Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten 2007 et unntaksår? Økonomistyringsreformen en trussel mot politisk styring? Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 8. september 2006 Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Skremmende lav opplustning 2 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Minneord Bjarne Hope 3 Likestilling i skatteetaten 4 Økonomistyringsreformen 5 Debatt 5 Ingrid og Trines hjørne 6 PC-hjørnet 6 Adresselista 7 Ikke gjør som arbeidsgiver sier 8 Innmeldingsblankett 8 Leder 2007 et unntaksår? Ja dette spørsmålet finner jeg grunn til å stille når en bl.a. ser på den virksomheten Skatte-etaten i fokusbrevene legger opp til for 2007 både når det gjelder driften og produksjonen, og ikke minst de aktivitetene som skal skje for å rigge til en ny regionalisert skatteetat (ROS). Hva vil jeg så med denne innledningen? Jo etatens ledelse må etter min mening nå sette seg ned og gi klare signaler til etatens enheter og ansatte om hvilke oppgaver etaten skal prioritere, og ikke minst nedprioritere for det kommende år. Dette må signaliseres sterkt i de kommende disponeringsbrevene til etaten. De enkelte mål og resultatkrav må for 2007 være realistiske og hensynta all den aktivitet og prosjekter etaten nå legger opp til. Disse signalene har NTL-Skatt klart påpekt i forbindelse med vår tilbakemelding til direktoratets fokusbrev for Det er etter min mening naivt å tro at med den stramme ressurssituasjonen som etaten har, og som mange medarbeidere kjenner på kroppen hver dag, kan vi ikke legge opp til de samme høye og endog enda høyere mål og krav for neste år, samtidig som vi skal bruke mye ressurser på å rigge til en regionalisert skatteetat. Dessuten vil etaten også neste år bruke mye tid og ressurser på kompetansehevning og faglig oppdatering av ansatte, som er et viktig satsningsområde. Jeg er redd for at hvis ikke etatens ledelse går i bresjen og signaliserer dette nå i høst, vil etaten og ikke minst de ansatte kunne gå på en smell, med derpåfølgende utbrente medarbeidere og dårligere arbeidsmiljø. Og det er ingen tjent med. Det er etter min mening viktig at etaten kan ha en felles forståelse og realisme i forhold til de utfordringer vi står overfor i Spennende budsjetthøst Den 6.oktober legges statsbudsjettet for 2007 fram. Vi i NTL-Skatt er meget spent på hvordan budsjettet vil slå ut for Skatteetaten og SSØ. Begge etater sliter med stramme budsjettrammer, og det er av avgjørende betydning at etatene får «tilfredsstillende» rammevilkår. For skatteetatens vedkommende får vi også se det endelige forslaget fra regjeringen når det gjelder organiseringen av ROS. Representantskapsmøtet Når dette leses er NTL-Skatts 3. ordinære representantskapsmøte avviklet. Hovedtemaer var reorganiseringen av Skatteetaten, samt fokus på NTL-Skatts egen organisasjon. Hvordan vil vi at vår forening skal se ut og fungere i framtiden, i en regionalisert skatteetat, og i en SSØ-etat med stadig nye utfordringer. Hvilke grep må landsforeningen gjøre for at våre organisasjon og tillitsvalgtstruktur matcher etatenes krav og lederstruktur, og henge med i «den nye tid»? Mer om dette vil du kunne lese i den neste utgaven av vårt medlemsblad, som i stor grad vil inneholde stoff fra vårt representantskapsmøte. Skremmende lav oppslutning om ur-avstemningen Oppslutningen om vårens uravstemming i forbindelse med hovedtariffoppgjøret var skremmende lav. Bare 36% oppslutning i staten, er ikke noe resultat å være stolt av. For NTL-Skatts sin del var oppslutningen rundt 44%. Det var denne gang åpnet for å stemme elektronisk, noe som naturligvis medførte flere problemstillinger og utfordringer enn tidligere. Men som igjen dessverre medvirket til den alt for lave oppslutningen rundt uravstemmingen. I startfasen var det for eksempel stor usikkerhet ute om manuelle stemmesedler ville bli sendt ut. Noen avdelinger