NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ God sommer! Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 15. juni Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Felles kurs for Trøndelags-avdelingene 4 NTL-Skatt tapte Møte i nordisk skatteorganisasjon 5 Konferanse om økonomisk kriminalitet 6 «Forum» på 7 Nytt fra SSØ - Ingrid og Trines hjørne 8 PC-hjørnet 8 Høringsuttalelse omros 9 Ring gratis med mobiltelefon 10 Oversikt over styret, utvalg og avdelingslederne 11 Hedersmerker Nordland 12 Innmeldingsblankett 12 Leder Et hovedtariffoppgjør til besvær Når dette leses er sannsynligvis to tredeler av årets hovedtariffoppgjør ferdig, inkludert det sentrale justeringsoppgjøret. Og resultatet av uravstemmingen er kjent. Tunge hovedtarifforhandlinger Årets tarifforhandlinger i staten, ja egentlig i hele arbeidslivet, har denne våren vært vanskelige. I hovedoppgjøret i staten gikk som kjent meklingen langt på overtid, faktisk innpå et døgn. Situasjonen ble også spesiell da en av hovedsammenslutningene, Akademikerne, gikk til streik; en streik som ganske raskt ble avsluttet ved at Staten brukte tvungen lønnsnemnd. Resultatet av hovedtariffoppgjøret ble som vanlig en tredeling av den økonomiske rammen, ved et tillegg på lønnstabellen for alle, en pott til justeringsoppgjøret, og en forholdsvis stor pott til lokale lønnsforhandlinger. Det siste overrasket nok flere enn meg, da forhandlingspartnerne LO-Stat, YS-Stat og Unio på forhånd hadde uttalt klart at denne gang måtte mest mulig til sentrale tillegg, bl.a. for å begynne å ta igjen noe av den mindrelønnsutvikling statsansatte har hatt gjennom flere år. Imidlertid er det flere parter i forhandlingene, og staten sto hardt på sine krav. Jeg aner en viss frustrasjon hos hovedsammenslutningene også denne gangen over et vanskelig forhandlingsklima. Streikeforberedelsene Selv om NTL-Skatt som landsforening ikke har noen selvstendig og formell rolle i streikeforberedelser i forbindelse med et tariffoppgjør, fikk vi også denne gangen en del spørsmål og henvendelser fra tillitsvalgte, som naturlig er. I den forbindelse har vi uttrykt frustrasjon overfor forbundet over at vi ikke alt fra starten av ble tatt med på råd vedrørende streikeuttaket. Det er de mange unødvendige tvilstilfellene og diskusjonene om streikeuttaket som kunne vært unngått med god kommunikasjon fra starten av, som frustrerer oss. Det medfører en masse ekstra arbeid for oss, men ikke minst for lokale tillitsvalgte i ei svært travel tid på kontorene. Det er tvingende nødvendig med en felles evaluering av streikeforberedelsene i etterkant av tariffoppgjøret. Uravstemmingen NTL-Skatts styre diskuterte resultatet av oppgjøret, og vedtok å ikke gi noen anbefaling til medlemmene om verken å stemme ja eller nei. Vi mener at det bør være slik at hver enkelt av dere selv gjør seg opp en mening om resultatet, og stemmer deretter. Imidlertid er det viktig at man bruker stemmeretten, selv om man ikke kjenner det konkrete resultatet for seg selv av de to andre elementene av oppgjøret, nemlig justeringsoppgjøret og de lokale forhandlingene. Denne gang hadde forbundet lagt til rette for at flest mulig av NTL-medlemmene som har tilgang til internett kunne stemme elektronisk via NTLs medlemsnett. Dette er en positiv nyvinning som vi ønsker velkommen. Det er imidlertid beklagelig at vi denne gangen opplever at manglende koordinering av informasjon om tariffoppgjøret, og oppfølging av muligheten til å stemme elektronisk, fører til at oppslutningen om utavstemningen ikke ble så stor som den burde vært. Dette er uheldig og må gjøres bedre neste gang. Lokale forhandlinger Som nevnt ble det ved dette oppgjøret avsatt en forholdsvis stor pott til de lokale lønnsforhandlingene. Det er delte meninger om lokale forhandlinger blant de ansatte i Skatteetaten. Jeg tror årsaken til dette i stor grad skyldes erfaringer fra tidligere forhandlinger. Manglende åpenhet og mulighet til innsyn i resultatet er også blant disse. Vi opplever at informasjon omkring lønn og lokale forhandlinger flere steder blir mer og mer lukket. Skal man få flere av etatens medarbeidere til å være mer positiv til lokale forhandlinger må man gjennom for- Redaktørens Ferietid: les sommer! SOMMER; ja, nå står virkelig sommer n for døra, dere! Sommer, ja det er vel så forskjellig hva man forventer av nettopp den. Innledningsvis kan vi jo starte med følgende; Sommer; rart ord forresten! SOM-MER ; første stavelse er lik det norske språk sitt relative pronomen og det er vel ikke så rart i og for seg for det har jo med en relasjon å gjøre! MER er vel noe mer diffust, kan være adjektiv og adverb, brukes både om mengde, grad og tid. SOMMER blir vel til sammen den lyse årstid mellom vår og høst. FLOTT! Muligens kunne vel også ordet vært dissekert langt mer, men dette er så langt mine lekmannskunnskaper rekker. Uansett, de fleste av oss avvikler store deler av våre sårt tiltrengte feriedager nettopp i løpet av denne tiden! Noen velger å være heime; noen velger korte eller lengre fravær fra heimen i nettopp denne tiden. Sikkert er det vel at med sommeren for døra eksisterer det minst like mange forskjellige måter å utnytte den på som det medlemmer i NTL-Skatt, MINST! Undertegnede har dessverre en umiskjennelig evne til å forbinde nettopp sommeren med noe så ubetydelig, men akk så ubehagelig som småkryp! Ubehagelige og plagsomme; mygg, knott, klegg, blending, ja, også flått. handlingene vise at det ikke bare er enkelte grupper og noen «spesielle personer» som får tillegg i slike forhandlinger. Likeledes er det etter min mening viktig at tilleggene blir fordelt på mange ansatte, slik at ikke bare «noen» får store tillegg. Signaleffekten av det siste er spesielt viktig. Det begynner etter hvert å bli uholdbart store lønnsforskjeller i vår etat, noe som etter vår mening er med å påvirker etatskulturen i en uønsket retning. Inge Sveås Uten unntak bringer nettopp sommeren med seg nettopp disse plagsomme, men blir det påstått også nyttige innpåslitne vesener. Nå er det slettes ikke slik at jeg ville unnvært sommeren til tross for nettopp ovennevnte vesener, eller uvesener, men jeg vil bare dele denne erfaringen med dere ut fra mitt ståsted ville sommeren vært langt mer behagelig uten nettopp disse! Tenk dere en utekveld på terassen uten at det etter hvert summer faretruende i ørene av en eller en skog av uvelkomne vesener som finner det forgodt enten å stikke eller på andre måter gjøre livet mer eller mindre surt for oss mennesker. Eller du sitter stille en sommer ettermiddag ved et fiskevann og venter på at ørreten skal la seg lokke av en lett flytende naturtro flue som du lar bevege over vannet. Nettopp da ødelegges konsentrasjonen av en høyfrekvent lyd du mer aner enn hører, og da er det for sent og skaden er gjort. Fisken napper, du blir for sen med tilslaget og uvesenet med den infernalske lyden har nettopp gitt deg et stikk som klør noe aldeles jævlig. Og skulle du også finne på å avdekke deler av kroppen, og det er jo ikke direkte unaturlig nettopp på denne tiden av året, slik at større eller mindre områder er ubeskyttet nettopp mot ovennevnte inntrengere så har du jo liksom skutt gullfuglen. For en som nettopp undertegnede, som Ved de siste lokale forhandlingene har vi enkelte steder sett en tendens til at en «større» andel av tillegg gis til uorganiserte. Dette provoserer organisasjonene og de ansatte som er organisert, og bidrar ikke til at synet på lokale forhandlinger blir bedre. Staten har bestemt at forhandlingene skal være ferdig innen 31.oktober. Dette setter ekstra press på partene ved forhandlingsstedene. En stor pott til lokale forhandlinger gir muligheter, NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 18/06: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 25. april 19/06: ROS Finansdepartementets høring 20/06: Revidert budsjett for /06: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 16. mai 22/06: Flytting av personregisteret 23/06: Sentral regnskapsenhet for skatter og avgifter til Grimstad 24/06: Problemer med Skatteetatens datasystemer 25/06: Lønnsoppgjøret i Staten 26/06: NTL-Skatt tapte 6-1 Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. virkelig har «draget» når det gjelder slike uvesener, er det virkelig å utsette seg for rødflammede små stikkflater som jeg selvfølgelig ikke kan la være, noe som igjen gir en akselerende kløe. Med disse lett pessimistiske betraktninger ønsker jeg dere alle en god og innsektsfri sommer.husk det skal være noe som heter Eurax og det skal visstnok hjelpe hvis uhellet er ute! PS. Innesysler kan også anbefales! Inge S. muligheter til blant annet å rette opp skjevheter som har oppstått tidligere. Slike muligheter stiller imidlertid krav til ansvarlighet hos alle forhandlingspartene. Med disse ordene vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer! Stein Thorvaldsen 2 3

3 Felles kurs for avdelingene i Trøndelag Karl Tore og Benny Den 16. og 17. mars ble det avholdt felles kurs i Stjørdal for NTL-Skatt sine avdelinger i Trøndelag. Det var til sammen ca 60 deltakere på kurset. Møte i Nordisk Skatteorganisasjon Kurset startet med at Viggo Ringen leder av avdelingen i Nord Trøndelag ønsket alle velkommen til Stjørdal. Denne gangen var vi så heldige at vi fikk 2 forelesere fra NTL-Skatt. Karl Tore Hareide holdt et godt og engasjerende innlegg om motivasjon under omstillinger. Benny C. Bye ga oss en grundig gjennomgang av våre medlemsfordeler. Det var en god del som fikk en aha-opplevelse på at det blant annet går an å få en rimeligere ferietur dersom en benytter seg av LO-favør. Vi hadde en del uformelle diskusjoner og spørsmål om organisering av de lokale fagforeningene i forbindelse med den forestående regionaliseringen. Etter kurset første dag ble det avholdt separate årsmøter for foreningene. Både Viggo Ringen og Mona Berg Moen ble gjenvalgt som ledere for hver sin forening. Til middagen møttes vi igjen og hadde en felles festmiddag med utdeling av hedersbevis til Hans Aavik, avd 3-06 (40 år i LO) og Gunhild Kjærstad, avd 3-35 (25 år i NTL). En ting som er sikkert er at vi hadde noen trivelige dager sammen med kollegaer som vi ikke kjente så godt fra før. Det årlige møte i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO) ble avholdt i Skagen i Danmark Fra NTL-Skatt deltok Stein Thorvaldsen, Erling Broen, Ingrid NTL-Skatt tapte 6-1 Sølberg, Odd Magne Persson og Mona Berg Moen på møtet. Ja dette var overskriften på en av våre hurtiginfoer denne våren i forbindelse med nemndsbehandlingen av tvist etter tilpasningsavtalen. NTL-Skatt valgte som kjent å bryte forhandlingene om den nye tilpasningsavtalen til hovedavtalen for Skatteetaten. Skattedirektoratet samt SkL og SJ ønsket å fjerne den tidligere bestemmelsen i vår tilpasningsavtale vedrørende representasjon i prosjekter, styringsgrupper og interimsorganisasjoner, som ga mulighetene for at organisasjonene i særlige tilfelle kunne ha med flere enn en representant i slike grupper. Ideelt sett mener NTL-Skatt at det burde være like mange representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne i slike grupper, men krav om en mindre økning av arbeidstakersidens representanter hadde vi forventet å få støtte for hos de andre organisasjonene. Punktet det ikke var enighet om, ble så behandlet av en partssammensatt nemnd. Nemndas leder var sorenskriver Stein Husby og besto så av 3 representanter fra arbeidsgiver (SKD) og 3 representanter fra arbeidstakerne, henholdsvis NTL-Skatt, SkL og Akademikerne, dvs. til sammen 7 representanter. Under prosedyren fremholdt NTL-Skatt at det viktigste for oss er at alle de forhandlingsberettigete organisasjonene får to representanter i slike grupper. Vi ser dette som viktig i forhold til de omfattende sakene og prosjektene man ofte har for tiden, samt det faktum at arbeidsgiversiden som regel har langt flere representanter i slike grupper enn arbeidstakerne. Vi oppfordret derfor innstendig de øvrige parter og organisasjoner til å stemme for dette forslaget, uten at dette hjalp. Vi konstaterer at for de øvrige organisasjoner er det viktigst at NTL-Skatt ikke skal få flere representanter i slike grupper enn de selv, enda dette ikke har vært vårt krav. Dette framfor å bidra til at alle de nevnte organisasjonene i slike grupper sentralt og lokalt, samlet sett kunne få med flere representanter. Vi konstaterer dermed faktum, og et 1-6 nederlag. Det er med beklagelse vi konstaterer at andre organisasjoner krever at arbeidstakersiden samlet sett skal få færre representanter i slike grupper. Jeg vil tro at noen og en hver nå vil få problemer med å kreve mer enn 1 representant i kontaktforum sentralt og lokalt, ut fra det ståsted og begrunnelse de her har valgt. Stein Årets møte i NSO fikk i større grad enn tidligere form av et arbeidende møte. I gruppearbeid ble det diskutert hva dagsens utvikling vil føre til for de nordiske skatteforvaltingene og organisasjonenes mulighet forinnflytelse på utviklingen. NSO-møtet ble enig om å sette i gang et arbeid for hvor man ut fra utviklingstrekkene i dag prøver å finne ut hvor de nordiske skatteadministrasjonene ser ut i fremtiden. Målet med dette er å kunne stille spørsmål til de nordiske skattedirektørene om hvordan de ser for seg de fremtidige skatteadministrasjonene og hvilke konsekvenser dette vil få for de ansatte. De nordiske organisasjonene ønsker også å foreta en kartlegging av hvordan medlemmene opplever at organisasjonene arbeider med omstillinger og i hvilken grad organisasjonene er i stand til å ivareta medlemmenes interesser i Leder Jørn Rise og sekretær Ole Pedersen. denne forbindelse med omstillinger. Under møtet ble det også tid til et besøk på Skattesenteret i Hjørring, hvor planleggingsdirektør Lars Møller Madsen informerte om erfaringer fra etableringen av «Det nye Skat» i Danmark som skjedde 1. november I tillegg ble det også tid til en orientering fra Bent K. Kristensen som leder kundesenteret i Hjørring om erfaringene med etableringen av dette. På møtet ble Jørn Rise gjenvalgt som leder samme med Ole Pedersen som fungere som sekretær for NSO. Erling Broen Skattesenteret 4 5

4 NTL-Skatt på konferanse om økonomisk kriminalitet Undertegnede representerte NTL- Skatt på den store holdningskonferansen om økonomisk kriminalitet. Samarbeidsforum mot svart økonomi var en av arrangørene av konferansen som fant sted i Oslo i slutten av mai. Fokus på konferansen var: Økonomisk kriminalitet truer vår velferd og våre verdier. Hvordan avdekkes den? Hvordan kan ulike myndigheter, organisasjoner og medier i fellesskap avdekke enda mer? Er det en sammenheng mellom fusk på skolen eller i forskningen, svart betaling og grov finanskriminalitet? På konferansen ble det først gitt en oversikt over mediabildet i Norge og i EU. Hetest tema både i Norge og i EU er svindel og bedrageri. Deretter kommer korrupsjon og hvitvasking. Når det gjelder økonomisk kriminalitet fordelt på bransjer, er energi og shipping mest omtalt i Norge. I EU er det bank og finans. Dette refererer seg til antall presseklipp, men det er nødvendigvis ikke slik faktisk. Økonomisk kriminalitet er uansett et samfunnsproblem. Det eksisterer betydelig omfang av svart økonomi. På 1990-tallet ble det antatt at t 5-6% av BNP(brutto nasjonalprodukt) refererte seg til svart økonomi. I 2005 ble det gjennomført en undersøkelse hvor man kartla tilfeller der lover og forskrifter ble ansett for å være for komplisert, slik at man så bort fra disse. 27,7% av de spurte var helt enig i det og 35,8% var i noen grad enig. Svart økonomi har ikke bare negativ effekt for samfunnet, men også for bedriftene selv f eks for varemerke, i forhold til andre foretak og for arbeidsmoral. Dermed er det betydelig interesse hos næringslivet selv å hindre svart økonomi, og det igjen gir motivasjon for samarbeid med myndighetene. Frisksentret har gjennomført undersøkelser om hvor stor andel som hadde arbeidet svart eller var villig til å skaffe seg svart inntekt. I 1980 var Knut Storberget. Illustrasjonsfoto: Jan Erik Østlie, Aktuell andelen 72,3%, mens andelen var gått ned til 58,3% i Andelen som kunne tenke seg svart inntekt er således høy, men har det skjedd en positiv utvikling. Årsaken til nedgangen hevdes å være økt deltagelse i yrkeslivet av personer med høyere utdanning og at kvinneandelen har økt. Skattedirektør Bjarne Hope presiserte at det ikke var nok med kontroller, men at man også måtte jobbe med holdninger for å hindre svart økonomi. Han pekte på 4 sentrale områder. Etterlevelse av regelverket, offentlig sektor må ha innkjøpsordninger som sikrer seriøse leverandører, satsing på ungdom hvor man jobber med holdninger på et tidlig stadium og akademia hvordan forbedre kunnskap om hva som skjer. Justisminister Knut Storberget sa at man sliter med å bringe temaet om økonomisk kriminalitet inn på den politiske dagsorden. En ting er at økte bevillinger til skatteetaten er god økonomi pga provenyeffekten, men det er viktig å gå mer grunnleggende inn på dette området. Økonomisk kriminalitet er seigt og krever samarbeid mellom flere aktører. Problemet ift økonomisk kriminalitet er at den er skjult. Økonomisk kriminalitet fører til at man ikke bidrar til fellesskapet, det bidrar til større forskjeller mellom folk og til et mindre effektivt næringsliv pga konkurransevridning. Man må ha et normsett som virker. Enkelte personer kan blir fremstilt som «smart» og «fremgangsrik» selv om de har begått økonomisk kriminalitet. Det er en sammenheng mellom plagsom kriminalitet og organisert kriminalitet da pengene skal vaskes. Fokus må rettes mot pengestrømmene slik at man tar greina/stammen, ikke barer kvisten. Dette er komplisert arbeid. Man må se på regelverket, mulig å skaffe «straffespor»? Inndragningsreglene må gjennomgås. Personer med formuesgjenstander må underlegges kontroll. Her må det naturligvis være en viss terskel, men man har mye å «gå på». Man må ta vare på varslerne. I den forbindelse er det ikke nok med lovhjemmel. Underdirektør Jan Egil Kristiansen dro frem noen eksempler vedr skattekriminalitet, bl a fra drosjenæringen og fra kontroller hos leger/tannleger. Når det gjelder tannlegene ga 6% kontroll (utvalg) stor uttelling på oppgitt omsetning, som økte med 50% på noen få år. Han poengterte at offentlighet er viktig. Omdømmetap betyr mye, mange betaler gjerne tilleggsskatt for å slippe dette. Til slutt var det en paneldebatt. En representant fra NHO fremhevet at fri konkurranse fordrer likt utgangspunkt, noen skal ikke ha fordel på bekostning av andre. Alle er tapere ved økonomisk kriminalitet; staten (lavere proveny), borgerne (høyere skattegrunnlag), seriøse bedrifter (ulik konkurransevilkår) og kjøperne (ingen reklamasjon osv). En representant fra LO poengterte at svart økonomi er en trussel mot velferdsstaten og demokratiet, og det skaper ulik konkurransevilkår. Organisering av offentlig sektor med interkommunale selskaper er mer tilrettelagt for svart økonomi, det gir mindre innsyn, «losje-virksomhet». Det må dannes en motkultur hvor de bærende aktører må si fra (LO/NHO), og varslere må ha rettsvern. Det er også problematisk med lederkultur som bare vil ha positive tilbakemeldinger, og dette er en trussel for ansatte i bedrifter med uregelmessigheter. Informasjon om konferansen er lagt ut på bl a Erik Tore Lyngstad Kontrollfaglig utvalg i NTL-Skatt «Forum» på Noen av dere har vel kanskje allerede vært inne og sjekket hva som ligger under fanen «Forum» på hjemmesiden vår. Ikke så mange har brukt denne funksjonen, noe vi imidlertid ønsker at mange flere skal gjøre. Her har dere mulighet til å legge ut emner dere har spesiell interesse for, eller lufte meninger om ting dere mener er bra eller mindre bra. Takhøyden er stor, dog ikke åpen himmel Forumet finner dere på første siden her: Dere vil da komme inn på følgende side. Her vises de tema som er «postet», hvem som har «postet» dem, samt hvor mange som har vært inne og gjort kommentarer. Alle kan lese artiklene som er lagt inn, men dersom du ønsker å registrere eget emne eller kommentere ett eller flere av emnene som ligger der, må du registrere deg som bruker av forumet. Registreringen finner du her: Du vil da få opp følgende bilde, hvor du fyller inn navn og e-postadresse, samt velger et eget passord som bare du kjenner. På den måten er det bare du som kan «poste» emner i ditt navn og gjøre endringer på egne emner. Du kan «poste» så mange emner du vil. Dersom du ønsker å lage en avstemning på emnet ditt, kan du også gjøre det. Mulighetene er mange. Det er lov å prøve og feile. Dersom du trenger hjelp, er det bare å ta kontakt med meg på eller Prøv da vel! Odd Magne 6 7

5 Nytt fra SSØ Ingrid og Trines hjørne Vi har vært i Tromsø og det er alltid like hyggelig. Både fordi Tromsø er en flott by og fordi man alltid blir så godt tatt imot. På møtet fikk vi også treffe gjengen i Vadsø, om en bare pr videokonferanse denne gangen. Det er to ting som opptar medlemmene våre for tiden og det er lønnspolitikk, eller mangel på sådan, og «telefonsaken». Det er på initiativ fra NTL satt ned en egen gruppe som skal komme med forslag til lønnspolitikk for SSØ. Utvalget har sitt første møte 31. mai. Planen er at lønnspolitikken skal være på plass ca. 1. okotber før eventuelle lokale forhandlinger. For ikke aldeles å glemme trønderhumoren i sommernummeret vårt heller så bringer jeg følgende to historier til torgs; Det var et ektepar oppi nabobygda som var kjent for å stelle til noe sterkt av det hjemmelagete slaget. Det ble sagt at der i gården fikk ikke heimbrentapparatet tid til å ruste! En natt mens produksjonen gikk for seg, så eksploderte apparatet, og det med ei slik kraft at ekteparet ble slengt hodestups ut av vinduet og langt ut på nærmeste jorde. Onde tunger påsto etterpå at det var Så fort gruppen begynner å diskutere konkrete problemstillinger, vil vi sende disse ut til de tillitsvalgte «på høring». Hvis noen nå sitter med store forhåpninger om at man nå skal få ryddet opp i alle skjevheter en gang for alle, er nok ikke det realtistisk. Først må vi bli enige om en lønnspolitikk og så må vi sette den ut i livet med de midlene vi har til rådighet. «Telefonsaken», går på mobiltelefonordningen vår og skattlegging. Vi har fra vår side gjentatte ganger tatt opp med ledelsen alle problemene vi ser med ordningen. Helt konkret går det på at vi ikke kan se hvordan SSØs ordning kan unngå å utløse sjablongbeskatning av den enkelte. Videre har vi stilt spørsmålstegn med hvordan man har tenkt å håndtere ordningen rent praktisk. Slik avtalen er i dag skal man trekkes i lønn for årlig forbruk over Det beløpet man trekkes i lønn skal gå til fradrag på det man skattes for etter sjablongreglen. Arbeidsgiver nekter å oppgi minuttprisen på samtalene. Den ansatte henvises til Min side hos Netcom for å holde oversikt over sitt forbruk. Her er alle samtaler opplistet fortløpende slik at det er en kjempejobb dersom man ønsker så finne ut sitt private forbruk. For de ansatte med stort privat forbruk og de som ikke har privat mobil i tillegg, vil dette være en rimelig løsning uansett. Men for de som bruker jobbmobilen lite privat, oppleves det urettferdig å skulle måtte betale for eksempel i skatt. Særlig fordi det ble kommunisert fra arbeidsgiver da ordningen ble tatt i bruk at forbruk inntil kr ville være skattefritt. Hele telefonordningen skal evalueres i juni og vi forventer at denne gir svar på alle uavklarte spørsmål rundt ordningen. første gangen på 30 år at ekteparet var ute sammen! PC-HJØRNET NTL-Skatt har den senere tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer som uttrykker frustrasjon over at datasystemene ikke fungerer. Systemene har tidvis vært veldig ustabile og det har vært store problemer med nedetid på etatens datamaskiner,. BSS har tidvis anbefalt sterkt at ikke alle på kontorene forøker å logge seg på samtidig, da dette bare vil forverre situasjonen. NTL-Skatt har tatt opp disse problemene med Skattedirektoratet og bedt om at tiltak umiddelbart settes i verk for å bedre situasjonen. Ligningssystemene er system som Skatteetaten har brukt lenge. At man nå må begrense påloggingen for at disse ikke skal «gå ned» er oppsiktsvekkende. At datasystemene er nede og ikke fungerer tilfredsstillende i den kanskje mest hektiske arbeidsperioden for likningskontorene er ikke holdbart. Det gjør bl.a. at obligatoriske kontroller ikke kan gjennomføres på en tilfredsstilende måte. Dette skaper store problemer for kontorene og påfører arbeidssituasjonen for de tilsatte ved likningskontorene en ytterligere belastning. Stein Så var det en kar som var bosatt like ved «bygdenes by» Steinkjer, og han var ikke kjent for å være avholdsmann. En dag kom han inn på Vinmonopolet med to store sekker med tomflasker. Han fikk sin pantelapp fra flaskeautomaten og leverte den til ekspeditøren som så på lappen og utbrøt; -Det henne bli det verkele pæng tå! -Ja, itj saint? Itj skjønne æ kolles avholdsfølk klare sæ økonomisk! Inge S. Høringsuttalelse om ROS NTL-Skatt har nå i våres avgitt kommentarer til NTL og LO i forbindelse med Finansdepartementets høringsrapport om fremtidig organisering av Skatteetaten (ROS). NTL-Skatts styre bestemte likeledes at vi skulle avgi en egen høringsuttalelse direkte til Finansdepartementet, selv om vi i denne fasen ikke er egen høringsinstans. Nedenfor gjengis vår uttalelse til departementet. Stein Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 12. juni 2006 Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av Skatteetaten. NTL-Skatt viser til Finansdepartementets brev av 13. mars 2006 vedrørende høring om reorganisering av Skatteetaten. Som den største fagforeningen i Skatteetaten ønsker NTL-Skatt å avgi kommentarer direkte til Finansdepartementet. Vi ønsker hovedsakelig å knytte våre kommentarer til noen få punkter. I forbindelse med omorganiseringen anser NTL- Skatt følgende som svært viktig: Etaten ønsker primært å flytte oppgaver framfor medarbeidere, dvs. den desentraliserte ligningskontorstrukturen berøres ikke i nevneverdig grad Moderat gjennomføringstempo Bred involvering av de ansatte og organisasjonene Realistisk gevinstrealisering ved innføring av nye IT-løsninger Flytting av oppgaver, desentralisert kontorstruktur NTL-Skatt støtter ROS-rapportens utgangspunkt om at vi skal flytte oppgaver framfor medarbeidere. Samtidig legger rapporten opp til en klart sterkere konsentrasjon og samling av etatens oppgaver på færre steder enn i dag. NTL-Skatt mener det er svært viktig at Skatteetaten fortsatt har en desentralisert bemanning, oppgaveløsning og kontorstruktur. Fortsatt vil en del publikum både ha ønske om, og behov for, å bli betjent ved personlig oppmøte. I tillegg har etaten mange oppgaver som krever tilstedeværelse over hele landet, eksempelvis innkreving av skatter og avgifter. Det er også svært viktig at Skatteetaten beholder opparbeidet kompetanse etter omorganiseringen. Vi må også i framtidas skatteetat kunne jobbe desentralisert og virtuelt. Skatteetaten må som en moderne etat legge til rette for dette og ta i bruk teknologiske muligheter. Etatens IT-systemer er i stadig utvikling, slik at ansatte kan utføre arbeidsoperasjoner uavhengig av hvilket kontor de sitter på. Moderat gjennomføringstempo NTL-Skatt mener det er svært viktig at omorganiseringen gjennomføres i et moderat tempo slik at ordinær drift opprettholdes og kan gjennomføres på en forsvarlig og kontrollert måte. Fordi mange oppgaver planlegges flyttet, må det også settes av tilstrekkelig med tid til å sikre og bygge opp nødvendig kompetanse. I den forberedende fasen er det viktig at politiske vedtak ikke forskutteres og at selve gjennomføringsarbeidet skjer etter vedtatte planer. Bred involvering av de ansatte og organisasjonene Skal denne omorganiseringen lykkes, er det helt nødvendig at de ansatte involveres i prosessene og får reell innflytelse. Uten reell involvering vil de ansatte ikke få eierskap til prosessene, hvilket ofte medfører motstand og manglende motivasjon. De ansatte må gis tilfredsstillende representasjon i arbeidsgrupper, prosjektgrupper og lignende. I dag er dette ikke alltid tilfredsstillende nok. Realistisk gevinstrealisering ved innføring av nye IT-løsninger Skatteetaten har siden begynnelsen av 1990-tallet gjennomført flere store IT- og utviklingsprosjekter som har gitt effektiviseringsgevinster. Det pågår fortsatt utviklingsarbeid som vil kunne gi slike gevinster. NTL-Skatt er ikke uenig i at slike tiltak kan gi gevinster. Imidlertid er det viktig at en stor del av effektiviseringsgevinstene reanvendes internt, slik at Skatteetaten er i stand til å utføre mer kontrollarbeid og yte bedre service overfor publikum. Skatteetaten har de senere år innført nye IT-systemer for intern oppgaveløsning som ikke har gitt forventede gevinster. Eksempler på dette er MVA, ELARK, AltInn og SLN. Innføring av disse systemene har i realiteten medført mindre effektiv oppgaveløsning. Annet Avslutningsvis vil NTL-Skatt bemerke at vi støtter målet om at etaten skal gjøre en bedre jobb og få til en mer effektiv oppgaveløsning. Et av de viktigste virkemidlene er å redusere antall myndighetsnivå fra tre til to. NTL-Skatt støtter intensjonen om at Skattedirektoratet i framtida får en funksjon mer preget av myndighetsutøvelse, strategisk planlegging og overordnet ledelse av den operative virksomheten. Ved vurderingen av utflytting av oppgaver fra Skattedirektoratet er det imidlertid viktig å ta hensyn til opprettholdelsen av en god faglig kompetanse i direktoratet. Spørsmålet om direktoratets framtidige rolle er etter vår mening for sterkt preget av Skattedirektørens målsetting om reduksjon av antall ansatte i Oslo med 20-30%. Denne nedbemanningen, og måten prosessen skjer på, skaper sterk uro blant de ansatte på Helsfyr i Oslo. I forbindelse med lønnsomhetsanalysen påpeker Skattedirektoratet viktigheten av de kvalitative gevinstene ved omorganiseringen framfor de økonomiske. NTL- Skatt er tilfreds med en slik vinkling, men er samtidig opptatt av at Skatteetaten får tilstrekkelig med budsjettmidler til gjennomføring av denne store omstillingen. Med hilsen for NTL-Skatt Stein Thorvaldsen leder Bente Næss Holt Nestleder 8 9

6 K750i 1,-* 949,-* Stort utvalg av subsidierte mobiltelefoner og tilleggsutstyr! *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners Business Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Postboks 52, 2271 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK (leder) Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret (leder) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK (leder) Lene Honningsvåg, styret Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret (leder) Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret (leder) Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Rune Pedersen, Bodø lk 3-32 Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk 10 11

7 B-PostAbonnement Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Hedersmerker Nordland Ved en tilstelning på Lofoten ligningskontor først på juni ble det overrakt hedersmerker til disse;irene Lund Jusnes, 40 års medlemskap, Paula Jespersen, Astrid Andreassen og Torill Bjerkeseth alle 25 års medlemskap. Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obliga torisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister

Detaljer

NTL-Skatt. i NTL-Skatt. Mål og prioriteringer 2003. seniorpolitiske tiltak: B-Blad. Representantskapsmøte. Lønnsoppgjør til besvær?

NTL-Skatt. i NTL-Skatt. Mål og prioriteringer 2003. seniorpolitiske tiltak: B-Blad. Representantskapsmøte. Lønnsoppgjør til besvær? B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Mål og prioriteringer 2003 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Detaljer

Skatteetaten på sparebluss?

Skatteetaten på sparebluss? Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten på sparebluss? Frigjør skaperkraften vs rettferdig skatt? NTL-Skatts uttalelse

Detaljer

Alvorlig budsjettsituasjon

Alvorlig budsjettsituasjon Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Alvorlig budsjettsituasjon Endring av åpningstidene Tillitsvalgtskonferanse ved skattefogdkontorene

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt med politisk kontakt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år

Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Finansministeren vil ikke møte NTL Reorganisering av skatteetaten Sekretariatet 10 år NTL-Skatt

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4 C-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad

NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Selvangivelser på nett dårligere kontroll? Nedenfor gjengir vi en artikkel i Bergens Tidende i slutten av mai, vedr. noen konsekvenser

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side 10-11 Pensjon Side 12-13 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag:

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

Eva i Edens have NTLSKATT. Sørmarka: side 4-5. Hva skjer i Skatt sør. Lederne i fokus. Kontrollfaglig utvalg. Side 11. Side 8.

Eva i Edens have NTLSKATT. Sørmarka: side 4-5. Hva skjer i Skatt sør. Lederne i fokus. Kontrollfaglig utvalg. Side 11. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 2 - Juni 2011 Sørmarka: Eva i Edens have side 4-5 Lederne i fokus Side 8 Kontrollfaglig utvalg Side 9 Hva skjer i Skatt sør Side 11 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Siv Jensen svarer NTL Skatt side 10-11. Kampen mot skattekrim. Sammen står vi sterkere. Toll og Skatt. Side 4. Side 9.

NTLSKATT. Intervjuet Siv Jensen svarer NTL Skatt side 10-11. Kampen mot skattekrim. Sammen står vi sterkere. Toll og Skatt. Side 4. Side 9. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - April 2014 Intervjuet Siv Jensen svarer NTL Skatt side 10-11 Sammen står vi sterkere Side 4 Kampen mot skattekrim Side 6 Toll og Skatt Side 9 NTLSKATT

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer