Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens eiendomsbransje er grønn"

Transkript

1 Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013

2 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune Depotbygg Haakonsvern, Bergen Ambisjon: Nær nullenergibygg Ferdigst.: 2014 Utbygger: Forsvarsbygg Powerhouse Kjørbo, Sandvika Ambisjon: Rehabilitering til verdens første kontorplusshus, BREEAM NOR Outstanding Ferdigst.: 2014 Utbygger: Entra Eiendom / Skanska Søreide skole, Bergen Ambisjon: Nybygg passivhus, energiklasse A Ferdigst.: 2013 Utbygger: Skanska Eiendomsutvikling Fusdalbråten botiltak, Asker Ambisjon: Passivhus Ferdigst.: 2014, pris 29 mill Utbygger: Asker kommune / NCC Kjøpesenter, Fornebu Ambisjon: Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, energiklasse A, BREEAM NOR Outstanding Ferdigst.: 2015, pris 920 mill Utbygger: KLP Eiendom / Skanska Bjørnsletta skole, Oslo Ambisjon: Oslos første komplette skole med passivhusstandard Ferdigst.: 2014, pris 270 mill Utbygger: Undervisningsbygg / Veidekke Foto: Inge Trondsen Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største nettverk for miljøbevisste eiendomsaktører. Våre medlemmer får førstehånds kunnskap om hva som skjer innen miljøområdet og hvilke konsekvenser og muligheter det gir for virksomheten. For eksempel i spørsmål om energibruk, miljøriktig materialvalg og klimanøytrale bygg, eller i spørsmål om hva som er lovkrav og hva som etterspørres i markedet. Vi hjelper til med å gjøre kost/nytte-vurderinger av miljøtiltak og til å bestille og markedsføre miljøeffektive bygg. Grønn Byggallianse er en premissleverandør for utviklingen i byggenæringen. Våre medlemmer er med på å påvirke rammebetingelsene. Sammen definerer vi rammeverket for fremtidens bærekraftige bygg. Side 2

3 Powerhouse Brattørkaia, Trondheim Ambisjon: Norges første nybygde kontorplusshus, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2015 Utbygger: Statsbygg Framsenteret, Tromsø Ambisjon: Energiklasse A, Passivhusnivå Ferdigst.: Ukjent Utbygger: Statsbygg Kontorbygg Middelthunsgate 29 Ambisjon: Energiklasse B, BREEAM NOR Excellent Ferdigst.: 2012 Utbygger: Entra Eiendom AS Kontorbygg for Statoil Fuel & Retail, Oslo Ambisjon: Energiklasse B, BREEAM NOR Excellent Ferdigst.: 2015 Utbygger: Entra Eiendom / NCC Deichmanske hovedbibliotek, Oslo Ambisjon: Passivhusnivå Ferdigst.: 2016 Utbygger: Oslo kommune Posthuset, Oslo Ambisjon: Rehabilitering til energiklasse A Ferdigst.: 2016 Utbygger: Entra Eiendom Hovedkontor for NCC, Oslo Ambisjon: Energiklasse A, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013 Utbygger: Entra Eiendom Kontorbygg for Schneider Electric, Oslo Ambisjon: BREEAM NOR Excellent Ferdigst.: 2013 Utbygger: Linstow Eiendom Wilberg Atrium, Fredrikstad Ambisjon: Østfolds første BREEAM NOR Very Good-sertifiserte bygg Ferdigst.: 2014 Utbygger: Fredriksborg Eiendom Ovenfor ser du eksempler på noen av de friske skuddene i den norske byggefaunaen. Grønn Byggallianse har 44 medlemmer (per 1. mai 2013) Aberdeen Property Investors AS Anthon B Nilsen Eiendom AS Asker kommune Aspelin Ramm Eiendom AS Avantor AS Backe Gruppen Boligbyggelaget Usbl Braathen Eiendom AS Bunde Eiendom AS DNB Næringseiendom AS Entra Eiendom AS Fabritius Gruppen AS Ferd Eiendom AS FG Eiendom AS Forsvarsbygg Fredriksborg Eiendom AS HAV Eiendom AS Höegh Eiendom AS Kjeldsberg Eiendom KLP Eiendom AS Linstow AS Mustad Eiendom AS MøllerGruppen Eiendom AS NCC Property Development AS Norwegian Property ASA OBOS AS Omsorgsbygg Oslo KF Oslo S Utvikling AS Oxer Gruppen Pecunia AS ROM Eiendom AS Sektor Eiendomsutvikling AS Schage Eiendom AS Selvaag Eiendom AS Skanska Eiendomsutvikling AS Sparebank 1 Eiendom AS Statoil ASA Statsbygg Steen & Strøm ASA Storebrand Eiendom AS Telenor Eiendom AS Undervisningsbygg Oslo KF Universitetet i Oslo Veidekke Eiendom AS Side 3

4 Brobygger Sparringpartner Vi er en sparringpartner ovenfor myndighetene i miljøspørsmål. Grønn Byggallianse er: Kraftsenter Vår medlemmer representerer en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter! Vi samarbeider tett med en rekke sentrale organisasjoner og opinionsdannere. Kunnskapsformidler Kurs, seminarer, foredrag. Veiledere og nettsider, og én til én konsultasjoner. Innhold Det grønnes i Norge side 2 Medlemmer side 3 Strategiplan for perioden side 5 Tiltak side 6 Aktiviteter 2013 side 8 Prosjekter side 12 Styret i Grønn Byggallianse side 15 Medlemskontingent 2013 side 15 Side 4

5 Strategiplan for perioden I 2012 vedtok styret i Grønn Byggallianse en strategiplan for perioden frem til og med Strategiplanen ligger som føring for handlingsplanen og definerer følgende overordnede mål for virksomheten: Grønn Byggallianse skal bidra til at medlemmene bygger og forvalter miljøeffektivt og fremtidsrettet. Vi skal bidra til: 1) Faktisk redusert energibruk blant medlemmenes eksisterende bygg med 15 prosent innen 2015 (kfr. Arnstadutvalgets rapport). 2) At alle medlemmer bygger nybygg med energiklasse B eller bedre. 3) At medlemmene legger om energibruken til å kun bruke fornybare energikilder. 4) At medlemmene stanser bruk av prioriterte miljøgifter og begrenser bruk av andre helseog miljøfarlige stoffer. 5) Økt arealeffektivitet i medlemmers bygg. 6) Etablering av BREEAM-in-Use. For å nå de overordnede målene, må Grønn Byggallianse også innfri på følgende sekundære målsettinger: Holdninger og kompetansenivå blant medlemmer Vi skal ha økt oppslutning på våre medlemsmøter slik at alle medlemmer deltar på minimum 50 prosent av møtene. Vi skal ha økt oppslutning av kurs og seminarer slik at alle medlemmer deltar på minimum 50 prosent av det som arrangeres. Vi skal sørge for at medlemmene i løpet av 2012 har gjennomført minimumskravene for medlemskapet i GBA og gradvis innskjerpe dagens minimumskrav til medlemskapet. Medlemsmasse Vi skal øke medlemsmassen slik at vi innen utgangen av 2014 representerer hver tredje kvadratmeter i Norge. Vi skal ha alle toneangivende bransjeaktører som medlemmer innen Dersom vi skal nå våre oppsatte mål, må Grønn Byggallianse være en sterk og tydelig aktør i markedet med klare preferanser og høy lojalitet blant våre medlemmer og utvalgte kundesegmenter. Det skal vi få til gjennom å lykkes på følgende områder: Vi skal være tilstede og synlige i fagpressen. Vi skal synliggjøre og konkretisere at vår innsats gjør en forskjell. Vi skal være fokusert i våre strategier og arbeide målrettet etter offensive handlingsplaner med aktuelle prosjekter. Side 5

6 Tiltak strategier for å nå målsettingene i strategiplanen Interne holdninger og kompetansenivå En sentral faktor for å nå overordnet mål vil være at våre medlemmer både har vilje og evne til å gjennomføre tiltak. Vi ser det som vår oppgave å være en viktig bidragsyter til å sette enkeltaktører og bransjen i stand til å levere. Vi skal: Gjennomføre kompetanse-kursopplegg tilpasset prosjekter og prosjektorganisasjoner. Utarbeide rutiner for dokumentasjon av oppnådde resultater av gjennomførte tiltak synliggjøring av at våre bidrag gjør en forskjell. Etablere kontakt og samarbeid med viktige samarbeidspartnere og alliansepartnere. Videreutvikle våre kommunikasjonsbærere, f.eks WEB og optimalisere innhold og budskap i hver enkelt. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Tilby startpakke for oppstart av nye prosjekter. Samarbeide om relevante seminarer, kurs og konferanser med andre hvor tema er interessant for våre medlemmer. Delta i K9- Byggherreforum for yrkesbygg Forum der NEO, NBEF, UU, NGBC, FutureBuilt, Bellona, Enova og GBA møtes jevnlig (i Kongensgt 9). Forbedre websiden bl.a. vedr. presentasjon av verktøy. Tilby veiledere om nullutslipp, solskjerming mm. Delta i prosjektene Upgrade Solution og MaTrID. Oppdatere Ecoproduct. Videreføre arbeidet med ITB-forum og arbeidet med ITB i samarbeid med Integra. Synlighet En forutsetning for å bli tatt på alvor og bli lyttet til er at vi er synlige både overfor våre egne medlemmer, potensielle medlemmer og i opinionen generelt. Men vel så viktig er å synliggjøre medlemmenes innsats utad. Vi skal: Skape arenaer både på vegne av enkeltaktører og særlig for bransjen for å synliggjøre egne standpunkt og resultater av gjennomførte tiltak. Arrangere eller være medarrangør til 5 synlige arrangementer i året. Skrive minst 3 fagartikler i året. Spre informasjon om medlemmenes miljøtiltak og forbildeprosjekter. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Gjennomføre fem Månedens tema-møter. Gjennomføre en studietur. Gjennomføre tre Driftsforumsmøter. Driftskonferansen Fang Energityven. Nyhetsmeldinger fra medlemmenes prosjekter og fortelle om deres miljøtiltak. Skrive minst 3 fagartikler. Side 6

7 Foredling av dagens medlemskap For å bidra til og følge opp at medlemmene gjennomfører minimumskravene til medlemskapet i GBA, skal vi: Innhente opplysninger og få bekreftet gjennomføring av minimumskravene hos medlemmene. Opprette database for kravspesifikasjoner og kvalitetsplaner for prosjekt samt energitall. Drive aktiv kommunikasjon med medlemmene for å spre kunnskap om GBAs arbeid og bistå til å oppfylle minimumskrav. Holde kontakt med ledelsen hos medlemsbedriftene for å sikre at miljøarbeidet har nødvendig forankring i organisasjonene. Konkretisere og synliggjøre medlemsfordeler, som omdømme, representasjon, nettverk og kompetanse. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Samle inn energidata gjennom Byggnett. Gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene om gjennomføring av minimumskravene. Gjennomføre minst et strategisk møte med ledelsen i medlemsbedriftene. Videreføre lederkurs for de som ikke allerede har gjennomført dette. Medlemsrekruttering Jo flere vi er, desto sterkere vil vi være. Det vil være vanskelig å ikke ta en samlet bransje på alvor. For å rekruttere viktige medlemmer skal vi: Utarbeide en liste over potensielle medlemmer som representerer en positiv signaleffekt på våre vegne. Utarbeide en vervestrategi og gjennomføre konkrete tiltak for å nå målsettingen om økt medlemsmasse. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Utarbeide en liste over potensielle medlemmer som representerer en positiv signaleffekt på våre vegne. Utarbeide en vervestrategi og gjennomføre konkrete tiltak for å nå målsettingen om økt medlemsmasse. Rammebetingelser For å sikre at regelverk og insentiver er tilrettelagt for at medlemmene kan nå sine miljømål, skal vi: Ha nært samarbeid med fagetatene Enova, NVE, DIBK, Klif og Difi. Ha dialog med KRD om næringens rammevilkår. Være høringsinstans for dokumenter som påvirker medlemmenes rammebetingelser. Påvirke medlemmenes kundegruppe, bl.a. gjennom samarbeid med innleiemeglere. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Vi vil fortsette vårt samarbeide med de nevnte instanser (Enova, NVE, DIBK, Klif og Difi). Sammen med bl.a. Norsk Eiendom vil vi opprettholde dialogen med KRD om næringens rammevilkår. Være høringsinstans for nytt regelverk, nye standardere etc. Videreføre arbeidet bl.a. med Grønt bilag til leieavtaler tilpasse BREEAM in Use i dette arbeidet. Side 7

8 Aktiviteter 2013 Planlagte aktiviteter Månedens tema Det vil bli arrangert fire månedens tema. Valg av tema bygger på forslag fra medlemmene og aktuelle saker som er oppe i tiden. Vi har foreløpig satt opp en liste med aktuelle temaer for de tre første møtene. Tema til møtene på høsten vil vi komme tilbake til. Temaene på møtene kan bli endret avhengig av hva som aktualiserer seg i løpet av året. Tidspunktene for møtene er satt, men vi tar forbehold om temaene som tas opp. Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Kl kl Nær NullEnergi Bygninger en veileder Kl kl Energibruk i yrkesbygg Kl kl Materialer med gode miljøegenskaper en presentasjon Kl kl Tema ikke bestemt Månedens tema starter kl og varer til kl Det serveres en lettere lunsj en halv time før den faglige delen begynner. Møtet er åpent for alle. Medlemmene kommer inn gratis, mens ikke medlemmer må betale kr Det er ikke satt grense for hvor mange fra hver bedrift som kan delta på møtene, og vi oppfordrer flere til å delta. Det er viktig at bedriften sender de personer som har størst nytte av det aktuelle temaet, det være seg driftsansvarlig, prosjektledere, miljøansvarlig, alt etter tema. Driftsforum Driftsforumet som ble etablert i slutten av 2011 er svært vellykket og vi vil følge dette arbeidet opp i 2013 med ulike tiltak. Driftsforumsmøter Fang Energityven Kåre årets driftsteam Driftskonferanse Veiledere Månedens tema 29. august 2012 Side 8

9 Det arrangeres egne samlinger for driftspersonell. Tre av disse i form av fagligmøter/befaringer med dialog mellom deltagerne og hvor kun våre medlemmer er invitert. En gang i året arrangeres et driftsforumsseminar/-konferanse. DRIFT 2012 samlet nærmere 100 driftere til konferanse på Aker Brygge i Oslo. Onsdag Onsdag Onsdag Kl kl EOS til beste for eier og bruker Kl kl Enkle grep for effektive driftsrom Kl kl Driftsforumkonferanse Fang Energityven Vi følger opp aksjonen vi hadde i Med en bredere satsning fra vår medlemsbedrifter slik at flere bygg blir med, vil dette være nyttig for den enkelte medlemsbedrift og dets brukere samt sette GBA ytterligere på kartet. Vi vil i år sørge for en bredere pressedekning av aksjonen samt at resultatet blir publisert til de enkelte på en hurtigere og bedre måte enn i Fang Energityven er planlagt 9. oktober Driftsteam Vi ønsker også i 2013 å kåre årets driftsteam. Aktuelle team meldes til sekretariatet innen begynnelsen av oktober. Selve kåringen blir gjort før driftskonferansen 2013 og meddelt medlemmene på konferansen. ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner GBA og Integra dannet i 2011 et ITB-forum i Østfold med utgangspunkt i den reviderte standarden for ITB Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner NS 3935:2011. Samlingen ble svært godt mottatt. Høsten 2012 startet gruppen opp tilsvarende forum i Hordaland. Vi vil i 2013 fortsette samarbeide både med etablering av mindre ITB-forumer i ulike regioner og legge informasjon tilgjengelig på nett for å øke bestillekompetansen hos våre medlemmer. Trondheimsregionen har allerede signalisert interesse. I 2013 vil vi sammen med Integra lage en kravspesifikasjon for bestilling av ITB i prosjekter. Grønn Byggallianse delte for første gang ut prisen Årets driftsteam under konferansen DRIFT Vinneren ble et driftsteam fra Avantor Eiendomsforvaltning. Fra venstre: Bjørn Nygård, Per Morten Evensen og Jan André Sæther Side 9

10 18. september går studieturen til Tyskland Studieturer Vi arrangerer studietur til Berlin for å se på lavenergihus, passivhus og nullenergihus. Avreise fra Oslo Gardermoen onsdag om kvelden og tilbake fredag om ettermiddagen. Styremøter Det er medregnet ett styremøte i kvartalet. Strategisk Forum Eiendomsbransjens betydning for energi og miljø står i dag ikke i forhold til den oppmerksomhet eiendom får på området. Faren for at eiendomssektoren blir regulert i hjel av Storting og markedskrefter øker i takt med det gapet som utvikler seg mellom manglende oppmerksomhet og økt avhengighet av våre klimaleveranser. Grønn Byggallianse ønsker å bidra til å tette dette gapet bl.a. sammen med Norsk Eiendom. Det ble på slutten av 2007 tatt initiativ til et strategisk forum, bestående av medlemmenes ledere, for å drøfte og forankre de posisjoner og innspill Byggalliansen skal ta og gi. Styret støtter initiativet, ikke minst ut fra de bidrag dette vil gi, for å øke kvaliteten i Byggalliansens arbeid. Styret ønsker at Grønn Byggallianse aktiviserer lederne i medlemsbedriftene. Dette kan f.eks. være gjennom møter i strategisk forum med sentrale politikere. Lederne bør oppdateres om BREEAM Nor in Use i forbindelse med lanseringen av miljøklassifiseringsverktøyet i september i år. Tidspunkt og temaer for disse møtene vil bli avtalt i samråd med styret i Grønn Byggallianse. Web GBA har egen web-side Her får medlemmene tilgang til verktøy, medlemslisten, prosjekter som vi er involvert i, med mer. Vi har egne medlemssider hvor kun medlemsrelaterte skriv blir lagt ut, som styremøtepapirer, interne prosjektdokumenter, presentasjoner fra lukkede medlemsmøter, mm. Disse sidene kommer man inn på med brukernavn og passord. Det ble i 2012 laget en egen side med veiledere for byggherrer. Denne siden vil i 2013 bli supplert Side 10

11 med nye temaer for økt bestillekompetanse hos byggherrer/utbyggere. Siden vil også bli redigert om for bedre tilgjengelighet. Særlig presentasjon av verktøy og veiledere skal gjøres lettere oversiktlig og tilgjengelig. Nyhetsbrev Det sendes ut 10 nyhetsbrev i året. Disser baseres på hendelser som skjer på byggemiljøområdet samt egne saker som publisering/info om prosjekter vi deltar i og veiledere som vi legger ut på nettsiden. K9 byggeierforum for yrkesbygg Gjennom «K9 Byggeierforum for yrkesbygg» ble det høsten 2011 etablert et nettverk mellom Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, NBEF, Norwegian Green Building Council, FutureBuilt, Universell Utforming AS og Bellona i Kongens g 9 for å ta opp saker av felles interesse. Dette oppleves som inspirerende og nyttig, og har et tydelig fokus på byggherrens utfordringer og muligheter. Vi har gjennom K9 bl.a. opprettet en fast kontakt med Enova. Primæredeltagere i gruppen som er Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og NBEF møtes hver 14 dag for samordning av tiltak og initiativ mm. Grønn Byggallianse har gitt ut veilederen Fra C til A Side 11

12 Prosjekter Løpende Lederkurs for medlemsbedriftene GBA har laget en startpakke for ledelsen i våre medlemsbedrifter slik at de kan være bedre i stand til å integrere miljø- og energiaspekter i egne prosjekter og drift av bygninger. Deltagelse på lederkurset er en del av minimumskravet som stilles til medlemsbedriftene. Det er ennå noen som ikke har gjennomført kurset og vi vil følge dette opp i Løpende Startpakke prosjekt GBA har laget en startpakke for nye prosjekter for våre medlemsbedrifter. I 2012 har vi samordnet denne startpakken slik at den også kan benyttes til FutureBuilt-prosjekter. Startpakken vil være et opplæringsopplegg rettet mot våre medlemsbedrifter/utbyggere og FutureBuilt-prosjekter for at de kan bedre være i stand integrere miljø- og energiaspekter i nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Det vil bli organisert et lærerteam som gjør at vi har kapasitet til å tilby dette bredt til markedet. Medlemmene vil få opplæringspakken til redusert pris. Juni 2010 Kravspesifikasjoner GBA har utviklet en mal for Kravspesifikasjon kontorbygg spesielt tilpasset et energieffektivt bygg. Vi vil i 2013 utvide denne til også å ivareta andre miljøfokusområder som for eksempel miljøriktige materialvalg. Det vil være naturlig å bruke kriterier i BREEAM NOR som utgangspunkt for fokusområder. Se Sommeren 2013 Rapport Nullutslippsbygg er det mulig? Rapporten bygger videre på guiden «Fra C til A», men går videre for å vise hva som er nødvendig for å gå mot nullutslippsbygg og for å vise hva som reelt er mulig å nå i fremtidige typiske kontorbygg. Rapporten «Nullutslippsbygg er det mulig?» ble oppstartet høsten 2012 og avsluttes på sommeren Rapporten vil basere seg på eksempelberegninger på kontorbygg. I tillegg vil den inneholde diskusjon av definisjonen nullenergi- og nullutslippsbygg og detaljering av noen sentrale løsninger. Vinteren 2014 Veileder Solskjerming Formålet med veilederen er å gi utbygger, leietakere og deres konsulenter, et verktøy / guideline til valg av solavskjerming. Veilederen tenkes brukt til: Valg av solskjerming på eksisterende bygg, som del av driften på bygget Valg av solskjerming i sammenheng med rehabilitering og utskiftning av vinduer og eksisterende skjerming Valg av solskjerming i sammenheng med nye bygg. Valg av optimal solskjerming må gjøres som en helhetsvurdering der en rekke faktorer vurderes: Energibruk Kjøling Oppvarming Inneklima Dagslysforhold Blending Lysopplevelse Drift og vedlikehold Kostnad, investering og drift Eksempler og illustrasjoner av de enkelte avskjermingstyper, med referanse til produsenter. Side 12

13 Energi- og dagslysberegninger gjøres for et typisk kontorbygg. Veilederen vil i tillegg inneholde en generell definisjon av tekniske termer rundt dagslys og blending, styringsstrategier for avskjerming mm. GBA-skolen Dagens kurstilbud er bredt og fragmentert, og ofte lite bærekraftfokusert. Formålet med GBAskolen er å veilede våre medlemmer og andre utbyggere i bruk av dette tilbudet, bidra til økt kvalitet i tilbudet og i egen regi supplere eksisterende tilbud. Fortløpende Erfaring har vist at vi i sterkere grad bør samarbeide med andre om seminarer og møter i tillegg til våre egne temamøter. I år som i fjor, vil vi tilby våre medlemmer fagmøter i form av månedens tema. Vi samarbeider med Norsk Eiendom, NBEF, FutureBuilt og andre for å finne frem til eller samorganisere aktuelle kurs/seminarer. Energimerking/energiattester Det vil fortløpende bli arbeidet med forbedring av energimerkesystemet. Bl.a. vil vi fokusere på grensesnittet og størrelse på nærvarme-fjernvarme-problematikken i forhold til energileveransen for energimerkingen. Fortløpende Studietur Vi vil arrangere studietur til Berlin til med fokus på passivhus og nullenergibygninger. Studieturen er åpen for alle september 2013 FutureBuilt (By- og boligutstilling i Oslo og Drammen i perioden ) Grønn Byggallianse ser FutureBuilt som et viktig bidrag til både kompetanseutvikling i byggebransjen og synliggjøring av bransjen som viktig aktør i klimaarbeidet. GBA er en av partnerne i Future- Built, og daglig leder sitter i styret til FutureBuilt. Programmet ønsker flere pilotprosjekter og GBA vil bl.a. bidra med sine kontakter inn mot medlemmene. Det lages også et fagprogram som kan videreføres inn mot våre medlemmer. Velfungerende fjernvarmesystem TPA (tredjeparts adgang) Grønn Byggallianse har i flere år engasjert seg i problemstillinger knyttet til fjernvarmens rolle i Norge. Vi ser fjernvarme som berettiget i de mest urbane og tett befolkede områdene i Norge, mens fjernvarmens samfunnsnytte antagelig er begrenset der forholdene ikke ligger like godt til rette. Insentivene som ligger i dagens rammebetingelser har ikke i vesentlig grad stimulert fjernvarmeoperatørene til diversifisering og fleksibilitet, og vi kjenner svært få eksempler på kjøp av varme fra kunder eller tredjepartsaktører. Oktober 2012 Grønn Byggallianse opplever tiden som moden for en gjennomgang av reguleringsregimet for fjernvarmevirksomhet i Norge. Vi vil analysere nærmere hvor berettiget en tilsvarende videreutvikling av regelverket for fjernvarme er i Norge, og hvilke endringer i reguleringen som eventuelt bør vurderes og gjennomføres. Fleksibilitet i forholdet mellom fjernvarmeleverandørene og varmekjøperne, tredjepartsadgang til fjernvarmenettet og prismekanismer som lettere kan forstås av kundene er eksempler på forhold vi ønsker belyst. Grønn Byggallianses ønske er å bidra til at vi kan få velfungerende fjernvarme hvor utbyggere kan knytte til miljøeffektive og lønnsomme nærvarmeanlegg der det er rasjonalt og fornuftig sett fra utbyggers side. Upgrade Solutions (IEA prosjekt) UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47 (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - RENERGI) fikk støtte av Forskningsrådet 2012 og er et treårig prosjekt hvor GBA er en av partene. For å oppnå de mål myndighetene har til energieffektivitet i næringsbygg må det til en oppgradering av eksisterende næringsbygg til nær passivhusnivå. I prosjektet vil vi oppdatere oss på nasjonal og internasjonal kunnskap om gode helhetlige løsninger. Sammen med løpende utviklingsarbeid hos næringslivspartnere gjennom alle UPGRADE-prosjektene, skal vi bidra til markedsgjennombrudd for brukervennlig energioppgradering av eksisterende næringsbygg opp mot passivhusnivå. Dette er igjen viktige skritt på veien mot 2015 Side 13

14 nesten nullenergibygg og videre mot en klimanøytral bygningsmasse. Partnere som dekker hele verdikjeden i bygg deltar i prosjektet. Prosjektet vil særlig fokusere på verneverdige bygg. GBA vil lede arbeide med å formidle løsninger til næringen primært bestillerne MaTrID * EU prosjekt Vi vil delta som underleverandør i ovennevnte EU-prosjekt som er en videreføring av INTENDprosjektet Hovedmålet er at Integrert Energi Design skal bli måten NZEB (Nearly Zero Emission Buildings) blir planlagt i Europa innen GBA skal gi innspill til en revisjon av INTEND prosess guidelines og bidra til informasjon og spredningen av kunnskap om IED i forbindelse med noen av våre arrangementer og aktiviteter samt lage egne seminarer om IED. Prosjektet har 11 partnere fra: Østerrike, Norge, Sverige, UK, Latvia, Polen, Portugal, Hellas, Italia, Slovakia og Slovenia. *) Tittelen MaTrID er en forkortelse for «Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design». Hovedaktiviteter på nasjonalt nivå: 1) Oversette og tilpasse IED «verktøyene» som blir utviklet i prosjektet. En videreutvikling av INTEND guidelinen. Deltaker: GBA 2) IED- byggeprosjekter. Deltakere: FutureBuilt, GBA 3) Informasjon Deltakere: NAL, EcoBox, FutureBuilt og GBA Våren 2013 EcoProduct oppdatering Det er kommet en ny standard NS/EN for bygningsmaterialer. Det er besluttet at EcoProduct skal basere seg på denne. EcoProduct må derfor oppdateres. Side 14

15 Styret i Grønn Byggallianse Styret i Grønn Byggallianse, valgt på årsmøtet 25. april Fra venstre: Erlend Kaland Simonsen (nestleder), direktør teknisk forvaltning i DNB Næringseiendom, Roy Åge Frivoll (varamedlem), forvaltningsdirektør i Avantor AS, Rigmor Helene Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg KF, Tom Holmen-Jensen (styreleder), administrerende direktør i OXER Gruppen, Signe Horn, direktør strategi og samfunnskontakt i Rom Eiendom AS og Bjørne Grimsrud, avdelingsdirektør i Statsbygg. Kontingent 2013 Medlemskontingenten holdes på 2007 nivå: Forvaltning m2 Medlemsavgift > ,00 > ,00 > ,00 > ,00 < ,00 I tillegg kommer 25% MVA. Medlemmer av GBA er kollektivt medlem av Norwegian Green Building Council. Medlemskontingenten vil bli fakturert (kr ) direkte fra NGBC. Side 15

16 Eiendomsbransjens nettverk for miljøkunnskap og handling Grønn Byggallianse (GBA) er et miljønettverk bestående av de største utbyggerne og forvalterne i Norge. Alliansen er en arena for aktive utbyggere som ønsker å være i front på miljøområdet. GBA er et kompetanse- og informasjonssenter for medlemmene og myndighetenes sparringpartner i byggenæringen innen miljøspørsmål. 44 av Norges største eiendomsaktører, med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter, er i dag medlemmer i Grønn Byggallianse. Grafisk design: Kongens gate 9, 0153 Oslo E-post: Web: Daglig leder Erik A. Hammer Tlf.: Rådgiver Katharina Th. Bramslev Tlf.:

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus.

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. 2014 Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største

Detaljer

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Samarbeid om smarte varmenett v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Fjernvarmedagene 2012 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn Grønn Byggallianse 2015 Nye rammebetingelser Vi er på vei mot et nullutslippssamfunn og rammebetingelsene satt av myndigheter, leietakere og finansinstitusjoner endrer

Detaljer

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen?

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Hva jeg skal snakke om Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 Energieffektive bygg Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 1 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom

Detaljer

Møtereferat til styremøte 09.01

Møtereferat til styremøte 09.01 Postaderesse Møtereferat til styremøte 09.01 onsdag 04.02.2009 kl. 14.00 kl. 16.00 hos Entra Eiendom deltagere Nils Fredrik Skau Nils Vangdal Morten Lie Morten Tvedt Erik Stenseng Sverre Tiltnes firma

Detaljer

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Kunnskap, fellesskap og handlekraft

Kunnskap, fellesskap og handlekraft Kunnskap, fellesskap og handlekraft Grønn Byggallianse er Norges største nettverk for miljøbevisste eiendomsaktører. Våre medlemmer representerer en bygningsmasse på over 25 millioner kvadratmeter. Det

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Pecunia Vital Eiendom Oslo S Utvikling Siemens Eiendom Norwegian Property Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen.

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen. Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Veidekke Eiendom COOP Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Undervisningsbygg Oslo Kommune Fabritius Gruppen Sektor Gruppen Steen & Strøm Entra Eiendom

Detaljer

Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima

Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Prosjektbeskrivelse 15.09.2005 Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Kunnskapsmangel om godt inneklima fører til unødig energiforbruk Grønn Byggallianse er et nettverk bestående av 13 av

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT NGBC Vårt arbeid består i å gi Norge en markedsstyrt standard for grønn kvalitet ved å innføre BREEAM som er Europas ledende vurderingsverktøy Markedsstyrt

Detaljer

Presentasjon for Enova 17.11.11

Presentasjon for Enova 17.11.11 Presentasjon for Enova 17.11.11 www.byggalliansen.no www.noeiendom.no www.nbef.no NBEF: Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål:

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg?

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013 Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? Marit Thyholt Seniorrådgiver, Skanska Teknikk 1 Marked for strømproduserende bygg? Ja Stort marked?

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref. Dato 15.09.2006 HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (TEK)

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

Avvik mellom beregnet og reell energibruk

Avvik mellom beregnet og reell energibruk Tipshefte 1 Tipshefte: Avvik mellom beregnet og reell energibruk Arne Førland-Larsen Katharina Th. Bramslev Erik A. Hammer Avvik mellom beregnet og reell energibruk Tipshefte fra Side 1 Utgitt november

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren

Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren Protecting People, Property and the Planet Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren Anders Nohre-Walldén Utviklingssjef, NGBC Part of the BRE Trust «Oppgaven» Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren.

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

TEMAMØTE FORENKLING AV TEKNISKE SYSTEMER I BYGG. Katharina Bramslev Daglig leder Grønn Byggallianse

TEMAMØTE FORENKLING AV TEKNISKE SYSTEMER I BYGG. Katharina Bramslev Daglig leder Grønn Byggallianse TEMAMØTE FORENKLING AV TEKNISKE SYSTEMER I BYGG Katharina Bramslev Daglig leder Grønn Byggallianse 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016 Kurs og seminarer Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 13.1. 13.1. Asker Samarb med Pocessing AS Renhold av offentlige bad Asker Samarb med Pocessing AS Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 27.1.

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige»

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 17. september 2013 Mennesker og miljø hvorfor skal vi bry oss DNB ønsker, som Norges største bank, å være et

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige» prosjekter

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Tipshefte fra Grønn Byggallianse

Tipshefte fra Grønn Byggallianse Tipshefte 4 2015 Arne Førland-Larsen Erik A. Hammer Arne Eggen Hvordan får vi tekniske installasjoner til å virke Tipshefte fra Grønn Byggallianse Illustrasjoner www.freepik.com Utgitt juni 2015 Tipsheftet

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Avantor Organisasjon Oktober 2012

Avantor Organisasjon Oktober 2012 Forvaltningsdirektør Roy Frivoll Eiendomssjef Øyvind Engan Eiendomssjef Geir Storsveen Eiendomssjef Jan André Sæther Eiendomssjef Bjørn Nygård Driftssjef Tor Olsen Driftsleder Jostein Odden Servicevaktmestere

Detaljer

Myter og fakta om forskriftskrav til bygg

Myter og fakta om forskriftskrav til bygg Tipshefte 2 Tipshefte: Myter og fakta om forskriftskrav til bygg Myter og fakta om forskriftskrav til bygg Tipshefte fra Side 1 Utgitt november 2014 Teksten er utarbeidet av som er ansvarlig for innholdet.

Detaljer

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Vibecke Hverven, Byggebørsen 2011 Om Sweco Oppdrag i 100 land siden 1903 Internasjonal vekst 5 300 ansatte i 11 land Pågående oppdrag i 90 land 31 000 oppdrag

Detaljer

Powerhouse One i Trondheim

Powerhouse One i Trondheim Powerhouse One i Trondheim Seniorrådgiver energi Marit Thyholt Skanska Norge 1 PowerHouse - alliansen Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, arkitektfirmaet Snøhetta, aluminiumselskapet Hydro og

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Et ekte Powerhouse. Morgendagens Bygg. 8: Tester ut fremtiden På et treningssenter Rom Eiendom framtidens

Et ekte Powerhouse. Morgendagens Bygg. 8: Tester ut fremtiden På et treningssenter Rom Eiendom framtidens Dette Dette bilaget bilaget er en er annonse en for for Grønn Byggallianse Morgendagens Bygg Ambisiøse utbyggere viser vei Et ekte Powerhouse Verdens første kontorbygg som produserer mer energi enn det

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Nordic LEED/BREEAM 18.6.2009

Nordic LEED/BREEAM 18.6.2009 Nordic LEED/BREEAM 18.6.2009 Bygg med klasse kommer på pallen! - og 4.-plassen er sur Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Veidekke Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Pecunia

Detaljer

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør BREEAM NOR IN-USE Roy Frivoll Forvaltningsdirektør Avantor - Eiendom for hodet og hjertet Visjon om å være Norges ledende bydelsutvikler Har utviklet Nydalen til å bli et attraktivt sted å bo, jobbe, studere

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 FORANKRING AV MILJØSTRATEGI / FOKUS avantor.no avantor.no Miljøsertifisert ISO 14001 utslipp til luft,vann

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fritjof Salvesen Asplan Viak AS Fritjof.salvesen@asplanviak.no MILJØBYGG konferansen 2015 12.November Nordfjordeid MOTIVASJON «Ingen

Detaljer

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Adm. Direktør Gro K. Boge Hvorfor eiendom? Agenda Bærekraftig verdiskapning i DNB DNB Næringseiendoms miljøstrategi og målsettinger

Detaljer

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kvifor miljø- og klimavennlege bygg For å nå klimamåla må alle bidra Byggenæringen er ein 40% næring 40% av klimagassutsleppa

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Statsbyggs miljøstrategi

Statsbyggs miljøstrategi Langsiktige miljøambisjoner og miljømål Zdena Cervenka, Strategi og utviklingsavdelingen, Statsbygg Hvorfor en langsiktig miljøstrategi En fremtidsrettet miljøstrategi er nødvendig for at Statsbygg klarer

Detaljer

Enovas programmer og planer for 2005 innenfor byggsektoren Dag Rune Stensaas, Seniorrådgiver, Enova

Enovas programmer og planer for 2005 innenfor byggsektoren Dag Rune Stensaas, Seniorrådgiver, Enova Enovas programmer og planer for 2005 innenfor byggsektoren Dag Rune Stensaas, Seniorrådgiver, Enova Enova satser 100 mill. på byggsektoren i 2004 Målet er at dette skal føre til kontraktsfesting av 400

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boliger til passivhusnivå. Husbanken Midt-Norge Are Rødsjø 03.12.10

Oppgradering av eksisterende boliger til passivhusnivå. Husbanken Midt-Norge Are Rødsjø 03.12.10 Oppgradering av eksisterende boliger til passivhusnivå Husbanken Midt-Norge Are Rødsjø 03.12.10 Husbankens miljøprogram - Målsetting Husbanken bidrar på alle satsingsområdene i miljøhandlingsplanen, men

Detaljer

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Klimaforum: Smart og effektiv energibruk Bergen Næringsråd Ole Aksel Sivertsen Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar Fremme

Detaljer

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon?

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? 1 Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? Ambisiøse aktører Langsiktig tenking Fokus på samhandling Kompetanse og ryddige prosesser 2 Bakgrunn Offentlige innkjøp (mill. kr), 2011 3 604 5 856 A1.1.

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

MILJØHUSET GK; BREEAM NOR

MILJØHUSET GK; BREEAM NOR ; BREEAM NOR Stor-Oslo Eiendom Uavhengig aktør med fokus på kontor og bolig i Oslo-regionen Uavhengig partnereiet eiendomsutvikler med fokus på Stor-Oslo regionen. Primærkompetanse på bolig og kontoreiendom

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Synergier mellom energieffek.visering, plusshus og smartgrid- teknologi

Synergier mellom energieffek.visering, plusshus og smartgrid- teknologi Synergier mellom energieffek.visering, plusshus og smartgrid- teknologi www.solarcentury.co.uk Guro Nereng, Seniorrådgiver, Energieffek3visering i bygg Innhold Innledning Begrepsavklaringer Nesten- null-

Detaljer

Fremtidens klimavennlige bygninger

Fremtidens klimavennlige bygninger Forsvarets energidager 9. Juni 2010, Oslo Fremtidens klimavennlige bygninger Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge Utviklingen 2000-2020 Hva er state-of-the-art i Norge? Aktivhus, Passivhus,

Detaljer

I pluss Energibygget i Trondheim kan bli en verdenssensasjon. Det skal produsere mer energi enn det bruker.

I pluss Energibygget i Trondheim kan bli en verdenssensasjon. Det skal produsere mer energi enn det bruker. I pluss Energibygget i Trondheim kan bli en verdenssensasjon. Det skal produsere mer energi enn det bruker. 42 A-MAGASINET 16. MARS 2012 A-MAGASINET 16. MARS 2012 43 44 utfordring: Med Powerhouse har Snøhetta

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

ECOproduct. Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS

ECOproduct. Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS ECOproduct Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS Hva er ECOproduct? ECOproduct er et verktøy for å evaluere en EPD og gir en spesifikk byggevare karakterer under hovedområdene

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Passivhus og lavenergibygg Enovas strategiske retning for bygg Framtidens bygg skal være bygget som passivhus

Detaljer

MILJØSTRATEGI 2015-2018

MILJØSTRATEGI 2015-2018 MILJØSTRATEGI 2015-2018 Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018 Statsbygg er rådgiver, utvikler, byggherre og eiendomsforvalter for Staten. Gjennom virksomhetens samfunnsoppdrag har Statsbygg et ansvar for

Detaljer

Enova SF - Livskraftig forandring

Enova SF - Livskraftig forandring Enova SF - Livskraftig forandring Enova SF Intensiver for nye (tekniske) løsninger - Energieffektivisering og fornybar energi. Seminar GBA - 15.12.2015 Middelthuns gate 27, Oslo Christian R. Hemmingsen,

Detaljer

Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område

Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område Grønn frokost, Stavanger Sør, 5. desember 2012 Sylvia Skar, energi- og miljørådgiver, Norconsult shs@norconsult.no Bærekraft Miljøkapital naturressurser Sosial

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012 Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme Bergen 16/10 2012 Ole Aksel Sivertsen og Trond Bratsberg Agenda for dagen 12:45-12:55: Velkommen

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL

TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL LANTERNEN, NORWEGIAN WOOD Arkitekt: Atelier Oslo, BLM/AWP Foto: Emile Ashley OM NAL Struktur Prosjekter

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg

Enovas støtte til nye bygg Enovas støtte til nye bygg Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling Fornøyde

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg 2 Adm. dir. Økonomi Innkjøp/juridisk Organisasjon Kommunikasjon Prosjekt Eiendom 3 Nøkkeltall

Detaljer

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Norge Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat: Styremøte i buildingsmart Norge Tid: Onsdag, 26. august 2009 kl. 12.00 19.00

Detaljer

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll Driftskonferansen 2014 Roy Frivoll BREEAM In Use international Utviklingen, forventninger og ambisjoner Roy Frivoll, Avantor Hvorfor BREEAM In-Use? - Bakgrunn Hvorfor BREEAM In-Use? Communities New Construction

Detaljer

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg Fremtidsvisjoner mot 2030 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg 1. Kort om Rom 2. Roms miljøstrategi 3. Hvordan skape bærekraftige bygg 1. BREEAM NOR og Schweigaardsgate 21-23 som eksempel

Detaljer

Skanska tanker Tor Johs Hegna 3. Mars 2009

Skanska tanker Tor Johs Hegna 3. Mars 2009 Miljøklassifisering av bygg Skanska tanker Tor Johs Hegna 3. Mars 2009 1 Skanska's visjon: Vi skal være ledende innen miljøriktig prosjektutvikling og bygging 2 Et av verdens ledende entreprenørselskaper

Detaljer

Bygningsenergi «Vestfold i Energiklasse A» *

Bygningsenergi «Vestfold i Energiklasse A» * Bygningsenergi «Vestfold i Energiklasse A» * Formålet med prosjektet og målgrupper Formålet med arbeidet er å utfordre Vestfoldsamfunnet til å sette energibruk, energieffektivisering og fornybare energiløsninger

Detaljer