonomisenter, seksjon for personal, lønn og økonomi. Hans nærmeste overordnet blir Frode Aarum, tidligere leder av Skatteetatens Juristforbund. Så den seksjonen blir vel beslått med tidligere sentrale tillitsvalgte. Vi ønsker dem begge lykke til med de nye arbeidsoppgavene! Inge ROS-sang fra Sør Regionhovedverneombudet i region Sør, Elin Kristensen, har i tillegg til interesse for HMS-arbeide og en utpreget lyrisk åre! Hun har skrevet en skikkelig ROS-sang. Her følger den. Sangen om ROS for Skatt Sør 2007 Melodi: Tirna Noir Det er ROS for alle, vi er sammen igjen På vår store samling, tar vi lysene frem De skal for oss skinne, gi oss varme og fred Ja, i kveld vi synger for det! Det er menneskets verd, vi tar med på vår ferd Alle her får bli med, og da vil vi få se Være trygg og trives, er den største verdi Ja, da får vi mer energi! Denne sangens budskap, kan vi dele med fler Mens vi er i endring, er det mye som skjer Det er fint å bidra, til en trivelig dag Når vi jobber sammen i lag! Hver en brikke må til, i et hvert puslespill Alle har sin verdi, akkurat sånn som vi Verne om hverandre, og pass godt på deg selv Det er sangens budskap i kveld! Ja, nå får vi alle møte «ROS» i Skatt Sør Det er nå det gjelder, mye mere enn før Når vi alle bidrar, gir vi mer av oss selv Så vi synger sammen i kveld! Vi vil håpe og tro, at vår fremtid blir god Mulighetenes tid, er jo aldri forbi Sammen er vi sterke, ingen tviler på det Alle gode ting tar vi med! Lykke til fra Regionhovedverneombud Elin Kristensen i Skatt Sør NTL Skatt 4/2007 7

8 Nytt mobilabonnement! K530i 399,-* 1,-* Owners Smart Etablering 0,- Samtaler internt 0,- Samtaler til NetCom 0,-* SMS / MMS internt 0,- Andre samtaler 0,63 SMS 0,63 MMS 1,59 Oppstart 0,69 Månedsavgift 99,- *Forutsetter Owners Smart m/ Venner, kr 29,- pr mnd Owners Smart Fri 1200 Kr 1.200,- i fri ringetid! Har du ikke behov for ny mobiltelefon nå, kan du bestille Fri 1200 for Owners Smart og redusere mobilregningen din med kr 100,- pr. mnd. inntil du trenger ny telefon! Velg mellom subsidiert mobiltelefon eller kr 1.200,- i gratis ringetid! Owners Smart lanseres ca 15. november. Alle som har Owners Business blir konvertert til Owners Smart etter at abonnementet er lansert. For mer informasjon og medlemsfordeler, logg deg på eller ring *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners-abonnement fra 5. november. 8 NTL Skatt 4/2007

9 ROS-konferanser i Finnmark Rune Pedersen. Forsamlingen i Vadsø I begynnelsen av oktober besøkte undertegnede vår NTL Skatt-avdeling i Finnmark i forbindelse med våre ROS-konferanser i Hammerfest og Vadsø. Sammen med meg var vår regiontillitsvalgt i Nord, Rune Pedersen. Med min iboende flyskrekk, var det med bange anelser jeg tok fatt på reisa med de mange flyturene (i mine øyne flere av de i altfor små fly) som var nødvendig. Men det gikk seg til som det heter, og været i Finnmark var aldeles strålende, så bedre «naturopplevelse» går det ikke an å få. Dessuten ble den ene ettermiddagen «reddet» av at flyene ikke kunne lande eller ta av fra Hammerfest flyplass pga tåke. Alternativet var da leiebil, for å komme seg fra Hammerfest til Vadsø, og det var jo bare rundt 50 mil. Men ingenting for folk nord på, og ikke noe problem for Rune, som fraktet oss trygt og raskt langs veien kvelden igjennom på en 6-7 timers biltur. Turen bar gjennom mange kommuner, med uvant for en «søring» mange kommuneskilt på tre språk; norsk, samisk og finsk. Den pågående omorganiseringen var naturligvis et av hovedtemaet på konferansen i Hammerfest, ikke minst den da forestående innplasseringen av de ansatte i ny organisering. Mange er spente på hvordan dette endelig blir. Dessuten ble det grundig diskutert hva som må legges til rette for å få til en god kultur og et godt arbeidsmiljø i den nye Skatteetaten. Forsamlingen i Hammerfest Konferansen i Hammerfest samlet også flere medarbeidere fra Personregisteret, og der er også fokus bl.a. på viktigheten av fortsatt god kvalitet på registeret, og ikke minst å få styrket ressurssituasjonen i forhold til den økende oppgavemengden. I Vadsø (som på ligningskontoret har sin egen FLYT-avdeling for å håndtere oppgaver fra bl.a. Oslo/Akershus) var hovedtemaet det samme, samt at vi også der kom inn på hvordan NTL Skatt som fagforening bør være organisert i den nye Skatteetaten. Vi må ha en fagforening som kan «matche» arbeidsgiver på alle områder, og ikke minst være nær medlemmene også i den nye etaten. Dessuten glemmer vi ofte hensikten med det å være organisert i en fagforening. Fagforeningen skal ha som mål å jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Men det kan også være greit å ta med seg gode medlemsfordeler, som bla. forsikringsordninger, strøm, reiser og hotellopphold, og ikke minst bensinrabatter. Jeg vil rette en takk til Rune og Siv Utsi (leder av NTL Skatt i Finnmark) for god tilrettelegging og opplegge av konferansene, og ikke minst til dere som møtte opp på møtene. Stein NTL Skatt 4/2007 9

10 Endring i forskrift om Folkeregistrering Jan Bertelsen Leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg NTL Skatts folkeregisterutvalg har tidligere i høst behandlet forslaget til nye forskrifter om folkeregistrering i forbindelse med gjennomføring av ROS. Utvalget mener at forslaget innholder mye bra og det tiltrer i stor grad det foreliggende forslag, dog med noen innspill til forandringer. Vi siterer fra utvalgets kommentarer: 2-6 Rekvirering av D-nummer Vi foreslår fjerde ledd strøket. Vi mener det er uheldig at legitimasjonskravet ikke skal gjelde alle. Der trygdemyndigheten eller sentralskattekontoret for utenlandssaker er rekvirent/tildeler av D-nummer, vil ikke skattekontoret kunne bruke D-nummeret for å ta personen opp i skattemanntallet og skrive ut skattekort. Skattekontoret vil i slike tilfeller måtte innhente legitimasjon og få denne registrert i D-nummer-systemet før D- nummeret kan benyttes. Dette blir en tungvint og lite heldig løsning, særlig der Skatteetaten selv er rekvirent/tildeler. Legitimasjonskravet vil også bidra til at det ikke blir tildelt D-nummer til fingerte personer og avhjelpe problemet med dubletter. 3-2 Registrering av andre opplysninger Nr 2 vigsel Siden bestemmelsen ikke omhandler ekteskapsattest, tolker vi bestemmelsen til å gjelde vigsel etter norsk rett. Vi stiller derfor spørsmål om ikke bestemmelsen også bør nevne registrering av vigsel etter utenlandsk rett. Nr 7 vergemål Der mindreårige har fått oppnevnt verge/hjelpeverge etter vergemålslovens 16, slik at vergemålet oppheves ved fylte 18 år, mottas ikke melding om opphør. Disse tilfellene kan ikke følges opp maskinelt og det bør derfor mottas melding om opphør også her. 4-7 Utflytting til utlandet Bestemmelsen nevner ikke utenlandsstudenter spesielt. Vi stiller derfor spørsmål om ikke paragrafen bør nevne denne gruppen. 6-1 Flytte- og registreringsdato Bestemmelsen synes uklar med hensyn til når en melding skal anses mottatt. Det blir lagt opp til at meldinger til folkeregisteret skal kunne leveres til et hvilket som helst skattekontor. Blir det da slik å forstå at registreringsdato blir den dato meldingen er mottatt av det skattekontoret som skal behandle meldingen, eller er det når meldingen er mottatt av det skattekontor der meldingen ble innlevert? Dette vil ha betydning for saksbehandlingstider og saker der registreringsdato er spesielt viktig for melder. 6-2 Krav til flyttemelding Bestemmelsen bør også nevne verge-/hjelpevergeoppnevnelse etter vergemålsloven 16 (personer under 18 år). 8-4 Utlevering av opplysninger, private Bestemmelsen synes ikke å være tilpasset ROS, jf opprettelsen av Skatteopplysningen. Vi foreslår at teksten i andre avsnitt endres til Det samme gjelder der skatteopplysningen.. Karriereprogrammet Av Gunn Torhild Tveit Mange av leiarane i etaten har fått tilbod om å delta i karriereutviklingsprogram i samband med ROS. Eit godt tiltak presentert på ein spennande måte. Programmet er tilgjengeleg for alle i Skatteetatens læringsmiljø. Vanlegvis meiner vi oppover i hierarkiet når vi tenkjer på karriereutvikling. I karriereprogrammet lærer vi at karriereutvikling er noko heilt anna. Karriere er å gje livet eit innhald ut i frå kva ein kan, kva ein vil og kven ein er. Vi skal lære å bli kjende med oss sjølve og setje ord på kva som er viktig og rett for oss i ulike samanhengar. Kunnskapen vår omfattar fleire forhold enn den formelle kompetansen. Relevant erfaring, oppnådde resultat og personlegdomen er viktige deler av kunnskapen vår. Handlingskompetansen er summen av lærings- sosial-, metode- og fagkompetanse. Gjennom øvingar og refleksjon skal vi finne fram til den lystbetonte spisskompetansen vår (LSK). Den ligg ofte i skjæringspunktet mellom det vi kan og det vi vil. Kva gir oss engergi, kva tappar oss for energi, kva motiverer oss og kva gir oss arbeidsglede? Ulike karriereanker t.d. sjølvstende, tryggleik, idealisme fortel oss kva som er viktig for oss og kva som kan føre oss dit vi ønskjer. Vi kan velje ulike karrierevegar alt etter kva som er viktig i livet akkurat no. Når vi har funne fram til kva vi vil og kva vi kan, må vi vurdere det opp mot det arbeidsgjevaren vår har behov for av kompetanse. Kanskje har vi gjennom karriereprogrammet oppdaga sider ved oss sjøl vi ikkje kjende til før og som vi no ser og kan ta i bruk. Ved valg av karrierespor, må vi stille oss sjøl spørsmål om kva vil eg oppnå, kva er målet mitt, kva er mine bidrag i høve til behov, kva må du gjere for å kome i posisjon og korleis og når gjennomføre karrieremålet. Er det lurt å vere passiv og vente til det blir min tur, eller er det lurare å ta kontakt med den som eg vil skal sjå meg? Karriereprogrammet viser oss vegen til å ta ansvar for eiga utvikling, få større grad av tryggleik, bruke kunnskapen og ferdigheitene våre til å ta eigne val, sjå muligheitene og ta utfordringane som kjem. I karriererprogrammet er fokus retta mot meg og det eg meiner er viktig karriereutvikling for meg i samband med endringa i organisering og oppgåvefordeling. Viss mine ønskjer passar med dei etaten har behov for, kan eg få mange spennande år i skatteetaten. 10 NTL Skatt 4/2007

11 Postadresse/ NTL Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Grenland LK Tlf mobil: , e-post: Nestleder: Bente Næss Holt, Grenland LK Tlf mobil: e-post: Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Skattedirektoratet Permisjon Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen NTL Skatt: Styremedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen Tlf: e-post: trinehannevold. Varamedlem: Lisa Granlund, Akershus FSK Tlf: e-post: lisa.granlund Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem:Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Iren Sommerset. Vest-Agder FSK Tlf: e-post: iren.sommerset Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Leder Mona Berg Moen, S-Trøndelag FSK Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Geir Høyland, SFU Roald Haugland, Bergen LK Karl Tore Hareide, (styret) Folkeregisterutvalget: Leder Jan Bertelsen (styret) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Hildegunn Olsen, Bergen LK Mona Trondsplassen Ulen, Oppland Opplæringsutvalget: Leder Ann Kristin G Aspeli, Hedm. LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Lene Honningsvåg (styret) Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Leder Siv P. Utsi, Vest-Finnmark LK Trond Tidslevold, Trondheim LK Hege Strand, Hedmark FSK Odd Magne Persson (styret) Lederutvalget: Leder Ole Petter Saugen, V-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Bjørn Remme, Bergen LK Bente N. Holt (styret) Ledere av NTL Skatts lokalavdelinger NTL Skatt Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk NTL Skatt Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK NTL Skatt Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet NTL Skatt Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk NTL Skatt Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK NTL Skatt Sør-Trøndelag Hans Aavik, Trondheim Ik NTL Skatt SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter NTL Skatt SFU Harald Granhøy, Sentralskattekontoret for utenlandssaker NTL Senter for statlig økonomistyring Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen NTL Skatt Skattefogd Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK NTL Skatt Troms Astrid Domås, NTL Skatt Hordaland Sør-Troms lk Jon-Atle Spilde, Bergen lk NTL Skatt Vestfold Kurt Venås, Tønsberg lk NTL Skatt Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk NTL Skatt Akershus Reidar Schei, Bærum lk NTL Skatt Nordland Rune Pedersen, Bodø lk NTL Skatt Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk NTL Skatt Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK NTL Skatt Telemark Unni Jørgensen, Grenland lk NTL Skatt Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk NTL Skatt Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK NTL Skatt Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK NTL Skatt Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk NTL Skatt Møre og Romsdal Arve Einang, NTL Skatt Oppland Nordre Sunnmøre lk Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk NTL Skatt 4/

12 B Économique B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Vinn en flatskjerm-tv til en verdi av kr fra Elkjøp Alle som verver og blir vervet får et lodd, og blir da med i trekningen som foretas på NTL Skatt sitt styremøte i januar. Verver du flere så får du flere lodd, og dine vinnersjanser øker. Det er flere vervepremier i lotteriet. 2. premie er Dab-radio til en verdi av kr premie er Ipod til en verdi av kr Ikke vent, verv i dag og send innmeldingsskjema til NTL. Alle som er registrert fra 15. oktober er med på trekningen. Da er det kanskje DU som vinner en flatskjerm- TV. Les mer om dette på hjemmesiden vår I tillegg er det en vervepremie til alle de som Kanskje det er du som blir den heldige vinneren av flatskjerm-tv? verver og de nye medlemmene. Det er en flott karaffel og et vannglass. NTL har også sine vervepremier. Oversikt over NTLs vervepremier og innmeldingskjema finner du på hjemmesiden Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Norsk Navn: Tjenestemannslag Personnummer: Adresse: Postnr.: Sted: Stilling: Arbeidssted: Dato: Underskrift: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Vellykket representantskapsmøte Seminar for verneombud Syk av skatt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten 2007 et unntaksår? Økonomistyringsreformen en trussel mot politisk styring? Foto: Jan Erik

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ God sommer! Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Fagforbundet tar utfordringen med å styrke kontorsekretærens yrkesstatus Rapporten Den nye sekretæren handler om kontorsekretærens arbeidssituasjon

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON 1. Om Skatteetaten Skatteetaten består av Skattedirektoratet, skattekontorene og Skatteopplysningen. Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av Skattedirektøren.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Foto: Anne-Grete Lossius Fra NTL-Skatts representantskapsmøte på Gol NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt med politisk kontakt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Det kan være i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller nedleggelse. Selv

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer