Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?"

Transkript

1 Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA

2 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom Coop Eiendom Oslo S Utvikling Backe Prosjekt Schage Eiendom Siemens Eiendom Veidekke Eiendom Norwegian Property Undervisningsbygg KF Fredriksborg Eiendom AS Aberdeen Property Investors 41 medlemmer ~ 30 mill m² Oslo Sektor Gruppen BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom NEAS Oxer Ferd USBL Linstow KLP Eiendom ROM Eiendom Höech Eiendom Bærum Kommune Telenor Eiendom AS Universitetet i Oslo Fabritius Gruppen Sparebank1 Eiendom Omsorgsbygg KF Oslo Anthon B Nilsen Eiendom NCC Property Development Hovedaktiviteter Profesjonalisere eiendomsutvikling og -drift gjennom kurs, seminarer og arrangementer Informasjon og oppdatering gjennom medlemsmøter, GBA-skolen og nyhetsbulletiner I lag med myndighetene fjerne hindringer for bærekraft gjennom sparring, dialog og troverdighet Integrere eiendomsbransjen gjennom medlemssamarbeid og samarbeid i BA-sektoren Samarbeid og koordinering innen bærekraftig innovasjon og utvikling

3 Gjennomførte tiltak Praktisk saneringsplan for PCB-kondensatorer Forurenset grunn, oppdatert SFTs veiledning Luftvekslingstabell halvert m³/m² pr. h 5-9 m³/m² pr. h (kontor) Kost/nytt av miljøtiltak. En database i samarbeid med ECO BOX ECOproduct for miljøriktige produktvalg Substitusjonsplikten. INTEND integrert energidesign Kvalitetsprogram Kravspesifikasjon Åtte grep fra C til A Startpakke for eiendomsbedrifter Etablering av NGBC 2011 Sørge for informasjon og kompetanseheving Delta i By- og boligutstillingen i Oslo og Drammen FutureBuilt Gjennomføre prosjektstartpakken Erfaringer fra nye og rehab. bygg Fjernvarme/nærvarme - tilknyttingsplikt Nulleenergihus Temperaturer i bygg konsekvenser Kravspesifikasjoner videreutvikle Driftsforum for medlemmer Materialvalg

4

5 så var det; Hvordan fastsette et optimalt nivå for energiog miljø i rehab-prosjekter?

6 i åtte trinn 1. Definer og miljømål og utarbeid miljøprogram 2. Sett sammen en tverrfaglig prosjektgruppe 3. Utarbeid miljøoppfølgingsplan 4. Legg til rette for samarbeid gjennom hele prosessen 5. Utvikl alternative løsningsforslag og evaluere dem 6. Utarbeid miljøoppfølgingsplanen basert på miljøprogrammet 7. Oppfølging på byggeplass 8. Overtakelse og oppfølging i driftsfasen 11 Miljømål Mål skal defineres i den innledende fasen. For å sikre god forankring skal alle sentrale aktører delta. Målene bør baseres på: Analyse av sentrale rammebetingelser som transport, luftkvalitet, støy, vind, soltilgang, hvor bygget skal oppføres etc Mulig energiforsyning Byggherrens krav til avkastning Profilering Målene bør være realistiske og målbare og konkretiseres. Det bør ikke være for mange mål. Målene ikke formuleres som en teknisk løsning, men fokusere på den kvaliteten man ønsker å oppnå. Energimål bør utformes slik at de setter krav både til netto energibehov og til levert (kjøpt) energi. Detaljer de overordende miljømålene i mer målbare krav. Beskriv miljømål og miljøkrav i et miljøprogram etter NS

7

8 Hvordan fastsette mål? Lovkrav - laveste ambisjonsnivå som tilsvarer lovens minimumskrav Middels ambisjonsnivå for de som ønsker å stekke seg innen gitte fokusområde Høyt ambisjonsnivå for de som ønsker å være best i klassen innen gitte fokusområde 02 Innhold 01 Forord Innhold Overordnede miljømål for prosjektet Spesifikke miljømål... 4 Energi... 4 Inneklima... 4 Materialbruk... 4 Vannbruk... 5 Universell utforming... 5 Avfallshåndtering... 5 Renhold i byggeprosessen... 6 Transport... 6 Robusthet... 6 Kulturvern Miljøoppfølging i utførelsesfasen - Miljøoppfølgingsplanen... 8 Miljøoppfølgingsplan

9 Sett sammen en tverrfaglig prosjektgruppe Den riktige prosjektgruppen skal være på plass før prosjektering starter. Sett sammen en prosjekteringsgruppe som er engasjert og villig til å endre på den vanlige prosjekteringsprosessen. Prosjektgruppen bør inneha et vidt spekter av kompetanse og tekniske nøkkelpersoner. Prosjektgruppen må kunne samarbeide på tvers av faggrupper. Start det tverrfaglige teamarbeidet så tidlig som mulig. driftsfasen 17 Programmering/skissefase Detaljprosjektering Utarbeid miljøoppfølgingsplan Miljøoppfølgingsplanen(e) bør utarbeides etter NS Planen skal inneholde en spesifikasjon av miljømålene samt en beskrivelse av de ulike aktørenes roller i forbindelse med å følge opp målene. Sette sammen en tverrfaglig prosjektgruppe Miljøoppfølgingsplanen(e) følges opp vha. miljøkontrollplan som angir: Hvordan de ulike målene skal oppnås og dokumenteres. Hvem som har ansvar for å følge dem opp. Tidsfrister. Milepæler. 18

10 19 Legg til rette for samarbeid gjennom hele prosessen Gjennomfør en serie med arbeidsmøter i løpet av prosjekteringsfasen. Deltakere: Arkitekt Rådgivere innen VVS, bygg og elektro Entreprenør Spesialkonsulenter (ved behov) Byggherren ved viktige beslutninger Utpek gjerne en prosessleder til å lede det tverrfaglige prosjekteringsteamet. Samspillkontrakt kan gjøre at samarbeidet går enklere, motvirker suboptimalisering. 20

11 Utvikle alternative løsningsforslag og evaluer dem 21 Alternative forslag til løsninger utvikles og testes. Anbefaler å utvikle flere forskjellige løsninger samt å visualisere, dokumentere og diskutere dem i prosjektteamet. Alternative løsninger livssyklus vurderes (LCC). eks. bruk TidligLCC Velg de løsningene som fungere best sammen og som tilfredsstiller miljømålene. Vær klar over at enkelte gode løsninger kan slå hverandre i hjel eks. utnyttelse av dagslys kan føre til større behov for kjøling dersom ikke daglysutformingen vurderes sammen med kjølebehovet. Prosjektkostnader Tid Livssykluskostnader (NS 3454) Årlige kostnader Tid Levetidskostnad (Nåverdi av livssykluskostnader) Tid Årskostnader (Annuitet av levetidskostnaden) Tid Oppdater miljøoppfølgingsplan Sjekk at miljømålene er oppfylt feks ved følgende milepæler: Avslutning skissefase Avslutning forprosjektering Avslutning detaljprosjektering Når entreprenøren har satt opp planer for området Når råbygg er satt opp og bygningskroppen lukket Overtakelse og idriftsettelse av tekniske installasjoner Når garantiperioden er avsluttet. 22

12 Oppfølging på byggeplass Målsetningene, kravene og løsningene fra prosjekteringsprosessen må bli overført til byggeprosessen. Dra inn entreprenør/byggmester tidlig i prosjekteringsprosessen, gjerne skisse- og forprosjektstadiet. Sikre at entreprenøren og fagarbeiderne har den nødvendige kunnskapen og er motiverte. Diskuter utføreles av kritiske punkter (eks. kuldebroer, tetteløsninger, bruk av kjemiske produkter). Arkitekt og rådgivere bør være tilgjengelige for ev. å kunne bekrefte at løsninger er tilfredsstillende, Etterprøv bygget med trykktesting og termografering. Kvalitetssikring av arbeid på byggeplass bør gjennomføres. 23 Eksempler på krav til miljøriktig prosjektering Eksemplene er hentet fra Mal for kvalitetsprogram Energi: 80 % av byggets energibehov til varmtvann og romoppvarming skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel hos sluttbruker. Bygget skal tilfredsstille klasse B i energimerkeforkriften Materialer: Det skal ikke benyttes produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer fra Prioritetslisten. Velge sunne materialer for et godt inneklima. Avfall: Minst 90% av riveavfallet og 80% av byggavfallet skal sorteres. Inneklima: Arbeidslokaler skal ha dagslysfaktor bedre enn 2%. 24

13 Hjelpemidler miljøriktig prosjektering (1) 25 Startpakke for miljøriktig prosjektering GBAs praktiske bruksanvisning for hvordan miljøverdier og egenskaper skal inngå allerede fra dag 1 når byggprosjekter planlegges. INTEND integrert energidesign i bygg rev4.pdf Introduksjon for arkitekter, rådgivere og utbyggere som vil realisere gode energieffektive bygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Kvalitetsprogram noe mer vidtfavnende enn miljøprogram. Inneholder tre nivåer lovkrav, middels ambisjonsnivå og høyt ambisjonsnivå- Åtte grep for et godt inneklima Åtte grep som kan hjelpe byggherrer og prosjekterende til å oppnå et bedre inneklima ved hjelp av energi- og miljøeffektive løsninger. Nødvendig kompetanse for miljøriktig prosjektering Veileder som beskriver hvilken kompetanse man kan forvente av prosjekterende, prosjektledere og prosjekteringsledere for å kunne prosjektere miljøriktig. Rehabilitering eksempler på energireduksjon FN-huset Arendal Fra 300 kwh/m 2 /år til 100 kwh/m 2 /år 26 Rehabilitering

14 Rehabilitering eksempler på energireduksjon 27 Lysaker Park Redusert energibruk fra 280 kwh/m 2 /år til 140 kwh/m 2 /år ved å Skifte vinduer (U-verdi minst 0,9) Redusere kjølebehovet (utvendig solskjerming) Etterisolere fasaden Nytt ventilasjonsanlegg (energieffektive vifter, god varmegjenvinner) Behovsstyre lys og ventilasjon Rehabilitering Rehabilitering eksempler på energireduksjon Middelthunsgt. 29 fra D? til B (maks 126 kwh/m 2 /år) 28 Rehabilitering

15

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

2 MÅL...1. Nye Molde sjukehus Fil/ark: P:\1257\125756 Nye Molde Sjukehus\12-Faglig gjennomføring\felles\no-cowi-hnr-004- Miljø.doc

2 MÅL...1. Nye Molde sjukehus Fil/ark: P:\1257\125756 Nye Molde Sjukehus\12-Faglig gjennomføring\felles\no-cowi-hnr-004- Miljø.doc Nye Molde sjukehus NOTAT Miljø 1 INNLEDNING...1 2 MÅL...1 3 ARBEIDSMETODIKK...1 4 MILJØBELASTNINGER OMGIVELSER OG NATUR...1 5 INNEKLIMA...2 6 ENERGIFORSYNING OG ENERGIBRUK...4 7 MATERIALVALG OG BYGNINGSFYSIKK...5

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ LORUM IPSUM VERSJON SITANNET3 - en modell for livsløpsberegning MORBI LACUS av klimagassutslipp fra bygg Karbon fotavtrykks- og livssyklusvurderinger Lorem ipsum sit annet morbi lacus

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge RAPPORT Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge OPPDRAGSGIVER Kunnskapsbyen Lillestrøm - OREEC - klyngen EMNE DATO / REVISJON: 4. november 2014

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart"

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart Veileder for bruk av tre By- og tettstedsutvikling "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart" Innhold Innledning 2 Bruk og status 2 Bakgrunn 2 Visjon

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer