NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6"

Transkript

1 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6

2 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV: NTL Skatt OPPLAG: ANSV. REDAKTØR Stein Thorvaldsen MOBIL: REDAKTØR Inge Sveås Skatt Midt-Norge TELEFON: MOBIL: LAYOUT/TRYKK LO Media, Oslo Tlf FORSIDEFOTO NTL Magasinet REDAKSJONEN AVSLUTTET 15. september Norsk Tjenestemannslag INNHOLD 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Representantskapsmøtet 7 Konferansen 10 Dikt, info og Sudoku 11 Kontaktoss 12 Det nye styret LEDER Takk Jeg vil benytte anledningen nok en gang til å takke for tilliten som NTL Skatts representantskapsmøte viste da de valgte meg til ny leder av NTL Skatt. Dette blir min første og siste leder. Representantskapsmøtet besluttet at medlemsbladet skal legges ned etter denne utgaven. Som ny leder er jeg veldig klar på at nedleggelsen av bladet ikke skal føre til dårligere informasjon - den skal forhåpentligvis bli mye bedre! Jeg ønsker at alle medlemmene skal få god og ikke minst oppdatert og jevnlig informasjon. Representantskapsmøtet valgte Erling Broen som NTL Skatts informasjonsansvarlige. Han vil, i samarbeid med styret, foreta en gjennomgang av hele informasjonsvirksomheten vår. Jeg har gjort meg noen tanker om hvordan vi skal få til dette, det er jeg rimelig sikker på mange av dere også har. Vi tar imot alle gode innspill! Så vil jeg gjerne si noe om personalpolitikk under omstilling. Statlige arbeidsplasser er under kontinuerlig omstilling. For ansatte betyr endringene at arbeidshverdagen blir en annen. Omstilling gir nye muligheter, men også store utfordringer for mange. Ansatte og tillitsvalgte opplever ofte at disse endringene skjer over hodet på dem og uten at de blir involvert. Strukturelle endring gjør at ansatte, tross regjeringens intensjoner om trygghet under omstilling, må flytte og etablere seg på nytt dersom de ønsker å fortsette arbeidsforholdet. Jeg mener at det er et paradoks at utviklingen som skal føre til tettere samhandling mellom innbygger og forvaltning på tvers av avstander, og økt tilgjengelighet til offentlige tjenester uansett hvor du befinner deg, skal føre til ufrivillig geografisk flytting av ansatte. Når statlige arbeidsplasser flyttes over store geografiske avstander har de ansatte rett og plikt til å følge oppgaven. Slik flytting rammer ikke bare den ansatte, men også den ansattes familie. I regjeringens intensjonserklæring om omstilling under trygghet gis det uttrykk for at det er viktig at flest mulig kan ta del i arbeidslivet. For å forhindre at ansatte i forbindelse med omstilling skyves ut på passive trygdeordninger er det etablert virkemidler som kan tas i bruk for å stimulere til fortsatt arbeid. Jeg mener at disse virkemidlene det vises til har liten verdi for de som ikke kan flytte og som ikke får ny jobb der de bor. Disse havner fort da i en arbeidsledighetssituasjon, som ofte fører til et varig trygdeforhold. Målet for alle statlige virksomheter er å imøtekomme innbyggernes behov. Til det trengs kunnskapsrike, erfarne og motiverte medarbeidere. Regjeringen ønsker at staten skal være en attraktiv arbeidsplass som evner å rekruttere, beholde og utvikle kompetente arbeidstakere. Satsing på kunnskap og kompetanse skal gi bedre kvalitet i de offentlige tjenestene og bedre utviklingsmuligheter for de ansatte. Jeg mener det er viktig at virksomhetene i praksis viser at de følger opp regjeringens intensjoner i den personalpolitikken som føres, slik at ufrivillig geografisk flytting av ansatte unngås. Ingrid Sølberg

3 REDAKTØREN Takk for meg! Hei igjen alle sammen. Som seg hør og bør etter et representantskapsmøte følger et fyldig nummer av medlemsbladet med stoff fra møtet og ikke minst fra den godt besøkte konferansen i etterkant av representantskapsmøtet. Litt spesielt denne gangen, dette er det siste nummer av medlemsbladet til NTL Skatt i sin nåværende form, i hvert fall. Og dette er det absolutt siste nummer undertegnede er redaktør for. Nå har min beslutning om å frasi meg en mulig fortsettelse som redaktør ingen sammenheng med nedleggelsen av bladet, den beslutningen ble tatt lenge før denne valgperioden var ute. Derfor litt rart for meg som har fått deres tillit til å bekle vervet som redaktør for medlemsbladet siden NTL Skatt så dagens lys i mars 2000! Litt rart å tenke på, men sånn er det! I mange av livets forskjellige faser blir vi påminnet om det som ligger i ordtaket «alt til sin tid» det være seg i både sorg og glede! Så også denne gangen, og jeg vil benytte anledningen til å takke dere hver især for å ha fått lov til å bli kjent med dere alle. Dette på forskjellige måter, mer og mindre og i et utall av forskjellige sammenhenger både lokalt, regionalt, sentralt, ja endog også i nordisk sammenheng. Så takk for meg og la oss håpe den informasjon som måtte bli oss alle tildel i fortsettelsen til fulle dekker det tomrom som måtte oppstå når medlemsbladet ikke lenger eksisterer. Lev vel! INNMELDING Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen FYLLES UT AV FORBUNDET Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. KUPONGEN SENDES TIL: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: September 2014 NTLSKATT 3

4 REPRESENTANTSKAPSMØTET Representantskapsmøtet i NTL Skatt NTL Skatt avholdt i begynnelsen av september det 7.ordinære av representantskapsmøte i Oslo Kongressenter. Representantskapet behandlet de vanlige formelle sakene som beretning, regnskap, handlingsprogram, administrasjonsordning, innkomne forslag og uttalelser. STEIN THORVALDSEN (tekst) RUNE PEDERSEN (foto) Dessuten ga forbundet en orientering om det som står sentralt på NTLs landsmøte i begynnelsen av november. Likeledes ble det valgt nytt styre i NTL Skatt for perioden MANGE UTFORDRINGER FRAMOVER. I åpningstalen takket avtroppende leder Stein Thorvaldsen alle tillitsvalgte og medlemmer for god innsats og godt engasjement for NTL Skatt i perioden, ikke minst ved våre møter og konferanser i DFØ og Skatteetaten. Han fremholdt viktigheten av at vi er stolte av det vi får til i NTL Skatt! Han kom innom de mange utfordringer vi har hatt og vil få framover i DFØ og i Skatteetaten ikke minst med hensyn til omorganiseringer og nye oppgaver, som vil berøre oss som organisasjon en god del. Opp i alt dette er det viktig å ikke glemme at medarbeiderne er etatenes viktigste ressurs påpekte han. Faglig fokus og stolthet, samt attraktive arbeidsplasser, interessante arbeidsoppgaver og en god personalpolitikk er forutsetninger som må ligge i bunn, med en god livsfasepolitikk og FRA TALERSTOLEN seniorpolitikk. Likeledes gode muligheter for innflytelse på egen arbeidssituasjon, og et godt arbeidsverktøy. Muligheter for kompetanseheving og mestring, blant annet når oppgaver faller bort, er vesentlig. Dessuten må hensynet til et godt arbeidsmiljø, samt likestilling og mangfold ivaretas. Likeledes må etatene ha en god lønnspolitikk, med muligheter for lønnsutvikling og et anstendig lønnsnivå for alle. Han mente det er viktig at vi sammen drar lasset framover, medlemmer og tillitsvalgte for å møte utfordringene framover for å få nødvendig innflytelse. Han nevnte mer kontakt med ledermedlemmene og vernetjenesten som viktige elementer her. Fortsatt sterkt fokus på vår egen organisasjon er også vesentlig framover, der fullt trykk og fokus på arbeidet vårt blant annet medlemspleie, medlemsaktivitet, verving og ungdomsarbeidet. INFORMASJONSVIRKSOMHET. Det var sendt inn flere forslag angående styrking av NTL Skatts informasjonsvirksomhet. I den forbindelse var det også forslag om å legge ned medlemsbladet NTL Skatt, for å styrke andre deler av vår informasjonsvirksomhet, bl.a. med opprettelse av nyhetsbrev som skal komme ut jevnlig og styrking av nettsiden til NTL Skatt, og økt bruk av sosiale medier. Medlemsbladet er kostbart å produsere, blir lite oppdatert med aktuelle saker og krever mye ressurser, som nå kan brukes til å styrke den øvrige løpende informasjonsvirksomheten. Det ble i den forbindelse også valgt en informasjonsansvarlig som får det overordnede ansvaret for NTL Skatts informasjonsvirksomhet. KONTOR OG PERSONALPOLITIKK. Representantskapsmøtet diskuterte uttalelser om henholdsvis skatteetatens kontorstruktur og personalpolitikk under omstilling. Forsamlingen var enig om at Skatteetaten må ha kontorer og fagmiljø også utenom de største byene. Det kreves også at man har en god personalpolitikk under omstilling, og det ble vist til prosessen i DFØ det siste året, som ikke har vært bra overfor medarbeiderne. Uttalelsen om kontorstruktur i Skatteetaten kan du lese et annet sted i bladet. NY LEDER AV NTL SKATT. Under valget ble Ingrid Sølberg valgt til ny leder i NTL Skatt. Hun overtar lederklubben etter Stein Thorvaldsen, som gikk over til å bli 1.nestleder. Ny 2. nestleder ble Morten Fjeld Ørsnes. Frode H Waglen Erling Broen Hovedverneombudet John Atle Spilde Arve Vasskog 4 NTLSKATT Sptember 2014

5 REPRESENTANTSKAPSMØTET Flott start på møtet! Ved åpningen av representantskapsmøtet, hadde vi fått tak i to karer fra Skatteetaten og SITS; Stein Erik Sagvolden og Paul Woeng Henriksen. Disse hadde en flott framføring med både sang og lyrikk. Karene driver med diktopplesning og musikk på fritiden og har opptrådt rundt om for mange. Dette satte forsamlingen i den rette stemningen for en dags krevende møte! Underholdning på andre dag av representantskapsmøtet INGE SVEÅS (tekst) RUNE PEDERSEN (foto) Gjest på vårt representantskapsmøte var leder Bjørn Halvorsen fra Sentralforvaltningen. Og Bjørn drar ikke langt uten sin kjære gitar noe som ga oss en fin innledning på andre dag med dertil egnet sang. Men noen ville beholde bladet INGE SVEÅS (tekst) INGE SVEÅS (foto) Nå var det ikke sånn at ingen som helst ga til kjenne positiv støtte til det bestående, det var det så absolutt. To særdeles blide unge tillitsvalgte kvinner synes jeg er riktig å nevne i denne sammenheng. Og disse som to djerve forsvarere av medlemsbladet som de begge så på som et positivt aktivum for foreningen både for det enkelte medlem som en identitet for foreningen, og også som et positivt innslag på oppholdsrommene rundt omkring på arbeidsplassene som en motvekt mot andre foreningers medlemsblad! Cristine Edda Quaglia Nerberg, SFU Silje-Charina Skog, Skatt nord September 2014 NTLSKATT 5

6 REPRESENTANTSKAPSMØTET Uttalelse om Skatteetatens kontorstruktur Representantskapsmøtet avga følgende uttalelse om Skatteetatens kontorstruktur: «For å oppnå en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning, har regjeringen besluttet at kontorstrukturen i Skatteetaten skal revurderes med sikte på å redusere antall kontor. Skattedirektoratet skal komme med forslag til Finansdepartementet i løpet av våren Departementet påpeker at det har vært betydelige endringer i hvordan etaten samhandler med brukerne. Elektronisk kommunikasjon har redusert behovet for personlig oppmøte ved skattekontorene. NTL Skatt er ikke imot at kontorstrukturen i Skatteetaten blir vurdert på nytt, men vi liker ikke at etaten over lengre tid har drevet en systematisk nedbemanning av skattekontor utenfor de store byene. Skatteetaten har i dag rundt 100 skattekontor og de aller fleste av etatens oppgaver er stedsuavhengige. NTL Skatt vil at det skal være sterke fagmiljøer i Skatteetaten, også utenfor de største byene. En statlig etat med over 6000 ansatte har et samfunnsansvar for å bidra til å opprettholde sysselsetting og bosetting i distriktene. NTL Skatt mener det er viktig å ha et betydelig antall statlige kompetansearbeidsplasser over hele landet!» Førstereis på representantskapsmøtet Som regel vil det være noen førstereisdelegater på våre representantskapsmøter og så også denne gangen. Vi benyttet denne gangen muligheten til å ta en prat med Silje og Trine for å høre deres synspunkter. INGE SVEÅS (tekst og foto) Vi tok en liten prat med noen av disse for å høre om forventninger, forberedelser og inntrykk. De har begge sett frem til representantskapsmøtet og gledet seg til å ta del. Har nok også hatt noen sommerfugler i magen for noe nytt og litt skummelt, og som de selv begge sier, dette er nytt for begge, et stort forum og ikke minst veldig formelt. Ellers nevner begge viktigheten av forberedelser som viktig både for å oppnå noe i forbindelse med hvem som ønskes inn i besluttende organer og for sin egen del å stå mest mulig rustet. Og det virker etter vår prat med disse delegatene som om at forventningene er blitt innfridd og at de har trivdes i forsamlingen. Silje-Charina Skog lederen i regionavdeling i NTL skatt nord Trine Skoland som er styremedlem i DFØ Førstereis Vi spurte også Ragnhild Holm fra Skatteopplysningen i Steinkjer om inntrykket av representantskapsmøtet. Ragnhild har vært NTL Skatt medlem siden 2009, men LO medlem i over 30 år. Og er i dag verneombud og varatillitsvalgt på arbeidsplassen samt styremedlem i NTL Skatt Midt-Norge. Hun forteller at hun var veldig spent på møtet ville det bli likt det jeg var vant til fra annen fagforening? Ville alt være klart? Møtet ble bra gjennomført. Synes nok at det var en del uklarheter fra dirigentbordet, og skulle nok gjerne sett at valgliste var tidligere kjent. Det ble en del «kamp» om plasser som jeg mener kunne vært unngått. Ellers bra møte, masse hyggelige folk. Og jeg synes de var flink på tid. 6 NTLSKATT Sptember 2014

7 SKATTEKONFERANSEN Skattedirektør Hans Christian Holte Vårt samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde NTL Skatts konferanse om skatteetatens samfunnsoppdrag i et framtidsbilde ble en stor suksess! Over 330 deltakere møtte opp for å høre finansminister Siv Jensen, skattedirektør Hans Chr. Holte, professor Guttorm Schjelderup, samt hovedkasserer Anita Busch i NTL. Konferansen ble godt ledet av forbundssekretær Leif Helland. STEIN THORVALDSEN (tekst) Hovedkasserer Anita Busch i NTL åpnet konferansen og viste bl.a. til Finansdepartementets overføring av oppgaver til Skatteetaten. Hun fremholdt at NTL erne i Skatteetaten ikke er redd for omstilling, men at de ikke vil at den skal skje over hodene på medlemmene. Hun påpekte viktigheten av god medbestemmelse på alle nivåer i etaten. FINANSMINISTEREN MED ROS. Finansminister Siv Jensen åpnet med å si at det var første gang hun møtte så mange skattefolk. Hun var stolt over jobben som gjøres i offentlig sektor. Hun påpekte Skatteetatens betydning i samfunnet, som finansierer velferdssamfunnet og sin rolle som fornyer/forenkler av offentlig sektor. Hun kom innom viktigheten av innsats mot svart økonomi, arbeidslivskriminalitet, ID-tyveri og trygdemisbruk. - Svart økonomi er et samfunnsproblem som vi må bekjempe sa hun. Hun påpekte viktigheten av et godt samarbeid mellom kontrolletatene og partene i arbeidslivet for å bekjempe dette. Siv Jensen fremholdt betydningen av likebehandling og styrking av borgerens rettssikkerhet, samt å gjøre det enklere for folk å gjøre opp for seg. Hun skrøt av etatens arbeid med de vanskeligstilte bl.a. gjennom skattehjelpen. Hun roste videre Skatteetaten som en pådriver i moderniseringen av offentlig sektor og innsats på e-forvaltningsfeltet. Hun fremholdt at Skatteetaten er en pådriver i å skape nye tjenester basert September 2014 NTLSKATT 7

8 SKATTEKONFERANSEN FOTO: NTL Magasinet Ingrid Sølberg, leder av NTL Skatt Finansminister Siv Jensen Professor Guttorm Schjelderup på ny teknologi og redusere silotenkingen i forvaltningen. Økt digitalisering gir muligheter for økt dialog med borgerne. Jensen varslet også en gjennomgang av de klageordningene som finnes i tilknytning til skatteregimet. - Retten til å klage er av liten verdi dersom rettshjelp i praksis er forbeholdt de få med høy inntekt. Derfor vil jeg gjennomgå organiseringen av Skatteklagenemda med sikte på å skape en bedre fungerende klageordning, sa hun. Hun mente videre at færre skattekontor vil sørge for større likebehandling og sterke fagmiljøer. Hun ville ikke utelukke strukturelle eller organisatoriske tiltak og regelforenklinger i dette arbeidet. Viktigheten av å rendyrke skatteetatens kjerneoppgaver ble også nevnt. RYGGMARGEN I VELFERDSSTATEN. Skatteetaten står i dag overfor langt større omstillingsutfordringer nå enn ved noen omstilling tidligere, sa Guttorm Schjelderup fra Senter for skatteforskning ved NHH, på konferansen. Dette skyldes interne utfordringer som sammenslåinger og nye oppgaver, samt ny kontorstruktur. Og eksterne utfordringer som etterlevelse i en globalisert og digitalisert verden. Schjelderup advarte mot at det blir tatt for lett på omstillingene og utfordringene etaten står overfor, samtidig som det forventes mer effektivitet i utføring av etatens oppgaver. Han tror at både sammenslåingene og ny kontorstruktur kommer til å ta oppmerksomhet (både tid og penger) fra Skatteetatens kjerneområder. Han påpekte også at sammenslåingene og ny kontorstruktur har ingen klare synergier til etterlevelsesarbeidet. Han avsluttet med å fremheve at Skatteetaten er selve ryggmargen i velferdsstaten, og at tilliten til skattesystemet og velferdsstatens eksistens avhenger av hvordan Skatteetaten utfører sitt samfunnsoppdrag. SATSNING MOT Skatteetaten har fått mange nye oppgaver på kort tid. For å være en endringsdyktig etat må vi ha et godt samspill mellom ledere og medarbeidere og mellom ledelsen og fagorganiserte, sa Skattedirektør Hans Christian Holte på konferansen. Holte skisserte opp tre satsingsområder frem mot 2025; forenkling for næringslivet, samarbeid mot svart økonomi og organisert kriminalitet. Det er et omfattende trusselbilde på dette området og det vil kreve konkret samarbeid mellom flere etater. Det tredje satsingsområdet han nevnte er Identitetsforvaltningen som må være helhetlig, sikker og pålitelig. Han snakket også om utfordringene ved å utvikle Skatteetaten i et fellesskap, når man får inn flere organisasjonskulturer samtidig, fra Tolletaten, Statens Innkrevingssentral og kommunene. Det er en felles utfordring å ta vare på alle ansatte på en god måte, avsluttet Holte. DEBATT OG SPØRSMÅL. Under den påfølgende debatten, ble det stilt flere spørsmål og kommentarer fra salen. Aadne Tore Kristiansen som jobber på dokumentsenteret i Skatt øst synes det var en veldig bra konferanse med spennende temaer, som gjør at vi kanskje er litt bedre rustet til å møte de omstillingene som kommer. Han synes det er greit å vite at det er mange skjær i sjøen og at vi ikke kan forvente en enkel prosess. Cristine Nerberg fra SFU påpekte betydningen av de ansattes yrkesstolthet, og etterlyste bedre og raskere informasjon ut til de ansatte ved omorganiseringer og prosjekter, samt involvering for eksempel i referansegrupper. Nina Fosshaug tok opp viktigheten av at SITS har tilstrekkelig med ressurser og kapasitet ved gjennomføring av utviklingstiltakene. 8 NTLSKATT Sptember 2014

9 SKATTEKONFERANSEN På konferansen FOTO: Skattenett FOTO: Skattenett FOTO: Skattenett KLARA JOHANSEN Bra konferanse, men jeg følte ikke jeg fikk høre så mye nytt om skatteetatens fremtidsbilde Åpningen med NTLs kasserer Anita Busch var interessant og det var meget givende å høre betraktningene til professor i samfunnsøkonomi Guttorm Schjelderup. Flotte lokaler, god lunch og forøvrig godt opplegg av konferansen. HENNIE BEATE JOHANSEN Konferansen var veldig bra, og ikke minst at de hadde fått tak i veldig gode foredragsholdere. Professor og forsker G. Scheldrup var den som utmerket seg mest, han hadde mye viktig og interessant å komme med i den omstillingsprosessen som nå skal skje i skatteetaten. Håper at de riktige personene tok det med seg. Innledningsforedarget (som vi mistet litt av ) var også veldig bra. Hun fikk frem hvor viktig det er at organisasjonene blir tatt med på store endringer som skal skje og at det ikke blir tatt besluttninger «over hode» på oss. Ved ordet fritt var det litt vanskelig å forstå hva som var spørsmålet hos mange! MAGNE BERGSET Vi spurte også Magne Bergset fra skatt nord om hva han syntes om konferansen. Magne er som mange sikkert husker mangeårig hovedverneombud i etaten og en mann med meningers mot. Han syntes konferansen var, som han uttrykte det, helt toppers og likte at Siv prioriterte oss fremfor SMK. Veldig bra forelesere. Flott at det kom kritiske blikk fra NHH, dvs proffene. Vi tar alle som vanlig, mye for god fisk, selv om det ikke er det...oppleste og vedtatte utsagn brukes dessverre ofte ukritisk. Litt synd at det ikke ble dialog med Siv direkte, men skjønner vel det, siden hun også har andre oppgaver... FOTO: Kjell R. Solheim FOTO: Kjell R. Solheim INGUNN BORGE VESETH Veldig bra. Spennende å høre og se Siv Jensen. Hun skulle forresten ha vært med oss under hele konferansen, slik at hun kunne fått med seg våre argumenter og innspill. Jeg merket meg også det at hun ikke med et ord nevnte det å ta organisasjonene med på laget. Men som sagt en god og spennende konferanse. Jeg er glad for at jeg ble med. GLENN REINHOLDTSEN En godt sammensatt konferanse med et spennende program. Siv er en god foredragsholder, og det er tydelig at hun har god kunnskap om skatteetaten. Men for å være ærlig så sa hun vel ikke noe som mange andre kunne ha sagt, ingen overraskelser med andre ord. Men dette har vært en givende dag. Jeg angrer ikke på at jeg meldte meg på. September 2014 NTLSKATT 9

10 DIKTSPALTE SUDOKU 3 Etterord Jeg gråter ikke over min syke mor, men over begravelsen av vårt medlemsblad. De sparer penger, men det er noe helt annet og mer verdifullt vi trenger. For riktig lenge siden ble det sagt; Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør. Idag sier jeg; Tilgi dem for de visste ikke hva de gjorde. Måtte tiden sørge for at bladet vekkes til live og være til glede og nytte igjen. Inntil så skjer; Takk for alt du min avholdte følgesvenn. Kommunikasjon La dine ord forbli usagte. La heller dine handlinger tale. Vinnere nr. 2/2014: Brit Sætre, Kr. Robinsv. 78, 0978 OSLO, (4 flaxlodd) Arild Ingerø, Skatt øst Sarpsborg, Tunevn 95,1712 Grålum. (3 flaxlodd) Elisabeth Tømmerås, Skatt Midt-Norge Melhus, Pb 3, 7224 Melhus,(2 flaxlodd). Da dette var siste utgave av medlemsbladet så blir det ingen ny oppgave. ER DU NYSGJERRIG? FØLG NTL SKATT PÅ NETT! Du finner oss på her kan du se: Aktuelle nyheter for deg som medlem Siste nyheter knyttet til lønnsoppgjøret 2014 Du finner dine tillitsvalgte sentralt og lokalt Oversikt over Gratis kurs for deg som medlem Aktuelle lover og avtaler for deg som medlem Dine medlemsfordeler Følg oss også på vår Facebook gruppe «NTL Skatt». Her kan du: Lese og dele nyheter Delta og starte diskusjoner Få med deg hva som skjer i NTL Skatt Fordelene dine har kommet til mobilen Få mer ut av medlemskapet ditt. Gjør deg kjent med medlemsfordelene dine med vår app. Scann QR-koden for å laste ned appen, eller gå inn på nettadressen 10 NTLSKATT Sptember 2014

11 KONTAKTOSS NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: STYRET: Leder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 1. nestleder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 2. nestleder: Morten Fjeld Ørsnes, Skatt vest Tlf: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Styremedlem: Styremedlem Kine T. S. Meling-Moe, Skatt nord Tlf: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Renate Swensen, Skatt øst Tlf: E-post: Styremedlem: Erling Broen, Skatt øst Tlf.: E-post: VARAMEDLEMMER: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Jan Morten Torsmyr, DFØ Hamar Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 4. varastyremedlem: Bjørn Nordskog, Skatt sør Tlf: E-post: AVDELINGSLEDERE: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Silje-Charina Skog. Tlf: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Leder Thomas Søberg-Håkensen DFØ Hamar Tlf: E-post: HOVEDTILLITSVALGT SKATTEOPPLYSNINGEN: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: KONTROLLFAGLIG UTVALG: Kontaktperson: Jon Per Longva, Skatt øst Tlf: E-post: FOLKEREGISTERUTVALG: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: UNGDOMSUTVALG: Leder: Morten Fjeld Ørsnes Skatt vest Tlf: E-post: MELDING OM ADRESSEENDRING Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: Juni 2014 NTLSKATT 11

12 Utgiver: NTL Skatt Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo Det nye styret FOTO: Rune Pedersen DET NYE STYRET: Foran: Renate Swensen, 2.rad: Fra venstre: Trine Koritzinsky og Ingrid Sølberg. 3.rad: Erling Broen, Bjørn Ove Hersdal og Anita Stenstvedt. 4.rad: Morten F. Ørsnes, Kine Meling-Moe og Nina Fosshaug. Bakerst: Astrid Lundanes og Stein Thorvaldsen

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning En bedre skatte- og avgiftsforvaltning Finansminister Siv Jensen 23. juni 2014 Regjeringens hovedmål «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.»

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Arbeid mot svart økonomi

Arbeid mot svart økonomi Arbeid mot svart økonomi 2014 Avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo Disposisjon Litt generelt tomprat Arbeidet i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Dagens situasjon Mulige tiltak

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no Bli kjent med NTL Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I) Hvor godt kjenner du forbundet

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR 16.02.2016 Utredning av organiseringen av Skatteetaten 1. INNLEDNING Vi viser til vårt oppdragsbrev av 23. juni

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Vår felles styrke. Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem. - din trygghet! Tjenestemannslag

Vår felles styrke. Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem. - din trygghet! Tjenestemannslag Vår felles styrke Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem - din trygghet! Norsk Tjenestemannslag Svarsending 0608 0090 OSLO Layout/trykk: LO Media 2013 Norsk BUF Familie-

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK Til stede: JAN OLAV VAGLE, LEDER BRANNVESENET ROAR GJERDE, NESTLEDER AMBULANSETJENESTEN STEIN DØLPLADS, SEKRETÆR

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 A Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner at de skulle utrede om de sammen skulle etablere en ny kommune

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Norges skatteadministrasjon utfordringer og suksesser. Skattedirektør Hans Christian Holte

Norges skatteadministrasjon utfordringer og suksesser. Skattedirektør Hans Christian Holte Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norges skatteadministrasjon utfordringer og suksesser Skattedirektør Hans Christian Holte Samfunnsoppdraget Sikre at skatter, avgifter og andre krav

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte.

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte. MØTEREFERAT Styremøte nr :3 Sted :Lakkegata 3 Oslo Møtedato :3.4.2013 Referent Møtedeltakere Fravær : Tom Kenneth Rudihagen : Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen,

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

NOU 2007:12 Offentlig innkreving

NOU 2007:12 Offentlig innkreving NorskTjenestemannslag Møllergt 10 0179 Oslo Oslo 28.04.2008 NOU 2007:12 Offentlig innkreving NTL Skatt viser til e-post av 26.3.2008 hvor NTL ber om organisasjonsleddenes tilbakemelding til NOU 2007:12

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Høringssvar fra Hovedverneombudet om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV:

Høringssvar fra Hovedverneombudet om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV: Deres ref: Vår ref: Vår dato: 28.04.2017 Høringssvar fra Hovedverneombudet om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV: Generelt: Hovedverneombudet i Arbeids, -og velferdsetaten

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer