Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens eiendomsbransje er grønn"

Transkript

1 Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013

2 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune Depotbygg Haakonsvern, Bergen Ambisjon: Nær nullenergibygg Ferdigst.: 2014 Utbygger: Forsvarsbygg Powerhouse Kjørbo, Sandvika Ambisjon: Rehabilitering til verdens første kontorplusshus, BREEAM NOR Outstanding Ferdigst.: 2014 Utbygger: Entra Eiendom / Skanska Søreide skole, Bergen Ambisjon: Nybygg passivhus, energiklasse A Ferdigst.: 2013 Utbygger: Skanska Eiendomsutvikling Fusdalbråten botiltak, Asker Ambisjon: Passivhus Ferdigst.: 2014, pris 29 mill Utbygger: Asker kommune / NCC Kjøpesenter, Fornebu Ambisjon: Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, energiklasse A, BREEAM NOR Outstanding Ferdigst.: 2015, pris 920 mill Utbygger: KLP Eiendom / Skanska Bjørnsletta skole, Oslo Ambisjon: Oslos første komplette skole med passivhusstandard Ferdigst.: 2014, pris 270 mill Utbygger: Undervisningsbygg / Veidekke Foto: Inge Trondsen Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største nettverk for miljøbevisste eiendomsaktører. Våre medlemmer får førstehånds kunnskap om hva som skjer innen miljøområdet og hvilke konsekvenser og muligheter det gir for virksomheten. For eksempel i spørsmål om energibruk, miljøriktig materialvalg og klimanøytrale bygg, eller i spørsmål om hva som er lovkrav og hva som etterspørres i markedet. Vi hjelper til med å gjøre kost/nytte-vurderinger av miljøtiltak og til å bestille og markedsføre miljøeffektive bygg. Grønn Byggallianse er en premissleverandør for utviklingen i byggenæringen. Våre medlemmer er med på å påvirke rammebetingelsene. Sammen definerer vi rammeverket for fremtidens bærekraftige bygg. Side 2

3 Powerhouse Brattørkaia, Trondheim Ambisjon: Norges første nybygde kontorplusshus, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2015 Utbygger: Statsbygg Framsenteret, Tromsø Ambisjon: Energiklasse A, Passivhusnivå Ferdigst.: Ukjent Utbygger: Statsbygg Kontorbygg Middelthunsgate 29 Ambisjon: Energiklasse B, BREEAM NOR Excellent Ferdigst.: 2012 Utbygger: Entra Eiendom AS Kontorbygg for Statoil Fuel & Retail, Oslo Ambisjon: Energiklasse B, BREEAM NOR Excellent Ferdigst.: 2015 Utbygger: Entra Eiendom / NCC Deichmanske hovedbibliotek, Oslo Ambisjon: Passivhusnivå Ferdigst.: 2016 Utbygger: Oslo kommune Posthuset, Oslo Ambisjon: Rehabilitering til energiklasse A Ferdigst.: 2016 Utbygger: Entra Eiendom Hovedkontor for NCC, Oslo Ambisjon: Energiklasse A, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013 Utbygger: Entra Eiendom Kontorbygg for Schneider Electric, Oslo Ambisjon: BREEAM NOR Excellent Ferdigst.: 2013 Utbygger: Linstow Eiendom Wilberg Atrium, Fredrikstad Ambisjon: Østfolds første BREEAM NOR Very Good-sertifiserte bygg Ferdigst.: 2014 Utbygger: Fredriksborg Eiendom Ovenfor ser du eksempler på noen av de friske skuddene i den norske byggefaunaen. Grønn Byggallianse har 44 medlemmer (per 1. mai 2013) Aberdeen Property Investors AS Anthon B Nilsen Eiendom AS Asker kommune Aspelin Ramm Eiendom AS Avantor AS Backe Gruppen Boligbyggelaget Usbl Braathen Eiendom AS Bunde Eiendom AS DNB Næringseiendom AS Entra Eiendom AS Fabritius Gruppen AS Ferd Eiendom AS FG Eiendom AS Forsvarsbygg Fredriksborg Eiendom AS HAV Eiendom AS Höegh Eiendom AS Kjeldsberg Eiendom KLP Eiendom AS Linstow AS Mustad Eiendom AS MøllerGruppen Eiendom AS NCC Property Development AS Norwegian Property ASA OBOS AS Omsorgsbygg Oslo KF Oslo S Utvikling AS Oxer Gruppen Pecunia AS ROM Eiendom AS Sektor Eiendomsutvikling AS Schage Eiendom AS Selvaag Eiendom AS Skanska Eiendomsutvikling AS Sparebank 1 Eiendom AS Statoil ASA Statsbygg Steen & Strøm ASA Storebrand Eiendom AS Telenor Eiendom AS Undervisningsbygg Oslo KF Universitetet i Oslo Veidekke Eiendom AS Side 3