fikk tilsendt «full pakke» mens andre bare fikk tilsendt noen få, ofte til feil navn. Det var ikke lett å lese ut av den informasjonen som ble gitt, om hvordan dette egentlig var ment å skulle skje. Kapasitetsproblemer med nettsidene til NTL og LO-Stat, særlig i etterkant ved uravstemmingen der mange medlemmer ikke kom inn på de første 3-4 forsøkene, medførte også at flere ikke avga stemme. Det at mange medlemmer ikke har medlemsnummeret sitt for hånden, og for de som har det og logger seg inn med nummeret, ofte fikk en uforklaring feilmelding; bidro også til at oppslutningen ble for dårlig. Elektronisk uravstemming er kommet for å bli, men det kan etter vår mening stilles spørsmål ved om at det var riktig å legge dette ut i full skala, istedenfor en mer begrenset utprøving på noen områder. Forbundet vil nå ta en bred evaluering på dette området. Stein Redaktørens hjørne Så sitter man her da... Sensommerkvelden med sitt dekkende tussmørke senker seg over hver og en av oss, og man griper seg i å tenke en smule tilbake! Hvor ble nå sommeren av, hva opplevde man og fikk man utrettet noe av det en hadde tenkt? Personlig kan jeg bare si at med sommeren og dens gjennomførte gjøremål er jeg særdeles godt fornøyd! Ferien, hele fire uker uten opphold, og været viste seg fra sin beste side, ja, kan man forlange mer?! Og det å få holde på med det man slettes ikke gjør til daglig..det være seg å slå spiker, snekre, male osv. Og ikke å forglemme noen fjellturer og ikke minst at multene ble sikret i år også. PS. Med tidligere advarsler friskt i minne.. småkrypene i form av knott, mygg m.v. var ikke spesielt plagsomme.så enten har jeg mistet «draget» eller så har de funnet andre offer som har vært lettere tilgjengelige! Så er det vel noen som sier «ja, og hva så?» «Kan dette være ferie for noen?» Igjen kan jeg bare bekrefte at det kan det for noen, ja, så absolutt! Og sakens kjerne er for så vidt med dette nådd; du verden så forskjellige vi er, og ikke minst lenge leve nettopp den forskjellen som gjør at vi finner spenning, utfordring og tilfredsstillelse i å nettopp konsentrere oss og gjøre så vidt forskjellige ting i ferie og fritid! Videre må nevnes at i det dette skrives begynner Minneord så smått saksdokumenter til det nært forestående representantskapsmøtet i NTL-Skatt å komme pr. . Det bringer oss tilbake til hverdagen og dens forestående utfordringer. Enkelte av oss skal på representantskapsmøtet hvor kursen for neste periode skal meisles ut. Nye og gamle koster skal sammen feie og bidra til at pågående prosesser kommer vel i havn og ikke minst at det enkelte medlem opplever trygghet og forutsigbarhet i nettopp sin jobbsituasjon. Min vane tro går jeg heller ikke denne gangen av veien for en trønderhistorie; Etter en relativt fuktig og lang rangel møttes de to svirebrødrene dagen derpå. Den ene så aldeles forkrøplet og nedfor ut. - Hvis du e sånn må du gå te dokter n, meint kameraten. Dein ainnern gjør såm n bli bedt om og kjæm glad og løkkele tebake. - Ka va de såm mangla dæ? - Jau det kainn æ fertæl dæ; æ ha fæsta oinnerboksa te skjortknappen! Ja, sånn kan det gå! Til de av dere som skal på representantskapsmøtet ønsker jeg et vellykket og utbytterikt møte, Inge Sveås NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 27/06: Fellesmøte i Skattedirektoratet 27. juni 28/06: Resultatet av justeringsoppgjøret i staten 29/06: Økonomiske vilkår for deltakere/forelesere på etatens kurs 30/06: Status for ROS Reorganisering av Skatteetaten 31/06: Kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon 32/06: Fellesmøte i Skattedirektoratet 29. august Følgende Kontroll-info er sendt ut siden sist: 3/06: Forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg 4/06: Forslag om endrede oppgave og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. og til dere andre en (gjerne) het!! og lang høst, før Kong Vinter hyller oss inn i sitt kalde, men dog så vakre dekke! Inge S. Det er fortsatt ufattelig at en så omgjengelig og et så positivt menneske som Bjarne Hope ikke lenger er i blant oss. Vi i NTL-Skatt sentralt hadde mye god kontakt med Bjarne, også det siste halvåret da han kjempet en tøff kamp mot sykdommen. Vi er som mange andre meget imponert over at Bjarne i denne tiden klarte og orket å delta på ulike møter og være på arbeidsplassen sin. Når jeg sier Bjarne og ikke hele navnet hans, er det av den enkle grunn at det er det som faller mest naturlig for meg og mange av medarbeiderne i etaten. Bjarne var uformell i stilen, og han var hele etatens Bjarne. Mange i etaten synes de kjente Bjarne litt, og var dus med han. Han tok ikke seg selv så veldig høytidelig. Han var en humørspreder, og hadde en befriende latter. Bjarne viste stor omsorg for de ansatte i etaten. Han var oppsatt på at viktige omstillinger skulle takles på en best mulig måte for de ansatte. Dette gjorde at medarbeiderne følte seg trygge og godt ivaretatt. Han viste også stor omsorg når medarbeidere han kjente var syke eller hadde problemer. Bjarne var en veldig «synlig» leder, og hadde en god lederstil. Han stilte alltid opp på møter og arrangementer enten det var i etatens eller fagforeningenes/vernetjenestens regi, så sant han hadde anledning. Han var mye ute på arbeidsplassene og var lyttende og interessert i den enkelte medarbeider og hvordan det sto til i hverdagen. Han var godt likt og høyt verdsatt blant de ansatte i etaten. Bjarne gjorde en god jobb for Skatteetaten, og vi synes det var flott og veldig fortjent at han på forsommeren ble utnevnt til kommandør av St.Olavs orden. De ansatte vil huske tilbake på mange gode stunder med Bjarne. Vi lyser fred over Bjarnes minne. 2 3

3 Hvem tar ansvar for oppfølging av likestilling i Skatteetaten? Forsamlingen i engasjert diskusjon. Ja det var en av flere diskusjonstemaer på den årlige samlingen for nettverkskoordinatorene og likestillingsutvalget som ble avholdt om bord på København-båten i slutten av august. Selv om ikke alle koordinatorene kunne delta, var de fleste fylker representert med en eller to deltakere. Samlingen var preget av stort engasjement og mange taleføre deltakere. Hovedtemaene på samlingen var: Skatteetatens handlingsplan for likestilling Evaluering av nettverksgruppenes aktivitet og rolle Omstilling og ROS i et likestillingsperspektiv Likestillingsutvalgets leder sier at samlingen var meget nyttig med mange gode diskusjoner og innspill i forhold til hovedtemaene. Det er mye som etaten må følge opp, og som ikke minst likestillingsutvalget må ta tak i, når det for eksempel gjelder omstilling og ROS sett ut fra et likestillingsperspektiv. Ikke minst var deltakerne meget opptatt av hva etaten kan gjøre for å få flere kvinner til å søke kompetansehevingstiltak. Det ble også påpekt viktigheten av at alle ledere og tillitsvalgte i etaten tar ansvar for at likestillingshensyn blir tatt inn i alle sammenheng, og at den nye handlingsplanen for likestilling blir etterfulgt i etaten. Endret rolle for nettverksgruppene? Møtet hadde også en nyttig diskusjon rundt dagens situasjon vedrørende nettverksgruppene og koordinatorene, og ikke minst hva den framtidige rollen og funksjon for disse bør være. Etatens likestillingsutvalg, fra venstre: Brit Lundgård, Kristin Rabben, Bente Berg, Lene Honningsvåg, Øivind Strømme, Stig Dreierstad (vara for Marianne O. Njøten) og Stein Thorvaldsen. Hilde Kjær hadde forfall til møtet. Det er forskjellig hvordan disse fungerer ute i etaten; mange nettverksgrupper får avholdt møter, mens andre sliter med å få til aktivitet. Ifølge etatens handlingsplan, skal nettverksgruppene være pådrivere og initiativtakere i likestillingsspørsmål, samtidig som de skal bidra til å sikre oppfølging av handlingsplanen for likestilling. Det var en klar tilbakemelding at man ute i etaten savner mer kontakt og oppfølging fra likestillingsutvalget. Likeledes at man lokalt bør samarbeide mer om tiltak og erfaringsutveksling Flere tok til ordet for at nettverksgruppene må formaliseres mer og få et klarere mandat enn i dag, og at man i en regionalisert skatteetat kanskje bør vurdere å etablere regionaliserte nettverksgrupper eller likestillingsutvalg. Besøk på Kvinfo-senteret i København Nettverksamlingen avla et meget vellykket besøk hos Kvinfo i København, og fikk en god redegjørelse for sitt arbeid. Kvinfo er et landsdekkende informasjons-og kultursenter i Danmark, som formidler kvinne- og kjønnsforskningens resultater til en bredt interessert offentlighet. Kjernen i senteret aktiviteter er biblioteket i København, samt formidling av informasjon m.m. på senterets nettside. Her kan man også bestille senterets nyhetsbrev. Senterets nettadresse er: Likestillingskonferanse For øvrig har likestillingsutvalget bestemt at vi tar sikte på at det også i 2007 skal avholdes en større likestillingskonferanse i Oslo. Den populære konferansen som ble avholdt i fjor, frister til gjentakelse, og utvalget vil nå arbeide med opplegg og innhold for denne. NTL-Skatts representanter i det sentrale likestillingsutvalget følgende:, vara: Erling Broen Lene Honningsvåg, vara: Birgit Nygård Har du noen innspill eller kommentarer til noe av det som har vært nevnt i artikkelen overfor, send en e-post til Leder av Skatteetatens likestillingsutvalg Økonomistyringsreformen en trussel mot politisk styring? Dette var tittelen på en konferanse i Folkets hus 29. august i regi av LOs Næringspolitiske avdeling. Over 100 deltakere fra ulike fagforeninger, departementer, universiteter, høyskoler, revisjonsselskaper, Revisorforeningen, Riksrevisjonen og flere stortingsrepresentanter var møtt frem. Konferansen er kommet i stand etter initiativ fra Fanny Voldnes, spesialrådgiver i LOs næringspolitiske avdeling. Forvaltningen i Norge har gjennomgått store endringer de senere årene. I disse dager avsluttes et prosjekt hvor 10 statlige virksomheter har utprøvd bruken av private regnskapsprinsipper (Periodiseringsprosjektet). Evalueringen av dette prosjektet legges frem i forbindelse med budsjettet for I New Zealand har man gått langt i forhold til bruk av forretningsmessige prinsipper i offentlig forvaltning. Erfaringene fra New Zealand viser at reformen har ført til nedbygging av offentlig sektor og svekket parlamentarisk kontroll over skattebetalernes penger. Professor Susan Newberry fra University of Sydney har skrevet en doktoravhandling om bakgrunn og konsekvenser av økonomistyringsreformen i New Zealand. Susan Newberry var hovedforedragsholder på konferansen. Newberry så behovet for fornying i offentlig sektor, men påpekte at hvis man tar i bruk foretningsprinsipper i forvaltningen, Deltidsansatte og deres lille pensjon Jeg ønsker at alle som jobber deltid skal være klar over hvor lite de vil få i pensjon når de slutter i arbeid. En som jobber i 50 % stilling opp til sekretær- lønn vil få det samme i pensjon som nabokona som aldri har vært ute i arbeid, dvs minstepensjon. Nå har jeg jobbet 30 år i staten i 50 % stilling, og nærmer meg pensjonalder. Og vet hvor lite jeg får i pensjon, det visste jeg allerede i Da startet jeg brevskriving til min fagforening den gang SL, senere har jeg sendt samme sak til NTL, med like dårlig resultat. Senere har jeg tatt opp saken med Pensjonskommisjonen ved Sigbjørn Johnsen uten å fått svar på brevet. betyr det at man bruker metoder som bygger på helt andre prinsipper. I et aksjeselskap er styret ansvarlig og aksjonærenes ansvar er begrenset. I et demokrati har vi maktfordelingsprinsippet og hvis ting skjærer seg sendes regningen til skattebetalerne. Det er derfor viktig å se dette i en litt større sammenheng. Innføring av nye prinsipper for budsjettering og regnskapsføring er ingen tekniske endringer, men i høyeste grad politikk. Når private revisjonsfirmaer skal revidere har de en helt annen agenda en Riksrevisjonen, som er opptatt å kontrollere at Stortingets vedtak og intensjoner er fulgt opp. Det finnes nok av eksempler både fra Norge og utlandet de siste årene på hvordan man ved hjelp av kreativ regnskapsføring kan pynte på vikeligheten til de grader. Uansett hvilke modeller man ender opp med bør de prinsipper som norsk forvaltning tradisjonelt har bygget på ligge i bunnen. Disse er i følge professor Paul Rosness fra Universitetet i Bergen, en annen av innlederne på konferansen: Politisk styring Representasjon/deltagelse fra berørte parter Faglig uavhengighet Rettssikerhet Åpenhet og innsyn Kostnadseffektivitet Debatt Neste utspill var brev til Lo ved Gerd-Liv Valla som svarte på brevet. Hun var også enig, at en som hadde jobbet deltid og innbetalt sin andel, skulle likestilles med en som aldri hadde hatt lønnet arbeid, dvs bli minstepensonist. Men hva hjelper dette meg og andre deltidsannsatte, så lenge det ikke blir gjort noe Susan Newberry sier det slik (Artikkel i Materialisten1-06): «Selv om det er deler av regnskapspraksis som offentlig sektor med fordel kan overta fra privat sektor, bør det huskes at de fundamentale begrunnelsene for regnskap i de to sektorene er forskjellige. I den offentlige sektor er formålet ved regsnskapsførselen skattebetalernes kontroll over bruken av midler, ikke å måle kapitalavkastningen med tanke på fordeling. I New Zealand synes det som tekniske mekanismer har bidratt til å redusere myndighetenes omfang og evne til å utføre sine oppgaver. Hvilken størrelse offentlig sektor bør ha, eller hvorvidt privatisering er ønskelig, er spørsmål som det ikke finnes bare ett riktig svar på. Men hvis vi tror på demokratiet, bør disse spørsmålene tas opp i åpen politik diskusjon og debatt i stedet for å søkes gjennomført med tekniske midler og skjult for offentligheten, herunder dem som innebærer regnskapsførsel. Ved å bidra til en demokratisk debatt, kan andre land finne det nyttig med en detaljert undersøkelse av den virkelige effekten av tilsynelatende nøytrale tekniske mekanismer. Den ballen har LO tatt og LOs 2. nestleder Geir Mostue avsluttet konferansen med å love at denne saken kom LO til å følge nøye fremover. Trine H. Koritzinsky med saken. Hvem har et godt råd til oss deltidsansatte? Hvor skal vi henvende oss for at denne urettferdigheten skal endres? Men en liten trøst er det, at jeg hadde valgt å jobbe deltid om jeg skulle startet på nytt. Tiden med våre 3 barn var veldig verdifull for meg, og en har gjort en god samfunnsjobb når en har oppdratt barna til å bli ærlige, gode borgere. Så for meg har det vært verdifullt og kunne bruke fri-dagene mine til noe annet en jobb. Med hilsen Astrid Kongsrud Larsen 4 5

4 Ingrid og Trines hjørne Da er sommeren over for denne gang. Forslaget til lønnspolitikk er sendt ut på høring. Tilbakemeldingene vi har fått tar vi med osss i sluttføringen av dokumentet. Telefonsaken er utsatt nok en gang! Vi purrer kontinuerlig, men får liten respons fra ledelsen. Det nye tilsttingsreglementet er nettopp godkjent i Finans, det beyr at alt nå er klart for lokale tilsettingsråd. Jobben i tilsettingsrådene er viktig. Som representant for de ansatte skal man sjekke at alt går riktig for seg. Vår erfaring er at det dessverre skjer mye rart rundt i organisasjonen. Mye skyldes en hektisk hverdag, men mye går også på manglende kompetanse. Det er derfor viktig med skolering av medlemmene i tilsettingsrådene. Et stadig tilbakevendende problem er at man går ut i annonsen med høye kompetansekrav og tilsvarende lønnsplassering. Ofte er det mange på kontoret i dag som utfører tilsvarende arbeidsoppgaver uten høyere utdanning og med en helt annen avlønning. PC-HJØRNET Når vi skaffer oss den første datamaskin, er vi mennesker så forskjellige at å si hva som skjer, blir litt vanskelig. Men for å ta utgangspunkt i meg selv, så ble emballasjen raskt fjernet og nyanskaffelsen plassert strategisk på bordet foran meg. Manualen ble lest, cd er pakket opp og sortert. Så var det å sette i gang med å konfigurere(!?) maskinen. Hvordan det gikk, er en annen historie... Normalt bruker vi maskinen som en avansert skrivemaskin og word er nå blitt en del av hverdagen vår. Opplæringsprogrammet har vel de fleste gjennomgått, men hva sitter igjen i daglig bruk? I en del sammenhenger bruker vi musa til å bevege oss i skjermbildet hvor vi «klikker» og «markerer» tekst etter behov. Imidlertid er det en del kortkommandoer som kan være aktuelle å bruke, så hvorfor ikke prøve disse i stedet for å «klikke»? Eksemplene nedenfor er de jeg bruker mest i dagliglivet. Du finner disse også som tips når du åpner menyene på verktøylinja. Bevege seg i skjermbildet: Home bringer deg til begynnelsen av linja (venstre) End bringer deg til slutten av linja (høyre) Dette reiser mange gode spørsmål: Er det nødvendig med høyere utdanning for alle som skal jobbe i SSØ, uansett arbeidsoppgaver? Hvis nyrekrutterte skal få stor uttelling for utdanning, hva med de som allerede er ansatt? De som utfører tilsvarende oppgaver i dag, uten høyere utdanning, hva må de gjøre for å få tilsvarende lønn som de nyansatte de lærer opp? Det første spørsmålet er det viktig at ledelsen snart får avklart internt. Vi har altfor ofte opplevd at man går ut med høye krav i annonsen for så å argumentere for at ansette en person med langt dårligere kvalifikasjoner. Når man Ctrl + piltast høyre/venstre bringer deg til begynnelsen av neste/forrige ord Ctrl+ piltast opp/ned bringer deg til begynnelsen av neste/forrige avsnitt (linjeskift) Ctrl + Home bringer deg til begynnelsen av dokumentet Ctrl + End bringer deg til slutten av dokumentet Markere tekst: Shift + piltast høyre/venstre markerer en og en bokstav fremover/bakover Shift + pil opp/ned markerer en hel linje fra der markøren står opp-/nedover Shift + Home markerer tekst til venstre på linja fra markøren Shift + End markere tekst til høyre på linja fra markøren Shift + Ctrl + piltast høyre/venstre markerer stiller krav i utlysningsteksten om for eksempel høyere økonomisk utdanning og så vil ansette en som ikke har et eneste studiepoeng, er det feil. Vi som sitter i tilsettingsrådene har da protestert, for med helt andre krav ville man kunne fått mange flere og helt andre søkere til stillingene. Våre protester har ikke blitt godt mottatt, for i SSØ har man det travelt! Men vi gir oss ikke, vi forventer at ledelsen begynner å tenke gjennom hva man trenger av kompetanse før man annonserer neste gang. Lykke til med arbeidet i tilsettingsrådene, det er en veldig viktig jobb. ett og ett ord fremover/bakover Shift + Ctrl + piltast opp/ned markere et helt avsnitt opp-/nedover Ctrl + A markerer all tekst Andre aktuelle: Ctrl + C kopierer den markerte tekst til utklippstavle Ctrl + F gir fet tekst (slås av på samme måte) Ctrl + K gir kursiv tekst (slås av på samme måte) Ctrl + U gir understreket tekst (slås av på samme måte) Ctrl + V limer inn kopiert tekst Ctrl + X klipper ut kopiert tekst Ctrl + P gir utskriftsbildet Ctrl + N gir nytt dokument: Ctrl + S lagrer dokumentet Og det finnes mange flere som kanskje DU har mer bruk for enn meg? Prøv deg fram da vel! Odd Magne Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder:, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Postboks 52, 2271 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK (leder) Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret (leder) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK (leder) Lene Honningsvåg, styret Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret (leder) Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret (leder) Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Rune Pedersen, Bodø lk 3-32 Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk 6 7

5 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Ikke gjør som arbeidsgiver sier Enkelte ganger kan det være grunnlag for å anbefale at arbeidstakerne ikke gjør som arbeidsgiver sier. Her følger noen eksempler: Permisjon fra stilling Mange arbeidsgivere krever at arbeidstaker som er langtidssykemeldt og har gått over på rehabiliteringspenger, må søke permisjon fra stillingen. Anbefalingen er: Ikke gjør det. Arbeidsgiver har ingen saklig grunn for et slikt krav. Dessuten kan slik permisjon ha konsekvenser ved at den enkelte kan risikere å miste forsikringsrettigheter (gruppeliv). Dersom arbeidsgiver ikke godtar at du sier nei, kontakt din lokale tillitsvalgte. Fristilling Ved omorganiseringer er det etter hvert populært fra arbeidsgivers side å foreslå at de berørte arbeidstakerne (i lederstillinger) fristiller sine arbeidsavtaler for så å søke på de nye stillingene som følger av den nye organisasjonsplanen. Vi anbefaler at medlemmene nekter å godta slik fristilling da dette har konsekvenser for den enkeltes stillingsvern, for eksempel ved redusert mulighet for å påberope usaklig oppsigelse av arbeidsavtale. Dersom arbeidsgiver likevel gjennomfører slik fristilling ved ensidige vedtak, må den enkelte berørte snarest mulig ta kontakt med sin lokale tillitsvalgte. Endring av arbeidsavtale Vi har inntrykk av at Skatteetaten som arbeidsgiver ikke lenger snakker om fristilling, men om reforhandling av arbeidsavtaler. I praksis skjer dette ved at arbeidstakere (i lederstillinger) får tilbud om annen stilling (rådgiver/ seniorrådgiver) og ofte også ett eller flere lønnstrinn som kompensasjon for å endre arbeidsavtalen. Hvorvidt den enkelte ønsker å inngå en slik avtale, blir selvsagt opp til den enkelte selv å vurdere. Vær obs på at inngår man først en slik avtale, er det ingen angrefrist! Arbeidsgiver må forhandle med partene på forhandlingsområdet om eventuell lønnsendring. Oppsigelser Vi har erfart at noen arbeidsgivere ber sine arbeidstakere som har fått midlertidig uførepensjon om å si opp sin stilling. Framgangsmåten er vanligvis slik at de tilskriver den enkelte og anbefaler at vedkommende selv sier opp sin stilling. Samtidig varsler de at dersom dette ikke blir gjort, vil de ta de nødvendige skritt for å få brakt vedkommendes arbeidsavtale til opphør. De som får slike varsel, bør derfor snarest ta kontakt med sin lokale tillitsvalgte. Konklusjon Det kan løpe frister som er viktig å overholde for ikke å miste rettigheter. I alle tilfellene må derfor lokal tillitsvalgt i nødvendig grad søke bistand, enten i NTLavdelingen eller hos styret i NTL-Skatt. Astrid Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Sted: Stilling: Arbeidssted: Dato: Underskrift: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ God sommer! Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Deres ref.: Arkivkode: Dato:30.03.2015. Ny arbeidsmiljølov - Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i

Deres ref.: Arkivkode: Dato:30.03.2015. Ny arbeidsmiljølov - Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i FAGFORBUNDET BÆRUM Utvalg for Samarbeid Deres ref.: Arkivkode: Dato:30.03.2015 SAK TIL UTVALG FOR SAMARBEID Ny arbeidsmiljølov - Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i Bærum kommune Fagforbundet Bærum

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Vellykket representantskapsmøte Seminar for verneombud Syk av skatt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Foto: Anne-Grete Lossius Fra NTL-Skatts representantskapsmøte på Gol NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 5/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3060 16.12.2013 Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet 16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. Miljøverndepartementet

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer