NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16

2 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 18. mars 2013 Neste nummer Juni Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Årsmøtekonferanse i øst 6 Årsmøtekonferanse i sør 8 Intervju med seniorleder 9 Intervju med ungdomskontakt 10 Årsmøtekonferanse i DFØ 12 I forbifarten 13 Modernisering av folkeregisteret 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 SFU - en vervesuksess leder NTL Skatt i forkant NTL Skatt har avholdt flere kurs og konferanser denne våren der framtid og utvikling av Skatteetaten og DFØ har vært hovedtemaer. Dette har skapt stort engasjement blant deltakerne, og det settes pris på at NTL Skatt er i forkant og setter i gang diskusjoner om disse spørsmålene. NTL Skatts arbeid. På et styremøte i NTL Skatt sentralt i fjor høst ble vi enige om at vi som fagforening framover i større grad må prioritere vårt arbeid og de saker vi har kapasitet til å jobbe mest med. Vi ble enige om at arbeidet med å få en større innflytelse på utviklingen av etatene, arbeidet med medlemsaktivitet og oppfølging av medlemmene, er områdene vi skal sette enda mer ressurser inn på. Til det sistnevnte; ingen skal være i tvil om at NTL Skatt er til for at du som medlem skal få den hjelp, støtte og informasjon du har bruk for. Starte en debatt. For å få større innflytelse på utviklingen av etatene, til det beste for våre medlemmer, har vi startet en debatt for å få inn meninger og synspunkter på framtid og utviklingen. Skal vi få større innflytelse vil arbeidsgiver forvente at vi tar et større medansvar, og kommer med forslag til (alternative) løsninger. Dette utfordrer oss i forhold til å forme standpunkter på bakgrunn av synspunkter fra dere medlemmer. Hovedstolper. Hovedstolper og stikkord som vi tar opp i denne debatten er budsjett- og ressurssituasjonen, og hvilke utviklingstrekk og endringer vi kan se for oss i de to etatene. For Skatte etatens del debatterer vi blant annet skatteetatens storbedriftssatsning, skattedirektørens ambisjoner, arbeidet med ny beskatningsprosess, modernisering og utvikling av folkeregisteret, og ikke minst arbeidet med bemanningsplaner med hensyn til bl.a turnover fram mot NTL Skatt er bekymret over den avgangen vi får av medarbeidere med god fagkompetanse. Store endringer. Både Skatteetaten og DFØ står foran store endringer. Disse vil få betydning for arbeidssituasjonen vår og måten å løse oppgavene. Vi står foran en fortsatt teknologisk utvikling i et digitalt samfunn, der den tradisjonelle selvangivelsen erstattes av enda mer løpende dialog med skattyter og flere selvbetjeningsløsninger. I de nye målbildene vil regionene bli enda mer spesialisert i forhold til oppgaveløsningen. Jeg tror heller ikke vi kan utelukke flere endringer i kontorstrukturen. Skatteopplysningen har sine utfordringer, der det vil bli satt enda større fokus på samspillet med regionene og funksjonene. Og ikke minst skjer og pågår det større og tunge omorganiseringer i Skattedirektoratet og SITS. DFØ har hatt flere omorganiseringer i den senere tid, og går nå inn i en tid der spørsmål om mer spesialisering i oppgaveløsningen står i fokus. Politisk innflytelse. I dette arbeid vil NTL Skatt ta nærmere kontakt, både med politisk ledelse i Finansdepartementet, kommunaldepartementet, med finanskomite og med partiene på Stortinget. Politisk kontakt i denne forbindelse tror vi er meget viktig. Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Med vårtegn i horisonten Hei alle sammen! Et nytt år er ikke bare godt i gang, men når bladet er ute er vårjevndøgn allerede passert! Bendiksmesse den 21. mars er det offisielle vårjevndøgn, men tidspunktet for når dag og natt på vårparten er like lange kan ligge mellom den 19. og 22. mars. Og om dette og hint følger det mange merkelige tegn og advarsler. Men jeg går øyeblikkelig videre og konsentrerer meg denne gang om haren, ja denne trivelige, men akk så sky skapningen, som vi likevel en og annen gang har fått sett hoppende i fri dressur i lyng eller over snø. Det blir jo sagt at ingen vet hvor haren hopper og litt interessant er det å merke seg at nettopp haren, tro det eller ei, har innsikt i noe av det viktigste her i livet. Noe ubevisst har den nøkkelen til det som avgjør skjebne, liv eller død. Her er det snakk om avhoppet. For de som har hørt om det eller på vinteren fulgt et harespor som tilsynelatende bare stopper! Det er nemlig sånn at når haren skal sette seg å hvile, benytter han seg av taktikken med avhopp, han hopper tilbake i egne spor og tilslutt gjør han et langt hopp til siden, noe som forvirrer eventuelle forfølgere. Og haren kan hvile uten frykt! Så nå vet vi det. Grunnen til at jeg penser innom dette noe ualminnelige fenomen for å forbli uoppdaget er ikke for annet enn at jeg tenkte at dette kanskje kunne være en egenskap flere av oss ville likt å være i besittelse av! Hadde for å si det rett ut ikke vært å forakte. Og nå skal selvfølgelig ikke undertegnede nødvendigvis navngi enkeltpersoner denne metoden ville egne seg bedre for enn andre, men noen er det, tenk etter dere også! Dette ble da dette nummerets utfordring! Ellers foregår det som sedvanlig mye i foreningssammenheng i disse tider, de avdelinger som avholder årsmøtene sine gjør det ikke sjelden nettopp nå. Dette bærer også dette nummer preg av, og som sedvanlig mye annet! Med ønske om en fin vår til dere alle sammen og ta vare på dere selv-skal ikke stole på at andre gjør det. Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Mars 2013 NTLSKATT 3

4 NTL SKATT ØST Kan ikke love pustepauser NTL Skatt øst avholdt i begynnelsen av mars som vanlig en meget vellykket årsmøtekonferanse der bl.a. regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten var invitert. Hun orienterte forsamlingen om status og utfordringer framover for skatt øst. Stein Thorvaldsen (tekst) Liv H. Solberg (foto) Kjeia benyttet innledningsvis anledningen til å rose de ansatte i øst for gode resultater det siste året! Hun kunne ikke love noen pustepauser i tiden framover, som vil bli preget av nye endringer og ofte omorganiseringer. Her er det imidlertid viktig med samspill med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten sa hun. Viktige temaer til diskusjon i Skatt øst for tiden er; etterlevelse og variert virkemiddelbruk innen verdikjeden, ikke minst innenfor rettidig innbetaling og levering, samt eiendom. Samarbeid fastsetting/ skatt og mva, og arbeidet med samlokalisering og nytt bygg i Søndre Østfold jobbes det også med. Det ble også nevnt arbeidsgruppen «hvem jobber med hva hvor», som det også særskilt ble orientert om under konferansen. Hun påpekte også etatens storbedriftssatsning som utfordrer Skatt øst kraftig. regionen, og at Skatt øst er gode på mangfold og har gode arbeidsplasser. Bekymret for medarbeiderne. En engasjert regiondirektør fikk også tid til noen spørsmål på slutten. Flere påpekte den stramme ressurssituasjonen og at en stadig blir pålagt flere oppgaver med færre ressurser. Det er viktig at regionledelsen også har fokus på medarbeidernes arbeidsmiljø. Hovedverneombudet i Skatt øst Leif Grytten advarte om at strikken er i ferd med å bli tøyd vel langt for en del medarbeidere nå, og at det er viktig å se den enkelte medarbeider opp i det hele. På årsmøtet ble Frode Waglen og Liv Solberg gjenvalgt som hhv leder og nestleder. Avdelingen hadde mange jubilanter som ble hedret, og som fikk en velfortjent applaus av forsamlingen. Bra oppmøte:godt over 100 medlemmer til stede. Sterkere på. Av områder som Skatt øst skal være sterke på i årene framover, ble nevnt mva, internasjonale områder, skattekriminalitet, forebyggende arbeid og kontroll av næring, samt store foretak. Opp i alt dette har regionen en stram budsjettsituasjon nevnte hun, som gir regionen utfordringer. Hun mente imidlertid det er viktig at også regionene bidrar med budsjettkroner for at etaten skal få enda bedre og mer stabile datasystemer mv, som vil komme de ansatte til gode i arbeidshverdagen. Kjeia påpekt også betydningen av godt lederskap og medarbeiderskap i Mangeårig kasserer Sissel Smeby takkes av for god innsats! Stolte 40 års jubilanter: Fra venstre: Maryon Huuse, Berit S. Bredholt, flankert av leder Frode Waglen. 4 NTLSKATT Mars 2013

5 NTL SKATT ØST Geir Sveen, Sidsel M. Stadheim, Ketil Brevik, Ragnar Ekfelt, 25-års-jubilanter, fra venstre: Fra venstre bak: Per-Arne Reum, Solveig Knai, Shabnam Mailk, Thor Kristensen, Monica Sørlie, Knut Terje Vigdal, Else Aabakken, Ragnhild Thorsen, flankert av leder Frode Waglen. Foran fra venstre: Jøndi Sandor, Bente Skinnerud og Heidi Randen. Mars 2013 NTLSKATT 5

6 NTL SKATT SØR Veien videre NTL Skatt sør avholdt i begynnelsen av mars to spennende parallelle konferanser i Tønsberg. Temaer som etatens framtid og utvikling, regionens målbilde og markedsstyring sto på dagsorden. Nærmere 90 medlemmer deltok, og på konferansenes første dag deltok også hele regionledelsen. Forbundssekretær i NTL Ragnar Bøe Elgsaas snakket om markedsstyring, regiondirektør Nina S. Funnemark tok for seg veien videre i Skatt sør. Avdelingsdirektør på utvikling og innovasjon i SKD Jan Chr. Sandberg snakket om målbilder for utvikling av Skatteetaten, utviklingsporteføljen og tjenestene sett fra ledelsesperspektiv. 1.nestleder Ingrid Sølberg fra NTL Skatt snakket om Skatteetatens framtid og utvikling. Ingrid Sølberg, 1. nestleder i NTL Skatt. Markedsstyring hva er det?. Ragnar Bøe Elgsaas påpekte at man i dag har lett for å lage mål på det som skal telles, og i for liten grad på kvalitet, og det som har større betydning for oppgaveløsningen. Ofte får oppgaver man blir målt på de største ressursene. Han var også innom bestiller- og leverandørmodellen i det offentlige som ofte fungerer dårlig. Flere i forsamlingen påpekte i denne forbindelse behovet for å gå igjennom denne modellen i Skatteetaten. Det er nedsatt en ressursgruppe på forbundskontoret for å følge opp arbeidet med markedsstyring, som det også er viktig at fagforeningene følger opp i den enkelte etat. Framtid og utvikling. Ingrid Sølberg tok forsamlingene igjennom utviklingstrekk og de utfordringene som Skatteetaten står overfor i tiden framover. Hun kom innom Kjell R. Solheim (foto) Stein Thorvaldsen (tekst) Nina S. Funnemark, regiondirektør Skatt sør. «hovedstolper» som skatteetatens storbedriftssatsning, skattedirektørens ambisjoner, arbeidet med ny beskatningsprosess, modernisering og utvikling av folkeregisteret, og ikke minst arbeidet med bemanningsplaner mht turn-over og alderssammensetning fram mot NTL Skatt er bekymret over den avgangen vi får framover av medarbeidere med god fagkompetanse. Hun poengterte at det er viktig at vi starter debatten om hva NTL Skatt skal mene om framtida og utvikling av etaten. Veien videre i Skatt sør. Regiondirektør Nina Funnemark orienterte forsamlingen om veien videre og utfordringene i Skatt sør de nærmeste årene. Hun påpekte at regionen har gjennomgående svært gode resultater på alle områder, og roste hver medarbeiders innsats for å få dette til! Hun nevnte at regionbudsjettet er stramt, med mange utfordringer, ikke minst for ID-kontorene. Hun kommenterte også bemanningsutviklingen i Skatt sør i årene framover, som vil gå nedover, bl.a. på grunn av at flere vil gå av med pensjon i tiden framover. Det er i dag få muligheter for rekruttering eksternt, slik at intern rekruttering og bemanning blir hovedregelen, der også medarbeidere kan bli nødt til å bytte fagområder. Fra salen ble det tatt opp ønske om større hospiteringsmuligheter i regionen for å stimulere til at ansatte kan prøve seg på andre fagområder. Likeledes at man må se mer på verdsetting av og avlønning av medarbeiderne på de ulike fagområdene. Det er viktig at ikke noen avdelinger/fagområder får lavere status enn andre. Det ble opplyst at det pågår et arbeid i regionen med å se på oppgavefordeling og bemanningsplanlegging. Funnemark var også innom arbeidet med revidert målbilde for regionen, og diskusjonen om hva Skatt sør skal satse spesielt på i et lengre perspektiv. Her ble det spesielt nevnt digitalisering (bl.a. å få flere til å henvende seg elektronisk til etaten), mva, internasjonalisering, og dialog/samarbeid. Det er viktig at regionen i tiden framover tenker utvikling. Årsmøtet i NTL Skatt sør ble avviklet i forbindelse med konferansen, der Unni Jørgensen ble gjenvalgt som leder. Hun har med seg et rutinert styre med representanter fra mange fagområder mv. i regionen. Styret i NTL Skatt sør: Foran til venstre: Grethe Ugland og Unni Jørgensen. 2. rad; Sissel Johansen, Unni Wennberg og Hilde Hansen. 3. rad: Bjørn Nordskog, Bernt Næss og John Pettersen. Bakerst: Tor S. Eiesland og Yngve Olsen. 6 NTLSKATT Mars 2013

7

8 Intervju Leder av seniorutvalget Som leder for NTL Skatt sør sitt seniorutvalg er Tor Sigbjørn Eiesland mer enn opptatt av seniorenes ve og vel. Og at de som er godt opp i åra utgjør en viktig ressurs, det er han ikke i tvil om. Kjell R. Solheim (tekst og foto) 62 åringen Tor Sigbjørn Eiesland jobber til daglig på skattekontoret i Lyngdal. I 2011 fikk han spørsmål om han kunne tenke seg å lede seniorutvalget som NTL Skatt sør ville opprette, noe han sa ja til. Seniorutvalget har hatt flere møter, og de håper nå på å få til en samling for etatens eldste i Hvilke mandat fikk dere da dere startet arbeidet i 2011? Dette med et seniorutvalg var noe nytt, men det vi hadde å arbeide ut i fra var det å komme med tiltak som kan gi seniorene en god arbeidssituasjon, en god seniorpolitikk med andre ord. Vi skulle også komme med innspill rundt det at fagmiljøene må nyttiggjøre seg av den viktige kompetansen som seniorene representerer. Hva er ditt inntrykk av seniorpolitikken i Skatteetaten. Blir seniorene egentlig tatt godt vare på? Jeg føler nok at mange føler seg litt usynlige og lite verdsatt, så det er mange ting å gripe fatt i rundt Skatteetatens seniorpolitikk. Mange eldre rundt om på kontorene sitter med oppgaver som ikke akkurat kan kalles interessante og utviklende. De fleste blir dessuten akterutseilt lønnsmessig. Det føles ikke bra å oppleve at en har dårligere lønn enn den nytilsatte som en må lære opp. Det handler enkelt sagt om å føle seg verdsatt. Planen til seniorutvalget i NTL Skatt sør er å få til en dagsamling for seniorer i Det er avsatt midler på budsjettet, så Tor Sigbjørn har godt håp om at de får til en slik konferanse. En slik konferanse er viktig for at vi skal få seniorene i tale, la dem fortelle om sin situasjon og sine tanker. Men de kan gjerne alt nå ta kontakt med meg direkte. Slike signal er viktige for oss i utvalget. Det at eldre står lenger i arbeidslivet gir en solid økonomisk gevinst. Hvis alle som kan gå av med pensjon arbeider ett år i stedet, vil dette gi en gevinst på rundt 20 milliarder. Med tanke på den store økonomiske gevinsten, vil det være lønnsomt for både etaten og samfunnet å gi seniorene en liten økonomisk gulrot for å få dem til å fortsette i jobben, sier Tor Sigbjørn. 8 NTLSKATT Mars 2013

9 Intervju Ungdomskontakt Arin Arin Kordu er en blid og engasjert jente som til daglig arbeider med forebyggende veiledning i Sandefjord. Men hun er også engasjert i NTL, og har sagt ja til vervet som fungerende ungdomskontakt for NTL Skatt sør. Kjell R. Solheim (tekst og foto) Arin er født i Kurdistan, men har bodd nesten hele livet i Norge. Hun er bosatt på Re i Vestfold, er 26 år, og har arbeidet i Skatteetaten i snart fire år. Som ungdomskontakt, hvilke saker mener du er viktig å arbeide med? Jeg håper at jeg kan greie å skape engasjement i forhold til saker som vedrører ungdom. Og ellers er det selvsagt viktig å skape gode nettverk. Jeg vil også delta i arbeidet med å arrangere ungdomskonferanser, og selvsagt, arbeide for at ungdommene velger å fagorganisere seg. Det er mange viktige saker å arbeide med. Vi har flere utvalg i NTL Skatt som er oppretta på grunnlag av alder, ungdomsutvalget, seniorutvalget for eksempel. Kan det være en fare for at disse gruppene kan motarbeide hverandre? Det tror jeg absolutt ikke. Min erfaring er at samarbeidsviljen er helt topp, uansett gruppe og alder. Jeg føler at vi får stor forståelse for det arbeidet vi gjør for vår gruppe. Arin har flere fritidsinteresser, blandt annet musikk. Jeg liker å synge og opptre for andre. Jeg planlegger også å lære meg å spille gitar, slik at jeg kan kalle meg en komplett visesanger etter hvert. Jeg liker det meste av musikk, med unntak av rock og heavy metal. Spreke Arin har også en fortid som håndballspiller, og enda en interesse er språk. Hun studerte arabisk ved universitet i Uppsala i Sverige. Navnet ditt, Arin, er også et gammelt guttenavn fra vikingtiden. Hvor kommer ditt navn fra? Navnet er kurdisk. Ari er guttenavn, men legger vi til en n, får vi Arin som er et jentenavn. Arin Kordu gleder seg til å jobbe som ungdomskontakt i NTL Skatt sør, og hun oppfordrer alle ungdommer til å ta kontakt hvis de har noe på hjertet. Mars 2013 NTLSKATT 9

10 ntl dfø Framtidens DFØ På årsmøtekonferansen til NTL DFØ i slutten av februar gikk startskuddet for viktige diskusjoner i NTL. Tema var framtida til DFØ (Direktoratet for økonomistyring). Viktige spørsmål om utfordringer og mulige endringer som kan få betydning for de ansattes hverdag ble diskutert. Stein Thorvaldsen (tekst og foto) Stein Bjørnstad (tekst) Både DFØ-direktør Øystein Børmer (aktuelle saker i DFØ), forbundssekretær Anne Henriksen (medbestemmelse på egen arbeidsplass), Gudrun Høverstad, NTL NVE (hva skjer med pensjonen vår) samt NTL Skatts leder (verving og medlemsaktivitet) gjestet årsmøtekonferansen. På bildet sees: Bakerst fra venstre: Morten Hansen (nyvalgt studieleder), Stein Bjørnstad og Thomas Søbergkontakt, ny i styret) og Ann Moen. Kasserer Ellen Medhaug var ikke til stede. tidligere endringer. Konferansen diskuterte hvordan omorganiseringene de siste årene har påvirket den enkeltes arbeid og arbeidsmiljøet. Her kom det fram flere forhold som bl.a. manglende faglig støtte fra leder, splittet arbeidsmiljø og skott mellom lønn og regnskap, også sosialt. Men godt faglig samarbeid mellom enkelte kontor ble også trukket frem. Flere påpekte viktigheten av at lønn og regnskap holdes sammen (utfordringer knyttet til refusjoner NAV ble her nevnt som et eksempel). Regiondirektørene (kontorleder) savnes. Det oppleves bedre styringslinjer i produksjonsmiljøet og bedre samarbeid mellom produksjons- og applikasjonsmiljøene. Noen påpekte at det er blitt for stor avstand til Trondheim og Stavanger (avdelings-stabene). Manglende plan mht personalutviklingen ble trukket fram. Veldig positivt med samlinger for avdelingene (lønn og regnskap). Det ble også etterlyst mer fokus på intern rekruttering av ledere (det gis bl.a. ikke stipend for utdanning innen dette). Samarbeid. Konferansen tok også pulsen på, og påpekte viktigheten av, godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen på kontorene. Det er vesentlig at ledelsen har et åpent og positivt syn på fagforeningene, og at ledelsen kjenner til fordelene ved å samarbeide med de tillitsvalgte. Dessuten ble det påpekt at det er viktig med god kontakt mellom de tillitsvalgte og medlemmene rundt om på kontorene. Det ble etterlyst et nærmere forum der tillitsvalgte kan diskutere saker sammen, bl.a. i forbindelse med de saker som etter hovedavtalen skal opp til behandling med ledelsen. Framtidens DFØ. Forsamlingen diskuterte også fordomsfritt mulige konsekvenser ved en tenkt framtidig situasjon med både budsjettkutt, mulig utsetting av tjenester i DFØ, reduksjon i antall kontorsteder og ytterligere spesialisering på kontorstedene bl.a. mht levering av regnskaps- og lønnstjenester. Det ble her bl.a. framholdt at DFØ-ledelsen i tilfelle må være flink til å markedsføre DFØ og det arbeid og de tjenester som leveres, og viktigheten av at dette skjer i statlig regi. Her har også organisasjonene et viktig medansvar. Det var ulike meninger om det er noe å hente faglig og økonomisk for DFØ ved ytterligere spesialisering av kontorstedene, slik at de enten leverer 10 NTLSKATT Mars 2013

11 På direkten I NTL Skatt-bladet nr.3/2012 utfordret Bjørn Ove Hersdal neste medlem ut i denne spalten som nå er omdøpt fra «seks i korridoren» til «På direkten». Den som ble utfordret var Ingrid Olsen Sunnanå, som jobber ved skattekontoret i Tromsø. Hun tok utfordringen på strak arm. Hva opptar deg mest for tiden? At vi går lysere tider i møte som gir god energi. På det private plan ser jeg frem til påsken å møte barnebarna, som bor i Sverige. På jobben er jeg opptatt av at Athene blir et nyttig verktøy, som vi skal bruke til gode prosesser knyttet til medarbeiderutvikling og at vi skal få et kompetansemiljø vi kan være stolt av. Hva er den siste boken du har lest? Som regel leser jeg flere bøker samtidig, kokebøker for inspirasjon, humoristiske bøker som Arto Paasilinna fører i pennen og romaner knyttet til hendelser fra Spanias historie ført i pennen av Ildefonso Falcones. Hvor var ditt siste reisemål? Oslobyen, hvor jeg var fasilitator på kurs for nytilsatte i etaten. Der fikk jeg møte utrolig mange flotte dyktige mennesker som vil jobbe i vår etat og som vi må ta vare på. Håkensen (nyvalgt sekretær). Foran, fra venstre sees Maren Aanensen (ungdoms- regnskaps- eller lønnstjenester. Noen mente dette ville bli forvirrende for kundene, og andre at kundene ikke ville bry seg. Flere mente det kunne være en fordel med samling, siden det kan være lettere å bygge opp gode fagmiljø. Skulle en fremtidig diskusjon om reduksjon av antall kontorsteder finne sted, ble det påpekt fra flere at da må alle kontorsteder inkl. sentralenheten stille likt i ny vurdering av plassering av funksjoner. omskolering. Hvordan framtidige endringer slår ut for den enkelte ble også tatt opp til diskusjon. Her ble det fra mange nevnt at dette er veldig avhengig av den enkeltes livssituasjon/fase, der muligheter for omskolering blir viktig, f.eks. til en annen seksjon. Lønn under utdanning ble også nevnt, samt muligheter til å flytte til andre kontorsteder. På årsmøtet ble Stein Bjørnstad gjenvalgt som leder, med Ann Moen som nestleder. Hvem vil du reise til en øde øy med? Jeg er altfor glad i å ha mennesker rundt meg, til å reise aleine til ei øde øy. Må jeg velge vil det bli 2 tykke bøker av Ildefonso Falcones. Hvordan er din arbeidshverdag? Mange spennende utfordringer innen kompetanse og HR, er sikker på at vi vil lykkes med det nye verktøyet vårt Athene. Travelt er det også, spesielt fordi jeg fra januar av ble «litt pensjonist» og jobber redusert. Det skal læres det også, etter masse år i etaten. Når var du sist på et hyggelig arrangement med NTL Skatt? Må innrømme at det er ei stund siden jeg var på et arrangement. I og med at jeg har så mange fine NTL- kollega rundt meg på jobben, har jeg masse hyggelige dager. Hvem er den neste personen som du utfordrer til «På direkten»? «På direkten» tenker jeg vi holder litt til i nord, så jeg utfordrer Gretha Lauritsen på skattekontoret i Tromsø. Mars 2013 NTLSKATT 11

12 I forbifarten 1. Hva er ditt navn, arbeidssted og arbeidsområde? 2. Hvor lenge har du vært i etaten? 3. Hvilke saker synes du at NTL-Skatt skal prioritere? 4. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 5. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? 1. Nina Sæther Christoffersen Arbeidssted: Orkdal Skattekontor Arbeidsområde: Skatt Person næring og kontroll Nina er en engasjert, sangglad og sosial person som liker håndarbeide og teater. 2. Jeg har vært i etaten i 30 år nå den 6. mars!!! og jeg som knapt er over Det synes jeg bør være rettferdig lokale lønnsforhandlinger, den offentlige tjenestepensjonen, verving, og særlig av høyere utdanningsgrupper, skolere tillitsvalgte enda bedre. Vi i NTL må følge opp den trenden vi ser med en «tøffere» arbeidsgiverside, med profesjonalitet, sterke og klare meldinger også fra vår side! 4. Et blad som er viktig for å få lese hva som «rører» seg i andre avdelinger. Jeg er veldig for at vi skal beholde medlemsbladet vårt i papirform! 5. Jeg jobber på et kontor med 16 ansatte. Orkanger ligger bare fire mil fra Trondheim. Er redd at jeg om ikke mange år må pendle til Trondheim. Det må bli større faglig miljø her rundt Orkdal og jeg ønsker heller ikke at Trondheimskontoret skal bli større. Jeg får kjempe imot og engasjere meg politisk! Vi må også stimulere «seniorene» til å stå lenger i arbeid for å sikre produksjon, drift og resultater og seniorene er også er veldig viktig faktor for det gode arbeidsmiljøet! Vi må også fortsette innsatens mot Finansdepartetmentet og finanspolitikerne for å få fram behovet for styrking av Skatteetaten. Styrkes etaten, vil den alene kunne fastsette og inndrive langt mer av det som i dag unndras til beskatning. Er redd den «sitter langt inne» hos mange politikere. 1. Marianne Dyrdal Øy Arbeidsstad: Skatteopplysningen Arbeidsområde: Lønnstakere/pensjonister Marianne er 27 år, gift og har ei dotter på 3 år. Ho er ei engasjert og sosial jente, kjend for sitt gode humør. 2. Sidan juni Eg syns at NTL Skatt er flink til å ta tak i det som trengst. Det viktigaste for meg er å ha medlemmet i fokus. 4. Eit flott blad som tek opp viktige tema og saker, samstundes som det inneheld lærerikt stoff. Her kan ein også lesa om korleis medlemmar på andre arbeidsplasser har det. 5. Eg ser for meg at framtidas Skatteetat er basert på elektroniske løysingar. Der brukaren kan hente inn opplysningar og me kan gi ut informasjon elektronisk. Slike løysningar vil hjelpe oss med å hente inn informasjon fortløpande gjennom heile året for å kunne vere oppdatert og dermed vere i forkant! 1. Rune Karlsen Arbeidssted: Skatteopplysningen Bodø. Arbeidsområde: Sitter på kø for Næring, SRA og lønnstakere. 2. Vært i skatteetaten fra 2. januar a) Bidra til at vår etat for de resurser som er nødvendig for å løse våre oppgaver. b) At de ansatte blir ivaretatt på god måte ved fremtidige omorganiseringer. c) Få bedre seniorpolitikk! Det er mange seniorer i etaten som innehar god kompetanse og som ønsker å få brukt den på en god måte. Her kan NTL bistå slik at denne kompetansen ikke forsvinner ut etter hvert som seniorene slutter. 4. Vi har ett meget godt medlemsblad. 5. Her ville det vært mest «korrekt» å komme med fremtidsvyer. Men ut fra den økonomiske stagnasjon som synes å komme til flere og flere land, kan det være riktig å se seg litt tilbake. Selvfølgelig vil nye elektroniske løsninger måtte mestres, men jeg er ikke for meg at det vil komme noen revolusjonerende nye metoder for å gjennomføre og utøve kontroll på. 12 NTLSKATT Mars 2013

13 1. Per Kristian Johansen Arbeidssted: Skattekontoret Kongsvinger Arbeidsområde: 100 % gjennomsnittlig saksbehandler med hovedvekt på personlig næringsdrivende. Per Kristian, eller PK som han blir kalla, er en livat fyr med mange jern i ilden. 2. Det er rart det der, spør hvem du vil, datoen for når de begynte i bedriften kan de utenat; 2. mai 1979, etter at karrieren i Forsvaret endte på løytnants grad. 3. All ære til engasjerte fagforeningsfolk, de gjør en formidabel innsats, og står på for oss. Høyere lønn er jo den beste motivasjonsfaktoren! Men jeg ivrer også for et bedre arbeidsmiljø, jeg sier ofte til mine kolleger på kontoret at vi ikke må ta latteren på gangen for gitt, daglig hører vi mer eller mindre «tragiske» historier fra arbeidslivet, og takker for at vi ikke har så gæli. 4. Jeg må innrømme at jeg ikke leser det så nøye, dessverre opplever jeg nok at artiklene faller litt utenfor interessen. Og jeg vet jeg har Stein (Thorvaldsen) med meg når jeg sier at det burde ha vært mer fotballstoff fra Leeds. 5. Ha! Når en tenker på det målbildet lederne i den regionen jeg tilhører har satt opp for er jeg vel ikke så urolig, dessverre ser det bildet ut til å blekne sammenlignet med den løypa FIN og Skd driver og staker opp, de vil jo legge større vekt på publikumsservice, slik som skatteopplysningen, framfor kontroller enn det vi liker å tenke på. Jeg savner i det hele tatt at etaten på alle nivåer blir mer enige om i hvilken retning det skal trekkes. Noen ganger tenker jeg på at vi jobber jo på samme måten som i gamle dager, at alle skal kunne drive med alt, og ikke klare å oppfylle de drømmene vi hadde om «tunge, faglige miljøer» og «høyt spesialiserte oppgaver». Modernisering av folkeregisteret Det skjer viktige arbeid i etaten på området modernisering av folkeregisteret, sier leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg Jan Bertelsen. Han representerer NTL Skatt i en referansegruppe i Skattedirektoratet (SKD) som følger opp denne saken. Både ny distribusjons- og prismodell for folkeregisteret, ny personidentifikator er viktige elementer i dette arbeidet. En forstudie ble sendt ut til eksterne brukere 31. januar 2013, med svarfrist 14. mars. Det arbeides nå videre med samfunnsøkonomisk analyse og videre bearbeiding av rapporten. Forbereder håndtering av kommentarer. Pr. i dag mottatt to kommentarer. Lov- og regelverksarbeidet ledes av Finansdepartementet. Arbeidet med ny folkeregisterlov er startet. Denne skal ut på høring våren 2014 og man håper få den med i Stortingsproposisjon 1 høsten Konseptet innebærer en betydelig modernisering som håndterer de behov for kvalitet og effektivitet en ser i dag. Hovedprosjektet har en tidshorisont på fra Ifølge Jan Bertelsen er Folkeregisterets viktighet for samfunnet tydelig kommet frem i forstudierapporten. Ny distribusjons- og prismodell. Hovedanbefaling i en rapport som ble sendt Finansdepartementet i november 2012 er at Standardtjenester er gratis for alle virksomheter, både private og offentlige. Prismodellen anbefales iverksatt fra Dagens tilgangsstyring via rettsavdelingen anbefales videreført, men med mulig forenkling/sikring av likebehandling. På spørsmål fra NTL Skatt er det svar at det ikke et tenkt sentralisering av denne oppgaven. Standardtjenester: Tjenester som egner seg for automatisering og tjenester med høy etterspørsel,(utplukk aldersgrupper), online oppslag, fleste former for vask og vedlikehold av registre og de fleste former for uttrekk fra databasen. Ny personidentifikator. Dagens personnummersystem blir for liten fra og med 1. januar 2040 og ny personidentifikator må iverksettes. Forslaget er at dagens løsning med endret kontrollberegning velges. «Fødselsnummer «vil da se slik et: DDMMÅÅIIIIK. Og både kjønn og alder vil bli lesbart ut av fødselsnummeret. Dette og flere alternativer gir tilstrekkelig kapasitet til år 2150 (under dagens forutsetninger). Dagens forutsetninger er for: fødte, innvandrere og D-nummer. Tiltak for forbedring av D-nummerordningen er igangsatt. Mars 2013 NTLSKATT 13

14 Diktspalte Nyttårsløfte Jeg sitter ved et vindu, men ser ikke ut, men inn. Der øyner jeg mye jeg ikke vil se. I det stille jobber jeg målbevisst og hardt for å kvitte meg med det mine øyne dessverre fikk se. Men hva ser du? Møte Jeg deltar på enda et møte og kaster bort tiden. Tenke seg til at jeg lot meg lure til å misbruke min dyrebare tid til å høre uinteressante ord for mitt øre. Jeg tror jeg takker for meg og lar mine tanker fly til en annen destinasjon festet i den virtuelle sky. Erindringar Ut frå tung mørketid kryp nye dagar fram mange erindringar svinger frå glede til skam. Noen er blanke perler med sommarleg duft minner så gripande vakre, men utan spor av fornuft. Årstidene sine kvartal etterlet mange spor blir liggande i minnet kviskrar med ulike ord. Som limt Veldig mange som har satt fast hånden i gjerne høyre øre Tormod Vangberg The gift An early morning knocks on my door promising a new day like somebody else did before. I appreciate the gift;- the promising challenge that passes so swift. I pretend having friends although there aren t many left so in the chilly light, I pray and hope: come and see me make the day warm and bright. SOLINFO Følgende utgaver av SOL-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 09/2012: Hovedavtalemøte 15.nov 10/2012: Hovedavtalemøte 6.des 01/2013: Hovedavtalemøte 7.febr Sudoku Tormod Vangberg Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 1. mai 2013 HurtigINFO Følende utgaver av Hurtig-info er 22/2012: Fellesmøtet i SKD 4.-5.des 23/2012: Skatteetatens budsjett for /2013: Forhandlinger for øverste ledere 02/2013: Fellesmøtet i SKD 21.jan 03/2013: Skatteetatens storbedriftssatsning 04/2013: Fellesmøtet i SKD febr 05/2013: Modernisering av folkeregisteret Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontroll-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 10/2012: Høring vedr. lettelser i opplysningsplikten for enkelte foretak som leverer næringsoppgave som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave 01/2013: Høring vedr. forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndigh. til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt mv. ved overtredelser av bokføringslovgivningen. 02/2013: Høring vedr. forslag til nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og toll-lovgivn. Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer Vinnere nr. 4/2012: Heidi Buhagen, Kroppanmarka 28, 7075 Tiller, (3 flaxlodd), Ove Hauge, 6823 Sandane, (2 flaxlodd) og Birgitta Hanssen, Rådyrfaret 27, 1781 Halden, (1 flaxlodd). 3 De sier noe også! Stein Sagvolden 14 NTLSKATT Mars 2013

15 Kontaktoss NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: Styremedlem: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: Stein Bjørnstad DFØ Trondheim Tlf: E-post: 4. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Rune Pedersen. Tlf.: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Stein Bjørnstad. DFØ Trondheim. Tlf E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth Skatt vest Tlf.: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Anja Baadstrand Skatt nord Tlf: E-post: anja Juni 2012 NTLSKATT 15

16 Aktørnr: Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo SFU- en vervesuksess NTL Skatts vervekampanje fortsetter! NTL Skatt har i den forbindelse intervjuet Anne Sigrun Risa, som var den som vervet flest medlemmer i NTL skatt i 2012, og dermed ble «årets verver» i NTL Skatt. Rimle Christine Michelsen (tekst) Siri Moen Pedersen (foto) I 2012 vervet hun 10 medlemmer og har siden 2010 vervet 52. Hun jobber til daglig i Stavanger ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Hun er for mange i NTL skatt kjent som en raus dame og en ivrig verver. SFU. Sentralskattekontoret for utenlandssaker er en landsdekkende seksjon lokalisert i Stavanger med 150 ansatte. NTL skatt er den største organisasjonen på seksjonen og har i dag 76 medlemmer. NTL skatt har hatt en formidabel medlemsutvikling på SFU og har siden 2008 over fordoblet sitt medlemstall. Anne Sigrun har sammen med nylig avgåtte tillitsvalgt på seksjonen, Harald Granhøy, jobbet aktivt for å løfte NTL skatt til størrelsen de er i dag. Anne Sigrun har hatt verveansvaret på SFU de siste årene, men påpeker at det har vært et lagarbeid mellom henne og Harald. I dag har Cristine Edda Quaglia Nerberg har overtatt som tillitsvalgt på SFU. Anne Sigrun har tro på at den gode trenden fortsetter med Cristine som ny tillitsvalgt. Tror på det hun preker. Anne Sigrun er en utadvendt dame og farter mye rundt og snakker med kollegaer på kontoret. Nye ansikter og potensielle medlemmer oppdages derfor snart. Hun sier at hun gir dem noen dager så de får komme seg til rette i ny jobb, før hun tar kontakt personlig med vervemappe og NTL godteri. Viktigheten av å være organisert og NTL skatts størrelse fremheves. Anne Sigruns engasjement kommer fort til Tillitsvalgt Cristine E. Q. Nerberg (t.v.) og årets verver Anne Sigrun Risa med fine og nyttige vervepremier. syne når hun blir spurt om verveargumenter. Når er jeg i gang, sier hun smilende. Vi har et veldig godt apparat rundt oss. Vi har folk i ryggen, innflytelse og tyngde, påpeker hun. Anne Sigrun deler gjerne sine egne gode erfaringer som medlem når hun verver. Hun forteller om det hun selv beskriver som en fantastisk opplevelse med LOfavør gjennom en forsikringssak. God dekning, god service og kjapp behandling, skyter hun inn. Når et nytt medlem var realisert tok så Harald Granhøy kontakt og ønsket dem velkommen. Jeg og Harald var et team som fungerte veldig bra, sier Anne Sigrun. Det er ingen hemmelig oppskrift på NTL skatt vekst på SFU. Anne Sigrun har kun positive erfaringer som medlem i 19 år. Hun mener at kanskje hennes engasjement og tro på forbundet har en smitteeffekt på dem hun prøver å verve. Hun tror på det hun preker. Utlodding av vervepremier. Anne Sigrun er ikke komfortabel med å beholde vervepremiene selv. Det var jo ikke heller derfor hun ønsker å rekruttere nye medlemmer. For noen år siden begynte hun å samle opp vervepremier som loddes ut ca. en gang i året på medlemsmøter. En periode samlet hun på gryter som hun loddet ut. Da forbundskontoret ikke hadde flere igjen fikk hun penger tilsvarende verdi. Som et lykketreff kom hun over grytene til halv pris. Jeg fikk jo dobbelt så mye gryter til medlemmene, forteller hun entusiastisk. Hun sier at det var voldsomt styr å få med seg på bussen, men at medlemmene var veldig fornøyd. Det er snart på tide med et nytt medlemsmøte. I dag har hun 9 driller som ligger og venter på å få en ny eier. Anne Sigrun vet om tre nyansatte som hun har planer om å snakke med i løpet av noen dager. Bare noen timer etter at vi snakket med Anne Sigrun har hun vervet et nytt medlem. Ikke bare verving. Anne Sigrun gir ikke slipp på medlemmene etter at de er vervet. I tillegg til å være verveansvarlig er hun også vara tillitsvalgt på SFU. Når hun er rundt på kontoret tar hun kontakt med gamle og nye medlemmer for å høre om ting går greit. Det er viktig å ta medlemmene på alvor og ta tak i saker med det samme. Det gir meg glede å kunne bistå medlemmene på den ene eller den andre måten, sier Anne Sigrun. Styret i NTL skatt ønsket å gi Anne Sigrun en oppmerksomhet for hennes verveaktivitet i Hun blir spurt om hva hun kunne tenke seg. Jeg vil gjerne ha en stor potteplante som kan stå i kontorlandskapet til glede for alle medlemmene! Og når dagens intervju er overstått, så vervet Anne- Sigrun enda et nytt og det foreløpig siste medlem i NTL Skatt vest!

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket.

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Stein Olle Johansen Fortalt til: Eva Sauvage Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Jeg begynte

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Medbestemmelse i Skatteetaten Forprosjekt

Medbestemmelse i Skatteetaten Forprosjekt Medbestemmelse i Skatteetaten Forprosjekt RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 2 Forord RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 3 Innhold RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 4 RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 5 1 Innledning RAPPORT 3:2011

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer