NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16

2 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 18. mars 2013 Neste nummer Juni Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Årsmøtekonferanse i øst 6 Årsmøtekonferanse i sør 8 Intervju med seniorleder 9 Intervju med ungdomskontakt 10 Årsmøtekonferanse i DFØ 12 I forbifarten 13 Modernisering av folkeregisteret 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 SFU - en vervesuksess leder NTL Skatt i forkant NTL Skatt har avholdt flere kurs og konferanser denne våren der framtid og utvikling av Skatteetaten og DFØ har vært hovedtemaer. Dette har skapt stort engasjement blant deltakerne, og det settes pris på at NTL Skatt er i forkant og setter i gang diskusjoner om disse spørsmålene. NTL Skatts arbeid. På et styremøte i NTL Skatt sentralt i fjor høst ble vi enige om at vi som fagforening framover i større grad må prioritere vårt arbeid og de saker vi har kapasitet til å jobbe mest med. Vi ble enige om at arbeidet med å få en større innflytelse på utviklingen av etatene, arbeidet med medlemsaktivitet og oppfølging av medlemmene, er områdene vi skal sette enda mer ressurser inn på. Til det sistnevnte; ingen skal være i tvil om at NTL Skatt er til for at du som medlem skal få den hjelp, støtte og informasjon du har bruk for. Starte en debatt. For å få større innflytelse på utviklingen av etatene, til det beste for våre medlemmer, har vi startet en debatt for å få inn meninger og synspunkter på framtid og utviklingen. Skal vi få større innflytelse vil arbeidsgiver forvente at vi tar et større medansvar, og kommer med forslag til (alternative) løsninger. Dette utfordrer oss i forhold til å forme standpunkter på bakgrunn av synspunkter fra dere medlemmer. Hovedstolper. Hovedstolper og stikkord som vi tar opp i denne debatten er budsjett- og ressurssituasjonen, og hvilke utviklingstrekk og endringer vi kan se for oss i de to etatene. For Skatte etatens del debatterer vi blant annet skatteetatens storbedriftssatsning, skattedirektørens ambisjoner, arbeidet med ny beskatningsprosess, modernisering og utvikling av folkeregisteret, og ikke minst arbeidet med bemanningsplaner med hensyn til bl.a turnover fram mot NTL Skatt er bekymret over den avgangen vi får av medarbeidere med god fagkompetanse. Store endringer. Både Skatteetaten og DFØ står foran store endringer. Disse vil få betydning for arbeidssituasjonen vår og måten å løse oppgavene. Vi står foran en fortsatt teknologisk utvikling i et digitalt samfunn, der den tradisjonelle selvangivelsen erstattes av enda mer løpende dialog med skattyter og flere selvbetjeningsløsninger. I de nye målbildene vil regionene bli enda mer spesialisert i forhold til oppgaveløsningen. Jeg tror heller ikke vi kan utelukke flere endringer i kontorstrukturen. Skatteopplysningen har sine utfordringer, der det vil bli satt enda større fokus på samspillet med regionene og funksjonene. Og ikke minst skjer og pågår det større og tunge omorganiseringer i Skattedirektoratet og SITS. DFØ har hatt flere omorganiseringer i den senere tid, og går nå inn i en tid der spørsmål om mer spesialisering i oppgaveløsningen står i fokus. Politisk innflytelse. I dette arbeid vil NTL Skatt ta nærmere kontakt, både med politisk ledelse i Finansdepartementet, kommunaldepartementet, med finanskomite og med partiene på Stortinget. Politisk kontakt i denne forbindelse tror vi er meget viktig. Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Med vårtegn i horisonten Hei alle sammen! Et nytt år er ikke bare godt i gang, men når bladet er ute er vårjevndøgn allerede passert! Bendiksmesse den 21. mars er det offisielle vårjevndøgn, men tidspunktet for når dag og natt på vårparten er like lange kan ligge mellom den 19. og 22. mars. Og om dette og hint følger det mange merkelige tegn og advarsler. Men jeg går øyeblikkelig videre og konsentrerer meg denne gang om haren, ja denne trivelige, men akk så sky skapningen, som vi likevel en og annen gang har fått sett hoppende i fri dressur i lyng eller over snø. Det blir jo sagt at ingen vet hvor haren hopper og litt interessant er det å merke seg at nettopp haren, tro det eller ei, har innsikt i noe av det viktigste her i livet. Noe ubevisst har den nøkkelen til det som avgjør skjebne, liv eller død. Her er det snakk om avhoppet. For de som har hørt om det eller på vinteren fulgt et harespor som tilsynelatende bare stopper! Det er nemlig sånn at når haren skal sette seg å hvile, benytter han seg av taktikken med avhopp, han hopper tilbake i egne spor og tilslutt gjør han et langt hopp til siden, noe som forvirrer eventuelle forfølgere. Og haren kan hvile uten frykt! Så nå vet vi det. Grunnen til at jeg penser innom dette noe ualminnelige fenomen for å forbli uoppdaget er ikke for annet enn at jeg tenkte at dette kanskje kunne være en egenskap flere av oss ville likt å være i besittelse av! Hadde for å si det rett ut ikke vært å forakte. Og nå skal selvfølgelig ikke undertegnede nødvendigvis navngi enkeltpersoner denne metoden ville egne seg bedre for enn andre, men noen er det, tenk etter dere også! Dette ble da dette nummerets utfordring! Ellers foregår det som sedvanlig mye i foreningssammenheng i disse tider, de avdelinger som avholder årsmøtene sine gjør det ikke sjelden nettopp nå. Dette bærer også dette nummer preg av, og som sedvanlig mye annet! Med ønske om en fin vår til dere alle sammen og ta vare på dere selv-skal ikke stole på at andre gjør det. Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Mars 2013 NTLSKATT 3

4 NTL SKATT ØST Kan ikke love pustepauser NTL Skatt øst avholdt i begynnelsen av mars som vanlig en meget vellykket årsmøtekonferanse der bl.a. regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten var invitert. Hun orienterte forsamlingen om status og utfordringer framover for skatt øst. Stein Thorvaldsen (tekst) Liv H. Solberg (foto) Kjeia benyttet innledningsvis anledningen til å rose de ansatte i øst for gode resultater det siste året! Hun kunne ikke love noen pustepauser i tiden framover, som vil bli preget av nye endringer og ofte omorganiseringer. Her er det imidlertid viktig med samspill med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten sa hun. Viktige temaer til diskusjon i Skatt øst for tiden er; etterlevelse og variert virkemiddelbruk innen verdikjeden, ikke minst innenfor rettidig innbetaling og levering, samt eiendom. Samarbeid fastsetting/ skatt og mva, og arbeidet med samlokalisering og nytt bygg i Søndre Østfold jobbes det også med. Det ble også nevnt arbeidsgruppen «hvem jobber med hva hvor», som det også særskilt ble orientert om under konferansen. Hun påpekte også etatens storbedriftssatsning som utfordrer Skatt øst kraftig. regionen, og at Skatt øst er gode på mangfold og har gode arbeidsplasser. Bekymret for medarbeiderne. En engasjert regiondirektør fikk også tid til noen spørsmål på slutten. Flere påpekte den stramme ressurssituasjonen og at en stadig blir pålagt flere oppgaver med færre ressurser. Det er viktig at regionledelsen også har fokus på medarbeidernes arbeidsmiljø. Hovedverneombudet i Skatt øst Leif Grytten advarte om at strikken er i ferd med å bli tøyd vel langt for en del medarbeidere nå, og at det er viktig å se den enkelte medarbeider opp i det hele. På årsmøtet ble Frode Waglen og Liv Solberg gjenvalgt som hhv leder og nestleder. Avdelingen hadde mange jubilanter som ble hedret, og som fikk en velfortjent applaus av forsamlingen. Bra oppmøte:godt over 100 medlemmer til stede. Sterkere på. Av områder som Skatt øst skal være sterke på i årene framover, ble nevnt mva, internasjonale områder, skattekriminalitet, forebyggende arbeid og kontroll av næring, samt store foretak. Opp i alt dette har regionen en stram budsjettsituasjon nevnte hun, som gir regionen utfordringer. Hun mente imidlertid det er viktig at også regionene bidrar med budsjettkroner for at etaten skal få enda bedre og mer stabile datasystemer mv, som vil komme de ansatte til gode i arbeidshverdagen. Kjeia påpekt også betydningen av godt lederskap og medarbeiderskap i Mangeårig kasserer Sissel Smeby takkes av for god innsats! Stolte 40 års jubilanter: Fra venstre: Maryon Huuse, Berit S. Bredholt, flankert av leder Frode Waglen. 4 NTLSKATT Mars 2013

5 NTL SKATT ØST Geir Sveen, Sidsel M. Stadheim, Ketil Brevik, Ragnar Ekfelt, 25-års-jubilanter, fra venstre: Fra venstre bak: Per-Arne Reum, Solveig Knai, Shabnam Mailk, Thor Kristensen, Monica Sørlie, Knut Terje Vigdal, Else Aabakken, Ragnhild Thorsen, flankert av leder Frode Waglen. Foran fra venstre: Jøndi Sandor, Bente Skinnerud og Heidi Randen. Mars 2013 NTLSKATT 5

6 NTL SKATT SØR Veien videre NTL Skatt sør avholdt i begynnelsen av mars to spennende parallelle konferanser i Tønsberg. Temaer som etatens framtid og utvikling, regionens målbilde og markedsstyring sto på dagsorden. Nærmere 90 medlemmer deltok, og på konferansenes første dag deltok også hele regionledelsen. Forbundssekretær i NTL Ragnar Bøe Elgsaas snakket om markedsstyring, regiondirektør Nina S. Funnemark tok for seg veien videre i Skatt sør. Avdelingsdirektør på utvikling og innovasjon i SKD Jan Chr. Sandberg snakket om målbilder for utvikling av Skatteetaten, utviklingsporteføljen og tjenestene sett fra ledelsesperspektiv. 1.nestleder Ingrid Sølberg fra NTL Skatt snakket om Skatteetatens framtid og utvikling. Ingrid Sølberg, 1. nestleder i NTL Skatt. Markedsstyring hva er det?. Ragnar Bøe Elgsaas påpekte at man i dag har lett for å lage mål på det som skal telles, og i for liten grad på kvalitet, og det som har større betydning for oppgaveløsningen. Ofte får oppgaver man blir målt på de største ressursene. Han var også innom bestiller- og leverandørmodellen i det offentlige som ofte fungerer dårlig. Flere i forsamlingen påpekte i denne forbindelse behovet for å gå igjennom denne modellen i Skatteetaten. Det er nedsatt en ressursgruppe på forbundskontoret for å følge opp arbeidet med markedsstyring, som det også er viktig at fagforeningene følger opp i den enkelte etat. Framtid og utvikling. Ingrid Sølberg tok forsamlingene igjennom utviklingstrekk og de utfordringene som Skatteetaten står overfor i tiden framover. Hun kom innom Kjell R. Solheim (foto) Stein Thorvaldsen (tekst) Nina S. Funnemark, regiondirektør Skatt sør. «hovedstolper» som skatteetatens storbedriftssatsning, skattedirektørens ambisjoner, arbeidet med ny beskatningsprosess, modernisering og utvikling av folkeregisteret, og ikke minst arbeidet med bemanningsplaner mht turn-over og alderssammensetning fram mot NTL Skatt er bekymret over den avgangen vi får framover av medarbeidere med god fagkompetanse. Hun poengterte at det er viktig at vi starter debatten om hva NTL Skatt skal mene om framtida og utvikling av etaten. Veien videre i Skatt sør. Regiondirektør Nina Funnemark orienterte forsamlingen om veien videre og utfordringene i Skatt sør de nærmeste årene. Hun påpekte at regionen har gjennomgående svært gode resultater på alle områder, og roste hver medarbeiders innsats for å få dette til! Hun nevnte at regionbudsjettet er stramt, med mange utfordringer, ikke minst for ID-kontorene. Hun kommenterte også bemanningsutviklingen i Skatt sør i årene framover, som vil gå nedover, bl.a. på grunn av at flere vil gå av med pensjon i tiden framover. Det er i dag få muligheter for rekruttering eksternt, slik at intern rekruttering og bemanning blir hovedregelen, der også medarbeidere kan bli nødt til å bytte fagområder. Fra salen ble det tatt opp ønske om større hospiteringsmuligheter i regionen for å stimulere til at ansatte kan prøve seg på andre fagområder. Likeledes at man må se mer på verdsetting av og avlønning av medarbeiderne på de ulike fagområdene. Det er viktig at ikke noen avdelinger/fagområder får lavere status enn andre. Det ble opplyst at det pågår et arbeid i regionen med å se på oppgavefordeling og bemanningsplanlegging. Funnemark var også innom arbeidet med revidert målbilde for regionen, og diskusjonen om hva Skatt sør skal satse spesielt på i et lengre perspektiv. Her ble det spesielt nevnt digitalisering (bl.a. å få flere til å henvende seg elektronisk til etaten), mva, internasjonalisering, og dialog/samarbeid. Det er viktig at regionen i tiden framover tenker utvikling. Årsmøtet i NTL Skatt sør ble avviklet i forbindelse med konferansen, der Unni Jørgensen ble gjenvalgt som leder. Hun har med seg et rutinert styre med representanter fra mange fagområder mv. i regionen. Styret i NTL Skatt sør: Foran til venstre: Grethe Ugland og Unni Jørgensen. 2. rad; Sissel Johansen, Unni Wennberg og Hilde Hansen. 3. rad: Bjørn Nordskog, Bernt Næss og John Pettersen. Bakerst: Tor S. Eiesland og Yngve Olsen. 6 NTLSKATT Mars 2013

7

8 Intervju Leder av seniorutvalget Som leder for NTL Skatt sør sitt seniorutvalg er Tor Sigbjørn Eiesland mer enn opptatt av seniorenes ve og vel. Og at de som er godt opp i åra utgjør en viktig ressurs, det er han ikke i tvil om. Kjell R. Solheim (tekst og foto) 62 åringen Tor Sigbjørn Eiesland jobber til daglig på skattekontoret i Lyngdal. I 2011 fikk han spørsmål om han kunne tenke seg å lede seniorutvalget som NTL Skatt sør ville opprette, noe han sa ja til. Seniorutvalget har hatt flere møter, og de håper nå på å få til en samling for etatens eldste i Hvilke mandat fikk dere da dere startet arbeidet i 2011? Dette med et seniorutvalg var noe nytt, men det vi hadde å arbeide ut i fra var det å komme med tiltak som kan gi seniorene en god arbeidssituasjon, en god seniorpolitikk med andre ord. Vi skulle også komme med innspill rundt det at fagmiljøene må nyttiggjøre seg av den viktige kompetansen som seniorene representerer. Hva er ditt inntrykk av seniorpolitikken i Skatteetaten. Blir seniorene egentlig tatt godt vare på? Jeg føler nok at mange føler seg litt usynlige og lite verdsatt, så det er mange ting å gripe fatt i rundt Skatteetatens seniorpolitikk. Mange eldre rundt om på kontorene sitter med oppgaver som ikke akkurat kan kalles interessante og utviklende. De fleste blir dessuten akterutseilt lønnsmessig. Det føles ikke bra å oppleve at en har dårligere lønn enn den nytilsatte som en må lære opp. Det handler enkelt sagt om å føle seg verdsatt. Planen til seniorutvalget i NTL Skatt sør er å få til en dagsamling for seniorer i Det er avsatt midler på budsjettet, så Tor Sigbjørn har godt håp om at de får til en slik konferanse. En slik konferanse er viktig for at vi skal få seniorene i tale, la dem fortelle om sin situasjon og sine tanker. Men de kan gjerne alt nå ta kontakt med meg direkte. Slike signal er viktige for oss i utvalget. Det at eldre står lenger i arbeidslivet gir en solid økonomisk gevinst. Hvis alle som kan gå av med pensjon arbeider ett år i stedet, vil dette gi en gevinst på rundt 20 milliarder. Med tanke på den store økonomiske gevinsten, vil det være lønnsomt for både etaten og samfunnet å gi seniorene en liten økonomisk gulrot for å få dem til å fortsette i jobben, sier Tor Sigbjørn. 8 NTLSKATT Mars 2013

9 Intervju Ungdomskontakt Arin Arin Kordu er en blid og engasjert jente som til daglig arbeider med forebyggende veiledning i Sandefjord. Men hun er også engasjert i NTL, og har sagt ja til vervet som fungerende ungdomskontakt for NTL Skatt sør. Kjell R. Solheim (tekst og foto) Arin er født i Kurdistan, men har bodd nesten hele livet i Norge. Hun er bosatt på Re i Vestfold, er 26 år, og har arbeidet i Skatteetaten i snart fire år. Som ungdomskontakt, hvilke saker mener du er viktig å arbeide med? Jeg håper at jeg kan greie å skape engasjement i forhold til saker som vedrører ungdom. Og ellers er det selvsagt viktig å skape gode nettverk. Jeg vil også delta i arbeidet med å arrangere ungdomskonferanser, og selvsagt, arbeide for at ungdommene velger å fagorganisere seg. Det er mange viktige saker å arbeide med. Vi har flere utvalg i NTL Skatt som er oppretta på grunnlag av alder, ungdomsutvalget, seniorutvalget for eksempel. Kan det være en fare for at disse gruppene kan motarbeide hverandre? Det tror jeg absolutt ikke. Min erfaring er at samarbeidsviljen er helt topp, uansett gruppe og alder. Jeg føler at vi får stor forståelse for det arbeidet vi gjør for vår gruppe. Arin har flere fritidsinteresser, blandt annet musikk. Jeg liker å synge og opptre for andre. Jeg planlegger også å lære meg å spille gitar, slik at jeg kan kalle meg en komplett visesanger etter hvert. Jeg liker det meste av musikk, med unntak av rock og heavy metal. Spreke Arin har også en fortid som håndballspiller, og enda en interesse er språk. Hun studerte arabisk ved universitet i Uppsala i Sverige. Navnet ditt, Arin, er også et gammelt guttenavn fra vikingtiden. Hvor kommer ditt navn fra? Navnet er kurdisk. Ari er guttenavn, men legger vi til en n, får vi Arin som er et jentenavn. Arin Kordu gleder seg til å jobbe som ungdomskontakt i NTL Skatt sør, og hun oppfordrer alle ungdommer til å ta kontakt hvis de har noe på hjertet. Mars 2013 NTLSKATT 9

10 ntl dfø Framtidens DFØ På årsmøtekonferansen til NTL DFØ i slutten av februar gikk startskuddet for viktige diskusjoner i NTL. Tema var framtida til DFØ (Direktoratet for økonomistyring). Viktige spørsmål om utfordringer og mulige endringer som kan få betydning for de ansattes hverdag ble diskutert. Stein Thorvaldsen (tekst og foto) Stein Bjørnstad (tekst) Både DFØ-direktør Øystein Børmer (aktuelle saker i DFØ), forbundssekretær Anne Henriksen (medbestemmelse på egen arbeidsplass), Gudrun Høverstad, NTL NVE (hva skjer med pensjonen vår) samt NTL Skatts leder (verving og medlemsaktivitet) gjestet årsmøtekonferansen. På bildet sees: Bakerst fra venstre: Morten Hansen (nyvalgt studieleder), Stein Bjørnstad og Thomas Søbergkontakt, ny i styret) og Ann Moen. Kasserer Ellen Medhaug var ikke til stede. tidligere endringer. Konferansen diskuterte hvordan omorganiseringene de siste årene har påvirket den enkeltes arbeid og arbeidsmiljøet. Her kom det fram flere forhold som bl.a. manglende faglig støtte fra leder, splittet arbeidsmiljø og skott mellom lønn og regnskap, også sosialt. Men godt faglig samarbeid mellom enkelte kontor ble også trukket frem. Flere påpekte viktigheten av at lønn og regnskap holdes sammen (utfordringer knyttet til refusjoner NAV ble her nevnt som et eksempel). Regiondirektørene (kontorleder) savnes. Det oppleves bedre styringslinjer i produksjonsmiljøet og bedre samarbeid mellom produksjons- og applikasjonsmiljøene. Noen påpekte at det er blitt for stor avstand til Trondheim og Stavanger (avdelings-stabene). Manglende plan mht personalutviklingen ble trukket fram. Veldig positivt med samlinger for avdelingene (lønn og regnskap). Det ble også etterlyst mer fokus på intern rekruttering av ledere (det gis bl.a. ikke stipend for utdanning innen dette). Samarbeid. Konferansen tok også pulsen på, og påpekte viktigheten av, godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen på kontorene. Det er vesentlig at ledelsen har et åpent og positivt syn på fagforeningene, og at ledelsen kjenner til fordelene ved å samarbeide med de tillitsvalgte. Dessuten ble det påpekt at det er viktig med god kontakt mellom de tillitsvalgte og medlemmene rundt om på kontorene. Det ble etterlyst et nærmere forum der tillitsvalgte kan diskutere saker sammen, bl.a. i forbindelse med de saker som etter hovedavtalen skal opp til behandling med ledelsen. Framtidens DFØ. Forsamlingen diskuterte også fordomsfritt mulige konsekvenser ved en tenkt framtidig situasjon med både budsjettkutt, mulig utsetting av tjenester i DFØ, reduksjon i antall kontorsteder og ytterligere spesialisering på kontorstedene bl.a. mht levering av regnskaps- og lønnstjenester. Det ble her bl.a. framholdt at DFØ-ledelsen i tilfelle må være flink til å markedsføre DFØ og det arbeid og de tjenester som leveres, og viktigheten av at dette skjer i statlig regi. Her har også organisasjonene et viktig medansvar. Det var ulike meninger om det er noe å hente faglig og økonomisk for DFØ ved ytterligere spesialisering av kontorstedene, slik at de enten leverer 10 NTLSKATT Mars 2013

11 På direkten I NTL Skatt-bladet nr.3/2012 utfordret Bjørn Ove Hersdal neste medlem ut i denne spalten som nå er omdøpt fra «seks i korridoren» til «På direkten». Den som ble utfordret var Ingrid Olsen Sunnanå, som jobber ved skattekontoret i Tromsø. Hun tok utfordringen på strak arm. Hva opptar deg mest for tiden? At vi går lysere tider i møte som gir god energi. På det private plan ser jeg frem til påsken å møte barnebarna, som bor i Sverige. På jobben er jeg opptatt av at Athene blir et nyttig verktøy, som vi skal bruke til gode prosesser knyttet til medarbeiderutvikling og at vi skal få et kompetansemiljø vi kan være stolt av. Hva er den siste boken du har lest? Som regel leser jeg flere bøker samtidig, kokebøker for inspirasjon, humoristiske bøker som Arto Paasilinna fører i pennen og romaner knyttet til hendelser fra Spanias historie ført i pennen av Ildefonso Falcones. Hvor var ditt siste reisemål? Oslobyen, hvor jeg var fasilitator på kurs for nytilsatte i etaten. Der fikk jeg møte utrolig mange flotte dyktige mennesker som vil jobbe i vår etat og som vi må ta vare på. Håkensen (nyvalgt sekretær). Foran, fra venstre sees Maren Aanensen (ungdoms- regnskaps- eller lønnstjenester. Noen mente dette ville bli forvirrende for kundene, og andre at kundene ikke ville bry seg. Flere mente det kunne være en fordel med samling, siden det kan være lettere å bygge opp gode fagmiljø. Skulle en fremtidig diskusjon om reduksjon av antall kontorsteder finne sted, ble det påpekt fra flere at da må alle kontorsteder inkl. sentralenheten stille likt i ny vurdering av plassering av funksjoner. omskolering. Hvordan framtidige endringer slår ut for den enkelte ble også tatt opp til diskusjon. Her ble det fra mange nevnt at dette er veldig avhengig av den enkeltes livssituasjon/fase, der muligheter for omskolering blir viktig, f.eks. til en annen seksjon. Lønn under utdanning ble også nevnt, samt muligheter til å flytte til andre kontorsteder. På årsmøtet ble Stein Bjørnstad gjenvalgt som leder, med Ann Moen som nestleder. Hvem vil du reise til en øde øy med? Jeg er altfor glad i å ha mennesker rundt meg, til å reise aleine til ei øde øy. Må jeg velge vil det bli 2 tykke bøker av Ildefonso Falcones. Hvordan er din arbeidshverdag? Mange spennende utfordringer innen kompetanse og HR, er sikker på at vi vil lykkes med det nye verktøyet vårt Athene. Travelt er det også, spesielt fordi jeg fra januar av ble «litt pensjonist» og jobber redusert. Det skal læres det også, etter masse år i etaten. Når var du sist på et hyggelig arrangement med NTL Skatt? Må innrømme at det er ei stund siden jeg var på et arrangement. I og med at jeg har så mange fine NTL- kollega rundt meg på jobben, har jeg masse hyggelige dager. Hvem er den neste personen som du utfordrer til «På direkten»? «På direkten» tenker jeg vi holder litt til i nord, så jeg utfordrer Gretha Lauritsen på skattekontoret i Tromsø. Mars 2013 NTLSKATT 11

12 I forbifarten 1. Hva er ditt navn, arbeidssted og arbeidsområde? 2. Hvor lenge har du vært i etaten? 3. Hvilke saker synes du at NTL-Skatt skal prioritere? 4. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 5. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? 1. Nina Sæther Christoffersen Arbeidssted: Orkdal Skattekontor Arbeidsområde: Skatt Person næring og kontroll Nina er en engasjert, sangglad og sosial person som liker håndarbeide og teater. 2. Jeg har vært i etaten i 30 år nå den 6. mars!!! og jeg som knapt er over Det synes jeg bør være rettferdig lokale lønnsforhandlinger, den offentlige tjenestepensjonen, verving, og særlig av høyere utdanningsgrupper, skolere tillitsvalgte enda bedre. Vi i NTL må følge opp den trenden vi ser med en «tøffere» arbeidsgiverside, med profesjonalitet, sterke og klare meldinger også fra vår side! 4. Et blad som er viktig for å få lese hva som «rører» seg i andre avdelinger. Jeg er veldig for at vi skal beholde medlemsbladet vårt i papirform! 5. Jeg jobber på et kontor med 16 ansatte. Orkanger ligger bare fire mil fra Trondheim. Er redd at jeg om ikke mange år må pendle til Trondheim. Det må bli større faglig miljø her rundt Orkdal og jeg ønsker heller ikke at Trondheimskontoret skal bli større. Jeg får kjempe imot og engasjere meg politisk! Vi må også stimulere «seniorene» til å stå lenger i arbeid for å sikre produksjon, drift og resultater og seniorene er også er veldig viktig faktor for det gode arbeidsmiljøet! Vi må også fortsette innsatens mot Finansdepartetmentet og finanspolitikerne for å få fram behovet for styrking av Skatteetaten. Styrkes etaten, vil den alene kunne fastsette og inndrive langt mer av det som i dag unndras til beskatning. Er redd den «sitter langt inne» hos mange politikere. 1. Marianne Dyrdal Øy Arbeidsstad: Skatteopplysningen Arbeidsområde: Lønnstakere/pensjonister Marianne er 27 år, gift og har ei dotter på 3 år. Ho er ei engasjert og sosial jente, kjend for sitt gode humør. 2. Sidan juni Eg syns at NTL Skatt er flink til å ta tak i det som trengst. Det viktigaste for meg er å ha medlemmet i fokus. 4. Eit flott blad som tek opp viktige tema og saker, samstundes som det inneheld lærerikt stoff. Her kan ein også lesa om korleis medlemmar på andre arbeidsplasser har det. 5. Eg ser for meg at framtidas Skatteetat er basert på elektroniske løysingar. Der brukaren kan hente inn opplysningar og me kan gi ut informasjon elektronisk. Slike løysningar vil hjelpe oss med å hente inn informasjon fortløpande gjennom heile året for å kunne vere oppdatert og dermed vere i forkant! 1. Rune Karlsen Arbeidssted: Skatteopplysningen Bodø. Arbeidsområde: Sitter på kø for Næring, SRA og lønnstakere. 2. Vært i skatteetaten fra 2. januar a) Bidra til at vår etat for de resurser som er nødvendig for å løse våre oppgaver. b) At de ansatte blir ivaretatt på god måte ved fremtidige omorganiseringer. c) Få bedre seniorpolitikk! Det er mange seniorer i etaten som innehar god kompetanse og som ønsker å få brukt den på en god måte. Her kan NTL bistå slik at denne kompetansen ikke forsvinner ut etter hvert som seniorene slutter. 4. Vi har ett meget godt medlemsblad. 5. Her ville det vært mest «korrekt» å komme med fremtidsvyer. Men ut fra den økonomiske stagnasjon som synes å komme til flere og flere land, kan det være riktig å se seg litt tilbake. Selvfølgelig vil nye elektroniske løsninger måtte mestres, men jeg er ikke for meg at det vil komme noen revolusjonerende nye metoder for å gjennomføre og utøve kontroll på. 12 NTLSKATT Mars 2013

13 1. Per Kristian Johansen Arbeidssted: Skattekontoret Kongsvinger Arbeidsområde: 100 % gjennomsnittlig saksbehandler med hovedvekt på personlig næringsdrivende. Per Kristian, eller PK som han blir kalla, er en livat fyr med mange jern i ilden. 2. Det er rart det der, spør hvem du vil, datoen for når de begynte i bedriften kan de utenat; 2. mai 1979, etter at karrieren i Forsvaret endte på løytnants grad. 3. All ære til engasjerte fagforeningsfolk, de gjør en formidabel innsats, og står på for oss. Høyere lønn er jo den beste motivasjonsfaktoren! Men jeg ivrer også for et bedre arbeidsmiljø, jeg sier ofte til mine kolleger på kontoret at vi ikke må ta latteren på gangen for gitt, daglig hører vi mer eller mindre «tragiske» historier fra arbeidslivet, og takker for at vi ikke har så gæli. 4. Jeg må innrømme at jeg ikke leser det så nøye, dessverre opplever jeg nok at artiklene faller litt utenfor interessen. Og jeg vet jeg har Stein (Thorvaldsen) med meg når jeg sier at det burde ha vært mer fotballstoff fra Leeds. 5. Ha! Når en tenker på det målbildet lederne i den regionen jeg tilhører har satt opp for er jeg vel ikke så urolig, dessverre ser det bildet ut til å blekne sammenlignet med den løypa FIN og Skd driver og staker opp, de vil jo legge større vekt på publikumsservice, slik som skatteopplysningen, framfor kontroller enn det vi liker å tenke på. Jeg savner i det hele tatt at etaten på alle nivåer blir mer enige om i hvilken retning det skal trekkes. Noen ganger tenker jeg på at vi jobber jo på samme måten som i gamle dager, at alle skal kunne drive med alt, og ikke klare å oppfylle de drømmene vi hadde om «tunge, faglige miljøer» og «høyt spesialiserte oppgaver». Modernisering av folkeregisteret Det skjer viktige arbeid i etaten på området modernisering av folkeregisteret, sier leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg Jan Bertelsen. Han representerer NTL Skatt i en referansegruppe i Skattedirektoratet (SKD) som følger opp denne saken. Både ny distribusjons- og prismodell for folkeregisteret, ny personidentifikator er viktige elementer i dette arbeidet. En forstudie ble sendt ut til eksterne brukere 31. januar 2013, med svarfrist 14. mars. Det arbeides nå videre med samfunnsøkonomisk analyse og videre bearbeiding av rapporten. Forbereder håndtering av kommentarer. Pr. i dag mottatt to kommentarer. Lov- og regelverksarbeidet ledes av Finansdepartementet. Arbeidet med ny folkeregisterlov er startet. Denne skal ut på høring våren 2014 og man håper få den med i Stortingsproposisjon 1 høsten Konseptet innebærer en betydelig modernisering som håndterer de behov for kvalitet og effektivitet en ser i dag. Hovedprosjektet har en tidshorisont på fra Ifølge Jan Bertelsen er Folkeregisterets viktighet for samfunnet tydelig kommet frem i forstudierapporten. Ny distribusjons- og prismodell. Hovedanbefaling i en rapport som ble sendt Finansdepartementet i november 2012 er at Standardtjenester er gratis for alle virksomheter, både private og offentlige. Prismodellen anbefales iverksatt fra Dagens tilgangsstyring via rettsavdelingen anbefales videreført, men med mulig forenkling/sikring av likebehandling. På spørsmål fra NTL Skatt er det svar at det ikke et tenkt sentralisering av denne oppgaven. Standardtjenester: Tjenester som egner seg for automatisering og tjenester med høy etterspørsel,(utplukk aldersgrupper), online oppslag, fleste former for vask og vedlikehold av registre og de fleste former for uttrekk fra databasen. Ny personidentifikator. Dagens personnummersystem blir for liten fra og med 1. januar 2040 og ny personidentifikator må iverksettes. Forslaget er at dagens løsning med endret kontrollberegning velges. «Fødselsnummer «vil da se slik et: DDMMÅÅIIIIK. Og både kjønn og alder vil bli lesbart ut av fødselsnummeret. Dette og flere alternativer gir tilstrekkelig kapasitet til år 2150 (under dagens forutsetninger). Dagens forutsetninger er for: fødte, innvandrere og D-nummer. Tiltak for forbedring av D-nummerordningen er igangsatt. Mars 2013 NTLSKATT 13

14 Diktspalte Nyttårsløfte Jeg sitter ved et vindu, men ser ikke ut, men inn. Der øyner jeg mye jeg ikke vil se. I det stille jobber jeg målbevisst og hardt for å kvitte meg med det mine øyne dessverre fikk se. Men hva ser du? Møte Jeg deltar på enda et møte og kaster bort tiden. Tenke seg til at jeg lot meg lure til å misbruke min dyrebare tid til å høre uinteressante ord for mitt øre. Jeg tror jeg takker for meg og lar mine tanker fly til en annen destinasjon festet i den virtuelle sky. Erindringar Ut frå tung mørketid kryp nye dagar fram mange erindringar svinger frå glede til skam. Noen er blanke perler med sommarleg duft minner så gripande vakre, men utan spor av fornuft. Årstidene sine kvartal etterlet mange spor blir liggande i minnet kviskrar med ulike ord. Som limt Veldig mange som har satt fast hånden i gjerne høyre øre Tormod Vangberg The gift An early morning knocks on my door promising a new day like somebody else did before. I appreciate the gift;- the promising challenge that passes so swift. I pretend having friends although there aren t many left so in the chilly light, I pray and hope: come and see me make the day warm and bright. SOLINFO Følgende utgaver av SOL-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 09/2012: Hovedavtalemøte 15.nov 10/2012: Hovedavtalemøte 6.des 01/2013: Hovedavtalemøte 7.febr Sudoku Tormod Vangberg Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 1. mai 2013 HurtigINFO Følende utgaver av Hurtig-info er 22/2012: Fellesmøtet i SKD 4.-5.des 23/2012: Skatteetatens budsjett for /2013: Forhandlinger for øverste ledere 02/2013: Fellesmøtet i SKD 21.jan 03/2013: Skatteetatens storbedriftssatsning 04/2013: Fellesmøtet i SKD febr 05/2013: Modernisering av folkeregisteret Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontroll-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 10/2012: Høring vedr. lettelser i opplysningsplikten for enkelte foretak som leverer næringsoppgave som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave 01/2013: Høring vedr. forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndigh. til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt mv. ved overtredelser av bokføringslovgivningen. 02/2013: Høring vedr. forslag til nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og toll-lovgivn. Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer Vinnere nr. 4/2012: Heidi Buhagen, Kroppanmarka 28, 7075 Tiller, (3 flaxlodd), Ove Hauge, 6823 Sandane, (2 flaxlodd) og Birgitta Hanssen, Rådyrfaret 27, 1781 Halden, (1 flaxlodd). 3 De sier noe også! Stein Sagvolden 14 NTLSKATT Mars 2013

15 Kontaktoss NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: Styremedlem: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: Stein Bjørnstad DFØ Trondheim Tlf: E-post: 4. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Rune Pedersen. Tlf.: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Stein Bjørnstad. DFØ Trondheim. Tlf E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth Skatt vest Tlf.: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Anja Baadstrand Skatt nord Tlf: E-post: anja Juni 2012 NTLSKATT 15

16 Aktørnr: Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo SFU- en vervesuksess NTL Skatts vervekampanje fortsetter! NTL Skatt har i den forbindelse intervjuet Anne Sigrun Risa, som var den som vervet flest medlemmer i NTL skatt i 2012, og dermed ble «årets verver» i NTL Skatt. Rimle Christine Michelsen (tekst) Siri Moen Pedersen (foto) I 2012 vervet hun 10 medlemmer og har siden 2010 vervet 52. Hun jobber til daglig i Stavanger ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Hun er for mange i NTL skatt kjent som en raus dame og en ivrig verver. SFU. Sentralskattekontoret for utenlandssaker er en landsdekkende seksjon lokalisert i Stavanger med 150 ansatte. NTL skatt er den største organisasjonen på seksjonen og har i dag 76 medlemmer. NTL skatt har hatt en formidabel medlemsutvikling på SFU og har siden 2008 over fordoblet sitt medlemstall. Anne Sigrun har sammen med nylig avgåtte tillitsvalgt på seksjonen, Harald Granhøy, jobbet aktivt for å løfte NTL skatt til størrelsen de er i dag. Anne Sigrun har hatt verveansvaret på SFU de siste årene, men påpeker at det har vært et lagarbeid mellom henne og Harald. I dag har Cristine Edda Quaglia Nerberg har overtatt som tillitsvalgt på SFU. Anne Sigrun har tro på at den gode trenden fortsetter med Cristine som ny tillitsvalgt. Tror på det hun preker. Anne Sigrun er en utadvendt dame og farter mye rundt og snakker med kollegaer på kontoret. Nye ansikter og potensielle medlemmer oppdages derfor snart. Hun sier at hun gir dem noen dager så de får komme seg til rette i ny jobb, før hun tar kontakt personlig med vervemappe og NTL godteri. Viktigheten av å være organisert og NTL skatts størrelse fremheves. Anne Sigruns engasjement kommer fort til Tillitsvalgt Cristine E. Q. Nerberg (t.v.) og årets verver Anne Sigrun Risa med fine og nyttige vervepremier. syne når hun blir spurt om verveargumenter. Når er jeg i gang, sier hun smilende. Vi har et veldig godt apparat rundt oss. Vi har folk i ryggen, innflytelse og tyngde, påpeker hun. Anne Sigrun deler gjerne sine egne gode erfaringer som medlem når hun verver. Hun forteller om det hun selv beskriver som en fantastisk opplevelse med LOfavør gjennom en forsikringssak. God dekning, god service og kjapp behandling, skyter hun inn. Når et nytt medlem var realisert tok så Harald Granhøy kontakt og ønsket dem velkommen. Jeg og Harald var et team som fungerte veldig bra, sier Anne Sigrun. Det er ingen hemmelig oppskrift på NTL skatt vekst på SFU. Anne Sigrun har kun positive erfaringer som medlem i 19 år. Hun mener at kanskje hennes engasjement og tro på forbundet har en smitteeffekt på dem hun prøver å verve. Hun tror på det hun preker. Utlodding av vervepremier. Anne Sigrun er ikke komfortabel med å beholde vervepremiene selv. Det var jo ikke heller derfor hun ønsker å rekruttere nye medlemmer. For noen år siden begynte hun å samle opp vervepremier som loddes ut ca. en gang i året på medlemsmøter. En periode samlet hun på gryter som hun loddet ut. Da forbundskontoret ikke hadde flere igjen fikk hun penger tilsvarende verdi. Som et lykketreff kom hun over grytene til halv pris. Jeg fikk jo dobbelt så mye gryter til medlemmene, forteller hun entusiastisk. Hun sier at det var voldsomt styr å få med seg på bussen, men at medlemmene var veldig fornøyd. Det er snart på tide med et nytt medlemsmøte. I dag har hun 9 driller som ligger og venter på å få en ny eier. Anne Sigrun vet om tre nyansatte som hun har planer om å snakke med i løpet av noen dager. Bare noen timer etter at vi snakket med Anne Sigrun har hun vervet et nytt medlem. Ikke bare verving. Anne Sigrun gir ikke slipp på medlemmene etter at de er vervet. I tillegg til å være verveansvarlig er hun også vara tillitsvalgt på SFU. Når hun er rundt på kontoret tar hun kontakt med gamle og nye medlemmer for å høre om ting går greit. Det er viktig å ta medlemmene på alvor og ta tak i saker med det samme. Det gir meg glede å kunne bistå medlemmene på den ene eller den andre måten, sier Anne Sigrun. Styret i NTL skatt ønsket å gi Anne Sigrun en oppmerksomhet for hennes verveaktivitet i Hun blir spurt om hva hun kunne tenke seg. Jeg vil gjerne ha en stor potteplante som kan stå i kontorlandskapet til glede for alle medlemmene! Og når dagens intervju er overstått, så vervet Anne- Sigrun enda et nytt og det foreløpig siste medlem i NTL Skatt vest!

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side 10-11 Pensjon Side 12-13 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag:

Detaljer

Med NTL Skatt i sekken side 10-11

Med NTL Skatt i sekken side 10-11 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 4 Desember 2009 Til topps Med NTL Skatt i sekken side 10-11 Portrettet Side 4 Folkeregisteret i utvikling Side 6 Likestillingsnestor takker av Side 20 NTLSKATT

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32.

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32. NYTT Nr. 1-2009/32. årgang Ankom Kongsberg i drivende frostrøyk Tilbake til skatteetaten Involvere og engasjere Verv og reis! Side 6 Side 8 Side 10 Side 16 Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer