Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Vellykket representantskapsmøte Seminar for verneombud Syk av skatt

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 9. oktober Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer 3 Seminar for hovedverneombud og verneombud 4 OAL 6 Kortkurs i praktisering av HA 7 Seniorpolitiske tiltak 7 Skatteetatens utvikling og framtid 8 Ingrid og Trines hjørne 14 NTL-dagen 14 Oversikt over styret, utvalg og avdelingslederne 15 Siste fra statsbudsjettet 16 Leder Når dette leses er statsbudsjettet for 2007 lagt fram, og spenningen om hva som står i forhold til Skatteetaten og SSØ sine budsjetter og virksomhet er utløst. For Skatteetatens del er mange føringer lagt i budsjettet i forhold til den kommende omorganiseringen av etaten. Viktige debatter på representantskapsmøtet På NTL-Skatts representantskapsmøte som ble avholdt mot slutten av september, var deltakerne sterkt opptatt av hvordan den nye Skatteetaten vil komme til å se ut. Men ikke minst var man opptatt av å ha/få tilfredsstillende rammevilkår i det daglige arbeide, bl.a. datasystemer som fungerer. Det kom mye frustrasjon over ustabilitet, for dårlig kapasitet og såkalt «nedetid» på systemene. Dette har også organisasjonene tatt opp med direktoratet ved flere anledninger. Vi håper på klare forbedringer her framover. Tillitsvalgtes arbeidssituasjon Det er mange «aktiviteter» som skal skje det neste året i Skatteetaten i forbindelse med forberedelse til ROS. Det ble på representantskapsmøtet påpekt viktigheten av bred involvering og god medbestemmelse for de ansatte i denne prosessen. I denne forbindelse er det umåtelig viktig at arbeidsgiver legger forholdene godt til rette for å drive tillitsvalgt-arbeid ute. Det varierer fortsatt mye hvordan dette fungerer ute i etaten; mange steder har man absolutt en vei å gå når dette gjelder området. Hverdagen er blitt klart tøffere for mange ansatte og tillitsvalgte. Dette er sikkert også noen av årsakene til at engasjementet blant medlemmer og tillitsvalgte kan synes mindre enn før. Samt kanskje en følelse av at det meste ofte er bestemt av andre, og at en ikke føler en har reell medbestemmelse. Skal NTL-Skatts tillitsvalgte på de forskjellige nivå ta medansvar og være en konstruktiv medspiller framover, må vi også få reell innflytelse i saker og på områder som er viktig for oss. Vi må også få til enda mer kontakt og samarbeid mellom lederne og de tillitsvalgte. Det må legges til rette for felles møtearenaer om virksomheten og driften lokalt, og ikke minst om hvordan personalpolitikken best kan utøves. Evaluering av åpne kontorløsninger På fellesmøtet i august orienterte Skattedirektoratet om status for analysene av svarene på undersøkelsen om evaluering av åpne kontorlandskap. Tidlig involvering av de ansatte i slike prosesser, god planlegging av blant annet innredning, og tilrettelegging for dem som skal jobbe i åpne landskap, er i følge direktoratet en forutsetning for gode resultater. Undersøkelsen viser bl.a. at hensynet til arbeidsro ikke er godt nok ivaretatt mange steder. For eksempel svarer bare 23,5 % at det er lettere å få løst oppgavene i landskap enn på cellekontor. På møtet ble det opplyst at direktoratet vil følge opp noen av områdene, spesielt det med mindre effektiv oppgaveløsning i åpne landskap. Organisasjonene skal også komme med forslag til tiltak som skal inn i retningslinjer/policy for framtidige etableringer av slike løsninger. NTL-Skatt er også opptatt av at man må få til forbedringer der det i dag ikke fungerer optimalt. Jeg forutsetter at ledelsen ute i etaten ved etablering og flytting til nye lokaler tar de ansatte med på råd og tar svarene fra direktoratets undersøkelse med seg, hvis man tenker tanken om å organisere kontorene i åpne kontorlandskap. Hvis dette ikke håndteres på en fornuftig måte, tyder denne undersøkelsen og andre lignende undersøkelser på, at det også kan ha stor negativ innvirkning på mange ansattes arbeidsmiljø. Neste utgave av medlemsbladet vil mye omhandle det kommende landsmøte i NTL som finner sted i månedsskiftet oktober/november. NTL-Skatt vil totalt ha 25 sentrale tillitsvalgte med på landsmøtet. Stein Thorvaldsen Redaktørens hjørne Hei på dere! Først av alt takk for sist og ikke minst en takk for tilliten for at dere valgte å slite med samme bladfyk i neste representantskapsperiode! Med et vellykket representantskapsmøte bak oss. Det 3. ordinære i rekken! Med mange gode forslag til veivalg i tiden framover både til SkDs folk som gjestet møtet og til våre egne tillitsvalgte. Dette skulle vel borge for et godt og rimelig avslappet liv i tiden som kommer! Med både det engasjementet som enkelte delegater på representantskapsmøtet viste, og ikke minst med kjennskap til det nyvalgte styret så kan jeg garantere at så ikke blir tilfelle! Utfordringene i form av møter og deltakelse i prosjekter står i kø, Statsbudsjettet er en realitet 6. oktober, det meste dreier seg om ROS med tilliggende herligheter. Aksellerasjonen kunne gjort mange Ferrarifrelste grønne av misunnelse. I tillegg til dette er høsten en typisk tid for avviklingen av dagskonferanser og kortkurs i den enkelte lokalavdeling noe som også vil legge beslag på en del sentrale tillitsvalgte som forelesere. Så litt tilbake til det vi omsider blir brakt i erfaring den 6. oktober (dette er kjent når dette Syk av skatt Inge Sveås leses!). Spennende tider vi går i møte og ikke minst i den såkalte interimsperioden hvor liksom det meste er, eller vil bli bestemt. Allikevel ligger det meste i støpeskjeen. Dette ikke minst når det gjelder vår egen organisasjon og hvor, med hvem og når vi, i eksempelvis hovedavtalesammenheng, formelt skal forholde oss til arbeidsgiver! Så er det å håpe at sannheten i en viss trøndervise ikke blir en realitet; at vi når våren kommer ikke bruker tiden til å sope opp den sanden vi på vinteren brukte til å strø! Dette kan jo bringe tankene hen til den gamle trønderhistoria ( lenge før IA-avtalen var en realitet!) om mannen som satt heime og funderte og som plutselig tok til orde for at «i mårå går æ te sjefen og be om å bli førtidspensjonert.» Førtidspensjon? Du? Pøh, går da vel itj an, du e da bærre vel 40 år!, sa kjærringa. Neste dag kom og mannen kom heim syngende i riktig godt humør. Det gjikk! Æ vart førtidspensjonert! Ka? sa kjærringa. Kolles klard du det? Ænkelt såm bærre det, æ knæpt bærrre opp et par knappa i skjorta så sjæfen såg at æ Ja dette var overskriften i Dagens Næringsliv (DN) lørdag den 23.september, to dager etter at vårt representantskapsmøte var ferdig. Avisas fokus var konklusjonene i FAFO-rapporten Den nye Staten, og tall fra Statistisk Sentralbyrå om økt sykefravær i offentlig sektor I oppslaget og intervjuene med NTL-Skatts leder og hovedverneombudet i etaten, fokuserte avisen på at sykefraværet i Skatteetaten økte med nesten 11% fra 1. halvår 2005 til samme periode i år. - Jeg er redd vi utmerker oss litt dårlig. Sykefraværet i Skatteetaten øker dessverre mye. Jeg er ikke i tvil om at effektiviseringskrav og rasjonalisering ligger bak, sa hovedverneombud Magne Bergset til DN. Han mener Finansdepartementet og finansministeren må ta inn over seg at økt press på medarbeiderne i Skatteetaten slår ut på langtidssykefraværet. - Det er helt åpenbart at resultatkrav og måloppnåelse er veldig viktig i etaten. Samtidig har vi utrolig mange lojale medarbeidere. Det skal hele tiden gjennomføres en dugnad til. Vi jobber til helsa knekker oss, uttrykte han. Og selv om innføring av ny teknologi og elektronisk selvangivelse har ført til mer automatikk stilles det samtidig økende krav til kontroller. Parallelt er det redusert med nesten 600 stillinger i etaten de siste årene. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 33/06: Valgene på NTL-Skatts representantskapsmøte 34/06: NTLs landsmøte valg av NTL-Skatts delegater 35/06: Syk av skatt 36/06: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 26.september 37/06: Status for reorganisering av Skatteetaten Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. va gråhåra på brøstet og vips så hva æ førtidspensjonert. Næi en sånn tosk, skreik kjærringa, Koinn du itj ha ti tå dæ boksa å så ha du fått invalidepensjon i såmmå slængen! Ta vare på dere selv hver især, stå på og vær aktive i den prosessen vi etter hvert går inn i, og husk spesielt at vi er til for hverandre og det skal vi også framover trekke veksler på! Inge S. NTL-Skatts leder påpekte at folk har stått på ekstra i uttallige omstillingsprosesser. Nå kommer reaksjonen. - Vi er selvsagt bekymret for det store arbeidspresset. Vi får stadig tilført nye oppgaver uten at ressursene er tilsvarende. Det er et jag og mas etter resultater, fremholdt NTL-Skatts leder. I tillegg har etaten stigende alder på sin arbeidsstokk og få nyansettelser. Han mener det er fare for enda høyere sykefravær hvis ikke den kommende store omorganiseringen av etaten skjer i et forsvarlig tempo og med nok ressurser. Stein 2 NTL-Skatt 5/2006 NTL-Skatt 5/2006 3

3 Seminar for hovedverneombud og verneombud Av Hovedverneombud Skatteetaten Magne Bergset Hovedverneombudene i Skatteetaten og verneombudene på skattefogdkontorene og sentralskattekontorene var samlet til sitt årlige seminar på Hotell Opera i Oslo dagene september. Programmet var satt opp slik i samsvar med innspilte ønsker fra disse tillitsvalgte: Utfordringer fremover v/ Hovedverneombud Skatteetaten Hovedverneombudet tok for seg de formelle områdene, som gjelder både arbeidsmiljøloven og avtaleverket i Hovedavtalen med tilpasningsavtalen, hvor han poengterte viktigheten av medbestemmelse og reell innflytelse på bla. disse arbeidsmiljøområdene: ROS-prosessen 2007 og 2008 samtidig med Ordinær drift og produksjon av tjenester Sentralt kontaktforum og Regionale kontaktforum Samarbeidet mellom hovedverneombud og verneombud i regionene Samarbeidet mellom arbeidsmiljøutvalgene og tillitsvalgte Kompetanseutvikling Karriereutvikling Videre er det en rekke baller i luften som vi arbeider med på mange plan i etaten, bare nevnt helt skjematisk prosjekter som: SIS, ELARK, SLN og mange flere. Ved siden av Interne omorganiseringsprosesser i fylkene og ikke minst: en viktig pågående arbeidsmiljøsak mange steder: Kontorlokaleløsninger / nye og endrede kontorlokaler Ny arbeidsmiljølov og vernetjenestens rolle v/ Børre Pettersen, LO Børre Pettersen, som har arbeidet med bla. kommentarer til arbeidsmiljøloven i mange år, holdt en meget levende innledning om nye viktige biter i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft Spesielt kom ham inn på en del nye viktige begrep som helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, likebehandling i Hovedverneombud Magne Bergset sammen med HVO i Sør-Trøndelag Gunda Lindberg arbeidslivet, inkluderende arbeidsliv (IA), pliktig informasjon mv. under omstillingsprosesser, arbeidstakers medvirkningsplikt og samarbeidssystemer mellom partene i arbeidslivet. ROS og SIS, status og fremdriftsplan v/ Marianne O. Njøten og Eli Kvåle, Personalsjefen og prosjektlederen ga en oversikt over ROS i 2006 og Finans-departementets behandling av saken, herunder høringsprosessen og arbeidet ifm. dette. SIS-prosjektet (serviceog informasjonssentre) ble også gjennomgått i korte trekk. Hva som er foreløpig planlagt i 2007, ble det også gitt informasjon om. Forberedende aktiviteter, herunder regionale kontaktforum, er meget sentrale temaer. Etatens erfaringer med bruk av åpne kontorløsninger v/eli Kvåle Eli Kvåle tok for seg denne rapporten og kommenterte og drøftet sammen med deltakerne på seminaret innholdet i rapporten. Det blir viktig å se hva etatens ledelse vil gjøre med dette fremover, spesielt når vi går inn i ROSprosessen. Erfaring med regionalisering i Statens Vegvesen v/østein Bakken Børre Pettersen Bakken, som nå er engasjert rådgiver her, arbeider nå med en evalueringsrapport om nylig gjennomført regionalisering fra fylkeskontor, hvor beslutningstakeren, dvs. Stortinget, besluttet flere andre regionshovedsteder enn det som ble foreslått av etaten selv, slik at bl.a. Oslo ble til Lillehammer og Tromsø ble til Bodø mv. Han tok for seg de fleste erfaringene fra omstillingsprosessen i vegvesenet, hvor han også fokuserte på utfordringer for tidligere ledere, som nå har fått nye oppgaver, noe som ganske sikkert blir tilfelle i Skatteetaten også. Fremtidig organisering av vernetjenesten v/sissel Larsen Sissel Larsen fra Skattedirektoratet tok for seg tanker om videreføring av Skatteetatens arbeidsmiljøutvalg og etatshovedverneombud/ verneombud. Regionale arbeidsmiljøutvalg og hovedverneombud er tanken i en framtidig regionalisert skatteetat. Avslutning og vel hjem! Etter en kort evaluering av seminaret, takket Sissel Larsen for seg (hun slutter i Skattedirektoratet nå) og viste til at Hilde Ingeborg Joakimsen på avdeling for organisasjonstjenester Gitarspillende Elin Kristiansen synger til Sissels pris Summing i grupper Region Vest med Sør i bakgrunnen skulle overta hennes oppgaver fremover. SAMU-medlem Elin Kristensen hadde diktet Hovedverneombudenes sang, melodi «Sjørøvervisa», som ble fremført med glade stemmer fra deltakerne. Magne Bergset minte på utfordringene fra dagen før og understreket at det blir mange oppgaver for hovedverneombudene og verneombudene fremover, sammen med fagforeningenes tillitsvalgte, både på direktorats-, fylkes-, skattefogdkontor- og sentralskatte-kontornivå som må håndteres på en god måte med god arbeidsmiljøstandard, jfr. Den nye arbeidsmiljøloven. Han konkluderte med at det derfor er veldig godt å vite at det er en rekke flinke og engasjerte personer som har latt seg velge og bli utpekt til hovedverneombud og verneombud for 2006 og (Red. anmerk: innlegget er noe forkortet.) 4 NTL-Skatt 5/ NTL-Skatt 5/2006

4 Kortkurs i praktisering av hovedavtalen for NTL Skatt i Nordland Hei! Hvem kjenner ikke igjen denne sekken, som mange tilsatte fikk utdelt i februar 2002 i forbindelse med omorganisering av ligningsetaten, forkortet til OAL. Etter den gang har nok sekken vært både høyt og lavt. Et skattefritt «frynsegode» er ikke å forakte. Nå er i alle fall OAL død, rent organisatorisk da. Mon tro om vi får en ny «kick-off» dag? Det er nok mange utslitte sekker rundt om i det ganske land. Nå er som kjent en større omorganisering inne i sin forberedende fase. Reorganisering av skatteetaten. Forkortelsen er nok valgt med omhu. ROS heter det. I utgangspunktet et svært så positivt ord. Skulle man ha anvendt samme fremgangsmåte for forkortelse som tidligere, ville «RAS» hadde neppe klinget like bra. Noe rasering er det selvfølgelig ikke snakk om; «En organisering som bedrer etatens oppgaveløsing og får den samlede virksomheten til å fungere bedre», er den overordende målsetting. Hørtes beroligende ut. Nå er det riktignok at sammentreff at den velbrukte sekken har vært på tur til Gaustatoppen, men allikevel i en ferietid streifet tanken meg da jeg speidet utover store deler av Kongeriket Norge: Det er faktisk et passende «ligningsdistrikt» jeg skuer utover. En påtroppende regionsdirektør kunne med fordel klyve opp her og skue utover sin store (u)oversiktige region. I grunnen rart å tenke på at i et av dalførene mot syd kunne MIN selvangivelse ha ligget, nærmere bestemt på Setesdal likningskontor. Det er for tiden en anselig mengde selvangivelser mv. som flyter rundt omkring over det ganske Sørland og de indre bygder. Ikke så å forstå at alle disse viktige papirer er på vidvanke. Det skal en til dels omfattende FLYT-rutine forhindre. Nå valgte jeg imidlertid for sikkerhets skyld å levere elektronisk, for hvem vet Er ikke det da ønsket atferd? Uansett ville jeg nok aldri opplevd å se min kjære ferdigbehandlede selvangivelse igjen. Sannsynligvis enklere å få visum til Burma. Tror jeg nå trykker på den lille blå disketten øverst til venstre. Stoler egentlig ikke helt på disse tynne klientene. Eller er det bare jeg som har opplevd at velformulerte vedtak har gått rett i.? Dette skriptet er eksklusivt forbeholdt mottakere av NTL-Skatt, men kan selvsagt også leses av «andre». Er vi ikke i samme «båt» da????. En vel overstått ferie og en god organisatorisk høst og vinter til alle. Med vennlig hilsen Helge S. Hansen Lister likningskontor For tiden rådgiver Ved vårens hovedtariffoppgjør ble partene enige om nye seniorpolitiske tiltak, jf. pkt.5.9 i Hovedtariffavtalen (HTA). Arbeidstakere over henholdsvis 62 år og 65 år har rett til to og fem dager tjenestefri med lønn pr. kalenderår fra og med 2006, jf. HTA pkt a). Videre åpnes det etter pkt b) for å etablere ordninger om ytterligere tjenestefri for denne gruppen. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har i PM-melding nr.14/06 poengtert følgende: HTA pkt erstatter tidligere bestemmelse i HTA Ordningen med kronebeløp/fridager Lokal avdelingen i Nordland arrangerte september kortkurs. Temaet for kortkurset var praktisering av hovedavtalen. Avdelingen hadde fått Karl Tore Hareide fra NTL Skatt som foreleser. Med bakgrunn i viktighet av tema innkalte avdelingsstyret medlemmer med tillitsverv til kurset. Kurset samlet plasstillitsvalgte fra alle enhetene, hovedverneombud, fylkestillitsvalgt og styremedlemmer, i alt 13 deltakere. Som forberedelse til kurset ble det utsendt et spørreskjema som skulle gi et innblikk på hvordan forhold rundt hovedavtalen blir praktisert. Kurset ble innledet med at en hadde en oppsummering av erfaringer fra de tillitsvalgte. Med bakgrunn i denne oppsummering ble det tatt en gjennomgang av innholdet i hovedavtalen. De forhold som kom frem under kurset vil danne et grunnlag for avdelingsstyrets videre handling ovenfor arbeidsgiver for å forbedre de forhold som ikke fungerer eller som er uklare i forhold til hvordan vi oppfatter regelverket bør håndteres. Seniorpolitiske tiltak fra forrige tariffperiode faller bort når de individuelle avtalene løper ut. I denne sammenheng poengterer FAD at reglene i HTA pkt og (årlige lokale lønnsforhandlinger og forhandlinger på særlig grunnlag), også kan benyttes for å beholde seniorarbeidstakere i arbeid. Den nye ordningen gjelder i sin helhet fra og med Fridager som del av seniorpolitiske tiltak kan ikke overføres til neste kalenderår. Vedrørende deltidsstillinger, gjelder ordningen forholdsmessig. Nærmere retningslinjer skal lages her. Karl Tore hadde en oppsummering av status for ROS. Det ble her tatt utgangspunkt i møte i kontaktforum 27. september. Som avslutning på kurset ble det foretatt en gjennomgang av forhold knyttet til de lokale lønnsforhandlingene ved Hilde Dybwad, og en gjennomgang av forhold knyttet til verving og medlemsfordeler ved Ingrid Stormli (avdelingens verveansvarlig) og Benny C. Bye. Tekst: Rune Pedersen Foteo: Benny C. Bye Det er hensynet til tjenesten som avgjør hvordan fritiden kan tas ut. Men intensjonen er at det utvises stor fleksibilitet, for eksempel i form av timer pr. dag eller hele dager, enkeltvis eller samlet pr. år. Skattedirektoratet har uttrykt at de ikke på nåværende tidspunkt ønsker å ta i bruk bestemmelsen i pkt b). Saken vil bli tatt opp til ny vurdering over nyttår. Stein 6 7 NTL-Skatt 5/2006 NTL-Skatt 5/2006

5 REPRESENTANTSKAPSMØTET REPRESENTANTSKAPSMØTET Skatteeta tens utvikling og framtid NTL-Skatt avholdte sitt 3. ordinære representantskapsmøte på Sørmarka kurs- og konferansesenter i dagene september. Møtet inneholdt mange gode debatter og hadde mange taleføre delegater. I tillegg til de vedtektsbestemte sakene, diskuterte representantskapsmøte prinsipper for hvordan NTL-Skatts egen framtidige organisasjon kan tenkes å være utformet. Møtets sekretærer og dirigenter, fra v. Mona Berg Moen, Ingunn Borge Veseth, Lisa Granlund og Odd Magne Persson. På den andre dagen av møtet ble det avholdt en konferanse, med tema Skatteetatens utvikling og framtid. Vi hadde vært så heldig å få innledere fra Skattedirektoratet, samt at vi fikk besøk av finanskomiteens leder Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. Konferansen ble avsluttet med en livlig spørsmåls- og debattrunde med en engasjert og interessert forsamling. Representantskapssalen på Sørmarka før møtet startet. Delegatene ankommer Sørmarka Skatteetatens betydning for velferdssamfunnet Schjøtt-Pedersen påpekte i sitt innlegg viktigheten av klare politiske valg som den nye regjeringen står for: - velferd framfor skattelette - fellesskap framfor privatisering - styrking av arbeidstakernes rettigheter Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen blir takket av Stein Thorvaldsen. Han kommenterte at beregning og innkreving av skatter og avgifter er et avgjørende fundament for velferdssamfunnet, og at Skatteetaten med sin skatteinndrivelse med 590 mrd kr spiller en avgjørende rolle i den norske velfredsstaten. Han påpekte videre viktigheten av sterk kontrollinnsats mot svart økonomi og skattekriminalitet, likeledes at innbyggerne skal føle seg trygge på likebehandling, rask og god veiledning og service. Når det gjaldt reorganisering av Skatteetaten (ROS) mente Schjøtt-Pedersen at hovedelementene i Skatteetatens forslag til omorganisering har bred oppslutning i regjeringen og Finans-departementet. Når det gjaldt ligningskontorstrukturen inkludert etatskontorene påpekte han at disse videreføres med sin kompetanse, og at det er opp til politiske myndigheter å senere eventuelt endre på strukturen. Han poengterte (som NTL-Skatt hele veien har gjort) viktigheten av en desentralisert skatteetat, med kontorsteder bl.a. med en førstelinjetjeneste som kan ta imot alle henvendelser. Fungerende skattedirektør Svein R. Kristensen pekte på utfordringen i å håndtere forholdet mellom «å gjøre det enkelt og handle riktig», og kontrollinnsats mot skattekriminalitet og svart økonomi. Hvordan får vi tak i de vanskelige sakene? Han påpekte betydningen av å systematisere virkemiddelbruken i forhold til ulike skattytergrupper: - informasjon - veiledning - ulike kontrolltiltak Han fremholdt videre hovedutfordringer for etaten framover som - innplementering av skattereformen - telefonveiledning av høy kvalitet - likt kontrollnivå mellom landsdelene - innkreving basert på debitortilpasset innfordring - et à jour folkeregister Kristensen fokuserte på målsettingen om å flytte oppgaver framfor medarbeidere, og om muligheter som vil kunne by seg i den nye Skatteetaten. Han poengterte at viktig grep er: - de nye skattekontorene får riksdekkende vedtaksmyndighet, som vil lette oppgavefordelingen innad i regionen og på landsbasis. - overgang fra tre til to myndighetsnivåer - ny nemdsstruktur Han kom også inn på viktigheten av balansert oppgavefordeling, der bl.a. de kontorer som ikke får regionledelsen vil bli prioritert for andre oppgaver i regionen. Kristensen kom avslutningsvis inn på det forberedende arbeide før vedtaket om ROS som nå pågår i etaten, bl.a. med arbeide i de regionale kontaktforum. Et viktig spørsmål som snart vil bli satt enda høyere på dagsorden i ulke fora, er hvilke prinsipper og føringer skal legges til grunn for organisering av regionene og lederstrukturen i disse. Skal man organisere etter funksjon og/ eller geografi? Personalsjef Marianne Ono Njøten fokuserte i sitt innlegg på de personalpolitiske føringer man legger opp til ifm. ROS: - ønsket om å flytte oppgaver framfor å flytte ansatte - etaten har behov for endret og høyere kompetanse - ønske om å satse på videreutvikling av de som arbeider i etaten (bl.a. revisjon, regnskap og økonomi) - økt juridisk kompetanse gjennom rekruttering - en del ansatte vil få annen stilling eller funksjon Hun tok for seg ting som skal gjøres i det såkalte personalløpet framover NTL-Skatts leder Stein Thorvaldsen ønsker alle vel møtt til representantskapsmøte. - utarbeide rammeavtale for lokal og sentral medvirkning - utarbeide en omstillingsavtale og personalpolitiske retningslinjer - innplassering av ansatte og bemanning - oppfølging av ledere - utprøving av karriereveiledningsprogram - krav til de sentrale lederstillingene - beskrive kompetansekrav/kompetansestrategi Krav om tilfredsstillende IT-systemer og arbeidssituasjon Den påfølgende debatt- og spørsmålsrunden dreide seg i stor grad om at arbeidsvilkårene ute i etaten og ikke minst etatens IT-systemer må tilrettelegges for den kommende omorganiseringen. Likeledes tok mange til ordet for at etaten må gjøre en god jobb med videreutvikling og kompetanseutvikling, ikke minst av de medarbeiderne etaten allerede har i dag. Likeledes var flere opptatt av at det i det kommende «unntaksåret» 2007, blir satt realistiske resultatkrav og mål, som etaten har en sjanse til å oppnå, opp i all omorganiseringen som skal skje. Alt i alt en vellykket konferanse, med mange gode innspill og innlegg fra forsamlingen! Flere bilder fra møtet på sidene 10, 11 og NTL-Skatt 5/2006 NTL-Skatt 5/2006

6 REPRESENTANTSKAPSMØTET REPRESENTANTSKAPSMØTET Glimt fra pausene... Glimt fra talerstolen... Hovedverneombud Magne Bergset Noen brukte pausene til å få seg kaffe mens andre brukte tiden på å nyte været og sola Ronny Johannessen NTLs blide representanter Sture Stokland og Arne Klausen.... og glimt fra diskusjonene... Ann-Kristin Godager Aspeli Artur Danielsen, AOF, gir forsamlingen et innblikk i Sørmarkas historie. Bjørn Remme Frode Waglen Trond Tidslevold Erling Broen NTL-Skatt 5/2006 NTL-Skatt 5/2006

7 REPRESENTANTSKAPSMØTET Ring GRATIS med mobiltelefon! Egen innkjøpsportal for medlemmer av NTL-Skatt Logg deg på ,-* 1,-* Hovedverneombud Magne Bergset er med der det skjer. Anne-Grete Lossius fra Tjenestemannsbladet var på plass. Gunn Torild takkes av Stein for god innsats. Gjester: Kari M. Nordheim, SKL og Jørn Riise, Dansk Told og Skat, var noen av gjestene på representantskapsmøtet. Det nye styret i NTL-Skatt Stort utvalg av subsidierte mobiltelefoner og tilleggsutstyr! *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners Business Karl Tore Hareide, Erling Broen, Nina Fosshaug, Stein Thorvaldsen, Benny Bye, Ingrid Sølberg, Mona Berg Moen,Astrid Lundanes, Lisa Granlund,Odd Magne Persson, Lene Honningsvåg, Trine H. Koritzinsky og Jan Bertelsen. Følgende var ikke til stede: Bente N. Holt, Iren Sommerset og Trond Augunset. 12 NTL-Skatt 5/2006 NTL-Skatt 5/

8 Ingrid og Trines hjørne NTLdagen Av Borghild Røraas NTL dagen ble feiret på Nordhordland likningskontor med utdeling av refleks til bruk i høstmørket og nøkkelringer og blokker. NTLs spørrekonkurranse er også gjennomført og vi håper det kommer vesker til Nordhordland. Aktive NTL medlemmer på bildet er Nils Kåre Olsen og Wenche Nygård. Noen ganger er det gøy å være tillitsvalgt, som når du kan fortelle medlemmer at du har klart å få gjennom kravet deres på lokale forhandlinger. Årets lokale forhandlinger står for døren og kravene har strømmet inn de siste dagene. Selv om potten i år er over dobbelt så stor som for 2 år siden, er den knapt nok stor nok til alle de gode kravene fra våre medlemmer. Det nye i år er at vi har en lønnspolitikk. Det blir spennende å se hvordan partene bruker denne i forhandlingene. Vi har fått klare signaler fra våre medlemmer om å gjøre noe med lønnsforskjellene mellom ansatte med tilnærmet lik bakgrunn og like arbeidsoppgaver. Hva ledelsen og de andre organisasjonene vil kjempe for gjenstår å se. Så er det nå engang slik i forhandlinger at man får det som regel ikke akkurat som man vil. Men vi skal i hvert fall stå på for å få mest mulig til våre medlemmer. Vi er tross alt den største fagforeningen i SSØ. Et viktig arbeid står for døren for alle tillitsvalgte. Arbeidet med VP og neste års budsjett. Selv om alt tyder på at SSØ vil få økte midler til OPAL, betyr ikke det at vi får mer penger å rutte med til neste år. Budsjettene vil fremdeles være stramme og nettopp i slike tider er det viktig at de tillitsvalgte engasjerer seg. Uansett hvor stramme budsjettene blir, har man alltid valg. Diskusjonen om hva som skal prioriteres skal de tillitsvalgte være med på. Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen Tlf: e-post: trinehannevold. Varamedlem: Lisa Granlund, Akershus FSK Tlf e-post: lisa. granlund Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Iren Sommerset, Vest-Agder FSK, Tlf e-post: iren. sommerset Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Geir Høyland, SFU Roald Haugland, Bergen LK Vivian Aase, Bergen LK Folkeregisterutvalget: Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Hildegunn Olsen, Bergen LK Mona Trondsplassen Ulen, Oppland Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Trond Tidslevold, Trondheim LK Hege Strand, Hedmark Siv P. Utsi, Finnmark Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Bjørn Remme, Bergen LK Utvalgene vil bli supplert med ett styremedlem, og styret vil utpeke leder av utvalgene. Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Rune Pedersen, Bodø lk 3-32 Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk 14 NTL-Skatt 5/ NTL-Skatt 5/2006

9 B-PostAbonnement Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo SISTE NTL-Skatt fornøyd med Statsbudsjettforslaget I en kommentar til Tjenestemannsbladet sier NTL-Skatts leder Stein Thorvaldsen seg godt fornøyd med at regjeringen i sitt statsbudsjettforslag følger opp Skatteetatens forslag til økt satsing i kampen mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Det er helt nødvendig at Skattetaten settes i stand til å være en sentral aktør i arbeidet med å få til at en større del av den svarte økonomien gjøres hvit. Samtidig er det viktig at driftsbudsjettene er tilstrekkelig til at Skatteetaten kan gjøre en enda bedre jobb i forhold til den øvrige kontrollvirksomheten, og innkrevingen av skatter og avgifter. Likeledes skal Skatteetaten legge enda større vekt på veiledning og service, noe som også krever styrking av ressursene. Thorvaldsen er godt fornøyd med innholdet i forslaget til reformen om ny organisering av Skatteetaten. Regjeringen har bl.a. lagt vekt på det som NTL-Skatt har vært mest opptatt av, nemlig desentralisert skatteetat med arbeidsplasser og tilstedeværelse rundt om i landet. Ikke minst har vi merket oss passusen om flytting av oppgaver framfor medarbeidere. Oppbygging av større fagmiljøer er viktig, men det er også viktig at etaten framover ikke samler for mange oppgaver på for få steder. Vi har i den forbindelse merket oss regjeringens passus om at «Det kan derfor heller ikke utelukkes en viss sentralisering av enkelte oppgaver eller at enkelte ansatte må bytte arbeidsplass». Vi ser det slik at dette med all tydelighet viser at det skal hensyn til medarbeiderne. Thorvaldsen påpeker dessuten viktigheten av en bred satsing på kompetanseheving og faglig oppdatering av etatens medarbeidere. Når det gjelder de konkrete forslagene til regioninndeling og regionledelsessteder, konstaterer Thorvaldsen at regjeringen har lagt seg på det Skatteetaten foreslår. Det er i den forbindelse viktig å huske på at vi skal ha en balansert oppgavefordeling med «tunge» fagmiljøer mange steder i etaten, sier Thorvaldsen. Når det gjelder budsjettlekkasjene som fikk presseoppslag i forkant av budsjettfremlegget, påpeker regjeringen at skattekontorene i Vadsø, Bodø, Steinkjer, Leikanger og Hamar tilføres spesialiserte eller landsdekkende oppgaver i løpet av NTL-Skatt vil jobbe videre opp mot Skattedirektoratet for nærmere avklaringer av hva dette konkret vil bety for etaten, og de berørte enhetene. NTL-Skatt har merket seg at regjeringen mener at denne reformen innebærer en viktig og hensiktsmessig fornying av offentlig sektor. Vi forventer at regjeringen følger opp dette gjennom nødvendig styrking av skatteetatens budsjetter i årene fremover. Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Foto: Anne-Grete Lossius Fra NTL-Skatts representantskapsmøte på Gol NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ God sommer! Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten 2007 et unntaksår? Økonomistyringsreformen en trussel mot politisk styring? Foto: Jan Erik

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1-2003

Referat fra styremøte nr. 1-2003 Referat fra styremøte nr. 1-2003 Disse : Svein Erik Skjønnås, Eva Kristin Lian, Wencke Olsen, Sture Medby (vara), Toril Reitan møtte: (vara), Elin Brede Kristiansen og Mårten Skajaa Møtested : Statskonsult

Detaljer

Regionreformen. Hva skjer i Fylkesmannsembetet?

Regionreformen. Hva skjer i Fylkesmannsembetet? Regionreformen Hva skjer i Fylkesmannsembetet? Pågående regionalpolitiske prosesser våren 2017 Kommunereformen Lov. prp. om nye oppgaver til kommunene Proposisjon om ny kommunestruktur Regionreformen Proposisjon

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Endringsprosesser på arbeidsplassen

Endringsprosesser på arbeidsplassen Endringsprosesser på arbeidsplassen 17. september 2009 Rådgiver, Stig Morten Frøiland Personal og organisasjonsavdelingen Sammendragslysbilde 1. Endringsprosesser på arbeidsplassen 2. Hva er omstilling

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt med politisk kontakt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE til Hovedavtalen i Staten Inngått 28.11.1994 Revidert og godkjent av SAMU 30. august 2010 Innhold: Forord 3 1 Formål og intensjoner 3 Kap 1 Virkeområde

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møtereferat. Referat fra møte i referansegruppen for førstelinjeprosjektet 30.8.2011 Assisterende politidirektør Vidar Refvik ønsket velkommen.

Møtereferat. Referat fra møte i referansegruppen for førstelinjeprosjektet 30.8.2011 Assisterende politidirektør Vidar Refvik ønsket velkommen. Møtereferat Tilstede Daniel Fundingsrud, Norges juristforbund-udi Ingrid Hindahl Natvig, NTL-politiet/Oslo Pd Jørgen Kjerkol, Samfunnsviterne-UDI Christina Thomassen Roth, Norges Politilederlag/Asker og

Detaljer