4 Brobygger Sparringpartner Vi er en sparringpartner ovenfor myndighetene i miljøspørsmål. Grønn Byggallianse er: Kraftsenter Vår medlemmer representerer en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter! Vi samarbeider tett med en rekke sentrale organisasjoner og opinionsdannere. Kunnskapsformidler Kurs, seminarer, foredrag. Veiledere og nettsider, og én til én konsultasjoner. Innhold Det grønnes i Norge side 2 Medlemmer side 3 Strategiplan for perioden side 5 Tiltak side 6 Aktiviteter 2013 side 8 Prosjekter side 12 Styret i Grønn Byggallianse side 15 Medlemskontingent 2013 side 15 Side 4

5 Strategiplan for perioden I 2012 vedtok styret i Grønn Byggallianse en strategiplan for perioden frem til og med Strategiplanen ligger som føring for handlingsplanen og definerer følgende overordnede mål for virksomheten: Grønn Byggallianse skal bidra til at medlemmene bygger og forvalter miljøeffektivt og fremtidsrettet. Vi skal bidra til: 1) Faktisk redusert energibruk blant medlemmenes eksisterende bygg med 15 prosent innen 2015 (kfr. Arnstadutvalgets rapport). 2) At alle medlemmer bygger nybygg med energiklasse B eller bedre. 3) At medlemmene legger om energibruken til å kun bruke fornybare energikilder. 4) At medlemmene stanser bruk av prioriterte miljøgifter og begrenser bruk av andre helseog miljøfarlige stoffer. 5) Økt arealeffektivitet i medlemmers bygg. 6) Etablering av BREEAM-in-Use. For å nå de overordnede målene, må Grønn Byggallianse også innfri på følgende sekundære målsettinger: Holdninger og kompetansenivå blant medlemmer Vi skal ha økt oppslutning på våre medlemsmøter slik at alle medlemmer deltar på minimum 50 prosent av møtene. Vi skal ha økt oppslutning av kurs og seminarer slik at alle medlemmer deltar på minimum 50 prosent av det som arrangeres. Vi skal sørge for at medlemmene i løpet av 2012 har gjennomført minimumskravene for medlemskapet i GBA og gradvis innskjerpe dagens minimumskrav til medlemskapet. Medlemsmasse Vi skal øke medlemsmassen slik at vi innen utgangen av 2014 representerer hver tredje kvadratmeter i Norge. Vi skal ha alle toneangivende bransjeaktører som medlemmer innen Dersom vi skal nå våre oppsatte mål, må Grønn Byggallianse være en sterk og tydelig aktør i markedet med klare preferanser og høy lojalitet blant våre medlemmer og utvalgte kundesegmenter. Det skal vi få til gjennom å lykkes på følgende områder: Vi skal være tilstede og synlige i fagpressen. Vi skal synliggjøre og konkretisere at vår innsats gjør en forskjell. Vi skal være fokusert i våre strategier og arbeide målrettet etter offensive handlingsplaner med aktuelle prosjekter. Side 5

6 Tiltak strategier for å nå målsettingene i strategiplanen Interne holdninger og kompetansenivå En sentral faktor for å nå overordnet mål vil være at våre medlemmer både har vilje og evne til å gjennomføre tiltak. Vi ser det som vår oppgave å være en viktig bidragsyter til å sette enkeltaktører og bransjen i stand til å levere. Vi skal: Gjennomføre kompetanse-kursopplegg tilpasset prosjekter og prosjektorganisasjoner. Utarbeide rutiner for dokumentasjon av oppnådde resultater av gjennomførte tiltak synliggjøring av at våre bidrag gjør en forskjell. Etablere kontakt og samarbeid med viktige samarbeidspartnere og alliansepartnere. Videreutvikle våre kommunikasjonsbærere, f.eks WEB og optimalisere innhold og budskap i hver enkelt. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Tilby startpakke for oppstart av nye prosjekter. Samarbeide om relevante seminarer, kurs og konferanser med andre hvor tema er interessant for våre medlemmer. Delta i K9- Byggherreforum for yrkesbygg Forum der NEO, NBEF, UU, NGBC, FutureBuilt, Bellona, Enova og GBA møtes jevnlig (i Kongensgt 9). Forbedre websiden bl.a. vedr. presentasjon av verktøy. Tilby veiledere om nullutslipp, solskjerming mm. Delta i prosjektene Upgrade Solution og MaTrID. Oppdatere Ecoproduct. Videreføre arbeidet med ITB-forum og arbeidet med ITB i samarbeid med Integra. Synlighet En forutsetning for å bli tatt på alvor og bli lyttet til er at vi er synlige både overfor våre egne medlemmer, potensielle medlemmer og i opinionen generelt. Men vel så viktig er å synliggjøre medlemmenes innsats utad. Vi skal: Skape arenaer både på vegne av enkeltaktører og særlig for bransjen for å synliggjøre egne standpunkt og resultater av gjennomførte tiltak. Arrangere eller være medarrangør til 5 synlige arrangementer i året. Skrive minst 3 fagartikler i året. Spre informasjon om medlemmenes miljøtiltak og forbildeprosjekter. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Gjennomføre fem Månedens tema-møter. Gjennomføre en studietur. Gjennomføre tre Driftsforumsmøter. Driftskonferansen Fang Energityven. Nyhetsmeldinger fra medlemmenes prosjekter og fortelle om deres miljøtiltak. Skrive minst 3 fagartikler. Side 6

7 Foredling av dagens medlemskap For å bidra til og følge opp at medlemmene gjennomfører minimumskravene til medlemskapet i GBA, skal vi: Innhente opplysninger og få bekreftet gjennomføring av minimumskravene hos medlemmene. Opprette database for kravspesifikasjoner og kvalitetsplaner for prosjekt samt energitall. Drive aktiv kommunikasjon med medlemmene for å spre kunnskap om GBAs arbeid og bistå til å oppfylle minimumskrav. Holde kontakt med ledelsen hos medlemsbedriftene for å sikre at miljøarbeidet har nødvendig forankring i organisasjonene. Konkretisere og synliggjøre medlemsfordeler, som omdømme, representasjon, nettverk og kompetanse. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Samle inn energidata gjennom Byggnett. Gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene om gjennomføring av minimumskravene. Gjennomføre minst et strategisk møte med ledelsen i medlemsbedriftene. Videreføre lederkurs for de som ikke allerede har gjennomført dette. Medlemsrekruttering Jo flere vi er, desto sterkere vil vi være. Det vil være vanskelig å ikke ta en samlet bransje på alvor. For å rekruttere viktige medlemmer skal vi: Utarbeide en liste over potensielle medlemmer som representerer en positiv signaleffekt på våre vegne. Utarbeide en vervestrategi og gjennomføre konkrete tiltak for å nå målsettingen om økt medlemsmasse. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Utarbeide en liste over potensielle medlemmer som representerer en positiv signaleffekt på våre vegne. Utarbeide en vervestrategi og gjennomføre konkrete tiltak for å nå målsettingen om økt medlemsmasse. Rammebetingelser For å sikre at regelverk og insentiver er tilrettelagt for at medlemmene kan nå sine miljømål, skal vi: Ha nært samarbeid med fagetatene Enova, NVE, DIBK, Klif og Difi. Ha dialog med KRD om næringens rammevilkår. Være høringsinstans for dokumenter som påvirker medlemmenes rammebetingelser. Påvirke medlemmenes kundegruppe, bl.a. gjennom samarbeid med innleiemeglere. I Handlingsplan 2013 vil vi følge opp med følgende tiltak Vi vil fortsette vårt samarbeide med de nevnte instanser (Enova, NVE, DIBK, Klif og Difi). Sammen med bl.a. Norsk Eiendom vil vi opprettholde dialogen med KRD om næringens rammevilkår. Være høringsinstans for nytt regelverk, nye standardere etc. Videreføre arbeidet bl.a. med Grønt bilag til leieavtaler tilpasse BREEAM in Use i dette arbeidet. Side 7

8 Aktiviteter 2013 Planlagte aktiviteter Månedens tema Det vil bli arrangert fire månedens tema. Valg av tema bygger på forslag fra medlemmene og aktuelle saker som er oppe i tiden. Vi har foreløpig satt opp en liste med aktuelle temaer for de tre første møtene. Tema til møtene på høsten vil vi komme tilbake til. Temaene på møtene kan bli endret avhengig av hva som aktualiserer seg i løpet av året. Tidspunktene for møtene er satt, men vi tar forbehold om temaene som tas opp. Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Kl kl Nær NullEnergi Bygninger en veileder Kl kl Energibruk i yrkesbygg Kl kl Materialer med gode miljøegenskaper en presentasjon Kl kl Tema ikke bestemt Månedens tema starter kl og varer til kl Det serveres en lettere lunsj en halv time før den faglige delen begynner. Møtet er åpent for alle. Medlemmene kommer inn gratis, mens ikke medlemmer må betale kr Det er ikke satt grense for hvor mange fra hver bedrift som kan delta på møtene, og vi oppfordrer flere til å delta. Det er viktig at bedriften sender de personer som har størst nytte av det aktuelle temaet, det være seg driftsansvarlig, prosjektledere, miljøansvarlig, alt etter tema. Driftsforum Driftsforumet som ble etablert i slutten av 2011 er svært vellykket og vi vil følge dette arbeidet opp i 2013 med ulike tiltak. Driftsforumsmøter Fang Energityven Kåre årets driftsteam Driftskonferanse Veiledere Månedens tema 29. august 2012 Side 8

9 Det arrangeres egne samlinger for driftspersonell. Tre av disse i form av fagligmøter/befaringer med dialog mellom deltagerne og hvor kun våre medlemmer er invitert. En gang i året arrangeres et driftsforumsseminar/-konferanse. DRIFT 2012 samlet nærmere 100 driftere til konferanse på Aker Brygge i Oslo. Onsdag Onsdag Onsdag Kl kl EOS til beste for eier og bruker Kl kl Enkle grep for effektive driftsrom Kl kl Driftsforumkonferanse Fang Energityven Vi følger opp aksjonen vi hadde i Med en bredere satsning fra vår medlemsbedrifter slik at flere bygg blir med, vil dette være nyttig for den enkelte medlemsbedrift og dets brukere samt sette GBA ytterligere på kartet. Vi vil i år sørge for en bredere pressedekning av aksjonen samt at resultatet blir publisert til de enkelte på en hurtigere og bedre måte enn i Fang Energityven er planlagt 9. oktober Driftsteam Vi ønsker også i 2013 å kåre årets driftsteam. Aktuelle team meldes til sekretariatet innen begynnelsen av oktober. Selve kåringen blir gjort før driftskonferansen 2013 og meddelt medlemmene på konferansen. ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner GBA og Integra dannet i 2011 et ITB-forum i Østfold med utgangspunkt i den reviderte standarden for ITB Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner NS 3935:2011. Samlingen ble svært godt mottatt. Høsten 2012 startet gruppen opp tilsvarende forum i Hordaland. Vi vil i 2013 fortsette samarbeide både med etablering av mindre ITB-forumer i ulike regioner og legge informasjon tilgjengelig på nett for å øke bestillekompetansen hos våre medlemmer. Trondheimsregionen har allerede signalisert interesse. I 2013 vil vi sammen med Integra lage en kravspesifikasjon for bestilling av ITB i prosjekter. Grønn Byggallianse delte for første gang ut prisen Årets driftsteam under konferansen DRIFT Vinneren ble et driftsteam fra Avantor Eiendomsforvaltning. Fra venstre: Bjørn Nygård, Per Morten Evensen og Jan André Sæther Side 9

10 18. september går studieturen til Tyskland Studieturer Vi arrangerer studietur til Berlin for å se på lavenergihus, passivhus og nullenergihus. Avreise fra Oslo Gardermoen onsdag om kvelden og tilbake fredag om ettermiddagen. Styremøter Det er medregnet ett styremøte i kvartalet. Strategisk Forum Eiendomsbransjens betydning for energi og miljø står i dag ikke i forhold til den oppmerksomhet eiendom får på området. Faren for at eiendomssektoren blir regulert i hjel av Storting og markedskrefter øker i takt med det gapet som utvikler seg mellom manglende oppmerksomhet og økt avhengighet av våre klimaleveranser. Grønn Byggallianse ønsker å bidra til å tette dette gapet bl.a. sammen med Norsk Eiendom. Det ble på slutten av 2007 tatt initiativ til et strategisk forum, bestående av medlemmenes ledere, for å drøfte og forankre de posisjoner og innspill Byggalliansen skal ta og gi. Styret støtter initiativet, ikke minst ut fra de bidrag dette vil gi, for å øke kvaliteten i Byggalliansens arbeid. Styret ønsker at Grønn Byggallianse aktiviserer lederne i medlemsbedriftene. Dette kan f.eks. være gjennom møter i strategisk forum med sentrale politikere. Lederne bør oppdateres om BREEAM Nor in Use i forbindelse med lanseringen av miljøklassifiseringsverktøyet i september i år. Tidspunkt og temaer for disse møtene vil bli avtalt i samråd med styret i Grønn Byggallianse. Web GBA har egen web-side Her får medlemmene tilgang til verktøy, medlemslisten, prosjekter som vi er involvert i, med mer. Vi har egne medlemssider hvor kun medlemsrelaterte skriv blir lagt ut, som styremøtepapirer, interne prosjektdokumenter, presentasjoner fra lukkede medlemsmøter, mm. Disse sidene kommer man inn på med brukernavn og passord. Det ble i 2012 laget en egen side med veiledere for byggherrer. Denne siden vil i 2013 bli supplert Side 10

11 med nye temaer for økt bestillekompetanse hos byggherrer/utbyggere. Siden vil også bli redigert om for bedre tilgjengelighet. Særlig presentasjon av verktøy og veiledere skal gjøres lettere oversiktlig og tilgjengelig. Nyhetsbrev Det sendes ut 10 nyhetsbrev i året. Disser baseres på hendelser som skjer på byggemiljøområdet samt egne saker som publisering/info om prosjekter vi deltar i og veiledere som vi legger ut på nettsiden. K9 byggeierforum for yrkesbygg Gjennom «K9 Byggeierforum for yrkesbygg» ble det høsten 2011 etablert et nettverk mellom Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, NBEF, Norwegian Green Building Council, FutureBuilt, Universell Utforming AS og Bellona i Kongens g 9 for å ta opp saker av felles interesse. Dette oppleves som inspirerende og nyttig, og har et tydelig fokus på byggherrens utfordringer og muligheter. Vi har gjennom K9 bl.a. opprettet en fast kontakt med Enova. Primæredeltagere i gruppen som er Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og NBEF møtes hver 14 dag for samordning av tiltak og initiativ mm. Grønn Byggallianse har gitt ut veilederen Fra C til A Side 11

12 Prosjekter Løpende Lederkurs for medlemsbedriftene GBA har laget en startpakke for ledelsen i våre medlemsbedrifter slik at de kan være bedre i stand til å integrere miljø- og energiaspekter i egne prosjekter og drift av bygninger. Deltagelse på lederkurset er en del av minimumskravet som stilles til medlemsbedriftene. Det er ennå noen som ikke har gjennomført kurset og vi vil følge dette opp i Løpende Startpakke prosjekt GBA har laget en startpakke for nye prosjekter for våre medlemsbedrifter. I 2012 har vi samordnet denne startpakken slik at den også kan benyttes til FutureBuilt-prosjekter. Startpakken vil være et opplæringsopplegg rettet mot våre medlemsbedrifter/utbyggere og FutureBuilt-prosjekter for at de kan bedre være i stand integrere miljø- og energiaspekter i nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Det vil bli organisert et lærerteam som gjør at vi har kapasitet til å tilby dette bredt til markedet. Medlemmene vil få opplæringspakken til redusert pris. Juni 2010 Kravspesifikasjoner GBA har utviklet en mal for Kravspesifikasjon kontorbygg spesielt tilpasset et energieffektivt bygg. Vi vil i 2013 utvide denne til også å ivareta andre miljøfokusområder som for eksempel miljøriktige materialvalg. Det vil være naturlig å bruke kriterier i BREEAM NOR som utgangspunkt for fokusområder. Se Sommeren 2013 Rapport Nullutslippsbygg er det mulig? Rapporten bygger videre på guiden «Fra C til A», men går videre for å vise hva som er nødvendig for å gå mot nullutslippsbygg og for å vise hva som reelt er mulig å nå i fremtidige typiske kontorbygg. Rapporten «Nullutslippsbygg er det mulig?» ble oppstartet høsten 2012 og avsluttes på sommeren Rapporten vil basere seg på eksempelberegninger på kontorbygg. I tillegg vil den inneholde diskusjon av definisjonen nullenergi- og nullutslippsbygg og detaljering av noen sentrale løsninger. Vinteren 2014 Veileder Solskjerming Formålet med veilederen er å gi utbygger, leietakere og deres konsulenter, et verktøy / guideline til valg av solavskjerming. Veilederen tenkes brukt til: Valg av solskjerming på eksisterende bygg, som del av driften på bygget Valg av solskjerming i sammenheng med rehabilitering og utskiftning av vinduer og eksisterende skjerming Valg av solskjerming i sammenheng med nye bygg. Valg av optimal solskjerming må gjøres som en helhetsvurdering der en rekke faktorer vurderes: Energibruk Kjøling Oppvarming Inneklima Dagslysforhold Blending Lysopplevelse Drift og vedlikehold Kostnad, investering og drift Eksempler og illustrasjoner av de enkelte avskjermingstyper, med referanse til produsenter. Side 12

13 Energi- og dagslysberegninger gjøres for et typisk kontorbygg. Veilederen vil i tillegg inneholde en generell definisjon av tekniske termer rundt dagslys og blending, styringsstrategier for avskjerming mm. GBA-skolen Dagens kurstilbud er bredt og fragmentert, og ofte lite bærekraftfokusert. Formålet med GBAskolen er å veilede våre medlemmer og andre utbyggere i bruk av dette tilbudet, bidra til økt kvalitet i tilbudet og i egen regi supplere eksisterende tilbud. Fortløpende Erfaring har vist at vi i sterkere grad bør samarbeide med andre om seminarer og møter i tillegg til våre egne temamøter. I år som i fjor, vil vi tilby våre medlemmer fagmøter i form av månedens tema. Vi samarbeider med Norsk Eiendom, NBEF, FutureBuilt og andre for å finne frem til eller samorganisere aktuelle kurs/seminarer. Energimerking/energiattester Det vil fortløpende bli arbeidet med forbedring av energimerkesystemet. Bl.a. vil vi fokusere på grensesnittet og størrelse på nærvarme-fjernvarme-problematikken i forhold til energileveransen for energimerkingen. Fortløpende Studietur Vi vil arrangere studietur til Berlin til med fokus på passivhus og nullenergibygninger. Studieturen er åpen for alle september 2013 FutureBuilt (By- og boligutstilling i Oslo og Drammen i perioden ) Grønn Byggallianse ser FutureBuilt som et viktig bidrag til både kompetanseutvikling i byggebransjen og synliggjøring av bransjen som viktig aktør i klimaarbeidet. GBA er en av partnerne i Future- Built, og daglig leder sitter i styret til FutureBuilt. Programmet ønsker flere pilotprosjekter og GBA vil bl.a. bidra med sine kontakter inn mot medlemmene. Det lages også et fagprogram som kan videreføres inn mot våre medlemmer. Velfungerende fjernvarmesystem TPA (tredjeparts adgang) Grønn Byggallianse har i flere år engasjert seg i problemstillinger knyttet til fjernvarmens rolle i Norge. Vi ser fjernvarme som berettiget i de mest urbane og tett befolkede områdene i Norge, mens fjernvarmens samfunnsnytte antagelig er begrenset der forholdene ikke ligger like godt til rette. Insentivene som ligger i dagens rammebetingelser har ikke i vesentlig grad stimulert fjernvarmeoperatørene til diversifisering og fleksibilitet, og vi kjenner svært få eksempler på kjøp av varme fra kunder eller tredjepartsaktører. Oktober 2012 Grønn Byggallianse opplever tiden som moden for en gjennomgang av reguleringsregimet for fjernvarmevirksomhet i Norge. Vi vil analysere nærmere hvor berettiget en tilsvarende videreutvikling av regelverket for fjernvarme er i Norge, og hvilke endringer i reguleringen som eventuelt bør vurderes og gjennomføres. Fleksibilitet i forholdet mellom fjernvarmeleverandørene og varmekjøperne, tredjepartsadgang til fjernvarmenettet og prismekanismer som lettere kan forstås av kundene er eksempler på forhold vi ønsker belyst. Grønn Byggallianses ønske er å bidra til at vi kan få velfungerende fjernvarme hvor utbyggere kan knytte til miljøeffektive og lønnsomme nærvarmeanlegg der det er rasjonalt og fornuftig sett fra utbyggers side. Upgrade Solutions (IEA prosjekt) UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47 (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - RENERGI) fikk støtte av Forskningsrådet 2012 og er et treårig prosjekt hvor GBA er en av partene. For å oppnå de mål myndighetene har til energieffektivitet i næringsbygg må det til en oppgradering av eksisterende næringsbygg til nær passivhusnivå. I prosjektet vil vi oppdatere oss på nasjonal og internasjonal kunnskap om gode helhetlige løsninger. Sammen med løpende utviklingsarbeid hos næringslivspartnere gjennom alle UPGRADE-prosjektene, skal vi bidra til markedsgjennombrudd for brukervennlig energioppgradering av eksisterende næringsbygg opp mot passivhusnivå. Dette er igjen viktige skritt på veien mot 2015 Side 13

14 nesten nullenergibygg og videre mot en klimanøytral bygningsmasse. Partnere som dekker hele verdikjeden i bygg deltar i prosjektet. Prosjektet vil særlig fokusere på verneverdige bygg. GBA vil lede arbeide med å formidle løsninger til næringen primært bestillerne MaTrID * EU prosjekt Vi vil delta som underleverandør i ovennevnte EU-prosjekt som er en videreføring av INTENDprosjektet Hovedmålet er at Integrert Energi Design skal bli måten NZEB (Nearly Zero Emission Buildings) blir planlagt i Europa innen GBA skal gi innspill til en revisjon av INTEND prosess guidelines og bidra til informasjon og spredningen av kunnskap om IED i forbindelse med noen av våre arrangementer og aktiviteter samt lage egne seminarer om IED. Prosjektet har 11 partnere fra: Østerrike, Norge, Sverige, UK, Latvia, Polen, Portugal, Hellas, Italia, Slovakia og Slovenia. *) Tittelen MaTrID er en forkortelse for «Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design». Hovedaktiviteter på nasjonalt nivå: 1) Oversette og tilpasse IED «verktøyene» som blir utviklet i prosjektet. En videreutvikling av INTEND guidelinen. Deltaker: GBA 2) IED- byggeprosjekter. Deltakere: FutureBuilt, GBA 3) Informasjon Deltakere: NAL, EcoBox, FutureBuilt og GBA Våren 2013 EcoProduct oppdatering Det er kommet en ny standard NS/EN for bygningsmaterialer. Det er besluttet at EcoProduct skal basere seg på denne. EcoProduct må derfor oppdateres. Side 14

15 Styret i Grønn Byggallianse Styret i Grønn Byggallianse, valgt på årsmøtet 25. april Fra venstre: Erlend Kaland Simonsen (nestleder), direktør teknisk forvaltning i DNB Næringseiendom, Roy Åge Frivoll (varamedlem), forvaltningsdirektør i Avantor AS, Rigmor Helene Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg KF, Tom Holmen-Jensen (styreleder), administrerende direktør i OXER Gruppen, Signe Horn, direktør strategi og samfunnskontakt i Rom Eiendom AS og Bjørne Grimsrud, avdelingsdirektør i Statsbygg. Kontingent 2013 Medlemskontingenten holdes på 2007 nivå: Forvaltning m2 Medlemsavgift > ,00 > ,00 > ,00 > ,00 < ,00 I tillegg kommer 25% MVA. Medlemmer av GBA er kollektivt medlem av Norwegian Green Building Council. Medlemskontingenten vil bli fakturert (kr ) direkte fra NGBC. Side 15

16 Eiendomsbransjens nettverk for miljøkunnskap og handling Grønn Byggallianse (GBA) er et miljønettverk bestående av de største utbyggerne og forvalterne i Norge. Alliansen er en arena for aktive utbyggere som ønsker å være i front på miljøområdet. GBA er et kompetanse- og informasjonssenter for medlemmene og myndighetenes sparringpartner i byggenæringen innen miljøspørsmål. 44 av Norges største eiendomsaktører, med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter, er i dag medlemmer i Grønn Byggallianse. Grafisk design: Kongens gate 9, 0153 Oslo E-post: Web: Daglig leder Erik A. Hammer Tlf.: Rådgiver Katharina Th. Bramslev Tlf.:

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer